1 av vecka

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 av 7 2010-11-12 vecka 45 16.56"

Transkript

1 Enkät: ID: Utvärdering av kursen "Introduktion till Psykologi" ht10 Rapport: ID: Namn: Utvärdering av kursen "Introduktion till Psykologi" ht10 URL: https://websurvey.textalk.se/rep.php?id=34422 Jenny Wikström Min profil Logga ut Enkäter Deltagarlistor Rapporter Enkätmallar Deltagarlistmallar Hjälp Enkätfrågor Inställningar Deltagare Enkätens rapporter Verktyg Testa enkät Rapportfrågor Inställningar Grundfiltrering Sammanlänkning Skicka Visa rapporten Öppna i nytt fönster Utvärdering av kursen "Introduktion till Psykologi" ht10 Antal deltagare i enkäten: 85 Antal erhållna enkätsvar: I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (3) Ganska liten 0 0% (4) Ganska stor 6 10,3% (5) Stor 35 60,3% (6) Mkt stor 16 27,6% (7) Vet ej/ej tillämpbar 1 1,7% 2. I vilken utsträckning anser du att kursen byggde vidare på dina tidigare kunskaper? (2) Liten 5 8,6% (3) Ganska liten 7 12,1% (4) Ganska stor 15 25,9% (5) Stor 16 27,6% (6) Mkt stor 8 13,8% (7) Vet ej/ej tillämpbar 7 12,1% 3. I vilken utsträckning anser du att kursens uppläggning varit lämplig för att uppnå kurmålen? Antal svar på frågan: 55 (3) Ganska liten 1 1,7% (4) Ganska stor 3 5,2% (5) Stor 29 50% (6) Mkt stor 22 37,9% (7) Vet ej/ej tillämpbar 0 0% (8) Antal som ej svarat 3 5,2% 4. I vilken utsträckning anser du att kurslitteraturen var ett stöd i ditt lärande? Antal svar på frågan: 57 (2) Liten 1 1,7% (3) Ganska liten 0 0% (4) Ganska stor 4 6,9% (5) Stor 21 36,2% (6) Mkt stor 30 51,7% (7) Vet ej/ej tillämpbar 1 1,7% (8) Antal som ej svarat 1 1,7% 5. I vilken utsträckning anser du att lärarna förmådde att stödja ditt lärande under kursen? 1 av vecka

2 (1) Mkt liten 1 1,7% (3) Ganska liten 0 0% (4) Ganska stor 13 22,4% (5) Stor 28 48,3% (6) Mkt stor 16 27,6% (7) Vet ej/ej tillämpbar 0 0% 6. I vilken utsträckning anser du att kunskapskontrollen/examinationerna var lämpligt utformade med hänsyn till kursmålen? (2) Liten 1 1,7% (3) Ganska liten 2 3,4% (4) Ganska stor 14 24,1% (5) Stor 25 43,1% (6) Mkt stor 15 25,9% (7) Vet ej/ej tillämpbar 1 1,7% 7. I vilken utsträckning anser du arbetsbelastningen under kursen var rimlig i förhållande till kursens omfattning/poängtal? (2) Liten 1 1,7% (3) Ganska liten 4 6,9% (4) Ganska stor 10 17,2% (5) Stor 29 50% (6) Mkt stor 11 19,0% (7) Vet ej/ej tillämpbar 3 5,2% 8. I vilken utsträckning anser du att du tillägnat dig tillämpbara teoretiska kunskaper? Antal svar på frågan: 54 (3) Ganska liten 1 1,7% (4) Ganska stor 12 20,7% (5) Stor 22 37,9% (6) Mkt stor 17 29,3% (7) Vet ej/ej tillämpbar 2 3,4% (8) Antal som ej svarat 4 6,9% 9. I vilken utsträckning anser du att du tillägnat dig tillämpbara praktiska färdigheter? (1) Mkt liten 1 1,7% (2) Liten 6 10,3% (3) Ganska liten 18 31,0% (4) Ganska stor 14 24,1% (5) Stor 8 13,8% (6) Mkt stor 2 3,4% (7) Vet ej/ej tillämpbar 9 15,5% 10. I vilken utsträckning anser du att kursen hjälpt dig att utveckla ett professionellt förhållningssätt? (3) Ganska liten 12 20,7% 2 av vecka

3 (4) Ganska stor 29 50% (5) Stor 12 20,7% (6) Mkt stor 3 5,2% (7) Vet ej/ej tillämpbar 2 3,4% 11. I vilken utsträckning anser du att kursen hjälpt dig att utveckla ett kritiskt tänkande? (1) Mkt liten 1 1,7% (2) Liten 3 5,2% (3) Ganska liten 11 19,0% (4) Ganska stor 23 39,7% (5) Stor 15 25,9% (6) Mkt stor 3 5,2% (7) Vet ej/ej tillämpbar 2 3,4% 12. Kursens styrkor? (Ange de tre viktigaste) Antal svar på frågan: 42 - bred översikt över psykologiämnet - tror mig fått överblick - seminarierna - bra lärare med bra synpunkter som ger känsla - studiebesök ger känsla för yrket #Bra och inspirerande lärare. #Stimulerande kursbäcker (inkl. slater). #Askultation och besökande Psykologer!! Intressanta ämnen på föreläsningarna Bra föreläsare och lärare Bra blandning av undervisning och mindre gruppdiskussioner Brett - väcker intresse för ämnet och för kommande terminers kurser Seminarier - diskussioner kring slaters bok mkt värdefulla Flera lärare - kul och bra att möta flera olika lärare så här i kursens början Extra plus till föreläsningarna om inlärning! 1. Föreläsarna - var inspirerande och duktiga 2. Innehållet - inte för grundläggande och inte för djupgående, helt enkelt bra anpassat till en indroduktions kurs 3. seminarierna - en rolig lite avspänd möjlighet till att få ökat intresse för psykologi. tydliga läsangivelser, tydliga föreläsare flera bra föreläsare meyrs-boken var bra bra med seminarierna Lättillgänglig, varierad, informativ Bra introduktion 1. Omfattande, väldigt bra introduktion för mig som inte tidigare läst psykologi 2.Bra med seminarierna, bra ingång för diskussion mellan oss elever och även en chans att diskutera med en "riktig" psykolog. 3. Bra föreläsare Besök på arbetsplatser Tillräckligt begränsat fokus under föreläsningar Många olika föreläsare/psykologer som vi fick chans att träffa och få en varierad bild av psykologyrket Kurslitteraturen. Seminarierna. Studiebesöket Bred introduktion, bra upplägg Kurslitteraturen bra Föreläsare bra Nivå bra Bra grund och översikt Inte för stor arbetsbelastning Rolig Emotionföreläsningen var verkligen bra! Det var en av de bästa föreläsningar jag tagit del av. Väldigt pedagogiskt upplagd Lagom tempo - inte för högt! 1.Kursboken 2.Vissa föreläsningar 3.Studiebesöket JÄTTEbra med en såpass bred introduktion till programmet, att få känna på många av ämnena som psykologin berör. Myers bok Föreläsningen om Inlärning Tentan Historiska sammanhanget Upplägget Föreläsarna Seminarierna, föreläsarna 1.Diskussions seminarierna 2.Studiebesök 3. information från andra psykologer om yrket Bredden av ämnen. Lämpligt djup inom de lika områdena. Bra kursansvarig. Mycket tid till inläsning av kurslitteraturen. Föreläsningarna var i stor utsträckning baserade på litteraturen, vilket underlättade inläsning (bra upplägg för en introduktionskurs). Kurslitteratur och föreläsningar stämde bra överens - allt som sades på föreläsningarna fanns i boken (Myers)! Bra organisation/upplägg - underlättade för oss studenter. Bra med diagnoser, så att man pluggade innan tentan. Bra grundläggande kunskap, väldigt omfattande, intressant Bra föreläsningar- duktiga lärare Bra kurslitteratur Tid för instudering som del av vårt schmat Olika synpunkter (tre psykologer t ex) Titta på praktiken (studiebesök) Diskussionsstimulerande Bra grund, täcker in många viktiga områden, intressant och rolig!! studiebesöket bra föreläsare "Opening Skinners box" var bra Kursen gav en bred bild av psykologyrket, vilket är jättebra eftersom utbildningen är lång och det är inte lätt att bestämma sig. Bra föreläsare Man fick översiktlig, allmän kunskap som behövs för att få en grund. Bra med studiebesök 3 av vecka

4 Får man bara nämna tre? Det var många i alla fall. Föreläsarna var kunniga och pedagogiska + bra innehåll på föreläsningarna. Bra och givande kurslitteratur. Bra med duggor, seminarier och mycket lektionstid. 1. Jag gillade diskussionseminarierna. Ett utmärkt tillfälle att diskutera nyförvärvade kunskaper, funderingar och tidigt lära känna sina kamrater närmare! 2. Tidigt studiebesök - viktigt för inspiration och en inblick i psykologens verklighet! 3. föreläsare och "gästpsykologer" var engagerade och entusiasmerande, uppmuntrade frågor och verkade gilla sina jobb! Det kändes positivt och uppmuntrande, och gav mig en bra start på programmet. Bra introduktion till ämnet. Mycket lärarledda föreläsningar och seminarium. Bra schemaläggning och stort stöd från kursansvarige. Fantastiska föreläsare. Otroligt bra kurslitteratur (Myers). Bra schema. - Lärorik - Översiktlig - Kul med studiebesök Slater-boken + seminarier Bra föreläsningar/bra bok Lätt att få hjälp/ställa frågor Bra föreläsningar Insprierande bra att få träffa flera olika psykologer som har så olika arbetsuppgifter Bra blandning av föreläsningar, seminarier, auskultation. Seminarierna var mkt givande. Bra introduktion till programmet, fick mersmak! Studiebesök, kurslitteraturen (Myers) og kursansvarligs måte å legge opp undervisningen. 13. Kursens svagheter? (Ange de tre viktigaste) Antal svar på frågan: 35 - känns som bra o objektiv, kraftfull, attityd (evidens o så) till området, men undrar lite varför t ex Bowlby (som det väl finns mkt evidens för) behandlas så lite - nämns knappt i Myers. Kanske har det bäring på KBT-PDT-frågan - den skulle kanske ha belysts lite (var ej på fl - kanske togs det upp där) Tentafrågan om analys utifrån olika perspektiv var kul. #Seminarierna mycket uppskattade, men det var svårt att få hela gruppen engagerad i disskutionerna, jag var själv aktiv men hade varit ännu positiviare med mer uppslutning. #Kritiskt tänkande var inte utforskad speciellt djupt. Hade varit intressant att läsa lite mer om detta, exempelvis genom en rekommenderad artikel eller internetsida? Många ämnen på kort tid Fler diskussionsämnen på seminarierna Väldigt lite om psykologins historia Långsam - blev otålig och ville komma vidare efter ett par veckor Grunt - vi skrapar på ytan, ofrånkomligt för introkurs Myers - pladdrig och lite fånig bitvis Sammantaget gav det en för låg arbetsbelastning som verkade omotiverande Tyckte att kursen var väldigt väl utformad, det enda jag kan komma och tänka på var att delen om utvecklingspsykologi inte var lika klart presenterad som de övriga. ibland var det lite förvirrande när olika föreläsare/seminarieledare gav väldigt olika förklaringar till olika "problem" pratig, lätt, för lång 1. Jag kände att det hade varit trevligt med fler instuderingsfrågor, eller andra verktyg för att lära. Har svårt att komma på något mer konkret, hade fullt upp med att bara ta in allt som var nytt, att komma in i "pluggmode" igen efter att inte ha gjort det på ett tag. En del föreläsningar bestod till för stor del av filmklipp "Jordbävningarna" under föreläsningarna var distraherande "Opening Skinner's Box", som är den sämsta populärvetenskapliga bok jag läst, framförallt för att den är så otroligt vinklad att det blir svårt att se de forskare det ska handla om då Slater själv blockerar synfältet 1.Distansen mellan lärare och elever och mellan elever och elever. Hade gärna sett seminarier kring kapitlena i Meyers. Tillfällen att samtala i små grupper om det vi läste. Mycket kändes stort och opersonligt kring ämnen som väcker mycket tankar och reflektioner. Efter som vi var helt nya med varandra i klassen så var det inte lätt att ta sådanna initiativ själv. Vi har haft mycket mer sånt i Biologikursen och det har varit väldigt givande och roligt. Storleken på klassen har också gjort att smågrupperna har varit väligt viktiga för mig rent socialt såhär i början på en utbildning. 2. Jag har inte gått på högskola innan och jag hade gärna sett att ni förklarade vissa ord som andvändes. T.ex empirisk forskning. Typ grundläggande akademiskt språk. Tentan hade en del svårtolkade frågor Gärna fler föreläsningar i starten för att få mer instuderingsdagar innan tentan Kanske lite för lite utmaning Många andra föreläsningar var mindre bra och gav lite Seminarierna (bra för intresset för psykologin, men hade inte så mycket med kursen att göra) 2.Vissa föreläsningar 3.Diagnostiska testen borde vara obligatoriskt Seminarier Slaters bok Hur den moderna psykologins olika områden ser ut och var de är på väg. Lite väl kort om organisationspskologi. Myers var ibland lite för rörig 1. för övergrpande 2. slaters bok 3. alltid föreläsningar på morgonen Skulle kunna vara längre för att undvika att man trycker in kunskapen. Tentamen testade inte mina kunskaper så brett som jag hade önskat. Diskussionsseminarierna var ibland en aning ostrukturerade (men de var för det mesta intressanta och ganska lärorika). Kvaliteten på andra kurslitteraturen - Slater - både vetenskapligt och skönlitterärt. Annars var allt väldigt bra! För mycket att läsa Upplevde inte att kursen var dålig på något sätt Instuderingsfrågor finnas inte till alla ämnen Kunskapsfokus var alltför bokstavsbundet till Meyers bok och hans definitioner. Lite mycket att läsa Meyers var ingen optimal bok, mycket onödig info man fick skumma igenom Jag kommer inte på några. 1. Vad jag saknade på kursen var att vi inte satte in psykologi i ett större socialt och politiskt sammanhang och inte ställde problematiserande frågor. Vad har den för betydelse och varför bryr vi oss? Hur kan psykologin användas och missbrukas? Var finns psykologin i samhället? Inga direkta. 4 av vecka

5 Otroligt intensiv kurs att börja med - kanske utspridd över längre tid nästa gång? Utlägg av föreläsningen på kurswebben INNAN föreläsningen hade varit bra. Kommer inte på några andra svagheter. - VI slängdes rakt in i en massa information och föreläsningar utan någon chans att lära känna varandra! Även om kollot är menat att få oss att lära känna varandra räcker det inte. Dessutom var kollot först efter flera veckor. Att börja i en ny klass, kanske flytta till en ny stad är ganska påfrestande. Jag tycker då det är bra att den som håller i kursen ger tillfällen att lära känna varandra. Att KI inte har någon nollning tycker jag är konstigt eftersom för mig är inte nollning synonymt med alkohol utan att man har möjlighet att umgås med dem man ska gå i samma klass som i fem år. Lite väl många likheter mellan föreläsningar/boken - jag förstår att det kan vara bra för inlärningen, men jag kände mig omotiverad att gå på föreläsningarna - de bästa föreläsningarna var de som inte var från Myers Myers var mkt "pratig". En del svake forelesninger, og for få forelesninger 14. Förslag till förbättringar av kursen? (Ange de tre viktigaste) Antal svar på frågan: 28 Mer om olika skolor, Bowlby. Mer om den kognitiva revolutionen - perspektiv på Skinner Helhetsintrycket av kursen är hur som helst strålande. Lite mer om kritiskt tänkande (se piunkt 13) Inte bara en och samma bok till seminarierna Mer om psykologins historia Korta ner den! Eller höj tempot/intensiteten. Det går för långsamt, vill hellre ha mer tid till biologikursen eller en svårare/djupare introkurs för att inte tappa av. Man har kommit in på psykologprogrammet och förväntar sig liksom att komma igång på en gång och börja jobba, anstränga sig, annars verkar det skumt, vill inte gå runt och lalla i flera veckor och sen boom kommer biologin. Förstår att det beror på vad man gjort tidigare och vilka förväntningar man har, men jag som slutat jobba för att börja plugga igen var liksom redo för mer... arbete. Gör tentan svårare - det känns inte bra att det är så lätt Fler föreläsningar Korta och koncentrera. 1. Instuderingsfrågor och liknande hjälpmedel. Nämna SRS-program (t ex mnemosyne) som ett bra hjälpmedel i infon gällande studietekniker - jag frågade om det här på Ping Pong men fick aldrig något svar... Byta ut "Opening Skinner's Box" till något annat eller åtminstone balansera ut den, möjligtvis med en samling öppet tillgängliga hemsidor och en uppmaning att leta efter eget material också, särskilt att ta en titt på originalpublikationerna när det går. Skulle kunna hjälpa studenter att bli bättre på att hitta egen info också. Filmklippen var bra i sig, som jag skrev tidigare så får de gärna vara lite kortare då det finns så mycket inlärningsmaterial som ska hinnas med. Mer smågrupper. Närmare kontakt med lärarna. Kanske då i smågrupper. Mer samtal om det vi läser om. Reflektioner. T.ex alla djurförsök berörde mig mycket och det hade varit skönt att samtala om det.. Om möjligt få välja studiebesöksplacering Förut emotionföreläsningen, de som Jenny hade och någon till kändes det som de andra innehöll mycket som var orelevant eller överkurs vilket gjorde det svårt att ta till sig. Kanske beor det mycket på att det var vår första kurd också Duggor (med bedömningen G-U), obligatoriska diagnostiska test (G-U) 2.Kanske dela upp kursen i olika moment, som t.ex. i kursen Grundläggande biologi Jag skulle ha önskat en lite tydligare vinkling kanske, mot den medicinska inriktning som KI ändå har, så att man vet tidigt vad det är för program man börjat på. Eller i alla fall lite mer information åt det hållet! Mer värdefulla seminarium, så man får ut något av de. Nu gick man bara för att man var tvungen. Lite bredare mer samlat grepp om psykologers olika roller idag. 1. byta ut underlaget till diskussion seminarierna från slater till lite olika artiklar exempelvis (kan ju vara bra att öva på att läsa) 2. mer undervisning på eftermiddagen och mindre på morgonen Förläng den till 15hp (och utöka den något, kanske en egen del om psykologens yrkesroll och professionella hållpunkter). Instuderingsfrågor till varje avsnitt hade varit jättebra (nu fanns det till en del avsnitt). Kanske byta ut Slater-boken? Fast den gav ändå upphov till bra disukussioner i seminarierna, och tog upp intressanta experiment. Annars finns verkligen inget som behöver ändras! Seminarium borde ha haft ett bättre upplägg, att seminarieledarna vägledde och styrde lite mer. Jag tyckte att kursen, med alla dess delar, var väldigt bra och en bra start på utbildningen. Se kursens svagheter. Denna typ av survey närmare efter kursens slut så allt är mer aktuellt i ens minne skulle ge mer/bättre konstruktiv kritik när man fyller i den. Eventuellt skulle man kunna lägga in en introduktion även till universitetsstudier för dem som tidigare ej studerat på universitet på denna kurs. Särskilt den här delen med att det är ens eget ansvar att skaffa sig den kunskapen som efterfrågas. Vissa föreläsningar kunde haka lite väl mycket på grund av överdrivet frågande om vissa småsaker vilket gjorde att vissa föreläsningar aldrig han slutföras helt pga av tidsbrist på slutet. Visst är det bra med frågor och en aktiv klass, men ibland får man ta saker i pauser osv så att hela föreläsningarna hinns med. Se svar på nr13. Kursansvarig inleder med en dag där man har aktiviteter som går ut på att lära känna varandra. T.ex. små diskussionsgrupper eller liknande. På så vis lär man sig namnen på fler i klassen. Nu fanns endast seminariegrupperna och då lärde man inte direkt känna varandra eftersom de var lärarledda. Mer föreläsningar som berör kursinnehållet utan att direkt komma från Myers Mer diskussion! Föreläsningen om inlärning fick vi göra lite praktiska exempel, det kändes bra för att det återkom mkt sådant på tentan. Hade gärna haft fler sådana övningar i de andra områdena. Skulle gärna läst några orginaltexter, till exempel äldre texter, så man kan jämföra med vår syn idag. Flere forelesninger og färre forelesere (flere med kursansvarlig) 5 av vecka

6 15. Vilket är ditt samlade omdöme om kursen? (1) Mkt dåligt 0 0% (2) Dåligt 0 0% (3) Ganska dåligt 1 1,7% (4) Ganska bra 1 1,7% (5) Bra 27 46,6% (6) Mkt bra 29 50% (7) Vet ej/ej tillämpbar 0 0% 16. Vad är ditt omdöme om kollot? Antal svar på frågan: 57 (1) Mkt dåligt 0 0% (2) Dåligt 1 1,7% (3) Ganska dåligt 1 1,7% (4) Ganska bra 1 1,7% (5) Bra 8 13,8% (6) Mkt bra 28 48,3% (7) Vet ej/ej tillämpbar 18 31,0% (8) Antal som ej svarat 1 1,7% 17. Hur kan man förbättra mottagandet av nya studenter inför nästa år? Idéer? Antal svar på frågan: 38 Bra som det är Genom att ordna en mail kontakt lista efter första uppropet (som var på onsdagen) och på så sätt nå ut med info om tex en genensam aktivitet i Stockholm. Skulle kunna vara något mycket enkelt men kul. Jag tycker det var bra som det var! Kollot var viktigt för att lära känna varandra. Mer organiserat träffa äldrekursare och höra om kommande kurser osv för att få en bättre uppfattning om hur terminerna kommer att se ut framöver! Kan motivera om man är osäker i början. Annnars kanon! Kollot tidigare på terminen Jag tyckte att det överhuvudtaget var bra att det inte var alldeles för mycket nollning i början, det blev mer avslappnat att lära känna varandra genom studierna. Vi har inte direkt haft någon kantakt med faddrarna och jag tror att de inte riktigt kände att de visste vad de skulle göra, de hälsar inte ens. Kanske någon gemensam teambildande aktivitet snabbare Längre kollo..:) Vet ej - Jag tycker det var bra som det var. Ni hade tänkt på det mesta Jag upplevde mottagandet som väldigt positivt och kan inte komma på förslag till förbättringar. Sympatisk och välkomnande ton hos såväl lärare som faddrar! En idé är att man första veckan i skolan delar in de nya studenterna i smågrupper (precis som seminariegrupperna) och låter äldre studenter guida dem och berätta om skolan, kåren etc. under hela dagen Mottagandet är nästan obefintligt i förhållande till läkarprogrammet, vilket gör det mkt svårare att skapa den sociala samvaro som är viktigt för många. Bör vara omgående och i större omfattnining. Jag tror att flera aktiviteter och grupp-främjande lekar etc bör genomföras innan kollot. Under första dagarna i skolan. Någon slags mottagning. Gemensamma pluggkvällar är kanske ett exempel.? Allt var superbra! Jättegoa och snälla "faddrar"! Svårt att säga! Tycker att mycket redan görs Kanske någon mottagningsceremoni eller gasque där de skulle kunna träffa alla psykologstudenter och känna hur de blir en del av familjen? Vet inte:) vet ej vet ej Lite aktiviteter för att lära känna varandra i början, kollot var bra men kom alldeles för sent för att uppfylla det syftet. Någon "lära känna varandra-aktivitet" hade varit bra. Eftersom kollot var så långt in på terminen blev det för sent att lära känna varandra där. Tidigare kollo, kanske. Annars tyckte jag att det nästan var för kort, för vi hade så kul. Vi kunde ha haft fler organiserade sociala aktiviteter och lära-känna-varandra -lekar, t ex en när vi först kom till kollot (för vi var alla laddade när vi kom men inget hände). Kollot tidigare vid terminsstart. Innan första qasquen och även så klassen lär känna varandra snabbare. På samma sätt! Kanske en "rundvandring" på campus tillsammans med någon LÄRARE och inte faddrarna, eftersom dessa inte alltid visste så mycket om de olika lokalerna! 6 av vecka

7 Mer frivillig "nollning" och ett varmare mottagande genom att första dagen går ut på att lära känna varandra och lära sig sina klasskompisars namn. Vårt mottagande var jättebra - mer av samma. Ju fler introduktionsevenemang desto bättre, både inom klassen och mellan årskurserna! Någon typ av lära känna övning första dagen. Ha kollot första veckan. Perfekt som det är! Hoppas att fler anmäler sig som faddrar, då mindre faddergrupper blir mer personligt för de nya studenterna Lägg inskrivningen i anslutning till uppropet så att de som inte redan bor i stockholm missar eller måste flytta en vecka tidigare. Bra med seminariegrupperna, då vi var färre. Kanske fler sådana tillfällen. Det kan vara svårt att vara så stor klass. Kollo redan första veckan. Hade varit skönt om kollot låg lite tidigare.. Men annars har det varit jättebra!! Tvinga MF att ha puben öppen oftare Andra produkter från Textalk Sveriges mest använda e-handelslösning Textalk Webshop utgör grunden för över 2000 säljplatser. Prova gratis redan idag. Skapa och underhåll din tidning på nätet med Sveriges ledande publiceringsverktyg för webbtidningar. Textalk Prodoweb är ett komplett publiceringsverktyg som gör det enkelt för dig att underhålla din hemsida. Smart publicering av dina trycksaker, tidningar och kataloger på webben. Låter dina läsare bläddra direkt i webbläsaren. Taltidningar på telefon, webb och smartphone. Komplett webbaserat arkiveringssystem för InDesign och Quark- Xpress. Kontakta oss för mer info Producerat av Textalk 7 av vecka

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2)

Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Experimentell psykologi: Emotion och motivation (mom 2) Antal deltagare i enkäten: 82 Antal erhållna enkätsvar: 54 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? Antal svar på frågan:

Läs mer

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28

H10_Statistik och Vetenskapsteori. Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 H10_Statistik och Vetenskapsteori Antal deltagare i enkäten: 44 Antal erhållna enkätsvar: 28 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen? (5) Stor 13 46,4% (6) Mkt stor 5 17,9%

Läs mer

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod

Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Sammanställning av Kursutvärdering V11 (BU Distans KBH) Vetenskaplig teori och metod Datum: 2011-07-05 10:22:32 Besvarad av: 14(20) (70%) 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19

H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik. Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 H09 T5 Statistik Vetenskapsmetodik Antal deltagare i enkäten: 45 Antal deltagare som besvarat enkäten: 0 Antal erhållna enkätsvar: 19 1. I vilken utsträckning anser du att du uppnått de angivna kursmålen?

Läs mer

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA

MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Kursutvärdering moment 2, IH1200, ht -12 1. Vad tycker du om kursens upplägg? MYCKET BRA (19/51) BRA (29/51) GANSKA BRA (2/51) INTE BRA Jag är nöjd med de regelbundna föreläsningarna och seminarierna,

Läs mer

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11

Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Kursutvärdering NEK A1 Moment 3: Makroekonomi, vt-11 Ansvarig lärare: Andréa Mannberg 1. Deskriptiv statistik Descriptive Statistics N Min Max Mean Std. Deviation Vilket betyg vill du ge kursen som helhet?

Läs mer

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13

Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 Kursutvärdering SQ4247; Missbruk och beroende, 10 hp. VT-13 29 studenter av 70 har svarat. Vad i kursen har varit särskilt värdefullt och varför? Kursens utgångspunkt, att titta på hur samhället skapar

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING

GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING SAMMANSTÄLLNING 1 (9) Inst för informationsteknologi GRUNDKURS I C-PROGRAMMERING del av 1TD442 ALGORITMER OCH DATASTRUKTURER DV1/ 1IT022 PROGRAMKONSTRUKTION II Period 3, 2006 DV/IT Sammanfattning: Vad

Läs mer

Resultat av kursvärdering

Resultat av kursvärdering DAT 501: Diskret matematik vt 2003 Resultat av kursvärdering Antal svar: 19 av 37. Kursvärderingsblanketter delades ut på tentan och kunde lämnas in separat då eller efteråt i kursskåpet. Tycker du att

Läs mer

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%)

Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) Sammanställning av generell kursenkät för V15 Ledarskap för vårdens utveckling Datum: 2015-04-07 Besvarad av: 13(30) (43%) 1. Det var lätt att veta vilken nivå som förväntades på mitt arbete fördelning

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2

CEQ-kommentarer Kurser år 2. CEQ-kommentarer Kurser år 2 CEQ-kommentarer Kurser år 2 Innehåll LP1... 2 Introduktion till mikroekonomisk teori, EXTA40... 2 Logistik, MTTF01... 2 LP2... 3 Matematisk statistik, allmän kurs, FMS012... 3 LP3... 3 Programmeringsteknik,

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

DD2458-224344 - 2014-12-19

DD2458-224344 - 2014-12-19 KTH / KURSWEBB / PROBLEMLÖSNING OCH PROGRAMMERING UNDER PRESS DD2458-224344 - 2014-12-19 Antal respondenter: 26 Antal svar: 18 Svarsfrekvens: 69,23 % RESPONDENTERNAS PROFIL (Jag är: Man) Det var typ en

Läs mer

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1

Professional development. Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 BIMA11 (PU 1) HT 2009 Summary Total number of answers 18 Filter no Group by question no Professional development Kursutvärdering av BIMA11, Professionell utveckling 1 Lunds Universitet, Höstterminen 2009

Läs mer

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson.

Kursledaren: Serguei Shimorin. Övningsledarna: Daniel Zavala Svensson, Shiva Samieinia, Nils Dalarsson. Kursanalys av SF1624 för CINTE, vårtermin 2015 1 Kvantitativa data Moment TEN1 Poäng på moment 7.5hp Antal registrerade 83 Antal godkända på moment 33 Prestationsgrad 40% Antal med slutbetyg 33 Examinationsgrad

Läs mer

Egna kommentarer Autism grundutbildning

Egna kommentarer Autism grundutbildning Utbildning Autism 76 respondenter. 90,8% upplever att de fått inspiration. 90,8% upplever att utbildningen lett till lärande. 90,8% upplever ökat intresse efter utbildningen. 77,6% upplever att de fått

Läs mer

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp:

Enkätresultat. Kursenkät, Flervariabelanalys. Datum: 2010-03-29 08:47:04. Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Grupp: Enkätresultat Enkät: Status: Kursenkät, Flervariabelanalys stängd Datum: 2010-03-29 08:47:04 Grupp: Besvarad av: 13(40) (32%) Aktiverade deltagare (MMGF20, V10, Flervariabelanalys) Helheten Mitt helhetsomdöme

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Kursutvärdering / Kursrapport

Kursutvärdering / Kursrapport Kursutvärdering / Kursrapport Kursrapporten ska genomföras senast tre veckor efter kursens sista tentamens första tentamenstillfälle. Datum: 2014-12-04 Kursfakta Kursens namn Inom program / fristående

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport

Kleindagarna 2012 - Snabbrapport Kleindagarna 2012 - Snabbrapport 1. Vad är din samlade intryck av dagarna? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2. Kommentera gärna ditt svar ovan: Antal svarande: 10 - Mycket lärorikt, trevligt, väldigt

Läs mer

Kursutvärdering Distans

Kursutvärdering Distans HT12 1SJ012 Ledarskap, pedagogik samverkan i sjuksköterskans yrkesutövning (7,5hp) V46-50 Enkätresultat Enkät: Status: Distans: Kursutvärdering stängd Datum: 2013-04-26 13:29:21 Aktiverade deltagare (HT12

Läs mer

Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09

Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09 Sid 1 (8) Kursutvärdering Vuxnas lärande 50% vt09 Lärare på kursen Anders Råde (kursansvarig) och Robert Holmgren 22/4 avslutades utvärderingen via Limesurvey och sammanställdes. P g a viss teknisk problematik

Läs mer

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete

Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Utvärdering Utvecklingsledare i kommunikationsplanering: Förändringsarbete Positiva synpunkter Bra upplägg. Lite teori blandat med övningar i lagom storlek. Verksamhetsnära och realistiskt. Många tankeställare

Läs mer

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter

Diversa kompetensutveckling för lika möjligheter Utvärdering - sammanställning Språk, flerspråkighet och språkinlärning, Kjell Kampe 26 mars 2012 1. Vilka förväntningar hade du på den här dagen? - Jag förväntade mig nya kunskaper kring språk och språkinlärning

Läs mer

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt.

Skvalpfonden Påminn om Stimulus skvalpfond i klasserna. Det är fritt fram att söka pengar till psykologstudentprojekt. Stimulus utbildningsbevakning Protokoll från möte 2008-10-21 Dagordning: 1. Val av sekreterare 2. Förra mötet 3. Från möte med programansvarige Per-Olof 4. Från möte med StuFF 5. Från Stimulus styrelse

Läs mer

Utvärdering: Psykopatologi, psykiatriska diagnoser och behandling Psykologprogrammet T4 VT11

Utvärdering: Psykopatologi, psykiatriska diagnoser och behandling Psykologprogrammet T4 VT11 12 juli 2011 Utvärdering: Psykopatologi, psykiatriska diagnoser och behandling Psykologprogrammet T4 VT11 48 studenter deltog i kursmomentet varav 26 stycken lämnade in utvärderingsblanketten som fylldes

Läs mer

KURSVÄRDERING FÖR KURSEN: CT3620 Vetenskapsmetodik inom teknikområdet HT1 2003 Västerås

KURSVÄRDERING FÖR KURSEN: CT3620 Vetenskapsmetodik inom teknikområdet HT1 2003 Västerås KURSVÄRDERING FÖR KURSEN: CT3620 Vetenskapsmetodik inom teknikområdet HT 2003 Västerås Kursansvarig: Gordana Dodig-Crnkovic Lärarstaben: Jan Gustafsson, Kimmo Eriksson, Sten Lindstam, Lennart Harnefors,

Läs mer

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004

Högskolepedagogisk utbildning-modul 3-perspektivkurs nov 2004 Genus och programmering av Kristina von Hausswolff Inledning Under läsåret 3/ var jag med i ett projekt om Genus och datavetenskap lett av Carin Dackman och Christina Björkman. Under samma tid, våren,

Läs mer

Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen

Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen Kursdesign som aktiverar studenter under HELA kursen Olle Hage Lektor ETS - Nationalekonomi Luleå tekniska universitet 971 87 Luleå Sverige 0920-49 23 36 Olle.Hage@ltu.se Bakgrund (1) A-kursen i nationalekonomi

Läs mer

Utvärdering 2012 - deltagare

Utvärdering 2012 - deltagare Utvärdering 12 - deltagare 145 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Det har varit kul för det är fina lokaler och bra utrustning.

Läs mer

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011

Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Utvärdering SMAK-sem 14 sept 2011 Totalt på denna utbildning deltog 81 personer. 75 personer har besvarat enkäten vilket innebär att svarsfrekvensen ligger på 93 procent. 72 st har svarat på denna fråga

Läs mer

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp)

Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Linköpings Universitet Institutionen för kultur och kommunikation IKK Religionsvetenskaplig grundkurs 790G01 Religionskunskap 1 15 hp, delkurs 1 Religionshistorisk introduktion (7,5 hp) Studiehandledning

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Utvärdering Målsman 2011

Utvärdering Målsman 2011 Utvärdering Målsman 2011 Var informationen innan kollot tillräcklig? (76 svar) 80 60 40 20 0 Ja (100%, 76 st) Nej (0%, 0st) Om nej, vad tycker ni saknades? Informativ hemsida. Mycket bra info hemskickad.

Läs mer

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009

Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Kursutvärdering Sigtunakursen 12 13 mars 2009 Svarsfrekvens ca 80 %. Av de 80 % som svarat blev resultat enligt nedan. Sammanfattning genomförd kurs av samtliga föreläsare och gruppledare. ämnen på lagom

Läs mer

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009

Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Utvärdering av Kursledarträffen Norrköping 24-25 september 2009 Hur tycker Du att föreläsningarna har varit under dagarna? Mycket värdefulla 21 Värdefulla 11 Mindre värdefulla 0 Värdelösa 0 Saknas ifyllt

Läs mer

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014

Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Institutionen för informatik Göran Landgren Sammanfattning av kursutvärdering Sid 1 (1) Sammanfattning av kursutvärdering Projektledning och arbete i IT- projekt (BIT), vt2014 Sammanfattning Svarsfrekvens:

Läs mer

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll?

1. Vad har Carpe betytt för dig personligen i din yrkesroll? det har gett mig mer kunskap och självkänsla för det jag arbetar med. det har kännts väldigt skönt att fått gått utbildningar som passat in i verksamheten,som man annars inte hade fått gått.. Ökade kunskaper

Läs mer

1. Flervalsfråga Andel

1. Flervalsfråga Andel Page 1 of 8 Kursutvärdering Tillbaka till Välj resultat Antal svar: 39 1. Flervalsfråga Andel Vilken kvalitet upplever du att kursen har hållit sammantaget? Mycket låg 5,1% Låg 20,5% Godtagbar 43,6% Hög

Läs mer

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet?

Utvärdering. Hur nöjd är du med dagen som helhet? Utvärdering Hur är du med dagen som helhet? miss B. 2 4 12,1 C. 3 19 57,6 10 30,3 Total 33 100 97,1% (33/34) Bra ordnat trots sista-minuten-återbud Familjeverkstaden blev inställd pga sjukdom Det blev

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2014 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2014. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott.

JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. 1(5) Absolut! Som vanligt översteg den mina förväntningar. Absolut Ja, till 100 %. JA, MYCKET. ABSOLUT! Ja. Programmet är dessutom mycket roligare att arbeta med än vad jag hade trott. Fantastiskt att

Läs mer

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2

Socialpsykologi, 7,5 hp Anvisningar och schema 21/1 21/2 Studieordning med inriktning mot Personal, PAO T1 Arbete och Organisation (PAO) VT 2013 Delkursansvarig: Margareta Simonsson-Sarnecki OBS! Mindre ändringar i schemat kommer troligen att göras. Dessa meddelas

Läs mer

Denna information efter det att du blev antagen anser du var/fungerade särskilt bra (såväl förstaårsstudenter som mastersprogram)

Denna information efter det att du blev antagen anser du var/fungerade särskilt bra (såväl förstaårsstudenter som mastersprogram) Utbildningsprogram (Svaren sorterade efter utb.program) Denna information efter det att du blev antagen anser du var/fungerade särskilt bra (såväl förstaårsstudenter som mastersprogram) finns beskrivet

Läs mer

Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14

Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14 Utvärdering Fjällsäkerhet 2013-14 Umeå Universitet i Kiruna, kursort Abisko Institutionen för Ekologi, miljö och geovetenskap (EMG) Lärare Anders Bergwall (huvudlärare), Emil Roddar (SLAO-steg 1), P-O

Läs mer

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0)

4. Analysera. fördelning 0% 0% 18,8% 43,8% 18,8% 18,8% 0% antal (0) (0) (3) (7) (3) (3) (0) Enkätresultat Enkät: Status: Kursutvärdering öppen Datum: 2011-08-09 10:50:31 Grupp: Besvarad av: 16(22) (72%) Aktiverade deltagare (Projektledning och management (1FH009) VT11) 1. Hur upplever du din

Läs mer

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning.

Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Länsfolkhälsorådet Gävleborg Länsfolkhälsodagen 19 oktober Utvärdering Förmiddag Kvarstående ojämlikhet i ohälsa en utmaning. Intressanta jämförelser och bra föreläsning. En mycket intressant föreläsning.

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår CAMPUS HELSINGBORG LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Tekniskt basår på Campus Helsingborg riktar sig till dig som inte har förkunskaper för att läsa en teknisk högskoleutbildning. Du läser i fräscha

Läs mer

Hur jag lärde mig att älska Datavetenskap

Hur jag lärde mig att älska Datavetenskap Hur jag lärde mig att älska Datavetenskap Vad tänker ni på just nu? Vad tänker ni på just nu? Är det svårt? Vad tänker ni på just nu? Är det svårt? Det bestämmer du! Vad tänker ni på just nu? Är det svårt?

Läs mer

Intervjusvar Bilaga 2

Intervjusvar Bilaga 2 49 Intervjusvar Bilaga 2 Fråga nummer 1: Vad säger ordet motivation dig? Motiverade elever Omotiverade elever (gäller även de följande frågorna) (gäller även de följande frågorna) Att man ska vilja saker,

Läs mer

Omställning till universietsstudier

Omställning till universietsstudier Miniprojekt, pedagogisk grundkurs II, vt 2001. Ann-Kathrin Holm, Fysikalisk-kemiska institutionen. Omställning till universietsstudier En enkätstudie i hur kemistudenter inom grundkursen uppfattar universitetsstudier

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04

Vänersborg Samlevnadskurs 2001-10-04 Detta var bra 1 Precis allting! Det har verkligen varit två perfekta dagar 2 Bra övningar. Trevliga och berikande diskussioner. 4 Allting. Bra med möte ungdomar och vuxna. 5 Både föreläsningarna och de

Läs mer

K U R S A N A L Y S Institutionen för Matematik

K U R S A N A L Y S Institutionen för Matematik K U R S A N A L Y S Institutionen för Matematik Kursens namn: SF1659 Baskursen Program: CDATE Föreläsare/Kursledare: Tomas Ekholm Poäng: 4,5 hp Kursinnehåll Kursen är tänkt att vara en inledning till KTH-

Läs mer

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001

Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Kursvärdering Sex och samlevnadskurs Tjörn oktober 2001 Detta var bra 333 Varierat program teori/övningar. Positiva och inspirerande ledare. Bra grupp: åldersblandat o könsfördelat. Öppenhet i gruppen.

Läs mer

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013

Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 Utvärdering av Värdegrundsdag 2013 24 september 2013 Vad har varit bra under dagen? Tänkvärt - Kommunikation viktigt för att förebygga konflikter Givande dag, lugnt och bra tempo Håkan - Bra föreläsare,

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning - givare

Rapport: Enkätundersökning - givare Rapport: Enkätundersökning - givare Slutförd Vad är din generella uppfattning om Polstjärna? Mycket Bra 71% 34 Bra 27% 13 Neutral 2% 1 Dålig 0% 0 Mycket Dålig 0% 0 När du skänkte, hur upplevde du det praktiskt?

Läs mer

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original

Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original Utvärdering 2013 deltagare Filmkollo Original 128 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på kollo? (%) 100 80 60 40 20 0 98 2 0 Ja Nja Nej Varför eller varför inte? - Jag har träffat jättemycket

Läs mer

Sammanställning av kursvärdering

Sammanställning av kursvärdering Dnr HS 214/42 Sammanställning av kursvärdering (blanketten används inte för lärarutbildningskurser) Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Sammanställning av vårterminens kurser ska vara underskriven,

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN ARVIKA 12-03-08 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Arvika Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik

Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik Specialistkurs Utbildning i personalhandledning och konsultationsmetodik för yrkesverksamma legitimerade psykologer motsvarande 15 hp 15 oktober 2014 20 maj 2015 Innehåll Psykologer har genom sin gedigna

Läs mer

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28

Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Agenda Möte med Stimulus utbildningsbevakning 2015-09-28 Närvarande Örn, Eric, Hulda, Erica, Elida, Julia, Sara, Lena och Calle. Termin 1 Introkursen - Rollspelsseminariet var jättekul - Bra kommunikation

Läs mer

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin

Evaluation Summary - CT3380 Grundläggande webbdesign HT05 Dan Levin Evaluation Summary - CT8 Grundläggande webbdesign HT Dan Levin Antal kursutvärderingar: Q. Anser du dig ha tillräckligt med förkunskaper för att klara kursen? (=JA =NEJ) Q. a Kurslitteratur? 7 Medel:.

Läs mer

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning

Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Bilaga 8 c: Figurförteckning Institution C resultat i sammanfattning Figur C1 Hur administrationen har fungerat... 1 Figur C2 Hur studievägledningen har fungerat... 1 Figur C3 Om de studerande har använt

Läs mer

Självkännedom och kliniska färdigheter

Självkännedom och kliniska färdigheter PSYKOLOGPROGRAMMET KURSRAPPORT Datum: 2013-03-18. Kurskod: Kurs: 2PS017 Självkännedom och kliniska färdigheter Termin: 7 Kursansvarig/ Examinator: Kursansvarig: Klara Edlund, examinator: Bo Melin. Antal

Läs mer

Utbildning Katalog Hösten 2015

Utbildning Katalog Hösten 2015 Utbildning Katalog Hösten 2015 Trivs bättre prestera mera - med klar och dialogisk kommunikation i kulturmöten och i konflikter! - Det är lönsamt att investera i medarbetarnas utbildning! På våra kurser

Läs mer

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare

Utvärdering deltagare 2013 v.7-9 31 deltagare Utvärdering deltagare 13 v.7-9 31 deltagare Tycker du att det har varit kul att vara på läger? (%) 1 8 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - För att man fick nya kompisar, fick göra det man tycker om

Läs mer

Kursvärdering 1DV433 Strukturerad programmering med C++ LP3 2011-12 Lärare: Tommy Löfqvist 17 svar

Kursvärdering 1DV433 Strukturerad programmering med C++ LP3 2011-12 Lärare: Tommy Löfqvist 17 svar Kursvärdering 1DV433 Strukturerad programmering med C++ LP3 2011-12 Lärare: Tommy Löfqvist 17 svar KURSFRÅGA AV ÖVERGRIPANDE KARAKTÄR - Kursinnehållet har varit intressant och stimulerande I låg grad 0

Läs mer

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011

Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Slutredovisning förbättringsprojekt; Handledarmanual för primärvården Frida Jarl AT-läkare 2011 Bakgrund Primärvårdsblocket kommer sist under AT-tjänstgöringen och på många sätt skiljer det sig från slutenvårdsplaceringarna.

Läs mer

Psykologprogrammet. Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11.

Psykologprogrammet. Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11. Psykologprogrammet Information till dig som påbörjar dina studier vid Linnéuniversitetet, HT-11. 1 Innehåll 3 Välkommen som student på psykologprogrammet 4 Terminsöversikt 6 Mentorskap och askultering

Läs mer

RESULTAT - MÅLUPPFYLLELSE

RESULTAT - MÅLUPPFYLLELSE Som absolut nybörjare i programmering och utan att ha några handledarpass: Mycket tufft, låg bokstavligen talat i fosterställning varannan vecka... Den gav en bra grund till fortsatta egenstudier i C++.

Läs mer

Välkommen på introduktionsinternat!

Välkommen på introduktionsinternat! Välkommen på introduktionsinternat! Först och främst vill jag passa på att gratulera till studieplatsen! Det är en stor omställning att börja plugga på läkarprogrammet oavsett var man befinner sig i livet,

Läs mer

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre

Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre 2013-03-23 Utvärdering av inspirationsdagar i Örnsköldsvik och Söråker Tillsammans kan vi bättre Bakgrund Inom satsningen Bättre liv för sjuka äldre 2013 anordnade Demensnätverket i Västernorrland tillsammans

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik 2005

Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik 2005 Resultat av utvärdering SK-kursen Praktisk Optik 2005 1. Ögonläkarföreningens generella utvärdering 1.1 Skattningar generell utvärdering Skattningar av varje utbildningsmoment visas i Figur 1. Praktisk

Läs mer

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare

Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Utvärdering av Kompetenslyftet ehälsa, utökad målgrupp Kompetenslyftet ehälsa för våra med@rbetare 2014-02-14 Inledning Hälso- och sjukvården har under ett antal år använt elektroniska journalsystem

Läs mer

Lokaler och teknik. Trevliga lokaler, bra lokaler, trevlig miljö, trevliga lokaler.

Lokaler och teknik. Trevliga lokaler, bra lokaler, trevlig miljö, trevliga lokaler. Lokaler och teknik Svårt att höra/se stundtals. Tappade luft mot slutet/dåligt med luft. Dåligt med tekniken. Lokalerna behöver vara bättre, sluttande stolsrader gärna med bord om möjligt. Inför nästa

Läs mer

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg).

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg). Skogsmästarskolan 2009-05-28 U T V Ä R D E R I N G S K O G S M Ä S T A R P R O G R A M M E T 2 0 0 6 / 0 9 UNDERLAG Undersökningen bygger på de enkäter som skickats ut i april -09 (53 st). Här redovisas

Läs mer

Konferens Årets Ungdomskommun 2009

Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Vad har varit bra? Konferens Årets Ungdomskommun 2009 Utvärdering 5 st god/underbar mat 4 st sveriges ungdomsråd 4 st mycket bra talare 3 st allt har varit bra 3 st bra mix av föreläsare 3 st bra upplägg

Läs mer

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar.

2. Vad var dåligt eller mindre bra på kursen? Lämna gärna förslag till förbättringar. Kursutvärdering för sista momentet - kursförbättrande frågor Kurs/grupp-objekt 1. 1. Vad var bra på kursen? Det är viktigt att veta så att vi inte tar bort det som du är nöjd med. 24 svar 2. 1. Innehållet?

Läs mer

Välkommen till Linköpings universitet!

Välkommen till Linköpings universitet! Välkommen till! Med detta brev vill vi hälsa dig välkommen till Yrkeslärarprogrammet 90 hp vid. Vi är glada för att du har valt att studera till lärare. Mitt namn är och jag är Programansvarig utbildningsledare,

Läs mer

Anläggnings- och apparatteknik

Anläggnings- och apparatteknik Anläggnings- och apparatteknik Inlämnade svar : 0 8 Innehåll: Rökgaser e int riktigt min grej... Bra kurs. Föreläsarna: Westerlund är bland de båsta föreläsarna på KTF. Förklarar på ett sätt som gör att

Läs mer

Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2)

Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2) Kursrapport för WEBBDIST12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31RTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm

Läs mer

Hoppa till... Exportera till Excel

Hoppa till... Exportera till Excel Hoppa till... Startsida TFEMoodle Forskning Samverkan Om universitetet TFEMoodle LinSA, del 3 Återkopplingar Återkoppling HT11 Uppdatera Återkoppling Översikt Redigera komponenter Mallar Analys Visa inlägg

Läs mer

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna.

Att alla är så snälla och att man får vara med mycket i föreställningarna. Våga Visa kultur- och musikskolor Sida 1 (8) Värmdö Scenskola Vad är bäst? Alla andra elever. Allt. Allt, jag tycker jätte mycket om teater. Allting. Att alla bryr sig om mig. Att alla är med på en stor

Läs mer

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm

Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Enkätsvar från Nätverksträffen 23 okt -08 i Stockholm Uppföljning av resultat och lärdomar från nätverksträff Landsbygdsnätverkets syfte med konferensen: o Förbättra genomförandet och förstärka det svenska

Läs mer

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping

Statistik Utvärdering Workshop, Puzzelprojektet 6/11 på Brigaden i Linköping Fråga Respondenter Antal svar Fördelning % 1) Hur upplevde DU dagen i helhet? 38 38. 3 5 5 13,2 4 16 16 42,1 5 17 17 44,7 2a) Hur upplevde du inledning framförd av Jan Cederborg och Ann-Margret Månsson

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)?

2. Vad har Carpe, enligt din uppfattning, betytt för arbetsgruppen(erna)? Vi har alla tagit del av olika utbildningar mm och uppdaterat oss.man märker av en mer säkare och tryggare arbetsgrupp. se ovan. bredare kunskap Inte så mycket egentligen. Alla har relevant utbildning.

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola

Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Att läsa sjuksköterskeutbildning på distans med webbaserad teknik vid Mälardalens högskola Akademin för hälsa, vård och välfärd Distansstudier öppnar nya möjligheter för dig som inte har möjlighet att

Läs mer

6. Bank med enkätfrågor för eget urval

6. Bank med enkätfrågor för eget urval 6. Bank med enkätfrågor för eget urval Nedan finns valbara enkätfrågor till lärare (svart text) respektive studenter (blå text) kring universitetets roll samt till studenter (röd text) kring studenternas

Läs mer

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%)

Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) Enkätresultat Enkät: SVK-specifika frågor Status: öppen Datum: 2015-07-01 13:49:42 Grupp: Deltagare (Akutsjukvård. Från nödnumret till akutmottagningen. (3hp)) Besvarad av: 11(16) (68%) 1) SVK: Tema-nära

Läs mer

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne

Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Utvärdering av Länsteatrarnas höstmöte 2012 i Sunne Vid Länsteatrarnas höstmöte var totalt var 55 medlemmar anmälda, 3 stycken lämnade återbud. På onsdag kvällen var som mest, 66 personer, då hade våra

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. Kurs 1: Barndomens villkor. ht 14 Riktlinjer för VFU 140825 Sektionen för lärarutbildning (LUT) Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen Kurs 1: Barndomens villkor

Läs mer