1 av vecka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 av 7 2010-11-12 vecka 45 16.56"

Transkript

1 Enkät: ID: Utvärdering av kursen "Introduktion till Psykologi" ht10 Rapport: ID: Namn: Utvärdering av kursen "Introduktion till Psykologi" ht10 URL: https://websurvey.textalk.se/rep.php?id=34422 Jenny Wikström Min profil Logga ut Enkäter Deltagarlistor Rapporter Enkätmallar Deltagarlistmallar Hjälp Enkätfrågor Inställningar Deltagare Enkätens rapporter Verktyg Testa enkät Rapportfrågor Inställningar Grundfiltrering Sammanlänkning Skicka Visa rapporten Öppna i nytt fönster Utvärdering av kursen "Introduktion till Psykologi" ht10 Antal deltagare i enkäten: 85 Antal erhållna enkätsvar: I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (3) Ganska liten 0 0% (4) Ganska stor 6 10,3% (5) Stor 35 60,3% (6) Mkt stor 16 27,6% (7) Vet ej/ej tillämpbar 1 1,7% 2. I vilken utsträckning anser du att kursen byggde vidare på dina tidigare kunskaper? (2) Liten 5 8,6% (3) Ganska liten 7 12,1% (4) Ganska stor 15 25,9% (5) Stor 16 27,6% (6) Mkt stor 8 13,8% (7) Vet ej/ej tillämpbar 7 12,1% 3. I vilken utsträckning anser du att kursens uppläggning varit lämplig för att uppnå kurmålen? Antal svar på frågan: 55 (3) Ganska liten 1 1,7% (4) Ganska stor 3 5,2% (5) Stor 29 50% (6) Mkt stor 22 37,9% (7) Vet ej/ej tillämpbar 0 0% (8) Antal som ej svarat 3 5,2% 4. I vilken utsträckning anser du att kurslitteraturen var ett stöd i ditt lärande? Antal svar på frågan: 57 (2) Liten 1 1,7% (3) Ganska liten 0 0% (4) Ganska stor 4 6,9% (5) Stor 21 36,2% (6) Mkt stor 30 51,7% (7) Vet ej/ej tillämpbar 1 1,7% (8) Antal som ej svarat 1 1,7% 5. I vilken utsträckning anser du att lärarna förmådde att stödja ditt lärande under kursen? 1 av vecka

2 (1) Mkt liten 1 1,7% (3) Ganska liten 0 0% (4) Ganska stor 13 22,4% (5) Stor 28 48,3% (6) Mkt stor 16 27,6% (7) Vet ej/ej tillämpbar 0 0% 6. I vilken utsträckning anser du att kunskapskontrollen/examinationerna var lämpligt utformade med hänsyn till kursmålen? (2) Liten 1 1,7% (3) Ganska liten 2 3,4% (4) Ganska stor 14 24,1% (5) Stor 25 43,1% (6) Mkt stor 15 25,9% (7) Vet ej/ej tillämpbar 1 1,7% 7. I vilken utsträckning anser du arbetsbelastningen under kursen var rimlig i förhållande till kursens omfattning/poängtal? (2) Liten 1 1,7% (3) Ganska liten 4 6,9% (4) Ganska stor 10 17,2% (5) Stor 29 50% (6) Mkt stor 11 19,0% (7) Vet ej/ej tillämpbar 3 5,2% 8. I vilken utsträckning anser du att du tillägnat dig tillämpbara teoretiska kunskaper? Antal svar på frågan: 54 (3) Ganska liten 1 1,7% (4) Ganska stor 12 20,7% (5) Stor 22 37,9% (6) Mkt stor 17 29,3% (7) Vet ej/ej tillämpbar 2 3,4% (8) Antal som ej svarat 4 6,9% 9. I vilken utsträckning anser du att du tillägnat dig tillämpbara praktiska färdigheter? (1) Mkt liten 1 1,7% (2) Liten 6 10,3% (3) Ganska liten 18 31,0% (4) Ganska stor 14 24,1% (5) Stor 8 13,8% (6) Mkt stor 2 3,4% (7) Vet ej/ej tillämpbar 9 15,5% 10. I vilken utsträckning anser du att kursen hjälpt dig att utveckla ett professionellt förhållningssätt? (3) Ganska liten 12 20,7% 2 av vecka

3 (4) Ganska stor 29 50% (5) Stor 12 20,7% (6) Mkt stor 3 5,2% (7) Vet ej/ej tillämpbar 2 3,4% 11. I vilken utsträckning anser du att kursen hjälpt dig att utveckla ett kritiskt tänkande? (1) Mkt liten 1 1,7% (2) Liten 3 5,2% (3) Ganska liten 11 19,0% (4) Ganska stor 23 39,7% (5) Stor 15 25,9% (6) Mkt stor 3 5,2% (7) Vet ej/ej tillämpbar 2 3,4% 12. Kursens styrkor? (Ange de tre viktigaste) Antal svar på frågan: 42 - bred översikt över psykologiämnet - tror mig fått överblick - seminarierna - bra lärare med bra synpunkter som ger känsla - studiebesök ger känsla för yrket #Bra och inspirerande lärare. #Stimulerande kursbäcker (inkl. slater). #Askultation och besökande Psykologer!! Intressanta ämnen på föreläsningarna Bra föreläsare och lärare Bra blandning av undervisning och mindre gruppdiskussioner Brett - väcker intresse för ämnet och för kommande terminers kurser Seminarier - diskussioner kring slaters bok mkt värdefulla Flera lärare - kul och bra att möta flera olika lärare så här i kursens början Extra plus till föreläsningarna om inlärning! 1. Föreläsarna - var inspirerande och duktiga 2. Innehållet - inte för grundläggande och inte för djupgående, helt enkelt bra anpassat till en indroduktions kurs 3. seminarierna - en rolig lite avspänd möjlighet till att få ökat intresse för psykologi. tydliga läsangivelser, tydliga föreläsare flera bra föreläsare meyrs-boken var bra bra med seminarierna Lättillgänglig, varierad, informativ Bra introduktion 1. Omfattande, väldigt bra introduktion för mig som inte tidigare läst psykologi 2.Bra med seminarierna, bra ingång för diskussion mellan oss elever och även en chans att diskutera med en "riktig" psykolog. 3. Bra föreläsare Besök på arbetsplatser Tillräckligt begränsat fokus under föreläsningar Många olika föreläsare/psykologer som vi fick chans att träffa och få en varierad bild av psykologyrket Kurslitteraturen. Seminarierna. Studiebesöket Bred introduktion, bra upplägg Kurslitteraturen bra Föreläsare bra Nivå bra Bra grund och översikt Inte för stor arbetsbelastning Rolig Emotionföreläsningen var verkligen bra! Det var en av de bästa föreläsningar jag tagit del av. Väldigt pedagogiskt upplagd Lagom tempo - inte för högt! 1.Kursboken 2.Vissa föreläsningar 3.Studiebesöket JÄTTEbra med en såpass bred introduktion till programmet, att få känna på många av ämnena som psykologin berör. Myers bok Föreläsningen om Inlärning Tentan Historiska sammanhanget Upplägget Föreläsarna Seminarierna, föreläsarna 1.Diskussions seminarierna 2.Studiebesök 3. information från andra psykologer om yrket Bredden av ämnen. Lämpligt djup inom de lika områdena. Bra kursansvarig. Mycket tid till inläsning av kurslitteraturen. Föreläsningarna var i stor utsträckning baserade på litteraturen, vilket underlättade inläsning (bra upplägg för en introduktionskurs). Kurslitteratur och föreläsningar stämde bra överens - allt som sades på föreläsningarna fanns i boken (Myers)! Bra organisation/upplägg - underlättade för oss studenter. Bra med diagnoser, så att man pluggade innan tentan. Bra grundläggande kunskap, väldigt omfattande, intressant Bra föreläsningar- duktiga lärare Bra kurslitteratur Tid för instudering som del av vårt schmat Olika synpunkter (tre psykologer t ex) Titta på praktiken (studiebesök) Diskussionsstimulerande Bra grund, täcker in många viktiga områden, intressant och rolig!! studiebesöket bra föreläsare "Opening Skinners box" var bra Kursen gav en bred bild av psykologyrket, vilket är jättebra eftersom utbildningen är lång och det är inte lätt att bestämma sig. Bra föreläsare Man fick översiktlig, allmän kunskap som behövs för att få en grund. Bra med studiebesök 3 av vecka

4 Får man bara nämna tre? Det var många i alla fall. Föreläsarna var kunniga och pedagogiska + bra innehåll på föreläsningarna. Bra och givande kurslitteratur. Bra med duggor, seminarier och mycket lektionstid. 1. Jag gillade diskussionseminarierna. Ett utmärkt tillfälle att diskutera nyförvärvade kunskaper, funderingar och tidigt lära känna sina kamrater närmare! 2. Tidigt studiebesök - viktigt för inspiration och en inblick i psykologens verklighet! 3. föreläsare och "gästpsykologer" var engagerade och entusiasmerande, uppmuntrade frågor och verkade gilla sina jobb! Det kändes positivt och uppmuntrande, och gav mig en bra start på programmet. Bra introduktion till ämnet. Mycket lärarledda föreläsningar och seminarium. Bra schemaläggning och stort stöd från kursansvarige. Fantastiska föreläsare. Otroligt bra kurslitteratur (Myers). Bra schema. - Lärorik - Översiktlig - Kul med studiebesök Slater-boken + seminarier Bra föreläsningar/bra bok Lätt att få hjälp/ställa frågor Bra föreläsningar Insprierande bra att få träffa flera olika psykologer som har så olika arbetsuppgifter Bra blandning av föreläsningar, seminarier, auskultation. Seminarierna var mkt givande. Bra introduktion till programmet, fick mersmak! Studiebesök, kurslitteraturen (Myers) og kursansvarligs måte å legge opp undervisningen. 13. Kursens svagheter? (Ange de tre viktigaste) Antal svar på frågan: 35 - känns som bra o objektiv, kraftfull, attityd (evidens o så) till området, men undrar lite varför t ex Bowlby (som det väl finns mkt evidens för) behandlas så lite - nämns knappt i Myers. Kanske har det bäring på KBT-PDT-frågan - den skulle kanske ha belysts lite (var ej på fl - kanske togs det upp där) Tentafrågan om analys utifrån olika perspektiv var kul. #Seminarierna mycket uppskattade, men det var svårt att få hela gruppen engagerad i disskutionerna, jag var själv aktiv men hade varit ännu positiviare med mer uppslutning. #Kritiskt tänkande var inte utforskad speciellt djupt. Hade varit intressant att läsa lite mer om detta, exempelvis genom en rekommenderad artikel eller internetsida? Många ämnen på kort tid Fler diskussionsämnen på seminarierna Väldigt lite om psykologins historia Långsam - blev otålig och ville komma vidare efter ett par veckor Grunt - vi skrapar på ytan, ofrånkomligt för introkurs Myers - pladdrig och lite fånig bitvis Sammantaget gav det en för låg arbetsbelastning som verkade omotiverande Tyckte att kursen var väldigt väl utformad, det enda jag kan komma och tänka på var att delen om utvecklingspsykologi inte var lika klart presenterad som de övriga. ibland var det lite förvirrande när olika föreläsare/seminarieledare gav väldigt olika förklaringar till olika "problem" pratig, lätt, för lång 1. Jag kände att det hade varit trevligt med fler instuderingsfrågor, eller andra verktyg för att lära. Har svårt att komma på något mer konkret, hade fullt upp med att bara ta in allt som var nytt, att komma in i "pluggmode" igen efter att inte ha gjort det på ett tag. En del föreläsningar bestod till för stor del av filmklipp "Jordbävningarna" under föreläsningarna var distraherande "Opening Skinner's Box", som är den sämsta populärvetenskapliga bok jag läst, framförallt för att den är så otroligt vinklad att det blir svårt att se de forskare det ska handla om då Slater själv blockerar synfältet 1.Distansen mellan lärare och elever och mellan elever och elever. Hade gärna sett seminarier kring kapitlena i Meyers. Tillfällen att samtala i små grupper om det vi läste. Mycket kändes stort och opersonligt kring ämnen som väcker mycket tankar och reflektioner. Efter som vi var helt nya med varandra i klassen så var det inte lätt att ta sådanna initiativ själv. Vi har haft mycket mer sånt i Biologikursen och det har varit väldigt givande och roligt. Storleken på klassen har också gjort att smågrupperna har varit väligt viktiga för mig rent socialt såhär i början på en utbildning. 2. Jag har inte gått på högskola innan och jag hade gärna sett att ni förklarade vissa ord som andvändes. T.ex empirisk forskning. Typ grundläggande akademiskt språk. Tentan hade en del svårtolkade frågor Gärna fler föreläsningar i starten för att få mer instuderingsdagar innan tentan Kanske lite för lite utmaning Många andra föreläsningar var mindre bra och gav lite Seminarierna (bra för intresset för psykologin, men hade inte så mycket med kursen att göra) 2.Vissa föreläsningar 3.Diagnostiska testen borde vara obligatoriskt Seminarier Slaters bok Hur den moderna psykologins olika områden ser ut och var de är på väg. Lite väl kort om organisationspskologi. Myers var ibland lite för rörig 1. för övergrpande 2. slaters bok 3. alltid föreläsningar på morgonen Skulle kunna vara längre för att undvika att man trycker in kunskapen. Tentamen testade inte mina kunskaper så brett som jag hade önskat. Diskussionsseminarierna var ibland en aning ostrukturerade (men de var för det mesta intressanta och ganska lärorika). Kvaliteten på andra kurslitteraturen - Slater - både vetenskapligt och skönlitterärt. Annars var allt väldigt bra! För mycket att läsa Upplevde inte att kursen var dålig på något sätt Instuderingsfrågor finnas inte till alla ämnen Kunskapsfokus var alltför bokstavsbundet till Meyers bok och hans definitioner. Lite mycket att läsa Meyers var ingen optimal bok, mycket onödig info man fick skumma igenom Jag kommer inte på några. 1. Vad jag saknade på kursen var att vi inte satte in psykologi i ett större socialt och politiskt sammanhang och inte ställde problematiserande frågor. Vad har den för betydelse och varför bryr vi oss? Hur kan psykologin användas och missbrukas? Var finns psykologin i samhället? Inga direkta. 4 av vecka

5 Otroligt intensiv kurs att börja med - kanske utspridd över längre tid nästa gång? Utlägg av föreläsningen på kurswebben INNAN föreläsningen hade varit bra. Kommer inte på några andra svagheter. - VI slängdes rakt in i en massa information och föreläsningar utan någon chans att lära känna varandra! Även om kollot är menat att få oss att lära känna varandra räcker det inte. Dessutom var kollot först efter flera veckor. Att börja i en ny klass, kanske flytta till en ny stad är ganska påfrestande. Jag tycker då det är bra att den som håller i kursen ger tillfällen att lära känna varandra. Att KI inte har någon nollning tycker jag är konstigt eftersom för mig är inte nollning synonymt med alkohol utan att man har möjlighet att umgås med dem man ska gå i samma klass som i fem år. Lite väl många likheter mellan föreläsningar/boken - jag förstår att det kan vara bra för inlärningen, men jag kände mig omotiverad att gå på föreläsningarna - de bästa föreläsningarna var de som inte var från Myers Myers var mkt "pratig". En del svake forelesninger, og for få forelesninger 14. Förslag till förbättringar av kursen? (Ange de tre viktigaste) Antal svar på frågan: 28 Mer om olika skolor, Bowlby. Mer om den kognitiva revolutionen - perspektiv på Skinner Helhetsintrycket av kursen är hur som helst strålande. Lite mer om kritiskt tänkande (se piunkt 13) Inte bara en och samma bok till seminarierna Mer om psykologins historia Korta ner den! Eller höj tempot/intensiteten. Det går för långsamt, vill hellre ha mer tid till biologikursen eller en svårare/djupare introkurs för att inte tappa av. Man har kommit in på psykologprogrammet och förväntar sig liksom att komma igång på en gång och börja jobba, anstränga sig, annars verkar det skumt, vill inte gå runt och lalla i flera veckor och sen boom kommer biologin. Förstår att det beror på vad man gjort tidigare och vilka förväntningar man har, men jag som slutat jobba för att börja plugga igen var liksom redo för mer... arbete. Gör tentan svårare - det känns inte bra att det är så lätt Fler föreläsningar Korta och koncentrera. 1. Instuderingsfrågor och liknande hjälpmedel. Nämna SRS-program (t ex mnemosyne) som ett bra hjälpmedel i infon gällande studietekniker - jag frågade om det här på Ping Pong men fick aldrig något svar... Byta ut "Opening Skinner's Box" till något annat eller åtminstone balansera ut den, möjligtvis med en samling öppet tillgängliga hemsidor och en uppmaning att leta efter eget material också, särskilt att ta en titt på originalpublikationerna när det går. Skulle kunna hjälpa studenter att bli bättre på att hitta egen info också. Filmklippen var bra i sig, som jag skrev tidigare så får de gärna vara lite kortare då det finns så mycket inlärningsmaterial som ska hinnas med. Mer smågrupper. Närmare kontakt med lärarna. Kanske då i smågrupper. Mer samtal om det vi läser om. Reflektioner. T.ex alla djurförsök berörde mig mycket och det hade varit skönt att samtala om det.. Om möjligt få välja studiebesöksplacering Förut emotionföreläsningen, de som Jenny hade och någon till kändes det som de andra innehöll mycket som var orelevant eller överkurs vilket gjorde det svårt att ta till sig. Kanske beor det mycket på att det var vår första kurd också Duggor (med bedömningen G-U), obligatoriska diagnostiska test (G-U) 2.Kanske dela upp kursen i olika moment, som t.ex. i kursen Grundläggande biologi Jag skulle ha önskat en lite tydligare vinkling kanske, mot den medicinska inriktning som KI ändå har, så att man vet tidigt vad det är för program man börjat på. Eller i alla fall lite mer information åt det hållet! Mer värdefulla seminarium, så man får ut något av de. Nu gick man bara för att man var tvungen. Lite bredare mer samlat grepp om psykologers olika roller idag. 1. byta ut underlaget till diskussion seminarierna från slater till lite olika artiklar exempelvis (kan ju vara bra att öva på att läsa) 2. mer undervisning på eftermiddagen och mindre på morgonen Förläng den till 15hp (och utöka den något, kanske en egen del om psykologens yrkesroll och professionella hållpunkter). Instuderingsfrågor till varje avsnitt hade varit jättebra (nu fanns det till en del avsnitt). Kanske byta ut Slater-boken? Fast den gav ändå upphov till bra disukussioner i seminarierna, och tog upp intressanta experiment. Annars finns verkligen inget som behöver ändras! Seminarium borde ha haft ett bättre upplägg, att seminarieledarna vägledde och styrde lite mer. Jag tyckte att kursen, med alla dess delar, var väldigt bra och en bra start på utbildningen. Se kursens svagheter. Denna typ av survey närmare efter kursens slut så allt är mer aktuellt i ens minne skulle ge mer/bättre konstruktiv kritik när man fyller i den. Eventuellt skulle man kunna lägga in en introduktion även till universitetsstudier för dem som tidigare ej studerat på universitet på denna kurs. Särskilt den här delen med att det är ens eget ansvar att skaffa sig den kunskapen som efterfrågas. Vissa föreläsningar kunde haka lite väl mycket på grund av överdrivet frågande om vissa småsaker vilket gjorde att vissa föreläsningar aldrig han slutföras helt pga av tidsbrist på slutet. Visst är det bra med frågor och en aktiv klass, men ibland får man ta saker i pauser osv så att hela föreläsningarna hinns med. Se svar på nr13. Kursansvarig inleder med en dag där man har aktiviteter som går ut på att lära känna varandra. T.ex. små diskussionsgrupper eller liknande. På så vis lär man sig namnen på fler i klassen. Nu fanns endast seminariegrupperna och då lärde man inte direkt känna varandra eftersom de var lärarledda. Mer föreläsningar som berör kursinnehållet utan att direkt komma från Myers Mer diskussion! Föreläsningen om inlärning fick vi göra lite praktiska exempel, det kändes bra för att det återkom mkt sådant på tentan. Hade gärna haft fler sådana övningar i de andra områdena. Skulle gärna läst några orginaltexter, till exempel äldre texter, så man kan jämföra med vår syn idag. Flere forelesninger og färre forelesere (flere med kursansvarlig) 5 av vecka

6 15. Vilket är ditt samlade omdöme om kursen? (1) Mkt dåligt 0 0% (2) Dåligt 0 0% (3) Ganska dåligt 1 1,7% (4) Ganska bra 1 1,7% (5) Bra 27 46,6% (6) Mkt bra 29 50% (7) Vet ej/ej tillämpbar 0 0% 16. Vad är ditt omdöme om kollot? Antal svar på frågan: 57 (1) Mkt dåligt 0 0% (2) Dåligt 1 1,7% (3) Ganska dåligt 1 1,7% (4) Ganska bra 1 1,7% (5) Bra 8 13,8% (6) Mkt bra 28 48,3% (7) Vet ej/ej tillämpbar 18 31,0% (8) Antal som ej svarat 1 1,7% 17. Hur kan man förbättra mottagandet av nya studenter inför nästa år? Idéer? Antal svar på frågan: 38 Bra som det är Genom att ordna en mail kontakt lista efter första uppropet (som var på onsdagen) och på så sätt nå ut med info om tex en genensam aktivitet i Stockholm. Skulle kunna vara något mycket enkelt men kul. Jag tycker det var bra som det var! Kollot var viktigt för att lära känna varandra. Mer organiserat träffa äldrekursare och höra om kommande kurser osv för att få en bättre uppfattning om hur terminerna kommer att se ut framöver! Kan motivera om man är osäker i början. Annnars kanon! Kollot tidigare på terminen Jag tyckte att det överhuvudtaget var bra att det inte var alldeles för mycket nollning i början, det blev mer avslappnat att lära känna varandra genom studierna. Vi har inte direkt haft någon kantakt med faddrarna och jag tror att de inte riktigt kände att de visste vad de skulle göra, de hälsar inte ens. Kanske någon gemensam teambildande aktivitet snabbare Längre kollo..:) Vet ej - Jag tycker det var bra som det var. Ni hade tänkt på det mesta Jag upplevde mottagandet som väldigt positivt och kan inte komma på förslag till förbättringar. Sympatisk och välkomnande ton hos såväl lärare som faddrar! En idé är att man första veckan i skolan delar in de nya studenterna i smågrupper (precis som seminariegrupperna) och låter äldre studenter guida dem och berätta om skolan, kåren etc. under hela dagen Mottagandet är nästan obefintligt i förhållande till läkarprogrammet, vilket gör det mkt svårare att skapa den sociala samvaro som är viktigt för många. Bör vara omgående och i större omfattnining. Jag tror att flera aktiviteter och grupp-främjande lekar etc bör genomföras innan kollot. Under första dagarna i skolan. Någon slags mottagning. Gemensamma pluggkvällar är kanske ett exempel.? Allt var superbra! Jättegoa och snälla "faddrar"! Svårt att säga! Tycker att mycket redan görs Kanske någon mottagningsceremoni eller gasque där de skulle kunna träffa alla psykologstudenter och känna hur de blir en del av familjen? Vet inte:) vet ej vet ej Lite aktiviteter för att lära känna varandra i början, kollot var bra men kom alldeles för sent för att uppfylla det syftet. Någon "lära känna varandra-aktivitet" hade varit bra. Eftersom kollot var så långt in på terminen blev det för sent att lära känna varandra där. Tidigare kollo, kanske. Annars tyckte jag att det nästan var för kort, för vi hade så kul. Vi kunde ha haft fler organiserade sociala aktiviteter och lära-känna-varandra -lekar, t ex en när vi först kom till kollot (för vi var alla laddade när vi kom men inget hände). Kollot tidigare vid terminsstart. Innan första qasquen och även så klassen lär känna varandra snabbare. På samma sätt! Kanske en "rundvandring" på campus tillsammans med någon LÄRARE och inte faddrarna, eftersom dessa inte alltid visste så mycket om de olika lokalerna! 6 av vecka

7 Mer frivillig "nollning" och ett varmare mottagande genom att första dagen går ut på att lära känna varandra och lära sig sina klasskompisars namn. Vårt mottagande var jättebra - mer av samma. Ju fler introduktionsevenemang desto bättre, både inom klassen och mellan årskurserna! Någon typ av lära känna övning första dagen. Ha kollot första veckan. Perfekt som det är! Hoppas att fler anmäler sig som faddrar, då mindre faddergrupper blir mer personligt för de nya studenterna Lägg inskrivningen i anslutning till uppropet så att de som inte redan bor i stockholm missar eller måste flytta en vecka tidigare. Bra med seminariegrupperna, då vi var färre. Kanske fler sådana tillfällen. Det kan vara svårt att vara så stor klass. Kollo redan första veckan. Hade varit skönt om kollot låg lite tidigare.. Men annars har det varit jättebra!! Tvinga MF att ha puben öppen oftare Andra produkter från Textalk Sveriges mest använda e-handelslösning Textalk Webshop utgör grunden för över 2000 säljplatser. Prova gratis redan idag. Skapa och underhåll din tidning på nätet med Sveriges ledande publiceringsverktyg för webbtidningar. Textalk Prodoweb är ett komplett publiceringsverktyg som gör det enkelt för dig att underhålla din hemsida. Smart publicering av dina trycksaker, tidningar och kataloger på webben. Låter dina läsare bläddra direkt i webbläsaren. Taltidningar på telefon, webb och smartphone. Komplett webbaserat arkiveringssystem för InDesign och Quark- Xpress. Kontakta oss för mer info Producerat av Textalk 7 av vecka

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2)

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Antal deltagare i enkäten: 82 Antal erhållna enkätsvar: 54 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? Antal svar på frågan:

Läs mer

Enkät fristående kurs Diabetes HT-11

Enkät fristående kurs Diabetes HT-11 https://websurvey.textalk.se/se/report.php?reportid=43&admin=&fullscreen= Sida av 7 22--3 Enkät fristående kurs Diabetes HT- Antal erhållna enkätsvar: 8. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015

Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Kursutvärdering Sid 1 (5) Kursutvärdering - Barnpsykiatri, 3 hp / ht 2015 Svarsfrekvens: 78 % (18/23) 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? (1-5) Medel: 4,1 2. Dina förväntningar innan kursen?

Läs mer

Kursutvärdering. Enkätresultat. 27 har svarat av 32 (84%) Max antal val: 7

Kursutvärdering. Enkätresultat. 27 har svarat av 32 (84%) Max antal val: 7 Enkätresultat Enkät: Kursutvärdering Status: öppen Datum: 2009-12-08 14:08:39 Grupp: Aktiverade deltagare (H09 Sår och sårbehandling) Besvarad av: 27(32) (84%) Kursutvärdering Utvärdera kursen utifrån

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

MYCKET BRA (7/44) BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) INTE BRA (1/44)

MYCKET BRA (7/44) BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) INTE BRA (1/44) Kursutvärdering moment 4, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? BRA (34/44) GANSKA BRA (4/44) Intressant Detta var det intressantaste kursmomentet Den sammanfattande föreläsningen i slutet

Läs mer

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029

Kursutvärdering HT 14. Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Kursutvärdering HT 14 Att arbeta med sjukdomsförebyggande metoder 2XX029, 9XX029 Hur svarade kursen mot kursbeskrivningen? fördelning 0% 0% 0% 10% 25% 65% antal (0) (0) (0) (2) (5) (13) Medelvärde (för

Läs mer

Utvärderingsfrågor för deltagare

Utvärderingsfrågor för deltagare Utvärderingsfrågor för deltagare Utbildningens namn: Neuropsykofarmakologi för psykologer, VT2016 Projekt. nr: UF679 2643 5 Datum: 2016-04-28-2016-09-09 Antal svarande: 14 av 20 (70%) INNEHÅLL OCH MÅL

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115

KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115 Amina Henaien Farrokh Atai 840717-0508 851103-7932 henaien@kth.se farrokh@kth.se KURSUTVÄRDERING MATEMATIK I: 5B1115 Vi har försökt genom denna utvärdering att ge er en sammanfattning och en kortfattad

Läs mer

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1

Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 1 av 11 2010-12-13 16:22 Mental träning termin 2 HT-10 Sida 1 av 1 Antal besvarade enkäter: 15 1 Hur tycker du att målen för momentet har uppfyllts? Vi har väl uppfyllt de delarna bra. Jag tycker det känns

Läs mer

Elnät HT av :38. Kursutvärdering. Lägg till ett block

Elnät HT av :38. Kursutvärdering. Lägg till ett block http://www.moodle2.tfe.umu.se/mod/feedback/analysis.php?id=47... Elnät HT15 Du är inloggad som JanÅke Olofsson (Logga ut) Hem Mina kurser 215 HT15 Elektronik Elnät HT15 General Kursutvärdering Analys Kursutvärdering

Läs mer

Allmänna frågor om kursen: Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 30 Medelvärde: 3.

Allmänna frågor om kursen: Kursutvärderare: IT-kansliet/Christina Waller. 1. Vad är ditt allmänna omdöme om kursen? Antal svar: 30 Medelvärde: 3. 1(5) Kursvärdering - sammanställning Kurs: Grundkurs i C-programmering, 2p (1TD442), 1p (1IT022) Antal reg: 103 Program: ingår i 1TD442 Algoritmer och datastrukturer DV1 6p/ Antal svar: 31 DVP: 11 svar

Läs mer

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57%

Vad tycker du om kursen som helhet? 1 - Mycket dålig 0 0% 2 1 2% 3 0 0% % 5 - Mycket bra 25 57% 44 svar Sammanfattning Se hela svar Hur stor andel av undervisningen har du deltagit i? Ingen undervisning All undervisning 1 - Ingen undervisning 0 0% 2 0 0% 4 0 0% 5 1 2% 6 0 0% 7 3 7% 8 1 2% 9 20 45%

Läs mer

Kursvärdering Palliativ vård - November

Kursvärdering Palliativ vård - November Kurs: VA632B - Palliativ vård Svarsfrekvens: 17/17 (100,0%) Startdatum: 2013-11-07 Slutdatum: 2013-11-15 Kursvärdering Palliativ vård - November - 2013 Hälsa och samhälles kursvärderingar är ett led i

Läs mer

Vet ej/ej tillämpbar fördelning 0% 4,2% 12,5% 37,5% 29,2% 12,5% 4,2% antal (0) (1) (3) (9) (7) (3) (1)

Vet ej/ej tillämpbar fördelning 0% 4,2% 12,5% 37,5% 29,2% 12,5% 4,2% antal (0) (1) (3) (9) (7) (3) (1) Enkätresultat Enkät: Kursvärdering Status: öppen Datum: 2014-03-12 13:52:45 Grupp: Deltagare (Utvecklingspsykologi (15hp) HT13) Besvarad av: 24(69) (34%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått

Läs mer

Den friska människans anatomi och fysiologi 1SJ000 Distans VT16. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter.

Den friska människans anatomi och fysiologi 1SJ000 Distans VT16. Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Den friska människans anatomi och fysiologi SJ000 Distans VT6 Antal respondenter: 2 Antal : Svarsfrekvens: 4.48 % Jag uppfattar att jag genom denna kurs utvecklat värdefulla kunskaper /färdigheter. Jag

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Utvärdering: Klinisk neuropsykologi Psykologprogrammet T4 VT12

Utvärdering: Klinisk neuropsykologi Psykologprogrammet T4 VT12 april 1 Utvärdering: Klinisk neuropsykologi Psykologprogrammet T VT1 Kurs är det tredje på kursen Klinisk psykologi I. Sextiotvå studenter deltog i kurs varav 31 stycken (%) lämnade in utvärderingsblanketten

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Sammanställning av kursvärdering Hållbar utveckling värderingar, världsbilder och visioner 15 HP, 2015 Cemus kurser har tillkommit på studentintiativ och leds av studenter. Kursutvärderingen är ett viktigt

Läs mer

Kursutvärdering Perspektiv på hälsa HT 2010 Valbar generell kurs Master i klinisk medicinsk vetenskap

Kursutvärdering Perspektiv på hälsa HT 2010 Valbar generell kurs Master i klinisk medicinsk vetenskap Kursutvärdering Perspektiv på hälsa HT 2010 Valbar generell kurs Master i klinisk medicinsk vetenskap 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? 10,5% 57,9% 31,6% (2) (11) (6)

Läs mer

Lyckas i dina akademiska studier

Lyckas i dina akademiska studier Lyckas i dina akademiska studier Jag är en 83,3% kille tjej vill inte ange 15,3% Jag studerar till 55,6% Röntgensjuksköterska Biomedicinsk analytiker 44,4% Jag har studerat på universitet/högskola tidigare

Läs mer

Sammanställning kursvärdering

Sammanställning kursvärdering Sammanställning kursvärdering Hållfasthetslära (MSGB22), HT08 Lärare: Nils Hallbäck (föreläsningar samt övningsgrupp) Christophe Barbier (övningsgrupp) Examinator: Nils Hallbäck Antal studenter som följt

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag

Kortfattad sammanfattning av studenternas synpunkter och förslag Termin: VT 2015 Program: W Kurs: Klimat 1TV026 10 hp Antal registrerade studenter: 11 Svarsfrekvens: (54%) 6/11 Datum: 2015-04-08 Utfall av examination Antal examinerade: 9 Betyg 5: 0 (0%) Betyg 4: 5 (56%)

Läs mer

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet?

B. Vad skulle man göra för att vara bättre förberedd inför en lektion i det här ämnet? Studieteknik STUDIEHANDLEDNING Syftet med dessa övningar är att eleverna själva ska fördjupa sig i olika aspekter som kan förbättra deras egen inlärning. arna görs med fördel i grupp eller parvis, och

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Enkätresultat. a) Grundläggande begrepp inom B&I och biblioteksverksamhet?

Enkätresultat. a) Grundläggande begrepp inom B&I och biblioteksverksamhet? Enkätresultat Kursvärderingsenkät Introduktion till högre studier i BoI. 31BIN1 H15-1 BIB15 Enkäten är besvarad av 22 (62) studenter vilket motsvarar 35%. Målen med kursen Efter genomgången kurs skall

Läs mer

Deltagarnas utvärdering av 23 saker

Deltagarnas utvärdering av 23 saker Deltagarnas utvärdering av 23 saker 2008-08-19 I sammanställningen har tagits med vad alla skrivit men i de fall där flera personer skrivit samma sak eller ungefär samma sak redovisas detta endast en gång.

Läs mer

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson

Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Deltagarutvärdering 1 (7) Att påverka, leda och utvecklas som myndighetsperson Utvärdering av utbildning i oktober 21 Miljösamverkan Stockholms län. Telefon 8 8 28 929. E-post: miljosamverkan@stockholm.se.

Läs mer

PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design

PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design PD104A - Introduktion för Produktuteckling och design Antal svar: 13 (41) 1. Flervalsfråga Andel Allmänt Hur tycker du kursen har varit? 1. Dålig 0% 2. Ganska bra 23,1% 3. Bra 69,2% 4. Mycket bra 7,7%

Läs mer

Kursenkät basår ht 10- vt11

Kursenkät basår ht 10- vt11 Kursenkät basår ht 10- vt11 Antal svar: 36 1. Betyg på kursen. Medelbetyg på den blev 4,1 80% 60% 40% 20% 0% 1 2 3 4 5 2. Kursplan och måluppfyllelse Kursens mål har enligt kursplanen uppfyllts 6 5 4 helt

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning

Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 7. hp Sammanställning av kursutvärdering Samlad bedömning Fristående nätkurs Kurs: Webbdesign med JavaScript och Document Object Model, 7. hp Kurskod:

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

HIV- med individen i fokus ur ett globalt perspektiv HT2010

HIV- med individen i fokus ur ett globalt perspektiv HT2010 Sida 1 av 12 HIV- med individen i fokus ur ett globalt perspektiv HT2010 Antal deltagare i enkäten: 43 Antal erhållna enkätsvar: 27 1 I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Fiskodling BI1125, 30035.1112 15 Hp Studietakt = 50% Nivå och djup = Grund Kursledare = Andreas Pettersson Värderingsresultat Värderingsperiod: 2012-05-07-2012-05-20 Antal svar 8 Studentantal 9 Svarsfrekvens

Läs mer

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II

THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II 1 ( 6) THFR41 - Teknisk kommunikation på franska del II Sändlista Kurskod Examinator Mathias Henningsson Miguel Giménez Johan Holtström THFR41 Miguel Giménez Kursen gavs Årskurs 2 Termin Period 2 Kursens

Läs mer

RYSA Du är % # Kvinna 50% 3 Man 50% 3 Summa 100% 6

RYSA Du är % # Kvinna 50% 3 Man 50% 3 Summa 100% 6 RYSA11 2007 RYSA11 2007 Översikt Totalt antal svar 6 Filter nej Gruppera efter fråga nej Du är Kvinna 50% 3 Man 50% 3 Din ålder Under 25 33.3% 2 25-35 16.7% 1 Över 35 50% 3 Vad har du läst förutom ryska?

Läs mer

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06

3OM218. Examinator. Monica Christianson. 58% (14 av 24 möjliga personer) Muntlig utvärdering 2013-05 06 Institutionen för omvårdnad Sammanställning [2013-06-13] [OM 218vt13] Sid 1 (1) Kursutvärdering Kursnamn och poäng Kvinno- och familjehälsa I, 7,5 hp Kurs inom program (ange program)/fristående Barnmorskeprogrammet,

Läs mer

Kursutvärdering basåret 11/12

Kursutvärdering basåret 11/12 View All Responses. Alla deltagare. Responses: 22 Kursutvärdering basåret /2. Du är Kvinna 73 6 Man 27 6 00 2. Vad anser du om dina förkunskaper inför kursen? Helt tillräckliga I stort sett tillräckliga

Läs mer

Kursutvärdering Distans

Kursutvärdering Distans HT12 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning (7,5hp) V46-50 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering stängd Datum: 2013-04-26 13:29:21 Aktiverade deltagare (HT12

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Avdelningen för utbildningsstöd Sida: 1 (17) Utvärdering. Introduktion för nya studenter. Sammanställning av öppna svar

Avdelningen för utbildningsstöd Sida: 1 (17) Utvärdering. Introduktion för nya studenter. Sammanställning av öppna svar -11-08 Sida: 1 (17) Utvärdering Sammanställning av öppna svar Information och mottagande i samband med terminsstarten hösten -11-08 Sida: 2 (17) Varje höst genomför avdelningen för utbildningsstöd en enkät

Läs mer

LKG005 - Akut omhändertagande internmedicinska patienter.. SöS

LKG005 - Akut omhändertagande internmedicinska patienter.. SöS LKG005 - Akut omhändertagande internmedicinska patienter.. SöS Antal erhållna enkätsvar: 21 Om kursen ges på flera sjukhus, ange på vilket/vilka sjukhus du gått kursen: (1) Karolinska universitetssjukhuset,

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet?

Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Vad innebär det att läsa kulturantropologi och etnologi på grundnivå vid Uppsala universitet? Några samlade riktlinjer för Dig som studerar på våra kurser Varmt välkommen som studerande på någon av våra

Läs mer

Enkätresultat. Kursutvärdering öppen Datum: :57:27. Enkät: Status:

Enkätresultat. Kursutvärdering öppen Datum: :57:27. Enkät: Status: Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering öppen Datum: 2012-02-29 08:57:27 Grupp: Aktiverade deltagare (LFD200 H11 Läkemedel för djur) Besvarad av: 9(19) (47%) Typsjukdomar hos hund, katt och gnagare

Läs mer

BY307J Husbyggnad - Projekt

BY307J Husbyggnad - Projekt BY307J Husbyggnad - Projekt Antal svar: 20 (83) 1. Flervalsfråga Andel Allmänt Hur tycker du kursen har varit? 1. Dålig 30% 2. Ganska bra 25% 3. Bra 40% 4. Mycket bra 5% 2. Öppen fråga Nämn någonting i

Läs mer

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011

Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Utvärdering av gruppledarutbildning ACT Att hantera stress och främja hälsa HT 2011 Här kommer en sammanfattning av utvärderingar från de som gick gruppledarutbildningen under hösten 2011. Deltagarnas

Läs mer

HT15-1ME403-7,5hp-Kalmar-50%

HT15-1ME403-7,5hp-Kalmar-50% HT15-1ME403-7,5hp-Kalmar-50% Antal respondenter: 26 : 15 Svarsfrekvens: 57,69 % Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Vilket sammanfattande omdöme ger du kursen? Mycket bra 11 (73,3%) Ganska bra

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Kursvärdering KTH Cell- och molekylärbiologi 2009

Kursvärdering KTH Cell- och molekylärbiologi 2009 Kursvärdering KTH Cell och molekylärbiologi 2009 Antal deltagare i enkäten: 21 Antal erhållna enkätsvar: 12 1. På hur många föreläsningar var DU närvarande? (1) 030 % 0 0% (2) 3060 % 1 8,3% (3) 6090 %

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Växtskydd, grundkurs BI1148, 10230.1314 7 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund Kursledare = Boel Sandskär Värderingsresultat Värderingsperiod: 2013-09-28-2013-10-17 Antal svar 19 Studentantal 62

Läs mer

Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47%

Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47% 15 svar Sammanfattning Se hela svar Har du läst kursen på Campus eller distans Campus 8 53% Distans 7 47% KURSFRÅGA AV ÖVERGRIPANDE KARAKTÄR Kursinnehållet har varit intressant och stimulerande I låg grad

Läs mer

https://pingpong.ki.se/servlets/az/courseid/13734?frame=lespollsumv&mode=upper...

https://pingpong.ki.se/servlets/az/courseid/13734?frame=lespollsumv&mode=upper... Sida 1 av 6 Enkätresultat Enkät: Kursutvärdering Status: öppen Datum: 11:52:00 Grupp: Deltagare (BMA VT15 Mikrobiologi - metodik och diagnostik (5hp)) Besvarad av: 33(40) (82%) 1. Jag uppfattar att jag

Läs mer

Start- och slutdatum:2014 12 01 2015 01 16 Antal studenter: 74

Start- och slutdatum:2014 12 01 2015 01 16 Antal studenter: 74 Umeå universitet Juridiskt forum Samlad bedömning av genomförd kurs Page (2) Kursens namn: Rätten i socialt arbete, HT 204, Campus Start- och slutdatum:204 2 0 205 0 6 Antal studenter: 74 Former för utvärdering:

Läs mer

Kursanalys, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap

Kursanalys, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Kursanalys, Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bil.4 Kurs Kurskod BMGBI0 Immunologi och transfusionmedicin Program Biovetenskapligt program X programkurs fristående kurs uppdragsutbildning Kursdatum

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Vattenresursteknik MV0190, 30056.1314 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Avancerad Kursledare = Abraham Joel Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-03-05-2014-04-04 Antal svar 8 Studentantal 52 Svarsfrekvens

Läs mer

Utvärdering Populärvetenskaplig framställning,

Utvärdering Populärvetenskaplig framställning, Utvärdering Populärvetenskaplig framställning, 2013-11-18 Det var 16 deltagare denna gång, fjorton från tekfak och två från HU Jag bad dem skriva ner tre saker som ska behållas till nästa omgång (om det

Läs mer

Sammanställning av Kursvärdering Material och Design (CBGB04) Hållfasthetslära Lärare: Nils Hallbäck

Sammanställning av Kursvärdering Material och Design (CBGB04) Hållfasthetslära Lärare: Nils Hallbäck Sammanställning av Kursvärdering Material och Design (CBGB04) Hållfasthetslära Lärare: Nils Hallbäck Antal som följde kursen: ca. 30 Antal svar: 17 Dåligt Måluppfyllelse och helhet 1 2 3 4 5 Överensstämde

Läs mer

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS

RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för musikvetenskap RAPPORT FÖR UTVÄRDERING AV AVSLUTAD KURS/DELKURS Kurs: Musikteori 1/Musikvetenskap A Delkurs: Satslära/funktionsanalys Termin: VT 211 Totalt besvarade

Läs mer

MILJÖRÄTT, 5 HP. Resultat. https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/evaluation?uusp.portal...

MILJÖRÄTT, 5 HP. Resultat. https://studentportalen.uu.se/portal/portal/uusp/admin-courses/evaluation?uusp.portal... Page 1 of 6 MILJÖRÄTT, 5 HP Kurskod: 1TV023, Anmälningskod: 68831, 33%, DAG, NML, vecka: 04-12 Termin: VT 2015 Resultat Den här kursvärderingen har besvarats av 56% (49/87) av studenterna. Skriv gärna

Läs mer

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007

Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 Sammanställning av studentutvärderingen för kursen Estetiska lärprocesser 15 hp, ht 2007 135 av 167 studenter (81%) har Lärare, tidigare år, förskola 39% besvarat utvärderingen Lärare, tidigare år, grundskola

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Arbetsplanering inom djursjukvård DO0045, 40160.1314 5 Hp Studietakt = 35% Nivå och djup = Grund Kursledare = Lena Svendenius Värderingsresultat Värderingsperiod: 2014-06-03-2014-06-22 Antal svar 10 Studentantal

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Makroekonomi NA0133, 40043.1415 10 Hp Studietakt = 65% Nivå och djup = Grund Kursledare = Rob Hart Värderingsresultat Värderingsperiod: 2015-06-04-2015-09-30 Antal svar 29 Studentantal 88 Svarsfrekvens

Läs mer

Instämmer i viss mån. Instämmer i stort sett fördelning 5,9% 47,1% 35,3% 11,8% 0% antal (1) (8) (6) (2) (0) Instämmer i viss mån

Instämmer i viss mån. Instämmer i stort sett fördelning 5,9% 47,1% 35,3% 11,8% 0% antal (1) (8) (6) (2) (0) Instämmer i viss mån Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering VT2012 stängd Datum: 2012-08-29 11:05:54 Grupp: Aktiverade deltagare (Människa, teknik, organisation (MTO) (7,5hp)) Besvarad av: 17(32) (53%) 1. Det var lätt

Läs mer

Antal studenter VG G U Blank

Antal studenter VG G U Blank Kursledningens sammanfattning Kursen startar med en översiktsföreläsning. De första tre veckorna ägnas åt kursens teoriinnehåll genom totalt 20 föreläsningar (á 2x45 min), vilka efterföljs av motsvarande

Läs mer

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning

Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Resultat Elevernas uppfattningar om alltmer digitaliserad undervisning Fråga 1 Mycket inspirerande (6) till mycket tråkigt (1) att arbeta med etologisidan Uppfattas som mycket inspirerande eller inspirerande

Läs mer

Tycker du att kursens uppläggning och innehåll stämmer överens med målbeskrivningen i kursplanen?

Tycker du att kursens uppläggning och innehåll stämmer överens med målbeskrivningen i kursplanen? Page 1 of 9 Enkätresultat Enkät: Kursvärdering Kemi Status: öppen Datum: 14:15:46 Grupp: Aktiverade deltagare (KEM915 V11 Självständigt arbete) Besvarad av: 8(18) (44%) 1.1 Helhetsintryck Vilket är ditt

Läs mer

1 of 6 15/02/2007 23:26 Enkätresultat Enkät: Enkät 479896 Status: öppen Datum: 2007-02-15 23:26:10 Grupp: Aktiverade deltagare (5C1108 Tillämpad fysik, mekanik) Besvarad av: 7(58) (12%) Sidan besökt av:

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Evaluation Summary - CDT104 Grundläggande Webbdesign HT07 Dan Levin

Evaluation Summary - CDT104 Grundläggande Webbdesign HT07 Dan Levin Evaluation Summary CDT Grundläggande Webbdesign HT7 Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) 9 Skriv kommentarer här... Q. a

Läs mer

NYTT KURSUPPLÄGG OCH MUNTLIG TENTAMEN

NYTT KURSUPPLÄGG OCH MUNTLIG TENTAMEN VUXENNEUROPSYKOLOGI (4 sp) ÄMNESSTUDIEKURS (PSYKOLOGI, LOGOPEDI OCH BLIVANDE ÄMNESLÄRARE I PSYKOLOGI) Mira Karrasch & Matti Laine Detta är ju helt objektivt sett det mest intressanta som finns! NYTT KURSUPPLÄGG

Läs mer

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009.

Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Umeå Universitet Sida 1 (10) Fördjupningskurs i byggproduktion, ht 2009. Kursvärdering. Omdöme 1 5 (5 bäst) Kursupplägg i stort 1 2 5 Bra projekt där de tidigare projekten i BP1 och BP2 binds ihop. Får

Läs mer

Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09

Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09 Sid 1 (8) Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09 Lärare på kursen Anders Råde (kursansvarig) och Robert Holmgren 22/4 avslutades utvärderingen via Limesurvey och sammanställdes. P g a viss teknisk problematik

Läs mer

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)?

1. Hur många timmar per vecka har du i genomsnitt lagt ner på kursen (inklusive schemalagd tid)? Teknologiska och biologiska grunder för odling TN0325, 30216.1415 15 Hp Studietakt = 100% Nivå och djup = Grund Kursledare = Siri Caspersen Värderingsresultat Värderingsperiod: 2015-03-26-2015-06-05 Antal

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

1SJ012 Ledarskap, pedagogik och samverkan i sjuksköterskansyrkesutövning (7,5 hp) Sjuksköterskeprogrammet termin 5 (distans), HT13 vecka 51-03

1SJ012 Ledarskap, pedagogik och samverkan i sjuksköterskansyrkesutövning (7,5 hp) Sjuksköterskeprogrammet termin 5 (distans), HT13 vecka 51-03 2014-2-3 HT13 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samver i sjuksköterss yrkesutövning (7,5hp) V51-03 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering LPS öppen Datum: 2014-02-03 15:36:25 Grupp: Besvarad av:

Läs mer

Enkäten fylls i anonymt, vi kan alltså inte se vem som har skrivit vad. Du får gärna använda kommentarsrutorna för att utveckla dina svar.

Enkäten fylls i anonymt, vi kan alltså inte se vem som har skrivit vad. Du får gärna använda kommentarsrutorna för att utveckla dina svar. Enkätresultat Enkät: Distans: Kursutvärdering Status: öppen Datum: 2013-02-01 10:09:09 Aktiverade deltagare (HT12 1SJ012 Ledarskap, Grupp: pedagogik samver i sjuksköterss yrkesutövning (7,5hp) V51-03)

Läs mer

Kursutvärdering av Hälsoeffekter HT2012

Kursutvärdering av Hälsoeffekter HT2012 Kursutvärdering av Hälsoeffekter HT0 Hälsoeffekter (9000ht) Results of survey Startade: December 0, 0 Avslutad: February 6, 0 Svarsfrekvens: 6% ( / 7 ) Cambros elektroniska utvärderingssystem Kursutvärdering

Läs mer

Resultat. Kurskod: 1TE021, Anmälningskod: 64440, 33%, DAG, NML, vecka: Termin: VT VT Kursvärdering

Resultat. Kurskod: 1TE021, Anmälningskod: 64440, 33%, DAG, NML, vecka: Termin: VT VT Kursvärdering 1 av 12 2012-12-28 11:32 Kurskod: 1TE021, Anmälningskod: 64440, 33%, DAG, NML, vecka: 03-11 Termin: VT 2012 - VT 2012 Kursvärdering Resultat Den här kursvärderingen har besvarats av 67% (14/21) av studenterna.

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Sammanfattning av kursutvärdering Design av informationssystem, moment 1, Programmeringens grunder, 7,5 hp, ht 2016

Sammanfattning av kursutvärdering Design av informationssystem, moment 1, Programmeringens grunder, 7,5 hp, ht 2016 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering 2016-10-18 Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Design av informationssystem, moment 1, Programmeringens grunder, 7,5

Läs mer

Kursutvärdering Samhällskunskap A Lärare: Esa Seppälä Läsåret Klass: LP2B

Kursutvärdering Samhällskunskap A Lärare: Esa Seppälä Läsåret Klass: LP2B 8 6 4 Mycket bra Bra Dåligt Mycket dåligt EAS 1. Mitt första inryck av denna kurs var: Mycket bra 5 31 Bra 11 69 Dåligt - - Mycket dåligt - - Antal EAS:. Antal svarande: 16. Mv: (Skala 1) = 82,81 6 5 4

Läs mer

Cambros elektroniska utvärderingssystem

Cambros elektroniska utvärderingssystem Cambros elektroniska utvärderingssystem Kursutvärdering Kost vid graviditet och amning 7,5 hp HT12 Tack för att du tar dig tid att fylla i utvärderingen av kursen Kost vid graviditet och amning! projektarbetet

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10

Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 Utvärdering Lärande med stöd av IKT vt-10 1. Hur bedömer du som helhet kursens kvalitet? ( 1 anger lägsta betyg, anger högsta betyg) Fråga 1 Fråga 1 Motivering: Bl a jätteintressant att träffa folk från

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Sammanställning av kursutvärdering H11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av kursutvärdering H11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av kursutvärdering H11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-11-30 Besvarad av: 25(30) (83%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? fördelning

Läs mer

A. Inledande Frågor 1. Kön. B. Ditt Lärande på Värderingar, världsbilder och visioner

A. Inledande Frågor 1. Kön. B. Ditt Lärande på Värderingar, världsbilder och visioner Sammanställning av Kursutvärdering Tvärvetenskapliga och historiska perspektiv på värderingar, världsbilder och visioner 6hp inom Hållbar utveckling B 2015 Cemus kurser har tillkommit på studentintiativ

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer