Ett år av intensiv träning för blivande skrivtolkar. Senaste nytt på nr 1 Januari 2013 årgång 70

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett år av intensiv träning för blivande skrivtolkar. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 1 Januari 2013 årgång 70"

Transkript

1 Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på nr 1 Januari 2013 årgång 70 Ett år av intensiv träning för blivande skrivtolkar

2 Innehåll nr Ledaren Framtidens förskola Stockholms stad satsar på ljudmiljö i konceptförskola Textat ABC? SVT provtextar regionala nyheter under våren Reportage Till sommaren är Pauline och Jimmi redo att skrivtolka Föreningssidor Lansering av nyheter direkt till din e-post Verksamhetsplan för 2013 Föreläsning om implantat Valberedningen informerar inför föreningens årsmöte Klubbinfo På kansliet Redaktörens ruta Beställ en skrivtolk Tycker du att det är svårt att uppfatta vad som sägs, trots eventuell hörapparat och slinga? Inom föreningsvärlden finns det en etablerad vana att beställa skrivtolk till olika arrangemang. Men hur många är ni läsare som känner till att skrivtolkar också kan beställas till arbetsplatsmöten, bankbesök eller privata tillställningar som bröllop? Mitt i Stockholms hjärta, Gamla stan, finns några av Sveriges tolkutbildningar. På Södertörns Folkhögskola utbildas bland annat nio skrivtolkar, de första som går ut utbildningen efter att den har gjorts om. Blivande skrivtolkar som brinner för språk och kommunikation, och inte minst hoppas att yrket ska få större uppmärksamhet. Det kan inte vi annat än att hålla med om. Så Språkröret gjorde ett besök. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska landstingen erbjuda vardagstolkning för bland andra personer med hörselskada. Från Tolkcentralen kan du beställa tolk för teckenspråk, taktil tolkning, tecken som stöd och skrivtolkning. Så, tycker du att det är svårt att följa med i samtalen på det där mötet ibland? Testa och beställ en skrivtolk. Bläddra till sidan 6 för att läsa mer om våra blivande skrivtolkar och hur du går tillväga för att få en skrivtolk till ditt nästa möte. Under vintern planerar föreningen en del föreläsningar (dit vi har beställt skrivtolk förstås!). Bland annat arrangerar vi en fortsättning på den omåttligt populära föreläsningen om tinnitus med Gerhard Andersson, professor vid Linköpings universitet. Så möt oss på ABF-huset i slutet av januari! När, var och hur hittar du på sidan 11. redaktör Foto: P-O Olsson Språkrörets redaktion Språkröret ges ut av Hörselskadades förening i Stockholm och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Lars Lindén Redaktör Omslag Pauline Ssemmango, Jimmi Lindberg. Foto:. Upplaga ex Tryck Katarina Tryck AB ISSN Språkrörets utgivning 2013 nr 2 utkommer vecka 16 manusstopp 18/3 nr 3 utkommer vecka 28 manusstopp 3/6 nr 4 utkommer vecka 44 manusstopp 7/10 Redaktionen ansvarar ej för obeställt material och förbehåller sig rätten att korta insända texter. Fotograf är om ej annat anges. Skänk en gåva till föreningens verksamhet Din gåva till föreningen är betydelse full för att vi ska kunna fortsätta bedriva vår verksamhet. Styrelsen framför ett varmt tack för din generositet. Ange gärna vilken fond som avses för ditt bidrag: Föreningsverksam het, Åke Ahlséns fond, Georgien-projektet eller Moldavien-projektet. Plusgiro Kontakta kansliet för mer information (se sidan 16). 2

3 Ledaren Landstingspolitiker: Ta tåget till Göteborg! Jag har under många år varit glad över att bo i Stockholm bland annat för att vi tillhört ett landsting med en utmärkt samlad hörselvård. Under de senaste åren har dock hörselvården försämrats dramatiskt genom att våra politiker infört ett system som passar dem själva och vissa av företagarna. Låt mig dock direkt säga att en av de så kallade reformerna gillar jag i sak och det är vårdvalet i sig. En av dess konsekvenser gillar jag dock inte. Det finns ingen realistisk möjlighet att ha en sammanhållen hörselvård med en samlad tvärvetenskaplig kompetens. Den av den ansvariga ministern Maria Larsson omnämnda reformen fritt val av hjälpmedel har för många av oss i Stockholmsföreningen varit negativ men är förmodligen en reform för våra politikers möjligheter till budgetförändringar eller på sikt kanske för företagen inom hörselområdet med väsentligt högre avanser. För närvarande ger man uppenbarligen inte hörselföretagen tillräcklig ersättning för att de ska kunna överleva om de inte säljer tillräckligt många hörapparater som inte omfattas av fullt landstingsbidrag. Vi har fått mycket tydliga signaler från många av våra medlemmar att de känt sig lurade vid anskaffandet av ny(a) hörapparater. Vi kan inte dra någon annan slutsats än att åtminstone några företag inte lämnar 100-procentig information om samtliga möjligheter och dess kostnader. Organisationen av hörselvårdens hjälpmedelsförsörjning är givetvis en politisk fråga. Men vad är det som gör att politikerna tvärs över partigränserna i Göteborgsregionen föredrar en sammanhållen hörselvård medan man i Stockholmsregionen, inklusive ansvarig minister, vill bryta ner det etablerade systemet utan fullgott utredningsunderlag eller anständig kontakt med brukarorganisationerna? Jag deltog tidigare i november på Audiologisk dag i Göteborg. Dels gjorde jag tillsammans med mina medarbetare ett studiebesök på Hörselskadades förening i Göteborg dels åhörde jag en beskrivning av hörsel- och dövvården i Västra Götalandsregionen av dess verksamhetsledare en verksamhet som jag skulle vilja ha inom Stockholms läns landsting. Därmed vill jag uppmana äldreministern Maria Larsson och landstingsrådet Stig Nyman att göra en studieresa till Göteborg för att lyssna på professionen och brukarna och inte bara på före tagen. Lars Lindén, ordförande Foto: Jonas Sahlberg Taverna Brillo på Östermalm öppnade i december. Matsalsgäster ska slippa musiken Den nyöppnade restaurangen Taverna Brillo har en uttalad tanke att skapa en bra ljudmiljö för sina gäster i matsalen. På Taverna Brillo, som ligger nära Stureplan på Öster malm och är en korsning mellan restaurang och italiensk saluhall, ska musiken spelas i baren medan matsalen ska vara tyst, berättar Luciano Leiva: Det ska vara behagligt att sitta i matsalen, man ska inte störas av musik när man äter. MK Torsdagsaktionen har firat ett år Torsdagen den 29 november samlades en trogen trupp ur funktionshinderrörelsen utanför Rosenbad. Då hade det gått ett år sedan Torsdagsaktionen startade, en gemensam aktion som genomförs varje torsdag för att påminna regeringen att remisstiden för förslaget i utredningen Bortom fager tal gick ut två år tidigare, den 19 november Utredningen föreslår att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. MK 741 dagar har vi väntat! Nu är det dags att gå från ord till handling. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet att alla människor är lika mycket värda. Bristande tillgänglighet är diskriminering. Förverkliga Bortom fagert tal (Ds 2010:20) nu! DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Vi står också bakom Torsdagsaktionen: Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l SDUF 1 år Torsdagsaktionen 1/12/ /11/2012 Levande dokument för tillgänglighet Vill du ha tips om hur du kan öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning? En stärkt röst har tagit fram en ny checklista för tillgänglighet som omfattar områdena hörsel, rörelse, syn och allergi. Avsikten är att dokumentet ska uppdateras kontinuerligt. En stärkt röst är ett treårigt projekt som samlar åtta ungdomsförbund för unga med funktionsnedsättning, däribland Unga Hörselskadade. MK Varje vecka byter aktionen ut flygbladet, som finns att ladda ner på torsdagsaktionen. 3

4 Ljudmiljö Stockholm satsar på ljudmiljön i modellen Framtidens förskola Stockholms stad lanserar Framtidens förskola, ett koncept för att bygga nya förskolor snabbt och energ isnålt. I arbetet med konceptförskolan har en bra ljudmiljö varit ett av målen. Det är Sisab, stadens bolag som äger och förvaltar skolfastigheter, som arbetat fram konceptförskolan. Stig-Erik Öström är projektansvarig: Vi har ett tydligt fokus på ljudmiljön, ovanligt mycket skulle jag vilja säga. När något ska byggas flera gånger är det viktigt att tänka till från början. Dålig ljudmiljö på förskolan är ett problem för både barn och personal. Det är inte ovanligt med genomsnittliga ljudnivåer på 70 decibel, vilket kan jämföras med många verkstadsindustrier enligt Kakofonien, en rapport som togs fram av Hörselskadades Riksförbund i samband med ljudmiljökampanjen Befria samtalet. Två av tre lärare och förskollärare tycker att ljudmiljön på jobbet är ett problem. Framtidens förskola har två våningsplan och kan byggas med fem, sex eller åtta avdelningar. Jag vill ha en miljö som i ett bibliotek, där alla sänker rösten och blir lugna Yvet Martin, akustiker Har anlitat akustiker Under arbetet med Framtidens förskola, namnet på projektet med konceptförskolor, har akustikern Yvet Martin anlitats. Yvet Martin har även arbetat med Befria samtalet, som hon själv menar var startskottet på det intresse för ljudmiljöfrågor som vuxit fram de senaste åren. Med konceptförskolan, som har plats för fem till åtta avdelningar i två plan, vill Sisab skapa en annorlunda miljö för barnen. Jag vill ha en miljö som i ett bibliotek, där alla sänker rösten och blir lugna på grund av att det är lätt Källa: Sweco att uppfatta talet, säger Yvet Martin. Då blir barnen tryggare. Vill påverka Boverket I första hand används riktlinjerna i Boverkets standard för akustik. Men riktlinjerna har sina begräsningar och i Framtidens förskola avser man att gå ett steg längre. Yvet Martin förklarar: Boverkets riktlinjer om eftersklangtid beskriver bara mängden absorption. Det räcker inte med efterklangstid för en bra ljudmiljö. Man kan ändå ha för många reflexer där ljudet studsar. Det vi gör nu är att titta på andra parametrar för en bra hörbarhet. Det ska även fungera för hörselskadade barn. Golv, väggar och tak behandlas för att undvika störande ljud. Därefter tas bakgrundsljudet som stör talet bort. Exempelvis har taken i huvudrummen fått en extra absorbent ovanför undertaket. På så sätt tas det lågfrekventa bullret bort, som maskerar talet. Den yttersta skivan reflekterar sedan konsonantområdet, som påverkar taltydligheten. Det är viktigt att försöka påverka Boverket så att de kompletterar sina regler. Jag kan inte nöja mig med efterklangstidsparametern och tycker att det är dags att gå vidare med en bra tydlighet i talet. Det finns en stark vilja hos Sisab att det ska bli bra. De har ett önskemål att göra rätt, fortsätter Yvet Martin. Råcksta först ut Konceptförskolorna har tagits fram som ett svar på ökade barnkullar och politikernas krav på att snabbt kunna bygga energisnåla förskolor. Det första bygget sker i början av 2013 i Råcksta. Totalt hoppas Sisab att förskolor ska byggas under fem till tio år. Än så länge har Sisab själva beställt fem förskolor och en friskola har visat intresse för modellen. Efter den första förskolan i Råcksta ska modellen utvärderas, enligt Stig-Erik Öström. 4

5 Lokala nyheter Undertext på tv-kanaler I dag textas förinspelade svenska program på SVT och TV4. Regionala nyheter textas i dag inte alls och enbart vissa direktsändningar textas. Textning av svenska program på kommersiella kanaler är ovanligare. För att se textningen används text-tv. Sidan för text varierar berende på tv-kanal: SVT1 199, SVT2 299, SVT24 och Barnkanalen 793, Kunskapskanalen 794, SVT World 795, TV3 199, alla TV4:s kanaler 890, Kanal 5 och Kanal På webb-tv SVT Play kan de nationella nyheterna i dag ses med text. SVT provtextar regionala nyhetsprogram under våren Nu påbörjar SVT arbetet med att göra de regionala nyheterna tillgängliga för personer med hörsel nedsättning. Inom en snar framtid drar SVT igång ett försök med att texta de första regionala nyhetssändningarna. Enligt Magnus Rönnlid på SVT Undertext ska försöken komma igång någon gång under årets första sex månader, i någon av landets regionala sändningar. Med anledning av att ABC, SVT:s regionala nyheter från Stockholms län och Uppsala, produceras i samma byggnad där undertextavdelningen ligger, är dock inte ABC med i försöket. Bakgrunden till försöket är att undertextarna har ett nytt datasystem som ger dem tillgång till journalisternas texter från nyhetssändningarna. Det gör att kostnaden för textningen kan hållas nere. Det är både en bemanningsfråga och teknisk fråga, säger Magnus Rönnlid. Vad det gäller det tekniska tror vi att vi väldigt snart har en lösning. 19 sändningar samtidigt Frågan kvarstår dock om även direktsändningarna ska textas eller om det enbart blir de förproducerade inslagen. Vi ska försöka få till det. Vi tar ett steg i taget. Men det är svårare med direktsändningar, det är många inslag över hela landet under korta tidsperioder. Upp tilll 19 sändningar över hela landet sker samtidigt. Som vi tänker nu är att använda texterna journalisterna skriver, med viss omarbetning, som undertexter. En återanvändning kräver mindre personalinsatser, fortsätter Magnus Rönnlid. En annan fråga som måste lösas är hur textningen ska visas på text-tv. Troligen blir det en text-tv-sida för varje lokal nyhetsredaktion. SVT:s mål är att alla program ska textas, men än så länge är man långt ifrån målet. I dag textas cirka 60 procent av SVT:s program. Alla är överens om att vi ska visa text i de regionala sändningarna. Men vi är försiktiga med prognoser. När tidsmål har satts tidigare har det varit svårt att följa dem. Politiker uppmanar till kontakt med Patientnämnden Landstingspolitikern Helene Öberg (MP) uppmanar brukare att kontakta Patientnämnden om sina erfarenheter av Stockholms förändrade hörselvård. Hörselvården i Stockholms läns landsting, som omorganiserades den 1 december 2011, skapar fortfarande en osäkerhet bland många brukare. Hörselskadades Riksförbund på både lokal och nationell nivå tar emot berättelser om hur enskilda hörselskadade upplever att de har hamnat i en försäljningssituation. Flera hörselskadade berättar att de har betalat tiotusentals Helene Öberg. Foto: Fredrik Hjerling kronor för nya hörapparater. Helene Öberg (MP), ledamot i landstingsstyrelsen, vill gärna se att patienterna kontaktar Patientnämnden om sina erfarenheter: Ett sätt att komma tillrätta med problemen är att göra en anmälan. Vi politiker Problem? Kontakta Patientnämnden i Stockholms län genom att skicka ett mejl till eller ringa Mer information finns på hemsidan får per automatik rapporter från Patientnämnden, finns det många anmälningar kommer vi att märka det. Till Patientnämnden kan man vända sig för att anmäla felaktig vård, men också för att berätta om både dåliga och goda erfarenheter. Den 10 december 2012 hade nämnden tagit emot 51 ärenden gällande hörselrehabilitering för 2012, varav ett stort antal gällde Fritt val av hjälpmedel. Fotnot: Läs om hörselvården på Vårdguiden, 5

6 Till det här kan du beställa tolk Tolkcentralen vid Stockholms läns landsting ska tillhandahålla vardags tolkning till hörselskadade och döva. Förutom skrivtolkning finns även teckenspråkstolkning, taktil tolkning och tecken som stöd. I vardagstolkning ingår bland annat tolkning vid fritidsaktiviteter, sjukvårds besök, arbetsplatsmöten, föräldramöten, begravningar, dop och bröllop. Tolkcentralen kan i viss mån även förmedla tolk till utbildning och möten med myndigheter. Så beställer du tolk Kontakta Tolkcentralen via e-post telefon , texttelefon , eller bildtelefon Läs mer på Källa: Tolkcentralen, Stockholms läns landsting På Södertörns Folkhögskola i Gamla Stan går nio elever en yrkesutbildning som ska ge dem arbete som skrivtolkar. Pauline och Jimmi är två av dem. De har språket som gemensam Pauline Ssemmango är 29 år och kommer från Stockholm. Jimmi Lindberg är några år yngre, 25, och uppvuxen på Gotland. I sommar tillhör de den första klassen examinerade skrivtolkar från den nya skrivtolkutbildningen på Södertörns Folkhögskola. I Södertörns Folkhögskolas lokaler i Gamla Stan utbildas teckenspråks-, dövblind- och skrivtolkar. När de är färdigutbildade ska skrivtolkarna bistå hörselskadade och döva personer som inte klarar sig med hörhjälpmedel eller är teckenspråkiga. Tolken skriver ner allt som sägs och sker, varpå texten visas på en skärm eller på en dator bredvid beställaren. Men bland den stora majoriteten hörselskadade är kunskapen om möjligheten att beställa skrivtolk hos landstinget låg. Få vet att skrivtolkar överhuvudtaget finns och bland de få som vet är kännedomen liten om att tolken kan vara med vid till exempel bröllop och bankbesök. Pauline och Jimmi vill båda lyfta yrket och uppmärksamma möjligheterna. Vi hoppas att de som aldrig har provat på att använda sig av skrivtolkning, eller haft sämre erfarenheter tidigare, vågar beställa skrivtolk, säger Pauline. Skrivtolkutbildning på Södertörns Folkhögskola har genomförts fyra gånger och hösten 2012 stöptes den om. Den ettåriga yrkesutbildningen är nu renodlad och omfattar bara skrivtolkar, inte som tidigare också undertextare som textar tv-program. Studen- Pauline Ssemmango och Jimmi Lindberg är två av nio studenter på utbildningen. 6

7 Reportage Under utbildningen har Pauline och Jimmi varit på studiebesök hos Hörselskadades Riksförbund. Där fick de ta del av beställarnas önskemål hos skrivtolken. nämnare Karin ville renodla skrivtolkutbildningen Karin De Farfalla sitter i lärarrummet tre trappor upp på Stora Nygatan 27. När hon fick frågan om hon ville vara linjeföreståndare på skrivtolkutbildningen var hennes krav att utbildningen skulle renodlas. Skrivtolkutbildningen är ettårig och studenterna använder numera bara qwerty-tangentbordet, det vanliga tangentbordet. Att lära sig veyboard-tangentbordet, då man skriver med stavelser, är för svårt att lära sig på ett år, menar hon. Det skulle ta för mycket av studentens kognitiva kapacitet. Södertörns Folkhögskola har fyra utbildningar, varav tre i Gamla Stan: skrivtolk, teckenspråks- och dövblindtolk samt TUFF-utbildningen, en teckenspråksutbildning för föräldrar. Karin berättar att det just nu förs diskussioner om en femte utbildning på folkhögskolan, en renodlad utbildning för undertextare alternativt en veyboard-utbildning. Även om undertextning och skrivtolkning hör ihop är det för svårt att kombinera, menar Karin. Det är två olika yrken. Jag tror på den här modellen. Vi har lyssnat på tolkar och intresseorganisationer. Som utbildad teckenspråkstolk brinner Karin för tolkyrket. Jag vill att de som söker skrivtolkutbildningen vill bli tolkar. Att det är ett yrke och ett mål. Förut var det inte alltid så. Karin De Farfalla är föreståndare på skrivtolkutbildningen vid Södertörns folkhögskola. terna har valts ut med omsorg, förutom skriv- och språktester har runt 35 sökande djupintervjuats. En gemensam nämnare för de nio eleverna är deras stora intresse för det svenska språket. Jag pluggade till lärare, men så ville jag ha en kortare utbildning. Jag har arbetat som korrekturläsare och transkriberare och är väldigt förtjust i att arbeta med det svenska språket, berättar Pauline. Jag visste inte så mycket om hörselskadade och döva, men jag sökte utbildningen och det kändes bra. För Jimmi var anledning snarlik: Jag tyckte det var perfekt. Det handlar om kommunikation och språk, det är jag väldigt intresserad av. Jag sökte på nätet och hittade utbildningen där. Tempot på utbildningen är högt. Flera gånger i veckan hålls lektioner till sent på kvällen, och studenterna följer med tolkar även på helger. Studenterna tränar hårt för att skriva snabbt och felfritt. Målet är 350 nedslag i minuten med 97 procent precision. De har lektioner i skrivtolkning, tolketik, tolkteknik, tecken som stöd och de läser böcker om hörselskadade för att få en förståelse för sina beställare. Vid sidan om auskultationen, då de följer med aktiva skrivtolkar när de arbetar, innehåller våren mycket praktik. Det känns som man utvecklas varje dag. Men det är tufft. Fast jag föredrar att det är mycket nu än att man förlänger utbildningen, säger Jimmi. Både Jimmi och Pauline är positiva till utbildningen de gått hittills. Jag är riktigt nöjd, säger Jimmi. Vi är den första årskullen efter att utbildningen gjorts om. Om man har grund som skrivtolk kan man lära sig veyboard. Vi har mycket kontakt med skrivtolkar. Det är en väldigt bra blandning av praktik och teori. Men trots att arbetsmarknaden för de nyexaminerade eleverna som vill stanna kvar i Stockholm ser ganska mörk ut, ser Jimmi och Pauline ljust på framtiden. I och med att efterfrågan är låg är det få tolkbolag, eller inga alls, som har fastanställda skrivtolkar. Både Pauline och Jimmi tror sig arbeta som frilansare när de är klara. I alla fall till dess att efterfrågan ökar. Då skulle båda kunna föreställa sig en fast anställning på något av tolkbolagen. 7

8 Heminstruktörer Alla stockholmare får heminstruktörer Södermalm först ut som regionansvarig stadsdel med ansvar för innerstaden Foto: sxc.hu En heminstruktör hjälper bland annat brukare att ta hand om sina hörapparater. Nu är det klart att tillgången till heminstruktörer för syn och hörsel ska säkras över hela Stockholms stad. Beslutet togs av kommunfullmäktige i budgeten för år En heminstruktör tränar, informerar och stöjder personer med nedsatt syn eller hörsel. Oftast sker detta i den egna bostaden, men även på boenden, där heminstruktören också utbildar personal. I Stockholm har stadsdelarna tidigare organiserat sina heminstruktörer på egen hand, med konsekvensen att tillgången till tjänsten för Stockholms invånare har varierat kraftigt. Heminstruktörerna har dessutom ofta varit utsatta för besparingar. Uppdelat i tre regioner I och med kommunfullmäktiges beslut ska staden under 2013 organisera tjänsten i tre regioner: innerstaden, västra staden och södra staden. I vardera region har en stadsdel det organisatoriska ansvaret enligt Socialförvaltningens riktlinjer. Ett av kraven är att heminstruktörerna ska finnas för både hörsel- och synskadade, vilket inte alltid varit fallet tidigare, och att tjänsten ska vara tillgänglig för alla invånare över 20 år. Anders Håkansson, utredare vid Stockholms stad, säger att antalet tjänster ska behållas och att det inte ska vara möjligt att göra neddragningar: Det ska finnas en likhet över staden. Man ska inte kunna spara på detta. Den ansvariga stadsdelen fakturerar de andra stadsdelarna. Hornstulls servicehus Vilken stadsdel som blir ansvarig i vardera region är ännu inte klart. Närhet till kommunikationer och stadsdelarnas organisation av andra tjänster kommer att spela in. Först ut att föreslå en stadsdel är innerstaden, som föreslår Södermalm som ansvarig för områdena Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm. Enligt stadsdelens förslag ska heminstruktörerna i innerstaden sitta på Hornstulls servicehus, berättar Claes Lagergren, chef för Södermalms äldreomsorg. Förändringarna för innerstaden föreslås gälla från den 1 juli Enligt Anders Håkansson ska den nya organisationen utvärderas efter att verksamheten varit igång 1,5 till två år. Fem hörselanpassade program på Midsommarkransens gymnasium Det nya hörselgymnasiet i Stockholm har fått namnet Midsommarkransens gymnasium och kommer att ligga i Brännkyrka gymnasiums tidigare lokaler. Efter förra numret av Språkröret har Stockholms utbildningsnämnd nu beslutat om detaljerna kring stadens nya gymnasieverksamhet. Enligt beslutet ska skolan heta Midsommarkransens gymnasium istället för det första förslaget Stockholms nya gymnasium. Nuvarande årskurs ett och två på Frans Schartaus gymnasium flyttar med, tillsammans med skolans personal. På Gymnasiemässan i Älvsjö presenterades Midsommarkransens gymnasium, där alla program även erbjuds i anpassade hörselklasser. Även barn- och fritid Sedan det ursprungliga förslaget har ytterligare ett program tillkommit, barnoch fritidsprogrammet. Tillsammans med programmen med inriktning natur, samhäll, ekonomi och handel/ administration kan elever som saknar behörighet även söka introduktionsprogram med anpassad hörselklass. Huruvida introduktionsprogrammen startar beror däremot på söktryck och lokallösningar, enligt Liz Berg, ansvarig gymnasiechef vid Stockholms stad. Ansökningar till höstens program kan göras mellan den 21 januari och den 15 februari. På Gymnasieantagningens hemsida finns utbildningarna vid Midsommarkransens gymnasium redan nu med. Akustiska utmaningar Under tiden fortsätter arbetet med att tillgängliganpassa lokalerna. I november arrangerades ett möte med intresseorganisationerna, ett möte som gav förvaltningen mycket kunskap och en hel del utmaningar, enligt Liz Berg. Som exempel har lokalerna en stor ljushall som behöver åtgärdas för att förbättra ljudmiljön. Staden planerar nu arbetet med att anlita akustiker. 8

9 Stockholm Föreningssidor Nu kan du få vårt nyhetsbrev AKTUELLT direkt till din e-post I november lansade föreningen nyhetsbrevet Aktuellt från Hörselskadades förening i Stockholm. Nyhetsbrevet är kostnadsfritt och alla som är intresserade av att få information om hörselfrågor till sin e-post kan registrera sig. Nyhetsbrevet är ett steg i föreningens arbete med att hitta fler vägar att nå sina medlemmar och för att locka nya medlemmar till föreningen. Nyhetsbrevet kommer att innehålla aktuella föreningsarrangemang och föreningens egna nyheter, men även andra hörselnyheter och tips från Stockholmsområdet. Sedan nyhetsbrevet lanserades har gensvaret varit stort. Startens 150-tal medlemmar från föreningens tidigare e-postlista hade före jul vuxit till 345 prenumeranter. Läs hur du blir prenumerant här till höger. Så får du föreningens nyhetsbrev Gå in på ww.hrfstockholm. se och klicka på bilden Nyheter till din e-post i högerspalten. Där hittar du en länk för att registrera dig. Du kan också skicka ett mejl med namn och e-postadress till moa. Så här såg föreningens första nyhetsbrev ut. ANNONS Temakvällar om hörsel, strategier och hjälpmedel Hörselskadades förening i Stockholm bjuder in till tre temakvällar för dig vill veta lite mer om några av våra mest grundläggande hörselfrågor. Förutom föredragen blir det samtal och diskussion. Vi bjuder på smörgås och kaffe. Örat, hörseln och audiogrammet Föreläsning och samtal med Vanja Nyström, hörselpedagog och audionom vid Hörsel- och balanskliniken. Tid: Måndagen den 11 februari klockan Anmälan senast den 7 februari till eller (telesvar). Kommunikativa strategier Föreläsning och samtal med Kerstin Jevall, hörselpedagog och audionom vid Hörsel- och balanskliniken. Tid: Tisdagen den 19 februari klockan Anmälan senast den 14 februari till eller (telesvar). Vilka hörhjälpmedel finns och till vad? Föreläsning och samtal med Ching Huang, audionom vid Hörsel- och balanskliniken. Tid: Tisdagen den 26 februari klockan Anmälan senast den 21 februari till eller (telesvar). i samarbete med Hörsel- och balanskliniken vid Plats: Hörselskadades förening i Stockholm, Instrumentvägen 19, Hägersten (t-bana: Örnsberg) Slinga finns. Vi beställer skrivtolk. Läs också på Foto: sxc.hu 9

10 Höstmöte 2012 Verksamhetsplan presenterades i ny form Torsdagen den 22 november höll Hörselskadades förening i Stockholm höstmöte, ett av två årliga föreningsmöten för medlemmar. Sedan revideringen av stadgarna hösten 2010 beslutar höstmötet om budgeten för nästkommande år. Höstmötet inleddes med ett anförande av förbundsordförande Jan-Peter Strömgren, som berättade för föreningens medlemmar om förbundets, distriktens och lokalföreningarnas framtida arbete. Rubriken var Fyra år av upplysning och syftade på kongressens handlingsplan för de fyra kommande åren. En stor del av tiden gick åt till att diskutera hörselvården och särskilt de förändringar som skett i Stockholms län. Verksamhetsplan & budget för år 2013 Hittar du på vår hemsida: och i föreningens lokaler på Instrumentvägen 19 i Hägersten. Därefter beslutade ett enhälligt höstmöte om budgeten för 2013 och gav sitt stöd till styrelsens föreslagna verksamhetsplan. För första gången hade styrelsen valt att lägga budgeten i verksamhetsplanen, för att medlemmarna lättare ska få en överblick av de olika verksamhetsdelarnas kostnader. 24 röstberättigade medlemmar deltog under höstmötet. Jan-Peter Strömgren. Oscar Hedenfeldt och Jan Lamby var mötessekreterare samt mötesordförande. Föreningens ordförande Lars Lindén, till höger, presenterade förslaget till verksamhetsplan för Sök stöd ur HRF:s fonder Vet du att du kan söka bidrag från Hörselskadades Riksförbund? Sista ansökningsdag för att söka bidrag ur fonderna i år1 är den 31 mars Bidrag kan sökas av hörselskadade, döva och vuxendöva och i första hand ges bidragen till utlandsstudier, språkresor och teckenspråkskurser för föräldrar till hörselskadade barn. Likaså prioriteras du som har varit medlem i minst tolv månader före Personer med hörselskada kan söka medel ur HRF:s sociala fonder. sista ansökningsdagen. Aktiviteten du söker bidrag för ska äga rum mellan den 1 maj 2013 och 30 april Ladda ner en ansökningsblankett på se eller kontakta Hörselskadades Riksförbund genom e-post telefon eller texttelefon Engagerade deltagare på föreläsning om implantat Strax före jul fick föreningen besök av Gunnar Eskilsson, ingenjör på CI-kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, som föreläste om hur hörselimplantaten cochlea och EAS (elektroakustisk stimulering) fungerar, vem som är kandidat och vilka risker som finns. Bland annat förklarade Gunnar Eskilsson att det finns en risk att patienter med EAS tappar en del av den resterande bashörsel. CI-kliniken vill därför att patienten ska ha mycket bra bashörsel kvar. Gunnar Eskilsson är verksam som ingenjör vid CI-kliniken. EAS är dock fortfarande mycket ovanligt och CI-kliniken vill få in fler patienter från hörselklinikerna. Åhörarna var få men engagerade. Hade du inte möjlighet att komma kan du läsa mer om implantat på 10

11 Föreningssidor ANNONS Tinnitus vad vi vet idag Professor Gerhard Andersson från Linköpings universitet tar avstamp i dagens behandlingsmetoder för att avsluta med vad som ser kliniskt lovande ut inför morgondagens. Välkommen till en ny föreläsning om tinnitus med Gerhard Andersson! Gerhard Andersson föreläste för en fullsatt aula på ABF-huset i januari När: Måndagen den 28 januari 2013 klockan Var: ABF-huset (Katasalen), Sveavägen 41, Stockholm (t-bana Hötorget) Slinga samt skriv- och teckenspråks tolkar finns. Fri entré, ingen föranmälan. Information finns även på Välkomna till vårens fortsättning Plats: Instrument vägen 19, Hägersten (t-bana Örnsberg) Vid frågor kontakta kansliet: Tel: Texttel: E-post: hrfstockholm.se Öppet Hus Kom till oss och träffa andra med hörselskada! Hörselskadades förening i Stockholm har en öppet husverksamhet för att personer med hörselskada ska kunna träffas och utbyta erfarenheter. Tisdagen den 29 januari klockan startar vi vårens träffar på nytt! Mer info om fortsättningen under våren finns på kansliet och Välkomna! Ny kvällsaktivitet under våren! Kvällscafé Träffa andra med hörselskada på kvällstid! Hörselskadades förening startar en ny verksamhet efter arbetstid där hörselskadade kan träffas för att umgås och dela med sig av sina erfarenheter. Till en början sker träffarna en gång i månaden, den första tisdagen varje månad. Första träffen är den 5 februari med start klockan 18. Välkomna! Plats: Instrument vägen 19, Hägersten (t-bana Örnsberg) Vid frågor kontakta kansliet: Tel , texttel , e-post hrfstockholm.se 11

12 Årsmöte 2013 Valberedningen informerar inför årsmötet Föreningens valberedning, som består Helena Lanzer- Sillén (samman kallande), Johnny Sköldvall och Henrik Nilsén, vill gärna få förslag på medlemmar som är intresserade av att aktivt delta i såväl styrelsens arbete som föreningens olika aktiviteter. Sänd in dina förslag senast den 1 mars 2013 till sammankallande Helena Lanzer-Sillén, Segeltorpsvägen 8, Älvsjö, eller till e-post helena.lanzer. Valberedningen har tillfrågat de medlemmar som har haft förtroendeuppdrag om de vill kvarstå. Resultatet av detta kan utläsas av följande lista, som också visar vilka val som ska förrättas. Valberedningen, Hörselskadades förening i Stockholm Föreningsstyrelse Ordförande för ett år Lars Lindén Kassör för ett år (fyllnadsval) Ulla-Britt Jensen, önskar avgå som kassör men kvarstår gärna i styrelsen Tre ledamöter för två år Ludvig Ahlström Lars Lindberg Jonas Sahlberg (Kvarstår i styrelsen till årsmötet 2014: Cathrine Forsberg och Jan Lamby) Två ersättare för ett år Ewa Ericsson, avsägelse Julia Willig Revisorer Två revisorer och ersättare för ett år Auktoriserad revisor: PwC Sweden (Öhrlings Pricewaterhouse C.) Ersättare: PwC Sweden Förtroendevald revisor: Wera Sjöström Ersättare: Johnny Sköldvall Kallelse till Årsmöte Hörselskadades förening i Stockholm, Instrumentvägen 19 Torsdagen den 21 mars 2013 Registrering klockan Program Registrering Pjäsen Hör upp! en kabaré för hörande, av och med Teater Hipp-Happ Årsmötesförhandlingar Buffé (anmälan krävs) Lite ommöblerat och lite omskrivet Hör upp! en kabaré för hörande Efter årsmötet, som beräknas ta cirka 1,5 timme i anspråk följer tillfälle att umgås med mat och dryck. Det blir en lite festligare buffé till ett pris av 50 kronor, inklusive alkoholfri dryck. Den som önskar ett glas vin till maten kan köpa det på plats. Anmälan i förväg till föreningens telesvar eller e-post hrfstockholm.se. Förslag till dagordning 1 Årsmötes öppnande 2 Val av mötesfunktionärer 3 Styrelsens berättelse från föregående verksamhetsår 4 Revisorernas berättelse från föregående verksamhetsår 5 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 6 Stadgeförslag 7 Övriga förslag 8 Stadgeenliga val 9 Styrelsens rapport om aktuella frågor 10 Vid mötet väckta frågor 11 Mötet avslutas Förslag till årsmötet Du som medlem kan lämna förslag till årsmötet. Det måste du göra senast den 7 mars. Årsmöteshandlingar kommer att finnas i föreningens lokaler och på senast från den 13 mars. Mer information inför mötet kommer i februari både i lokalen och på www. hrfstockholm.se. Notera även informationen från valberedningen i detta nummer av Språkröret. 12

13 Föreningssidor TSS-klubb firade både 25 år och jul För 25 år sedan startade en av föreningens mest aktiva klubbar sin verksamhet. TSS-klubben valde att fira sin 25-årsdag datumet med en engagerande föreläsning om Selma Lagerlöf av prästen Inger Nordmark Vennberg. Medlemmarna passade dessutom på att kombinera firandet med julavslutning och julbord. TSS-klubbens namn hänvisar till Tecken Som Stöd, som innebär att man använder tecken som ett komplement till talet. Det ska dock inte förväxlas med tecken språket, som har en egen grammatik. Klubbens träffar fungerar som öppet hus med tre olika grupper där man övar TSS på olika nivåer. Medlemmarna träffas varje torsdag mellan klockan 11 och 13 i föreningens lokaler på Instrumentvägen 19 i Hägersten. De flesta medlemmarna har först gått en kurs hos landstinget eller på Wiks Folkhögskola, varför alla har en viss grundkunskap. Läs mer om föreningens klubbar och deras kontaktpersoner på sidan 15. TSS Kvällscirkel med Nätverket 1865 Vi fortsätter att öva på att teckna som stöd till vårt tal. Cirkeln är kostnadsfri (ev kostnad för material), medlemskap i HRF är inte ett krav och vi använder hörslinga. Kurs för nybörjare och deltagare med tidigare kunskap: varje torsdag klockan Terminstart torsdagen den 17 januari. Vi som ordnar cirkeln kallar oss Nätverket Vi är ett nätverk inom Hörselskadades förening i Stockholm, och våra aktiviteter riktar sig främst till hörselskadade i åldern år. Läs mer om oss och cirkeln på Tecken som stöd Plats: Instrumentvägen 19 (T-bana Örnsberg) Anmälan: e-post Frukostmöte i Örnsberg En engagerad och mångfacetterad publik kom till Hörselskadades förening i Stockholms frukostmöte där årets pristagare av Stockholms- Snäckan, Projektgruppen Pristagarna av Stockholmsförskoleutveckling för Snäckan föreläste hos oss. i Enskede-Årsta-Vantör, presenterade sitt arbete för en bra ljudmiljö i förskolan. Berättelsen om hur de började och hur de arbetar nu varvades med korta filmer och visade tydligt att det går att göra något åt ljudmiljön i förskolan om man arbetar systematiskt. OH Nominerade till S:t Julian Mottagaren av föreningens pris Stockholms- Snäckan, Projektgruppen för Förskoleutveckling i Enskede-Årsta-Vantör, blev också nominerade till S:t Julianpriset. Priset delas ut av Stockholms stad till dem som aktivt arbetar för att alla ska kunna delta i samhället på lika villkor. Projektgruppen för Förskoleutveckling var nominerade i kategorin Fysisk tillgänglighet. MK Intresse för datorcirkel? Är du intresserad av att vara med i en datorcirkel tillsammans med andra som hör dåligt? Kontakta kansliet, vi håller på att undersöka om det går att starta en cirkel. Kontaktuppgifter finns på sista sidan i Språkröret. OH Sista priset delades ut Stockholms-Snäckan, föreningens hörselpris har delats ut för sista gången. Priset har under åren gått till den eller de som har gjort insatser för att göra livet tillgängligare för hörselskadade i Stockholmsområdet. Glasskulpturen av konstnären Jonas Torstensson delades för första gången ut 2003 tillsammans med Hörselskadades distrikt i Stockholms län. MK 13

14 Kalendarium Klubbarna träffas på Instrumentvägen 19. Klubbinfo Klu Kalendarium vinter 2013 Se även klubbinfo till höger samt kalendariet på Januari 7 januari Föreningens kansli öppnar efter jul- och nyårshelgerna 28 januari Tinnitus-föreläsning på ABF-huset (se sidan 11) 29 januari Öppet hus startar för våren (se sidan 11) Februari 5 februari Kvällscafé startar för våren (se sidan 11) 11, 19 och Temakvällar om hörsel, strategier och hörhjälpmedel 26 februari (se sidan 9) Mars 21 mars Årsmöte 2013 (se sidan 12) Biografer i Stockholm Hörslingor Säg till personalen att sätta på slingan då den inte alltid är påslagen på grund av risk för överhörning. Enligt SF är ljudet bäst i mitten av salongen. Biograf Sture: Har slinga i salong 1. Folkets bio: Zita har slingor i alla salonger. SF Bio: Har slingor i alla salonger förutom på Filmstaden Heron City, där det finns hörlurar. Svenska Bio: Grand Stockholm har slingor i alla salonger. Victoria, alla salonger förutom salong 5. Textad teater i Stockholm Stockholms stadsteater Peter Pan och Wendy 13/1, 26/1, 13/2, 20/2. Per Gynt 20/1, 2/2. I sista minuten 30/1, 14/2, 10/3. Demoner 17/2, 2/3, 21/3. Markurells 21/2. West Side Story 27/3, 12/4, 27/4, 5/5, 15/5. Körsbärsträdgården 27/4, 16/5, 26/5. Bokning: tel , e-post stadsteatern.stockholm.se 14 Textad svensk film Kommande filmpremiärer: Ego (21 jan) Johan Falk Kodnamn Lisa (8 feb) Små citroner gula (20 feb) Alla föreställningar är ej textade, för aktuell information och tidigare premiärer: Dramaten Chéri 16/1, 27/1. Spöksonaten 9/2, 20/2. Som löven i Vallombrosa 17/2, 27/2. Farliga förbindelser 16/3, 28/3. Samhällets stöttepelare 21/3, 24/3. Bokning: tel , e-post dramaten.se Stadsteatern och Dramaten har kvoter för hörsel skadade/döva. Ange vid bokning. Foto: Christer Flygare Bridgeklubben Nya och gamla spelare hälsas välkomna till våra partävlingar som startar måndagen den 14 januari klockan De fortsätter på måndagarna säsongen ut, med avslutning preliminärt den 13 maj. Vårt årsmöte äger rum måndagen den 11 februari klockan Årsavgift Spelavgift Ordförande Spelledare 50 kr (helår) 20 kr inkl. kaffe/te Johnny Sköldvall tel Björn Åström tel Karl-Herman Sköldvall tel Fotoklubben Information lämnas löpande på klubbens hemsida (www.hrfstockholm.se). Konstklubben Konstklubbens styrelse önskar alla medlemmar en riktigt god fortsättning på 2013 och vi hoppas få träffa er på vårens aktiviteter inom Konstklubben. Helene Schjerfbeck, Waldemarsudde Tisdagen den 22 januari Denna jubileumsföreställning med verk från konstnärens hela produktion får vi se och höra en guide berätta om. Vi har självklart med oss hörslingor och träffas i entrén till Waldemarsudde kl Varje deltagare betalar själv entréavgiften, som är 80 kronor för pensionärer. Konstklubben bjuder sina medlemmar på avgiften för guidningen. Vi välkomnar även andra HRFmedlemmar till denna visning. Ni som inte är medlemmar i Konstklubben betalar 50 kronor för guidningen. Betalningen ska finnas på Konstklubbens plusgiro senast den 16 januari. Eventuell avanmälan utan

15 Medlem i klubb ska också vara medlem i Hörselskadades förening i Stockholm. Anmälan till aktiviteter kan även ske via e-post texttel , eller telesvar Föreningssidor bbinfo Klubbinfo Klubbinfo Klubbinfo kostnad senast den 19 januari. Eftersom högst 30 personer kan delta i guidningen måste alla anmäla sig i förväg till Anna-Lena Hörnkvist före den 15 januari via mail comhem.se, sms eller tel eller tel (Vid förhinder var vänlig meddela så att annan köande kan ta din plats.) Konstklubbens årsmöte Lördagen den 23 februari Närmare information om årsmötet skickas per post till alla medlemmar i början av februari, men vi vill redan nu hälsa er välkomna till årsmötet. E-post till Konstklubben Även i fortsättningen ges information via Språkröret. Men styrelsen vill gärna nå medlemmar även vid andra tillfällen. Därför ber vi alla er medlemmar om följande: Många medlemmar har vi redan en e-postadress. Ni får ett testbrev. För att vi ska veta att adressen fungerar, ber vi alla som får ett sånt mejl i slutet av januari att skicka ett kort svar till Du som inte får ett testbrev men ändå har och använder e-post, var snäll och skicka ett mejl till se. När vi har kommit i gång kommer vi att använda en egen e-postadress för Konstklubben, vilket vi återkommer om. Med vänliga hälsningar från Konstklubbens styrelse Mah Jong-klubben Nya och gamla medlemmar hälsas välkomna till ett nytt spelår. Vårens program: (speldagar onsdagar klockan 13 16) Januari 16 Februari 13, 27 Mars 13, 20 April 3, 24 Maj 15 Årsmöte Avslutning 30 januari 29 maj KALLELSE till årsmöte 30 januari klockan Efter förhandlingarna bjuder klubben på en enkel förtäring. Skrivtolkning kommer att beställas. En god fortsättning på det nya året tillönskas er alla från styrelsen. Årsavgift 2013 f.n. 25 kr Spelavgift 20 kr inkl. kaffe/te Ordförande Kassör Klubbmästare Alva Myrsten tel Wera Sjöström tel Linnéa Jansson tel TSS-klubben Gott Nytt År 2013 tillönskas alla medlemmar i TSS-klubben! Den 10 januari är det åter dags att åka till Örnsberg. Då börjar våra övningar i TSS, tecken som stöd, igen. Som tidigare övar vi i tre grupper med olika svårighetsgrad så att alla kan hitta lämplig nivå. Vi träffas mellan kl och Ni är alla hjärtligt välkomna. Årsmöte den 28 februari kl Vi inbjuder till årsmöte i anslutning till Öppet Hus. Först övar vi TSS en timme. Därefter börjar våra årsmötesförhandlingar kl Motioner till årsmötet ska vara inlämnade till ledningsgruppen senast den 21 februari. Efter förhandlingarna bjuder klubben på en enkel förtäring. Ingen föranmälan behövs till årsmötet, men vi ber att du anmäler dig till förtäringen. Årsavgift: 50 kronor Plusgiro: Men TSS-hälsningar, Astrid Arwidsson telefon e-post Jan Hörnkvist telefon e-post Gunnel Klingström telefon e-post Nätverket Hör & Häpna Alla aktiviteter med nätverket Hör & Häpna är öppna för medlemmar i Hörselskadades förening i Stockholm. Inför varje aktivitet gör nätverket ett utskick med post, bland annat med information om anmälan. För att få Hör & Häpnas utskick betalar du för portot. Utskicken under 2013 kostar 150 kr. Kontaktperson: Hans Lindberg, e-post Exempel på vårens aktiviteter: 12 februari Öppet hus, tema segling (Örnsberg). 12 mars Besök på Polismuseet på Djurgården. 16 april - Öppet hus, fortsättning efter Polismuseet (Örnsberg). 28 maj Vin & Spritmuseet på Djurgården. Nätverket 1865 Nätverket 1865:s aktiviteter är öppna för alla medlemmar i Hörsel skadades förening i Stockholm, men medlemskap är inte ett krav. Nätverket 1865 riktar sig främst till hörselskadade i yrkesverksam ålder. Våra aktiviteter hittar du på föreningens hemsida www. hrfstockholm.se. 15

16 POSTTIDNING B Returnera till Språkröret, Hörselskadades förening i Stockholm, Instrumentvägen 19, Hägersten Gilla oss på Facebook På kansliet Stängda dagar på kansliet Föreningens kansli och lokaler öppnar igen efter jul- och nyårshelgerna måndagen den 7 januari. Under våren har kansliet stängt den mars, den 1 och 30 april, samt den 1 och 8 10 maj. Kansliets öppettider hittar du som vanligt längst ner på den här sidan. Förändringar på kansliet Oscar Hedenfeldt, tidigare ombudsman, har anställts som föreningens kanslichef från den 1 december Lars Lindén, ordförande Nyttja datahörnan HISUS har i sin kafédel två datorer. Dessa kan föreningens medlemmar gärna använda för att surfa på internet under den tid som kansliet är öppet. På föreningens sajt hittar du instruktionsfilmer för din hörsel och dina hörapparater. Hemsidan har tagits fram i samarbete med Karolinska Universitets sjukhuset. Låna slinga som förmån Är du medlem i Hörselskadades förening i Stockholm? Då har du möjlighet att utan kostnad låna slingsystem från föreningen. Utlåning sker till medlem för privata sammankomster såsom dop, begravning, examensfest, födelsedagsfirande eller jubileumsfest. Dessutom är det möjligt vid personlig rådgivning, exempelvis hos fastighetsmäklare, läkare, bank eller advokat. Föreningen lånar inte ut för besök hos offentliga myndigheter eller föreningsaktiviteter som vi förväntar oss ska vara tillgängliga. Systemet innehåller enheter som är både sändare/mottagare och sådana som bara är mottagare. Kontakta expeditionen för mer information. Öppet Hus Verksamheten Öppet hus fortsätter under våren, varannan tisdag klockan med start den 29 januari. Vid Språkrörets tryck var alla datum under våren ännu inte klara varför du får kontakta kansliets expedition eller gå in på föreningens hemsida www. hrfstockholm.se för mer information. Se även annonsen på sidan 11. Vi säljer miljömärkta batterier Föreningen säljer som tidigare miljömärkta hörapparatbatterier. Nytt från hösten 2011 är att föreningen inte tar emot kontanter varför betalning sker genom faktura. Prisuppgifter finns på expeditionen och föreningens hemsida. Textning via text-tv SVT1 s. 199 SVT2 s. 299 SVT24 och Barnkanalen s. 793 Kunskapskanalen, SVT s. 794 SVT World s. 795 TV3 s. 199 TV4 (alla fyrans kanaler) s. 890 Kanal 5 och Kanal 9 s. 199 Sjuan (tidigare TV4 Plus) s. 890 SVT-Slingan, text-tv s. 285 Information från HRF 286 Kansliet tipsar Nu ska det återigen vara möjligt att kontrollera hörselvårdens väntetider på Vårdguidens hemsida. Aktuella vänte tider för utprovning av hörapparat finns på Klicka på Hitta vård och omsorg, Jämför väntetider, Tal och hörsel samt Utprovning av hörapparater. Stockholms läns landstings godkända hörselmottagningar inom vårdvalet samt den utvidgade hörselrehabiliteringen skickar in sina väntetider till Vårdguiden. Hörselskadades förening i Stockholm Besöksadress Instrumentvägen 19 Postadress Instrumentvägen 19, Hägersten E-post Hemsida Organisationsnr Plusgiro Ordförande Lars Lindén Telefon- och expeditionstider Måndag torsdag kl Fredagar är expeditionen stängd. Telefonnummer Expedition Telesvar Texttelefon Kanslichef Redaktör Bokning av samlingssal görs via telefon (under expeditionstider) eller e-post till Anmälan till aktiviteter görs via telesvar , texttel eller e-post Adressändring och medlemsanmälan: HRF:s medlemsregister, tel (tis och ons 9 11, samt tors 13 15), e-post 16

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsberättelse för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsberättelse för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsberättelse för år 2014 2 (8) Inledning Året 2014 var ett år som präglades av två stora aktiviteter och en fortsatt utveckling av vårt arbete

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2013

Verksamhetsberättelse för år 2013 Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551 Förslag till Verksamhetsberättelse för år 2013 Inledning Föreningens verksamhet har fungerat bra under året. Organisationsutredningen

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013

Föreningsstadgar. Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 Föreningsstadgar Hörselskadades förening i Stockholm Antagna av årsmötet 2013 HRF, Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, 126 53 Hägersten Telefon 08-462 24 30, texttelefon 08-462 24 35,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Hörselskadades förening i Stockholm. Inledning

Verksamhetsberättelse för Hörselskadades förening i Stockholm. Inledning Verksamhetsberättelse för Hörselskadades förening i Stockholm Inledning Hörselskadades förening i Stockholm har under 2016 avslutat en kongressperiod men även förberett arbetet med en ny kongressperiod

Läs mer

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider

Nyhetsbrev Juli 2012. Nyheter. Tolkverksamheten Västra Götaland. Verksamhetschefen har ordet. Tolkbeställningen har nya öppettider Tolkverksamheten Västra Götaland Nyhetsbrev Juli 2012 Verksamhetschefen har ordet I Tolkverksamhetens brukarundersökning 2007-2010 framkom att tolkanvändare önskar mer information från Tolkverksamheten,

Läs mer

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner

En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner En guide i att arrangera årsmöten i SSU-klubbar och SSU-kommuner Ett årsmöte hålls för att stämma av vad som har hänt under det föregående året, bestämma vad som ska hända det kommande året och att välja

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2018

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2018 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2018 2 (7) Inledning Under 2018 kommer vi att bygga vidare på den fina verksamhet vi har idag i HRF Stockholm. Bara under

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

En ljus arbetsmarknad väntar audionomstudenter. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 1 februari 2014 årgång 71

En ljus arbetsmarknad väntar audionomstudenter. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 1 februari 2014 årgång 71 Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 1 februari 2014 årgång 71 En ljus arbetsmarknad väntar audionomstudenter Innehåll nr 1 2014 3 4 5 6 8 10 11 13

Läs mer

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade

TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade TOLKSERVICE för döva, dövblinda och talskadade Tolkcentralen erbjuder olika typer av tolkservice. Här är en sammanfattning av den tolkservice som erbjuds. - Teckenspråkstolkning Teckenspråkstolkning innebär

Läs mer

Hörseltester lockade många till Hägersten

Hörseltester lockade många till Hägersten Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 4 november 2013 årgång 70 Hörselskadades Dag 2013: Hörseltester lockade många till Hägersten Innehåll nr 4 2013

Läs mer

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 4 November 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Sofies implantat väckte tankar

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 4 November 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Sofies implantat väckte tankar Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 4 November 2012 årgång 69 Sofies implantat väckte tankar Innehåll nr 4 2012 3 4 5 6 10 11 12 15 16 Ledaren Nytt

Läs mer

"Jag hör tonerna i mitt inre"

Jag hör tonerna i mitt inre Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 1 februari 2015 årgång 72 Nina har en hörselnedsättning och går på Kungliga musikhögskolan "Jag hör tonerna i mitt

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt. Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt Västra Götaland i 2017 1 (7) Innehållsförteckning 1. Hörselskadades Riksförbund 3 2. Hörselskadades distrikt Västra Götaland - Styrelsen 3 3. Påverkans- och

Läs mer

Audionomer gjorde 164 hörseltest på en dag

Audionomer gjorde 164 hörseltest på en dag Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 4 november 2014 årgång 71 Hörselskadades Dag 2014: Audionomer gjorde 164 hörseltest på en dag Innehåll nr 4 2014

Läs mer

Mina hjälpmedel gör det möjligt"

Mina hjälpmedel gör det möjligt Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 2 april 2014 årgång 71 Hörselskadade Minnas främsta arbetsverktyg är telefonen: Mina hjälpmedel gör det möjligt"

Läs mer

Höstmöte 2015 2015-11-14. Handlingar till höstmötet

Höstmöte 2015 2015-11-14. Handlingar till höstmötet Höstmöte 2015 2015-11-14 Handlingar till höstmötet Dessa handlingar finns i storstil, punktskrift, inlästa på Daisy och kan fås som Word-fil. Handlingarna går att beställa från föreningens kansli, tel

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Infoblad. nr 4 november 2015

Infoblad. nr 4 november 2015 Infoblad nr 4 november 2015 Ordförande har ordet Nu är det så dags igen för mörka kvällar och när vi vaknar är det frost på marken. Vi plockar fram våra lyktor och stakar och tänder levande ljus. Det ger

Läs mer

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar

EN BÄTTRE VÄRLD. Stadgar. för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar EN BÄTTRE VÄRLD Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgar för Svenska FN-förbundet, distrikt och föreningar Stadgarna antogs 1957 och reviderades senast vid Svenska FN-förbundets

Läs mer

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013

Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 Sida 1 av 6 Protokoll från årsmötet i Hackvads Bygdeförening, söndagen den 10 februari år 2013 1 Årsmötets öppnande. Klas Wetter hälsade alla 25 medlemmar välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Godkännande

Läs mer

Infoblad nr 4 oktober 2010

Infoblad nr 4 oktober 2010 Infoblad nr 4 oktober 2010 Ordförande har ordet Hösten har kommit på allvar och nästa helg byter vi till vintertid. Då lägger sig mörkret över oss redan tidigt på eftermiddagen och det kan kännas skönt

Läs mer

Medlemsmotioner. Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551

Medlemsmotioner. Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551 Årsmöte 2014 Onsdagen den 26 mars Hörselskadades förening i Stockholm org.nr. 802001-5551 Medlemsmotioner Dagordningen, punkt 7: Övriga förslag Inklusive föreningsstyrelsens förslag till beslut Medlemsmotioner

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Infoblad nr 1 februari 2013

Infoblad nr 1 februari 2013 Infoblad nr 1 februari 2013 Ordförande har ordet Så har ännu ett nytt år tagit sin början. Dagarna blir allt längre och ljuset blir mer intensivt. På morgnarna när jag går ut för att hämta tidningen i

Läs mer

Lars drivs av kampen mot orättvisor. Ny ordförande är hemmahörande vid Skanstull. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 april 2015 årgång 72

Lars drivs av kampen mot orättvisor. Ny ordförande är hemmahörande vid Skanstull. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 april 2015 årgång 72 Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 2 april 2015 årgång 72 Ny ordförande är hemmahörande vid Skanstull Lars drivs av kampen mot orättvisor Innehåll

Läs mer

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND

VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND VÄSTRA GÖTALANDS DÖVAS LÄNSFÖRBUND Protokollnr: Datum: Sammanträdeslag: Sidor: Paragraf: 05-03 2005-04-16 ÅRSSTÄMMA 1 (7) 1-23 Sign: Plats: Fullmäktigehuset i Närvarande: Borås 36 östberättigade ombud

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till riksorganisationer som är medlemmar i Svenska FN-förbundet 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundet består av anslutna riksorganisationer, FN-föreningar

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete.

Intresseorganisationerna ville också passa på att tacka Barbara för ett gott samarbete. Minnesanteckningar från samverkansmöte 2013-02-21 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening SDUR, Stockholms Dövas Ungdomsråd FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda, Stockholm och Gotlands

Läs mer

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson

Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson Protokoll fört vid årsmöte den 30 maj 2015 Koloniföreningen Solhällan. Närvarande ur styrelsen: Hanna Wallin, Tomas Gustavsson, Stefan Carlzohn och Eva Alexandersson 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

enspr k h tec Barn oc

enspr k h tec Barn oc Barn och teckenspråk Uppbyggnaden sker utifrån den information om språket som individen möter och kan ta till sig i kommunikation med andra. Språk och språkutveckling Denna broschyr vänder sig till föräldrar

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1 Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg en patientförening med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är en ideell förening med eget organisationsnummer som

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Välkommen till AKC Årsmöte

Välkommen till AKC Årsmöte Nr 127, mars 2015 Välkommen till AKC Årsmöte Datum: söndag den 15 mars 2015 Tid: 14:00 Plats: Föreningens lokaler I och med detta meddelas följande: 1- Kallelse, dagordning, verksamhetsrapport * Du kallas

Läs mer

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige

Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige Normalstadgar för lokalföreningar i Afasiförbundet i Sverige 1 Lokalföreningens namn Föreningens namn är Afasiföreningen i. och ansluten till läns-/regionföreningen i.. län/region och därigenom är den

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul

Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Nyhetsbrev #7 Årets medlem enkätresultat rapport från Höstmötet Adressändring? God Jul Sida 1 av 5 Vänner, Så kom vintern till slut, även om vi när vädret tillåter, fortfarande spelar golf på vår linksbana.

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 )

Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) Förslag på reviderade stadgar Sida 1 ( 6 ) 1 NAMN Föreningens namn är NYKÖPING- OXELÖSUNDS SLÄKTFORSKARFÖRENING. 2 SÄTE Föreningen har sitt säte i Nyköping. 3 ÄNDAMÅL Nyköping-Oxelösunds Släktforskarförening

Läs mer

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid

Program Högalid. Våren 2014. Välkommen till en ny säsong med PRO Högalid Program Högalid Våren 2014 Välkommen till en ny säsong med Ciao Ciao är en italiensk restaurang som öppnade sina dörrar i hjärtat av Hornsgatan februari 2013. Det blev snabbt en mycket populär restaurang.

Läs mer

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december.

5 SRS verksamhetsår omfattar tiden mellan den 1 januari och den 31 december. Studentradion i Sverige - Stadgar SENAST ÄNDRADE 2014-10-12 Firma 1 Föreningens firma är Studentradion i Sverige, och förkortas SRS. Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var och en för sig.

Läs mer

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder

Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder Hörselskadades distrikt I Uppsala län Kungsgatan 64 753 18 Uppsala tel: 018-56 09 28 fax: 018-56 09 01 Andelen hörselskadade ökar med stigande ålder 65-74 år: en av fyra 75-84 år: en av tre 85-110 år:

Läs mer

Distriktsinfo nr 2/2008

Distriktsinfo nr 2/2008 Folkdansringen i Uppland Distriktsinfo nr 2/2008? I detta nummer: Sidan 2 Från årsmötet... Sidan 3 En påminnelse Upplandsschottisen Sidan 4 Ett stort grattis till.. Sidan 5 Mingelkväll forts.. Sidan 6-7

Läs mer

Åtvidabergs Golfklubb

Åtvidabergs Golfklubb Åtvidabergs Golfklubb Protokoll möte nr 4 Art: Styrelsemöte Åtvidabergs Golfklubb Datum: Torsdagen den 8 maj 2014 Plats: Golfklubben, Åtvidaberg Närvarande: Peter Björling, PB Ordförande Maria Uller, MU

Läs mer

Innehållet i detta nummer:

Innehållet i detta nummer: s FACKlan Kommunal Stockholms Län Sektion Skärholmen MEDLEMSTIDNING Nr 2 juni 2015 Postadress: Telefon- och besökstid: KOMMUNAL Sektion Skärholmen Måndag 08.30 16.00 Box 503 Tisdag 08.30 16.00 127 26 Skärholmen

Läs mer

RABALDER TIDNINGEN FÖR UNGA MED HÖRSELSKADA

RABALDER TIDNINGEN FÖR UNGA MED HÖRSELSKADA RABALDER TIDNINGEN FÖR UNGA MED HÖRSELSKADA #3 2015 1 RABALDER ÄR TIDNINGEN FÖR UNGA MED HÖRSELSKADA RABALDER GES UT AV UNGA HÖRSELSKADADE // SVERIGES INTRESSEORGANISATION FÖR BARN OCH UNGA MED HÖRSELSKADA

Läs mer

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst

Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Vårprogram 2015 med tema Arbetets konst Sveriges Konstföreningar har Arbetets konst som konstbildningstema för året. Vi i Göteborgsdistriktet har valt att följa detta tema för vårens aktiviteter. Vi ser

Läs mer

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014

Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Nyhetsbrev nr 6 2014 5 december 2014 Positivt höstmöte Det var positiva tongångar på klubbens höstmöte som ägde rum i kafeterian på Skärgårdsgymnasiet i Åkersberga torsdagen den 27 november. Klubbens medlemmar

Läs mer

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material!

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material! Nyhetsbrev December Gott Nytt År! Här kommer sista nyhetsbrev för året. I nyhetsbrevet skriver vi om flera spännande saker som är på gång, men en sak vill vi uppmuntra alla till och det är att gå ut och

Läs mer

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4)

HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) TORSDAGSBLADET HSO-INFORMATION FRÅN OSS! NR 77, V.51, 2015. (Årgång 4) Innehåll Redaktören har ordet! 2 HSO kanslis öppettider under jul och nyår 3 HSO Uppsala läns styrelse/ordförandemöten våren 2016

Läs mer

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04

Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 Veterinärmedicinska Föreningens Föreningsmöte nr 2, 2010-05-04 19. Mötets öppnande Ordförande Sigurjon Einarsson förklarar mötet öppnat. 20. Val av fullmaktskontrollant Moa Berggren valdes som fullmaktskontrollant.

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt.

Röstlängden består av 23 röstberättigade medlemmar enligt bifogad röstlängd. 1 stödjande medlem fanns även på plats, dock utan rösträtt. FSDB Stockholms och Gotlands Län Årsmötesprotokoll 2016 Dag: lördag den 19 mars 2016 Tid: 13.00-17.00 Plats: Gotlandsgatan 44 Närvarande: 23 röstberättigade medlemmar 1 Årsmötets öppnande FSDB Stockholms

Läs mer

Ändrat datum för årsmötet

Ändrat datum för årsmötet Uppsala Januari 2010 Innehåll Kalendarium... sid 1 Hälsning från ordföranden... sid 2 Kallelse till årsmötet... sid 3 Information från Misa... sid 4 Information om gymnsiestudier Lundellska skolan... sid

Läs mer

Habilitering och hjälpmedel

Habilitering och hjälpmedel Habilitering och hjälpmedel Annelie Carlberg Chefssekreterare Telefon: 044-309 41 00 Mobil: 0768-89 00 41 E-post: annelie.c.carlberg@skane.se Datum 2017-11-14 1 (5) Minnesanteckningar 2017-11-13, Funktionshindersråd

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro

Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Svensk Förening för Klinisk Fysiologi Protokoll vid ordinarie föreningsmöte(årsmöte) Tid: 1/10 kl 16:00 2015 Wilandersalen (M-huset) på Universitetssjukhuset Örebro Årsmötets dagordning: 1. Mötets öppnande.

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Svårigheter att få tolkar för döva och hörselskadade

Svårigheter att få tolkar för döva och hörselskadade Handläggare: Agneta Calleberg PaN 2013-04-25 P 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-04-10 PaN A1303-00111-30 SLSO 13-098 SLSO 12-2099 Principärende Svårigheter att få tolkar för döva och hörselskadade Bakgrund Patientnämndens

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE

PROTOKOLL ÅRSMÖTE 2016 PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE PROTOKOLL från ÅRSMÖTE 2016 i PATIENTFÖRENINGEN FH SVERIGE Tid: Lördagen den 12 mars 2016, klockan 12.00 15.00 Plats: Närvarande: Föreläsningssalen, R64, Karolinska sjukhuset, Huddinge Enligt närvarolista

Läs mer

Göteborgs. Scoutdistrikts

Göteborgs. Scoutdistrikts Göteborgs Scoutdistrikts Arrangemang Hösten 2013 2 KALENDARIET September Oktober 1 S 1 T 2 M Mandalay kv.segl. 2 O 3 T 3 T 4 O 4 F Vandringen 2013 5 T 5 L Vandringen 2013 6 F Mandalay ny.segl. 6 S Vandringen

Läs mer

LITE ATT KOMMA IHÅG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LICENSKURS Licenskurs i Rally kontakta Danne 016-140957 073-5844814 Licenskurs i Folkrace kommer att. meddelas via hemsidan. Kontakta Anita 070-6504532 eller

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

Magnus vill inspirera fler att vara aktiva på fritiden. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 3 augusti 2015 årgång 72

Magnus vill inspirera fler att vara aktiva på fritiden. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 3 augusti 2015 årgång 72 Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 3 augusti 2015 årgång 72 Magnus vill inspirera fler att vara aktiva på fritiden Innehåll nr 3 2015 3 4 5 6 10 11

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF

SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF SVENSKA BOUVIER DES FLANDRESKLUBBEN SBK:s avelsavdelning för Bouvier des Flandres, AfBF www.bouvierklubben.com Protokoll fört på Svenska Bouvierklubbens årsmöte lördagen den 7 mars på Lerums Brukshundklubb.

Läs mer

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017

Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 Stadgar för Njurförbundet antagna 7 maj 2017 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar i förbundet är njursjuka, njurdonatorer,

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2015 02 21 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015

Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Stöd till anhöriga Aktiviteter 1 september 31december 2015 Anhörigstöd inom Vård och Omsorg Vi vänder oss till dig som ger stöd, hjälp eller omsorg till en närstående i din närhet som inte klarar av vardagen

Läs mer

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län

Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Dagordning medlemsmöte Piratpartiet i Stockholms län Söndagen 29:e mars 2015 1. Mötet öppnas 2. Fastställande av röstlängd Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade. På den här punkten sammanställer

Läs mer

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten

Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Stadgar för Kommunförbundet Norrbotten Ändamål, medlemskap 1 Kommunförbundet Norrbotten är en intresseorganisation för kommunerna i Norrbottens län. Juridiskt är förbundet en ideell förening. Förbundet

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Rissneleden 138, 5 tr Sundbyberg. Välkommen till Ungdomsklubbskonferens 2017!

Sveriges Dövas Ungdomsförbund Rissneleden 138, 5 tr Sundbyberg. Välkommen till Ungdomsklubbskonferens 2017! Sveriges Dövas Ungdomsförbund Rissneleden 138, 5 tr 174 57 Sundbyberg E-post: kansli@sduf.se Telefon (sms): 0735 287 971 Hemsida: www.sduf.se Organisationsnr: 88 32 02-1342 Bankgironr: 5759-5647 Inbjudan

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också!

50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta. Det blir Lucia i år också! Höstens program 2015 Gävle Vi har hört dom förut - men dom kommer igen Två Gävle-kändisar som har mycket att berätta! 50- o 60-talen är aktuella, liksom studiebesök på Länsmuseet. Matlagning-boule-canasta.

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Kalendarium RFSL Örebro 2012

Kalendarium RFSL Örebro 2012 Kalendarium RFSL Örebro 2012 Februari 2 februari: Stolta föräldrar drar igång igen, vi träffas, fikar och diskuterar vad vi vill göra denna termin kl. 18.00. Vi träffas på Järnvägsgatan 38, RFSL Örebros

Läs mer

Goda råd. till dig som ska skaffa hörapparat

Goda råd. till dig som ska skaffa hörapparat Goda råd till dig som ska skaffa hörapparat Hej! Är det dags att skaffa hörapparat? Kanske bara en apparat eller kanske för båda öronen? Oavsett om du är nybörjare eller har hörapparat sedan tidigare kan

Läs mer

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige

Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Stadgar för förbundet Ung Media Sverige Antagna vid årsmötet 2012-10-21 Definition 1 Syfte mom 1 Förbundets syfte är att genom demokratisk organisering skapa förutsättningar för unga att producera och

Läs mer

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar.

Att bilda förening. ...för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Att bilda förening En enkel guide......för dig som vill starta en idéell förening. Allt från hur en interimsstyrelse bildas till hur man skriver stadgar. Ordförklaringar samt enkla exempel på skrivelser.

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL 802400-9279 Västberga allé 9, 8 tr 126 30 Hägersten Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se STADGAR för INSTITUTET

Läs mer

Stadgar för Unga Forskare Stockholm

Stadgar för Unga Forskare Stockholm Sida 1 av 5 Stadgar för Unga Forskare Stockholm Reviderad: 2016 02 28 1 Grundstadgar 1.1 Definitioner Medlemsförening = Förening som har sitt säte i Stockholms län samt har antagits av UFS årsmöte och/eller

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland

Verksamhetsplan. för. Hörselskadades distrikt i Västra Götaland Verksamhetsplan för Hörselskadades distrikt i Västra Götaland 2012 2011-09-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Hörselskadades distrikt i Västra Götaland kommer under år 2012 att verka för:..

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR

Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet STADGAR Sida 1 (5) 1 Föreningens namn och syfte Svenskt Nätverk för Systemsäkerhet är en allmännyttig ideell förening vars uppgift är att gagna systemsäkerhetsmässig

Läs mer

Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda

Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda Tolkcentralen för hörselskadade, döva och dövblinda Välkommen till Tolkcentralen Landstingets tolkcentral erbjuder kostnadsfri tolkhjälp till hörselskadade, döva, dövblinda och hörande i Norrbottens län.

Läs mer

Styrelsemöte 2013-03-25

Styrelsemöte 2013-03-25 Protokoll fört vid Styrelsemöte 2013-03-25 Plats: Närvarande: Ericsson, Datalinjen 3, Linköping. Per Ola Post, Michael Kamdem, Fredrik Thörnell, Erik Hallbäck, Sonia Sangari, Fariba Hashemi Bani, Linnea

Läs mer