Senaste nytt på nr 4 November 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Sofies implantat väckte tankar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 4 November 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Sofies implantat väckte tankar"

Transkript

1 Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på nr 4 November 2012 årgång 69 Sofies implantat väckte tankar

2 Innehåll nr Ledaren Nytt hörselgymnasium startar hösten 2013 Utbildningens framtid hänger på elevantal Beslut upprör Äldrenämnden lägger ner sitt funktionshinderråd Reportage För Sofie har nuet varit viktigast under resan mot en hörsel med implantat Föreningssidor Stockholms-Snäckan gick till bättre ljudmiljö på förskolor Teater Hipp-Happ på turné Höstmöte med fokus på de kommande fyra åren Klubbinfo På kansliet Foto: sxc.hu Redaktörens ruta I implantat-tankar? Enligt vårt riksförbund HRF borde tio gånger så många erbjudas hörselimplantat än vad som faktiskt sker. I dag har en bra bit över personer i Sverige implantat, men siffran borde vara närmare personer, anser HRF. Att siffran borde vara mycket högre beror till stor del på en ny variant av cochleaimplantat, EAS. Implantatet innebär att även personer som har hörselrester kvar kan opereras. Men landstingen snålar och tänker kortsiktigt, tycker HRF. I det här numret av Språkröret får du följa Sofie under hennes hörselresa. Allas upplevelser är unika, och allas hörsel är unik. Så även Sofies. När jag träffade Sofie för första gången sa hon att hon gärna hade läst om en annan persons funderingar och tankar, före och efter operationen. Inte så mycket om det medicinska ingreppet, utan om den mentala biten runt omkring. Och även om Sofie inte fick möjlighet att göra just det, så kanske hennes historia kan hjälpa någon annan att förbereda sig för en alldeles egen implantatresa. Oavsett om du har tinnitus, hörselnedsättning, menières sjukdom, ljudöverkänslighet eller cochleaimplantat, är du välkommen till Hörselskadades förening i Stockholm. Har du funderingar kring om du skulle kunna vara en av de personerna som kan vara aktuell för ett implantat är du dessutom extra välkommen tisdagen den 11 december. Då arrangerar föreningen nämligen en introduktionsföreläsning om cochlea- implantat och EAS för vuxna. Annonsen för föreläsningen hittar du på sidan 11. Vi ses kanske då? redaktör Foto: P-O Olsson Språkrörets redaktion Språkröret ges ut av Hörselskadades förening i Stockholm och utkommer med fyra nummer per år. Ansvarig utgivare Lars Lindén Redaktör Omslag Sofie. Foto:. Upplaga ex Prenumeration 200 kr/år Tryck Katarina Tryck AB ISSN Språkrörets utgivning 2013 nr 1 utkommer vecka 1 manusstopp 3/ nr 2 utkommer vecka 16 manusstopp 18/3 nr 3 utkommer vecka 28 manusstopp 3/6 nr 4 utkommer vecka 44 manusstopp 7/10 Redaktionen ansvarar ej för obeställt material och förbehåller sig rätten att korta insända texter. Fotograf är Moa Källström om ej annat anges. Skänk en gåva till föreningens verksamhet Din gåva till föreningen är betydelse full för att vi ska kunna fortsätta bedriva vår verksamhet. Styrelsen framför ett varmt tack för din generositet. Ange gärna vilken fond som avses för ditt bidrag: Föreningsverksam het, Åke Ahlséns fond, Georgien-projektet eller Moldavien-projektet. Plusgiro Kontakta kansliet för mer information (se sidan 16). 2

3 Ledaren Det ideella engagemanget gör mig stolt Hösten är en tid för framåtblickande för oss föreningsaktiva. Vi ska upprätta verksamhetsplan och budget för att presentera för er medlemmar. Verksamhetsplanen för 2013 blir den första efter att kongressen antagit det fyra åriga handlingsprogrammet, som specificerar vad som ska göras och på vilken nivå det ska göras av förbund, distrikt och lokala föreningar. Men planeringen utgår ändå från den fina verksamhet vi har i dag. Jag är stolt över att vara ordförande i en förening med så mycket ideellt engagemang. Vår förening har en fantastisk social verksamhet som leds av medlemmar, främst i våra klubbar och våra nätverk men även Öppet husverksamheten. Teatergruppen Hipp- Happ är också ett fint exempel på ett betydelsefullt ideellt engagemang. Det är fantastiskt för en styrelse att ha tillgång till sådana grupper, som verkligen är verksamma och som gör mer än halva jobbet i den här föreningen. Under de senaste åren har vi även haft en fin föreläsningsverksamhet. Den beräknas fortsätta med viss samordning med den förväntade satsningen inom distriktet på intressepolitisk verksamhet. En stor fråga för kansliet, styrelsen och samtliga medlemmar är vår pågående organisationsöversyn, som främst innebär att vi kommer att ha en kanslichef. Den personen kommer att få ett stort ansvar att leda verksamheten under styrelsen. Styrelsen kommer även i fortsättningen att ta de strategiska besluten och även ha kontakt med er medlemmar. Här vill jag lyfta fram den kommande styrelsebloggen, som förhoppningsvis bland annat kommer att visa hur vi bevakar frågorna inom olika samhällssektorer som utbildning, kultur och aktuell politik. Förutom att vara ordförande i föreningen är jag även vice ordförande i distriktet. Där anstränger vi oss för att ändra inriktningen mot mer intressepolitiskt arbete, vilket ligger i linje med arbetsfördelningen mellan främst distrikt och lokala föreningar. Jag, likt många andra, brinner för hörselvårdsfrågorna, som är distriktets ansvarsområde. De senaste åren har vår förening ägnat mycket tid åt dessa frågor, främst för att informera er medlemmar om de förändringar som pågår. Det ansvaret kommer framöver att mycket mer falla på distriktet. Vidare planerar distriktet ett större intressepolitiskt projekt, som involverar medlemsökningar inom Hörsel skadades distrikt i Stockholms län. Projektet ger förmodligen även Stockholmsföreningen ett ökat antal medlemmar. Jag tror även våra egna ansträngningar här i föreningen kommer att öka medlemsantalet inom närområdet till våra fina lokaler i Hägersten. Lars Lindén, ordförande Foto: Jonas Sahlberg Hörselmottagningarna i Stockholm blir fler Berätta om en dag i ditt liv Du kan själv välja mottagning när du provar ut hörapparat. Sedan Stockholms län fick en förändrad hörselvård har de 21 hörselmottagningarna från start vuxit till 32 mottagningar i mitten på oktober. I och med vårdvalet inom den primära hörselrehabiliteringen kan du själv välja vilken av landstingets godkända hörselmottagningar du går till. De 32 mottagningarna är i dag fördelade på 10 företag och finns över hela länet. En aktuell lista över mottagningar hittar du på föreningens hemsida MK Den digitala insamlingen Livsbild uppmanar dig att berätta vad just du gör tisdagen den 6 november. Du kan skriva, teckna eller tala in din berättelse. Långt eller kort, med eller utan bilder. Under 2012 samlar Nordiska museet och Handikapphistoriska föreningen in berättelser och fotografier för att lyfta livsberättelser från människor med funktionsnedsättning. Läs mer på MK Testa hörseln i mobilen Känner du någon som behöver testa sin hörsel? Nu kan du tipsa om mobilappen Hörseltestaren som finns både för iphone/ipad och Android. Det är Hörselskadades Riksförbund som har lanserat appen inför Hörselveckan den oktober. Testet är ett tali-brus-test och har tagits fram tillsammans med forskningsinstitutet Hörselbron. Om testet visar tecken på nedsatt hörsel är det dags att gå vidare och kontakta en vård- eller hörselmottagning. Läs mer om HRF:s hörseltest på hemsidan MK 3

4 Hörselgymnasium Stockholm får gymnasium för elever med hörselskada Gymnasiechefen: Ska utvecklas med elevunderlaget Efter år av utredningar är det nu klart att Stockholms stad startar ett gymnasium för elever med hörselnedsättning. På Stockholms Nya Gymnasium kan elever med hörselskada till en början välja mellan fyra program. Förhoppningen är att gymnasiet är ett första steg mot en större gymnasieverksamhet för hörselskadade och döva elever, berättar Liz Berg, ansvarig gymnasiechef. Verksamheten ska slås ihop med Frans Schartaus gymnasium, som ska flytta. Det nya gymnasiet får namnet Stockholms Nya Gymnasium och föreslås hamna i Midsommarkransen. Allt kommer vara klart till Gymnasiemässan i Älvsjö den november. Det är också klart till gymnasiekatalogen senare i höst. Gymnasiet kommer till en början att erbjuda fyra program: natur, samhäll, ekonomi samt handel- och administration. Klasserna är halverade i storlek och om de 16 platserna inte går åt till hörselskadade elever fylls de på med hörande elever. Vidare ska lokalerna tillgänglighetsanpassas och personalen ska ha hörselpedagogisk specialkompetens. Huruvida teckenspråket ska finnas som valbart ämne är ännu inte klart. Elevunderlag avgörande Verksamhetens akilleshäl är elevunderlaget. Stadens ambition är att verksamheten ska bli större och det Beslutet ser ut som det gör för att vi inte vet hur många elever det blir Liz Berg, gymnasiechef för det nya hörselgymnasiet får gärna bli fler program, enligt Liz Berg. Men det är helt avgörande att elever söker sig till skolan. Det hörselpedagogiska nav som utredningen föreslår, där den hörselpedagogiska kompetensen skulle ha funnits samlad, finns därför inte med i uppstarten. Att beslutet ser ut som det gör beror på att vi inte vet hur många elever det blir. Det är lättare att starta det hörselpedagogiska navet om det finns många elever. I början kan det vara svårt. Men jag upplever att det finns en väldigt hög ambition från utbildningsförvaltningen och att man tar det här på allvar, säger Liz Berg. Hisus försiktigt positiva Upptagningsområdet är än så länge endast Stockholms stad, men diskussioner med länets övriga kommuner har påbörjats. Elever som är intresserade av verksamheten och bor i Hela förslaget Slutrapporten från Hörselskadade ungdomars gymnasiealternativ i Stockholm, Hugis, finns att läsa på Insyn, Stockholms stads hemsida för nämndhandlingar (Utbildningsnämnden ): stockholm.se. andra kommuner i länet är dock välkomna att söka sig till den redan nu. I de fallen kommer frågan diskuteras med hemkommunen. På Unga Hörselskadade i Stockholms stad (Hisus) är man försiktigt positiva. Vi är glada över att Stockholms stad äntligen tagit beslutet att skapa en ny gymnasieskola för hörselskadade elever. Det är viktigt att möjligheten finns att bo hemma under gymnasiet och samtidigt kunna gå i hörselklass, säger Hisus ordförande Sin Vuu. Något vi är bekymrade över är att Stockholms stad inte har tagit några beslut kring inkluderade elevers skolsituation. Det finns tyvärr alldeles för många elever med hörselskada som går inkluderat utan att få det stöd som behövs. HRF-protest mot ändrad målgrupp på riksgymnasium Hörselskadades Riksförbund protesterar mot förslaget att ändra målgruppen på riksgymnasierna i Örebro. I ett remissvar riktar HRF kraftig kritik mot utredningsförslaget Likvärdig utbildning. Målgruppen för riksgymnasiet i Örebro föreslås framöver vara döva och hörselskadade elever med behov av teckenspråk. Enligt HRF innebär det i praktiken att många hörselskadade inte får möjligheten att gå på gymnasiet. Marianne Rogell Eklund är intressepolitisk samordnare på HRF: Vi har mött många ungdomar som gått på Riksgymnasiet för Hörselskadade under åren, som inte har haft teckenspråket med sig. Förslaget innebär att man stänger ute elever med den bakgrunden. HRF skriver vidare att förslaget försvagar teckenspråkets ställning, tvärtemot innebörden av den nya Språklagen. För många elever väcks intresset för och behovet av teckenspråket först på riksgymnasiet. En begränsning av målgruppen ökar risken för att man inte kan erbjuda alla nationella program, fortsätter Marianne Rogell Eklund. Vi värnar om ett gymnasium med nationellt uppdrag. 4

5 Lokala nyheter HSO Stockholm: Vem ska föra de äldre funktionshindrades talan? Äldrenämnden i Stockholm lägger ner sitt funktionshinderråd Äldrenämnden i Stockholms stad har beslutat att lägga ner sitt funktionshinderråd och flytta frågorna till Socialnämnden. Ett beslut som HSO Stockholms stad motsätter sig. Det är mycket illavarslande att Äldrenämnden överhuvudtaget kan överväga att ta bort detta råd, säger ordförande Charlotte Norlin. Charlotte Norlin är ordförande för HSO Stockholms stad, som tillsammans med DHR och SRF ansvarar för nomineringarna och utbildningen av ledamöterna i Stockholms funktionshinderråd. HSO:s styrelse har i en skrivelse starkt fördömt att rådet läggs ner, och kritiken är frän: Vem ska föra de äldre funktionshindrades talan? Bevakningen av funktionshinder bland äldre flyttas till Socialnämnden. Foto: sxc.hu Pensionärsfrågor är en helt annan sak. Barn kan inte driva funktionshindrade barns talan. Kör över de svagaste Charlotte Norlin kritiserar frågan i flera avseenden. Hur ska Socialnämndens funktionshinderråd hinna med? Varför har ärendet inte skickats på remiss till organisationerna? Hur kan Äldrenämnden besluta om annan nämnds arbete? De svagaste kan man köra över. Detta är en grupp som har svårt att få sin röst hörd, är det så Stockholms stad vill ha det?, frågar Charlotte Norlin. Stockholms snart 27 funktionshinderråd är rådgivande och varje nämnd ska ha ett råd kopplat till sig. Rådens uppgift är att bevaka funktionshinderperspektivet. Beslut i samverkan Beslutet att lägga ner Äldre nämndens råd och flytta över frågorna till Social nämnden gäller från den 1 november 2012 och fattades i september i samverkan med Socialnämnden, enligt Äldreförvaltningens direktör Eva Frunk Lind. På Äldreförvaltningen, som initierat förändringen, anser man att åldersgränsen har spelat ut sin roll och att Socialnämnden har större expertis i frågorna. Risken att funktionshinderperspektivet tappas bort på Äldreförvaltningen finns inte, menar Eva Frunk Lind: Det tror jag absolut inte, det perspektivet finns med per automatik när man bli äldre. Ewa Samuelsson (KD), som är biträdande borgarråd med ett övergripande ansvar för funktionshinderfrågor i Stockholms stad tycker inte att det är underligt att råden slås samman. Det är inte helt nytt att ett råd har flera ansvarsområden. Nämnderna är överens och HSO har representanter i råden där frågan har diskuterats. De har haft möjlighet att ta upp frågan med sin organisation. Vi får ha ögonen öppna på hur arbetet fortskrider så att inga frågor faller mellan stolarna, fortsätter Ewa Samuelsson. Enligt borgarrådet finns det inga planer inom Stockholms stad att i övrigt minska antalet funktionshinderråd. SVT: Hörselvård lurar stockholmare till dyra köp Hörselvården i Stockholms län har blivit big business, enligt ett inslag i SVT:s Rapport. Inslaget, som sändes i början av hösten, berättar att patienter rekommenderas att köpa hörapparater för tiotusentals kronor. En kvinna från Stockholmsområdet hävdar i inslaget att en audionom på ett hörselföretag försökte sälja två hörapparater till en kostnad av kronor styck utan att ens göra ett hörseltest. Jag blev både chockad och förvånad. Förra gången betalade jag bara 600 kronor, säger kvinnan till Rapport. Förändringarna inom hörselvården i Stockholms län innebär att företagen säljer hörapparater ur ett privat sortiment genom fritt val, samtidigt som de ska tillhandahålla landstingets hörapparater. Se inslaget på horapparater-har-blivit-big-business Hörapparatutprovningen i Stockholm har uppmärksammats i nationella nyheter. 5

6 Sofies resa mot en annan Sofie är barndomshörselskadad, har alltid levt bland normalhörande, läst på läppar och använt hörapparat. Men under 2012 har Sofie påbörjat en ny hörselresa, den med ett cochlea-implantat. En resa av insikter, svårigheter men framför allt av upplevelser. För Sofie har nuet varit starkast. Det är början av februari och Sofie åker till vår mötesplats direkt från sitt arbete. Vi har bestämt träff i en hotell foajé i centrala Stockholm för att prata om Sofies funderingar kring att få ett hörselimplantat. Trots att vi letar upp den del av lokalen som är lugnast, så är det svårt. Sofie är helt beroende av att läsa på läppar, det har hon varit illa tvungen att lära sig. När Sofie var riktigt liten blev hennes hörsel sämre och sämre. Vid fem års ålder visade hörselkurvan ett rejält hack nedåt. Sedan dess har hörseln sakta försämrats och i dag tycker hon inte längre att hörapparater hjälper henne. Hon hör nästan inga diskanttoner alls längre, och därför tycker hon att det inte heller finns mycket hörsel kvar att riskera. Ungefär två veckor tidigare har Sofie för första gången besökt Sektionen för cochlea-implantat på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, CI-kliniken. CI-kliniken är ett av sju sjukhus i Sverige som genomför CI-operationer. Resan som Sofie beslutat att låta oss att vara med på, började sommaren 2011 när hennes öronläkare frågade henne om ett implantat inte kunde vara intressant. För Sofie var tanken helt ny. Det första besöket på CI-kliniken dröjde ett halvår men väl där var beslutsprocessen kort. Besöket var inget informationsbesök utan en utredning. Sofie fick reda på att hon var aktuell för operation, om hon själv ville. Två veckor senare har hon bestämt sig. Sofie utstrålar ett lugn, trots att hon själv säger att hon har massor av funderingar och frågor kvar. Det känns bra. Jag vill inte ha höga förväntningar, men det funkar inte som det är idag, det är dags för en förändring. Det är så himla svårt att ha ett handikapp som inte syns. Det finns en 6

7 1 I maj fick Sofie ett cochlea-implantat på sitt högra öra. 2 Sofie tycker att implantatet sitter bekvämare än en hörapparat, även om det tar tid att hitta bra praktiska rutiner kring träning och fritidsaktiviteter. 3 Sofie 6 är barndomshörsel skadad och har inte mycket diskanthörsel kvar före operationen. 4 CIklinikens överläkare Eva Karltorp förbereder Sofie för operationen. 5 Ingenjör Marja Vainio och Sofie har kopplat implantatet till datorn för att justera de elva elektroderna så att ljuden blir lika starka och tydliga. 6 Läkaren Anders Freijd och Sofie diskuterar olika implantatmodeller. 7 Implantat kommer med en fjärrkontroll för att ändra program och volym. hörsel nonchalans, det är först när något tydligt händer som folk förstår att man har ett handikapp. Jag är trött på att ha ett osynligt handikapp. Förhoppningsvis kan ett CI synliggöra det. Tre månader senare sitter Sofie i CIklinikens väntrum för att träffa en audionom, en läkare och en tidigare patient. Sofie har själv valt att vänta med att meddela sitt beslut och tidpunkten för operationen. Att välja tidpunkt har Född i Nacka Född: 1983 i Nacka. Familj: Sambo. Bor: Kungsholmen. Yrke: Arbetar inom konfektionsbranschen. Hörselbakgrund: Barndoms hörselskadad, grav hörselnedsättning på båda öron. Gick inkluderat i vanlig skola hela skolgången. Har haft hörapparater på bägge öron, har numera cochleaimplantat på höger öra. 5 7 varit svårast. Sofie har funderat sedan första besöket. Hur ska man bestämma när operationen passar bäst in i livet? Vad ska man ta hänsyn till? Arbetet och semester? Eventuell sjukskrivning? Hon har känt sig villrådig. En av CI-klinikens audionomer, Vanja Nyström, berättar att Sofie måste träna, träna och träna. Hela det kommande året är en lång träningssträcka. Man ska lära sig att förstå ljud man inte tidigare hört. Ett cochlea-implantat är ett inopererat hörhjälpmedel som delvis ersätter den skadade hörseln på konstgjord väg. Medan en hörapparat i en förenklad jämförelse fungerar som en förstärkare omvandlar ett cochlea-implantat ljudvågorna till elektriska impulser som genom en elektrod stimulerar hörselnervarna inne i cochlea, hörselsnäckan. Ett cochlea-implantat ersätter på så sätt de Reportage skadade hårcellerna. I Sverige har över personer cochlea-implantat, allt från spädbarn till personer i övre 80- års åldern. Resultatet kan variera stort, och även om många operationer är mycket lyckade återställer implantatet inte hörseln fullt ut. En person med CI kan ändå vara i behov av hörhjälpmedel, tolkar och bra ljudmiljö. De senare åren har en ny variant av implantat tagits fram, som till viss del bevarar den opererades hörselrester i basområdet, genom att den inopererade elektroden inte förs lika långt in i hörselsnäckan. Den nya tekniken kallas EAS, elektriskakustisk stimulering. Vill du göra operationen?. Denna gången är läkaren som Sofie träffar Anders Freijd. Sofie säger att hon tycker att hon har funderat tillräckligt länge. Även om hon bestämde sig redan i vintras har beslutet sjunkit in. Mötet med Anders är innehållsspäckat och konkret. De diskuterar olika modeller, bekvämlighet, färger, batteriförbrukning och vilket öra hon ska operera. Sofie väljer ett av de två största märkena, höger öra och färgen blir neutralt svart. Ju mer ljud man har hört tidigare i livet desto lättare är det att vänja sig vid de nya ljuden. Men ljuden är annorlunda, skarpare och hårdare. Åtminstone till en början. De ljud som hjärnan på en hörande person per automatik sorterar bort är lika tydliga som de ljud man vill höra. Därför är den första tiden svår och en nyopererad person blir lätt väldigt trött av allt skrammel och gnissel. Sofie och Anders bestämmer att operationen ska ske så fort som möjligt. Det är lika bra att få det gjort när man har bestämt sig, resonerar Sofie. Datumet sätts till torsdagen den 24 maj. Om mindre än tre veckor. Sofie vill springa maraton den 2 juni och undrar om det är möjligt. Nja, säger Anders med ett snett leende. Du som inte har hört så mycket diskantljud, det kommer bli en chock för din hjärna. Eva Karltorp, chef och överläkare på CI-kliniken, tar emot Sofie dagen före operationen. Hon undersöker Sofies örongångar, kollar blodtrycket och markerar höger 7

8 Reportage De yttre delarna av ett cochlea- implantat fångar upp ljudet. sida med en svart penna. Sofie måste duscha med ett starkt medel kvällen före och samma morgon som operationen. Eva och Sofie diskuterar om Sofie ska ha en kort eller lång elektrod, om hon ska bevara en del av sin naturliga hörsel eller inte. Det är alltid en risk att förlora den lilla rest av naturlig hörsel man har kvar i samband med operationen och den risken måste patienten vara beredd att ta, förklarar Eva, som själv ska operera Sofie. Om anatomin i örat är ofördelaktig kan det vara svårt att bevara patientens bashörsel. När Sofie vaknar upp efter operationen är hennes första tanke om hon har någon naturlig hörsel kvar. Det har hon inte. Operationen var ovanligt svår. I början var det lite av nyhetens behag Tiden efter operationen ställer Sofie in flera av våra träffar. Hon orkar inte. Efter operationen är hon väldigt trött, svårt yr och har kraftig tinnitus. De tre första dagarna ligger hon hemma i soffan och kan inte röra huvudet. Efter några dagar klarar hon av att gå men måste hålla i sig för att marken under henne svajar. Hennes tinnitus, kluckande ljud, biter sig fast, även om ljuden inte är lika höga som första kvällen. Sofie är sjukskriven på heltid i två veckor, sen arbetar hon halvtid, men hemifrån. Det är slutet av september, fyra månader har passerat sedan Sofie fick sitt cochlea-implantat. Sofie arbetar heltid sedan hon kom tillbaka från semestern. Hon tittar ut genom fönstret från en restaurang på Norrmalm. Hon säger att hon lever i nuet, att det är svårt att minnas hur det kändes tidigare. Sofie kopplade in processorn enligt rutinen på CI-kliniken, ungefär en månad efter operationen. Det första besöket med ingenjören Marja Vainio var spännande. Det var först då som Sofie förstod hur elektroderna fungerade. Att varje elektrod som kopplas in täcker en viss frekvens från bas till diskant. Sofies implantat har tolv elektroder som är inbäddade inuti den tunna silikontråden. På Sofie har Marja kopplat in elva av de tolv elektroderna eftersom den sista innehöll mer känsel än ljud. Vid inkopplingen hade Sofie verkligen förberett sig. Hon föreställde sig att huvudet skulle sprängas av alla ljud. Men det kändes helt okej. Även om rösterna var robotaktiga var ljuden ganska behagliga. De följande två veckorna efter inkopplingen i slutet av juni var Sofie heltidssjukskriven igen. Det var många besök på CI-kliniken, tre besök per vecka för justeringar och talträningar. I slutet av juni var hon vid gott mod, det kändes bra. Det var början på något nytt och hon tyckte att det hade gått över förväntan. Några månader senare, på restaurangen på Norrmalm, har minnet bleknat något. Sofie är trött och tycker framför allt att det är svårt att jämföra. Det är allt eller inget. Antingen är implantet på eller så stänger jag av. Jag kommer inte ihåg hur det var tidigare. Magkänslan känns okej, det är kanske inte bra, men helt okej. Jag har aldrig ångrat någonting. Men i början var det nog lite av nyhetens behag. Eftersom Sofie tidigare inte använde sin hörapparat mer än på jobbet tror hon själv att det är en av anledningarna till att hon blir så trött. Hon har på implantatet nästan hela tiden, och fler timmar av ljud blir mer ansträngande. Jag hör bättre. I vissa situationen är det jättemycket bättre. Men talet är det som är minst förändrat. Alla ljud runt omkring hör jag mycket bättre. Och det är viktigt för att vara närvarande. Men talet är ändå viktigast. Fast tröttheten påverkar också hur jag upplever det. Upplevelse. Sofie återkommer ofta till ordet upplevelse. Hon vill fokusera på känslan, inte kirurgin eller tekniken. Hur jag upplever förändringen efteråt är helt avgörande. Det är mycket fokus på det medicinska. Det påverkar inte mitt liv vad som händer under själva operationen. Det är ganska tufft och en stor omställning efteråt. Veckorna efter operationen var jättejobbiga, att jag inte hörde någonting. Det var en helt ny tillvaro att vara döv på ena örat. Jag hann börja tänka på hur det skulle bli om det inte blev bättre. Om jag skulle leva så, att jag skulle vara tvungen att sluta jobba. Läkarna ser ett långt perspektiv, men jag kan omöjligt göra det. Det är här och nu som gäl- Sofies öronläkare frågar Sofie om hon vill bli remitterad för utredning på CI-kliniken. Sofies är på sitt andra besök på CI-kliniken. Hon meddelar sitt beslut och träffar bland andra audionomen Vanja Nyström. De pratar om hjälpmedel i Sofies arbete och vardag. 25 januari maj maj 2012 Sommaren Sofie besöker CI-kliniken för första gången. En röntgen görs därefter och hon utreds för att se om hon är aktuell för ett cochlea-implantat. Sofie opereras av Eva Karltorp. Sofie besöker CI-kliniken dagen före och får stanna över natten efter operationen.

9 Reportage ler. En kurator kanske hade varit en bra idé under den här tiden, man kan må ganska dåligt mentalt. Lite mer vikt vid den mentala hälsan vore bra, det är fokus på tekniken och att man blir trött. Trötthet är ingenting mot hur man mår i själen. Sofie är rak. Men hon hoppas också att hennes erfarenhet kan hjälpa andra. Och hon säger att hon aldrig har tvivlat på om det var rätt att genomföra operationen, hon känner att hon redan har kommit långt. Hon trivs dessutom mycket bättre med implantatet än med hörapparaterna, som hon alltid har tyckt varit obekväma. Även om Sofie, som själv arbetar med design, tycker att det är lite underligt att företagen inte funderar mer på formgivningen, med tanke på hur mycket tekniken kostar. För de som står i egna funderingar vill Sofie ge rådet att ge omställningen ordentligt med tid. Kanske tror man att det är bra att gå till jobbet efter en vecka, men hur blir det senare i så fall? Hade jag gjort annorlunda hade jag kanske inte jobbat heltid så snart. Låt det ta tid, vänj dig långsamt. Det är ju ändå något man ska ha resten av livet. Många runt omkring en har också väldigt höga förväntningar. De tror att man har reparerat hörselskadan. Jag tror det är bra att tänka igenom hur man ska svara. Hur jag väljer att berätta påverkar hur andra uppfattar det, att man inte väljer att förminska och säga nu är allt bra. Frågan hör du bra nu? är ganska vanlig. Hur mycket man hör är inte samma sak som hur bra man hör. Kan ett implantat vara aktuellt för dig? Enligt Hörselskadades Riksförbund kan runt svenskar vara aktuella för implantat. Eva Karltorp på CI-kliniken berättar vad som krävs. va Karltorp är chef på Sektionen för cochlea- (CI) på Karolinska i Huddinge. På CI- Eimplantat kliniken opereras cirka 50 stockholmare per år och allt färre har en grav hörselnedsättning. Mycket färre patienter behöver skrivtolkar på CI-kliniken nu, det var väldigt vanligt förr. Patienten skulle ha en mer uttalad hörselnedsättning förut. Riktlinjerna för att få ett cochlea-implantat är, mellan tummen och pekfingret, att man inte ska höra 50 decibel i diskanten med den bäst anpassade hörapparaten, eller att man endast hör 30 till 40 procent av CI-klinikens lista med inspelade ord. En förutsättning är att det är hårcellerna som är skadade och att nervtrådarna finns kvar i hörselsnäckan. I stort sett alla hörselskador blir i praktiken hårcellsbortfall. Men nervtrådarna måste finnas kvar. Det går att tjyvkoppla en bil även om nyckeln är borta, säger Eva Karltorp. Med den nyare tekniken elektroakustisk stimulering, EAS, kan även patienter som har mycket bashörsel kvar opereras. Då används en kortare elektrod som sparar resthörseln längst in i hörselsnäckan, där basfrekvensen finns. Patientens resterande bashörsel ska dock vara så stabil som möjligt. Operationer sker av patienter i alla åldrar. Den äldsta som har opererats var 87 år, tror Eva Karltorp sig minnas. En förutsättning är dock att en äldre person klarar av operationsrisken, är frisk nog och inte dement. Det är bra att inte försköna den första tiden med CI, det är jobbigt för många. Samtidigt är det mycket lättare för dem som har hört normalt innan. Prata med din audionom. Men kom ihåg att hörapparat fortfarande är det bästa för de flesta. Eva Karltorp. Vill du veta mer? Tisdagen den 11 december kommer CI-kliniken till föreningen och föreläser. Mer information finns i en annons på sidan 11. Du kan också läsa mer om cochlea-implantat på CI-klinikens hemsida Sofie kopplar in sitt cochleaimplantat för första gången. Hon tycker att ljuden hon hör på sitt högra öra är behagliga. 18 juni 2012 Fyra månader har passerat sedan Sofies operation. Sofie ska snart på ny kontroll på CI-kliniken. 29 juni Under två 2012 veckor träffar Sofie ingenjör, läkare och audionom flertalet gånger för att träna och justera implantatet. 25 september 2012 Hör av dig till Språkrörets redaktion om du har frågor till Sofie. 9

10 Stockholm Projektgrupp fick Stockholms-Snäckan för arbete med ljudmiljö på förskolor Projektgruppen för Förskoleutveckling i Enskede-Årsta-Vantör har tilldelats föreningens pris Stockholms-Snäckan för sitt arbete med att förbättra ljudmiljön vid stadsdelens förskolor. Projektgruppen fick ta emot priset av föreningens styrelsemedlem Julia Willig under en ceremoni på Förskolan Torget i Årsta. Det känns väldigt hedrande, sa Stockholm stads Per Seigelstrand, som var med och startade upp projektgruppen. Genom lanseringen av metoden De tre L:en luft, ljus och ljud har Projektgruppen för Förskoleutveckling betonat vikten av en bra ljudmiljö för både barn och personal i stadsdelens förskolor. Ljudnivåerna på förskolor är ofta alarmerande höga, Föreningens styrelsemedlem Julia Willig har lämnat över Stockholms-Snäckan till Projektgruppen för Förskoleutveckling, från vänster: Bosse Samuelsson (Lärarförbundet), Yvonne Wahlquist (Förskolechef Årsta), Per Seigelstrand (Stockholms stad), Anne Sulkanen (Kommunal) och Lennart Garell (Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsförvaltning). Vi hoppas att andra stadsdelar tar efter i det arbetet Julia Willig, styrelsemedlem, Hörselskadades förening i Stockholm med koncentrationssvårigheter, stress och hörselskador som följd. Skapandet av en bra ljudmiljö gynnar alla, inte minst barn och personal som redan har en hörselskada. Vi ger projektgruppen Stockholms-Snäckan för att de genom ett unikt samarbete mellan olika yrkesgrupper arbetar förebyggande för att förhindra hörselskador och sjukskrivningar. Och vi hoppas att andra stadsdelar tar efter i det arbetet, sa Julia Willig. Fotnot: I slutet av oktober bjöd föreningen in intresserade till en frukostföreläsning med pristagarna kring deras arbete med De tre L:en luft, ljus och ljud. Föreläsningen skedde efter Språkrörets pressläggning. asdas Stockholms-Snäckans sju tidigare pristagare Priset Stockholms-Snäckan ska gå till den eller de som har gjort berömvärda insatser för att göra livet bättre och tillgängligare för personer med hörselskada i Stockholms län. Priset delas ut av Hörselskadades förening i Stockholm och instiftades 2003 tillsammans med Hörselskadades distrikt i Stockholms län. Priset är utformat av glaskonstnären Jonas Torstensson. Tidigare pristagare av Stockholms-Snäckan 2003: Stockholms Stadsteater 2004: Tore Lundborg och Göran Bredberg 2005: förskolan Paprikan 2006: Johan Hammarström 2007: Tove Kullberg 2009: akustikföretaget Dekorativ Akustik 2010: Manne af Klintberg (Priset delades inte ut 2008.) 10

11 Föreningssidor Teater Hipp-Happ åker på turné till Finland Under hösten åker teatergruppen Teater Hipp- Happ till Finland för att spela sin egenupplevda teaterföreställning. Gruppen är inbjudna av HiA, Hörselskadade i Arbetslivet, och ska spela sin föreställning Hör upp! en kabaré för hörande i Mariehamn, Helsingfors och Vasa mellan den 23 och 26 oktober. Kontakten etablerades redan innan teaterprojektet startade, berättar projektledare Jan Simonsson från Sensus. På något vis hade HiA fått nys om HRF:s och Sensus planer. Vi höll kontakten. Teater Hipp-Happ, som är ett samarbete mellan Sensus och Hörselskadades förening i Stockholm, använder teatern för att förmedla hur det känns att leva med en hörselskada. Gruppens medlemmar har olika typer av hörselskador och har använt sig av sina egna erfarenheter när de har skrivit manus. Scenerna de spelar upp utspelar sig på vårdcentralen, i arbetslivet och vid mingeltillfället. I manus blandas allvar, sång, musik och skratt. Projektet startade 2009 och hade premiär hösten 2010, och fortsätter nu alltså till Finland. Vi tar färjan, spelar i Mariehamn och åker vidare med nattfärja till Helsingfors. Där blir det spelning och övernattning på hotell, sedan åker vi hyrbil till nästa föreställning i Vasa, och Teater Hipp- Happ hade premiär på Sensus Salonger hösten 2010 och åker nu vidare för att uppträda i Finland. Foto: Joe Sundelin flyger hem till Stockholm på fredagen, berättar Jan Simonsson. ANNONS Vill du veta mer om cochlea-implantat? Välkommen till en introduktionsföreläsning om cochlea-implantat och EAS för vuxna. Har du funderingar kring hur ett implantat fungerar och om det kan vara aktuellt för dig? Kom till oss och lyssna på Gunnar Eskilsson, civilingenjör vid CI-kliniken på Karolinska universitetssjukhuset. När: Tisdagen den 11 december klockan Var: Hörselskadades förening i Stockholm, Instrumentvägen 19, Hägersten (t-bana Örnsberg). Slinga finns, skriv- och teckenspråkstolkar är beställda. Ingen föranmälan krävs. Gerhard Andersson föreläste för en fullsatt aula i januari Tinnitus vad vi vet idag Professor Gerhard Andersson tar avstamp i dagens behandlingsmetoder för att avsluta med vad som ser kliniskt lovande ut för morgondagens. Välkommen till en ny föreläsning med Gerhard Andersson! När: Måndagen den 28 januari 2013 klockan Var: ABF-huset (Katasalen), Sveavägen 41 (t-bana Hötorget) Slinga finns, skriv- och teckenspråks tolkar är beställda. Fri entré, ingen föranmälan krävs. 11

12 Höstmöte 2012 Höstmöte med fokus på den kommande kongressperioden Hörselskadades förening i Stockholm välkomnar för första gången alla medlemmar till ett höstmöte i lokalerna i Hägersten. Under ett par trivsamma timmar kommer vi att få lyssna på förbundsordförande Jan-Peter Strömgrens anförande om vad HRF ska göra de närmaste fyra åren och sedan diskutera föreningens egen verksamhet nästa år utifrån styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget för Både anförandet och styrelsens förslag bygger på det handlingsprogram för som antogs på HRF:s kongress i Västerås i somras. Handlingsprogrammet, med rubriken En ny upplysningstid är riktlinjer för vilka frågor föreningen och andra delar av HRF ska jobba med. Diskussionerna kommer säkert att fortsätta även efter mötet när det finns möjlighet att tillsammans umgås över en lättare matbit. Oscar Hedenfeldt Handlingsprogrammet HRF:s Handlingsprogram för beskriver de frågor som HRF prioriterar under kongressperioden. Programmet anger vad som ska göras medan verksamhetsplanerna på lokal nivå anger hur och när det ska göras. HRF:s nya handlingsprogram, intressepolitiskt program och stadgar finns att ladda ner på www. hrfkongress2012.se. Kallelse till Höstmöte Hörselskadades förening i Stockholm Instrumentvägen 19, Hägersten Torsdagen den 22 november 2012 Registrering från klockan Program Registrering Anförande av Jan-Peter Strömgren, HRF:s förbundsordförande, Fyra år av upplysning Höstmötet öppnas av Lars Lindén, ordförande i Hörselskadades förening i Stockholm Hungrig efteråt? Efter förhandlingarna följer samkväm med enklare måltid till en kostnad av 50 kronor. Anmälan till måltiden görs senast den 15 november på telesvar eller e-post Betalning sker på plats (ta gärna med jämna pengar). Förslag till dagordning 1 Höstmötet öppnas 7 Val av två protokolljusterare 2 Fråga om kallelse skett enligt tillika rösträknare stadgarna 8 Förslag till verksamhetsplan 3 Fastställande av antalet röst och budget för år 2013 berättigade 9 Rapporter 4 Fastställande av dagordning 10 Övriga frågor 5 Val av ordförande för mötet 11 Avslutning 6 Val av sekreterare för mötet Förbundsordförande Jan-Peter Strömgren inleder med Fyra år av upplysning HANDLINGAR Handlingar kan hämtas på kansliet eller laddas ner från från måndagen den 12 november. Förbundsordförande Jan-Peter Strömgren presenterar inriktningen på HRF:s arbete de kommande fyra åren, på riksnivå och lokal nivå, med utgångspunkt i handlingsprogrammet för åren Jan-Peter Strömgren. 12

13 Föreningssidor Ny medlemsavgift från januari 2013 Från årsskiftet höjs medlemsavgiften för huvudmedlemmar i HRF. Det bestämde HRF:s kongress i juni. Den nya medlemsavgiften höjs i två omgångar, till 250 kronor per år under åren 2013 och 2014, samt till 300 kronor per år under åren 2015 och Inför kongressen föreslog förbundsstyrelsen en höjning av medlemsavgiften till 300 kronor för att tillföra resurser på alla nivåer inom HRF. Fördelningen av medlemsavgiftens del till förbund och distrikt har under de senaste tio åren varit oförändrad. Den senaste höjningen av avgifter, som beslutades av kongressen 2008, gick till föreningarna. För de medlemmar som har betalat in sin medlemsavgift någon annan gång under året än vid årsskiftet, börjar den nya medlemsavgiften gälla från kommande inbetalning. ANNONS Medlemsavgiften Medlemsavgifterna för de kommande åren är: Huvudmedlem kronor kronor Dubbelmedlem Avgift för huvudmedlemmar, per extra förening i samma distrikt kronor kronor Familjemedlem kronor Ungdomsmedlem kronor Bli medlem före nyår och få rabatt! Funderar du på att bli medlem i HRF? Passa på att bli medlem före nyår och spara 50 kronor. Kontakta föreningen (se sidan 16) eller bli medlem direkt på nätet: Välkommen till en föreläsning om Hörselpedagogsituationen i Stockholm Den 25 november kommer HiSUS, Hörselskadades distrikt i Stockholms län och DHB Östra att arrangera en föreläsning om hörselpedagogsituationen i Stockholms län. Föreläsningen kommer att vara på Instrumentvägen 19 i Örnsberg mellan klockan Föreläsare Carin Norman från Hörseldövforum, Skolstöd Sverige och hörselpedagogen Elisabeth Jönsson Österdahl. Anmäl dig gärna genom att maila eller ringa För mer information, se Resa till Georgien i vår Som Språkröret skrev i förra numret har både föreningens Moldaviengrupp och Georgiengrupp fått stöd från bland annat Svenska Institutet för förnyade projektresor till respektive länder. Båda projekten arbetar med uppbyggande av hörcentraler och utbildning av personal, för att förbättra situationen för ländernas hörselskadade, både barn och vuxna. Medan Moldaviengruppen kom iväg på sin resa i oktober så har Georgiengruppen varit tvungna att skjuta på sin projektresa till våren Några medlemmar i gruppen kommer dock göra en inledande resa under hösten. MK Saknades text på tv? Tycker du att textningen på tv är dålig eller har den helt och hållet uteblivet? Då kan du göra en anmälan hos Granskningsnämnden för radio och tv. Ett av målen i HRF:s nya handlingsprogram för de kommande fyra åren är att arbeta för ökad tillgänglighet till tv, radio, webb och andra digitala medier. Alla tv-kanaler med svenskt sändningstilltånd ska främja tillgänglighet, såsom bra ljud, textning och teckenspråkstolkning. Men kraven på de olika kanalerna varierar. Medan alla TV4:s icke-direktsända svenska program via marknätet ska textas, är formuleringen luddigare för SVT och UR, där ambitionerna vad det gäller tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska höjas. TV-kanaler med sändningstillstånd från utlandet, som TV3, TV6 och Kanal 5 omfattas inte alls av svenska regler. En anmälan kan göras direkt på webben eller med post till Granskningsnämnden, Myndigheten för radio och tv, Box 33, Stockholm. Anmälan ska innehålla namn, adress, vilket program det gäller, kanal och tidpunkt och måste göras senast tre månader efter att programmet sändes. I februari 2011 fälldes TV4:s program Så mycket bättre då Granskningsnämnden ansåg att TV4 inte följde sändningstillståndet eftersom sångerna inte textades. MK Nyheter till din e-post? Vill du har föreningens nyhetsbrev som inom kort ska lanseras? Nyhetsbrevet som ska innehålla hörselnyheter och tips från Stockholms området, skickas till din e-post och är kostnadsfritt. Skriv till och ange ditt namn och din e-postadress. MK 13

14 Kalendarium Klubbarna träffas på Instrumentvägen 19. Klubbinfo Klu Kalendarium höst vinter 2012 Se även klubbinfo till höger samt kalendariet på November 8 november Möte för föreningsstyrelsen och klubbstyrelser 22 november Höstmöte 2012 (se sidan 12) December 11 december Föreläsning om cochlea-implantat (se sidan 11) 19 december Kansliet stänger för jul- och nyårshelgerna Januari januari Kansliet öppnar efter jul- och nyårshelgerna 28 januari Tinnitus-föreläsning på ABF-huset (se sidan 11) Biografer i Stockholm Hörslingor Säg till personalen att sätta på slingan då den inte alltid är påslagen på grund av risk för överhörning. Enligt SF är ljudet bäst i mitten av salongen. Biograf Sture: Har slinga i salong 1. Folkets bio: Zita har slingor i alla salonger. SF Bio: Har slingor i alla salonger förutom på Filmstaden Heron City, där det finns hörlurar. Svenska Bio: Grand Stockholm har slingor i alla salonger. Victoria, alla salonger förutom salong 5. Textad teater i Stockholm Stockholms stadsteater I sista minuten 1/11, 30/1, 14/2, 10/3. Next to normal 30/10, 8/11, 23/11. Markurells 9/11, 18/11, 30/11, 15/12. Peter Pan och Wendy 13/1, 26/1, 13/2, 20/2. West Side Story 27/3, 12/4, 27/4, 15/5, 31/5. Bokning: tel , e-post stadsteatern.stockholm.se 14 Textad svensk film Kommande filmer: Call girl, premiär 9 nov. Blondie, premiär 23 nov. Dom över död man, premiär 7 dec. Mammas pojkar, premiär 25 dec. Aktuellt & tidigare premiärer: Dramaten Fanny & Alexander 18/11, 29/11. Spöksonaten 9/2, 20/2. Bokning: tel , e-post dramaten.se Stadsteatern och Dramaten har kvoter för hörsel skadade/döva. Ange vid bokning. Foto: sxc.hu Bridgeklubben Höstens partävlingar fortsätter på måndagar klockan 10.45, med säsongavslutning den 10 december. Välkomna! Efter årsskiftet startar vi måndag den 14 januari kl Årsmöte 2013 sker måndagen den 11 februari. Årsavgift Spelavgift Ordförande Spelledare 50 kr (helår) 20 kr inkl. kaffe/te Johnny Sköldvall tel Björn Åström tel Karl-Herman Sköldvall tel Fotoklubben Information lämnas löpande på klubbens hemsida (www.hrfstockholm.se). Frimärksklubben Årsavgift 25 kr Ordförande Björn Larsson tel Konstklubben Konstutlottningen 2012 års konstutlottning har redan ägt rum när detta nummer av Språkröret kommer ut. Vi hoppas innerligt, att alla inom Konstklubben har fått det utskick som gjordes i mitten av oktober. Ett varmt tack till alla er, som deltog i konstutlottningen! Konstvisning i Riksdagshuset måndagen den 12 november I Riksdagshuset finns det mängder av konstverk av skilda slag. Vi får delta i en rundvandring, där delar av denna konst visas och guiden berättar om dem. Som vanligt har vi hörslingor med oss, och dessutom kommer det att finnas teckenspråkstolk. Besöket är

15 Medlem i klubb ska också vara medlem i Hörselskadades förening i Stockholm. Anmälan till aktiviteter kan även ske via e-post texttel , eller telesvar Föreningssidor bbinfo Klubbinfo Klubbinfo Klubbinfo gratis, men eftersom maxantalet är 30 personer, vill vi ha anmälan i förväg. Anmälan ska ske senast torsdagen den 8 november till Anna-Lena Hörnkvist via mail sms eller tel eller tel Vi samlas klockan vid Riksdagens ingång på Riksgatan (fortsättningen av Drottninggatan efter bron över till Helgeandsholmen). Glöggträff med föredrag om Rackstakolonin av Jonas Liljeqvist lördagen den 24 november Vid förra årsmötet berättade Jonas Liljeqvist om Rackstakolonin i Värmland och visade bilder. Det var mycket populärt, och eftersom Jonas Liljeqvist har mycket mer att berätta om dessa konstnärer har vi bjudit in honom igen till en träff i HRFs lokaler i Örnsberg. Alla är välkomna att lyssna till honom samtidigt som vi dricker lite glögg och äter något tilltugg. Vi träffas klockan Kostnaden för förtäring är 50 kronor. Anmälan ska ske senast den 15 november till Anna-Lena Hörnkvist via mail sms eller tel eller tel Betalningen ska finnas på Konstklubbens plusgirokonto nr senast den 20 november. Eventuell avanmälan utan kostnad senast den 22 november. Årsavgift Ordförande Sekreterare Kassör 175 kronor Nisse Forslund Anna-Lena Hörnkvist Karl-Hugo Eriksson tel Plusgirokonto Org.nummer Mah Jong-klubben Kvarvarande speldagar är som tidigare meddelats 7 och 21 november. Höstens avslutning blir den 5 december klockan Vi börjar med en lätt jullunch, kaffe och tårta till en kostnad av 60 kronor. Anmälan sker till Alva eller Linnéa senast den 2 december. Första träffen 2013 blir den 16 januari. Kallelse till årsmöte den 30 januari kommer i nästa nummer av Språkröret. Ett gott slut på 2012 tillönskas er alla! Styrelsen Ordförande Alva Myrsten tel Kassör Wera Sjöström tel Årsavgift kr TSS-klubben Du som känner att du skulle vilja prova på TSS och du som vill öva vidare i trevligt sällskap är välkommen till Öppet Hus på torsdagar klockan i HRF:s lokaler i Örnsberg. Vi har tre grupper som övar på olika svårighetsnivåer så att även du, som kanske tycker att du inte kan så mycket än, kan få jobba på en svårighetsnivå som passar dig. Terminens sista Öppet Hus blir torsdagen den 6 december. Tisdagen den 11 december klockan blir det julavslutning. Då firar vi samtidigt att klubben nu har verkat i 25 år. Vi serverar som vanligt glögg och ett gott julbord. Kostnad 100 kronor. Anmälan till någon i ledningsgruppen. Nästa år börjar vi åter torsdagen den 10 januari. Årsavgift: 50 kronor Plusgiro: Men vänliga hälsningar, Astrid Arwidsson telefon e-post Jan Hörnkvist telefon e-post Gunnel Klingström telefon e-post Nätverket Hör & Häpna Alla aktiviteter med nätverket Hör & Häpna är öppna för medlemmar i Hörselskadades förening i Stockholm. Inför varje aktivitet gör nätverket ett utskick med post, bland annat med information om anmälan. För att få Hör & Häpnas utskick betalar du för portot. Utskicken under 2013 kostar 150 kr. Kontaktperson: Hans Lindberg, e-post Exempel på höstens aktiviteter: 23 oktober Besök av hörselvården, Hur vi bäst kan spara vår röst, på Instrumentvägen november TSS-kurs i Gysinge. 27 november Årets sista Öppet hus, på Instrumentvägen. Program till förtäringen ej klart. Nätverket 1865 Nätverket 1865:s aktiviteter är öppna för alla medlemmar i Hörsel skadades förening i Stockholm, men medlemskap är inte ett krav. Nätverket 1865 riktar sig främst till hörselskadade i yrkesverksam ålder då aktiviteterna sker på kvällar och helger. Våra aktiviteter är sociala, spontana och hörbara, och du hittar dem alltid på föreningens hemsida www. hrfstockholm.se och på föreningens Facebook-sida. 15

16 POSTTIDNING B Returnera till Språkröret, Hörselskadades förening i Stockholm, Instrumentvägen 19, Hägersten Gilla oss på Facebook På kansliet Stängda dagar på kansliet Under hösten är kansliet öppet som vanligt med undantag av fredagen den 2 november. Under jul- och nyårshelgerna stänger kansliet från och med onsdagen den 19 december till och med fredagen den 4 januari. God jul och gott nytt år önskas alla medlemmar! Förändringar på kansliet Styrelsen arbetar för närvarande med rekryteringen av en chef för föreningens kansli i Hägersten. Rekryteringen ska utannonseras på flertalet sätt, bland annat via Arbetsförmedlingen. Nyttja datahörnan HISUS har i sin kafédel två datorer. Dessa kan föreningens medlemmar gärna använda för att surfa på internet under den tid som kansliet är öppet. Vi säljer miljömärkta batterier Föreningen säljer som tidigare miljömärkta hörapparatbatterier. Nytt från hösten 2011 är att föreningen inte tar emot kontanter varför betalning sker genom faktura. Prisuppgifter finns på expeditionen och föreningens hemsida. Låna slinga som förmån Är du medlem i Hörselskadades förening i Stockholm? Då har du möjlighet att utan kostnad låna slingsystem från föreningen. Utlåning sker till medlem bli MEDLEM Hörselskadades förening i i Stockholm (tel) för privata sammankomster såsom dop, begravning, examensfest, födelsedagsfirande eller jubileumsfest. Dessutom är det möjligt vid personlig rådgivning, exempelvis hos fastighetsmäklare, läkare, bank eller advokat. Föreningen lånar inte ut för besök hos offentliga myndigheter eller föreningsaktiviteter som vi förväntar oss ska vara tillgängliga. Systemet innehåller enheter som är både sändare/mottagare och sådana som bara är mottagare. Kontakta expeditionen för mer information. Öppet Hus Verksamheten Öppet hus fortsätter under hösten, varannan tisdag klockan Kontakta kansliets expedition eller gå in på föreningens hemsida för exakt information. Textning via text-tv SVT1 s. 199 SVT2 s. 299 SVT24 och Barnkanalen s. 793 Kunskapskanalen, SVT s. 794 SVT World s. 795 TV3 s. 199 TV4 (alla fyrans kanaler) s. 890 Kanal 5 och Kanal 9 s. 199 Sjuan (tidigare TV4 Plus) s. 890 SVT-Slingan, text-tv s. 285 Information från HRF 286 Hörselforskning på UR Play Förbundets konferens Hörselforskning 2012, som hölls i Västerås i maj, finns nu att se på Utbildningsradions webb-tv. På (sök på ordet hörselforskning) kan du bland annat ta del av textade föreläsningar om stamceller, cochlea-implantat, hörapparatutprovning och se när Helge Rask-Andersen tar emot Stora Hörselpriset Kansliet tipsar Patientnämnden i Stockholms län tar emot synpunkter och kommentarer, positiva som negativa, om hörselvården i länet. Genom att du kontaktar Patientnämnden får landstingets politiker viktig kunskap om hur hörselvården fungerar. Läs mer om Patientnämnden i Språkröret nummer 3, Hörselskadades förening i Stockholm Besöksadress Instrumentvägen 19 Postadress Instrumentvägen 19, Hägersten E-post Hemsida Organisationsnr Plusgiro Ordförande Lars Lindén Telefon- och expeditionstider Måndag torsdag kl Fredagar är expeditionen stängd. Telefonnummer Expedition Telesvar Texttelefon Ombudsman Redaktör Bokning av samlingssal görs via telefon (under expeditionstider) eller e-post till Anmälan till aktiviteter görs via telesvar , texttel eller e-post Adressändring och medlemsanmälan: HRF:s medlemsregister, tel (tis och ons 9 11, samt tors 13 15), e-post 16

Ett år av intensiv träning för blivande skrivtolkar. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 1 Januari 2013 årgång 70

Ett år av intensiv träning för blivande skrivtolkar. Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 1 Januari 2013 årgång 70 Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 1 Januari 2013 årgång 70 Ett år av intensiv träning för blivande skrivtolkar Innehåll nr 1 2013 3 4 5 6 9 10 10

Läs mer

"Jag hör tonerna i mitt inre"

Jag hör tonerna i mitt inre Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 1 februari 2015 årgång 72 Nina har en hörselnedsättning och går på Kungliga musikhögskolan "Jag hör tonerna i mitt

Läs mer

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 April 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Lilian blingar gärna sin hörapparat

Senaste nytt på www.hrfstockholm.se. nr 2 April 2012 årgång 69. för Hörselskadades förening i Stockholm. Lilian blingar gärna sin hörapparat Språkröret för Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 2 April 2012 årgång 69 Lilian blingar gärna sin hörapparat Innehåll nr 2 2012 3 4 6 7 8 10 12 13 15 16 Ledaren

Läs mer

Alla barn med behov av stöd ska få det. Förälder kritisk mot neddragning på Alviksskolan: Senaste nytt på www.hrfstockholm.se

Alla barn med behov av stöd ska få det. Förälder kritisk mot neddragning på Alviksskolan: Senaste nytt på www.hrfstockholm.se Språkröret Hörselskadades förening i Stockholm Senaste nytt på www.hrfstockholm.se nr 4 2011 nr 1 2012 januari 2012 årgång 69 Förälder kritisk mot neddragning på Alviksskolan: Alla barn med behov av stöd

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk

DistriktsNytt. Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014. Audiologisk DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2014 Audiologisk dag8 9 Innehåll 4 En idé som blev verklighet 5 Så styrs distriktet i dag 6 Mot nya djärva mål 7 Gymnasium i höst 8 9 Audiologisk

Läs mer

bättre DistriktsNytt Pris för ljudmiljö dövgymnasium Hörselskadades distrikt i Stockholms län #5 2012

bättre DistriktsNytt Pris för ljudmiljö dövgymnasium Hörselskadades distrikt i Stockholms län #5 2012 DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #5 2012 Pris för bättre ljudmiljö Projektgruppen för Förskoleutveckling i Enskede-Årsta-Vantör har tilldelats hörselpriset Stockholms-Snäckan Sid

Läs mer

DistriktsNytt. Hörselpedagog. ett utdöende släkte? Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2013

DistriktsNytt. Hörselpedagog. ett utdöende släkte? Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2013 DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #3 2013 Hörselpedagog 6 7 ett utdöende släkte? Innehåll 3 Ledare Texttelefoni.se Tinnitusstyrelsen På Tinnitusföreningens årsmöte valdes styrelsen

Läs mer

Östergyllen. Tillgänglighet. Medlemsblad för Hörselskadades distrikt i Östergötland. Årg 38 Nr 1 januari 2014

Östergyllen. Tillgänglighet. Medlemsblad för Hörselskadades distrikt i Östergötland. Årg 38 Nr 1 januari 2014 Östergyllen Medlemsblad för Hörselskadades distrikt i Östergötland Årg 38 Nr 1 januari 2014 Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala Vadstena Norrköping Åtvidaberg Tillgänglighet Forskningsdagen Artikel

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2012:3 augusti

Luren. Medlemstidning 2012:3 augusti Luren Medlemstidning 2012:3 augusti Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Anette Nyberg Grau, ordförande 018-14 67 14, anette.nyberggrau@hrf-uppsala.se Nathalie Colombo, kassör 018-406 23 28,

Läs mer

Östergyllen. Medlemsblad för Hörselskadades distrikt i Östergötland. Årg 39 Nr 3 augusti 2015

Östergyllen. Medlemsblad för Hörselskadades distrikt i Östergötland. Årg 39 Nr 3 augusti 2015 Östergyllen Medlemsblad för Hörselskadades distrikt i Östergötland Årg 39 Nr 3 augusti 2015 Finspång Kinda Linköping Mjölby Motala -Vadstena Norrköping -Söderköping -Valdermarsvik Åtvidaberg Östergyllen

Läs mer

DistriktsNytt. Utmaningarna är gamla även om året är nytt. Det här har vi gjort därför ska du vara med!

DistriktsNytt. Utmaningarna är gamla även om året är nytt. Det här har vi gjort därför ska du vara med! DistriktsNytt Hörselskadades distrikt i Stockholms län #1 2013 Utmaningarna är gamla även om året är nytt Det här har vi gjort därför ska du vara med! Innehåll 3 Ledare Ljudmiljö Lill-Skansen 4 5CI-föreningens

Läs mer

Medlemstidning 2010:3

Medlemstidning 2010:3 Luren Medlemstidning 2010:3 Sid 2: Styrelsen, redaktion Sid 9 Hörselrådet i maj, Audiologen Ur Innehållet: Sid 3: Sid 4: Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Ordföranden har ordet Vi har förlorat en vän! Hörseldagen

Läs mer

1/2014 I DETTA NUMMER: VIS Cirkelledarutbildning. Branciootorenalt syndrom. Appar som förenklar. ... och mycket mer

1/2014 I DETTA NUMMER: VIS Cirkelledarutbildning. Branciootorenalt syndrom. Appar som förenklar. ... och mycket mer VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige Psst... Sommaren 2014 firar VIS sommarvecka med TSS 20 år! Läs mer på sidan 8. I DETTA NUMMER: VIS Cirkelledarutbildning Branciootorenalt syndrom Appar som förenklar...

Läs mer

Medlemstidning 2004:4

Medlemstidning 2004:4 Medlemstidning 2004:4 Sid. 2 Styrelsen Sid. 3 Ordförandeordet Sid. 4 Höstens Program Sid. 5 Höstens Program Sid. 6 Hänt i Höst Sid. 7 Mässa De äldres vardag Sid. 8 HRF:s Forskn.konferens i Norrköping Sid.

Läs mer

Medlemstidning 2007:2

Medlemstidning 2007:2 Medlemstidning 2007:2 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Möte för nya på Möjlighetscentret Stjärnsmällar och svarta hål Sid 5 Seniorträffar Picknick i Botaniska Trädgården Sid 6 Invigning av Infoteket

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2015:2 med höstens program

Luren. Medlemstidning 2015:2 med höstens program Luren Medlemstidning 2015:2 med höstens program Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Nathalie Colombo, ordförande 018-406 23 28, mobil 0709 10 27 83 nathalie.colombo@hrf-uppsala.se Claes Mattsson,

Läs mer

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan.

4/2012. Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksting 2012. besök oss gärna på internet: www.visriks.nu. Den sista krönikan. VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIS Riksting 2012 Den sista krönikan Länsföreningarna PORTRÄTTET Tolktjänstutredningen HALLÅ DÄR... Vägen till rättigheter... och mycket mer 4/2012 besök oss

Läs mer

i Uppsala län Tekniska hjälpmedel, lördagen den 22 februari, Studieförbundet Vuxenskolan Vad finns det, hur funkar det och vad kan vi få?

i Uppsala län Tekniska hjälpmedel, lördagen den 22 februari, Studieförbundet Vuxenskolan Vad finns det, hur funkar det och vad kan vi få? i Uppsala län December 2013 Tekniska hjälpmedel, lördagen den 22 februari, Studieförbundet Vuxenskolan Vad finns det, hur funkar det och vad kan vi få? Boka lördagen den 22 februari nästa år mellan kl

Läs mer

Medlemstidning 2009:3

Medlemstidning 2009:3 Luren Medlemstidning 2009:3 Ur Innehållet: Sid 2: Sid 3: Sid 4: Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Styrelsen, redaktion Ordföranden har ordet Seniorträffar Hantverkarna på Uppsala Stadsteater 9 oktober Studiecirklar

Läs mer

Medlemstidning 2007:4

Medlemstidning 2007:4 Medlemstidning 2007:4 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ledaren Sid 4 Seniorträffarna, HC om TSS mm Sid 5 HRF-kongrressen i vår Hörselrådet Sid 6 Kallelse till höstmöte Sid 7 Nomineringsblankett Sid 8 Slingrapport

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

upplysningstid En ny FRAMTIDS- FRÅGAN? STORM- VARNING! LJUDSMART Hotet mot hörselvården Kampanjen som väckte Sverige 6röster: Vilken är den viktigaste

upplysningstid En ny FRAMTIDS- FRÅGAN? STORM- VARNING! LJUDSMART Hotet mot hörselvården Kampanjen som väckte Sverige 6röster: Vilken är den viktigaste En ny upplysningstid EN TIDNING FRÅN HÖRSELSKADADES RIKSFÖRBUND (HRF) 6röster: Vilken är den viktigaste FRAMTIDS- FRÅGAN? STORM- VARNING! Hotet mot hörselvården LJUDSMART Kampanjen som väckte Sverige 1

Läs mer

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen

2/2014 I DETTA NUMMER: Utgiven av Vuxendöva i Sverige. VIS Riksårsmöte 2014. Riksteaterns Tyst Teater. Ändringar i diskrimineringslagen VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Riksårsmöte 2014 Riksteaterns Tyst Teater Ändringar i diskrimineringslagen... och mycket mer 2/2014 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

Luren. Medlemstidning 2014:2 med höstens program

Luren. Medlemstidning 2014:2 med höstens program Luren Medlemstidning 2014:2 med höstens program Styrelsen för Hörselskadades förening i Uppsala Nathalie Colombo, ordförande 018-406 23 28, mobil 0709 10 27 83 nathalie.colombo@hrf-uppsala.se Claes Mattsson,

Läs mer

Medlemstidning 2007:1

Medlemstidning 2007:1 Medlemstidning 2007:1 Sid 2 Styrelsen Sid 3 Ordförandeordet Sid 4 Höstens program, Data med ABF Sid 5 - - HRF-kurser, Seniorer Sid 6 Hörcentralens föreläsningar Soppteater i Uppsala Sid 7 Textat i Stockholm

Läs mer

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer...

1/2012. I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... VIStidningen Utgiven av vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: VIS Policy om hörselimplantat färdig Stora skillnader i landstingens rehabilitering och mycket mer... 1/2012 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu

Läs mer

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning

synapsen Jeppe har hittat rätt skola Nr 4 2013 Årgång 32 Epilepsiföreningens medlemstidning synapsen Epilepsiföreningens medlemstidning Nr 4 2013 Årgång 32 Jeppe har hittat rätt skola Krister skrev till Livsbild. Trots allt svårt som hänt så har mitt liv blivit så bra. Kurshelg för unga om att

Läs mer

DistriktsNytt. Agneta ny ordförande Hörselvård i rörelse Arbetsgrupp mot buller Lyckad kurshelg Teater i Huddinge NR 3

DistriktsNytt. Agneta ny ordförande Hörselvård i rörelse Arbetsgrupp mot buller Lyckad kurshelg Teater i Huddinge NR 3 DistriktsNytt NR 3 HÖRSELSKADADES DISTRIKT I STOCKHOLMS LÄN 2010 Agneta ny ordförande Hörselvård i rörelse Arbetsgrupp mot buller Lyckad kurshelg Teater i Huddinge 1 INNEHÅLL 3 ORDFÖRANDENS LEDARE 4 HÖRSELVÅRD

Läs mer

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...

LEDAREN: I DETTA NUMMER: 3/2008 TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS. ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR... VIS Tidningen för vuxendöva - Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: TOLKUTBILDNINGAR PÅ DISTANS ANNIKA REHN SKRIVER BÖCKER MED TSS VÅRD PÅ LIKA VILLKOR...och mycket mer LEDAREN: Låt oss behålla

Läs mer

I DETTA NUMMER: 2/2010. IP-kursen Utvecklingskonferensen IT-konferens och mycket mer... Utgiven av Vuxendöva i Sverige

I DETTA NUMMER: 2/2010. IP-kursen Utvecklingskonferensen IT-konferens och mycket mer... Utgiven av Vuxendöva i Sverige VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: IP-kursen Utvecklingskonferensen IT-konferens och mycket mer... 2/2010 besök oss gärna på internet: www.visriks.nu OMSLAGSBILD: VIS Riksårsmöte

Läs mer