RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN"

Transkript

1 UTBILDNING HT 2009 Ledningssystem och verksamhetsutveckling Boka kurs senast den 1 juli och du får 20% i rabatt! RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN 1

2 Innehåll Utbildningsguide...3 Introduktion till ledningssystem...4 Grunderna i kvalitetsledning Grunderna i miljöledning Arbetsmiljö -i ett ledningssystem Informationssäkerhet, grundkurs Effektiv styrning av projekt Socialt ansvarstagande Strategisk kompetensförsörjning -i ett ledningssystem Kvalitetsledning för vården, grundkurs Bygga upp och införa ledningssystem...6 Skapa ett kvalitetsledningssystem Skapa ett miljöledningssystem Skapa ett kvalitetsledningssystem i vården Förvalta och vidareutveckla...7 Rollen som kvalitets- eller miljösamordnare Processledning i praktiken Målstyrd verksamhetsutveckling Intern revision...8 Intern revision, grundkurs Intern revision -nästa steg Arbetsmiljökunskap för revisorn Miljökunskap för revisorn Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet...9 Kvalitetsledning för vården, grundkurs Skapa ett kvalitetsledningssystem i vården Intern revision för vården Om våra kurser SIS Forum är utbildnings- och konsultföretaget inom SIS, Swedish Standards Institute. I snart 20 års tid har vi arrangerat kurser och seminarier i syfte att ge dig den kunskap och de färdigheter du behöver för att skapa nytta och värde i din verksamhet. Vi erbjuder i dag ett brett kursutbud inom bland annat ledningssystem och verksamhetsutveckling, maskinsäkerhet, bygg och medicinsk teknik. Med SIS utbildningar håller du dig uppdaterad med vad som händer inom ditt område. Närheten till den internationella utvecklingen och ISO ger ytterligare aktualitet och kvalitet åt våra kurser. Metoder som tillämpas på SIS kurser Du som kursdeltagare involveras aktivt i utbildningen för ökad förståelse och kunskap. Inlärningsmetoden baseras på: Konkreta och verklighetsnära exempel Hög aktivitetsnivå hos deltagarna i diskussioner och övningsuppgifter Praktiska övningar och praktikfall Den breda erfarenheten hos de kursledare och rådgivare du möter hos oss i kombination med vår pedagogiska profil gör oss till en mycket uppskattad utbildare. Återkom gärna om du vill ha en referens på de kurser du har tänkt gå. SIS utbildnings- och konferenscenter De flesta av våra utbildningar genomförs i SIS konferensanläggning på St Paulsgatan 6 (en kort gångväg från Slussen i Stockholm). Om du behöver hjälp att välja För oss är det självklart viktigt att du får ut maximalt värde av din utbildningsinvestering. Är du osäker på vilken kurs som kommer att vara till störst nytta för just dig? Ta då hjälp av utbildningsguiden på nästa uppslag eller kontakta oss så hjälper vi dig vidare! SIS Informationssäkerhetsakademi...10 Perspektiv...11 ITIL och ledningssystem för IT-tjänster...12 Introduktion till ITIL ITIL Foundation enligt version III Introduktion till ISO/IEC ISO/IEC konsultkurs Om SIS...13 Publikationer...14 Välkommen till SIS i höst! Joakim Rönnblom VD SIS Forum AB SIS utbildningsutbud...15 Utbildningskalendarium...16 Bokningsvillkor 2

3 Vilken utbildning behöver du? Kurser för olika faser i arbetet med att bygga upp och utveckla organisationens ledningssystem. I denna katalog finns information om SIS utbildningar inom ledningssystem och verksamhetsutveckling. Utbudet täcker i stort sett alla de behov du och din organisation har i arbetet med verksamhetens ledningssystem. Vilken kurs du ska välja beror på var i utvecklingen du och organisationen står. Ska du bygga upp ett ledningssystem från början, förbättra ett redan befintligt eller behöver du kanske mer information inför att fatta beslut om införande? Du kanske vill utvecklas i din roll som samordnare eller intern revisor? Mer information om SIS och kurserna finns på Inledning För att ledningssystemet ska bidra till utveckling av verksamheten och organisationens kundnytta behöver du och dina kollegor god kunskap om vad ni ger er in i. Vilka tillvägagångssätt finns? Vilka mål och förväntningar har företaget på ledningssystemet? Inledningsvis behövs grundläggande kunskap både hos företagsledning, nyckelpersoner och övriga medarbetare. Grunderna i kvalitetsledning Grunderna i miljöledning Informationssäkerhet, grundkurs Arbetsmiljö -i ett ledningssystem Strategisk kompetensförsörjning -i ett ledningssystem Kvalitetsledning för vården, grundkurs Uppbyggnad och införande För att utveckla ett ledningssystem går en organisation genom ett antal olika aktiviteter, lite olika beroende på organisationens mål och förväntningar. För att investeringen ska falla väl ut krävs mer ingående kunskap av dig som ska bygga upp och införa ledningssystemet. Skapa ett kvalitetsledningssystem Skapa ett miljöledningssystem Skapa kvalitetsledningssystem i vården SIS Informationssäkerhetsakademi Ständig förbättring I en välfungerande organisation finns drivkrafter för ständig förbättring, men inspiration och ny kunskap behöver ofta tillföras för att ledningssystemet ska fortleva och vara ett kraftfullt verktyg i verksamhetsstyrning- och utveckling. Intern revision, grundkurs Intern revision nästa steg Arbetsmiljökunskap för revisorn Miljökunskap för revisorn Rollen som kvalitets- eller miljösamordnare Processledning i praktiken Målstyrd verksamhetsutveckling Intern revision för vården SIS Informationssäkerhetsakademi Företagsintern utbildning De flesta av SIS öppna kurser på plats hos dig. Baserat på dina önskemål och i dialog med dig skräddarsyr vi innehåll och utformning efter organisationens behov. Rådgivning I alla faser av arbetet att inleda, bygga upp och införa respektive att förbättra ditt ledningssystem kan vi erbjuda dig hjälp av en konsult, som bollplank eller sakkunnig i olika frågor. 3

4 Introduktion till ledningssystem Grunderna i kvalitetsledning, 2 dagar Dig som behöver en introduktion till kvalitetsledning. Du får förslag på hur ett införandeprojekt kan läggas upp och hur du kan integrera kvalitetsledningen med t.ex. miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet i ett verksamhetssystem. Du får även lära dig vilka förutsättningar som krävs för att lyckas och hur ISO 9000-seriens standarder kan användas som kraftfulla verktyg i arbetet. DATUM: Stockholm 8-9 sep, nov Malmö 30 sep-1 okt AVGIFT: kr I kursavgiften ingår standarden SS-EN ISO 9001:2008 samt handboken Lätt med ISO en introduktion (värde kr). Grunderna i miljöledning, 1 dag Dig som behöver en introduktion till miljöledning och nyttan med att införa ett miljöledningssystem. Hela resan behandlas, från kartläggning av den egna organisationens miljöpåverkan till uppföljning av beslutade åtgärder. Du får en orientering i EMAS och ISO seriens standarder och hur de kan användas som stöd i arbetet med att effektivisera organisationens miljöarbete. DATUM: Stockholm 16 sep, 20 okt AVGIFT: kr I kursavgiften ingår standarden SS-EN ISO 14001:2004 (värde kr). Arbetsmiljö - i ett ledningssystem, 2 dagar Dig som står inför att utveckla ett systematiskt ledningssystem för arbetsmiljöarbete (SAM) som uppfyller kraven i AFS 2001:1 och SIS-OHSAS 18001:2007. Vi går igenom de centrala komponenterna i arbetsmiljöarbetet tillsammans med krav och riktlinjer för ledningssystemet. Kursen ger en god grund för att kunna skapa ett ledningssystem för arbetsmiljö i den egna verksamheten och för integrering med andra ledningssystem. DATUM: Stockholm 6-7 okt AVGIFT: kr Informationssäkerhet, grundkurs, 1 dag Dig som behöver en introduktion till informationssäkerhet. Om du helt saknar förkunskaper är kursen en bra grund att stå på innan du går vidare till SIS Informationssäkerhetsakademi. Du får en god förståelse för hur ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) hjälper dig att säkra och styra informationen i verksamheten och hur standardserien ISO kan användas som kraftfullt stöd i arbetet. DATUM: Stockholm 8 sep AVGIFT: kr I kursavgiften ingår standarden SIS-OHSAS 18001:2007 (värde kr). För mer information och anmälan se SÅ TYCKER TIDIGARE KURSDELTAGARE För mig kom kursen precis i rätt tid och det kan ha varit avgörande för att jag tyckte att kursen var väldigt bra. Jag var i startgroparna för att påbörja arbetet med att ta fram ledningssystem på vårt företag. Det var många bra exempel som togs upp, som jag idag använder mig av. Läraren var pedagogisk och lyhörd. Lokalerna trevliga och all administration fungerade bra. Annika Wrenkler Verksamhetsutvecklare Karnag AB Om kursen Grunderna i kvalitetsledning 4

5 Effektiv styrning av projekt, 1 dag Dig som ska utveckla och effektivisera organisationens förmåga att leda och styra projekt med hög kvalitet. Du lär dig på vilka sätt du kan förbättra arbetssätten inom projektverksamheten samt hur standarden ISO 10006:2003 kan användas som ett kraftfullt verktyg i arbetet. De generella processerna inom systematisk ledning av projekt behandlas tillsammans med hur kopplingen till en av verksamheten använd projektmodell kan se ut. DATUM: Stockholm 17 nov AVGIFT: kr I kursavgiften ingår handboken Projekt -ledning och metoder (värde 695 kr). Socialt ansvarstagande, 1 dag Dig som står inför att utveckla organisationens arbete med socialt ansvarstagande och hållbar utveckling och som behöver veta hur ni ska gå från teori och goda ambitioner till resultat. Du får en översikt över de verktyg som kan användas för att utveckla arbetet. Vi tar avstamp i inhemska och internationella riktlinjer och överenskommelser på området. Med hjälp av exempel ur verkligheten tar vi upp hur du effektivt kan arbeta med mänskliga rättigheter, ansvar för miljö, arbetsmiljö och ekonomiskt ansvar. DATUM: Stockholm 21 okt AVGIFT: kr Strategisk kompetensförsörjning i ett ledningssystem, 2 dagar Dig som vill utveckla ett processinriktat arbetssätt för strategisk kompetensförsörjning. Du får kunskap om hur du inför, underhåller och förbättrar ett ledningssystem för kompetensförsörjning men också hur det kan integreras i ett befintligt ledningssystem. Utbildningen bygger på den svenska standarden Ledningssystem för kompetensförsörjning SS DATUM: Stockholm nov AVGIFT: kr I kursavgiften ingår Standarden SS : Ledningssystem för kompetensförsörjning Krav samt handboken Strategisk kompetensförsörjning (värde kr). Kvalitetsledning för vården, grundkurs, 1 dag Dig som behöver en introduktion till kvalitetsledning inom hälso- och sjukvården. Du får en orientering i hur standarderna i ISO 9000-serien kan hjälpa dig att bygga upp ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet som uppfyller Socialstyrelsens krav (SOSFS 2005:12). Vi diskuterar vad som gör standarden ISO 9001 och vägledningen SIS-CEN/TS 15224:2005 till effektiva verktyg för verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvård. DATUM: Stockholm 3 sep, 21 okt AVGIFT: kr I kursavgiften ingår den tekniska specifikationen SS-CEN/TS 15224:2005 (värde kr). Läs tips! Projekt -ledning och metoder Pris: 695 kr Läs mer på sis.se/e-butiken Rätt kunskap i rätt tid direkt från källan 5

6 Bygga upp och införa ett ledningssystem Skapa ett kvalitetsledningssystem, 3 dagar Dig som behöver en stabil grund att stå på för att bygga upp ett kvalitetsledningssystem i den egna verksamheten och vill få en djupare förståelse för kvalitetsledning och ISO För att du till fullo ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll rekommenderas att du först går kursen Grunderna i kvalitetsledning eller besitter motsvarande kunskaper. Kursen behandlar kartläggning av verksamheten och krav i standarden behandlas utifrån praktikfall. Vi diskuterar hur processinriktning och certifiering kan gå till och du får även kunskap om hur kopplingen till andra ledningssystem kan se ut. DATUM: Stockholm okt, nov AVGIFT: kr I kursavgiften ingår standarden SS-EN ISO 9004:2000 samt en halvårsprenumeration på tidskriften Perspektiv (värde kr). Skapa ett miljöledningssystem, 2 dagar Dig står inför att utveckla ett miljöledningssystem och som behöver en djupare kunskap i miljöledning och kompontenterna i ett miljöledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001:2004 eller EMAS. För att du till fullo ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll rekommenderas att du först går kursen Grunderna i miljöledning eller besitter motsvarande kunskaper. Vi fördjupar oss i hur riktlinjer och krav i standarden kan tillämpas och du får en god grund att stå på inför att kunna utveckla ett miljöledningssystem, i sig själv eller integrerat med andra ledningssystem. DATUM: Stockholm nov AVGIFT: kr I kursavgiften ingår handboken ISO för små och medelstora företag (värde 695 kr). Skapa ett kvalitetsledningssystem i vården, 2 dagar Kurs för dig som står inför att utveckla ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i den egna verksamheten och som behöver veta hur du ska gå vidare i arbetet för att uppfylla kraven i SOSFS 2005:12 och ISO För att du till fullo skall kunna tillgodogöra dig kursens innehåll rekommenderas att du först går kursen Kvalitetsledning för vården, grundkurs eller besitter motsvarande kunskaper. Vi tar upp praktiska exempel från hälso- och sjukvården och du lär dig förstå, tolka och tillämpa ISO 9001 genom SIS-CEN/TS 15224:2005. Dokumentationskrav, processinriktning och certifiering behandlas. DATUM: Stockholm nov AVGIFT: kr I kursavgiften ingår handboken Processer (värde 695 kr). SÅ TYCKER TIDIGARE KURSDELTAGARE Jag fick inspiration och mycket matnyttigt med mig från utbildningen. Den gav mig en knuff i rätt riktning för att sätta igång projektet. Fick en bra grund i hur ett sånt här projekt ska drivas, vilka medel som finns att ta stöd av. Kursen hade en bra balans Staffan Zakrisson mellan teori och praktiska övningar. Kvalitetschef Repay Invest AB Om kursen Skapa ett kvalitetsledningssystem 6

7 Förvalta och vidareutveckla Rollen som kvalitets-/miljö samordnare, 1 dag Dig som behöver veta hur du lyckas i rollen som ansvarig för organisationens kvalitets- och/eller miljöledning. Kursen hjälper dig som är eller ska bli samordnare för ett befintligt ledningssystem att förstå och definiera din roll. Vi tar upp erfarenheter och vanliga svårigheter och hur du som samordnare kan bidra till ständig förbättring. Du lär dig vilka hjälpmedel du kan använda dig av i kommunikationen i syfte att engagera din ledning och dina medarbetare i arbetet. DATUM: Stockholm 15 sep, 17 nov AVGIFT: kr Processledning i praktiken, 2 dagar Dig som står inför att leda och styra processinriktningen i din organisation. Du får en god grund i arbetet med processledning och kursen ger dig insikt i kopplingar mellan kvalitetsledning, processynen i ISO 9000 och ständig förbättring. Under kursen arbetar vi praktiskt med att kartlägga och definiera enskilda processer. DATUM: Stockholm sep AVGIFT: kr I kursavgiften ingår handboken Processer (värde 695 kr). I kursavgiften ingår en halvårsprenumeration på tidskriften Perspektiv (värde 995 kr). Målstyrd verksamhetsutveckling, 1 dag Kurs för dig som ska bygga upp eller vidareutveckla organisationens arbetssätt för att styra med mål. Kursen är en grundlig genomgång av hur du med hjälp av mål och mått kan förbättra din organisation. Vi diskuterar hur du sätter relevanta mål inom ramen för ledningssystemet och vilka framgångsfaktorerna är. Styrning av processer genom mått och mål behandlas utförligt likaså hur man kan fördela ner mål och målsättningar i en organisation. PERSPEKTIV - professionell rådgivning i tidskriftsformat Perspektiv vänder sig till dig som vill utveckla din verksamhet och få ut mer av ledningssystem och certifikat. I Perspektiv får du kunskap och rådgivning i tidningsformat. Perspektiv har idag drygt läsare eller snarare användare. DATUM: Stockholm 26 nov AVGIFT: kr 87% av Perspektivs läsare uppger att de har stor nytta av den i sitt arbete. (källa Demoskop). För mer information och anmälan se SÅ TYCKER TIDIGARE KURSDELTAGARE Jag är nöjd med kursdagen och den känns bättre och bättre ju mer den får smälta in. Jag tycker att jag fick bra verktyg och bra exempel på hur man ska tänka i sitt arbete. Åsa Falck Miljöledningssamordnare Huddinge Kommun Om kursen Rollen som kvalitets- och/eller miljösamordnare 7

8 Intern revision Intern revision -grundkurs, 2 dagar Dig som är eller ska bli intern revisor och behöver god kunskap om och färdighet i revision av ledningssystem för exempelvis kvalitet, arbetsmiljö, informationssäkerhet eller miljö. Kursen är också ett utmärkt första steg för den som ska införa intern revision i en organisation. Kursen tar upp intern revision som förbättringsverktyg och du lär dig den grundläggande metodiken. Teori varvas med övningar och rollspel och kursen avslutas med ett kunskapsprov. DATUM: Stockholm 1-2 sep, 6-7 okt, 3-4 nov, 1-2 dec Malmö sep AVGIFT: kr Intern revision -nästa steg, 1 dag Dig som vill gå vidare i din roll som intern revisor eller som står inför att utveckla och förnya den interna revisionen i din organisation. Kursen tar upp olika aspekter som kan ge nya infallsvinklar, andra arbetssätt och ge inspiration till en mer offensiv revision med tydliga förbättringseffekter på ledningssystem för bland annat kvalitet och miljö. Perspektivet i kursen är allt från revision av leverantörer till revision av affärsverksamheten. DATUM: Stockholm 10 sep, 19 nov AVGIFT: kr I kursavgiften ingår standarden SS-EN ISO (värde kr). Arbetsmiljökunskap för revisorn, 1 dag Dig som är eller ska bli intern revisor av ledningssystem för arbetsmiljö och som behöver en grundläggande kunskap om dagens arbetsmiljöproblem samt en översikt över lagstiftningen inom området. Denna kurs tillsammans med Intern revision grundkurs ger dig den kunskap du behöver för att utföra revisioner som utvärderar och förbättrar ett ledningssystem för arbetsmiljö. DATUM: Stockholm 8 okt AVGIFT: kr Paketpris med kursen Intern revision, kr (ord.pris kr). Kompletterad med kursen Miljökunskap för revisorn, kr (ord pris kr). Miljökunskap för revisorn, 1 dagar Kurs för dig som är eller ska bli intern revisor av miljöledningssystem och som behöver en grundläggande kunskap om dagens miljöproblem samt en översikt över lagstiftningen inom området. Denna kurs tillsammans med Intern revision -grundkurs ger dig den kunskap du behöver för att utföra revisioner som utvärderar och förbättrar verksamhetens miljöarbete. DATUM: Stockholm 3 sep, 5 nov AVGIFT: kr Paketpris med kursen Intern revision kr. (ord pris kr). Kompletterad med kursen Arbetsmiljökunskap för revisorn, kr (ord pris kr). Läs tips! SÅ TYCKER TIDIGARE KURSDELTAGARE Vi utbildar kontinuerligt våra interna revisorer hos SIS Forum. Kurserna ger nya infallsvinklar på hur revisionsarbetet kan genomföras och det är också glädjande att se att den nyvunna kunskapen verkligen används i de genomförda revisionerna. Bo Nordenram Kvalitetsledare SMHI Om kursen Intern revision Revisionschecklista för ISO Pris: 925 kr Läs mer på sis.se/e-butiken 8

9 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet Kvalitetsledning för vården, grundkurs, 1 dag Dig som behöver en introduktion till kvalitetsledning inom hälso- och sjukvården. Du får en orientering i hur standarderna i ISO 9000-serien kan hjälpa dig att bygga upp ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet som uppfyller Socialstyrelsens krav. Vi diskuterar hur du kan använda standarden ISO 9001 och vägledningen SIS-CEN/TS 15224:2005 som effektiva verktyg för verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården. DATUM: Stockholm 3 sep, 21 okt AVGIFT: kr I kursavgiften ingår den tekniska specifikationen SS-CEN/TS 15224:2005 (värde kr). Skapa ett kvalitetsledningssystem för vården, 2 dagar Kurs för dig som står inför att utveckla ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i den egna verksamheten och som behöver veta hur du ska gå vidare i arbetet för att uppfylla kraven i SOSFS 2005:12 och ISO För att du till fullo skall kunna tillgodogöra dig kursens innehåll rekommenderas att du först går kursen Kvalitetsledning för vården, grundkurs eller besitter motsvarande kunskaper. Du får lära dig hur du leder och styr arbetet med att bygga ett ledningssystem och vad som är kritiskt för att lyckas. Vi tar upp praktiska exempel från hälso- och sjukvården och du lär dig förstå, tolka och tillämpa ISO 9001 med hjälp av SIS-CEN/TS 15224:2005. Dokumentationskrav, processinriktning och certifiering behandlas. DATUM: Stockholm nov AVGIFT: kr I kursavgiften ingår handboken Processer (värde 695 kr). Intern revision för vården, 2 dagar Dig som är eller ska bli intern revisor eller som ska ansvara för internrevision och egenkontroll i en hälso- och sjukvårdsverksamhet. Kursen ger dig kunskap om och färdighet i intern revision av kvalitets- och miljöledningssystem eller integrerade ledningssystem som uppfyller Socialstyrelsens krav. Kursen tar upp intern revision som förbättringsverktyg. Vi varvar teori med övningar och rollspel och kursen avslutas med ett kunskapsprov. DATUM: Stockholm 3-4 nov AVGIFT: kr För mer information och anmälan se Rätt kunskap i rätt tid direkt från källan 9

10 Om SIS Informationssäkerhetsakademi Om SIS Informationssäkerhetsakademi SIS Informationssäkerhetsakademi är utbildningsserien för dig som ansvarar för, påverkar eller medverkar till verksamhetens informationssäkerhet. Med vårt stöd står du rustad för att leva upp till kraven och förväntningarna på dig i rollen som ansvarig över organisationens informationssäkerhet vare sig du är ny inom området eller om du befinner dig på avancerad nivå. Till vem vänder sig utbildningsserien? SIS Informationssäkerhetsakademi vänder sig till dig som är: Informationssäkerhetschef/CISO CIO, IT-chef, IT-projektledare eller IT-arkitekt Projektledare eller -deltagare för utveckling av LIS Konsult inom informationssäkerhetsområdet Säkerhetschef/CSO eller Risk Manager Ansvarig för organisationens ledningssystem Beställare av IT, processägare eller systemägare Verksamhetsutvecklare Del av organisationens ledningsgrupp, eller på annat sätt involverad i verksamhetens informationssäkerhetsarbete. Metoder som används under utbildningen Utbildningen utgår till stor del från praktiska exempel och vi strävar efter att främja dialog och erfarenhetsutbyte. Efter avslutad kurs erhåller du ett utbildningsdiplom. Varför ska du välja SIS Informationssäkerhetsakademi? Rätt kunskap i rätt tid direkt fr ån källan Du får tillgång till kompetensen hos experterna från företag, myndigheter och andra organisationer som utvecklar ISO seriens standarder. Utbildningsledarna du träffar hos oss har lång erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhetsfrågor och kan hjälpa dig att utvecklas vidare i ditt arbete. Utbildningsnivåer och mål BASNIVÅ Utbildningsmål: Du förstår hur informationssäkerheten på ett effektivt sätt ska integreras i verksamheten med hjälp av ISO seriens standarder. FÖRDJUPNINGSNIVÅ Utbildningsmål: Du har fördjupade kunskaper inom olika delområden av informationssäkerhetsarbetet enligt ISO (bl a LIS-införande, riskhantering, BCM). EXPERTNIVÅ Utbildningsmål: Du är rustad för att med stöd av ISO leda, styra och utveckla verksamhetens informationssäkerhetsarbete. Vidgat nätverk I avslappnad miljö kommer du i kontakt med branschkollegor för reflektion och erfarenhetsutbyte. Fokus på praktisk tillämpning Hos SIS får du kunskapen och verktygen du behöver för att lyckas med informationssäkerhetsarbetet i praktiken. Vi erbjuder en verklighetsanknuten plattform från vilken du kan leverera goda resultat och upprätthålla rätt säkerhetsnivå i din verksamhet. Läs mer på SÅ TYCKER TIDIGARE KURSDELTAGARE SIS Informationssäkerhetsakademins första basblock har hjälpt mig i arbetet med att bedöma den interna kontrollen inom ICA AB. Standardserien ISO är ett bra och värdefullt verktyg för mätning och värdering av vår IT-verksamhet. Kursen förmedlade ämnet från ett ledningsperspektiv och fokus låg på de metoder som krävs för att förstå och etablera rätt nivå på informationsskyddet. Rickard Faleij Manager Internal Controls ICA AB Om SIS Informationssäkerhetsakademi, Basnivå 10

11 Perspektiv Professionell rådgivning i tidskriftsformat Utveckling av ledningssystem för kvalitet, miljö eller arbetsmiljö är mer aktuellt än någonsin. Med ett levande och verkningsfullt ledningssystem står ni bättre rustade för att hantera snabba förändringar i omvärlden. Perspektiv vänder sig till dig som vill ha kunskap och goda råd om hur du skapar ett system som accepteras, förstås och används ute i organisationen. Prenumerera nu! Perspektiv utkommer med 9 nummer per år. 87% av Perspektivs läsare uppger att de har stor nytta av tidskriften i sitt arbete, 90% sparar varje nummer och använder som uppslagsverk och rådgivare. (källa: Demoskop) Beställ direkt på 11

12 ltil och ledningssystem för IT-tjänster Introduktion till ITIL, 1 dag Dig som vill förstå nyttan och möjligheterna med IT Infrastructure Library (ITIL). Vi går igenom ITIL:s bakgrund och utveckling och du får förståelse för de ingående processerna samt hur ITIL kan bidra till kvalitetsstyrningen av företagets IT-organisation genom t.ex. kontrollerad hantering av fel, åtgärder och förändring. Du får dessutom veta hur du kan förbättra tjänsterna genom olika avtal och kostnadsmodeller samt krisförebyggande hantering. DATUM: Stockholm 21 sep, 6 nov, 14 dec Göteborg 2 nov, 4 dec Malmö 28 sep, 30 nov Umeå 11 sep, 14 nov Sundsvall 30 okt, 14 nov Karlstad 11 sep, 6 nov Linköping 16 okt, 14 dec AVGIFT: kr ITIL Foundation enligt version III, 3 dagar Dig som behöver veta vad det innebär att arbeta med ITtjänster med ITIL som bas. Vi går igenom hur du gör för att strukturera, kontrollera och planera organisationen för att leverera tjänsterna på ett så säkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Du får grundläggande kunskap och förståelse för metodologins viktigaste delar och det kunnande som behövs för att anpassa företagets arbetssätt och rutiner till de krav som konceptet ställer. DATUM: Stockholm 1-3, 15-17, sep samt 29 sep-1 okt, 13-15, okt 3-5, nov, 1-3, dec Göteborg sep, okt, nov Malmö 8-10 sep, 6-8 okt, nov, 8-10 dec Umeå okt, 8-10 dec Sundsvall sep, nov Karlstad 29 sep-1 okt, 1-3 dec Linköping sep, nov AVGIFT: kr Introduktion till ISO/IEC 20000, 1 dag Dig som behöver en introduktion till kvalitetsledning av leveranser av IT-tjänster, hur det relaterar till ITIL samt hur standarden ISO/IEC kan användas som ett kraftfullt verktyg i arbetet. Vi går igenom grundtankarna för standarden och diskuterar hur den kan tillämpas för att ni sävål internt som för externa parter ska kunna producera och leverera tjänster med högre kvalitet, större kundfokus och till lägre kostnader. DATUM: Stockholm 18 sep, 20 nov AVGIFT: kr Prenumerera nu! Perspektiv utkommer med 9 nummer per år. Beställ din prenumeration direkt på ring eller skicka e-post till ISO/IEC konsultkurs, 3 dagar Dig som behöver en djupare förståelse för och kunskap om syftet med ISO som ett sätt att kvalitetssäkra och styra företagets IT-tjänster. Genom praktiska övningar i att tolka standardens krav får du kunskap om dess struktur och innehåll. Vi går igenom angreppssätt och införande av ett ledningssystem för IT-tjänster. Du får en god grund för att skapa ett ledningssystem för IT-tjänster inom den egna verksamheten samt kunskap om hur en revision går till och vilka krav som ställs. För att gå kursen bör du ha gått ITIL Foundation samt ha några års erfarenhet av IT Service Management. DATUM: Stockholm sep, nov AVGIFT: kr 12

13 SIS, Swedish Standards Institute SIS, Swedish Standards Institute SIS är en ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. Genom SIS kan du delta i utvecklingen av standarder globalt, i Europa eller i din bransch. Genom att medverka i standardiseringen kan du påverka utvecklingen, få tidig information och skapa värdefulla nätverk. SIS driver standardiseringsprojekt inom områdena bygg och anläggning, industriteknik, informationsteknik, ledningssystem, konsumentprodukter, dokumentation, miljö- och energisystem, personlig säkerhet samt en utvecklingsavdelning för nya idéer till projekt. SIS äger två aktiebolag, SIS Förlag och SIS Forum. SIS Förlag SIS Förlag AB är störst i Norden på standarder och ger ut allt som rör standarder och deras tillämpning. Hos oss kan du köpa alla publikationer du behöver allt från enskilda standarder, tekniska rapporter, vägledningar och standardpaket till handböcker och onlinetjänster som underlättar tillämpandet av standarder och ger fördjupad förståelse för hur de fungerar och vad de kan åstadkomma. SIS Forum Med rätt kunskap om standarder skapar du nytta och effektivitet i din verksamhet. SIS Forum AB är utbildningsoch konsultföretaget inom SIS. Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom bland annat ledningssystem och verksamhetsutveckling, medicinsk teknik samt andra aktuella ämnen med koppling till standarder. SIS Forum verkar även internationellt. Där vänder vi oss i huvudsak till utvecklingsländer, nyligen industrialiserade länder och EU:s kandidatländer. Vill du utveckla effektiva ledningssystem är våra utbildningar ett bra stöd på vägen. Våra utbildningsledare är erfarna experter, konsulter och pedagoger som hjälper dig att utveckla dig och din verksamhet. SIS VO Ledningssystem SIS verksamhetsområde Ledningssystem ansvarar för standardisering inom området ledningssystem. Hit hör bland annat ledningssystem för kvalitet (ISO 9000-serien), miljö (ISO serien), informationssäkerhet (ISO serien), arbetsmiljö (OHSAS serien), kompetensförsörjning, risk management, energi och socialt ansvarstagande. För svenska företag och organisationer kan det vara nödvändigt att, dels känna till, dels vara med och påverka utvecklingen på sina respektive marknader. Om du är med och deltar i standardiseringsprojekten får du självklart informationen först. Vill du veta mer? Gå in på 13

14 Publikationer Kvalitetsledning Informationssäkerhet Innovation och affärsutveckling -baserad på kundnytta, problem och värde I Innovation och affärsutveckling visar Bengt Karlöf hur man tillämpar moderna metoder för att identifiera såväl explicit som implicit kundnytta samt hinder och problem. Bengt Karlöfs angreppssätt syftar till att göra det möjligt att driva utvecklingsprocesser där användarnas nytta är utgångspunkten. På detta sätt skapar man ökade möjligheter för att korrekt initiera innovationsprojekt, välja bland utvecklingsprojekt, planera för kommersialisering och prioritera i marknadskommunikationen. Art nr: Pris: 495 kr Miljöledning Effektivitet -bättre, billigare, snabbare Effektivitet kan sägas vara nyckeln till all framgångsrik verksamhet, och är enligt författaren företagsekonomins saknade kärna. En viktig fråga för alla i ledande ställning inom såväl näringsliv som förvaltning är därför: Hur vet du att din verksamhet är effektiv? Svaret kräver både kunskap och medvetenhet om effektivitetsbegreppet. I boken beskriver och klargör författaren med hjälp av en mängd exempel hur man rent praktiskt arbetar med effektivitet i olika sammanhang. Art nr: Pris: 495 kr Säkerhetshuset Jan-Olof Andersson, en av Sveriges främsta experter inom informationssäkerhet, har tagit fram ett verktyg där allt för säkerhetsansvariga finns samlat. CD:n innehåller 8 handböcker, mallar, checklistor, länksamlingar m.m. Totalt över sidor som du kan frisöka text på. Besök för att se en demo av produkten. Art nr: Pris: kr Abonnera på framgång Stora säkerhetshandboken -En praktisk årskalender Den här handboken följer årets alla månader. Varje kapitel i boken ger inspiration, fakta och grundläggande tips om ett specifikt fokusområde. Handboken visar på ett praktiskt sett hur säkerhet och informationssäkerhet ingår som en viktig del av företagets riskhantering. Den klarlägger hur varje företag, organisation och myndighet kan skapa egna tidpunkter när viktiga styrdokument antas, exempelvis kontinuitetsplaner, säkerhetspolicy och andra viktiga styrdokument. Art nr: Pris: 695 kr Moms och frakt tillkommer. Vi reserverar oss för ev. prisjusteringar. ISO för små och medelstora företag En av våra mest populära böcker inom miljöledning. Med sitt pedagogiska upplägg och sina många exempel ger boken en tydlig bild av vad ett miljöledningssystem innebär. Boken finns nu i en ny utgåva som innehåller helt nya avsnitt om den idag så aktuella klimatfrågan. Den ger även vägledning om den nya kemikalielagstiftningen REACH. Art nr: Pris: 695 kr Miljödeklarationer -verktyg för trovärdigt miljöarbete Boken förklarar hur miljödeklarationer kan användas för att beskriva och bedöma varors och tjänsters miljöpåverkan på ett transparent och vetenskapligt underbyggt sätt. Art nr: Pris: 795 kr Vill du säkerställa att du alltid har rätt standard? Då är vårt webb-abonnemang e-nav något för dig. Alla användare på ditt företag får tillgång till aktuella standarder på ett maximalt effektivt och säkert sätt. Du har alltid tillgång till dina standarder, var och när du än arbetar. Allt du behöver är en dator och internetuppkoppling. Ser ditt företag också seriöst på framgång, välkommen att prova e-nav. Läs mer och prova tjänsten på Beställ direkt på 14

15 Publikationer SIS utbildningsutbud Med rätt kunskap om standarder skapar du nytta och värde i din verksamhet. Hos oss kan du ta del av utbildning och konsulttjänster om standarder och deras praktiska användning. Alla våra utbildningar hittar du på Ledningssystem och verksamhetsutveckling Kurser och seminarier inom Kvalitetsledning/ISO 9000 Miljöledning/ISO Arbetsmiljöledning/OHSAS Informationssäkerhet/ISO Kvalitetsledning/ISO 9000 i vården Intern revision och integrering av ledningssystem IT Service Management/ISO Medicinsk teknik Kurser och seminarier inom Medicintekniska regelverket Kvalitetssystem Riskhantering Intern revision Elektrisk medicinteknisk utrustning SIS Informationssäkerhetsakademi Utbildning i olika nivåer: Basnivå Certifiering, juridik, klassning, förbättringsarbete, incidenthantering, åtkomstkontroll, fysisk säkerhet m.m. Fördjupningsnivå LIS-införande, Risk Management för informationssäkerhet, efterlevnad av externa krav m.m. Expertnivå Revision, LIS management, IT-säkerhet Risk Management Kurser och seminarier inom Riskhantering Kontinuitetsplanering Krishantering Standardisering För deltagare i SIS projektarbete Arbeta effektivt med CEN och ISO Ordföranderollen Att skriva standard Cultural awareness Miljöhänsyn i standarder Maskinsäkerhet och CE-märkning Kurser och seminarier inom Grundkurs om CE-märkning för maskinsäkerhet Uppdateringsseminarium för Nya Maskindirektivet Riskbedömning och konstruktionsprinciper Nya standarder och EU-direktiv Kurser och seminarier inom Kyl- och värmepumpsanläggningar Tryckkärl och rörledningar Pannanläggningar Livsmedelssäkerhet ATEX-direktivet Förpackningar & miljö Bygg och anläggning Eurokoder Bygghandlingar 90, del 8 Den nya byggarbetsmiljösamordnaren Byggmätning -anläggningsprojekt Areamätning -bostäder/lokaler CE-märkning av byggprodukter Livslängdsplanering -byggnadsverk Nya standarder för trävaror Läs mer om våra utbildningar på 15

16 B HÖSTEN 2009 SEP OKT NOV DEC Kvalitetsledning Grunderna i kvalitetsledning Skapa ett kvalitetsledningssystem Rollen som kvalitets- eller miljösamordnare Strategisk kompetensförsörjning -i ett ledningssystem Processledning i praktiken Målstyrd verksamhetsutveckling 26 Effektiv styrning av projekt 17 Miljöledning Grunderna i miljöledning Skapa ett miljöledningssystem Rollen som kvalitets- eller miljösamordnare Målstyrd verksamhetsutveckling 26 Miljökunskap för revisorn 3 5 Socialt ansvarstagande 21 Informationssäkerhet Informationssäkerhet, grundkurs 8 SIS Informationssäkerhetsakademi, Basblock SIS Informationssäkerhetsakademi, Basblock 2 30 sep-2 okt SIS Informationssäkerhetsakademi, Fdj.block 1: LIS-införande SIS Informationssäkerhetsakademi, 9-11 Fdj.block 2: Risk Management SIS Informationssäkerhetsakademi, jan 2010 Fdj.block 3: Efterlevnad av externa krav Arbetsmiljö Arbetsmiljö -i ett ledningssystem 6-7 Arbetsmiljökunskap för revisorn 8 Kvalitetsledning för hälso- och sjukvård Kvalitetsledning för vården, grundkurs 3 21 Skapa kvalitetsledningssystem i vården Intern revision för vården 3-4 ITIL och ISO Introduktion till ITIL 11 4, 11 3, 21, , 16 6, , 6 4, 14 3, , 11 5, 14 6,14 ITIL Foundation enligt version III 1-3, , , 15-17, , , 29 sep-1 okt 4, 29 sep-1 okt 6-8 1, , 13-15, , , , , 17-19, , , 1-3 4, , , Introduktion till ISO/IEC ISO/IEC konsultkurs Intern revision Intern revision 1-2, Intern revision -nästa steg Arbetsmiljökunskap för revisorn 8 Miljökunskap för revisorn 3 5 Intern revision för vården 3-4 Bokningsvillkor Anmälan Anmälan till SIS Forums kurser görs enklast på via e-post telefon eller fax Tid och plats Med bekräftelsen får du information angående plats och hålltider för kursen. Priser I heldagskurserna ingår lunch, dokumentation och förfriskningar. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för prisändringar. Öppet köp och bytesrätt Avbokning kan göras upp till 14 dagar före kurs/seminariestart utan avgift. Vid avbokning efter detta datum debiteras full kursavgift. Du kan då begära bytesrätt och delta vid något annat tillfälle inom ett år, till motsvarande värde, eller ge din plats till en kollega. Det tillkommer dock en administrativ avgift om 495 kronor för detta. Om du avbokar senare än 2 hela arbetsdagar innan utbildningen startar, eller uteblir utan avbokning, debiteras full avgift och den fria bytesrätten förfaller. All av- och ombokning skall ske skriftligt och bekräftas av SIS Forum. Under speciella omständigheter kan vi tvingas ställa in enstaka kurser/ seminarier. Betalningsvillkor Betalningsvillkor 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 24% samt påminnelseavgift om 45 kronor. 1) Malmö 2) Göteborg 3) Umeå 4) Karlstad 5) Sundsvall 6) Linköping. Utbildningstilfällen utan markering äger rum i Stockholm. 16

RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN

RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN UTBILDNING HT 2009 Medicinsk teknik Boka kurs senast den 1 juli och du får 20% i rabatt! Kan ej kombineras med andra erbjudanden. RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN Utbildningar inom medicinsk

Läs mer

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning utbildningar verksamhetsutveckling 2004 våren Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning Svenska chefer måste bli bättre ledare I vår senaste utbildningskatalog tog jag upp en

Läs mer

Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010

Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Vi visar dig vägen till CE-märket SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder. Hos SIS kan du påverka

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

Bygg och anläggning. Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010. Praktiska verktyg och produkter inom. Bygg och anläggning

Bygg och anläggning. Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010. Praktiska verktyg och produkter inom. Bygg och anläggning Bygg och anläggning Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Praktiska verktyg och produkter inom Bygg och anläggning SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder.

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB BiTA SERVICE MANAGEMENT AB Utbildningskatalog 2014 BiTA Service Management AB BiTA erbjuder ett brett utbud av kurser inom IT Service Management (ITSM), kompletterat med intressanta kurser inom angränsande

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration

Kunskapskatalogen. Utbildningar & böcker om arbetsmiljö. Företagsanpassad. utbildning gav Svenska. Kyrkan i Falköping inspiration 2015 Kunskapskatalogen Utbildningar & böcker om arbetsmiljö Reportage: Ett säkert jobb Möt Erik, utbildare på i frågor som rör hot och våld i arbetsmiljön. sid. 6 9 Utbildning och böcker: BAM den största

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB Erfarenhet Visdom Sveriges ledande leverantör av kunskap och kompetens inom ITIL och IT Service Management. Kunskap Information Data Utbildning Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall Umeå Linköping Karlstad

Läs mer

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se

Kurskatalog. NFI Utbildning. Våren 2015. www.nfi.se Kurskatalog NFI Utbildning Våren 2015 www.nfi.se Välkommen till en ny termin! Välkommen till kompetensutveckling med NFI! Vi har sedan 1985 förmedlat kompetens mellan de som har den och de som behöver

Läs mer

Den mest använda standarden någonsin

Den mest använda standarden någonsin Nr 157 oktober 2007 årgång 19 INNEHÅLL Aktuellt 2 ISO 9000 20 år 4 Förmåga att förbättra och bredda organisationens kompetens 6 Fokus på företag: Teknotrans AB 8 Ledningssystem och Ledarskapet 12 Korta

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

UTBILDNING: Integrerad Internrevision

UTBILDNING: Integrerad Internrevision UTBILDNING: Integrerad Internrevision Introduktion För att få full nytta av sitt verksamhetsledningssystem och förenkla administrationen blir det allt vanligare att man integrerar det till att innefatta

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling

Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling Siqs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling 2010 1 Innehåll Välkommen att utveckla din verksamhet... 3 SIQs Modell för Kundorienterad Verksamhetsutveckling...4 5 Verksamhetsutveckling steg för

Läs mer

STANDARDER GÖR IKEA MER EFFEKTIVT

STANDARDER GÖR IKEA MER EFFEKTIVT NR 3 SEPTEMBER 2004 PRIS 60 KR EXKL MOMS SIS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE TEMA TJÄNSTER EU satsar på tjänstestandarder Service kring fastigheter får egen standard

Läs mer

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010

PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 PROJEKT VERKTYG Utbildning 2010 INNEHÅLL Välkommen till vår projektvärld...3 Certifierad projektledare IPMA...4 Diplomerad projektledare...5 Effektiv projektledning...6 Ledarskap i projekt...7 Beställare

Läs mer

Kvalitetschefens roll och kompetens

Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll och kompetens Kvalitetschefens roll sid 4 5 Kvalitetschefens kompetens sid 6 7 Så säger kvalitetsledare om rollen och framgångsfaktorerna sid 8 22 Läs om Kvalitetschefskursen på baksidan

Läs mer

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här!

Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Hållbara Chefer Nästa generation chefsutveckling är här! Chefsutvecklingen en del av Bliwa Stiftelsens forsknings- och utvecklingsprojekt Hållbara Chefer, i samarbete med Ledarna, Sveriges Kommuner och

Läs mer

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4

Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Sid 4 Tips och intervjuer om verksamhetsutveckling och kvalitet Använd ledningssystemet som ett dynamiskt stöd Januari 2012 Sid 4 Satsa på ett lönsamt kunskapslyft 2012 UTBILDNINGSPROGRAM Black Belt-utbildning

Läs mer

Verksamheten på SIS standardåret 2007 PRODUKTERNA > KUNDERNA > CITATEN > KÄNDISARNA > PÅ GÅNG 2008

Verksamheten på SIS standardåret 2007 PRODUKTERNA > KUNDERNA > CITATEN > KÄNDISARNA > PÅ GÅNG 2008 Verksamheten på SIS standardåret 2007 PRODUKTERNA > KUNDERNA > CITATEN > KÄNDISARNA > PÅ GÅNG 2008 1 INNEHÅLL 2006 och 2007 i korthet 2 SIS VD intervjuas 3 Standardcitat 6 SIS kunder 8 SIS i världen 10

Läs mer

Ledningssystem för informationssäkerhet vid 24-timmarsmyndigheter

Ledningssystem för informationssäkerhet vid 24-timmarsmyndigheter 2003:23 Ledningssystem för informationssäkerhet vid 24-timmarsmyndigheter Vägledning och mallregelverk Innehållsförteckning 1 Bakgrund 7 2 Inledning och motiv 9 2.1 Informationssäkerhet något om teori

Läs mer

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD

KRISKVARTETTEN STÅR BEREDD NR 2, JUNI 2006 PRIS 60 KR EXKL MOMS STANDARD MAGAZINE GES UT AV SIS, SWEDISH STANDARDS INSTITUTE, WWW.SIS.SE KUNDEN I FOKUS vid finansiell rådgivning SÅ KAN ÖKAD TILLVÄXT SKAPAS I SVERIGE KRISKVARTETTEN

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

PPS Praktisk ProjektStyrning

PPS Praktisk ProjektStyrning Få din projektverksamhet att lyfta med PPS Praktisk ProjektStyrning 2012 Utbildning PPS Verktyg Tjänster 1 Innehåll Bli medlem i PPS-familjen 3 Ett komplett stöd för moderna organisationer 4 Goda skäl

Läs mer

Utbildningar våren 2012. Värdeskapande lärande

Utbildningar våren 2012. Värdeskapande lärande Academy www.pwc.com/se/academy Utbildningar våren 2012 Värdeskapande lärande Utbildningar våren 2012 Kommuner Landsting Kommunala bolag Svenska kyrkan Ideell sektor Innehållsförteckning Sid Förbättra er

Läs mer

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010

e-utvecklingsplan Karlskrona kommun 2012-2015 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer Intranät Windows 7 eid Office 2010 Samhället Karlskrona kommun Människor och processer eid IT som syns Server IT som inte syns Intranät Office 2010 e-tjänsteplattform Externweb Identifiering Kommunikation Windows 7 Säkerhet Information

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer