1 av vecka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 av 7 2010-11-12 vecka 45 16.56"

Transkript

1 Enkät: ID: Utvärdering av kursen "Introduktion till Psykologi" ht10 Rapport: ID: Namn: Utvärdering av kursen "Introduktion till Psykologi" ht10 URL: https://websurvey.textalk.se/rep.php?id=34422 Jenny Wikström Min profil Logga ut Enkäter Deltagarlistor Rapporter Enkätmallar Deltagarlistmallar Hjälp Enkätfrågor Inställningar Deltagare Enkätens rapporter Verktyg Testa enkät Rapportfrågor Inställningar Grundfiltrering Sammanlänkning Skicka Visa rapporten Öppna i nytt fönster Utvärdering av kursen "Introduktion till Psykologi" ht10 Antal deltagare i enkäten: 85 Antal erhållna enkätsvar: I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (3) Ganska liten 0 0% (4) Ganska stor 6 10,3% (5) Stor 35 60,3% (6) Mkt stor 16 27,6% (7) Vet ej/ej tillämpbar 1 1,7% 2. I vilken utsträckning anser du att kursen byggde vidare på dina tidigare kunskaper? (2) Liten 5 8,6% (3) Ganska liten 7 12,1% (4) Ganska stor 15 25,9% (5) Stor 16 27,6% (6) Mkt stor 8 13,8% (7) Vet ej/ej tillämpbar 7 12,1% 3. I vilken utsträckning anser du att kursens uppläggning varit lämplig för att uppnå kurmålen? Antal svar på frågan: 55 (3) Ganska liten 1 1,7% (4) Ganska stor 3 5,2% (5) Stor 29 50% (6) Mkt stor 22 37,9% (7) Vet ej/ej tillämpbar 0 0% (8) Antal som ej svarat 3 5,2% 4. I vilken utsträckning anser du att kurslitteraturen var ett stöd i ditt lärande? Antal svar på frågan: 57 (2) Liten 1 1,7% (3) Ganska liten 0 0% (4) Ganska stor 4 6,9% (5) Stor 21 36,2% (6) Mkt stor 30 51,7% (7) Vet ej/ej tillämpbar 1 1,7% (8) Antal som ej svarat 1 1,7% 5. I vilken utsträckning anser du att lärarna förmådde att stödja ditt lärande under kursen? 1 av vecka

2 (1) Mkt liten 1 1,7% (3) Ganska liten 0 0% (4) Ganska stor 13 22,4% (5) Stor 28 48,3% (6) Mkt stor 16 27,6% (7) Vet ej/ej tillämpbar 0 0% 6. I vilken utsträckning anser du att kunskapskontrollen/examinationerna var lämpligt utformade med hänsyn till kursmålen? (2) Liten 1 1,7% (3) Ganska liten 2 3,4% (4) Ganska stor 14 24,1% (5) Stor 25 43,1% (6) Mkt stor 15 25,9% (7) Vet ej/ej tillämpbar 1 1,7% 7. I vilken utsträckning anser du arbetsbelastningen under kursen var rimlig i förhållande till kursens omfattning/poängtal? (2) Liten 1 1,7% (3) Ganska liten 4 6,9% (4) Ganska stor 10 17,2% (5) Stor 29 50% (6) Mkt stor 11 19,0% (7) Vet ej/ej tillämpbar 3 5,2% 8. I vilken utsträckning anser du att du tillägnat dig tillämpbara teoretiska kunskaper? Antal svar på frågan: 54 (3) Ganska liten 1 1,7% (4) Ganska stor 12 20,7% (5) Stor 22 37,9% (6) Mkt stor 17 29,3% (7) Vet ej/ej tillämpbar 2 3,4% (8) Antal som ej svarat 4 6,9% 9. I vilken utsträckning anser du att du tillägnat dig tillämpbara praktiska färdigheter? (1) Mkt liten 1 1,7% (2) Liten 6 10,3% (3) Ganska liten 18 31,0% (4) Ganska stor 14 24,1% (5) Stor 8 13,8% (6) Mkt stor 2 3,4% (7) Vet ej/ej tillämpbar 9 15,5% 10. I vilken utsträckning anser du att kursen hjälpt dig att utveckla ett professionellt förhållningssätt? (3) Ganska liten 12 20,7% 2 av vecka

3 (4) Ganska stor 29 50% (5) Stor 12 20,7% (6) Mkt stor 3 5,2% (7) Vet ej/ej tillämpbar 2 3,4% 11. I vilken utsträckning anser du att kursen hjälpt dig att utveckla ett kritiskt tänkande? (1) Mkt liten 1 1,7% (2) Liten 3 5,2% (3) Ganska liten 11 19,0% (4) Ganska stor 23 39,7% (5) Stor 15 25,9% (6) Mkt stor 3 5,2% (7) Vet ej/ej tillämpbar 2 3,4% 12. Kursens styrkor? (Ange de tre viktigaste) Antal svar på frågan: 42 - bred översikt över psykologiämnet - tror mig fått överblick - seminarierna - bra lärare med bra synpunkter som ger känsla - studiebesök ger känsla för yrket #Bra och inspirerande lärare. #Stimulerande kursbäcker (inkl. slater). #Askultation och besökande Psykologer!! Intressanta ämnen på föreläsningarna Bra föreläsare och lärare Bra blandning av undervisning och mindre gruppdiskussioner Brett - väcker intresse för ämnet och för kommande terminers kurser Seminarier - diskussioner kring slaters bok mkt värdefulla Flera lärare - kul och bra att möta flera olika lärare så här i kursens början Extra plus till föreläsningarna om inlärning! 1. Föreläsarna - var inspirerande och duktiga 2. Innehållet - inte för grundläggande och inte för djupgående, helt enkelt bra anpassat till en indroduktions kurs 3. seminarierna - en rolig lite avspänd möjlighet till att få ökat intresse för psykologi. tydliga läsangivelser, tydliga föreläsare flera bra föreläsare meyrs-boken var bra bra med seminarierna Lättillgänglig, varierad, informativ Bra introduktion 1. Omfattande, väldigt bra introduktion för mig som inte tidigare läst psykologi 2.Bra med seminarierna, bra ingång för diskussion mellan oss elever och även en chans att diskutera med en "riktig" psykolog. 3. Bra föreläsare Besök på arbetsplatser Tillräckligt begränsat fokus under föreläsningar Många olika föreläsare/psykologer som vi fick chans att träffa och få en varierad bild av psykologyrket Kurslitteraturen. Seminarierna. Studiebesöket Bred introduktion, bra upplägg Kurslitteraturen bra Föreläsare bra Nivå bra Bra grund och översikt Inte för stor arbetsbelastning Rolig Emotionföreläsningen var verkligen bra! Det var en av de bästa föreläsningar jag tagit del av. Väldigt pedagogiskt upplagd Lagom tempo - inte för högt! 1.Kursboken 2.Vissa föreläsningar 3.Studiebesöket JÄTTEbra med en såpass bred introduktion till programmet, att få känna på många av ämnena som psykologin berör. Myers bok Föreläsningen om Inlärning Tentan Historiska sammanhanget Upplägget Föreläsarna Seminarierna, föreläsarna 1.Diskussions seminarierna 2.Studiebesök 3. information från andra psykologer om yrket Bredden av ämnen. Lämpligt djup inom de lika områdena. Bra kursansvarig. Mycket tid till inläsning av kurslitteraturen. Föreläsningarna var i stor utsträckning baserade på litteraturen, vilket underlättade inläsning (bra upplägg för en introduktionskurs). Kurslitteratur och föreläsningar stämde bra överens - allt som sades på föreläsningarna fanns i boken (Myers)! Bra organisation/upplägg - underlättade för oss studenter. Bra med diagnoser, så att man pluggade innan tentan. Bra grundläggande kunskap, väldigt omfattande, intressant Bra föreläsningar- duktiga lärare Bra kurslitteratur Tid för instudering som del av vårt schmat Olika synpunkter (tre psykologer t ex) Titta på praktiken (studiebesök) Diskussionsstimulerande Bra grund, täcker in många viktiga områden, intressant och rolig!! studiebesöket bra föreläsare "Opening Skinners box" var bra Kursen gav en bred bild av psykologyrket, vilket är jättebra eftersom utbildningen är lång och det är inte lätt att bestämma sig. Bra föreläsare Man fick översiktlig, allmän kunskap som behövs för att få en grund. Bra med studiebesök 3 av vecka

4 Får man bara nämna tre? Det var många i alla fall. Föreläsarna var kunniga och pedagogiska + bra innehåll på föreläsningarna. Bra och givande kurslitteratur. Bra med duggor, seminarier och mycket lektionstid. 1. Jag gillade diskussionseminarierna. Ett utmärkt tillfälle att diskutera nyförvärvade kunskaper, funderingar och tidigt lära känna sina kamrater närmare! 2. Tidigt studiebesök - viktigt för inspiration och en inblick i psykologens verklighet! 3. föreläsare och "gästpsykologer" var engagerade och entusiasmerande, uppmuntrade frågor och verkade gilla sina jobb! Det kändes positivt och uppmuntrande, och gav mig en bra start på programmet. Bra introduktion till ämnet. Mycket lärarledda föreläsningar och seminarium. Bra schemaläggning och stort stöd från kursansvarige. Fantastiska föreläsare. Otroligt bra kurslitteratur (Myers). Bra schema. - Lärorik - Översiktlig - Kul med studiebesök Slater-boken + seminarier Bra föreläsningar/bra bok Lätt att få hjälp/ställa frågor Bra föreläsningar Insprierande bra att få träffa flera olika psykologer som har så olika arbetsuppgifter Bra blandning av föreläsningar, seminarier, auskultation. Seminarierna var mkt givande. Bra introduktion till programmet, fick mersmak! Studiebesök, kurslitteraturen (Myers) og kursansvarligs måte å legge opp undervisningen. 13. Kursens svagheter? (Ange de tre viktigaste) Antal svar på frågan: 35 - känns som bra o objektiv, kraftfull, attityd (evidens o så) till området, men undrar lite varför t ex Bowlby (som det väl finns mkt evidens för) behandlas så lite - nämns knappt i Myers. Kanske har det bäring på KBT-PDT-frågan - den skulle kanske ha belysts lite (var ej på fl - kanske togs det upp där) Tentafrågan om analys utifrån olika perspektiv var kul. #Seminarierna mycket uppskattade, men det var svårt att få hela gruppen engagerad i disskutionerna, jag var själv aktiv men hade varit ännu positiviare med mer uppslutning. #Kritiskt tänkande var inte utforskad speciellt djupt. Hade varit intressant att läsa lite mer om detta, exempelvis genom en rekommenderad artikel eller internetsida? Många ämnen på kort tid Fler diskussionsämnen på seminarierna Väldigt lite om psykologins historia Långsam - blev otålig och ville komma vidare efter ett par veckor Grunt - vi skrapar på ytan, ofrånkomligt för introkurs Myers - pladdrig och lite fånig bitvis Sammantaget gav det en för låg arbetsbelastning som verkade omotiverande Tyckte att kursen var väldigt väl utformad, det enda jag kan komma och tänka på var att delen om utvecklingspsykologi inte var lika klart presenterad som de övriga. ibland var det lite förvirrande när olika föreläsare/seminarieledare gav väldigt olika förklaringar till olika "problem" pratig, lätt, för lång 1. Jag kände att det hade varit trevligt med fler instuderingsfrågor, eller andra verktyg för att lära. Har svårt att komma på något mer konkret, hade fullt upp med att bara ta in allt som var nytt, att komma in i "pluggmode" igen efter att inte ha gjort det på ett tag. En del föreläsningar bestod till för stor del av filmklipp "Jordbävningarna" under föreläsningarna var distraherande "Opening Skinner's Box", som är den sämsta populärvetenskapliga bok jag läst, framförallt för att den är så otroligt vinklad att det blir svårt att se de forskare det ska handla om då Slater själv blockerar synfältet 1.Distansen mellan lärare och elever och mellan elever och elever. Hade gärna sett seminarier kring kapitlena i Meyers. Tillfällen att samtala i små grupper om det vi läste. Mycket kändes stort och opersonligt kring ämnen som väcker mycket tankar och reflektioner. Efter som vi var helt nya med varandra i klassen så var det inte lätt att ta sådanna initiativ själv. Vi har haft mycket mer sånt i Biologikursen och det har varit väldigt givande och roligt. Storleken på klassen har också gjort att smågrupperna har varit väligt viktiga för mig rent socialt såhär i början på en utbildning. 2. Jag har inte gått på högskola innan och jag hade gärna sett att ni förklarade vissa ord som andvändes. T.ex empirisk forskning. Typ grundläggande akademiskt språk. Tentan hade en del svårtolkade frågor Gärna fler föreläsningar i starten för att få mer instuderingsdagar innan tentan Kanske lite för lite utmaning Många andra föreläsningar var mindre bra och gav lite Seminarierna (bra för intresset för psykologin, men hade inte så mycket med kursen att göra) 2.Vissa föreläsningar 3.Diagnostiska testen borde vara obligatoriskt Seminarier Slaters bok Hur den moderna psykologins olika områden ser ut och var de är på väg. Lite väl kort om organisationspskologi. Myers var ibland lite för rörig 1. för övergrpande 2. slaters bok 3. alltid föreläsningar på morgonen Skulle kunna vara längre för att undvika att man trycker in kunskapen. Tentamen testade inte mina kunskaper så brett som jag hade önskat. Diskussionsseminarierna var ibland en aning ostrukturerade (men de var för det mesta intressanta och ganska lärorika). Kvaliteten på andra kurslitteraturen - Slater - både vetenskapligt och skönlitterärt. Annars var allt väldigt bra! För mycket att läsa Upplevde inte att kursen var dålig på något sätt Instuderingsfrågor finnas inte till alla ämnen Kunskapsfokus var alltför bokstavsbundet till Meyers bok och hans definitioner. Lite mycket att läsa Meyers var ingen optimal bok, mycket onödig info man fick skumma igenom Jag kommer inte på några. 1. Vad jag saknade på kursen var att vi inte satte in psykologi i ett större socialt och politiskt sammanhang och inte ställde problematiserande frågor. Vad har den för betydelse och varför bryr vi oss? Hur kan psykologin användas och missbrukas? Var finns psykologin i samhället? Inga direkta. 4 av vecka

5 Otroligt intensiv kurs att börja med - kanske utspridd över längre tid nästa gång? Utlägg av föreläsningen på kurswebben INNAN föreläsningen hade varit bra. Kommer inte på några andra svagheter. - VI slängdes rakt in i en massa information och föreläsningar utan någon chans att lära känna varandra! Även om kollot är menat att få oss att lära känna varandra räcker det inte. Dessutom var kollot först efter flera veckor. Att börja i en ny klass, kanske flytta till en ny stad är ganska påfrestande. Jag tycker då det är bra att den som håller i kursen ger tillfällen att lära känna varandra. Att KI inte har någon nollning tycker jag är konstigt eftersom för mig är inte nollning synonymt med alkohol utan att man har möjlighet att umgås med dem man ska gå i samma klass som i fem år. Lite väl många likheter mellan föreläsningar/boken - jag förstår att det kan vara bra för inlärningen, men jag kände mig omotiverad att gå på föreläsningarna - de bästa föreläsningarna var de som inte var från Myers Myers var mkt "pratig". En del svake forelesninger, og for få forelesninger 14. Förslag till förbättringar av kursen? (Ange de tre viktigaste) Antal svar på frågan: 28 Mer om olika skolor, Bowlby. Mer om den kognitiva revolutionen - perspektiv på Skinner Helhetsintrycket av kursen är hur som helst strålande. Lite mer om kritiskt tänkande (se piunkt 13) Inte bara en och samma bok till seminarierna Mer om psykologins historia Korta ner den! Eller höj tempot/intensiteten. Det går för långsamt, vill hellre ha mer tid till biologikursen eller en svårare/djupare introkurs för att inte tappa av. Man har kommit in på psykologprogrammet och förväntar sig liksom att komma igång på en gång och börja jobba, anstränga sig, annars verkar det skumt, vill inte gå runt och lalla i flera veckor och sen boom kommer biologin. Förstår att det beror på vad man gjort tidigare och vilka förväntningar man har, men jag som slutat jobba för att börja plugga igen var liksom redo för mer... arbete. Gör tentan svårare - det känns inte bra att det är så lätt Fler föreläsningar Korta och koncentrera. 1. Instuderingsfrågor och liknande hjälpmedel. Nämna SRS-program (t ex mnemosyne) som ett bra hjälpmedel i infon gällande studietekniker - jag frågade om det här på Ping Pong men fick aldrig något svar... Byta ut "Opening Skinner's Box" till något annat eller åtminstone balansera ut den, möjligtvis med en samling öppet tillgängliga hemsidor och en uppmaning att leta efter eget material också, särskilt att ta en titt på originalpublikationerna när det går. Skulle kunna hjälpa studenter att bli bättre på att hitta egen info också. Filmklippen var bra i sig, som jag skrev tidigare så får de gärna vara lite kortare då det finns så mycket inlärningsmaterial som ska hinnas med. Mer smågrupper. Närmare kontakt med lärarna. Kanske då i smågrupper. Mer samtal om det vi läser om. Reflektioner. T.ex alla djurförsök berörde mig mycket och det hade varit skönt att samtala om det.. Om möjligt få välja studiebesöksplacering Förut emotionföreläsningen, de som Jenny hade och någon till kändes det som de andra innehöll mycket som var orelevant eller överkurs vilket gjorde det svårt att ta till sig. Kanske beor det mycket på att det var vår första kurd också Duggor (med bedömningen G-U), obligatoriska diagnostiska test (G-U) 2.Kanske dela upp kursen i olika moment, som t.ex. i kursen Grundläggande biologi Jag skulle ha önskat en lite tydligare vinkling kanske, mot den medicinska inriktning som KI ändå har, så att man vet tidigt vad det är för program man börjat på. Eller i alla fall lite mer information åt det hållet! Mer värdefulla seminarium, så man får ut något av de. Nu gick man bara för att man var tvungen. Lite bredare mer samlat grepp om psykologers olika roller idag. 1. byta ut underlaget till diskussion seminarierna från slater till lite olika artiklar exempelvis (kan ju vara bra att öva på att läsa) 2. mer undervisning på eftermiddagen och mindre på morgonen Förläng den till 15hp (och utöka den något, kanske en egen del om psykologens yrkesroll och professionella hållpunkter). Instuderingsfrågor till varje avsnitt hade varit jättebra (nu fanns det till en del avsnitt). Kanske byta ut Slater-boken? Fast den gav ändå upphov till bra disukussioner i seminarierna, och tog upp intressanta experiment. Annars finns verkligen inget som behöver ändras! Seminarium borde ha haft ett bättre upplägg, att seminarieledarna vägledde och styrde lite mer. Jag tyckte att kursen, med alla dess delar, var väldigt bra och en bra start på utbildningen. Se kursens svagheter. Denna typ av survey närmare efter kursens slut så allt är mer aktuellt i ens minne skulle ge mer/bättre konstruktiv kritik när man fyller i den. Eventuellt skulle man kunna lägga in en introduktion även till universitetsstudier för dem som tidigare ej studerat på universitet på denna kurs. Särskilt den här delen med att det är ens eget ansvar att skaffa sig den kunskapen som efterfrågas. Vissa föreläsningar kunde haka lite väl mycket på grund av överdrivet frågande om vissa småsaker vilket gjorde att vissa föreläsningar aldrig han slutföras helt pga av tidsbrist på slutet. Visst är det bra med frågor och en aktiv klass, men ibland får man ta saker i pauser osv så att hela föreläsningarna hinns med. Se svar på nr13. Kursansvarig inleder med en dag där man har aktiviteter som går ut på att lära känna varandra. T.ex. små diskussionsgrupper eller liknande. På så vis lär man sig namnen på fler i klassen. Nu fanns endast seminariegrupperna och då lärde man inte direkt känna varandra eftersom de var lärarledda. Mer föreläsningar som berör kursinnehållet utan att direkt komma från Myers Mer diskussion! Föreläsningen om inlärning fick vi göra lite praktiska exempel, det kändes bra för att det återkom mkt sådant på tentan. Hade gärna haft fler sådana övningar i de andra områdena. Skulle gärna läst några orginaltexter, till exempel äldre texter, så man kan jämföra med vår syn idag. Flere forelesninger og färre forelesere (flere med kursansvarlig) 5 av vecka

6 15. Vilket är ditt samlade omdöme om kursen? (1) Mkt dåligt 0 0% (2) Dåligt 0 0% (3) Ganska dåligt 1 1,7% (4) Ganska bra 1 1,7% (5) Bra 27 46,6% (6) Mkt bra 29 50% (7) Vet ej/ej tillämpbar 0 0% 16. Vad är ditt omdöme om kollot? Antal svar på frågan: 57 (1) Mkt dåligt 0 0% (2) Dåligt 1 1,7% (3) Ganska dåligt 1 1,7% (4) Ganska bra 1 1,7% (5) Bra 8 13,8% (6) Mkt bra 28 48,3% (7) Vet ej/ej tillämpbar 18 31,0% (8) Antal som ej svarat 1 1,7% 17. Hur kan man förbättra mottagandet av nya studenter inför nästa år? Idéer? Antal svar på frågan: 38 Bra som det är Genom att ordna en mail kontakt lista efter första uppropet (som var på onsdagen) och på så sätt nå ut med info om tex en genensam aktivitet i Stockholm. Skulle kunna vara något mycket enkelt men kul. Jag tycker det var bra som det var! Kollot var viktigt för att lära känna varandra. Mer organiserat träffa äldrekursare och höra om kommande kurser osv för att få en bättre uppfattning om hur terminerna kommer att se ut framöver! Kan motivera om man är osäker i början. Annnars kanon! Kollot tidigare på terminen Jag tyckte att det överhuvudtaget var bra att det inte var alldeles för mycket nollning i början, det blev mer avslappnat att lära känna varandra genom studierna. Vi har inte direkt haft någon kantakt med faddrarna och jag tror att de inte riktigt kände att de visste vad de skulle göra, de hälsar inte ens. Kanske någon gemensam teambildande aktivitet snabbare Längre kollo..:) Vet ej - Jag tycker det var bra som det var. Ni hade tänkt på det mesta Jag upplevde mottagandet som väldigt positivt och kan inte komma på förslag till förbättringar. Sympatisk och välkomnande ton hos såväl lärare som faddrar! En idé är att man första veckan i skolan delar in de nya studenterna i smågrupper (precis som seminariegrupperna) och låter äldre studenter guida dem och berätta om skolan, kåren etc. under hela dagen Mottagandet är nästan obefintligt i förhållande till läkarprogrammet, vilket gör det mkt svårare att skapa den sociala samvaro som är viktigt för många. Bör vara omgående och i större omfattnining. Jag tror att flera aktiviteter och grupp-främjande lekar etc bör genomföras innan kollot. Under första dagarna i skolan. Någon slags mottagning. Gemensamma pluggkvällar är kanske ett exempel.? Allt var superbra! Jättegoa och snälla "faddrar"! Svårt att säga! Tycker att mycket redan görs Kanske någon mottagningsceremoni eller gasque där de skulle kunna träffa alla psykologstudenter och känna hur de blir en del av familjen? Vet inte:) vet ej vet ej Lite aktiviteter för att lära känna varandra i början, kollot var bra men kom alldeles för sent för att uppfylla det syftet. Någon "lära känna varandra-aktivitet" hade varit bra. Eftersom kollot var så långt in på terminen blev det för sent att lära känna varandra där. Tidigare kollo, kanske. Annars tyckte jag att det nästan var för kort, för vi hade så kul. Vi kunde ha haft fler organiserade sociala aktiviteter och lära-känna-varandra -lekar, t ex en när vi först kom till kollot (för vi var alla laddade när vi kom men inget hände). Kollot tidigare vid terminsstart. Innan första qasquen och även så klassen lär känna varandra snabbare. På samma sätt! Kanske en "rundvandring" på campus tillsammans med någon LÄRARE och inte faddrarna, eftersom dessa inte alltid visste så mycket om de olika lokalerna! 6 av vecka

7 Mer frivillig "nollning" och ett varmare mottagande genom att första dagen går ut på att lära känna varandra och lära sig sina klasskompisars namn. Vårt mottagande var jättebra - mer av samma. Ju fler introduktionsevenemang desto bättre, både inom klassen och mellan årskurserna! Någon typ av lära känna övning första dagen. Ha kollot första veckan. Perfekt som det är! Hoppas att fler anmäler sig som faddrar, då mindre faddergrupper blir mer personligt för de nya studenterna Lägg inskrivningen i anslutning till uppropet så att de som inte redan bor i stockholm missar eller måste flytta en vecka tidigare. Bra med seminariegrupperna, då vi var färre. Kanske fler sådana tillfällen. Det kan vara svårt att vara så stor klass. Kollo redan första veckan. Hade varit skönt om kollot låg lite tidigare.. Men annars har det varit jättebra!! Tvinga MF att ha puben öppen oftare Andra produkter från Textalk Sveriges mest använda e-handelslösning Textalk Webshop utgör grunden för över 2000 säljplatser. Prova gratis redan idag. Skapa och underhåll din tidning på nätet med Sveriges ledande publiceringsverktyg för webbtidningar. Textalk Prodoweb är ett komplett publiceringsverktyg som gör det enkelt för dig att underhålla din hemsida. Smart publicering av dina trycksaker, tidningar och kataloger på webben. Låter dina läsare bläddra direkt i webbläsaren. Taltidningar på telefon, webb och smartphone. Komplett webbaserat arkiveringssystem för InDesign och Quark- Xpress. Kontakta oss för mer info Producerat av Textalk 7 av vecka

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0)

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0) Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering öppen Datum: 2011-08-09 10:50:31 Grupp: Besvarad av: 16(22) (72%) Aktiverade deltagare (Projektledning och management (1FH009) VT11) 1. Hur upplever du din

Läs mer

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011

Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Utvärdering på kursen RASK-Studieteknik Höstterminen 2011 Antal svar: 26 1. Öppen fråga Min spontana kommentar till dig Lasse är... Motiverande, bra energy, bra kunskap om ämnet, inspirerande som person,

Läs mer

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011

Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Bilaga 1 Undersökning av inaktiva studenter på fristående distanskurser Oktober-november 2011 Författare: Alastair Creelman Innehåll 1 Bakgrund 3 2 Metod 3 3 Resultat och diskussion 4 3.1 Fråga 1, Varför

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

Antal erhållna enkätsvar: 412. I hög grad. I Inget. Inte alls. I viss grad. hög grad

Antal erhållna enkätsvar: 412. I hög grad. I Inget. Inte alls. I viss grad. hög grad Utvärdering VFU Södersjukhuset, högskolestudenter 2013 Antal erhållna enkätsvar: 412 Introduktion och bemötande Antal svar på frågan: 409 (1) Kände du dig välkommen till (2) Är du nöjd med introduktionen?

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt

Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt Deltagare som gått Diplom för minst 6 månsedan 20110401 och bakåt Enkätnamn: Deltagare som gått Diplom för minst 6 mån respondenter: 184 Urval: Alla Frågor: Alla frågor Statistik: Medel Du får denna enkät

Läs mer

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03

Berättelsen om SLUP. - om kunskap och förståelse. Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättelsen om SLUP - om kunskap och förståelse Utvärdering av Sjöfartsverkets LedarUtvecklingsProgram 2002/03 Berättad av deltagarna och kursledningen Dokumenterad av Lisbeth Rydén Samarbetsdynamik AB

Läs mer

Surfplattan En morot i undervisningen?

Surfplattan En morot i undervisningen? Surfplattan En morot i undervisningen? Ökar den motivationen eller används den som ett tidsfördriv? Akademin för ekonomi, samhälle och Handledare: Mari Stadig Degerman teknik Examinator: Åke Forsberg Inriktning:

Läs mer

17. Vad tycker du har varit svårast? 21. Varför har du inte använt de tekniska hjälpmedel som har ingått i kursen?

17. Vad tycker du har varit svårast? 21. Varför har du inte använt de tekniska hjälpmedel som har ingått i kursen? Elevenkät om distansutbildning i språk: Synops över öppna svar; Enkät för enkät Bilaga 2 Sidan 1 av 17 3. Vad var orsaken/ors akerna till att du valde distansutbil dning? 1 Jag arbetar deltid natt och

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

Lärarhandledning. Introduktion till kursen

Lärarhandledning. Introduktion till kursen Swedish 875 Introduction 876 Lärarhandledning Introduktion till kursen 877 Många ungdomar saknar viktiga färdigheter och egenskaper som de behöver för att lyckas i arbete och studier. Genom vår forskning

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla?

Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Högskolan Kristianstad Lärarutbildningen Examensarbete HT 2004 Hur skapar man en god lärmiljö i en skola för alla? Författare: Johanna Ifwarsson Helena Wendel Handledare Siv Wilborgsson Hur skapar man

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING

EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING Högskolan Dalarna Institutionen för hälsa och samhälle Pedagogik 10 poäng vt 2007 C - uppsats EN JÄMFÖRELSE AV ETT KOMMUNALT GYMNASIUM OCH ETT FRIGYMNASIUMS SÄTT ATT BEDRIVA UNDERVISNING En fallstudie

Läs mer

Min studie- och karriärhandbok LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET

Min studie- och karriärhandbok LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Min studie- och karriärhandbok LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA LUNDS UNIVERSITET Layout: Robin Poulsen, Media-Tryck 2014 Text: Studie- och karriärvägledningen vid LTH Tryck: Media-Tryck, 1500 ex Innehåll Välkommen!...

Läs mer

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi

Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Laborationers inverkan på elevers intresse för kemi Maria Kindmark Examensarbete i lärarutbildningen Handledare: Tor Nilsson Vårterminen 2011 Examinator:

Läs mer

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om?

Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Träff 1 Om att leva livet fullt ut. Vad ska mitt liv handla om? Översikt Presentation och dagordning...15 min - Vad ska träffarna handla om och varför vill vi hjälpa er? - Vår olika roller två berg. -

Läs mer

Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Distans (31RTX2)

Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Distans (31RTX2) Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013, Distans (31RTX2) Kursrapport Kursansvariga: Linda Rydh & Birgitta Wallin I den här rapporten sammanfattas utvärderingen av kursen Textproduktion 2 (7,5 hp) VT 2013 inom

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta Av: Jesper Lindén Framgång är en hemlighet som alla framgångsrika entreprenörer bär på, eller hur? Sant, men det är

Läs mer

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö

Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets fysiska inomhusmiljö Malmö högskola Lärande och Samhälle Barn Unga Samhälle VT-2014 Examensarbete 15 högskolepoäng, grundnivå Jag får ont i huvudet men det är deras framtid En studie om möjligheter och begränsningar inom fritidshemmets

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel

Presentationsteknik i utbildningssyfte. av Janne Arleklint Cygnel Presentationsteknik i utbildningssyfte Presentationsteknik i utbildningssyfte av Janne Arleklint Cygnel 1 Innehåll Inledning! 6 Förberedelser! 7 Mål och struktur! 7 Definiera målet med din presentation!

Läs mer