KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete"

Transkript

1 Finsam ÖREBRO LÄN KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete

2 1 Vår ambition är att det ska finnas en löpande uppdaterad katalog med information om pågående aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete. Katalogen ska framför allt användas av myndigheternas personal, som möter personer med behov av arbetslivsinriktad rehabilitering. Det gäller aktiviteter inom Kommunerna, Landstinget/region och Arbetsförmedlingen. Stiftelser samt andra privata aktörer finns med som utförare för en offentlig aktör. Det ingår endast aktiviteter som har ett tydligt uttalat syfte/mål att personen ska komma närmare arbetsmarknaden och/eller en tydlig arbetslivsinriktad rehabilitering. Viss verksamhet har inte dessa kriterier som sitt primära syfte, men har aktiviteter/projekt inom verksamheten med en tydlig arbetslivsinriktad rehabilitering. Aktiviteter som enbart har social eller medicinsk inriktning finns således inte med. De sociala företag som finns med är arbetsintegrerande. Det vill säga att de driver näringsverksamhet med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle. Katalogen publiceras på den gemensamma webben för samordningsförbunden i Örebro län Vet du någon verksamhet som borde finnas med i Katalogen eller har du uppgifter som behöver uppdateras, hör av dig till någon av oss. Hälsningar Mari Grönlund, Raéd Shaqdih, Mari Cedervall och Jane Berggren Samordningsförbunden i Örebro län

3 2 Arbetsförmedlingen Örebro Utgår från individens behov. Kartläggning, samtal o.s.v. via AF rehab för lämplig åtgärd Erbjuder bl.a. arbetsträning, förberedande utbildning och praktik i olika verksamheter Huvudman/Utförare Arbetsförmedlingen Örebro, Lekeberg, Kumla, Hallsberg, Askersund, Laxå Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors Ej angivet Ordinarie finansiering / Att genom arbetslivsinriktad rehabilitering utreda möjlig arbetsförmåga Att kunna gå ut i arbete och få en egen försörjning bl.a. personer som står långt ifrån arbetsmarknaden Aktualiseras av Försäkringskassan, Försörjningsstöd, gymnasiet, eget initiativ, gymnasiet, vårdcentral Liisa Ejdenwik Örebro Tel: Sari Harju - Kumla, Hallsberg, Askersund, Laxå, Lekeberg Mari Grönlund Nora, Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors Tel:

4 Arbetsmarknadsenhet i Kumla Arbetsträning/praktik/åtgärdsanställningar i ordinarie verksamheter: Café, Byggavdelning, skogavdelning, mat tjänst, städ etc. Huvudman Arbetsmarknadsenhet, Kumla kommun Kumla (företrädesvis Kumla) Ordinarie Verksamhet Individuell Intern finansiering Arbetslivsrehabilitering. Få igång dem och få dem att hitta ett arbete på den reguljära marknaden Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden Christer Thörner Enhetschef Tel:

5 Arbetsmarknadsenhet i Laxå Arbetsträning/praktik/åtgärdsanställningar i ordinarie verksamheter. Fixartjänsten - arbetsträning i olika aktiviteter: sätta upp gardiner, byta glödlampor, lysrör och hänga upp tavlor mm. Servicelaget - arbetsträning i olika aktiviteter: trädgårdsskötsel, snöröjning, flytthjälp mm. Huvudman Arbetsmarknadsenhet, Laxå kommun Laxå (Huvudsakligen Laxå) Individuell Intern finansiering Att personerna ska utveckla sin arbetsförmåga så att de klarar arbetslivets basala krav efter sin anställning hos oss. Att personerna ska kunna försörja sig själva på den reguljära arbetsmarknaden. Personer som står långt från arbetsmarknaden Susanne Hultman Arbetsmarknad- & Rehab. Samordnare Tel: Mob:

6 5 Arbetsmarknadsenheten i Lekeberg Arbetsmarknadspolitiska åtgärder i kommunen. Arbetsträning/praktik/åtgärdsanställningar i ordinarie verksamheter. Passagen - kartläggning, handledning, jobbsök, matchning mot arbetsmarknaden, seminarier, praktik, mm. Jobb och praktikcentrum Arbete, praktik, arbetsrehabilitering/träning m.m. Fixarservice till pensionärer, Snickeri, Intern service inom kommunens förvaltningar, Kommunens biltvätt m.m. Jobbsatsning för ungdomar. Huvudman Lekebergs kommun Lekeberg (främst kommunen) Ej angivet Lekebergs kommun / Att personerna ska kunna försörja sig själva på den reguljära arbetsmarknaden. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden Aktualiseras av Arbetsförmedlingen och Lekebergs kommun (socialtjänst). Per Gustafsson Enhetschef

7 Arbetsmarknadsenhet i Askersund Praktik och arbetsträning i olika aktiviteter med möjlighet till anställning: - AME tvätten - Träavdelning - Montering och förpackning - Servicelag (café, catering, mattransport, bilrekond, rengöring och montering av handikapphjälpmedel m.m. ) Huvudman/Utförare Kommunens arbetsmarknadsenhet i Askersund Askersund (grannkommunerna) Ej angivet Askersund kommun Praktik samt arbetslivsrehabilitering inom en så bred verksamhet som möjligt Att ge alla som kommer till AME en meningsfull sysselsättning och att alla ska komma ut på den reguljära arbetsmarknaden. Arbetslösa år Hans Carlsson Verksamhetschef Tel:

8 AME tvätten Askersund Verksamheten innebär att man tvättar, stryker, manglar sänglinne och andra textilier åt äldreboenden inom kommunen Huvudman/ Utförare Askersunds kommuns arbetsmarknadsenhet. Askersund (grannkommunerna) Ej angivet Askersunds kommun Att använda platserna till att utföra arbetsförmågebedömningar åt arbetsförmedlingen och ordna sysselsättningsplatser åt personer som uppbär försörjningsstöd. I förlängningen är tanken att personer som deltagit i verksamheten ska bli mer gångbara på den reguljära arbetsmarknaden - att ha klarlägga arbetsförmågan i samtliga fall på personer som kommer från arbetsförmedlingen - att ha tagit ett steg närmare arbetsmarknaden - att 20 % av deltagarna kommer vidare till arbete eller studier. Personer i förvärvsaktiv ålder som står långt ifrån arbetsmarknaden. Grundkravet är att man är arbetslös och har sin försörjning från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen Hans Carlsson Enhetschef Tel:

9 Arbetsmarknadsenhet i Hallsberg Arbetsträning i olika aktiviteter: Caféer, snickeri, service och reparationslag, paketering och montering. Huvudman/Utförare Kommunen i Hallsberg Hallsberg (Tar emot personer från Hallsberg, Laxå, Askersund, Kumla) Ej angivet Hallsberg kommun / Personer ska bli redo för arbetsmarknaden Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden men i grunden alla som är arbetslösa. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten Per Anders Thor Tel:

10 Arbetsmarknadsenhet Hällefors Arbetsträning/praktik/åtgärdsanställningar i ordinarie verksamheter. Erbjuder bl.a. arbetsuppgifter i serviceteam, stödpersoner i äldreomsorg, vuxen på skolan Serviceteamet - arbetsträning i olika aktiviteter: trädgårdsskötsel, snöröjning, flytthjälp mm. Huvudman/Utförare Kommunens arbetsmarknadsenhet i Hällefors Hällefors Individuell Hällefors kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen / Att stödja den enskilde individen att så snabbt som möjligt komma ut i egenförsörjning. Bl.a. personer som står långt ifrån arbetsmarknaden men i grunden alla som är arbetslösa. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen och kommunens flyktingmottagning. Benny Karlsson Tel:

11 Arbetsmarknadsenhet i Nora Arbetsträning, socialträning, arbetsförmågebedömning genom SAMS. Diverse praktiska sysslor, både i verkstad och utomhus. Praktik i kommunala och privata verksamheter. Café. Coachning. Individuella och gruppaktiviteter. Huvudman/utförare Vuxenlärandeenheten, Nora kommun Nora (Huvudsak Nora) Ej angivet Ordinarie finansiering / Enligt uppdrag. Oftast stegförflyttning och/eller egen försörjning. Normalt sett personer som inte har en egen försörjning. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Kommunen Claes Dyst Tel:

12 Arbetsmarknadsenhet Ljusnarsberg Arbetsträning/praktik/åtgärdsanställningar i ordinarie verksamheter. Servicegruppen: sätta upp gardiner, byta glödlampor, lysrör och hänga upp tavlor mm. trädgårdsskötsel, snöröjning, flytthjälp mm. Bygg-gruppen snickeri och mindre byggnadsunderhåll IT-gruppen IT-stöd med inriktning på media, hemsidor. Digital kartläggning och dokumentering Vissa kortare perioder inom kommunens ordinarie verksamhet Huvudman/utförare Ljusnarsbergs kommuns arbetsmarknadsenhet Ljusnarsberg Ej angivet Ordinarie finansiering samt finansiering från lokala samverkansprojekt och EU. Att personerna ska utveckla sin arbetsförmåga så att de klarar arbetslivets basala krav. Möjlighet att prova på olika arbetsuppgifter för att hitta något som passar. Att personerna ska kunna försörja sig själva på den reguljära arbetsmarknaden. Rehabilitering av människor som hamnat utanför arbetsmarknaden på grund av sjukdom. För personer som står långt från arbetsmarknaden Per Erik Lindberg Tel: Mobil:

13 Arbetsmarknadsenhet Lindesberg Erbjuder åtgärder som sysselsättning, motivationsskapande samtal, vägledning, arbetslivskontakter, korta kurser, kompetenshöjande insatser och praktik med stöd av individuella planer. Vare sig personen kommer via Arbetsförmedlingen, från kommunens försörjningsstöd eller annat håll så har AME en verktygslåda med insatser som anpassas efter individens behov. Vissa aktiviteter ligger under Individ och Familjeomsorgen som t.ex. daglig verksamhet, men räknas som en del i AME:s verktygslåda. Huvudman/Utförare Kommunens arbetsmarknadsenhet i Lindesberg Lindesberg Individuell Lindesberg kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen / Att stödja den enskilde individen att så snabbt som möjligt komma ut i egenförsörjning. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden men i grunden alla som är arbetslösa. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen och kommunens flyktingmottagning. Karin Holmberg Tel:

14 Arbetsförmedlingen Karlskoga Utgår från individens behov. Kartläggning, samtal o.s.v. via AF rehab för lämplig åtgärd Erbjuder bl.a arbetsträning, förberedande utbildning och praktik i olika verksamheter Huvudman/Utförare Arbetsförmedlingen Karlskoga (Degerfors) Ej angivet Ordinarie finansiering / Att genom arbetslivsinriktad rehabilitering utreda möjlig arbetsförmåga Att kunna gå ut i arbete och få en egen försörjning Bl.a. personer som står långt ifrån arbetsmarknaden Aktualiseras av Försäkringskassan, Försörjningsstöd, gymnasiet, eget initiativ, gymnasiet, vårdcentral Eva Eriksson

15 Arbetsmarknadsenhet i Karlskoga Arbetsmarknadsenheten (AME) har personer i praktik och sysselsättningsplatser. Arbetslag som klipper gräs åt pensionärer, röjer cykel- och motionsleder, gallrar, håller rent och sysslar med annan naturvård. Driver Café Ekeby tillsammans med Komvux. Delaktiga i bemanningen av Fixarservice, Handlarna, Kontakten och Ledsagarservice, tvätten på Gröna Huset, som alla är delar av kommunens verksamhet. Huvudman/Utförare Kommunens arbetsmarknadsenhet i Karlskoga Karlskoga (Degerfors) Ej angivet Karlskoga kommun / Att stödja den enskilde individen att så snabbt som möjligt komma ut i egenförsörjning. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden men i grunden alla som är arbetslösa. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen Eric Andersson

16 15 Arbetsmarknadsenhet i Degerfors Arbetsträning/praktik/vägledning i ordinarie verksamheter. Fältjänst skogslag som sköter naturarenor Kvarnberg snickeri, gräsklippning, snöröjning Huvudman/Utförare Kommunens arbetsmarknadsenhet i Degerfors Degerfors (Karlskoga) Individuellt Degerfors kommun / Att stödja den enskilde individen att så snabbt som möjligt komma ut i egenförsörjning. Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden men i grunden alla som är arbetslösa. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Socialförvaltningen Tina Motin Tel

17 Childrens Upptäckarhuset Arbetsintegrerande socialt företag. Rehabilitering, praktik, sysselsättning, utbildning. Ett levande vardagsmuseum för barn Huvudman/Utförare Childrens upptäckarhuset Hallsberg (Hela länet) Ej angivet Ekonomisk förening Erbjuda en god arbetsplats för personer som annars står långt ifrån arbetsmarknaden Arbetslivsrehabilitering Personer med olika typer av funktionshinder och/eller långvarig ohälsa Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, försäkringskassan, kommunen, Samhall Örjan Samuelsson Tel: Mobil:

18 Companiet Hällefors Grythyttan Arbetsintegrerande socialt företag. Arbetsträning/rehabilitering. Second hand, syateljé, enklare möbelrenovering, Legoarbete, kursverksamhet av olika slag. Huvudman/utförare Companiet Hällefors-Grythyttan Hällefors Ej angivet Ekonomisk förening / Att bedriva rehabiliteringsverksamhet och skapa en vilja för personerna att komma vidare ut i arbetslivet Arbetslösa och långtidssjukskrivna Aktualiseras av: Arbetsförmedlingen, Kommun och Försäkringskassan Anneth Gustafson Tel:

19 EVA-kooperativet Arbetsintegrerat socialt företag med servicegrupp, second hand, syateljé, mediagrupp, smörgås catering och möbeltapetsering. Huvudman EVA - kooperativet Örebro (Hela länet) Ej angivet Ideell förening Arbetslivsrehabilitering Att skapa meningsfull sysselsättning och riktiga arbetsuppgifter för människor som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden. Personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden av olika skäl Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Försörjningstöd/ Kommun. Stiftelsen Activa. Maria Holm Tel:

20 Fokus På Fokus vill man skapa bättre förutsättningar för individen att etablera sig på arbetsmarknaden. Synergieffekten blir nerkortad tid i bidragsberoende, vilket leder till större trygghet och ökat välmående för individen Huvudman Karlskoga kommun Utförare Socialförvaltningen Karlskoga kommun Karlskoga Individuell, normalfall 3 6 månader Finsam och Karlskoga kommun Genom intensivt arbete på individnivå samt genom myndighetssamverkan skapa bättre förutsättningar för personer i målgruppen att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. förbereda projektdeltagarna för kommande steg, som tex företagsförlagd praktik vidareutveckla myndighet samverkan utveckla modeller för språkpraktik Försörjningsstödtagare Kontaktperson Unni Johansson Tel

21 Förberedande utbildning för personer med Aspergers syndrom Utbildningen innehåller kartläggning, analys, arbetsplatsrekrytering och praktik för personer med Aspergers syndrom och normalbegåvade personer inom autismspektrat. Huvudman Arbetsförmedlingen Utförare Inda Support Örebro (Hela länet) Ej angivet Anpassas individuellt, max 40 veckor totalt. Arbetsförmedlingen / Arbetsförmedlingens mål för uppdraget är att personer med Aspergers syndrom och normalbegåvade personer inom autismspektrat ska få stöd i att finna, få och kunna behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Funktionshindrade företrädesvis unga personer med diagnostiserad funktionsnedsättning Aspergers syndrom och normalbegåvade personer inom autismspektrat. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen Dan Almqvist

22 21 Fontänhuset Örebro Fontänhuset är till för personer som lever med psykisk ohälsa. Vi erbjuder kamratskap, glädje och trygghet i en kreativ och utvecklande atmosfär. Fontänhuset kan öppna dörren till en förändrad vardag, med många sociala kontakter. Man arbetar efter egen förmåga i en bra arbetsmiljö. Huvudman Stiftelsen Fontänhuset Örebro Utförare Fontänhuset Örebro Örebro Individuell Örebro kommun och ÖLL Bryta social isolering och återgå till sysselsättning Alla ska återgå till samhället och vara produktiva medborgare Personer med psykisk ohälsa/psykisk funktionsnedsättning. Aktualiseras av: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Försörjningsstöd, eget initiativ Michael Sandin Verksamhetschef Stiftelsen Fontänhuset Örebro E-post: Hemsida: gatan Örebro

23 Föreningen Funkis På Föreningen finns det ett stort utbud av arbetsuppgifter. Allt från legojobb till att arbeta i cafét, hantverk, trädgårdsarbete, miljöarbete, snickerier. Vi har även samarbete med andra företag i kommunen ex restauranger där Föreningen Funkis har medlemmar placerade. Huvudman Karlskoga Kommun Utförare Föreningen Funkis Karlskoga Inget slutdatum för Föreningen Deltagens tid i verksamheten Varierande Verksamheten finansieras till viss del av kommunen samt andra aktörer så som Finsam. Resterande finansiering sköts av Föreningen genom utförda arbeten. Skapa individanpassad sysselsättning för våra medlemmar. Samt stödja personer som vill tillbaka till den reguljära arbetsmarknaden. Skapa individanpassad sysselsättning, samt ge personer resurser att återvända till den reguljära arbetsmarknaden. Personer med psykisk funktionsnedsättning. Aktualiseras genom: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kommunen, Landstinget, Funkis kontaktnät Andreas Molin tel

24 Förstärkt arbetsträning och även fördjupad bedömning Förstärkt arbetsträning och fördjupad bedömning av arbetsförmågan Huvudman Arbetsförmedlingen Utförare Samhall Örebro (Hela länet) 6 månader. Merkostnadsersättning arbetsförmedlingen / Att klargöra arbetsförmågan Personer med funktionsnedsättning, fördjupad bedömning Aktualiseras av Arbetsförmedlingen Maria Axelsson

25 Förstärkt arbetsträning En insats inom programmet jobb och utvecklingsgarantin. Förstärkt arbetsträning med extern anordnare. Huvudman Arbetsförmedlingen Utförare Olika anordnare som arbetsförmedlingen tecknar överenskommelse med inom ramen för jobb och utvecklingsgarantin Örebro (Hela länet) Ej angivet Merkostnadsersättning arbetsförmedlingen / Utredande och arbetsförberedande insats Sökande med behov av arbetsförmågebedömning, butik/bilrekond mm Aktualiseras av Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingen Kicki Selander

26 25 Introduktion till arbete Deltagaren närvarar på en arbetsplats med stöd av konsult från Work for you, dels av en handledare på arbetsplatsen. Insatsen bygger på en rehabiliteringsplan som revideras individen tar nästa steg i sin utveckling. Deltagaren får även hjälp med att skapa bra dagliga rutiner, social samvaro, friskvård, samtalsstöd under hela processen. Huvudman Arbetsförmedlingen Utförare Work for you AB Örebro/Karlskoga/Lindesberg Hösten 2016 Max 1 år Arbetsförmedlingen Att ge individen möjlighet att pröva sin arbetsförmåga och steg för steg utveckla den Att individen utvecklar arbetsförmågan med sikte på en framtida anställning Personer som varit långtidssjukskrivna och har någon form av psykiskt funktionshinder. Aktualiseras genom: Arbetsförmedlingen, men kan initieras av Försäkringskassan eller socialmyndighet : Örebro: Helena Våtz: Anne Renkaitis: Maria Hanseborg: Lindesberg: Lena Jardemar: Karlskoga: Helene Berkes:

27 26 IPS projektet vid föreningen Funkis Arbetar med att stötta ca 20 personer genom IPS coachning, att få och bibehålla ett arbete på den öppna arbetsmarkanden. Huvudman Karlskoga Kommun Utförare Föreningen Funkis Karlskoga Karlskoga Skall bli en del av den reguljära verksamheten vid Funkis. Verksamheten stöttas till och med 2015 av Finsam. Deltagarens tid i verksamheten Deltagarna som ingår i projektet erhåller stöd av sina coacher så länge som det behövs. Finanserias förutom av Finsam genom Karlskoga kommun och föreningen Funkis. t är att ge stöd till personer så att de kan erhålla och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarkanden trots sin psykiska funktionsnedsättning. Att personerna som ingår i projektet skall erhålla en anställning. Vänder sig personer med en psykisk funktionsnedsättning som varit borta från arbetsmarkanden under en lång tid. Aktualiseras genom: Genom att en person som är medlem i föreningen Funkis vill komma åter i den reguljära arbetsmarkanden och har en idé om vad den vill arbeta med. Andreas Molin

28 Jobb med stöd/rehabilitering Arbetar med arbetsförmågebedömningar och arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser i samverkan med Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten och flera kommunala förvaltningar. Erbjuder tillfälliga anställningar inom Örebro kommun, organisationer och privata företag. I detta ingår: Arbetsförmågebedömningar Här får du som behöver extra stöd för att återgå till arbetslivet hjälp. Rehabiliteringsinsatserna består av kartläggning, bedömning av arbetsförmåga i praktisk verksamhet och dokumentation. Kontaktperson: Arbetskonsulent Ewa Larsson, tel , Stödanställningar/SA program Stödanställningar vänder sig till dig som varit arbetssökande under en längre tid och har ett dokumenterat funktionshinder. Arbetet bedrivs i nära samarbete med Arbetsförmedlingen Kontaktperson: Arbetskonsulent Juan Jose Izaguirre, tel , Hantverkshyllan Prova på olika hantverkstekniker. Det som tillverkas säljer sedan i Parboden. Kontaktperson: Instruktör Anita Touronen, Parboden En möjlighet att prova på hur det är att driva en butik. Arbetar med olika hantverkstekniker. Butiken är öppen för allmänheten. Kontaktperson: Arbetskonsulent Anette Sträng, Tel , Huvudman/Utförare Örebro Kommun Örebro Individuell Arbeta med arbetsförmågebedömningar och arbetslivsinriktade rehabiliterinsinsatser Stärka personer med lång arbetslöshet så att de kan komma in på öppna arbetsmarknaden Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen, Försörjningsstöd Enhetschef: Helén Samuelsson, Tel: el (kundtjänst) 27

29 28 Krami Krami arbetar med yrkesinriktad rehabilitering och vänder sig till arbetslösa män som på grund av sin kriminella och sociala bakgrund har svårt att komma ut i arbete och/eller utbildning. Huvudman Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Örebro kommun där Kriminalvården på Krami Örebro tagit på sig att vara samordnande myndighet. Utförare Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Örebro kommun Örebro (Hela länet, men se finansiering nedan) Deltagarens tid i verksamheten Start med tre veckors grupporienterat vägledningsprogram på heltid. Därefter arbetar deltagaren utifrån individuell planering med sin fortsatta utveckling och utslussning inkluderande praktikplats eller yrkesutbildning för möjlighet till fortsatt anställning. Verksamheten anslagsfinansieras gemensamt av de tre huvudmännen för mantalsskrivna i Örebro kommun. För deltagare från annan kommun betalar hemkommunen självkostnadspris. Krami syftar till att utveckla social handlingskompetens och förmåga att finna, få och behålla ett arbete på ordinarie arbetsmarknad för personer som lever i ett kriminellt sammanhang eller/och har varit i kontakt med kriminalvården (behöver ej vara dömd). Att personerna ska: finna, få och behålla ett arbete, bli självförsörjande och delta i nya sammanhang och leva ett laglydigt liv. Krami vänder sig till män i åldern år med en kriminell livsstil, missbrukarbakgrund och/eller har ett socialmedicinskt funktionshinder. Aktualiseras av Individen aktualiserar sig och söker själv till Krami men information och vägledning om/till Krami sker av handläggare ifrån de samverkande myndigheterna. Mats Einestam, Örebro Kommun, arbetsvägledare Tel: , , Toni Huttunen, Frivården Örebro, frivårdsinspektör Tel:

30 29 Kulturarvslyftet En utvecklingsanställning inom kulturarvsområdet under t med Kulturarvslyftet är att erbjuda personer som står långt från arbetsmarknaden ett meningsfullt och utvecklande arbete samt att vårda, inventera och digitalisera kulturarvet och kulturmiljön. (1 projektet klart i februari) Huvudman Riksantikvarieämbetet Utförare Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att administrera satsningen och välja ut vilka projekt som ska genomföras. Länet Individuell Riksantikvarieämbetet -handledare och omkostnader. Arbetsförmedlingen lönestödet för de som anställs / Ge ett meningsfullt arbete till personer med nedsatt arbetsförmåga p.g.a funktionsnedsättning samt att utveckla deras arbetsförmåga. Personer som lämnat sjukförsäkringen och deltagit i arbetsförmedlingens arbetslivsintroduktion och som står långt ifrån arbetsmarknaden med funktionsnedsättning. Aktualiseras av Arbetsförmedlingen Marianne Lundberg Riksantikvarieämbetet, Projektledare Margareta Löwenborg, Arbetsförmedlingen, Stockholm

31 Läkande trädgård grön rehabilitering Erbjuda sjukskrivna personer med stressrelaterad ohälsa, smärtproblematik eller lättare till medelsvår psykisk ohälsa grön rehabilitering. Att stärka deltagaren inför vidare arbetslivsinriktade insatser och därmed verka för en snabbare återgång till arbetslivet. Olika aktiviteter och vistelse i återhämtande miljö ska sträva efter att ge återhämtning eller ge verktyg och metoder att hantera stress, smärta och psykisk ohälsa bättre. Huvudman/ Utförare Kumla kommun Kumla (Tar emot deltagare från Askersund, Hallsberg, Kumla och Laxå) veckor Samordningsförbundet Läkande trädgård är ett försteg innan personen startar upp med arbetslivsinriktad rehabilitering. t är att bli stärkt och få återhämtning genom olika aktiviteter och vistelse i restorativ (återhämtande) grön miljö. Att få verktyg och metoder att hantera stress, smärta och psykisk ohälsa bättre. Samt få in vanor och rutiner samt en meningsfull sysselsättning och öka tron på sig själv. Deltagaren ska lättare kunna återgå helt eller delvis till sitt ursprungliga arbete, nytt arbete eller annan aktivitet och fortare nå egen försörjning. Minst 60 % av deltagarna förväntas uppnå positiva effekter av den gröna rehabiliteringen. Personer som är sjukskrivna eller går på socialförvaltning med stressrelaterad ohälsa, smärtproblematik och eller lättare till medelsvår psykisk ohälsa. Aktualiseras av Försäkringskassan, arbetsförmedling, socialtjänst, sjukvården Ann-Charlotte Bergerland Tel:

32 Miljövårdscentrum Arbetsintegrerat socialt företag. Erbjuder arbetsrehabilitering, utredning av arbetsförmåga, samt arbetsprövning. Flera olika verksamhetsområden: ekologisk grönsaksodling, park och anläggningsarbete, butik, storkök, verkstad, snickeri, administration, fastighetsservice, tapetseri/sömnad Huvudman/utförare Miljövårdscentrum Örebro (Tar emot deltagare från hela länet) De flesta stannar några veckor, andra finns kvar under längre tid, vanligtvis mellan veckor. Några personer blir också anställda av Miljövårdscentrum. Personalkooperativ Arbetsrehabilitering och utredning av arbetsförmåga Att individerna ska komma vidare ut på arbetsmarknaden eller bli anställda på Miljövårdscentrum. Individer som behöver hjälp att komma tillbaka till arbetslivet, kanske efter en arbetsskada eller sjukdom eller efter att ha lämnat sitt arbete i sitt tidigare hemland. Aktualiseras av Kommunen, Finsams verksamheter Bo Loön

33 32 Mötesplatsen Prisma Arbetsintegrerande socialt företag. Restaurang, café och syateljé. Huvudman/Utförare Mötesplatsen Prisma Karlskoga (tar emot personer från Degerfors) Ej angivet Ekonomisk förening och Finsam / Prisma verkar för att hjälpa människor tillbaka till arbetslivet genom rehabilitering, arbetsträning och praktisk handledning. Hjälpa människor till anställning Personer som står långt ifrån arbetsmarknaden Aktualiseras av: Finsam, Arbetsförmedling, stiftelsen Activa samt Gymnasiet. Majvor Bergh Tel: Mobil:

34 33 Moa - kvinnokrami MOA vänder sig till kvinnor som behöver stöd att finna, få och behålla ett arbete samt att få vägledning att kunna leva ett självständigt liv. MOA samarbetar med arbetsförmedling, kriminalvård och socialtjänst. Huvudman/ Utförare Örebro kommun Örebro (Företrädesvis Örebro kommun, men vid mån av plats övriga länet) Individuell Örebro kommun MOA vänder sig till kvinnor som behöver stöd att finna, få och behålla ett arbete samt att få vägledning att kunna leva ett självständigt liv Deltagarna ska: Finna, få och behålla ett arbete Leva ett laglydigt liv Bli självförsörjande och bli delaktiga i nya sociala sammanhang Aktualiseras Örebro kommun (Försörjningsstöd), eget initiativ 20 år och uppåt Kvinnor som är inskrivna inom Kriminalvården eller nyss avslutat den kontakten. MOA vänder sig också till dig som är i behov av stöd för att bli självförsörjande och bryta ett socialt utanförskap. Monica Ström Tel: Mariann Hedenborg Stina Jarmander (endast förmiddagar)

35 34 Nuevo K2 En aktivitet som riktar sig till arbetslösa personer i åldern år som har en eller flera riskfaktorer och därmed riskerar ett långvarigt beroende av samhällets insatser. Deltagare i projektet ska utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv kunna minska eller eliminera de riskfaktorer som orsakar eller medverkar till att de står utanför arbetsmarknaden. Huvudman/Utförare Örebro Kommun Örebro (Hela länet) Individuell Europeiska socialfonden och medfinansiering av Örebro kommun och Arbetsförmedlingen Projektet syftar till att deltagarna ska etablera sig på arbetsmarknaden/uppnå grundutbildning motsvarande gymnasieskola och kunna försörja sig själva Deltagare i projektet ska utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv kunna minska eller eliminera de riskfaktorer som orsakar eller medverkar till att de står utanför abetsmarknaden Personer i åldern som har en eller flera riskfaktorer och därmed riskerar ett långvarigt långvarigt beroende av samhällets insatser Aktualiserad Arbetsförmedlingen, Försörjningsstöd Stefan Sjöbäck Administrativ samordnare Tel: Mob: Bjarne Nilsson Administrativ samordnare Tel: Mobil:

KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete

KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete Finsam ÖREBRO LÄN KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete www.finsamorebrolan.se 2015-02 Vår ambition är att det ska finnas en löpande uppdaterad katalog med information

Läs mer

KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete

KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete Finsam ÖREBRO LÄN KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete www.finsamorebrolan.se 2014-05 1 Vår ambition är att det ska finnas en löpande uppdaterad katalog med information

Läs mer

KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete

KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete Finsam ÖREBRO LÄN KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete www.finsamorebrolan.se 2015-04 Vår ambition är att det ska finnas en löpande uppdaterad katalog med information

Läs mer

Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län

Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län Örebro 2012-02-07 Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län Utförd i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Örebro kommun och Örebro

Läs mer

Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län

Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län Örebro 2012-02-07 Länsinventering Inventering av aktiviteter med inriktning rehabilitering mot arbete i Örebro län Utförd i samverkan mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Örebro kommun och Örebro

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Målgrupper 1. Verksamheter under Uppföljning och utvärdering 6 VERKSAMHETSPLAN 2012 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Målgrupper 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamheter

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7.

Innehållsförteckning. Inledning 1. Övergripande mål och syfte 1. Verksamhetens inriktning 3. Uppföljning och utvärdering 7. Finansiering 7. VERKSAMHETSPLAN 2013 Innehållsförteckning Inledning 1 Övergripande mål och syfte 1 Organisation Styrelsens uppgifter Beredningsgruppens uppgifter Tjänstemannens uppgifter Revisorer 2 Verksamhetens inriktning

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Vi rustar människor för arbete/studier

Vi rustar människor för arbete/studier Vi rustar människor för arbete/studier 2 Masugnen är Lindesberg kommuns lärcentrum och fungerar som mötesplats, mäklare och motor - för arbetsliv och lärande, där finns vi på Arbetsmarknadsenheten, AME.

Läs mer

Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare......

Raéd Shaqdih, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare...... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Rådhuset, Askersund Kl 13.30-16.10 Beslutande Ledamöter Annica Moberg, Kumla kommun, ordförande Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen, ersätter Mattias Olofsson Anneli

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal

Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal www.finsam.eu Insatsredovisning, prestationer och nyckeltal Dnr. 2012.0009 Handläggare: Raéd Shaqdih Datum: 2012-02-14 1 (20) Under år 2011 har 174 individer fått arbetslivsinriktad rehabilitering via

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN 2016-06-02 1 (8) ANSÖKAN TILL FINSAM LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: 2016-06-02 Benämning Samordnad förvaltningsövergripande

Läs mer

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun.

PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN. Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Landstinget och Linköpings kommun. Huvudsammanställare Ann-Sofi Ringkvist Datum:2009-02-19 PROJEKTPLAN/PROJEKTANSÖKAN Projektbenämning: STEGET till arbete Projektledare och projektägare Projektägare: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Birgitta Fredriksson, Örebro läns landsting Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun

Birgitta Fredriksson, Örebro läns landsting Solveig Eriksson, Hallsbergs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Rådhuset, Askersund, kl 09.00 11.50 Beslutande Annica Moberg, Kumla kommun, ordförande Sari Harju, Arbetsförmedlingen Mattias Olofsson, Arbetsförmedlingen

Läs mer

[ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014]

[ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014] [ REDOGÖRELSE FÖR VERKSAMHETER, KVARTALSRAPPORT 2, 2014] 1. PÅ SPÅRET Gruppverksamhet för april och maj 2014 Grupp 3 startade upp med gruppverksamheten den 24 januari 2014. Rekryteringen till gruppen skedde

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun

Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun 1/5 Ansökan till Lunds Samordningsförbund om medel för förlängt projekt för 0-placerade inom Lunds kommun Ansökta medel: 1 096 000 /år Projekttid: september 2013 augusti 2014 1. Utgångspunkter Kraft har

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Sydnärke

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Sydnärke Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 5/09 1 Datum: 2009-05-27 Tid: 9.00-12.00 Plats: Kommunhuset i Kumla Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt Ritzman, Örebro

Läs mer

Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen. Raéd Shaqdik, tillträdande verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare

Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen. Raéd Shaqdik, tillträdande verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.30 Beslutande Annica Moberg, Kumla kommun, ordförande Mattias Olofsson, Arbetsförmedlingen Lilian Erixon, Försäkringskassan,

Läs mer

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 29 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 29 September 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

Sari Harju, Arbetsförmedlingen Lilian Erixon, Försäkringskassan. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare

Sari Harju, Arbetsförmedlingen Lilian Erixon, Försäkringskassan. Marie Fredriksson, verkställande tjänsteman Inger Karlsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Laxå, kl 09.00 11.20 Beslutande Inger Trodell, Örebro läns landsting, ordförande Annelie Moilanen, Försäkringskassan Liisa Ejdenwik, Arbetsförmedlingen,

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

Pågående projekt mars 2009

Pågående projekt mars 2009 Senast uppdaterad 2009-04-01 Pågående projekt mars 2009 Information om projekten uppdateras kontinuerligt på www.finsamgotland.se/projekt Våren 2009 startar tre Finsam-projekt. 1. Arbetsgivarringen Skarphäll

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1

REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Bilaga 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET Lokal samverkan mellan kommunerna Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg samt Arbetsförmedlingen Version 1:1 Befintlig verksamhet Befintlig verksamhet/samarbete

Läs mer

Målgruppen är personer som bor i Västerås och som har offentligt försörjning i form av sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning,

Målgruppen är personer som bor i Västerås och som har offentligt försörjning i form av sjukpenning, aktivitetsersättning, sjukersättning, Pilotmodell: Samordningsteam Västerås Projektägare: AMA Arbetsmarknad Västerås stad 2013-11-01-2016-06-30 11 139 681 kr Antal: 100 deltagare/ år Idag finns praktisk erfarenhet från insatserna Vägen in

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum:2010-10-21 Version nr: 1 Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn ARBETSGIVARRING SKARPHÄLL DEL 3 Bakgrund Den arbetslivsinriktade rehabiliteringen är ett prioriterat uppdrag

Läs mer

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen.

FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO. Activa är utförare av insatsen och Örebro Kommun köper insatsen. FORTSÄTTNINGSANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson

Information AT-läkare 24 Augusti Anette Svenningsson Information AT-läkare 24 Augusti 2016 Anette Svenningsson Arbetsförmedling! Delar av uppdraget! Prioritera dem som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden (vanligt med samarbete med vården) Bidra till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 3/09 1(19) Sydnärke

Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 3/09 1(19) Sydnärke Samordningsförbundet PROTOKOLL Nr 3/09 1(19) Datum 2009-04-01 Tid: 09.00-15.00 Plats: Kommunalkontoret i Hallsberg Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande Inga-Britt

Läs mer

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam

Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Datum: 110211 Version nr: Projektansökan till Gotlands samordningsförbund, Finsam Namn HAMNRINGEN Bakgrund Ungdomsarbetslösheten i länet befinner sig på en hög nivå, i januari 2011 var den 12,4 % (arbetslösa

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost

FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost FIA, Fler i Arbete ett EU-projekt i Skåne Nordost Skåne Nordost Tillsammans är vi starka Med fokus på samarbete Vi verkar i ett sammanhang som är större än den enskilda kommunen. I Skåne Nordost identifierar

Läs mer

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal

Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Förstärkt samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Jan Karlsson Specialist Försäkringskassan Fyrbodal Presentationstitel Månad 200X Sida 1 Gemensam kartläggning Gemensam kartläggning är

Läs mer

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR RESPEKTIVE VERKSAMHET FINANSIERAD HELT/DELVIS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST...2 Unga vuxna... 2 Ungdomsteam Kortedala/Bergsjön... 2 Samordnare Ungdomscentrum Angered...

Läs mer

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund BILAGA 2 Uppdragsavtal - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund 2013-09-13 I Pilotmodell Samordningsteam Västerås

Läs mer

Lokal överenskommelse

Lokal överenskommelse Lokal överenskommelse Parter Melleruds Kommun 212000-1488 Arbetsförmedlingen Vänersborg/Mellerud 202100-2114 Syfte Att genom samarbete, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet.

Läs mer

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28

Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 Samverkande insatser från skola - till arbete - i arbete Kontoret för barn, ungdom och arbetsmarknad marie.siberg@uppsala.se 0708 21 64 28 ARBETSMARKNAD U N GA V U X N A M ED F U N KTION S HIN D ER s o

Läs mer

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson

Information ST-läkare 21 April Anette Svenningsson Information ST-läkare 21 April 2016 Anette Svenningsson Arbetslösheten i Sverige i Feb 2016 Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska jämfört med förra året. 372 000 personer är arbetslösa eller inskrivna

Läs mer

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator.

ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN. Samordnare av Samverkansteam. Rehabkoordinator. Ansökan till Finsam Lekeberg och Örebro ANSÖKANDE ORGANISATIONER: ARBETSFÖRMEDLINGEN, FÖRSÄKRINGSKASSAN, LEKEBERGS KOMMUN Datum: november 2015 Benämning Samverkan Lekeberg Samordnare av Samverkansteam.

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Innehåll upplägg och genomförande

Innehåll upplägg och genomförande Innehåll upplägg och genomförande Tjänst 1: Tjänstens innehåll, upplägg och metod/arbetssätt Innehåll: Vi kommer att jobba med individen efter dennes egna förutsättning. Deltagarna får coachning enskilt

Läs mer

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå. Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15

Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå. Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15 Ett samverkansprojekt mellan Kriminalvården, Arbetsförmedlingen och socialtjänsten i Umeå Halvårsrapport 2007-03-01 2007-09-15 Rapporten sammanställd av: Wilhelm Franklin Frivårdsinspektör På uppdrag av

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-10-17 1(5) Plats och tid: Fredagen den 17 oktober 2014, kl 08:30-11.00 Försäkringskassan Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Kjell Edlund Ersättare: Tjänstemän: Jane

Läs mer

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum

Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Handläggare: Eric Andersson, Arbetsmarknadsenheten, AME Socialnämnden Verksamhetsplan - 2008 Jobbcentrum Organisation Jobbcentrum ingår i Socialnämndens Arbetsmarknadsenhet. Arbetsmarknadsenheten hör till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning

Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 22 2013 06 08 Beteckning ENHETEN FÖR ARBETE OCH SYSSELSÄTTNING KENNETH NILSSON ENHETSCHEF Kenneth Nilsson Ert datum Er beteckning Välkommen till Enheten för Arbete och Sysselsättning 2014 I slutet på 1990

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Slutrapport 10 augusti 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/259513 Datum: 2013-08-10 Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET

BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET BILAGA 2 REDOVISNING AV BEFINTLIG VERKSAMHET En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. ORGANISATION - SAMVERKAN I Landskrona pågår sedan 2014 samverkan kring ungdomsfrågorna

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Grundläggande uppdrag Att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande

Läs mer

IPS. Evidensbaserad Supported Employment inom psykiatrin Sahlgrenska Universitetssjukhuset AIR. Birgitta Magnusson.

IPS. Evidensbaserad Supported Employment inom psykiatrin Sahlgrenska Universitetssjukhuset AIR. Birgitta Magnusson. IPS Evidensbaserad Supported Employment inom psykiatrin Sahlgrenska Universitetssjukhuset AIR Birgitta Magnusson Birgitta.c.magnusson@vgregion.se 2016-09-26 IPS individual placement and support IPS - evidensbaserad

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2012 januari-juni

DELÅRSRAPPORT 2012 januari-juni DELÅRSRAPPORT 2012 januari-juni Innehållsförteckning Uppdrag 2 Organisation 3 Styrelsen 3 Styrelsens uppgifter 3 Beredningsgruppens uppgifter 3 Tjänstemannens uppgifter 4 Revisorer 4 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Information ST-läkare 28 September Anette Svenningsson

Information ST-läkare 28 September Anette Svenningsson Information ST-läkare 28 September 2017 Anette Svenningsson VAD GÖR ARBETSFÖRMEDLINGEN? Vilka sökande jobbar vi med? Etableringen vad är det? Matcha Rehabilitera Samverkan Skyddad anställning/anpassade

Läs mer

på väg mot arbete Socialtjänstoch arbetsmarknadsförvaltningen

på väg mot arbete Socialtjänstoch arbetsmarknadsförvaltningen på väg mot arbete Socialtjänstoch arbetsmarknadsförvaltningen START STOCKHOLM Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen STARTs övergripande mål är att förbereda och förbättra möjligheterna för personer

Läs mer

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011

Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Verksamhetsberättelse Social Rehab 2011 Fastställd av socialnämnden 2012-03-21, 58 SOCIAL REHAB VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 Personal Personalen på Social Rehab består av 2,0 tjänst arbetsterapeut. Arbetsuppgifter

Läs mer

KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete

KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete Finsam ÖREBRO LÄN KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete www.finsamorebrolan.se 2016-03 Vår ambition är att det ska finnas en löpande uppdaterad katalog med information

Läs mer

Välkommen till START och Krami STOCKHOLM

Välkommen till START och Krami STOCKHOLM Välkommen till START och Krami STOCKHOLM 2009-05-19 SIDAN 1 UPPDRAG Förbereda och förbättra möjligheterna för personer med arbetsrelaterad problematik att finna, få och behålla ett arbete. START tillgodoser

Läs mer

Utanförskapets kostnader

Utanförskapets kostnader Utanförskapets kostnader Försörjningsstöd, sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning, a-kassa mm Långvarig ohälsa sjukvård och mediciner Missbruk behandling, kriminalitet mm Familjeproblem, skolproblem,

Läs mer

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro

2013-06-17. Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(5) Plats och tid: måndagen den 17 juni 2013 kl 09:00-14:00 Livin, Järnvägsgatan 22, 703 62 Örebro Beslutande: Torgny Larsson Anneli Moilanen Anders Hagström Liisa Ejdenwik Charlotta

Läs mer

Sänkta trösklar högt i tak

Sänkta trösklar högt i tak Sänkta trösklar högt i tak Arbete, utveckling, trygghet Lättläst Lättläst version av FunkA-utredningen Stockholm 2012 SOU 2012:31 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av

Läs mer

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se

bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se bertil.johansson@s -activa.se febe.agren@s-activa.se Actíva bildades 1989 i Örebro Actíva huvudmän är Örebro läns landsting Örebro kommun Actíva i hela Örebro län med kontor i: Örebro, Hallsberg, Karlskoga

Läs mer

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten

SAMS Umeå. Projektförslag. Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten SAMS Umeå Projektförslag Initiativtagare till projektförslaget: Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Umeå kommun: Socialtjänsten 1. BAKGRUND Gruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst (SG1) har historiskt

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Rutinbeskrivning till arbetslivsinriktad rehabilitering

Rutinbeskrivning till arbetslivsinriktad rehabilitering SKARPNÄCKS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR INDI VID- OCH FAMILJEOMSORG SID 1 (5) 2011-10-12 Handläggare: Kibebe Tsehai Telefon: 08 508 15 327 Rutinbeskrivning till arbetslivsinriktad rehabilitering

Läs mer

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8/09 1 Sydnärke

Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8/09 1 Sydnärke Samordningsförbundet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 8/09 1 Datum: 2009-10-01 Tid: 13.30-16.00 Plats: Kommunhuset i Kumla Närvarande: Ledamöter Ordförande Annica Eriksson, Kumla kommun V ordförande, Inga-Britt

Läs mer

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2

Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan om projektmedel från Samordningsförbundet; Vägknuten 2 Ansökan Lokala samverkansgruppen i området Högsby, Mönsterås och Oskarshamn ansöker om projektmedel för gemensam verksamhet under tiden 1

Läs mer

KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete

KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete Finsam ÖREBRO LÄN KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete www.finsamorebrolan.se 2015-10 Vår ambition är att det ska finnas en löpande uppdaterad katalog med information

Läs mer

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund

FRÅN KAOS TILL KAOSAM. - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund FRÅN KAOS TILL KAOSAM - ett samverkansprojekt inom Finsam Lund Kort bakgrund. Lunds kommun 119 000 invånare Ca. 1000 hushåll per månad, knappt 1,6 % av befolkningen får försörjningsstöd Hög andel får försörjningsstöd

Läs mer

KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete

KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete Finsam ÖREBRO LÄN KATALOG Aktiviteter i Örebro län, med inriktning rehabilitering mot arbete www.finsamorebrolan.se 2017-01 Vår ambition är att det ska finnas en löpande uppdaterad katalog med information

Läs mer

Socialtjänstfrågor. Motion till riksdagen 2016/17:2964. Förslag till riksdagsbeslut. av Anders W Jonsson m.fl. (C) C3 Kommittémotion

Socialtjänstfrågor. Motion till riksdagen 2016/17:2964. Förslag till riksdagsbeslut. av Anders W Jonsson m.fl. (C) C3 Kommittémotion Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2964 av Anders W Jonsson m.fl. (C) Socialtjänstfrågor Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över hur

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Förslag till Verksamhetsplan 2017 med budget 2017-2019 för Finnvedens Samordningsförbund Förbundets vision: DELAKTIGHET SOM GER BÄTTRE EGENUPPLEVD HÄLSA, ÖKAD ARBETSFÖRMÅGA OCH HÖGRE GRAD AV EGENFÖRSÖRJNING

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014

SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 SOFINT Mari Grönlund STYRELSEN VERKSAMHETSPLAN 2014 1 Verksamhet 1.1 Ändamål Samordningsförbundet SOFINT, i Norra Örebro län, bildades med syfte att främja samverkan mellan samhälleliga organisationer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01 l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-01 18 (38) 244 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Dnr 2012/66 INLEDNING

Läs mer

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013.

ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER MED PSYKISK FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2013. SALA1000, v 1.0, 2010-08-26 1 (5) Vård och omsorgsförvaltningen Arbetsmarknadsenheten, IFA Diarienummer 59117/2012 ANSÖKAN OM STATSBIDRAG FÖR FÖRSÖKSVERKSAMHET MED MENINGSFULL SYSSELSÄTTNING FÖR PERSONER

Läs mer

Projektplan för Samverkstan

Projektplan för Samverkstan Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2010-04-30 1(10) Projekt Samverkstan Runar Skoglund Arbetskonsulent 054-29 72 25 sms 070-691 72 39 runar.skoglund@karlstad.se Projektplan för Samverkstan Bakgrund

Läs mer

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade

UNG KRAFT Processtöd för ett inkluderande arbetsliv för unga funktionshindrade Norra Västmanlands Samordningsförbund Norbergsvägen 19 737 80 Fagersta Telefon: 0223-442 55 Mobil: 0736-498 499 Fagersta 12 04 2012 www.samordningnv.se http://samordningnv.blogspot.com/ www.facebook.com/norravastmanlandssamordningsforbund

Läs mer

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) om långtidsarbetslösheten i Stockholms stad

Svar på skrivelse från Karin Rågsjö (V) om långtidsarbetslösheten i Stockholms stad Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2013-08-15 Handläggare Karolina Landowska Tel: 508 35 509 Eva Woll Tegbäck Telefon: 08-508 35 528 Till Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet

Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet MAH / Förvaltning Personalavdelningen 1(6) 2009-03-19 Dnr Mahr 49-09/180 Riktlinjer för Malmö högskolas anpassnings- och rehabiliteringsverksamhet Mål Medarbetare med nedsatt arbetsförmåga ska få stöd

Läs mer

ANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO

ANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO ANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET LEKEBERG OCH ÖREBRO Projektbenämning: Projekt för unga vuxna 19-29 år med aktivitetsersättning. Ansökande organisationer: Försäkringskassan och Örebro Kommun Datum: 2014-10-10

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa

Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 20140903 200 Arbetsförmedlingen Vaggeryds kommun Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Sparbanksstiftelsen Alfa 200 i praktiken 6mån-rapport för perioden 2014-02-01 tom 2014-07-31 Projekt för matchning

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer