TILLSYNSKOMMUNIKATION

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TILLSYNSKOMMUNIKATION"

Transkript

1 TILLSYNSKOMMUNIKATION DESS OLIKA FASER OCH BEHOV AV VERIFIKAT SSM s forskningsdagar oktober 2013 Anna Borg

2 Anna Borg, BorgA Konsult AB, Helsingborg Civ.Ing Teknisk Fysik Studier i ekonomi, psykologi, org.lära BorgA för säkerhet! Konsult med fokus på: Säkerhet MTO samspelet människa-teknikorganisation Kvalitet Verksamhetsutveckling Förändringsledning

3 Sökord: I&C Tidiga faser Komplexa ärenden Myndighet Tillståndshavare Säkerhetshöjning Modernisering Kommunikation Stresstest Brand Krav Handskakning Verifikat

4 Bakgrund Digital I&C införs i fler och fler i säkerhetskritiska tillämpningar Digital I&C låter sig inte okulärbesiktigas Digital I&C är orealistiskt att testa fullt ut Föreskrifterna har inte hängt med Stora komplexa projekt Gjorda erfarenheter Krav TH säkerhetsdemonstration otydliga förväntningar från SSM PSADP Process Produkt

5 Syfte Studera vad som bör ingå i kommunikationen mellan SSM och TH i de tidiga faserna i komplexa tillsynsärenden (inbegripet digital I&C) för att säkerställa en effektiv och konstruktiv kommunikation under hela tillsynsprocessen.

6 Metod 25-tal intervjuer: - Olika rollinnehavare vid kärnkraftverken - Vattenfalls New Build-satsning - SSM Kartlägga inblandade parters syn på dagens tillsynskommunikation, dess effektivitet och brister Identifiera nödvändiga och lämpliga förbättringsåtgärder

7 Sammanfattning Alla involverade parter värdesätter en tidig och kontinuerlig dialog. Huvuddelen av de intervjuade lovordar också en succesiv handskakning mellan tillståndshavare och myndighet. En handskakning som går ut på att: 1) i ett tidigt skede stämma av koncept, aktuella säkerhetsfrågor, behov av säkerhetsdemonstration, dess format mm samt 2) djupdyka i detaljerna senare, när de är på plats.

8 Tillsynskommunikation Tvåvägs dialog, nödvändig för att: klarställa grundläggande förhållanden utbyta nödvändig information i sakfrågor åstadkomma en gemensam syn på hur krav i föreskrifter etc. skall tolkas och tillämpas

9 Verifikat

10 Försvårande omständigheter Styrning Förståelse Beteende

11 Förståelse TH/ Projekt SSM

12 Förståelse 2 Insikt om MTO-krav inkluderat HUR att leva upp till MTO-expert i projektet SSM Projektet som helhet och leverantörer Projektets löptid

13 Styrning Ambition avseende säkerhetsdemonstration I&C-expert i projektet SSM I&C Projektet som helhet Projektets löptid

14 Styrning 2 SSMFS 2008:1, Kap 3 Anläggningens konstruktion, 4 : Byggnadsdelar, system, komponenter och anordningar ska vara konstruerade, tillverkade, monterade, kontrollerade och provade enligt krav som är anpassade till deras funktion och betydelse för anläggningens säkerhet.

15 Styrning 3 Anläggning under byggnation Anläggning i drift Förutsättningar SAR SSMFS Inspektioner av tradition Granskningsprocessen Granskningsplaner

16 Beteende Tradition och förutsättningar: Begränsade verktyg (TA) Komplett och korrekt underlag efterfrågas Högerpackade tidplaner Stress och press Resurs och kompetensbrist Missad andemeningen Otillräckligt ansvar för egna säkerhetsdemonstrationen

17 Slutsatser Alla anser tidig kommunikation vara viktigt Viktigt för effektivitet, göra rätt saker, göra dem rätt och hushålla med begränsade resurserna Om man känt till upplägget från början hade man styrt leverantörerna att leverera mot strukturen i slutdokumentet Tillståndshavarna vill ha stegvis accept för att minska risk Granskarna vill ha kompletta och korrekta underlag för att kunna göra ett bra arbete Begränsad kompetens rörande El och I&C samt på vissa håll MTO Enbart ett fåtal personer förstår till fullo vad säkerhetsdemonstration innebär i praktiken Granskningsfokus ligger på anläggning i drift Utan styrande dokument är det svårt att få gehör i de egna leden SSM bör ändra sitt arbetssätt och granska stegvis TH bör ta större ansvar för att demonstrera säkerhet för sig själva och SSM

18 Förbättringsområden Brist på styrande dokument avseende demonstration av framtagnings- och kvalitetssäkringsprocesser Alla styrande dokument är skrivna för anläggning i drift Ingen succesiv handskakning sker SSM frågar efter komplett och korrekt underlag och detaljer redan i tidiga faser Kraftverken bör ta ett större eget ansvar och demonstrera sin säkerhet för sig själva Begränsad tillgång på kompetenta resurser avseende El och I&C på kraftverken även inom MTO

19 Framgångsfaktorer Branschgemensam modell för säkerhetsdemonstration För de komplexa säkerhetsfrågorna och projekten: VAD som ska redovisas samt NÄR och HUR! Kopplas till säkerhetsredovisninger, SAR? Vidareutveckla tillsynsmodellen Synkroniserade dem med varandra Identifiera informationstillfällen och tidpunkter för formella beslut.

20 Vinster Arbetet som återstår mot slutet blir enklare och mindre tidsödande Ger bättre förutsättningar för granskarna Minskar pressen som förknippas med att sent ifrågasätta Mer uppskattade granskare Möjliggör att få fram nödvändiga verifikat Sparar resurser Skapar goda förutsättningar Minskar risk (lösning, arbete, dok mm) Ökar säkerheten

21 Rekommendationer Ställ formella krav på redovisning av framtagningsprocessen inkl. verifikat Ändra arbetssätten för granskning så att fokus också hamnar på processerna Etablera rutiner för säkerhetsdemonstration baserat på succesiv handskakning

22 Tack för er uppmärksamhet och lycka till framgent!

23 Risker jobbar för långt på en sämre lösning tvingas göra om redan utförda uppgifter risken att man tvingas/lockas/tenderar att acceptera en sämre lösning risken att man missbedömer underlag och tidsåtgång risken att man kommer i tidsnöd och tvingas pruta på kvalitet risken att man kommer i tidsnöd och tvingas pruta på säkerhet risk för att sämre förutsättningar ökar risken för mänskligt felhandlande Tillståndshavarna ser dessutom en risk i att om man inte får med SSM på den konceptuella idén i ett tidigt skede är det svårare att få accept för den ju längre tiden går. Det kan vara svårt att få fram en kravbild till leverantörerna då branschen inte är enad kring formerna för plattformskvalificering.

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande

OKG inspektion - inställningar till säkerhetshöjande TILLSYNSRAPPORT 2011-06-21 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-451-6 Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG Förrättningsdatum: 2011-04-12 Arbetsgrupp: Cecilia Wahlund, Klas Idehaag, Per Chaikiat

Läs mer

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag

Inspektion av internrevisionsverksamheten vid OKG Aktiebolag Tillsynsrapport Vårt datum: 2012-12-18 Er referens: Diarienr: SSM2012-1681 Förrättningsdatum: 2012-11-06 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Markus

Läs mer

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX

Inspektion av OKG kravhantering, PLEX TILLSYNSRAPPORT 2011-05-25 Process: Granska i tillsyn Vår referens: Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: OKG AB Förrättningsdatum: 2010-09-(15-17) Filnamn: 508202 27.0 Arbetsgrupp: Jan Gällsjö KD,

Läs mer

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation

Granskning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s anmälan av organisatorisk ändring avseende VDsituation Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-10-03 Er referens: FQ-2014-0497 Diarienr: SSM2014-2547 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Ansvarig handläggare: Lars Axelsson

Läs mer

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system

Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system UFV 2011/xxx Förstudierapport: Införande av verksamhetsstödjande IT-system Problem, effekter och nytta 2011-11-01 Thomas Lind Fredrik Brattlöf Åsa Cajander Bengt Sandblad Bengt Göransson Anders Jansson

Läs mer

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar

Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Tio tips för att lyckas med mobila lösningar 2 Tio tips för att lyckas med mobila lösningar Mobila lösningar för arbetsorderhantering, tidrapportering, checklistor, besiktningsprotokoll med mera har visat

Läs mer

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3

Granskningsrapport OKG:s svar på föreläggande om genomförande av åtgärder samt särskilda villkor för drift avseende Oskarshamn 1-3 OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2013-10-02 Er referens: Diarienr: SSM2012-5780 Granska i tillsyn OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Lars Axelsson, Anna Bärjegård, Karoline Gotlén

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet

Vervas erfarenheter från SKEA-projektet Vervas erfarenheter från SKEA-projektet 1 Erfarenheter från SKEA-projektet 6 2 Bakgrund 7 2.1 Syfte 7 2.2 Metod och avgränsningar 8 2.3 Projektorganisation 8 3 Genomförande 9 3.1 Etapp 1 - Förstudie 10

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll

Inspektion av OKG:s program för förebyggande underhåll OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Tillsynsrapport Datum: 2015-05-19 Er referens: Diarienr: SSM2015-539 Förrättningsdatum: 2015-03-19 Inspektera OKG Aktiebolag Ansvarig handläggare: Marcus Gustavsson Arbetsgrupp:

Läs mer

Detta dokument syftar till att ge en introduktion till RUP och bemöta argument såväl för som emot processen.

Detta dokument syftar till att ge en introduktion till RUP och bemöta argument såväl för som emot processen. Bakgrund Detta dokument syftar till att ge en introduktion till RUP och bemöta argument såväl för som emot processen. För att kunna diskutera om man skall använda RUP eller inte måste man dock ta ett steg

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation

Analys och hantering av rapport från MSB - Analys av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Bilaga sammanträde 141216 HANDLINGSPLAN 1(20) version 0.4 och hantering av rapport från MSB - av informationssäkerheten i Svensk e-legitimation Innehållsförteckning 1 Inledning och syfte... 2 2 och förslag

Läs mer

Outsourcing av it-tjänster i kommuner

Outsourcing av it-tjänster i kommuner Outsourcing av it-tjänster i kommuner Publikationsnummer MSB728 Augusti 2014 2 3 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Informationssäkerhet och upphandling av it-relaterade tjänster.

Läs mer

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt

Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt Projekt intranät Office 365 av Per Ekstedt 1 BESKRIVNING AV UTFÖRANDE Uppdraget planeras att genomföras med ett agilt arbetssätt samt best practice från Microsoft gällande SharePoint online. Uppdraget

Läs mer

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vägledning för behovsdriven xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx utveckling Vägledning från E-delegationen xxxxxxxxxx Version xxxxxxxxx 1.0 INNEHÅLL Innehåll 1. Om vägledningen... 4 1.1 Syfte...

Läs mer

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet

Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet CMB-RAPPORT 2007 Riskhantering i praktiken Med exempel från byggverksamhet Roger Flanagan, Carol Jewell och Jennie Johansson Byggnadsekonomi, Institutionen för bygg- och miljöteknik Centrum för management

Läs mer

Struktur ger frihet i projektledning

Struktur ger frihet i projektledning Struktur ger frihet i projektledning av Bo Tonnquist Bo Tonnquist är konsult, lärare och handledare/coach, med mångårig erfarenhet som projektledare, affärsutvecklare och chef inom såväl svenskt näringsliv

Läs mer

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget. Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Chef i landstinget förutsättningar för chefsuppdraget Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2014 03 19 14REV30 2(27) Sammanfattning I landstingets personalpolitiska plattform 2007 2015 framhålls vikten

Läs mer

Personlig assistans en insats med kvalitet?

Personlig assistans en insats med kvalitet? Personlig assistans en insats med kvalitet? Resultatsammanställning Du får gärna citera Inspektionen för vård och omsorgs texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Planering i VVS-företag

Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag Planering i VVS-företag 3 Sammanfattning I moderna byggnader blir teknikinnehållet en allt större och väsentligare del. I flera byggprojekt överstiger kostnaden

Läs mer

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar

Revisionsrapport. Söderhamns kommun. Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering. December 2008. Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Revisionsrapport Söderhamns kommun Översiktlig granskning kring kommunens IT-hantering December 2008 Göran Persson Lingman, Louise Cedemar Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...2 2. Inledning...4

Läs mer

Region Väst. Kommunal reserevision

Region Väst. Kommunal reserevision Region Väst Kommunal reserevision Resultat från en kvalitativ undersökning avseende attityder till pilotprojektet kommunal reserevision bland nyckelpersoner i Mark och Orust kommun Stockholm i januari

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer