KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete"

Transkript

1 Finsam ÖREBRO LÄN KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete

2 1 Vår ambition är att det ska finnas en löpande uppdaterad katalog med information om pågående aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete. Katalogen ska framför allt användas av myndigheternas personal, som möter personer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Det gäller aktiviteter inom Kommunerna, Landstinget/region och Arbetsförmedlingen. Stiftelser samt andra privata aktörer finns med som utförare för en offentlig aktör. Det ingår endast aktiviteter som har ett tydligt uttalat syfte/mål att personen ska komma närmare arbetsmarknaden och/eller en tydlig arbetslivsinriktad rehabilitering. Viss verksamhet har inte dessa kriterier som sitt primära syfte, men har aktiviteter/projekt inom verksamheten med en tydlig arbetslivsinriktad rehabilitering. Aktiviteter som enbart har social eller medicinsk inriktning finns således inte med. De sociala företag som finns med är arbetsintegrerande. Det vill säga att de driver näringsverksamhet med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. Katalogen publiceras på den gemensamma webben för samordningsförbunden i Örebro län Vet du någon verksamhet som borde finnas med i Katalogen eller har du uppgifter som behöver uppdateras, hör av dig till någon av oss. Hälsningar Mari Grönlund, Raéd Shaqdih, Mari Cedervall och Jane Berggren Samordningsförbunden i Örebro län

3 2 Arbetsförmedlingen Örebro Utgår från individens behov. Kartläggning, samtal o.s.v. via AF rehab för lämplig åtgärd Erbjuder bl.a. arbetsträning, förberedande utbildning och praktik i olika verksamheter Huvudman/Utförare Arbetsförmedlingen Örebro, Lekeberg, Kumla, Hallsberg, Askersund, Laxå Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors Ej angivet Ordinarie finansiering / Att genom arbetslivsinriktad rehabilitering utreda möjlig arbetsförmåga Att kunna gå ut i arbete och få en egen försörjning bl.a. personer som står långt ifrån arbetsmarknaden Aktualiseras av Försäkringskassan, Försörjningsstöd, gymnasiet, eget initiativ, gymnasiet, vårdcentral Liisa Ejdenwik Örebro Tel: Sari Harju - Kumla, Hallsberg, Askersund, Laxå, Lekeberg Mari Grönlund Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors Tel:

4 Arbetsmarknadsenhet i Kumla Arbetsträning/praktik/åtgärdsanställningar i ordinarie verksamheter: Café, Byggavdelning, skogavdelning, mat tjänst, städ etc. Huvudman Arbetsmarknadsenhet, Kumla kommun Kumla (företrädesvis Kumla) Ordinarie Verksamhet Individuell Intern finansiering Arbetslivsrehabilitering. Få igång dem och få dem att hitta ett arbete på den reguljära marknaden Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden Christer Thörner Enhetschef Tel:

5 Arbetsmarknadsenhet i Laxå Arbetsträning/praktik/åtgärdsanställningar i ordinarie verksamheter. Fixartjänsten - arbetsträning i olika aktiviteter: sätta upp gardiner, byta glödlampor, lysrör och hänga upp tavlor mm. Servicelaget - arbetsträning i olika aktiviteter: trädgårdsskötsel, snöröjning, flytthjälp mm. Huvudman Arbetsmarknadsenhet, Laxå kommun Laxå (Huvudsakligen Laxå) Individuell Intern finansiering Att personerna ska utveckla sin arbetsförmåga så att de klarar arbetslivets basala krav efter sin anställning hos oss. Att personerna ska kunna försörja sig själva på den reguljära arbetsmarknaden. Personer som står långt från arbetsmarknaden Susanne Hultman Arbetsmarknad- & Rehab. Samordnare Tel: Mob:

6 5 Arbetsmarknadsenheten i Lekeberg Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i kommunen. Arbetsträning/praktik/åtgärdsanställningar i ordinarie verksamheter. Passagen - kartläggning, handledning, jobbsök, matchning mot arbetsmarknaden, seminarier, praktik, mm. Jobb och praktikcentrum Arbete, praktik, arbetsrehabilitering/träning m.m. Fixarservice till pensionärer, Snickeri, Intern service inom kommunens förvaltningar, Kommunens biltvätt m.m. Jobbsatsning för ungdomar. Huvudman Lekebergs kommun Lekeberg (främst kommunen) Ej angivet Lekebergs kommun / Att personerna ska kunna försörja sig själva på den reguljära arbetsmarknaden. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden Aktualiseras av Arbetsförmedlingen och Lekebergs kommun (socialtjänst). Per Gustafsson Enhetschef

7 Arbetsmarknadsenhet i Askersund Praktik och arbetsträning i olika aktiviteter med möjlighet till anställning: - AME tvätten - Träavdelning - Montering och förpackning - Servicelag (café, catering, mattransport, bilrekond, rengöring och montering av handikapphjälpmedel m.m. ) Huvudman/Utförare Kommunens arbetsmarknadsenhet i Askersund Askersund (grannkommunerna) Ej angivet Askersund kommun Praktik samt arbetslivsrehabilitering inom en så bred verksamhet som möjligt Att ge alla som kommer till AME en meningsfull sysselsättning och att alla ska komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetslösa år Hans Carlsson Verksamhetschef Tel:

8 AME tvätten Askersund Verksamheten innebär att man tvättar, stryker, manglar sänglinne och andra textilier åt äldreboenden inom kommunen Huvudman/ Utförare Askersunds kommuns arbetsmarknadsenhet. Askersund (grannkommunerna) Ej angivet Askersunds kommun Att använda platserna till att utföra arbetsförmågebedömningar åt arbetsförmedlingen och ordna sysselsättningsplatser åt personer som uppbär försörjningsstöd. I förlängningen är tanken att personer som deltagit i verksamheten ska bli mer gångbara på den reguljära arbetsmarknaden - att ha klarlägga arbetsförmågan i samtliga fall på personer som kommer från arbetsförmedlingen - att ha tagit ett steg närmare arbetsmarknaden - att 20 % av deltagarna kommer vidare till arbete eller studier. Personer i förvärvsaktiv ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden. Grundkravet är att man är arbetslös och har sin försörjning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen Hans Carlsson Enhetschef Tel:

9 Arbetsmarknadsenhet i Hallsberg Arbetsträning i olika aktiviteter: Caféer, snickeri, service och reparationslag, paketering och montering. Huvudman/Utförare Kommunen i Hallsberg Hallsberg (Tar emot personer från Hallsberg, Laxå, Askersund, Kumla) Ej angivet Hallsberg kommun / Personer ska bli redo för arbetsmarknaden Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden men i grunden alla som är arbetslösa. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten Per Anders Thor Tel:

10 Arbetsmarknadsenhet Hällefors Arbetsträning/praktik/åtgärdsanställningar i ordinarie verksamheter. Erbjuder bl.a. arbetsuppgifter i serviceteam, stödpersoner i äldreomsorg, vuxen på skolan Serviceteamet - arbetsträning i olika aktiviteter: trädgårdsskötsel, snöröjning, flytthjälp mm. Huvudman/Utförare Kommunens arbetsmarknadsenhet i Hällefors Hällefors Individuell Hällefors kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen / Att stödja den enskilde individen att så snabbt som möjligt komma ut i egenförsörjning. Bl.a. personer som står långt ifrån arbetsmarknaden men i grunden alla som är arbetslösa. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen och kommunens flyktingmottagning. Benny Karlsson Tel:

11 Arbetsmarknadsenhet i Nora Arbetsträning, socialträning, arbetsförmågebedömning genom SAMS. Diverse praktiska sysslor, både i verkstad och utomhus. Praktik i kommunala och privata verksamheter. Café. Coachning. Individuella och gruppaktiviteter. Huvudman/utförare Vuxenlärandeenheten, Nora kommun Nora (Huvudsak Nora) Ej angivet Ordinarie finansiering / Enligt uppdrag. Oftast stegförflyttning och/eller egen försörjning. Normalt sett personer som inte har en egen försörjning. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Kommunen Claes Dyst Tel:

12 Arbetsmarknadsenhet Ljusnarsberg Arbetsträning/praktik/åtgärdsanställningar i ordinarie verksamheter. Servicegruppen: sätta upp gardiner, byta glödlampor, lysrör och hänga upp tavlor mm. trädgårdsskötsel, snöröjning, flytthjälp mm. Bygg-gruppen snickeri och mindre byggnadsunderhåll IT-gruppen IT-stöd med inriktning på media, hemsidor. Digital kartläggning och dokumentering Vissa kortare perioder inom kommunens ordinarie verksamhet Huvudman/utförare Ljusnarsbergs kommuns arbetsmarknadsenhet Ljusnarsberg Ej angivet Ordinarie finansiering samt finansiering från lokala samverkansprojekt och EU. Att personerna ska utveckla sin arbetsförmåga så att de klarar arbetslivets basala krav. Möjlighet att prova på olika arbetsuppgifter för att hitta något som passar. Att personerna ska kunna försörja sig själva på den reguljära arbetsmarknaden. Rehabilitering av människor som hamnat utanför arbetsmarknaden på grund av sjukdom. För personer som står långt från arbetsmarknaden Per Erik Lindberg Tel: Mobil:

13 Arbetsmarknadsenhet Lindesberg Erbjuder åtgärder som sysselsättning, motivationsskapande samtal, vägledning, arbetslivskontakter, korta kurser, kompetenshöjande insatser och praktik med stöd av individuella planer. Vare sig personen kommer via Arbetsförmedlingen, från kommunens försörjningsstöd eller annat håll så har AME en verktygslåda med insatser som anpassas efter individens behov. Vissa aktiviteter ligger under Individ och Familjeomsorgen som t.ex. daglig verksamhet, men räknas som en del i AME:s verktygslåda. Huvudman/Utförare Kommunens arbetsmarknadsenhet i Lindesberg Lindesberg Individuell Lindesberg kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen / Att stödja den enskilde individen att så snabbt som möjligt komma ut i egenförsörjning. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden men i grunden alla som är arbetslösa. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen och kommunens flyktingmottagning. Karin Holmberg Tel:

14 Arbetsförmedlingen Karlskoga Utgår från individens behov. Kartläggning, samtal o.s.v. via AF rehab för lämplig åtgärd Erbjuder bl.a arbetsträning, förberedande utbildning och praktik i olika verksamheter Huvudman/Utförare Arbetsförmedlingen Karlskoga (Degerfors) Ej angivet Ordinarie finansiering / Att genom arbetslivsinriktad rehabilitering utreda möjlig arbetsförmåga Att kunna gå ut i arbete och få en egen försörjning Bl.a. personer som står långt ifrån arbetsmarknaden Aktualiseras av Försäkringskassan, Försörjningsstöd, gymnasiet, eget initiativ, gymnasiet, vårdcentral Eva Eriksson

15 Arbetsmarknadsenhet i Karlskoga Arbetsmarknadsenheten (AME) har personer i praktik och sysselsättningsplatser. Arbetslag som klipper gräs åt pensionärer, röjer cykel- och motionsleder, gallrar, håller rent och sysslar med annan naturvård. Driver Café Ekeby tillsammans med Komvux. Delaktiga i bemanningen av Fixarservice, Handlarna, Kontakten och Ledsagarservice, tvätten på Gröna Huset, som alla är delar av kommunens verksamhet. Huvudman/Utförare Kommunens arbetsmarknadsenhet i Karlskoga Karlskoga (Degerfors) Ej angivet Karlskoga kommun / Att stödja den enskilde individen att så snabbt som möjligt komma ut i egenförsörjning. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden men i grunden alla som är arbetslösa. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen Eric Andersson

16 15 Arbetsmarknadsenhet i Degerfors Arbetsträning/praktik/vägledning i ordinarie verksamheter. Fältjänst skogslag som sköter naturarenor Kvarnberg snickeri, gräsklippning, snöröjning Huvudman/Utförare Kommunens arbetsmarknadsenhet i Degerfors Degerfors (Karlskoga) Individuellt Degerfors kommun / Att stödja den enskilde individen att så snabbt som möjligt komma ut i egenförsörjning. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden men i grunden alla som är arbetslösa. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen Tina Motin Tel

17 Childrens Upptäckarhuset Arbetsintegrerande socialt företag. Rehabilitering, praktik, sysselsättning, utbildning. Ett levande vardagsmuseum för barn Huvudman/Utförare Childrens upptäckarhuset Hallsberg (Hela länet) Ej angivet Ekonomisk förening Erbjuda en god arbetsplats för personer som annars står långt ifrån arbetsmarknaden Arbetslivsrehabilitering Personer med olika typer av funktionshinder och/eller långvarig ohälsa Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunen, Samhall Örjan Samuelsson Tel: Mobil:

18 Companiet Hällefors Grythyttan Arbetsintegrerande socialt företag. Arbetsträning/rehabilitering. Second hand, syateljé, enklare möbelrenovering, Legoarbete, kursverksamhet av olika slag. Huvudman/utförare Companiet Hällefors-Grythyttan Hällefors Ej angivet Ekonomisk förening / Att bedriva rehabiliteringsverksamhet och skapa en vilja för personerna att komma vidare ut i arbetslivet Arbetslösa och långtidssjukskrivna Aktualiseras av: Arbetsförmedlingen, Kommun och Försäkringskassan Anneth Gustafson Tel:

19 EVA-kooperativet Arbetsintegrerat socialt företag med servicegrupp, second hand, syateljé, mediagrupp, smörgås catering och möbeltapetsering. Huvudman EVA - kooperativet Örebro (Hela länet) Ej angivet Ideell förening Arbetslivsrehabilitering Att skapa meningsfull sysselsättning och riktiga arbetsuppgifter för människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden av olika skäl Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Försörjningstöd/ Kommun. Stiftelsen Activa. Maria Holm Tel:

20 Fokus På Fokus vill man skapa bättre förutsättningar för individen att etablera sig på arbetsmarknaden. Synergieffekten blir nerkortad tid i bidragsberoende, vilket leder till större trygghet och ökat välmående för individen Huvudman Karlskoga kommun Utförare Socialförvaltningen Karlskoga kommun Karlskoga Individuell, normalfall 3 6 månader Finsam och Karlskoga kommun Genom intensivt arbete på individnivå samt genom myndighetssamverkan skapa bättre förutsättningar för personer i målgruppen att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. förbereda projektdeltagarna för kommande steg, som tex företagsförlagd praktik vidareutveckla myndighet samverkan utveckla modeller för språkpraktik Försörjningsstödtagare Kontaktperson Unni Johansson Tel

21 Förberedande utbildning för personer med Aspergers syndrom Utbildningen innehåller kartläggning, analys, arbetsplatsrekrytering och praktik för personer med Aspergers syndrom och normalbegåvade personer inom autismspektrat. Huvudman Arbetsförmedlingen Utförare Inda Support Örebro (Hela länet) Ej angivet Anpassas individuellt, max 40 veckor totalt. Arbetsförmedlingen / Arbetsförmedlingens mål för uppdraget är att personer med Aspergers syndrom och normalbegåvade personer inom autismspektrat ska få stöd i att finna, få och kunna behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Funktionshindrade företrädesvis unga personer med diagnostiserad funktionsnedsättning Aspergers syndrom och normalbegåvade personer inom autismspektrat. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen Dan Almqvist

22 21 Fontänhuset Örebro Fontänhuset är till för personer som lever med psykisk ohälsa. Vi erbjuder kamratskap, glädje och trygghet i en kreativ och utvecklande atmosfär. Fontänhuset kan öppna dörren till en förändrad vardag, med många sociala kontakter. Man arbetar efter egen förmåga i en bra arbetsmiljö. Huvudman Stiftelsen Fontänhuset Örebro Utförare Fontänhuset Örebro Örebro Individuell Örebro kommun och ÖLL Bryta social isolering och återgå till sysselsättning Alla ska återgå till samhället och vara produktiva medborgare Personer med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning. Aktualiseras av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Försörjningsstöd, eget initiativ Michael Sandin Verksamhetschef Stiftelsen Fontänhuset Örebro E-post: Hemsida: gatan Örebro

23 Föreningen Funkis På Föreningen finns det ett stort utbud av arbetsuppgifter. Allt från legojobb till att arbeta i cafét, hantverk, trädgårdsarbete, miljöarbete, snickerier. Vi har även samarbete med andra företag i kommunen ex restauranger där Föreningen Funkis har medlemmar placerade. Huvudman Karlskoga Kommun Utförare Föreningen Funkis Karlskoga Inget slutdatum för Föreningen Deltagens tid i verksamheten Varierande Verksamheten finansieras till viss del av kommunen samt andra aktörer så som Finsam. Resterande finansiering sköts av Föreningen genom utförda arbeten. Skapa individanpassad sysselsättning för våra medlemmar. Samt stödja personer som vill tillbaka till den reguljära arbetsmarknaden. Skapa individanpassad sysselsättning, samt ge personer resurser att återvända till den reguljära arbetsmarknaden. Personer med psykisk funktionsnedsättning. Aktualiseras genom: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunen, Landstinget, Funkis kontaktnät Andreas Molin tel

24 Förstärkt arbetsträning och även fördjupad bedömning Förstärkt arbetsträning och fördjupad bedömning av arbetsförmågan Huvudman Arbetsförmedlingen Utförare Samhall Örebro (Hela länet) 6 månader. Merkostnadsersättning arbetsförmedlingen / Att klargöra arbetsförmågan Personer med funktionsnedsättning, fördjupad bedömning Aktualiseras av Arbetsförmedlingen Maria Axelsson

25 Förstärkt arbetsträning En insats inom programmet jobb och utvecklingsgarantin. Förstärkt arbetsträning med extern anordnare. Huvudman Arbetsförmedlingen Utförare Olika anordnare som arbetsförmedlingen tecknar överenskommelse med inom ramen för jobb och utvecklingsgarantin Örebro (Hela länet) Ej angivet Merkostnadsersättning arbetsförmedlingen / Utredande och arbetsförberedande insats Sökande med behov av arbetsförmågebedömning, butik/bilrekond mm Aktualiseras av Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Kicki Selander

26 25 Introduktion till arbete Deltagaren närvarar på en arbetsplats med stöd av konsult från Work for you, dels av en handledare på arbetsplatsen. Insatsen bygger på en rehabiliteringsplan som revideras individen tar nästa steg i sin utveckling. Deltagaren får även hjälp med att skapa bra dagliga rutiner, social samvaro, friskvård, samtalsstöd under hela processen. Huvudman Arbetsförmedlingen Utförare Work for you AB Örebro/Karlskoga/Lindesberg Hösten 2016 Max 1 år Arbetsförmedlingen Att ge individen möjlighet att pröva sin arbetsförmåga och steg för steg utveckla den Att individen utvecklar arbetsförmågan med sikte på en framtida anställning Personer som varit långtidssjukskrivna och har någon form av psykiskt funktionshinder. Aktualiseras genom: Arbetsförmedlingen, men kan initieras av Försäkringskassan eller socialmyndighet : Örebro: Helena Våtz: Anne Renkaitis: Maria Hanseborg: Lindesberg: Lena Jardemar: Karlskoga: Helene Berkes:

27 26 IPS projektet vid föreningen Funkis Arbetar med att stötta ca 20 personer genom IPS coachning, att få och bibehålla ett arbete på den öppna arbetsmarkanden. Huvudman Karlskoga Kommun Utförare Föreningen Funkis Karlskoga Karlskoga Skall bli en del av den reguljära verksamheten vid Funkis. Verksamheten stöttas till och med 2015 av Finsam. Deltagarens tid i verksamheten Deltagarna som ingår i projektet erhåller stöd av sina coacher så länge som det behövs. Finanserias förutom av Finsam genom Karlskoga kommun och föreningen Funkis. t är att ge stöd till personer så att de kan erhålla och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarkanden trots sin psykiska funktionsnedsättning. Att personerna som ingår i projektet skall erhålla en anställning. Vänder sig personer med en psykisk funktionsnedsättning som varit borta från arbetsmarkanden under en lång tid. Aktualiseras genom: Genom att en person som är medlem i föreningen Funkis vill komma åter i den reguljära arbetsmarkanden och har en idé om vad den vill arbeta med. Andreas Molin

28 Jobb med stöd/rehabilitering Arbetar med arbetsförmågebedömningar och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser i samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och flera kommunala förvaltningar. Erbjuder tillfälliga anställningar inom Örebro kommun, organisationer och privata företag. I detta ingår: Arbetsförmågebedömningar Här får du som behöver extra stöd för att återgå till arbetslivet hjälp. Rehabiliteringsinsatserna består av kartläggning, bedömning av arbetsförmåga i praktisk verksamhet och dokumentation. Kontaktperson: Arbetskonsulent Ewa Larsson, tel , Stödanställningar/SA program Stödanställningar vänder sig till dig som varit arbetssökande under en längre tid och har ett dokumenterat funktionshinder. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen Kontaktperson: Arbetskonsulent Juan Jose Izaguirre, tel , Hantverkshyllan Prova på olika hantverkstekniker. Det som tillverkas säljer sedan i Parboden. Kontaktperson: Instruktör Anita Touronen, Parboden En möjlighet att prova på hur det är att driva en butik. Arbetar med olika hantverkstekniker. Butiken är öppen för allmänheten. Kontaktperson: Arbetskonsulent Anette Sträng, Tel , Huvudman/Utförare Örebro Kommun Örebro Individuell Arbeta med arbetsförmågebedömningar och arbetslivsinriktade rehabiliterinsinsatser Stärka personer med lång arbetslöshet så att de kan komma in på öppna arbetsmarknaden Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Försörjningsstöd Enhetschef: Helén Samuelsson, Tel: el (kundtjänst) 27

29 28 Krami Krami arbetar med yrkesinriktad rehabilitering och vänder sig till arbetslösa män som på grund av sin kriminella och sociala bakgrund har svårt att komma ut i arbete och/eller utbildning. Huvudman Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Örebro kommun där Kriminalvården på Krami Örebro tagit på sig att vara samordnande myndighet. Utförare Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Örebro kommun Örebro (Hela länet, men se finansiering nedan) Deltagarens tid i verksamheten Start med tre veckors grupporienterat vägledningsprogram på heltid. Därefter arbetar deltagaren utifrån individuell planering med sin fortsatta utveckling och utslussning inkluderande praktikplats eller yrkesutbildning för möjlighet till fortsatt anställning. Verksamheten anslagsfinansieras gemensamt av de tre huvudmännen för mantalsskrivna i Örebro kommun. För deltagare från annan kommun betalar hemkommunen självkostnadspris. Krami syftar till att utveckla social handlingskompetens och förmåga att finna, få och behålla ett arbete på ordinarie arbetsmarknad för personer som lever i ett kriminellt sammanhang eller/och har varit i kontakt med kriminalvården (behöver ej vara dömd). Att personerna ska: finna, få och behålla ett arbete, bli självförsörjande och delta i nya sammanhang och leva ett laglydigt liv. Krami vänder sig till män i åldern år med en kriminell livsstil, missbrukarbakgrund och/eller har ett socialmedicinskt funktionshinder. Aktualiseras av Individen aktualiserar sig och söker själv till Krami men information och vägledning om/till Krami sker av handläggare ifrån de samverkande myndigheterna. Mats Einestam, Örebro Kommun, arbetsvägledare Tel: , , Toni Huttunen, Frivården Örebro, frivårdsinspektör Tel:

30 29 Kulturarvslyftet En utvecklingsanställning inom kulturarvsområdet under t med Kulturarvslyftet är att erbjuda personer som står långt från arbetsmarknaden ett meningsfullt och utvecklande arbete samt att vårda, inventera och digitalisera kulturarvet och kulturmiljön. (1 projektet klart i februari) Huvudman Riksantikvarieämbetet Utförare Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att administrera satsningen och välja ut vilka projekt som ska genomföras. Länet Individuell Riksantikvarieämbetet -handledare och omkostnader. Arbetsförmedlingen lönestödet för de som anställs / Ge ett meningsfullt arbete till personer med nedsatt arbetsförmåga p.g.a funktionsnedsättning samt att utveckla deras arbetsförmåga. Personer som lämnat sjukförsäkringen och deltagit i arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion och som står långt ifrån arbetsmarknaden med funktionsnedsättning. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen Marianne Lundberg Riksantikvarieämbetet, Projektledare Margareta Löwenborg, Arbetsförmedlingen, Stockholm

31 Läkande trädgård grön rehabilitering Erbjuda sjukskrivna personer med stressrelaterad ohälsa, smärtproblematik eller lättare till medelsvår psykisk ohälsa grön rehabilitering. Att stärka deltagaren inför vidare arbetslivsinriktade insatser och därmed verka för en snabbare återgång till arbetslivet. Olika aktiviteter och vistelse i återhämtande miljö ska sträva efter att ge återhämtning eller ge verktyg och metoder att hantera stress, smärta och psykisk ohälsa bättre. Huvudman/ Utförare Kumla kommun Kumla (Tar emot deltagare från Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå) veckor Samordningsförbundet Läkande trädgård är ett försteg innan personen startar upp med arbetslivsinriktad rehabilitering. t är att bli stärkt och få återhämtning genom olika aktiviteter och vistelse i restorativ (återhämtande) grön miljö. Att få verktyg och metoder att hantera stress, smärta och psykisk ohälsa bättre. Samt få in vanor och rutiner samt en meningsfull sysselsättning och öka tron på sig själv. Deltagaren ska lättare kunna återgå helt eller delvis till sitt ursprungliga arbete, nytt arbete eller annan aktivitet och fortare nå egen försörjning. Minst 60 % av deltagarna förväntas uppnå positiva effekter av den gröna rehabiliteringen. Personer som är sjukskrivna eller går på socialförvaltning med stressrelaterad ohälsa, smärtproblematik och eller lättare till medelsvår psykisk ohälsa. Aktualiseras av Försäkringskassan, arbetsförmedling, socialtjänst, sjukvården Ann-Charlotte Bergerland Tel:

32 Miljövårdscentrum Arbetsintegrerat socialt företag. Erbjuder arbetsrehabilitering, utredning av arbetsförmåga, samt arbetsprövning. Flera olika verksamhetsområden: ekologisk grönsaksodling, park och anläggningsarbete, butik, storkök, verkstad, snickeri, administration, fastighetsservice, tapetseri/sömnad Huvudman/utförare Miljövårdscentrum Örebro (Tar emot deltagare från hela länet) De flesta stannar några veckor, andra finns kvar under längre tid, vanligtvis mellan veckor. Några personer blir också anställda av Miljövårdscentrum. Personalkooperativ Arbetsrehabilitering och utredning av arbetsförmåga Att individerna ska komma vidare ut på arbetsmarknaden eller bli anställda på Miljövårdscentrum. Individer som behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet, kanske efter en arbetsskada eller sjukdom eller efter att ha lämnat sitt arbete i sitt tidigare hemland. Aktualiseras av Kommunen, Finsams verksamheter Bo Loön

33 32 Mötesplatsen Prisma Arbetsintegrerande socialt företag. Restaurang, café och syateljé. Huvudman/Utförare Mötesplatsen Prisma Karlskoga (tar emot personer från Degerfors) Ej angivet Ekonomisk förening och Finsam / Prisma verkar för att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet genom rehabilitering, arbetsträning och praktisk handledning. Hjälpa människor till anställning Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden Aktualiseras av: Finsam, Arbetsförmedling, stiftelsen Activa samt Gymnasiet. Majvor Bergh Tel: Mobil:

34 33 Moa - kvinnokrami MOA vänder sig till kvinnor som behöver stöd att finna, få och behålla ett arbete samt att få vägledning att kunna leva ett självständigt liv. MOA samarbetar med arbetsförmedling, kriminalvård och socialtjänst. Huvudman/ Utförare Örebro kommun Örebro (Företrädesvis Örebro kommun, men vid mån av plats övriga länet) Individuell Örebro kommun MOA vänder sig till kvinnor som behöver stöd att finna, få och behålla ett arbete samt att få vägledning att kunna leva ett självständigt liv Deltagarna ska: Finna, få och behålla ett arbete Leva ett laglydigt liv Bli självförsörjande och bli delaktiga i nya sociala sammanhang Aktualiseras Örebro kommun (Försörjningsstöd), eget initiativ 20 år och uppåt Kvinnor som är inskrivna inom Kriminalvården eller nyss avslutat den kontakten. MOA vänder sig också till dig som är i behov av stöd för att bli självförsörjande och bryta ett socialt utanförskap. Monica Ström Tel: Mariann Hedenborg Stina Jarmander (endast förmiddagar)

35 34 Nuevo K2 En aktivitet som riktar sig till arbetslösa personer i åldern år som har en eller flera riskfaktorer och därmed riskerar ett långvarigt beroende av samhällets insatser. Deltagare i projektet ska utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv kunna minska eller eliminera de riskfaktorer som orsakar eller medverkar till att de står utanför arbetsmarknaden. Huvudman/Utförare Örebro Kommun Örebro (Hela länet) Individuell Europeiska socialfonden och medfinansiering av Örebro kommun och Arbetsförmedlingen Projektet syftar till att deltagarna ska etablera sig på arbetsmarknaden/uppnå grundutbildning motsvarande gymnasieskola och kunna försörja sig själva Deltagare i projektet ska utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv kunna minska eller eliminera de riskfaktorer som orsakar eller medverkar till att de står utanför abetsmarknaden Personer i åldern som har en eller flera riskfaktorer och därmed riskerar ett långvarigt långvarigt beroende av samhällets insatser Aktualiserad Arbetsförmedlingen, Försörjningsstöd Stefan Sjöbäck Administrativ samordnare Tel: Mob: Bjarne Nilsson Administrativ samordnare Tel: Mobil:

Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län

Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län Örebro 2012-02-07 Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län Utförd i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Örebro kommun och Örebro

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859

1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING. Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24. Organisationsnr 222000-1859 1(32) Diarienr 004-2012 ÅRSREDOVISNING 2011 Antagen av styrelsen för Samordningsförbundet i Kalmar län 2012-02-24 2(32) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(39) Diarienr 032-2010 ÅRSREDOVISNING 2009 Organisationsnr 222000-1859 2(39) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 27 (29) 2015-04-13 Ks 23. Årsredovisning, revisionsberättelse och ansvarsfrihet för Samordningsförbundet i Kalmar län 2014 samt val av kommunal revisor för mandatperioden

Läs mer

Rätt stöd till arbete

Rätt stöd till arbete Rätt stöd till arbete 1 Till dig som coachar andra till arbete 2014 Innehåll Inledning 3 Projektet Rätt stöd till arbete 4 Kommunens stöd till arbete 7 Modellkommuner 9 Hudiksvall 10 Kristinehamn 14 Partille

Läs mer

hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. utreds.

hur andra kommuner arbetar med arbetsmarknadsfrågan samt problem och möjliga lösningar. utreds. - fastställa riktlinjer ftir arbetsmarknadsenheten, i enlighet med förvaltningens förslag, samt att - arbetsmarknadsenheten ges uppdraget att samordna anställningarna med stöd från arbetsftirmedlingen.

Läs mer

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02

Dnr: 2012/385 145. Projektplan för. En gemensam ingång. Mora Kommun 2013-10-02 Dnr: 2012/385 145 Projektplan för En gemensam ingång Mora Kommun 2013-10-02 Sammanfattning Mora kommun har under de senaste åren gjort massiva satsningar på att motverka den ökade ungdomsarbetslösheten,

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service

Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service Utredningar & rapporter Västerås stad, Konsult och Service 20 U 2012:20 Dnr 2012/539-KSS-064 Vilka grupper är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering? Kartläggning av behovsgrupper i Västerås som

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer

Passiv blir aktiv. DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier. Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Passiv blir aktiv DISA-modellen stöttar unga vuxna med aktivitetsersättning till arbete eller studier Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer 1 Text: Theresa Larsen och Pia Schmidtbauer Foto: Pia Schmidtbauer

Läs mer

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859

1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING. Organisationsnr 222000-1859 1(29) Diarienr 023-2011 ÅRSREDOVISNING 2010 Organisationsnr 222000-1859 2(29) Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Organisation och administration 3 3. Verksamhetsberättelse 4 3.1 Måluppfyllelse

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Plan för introduktionsprogram, revidering

Plan för introduktionsprogram, revidering KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Datum Diarienummer Bylund Björn 2014-11-25 UAN-2014-0498 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Plan för introduktionsprogram, revidering Kontoret

Läs mer

Drömmen om arbete. En studie om hur vuxenhabiliteringens kuratorer kan ge stöd till unga funktionshindrade på vägen till arbete

Drömmen om arbete. En studie om hur vuxenhabiliteringens kuratorer kan ge stöd till unga funktionshindrade på vägen till arbete Utvecklingsprojekt inom Habilitering & Hälsa Drömmen om arbete En studie om hur vuxenhabiliteringens kuratorer kan ge stöd till unga funktionshindrade på vägen till arbete Vuxenhabiliteringen Fyrbodal

Läs mer

Metodhandbok. AMiA Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion

Metodhandbok. AMiA Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion Metodhandbok AMiA Aktivering och Mobilisering inför Arbetslivsintroduktion September 2013 1 Metodhandbok AMiA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Inledning Förord Broschyr om projektet AMiA-processen Processkarta Processbeskrivning

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET I SÖDERTÄLJE Årsredovisning 2009 Södertälje samordningsförbund Innehållsförteckning 1. Inledning sid.3 1.1 Organisation sid.3 1.2 Styrelse sid.3 1.3 Revision sid.4 1.4 Förbundskansli

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Årsredovisning 2014 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Årsredovisning 2014 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2014 5 2. Organisation 7 3. Syfte och mål 8 4. Verksamhet under

Läs mer

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete

Stärkt ställning på arbetsmarknaden i region Småland och Öarna : 2015/00111 Programområde 2 - Ökade övergångar till arbete Sid 1(20) Diarie Ansökan Uppgifter om projektet Namn på projektet Hela kedjan till Arbete Startdatum 2015-09-01 Kontaktperson för projektet Carina Lindgren Slutdatum 2018-08-31 E-post Behörig företrädare

Läs mer

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne

Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31. för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Årsbokslut 2014 2014-01-01 2014-12-31 för Samordningsförbundet Eslöv, Höör och Hörby med arbetsnamnet MittSkåne Godkänd av förbundsstyrelsen 2015-03-05. 2 Innehållsförteckning sid Samordningsförbundets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 1(22) Samordningsförbundet i Blekinge län Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen för Samordningsförbundet i Blekinge avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9

1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5. 2. Organisation 7. 3. Syfte och mål 8. 4. Verksamhet under 2013 9 Årsredovisning 2013 Grafisk produktion: Mediahavet AB www.mediahavet.se Tryck: DanagårdsLitho, 2014 Årsredovisning 2013 Innehåll 1. Bakgrund och viktiga händelser under 2013 5 2. Organisation 7 3. Syfte

Läs mer

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting?

Funktionsnedsättning och arbete. Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Funktionsnedsättning och arbete Vad gör kommuner och landsting? Upplysningar om innehållet: Eva Thulin Skantze, eva.thulin.skantze@skl.se

Läs mer

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning

Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning Utvärdering av statsbidrag under åren 2009 2011 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

1(26) ÅRSREDOVISNING

1(26) ÅRSREDOVISNING 1(26) ÅRSREDOVISNING 2012 Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett givet tillfälle utan en ständigt levande process som varje dag måste erövras, etableras och ständigt underhållas (Samverkansutredningens

Läs mer