KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete"

Transkript

1 Finsam ÖREBRO LÄN KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete

2 1 Vår ambition är att det ska finnas en löpande uppdaterad katalog med information om pågående aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete. Katalogen ska framför allt användas av myndigheternas personal, som möter personer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Det gäller aktiviteter inom Kommunerna, Landstinget/region och Arbetsförmedlingen. Stiftelser samt andra privata aktörer finns med som utförare för en offentlig aktör. Det ingår endast aktiviteter som har ett tydligt uttalat syfte/mål att personen ska komma närmare arbetsmarknaden och/eller en tydlig arbetslivsinriktad rehabilitering. Viss verksamhet har inte dessa kriterier som sitt primära syfte, men har aktiviteter/projekt inom verksamheten med en tydlig arbetslivsinriktad rehabilitering. Aktiviteter som enbart har social eller medicinsk inriktning finns således inte med. De sociala företag som finns med är arbetsintegrerande. Det vill säga att de driver näringsverksamhet med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. Katalogen publiceras på den gemensamma webben för samordningsförbunden i Örebro län Vet du någon verksamhet som borde finnas med i Katalogen eller har du uppgifter som behöver uppdateras, hör av dig till någon av oss. Hälsningar Mari Grönlund, Raéd Shaqdih, Mari Cedervall och Jane Berggren Samordningsförbunden i Örebro län

3 2 Arbetsförmedlingen Örebro Utgår från individens behov. Kartläggning, samtal o.s.v. via AF rehab för lämplig åtgärd Erbjuder bl.a. arbetsträning, förberedande utbildning och praktik i olika verksamheter Huvudman/Utförare Arbetsförmedlingen Örebro, Lekeberg, Kumla, Hallsberg, Askersund, Laxå Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors Ej angivet Ordinarie finansiering / Att genom arbetslivsinriktad rehabilitering utreda möjlig arbetsförmåga Att kunna gå ut i arbete och få en egen försörjning bl.a. personer som står långt ifrån arbetsmarknaden Aktualiseras av Försäkringskassan, Försörjningsstöd, gymnasiet, eget initiativ, gymnasiet, vårdcentral Liisa Ejdenwik Örebro Tel: Sari Harju - Kumla, Hallsberg, Askersund, Laxå, Lekeberg Mari Grönlund Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors Tel:

4 Arbetsmarknadsenhet i Kumla Arbetsträning/praktik/åtgärdsanställningar i ordinarie verksamheter: Café, Byggavdelning, skogavdelning, mat tjänst, städ etc. Huvudman Arbetsmarknadsenhet, Kumla kommun Kumla (företrädesvis Kumla) Ordinarie Verksamhet Individuell Intern finansiering Arbetslivsrehabilitering. Få igång dem och få dem att hitta ett arbete på den reguljära marknaden Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden Christer Thörner Enhetschef Tel:

5 Arbetsmarknadsenhet i Laxå Arbetsträning/praktik/åtgärdsanställningar i ordinarie verksamheter. Fixartjänsten - arbetsträning i olika aktiviteter: sätta upp gardiner, byta glödlampor, lysrör och hänga upp tavlor mm. Servicelaget - arbetsträning i olika aktiviteter: trädgårdsskötsel, snöröjning, flytthjälp mm. Huvudman Arbetsmarknadsenhet, Laxå kommun Laxå (Huvudsakligen Laxå) Individuell Intern finansiering Att personerna ska utveckla sin arbetsförmåga så att de klarar arbetslivets basala krav efter sin anställning hos oss. Att personerna ska kunna försörja sig själva på den reguljära arbetsmarknaden. Personer som står långt från arbetsmarknaden Susanne Hultman Arbetsmarknad- & Rehab. Samordnare Tel: Mob:

6 5 Arbetsmarknadsenheten i Lekeberg Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i kommunen. Arbetsträning/praktik/åtgärdsanställningar i ordinarie verksamheter. Passagen - kartläggning, handledning, jobbsök, matchning mot arbetsmarknaden, seminarier, praktik, mm. Jobb och praktikcentrum Arbete, praktik, arbetsrehabilitering/träning m.m. Fixarservice till pensionärer, Snickeri, Intern service inom kommunens förvaltningar, Kommunens biltvätt m.m. Jobbsatsning för ungdomar. Huvudman Lekebergs kommun Lekeberg (främst kommunen) Ej angivet Lekebergs kommun / Att personerna ska kunna försörja sig själva på den reguljära arbetsmarknaden. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden Aktualiseras av Arbetsförmedlingen och Lekebergs kommun (socialtjänst). Per Gustafsson Enhetschef

7 Arbetsmarknadsenhet i Askersund Praktik och arbetsträning i olika aktiviteter med möjlighet till anställning: - AME tvätten - Träavdelning - Montering och förpackning - Servicelag (café, catering, mattransport, bilrekond, rengöring och montering av handikapphjälpmedel m.m. ) Huvudman/Utförare Kommunens arbetsmarknadsenhet i Askersund Askersund (grannkommunerna) Ej angivet Askersund kommun Praktik samt arbetslivsrehabilitering inom en så bred verksamhet som möjligt Att ge alla som kommer till AME en meningsfull sysselsättning och att alla ska komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetslösa år Hans Carlsson Verksamhetschef Tel:

8 AME tvätten Askersund Verksamheten innebär att man tvättar, stryker, manglar sänglinne och andra textilier åt äldreboenden inom kommunen Huvudman/ Utförare Askersunds kommuns arbetsmarknadsenhet. Askersund (grannkommunerna) Ej angivet Askersunds kommun Att använda platserna till att utföra arbetsförmågebedömningar åt arbetsförmedlingen och ordna sysselsättningsplatser åt personer som uppbär försörjningsstöd. I förlängningen är tanken att personer som deltagit i verksamheten ska bli mer gångbara på den reguljära arbetsmarknaden - att ha klarlägga arbetsförmågan i samtliga fall på personer som kommer från arbetsförmedlingen - att ha tagit ett steg närmare arbetsmarknaden - att 20 % av deltagarna kommer vidare till arbete eller studier. Personer i förvärvsaktiv ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden. Grundkravet är att man är arbetslös och har sin försörjning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen Hans Carlsson Enhetschef Tel:

9 Arbetsmarknadsenhet i Hallsberg Arbetsträning i olika aktiviteter: Caféer, snickeri, service och reparationslag, paketering och montering. Huvudman/Utförare Kommunen i Hallsberg Hallsberg (Tar emot personer från Hallsberg, Laxå, Askersund, Kumla) Ej angivet Hallsberg kommun / Personer ska bli redo för arbetsmarknaden Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden men i grunden alla som är arbetslösa. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten Per Anders Thor Tel:

10 Arbetsmarknadsenhet Hällefors Arbetsträning/praktik/åtgärdsanställningar i ordinarie verksamheter. Erbjuder bl.a. arbetsuppgifter i serviceteam, stödpersoner i äldreomsorg, vuxen på skolan Serviceteamet - arbetsträning i olika aktiviteter: trädgårdsskötsel, snöröjning, flytthjälp mm. Huvudman/Utförare Kommunens arbetsmarknadsenhet i Hällefors Hällefors Individuell Hällefors kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen / Att stödja den enskilde individen att så snabbt som möjligt komma ut i egenförsörjning. Bl.a. personer som står långt ifrån arbetsmarknaden men i grunden alla som är arbetslösa. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen och kommunens flyktingmottagning. Benny Karlsson Tel:

11 Arbetsmarknadsenhet i Nora Arbetsträning, socialträning, arbetsförmågebedömning genom SAMS. Diverse praktiska sysslor, både i verkstad och utomhus. Praktik i kommunala och privata verksamheter. Café. Coachning. Individuella och gruppaktiviteter. Huvudman/utförare Vuxenlärandeenheten, Nora kommun Nora (Huvudsak Nora) Ej angivet Ordinarie finansiering / Enligt uppdrag. Oftast stegförflyttning och/eller egen försörjning. Normalt sett personer som inte har en egen försörjning. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Kommunen Claes Dyst Tel:

12 Arbetsmarknadsenhet Ljusnarsberg Arbetsträning/praktik/åtgärdsanställningar i ordinarie verksamheter. Servicegruppen: sätta upp gardiner, byta glödlampor, lysrör och hänga upp tavlor mm. trädgårdsskötsel, snöröjning, flytthjälp mm. Bygg-gruppen snickeri och mindre byggnadsunderhåll IT-gruppen IT-stöd med inriktning på media, hemsidor. Digital kartläggning och dokumentering Vissa kortare perioder inom kommunens ordinarie verksamhet Huvudman/utförare Ljusnarsbergs kommuns arbetsmarknadsenhet Ljusnarsberg Ej angivet Ordinarie finansiering samt finansiering från lokala samverkansprojekt och EU. Att personerna ska utveckla sin arbetsförmåga så att de klarar arbetslivets basala krav. Möjlighet att prova på olika arbetsuppgifter för att hitta något som passar. Att personerna ska kunna försörja sig själva på den reguljära arbetsmarknaden. Rehabilitering av människor som hamnat utanför arbetsmarknaden på grund av sjukdom. För personer som står långt från arbetsmarknaden Per Erik Lindberg Tel: Mobil:

13 Arbetsmarknadsenhet Lindesberg Erbjuder åtgärder som sysselsättning, motivationsskapande samtal, vägledning, arbetslivskontakter, korta kurser, kompetenshöjande insatser och praktik med stöd av individuella planer. Vare sig personen kommer via Arbetsförmedlingen, från kommunens försörjningsstöd eller annat håll så har AME en verktygslåda med insatser som anpassas efter individens behov. Vissa aktiviteter ligger under Individ och Familjeomsorgen som t.ex. daglig verksamhet, men räknas som en del i AME:s verktygslåda. Huvudman/Utförare Kommunens arbetsmarknadsenhet i Lindesberg Lindesberg Individuell Lindesberg kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen / Att stödja den enskilde individen att så snabbt som möjligt komma ut i egenförsörjning. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden men i grunden alla som är arbetslösa. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen och kommunens flyktingmottagning. Karin Holmberg Tel:

14 Arbetsförmedlingen Karlskoga Utgår från individens behov. Kartläggning, samtal o.s.v. via AF rehab för lämplig åtgärd Erbjuder bl.a arbetsträning, förberedande utbildning och praktik i olika verksamheter Huvudman/Utförare Arbetsförmedlingen Karlskoga (Degerfors) Ej angivet Ordinarie finansiering / Att genom arbetslivsinriktad rehabilitering utreda möjlig arbetsförmåga Att kunna gå ut i arbete och få en egen försörjning Bl.a. personer som står långt ifrån arbetsmarknaden Aktualiseras av Försäkringskassan, Försörjningsstöd, gymnasiet, eget initiativ, gymnasiet, vårdcentral Eva Eriksson

15 Arbetsmarknadsenhet i Karlskoga Arbetsmarknadsenheten (AME) har personer i praktik och sysselsättningsplatser. Arbetslag som klipper gräs åt pensionärer, röjer cykel- och motionsleder, gallrar, håller rent och sysslar med annan naturvård. Driver Café Ekeby tillsammans med Komvux. Delaktiga i bemanningen av Fixarservice, Handlarna, Kontakten och Ledsagarservice, tvätten på Gröna Huset, som alla är delar av kommunens verksamhet. Huvudman/Utförare Kommunens arbetsmarknadsenhet i Karlskoga Karlskoga (Degerfors) Ej angivet Karlskoga kommun / Att stödja den enskilde individen att så snabbt som möjligt komma ut i egenförsörjning. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden men i grunden alla som är arbetslösa. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen Eric Andersson

16 15 Arbetsmarknadsenhet i Degerfors Arbetsträning/praktik/vägledning i ordinarie verksamheter. Fältjänst skogslag som sköter naturarenor Kvarnberg snickeri, gräsklippning, snöröjning Huvudman/Utförare Kommunens arbetsmarknadsenhet i Degerfors Degerfors (Karlskoga) Individuellt Degerfors kommun / Att stödja den enskilde individen att så snabbt som möjligt komma ut i egenförsörjning. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden men i grunden alla som är arbetslösa. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen Tina Motin Tel

17 Childrens Upptäckarhuset Arbetsintegrerande socialt företag. Rehabilitering, praktik, sysselsättning, utbildning. Ett levande vardagsmuseum för barn Huvudman/Utförare Childrens upptäckarhuset Hallsberg (Hela länet) Ej angivet Ekonomisk förening Erbjuda en god arbetsplats för personer som annars står långt ifrån arbetsmarknaden Arbetslivsrehabilitering Personer med olika typer av funktionshinder och/eller långvarig ohälsa Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunen, Samhall Örjan Samuelsson Tel: Mobil:

18 Companiet Hällefors Grythyttan Arbetsintegrerande socialt företag. Arbetsträning/rehabilitering. Second hand, syateljé, enklare möbelrenovering, Legoarbete, kursverksamhet av olika slag. Huvudman/utförare Companiet Hällefors-Grythyttan Hällefors Ej angivet Ekonomisk förening / Att bedriva rehabiliteringsverksamhet och skapa en vilja för personerna att komma vidare ut i arbetslivet Arbetslösa och långtidssjukskrivna Aktualiseras av: Arbetsförmedlingen, Kommun och Försäkringskassan Anneth Gustafson Tel:

19 EVA-kooperativet Arbetsintegrerat socialt företag med servicegrupp, second hand, syateljé, mediagrupp, smörgås catering och möbeltapetsering. Huvudman EVA - kooperativet Örebro (Hela länet) Ej angivet Ideell förening Arbetslivsrehabilitering Att skapa meningsfull sysselsättning och riktiga arbetsuppgifter för människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden av olika skäl Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Försörjningstöd/ Kommun. Stiftelsen Activa. Maria Holm Tel:

20 Fokus På Fokus vill man skapa bättre förutsättningar för individen att etablera sig på arbetsmarknaden. Synergieffekten blir nerkortad tid i bidragsberoende, vilket leder till större trygghet och ökat välmående för individen Huvudman Karlskoga kommun Utförare Socialförvaltningen Karlskoga kommun Karlskoga Individuell, normalfall 3 6 månader Finsam och Karlskoga kommun Genom intensivt arbete på individnivå samt genom myndighetssamverkan skapa bättre förutsättningar för personer i målgruppen att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. förbereda projektdeltagarna för kommande steg, som tex företagsförlagd praktik vidareutveckla myndighet samverkan utveckla modeller för språkpraktik Försörjningsstödtagare Kontaktperson Unni Johansson Tel

21 Förberedande utbildning för personer med Aspergers syndrom Utbildningen innehåller kartläggning, analys, arbetsplatsrekrytering och praktik för personer med Aspergers syndrom och normalbegåvade personer inom autismspektrat. Huvudman Arbetsförmedlingen Utförare Inda Support Örebro (Hela länet) Ej angivet Anpassas individuellt, max 40 veckor totalt. Arbetsförmedlingen / Arbetsförmedlingens mål för uppdraget är att personer med Aspergers syndrom och normalbegåvade personer inom autismspektrat ska få stöd i att finna, få och kunna behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Funktionshindrade företrädesvis unga personer med diagnostiserad funktionsnedsättning Aspergers syndrom och normalbegåvade personer inom autismspektrat. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen Dan Almqvist

22 21 Fontänhuset Örebro Fontänhuset är till för personer som lever med psykisk ohälsa. Vi erbjuder kamratskap, glädje och trygghet i en kreativ och utvecklande atmosfär. Fontänhuset kan öppna dörren till en förändrad vardag, med många sociala kontakter. Man arbetar efter egen förmåga i en bra arbetsmiljö. Huvudman Stiftelsen Fontänhuset Örebro Utförare Fontänhuset Örebro Örebro Individuell Örebro kommun och ÖLL Bryta social isolering och återgå till sysselsättning Alla ska återgå till samhället och vara produktiva medborgare Personer med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning. Aktualiseras av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Försörjningsstöd, eget initiativ Michael Sandin Verksamhetschef Stiftelsen Fontänhuset Örebro E-post: Hemsida: gatan Örebro

23 Föreningen Funkis På Föreningen finns det ett stort utbud av arbetsuppgifter. Allt från legojobb till att arbeta i cafét, hantverk, trädgårdsarbete, miljöarbete, snickerier. Vi har även samarbete med andra företag i kommunen ex restauranger där Föreningen Funkis har medlemmar placerade. Huvudman Karlskoga Kommun Utförare Föreningen Funkis Karlskoga Inget slutdatum för Föreningen Deltagens tid i verksamheten Varierande Verksamheten finansieras till viss del av kommunen samt andra aktörer så som Finsam. Resterande finansiering sköts av Föreningen genom utförda arbeten. Skapa individanpassad sysselsättning för våra medlemmar. Samt stödja personer som vill tillbaka till den reguljära arbetsmarknaden. Skapa individanpassad sysselsättning, samt ge personer resurser att återvända till den reguljära arbetsmarknaden. Personer med psykisk funktionsnedsättning. Aktualiseras genom: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunen, Landstinget, Funkis kontaktnät Andreas Molin tel

24 Förstärkt arbetsträning och även fördjupad bedömning Förstärkt arbetsträning och fördjupad bedömning av arbetsförmågan Huvudman Arbetsförmedlingen Utförare Samhall Örebro (Hela länet) 6 månader. Merkostnadsersättning arbetsförmedlingen / Att klargöra arbetsförmågan Personer med funktionsnedsättning, fördjupad bedömning Aktualiseras av Arbetsförmedlingen Maria Axelsson

25 Förstärkt arbetsträning En insats inom programmet jobb och utvecklingsgarantin. Förstärkt arbetsträning med extern anordnare. Huvudman Arbetsförmedlingen Utförare Olika anordnare som arbetsförmedlingen tecknar överenskommelse med inom ramen för jobb och utvecklingsgarantin Örebro (Hela länet) Ej angivet Merkostnadsersättning arbetsförmedlingen / Utredande och arbetsförberedande insats Sökande med behov av arbetsförmågebedömning, butik/bilrekond mm Aktualiseras av Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Kicki Selander

26 25 Introduktion till arbete Deltagaren närvarar på en arbetsplats med stöd av konsult från Work for you, dels av en handledare på arbetsplatsen. Insatsen bygger på en rehabiliteringsplan som revideras individen tar nästa steg i sin utveckling. Deltagaren får även hjälp med att skapa bra dagliga rutiner, social samvaro, friskvård, samtalsstöd under hela processen. Huvudman Arbetsförmedlingen Utförare Work for you AB Örebro/Karlskoga/Lindesberg Hösten 2016 Max 1 år Arbetsförmedlingen Att ge individen möjlighet att pröva sin arbetsförmåga och steg för steg utveckla den Att individen utvecklar arbetsförmågan med sikte på en framtida anställning Personer som varit långtidssjukskrivna och har någon form av psykiskt funktionshinder. Aktualiseras genom: Arbetsförmedlingen, men kan initieras av Försäkringskassan eller socialmyndighet : Örebro: Helena Våtz: Anne Renkaitis: Maria Hanseborg: Lindesberg: Lena Jardemar: Karlskoga: Helene Berkes:

27 26 IPS projektet vid föreningen Funkis Arbetar med att stötta ca 20 personer genom IPS coachning, att få och bibehålla ett arbete på den öppna arbetsmarkanden. Huvudman Karlskoga Kommun Utförare Föreningen Funkis Karlskoga Karlskoga Skall bli en del av den reguljära verksamheten vid Funkis. Verksamheten stöttas till och med 2015 av Finsam. Deltagarens tid i verksamheten Deltagarna som ingår i projektet erhåller stöd av sina coacher så länge som det behövs. Finanserias förutom av Finsam genom Karlskoga kommun och föreningen Funkis. t är att ge stöd till personer så att de kan erhålla och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarkanden trots sin psykiska funktionsnedsättning. Att personerna som ingår i projektet skall erhålla en anställning. Vänder sig personer med en psykisk funktionsnedsättning som varit borta från arbetsmarkanden under en lång tid. Aktualiseras genom: Genom att en person som är medlem i föreningen Funkis vill komma åter i den reguljära arbetsmarkanden och har en idé om vad den vill arbeta med. Andreas Molin

28 Jobb med stöd/rehabilitering Arbetar med arbetsförmågebedömningar och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser i samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och flera kommunala förvaltningar. Erbjuder tillfälliga anställningar inom Örebro kommun, organisationer och privata företag. I detta ingår: Arbetsförmågebedömningar Här får du som behöver extra stöd för att återgå till arbetslivet hjälp. Rehabiliteringsinsatserna består av kartläggning, bedömning av arbetsförmåga i praktisk verksamhet och dokumentation. Kontaktperson: Arbetskonsulent Ewa Larsson, tel , Stödanställningar/SA program Stödanställningar vänder sig till dig som varit arbetssökande under en längre tid och har ett dokumenterat funktionshinder. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen Kontaktperson: Arbetskonsulent Juan Jose Izaguirre, tel , Hantverkshyllan Prova på olika hantverkstekniker. Det som tillverkas säljer sedan i Parboden. Kontaktperson: Instruktör Anita Touronen, Parboden En möjlighet att prova på hur det är att driva en butik. Arbetar med olika hantverkstekniker. Butiken är öppen för allmänheten. Kontaktperson: Arbetskonsulent Anette Sträng, Tel , Huvudman/Utförare Örebro Kommun Örebro Individuell Arbeta med arbetsförmågebedömningar och arbetslivsinriktade rehabiliterinsinsatser Stärka personer med lång arbetslöshet så att de kan komma in på öppna arbetsmarknaden Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Försörjningsstöd Enhetschef: Helén Samuelsson, Tel: el (kundtjänst) 27

29 28 Krami Krami arbetar med yrkesinriktad rehabilitering och vänder sig till arbetslösa män som på grund av sin kriminella och sociala bakgrund har svårt att komma ut i arbete och/eller utbildning. Huvudman Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Örebro kommun där Kriminalvården på Krami Örebro tagit på sig att vara samordnande myndighet. Utförare Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Örebro kommun Örebro (Hela länet, men se finansiering nedan) Deltagarens tid i verksamheten Start med tre veckors grupporienterat vägledningsprogram på heltid. Därefter arbetar deltagaren utifrån individuell planering med sin fortsatta utveckling och utslussning inkluderande praktikplats eller yrkesutbildning för möjlighet till fortsatt anställning. Verksamheten anslagsfinansieras gemensamt av de tre huvudmännen för mantalsskrivna i Örebro kommun. För deltagare från annan kommun betalar hemkommunen självkostnadspris. Krami syftar till att utveckla social handlingskompetens och förmåga att finna, få och behålla ett arbete på ordinarie arbetsmarknad för personer som lever i ett kriminellt sammanhang eller/och har varit i kontakt med kriminalvården (behöver ej vara dömd). Att personerna ska: finna, få och behålla ett arbete, bli självförsörjande och delta i nya sammanhang och leva ett laglydigt liv. Krami vänder sig till män i åldern år med en kriminell livsstil, missbrukarbakgrund och/eller har ett socialmedicinskt funktionshinder. Aktualiseras av Individen aktualiserar sig och söker själv till Krami men information och vägledning om/till Krami sker av handläggare ifrån de samverkande myndigheterna. Mats Einestam, Örebro Kommun, arbetsvägledare Tel: , , Toni Huttunen, Frivården Örebro, frivårdsinspektör Tel:

30 29 Kulturarvslyftet En utvecklingsanställning inom kulturarvsområdet under t med Kulturarvslyftet är att erbjuda personer som står långt från arbetsmarknaden ett meningsfullt och utvecklande arbete samt att vårda, inventera och digitalisera kulturarvet och kulturmiljön. (1 projektet klart i februari) Huvudman Riksantikvarieämbetet Utförare Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att administrera satsningen och välja ut vilka projekt som ska genomföras. Länet Individuell Riksantikvarieämbetet -handledare och omkostnader. Arbetsförmedlingen lönestödet för de som anställs / Ge ett meningsfullt arbete till personer med nedsatt arbetsförmåga p.g.a funktionsnedsättning samt att utveckla deras arbetsförmåga. Personer som lämnat sjukförsäkringen och deltagit i arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion och som står långt ifrån arbetsmarknaden med funktionsnedsättning. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen Marianne Lundberg Riksantikvarieämbetet, Projektledare Margareta Löwenborg, Arbetsförmedlingen, Stockholm

31 Läkande trädgård grön rehabilitering Erbjuda sjukskrivna personer med stressrelaterad ohälsa, smärtproblematik eller lättare till medelsvår psykisk ohälsa grön rehabilitering. Att stärka deltagaren inför vidare arbetslivsinriktade insatser och därmed verka för en snabbare återgång till arbetslivet. Olika aktiviteter och vistelse i återhämtande miljö ska sträva efter att ge återhämtning eller ge verktyg och metoder att hantera stress, smärta och psykisk ohälsa bättre. Huvudman/ Utförare Kumla kommun Kumla (Tar emot deltagare från Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå) veckor Samordningsförbundet Läkande trädgård är ett försteg innan personen startar upp med arbetslivsinriktad rehabilitering. t är att bli stärkt och få återhämtning genom olika aktiviteter och vistelse i restorativ (återhämtande) grön miljö. Att få verktyg och metoder att hantera stress, smärta och psykisk ohälsa bättre. Samt få in vanor och rutiner samt en meningsfull sysselsättning och öka tron på sig själv. Deltagaren ska lättare kunna återgå helt eller delvis till sitt ursprungliga arbete, nytt arbete eller annan aktivitet och fortare nå egen försörjning. Minst 60 % av deltagarna förväntas uppnå positiva effekter av den gröna rehabiliteringen. Personer som är sjukskrivna eller går på socialförvaltning med stressrelaterad ohälsa, smärtproblematik och eller lättare till medelsvår psykisk ohälsa. Aktualiseras av Försäkringskassan, arbetsförmedling, socialtjänst, sjukvården Ann-Charlotte Bergerland Tel:

32 Miljövårdscentrum Arbetsintegrerat socialt företag. Erbjuder arbetsrehabilitering, utredning av arbetsförmåga, samt arbetsprövning. Flera olika verksamhetsområden: ekologisk grönsaksodling, park och anläggningsarbete, butik, storkök, verkstad, snickeri, administration, fastighetsservice, tapetseri/sömnad Huvudman/utförare Miljövårdscentrum Örebro (Tar emot deltagare från hela länet) De flesta stannar några veckor, andra finns kvar under längre tid, vanligtvis mellan veckor. Några personer blir också anställda av Miljövårdscentrum. Personalkooperativ Arbetsrehabilitering och utredning av arbetsförmåga Att individerna ska komma vidare ut på arbetsmarknaden eller bli anställda på Miljövårdscentrum. Individer som behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet, kanske efter en arbetsskada eller sjukdom eller efter att ha lämnat sitt arbete i sitt tidigare hemland. Aktualiseras av Kommunen, Finsams verksamheter Bo Loön

33 32 Mötesplatsen Prisma Arbetsintegrerande socialt företag. Restaurang, café och syateljé. Huvudman/Utförare Mötesplatsen Prisma Karlskoga (tar emot personer från Degerfors) Ej angivet Ekonomisk förening och Finsam / Prisma verkar för att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet genom rehabilitering, arbetsträning och praktisk handledning. Hjälpa människor till anställning Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden Aktualiseras av: Finsam, Arbetsförmedling, stiftelsen Activa samt Gymnasiet. Majvor Bergh Tel: Mobil:

34 33 Moa - kvinnokrami MOA vänder sig till kvinnor som behöver stöd att finna, få och behålla ett arbete samt att få vägledning att kunna leva ett självständigt liv. MOA samarbetar med arbetsförmedling, kriminalvård och socialtjänst. Huvudman/ Utförare Örebro kommun Örebro (Företrädesvis Örebro kommun, men vid mån av plats övriga länet) Individuell Örebro kommun MOA vänder sig till kvinnor som behöver stöd att finna, få och behålla ett arbete samt att få vägledning att kunna leva ett självständigt liv Deltagarna ska: Finna, få och behålla ett arbete Leva ett laglydigt liv Bli självförsörjande och bli delaktiga i nya sociala sammanhang Aktualiseras Örebro kommun (Försörjningsstöd), eget initiativ 20 år och uppåt Kvinnor som är inskrivna inom Kriminalvården eller nyss avslutat den kontakten. MOA vänder sig också till dig som är i behov av stöd för att bli självförsörjande och bryta ett socialt utanförskap. Monica Ström Tel: Mariann Hedenborg Stina Jarmander (endast förmiddagar)

35 34 Nuevo K2 En aktivitet som riktar sig till arbetslösa personer i åldern år som har en eller flera riskfaktorer och därmed riskerar ett långvarigt beroende av samhällets insatser. Deltagare i projektet ska utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv kunna minska eller eliminera de riskfaktorer som orsakar eller medverkar till att de står utanför arbetsmarknaden. Huvudman/Utförare Örebro Kommun Örebro (Hela länet) Individuell Europeiska socialfonden och medfinansiering av Örebro kommun och Arbetsförmedlingen Projektet syftar till att deltagarna ska etablera sig på arbetsmarknaden/uppnå grundutbildning motsvarande gymnasieskola och kunna försörja sig själva Deltagare i projektet ska utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv kunna minska eller eliminera de riskfaktorer som orsakar eller medverkar till att de står utanför abetsmarknaden Personer i åldern som har en eller flera riskfaktorer och därmed riskerar ett långvarigt långvarigt beroende av samhällets insatser Aktualiserad Arbetsförmedlingen, Försörjningsstöd Stefan Sjöbäck Administrativ samordnare Tel: Mob: Bjarne Nilsson Administrativ samordnare Tel: Mobil:

KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete

KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete Finsam ÖREBRO LÄN KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete www.finsamorebrolan.se 2015-04 Vår ambition är att det ska finnas en löpande uppdaterad katalog med information

Läs mer

Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län

Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län Örebro 2012-02-07 Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län Utförd i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Örebro kommun och Örebro

Läs mer

Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län

Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län Örebro 2012-02-07 Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län Utförd i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Örebro kommun och Örebro

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se Actíva bildades 1989 i Örebro Actíva huvudmän är Örebro läns landsting Örebro kommun Actíva i hela Örebro län med kontor i: Örebro, Hallsberg, Karlskoga

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer

Inledning 3. Övergripande mål och syfte 3. Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Övergripande mål och syfte 3 Organisation 4 Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer Verksamhetens inriktning

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt

Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Vägen in ett motiverande och rehabiliterande förstegsprojekt Delrapport juni 2012 Sammanfattning Vägen in är ett kognitivt motiverande förstegsprojekt som vilar på naturunderstödd rehabilitering. Projektet

Läs mer

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013

Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Arbetsmarknadsläget dec 2014 i jmf med dec i 2013 Andel arbetslösa (förändring i jämförelse med samma period 2013) Riket Västra Götalands län Vänersborgs kommun Totalt inskrivna arbetslösa 8,1% (-0,6%)

Läs mer

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan

Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK -projekt i samverkan Uppföljning 2012 Bakgrund Kvinnocoacher för arbetsåtergång i KAK, ett samverkansprojekt mellan Landstinget Västmanland, Försäkringskassan och

Läs mer

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan

Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan Att plötsligt förlora jobbet, gå igenom en skilsmässa eller drabbas av någon annan kris kan få vem som helst att helt tappa fotfästet. Hamnar man utanför arbetsmarknaden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01 l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-01 18 (38) 244 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Dnr 2012/66 INLEDNING

Läs mer

Valfrihet inom sysselsättning

Valfrihet inom sysselsättning Valfrihet inom sysselsättning Hjälp till sysselsättning Kommunen har ansvar för att ge hjälp till sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning som har betydande svårigheter i sin livsföring,

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH

SAM Samordning för arbetsåtergång. Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH SAM Samordning för arbetsåtergång Susanne Falk Kompetenscentrum för hälsa, KCH Projektets syfte ❿Det övergripande syftet är att genom samordning av insatser möjliggöra en effektiv arbetslivsinriktad rehabilitering

Läs mer

Verksamhet/insatser 2007-2008

Verksamhet/insatser 2007-2008 Samordningsförbundet Norra Bohuslän Beredningsgruppen i samarbete med ansvarig tjänsteman Verksamhet/insatser 2007-2008 En förutsättning för att lyckas med rehabilitering i samverkan är att det är individens

Läs mer

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 2/09 1(11) Sydnärke

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 2/09 1(11) Sydnärke Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 2/09 1(11) Datum: 2009-02-18 Tid: 13.30-16.00 Plats: Kommunalkontoret i Hallsberg Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN

MALL FÖR PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning Samordningsteam i Skäggetorp, Ryd och Berga Projektägare och styrgrupp Projektägare: Landstinget i Östergötland, Primärvården Centrala Styrgrupp; Per Ohlsson, Primärvårdschef, Centrala

Läs mer

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012

UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 UTVÄRDERING ARBETSMARKNADSENHETEN 2012 BUMERANGEN TEAM FIX JOBBVÄGEN STADSHUSFIKET INTEGRATIONSVÄGLEDNINGEN Monica Isaksson Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen

Läs mer

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET

En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET En verksamhet i samverkan mellan Försäkringskassan, Örebro kommun, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting REHABSTEGET Plan från och med 2012 och tillsvidare Rehabsteget är en verksamhet i samverkan

Läs mer

Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro.

Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro. Bilaga 1 Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro. 1 Sammanfattning av ansökan Regionpsykiatrin vill tillsammans med Activa ge personer med långvarig psykiatrisk behandling stöd mot arbete eller utbildning

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2013. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade aktiviteter som förbundet budgeterar under. Dokumentet utgör

Läs mer

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun

Maria Haglund, Kumla kommun Gunnel Gustavsson, Laxå kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) 2010-05-26 Plats och tid Kommunhuset, Laxå kl. 13.30-16.10 Ledamöter Ersättare Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Tommy Holmqvist, Laxå kommun Magnus Andersson, Hallsbergs

Läs mer

Resaprojektet. Ett led i regeringens psykiatrisatsning. Rehabilitering, sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning

Resaprojektet. Ett led i regeringens psykiatrisatsning. Rehabilitering, sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning Resaprojektet Ett led i regeringens psykiatrisatsning Rehabilitering, sysselsättning och arbete för personer med psykisk funktionsnedsättning Uppdraget Arbetsförmedlingen i samverkan med Försäkringskassan

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

1999-2009. AME egen enhet 1999

1999-2009. AME egen enhet 1999 1999-2009 AME egen enhet 1999 Kommunskiss SOCIALFÖRVALTNINGENS ORGANISATION fr o m 1/3 2010 Entrepenader Skönviksgårdens särskilda boende Söderby gärde gruppbostad (77.an) Söderby gärde gruppbostad (123.an)

Läs mer

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist

Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun. Ulf Westerlund Anna Lindqvist, sekreterare. Sekreterare Paragrafer 47-55 Anna Lindqvist SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) 2011-10-06 Plats och tid Hallsberg Valvet, kl 9:00-12:00 Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Sari Harju, Arbetsförmedlingen Annelie Moilanen, Försäkringskassan

Läs mer

Kort om Arbetsförmedlingen

Kort om Arbetsförmedlingen Kort om Arbetsförmedlingen foto: Anders Roth (s 1 och 17), Peter Fredriksson (s 5), Magnus Pehrsson (s 6 och 18), Curt Guwallius (s 9) och Julia Sjöberg (s 11). Nyttan med Arbetsförmedlingen......... 04

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20150331 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 12mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2015-01-31 Projekt för matchning

Läs mer

Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa

Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa KRUT Kartläggning Rehabilitering och Utveckling Tillsammans KREATIV UTVECKLING Samlar krafterna och anpassar insatserna för individens bästa Sjuhärads Samordningsförbund ansvarstagande tillsammans Förbundets

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Ett FAKTABLAD från NNS maj 2011 Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Finsam-lagen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingen och kommunerna unika möjligheter

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Trappsteget ett nytt grepp för att hjälpa ungdomar i marginalen

Trappsteget ett nytt grepp för att hjälpa ungdomar i marginalen Broschyr samverkansparter Omslag; Trappsteget ett steg mot framtiden... Och tre steg på vägen mot ett fungerande vuxenliv för unga i marginalen Att fånga en ung människa på väg in i utanförskap är, även

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet

Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Tjänsteskrivelse 1 (5) 2014-09-25 SN 2011.0193 Handläggare: Unni Johansson Socialnämnden Handlingsplan avseende implementering av ESFprojektet Göra skillnad i ordinarie verksamhet Sammanfattning Genom

Läs mer

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv

Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten. ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Vi vill ge unga bästa möjliga start efter studenten ett reportage om ett unikt samarbete i Kungälv Med fokus på livet efter studenten Susanne Borg och Pia Ekman arbetar på olika sätt för att unga med funktionsnedsättning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-05 1(6) Plats och tid: onsdagen den 5 februari 2014. Försäkringskassan, Fredsgatan 19, Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Lars Elamsson Liisa Ejdenwik Charlotta Englund Ersättare: Mats Einestam

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV

KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV 1(8) KRAVSPECIFIKATION UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(8) Innehållsförteckning Sid nr 1 UPPDRAGSBESKRIVNING 3 1.1 Målgrupp 3 1.2 Syfte 3 1.3 Mål för sysselsättningen

Läs mer

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015

DMC - Disabled Making Careers Job hunting and job coaching activities and multi-science methods/tools in Sweden Plymouth, February 2015 Hur samhället i Sverige arbetar för att hjälpa personer med funktionsnedsättning att få ett arbete Arbetsförmåga I Sverige så är de personer med funktionsnedsättning som har en arbetsförmåga inskrivna

Läs mer

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb

Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 2013-11-26 1 (5) Kompetens- och arbetslivsnämnden Ansökan om medel från sociala investeringsreserven (SIR) Projektförslag mot arbete för försörjningsstödstagare i Falköping 2014 2016 Fal-Jobb 1. Bakgrund

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Projektplan VäxtKraft

Projektplan VäxtKraft Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-09-30 1(8) Projektplan VäxtKraft Meta Fredriksson - Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-296018 070-6909083 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan

Läs mer

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen

2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA. Kort och gott om Arbetsförmedlingen 2009 06. Rekv nr: 503 140 Form: YRA Kort och gott om Arbetsförlingen Hitta varandra nu Med den här broschyren vill vi ge dig en översikt av Arbetsförlingens arbete. Vårt jobb är att så effektivt som möjligt

Läs mer

Vad gör de 1 år senare?

Vad gör de 1 år senare? Vad gör de år senare? En uppföljning av hur många deltagare som gått vidare till arbete eller studier år efter avslutad arbetsmarknadsåtgärd. Undersökningsperiod hösten 005 samt våren 006 Ett samarbete

Läs mer

ASF- Arbetsintegrerande sociala företag. Bild: Miljövårdscentrum i Örebro

ASF- Arbetsintegrerande sociala företag. Bild: Miljövårdscentrum i Örebro ASF- Arbetsintegrerande sociala företag Bild: Miljövårdscentrum i Örebro Med socialt företag menas företag som: driver näringsverksamhet med mål att skapa arbete och rehabilitering för personer med svårigheter

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser

Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Dnr: Kon 2015/41 Välfärdsjobb i Järfälla kommun. Inriktning och budget för arbetsmarknadsinsatser Maja Jansson 2015-04-07 2015-04-07 1 (9) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3.

Läs mer

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele

Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ansökan om medel från Samordningsförbundet Lycksele Ankomstdatum (fylls i av förbundet) Uppgifter om sökande organisation Försäkringskassan Firmatecknare/Chef Roger Johansson Utdelningsadress Box 510 Kontaktperson

Läs mer

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige

EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige EUSE Danmark Köpenhamn 10 juni 2010 Supported Employment Arbetsförmedlingen Sverige Bengt Eklund Arbetsförmedlingen Strategienheten Avdelningen Rehabilitering till arbete Supported Employment på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Vad händer om jag blir sjuk?

Vad händer om jag blir sjuk? Vad händer om jag blir sjuk? En informationsbroschyr till alla medarbetare i Vilhelmina kommun Vad är rehabilitering? Ordet rehabilitering betyder att åter göra duglig. Rehabilitering är ett samlingsnamn

Läs mer

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning

Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning Sida: 1 av 6 Sida: 1 av 5 Reviderad 2014-12-04 Verktygslåda - godkända aktiviteter i Stöd och matchning I Stöd och matchning väljer du som leverantör tillsammans med deltagaren vilka aktiviteter som ska

Läs mer

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext :

http://oru.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a706615&dswid=4913 Supported employment i en svensk kontext : Kommentar angående min gamla statistik bild 13 ; det finns ingen nyare från SCB som är direkt jämförbar precis som Li Jansson nämnde i sin presentation. Johanna Gustafsson nämnda referenser http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3a757294&dswid=-2038

Läs mer

Samverkan. Arbetsförmedlingen Mariestad Charlotte Bergström. Kriminalvården VO Mariestad anstalten Rödjan Christer Mann

Samverkan. Arbetsförmedlingen Mariestad Charlotte Bergström. Kriminalvården VO Mariestad anstalten Rödjan Christer Mann Samverkan Arbetsförmedlingen Mariestad Charlotte Bergström Kriminalvården VO Mariestad anstalten Rödjan Christer Mann Kriminalvårdens klienter ska få del av Arbetsförmedlingens tjänster efter behov och

Läs mer

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums.

Projektplan för Futuro i Kristinehamn och Grums. Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2009-08-23 1(8) Projektplan Meta Fredriksson-Monfelt Ansvarig tjänsteman 054-29 72 47, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Projektplan för Futuro

Läs mer

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014.

Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser. Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Riktlinje 2014-09-18 Uppföljningsmodell för arbetsmarknadsenhetens insatser AVN 2014/0199-2 Antagen av arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden den 18 september 2014. Dokumentet ersätter rapporten Uppföljningsmodell

Läs mer

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de

Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de 1 Tack för ordet Trygve! Jag är väldigt glad över att vara här idag och få ta del av det arbete som bedrivs i de nordiska länderna när det gäller grön omsorg. Jag är också imponerad av Norges vision Inn

Läs mer

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning

RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Sid 1 (7) RUTINER Trygghets- och utvecklingsanställning Enligt beslut i Gävle kommuns fullmäktige ska 1,5 % av det totala antalet medarbetare i koncernen utgöras av funktionshindrade. Näringsliv & arbetsmarknad

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Samordningsförbundet Sydnärke 2011-04-18. Kommunkansliet, Hallsberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) 2011-02-10

ANSLAG/BEVIS. Samordningsförbundet Sydnärke 2011-04-18. Kommunkansliet, Hallsberg SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) 2011-02-10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(9) 2011-02-10 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg kl 17:00 Ledamöter Ersättare Övriga deltagande Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun Sari Harju, Arbetsförmedlingen Annelie

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg

Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Invandrarkvinnor som en resurs för framtidens kompetensförsörjningsbehov inom vård och omsorg Förord BIIA resurscentrum vill skapa ökade förutsättningar för människor som idag står utanför arbetsmarknaden

Läs mer

1.1 Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 2012

1.1 Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 2012 . Finsamgrupper och samverkansteam (koordinator/coach) i Bengtsfors, Åmål och Dals-Ed 202 Ansvarig för insatsen: Utvecklingscenter Dals-Ed, AME Bengtsfors /Ifo Bengtsfors Utvecklingscenter Åmål Budget

Läs mer

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas policy för rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa

INFORMATIONSGUIDE. Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa VK300S v1.0 040416, Informationsguide psykiatrin INFORMATIONSGUIDE 1 (10) Telefonnummer och adresser för dig med psykisk ohälsa Denna information är till för dig som har ett psykiskt funktionshinder och

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen.

Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen. IFO/Omvårdnadsförvaltningen Arbetsförmedlingen Filipstad/Storfors/Kristinehamn Samordningsförbundet Samspelet Ansökan om ek. medel till anställning av 1,0 coach inom samverkansprojekt mellan IFO/Omvårdnadsförvaltningen

Läs mer

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2012

Uppföljning av arbetsmarknadsenhetens insatser 2012 RAPPORT 1(9) Verksamhetsstöd 2013-02-06 AVN-8/2013 009 Handläggare, titel, telefon Håkan Lindell, utredare 011-15 23 71 Esa Manninen, programansvarig 011-15 21 38 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring

Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring 1 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över slutbetänkande SOU 2015:21 - Mer trygghet och bättre försäkring Bakgrund Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Arbetsmarknadsenheten

Arbetsmarknadsenheten Förändra attityder - Fler jobb Förtydliga vägen till arbete Motivation Individuellt stöd - Kartläggning - Matchning - Arbetsträning - Arbete Utbildning Rätt kompetens Förtydliga vägen till arbete Utbildning

Läs mer

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt

Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt Dokumentation och reflektioner från workshop Samverkan på riktigt 15 september 2015 Den 15 september 2015 samlades medarbetare från Trelleborgs- och Svedala kommuner, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och

Läs mer