Ett år av intensiv träning för blivande skrivtolkar. Senaste nytt på nr 1 Januari 2013 årgång 70

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ett år av intensiv träning för blivande skrivtolkar. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 1 Januari 2013 årgång 70"

Transkript

1 Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på nr 1 Januari 2013 årgång 70 Ett år av intensiv träning för blivande skrivtolkar

2 Innehåll nr Ledaren Framtidens förskola Stockholms stad satsar på ljudmiljö i konceptförskola Textat ABC? SVT provtextar regionala nyheter under våren Reportage Till sommaren är Pauline och Jimmi redo att skrivtolka Föreningssidor Lansering av nyheter direkt till din e-post Verksamhetsplan för 2013 Föreläsning om implantat Valberedningen informerar inför föreningens årsmöte Klubbinfo På kansliet Redaktörens ruta Beställ en skrivtolk Tycker du att det är svårt att uppfatta vad som sägs, trots eventuell hörapparat och slinga? Inom föreningsvärlden finns det en etablerad vana att beställa skrivtolk till olika arrangemang. Men hur många är ni läsare som känner till att skrivtolkar också kan beställas till arbetsplatsmöten, bankbesök eller privata tillställningar som bröllop? Mitt i Stockholms hjärta, Gamla stan, finns några av Sveriges tolkutbildningar. På Södertörns Folkhögskola utbildas bland annat nio skrivtolkar, de första som går ut utbildningen efter att den har gjorts om. Blivande skrivtolkar som brinner för språk och kommunikation, och inte minst hoppas att yrket ska få större uppmärksamhet. Det kan inte vi annat än att hålla med om. Så Språkröret gjorde ett besök. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska landstingen erbjuda vardagstolkning för bland andra personer med hörselskada. Från Tolkcentralen kan du beställa tolk för teckenspråk, taktil tolkning, tecken som stöd och skrivtolkning. Så, tycker du att det är svårt att följa med i samtalen på det där mötet ibland? Testa och beställ en skrivtolk. Bläddra till sidan 6 för att läsa mer om våra blivande skrivtolkar och hur du går tillväga för att få en skrivtolk till ditt nästa möte. Under vintern planerar föreningen en del föreläsningar (dit vi har beställt skrivtolk förstås!). Bland annat arrangerar vi en fortsättning på den omåttligt populära föreläsningen om tinnitus med Gerhard Andersson, professor vid Linköpings universitet. Så möt oss på ABF-huset i slutet av januari! När, var och hur hittar du på sidan 11. redaktör Foto: P-O Olsson Språkrörets redaktion Språkröret ges ut av Hörselskadades förening i Stockholm och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Lars Lindén Redaktör Omslag Pauline Ssemmango, Jimmi Lindberg. Foto:. Upplaga ex Tryck Katarina Tryck AB ISSN Språkrörets utgivning 2013 nr 2 utkommer vecka 16 manusstopp 18/3 nr 3 utkommer vecka 28 manusstopp 3/6 nr 4 utkommer vecka 44 manusstopp 7/10 Redaktionen ansvarar ej för obeställt material och förbehåller sig rätten att korta insända texter. Fotograf är om ej annat anges. Skänk en gåva till föreningens verksamhet Din gåva till föreningen är betydelse full för att vi ska kunna fortsätta bedriva vår verksamhet. Styrelsen framför ett varmt tack för din generositet. Ange gärna vilken fond som avses för ditt bidrag: Föreningsverksam het, Åke Ahlséns fond, Georgien-projektet eller Moldavien-projektet. Plusgiro Kontakta kansliet för mer information (se sidan 16). 2

3 Ledaren Landstingspolitiker: Ta tåget till Göteborg! Jag har under många år varit glad över att bo i Stockholm bland annat för att vi tillhört ett landsting med en utmärkt samlad hörselvård. Under de senaste åren har dock hörselvården försämrats dramatiskt genom att våra politiker infört ett system som passar dem själva och vissa av företagarna. Låt mig dock direkt säga att en av de så kallade reformerna gillar jag i sak och det är vårdvalet i sig. En av dess konsekvenser gillar jag dock inte. Det finns ingen realistisk möjlighet att ha en sammanhållen hörselvård med en samlad tvärvetenskaplig kompetens. Den av den ansvariga ministern Maria Larsson omnämnda reformen fritt val av hjälpmedel har för många av oss i Stockholmsföreningen varit negativ men är förmodligen en reform för våra politikers möjligheter till budgetförändringar eller på sikt kanske för företagen inom hörselområdet med väsentligt högre avanser. För närvarande ger man uppenbarligen inte hörselföretagen tillräcklig ersättning för att de ska kunna överleva om de inte säljer tillräckligt många hörapparater som inte omfattas av fullt landstingsbidrag. Vi har fått mycket tydliga signaler från många av våra medlemmar att de känt sig lurade vid anskaffandet av ny(a) hörapparater. Vi kan inte dra någon annan slutsats än att åtminstone några företag inte lämnar 100-procentig information om samtliga möjligheter och dess kostnader. Organisationen av hörselvårdens hjälpmedelsförsörjning är givetvis en politisk fråga. Men vad är det som gör att politikerna tvärs över partigränserna i Göteborgsregionen föredrar en sammanhållen hörselvård medan man i Stockholmsregionen, inklusive ansvarig minister, vill bryta ner det etablerade systemet utan fullgott utredningsunderlag eller anständig kontakt med brukarorganisationerna? Jag deltog tidigare i november på Audiologisk dag i Göteborg. Dels gjorde jag tillsammans med mina medarbetare ett studiebesök på Hörselskadades förening i Göteborg dels åhörde jag en beskrivning av hörsel- och dövvården i Västra Götalandsregionen av dess verksamhetsledare en verksamhet som jag skulle vilja ha inom Stockholms läns landsting. Därmed vill jag uppmana äldreministern Maria Larsson och landstingsrådet Stig Nyman att göra en studieresa till Göteborg för att lyssna på professionen och brukarna och inte bara på före tagen. Lars Lindén, ordförande Foto: Jonas Sahlberg Taverna Brillo på Östermalm öppnade i december. Matsalsgäster ska slippa musiken Den nyöppnade restaurangen Taverna Brillo har en uttalad tanke att skapa en bra ljudmiljö för sina gäster i matsalen. På Taverna Brillo, som ligger nära Stureplan på Öster malm och är en korsning mellan restaurang och italiensk saluhall, ska musiken spelas i baren medan matsalen ska vara tyst, berättar Luciano Leiva: Det ska vara behagligt att sitta i matsalen, man ska inte störas av musik när man äter. MK Torsdagsaktionen har firat ett år Torsdagen den 29 november samlades en trogen trupp ur funktionshinderrörelsen utanför Rosenbad. Då hade det gått ett år sedan Torsdagsaktionen startade, en gemensam aktion som genomförs varje torsdag för att påminna regeringen att remisstiden för förslaget i utredningen Bortom fager tal gick ut två år tidigare, den 19 november Utredningen föreslår att bristande tillgänglighet ska klassas som diskriminering. MK 741 dagar har vi väntat! Nu är det dags att gå från ord till handling. Tillgänglighet är en fråga om demokrati och en naturlig följd av konstaterandet att alla människor är lika mycket värda. Bristande tillgänglighet är diskriminering. Förverkliga Bortom fagert tal (Ds 2010:20) nu! DHR Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder Vi står också bakom Torsdagsaktionen: Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l SDUF 1 år Torsdagsaktionen 1/12/ /11/2012 Levande dokument för tillgänglighet Vill du ha tips om hur du kan öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning? En stärkt röst har tagit fram en ny checklista för tillgänglighet som omfattar områdena hörsel, rörelse, syn och allergi. Avsikten är att dokumentet ska uppdateras kontinuerligt. En stärkt röst är ett treårigt projekt som samlar åtta ungdomsförbund för unga med funktionsnedsättning, däribland Unga Hörselskadade. MK Varje vecka byter aktionen ut flygbladet, som finns att ladda ner på torsdagsaktionen. 3

4 Ljudmiljö Stockholm satsar på ljudmiljön i modellen Framtidens förskola Stockholms stad lanserar Framtidens förskola, ett koncept för att bygga nya förskolor snabbt och energ isnålt. I arbetet med konceptförskolan har en bra ljudmiljö varit ett av målen. Det är Sisab, stadens bolag som äger och förvaltar skolfastigheter, som arbetat fram konceptförskolan. Stig-Erik Öström är projektansvarig: Vi har ett tydligt fokus på ljudmiljön, ovanligt mycket skulle jag vilja säga. När något ska byggas flera gånger är det viktigt att tänka till från början. Dålig ljudmiljö på förskolan är ett problem för både barn och personal. Det är inte ovanligt med genomsnittliga ljudnivåer på 70 decibel, vilket kan jämföras med många verkstadsindustrier enligt Kakofonien, en rapport som togs fram av Hörselskadades Riksförbund i samband med ljudmiljökampanjen Befria samtalet. Två av tre lärare och förskollärare tycker att ljudmiljön på jobbet är ett problem. Framtidens förskola har två våningsplan och kan byggas med fem, sex eller åtta avdelningar. Jag vill ha en miljö som i ett bibliotek, där alla sänker rösten och blir lugna Yvet Martin, akustiker Har anlitat akustiker Under arbetet med Framtidens förskola, namnet på projektet med konceptförskolor, har akustikern Yvet Martin anlitats. Yvet Martin har även arbetat med Befria samtalet, som hon själv menar var startskottet på det intresse för ljudmiljöfrågor som vuxit fram de senaste åren. Med konceptförskolan, som har plats för fem till åtta avdelningar i två plan, vill Sisab skapa en annorlunda miljö för barnen. Jag vill ha en miljö som i ett bibliotek, där alla sänker rösten och blir lugna på grund av att det är lätt Källa: Sweco att uppfatta talet, säger Yvet Martin. Då blir barnen tryggare. Vill påverka Boverket I första hand används riktlinjerna i Boverkets standard för akustik. Men riktlinjerna har sina begräsningar och i Framtidens förskola avser man att gå ett steg längre. Yvet Martin förklarar: Boverkets riktlinjer om eftersklangtid beskriver bara mängden absorption. Det räcker inte med efterklangstid för en bra ljudmiljö. Man kan ändå ha för många reflexer där ljudet studsar. Det vi gör nu är att titta på andra parametrar för en bra hörbarhet. Det ska även fungera för hörselskadade barn. Golv, väggar och tak behandlas för att undvika störande ljud. Därefter tas bakgrundsljudet som stör talet bort. Exempelvis har taken i huvudrummen fått en extra absorbent ovanför undertaket. På så sätt tas det lågfrekventa bullret bort, som maskerar talet. Den yttersta skivan reflekterar sedan konsonantområdet, som påverkar taltydligheten. Det är viktigt att försöka påverka Boverket så att de kompletterar sina regler. Jag kan inte nöja mig med efterklangstidsparametern och tycker att det är dags att gå vidare med en bra tydlighet i talet. Det finns en stark vilja hos Sisab att det ska bli bra. De har ett önskemål att göra rätt, fortsätter Yvet Martin. Råcksta först ut Konceptförskolorna har tagits fram som ett svar på ökade barnkullar och politikernas krav på att snabbt kunna bygga energisnåla förskolor. Det första bygget sker i början av 2013 i Råcksta. Totalt hoppas Sisab att förskolor ska byggas under fem till tio år. Än så länge har Sisab själva beställt fem förskolor och en friskola har visat intresse för modellen. Efter den första förskolan i Råcksta ska modellen utvärderas, enligt Stig-Erik Öström. 4

5 Lokala nyheter Undertext på tv-kanaler I dag textas förinspelade svenska program på SVT och TV4. Regionala nyheter textas i dag inte alls och enbart vissa direktsändningar textas. Textning av svenska program på kommersiella kanaler är ovanligare. För att se textningen används text-tv. Sidan för text varierar berende på tv-kanal: SVT1 199, SVT2 299, SVT24 och Barnkanalen 793, Kunskapskanalen 794, SVT World 795, TV3 199, alla TV4:s kanaler 890, Kanal 5 och Kanal På webb-tv SVT Play kan de nationella nyheterna i dag ses med text. SVT provtextar regionala nyhetsprogram under våren Nu påbörjar SVT arbetet med att göra de regionala nyheterna tillgängliga för personer med hörsel nedsättning. Inom en snar framtid drar SVT igång ett försök med att texta de första regionala nyhetssändningarna. Enligt Magnus Rönnlid på SVT Undertext ska försöken komma igång någon gång under årets första sex månader, i någon av landets regionala sändningar. Med anledning av att ABC, SVT:s regionala nyheter från Stockholms län och Uppsala, produceras i samma byggnad där undertextavdelningen ligger, är dock inte ABC med i försöket. Bakgrunden till försöket är att undertextarna har ett nytt datasystem som ger dem tillgång till journalisternas texter från nyhetssändningarna. Det gör att kostnaden för textningen kan hållas nere. Det är både en bemanningsfråga och teknisk fråga, säger Magnus Rönnlid. Vad det gäller det tekniska tror vi att vi väldigt snart har en lösning. 19 sändningar samtidigt Frågan kvarstår dock om även direktsändningarna ska textas eller om det enbart blir de förproducerade inslagen. Vi ska försöka få till det. Vi tar ett steg i taget. Men det är svårare med direktsändningar, det är många inslag över hela landet under korta tidsperioder. Upp tilll 19 sändningar över hela landet sker samtidigt. Som vi tänker nu är att använda texterna journalisterna skriver, med viss omarbetning, som undertexter. En återanvändning kräver mindre personalinsatser, fortsätter Magnus Rönnlid. En annan fråga som måste lösas är hur textningen ska visas på text-tv. Troligen blir det en text-tv-sida för varje lokal nyhetsredaktion. SVT:s mål är att alla program ska textas, men än så länge är man långt ifrån målet. I dag textas cirka 60 procent av SVT:s program. Alla är överens om att vi ska visa text i de regionala sändningarna. Men vi är försiktiga med prognoser. När tidsmål har satts tidigare har det varit svårt att följa dem. Politiker uppmanar till kontakt med Patientnämnden Landstingspolitikern Helene Öberg (MP) uppmanar brukare att kontakta Patientnämnden om sina erfarenheter av Stockholms förändrade hörselvård. Hörselvården i Stockholms läns landsting, som omorganiserades den 1 december 2011, skapar fortfarande en osäkerhet bland många brukare. Hörselskadades Riksförbund på både lokal och nationell nivå tar emot berättelser om hur enskilda hörselskadade upplever att de har hamnat i en försäljningssituation. Flera hörselskadade berättar att de har betalat tiotusentals Helene Öberg. Foto: Fredrik Hjerling kronor för nya hörapparater. Helene Öberg (MP), ledamot i landstingsstyrelsen, vill gärna se att patienterna kontaktar Patientnämnden om sina erfarenheter: Ett sätt att komma tillrätta med problemen är att göra en anmälan. Vi politiker Problem? Kontakta Patientnämnden i Stockholms län genom att skicka ett mejl till eller ringa Mer information finns på hemsidan får per automatik rapporter från Patientnämnden, finns det många anmälningar kommer vi att märka det. Till Patientnämnden kan man vända sig för att anmäla felaktig vård, men också för att berätta om både dåliga och goda erfarenheter. Den 10 december 2012 hade nämnden tagit emot 51 ärenden gällande hörselrehabilitering för 2012, varav ett stort antal gällde Fritt val av hjälpmedel. Fotnot: Läs om hörselvården på Vårdguiden, 5

6 Till det här kan du beställa tolk Tolkcentralen vid Stockholms läns landsting ska tillhandahålla vardags tolkning till hörselskadade och döva. Förutom skrivtolkning finns även teckenspråkstolkning, taktil tolkning och tecken som stöd. I vardagstolkning ingår bland annat tolkning vid fritidsaktiviteter, sjukvårds besök, arbetsplatsmöten, föräldramöten, begravningar, dop och bröllop. Tolkcentralen kan i viss mån även förmedla tolk till utbildning och möten med myndigheter. Så beställer du tolk Kontakta Tolkcentralen via e-post telefon , texttelefon , eller bildtelefon Läs mer på Källa: Tolkcentralen, Stockholms läns landsting På Södertörns Folkhögskola i Gamla Stan går nio elever en yrkesutbildning som ska ge dem arbete som skrivtolkar. Pauline och Jimmi är två av dem. De har språket som gemensam Pauline Ssemmango är 29 år och kommer från Stockholm. Jimmi Lindberg är några år yngre, 25, och uppvuxen på Gotland. I sommar tillhör de den första klassen examinerade skrivtolkar från den nya skrivtolkutbildningen på Södertörns Folkhögskola. I Södertörns Folkhögskolas lokaler i Gamla Stan utbildas teckenspråks-, dövblind- och skrivtolkar. När de är färdigutbildade ska skrivtolkarna bistå hörselskadade och döva personer som inte klarar sig med hörhjälpmedel eller är teckenspråkiga. Tolken skriver ner allt som sägs och sker, varpå texten visas på en skärm eller på en dator bredvid beställaren. Men bland den stora majoriteten hörselskadade är kunskapen om möjligheten att beställa skrivtolk hos landstinget låg. Få vet att skrivtolkar överhuvudtaget finns och bland de få som vet är kännedomen liten om att tolken kan vara med vid till exempel bröllop och bankbesök. Pauline och Jimmi vill båda lyfta yrket och uppmärksamma möjligheterna. Vi hoppas att de som aldrig har provat på att använda sig av skrivtolkning, eller haft sämre erfarenheter tidigare, vågar beställa skrivtolk, säger Pauline. Skrivtolkutbildning på Södertörns Folkhögskola har genomförts fyra gånger och hösten 2012 stöptes den om. Den ettåriga yrkesutbildningen är nu renodlad och omfattar bara skrivtolkar, inte som tidigare också undertextare som textar tv-program. Studen- Pauline Ssemmango och Jimmi Lindberg är två av nio studenter på utbildningen. 6

7 Reportage Under utbildningen har Pauline och Jimmi varit på studiebesök hos Hörselskadades Riksförbund. Där fick de ta del av beställarnas önskemål hos skrivtolken. nämnare Karin ville renodla skrivtolkutbildningen Karin De Farfalla sitter i lärarrummet tre trappor upp på Stora Nygatan 27. När hon fick frågan om hon ville vara linjeföreståndare på skrivtolkutbildningen var hennes krav att utbildningen skulle renodlas. Skrivtolkutbildningen är ettårig och studenterna använder numera bara qwerty-tangentbordet, det vanliga tangentbordet. Att lära sig veyboard-tangentbordet, då man skriver med stavelser, är för svårt att lära sig på ett år, menar hon. Det skulle ta för mycket av studentens kognitiva kapacitet. Södertörns Folkhögskola har fyra utbildningar, varav tre i Gamla Stan: skrivtolk, teckenspråks- och dövblindtolk samt TUFF-utbildningen, en teckenspråksutbildning för föräldrar. Karin berättar att det just nu förs diskussioner om en femte utbildning på folkhögskolan, en renodlad utbildning för undertextare alternativt en veyboard-utbildning. Även om undertextning och skrivtolkning hör ihop är det för svårt att kombinera, menar Karin. Det är två olika yrken. Jag tror på den här modellen. Vi har lyssnat på tolkar och intresseorganisationer. Som utbildad teckenspråkstolk brinner Karin för tolkyrket. Jag vill att de som söker skrivtolkutbildningen vill bli tolkar. Att det är ett yrke och ett mål. Förut var det inte alltid så. Karin De Farfalla är föreståndare på skrivtolkutbildningen vid Södertörns folkhögskola. terna har valts ut med omsorg, förutom skriv- och språktester har runt 35 sökande djupintervjuats. En gemensam nämnare för de nio eleverna är deras stora intresse för det svenska språket. Jag pluggade till lärare, men så ville jag ha en kortare utbildning. Jag har arbetat som korrekturläsare och transkriberare och är väldigt förtjust i att arbeta med det svenska språket, berättar Pauline. Jag visste inte så mycket om hörselskadade och döva, men jag sökte utbildningen och det kändes bra. För Jimmi var anledning snarlik: Jag tyckte det var perfekt. Det handlar om kommunikation och språk, det är jag väldigt intresserad av. Jag sökte på nätet och hittade utbildningen där. Tempot på utbildningen är högt. Flera gånger i veckan hålls lektioner till sent på kvällen, och studenterna följer med tolkar även på helger. Studenterna tränar hårt för att skriva snabbt och felfritt. Målet är 350 nedslag i minuten med 97 procent precision. De har lektioner i skrivtolkning, tolketik, tolkteknik, tecken som stöd och de läser böcker om hörselskadade för att få en förståelse för sina beställare. Vid sidan om auskultationen, då de följer med aktiva skrivtolkar när de arbetar, innehåller våren mycket praktik. Det känns som man utvecklas varje dag. Men det är tufft. Fast jag föredrar att det är mycket nu än att man förlänger utbildningen, säger Jimmi. Både Jimmi och Pauline är positiva till utbildningen de gått hittills. Jag är riktigt nöjd, säger Jimmi. Vi är den första årskullen efter att utbildningen gjorts om. Om man har grund som skrivtolk kan man lära sig veyboard. Vi har mycket kontakt med skrivtolkar. Det är en väldigt bra blandning av praktik och teori. Men trots att arbetsmarknaden för de nyexaminerade eleverna som vill stanna kvar i Stockholm ser ganska mörk ut, ser Jimmi och Pauline ljust på framtiden. I och med att efterfrågan är låg är det få tolkbolag, eller inga alls, som har fastanställda skrivtolkar. Både Pauline och Jimmi tror sig arbeta som frilansare när de är klara. I alla fall till dess att efterfrågan ökar. Då skulle båda kunna föreställa sig en fast anställning på något av tolkbolagen. 7

8 Heminstruktörer Alla stockholmare får heminstruktörer Södermalm först ut som regionansvarig stadsdel med ansvar för innerstaden Foto: sxc.hu En heminstruktör hjälper bland annat brukare att ta hand om sina hörapparater. Nu är det klart att tillgången till heminstruktörer för syn och hörsel ska säkras över hela Stockholms stad. Beslutet togs av kommunfullmäktige i budgeten för år En heminstruktör tränar, informerar och stöjder personer med nedsatt syn eller hörsel. Oftast sker detta i den egna bostaden, men även på boenden, där heminstruktören också utbildar personal. I Stockholm har stadsdelarna tidigare organiserat sina heminstruktörer på egen hand, med konsekvensen att tillgången till tjänsten för Stockholms invånare har varierat kraftigt. Heminstruktörerna har dessutom ofta varit utsatta för besparingar. Uppdelat i tre regioner I och med kommunfullmäktiges beslut ska staden under 2013 organisera tjänsten i tre regioner: innerstaden, västra staden och södra staden. I vardera region har en stadsdel det organisatoriska ansvaret enligt Socialförvaltningens riktlinjer. Ett av kraven är att heminstruktörerna ska finnas för både hörsel- och synskadade, vilket inte alltid varit fallet tidigare, och att tjänsten ska vara tillgänglig för alla invånare över 20 år. Anders Håkansson, utredare vid Stockholms stad, säger att antalet tjänster ska behållas och att det inte ska vara möjligt att göra neddragningar: Det ska finnas en likhet över staden. Man ska inte kunna spara på detta. Den ansvariga stadsdelen fakturerar de andra stadsdelarna. Hornstulls servicehus Vilken stadsdel som blir ansvarig i vardera region är ännu inte klart. Närhet till kommunikationer och stadsdelarnas organisation av andra tjänster kommer att spela in. Först ut att föreslå en stadsdel är innerstaden, som föreslår Södermalm som ansvarig för områdena Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm. Enligt stadsdelens förslag ska heminstruktörerna i innerstaden sitta på Hornstulls servicehus, berättar Claes Lagergren, chef för Södermalms äldreomsorg. Förändringarna för innerstaden föreslås gälla från den 1 juli Enligt Anders Håkansson ska den nya organisationen utvärderas efter att verksamheten varit igång 1,5 till två år. Fem hörselanpassade program på Midsommarkransens gymnasium Det nya hörselgymnasiet i Stockholm har fått namnet Midsommarkransens gymnasium och kommer att ligga i Brännkyrka gymnasiums tidigare lokaler. Efter förra numret av Språkröret har Stockholms utbildningsnämnd nu beslutat om detaljerna kring stadens nya gymnasieverksamhet. Enligt beslutet ska skolan heta Midsommarkransens gymnasium istället för det första förslaget Stockholms nya gymnasium. Nuvarande årskurs ett och två på Frans Schartaus gymnasium flyttar med, tillsammans med skolans personal. På Gymnasiemässan i Älvsjö presenterades Midsommarkransens gymnasium, där alla program även erbjuds i anpassade hörselklasser. Även barn- och fritid Sedan det ursprungliga förslaget har ytterligare ett program tillkommit, barnoch fritidsprogrammet. Tillsammans med programmen med inriktning natur, samhäll, ekonomi och handel/ administration kan elever som saknar behörighet även söka introduktionsprogram med anpassad hörselklass. Huruvida introduktionsprogrammen startar beror däremot på söktryck och lokallösningar, enligt Liz Berg, ansvarig gymnasiechef vid Stockholms stad. Ansökningar till höstens program kan göras mellan den 21 januari och den 15 februari. På Gymnasieantagningens hemsida finns utbildningarna vid Midsommarkransens gymnasium redan nu med. Akustiska utmaningar Under tiden fortsätter arbetet med att tillgängliganpassa lokalerna. I november arrangerades ett möte med intresseorganisationerna, ett möte som gav förvaltningen mycket kunskap och en hel del utmaningar, enligt Liz Berg. Som exempel har lokalerna en stor ljushall som behöver åtgärdas för att förbättra ljudmiljön. Staden planerar nu arbetet med att anlita akustiker. 8

9 Stockholm Föreningssidor Nu kan du få vårt nyhetsbrev AKTUELLT direkt till din e-post I november lansade föreningen nyhetsbrevet Aktuellt från Hörselskadades förening i Stockholm. Nyhetsbrevet är kostnadsfritt och alla som är intresserade av att få information om hörselfrågor till sin e-post kan registrera sig. Nyhetsbrevet är ett steg i föreningens arbete med att hitta fler vägar att nå sina medlemmar och för att locka nya medlemmar till föreningen. Nyhetsbrevet kommer att innehålla aktuella föreningsarrangemang och föreningens egna nyheter, men även andra hörselnyheter och tips från Stockholmsområdet. Sedan nyhetsbrevet lanserades har gensvaret varit stort. Startens 150-tal medlemmar från föreningens tidigare e-postlista hade före jul vuxit till 345 prenumeranter. Läs hur du blir prenumerant här till höger. Så får du föreningens nyhetsbrev Gå in på ww.hrfstockholm. se och klicka på bilden Nyheter till din e-post i högerspalten. Där hittar du en länk för att registrera dig. Du kan också skicka ett mejl med namn och e-postadress till moa. Så här såg föreningens första nyhetsbrev ut. ANNONS Temakvällar om hörsel, strategier och hjälpmedel Hörselskadades förening i Stockholm bjuder in till tre temakvällar för dig vill veta lite mer om några av våra mest grundläggande hörselfrågor. Förutom föredragen blir det samtal och diskussion. Vi bjuder på smörgås och kaffe. Örat, hörseln och audiogrammet Föreläsning och samtal med Vanja Nyström, hörselpedagog och audionom vid Hörsel- och balanskliniken. Tid: Måndagen den 11 februari klockan Anmälan senast den 7 februari till eller (telesvar). Kommunikativa strategier Föreläsning och samtal med Kerstin Jevall, hörselpedagog och audionom vid Hörsel- och balanskliniken. Tid: Tisdagen den 19 februari klockan Anmälan senast den 14 februari till eller (telesvar). Vilka hörhjälpmedel finns och till vad? Föreläsning och samtal med Ching Huang, audionom vid Hörsel- och balanskliniken. Tid: Tisdagen den 26 februari klockan Anmälan senast den 21 februari till eller (telesvar). i samarbete med Hörsel- och balanskliniken vid Plats: Hörselskadades förening i Stockholm, Instrumentvägen 19, Hägersten (t-bana: Örnsberg) Slinga finns. Vi beställer skrivtolk. Läs också på Foto: sxc.hu 9

10 Höstmöte 2012 Verksamhetsplan presenterades i ny form Torsdagen den 22 november höll Hörselskadades förening i Stockholm höstmöte, ett av två årliga föreningsmöten för medlemmar. Sedan revideringen av stadgarna hösten 2010 beslutar höstmötet om budgeten för nästkommande år. Höstmötet inleddes med ett anförande av förbundsordförande Jan-Peter Strömgren, som berättade för föreningens medlemmar om förbundets, distriktens och lokalföreningarnas framtida arbete. Rubriken var Fyra år av upplysning och syftade på kongressens handlingsplan för de fyra kommande åren. En stor del av tiden gick åt till att diskutera hörselvården och särskilt de förändringar som skett i Stockholms län. Verksamhetsplan & budget för år 2013 Hittar du på vår hemsida: och i föreningens lokaler på Instrumentvägen 19 i Hägersten. Därefter beslutade ett enhälligt höstmöte om budgeten för 2013 och gav sitt stöd till styrelsens föreslagna verksamhetsplan. För första gången hade styrelsen valt att lägga budgeten i verksamhetsplanen, för att medlemmarna lättare ska få en överblick av de olika verksamhetsdelarnas kostnader. 24 röstberättigade medlemmar deltog under höstmötet. Jan-Peter Strömgren. Oscar Hedenfeldt och Jan Lamby var mötessekreterare samt mötesordförande. Föreningens ordförande Lars Lindén, till höger, presenterade förslaget till verksamhetsplan för Sök stöd ur HRF:s fonder Vet du att du kan söka bidrag från Hörselskadades Riksförbund? Sista ansökningsdag för att söka bidrag ur fonderna i år1 är den 31 mars Bidrag kan sökas av hörselskadade, döva och vuxendöva och i första hand ges bidragen till utlandsstudier, språkresor och teckenspråkskurser för föräldrar till hörselskadade barn. Likaså prioriteras du som har varit medlem i minst tolv månader före Personer med hörselskada kan söka medel ur HRF:s sociala fonder. sista ansökningsdagen. Aktiviteten du söker bidrag för ska äga rum mellan den 1 maj 2013 och 30 april Ladda ner en ansökningsblankett på se eller kontakta Hörselskadades Riksförbund genom e-post telefon eller texttelefon Engagerade deltagare på föreläsning om implantat Strax före jul fick föreningen besök av Gunnar Eskilsson, ingenjör på CI-kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, som föreläste om hur hörselimplantaten cochlea och EAS (elektroakustisk stimulering) fungerar, vem som är kandidat och vilka risker som finns. Bland annat förklarade Gunnar Eskilsson att det finns en risk att patienter med EAS tappar en del av den resterande bashörsel. CI-kliniken vill därför att patienten ska ha mycket bra bashörsel kvar. Gunnar Eskilsson är verksam som ingenjör vid CI-kliniken. EAS är dock fortfarande mycket ovanligt och CI-kliniken vill få in fler patienter från hörselklinikerna. Åhörarna var få men engagerade. Hade du inte möjlighet att komma kan du läsa mer om implantat på 10

"Jag hör tonerna i mitt inre"

Jag hör tonerna i mitt inre Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 1 februari 2015 årgång 72 Nina har en hörselnedsättning och går på Kungliga musikhögskolan "Jag hör tonerna i mitt

Läs mer

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 April 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Lilian blingar gärna sin hörapparat

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 April 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Lilian blingar gärna sin hörapparat Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 2 April 2012 årgång 69 Lilian blingar gärna sin hörapparat Innehåll nr 2 2012 3 4 6 7 8 10 12 13 15 16 Ledaren

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014 Audiologisk dag8 9 Innehåll 4 En idé som blev verklighet 5 Så styrs distriktet i dag 6 Mot nya djärva mål 7 Gymnasium i höst 8 9 Audiologisk

Läs mer

DistriktsNytt. Utmaningarna är gamla även om året är nytt. Det här har vi gjort därför ska du vara med!

DistriktsNytt. Utmaningarna är gamla även om året är nytt. Det här har vi gjort därför ska du vara med! DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2013 Utmaningarna är gamla även om året är nytt Det här har vi gjort därför ska du vara med! Innehåll 3 Ledare Ljudmiljö Lill-Skansen 4 5CI-föreningens

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselpedagog. ett utdöende släkte? Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2013

DistriktsNytt. Hörselpedagog. ett utdöende släkte? Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2013 DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2013 Hörselpedagog 6 7 ett utdöende släkte? Innehåll 3 Ledare Texttelefoni.se Tinnitusstyrelsen På Tinnitusföreningens årsmöte valdes styrelsen

Läs mer

Medlemstidning 2007:1

Medlemstidning 2007:1 Medlemstidning 2007:1 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ordförandeordet Sid 4 Höstens program, Data med ABF Sid 5 - - HRF-kurser, Seniorer Sid 6 Hörcentralens föreläsningar Soppteater i Uppsala Sid 7 Textat i Stockholm

Läs mer

Medlemstidning 2007:4

Medlemstidning 2007:4 Medlemstidning 2007:4 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Seniorträffarna, HC om TSS mm Sid 5 HRF-kongrressen i vår Hörselrådet Sid 6 Kallelse till höstmöte Sid 7 Nomineringsblankett Sid 8 Slingrapport

Läs mer

DistriktsNytt. Agneta ny ordförande Hörselvård i rörelse Arbetsgrupp mot buller Lyckad kurshelg Teater i Huddinge NR 3

DistriktsNytt. Agneta ny ordförande Hörselvård i rörelse Arbetsgrupp mot buller Lyckad kurshelg Teater i Huddinge NR 3 DistriktsNytt NR 3 HÖRSELSKADADES DISTRIKT I STOCKHOLMS LÄN 2010 Agneta ny ordförande Hörselvård i rörelse Arbetsgrupp mot buller Lyckad kurshelg Teater i Huddinge 1 INNEHÅLL 3 ORDFÖRANDENS LEDARE 4 HÖRSELVÅRD

Läs mer

Medlemstidning 2007:2

Medlemstidning 2007:2 Medlemstidning 2007:2 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Möte för nya på Möjlighetscentret Stjärnsmällar och svarta hål Sid 5 Seniorträffar Picknick i Botaniska Trädgården Sid 6 Invigning av Infoteket

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2014:2 med höstens program

Luren. Medlemstidning 2014:2 med höstens program Luren Medlemstidning 2014:2 med höstens program Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Nathalie Colombo, ordförande 018-406 23 28, mobil 0709 10 27 83 nathalie.colombo@hrf-uppsala.se Claes Mattsson,

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Riksårsmöte 2014 Riksteaterns Tyst Teater Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 2/2014 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand

- LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 Februari 2013 Nr 1 Linda Eriksson, Maria Larsson och Håkan Thomsson Foto: Åsa Nilsson - LSS-kampanjen i full gång - Föreställning om Helen Keller - Familjevecka i

Läs mer

Medlemstidning 2010:3

Medlemstidning 2010:3 Luren Medlemstidning 2010:3 Sid 2: Styrelsen, redaktion Sid 9 Hörselrådet i maj, Audiologen Ur Innehållet: Sid 3: Sid 4: Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Ordföranden har ordet Vi har förlorat en vän! Hörseldagen

Läs mer

Medlemstidning 2004:4

Medlemstidning 2004:4 Medlemstidning 2004:4 Sid. 2 Styrelsen Sid. 3 Ordförandeordet Sid. 4 Höstens Program Sid. 5 Höstens Program Sid. 6 Hänt i Höst Sid. 7 Mässa De äldres vardag Sid. 8 HRF:s Forskn.konferens i Norrköping Sid.

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

Medlemstidning 2009:3

Medlemstidning 2009:3 Luren Medlemstidning 2009:3 Ur Innehållet: Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Styrelsen, redaktion Ordföranden har ordet Seniorträffar Hantverkarna på Uppsala Stadsteater 9 oktober Studiecirklar

Läs mer

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand

- Ny vardag med ledarhund. - LSS - Rätt att leva som andra. - Dövblindas dag i Härnösand Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 33 April 2010 Nr 2 Foto: Barbro Carlberg - Ny vardag med ledarhund - LSS - Rätt att leva som andra - Dövblindas dag i Härnösand Innehåll Ny vardag med ledarhund... sid

Läs mer

- FSDB och DBU på plats i Almedalen - Full fart på FSDB:s skåningar! - PTS efterlyser smarta lösningar

- FSDB och DBU på plats i Almedalen - Full fart på FSDB:s skåningar! - PTS efterlyser smarta lösningar Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 34 Oktober 2011 Nr 5 Hörselorganisationerna sprider sitt budskap - FSDB och DBU på plats i Almedalen - Full fart på FSDB:s skåningar! - PTS efterlyser smarta lösningar

Läs mer

1/2014 I DETTA NUMMER: VIS Cirkelledarutbildning. Branciootorenalt syndrom. Appar som förenklar. ... och mycket mer

1/2014 I DETTA NUMMER: VIS Cirkelledarutbildning. Branciootorenalt syndrom. Appar som förenklar. ... och mycket mer VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige Psst... Sommaren 2014 firar VIS sommarvecka med TSS 20 år! Läs mer på sidan 8. I DETTA NUMMER: VIS Cirkelledarutbildning Branciootorenalt syndrom Appar som förenklar...

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

- Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 September 2013 Nr 4 Lickan Qviberg med barnen Freija och Loke - Härlig familjevecka i Härnösand - 12 års kamp för personlig assistent! - Socialhaptisk kommunikation

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

DistriktsNytt. Befria samtalet Svensk forskning hjälper ljudöverkänsliga patienter Faddrar - en lyckad satsning NR 1

DistriktsNytt. Befria samtalet Svensk forskning hjälper ljudöverkänsliga patienter Faddrar - en lyckad satsning NR 1 DistriktsNytt NR 1 HÖRSELSKADADES DISTRIKT I STOCKHOLMS LÄN 2010 Befria samtalet Svensk forskning hjälper ljudöverkänsliga patienter Faddrar - en lyckad satsning 1 INNEHÅLL 4 SVENSK FORSKNING HJÄLPER LJUDÖVERKÄNSLIGA

Läs mer

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5

Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 35 Oktober 2012 Nr 5 DBU:s styrelse ska anordna nordisk ungdomsträff - Hälsostudie Usher syndrom typ 1 - Nytt om syn- och hörselinstruktörer - FSDB:s kongress 2013 Innehåll

Läs mer

bättre DistriktsNytt Pris för ljudmiljö dövgymnasium Hörselskadades distrikt i Stockholms län #5 2012

bättre DistriktsNytt Pris för ljudmiljö dövgymnasium Hörselskadades distrikt i Stockholms län #5 2012 DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #5 2012 Pris för bättre ljudmiljö Projektgruppen för Förskoleutveckling i Enskede-Årsta-Vantör har tilldelats hörselpriset Stockholms-Snäckan Sid

Läs mer

ORIGINAL KAMP- VILJA. Sluta räkna minuter! Forskare vill se annorlunda bedömningar. Gör en egen kortfilm Kreativ workshop på STIL i vår.

ORIGINAL KAMP- VILJA. Sluta räkna minuter! Forskare vill se annorlunda bedömningar. Gör en egen kortfilm Kreativ workshop på STIL i vår. ORIGINAL STILs tidning om Independent Living Nr 1 2012 Mars Sluta räkna minuter! Forskare vill se annorlunda bedömningar. Gör en egen kortfilm Kreativ workshop på STIL i vår. KAMP- VILJA Protesterna mot

Läs mer

DistriktsNytt. Vårdvalsinformation Skåningar på besök Hörselgemenskapshelg. Nr 5. Hörselskadades distrikt i Stockholms län

DistriktsNytt. Vårdvalsinformation Skåningar på besök Hörselgemenskapshelg. Nr 5. Hörselskadades distrikt i Stockholms län DistriktsNytt Nr 5 Hörselskadades distrikt i Stockholms län 2011 Vårdvalsinformation Skåningar på besök Hörselgemenskapshelg Innehåll 3 vintertid, vårdval 4 textad kultur 4 ny medarbetare på kansliet 4

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer