utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning"

Transkript

1 utbildningar verksamhetsutveckling 2004 våren Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning

2 Svenska chefer måste bli bättre ledare I vår senaste utbildningskatalog tog jag upp en svensk undersökning som SIS och ett antal kvalitetsorganisationer bakom projektet Framgång för Sverige genomförde för en tid sedan. Vi ville ta reda på hur ledningsgrupper i olika organisationer ser på de åtta ledningsprinciperna som ISO 9000:2000 bygger på, samt hur väl de efterlevs. Undersökningen visade att framförallt inom ledarskap och medarbetarengagemang fanns stora gap mellan vad ledare tycker är viktigt och vad man sedan gör i organisationerna. Undersökningen visade också att ju mer konsekvent ledningen arbetade efter ledningsprinciperna och genomförde dem, desto lönsammare var företaget. Därför vill jag gärna återkomma till ämnet. Fakta visar att dåligt ledarskap påverkar både lönsamhet och sjukfrånvaro negativt. En färsk internationell undersökning (gjord i 20 länder i Europa) understryker ovanstående och visar dessutom på att problematiken är större i Sverige än i många andra länder. Svenska chefer är dåliga på att skapa engagemang bland sina medarbetare och tvekar själva om sitt ledarskap. I undersökningen rangordnas Sverige efter samtliga Skandinaviska länder samt länder som Turkiet, Grekland och Portugal. Engagemang och delaktighet är de enskilt viktigaste drivkrafterna för ökad lönsamhet. Det är alltså hög tid för svenska chefer att gå från ord som personalen är vår viktigaste tillgång till handling. Svenska chefer måste bli bättre på att leda, kommunicera och tro på sig själva. Ett bra verktyg för ledningen och organisationen att ta hjälp av för att initiera en förändring är de åtta ledningsprinciperna. Dessa utgör själva ryggraden i verksamhetsutveckling. På SIS Forum har vi tagit fasta på dessa när vi har vidareutvecklat våra utbildningar. Låt oss vara en del i din egen och din verksamhets utveckling. Välkommen Britt Lindner Norberg, Utbildningsansvarig SIS Forum AB Välj utbildning utifrån utvecklingsfas och den ledningsprincip du vill fokusera på DE ÅTTA LEDNINGSPRICIPERNA UTVECKLINGSFASER Kundfokus Organisationen är beroende av sina kunder och bör därför förstå aktuella och framtida kundbehov, bör uppfylla kundkrav och bör sträva efter att överträffa kunders förväntningar. Ledarskap I ledningens roll ligger bl a krav på att ge de anställda en tydlig bild av förutsättningar och utvecklingsinriktning för företaget. Medarbetarnas engagemang Medarbetare på alla nivåer är organisationens främsta tillgång. Deras fulla engagemang medför att deras förmåga kan användas för organisationens bästa. Processinriktning Ett önskat resultat uppnås mer effektivt när aktiviteter och tillhörande resurser hanteras som en process. Systemangreppssätt för ledning Att fastlägga, förstå och hantera samverkande processer som ett system medverkar till att organisationen blir effektiv i att uppnå sina mål. Ständig förbättring Ständig förbättring av organisationens funktion och resultat bör vara ett beständigt mål. Faktabaserade beslut Verkningsfulla strategier och beslut baseras på fakta. Ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörer En organisation och dess leverantörer är beroende av varandra, och ömsesidigt fördelaktiga relationer. 2

3 Allmänt för ledningssystem Integrera ledningssystem 8 Processledning i verksamheten 6 Förbättra styrningen av processerna 6 Effektiva dokument 11 Effektiv dokumentstyrning 11 Ledningens genomgång 11 Mål och indikatorer som drivkraft 8 Kundfokusera ditt ledningssystem (företagsintern) 9 Ständig förbättring 10 Rollen som kvalitets- och/eller miljösamordnare 9 Intern revision Intern revision 12 Intern revision - med miljö 12 Offensiv revision 13 Intern revision (företagsintern) 13 Vidareutveckling av interna revisorer (företagsintern) 13 Kvalitetsledning Grunderna i kvalitetsledning 5 Skapa ett kvalitetsledningssystem 5 Vidareutveckla ledningssystemet 5 ISO 9001 för kravställare 10 Projektledning med kvalitet 10 Miljöledning Grunderna i miljöledning 4 Skapa ett miljöledningssystem 4 Nytt om ISO Övriga ledningssystem Informationssäkerhet med kvalitet 7 Arbetsmiljö ett ledningssystem 7 Kompetensförsörjning 7 Konsulttjänster och verktyg 14 Våra utbildningsledare och konsulter 15 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Grunderna i kvalitetsledning Grunderna i miljöledning Skapa ett kvalitetsledningssystem Skapa ett miljöledningssystem Tidskriften Nytt om 9000 & Webbtjänsten ISO 9000 på rätt sätt Integrera ledningssystem Nytt om ISO Vidareutveckla ledningssystemet Informationssäkerhet med kvalitet Arbetsmiljö ett ledningssystem INLEDNING/GRUNDERNA UPPBYGGNAD/INFÖRANDE VIDAREUTVECKLING Kundfokusera ditt ledningssystem (företagsintern) Ledningens genomgång Kompetensförsörjning Effektiva dokument Rollen som kvalitetsoch/eller miljösamordnare Processledning i verksamheten Förbättra styrningen av processerna Projektledning med kvalitet Effektiv dokumentstyrning Ständig förbättring Intern revision Intern revision - med miljö Intern revision (företagsintern) Offensiv revision Vidareutveckling av interna revisorer (företagsintern) Mål och indikatorer som drivkraft ISO 9001 för kravställare 3

4 Tyckte att kursledarna diskuterade med kursdeltagarna på ett pedagogiskt bra sätt. Lättfattligt material med bra tips på fördjupningar inom området. Jan-Erik Persson, Danisco Sugar Grunderna i miljöledning, kurs 1 dag - börja systematisera miljöarbetet Kursen ger en god allmänbildning i miljöledning och nyttan med att införa ett miljöledningssystem. Drivkrafterna bakom och vinsterna med att införa ett miljöledningssystem tas upp. Du får en orientering i ISO samt informeras om övriga standarder du kan ha nytta av i ISO serien. Det som är gemensamt för alla typer av ledningssystem behandlas. De förändringar i ISO som är aviserade berörs. Efter kursen ska deltagarna känna till huvuddragen i ett miljöledningssystem och i arbetet att införa det. Kursen vänder sig till alla som behöver en allmän kunskap i miljöledning och ledningssystem generellt. Deltagare bör ha en viss allmän miljökunskap. Vad är miljöledningssystem? Miljöledning enligt ISO Vad är miljöaspekter? ISO serien som verktyg för systematiskt miljöarbete Utmärkande drag för ledningssystem och vad integrering innebär Vad ska vi uppnå med miljöledningsarbetet? Datum: 16 mar och 12 okt Kursavgift: kr (Standarden ISO ingår i avgiften) Skapa ett miljöledningssystem, kurs 2 dagar - utveckla ett system för miljöarbetet Jag valde att skicka alla KS miljösamordnare, 9 st, till SIS Forum, för att de skulle få en gemensam grund baserat på en väl utvecklad metod av kursföreläsare med egen yrkeserfarenhet. Anna Vesterberg, Karolinska Sjukhuset Kursen ger fördjupad kunskap i miljöledning och komponenterna i ett miljöledningssystem, som uppfyller kraven i ISO En genomgång görs av riktlinjer och krav i ISO Ett stort inslag i kursen är träning i de områden som krävs för att skapa ett miljöledningssystem. Deltagarna får en grund att kunna skapa ett miljöledningssystem i den egna verksamheten och får även kunskap i hur kopplingen till andra ledningssystem kan se ut. De förändringar i ISO som är aviserade berörs. Kursen ger ett kunnande i processen/projektet för att utveckla ledningssystemet. Kursen vänder sig till dig som behöver en god förståelse för komponenterna i miljöledning. Deltagare bör ha viss miljökunskap och rekommenderas att delta i kursen Grunderna i miljöledning före denna kurs. Miljöledningssystemet vad det ska uppnå Ledningssystem och integrering Miljöutredning miljöaspekter, miljölagstiftning Miljöpolicy, miljömål och miljöprogram Införande, övervakning, utvärdering och förbättring Verktyg för ständig förbättring Aktiviteter för arbetet att skapa miljöledningssystemet Datum: apr och nov Kursavgift: kr (Boken Ständig förbättring med ISO ingår i avgiften. Standarden ISO/DIS erbjuds om så önskas, men ingår ej i avgiften) Mycket bra med lärare som har praktisk erfarenhet från företag. Jag fick med mig många bra uppslag till problemlösning både från lärarna och andra deltagare. Birgitta Thursson, Tielmans Plastindustri AB Nytt om ISO 14000, seminarium 1 dag - ISO/DIS och ISO/DIS Seminariet tar upp nyheter och förändringar som kommit till i kravstandarden och vägledningen för miljöledningssystem. Standarderna fastställdes 1996 och har sedan år 2000 resp varit under omarbetning. Syftet med omarbetningen är dels att klargöra och förtydliga nuvarande utgåvor och dels att harmonisera dem så långt möjligt med ISO 9000:2000. Vi har nu tillgång till dessa standarder i draft-version (DIS), vilka även ingår i kursdokumentationen. Standarderna planeras att bli helt klara i sina ISO-versioner efter sommaren Seminariet vänder sig till dig som vill få en insikt i vad förändringarna kommer att innebära och hur de kan komma att påverka ditt miljöledningssystem. Deltagarna bör ha viss kunskap om miljöledning och ISO Syftet och målet med förändringarna Vad har förändrats? Speciellt viktiga områden Förändringar kring kraven på dokumentation Kompetenskrav Förutsättningarna för integrering Hur kan verksamheten möta förändringarna? Datum: 11 mar och 5 okt i Malmö 25 maj och 30 nov i Stockholm Plats: Malmö resp. Stockholm Seminarieavgift: kr (ISO/DIS och ISO/DIS ingår i avgiften) 4

5 Grunderna i kvalitetsledning, kurs 2 dagar - effektivisera arbetet i verksamheten Kursen ger god allmänbildning i kvalitetsledning och nyttan med att införa ett kvalitetsledningssystem. Speciellt behandlas de generella grundtankarna för ledningssystem och vad som gör kvalitetsledning till mer än bara ordning och reda. Kursen ger en orientering i ISO 9000 serien vilka är världens mest använda hjälpmedel för framgångsrik verksamhetsutveckling. Integrering av kvalitet med t ex miljö och arbetsmiljö berörs. Efter kursen ska deltagarna känna till huvuddragen i ett kvalitetsledningssystem och i arbetet att införa det. Kursen vänder sig till alla som behöver en allmän kunskap i kvalitetsledning och ledningssystem generellt. Inga förkunskaper krävs. Vad är ett kvalitetsledningssystem? Vad vill vi uppnå med det? Vilken nytta ger och vad tillför ISO 9000? Huvudpunkter i ett kvalitetsledningssystem Ledningssystem och integrering Tips inför uppbyggnaden Datum: feb och 8-9 sep i Malmö apr och 2-3 nov i Stockholm Plats: Malmö resp. Stockholm Kursavgift: kr (Standarden ISO 9001:2000 och publikationen Lätt med ISO 9001 en introduktion ingår i avgiften) Vi var flera på företaget som behövde få en bättre inblick i vad kvalitetsarbetet egentligen innebar. Kursen gav oss en bra totalbild. Det är klart enklare än vi trodde och nya ISO 9000 verkar mer anpassat till företag som är snabba i vändningarna. Lars Granbom, Viking Microwave AB Skapa ett kvalitetsledningssystem, kurs 3 dagar - utveckla ett verksamhetssystem Kursen skapar förståelse och fördjupad kunskap om tanken med ledningssystem och fundamentala komponenter i kvalitetsledningssystem. Ett centralt inslag är träning - utifrån olika praktikfall - att tolka kraven i nya ISO 9001, där vi använder oss av nya ISO Deltagarna ges en god grund för att kunna skapa ett kvalitetsledningssystem i den egna verksamheten och får även kunskap i hur kopplingen till andra ledningssystem kan se ut. Kursen ger ett kunnande i processen/projektet att utveckla ledningssystemet. Kursen vänder sig till dig som behöver god förståelse för kvalitetsledning och ISO Deltagarna bör ha viss kunskap om kvalitetsledning och du rekommenderas att delta i kursen Grunderna i kvalitetsledning före denna kurs. Vad är ett ledningssystem för kvalitet, miljö, säkerhet etc. det gemensamma Omvärldsanalys och kartläggning av verksamheten Att bygga upp ett kvalitetsledningssystem Genomgångar av standardens krav, baserade på praktikfall Metoder och verktyg för förbättringsarbete Aktiviteter för arbetet att skapa kvalitetsledningssystemet Datum: mar och sep i Malmö maj och nov i Stockholm Plats: Malmö resp. Stockholm Kursavgift: kr (Standarden ISO 9004:2000 ingår i avgiften, plus ett års prenumeration på den webbaserade tjänsten ISO 9000 på rätt sätt ) På utbildningen fick jag verifierat att min syn var riktig och en del frågetecken rätades ut. Bra kursledare. Jon Widefjäll, Teleca AU-System Vidareutveckla ledningssystemet, workshop 1 dag - öka nyttan av ledningssystemet Workshopen behandlar hur ledningssystemet kan fokusera och förbättra viktiga delar av verksamheten för att uppnå ökad kundnytta, stärkt marknadsposition, effektivisering och större engagemang. Du får kunskap om och uppslag till förnyelse som kan behövas i det egna företaget. Exempel ges på prioriteringar och arbetsgång för att starta och driva förändringarna och uppnå effekter kontinuerligt för verksamheten. Grupparbeten under handledning leder till konkreta planer och dokumentation för praktisk användning. Deltagarna får möjlighet att testa egna förbättringsmöjligheter. Workshopen vänder sig till dig som har behov av att driva på vidareutvecklingen av verksamhetens kvalitetsledningssystem. Deltagarna behöver ha kunskap om ledningssystem för kvalitet. Prioritera var ledningssystemet främst bör vidareutvecklas Driva förbättringsinsatser öka nyttan Utvidga ledarskapets möjligheter till förbättringsinitiativ Stärka sambanden mellan processerna Klarlägga affärskritiska delprocesser Precisera rapporteringen Identifiera och reducera onödiga kostnader, Datum: 11 mar och 9 nov Workshopavgift: kr (Ett års prenumeration på den webbaserade tjänsten ISO på rätt sätt ingår i avgiften. Standarden ISO 9004:2000 erbjuds om så önskas, men ingår ej i avgiften) Kursen innehöll inte korvstoppning utan mera av dialog - som gav mycket! Åke Magnusson, Scania Sverige AB Förnya lednings- systemet med ISO 9000:2000 5

6 Processledning i verksamheten, kurs 2 dagar - utveckla effektiva processer Kursen var bra, tillämpad, och gav mycket användbara kunskaper. Bra balans mellan teori och praktik. Göran Pilenvik, Siemens Elema AB Kursen ger kunskap i processledning som effektivt styrmedel och utvecklingsverktyg i en organisation. Deltagarna får en grund till arbetet med processledning och kursen förklarar kopplingar mellan kvalitetsledning, processynen i ISO 9000 och ständig förbättring. Kursen ger förutsättningar för deltagarna att själva kunna kartlägga och värdera processer i den egna verksamheten. Kursen tar även upp hur processinriktning kan tillämpas i ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö m fl. Kursen vänder sig till alla som vill förstå, kunna använda och införa processledning i den egna organisationen enligt föresatserna i ISO En viss kännedom om kvalitetsledning och ISO 9000:2000 behövs. Syfte med processledning Hur identifiera processer? Metoder att beskriva, mäta och värdera Metoder och kriterier för att leda/styra processer Att organisera sig för processledning: om roller och ansvar Processledning och ISO 9000:2000 Datum: mar, maj, okt och 1-2 dec Kursavgift: kr (Boken Processinriktat ledningssystem för kvalitet ingår i avgiften) Förbättra styrningen av processerna, kurs 1 dag - praktiskt stöd för effektivisering Kursen tar upp det kanske viktigaste bitarna i arbetet med ledningssystem, mål och ständig förbättring. Teori och praktiska tips från en kursledare som inger förtroende. Klas Persson, H L Display Falun AB, Mål, mått och ständig förbättring Kursen ger förutsättningar för hur beskrivning och styrning av verksamhetens processer kontinuerligt kan förbättras. Vidareutveckling och förbättring av processerna och deras styrning behöver löpande uppmärksammas. Styrning, effektivisering och rapportering måste drivas så att processmål uppnås, krav säkerställs samt att medarbetarnas kompetens och engagemang utvecklas. Exempel och praktiska hjälpmedel gör att det fortsatta arbetet på hemmaplan med egna processer direkt kan ta vid. Kursen vänder sig till dig som har ansvar för att driva och utveckla företagets ledningssystem och/eller processer. Deltagarna behöver ha viss praktisk erfarenhet av ledningssystem, verksamhetsutveckling och processledning. Ledningssystemet och processamverkan Statusbedömning och resultatanalys Processbeskrivning - mall och metod Processtyrning ansvar, villkor, rapportering Goda exempel och hjälpmedel Ständig förbättring ledarskap och kommunikation Datum: 20 apr och 2 nov Kursavgift: kr (Ett halvårs prenumeration på tidskriften Nytt om 9000 & ingår i avgiften) 6

7 Informationssäkerhet med kvalitet, kurs 2 dagar - säkra och styr informationskapitalet Kursen ger en god grund att stå på vid införandet av ett ledningssystem för informationssäkerhet, i första hand integrerat/samordnat med ett befintligt eller blivande ledningssystem för kvalitet (verksamhetssystem). Medvetenheten kring behovet att säkra informationen i verksamheten har ökat. Deltagarna får en introduktion i vad standarden tillför och hur informationssäkerhet kan fokuseras vid utformningen av ett ledningssystem. Målgrupper och förkunskaper Kursen vänder sig till dig som vill integrera/ samordna informationssäkerhet i ett befintligt/blivande ledningssystem eller som vill skapa ett ledningssystem för informationssäkerhet. Deltagarna bör ha ett visst kunnande i kvalitetsledning och riskanalys. Informationssäkerhet och kvalitetsledningssystem Introduktion till SS-ISO/IEC och SS Inventering av informationstillgångar GAP-analys. Riskanalys och kontinuitetsplanering Kritiska framgångsfaktorer Företagsexempel Datum: 9-10 mar och sep i Malmö 4-5 maj och nov i Stockholm Plats: Malmö resp. Stockholm Kursavgift: kr (Standarderna SS-ISO/IEC och SS ingår i avgiften) Det var en hel del matnyttig information man fick ta del av på kursen. Jag har fått bättre insikt i standarden och även bättre förståelse för hur man får användning för den. Det var även till hjälp att få utbytt lite information med de andra deltagarna. Bra kurs, tack! Andrea Vonsza, Ferring Pharmaceuticals A/S Arbetsmiljö ett ledningssystem, kurs 2 dagar - systematisera arbetsmiljöarbetet Kursen ger kunskap i ledningssystem för arbetsmiljö, som uppfyller kraven i AFS 2001:1 och OHSAS En genomgång görs av krav och riktlinjer relaterade till ledningssystemet. Ett stort inslag i kursen är träning i de områden som krävs för att skapa ledningssystemet. Deltagarna får en god grund för att kunna skapa ett ledningssystem för arbetsmiljö i den egna verksamheten och får även kunskap i hur integrering av andra ledningssystem kan se ut. Kursen ger ett kunnande i processen/projektet att utveckla ledningssystemet. Kursen vänder sig till dig som behöver en god förståelse för komponenterna i ledningssystem för arbetsmiljö. Deltagare bör ha viss kunskap om arbetsmiljö. Ledningssystem för arbetsmiljö vad ska det uppnå? Arbetsmiljöfaror Arbetsmiljöpolicy, mål och program Projekt att skapa ett effektivt ledningssystem Utveckling av ett ledningssystem för arbetsmiljö Verktyg för ständig förbättring Integrering av ledningssystem Datum: mar och okt Kursavgift: kr ( OHSAS och AFS 2002:1 ingår i avgiften) Kompetensförsörjning, seminarium 1 dag - rätt kompetens en del av strategin Seminariet ger en god inblick i området för kompetensförsörjning och hur ett ledningssystem för området kan utvecklas. Den svenska standarden på området, SS behandlas. Värdet av att skapa ett ledningssystem för kompetensförsörjning i sig själv eller integrerat med andra områden är en viktig del i seminariet. Standarden är ett bra komplement till ISO 9001, för att uppfylla kraven kring kompetensutveckling och säkerställandet av rätt kompetens på rätt plats. Efter kursen ska deltagarna känna till huvuddragen i ett ledningssystem för kompetensförsörjning och i arbetet att införa det. Seminariet vänder sig till alla som behöver en allmän kunskap i ledningssystem för kompetensförsörjning. Deltagare bör ha en viss kunskap i kvalitetsledning. Vad är ett ledningssystem för kompetensförsörjning? Vad vill vi uppnå med det? Processinriktad syn på kompetensförsörjning Huvudpunkter i kompetensförsörjning Koppling till ISO 9001 och integrerade ledningssystem Tips inför uppbyggnaden av ett ledningssystem för kompetensförsörjning Datum: 1 apr och 4 nov Seminarieavgift: kr (Standarden SS ingår i avgiften) Jag arbetar med ledningssystem på företag, främst miljö. Blev nyfiken på SIS Forums utbildning om det nya svenska ledningssystemet för kompetensförsörjning. Kursen gav en bra bild över kompetensförsörjningsprocessen och hur den är kopplad till befintliga ledningssystem. Kunnig föreläsare. Ingalill Nyberg, Miljökonsult AB 7

8 En praktisk och tilllämpbar utbildning, förmedlad av en kunnig lärare. Sture Nääslund, Örnsköldsviks Företagshälsovård AB Integrera ledningssystem, kurs 2 dagar - ett ledningssystem med flera fokusområden Kursen ger förmåga att skapa ett ledningssystem som täcker områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Samordningsfördelar och möjliga konflikter mellan dessa områden belyses. Vad som är viktigt att fokusera på behandlas. Deltagarna får lära sig en arbetsmetodik som kan tillämpas för att integrera även andra områden såsom informationssäkerhet. Kursen genomsyras av ett processorienterat synsätt på verksamheten och innehåller mycket övningar och praktiska tillämpningar. Kursen vänder sig till dig som planerar, står inför, eller är mitt uppe i genomförandet av att integrera ledningssystem. Deltagarna bör ha kunskap om ledningssystem för kvalitet, miljö och/eller arbetsmiljö. Syften med olika ledningssystem Struktur på ledningssystem, det gemensamma Samordning med ekonomiska årscykeln Modell för integrering Angreppssätt inför integrering Integrering av olika komponenter Erfarenheter av genomförda integreringsprojekt Datum: mar, 5-6 maj, sep och nov Kursavgift: kr Utbildningen var konkret och målinriktad inom det svåra mått/ mätningsområdet, vilket är en nyckelfråga för att lyckas med alla former av lednings-/uppföljningsoch förbättringsarbete. Stig Lindqvist, Linköpings kommun Mål, mått och ständig förbättring Mål och indikatorer som drivkraft, kurs 1 dag - driv verksamhetsutvecklingen framåt Mål ger drivkraften i förbättringsarbetet inom både kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Att kunna formulera mål, förstå vilka indikatorer som är de viktigaste och kunna koppla det till ledningssystemet och verksamhetens processer kräver god kunskap och förståelse. Arbetet med att utveckla och följa upp mål är än mer viktigt i samband med ISO 9000: Inom miljöledning kan man även ta hjälp av standarden för miljöprestanda, ISO Kursen tar fasta på det gemensamma i arbetet med att sätta upp mål för verksamheten med koppling till olika ledningssystem. Kursen vänder sig till alla som är i fasen att utveckla mål under vidareutveckling eller uppbyggnad av ledningssystem för kvalitet, miljö och/eller arbetsmiljö. Deltagarna bör ha kunskap om ledningssystem för kvalitet, miljö och/eller arbetsmiljö. Målens roll i ledningssystem Mål i ett integrerat ledningssystem, verksamhetens processer Att formulera relevanta mål, hårda och mjuka Indikatorer och mål i processerna Mål som drivkraft för att utveckla och effektivisera verksamheten Ständig förbättring och faktabaserade beslut Datum: 4 mar och 19 okt i Malmö 4 maj och 30 nov i Stockholm Plats: Malmö resp. Stockholm Kursavgift: kr 8

9 Kundfokusera ditt ledningssystem, företagsintern kurs - metoder för kundfokusering För ett framgångsrikt kundfokuserat arbete krävs att hela organisationen engagerar sig, vilket blir möjligt först när vi tillhandahåller metoder och modeller som är enkla att arbeta med och som ger snabba och konkreta effekter. Dessa metoder ska givetvis ingå i företagets ledningssystem för att ge arbetet uthållighet inom ramen för en genomtänkt strategi. Denna kurs ger handfasta tips och råd kring hur du enkelt och effektivt redan imorgon kan driva ett kundfokuserat förbättringsarbete. Teori, metoder och modeller varvas med övningar i hur du praktiskt kan använda olika metoder för kundfokusering i ditt eget förbättringsarbete. Kursen vänder sig till dig som vill dra maximal nytta av kopplingen mellan kundfokus och ledningssystem. Du bör ha viss erfarenhet av att arbeta med kvalitetsledningssystem t ex enligt ISO Nyttan med att arbeta kundfokuserat Koppling till ledningssystemet Enkla och effektiva metoder/modeller för att fånga upp kunders krav och önskemål Hur implementerar vi kundernas krav och önskemål i ledningssystemet? Hur ska/kan medarbetare och chefer engageras i arbetet? Praktiska övningar som belyser möjligheter, problem och lösningar. Datum: Planeras i samarbete med dig Plats: Efter önskemål Kursavgift: Enligt offert Utbildningen gav oss en bra plattform att stå på i vårt arbete med att ta fram ett ledningssystem för vårt företag med fokus på våra kunder. Efter utbildningen ändrade vi inriktning gällande mätvärden så att vi fokuserar mer på kundens perspektiv samt möjligheten för oss att följa upp våra leveranser mot kundens krav. Anna Bernhoff, Skanska IT Solution Rollen som kvalitets- och/eller miljösamordnare, kurs 1 dag - samordnarens möjligheter Vad förväntas av en kvalitets och/eller miljösamordnare när ledningssystemet är i funktion? Ditt arbete påverkas av om verksamheten har infört kvalitets- och/eller miljöledningssystem/integrerat ledningssystem och vilka ambitioner ni har i arbetet. Det finns mycket som är gemensamt i funktionen som samordnare oberoende av var ni står som verksamhet. Kursen tar upp erfarenheter och vanliga svårigheter och hur samordnaren kan bidra till ständig förbättring. Viktiga faktorer är hur du engagerar dina medarbetare i arbetet och vilka hjälpmedel du kan utnyttja för kommunikation. Kursen vänder sig till kvalitets- och/eller miljösamordnare inom verksamheter med ett fungerande eller nästan helt utvecklat ledningssystem. Deltagarna bör ha förståelse för och erfarenhet av kvalitetsoch/eller miljöledningssystem. Att driva arbetet/ledningssystemet framåt Olika roller för samordnaren Din roll beror av vad verksamheten vill med arbetet i ledningssystemet Positiva erfarenheter och sätt att hantera vanliga svårigheter Samordnarens roll i ledningssystemets effektivitet och ständig förbättring Kommunikation - a och o för en samordnare Samordnarens roll i att engagera medarbetare Datum: 1 apr och 21 okt Kursavgift: kr (Ett halvårs prenumeration på tidskriften Nytt om 9000 och ingår i avgiften) Era kurser har varit till stor hjälp och framförallt en inspirationskälla till att springa tillbaka till kontoret och börja förbättra sina egna rutiner och sitt kvalitetssystem. Rebecca Lindén Landh, Saniflex AB Rollen som kvalitetssamordnare Kursen gav mig ytterligare engagemang i miljöarbetet, då den visade att vi är på rätt väg, samtidigt som den gav nya tips om hur vi kan förbättra och vidareutveckla oss. Joakim Lundberg, ProTang Rollen som miljösamordnare 9

10 Ständig förbättring, kurs 1 dag - organisera förbättringsarbetet Att ständigt förbättras är bland det mest centrala i att öka lönsamheten. Alla standarder för ledningssystem betonar ständig förbättring. Begreppet är inget nytt alla verksamheter arbetar med att ständigt bli bättre men det som ofta är nytt är hur förbättringsarbete kan systematiseras, säkerställas och drivas på. Det finns olika metoder för att identifiera förbättringsförslag och utveckla förbättringsarbetet. Kursen tar upp strategiska och praktiska arbetssätt och metoder och hur förändringar kan organiseras. Kursen vänder sig till dig med praktisk erfarenhet av ledningssystem för kvalitet och/eller miljö och som vill driva på förbättringsinsatserna. Ledningssystemet bör inte vara i inledningsskedet. Vad innebär Ständig förbättring Bedöm potentialen Metoder och modeller Ledningens ansvar Medarbetarnas engagemang Kommunikation Att styra ständig förbättring Datum: 22 apr och 14 okt Kursavgift: kr Projektledning med kvalitet, kurs 1 dag - effektivisera styrningen av projekten Kursen ger en god orientering i nya ISO (Vägledning för kvalitetsledning i projekt), vilken är ett mycket användbart hjälpmedel för effektiv ledning och styrning av projekt. De generella processerna i ledningssystem för projekt behandlas tillsammans med hur kopplingen till en av verksamheten använd projektmodell kan se ut. Integrering av kvalitet med t ex miljö och arbetsmiljö i projektledningssystemet berörs. Efter kursen ska deltagarna känna till huvuddragen i och nyttan med projektledningssystem. Kursen vänder sig till dig som behöver en allmän kunskap i projektledningssystem enligt ISO och i projektledning generellt. Deltagarna bör ha viss erfarenhet av arbete i projekt. Vad vill vi uppnå med ett ledningssystem för projekt? Vad innebär det att införa ett ledningssystem för projekt? Vilken nytta ger och vad tillför nya ISO Huvudpunkter i ett projektledningssystem Tips inför uppbyggnaden Datum: 4 mar och 7 okt i Stockholm 13 maj och 1 dec i Malmö resp. Malmö Kursavgift: kr (Standarden ISO ingår i avgiften) Tycker att jag fick en bra överblick av vad nya ISO 9000 innebär. Förändringarna belystes väldigt bra och utbildningen var klar och tydlig. Agneta Björling, Actica omsorg Nyheterna i ISO 9000:2000 ISO 9001 för kravställare, seminarium 1 dag - krav på leverantörernas verksamhetsutveckling Seminariet ger information om och fokuserar betydelsefulla delar i ISO 9001:2000. Struktur och principer tas upp samt vilka delar som har speciell betydelse för verksamheters utveckling. Kraven i ISO 9001:2000 gås övergripande igenom. Seminariet betonar områdena för ömsesidigt fördelaktiga relationer till leverantörerna, systematik, processinriktning och effektivisering. Du får stöd för hur kundåtaganden och fastställda krav på kvalitet kan säkerställas i hela kedjan. Exempel ges på framgångsrik tillämpning av standarden. Kursen vänder sig till dig som behöver veta vad ISO 9001:2000 är och hur den tillämpas som krav på leverantörer. ISO 9000 kraven, rekommendationerna Nyttoeffekter att förvänta. Certifiering Ledningens ansvar, prioritera Processmodellen Framgångsfaktorer, erfarenheter, rapportering Exempel att svara upp mot krav Ständig förbättring kultur, ledarskap, kommunikation Datum: 12 feb och 23 sep i Malmö 27 apr och 18 nov i Stockholm Plats: Malmö resp. Stockholm Seminarieavgift: kr (Publikationen Lätt med ISO 9001 en introduktion ingår i avgiften. Standarden ISO 9001 erbjuds om så önskas, men ingår ej) 10

11 Ledningens genomgång, workshop 1 dag - avgörande för verksamhetsutveckling Denna workshop vänder sig till dig som vill få ledningens genomgång att verkligen bli ett effektivt instrument för verksamhetens utveckling. Ledningens genomgång skall genom att sammanfatta bilden i backspegeln kunna staka ut vägen för ett effektivt ledningssystem som kan utvecklas med verksamheten. Vad krävs för att ledningens genomgång ska kunna bli denna motor i ledningssystemet? Metodik och tillvägagångssätt diskuteras. Deltagarna aktiveras i diskussioner och grupparbeten. Workshopen vänder sig till dig som arbetat med ett ledningssystem för kvalitet och/eller miljö under en period och känner att ledningens genomgång behöver utvecklas. Ledningssystemet bör inte vara i inledningsskedet. Vad är relevant för ledningen? Ledningens ansvar och beslut Engagera ledningen Bedöma effektiviteten i ledningssystemet Återkoppling till organisationen Kommunikation och ledarskap Att styra ständiga förbättringar Datum: 25 mar och 13 okt Avgift workshop: kr (Ett halvårs prenumeration på tidskriften Nytt om 9000 & ingår i avgiften) En utbildning för dig som vill få konkreta tips om vad som förbättrar Ledningens genomgång på ditt företag. Men också för dig som gärna vaskar fram guldkorn i en givande diskussion med yrkeskollegor från andra företag. Rekommenderas! Petra Kahn, Volvo IT Mälardalen Effektiva dokument, kurs 1 dag - skapa dokument lätta att förstå Dokumentationen i ett ledningssystem är central för förståelsen av verksamhetssystemet. Dokument lätta att förstå är en förutsättning för en lyckad implementering och fortsatt användning av ledningssystemet. Värdeskapande dokument i ledningssystemet är utgångspunkten i denna kurs där deltagarna sätter sig in i vilket värde dokumentationen av verksamheten ska tillföra organisationen. I kursen får man hjälp att åstadkomma dokument som är lätta att förstå och tolka. Kursen vänder sig till dig som behöver förenkla/ förnya/utforma dokument i ett ledningssystem. Deltagarna bör ha kännedom om ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö eller liknande. Att dokumentera - varför och för vem? Principer för effektiv dokumentation Olika typer av dokument Effektiv beskrivningsteknik Kraven i ISO 9001/14001 kring dokumentation Alternativa sätt att styra verksamheten Datum: 11 feb, 28 apr, 15 sep och 16 nov Kursavgift: kr* (Publikationen Dokumentera med kvalitet ingår i avgiften) * Paketpris med Effektiv dokumentstyrning kr. Effektiv dokumentstyrning, kurs 1 dag - skapa system för att hitta lätt Systemet för att nå rätt dokument är centralt för användaren. Dokumentstyrningen måste vara sådan att hanteringen av och sökvägarna till dokumenten är lätta. Lättillgänglig dokumentation i ledningssystemet är utgångspunkten i denna kurs, som ger grunderna i dokumentstyrning och hur du praktiskt kan bygga upp en datorstyrd dokumenthantering av ett ledningssystem. Deltagarna får inblick i hur olika dokumenthanteringssystem fungerar. Kursen vänder sig till dig som behöver kunskap i dokumentstyrning och hur detta kan göras användarvänligt. Deltagarna bör ha kännedom om ledningssystem för kvalitet, miljö, arbetsmiljö eller liknande. Effektiv dokumentstyrning Lättillgängliga dokument användarvänligt Kraven i ISO 9001/14001 kring dokumentstyrning Datorbaserad dokumenthantering Demonstration av dokumenthanteringssystem Datum: 12 feb, 29 apr, 16 sep och 17 nov Kursavgift: kr* (Standarden SS-ISO Records management ingår i avgiften) * Paketpris med Effektiva dokument kr. 11

12 Kursen var väldigt lärorik, inspirerande och nyttig för min roll som intern revisor. Jag var lite negativ mot hela internrevisionsrollen men efter denna kurs så har jag bara haft positiva erfarenheter. Maria Andersson Uppsala Asfaltsanläggningar AB Intern revision, kurs 2 dagar - motorn i framgångsrikt förbättringsarbete Kursen ger god kunskap och färdighet i intern revision av ledningssystem för kvalitet och/eller miljö. Hur väl den interna revisionen fungerar är en av de avgörande faktorerna för att företaget skall nå framgång med sitt ledningssystem. Kursen tar upp intern revision som förbättringsverktyg och du lär dig den grundläggande metodiken i intern revision. Teori varvas med mycket övningar och rollspel under kursens gång. Kursen avslutas med ett kunskapsprov. Kursen vänder sig till blivande interna revisorer samt ansvariga för interna revisioner, med viss kunskap och erfarenhet av kvalitets- och/eller miljöledningssystem. Ledningssystemet bör inte vara i inledningsskedet. Interna revisorer med inriktning på miljöledning, men som saknar miljökompetens, rekommenderas att även gå kursen Intern revision med miljö. Den interna revisionen i organisationens arbete med ständig förbättring Olika typer av revision Organisera och initiera revisioner Förbereda och genomföra Rapportera och följa upp Avvikelser och korrigerande åtgärder Datum: 4-5 feb, 9-10 mar, apr maj, 7-8 sep. 6-7 okt, nov och 1-2 dec i Stockholm mar och okt i Malmö resp. Malmö Kursavgift: kr *Paketpris med kursen Intern revision - med miljö, kr. Jag var mycket nöjd med kursens upplägg och arrangemang. Kursen låg på en bra nivå där läraren tog upp viktiga detaljer som man har nytta av när man gör en miljörevision. Christer Zetterkvist, SMHI Intern revision med miljö, kurs 1 dag - miljökunskap vid revision Om du har rollen som intern revisor av ett miljöledningssystem krävs det att du har vissa miljökunskaper och viss insikt i miljölagstiftningen. Du får här en allmänbildning i miljökunskap, miljöaspekter och en inblick i miljölagstiftningen. Kursen vänder sig till blivande interna revisorer med inriktning på miljöledning, med avsikt att gå kursen Intern revision. Deltagare kan även vara interna revisorer med erfarenhet från kvalitetsledning. Miljöaspekter Hållbar utveckling Miljölagstiftning och efterlevnad Miljöbalken, kemikalie- och avfallslagar Datum: 27 apr och 9 nov Kursavgift: kr *Paketpris med kursen Intern revision, kr Kommande kurser: Följ vårt utbud av kurser på så får du tillgång till den färskaste informationen. Nya kurser dyker upp löpande. 12

13 Offensiv revision, kurs 2 dagar - vidareutvecklas som intern revisor Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas vidare i din roll som intern revisor. Olika aspekter tas upp som kan ge inspiration och nya infallsvinklar för en offensiv intern revision med tydliga förbättringseffekter i verksamheten. Perspektivet i kursen är allt från revision av leverantörer, till revision av verksamhetssystem, till revision av affärsverksamheten. Revision av verksamhetssystem berör ledningssystem för kvalitet och/eller miljö. Du aktiveras under kursen i diskussioner och grupparbeten. Kursen vänder sig till verksamma interna revisorer för kvalitets- och/eller miljöledning och till ansvariga för verksamhetens interna revisioner, som tycker att revisionerna behöver förnyelse. Ständiga förbättringar med intern revision Positiva och negativa erfarenheter Ledningssystem med flera fokusområden Ekonomiska effekter av interna revisioner Revision av leverantörer Affärsrevision Nya förhållningssätt och effektiva metoder Datum: mar och 3-4 nov Kursavgift: kr (Standarden ISO ingår i avgiften) Det mest givande med utbildningen var att träffa kollegor som arbetar med kvalitet och ISO Jag arbetar ensam som kvalitetssamordnare på vårt företag, då är utbyte med kollegor mycket värdefullt. Jag fick mycket bra tips både från andra kursdeltagare och från kursledaren och sedan är det alltid glädjande att märka att jag har gjort rätt i mitt eget arbete Anna Hekkala, Bite Teleperformance AB Intern revision, företagsintern kurs revisionsträning Utbildning för blivande interna revisorer samt ansvariga för de interna revisionerna. En praktiskt inriktad utbildning där deltagarna får träna revisionsförfarande i sin egen miljö på sitt eget verksamhetssystem. Efter utbildningen ska deltagarna kunna: Förstå den interna revisorns roll Självständigt planera, genomföra och följa upp Fungera som ambassadörer för ledningssystemet Datum: Planeras i samarbete med dig Plats: Efter önskemål Kursavgift: Enligt offert Vidareutveckling av interna revisorer - öka effekterna av revisionen Utbildning för verksamma interna revisorer med en tids erfarenhet som behöver inspiration och nya infallsvinklar. När ledningssystemet mognar behöver även den interna revisionen utvecklas. En mer offensiv revision ger tydliga förbättringseffekter. Efter utbildningen ska deltagarna kunna: Identifiera delar i organisationen med störst utvecklingsbehov Utifrån situation och behov välja lämpligt angreppsätt Genomföra revisioner som ger mätbara förbättringsmöjligheter Datum: Planeras i samarbete med dig Plats: Efter önskemål Kursavgift: Enligt offert Det jag blev mest inspirerad av under kursens gång var i rollspelet där vi gick igenom ett praktikfall och fick lära oss intervjutekniken Anna-Karin Ekberg, Casco Surfaces AB Intern revision Utbildningen gav oss råg i ryggen och självförtroende att genomföra revisionerna på ett effektivare sätt. Åke Magnusson, Scania Sverige AB 13

14 Övriga tjänster inom verksamhetsutveckling Kunskap och färdighet genom utbildning är oerhört viktigt för att du framgångsrikt ska kunna utveckla din verksamhet. Den erfarenhet vi har kan du få tillgång till även genom våra konsulter eller något av våra verktyg nedan. KONSULTSTÖD Exempel på konsultstöd som vi erbjuder: Workshop med ledningsgrupp och/eller styrelse där vi utför en gapanalys gentemot, t.ex. kraven i ISO 9001 utformar strategi och planer för att t.ex. uppfylla kraven i ISO Utbildning av och expertstöd åt processansvariga rörande kartläggning av processer med inriktning på kvalitet utveckling av nyckeltal och indikatorer kopplade till processer Träning och utbildning av interna revisorer, exempelvis grundutbildning i revisionsteknik (både kvalitet och miljö samtidigt) vidareutbildning för att bättre kunna bidra till det som är viktigt för affären De kurser som beskrivs i den här katalogen visar en del av den bredd och det djup vi har. Alla våra öppna utbildningar kan också genomföras företagsinternt. Välkommen att kontakta konsultansvarig, Lennart Gidlöf, för offert och förslag på upplägg. E-post: Tel: TIDSKRIFT Nytt om 9000 & ett lönsamt verktyg för alla som arbetar med kvalitets- och miljöledningssystem Nytt om 9000 & är Sveriges ledande tidskrift inom verksamhetsutveckling. Med den håller du dig a jour med vad som händer inom ISO 9000 ISO ledningssystem för säkerhet och arbetmiljö integrering av ledningssystem Du får raka råd, smarta lösningar och goda exempel på tillämpning inom olika områden för ditt ledningssystem. Du får praktisk hjälp med metoder och matriser. Under 2004 planeras en stor genomgång av ändringarna ISO och ISO som kommer i ny utgåva under Pris helårsprenumeration, kr exkl moms. Kontakta Alexis Acuña för beställning eller mer information E-post: Tel: NY WEBBTJÄNST ISO 9000 på rätt sätt - expertstöd och uppslagsverk i ett ISO 9000 på rätt sätt är en webbaserad tjänst med all kunskap om ISO 9001:2000 samlad på ett ställe. En perfekt tjänst att ta hjälp av för att gå igenom, komplettera och utveckla ledningssystemet med. Tjänsten innehåller: alla kraven i ISO 9001 förklaringar och tips om effektiv tillämpning företagsexempel fakta från certifieringsorganisationer ett effektivt sökverktyg en definitionsdatabas ISO 9000 på rätt sätt är för dig som är kvalitetschef/kvalitetssamordnare intern revisor med ambitioner konsult och utbildare certifieringsrevisor Årsavgift, en användare, kr exkl. moms Kontakta Alexis Acuña för beställning eller mer information E-post: Tel: På kan du också göra din beställning av tidskriften och webbtjänsten. 14

15 Våra utbildningsledare och konsulter Lars Bengtsson är i botten geolog med mycket goda kunskaper om miljöproblematik. Arbetar numera brett inom området ledningssystem och verksamhetsutveckling. Arbetar även som certifieringsrevisor för kvalitet och miljö Elisabeth Ernehag har stor erfarenhet av kvalitetsledning och har arbetat med säkerhetsfrågor och incidentberedskap inom flygindustri. Är Quality Auditor för ledningssystem täckande områdena kvalitet, hälsa, miljö och säkerhet. Lennart Gidlöf är ansvarig för SIS Forums konsultverksamhet och verksam som konsult och utbildare inom verksamhetsutveckling. Arbetar mycket med att integrera ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Curt Henricson är Vice President Sustainability Affairs inom ABB. Curt är även ordförande i SIS tekniska kommitté för miljöledningssystem och är svensk representant i det internationella arbetet med ISO och ISO Folke Hermanson Snickars är ansvarig för SIS Forums internationella verksamhet. Leder internationella projekt i och för utvecklingsländer. Ofta anlitad som facilitator för internationell utbildning. Staffan Hugemark arbetar som projektledare på ett företag som levererar lösningar kring dokumenthantering och dokumentstyrning. Tommie Johansson har stor erfarenhet inom områdena ledningssystem, affärsutveckling, kompetensförsörjning och projektledning och arbetar sedan länge med dessa frågor även internationellt. Elisabeth Lindqvist har mångårig vana från chefs- och ledningsarbete med fokus på verksamhetsutveckling och förändringsarbete utifrån ett kundorienterat synsätt. Elisabeth har också erfarenhet av strategisk ledning av projekt och projektportföljer. Bosse Lundgren är organisationskonsult med fokus på ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Har lång erfarenhet inom den grafiska branschen och inom vårdföretag. Per Lundmark är grundare av ifacts AB som utvecklar webb-applikationer inom risk management, kvalitet och informationssäkerhet. Ulf Nilsson är chefredaktör för tidskriften Nytt om 9000 & och har en gedigen erfarenhet inom verksamhetsutveckling. Cecilia Påhlsson arbetar med projektledning och kreativitet i kombination. Har som specialitet att hjälpa verksamheter att utveckla, fokusera och förverkliga sina tankar och idéer. Bo Rydnert har gedigen erfarenhet av att vidareutveckla verksamhetsstyrning och ledningssystem i syfte att stärka effektivitet, kvalitetsstyrning, konkurrenskraft och marknadsposition. Lars Sahlström arbetar med verksamhetsutveckling med fokus på kvalitetsledning och regulatoriska frågor inom medicinsk teknik. Har drygt 30 års erfarenhet från medicinteknisk industri. Olle Unger arbetar som certifieringsrevisor för DNV Certifiering och har lång erfarenhet inom miljöledning och kvalitetsledning. Elisabet Wahlman är konsult och utbildningsledare inom verksamhetsutveckling, med lång erfarenhet av framförallt kvalitetsledning. 15

16 Utbildningar inom verksamhetsutveckling 2004 KURSER & SEMINARIER SID FEB MAR APR MAJ SEP OKT NOV DEC Allmänt för ledningssystem Integrera ledningssystem Processledning i verksamheten Förbättra styrningen av processerna Effektiva dokument Effektiv dokumentstyrning Ledningens genomgång Mål och indikatorer som drivkraft 8 4* 4 19* 30 Kundfokusera ditt ledningssystem (företagsintern) 9 Ständig förbättring Rollen som kvalitets- och/eller miljösamordnare Intern revision Intern revision * * Intern revision - med miljö Offensiv revision Revisionsträning (företagsintern) 13 Vidareutveckling av interna revisorer (företagsintern) 13 Kvalitetsledning Grunderna i kvalitetsledning * * 2-3 Skapa ett kvalitetsledningssystem * * Vidareutveckla ledningssystemet ISO 9001 för kravställare 10 12* 27 23* Projektledning med kvalitet * 7 1* Miljöledning Grunderna i miljöledning Skapa ett miljöledningssystem Nytt om ISO * 25 5* 30 Övriga ledningssystem Informationssäkerhet med kvalitet * * Arbetsmiljö ett ledningssystem Kompetensförsörjning * utbildningarna hålls i Malmö, övriga i Stockholm Anmäl dig direkt på eller ring Anmälan Anmälan till våra kurser kan göras direkt på vår webbplats via e-post: per telefon eller telefax Priser I samtliga kurser ingår lunch, dokumentation och förfriskningar. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för prisändringar. Öppet köp och bytesrätt Avbokning kan göras upp till två veckor (14 dagar) före kursstart utan avgift. Vid avbokning efter detta datum debiteras full kursavgift. Du kan dock begära bytesrätt och delta vid något annat tillfälle inom ett år, till motsvarande värde, eller ge din plats till en kollega. Om du avbokar senare än 48 timmar (endast arbetsdagar) innan utbildningen startar förfaller din bytesrätt. All av- och ombokning skall ske skriftligt. Under speciella omständigheter kan vi tvingas ställa in enstaka kurser. KURSINFORMATION Betalningsvillkor Kurserna faktureras normalt cirka 1 vecka innan kursstart om inget annat uppges. Vid särskilda erbjudanden kan fakturering ske i samband med att anmälningsbekräftelsen går ut. Betalningsvillkor 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 24 % samt påminnelseavgift om 45 kronor. Lokaler Kurserna i Stockholm hålls i våra egna konferenslokaler på Sankt Paulsgatan 6, om inget annat uppges. I Malmö meddelas lokalen i kursbekräftelsen. Tider Tiden för kurser/seminarier/workshops är , vilket även framgår av bekräftelsen Stockholm Besök: Sankt Paulsgatan 6 Tfn Fax E-post

Ledningssystem för kvalitet en introduktion

Ledningssystem för kvalitet en introduktion ISO 9001 Ledningssystem för kvalitet en introduktion Innehåll 3 Vad är ett ledningssystem för kvalitet? 3 ISO 9001 4 Varför ska man ha ett kvalitetsledningssystem? 5 Hur man börjar? 7 Vad betyder certifiering?

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

Risk-, kris- och kontinuitetshantering Utbildningar 2010

Risk-, kris- och kontinuitetshantering Utbildningar 2010 Risk-, kris- och kontinuitetshantering Utbildningar 2010 God riskhantering är en förutsättning för framgång. Vi lär dig hur. SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder.

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM ISO Utbildningar och praktiska verktyg 2011 KVALITETSLEDNING

LEDNINGSSYSTEM ISO Utbildningar och praktiska verktyg 2011 KVALITETSLEDNING LEDNINGSSYSTEM ISO 9000 Utbildningar och praktiska verktyg 2011 KVALITETSLEDNING Smart sökfunktion Tack vare sökbaserad navigering hittar du snabbt och enkelt det du letar efter. Smart webbshop Vi har

Läs mer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för Introduktion Integrering av verksamhetssystem innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir allt vanligare. Därmed ökar kraven på att internrevisorerna har kunskap

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats,

Läs mer

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs Introduktion Ett ledningssystem är företagsledningens verktyg att styra verksamheten mor uppsatta mål och därmed förverkliga strategin. I ISO 9001 ställs på att kvalitetsledningssystem

Läs mer

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv!

KURSER CSR. Miljo VÅREN 2016. Arbetsmiljo. Kvalitet. Nu tar vi nästa stora kliv! KURSER VÅREN 2016 Kvalitet Arbetsmiljo CSR Miljo Nu tar vi nästa stora kliv! KVALITET FEBRUARI MARS APRIL MAJ JUNI Grundläggande kvalitetsledning enligt ISO 9001 24-25 Gbg 5-6 Sthlm 10-11 Gbg Nya ISO 9001:2015

Läs mer

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg 2014 09 18 Kvalitets och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem

Kurs Processledning. Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Kurs Processledning Del 1 Kund- och processorientering - grunder för ett ledningssystem Ingvar Johansson, Senior Advisor Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ SIQ Institutet för Kvalitetsutveckling En

Läs mer

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen?

Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? 2012-09-04 Kvalitets- och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets- miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets- miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som skall arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för din

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO 14001 ställer krav som

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem Introduktion Den här kursen går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem. Oavsett om orsaken

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken ISO 9001 Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som ska arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken -- ISO 14001 Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO

Läs mer

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016)

Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) Svensk Kvalitetsbas kravstandard (1:2016) 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter Antagen den 25 augusti 2016 www.svenskkvalitetsbas.se 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Syfte med standarden... 3 Föreningens

Läs mer

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs Introduktion Ett ledningssystem är företagsledningens verktyg att styra verksamheten mot uppsatta mål och därmed förverkliga strategin. I ISO 9001 ställs krav på att kvalitetsledningssystem

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för Introduktion Integrering av verksamhetssystem innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir allt vanligare. Därmed ökar kraven på att internrevisorerna har kunskap

Läs mer

Informationssäkerhet ISO 27000 Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010

Informationssäkerhet ISO 27000 Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Informationssäkerhet ISO 27000 Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Ta ditt informationssäkerhetsarbete till nästa nivå SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Den nuvarande ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

ISO Ledningssystem för miljö en introduktion

ISO Ledningssystem för miljö en introduktion ISO 14001 Ledningssystem för miljö en introduktion Innehåll 3 Vad är ett miljöledningssystem? 3 Kraftfullt verktyg som skapar förtroende 4 Miljöledning skapar affärsnytta 5 Miljöledning skapar ordning

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Tidigare ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion Tidigare ISO-standarden för kvalitetsledning har funnits länge; sedan 2008. Under dessa år har omvärlden förändrats, samtidigt som erfarenhetsbanken gällande

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop Introduktion Kursen ger alla med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten) en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

UTBILDNING: Miljölagstiftning

UTBILDNING: Miljölagstiftning UTBILDNING: Miljölagstiftning Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 eller EMAS ställer krav på att organisationen följer och har kunskap om gällande miljölagstiftning. För att kunna göra

Läs mer

UTBILDNING: System för arbetsmiljö

UTBILDNING: System för arbetsmiljö UTBILDNING: System för arbetsmiljö Introduktion Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten enligt arbetsmiljölagen. I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklar och

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ

KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ KURSER HÖSTEN 2016 KVALITET MILJÖ HÅLLBARHET ARBETSMILJÖ Välkommen på kurs Vi får ofta höra att vi har engagerade och kompetenta kursledare, vilket är precis det vi strävar efter! En anledning till att

Läs mer

Intervjuer med ledningar i svenska företag

Intervjuer med ledningar i svenska företag Intervjuer med ledningar i svenska företag 2000 intervjuer (vd eller medlem i lednings grupp) Företagsurval > 20 anst. 1. Hur viktiga är framgångsfaktorerna för att skapa långsiktig lönsamhet och konkurrenskraft?

Läs mer

Kursplan: Kvalitet och miljö i transportorganisationen Bengt Sigvald tel Kursansvarig:

Kursplan: Kvalitet och miljö i transportorganisationen Bengt Sigvald tel Kursansvarig: Kursplan: Kursens namn: Kursansvarig: Omfattning: Mål: Examination: Tentamenspliktigt: Litteratur: Kvalitet och miljö i transportorganisationen Bengt Sigvald applique@telia.com, tel. 0703 325 400 10 Poäng

Läs mer

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad

Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Modell för ledning av kundorienterad och systematisk verksamhetsutveckling (fd Utmärkelsen) Göteborgs stad Innehållsförteckning 1 Frågor... 5 1.1 KUNDEN I FOKUS... 5 1.1.1 Hur tar ni reda på kundernas

Läs mer

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande 13 Energi och miljö Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? grundläggande fördjupning Anpassade miljöutbildningar 14 Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt

Läs mer

UTBILDNING: Intern Miljörevision ISO 14001

UTBILDNING: Intern Miljörevision ISO 14001 UTBILDNING: Intern Miljörevision ISO 14001 Introduktion Intern miljörevision är en systematisk undersökning av miljöledningssystemet för att utvärdera huruvida det fungerar på det sätt det var tänkt. Miljörevision

Läs mer

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig

Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig Utbildningar inom miljö och CSR - nära dig TEM:s utbildningar vår och höst 2013 Malmö, Skåne, Sverige Stiftelsen TEM Stortorget 17 211 22 Malmö 040-606 55 80 VÅRA UTBILDNINGAR Välkommen till TEM:s inspirerande

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Vilka utmaningar har du?

Vilka utmaningar har du? Miljöledning Vilka utmaningar har du? 4 4 4 Höja effektiviteten Öka kundnöjdheten Mer fritid Anta utmaningarna med våra senaste standarder och handböcker. Vi underlättar ditt miljöarbete Att arbeta med

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Nyheter i ISO 14001 och 14004

Nyheter i ISO 14001 och 14004 Nyheter i ISO 14001 och 14004 Anne Swartling, SIS, 10 november, 2004 2004-11-17 1 Drivkrafter för revision av 14001/4 Överensstämmelse med ISO 9001 Förtydliga befintlig text Översättningsfrågor ISO 14004

Läs mer

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner

Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Systematiskt förbättringsarbete och avvikelsehantering - några reflexioner Ingvar Johansson,Senior Advisor ij@siq.se Institutet för Kvalitetsutveckling SIQ www.siq.se SIQs verksamhetsområden SIQ genererar,

Läs mer

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg Introduktion Kraven inom bilindustrin ökar ständigt. Kunderna ställer högre krav på biltillverkarna, vilka i sin tur för ökade krav vidare i leverantörsleden.

Läs mer

UTBILDNING: Arbetsmiljölagstiftning

UTBILDNING: Arbetsmiljölagstiftning UTBILDNING: Arbetsmiljölagstiftning Introduktion Den svenska arbetsmiljölagstiftningen är mycket omfattande och kraven på organisationen är många. För att kunna uppfylla den svenska arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001

Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO och ISO 9001 Internrevision miljö- och kvalitet - enligt ISO 14001 och ISO 9001 Göteborgs Stads Upphandlings AB Anna Lundeen anna.lundeen@canea.se 2016-05-17 Packhusgatan 6 SE-411 13 Göteborg Folkungagatan 49 SE-116

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

UTBILDNING: Arbetsmiljörevision

UTBILDNING: Arbetsmiljörevision UTBILDNING: Arbetsmiljörevision Introduktion Arbetsmiljörevision är en systematisk undersökning av en organisations arbetsmiljöledningssystem för att undersöka huruvida arbetet bedrivs i enlighet med det

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN

RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN UTBILDNING HT 2009 Ledningssystem och verksamhetsutveckling Boka kurs senast den 1 juli och du får 20% i rabatt! RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN 1 Innehåll Utbildningsguide...3 Introduktion

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken Introduktion Ett effektivt lednings- och strategiarbete med en strukturerad affärsplanering är en förutsättning för att skapa långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

Kompetensförsörjning från strategi till resultat

Kompetensförsörjning från strategi till resultat Kompetensförsörjning från strategi till resultat 1 2011 SIS Förlag AB Redaktör Joachim Bowin SIS HB 355 Kompetensförsörjning från strategi till resultat ISBN 978-91-7162-804-6 ISSN 0347-2019 Tryckeri Edita,

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM

Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Att arbeta med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM Arbetet med Järfälla kommuns MiljöDIPLOM sker i åtta steg. Denna information beskriver övergripande hur arbetet är uppbyggt och hur ni startar det. Trots att

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter

Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter Miljöledningsnytt - nya ISO 14001 & andra nyheter EU - Näringslivet - Miljön 2005-01-26 (uppdaterad 2005-04-14) ENVIVE AB Pia M Berglund-Lundström www.envive.se Övergång till ISO 14001:2004 Förberedelsetid

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2017 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM ISO 14001, OHSAS OCH ISO Utbildningar och praktiska verktyg Miljö, arbetsmiljö

LEDNINGSSYSTEM ISO 14001, OHSAS OCH ISO Utbildningar och praktiska verktyg Miljö, arbetsmiljö LEDNINGSSYSTEM ISO 14001, OHSAS 18001 OCH ISO 26000 Utbildningar och praktiska verktyg 2011 Miljö, arbetsmiljö och socialt ANSVAR Smart sökfunktion Tack vare sökbaserad navigering hittar du snabbt och

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

UTBILDNING: Internrevision ISO/TS 16949

UTBILDNING: Internrevision ISO/TS 16949 UTBILDNING: Internrevision ISO/TS 16949 Introduktion Interna kvalitetsrevisioner har ändrat karaktär. Tidigare gjordes de för att undersöka överensstämmelse med en standard. Nu utvecklas de till att mer

Läs mer

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000. Datum Företagsutveckling 2000 AB Vår ref. 00-11-16 Lars Hålén Er ref. Bilaga A 14 OFFERT / UPPDRAG NR: 046X Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Läs mer

SOX & ISO 9000-serien

SOX & ISO 9000-serien SOX & ISO 9000-serien Peter Hartzell SOX seminarium Hilton Slussen, 17 januari 2008 SOX & ISO 9000-serien Bröllop Bilar Hissar Träning Tennis Guld 2008-01-17 2 1 SOX + ISO 9000 = SANT! Integrera SOX-kraven

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

UTBILDNING: Leda och förbättra processer

UTBILDNING: Leda och förbättra processer UTBILDNING: Leda och förbättra processer Introduktion Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att skapa kundfokus, identifiera viktiga överlämningar och kritiska gränssnitt, samt att belysa

Läs mer

Mångfald som verksamhetsstrategi

Mångfald som verksamhetsstrategi Mångfald som verksamhetsstrategi Att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i: - Förståelse för vad mångfald betyder och varför arbeta med mångfald - Kunskap om hur ett strategiskt mångfaldsarbete

Läs mer

UTBILDNING: Leda människor i projekt

UTBILDNING: Leda människor i projekt UTBILDNING: Leda människor i projekt Introduktion Kursen ger projektledare en unik möjlighet att utveckla god kompetens i att leda och hantera människor i projekt. Kursen ger dig insikter, väl beprövade

Läs mer

makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se

makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se makes it easier, faster and more fun! www.viqma.se VIQMA System - Komplett Ledningssystem på webben I VIQMA System finns 12 moduler. De samverkar och skapar en röd tråd i systemet. På så sätt bildar de

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

UTBILDNING: Socialt ansvar

UTBILDNING: Socialt ansvar UTBILDNING: Socialt ansvar Introduktion Företag och organisationers intressenter och kunder ställer allt högre krav på hur de jobbar med att ta ett samhällsansvar och på hur och vad som kommuniceras utifrån

Läs mer

Alla kan bidra till förbättring

Alla kan bidra till förbättring Alla kan bidra till förbättring Programkatalog Active Employees Sweden AB www.activeemployees.com 1 Utbildning för chefer/ledare Så ökar du medarbetarnas engagemang och delaktighet i förbättringsarbete

Läs mer

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag

Innehållsförteckning. Företagsanpassade uppdrag Kurser och Seminarier Hösten 2015 sförteckning Frukostseminarium: Hållbara Chefer... 3 Frukostseminarium: CFI Chefsfunktionsindex... 4 Frukostseminarium: Kulturanalysen ett avgörande komplement till strategiska

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Att införa och arbeta med miljöledningssystem

Att införa och arbeta med miljöledningssystem Att införa och arbeta med miljöledningssystem Lennart Piper Verksamhetsledare Svensk Industriförening - Sinf IPP-dialog VII om standardisering Piperska Muren, Scheelegatan 14, Stockholm Vad är en kravstandard?

Läs mer

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma UTBILDNING: Förbättringsarbete Introduktion Ständiga förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra och på längre sikt är det ett villkor för överlevnad. Tyvärr är

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

Ledarutveckling för ökad samsyn

Ledarutveckling för ökad samsyn Samsyn Struktur Glädje Ledarutveckling för ökad samsyn Webbaserat program för dig i politiskt styrd organisation som vill öka samsynen i verksamheten Platsoberoende ledarskapsprogram för chefer, arbets-

Läs mer

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken

Plan för gemensamma aktiviteter Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Plan för gemensamma aktiviteter 2015 Strategi för den statliga arbetsgivarpolitiken Är du medlem och vill veta mer? På Arbetsgivarverkets webbplats kan du läsa mer om den arbetsgivarpolitiska strategin

Läs mer

Kvalitets och miljösystem på byggföretag

Kvalitets och miljösystem på byggföretag 2016 09 15 Kvalitets och miljösystem på byggföretag Välkomna! Varför ledningssystem för kvalitets & miljö? Vad består ett ledningssystem för kvalitet av? Varför i byggprocessen? Hur hänger det ihop med

Läs mer