Senaste nytt på nr 4 November 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Sofies implantat väckte tankar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 4 November 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Sofies implantat väckte tankar"

Transkript

1 Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på nr 4 November 2012 årgång 69 Sofies implantat väckte tankar

2 Innehåll nr Ledaren Nytt hörselgymnasium startar hösten 2013 Utbildningens framtid hänger på elevantal Beslut upprör Äldrenämnden lägger ner sitt funktionshinderråd Reportage För Sofie har nuet varit viktigast under resan mot en hörsel med implantat Föreningssidor Stockholms-Snäckan gick till bättre ljudmiljö på förskolor Teater Hipp-Happ på turné Höstmöte med fokus på de kommande fyra åren Klubbinfo På kansliet Foto: sxc.hu Redaktörens ruta I implantat-tankar? Enligt vårt riksförbund HRF borde tio gånger så många erbjudas hörselimplantat än vad som faktiskt sker. I dag har en bra bit över personer i Sverige implantat, men siffran borde vara närmare personer, anser HRF. Att siffran borde vara mycket högre beror till stor del på en ny variant av cochleaimplantat, EAS. Implantatet innebär att även personer som har hörselrester kvar kan opereras. Men landstingen snålar och tänker kortsiktigt, tycker HRF. I det här numret av Språkröret får du följa Sofie under hennes hörselresa. Allas upplevelser är unika, och allas hörsel är unik. Så även Sofies. När jag träffade Sofie för första gången sa hon att hon gärna hade läst om en annan persons funderingar och tankar, före och efter operationen. Inte så mycket om det medicinska ingreppet, utan om den mentala biten runt omkring. Och även om Sofie inte fick möjlighet att göra just det, så kanske hennes historia kan hjälpa någon annan att förbereda sig för en alldeles egen implantatresa. Oavsett om du har tinnitus, hörselnedsättning, menières sjukdom, ljudöverkänslighet eller cochleaimplantat, är du välkommen till Hörselskadades förening i Stockholm. Har du funderingar kring om du skulle kunna vara en av de personerna som kan vara aktuell för ett implantat är du dessutom extra välkommen tisdagen den 11 december. Då arrangerar föreningen nämligen en introduktionsföreläsning om cochlea- implantat och EAS för vuxna. Annonsen för föreläsningen hittar du på sidan 11. Vi ses kanske då? redaktör Foto: P-O Olsson Språkrörets redaktion Språkröret ges ut av Hörselskadades förening i Stockholm och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Lars Lindén Redaktör Omslag Sofie. Foto:. Upplaga ex Prenumeration 200 kr/år Tryck Katarina Tryck AB ISSN Språkrörets utgivning 2013 nr 1 utkommer vecka 1 manusstopp 3/ nr 2 utkommer vecka 16 manusstopp 18/3 nr 3 utkommer vecka 28 manusstopp 3/6 nr 4 utkommer vecka 44 manusstopp 7/10 Redaktionen ansvarar ej för obeställt material och förbehåller sig rätten att korta insända texter. Fotograf är Moa Källström om ej annat anges. Skänk en gåva till föreningens verksamhet Din gåva till föreningen är betydelse full för att vi ska kunna fortsätta bedriva vår verksamhet. Styrelsen framför ett varmt tack för din generositet. Ange gärna vilken fond som avses för ditt bidrag: Föreningsverksam het, Åke Ahlséns fond, Georgien-projektet eller Moldavien-projektet. Plusgiro Kontakta kansliet för mer information (se sidan 16). 2

3 Ledaren Det ideella engagemanget gör mig stolt Hösten är en tid för framåtblickande för oss föreningsaktiva. Vi ska upprätta verksamhetsplan och budget för att presentera för er medlemmar. Verksamhetsplanen för 2013 blir den första efter att kongressen antagit det fyra åriga handlingsprogrammet, som specificerar vad som ska göras och på vilken nivå det ska göras av förbund, distrikt och lokala föreningar. Men planeringen utgår ändå från den fina verksamhet vi har i dag. Jag är stolt över att vara ordförande i en förening med så mycket ideellt engagemang. Vår förening har en fantastisk social verksamhet som leds av medlemmar, främst i våra klubbar och våra nätverk men även Öppet husverksamheten. Teatergruppen Hipp- Happ är också ett fint exempel på ett betydelsefullt ideellt engagemang. Det är fantastiskt för en styrelse att ha tillgång till sådana grupper, som verkligen är verksamma och som gör mer än halva jobbet i den här föreningen. Under de senaste åren har vi även haft en fin föreläsningsverksamhet. Den beräknas fortsätta med viss samordning med den förväntade satsningen inom distriktet på intressepolitisk verksamhet. En stor fråga för kansliet, styrelsen och samtliga medlemmar är vår pågående organisationsöversyn, som främst innebär att vi kommer att ha en kanslichef. Den personen kommer att få ett stort ansvar att leda verksamheten under styrelsen. Styrelsen kommer även i fortsättningen att ta de strategiska besluten och även ha kontakt med er medlemmar. Här vill jag lyfta fram den kommande styrelsebloggen, som förhoppningsvis bland annat kommer att visa hur vi bevakar frågorna inom olika samhällssektorer som utbildning, kultur och aktuell politik. Förutom att vara ordförande i föreningen är jag även vice ordförande i distriktet. Där anstränger vi oss för att ändra inriktningen mot mer intressepolitiskt arbete, vilket ligger i linje med arbetsfördelningen mellan främst distrikt och lokala föreningar. Jag, likt många andra, brinner för hörselvårdsfrågorna, som är distriktets ansvarsområde. De senaste åren har vår förening ägnat mycket tid åt dessa frågor, främst för att informera er medlemmar om de förändringar som pågår. Det ansvaret kommer framöver att mycket mer falla på distriktet. Vidare planerar distriktet ett större intressepolitiskt projekt, som involverar medlemsökningar inom Hörsel skadades distrikt i Stockholms län. Projektet ger förmodligen även Stockholmsföreningen ett ökat antal medlemmar. Jag tror även våra egna ansträngningar här i föreningen kommer att öka medlemsantalet inom närområdet till våra fina lokaler i Hägersten. Lars Lindén, ordförande Foto: Jonas Sahlberg Hörselmottagningarna i Stockholm blir fler Berätta om en dag i ditt liv Du kan själv välja mottagning när du provar ut hörapparat. Sedan Stockholms län fick en förändrad hörselvård har de 21 hörselmottagningarna från start vuxit till 32 mottagningar i mitten på oktober. I och med vårdvalet inom den primära hörselrehabiliteringen kan du själv välja vilken av landstingets godkända hörselmottagningar du går till. De 32 mottagningarna är i dag fördelade på 10 företag och finns över hela länet. En aktuell lista över mottagningar hittar du på föreningens hemsida MK Den digitala insamlingen Livsbild uppmanar dig att berätta vad just du gör tisdagen den 6 november. Du kan skriva, teckna eller tala in din berättelse. Långt eller kort, med eller utan bilder. Under 2012 samlar Nordiska museet och Handikapphistoriska föreningen in berättelser och fotografier för att lyfta livsberättelser från människor med funktionsnedsättning. Läs mer på MK Testa hörseln i mobilen Känner du någon som behöver testa sin hörsel? Nu kan du tipsa om mobilappen Hörseltestaren som finns både för iphone/ipad och Android. Det är Hörselskadades Riksförbund som har lanserat appen inför Hörselveckan den oktober. Testet är ett tali-brus-test och har tagits fram tillsammans med forskningsinstitutet Hörselbron. Om testet visar tecken på nedsatt hörsel är det dags att gå vidare och kontakta en vård- eller hörselmottagning. Läs mer om HRF:s hörseltest på hemsidan MK 3

4 Hörselgymnasium Stockholm får gymnasium för elever med hörselskada Gymnasiechefen: Ska utvecklas med elevunderlaget Efter år av utredningar är det nu klart att Stockholms stad startar ett gymnasium för elever med hörselnedsättning. På Stockholms Nya Gymnasium kan elever med hörselskada till en början välja mellan fyra program. Förhoppningen är att gymnasiet är ett första steg mot en större gymnasieverksamhet för hörselskadade och döva elever, berättar Liz Berg, ansvarig gymnasiechef. Verksamheten ska slås ihop med Frans Schartaus gymnasium, som ska flytta. Det nya gymnasiet får namnet Stockholms Nya Gymnasium och föreslås hamna i Midsommarkransen. Allt kommer vara klart till Gymnasiemässan i Älvsjö den november. Det är också klart till gymnasiekatalogen senare i höst. Gymnasiet kommer till en början att erbjuda fyra program: natur, samhäll, ekonomi samt handel- och administration. Klasserna är halverade i storlek och om de 16 platserna inte går åt till hörselskadade elever fylls de på med hörande elever. Vidare ska lokalerna tillgänglighetsanpassas och personalen ska ha hörselpedagogisk specialkompetens. Huruvida teckenspråket ska finnas som valbart ämne är ännu inte klart. Elevunderlag avgörande Verksamhetens akilleshäl är elevunderlaget. Stadens ambition är att verksamheten ska bli större och det Beslutet ser ut som det gör för att vi inte vet hur många elever det blir Liz Berg, gymnasiechef för det nya hörselgymnasiet får gärna bli fler program, enligt Liz Berg. Men det är helt avgörande att elever söker sig till skolan. Det hörselpedagogiska nav som utredningen föreslår, där den hörselpedagogiska kompetensen skulle ha funnits samlad, finns därför inte med i uppstarten. Att beslutet ser ut som det gör beror på att vi inte vet hur många elever det blir. Det är lättare att starta det hörselpedagogiska navet om det finns många elever. I början kan det vara svårt. Men jag upplever att det finns en väldigt hög ambition från utbildningsförvaltningen och att man tar det här på allvar, säger Liz Berg. Hisus försiktigt positiva Upptagningsområdet är än så länge endast Stockholms stad, men diskussioner med länets övriga kommuner har påbörjats. Elever som är intresserade av verksamheten och bor i Hela förslaget Slutrapporten från Hörselskadade ungdomars gymnasiealternativ i Stockholm, Hugis, finns att läsa på Insyn, Stockholms stads hemsida för nämndhandlingar (Utbildningsnämnden ): stockholm.se. andra kommuner i länet är dock välkomna att söka sig till den redan nu. I de fallen kommer frågan diskuteras med hemkommunen. På Unga Hörselskadade i Stockholms stad (Hisus) är man försiktigt positiva. Vi är glada över att Stockholms stad äntligen tagit beslutet att skapa en ny gymnasieskola för hörselskadade elever. Det är viktigt att möjligheten finns att bo hemma under gymnasiet och samtidigt kunna gå i hörselklass, säger Hisus ordförande Sin Vuu. Något vi är bekymrade över är att Stockholms stad inte har tagit några beslut kring inkluderade elevers skolsituation. Det finns tyvärr alldeles för många elever med hörselskada som går inkluderat utan att få det stöd som behövs. HRF-protest mot ändrad målgrupp på riksgymnasium Hörselskadades Riksförbund protesterar mot förslaget att ändra målgruppen på riksgymnasierna i Örebro. I ett remissvar riktar HRF kraftig kritik mot utredningsförslaget Likvärdig utbildning. Målgruppen för riksgymnasiet i Örebro föreslås framöver vara döva och hörselskadade elever med behov av teckenspråk. Enligt HRF innebär det i praktiken att många hörselskadade inte får möjligheten att gå på gymnasiet. Marianne Rogell Eklund är intressepolitisk samordnare på HRF: Vi har mött många ungdomar som gått på Riksgymnasiet för Hörselskadade under åren, som inte har haft teckenspråket med sig. Förslaget innebär att man stänger ute elever med den bakgrunden. HRF skriver vidare att förslaget försvagar teckenspråkets ställning, tvärtemot innebörden av den nya Språklagen. För många elever väcks intresset för och behovet av teckenspråket först på riksgymnasiet. En begränsning av målgruppen ökar risken för att man inte kan erbjuda alla nationella program, fortsätter Marianne Rogell Eklund. Vi värnar om ett gymnasium med nationellt uppdrag. 4

5 Lokala nyheter HSO Stockholm: Vem ska föra de äldre funktionshindrades talan? Äldrenämnden i Stockholm lägger ner sitt funktionshinderråd Äldrenämnden i Stockholms stad har beslutat att lägga ner sitt funktionshinderråd och flytta frågorna till Socialnämnden. Ett beslut som HSO Stockholms stad motsätter sig. Det är mycket illavarslande att Äldrenämnden överhuvudtaget kan överväga att ta bort detta råd, säger ordförande Charlotte Norlin. Charlotte Norlin är ordförande för HSO Stockholms stad, som tillsammans med DHR och SRF ansvarar för nomineringarna och utbildningen av ledamöterna i Stockholms funktionshinderråd. HSO:s styrelse har i en skrivelse starkt fördömt att rådet läggs ner, och kritiken är frän: Vem ska föra de äldre funktionshindrades talan? Bevakningen av funktionshinder bland äldre flyttas till Socialnämnden. Foto: sxc.hu Pensionärsfrågor är en helt annan sak. Barn kan inte driva funktionshindrade barns talan. Kör över de svagaste Charlotte Norlin kritiserar frågan i flera avseenden. Hur ska Socialnämndens funktionshinderråd hinna med? Varför har ärendet inte skickats på remiss till organisationerna? Hur kan Äldrenämnden besluta om annan nämnds arbete? De svagaste kan man köra över. Detta är en grupp som har svårt att få sin röst hörd, är det så Stockholms stad vill ha det?, frågar Charlotte Norlin. Stockholms snart 27 funktionshinderråd är rådgivande och varje nämnd ska ha ett råd kopplat till sig. Rådens uppgift är att bevaka funktionshinderperspektivet. Beslut i samverkan Beslutet att lägga ner Äldre nämndens råd och flytta över frågorna till Social nämnden gäller från den 1 november 2012 och fattades i september i samverkan med Socialnämnden, enligt Äldreförvaltningens direktör Eva Frunk Lind. På Äldreförvaltningen, som initierat förändringen, anser man att åldersgränsen har spelat ut sin roll och att Socialnämnden har större expertis i frågorna. Risken att funktionshinderperspektivet tappas bort på Äldreförvaltningen finns inte, menar Eva Frunk Lind: Det tror jag absolut inte, det perspektivet finns med per automatik när man bli äldre. Ewa Samuelsson (KD), som är biträdande borgarråd med ett övergripande ansvar för funktionshinderfrågor i Stockholms stad tycker inte att det är underligt att råden slås samman. Det är inte helt nytt att ett råd har flera ansvarsområden. Nämnderna är överens och HSO har representanter i råden där frågan har diskuterats. De har haft möjlighet att ta upp frågan med sin organisation. Vi får ha ögonen öppna på hur arbetet fortskrider så att inga frågor faller mellan stolarna, fortsätter Ewa Samuelsson. Enligt borgarrådet finns det inga planer inom Stockholms stad att i övrigt minska antalet funktionshinderråd. SVT: Hörselvård lurar stockholmare till dyra köp Hörselvården i Stockholms län har blivit big business, enligt ett inslag i SVT:s Rapport. Inslaget, som sändes i början av hösten, berättar att patienter rekommenderas att köpa hörapparater för tiotusentals kronor. En kvinna från Stockholmsområdet hävdar i inslaget att en audionom på ett hörselföretag försökte sälja två hörapparater till en kostnad av kronor styck utan att ens göra ett hörseltest. Jag blev både chockad och förvånad. Förra gången betalade jag bara 600 kronor, säger kvinnan till Rapport. Förändringarna inom hörselvården i Stockholms län innebär att företagen säljer hörapparater ur ett privat sortiment genom fritt val, samtidigt som de ska tillhandahålla landstingets hörapparater. Se inslaget på horapparater-har-blivit-big-business Hörapparatutprovningen i Stockholm har uppmärksammats i nationella nyheter. 5

6 Sofies resa mot en annan Sofie är barndomshörselskadad, har alltid levt bland normalhörande, läst på läppar och använt hörapparat. Men under 2012 har Sofie påbörjat en ny hörselresa, den med ett cochlea-implantat. En resa av insikter, svårigheter men framför allt av upplevelser. För Sofie har nuet varit starkast. Det är början av februari och Sofie åker till vår mötesplats direkt från sitt arbete. Vi har bestämt träff i en hotell foajé i centrala Stockholm för att prata om Sofies funderingar kring att få ett hörselimplantat. Trots att vi letar upp den del av lokalen som är lugnast, så är det svårt. Sofie är helt beroende av att läsa på läppar, det har hon varit illa tvungen att lära sig. När Sofie var riktigt liten blev hennes hörsel sämre och sämre. Vid fem års ålder visade hörselkurvan ett rejält hack nedåt. Sedan dess har hörseln sakta försämrats och i dag tycker hon inte längre att hörapparater hjälper henne. Hon hör nästan inga diskanttoner alls längre, och därför tycker hon att det inte heller finns mycket hörsel kvar att riskera. Ungefär två veckor tidigare har Sofie för första gången besökt Sektionen för cochlea-implantat på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, CI-kliniken. CI-kliniken är ett av sju sjukhus i Sverige som genomför CI-operationer. Resan som Sofie beslutat att låta oss att vara med på, började sommaren 2011 när hennes öronläkare frågade henne om ett implantat inte kunde vara intressant. För Sofie var tanken helt ny. Det första besöket på CI-kliniken dröjde ett halvår men väl där var beslutsprocessen kort. Besöket var inget informationsbesök utan en utredning. Sofie fick reda på att hon var aktuell för operation, om hon själv ville. Två veckor senare har hon bestämt sig. Sofie utstrålar ett lugn, trots att hon själv säger att hon har massor av funderingar och frågor kvar. Det känns bra. Jag vill inte ha höga förväntningar, men det funkar inte som det är idag, det är dags för en förändring. Det är så himla svårt att ha ett handikapp som inte syns. Det finns en 6

7 1 I maj fick Sofie ett cochlea-implantat på sitt högra öra. 2 Sofie tycker att implantatet sitter bekvämare än en hörapparat, även om det tar tid att hitta bra praktiska rutiner kring träning och fritidsaktiviteter. 3 Sofie 6 är barndomshörsel skadad och har inte mycket diskanthörsel kvar före operationen. 4 CIklinikens överläkare Eva Karltorp förbereder Sofie för operationen. 5 Ingenjör Marja Vainio och Sofie har kopplat implantatet till datorn för att justera de elva elektroderna så att ljuden blir lika starka och tydliga. 6 Läkaren Anders Freijd och Sofie diskuterar olika implantatmodeller. 7 Implantat kommer med en fjärrkontroll för att ändra program och volym. hörsel nonchalans, det är först när något tydligt händer som folk förstår att man har ett handikapp. Jag är trött på att ha ett osynligt handikapp. Förhoppningsvis kan ett CI synliggöra det. Tre månader senare sitter Sofie i CIklinikens väntrum för att träffa en audionom, en läkare och en tidigare patient. Sofie har själv valt att vänta med att meddela sitt beslut och tidpunkten för operationen. Att välja tidpunkt har Född i Nacka Född: 1983 i Nacka. Familj: Sambo. Bor: Kungsholmen. Yrke: Arbetar inom konfektionsbranschen. Hörselbakgrund: Barndoms hörselskadad, grav hörselnedsättning på båda öron. Gick inkluderat i vanlig skola hela skolgången. Har haft hörapparater på bägge öron, har numera cochleaimplantat på höger öra. 5 7 varit svårast. Sofie har funderat sedan första besöket. Hur ska man bestämma när operationen passar bäst in i livet? Vad ska man ta hänsyn till? Arbetet och semester? Eventuell sjukskrivning? Hon har känt sig villrådig. En av CI-klinikens audionomer, Vanja Nyström, berättar att Sofie måste träna, träna och träna. Hela det kommande året är en lång träningssträcka. Man ska lära sig att förstå ljud man inte tidigare hört. Ett cochlea-implantat är ett inopererat hörhjälpmedel som delvis ersätter den skadade hörseln på konstgjord väg. Medan en hörapparat i en förenklad jämförelse fungerar som en förstärkare omvandlar ett cochlea-implantat ljudvågorna till elektriska impulser som genom en elektrod stimulerar hörselnervarna inne i cochlea, hörselsnäckan. Ett cochlea-implantat ersätter på så sätt de Reportage skadade hårcellerna. I Sverige har över personer cochlea-implantat, allt från spädbarn till personer i övre 80- års åldern. Resultatet kan variera stort, och även om många operationer är mycket lyckade återställer implantatet inte hörseln fullt ut. En person med CI kan ändå vara i behov av hörhjälpmedel, tolkar och bra ljudmiljö. De senare åren har en ny variant av implantat tagits fram, som till viss del bevarar den opererades hörselrester i basområdet, genom att den inopererade elektroden inte förs lika långt in i hörselsnäckan. Den nya tekniken kallas EAS, elektriskakustisk stimulering. Vill du göra operationen?. Denna gången är läkaren som Sofie träffar Anders Freijd. Sofie säger att hon tycker att hon har funderat tillräckligt länge. Även om hon bestämde sig redan i vintras har beslutet sjunkit in. Mötet med Anders är innehållsspäckat och konkret. De diskuterar olika modeller, bekvämlighet, färger, batteriförbrukning och vilket öra hon ska operera. Sofie väljer ett av de två största märkena, höger öra och färgen blir neutralt svart. Ju mer ljud man har hört tidigare i livet desto lättare är det att vänja sig vid de nya ljuden. Men ljuden är annorlunda, skarpare och hårdare. Åtminstone till en början. De ljud som hjärnan på en hörande person per automatik sorterar bort är lika tydliga som de ljud man vill höra. Därför är den första tiden svår och en nyopererad person blir lätt väldigt trött av allt skrammel och gnissel. Sofie och Anders bestämmer att operationen ska ske så fort som möjligt. Det är lika bra att få det gjort när man har bestämt sig, resonerar Sofie. Datumet sätts till torsdagen den 24 maj. Om mindre än tre veckor. Sofie vill springa maraton den 2 juni och undrar om det är möjligt. Nja, säger Anders med ett snett leende. Du som inte har hört så mycket diskantljud, det kommer bli en chock för din hjärna. Eva Karltorp, chef och överläkare på CI-kliniken, tar emot Sofie dagen före operationen. Hon undersöker Sofies örongångar, kollar blodtrycket och markerar höger 7

8 Reportage De yttre delarna av ett cochlea- implantat fångar upp ljudet. sida med en svart penna. Sofie måste duscha med ett starkt medel kvällen före och samma morgon som operationen. Eva och Sofie diskuterar om Sofie ska ha en kort eller lång elektrod, om hon ska bevara en del av sin naturliga hörsel eller inte. Det är alltid en risk att förlora den lilla rest av naturlig hörsel man har kvar i samband med operationen och den risken måste patienten vara beredd att ta, förklarar Eva, som själv ska operera Sofie. Om anatomin i örat är ofördelaktig kan det vara svårt att bevara patientens bashörsel. När Sofie vaknar upp efter operationen är hennes första tanke om hon har någon naturlig hörsel kvar. Det har hon inte. Operationen var ovanligt svår. I början var det lite av nyhetens behag Tiden efter operationen ställer Sofie in flera av våra träffar. Hon orkar inte. Efter operationen är hon väldigt trött, svårt yr och har kraftig tinnitus. De tre första dagarna ligger hon hemma i soffan och kan inte röra huvudet. Efter några dagar klarar hon av att gå men måste hålla i sig för att marken under henne svajar. Hennes tinnitus, kluckande ljud, biter sig fast, även om ljuden inte är lika höga som första kvällen. Sofie är sjukskriven på heltid i två veckor, sen arbetar hon halvtid, men hemifrån. Det är slutet av september, fyra månader har passerat sedan Sofie fick sitt cochlea-implantat. Sofie arbetar heltid sedan hon kom tillbaka från semestern. Hon tittar ut genom fönstret från en restaurang på Norrmalm. Hon säger att hon lever i nuet, att det är svårt att minnas hur det kändes tidigare. Sofie kopplade in processorn enligt rutinen på CI-kliniken, ungefär en månad efter operationen. Det första besöket med ingenjören Marja Vainio var spännande. Det var först då som Sofie förstod hur elektroderna fungerade. Att varje elektrod som kopplas in täcker en viss frekvens från bas till diskant. Sofies implantat har tolv elektroder som är inbäddade inuti den tunna silikontråden. På Sofie har Marja kopplat in elva av de tolv elektroderna eftersom den sista innehöll mer känsel än ljud. Vid inkopplingen hade Sofie verkligen förberett sig. Hon föreställde sig att huvudet skulle sprängas av alla ljud. Men det kändes helt okej. Även om rösterna var robotaktiga var ljuden ganska behagliga. De följande två veckorna efter inkopplingen i slutet av juni var Sofie heltidssjukskriven igen. Det var många besök på CI-kliniken, tre besök per vecka för justeringar och talträningar. I slutet av juni var hon vid gott mod, det kändes bra. Det var början på något nytt och hon tyckte att det hade gått över förväntan. Några månader senare, på restaurangen på Norrmalm, har minnet bleknat något. Sofie är trött och tycker framför allt att det är svårt att jämföra. Det är allt eller inget. Antingen är implantet på eller så stänger jag av. Jag kommer inte ihåg hur det var tidigare. Magkänslan känns okej, det är kanske inte bra, men helt okej. Jag har aldrig ångrat någonting. Men i början var det nog lite av nyhetens behag. Eftersom Sofie tidigare inte använde sin hörapparat mer än på jobbet tror hon själv att det är en av anledningarna till att hon blir så trött. Hon har på implantatet nästan hela tiden, och fler timmar av ljud blir mer ansträngande. Jag hör bättre. I vissa situationen är det jättemycket bättre. Men talet är det som är minst förändrat. Alla ljud runt omkring hör jag mycket bättre. Och det är viktigt för att vara närvarande. Men talet är ändå viktigast. Fast tröttheten påverkar också hur jag upplever det. Upplevelse. Sofie återkommer ofta till ordet upplevelse. Hon vill fokusera på känslan, inte kirurgin eller tekniken. Hur jag upplever förändringen efteråt är helt avgörande. Det är mycket fokus på det medicinska. Det påverkar inte mitt liv vad som händer under själva operationen. Det är ganska tufft och en stor omställning efteråt. Veckorna efter operationen var jättejobbiga, att jag inte hörde någonting. Det var en helt ny tillvaro att vara döv på ena örat. Jag hann börja tänka på hur det skulle bli om det inte blev bättre. Om jag skulle leva så, att jag skulle vara tvungen att sluta jobba. Läkarna ser ett långt perspektiv, men jag kan omöjligt göra det. Det är här och nu som gäl- Sofies öronläkare frågar Sofie om hon vill bli remitterad för utredning på CI-kliniken. Sofies är på sitt andra besök på CI-kliniken. Hon meddelar sitt beslut och träffar bland andra audionomen Vanja Nyström. De pratar om hjälpmedel i Sofies arbete och vardag. 25 januari maj maj 2012 Sommaren Sofie besöker CI-kliniken för första gången. En röntgen görs därefter och hon utreds för att se om hon är aktuell för ett cochlea-implantat. Sofie opereras av Eva Karltorp. Sofie besöker CI-kliniken dagen före och får stanna över natten efter operationen.

9 Reportage ler. En kurator kanske hade varit en bra idé under den här tiden, man kan må ganska dåligt mentalt. Lite mer vikt vid den mentala hälsan vore bra, det är fokus på tekniken och att man blir trött. Trötthet är ingenting mot hur man mår i själen. Sofie är rak. Men hon hoppas också att hennes erfarenhet kan hjälpa andra. Och hon säger att hon aldrig har tvivlat på om det var rätt att genomföra operationen, hon känner att hon redan har kommit långt. Hon trivs dessutom mycket bättre med implantatet än med hörapparaterna, som hon alltid har tyckt varit obekväma. Även om Sofie, som själv arbetar med design, tycker att det är lite underligt att företagen inte funderar mer på formgivningen, med tanke på hur mycket tekniken kostar. För de som står i egna funderingar vill Sofie ge rådet att ge omställningen ordentligt med tid. Kanske tror man att det är bra att gå till jobbet efter en vecka, men hur blir det senare i så fall? Hade jag gjort annorlunda hade jag kanske inte jobbat heltid så snart. Låt det ta tid, vänj dig långsamt. Det är ju ändå något man ska ha resten av livet. Många runt omkring en har också väldigt höga förväntningar. De tror att man har reparerat hörselskadan. Jag tror det är bra att tänka igenom hur man ska svara. Hur jag väljer att berätta påverkar hur andra uppfattar det, att man inte väljer att förminska och säga nu är allt bra. Frågan hör du bra nu? är ganska vanlig. Hur mycket man hör är inte samma sak som hur bra man hör. Kan ett implantat vara aktuellt för dig? Enligt Hörselskadades Riksförbund kan runt svenskar vara aktuella för implantat. Eva Karltorp på CI-kliniken berättar vad som krävs. va Karltorp är chef på Sektionen för cochlea- (CI) på Karolinska i Huddinge. På CI- Eimplantat kliniken opereras cirka 50 stockholmare per år och allt färre har en grav hörselnedsättning. Mycket färre patienter behöver skrivtolkar på CI-kliniken nu, det var väldigt vanligt förr. Patienten skulle ha en mer uttalad hörselnedsättning förut. Riktlinjerna för att få ett cochlea-implantat är, mellan tummen och pekfingret, att man inte ska höra 50 decibel i diskanten med den bäst anpassade hörapparaten, eller att man endast hör 30 till 40 procent av CI-klinikens lista med inspelade ord. En förutsättning är att det är hårcellerna som är skadade och att nervtrådarna finns kvar i hörselsnäckan. I stort sett alla hörselskador blir i praktiken hårcellsbortfall. Men nervtrådarna måste finnas kvar. Det går att tjyvkoppla en bil även om nyckeln är borta, säger Eva Karltorp. Med den nyare tekniken elektroakustisk stimulering, EAS, kan även patienter som har mycket bashörsel kvar opereras. Då används en kortare elektrod som sparar resthörseln längst in i hörselsnäckan, där basfrekvensen finns. Patientens resterande bashörsel ska dock vara så stabil som möjligt. Operationer sker av patienter i alla åldrar. Den äldsta som har opererats var 87 år, tror Eva Karltorp sig minnas. En förutsättning är dock att en äldre person klarar av operationsrisken, är frisk nog och inte dement. Det är bra att inte försköna den första tiden med CI, det är jobbigt för många. Samtidigt är det mycket lättare för dem som har hört normalt innan. Prata med din audionom. Men kom ihåg att hörapparat fortfarande är det bästa för de flesta. Eva Karltorp. Vill du veta mer? Tisdagen den 11 december kommer CI-kliniken till föreningen och föreläser. Mer information finns i en annons på sidan 11. Du kan också läsa mer om cochlea-implantat på CI-klinikens hemsida Sofie kopplar in sitt cochleaimplantat för första gången. Hon tycker att ljuden hon hör på sitt högra öra är behagliga. 18 juni 2012 Fyra månader har passerat sedan Sofies operation. Sofie ska snart på ny kontroll på CI-kliniken. 29 juni Under två 2012 veckor träffar Sofie ingenjör, läkare och audionom flertalet gånger för att träna och justera implantatet. 25 september 2012 Hör av dig till Språkrörets redaktion om du har frågor till Sofie. 9

10 Stockholm Projektgrupp fick Stockholms-Snäckan för arbete med ljudmiljö på förskolor Projektgruppen för Förskoleutveckling i Enskede-Årsta-Vantör har tilldelats föreningens pris Stockholms-Snäckan för sitt arbete med att förbättra ljudmiljön vid stadsdelens förskolor. Projektgruppen fick ta emot priset av föreningens styrelsemedlem Julia Willig under en ceremoni på Förskolan Torget i Årsta. Det känns väldigt hedrande, sa Stockholm stads Per Seigelstrand, som var med och startade upp projektgruppen. Genom lanseringen av metoden De tre L:en luft, ljus och ljud har Projektgruppen för Förskoleutveckling betonat vikten av en bra ljudmiljö för både barn och personal i stadsdelens förskolor. Ljudnivåerna på förskolor är ofta alarmerande höga, Föreningens styrelsemedlem Julia Willig har lämnat över Stockholms-Snäckan till Projektgruppen för Förskoleutveckling, från vänster: Bosse Samuelsson (Lärarförbundet), Yvonne Wahlquist (Förskolechef Årsta), Per Seigelstrand (Stockholms stad), Anne Sulkanen (Kommunal) och Lennart Garell (Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning). Vi hoppas att andra stadsdelar tar efter i det arbetet Julia Willig, styrelsemedlem, Hörselskadades förening i Stockholm med koncentrationssvårigheter, stress och hörselskador som följd. Skapandet av en bra ljudmiljö gynnar alla, inte minst barn och personal som redan har en hörselskada. Vi ger projektgruppen Stockholms-Snäckan för att de genom ett unikt samarbete mellan olika yrkesgrupper arbetar förebyggande för att förhindra hörselskador och sjukskrivningar. Och vi hoppas att andra stadsdelar tar efter i det arbetet, sa Julia Willig. Fotnot: I slutet av oktober bjöd föreningen in intresserade till en frukostföreläsning med pristagarna kring deras arbete med De tre L:en luft, ljus och ljud. Föreläsningen skedde efter Språkrörets pressläggning. asdas Stockholms-Snäckans sju tidigare pristagare Priset Stockholms-Snäckan ska gå till den eller de som har gjort berömvärda insatser för att göra livet bättre och tillgängligare för personer med hörselskada i Stockholms län. Priset delas ut av Hörselskadades förening i Stockholm och instiftades 2003 tillsammans med Hörselskadades distrikt i Stockholms län. Priset är utformat av glaskonstnären Jonas Torstensson. Tidigare pristagare av Stockholms-Snäckan 2003: Stockholms Stadsteater 2004: Tore Lundborg och Göran Bredberg 2005: förskolan Paprikan 2006: Johan Hammarström 2007: Tove Kullberg 2009: akustikföretaget Dekorativ Akustik 2010: Manne af Klintberg (Priset delades inte ut 2008.) 10

11 Föreningssidor Teater Hipp-Happ åker på turné till Finland Under hösten åker teatergruppen Teater Hipp- Happ till Finland för att spela sin egenupplevda teaterföreställning. Gruppen är inbjudna av HiA, Hörselskadade i Arbetslivet, och ska spela sin föreställning Hör upp! en kabaré för hörande i Mariehamn, Helsingfors och Vasa mellan den 23 och 26 oktober. Kontakten etablerades redan innan teaterprojektet startade, berättar projektledare Jan Simonsson från Sensus. På något vis hade HiA fått nys om HRF:s och Sensus planer. Vi höll kontakten. Teater Hipp-Happ, som är ett samarbete mellan Sensus och Hörselskadades förening i Stockholm, använder teatern för att förmedla hur det känns att leva med en hörselskada. Gruppens medlemmar har olika typer av hörselskador och har använt sig av sina egna erfarenheter när de har skrivit manus. Scenerna de spelar upp utspelar sig på vårdcentralen, i arbetslivet och vid mingeltillfället. I manus blandas allvar, sång, musik och skratt. Projektet startade 2009 och hade premiär hösten 2010, och fortsätter nu alltså till Finland. Vi tar färjan, spelar i Mariehamn och åker vidare med nattfärja till Helsingfors. Där blir det spelning och övernattning på hotell, sedan åker vi hyrbil till nästa föreställning i Vasa, och Teater Hipp- Happ hade premiär på Sensus Salonger hösten 2010 och åker nu vidare för att uppträda i Finland. Foto: Joe Sundelin flyger hem till Stockholm på fredagen, berättar Jan Simonsson. ANNONS Vill du veta mer om cochlea-implantat? Välkommen till en introduktionsföreläsning om cochlea-implantat och EAS för vuxna. Har du funderingar kring hur ett implantat fungerar och om det kan vara aktuellt för dig? Kom till oss och lyssna på Gunnar Eskilsson, civilingenjör vid CI-kliniken på Karolinska universitetssjukhuset. När: Tisdagen den 11 december klockan Var: Hörselskadades förening i Stockholm, Instrumentvägen 19, Hägersten (t-bana Örnsberg). Slinga finns, skriv- och teckenspråkstolkar är beställda. Ingen föranmälan krävs. Gerhard Andersson föreläste för en fullsatt aula i januari Tinnitus vad vi vet idag Professor Gerhard Andersson tar avstamp i dagens behandlingsmetoder för att avsluta med vad som ser kliniskt lovande ut för morgondagens. Välkommen till en ny föreläsning med Gerhard Andersson! När: Måndagen den 28 januari 2013 klockan Var: ABF-huset (Katasalen), Sveavägen 41 (t-bana Hötorget) Slinga finns, skriv- och teckenspråks tolkar är beställda. Fri entré, ingen föranmälan krävs. 11

12 Höstmöte 2012 Höstmöte med fokus på den kommande kongressperioden Hörselskadades förening i Stockholm välkomnar för första gången alla medlemmar till ett höstmöte i lokalerna i Hägersten. Under ett par trivsamma timmar kommer vi att få lyssna på förbundsordförande Jan-Peter Strömgrens anförande om vad HRF ska göra de närmaste fyra åren och sedan diskutera föreningens egen verksamhet nästa år utifrån styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för Både anförandet och styrelsens förslag bygger på det handlingsprogram för som antogs på HRF:s kongress i Västerås i somras. Handlingsprogrammet, med rubriken En ny upplysningstid är riktlinjer för vilka frågor föreningen och andra delar av HRF ska jobba med. Diskussionerna kommer säkert att fortsätta även efter mötet när det finns möjlighet att tillsammans umgås över en lättare matbit. Oscar Hedenfeldt Handlingsprogrammet HRF:s Handlingsprogram för beskriver de frågor som HRF prioriterar under kongressperioden. Programmet anger vad som ska göras medan verksamhetsplanerna på lokal nivå anger hur och när det ska göras. HRF:s nya handlingsprogram, intressepolitiskt program och stadgar finns att ladda ner på www. hrfkongress2012.se. Kallelse till Höstmöte Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, Hägersten Torsdagen den 22 november 2012 Registrering från klockan Program Registrering Anförande av Jan-Peter Strömgren, HRF:s förbundsordförande, Fyra år av upplysning Höstmötet öppnas av Lars Lindén, ordförande i Hörselskadades förening i Stockholm Hungrig efteråt? Efter förhandlingarna följer samkväm med enklare måltid till en kostnad av 50 kronor. Anmälan till måltiden görs senast den 15 november på telesvar eller e-post Betalning sker på plats (ta gärna med jämna pengar). Förslag till dagordning 1 Höstmötet öppnas 7 Val av två protokolljusterare 2 Fråga om kallelse skett enligt tillika rösträknare stadgarna 8 Förslag till verksamhetsplan 3 Fastställande av antalet röst och budget för år 2013 berättigade 9 Rapporter 4 Fastställande av dagordning 10 Övriga frågor 5 Val av ordförande för mötet 11 Avslutning 6 Val av sekreterare för mötet Förbundsordförande Jan-Peter Strömgren inleder med Fyra år av upplysning HANDLINGAR Handlingar kan hämtas på kansliet eller laddas ner från från måndagen den 12 november. Förbundsordförande Jan-Peter Strömgren presenterar inriktningen på HRF:s arbete de kommande fyra åren, på riksnivå och lokal nivå, med utgångspunkt i handlingsprogrammet för åren Jan-Peter Strömgren. 12

13 Föreningssidor Ny medlemsavgift från januari 2013 Från årsskiftet höjs medlemsavgiften för huvudmedlemmar i HRF. Det bestämde HRF:s kongress i juni. Den nya medlemsavgiften höjs i två omgångar, till 250 kronor per år under åren 2013 och 2014, samt till 300 kronor per år under åren 2015 och Inför kongressen föreslog förbundsstyrelsen en höjning av medlemsavgiften till 300 kronor för att tillföra resurser på alla nivåer inom HRF. Fördelningen av medlemsavgiftens del till förbund och distrikt har under de senaste tio åren varit oförändrad. Den senaste höjningen av avgifter, som beslutades av kongressen 2008, gick till föreningarna. För de medlemmar som har betalat in sin medlemsavgift någon annan gång under året än vid årsskiftet, börjar den nya medlemsavgiften gälla från kommande inbetalning. ANNONS Medlemsavgiften Medlemsavgifterna för de kommande åren är: Huvudmedlem kronor kronor Dubbelmedlem Avgift för huvudmedlemmar, per extra förening i samma distrikt kronor kronor Familjemedlem kronor Ungdomsmedlem kronor Bli medlem före nyår och få rabatt! Funderar du på att bli medlem i HRF? Passa på att bli medlem före nyår och spara 50 kronor. Kontakta föreningen (se sidan 16) eller bli medlem direkt på nätet: Välkommen till en föreläsning om Hörselpedagogsituationen i Stockholm Den 25 november kommer HiSUS, Hörselskadades distrikt i Stockholms län och DHB Östra att arrangera en föreläsning om hörselpedagogsituationen i Stockholms län. Föreläsningen kommer att vara på Instrumentvägen 19 i Örnsberg mellan klockan Föreläsare Carin Norman från Hörseldövforum, Skolstöd Sverige och hörselpedagogen Elisabeth Jönsson Österdahl. Anmäl dig gärna genom att maila eller ringa För mer information, se Resa till Georgien i vår Som Språkröret skrev i förra numret har både föreningens Moldaviengrupp och Georgiengrupp fått stöd från bland annat Svenska Institutet för förnyade projektresor till respektive länder. Båda projekten arbetar med uppbyggande av hörcentraler och utbildning av personal, för att förbättra situationen för ländernas hörselskadade, både barn och vuxna. Medan Moldaviengruppen kom iväg på sin resa i oktober så har Georgiengruppen varit tvungna att skjuta på sin projektresa till våren Några medlemmar i gruppen kommer dock göra en inledande resa under hösten. MK Saknades text på tv? Tycker du att textningen på tv är dålig eller har den helt och hållet uteblivet? Då kan du göra en anmälan hos Granskningsnämnden för radio och tv. Ett av målen i HRF:s nya handlingsprogram för de kommande fyra åren är att arbeta för ökad tillgänglighet till tv, radio, webb och andra digitala medier. Alla tv-kanaler med svenskt sändningstilltånd ska främja tillgänglighet, såsom bra ljud, textning och teckenspråkstolkning. Men kraven på de olika kanalerna varierar. Medan alla TV4:s icke-direktsända svenska program via marknätet ska textas, är formuleringen luddigare för SVT och UR, där ambitionerna vad det gäller tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska höjas. TV-kanaler med sändningstillstånd från utlandet, som TV3, TV6 och Kanal 5 omfattas inte alls av svenska regler. En anmälan kan göras direkt på webben eller med post till Granskningsnämnden, Myndigheten för radio och tv, Box 33, Stockholm. Anmälan ska innehålla namn, adress, vilket program det gäller, kanal och tidpunkt och måste göras senast tre månader efter att programmet sändes. I februari 2011 fälldes TV4:s program Så mycket bättre då Granskningsnämnden ansåg att TV4 inte följde sändningstillståndet eftersom sångerna inte textades. MK Nyheter till din e-post? Vill du har föreningens nyhetsbrev som inom kort ska lanseras? Nyhetsbrevet som ska innehålla hörselnyheter och tips från Stockholms området, skickas till din e-post och är kostnadsfritt. Skriv till och ange ditt namn och din e-postadress. MK 13

14 Kalendarium Klubbarna träffas på Instrumentvägen 19. Klubbinfo Klu Kalendarium höst vinter 2012 Se även klubbinfo till höger samt kalendariet på November 8 november Möte för föreningsstyrelsen och klubbstyrelser 22 november Höstmöte 2012 (se sidan 12) December 11 december Föreläsning om cochlea-implantat (se sidan 11) 19 december Kansliet stänger för jul- och nyårshelgerna Januari januari Kansliet öppnar efter jul- och nyårshelgerna 28 januari Tinnitus-föreläsning på ABF-huset (se sidan 11) Biografer i Stockholm Hörslingor Säg till personalen att sätta på slingan då den inte alltid är påslagen på grund av risk för överhörning. Enligt SF är ljudet bäst i mitten av salongen. Biograf Sture: Har slinga i salong 1. Folkets bio: Zita har slingor i alla salonger. SF Bio: Har slingor i alla salonger förutom på Filmstaden Heron City, där det finns hörlurar. Svenska Bio: Grand Stockholm har slingor i alla salonger. Victoria, alla salonger förutom salong 5. Textad teater i Stockholm Stockholms stadsteater I sista minuten 1/11, 30/1, 14/2, 10/3. Next to normal 30/10, 8/11, 23/11. Markurells 9/11, 18/11, 30/11, 15/12. Peter Pan och Wendy 13/1, 26/1, 13/2, 20/2. West Side Story 27/3, 12/4, 27/4, 15/5, 31/5. Bokning: tel , e-post stadsteatern.stockholm.se 14 Textad svensk film Kommande filmer: Call girl, premiär 9 nov. Blondie, premiär 23 nov. Dom över död man, premiär 7 dec. Mammas pojkar, premiär 25 dec. Aktuellt & tidigare premiärer: Dramaten Fanny & Alexander 18/11, 29/11. Spöksonaten 9/2, 20/2. Bokning: tel , e-post dramaten.se Stadsteatern och Dramaten har kvoter för hörsel skadade/döva. Ange vid bokning. Foto: sxc.hu Bridgeklubben Höstens partävlingar fortsätter på måndagar klockan 10.45, med säsongavslutning den 10 december. Välkomna! Efter årsskiftet startar vi måndag den 14 januari kl Årsmöte 2013 sker måndagen den 11 februari. Årsavgift Spelavgift Ordförande Spelledare 50 kr (helår) 20 kr inkl. kaffe/te Johnny Sköldvall tel Björn Åström tel Karl-Herman Sköldvall tel Fotoklubben Information lämnas löpande på klubbens hemsida (www.hrfstockholm.se). Frimärksklubben Årsavgift 25 kr Ordförande Björn Larsson tel Konstklubben Konstutlottningen 2012 års konstutlottning har redan ägt rum när detta nummer av Språkröret kommer ut. Vi hoppas innerligt, att alla inom Konstklubben har fått det utskick som gjordes i mitten av oktober. Ett varmt tack till alla er, som deltog i konstutlottningen! Konstvisning i Riksdagshuset måndagen den 12 november I Riksdagshuset finns det mängder av konstverk av skilda slag. Vi får delta i en rundvandring, där delar av denna konst visas och guiden berättar om dem. Som vanligt har vi hörslingor med oss, och dessutom kommer det att finnas teckenspråkstolk. Besöket är

15 Medlem i klubb ska också vara medlem i Hörselskadades förening i Stockholm. Anmälan till aktiviteter kan även ske via e-post texttel , eller telesvar Föreningssidor bbinfo Klubbinfo Klubbinfo Klubbinfo gratis, men eftersom maxantalet är 30 personer, vill vi ha anmälan i förväg. Anmälan ska ske senast torsdagen den 8 november till Anna-Lena Hörnkvist via mail sms eller tel eller tel Vi samlas klockan vid Riksdagens ingång på Riksgatan (fortsättningen av Drottninggatan efter bron över till Helgeandsholmen). Glöggträff med föredrag om Rackstakolonin av Jonas Liljeqvist lördagen den 24 november Vid förra årsmötet berättade Jonas Liljeqvist om Rackstakolonin i Värmland och visade bilder. Det var mycket populärt, och eftersom Jonas Liljeqvist har mycket mer att berätta om dessa konstnärer har vi bjudit in honom igen till en träff i HRFs lokaler i Örnsberg. Alla är välkomna att lyssna till honom samtidigt som vi dricker lite glögg och äter något tilltugg. Vi träffas klockan Kostnaden för förtäring är 50 kronor. Anmälan ska ske senast den 15 november till Anna-Lena Hörnkvist via mail sms eller tel eller tel Betalningen ska finnas på Konstklubbens plusgirokonto nr senast den 20 november. Eventuell avanmälan utan kostnad senast den 22 november. Årsavgift Ordförande Sekreterare Kassör 175 kronor Nisse Forslund Anna-Lena Hörnkvist Karl-Hugo Eriksson tel Plusgirokonto Org.nummer Mah Jong-klubben Kvarvarande speldagar är som tidigare meddelats 7 och 21 november. Höstens avslutning blir den 5 december klockan Vi börjar med en lätt jullunch, kaffe och tårta till en kostnad av 60 kronor. Anmälan sker till Alva eller Linnéa senast den 2 december. Första träffen 2013 blir den 16 januari. Kallelse till årsmöte den 30 januari kommer i nästa nummer av Språkröret. Ett gott slut på 2012 tillönskas er alla! Styrelsen Ordförande Alva Myrsten tel Kassör Wera Sjöström tel Årsavgift kr TSS-klubben Du som känner att du skulle vilja prova på TSS och du som vill öva vidare i trevligt sällskap är välkommen till Öppet Hus på torsdagar klockan i HRF:s lokaler i Örnsberg. Vi har tre grupper som övar på olika svårighetsnivåer så att även du, som kanske tycker att du inte kan så mycket än, kan få jobba på en svårighetsnivå som passar dig. Terminens sista Öppet Hus blir torsdagen den 6 december. Tisdagen den 11 december klockan blir det julavslutning. Då firar vi samtidigt att klubben nu har verkat i 25 år. Vi serverar som vanligt glögg och ett gott julbord. Kostnad 100 kronor. Anmälan till någon i ledningsgruppen. Nästa år börjar vi åter torsdagen den 10 januari. Årsavgift: 50 kronor Plusgiro: Men vänliga hälsningar, Astrid Arwidsson telefon e-post Jan Hörnkvist telefon e-post Gunnel Klingström telefon e-post Nätverket Hör & Häpna Alla aktiviteter med nätverket Hör & Häpna är öppna för medlemmar i Hörselskadades förening i Stockholm. Inför varje aktivitet gör nätverket ett utskick med post, bland annat med information om anmälan. För att få Hör & Häpnas utskick betalar du för portot. Utskicken under 2013 kostar 150 kr. Kontaktperson: Hans Lindberg, e-post Exempel på höstens aktiviteter: 23 oktober Besök av hörselvården, Hur vi bäst kan spara vår röst, på Instrumentvägen november TSS-kurs i Gysinge. 27 november Årets sista Öppet hus, på Instrumentvägen. Program till förtäringen ej klart. Nätverket 1865 Nätverket 1865:s aktiviteter är öppna för alla medlemmar i Hörsel skadades förening i Stockholm, men medlemskap är inte ett krav. Nätverket 1865 riktar sig främst till hörselskadade i yrkesverksam ålder då aktiviteterna sker på kvällar och helger. Våra aktiviteter är sociala, spontana och hörbara, och du hittar dem alltid på föreningens hemsida www. hrfstockholm.se och på föreningens Facebook-sida. 15

16 POSTTIDNING B Returnera till Språkröret, Hörselskadades förening i Stockholm, Instrumentvägen 19, Hägersten Gilla oss på Facebook På kansliet Stängda dagar på kansliet Under hösten är kansliet öppet som vanligt med undantag av fredagen den 2 november. Under jul- och nyårshelgerna stänger kansliet från och med onsdagen den 19 december till och med fredagen den 4 januari. God jul och gott nytt år önskas alla medlemmar! Förändringar på kansliet Styrelsen arbetar för närvarande med rekryteringen av en chef för föreningens kansli i Hägersten. Rekryteringen ska utannonseras på flertalet sätt, bland annat via Arbetsförmedlingen. Nyttja datahörnan HISUS har i sin kafédel två datorer. Dessa kan föreningens medlemmar gärna använda för att surfa på internet under den tid som kansliet är öppet. Vi säljer miljömärkta batterier Föreningen säljer som tidigare miljömärkta hörapparatbatterier. Nytt från hösten 2011 är att föreningen inte tar emot kontanter varför betalning sker genom faktura. Prisuppgifter finns på expeditionen och föreningens hemsida. Låna slinga som förmån Är du medlem i Hörselskadades förening i Stockholm? Då har du möjlighet att utan kostnad låna slingsystem från föreningen. Utlåning sker till medlem bli MEDLEM Hörselskadades förening i i Stockholm (tel) för privata sammankomster såsom dop, begravning, examensfest, födelsedagsfirande eller jubileumsfest. Dessutom är det möjligt vid personlig rådgivning, exempelvis hos fastighetsmäklare, läkare, bank eller advokat. Föreningen lånar inte ut för besök hos offentliga myndigheter eller föreningsaktiviteter som vi förväntar oss ska vara tillgängliga. Systemet innehåller enheter som är både sändare/mottagare och sådana som bara är mottagare. Kontakta expeditionen för mer information. Öppet Hus Verksamheten Öppet hus fortsätter under hösten, varannan tisdag klockan Kontakta kansliets expedition eller gå in på föreningens hemsida för exakt information. Textning via text-tv SVT1 s. 199 SVT2 s. 299 SVT24 och Barnkanalen s. 793 Kunskapskanalen, SVT s. 794 SVT World s. 795 TV3 s. 199 TV4 (alla fyrans kanaler) s. 890 Kanal 5 och Kanal 9 s. 199 Sjuan (tidigare TV4 Plus) s. 890 SVT-Slingan, text-tv s. 285 Information från HRF 286 Hörselforskning på UR Play Förbundets konferens Hörselforskning 2012, som hölls i Västerås i maj, finns nu att se på Utbildningsradions webb-tv. På (sök på ordet hörselforskning) kan du bland annat ta del av textade föreläsningar om stamceller, cochlea-implantat, hörapparatutprovning och se när Helge Rask-Andersen tar emot Stora Hörselpriset Kansliet tipsar Patientnämnden i Stockholms län tar emot synpunkter och kommentarer, positiva som negativa, om hörselvården i länet. Genom att du kontaktar Patientnämnden får landstingets politiker viktig kunskap om hur hörselvården fungerar. Läs mer om Patientnämnden i Språkröret nummer 3, Hörselskadades förening i Stockholm Besöksadress Instrumentvägen 19 Postadress Instrumentvägen 19, Hägersten E-post Hemsida Organisationsnr Plusgiro Ordförande Lars Lindén Telefon- och expeditionstider Måndag torsdag kl Fredagar är expeditionen stängd. Telefonnummer Expedition Telesvar Texttelefon Ombudsman Redaktör Bokning av samlingssal görs via telefon (under expeditionstider) eller e-post till Anmälan till aktiviteter görs via telesvar , texttel eller e-post Adressändring och medlemsanmälan: HRF:s medlemsregister, tel (tis och ons 9 11, samt tors 13 15), e-post 16

Ett år av intensiv träning för blivande skrivtolkar. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 1 Januari 2013 årgång 70

Ett år av intensiv träning för blivande skrivtolkar. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 1 Januari 2013 årgång 70 Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 1 Januari 2013 årgång 70 Ett år av intensiv träning för blivande skrivtolkar Innehåll nr 1 2013 3 4 5 6 9 10 10

Läs mer

Infoblad nr 1 februari 2013

Infoblad nr 1 februari 2013 Infoblad nr 1 februari 2013 Ordförande har ordet Så har ännu ett nytt år tagit sin början. Dagarna blir allt längre och ljuset blir mer intensivt. På morgnarna när jag går ut för att hämta tidningen i

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014

Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till. Verksamhetsplan & budget för år 2014 Hörselskadades förening i Stockholm, förslag till Verksamhetsplan & budget för år 2014 2 (7) Förord Vi ser fram emot ett spännande och händelserikt 2014. Det är då 75 år sen föreningen bildades, en respektabel

Läs mer

VIS. Policy. Riksförbundet Vuxendöva i Sverige. kring olika typer av Hörselimplantat

VIS. Policy. Riksförbundet Vuxendöva i Sverige. kring olika typer av Hörselimplantat Riksförbundet Vuxendöva i Sverige Policy kring olika typer av Hörselimplantat ska ses som ett komp- lement till Intressepolitiska program och ska uppdateras regelbundet. Policyn har framtagits av CI-grupp

Läs mer

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015

Hörselskadades förening i Stockholm. Verksamhetsplan & budget för år 2015 Hörselskadades förening i Stockholm Verksamhetsplan & budget för år 2015 2 (7) Förord Hörselskadades förening i Stockholm har många stora utmaningar framför sig. Den viktigaste just nu är att nå ut till

Läs mer

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra

SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra SR P1 Plånboken : Från några 100-lappar till flera tusen för att kunna höra Utskrift av Plånboken i Sveriges Radio i P1, 2013-06-26, om kostnader för hörapparater Björn Häger, programledare: Vi börjar

Läs mer

Magnus vill inspirera fler att vara aktiva på fritiden. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 3 augusti 2015 årgång 72

Magnus vill inspirera fler att vara aktiva på fritiden. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 3 augusti 2015 årgång 72 Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 3 augusti 2015 årgång 72 Magnus vill inspirera fler att vara aktiva på fritiden Innehåll nr 3 2015 3 4 5 6 10 11

Läs mer

Infoblad nr 4 oktober 2010

Infoblad nr 4 oktober 2010 Infoblad nr 4 oktober 2010 Ordförande har ordet Hösten har kommit på allvar och nästa helg byter vi till vintertid. Då lägger sig mörkret över oss redan tidigt på eftermiddagen och det kan kännas skönt

Läs mer

Lars drivs av kampen mot orättvisor. Ny ordförande är hemmahörande vid Skanstull. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 april 2015 årgång 72

Lars drivs av kampen mot orättvisor. Ny ordförande är hemmahörande vid Skanstull. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 april 2015 årgång 72 Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 2 april 2015 årgång 72 Ny ordförande är hemmahörande vid Skanstull Lars drivs av kampen mot orättvisor Innehåll

Läs mer

"Jag hör tonerna i mitt inre"

Jag hör tonerna i mitt inre Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 1 februari 2015 årgång 72 Nina har en hörselnedsättning och går på Kungliga musikhögskolan "Jag hör tonerna i mitt

Läs mer

Infoblad nr 2 april 2013

Infoblad nr 2 april 2013 Infoblad nr 2 april 2013 Ordförande har ordet Trots att vi redan passerat vårdagjämningen så känns det fortfarande långt till riktig vår. När detta skrivs så faller snöflingorna utanför mitt köksfönster.

Läs mer

Jan-Peter har inte lust att stå bredvid

Jan-Peter har inte lust att stå bredvid Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 3 Juli 2012 årgång 69 Omvald förbundsordförande är rotad på Kungsholmen Jan-Peter har inte lust att stå bredvid

Läs mer

Infoblad nr 2 april 2011

Infoblad nr 2 april 2011 Infoblad nr 2 april 2011 Ordförande har ordet Att våren äntligen är här blir vi påminda om genom spirande grönska och inte minst småfåglarnas intensiva sång. På många år har jag inte kunnat höra fåglarna

Läs mer

Hörapparatguiden web ver 2

Hörapparatguiden web ver 2 Hörapparatguiden web ver 2 Vad innebär det att använda hörapparat? Hörapparaten förstärker alla ljud, både tal och omgivningsljud. När du börjar använda hörapparat kommer du att höra ljud som du inte har

Läs mer

Jag fick kämpa för att få ett cochleaimplantat

Jag fick kämpa för att få ett cochleaimplantat Jag fick kämpa för att få ett cochleaimplantat Bakgrund År 1986 till 1993 arbetade jag på ett daghem Snäckan. På den tiden fanns där det första barnet i Sverige som fick CI. När hon kom till oss var hon

Läs mer

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326

Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Minnesanteckningar för Regionalt brukarråd för Dövteamet, Dövblindteamet och Text- och bildtelefoniteamet 150326 Närvarande: Tove Wrånge, enhetschef Jenny Widmark, Kent Hedesström, Dövblindteamet Solveig

Läs mer

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren

Kurt qvo vadis? 2007-01-11. Av Ellenor Lindgren qvo vadis? 2007-01-11 Av Ellenor Lindgren SCEN 1 HEMMA Publikinsläpp. tar emot publiken och förklarar att slagit huvudet. har bandage runt huvudet och ligger och ojar sig på scenen. leker och gör skuggspel.

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016

Hörselskadades Riksförbund. Handlingsprogram 2013 2016 Hörselskadades Riksförbund Handlingsprogram 2013 2016 Handlingsprogram 2013 2016 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet. Ett samhälle

Läs mer

BARNPLANTABLADET SEPTEMBER 2014

BARNPLANTABLADET SEPTEMBER 2014 8 Svensk välfärd: Hörsel på båda öronen, men bara om du inte behöver CI! Habilitering med cochleaimplantat för döva/gravt hörselskadade är en riktig framgångssaga, som har överträffat till och med läkares

Läs mer

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material!

Kontakta kansliet på kansli@uh.se om du har några frågor eller vill ha material! Nyhetsbrev December Gott Nytt År! Här kommer sista nyhetsbrev för året. I nyhetsbrevet skriver vi om flera spännande saker som är på gång, men en sak vill vi uppmuntra alla till och det är att gå ut och

Läs mer

En sann berättelse om utbrändhet

En sann berättelse om utbrändhet En sann berättelse om utbrändhet Marie är 31 år, har man och en hund. Bor i Stockholm och arbetar som webbredaktör på Företagarnas Riksorganisation (FR). Där ansvarar hon för hemsidor, intranät och internkommunikationen

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med 2010-01-01 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27 Stimulatorer

Läs mer

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1

Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK. Sida 1 Årgång 8 Nr 1 Februari 2005 SKOTERCAFÉT AFTERWORK ÅRSMÖTEN VARGHOPPET MÅNADSERBJUDANDE HOS VARGEN KARELENS FOLK Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina Segerlund

Läs mer

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten

Hörsel- och dövverksamheten. Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörsel- och dövverksamheten Information till dig som har hörselnedsättning Hörselverksamheten Hörseln, ett av våra sinnen Hörseln är ett av våra allra viktigaste sinnen för att kunna kommunicera med våra

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla... utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Del II, en uppföljning 2010 Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! Del

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte

Protokoll Styrelsemöte Protokoll Styrelsemöte 4 2014-11-26 Protokoll Styrelsemöte Styrelsemöte för Uppsala Peace and Development Student's Association den 26:e november 2014, klockan 16.15. Styrelserummet, Department of Peace

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Tecken som stöd för tal, TSS

Tecken som stöd för tal, TSS Hörselskadades Riksförbund Tecken som stöd för tal, TSS ett verktyg för kommunikation Hörselskadades Riksförbund, HRF december 2011 Fungerande kommunikation en förutsättning för god livskvalité För att

Läs mer

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samhällsbyggnadsnämndens föredragningslista innehåller inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 16 OKTOBER 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf.), Disa Carlsson (suppl.), Lennart Ericsson (suppl.), Ingemar Johansson, Katarina

Läs mer

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse

Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015. Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Sidan 1 av 1 Näktergalningarna Mötesprotokoll 14/1 2015 Möte i: Datum: 14/1 2015 Plats: Närvarande Kvartersteaterföreningen Näktergalningarnas styrelse Rosa rummet Dagny, Malin, Ingela, Johannes, Lennart,

Läs mer

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling.

teckenspråk gynnar därför varandra i en språkligt kommunikativ utveckling. Därför tvåspråkighet Alla barn med hörselskada ska tidigt i livet utveckla både svenska och teckenspråk så att de senare kan välja vilken typ av kommunikation de vill använda. Det är valfrihet. På riktigt.

Läs mer

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad

Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för hörselskadade i Stockholms stad Stockholm en stad för alla utom för hörselskadade! En rapport om tillgängligheten för

Läs mer

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller.

Vikingen nr 4 2003. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller. Vikingen nr 4 2003 Tidningen "VIKINGEN" utkommer med 4-5 nummer per år. Ansvarig för utgivningen är scoutkårens ordförande. Ansvarig för att tidningen skrivs och distribueras: Peter Möller Vill ni vara

Läs mer

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015

Nyhetsbrev. Skånes stamningsförening. februari 2015 nr 1. Nytt år nya utmaningar! Några aktiviteter 2015 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev februari 2015 nr 1 Nytt år nya utmaningar! Tack för ditt stöd! Vi har blivit fler under året och är nu 100 medlemmar! Det ökar våra möjligheter att bedriva en bra verksamhet.

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget

Speciellt korta & klara nyheter från landstinget !!! Speciellt Korta & klara landstingsnyheter Nr 2 mars 2013 Speciellt korta & klara nyheter från landstinget I det här numret av Speciellt kan du läsa om: 113 13 Nytt nationellt informationsnummer Snabbare

Läs mer

Välkommen till Stockholm

Välkommen till Stockholm www.ysdh.se Välkommen till Stockholm och YSDH:s fortbildningsdagar den 3 5 oktober 2007 www.ysdh.se Kursinbjudan Vi hälsar dig välkommen till YSDH:s fortbildningsdagar i Stockholm den 3-5 oktober 2007.

Läs mer

TEATEROMBUD. Så funkar det! Manual och regler

TEATEROMBUD. Så funkar det! Manual och regler TEATEROMBUD Så funkar det! Manual och regler Innehållsförteckning REGLER 3 GULDOMBUD 4 LOGGA IN SOM TEATEROMBUD 4 PÅMINNELSE OM KUNDUPPGIFTER 5 BOKA BILJETTER 6 HÄMTA/SKRIV UT/SKICKA/BETALA BILJETTER 7

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter

ICF. International Coach Federation. Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Sammanställning av Internationella coachveckan 2009 Sverige aktiviteter Ort Plats och Resultat vid fler aktiviteter Plats och Resultat Luleå Kulturens Hus Antal besökare/deltagare: ca 6-7 personer stannade

Läs mer

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande: KOMMUNSTYRELSENS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Protokoll nr 5 fört vid Stockholms kommunstyrelses funktionshinderråds sammanträde måndagen den 21 maj 2012 kl. 15.00 16.00. Justerat den 25 / 5 2012 Ewa

Läs mer

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11

Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Minnesanteckningar från samverkansmöte 2014-09-11 Närvarande representanter från: SDF, Stockholms Dövas förening HRF, Hörselskadades Distrikt i Stockholms län, Rådet för text- och tolkfrågor FSDB, Förbundet

Läs mer

Sveriges Hundfrisörer

Sveriges Hundfrisörer Sid 1(6) Välkomna till Sveriges Hundfrisörers årsmöte 2008 Årsmöteshandlingar Sid 2(6) Innehåll: 3 Förslag till dagordning 4 Berättelse 5 Verksamhetsplan 5 Förslag avgift 6 Stadgar Sid 3(6) Förslag till

Läs mer

Barnplantorna. Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra. Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat

Barnplantorna. Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra. Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Barnplantorna Riksförbundet för Barn med Cochleaimplantat och Barn med Hörapparat Cochleaimplantat en fantastisk möjlighet för döva att få höra Foto: Lasse Burell Sommaren 1995 bildades Barnplantorna i

Läs mer

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012

handlingsprogram Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 handlingsprogram 2013 2016 Förbundsstyrelsens förslag till Hörselskadades Riksförbunds kongress 2012 HRFs vision HRFs vision är ett samhälle där alla hörselskadade kan leva i full delaktighet och jämlikhet.

Läs mer

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson

Västerbottens SF Mikael Forsberg. Jämtland/Härjedalens SF Christer Mäki Ulf Persson. Värmlands SF Tapio Tikkanen Johnny Johansson Skellefteå 2006-05-06 Rapport från Distriktsledarkonferensen 2 april 2006 Till Distriktsförbunden i Sveriges Schackförbund Konferensen Deltagare på konferensen var: SSF Ingvar Carlsson, SSF ordf. Göran

Läs mer

Månadsblad - Februari

Månadsblad - Februari 2013-01-30, Göteborg Månadsblad - Februari Kära IOGT-NTO-medlem! Ett nytt år har gjort intåg och likaså har ett nytt fantastiskt verksamhetsår, där vi fyller på med roliga aktiviteter som ger förnyad energi

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 20 Fredag 11 juni 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 20 Fredag 11 juni 2010 NORRBOTTEN Kvinnor i Arjeplog protesterar Många kvinnor i Arjeplog är arga. Dom tycker det är fel att mammografi-bussen ska sluta komma till Arjeplog. I söndags

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram.

Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Det är få program som teckentolkas, även om det blir bättre och bättre. Oftast är det barnprogram. Kvinna 27 år Textas det inte på tv så kan man ibland titta på surfplatta, till exempel SVT play. Då textas

Läs mer

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 April 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Lilian blingar gärna sin hörapparat

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 April 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Lilian blingar gärna sin hörapparat Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 2 April 2012 årgång 69 Lilian blingar gärna sin hörapparat Innehåll nr 2 2012 3 4 6 7 8 10 12 13 15 16 Ledaren

Läs mer

Definition av ideell förening

Definition av ideell förening 1 Att bilda förening Definition av ideell förening Alla ord som är i fet och kursiv stil hittar du vår Det finns ingen specifik lag som bestämmer hur en ideell förening ska ordlista. Ordlistan finns i

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49

Yttrande över Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring, SOU 2009:49 1(5) Dnr 09-0406 /DE 2009-09-18 Socialdepartementet 103 33 Stockholm Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm besöksadress: Gävlegatan 16 tel: +46 (0)8 457 55 00 texttel: +46 (0)8 457 55 01

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! -NYTT Nyköpings Modellklubb DEC 2007 ÅRGÅNG 35 INNEHÅLLET: KLUBBINFO KALLELSE ÅRSMÖTE EFTERLYSNING MEDLEMSAVGIFT BÅT KVÄLL SMFF FRIENDSHIP RACE MSEC 07/08 GOD JUL & GOTT NYTT ÅR! Hej! NMK-NYTT ÄR MEDLEMSTIDNING

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Sommar och Almedalen special! Ljusglimtar i vår tillvaro. Kom ihåg datumet! Marschen för tillgänglighet sista spurten 1 2 J U N I 2 0 1 2 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro Marschen för tillgänglighet sista spurten För tionde och sista gången någonsin hölls Marschen för tillgänglighet den 26/5 2012.

Läs mer

Hörseltjänst Göteborg

Hörseltjänst Göteborg Hörseltjänst Göteborg Leg Audionom Karin Ilstedt Nordstadstorget 6 411 05 GÖTEBORG Tel 031-761 08 01 Tidsbokad mottagning www.horseltjanst.se karin.ilstedt@horseltjanst.se maj 2014 2 Hörseltjänst erbjuder:

Läs mer

Läs mer på mittenuppslaget. Och titta gärna in på vår hemsida www.skane.stamning.se för mer information. Kalendarium våren/sommaren 2012

Läs mer på mittenuppslaget. Och titta gärna in på vår hemsida www.skane.stamning.se för mer information. Kalendarium våren/sommaren 2012 Skånes stamningsförening Nyhetsbrev april 2012 årgång 13 nr 2 Hej medlemmar! Våren verkar ha tagit några dagars semester för att ladda batterierna, men snart är den tillbaka och sparkar ut allt vad snö

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting

Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting Projektrapport: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns landsting (dec 2006) Hörselskadades distrikt i Uppsala län Rapport från projektet: Tillgänglighet för hörselskadade inom Uppsala läns

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Tid: 16.15 18.00, torsdag, 2014-12- 11 Plats: DG35 Närvarande: Emma Rydén, Linnea Fällström, Martina Kraff, Sandra Sjölander, Petra Landestål. Sofia Lindblad samt gästande

Läs mer

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår.

Du och alla andra är HJÄRTLIGT VÄLKOMNA till oss i vår. Adress Hjärt- och Lungsjukas Förening i Lund MO Vårvädersvägen 4 D 22227 Lund Expeditionstid onsdag 10.00 12.00 Telefon 046 211 49 90 E-post info@lund.hjart-lung.se PlusGiro 13 58 61 3 Kontakt under sommaren:

Läs mer

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2004 09 09 Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 9 september 2004. Plats Svenska Mässan Göteborg,

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

11. Kongress för Unga Hörselskadade

11. Kongress för Unga Hörselskadade Heldag, station 1 11. Kongress för Unga Hörselskadade Förslag om kongress vartannat år lagt av Riksstyrelsen. Bakgrund Riksstyrelsen vill effektivisera och skapa ett mer långsiktigt arbete inom Unga Hörselskadade.

Läs mer

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10

Protokoll fört vid möte för Föreningen Åh stiftsgårds vänner 2015-03-10 Tid: 2015-03- 10 kl 18.45-20.15 Plats: K2R, Kungsgatan 45, Göteborg 17-27 Närvarande: Linnea Wulfsberg, ordförande Maria Henoch, vice ordförande ordinarie Andreas Lindhé, ordinarie Emma Boije, ordinarie

Läs mer

Att leva hela livet 2014

Att leva hela livet 2014 Att leva hela livet 2014 En konferens om förvärvade hjärnskador TORS, FRE 13 14 NOVEMBER Arrangörer Dalheimers hus Social resursförvaltning/göteborgs Stad Björkbacken rehabilitering och aktivering SDF

Läs mer

Till dig som använder hörapparat

Till dig som använder hörapparat patientinformation Hörselverksamheten Till dig som använder hörapparat Hörselnedsättning och hörapparat De flesta personer med hörselnedsättning får hjälp av hörapparat. Utbudet på hörapparater är stort

Läs mer

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011

Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 Innehåll Aktuell information HSO i Stockholms län Nr 8 november 2011 1. Kansliet Styrelsekonferensen Två ansökningar om medlemskap i HSO Stockholms län Ordförandestämman den 28 november Ledigt rum Vikariat

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 22 Fredag 20 augusti 2010 NORRBOTTEN Färre nattåg till Norrbotten Ett av dom två nattågen från södra Sverige till Norrbotten kommer kanske att tas bort. Då skulle staten spara 40 miljoner

Läs mer

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6

Gula Pressen. Lättläst. Ät bra orka mera sidan 2. Erik gick ner i vikt sidan 3. Lättläst bok om dikter sidan 4. Cirkus i Berlin sidan 6 gp FDUV Lättläst Gula Pressen Förbundet De Utvecklingsstördas Väl r.f. Nummer 2 Maj 2011 Ät bra orka mera sidan 2 Erik gick ner i vikt sidan 3 Lättläst bok om dikter sidan 4 Cirkus i Berlin sidan 6 Lättläst

Läs mer

November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna

November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna 1 November 2014 Föreningsnytt medlemsinformation från Dalarna I detta Föreningsnytt följer information om när cafékvällarna är under våren, när det blir badkväll och om den föreläsning som arrangeras i

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång

Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång Rubrik, Georgia 46 pt. Lagom lång Rubrik, Styrelse Georgia 46 pt. Lagom lång Ordförande Första nivån Anna Sundström Vice ordförande Andra nivån Bengt Lindberg Kassör Helena

Läs mer

Vikingen nr 3 2006 -------------------------------------------------------------------------------------------------

Vikingen nr 3 2006 ------------------------------------------------------------------------------------------------- Vikingen nr 3 2006 Tidningen Vikingen utkommer med 4-6 nummer per år. Alla kårens medlemmar kan skicka in bidrag till kårtidningen. Du som har varit med om någonting skoj som du vill berätta om, kom in

Läs mer

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen

Alla fantastiska klubbister önskas en Härligt God Jul och ett Gott Nytt År! Distriktsstyrelsen SKÅNE Olof Palmes plats 1, 214 44 Malmö Tel: 040-660 73 06 Mobil: 070 261 66 69 E-post: s-kvinnor@skane.sap.se Hemsida: www.s-info.se/skvinnorskane Bankgiro: 5661-1403 Innehåll Inbjudan till internationell

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 38 Fredag 2 december 2011. Inga operationer i Kalix. Norrbottens sjukhus.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 38 Fredag 2 december 2011. Inga operationer i Kalix. Norrbottens sjukhus. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 38 Fredag 2 december 2011 NORRBOTTEN Inga operationer i Kalix Landstinget föreslår att operationerna ska flyttas från Kalix lasarett. -Det sparar sju miljoner kronor om året, säger

Läs mer

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel

Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Lättläst om Läkemedelsverket och läkemedel Här finns inga svåra ord eller långa meningar. Här kan du läsa om läkemedel och om Läkemedelsverket. Denna information finns också på www.lakemedelsverket.se/lattlast

Läs mer

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll

Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Örnsköldsviks Mangaförening (ÖMF) Styrelsemötesprotokoll Dagordningen för mötet 1. Mötets öppnande 2. Protokolljusterare 3. Beslutsförhet 4. Föregående protokoll 5. Dagordning 6. Sverok Nedre Norrland

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Protokoll från MSF Stockholms styrelsemöte 2008-04-02 Villagatan 5, mötesrum G

Protokoll från MSF Stockholms styrelsemöte 2008-04-02 Villagatan 5, mötesrum G Protokoll från MSF Stockholms styrelsemöte 2008-04-02 Villagatan 5, mötesrum G 1. Mötets öppnande Mötet öppnades kl. 18:03. 2. Närvarolista och adjungeringar CT (ordf.), LL (vice ordf.), TG (webmaster),

Läs mer

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B

1 Respondent. 2 Researcher A. 3 Researcher B 1 Respondent 2 Researcher A 3 Researcher B Fråga A = 4 första frågorna, Frågor B = nästa 3 frågor, endast nummer = fråga 1-17, Övr 1 osv = frågor från intervjuare utanför frågeguide Rad Person Text Fråga

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO

Biomedicinarnas Riks Organisation BRO Sida 1 av 5 Biomedicinarnas Riks Organisation BRO PROTOKOLL Typ av sammanträde Sammanträdesdatum BRO s årsmöte 2008-11-22 Sekreterare Justeringsperson Mia Ländin Rebecca Andersson Närvarande Linköping:

Läs mer

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet

Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänstresan blir kontantlös från och med 1 oktober 2013 Enklare att betala resan, mindre väntande, bättre service och kvalitet Färdtjänsten genomför kvalitetsförbättringar för att minska förseningar

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör.

Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. Folkdansringen i Örebro län Protokoll från årsmötet den 6 mars 2010 i IOGT- lokalen, Strömtorp, Degerfors med Letälvsgillet som arrangör. 1 Mötets öppnande Ordförande Rolf Östman hälsar välkommen och förklarar

Läs mer

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro

Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro Protokoll fört vid Sveriges Cytodiagnostikers årsmöte 2015-05-20, Örebro 1 Mötets öppnande Anna Kellin, vice ordförande hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet öppnat. 2 Kallelsens godkännande Anna

Läs mer

HÖRSELSKADADES FÖRENING

HÖRSELSKADADES FÖRENING HÖRSELSKADADES FÖRENING I LUND PROGRAM VÅREN 2015 Föreningen vänder sig till hörselskadade, vuxendöva, CI- bärare, tinnitus-/ menièredrabbade, ljudöverkänsliga samt föräldrar, anhöriga och vänner Alla

Läs mer

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Revidering av riktlinjer för utbildningsråd BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-19 GN-2015/18.603 1 (3) HANDLÄGGARE Kullenberg, Indra Indra.Kullenberg@huddinge.se Gymnasienämnden Revidering av riktlinjer för utbildningsråd

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Kommunala handikapprådet 2008-09-24 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum. 13.00 16.00 Ledamöter Gunilla Åström Eva Enqvist Ulrika Lindström Torvald Stefansson Ola Burström Kenneth Andersson Åke

Läs mer