RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN"

Transkript

1 UTBILDNING HT 2009 Ledningssystem och verksamhetsutveckling Boka kurs senast den 1 juli och du får 20% i rabatt! RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN 1

2 Innehåll Utbildningsguide...3 Introduktion till ledningssystem...4 Grunderna i kvalitetsledning Grunderna i miljöledning Arbetsmiljö -i ett ledningssystem Informationssäkerhet, grundkurs Effektiv styrning av projekt Socialt ansvarstagande Strategisk kompetensförsörjning -i ett ledningssystem Kvalitetsledning för vården, grundkurs Bygga upp och införa ledningssystem...6 Skapa ett kvalitetsledningssystem Skapa ett miljöledningssystem Skapa ett kvalitetsledningssystem i vården Förvalta och vidareutveckla...7 Rollen som kvalitets- eller miljösamordnare Processledning i praktiken Målstyrd verksamhetsutveckling Intern revision...8 Intern revision, grundkurs Intern revision -nästa steg Arbetsmiljökunskap för revisorn Miljökunskap för revisorn Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet...9 Kvalitetsledning för vården, grundkurs Skapa ett kvalitetsledningssystem i vården Intern revision för vården Om våra kurser SIS Forum är utbildnings- och konsultföretaget inom SIS, Swedish Standards Institute. I snart 20 års tid har vi arrangerat kurser och seminarier i syfte att ge dig den kunskap och de färdigheter du behöver för att skapa nytta och värde i din verksamhet. Vi erbjuder i dag ett brett kursutbud inom bland annat ledningssystem och verksamhetsutveckling, maskinsäkerhet, bygg och medicinsk teknik. Med SIS utbildningar håller du dig uppdaterad med vad som händer inom ditt område. Närheten till den internationella utvecklingen och ISO ger ytterligare aktualitet och kvalitet åt våra kurser. Metoder som tillämpas på SIS kurser Du som kursdeltagare involveras aktivt i utbildningen för ökad förståelse och kunskap. Inlärningsmetoden baseras på: Konkreta och verklighetsnära exempel Hög aktivitetsnivå hos deltagarna i diskussioner och övningsuppgifter Praktiska övningar och praktikfall Den breda erfarenheten hos de kursledare och rådgivare du möter hos oss i kombination med vår pedagogiska profil gör oss till en mycket uppskattad utbildare. Återkom gärna om du vill ha en referens på de kurser du har tänkt gå. SIS utbildnings- och konferenscenter De flesta av våra utbildningar genomförs i SIS konferensanläggning på St Paulsgatan 6 (en kort gångväg från Slussen i Stockholm). Om du behöver hjälp att välja För oss är det självklart viktigt att du får ut maximalt värde av din utbildningsinvestering. Är du osäker på vilken kurs som kommer att vara till störst nytta för just dig? Ta då hjälp av utbildningsguiden på nästa uppslag eller kontakta oss så hjälper vi dig vidare! SIS Informationssäkerhetsakademi...10 Perspektiv...11 ITIL och ledningssystem för IT-tjänster...12 Introduktion till ITIL ITIL Foundation enligt version III Introduktion till ISO/IEC ISO/IEC konsultkurs Om SIS...13 Publikationer...14 Välkommen till SIS i höst! Joakim Rönnblom VD SIS Forum AB SIS utbildningsutbud...15 Utbildningskalendarium...16 Bokningsvillkor 2

3 Vilken utbildning behöver du? Kurser för olika faser i arbetet med att bygga upp och utveckla organisationens ledningssystem. I denna katalog finns information om SIS utbildningar inom ledningssystem och verksamhetsutveckling. Utbudet täcker i stort sett alla de behov du och din organisation har i arbetet med verksamhetens ledningssystem. Vilken kurs du ska välja beror på var i utvecklingen du och organisationen står. Ska du bygga upp ett ledningssystem från början, förbättra ett redan befintligt eller behöver du kanske mer information inför att fatta beslut om införande? Du kanske vill utvecklas i din roll som samordnare eller intern revisor? Mer information om SIS och kurserna finns på Inledning För att ledningssystemet ska bidra till utveckling av verksamheten och organisationens kundnytta behöver du och dina kollegor god kunskap om vad ni ger er in i. Vilka tillvägagångssätt finns? Vilka mål och förväntningar har företaget på ledningssystemet? Inledningsvis behövs grundläggande kunskap både hos företagsledning, nyckelpersoner och övriga medarbetare. Grunderna i kvalitetsledning Grunderna i miljöledning Informationssäkerhet, grundkurs Arbetsmiljö -i ett ledningssystem Strategisk kompetensförsörjning -i ett ledningssystem Kvalitetsledning för vården, grundkurs Uppbyggnad och införande För att utveckla ett ledningssystem går en organisation genom ett antal olika aktiviteter, lite olika beroende på organisationens mål och förväntningar. För att investeringen ska falla väl ut krävs mer ingående kunskap av dig som ska bygga upp och införa ledningssystemet. Skapa ett kvalitetsledningssystem Skapa ett miljöledningssystem Skapa kvalitetsledningssystem i vården SIS Informationssäkerhetsakademi Ständig förbättring I en välfungerande organisation finns drivkrafter för ständig förbättring, men inspiration och ny kunskap behöver ofta tillföras för att ledningssystemet ska fortleva och vara ett kraftfullt verktyg i verksamhetsstyrning- och utveckling. Intern revision, grundkurs Intern revision nästa steg Arbetsmiljökunskap för revisorn Miljökunskap för revisorn Rollen som kvalitets- eller miljösamordnare Processledning i praktiken Målstyrd verksamhetsutveckling Intern revision för vården SIS Informationssäkerhetsakademi Företagsintern utbildning De flesta av SIS öppna kurser på plats hos dig. Baserat på dina önskemål och i dialog med dig skräddarsyr vi innehåll och utformning efter organisationens behov. Rådgivning I alla faser av arbetet att inleda, bygga upp och införa respektive att förbättra ditt ledningssystem kan vi erbjuda dig hjälp av en konsult, som bollplank eller sakkunnig i olika frågor. 3

4 Introduktion till ledningssystem Grunderna i kvalitetsledning, 2 dagar Dig som behöver en introduktion till kvalitetsledning. Du får förslag på hur ett införandeprojekt kan läggas upp och hur du kan integrera kvalitetsledningen med t.ex. miljö, arbetsmiljö och informationssäkerhet i ett verksamhetssystem. Du får även lära dig vilka förutsättningar som krävs för att lyckas och hur ISO 9000-seriens standarder kan användas som kraftfulla verktyg i arbetet. DATUM: Stockholm 8-9 sep, nov Malmö 30 sep-1 okt AVGIFT: kr I kursavgiften ingår standarden SS-EN ISO 9001:2008 samt handboken Lätt med ISO en introduktion (värde kr). Grunderna i miljöledning, 1 dag Dig som behöver en introduktion till miljöledning och nyttan med att införa ett miljöledningssystem. Hela resan behandlas, från kartläggning av den egna organisationens miljöpåverkan till uppföljning av beslutade åtgärder. Du får en orientering i EMAS och ISO seriens standarder och hur de kan användas som stöd i arbetet med att effektivisera organisationens miljöarbete. DATUM: Stockholm 16 sep, 20 okt AVGIFT: kr I kursavgiften ingår standarden SS-EN ISO 14001:2004 (värde kr). Arbetsmiljö - i ett ledningssystem, 2 dagar Dig som står inför att utveckla ett systematiskt ledningssystem för arbetsmiljöarbete (SAM) som uppfyller kraven i AFS 2001:1 och SIS-OHSAS 18001:2007. Vi går igenom de centrala komponenterna i arbetsmiljöarbetet tillsammans med krav och riktlinjer för ledningssystemet. Kursen ger en god grund för att kunna skapa ett ledningssystem för arbetsmiljö i den egna verksamheten och för integrering med andra ledningssystem. DATUM: Stockholm 6-7 okt AVGIFT: kr Informationssäkerhet, grundkurs, 1 dag Dig som behöver en introduktion till informationssäkerhet. Om du helt saknar förkunskaper är kursen en bra grund att stå på innan du går vidare till SIS Informationssäkerhetsakademi. Du får en god förståelse för hur ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) hjälper dig att säkra och styra informationen i verksamheten och hur standardserien ISO kan användas som kraftfullt stöd i arbetet. DATUM: Stockholm 8 sep AVGIFT: kr I kursavgiften ingår standarden SIS-OHSAS 18001:2007 (värde kr). För mer information och anmälan se SÅ TYCKER TIDIGARE KURSDELTAGARE För mig kom kursen precis i rätt tid och det kan ha varit avgörande för att jag tyckte att kursen var väldigt bra. Jag var i startgroparna för att påbörja arbetet med att ta fram ledningssystem på vårt företag. Det var många bra exempel som togs upp, som jag idag använder mig av. Läraren var pedagogisk och lyhörd. Lokalerna trevliga och all administration fungerade bra. Annika Wrenkler Verksamhetsutvecklare Karnag AB Om kursen Grunderna i kvalitetsledning 4

5 Effektiv styrning av projekt, 1 dag Dig som ska utveckla och effektivisera organisationens förmåga att leda och styra projekt med hög kvalitet. Du lär dig på vilka sätt du kan förbättra arbetssätten inom projektverksamheten samt hur standarden ISO 10006:2003 kan användas som ett kraftfullt verktyg i arbetet. De generella processerna inom systematisk ledning av projekt behandlas tillsammans med hur kopplingen till en av verksamheten använd projektmodell kan se ut. DATUM: Stockholm 17 nov AVGIFT: kr I kursavgiften ingår handboken Projekt -ledning och metoder (värde 695 kr). Socialt ansvarstagande, 1 dag Dig som står inför att utveckla organisationens arbete med socialt ansvarstagande och hållbar utveckling och som behöver veta hur ni ska gå från teori och goda ambitioner till resultat. Du får en översikt över de verktyg som kan användas för att utveckla arbetet. Vi tar avstamp i inhemska och internationella riktlinjer och överenskommelser på området. Med hjälp av exempel ur verkligheten tar vi upp hur du effektivt kan arbeta med mänskliga rättigheter, ansvar för miljö, arbetsmiljö och ekonomiskt ansvar. DATUM: Stockholm 21 okt AVGIFT: kr Strategisk kompetensförsörjning i ett ledningssystem, 2 dagar Dig som vill utveckla ett processinriktat arbetssätt för strategisk kompetensförsörjning. Du får kunskap om hur du inför, underhåller och förbättrar ett ledningssystem för kompetensförsörjning men också hur det kan integreras i ett befintligt ledningssystem. Utbildningen bygger på den svenska standarden Ledningssystem för kompetensförsörjning SS DATUM: Stockholm nov AVGIFT: kr I kursavgiften ingår Standarden SS : Ledningssystem för kompetensförsörjning Krav samt handboken Strategisk kompetensförsörjning (värde kr). Kvalitetsledning för vården, grundkurs, 1 dag Dig som behöver en introduktion till kvalitetsledning inom hälso- och sjukvården. Du får en orientering i hur standarderna i ISO 9000-serien kan hjälpa dig att bygga upp ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet som uppfyller Socialstyrelsens krav (SOSFS 2005:12). Vi diskuterar vad som gör standarden ISO 9001 och vägledningen SIS-CEN/TS 15224:2005 till effektiva verktyg för verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvård. DATUM: Stockholm 3 sep, 21 okt AVGIFT: kr I kursavgiften ingår den tekniska specifikationen SS-CEN/TS 15224:2005 (värde kr). Läs tips! Projekt -ledning och metoder Pris: 695 kr Läs mer på sis.se/e-butiken Rätt kunskap i rätt tid direkt från källan 5

6 Bygga upp och införa ett ledningssystem Skapa ett kvalitetsledningssystem, 3 dagar Dig som behöver en stabil grund att stå på för att bygga upp ett kvalitetsledningssystem i den egna verksamheten och vill få en djupare förståelse för kvalitetsledning och ISO För att du till fullo ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll rekommenderas att du först går kursen Grunderna i kvalitetsledning eller besitter motsvarande kunskaper. Kursen behandlar kartläggning av verksamheten och krav i standarden behandlas utifrån praktikfall. Vi diskuterar hur processinriktning och certifiering kan gå till och du får även kunskap om hur kopplingen till andra ledningssystem kan se ut. DATUM: Stockholm okt, nov AVGIFT: kr I kursavgiften ingår standarden SS-EN ISO 9004:2000 samt en halvårsprenumeration på tidskriften Perspektiv (värde kr). Skapa ett miljöledningssystem, 2 dagar Dig står inför att utveckla ett miljöledningssystem och som behöver en djupare kunskap i miljöledning och kompontenterna i ett miljöledningssystem som uppfyller kraven i ISO 14001:2004 eller EMAS. För att du till fullo ska kunna tillgodogöra dig kursens innehåll rekommenderas att du först går kursen Grunderna i miljöledning eller besitter motsvarande kunskaper. Vi fördjupar oss i hur riktlinjer och krav i standarden kan tillämpas och du får en god grund att stå på inför att kunna utveckla ett miljöledningssystem, i sig själv eller integrerat med andra ledningssystem. DATUM: Stockholm nov AVGIFT: kr I kursavgiften ingår handboken ISO för små och medelstora företag (värde 695 kr). Skapa ett kvalitetsledningssystem i vården, 2 dagar Kurs för dig som står inför att utveckla ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i den egna verksamheten och som behöver veta hur du ska gå vidare i arbetet för att uppfylla kraven i SOSFS 2005:12 och ISO För att du till fullo skall kunna tillgodogöra dig kursens innehåll rekommenderas att du först går kursen Kvalitetsledning för vården, grundkurs eller besitter motsvarande kunskaper. Vi tar upp praktiska exempel från hälso- och sjukvården och du lär dig förstå, tolka och tillämpa ISO 9001 genom SIS-CEN/TS 15224:2005. Dokumentationskrav, processinriktning och certifiering behandlas. DATUM: Stockholm nov AVGIFT: kr I kursavgiften ingår handboken Processer (värde 695 kr). SÅ TYCKER TIDIGARE KURSDELTAGARE Jag fick inspiration och mycket matnyttigt med mig från utbildningen. Den gav mig en knuff i rätt riktning för att sätta igång projektet. Fick en bra grund i hur ett sånt här projekt ska drivas, vilka medel som finns att ta stöd av. Kursen hade en bra balans Staffan Zakrisson mellan teori och praktiska övningar. Kvalitetschef Repay Invest AB Om kursen Skapa ett kvalitetsledningssystem 6

7 Förvalta och vidareutveckla Rollen som kvalitets-/miljö samordnare, 1 dag Dig som behöver veta hur du lyckas i rollen som ansvarig för organisationens kvalitets- och/eller miljöledning. Kursen hjälper dig som är eller ska bli samordnare för ett befintligt ledningssystem att förstå och definiera din roll. Vi tar upp erfarenheter och vanliga svårigheter och hur du som samordnare kan bidra till ständig förbättring. Du lär dig vilka hjälpmedel du kan använda dig av i kommunikationen i syfte att engagera din ledning och dina medarbetare i arbetet. DATUM: Stockholm 15 sep, 17 nov AVGIFT: kr Processledning i praktiken, 2 dagar Dig som står inför att leda och styra processinriktningen i din organisation. Du får en god grund i arbetet med processledning och kursen ger dig insikt i kopplingar mellan kvalitetsledning, processynen i ISO 9000 och ständig förbättring. Under kursen arbetar vi praktiskt med att kartlägga och definiera enskilda processer. DATUM: Stockholm sep AVGIFT: kr I kursavgiften ingår handboken Processer (värde 695 kr). I kursavgiften ingår en halvårsprenumeration på tidskriften Perspektiv (värde 995 kr). Målstyrd verksamhetsutveckling, 1 dag Kurs för dig som ska bygga upp eller vidareutveckla organisationens arbetssätt för att styra med mål. Kursen är en grundlig genomgång av hur du med hjälp av mål och mått kan förbättra din organisation. Vi diskuterar hur du sätter relevanta mål inom ramen för ledningssystemet och vilka framgångsfaktorerna är. Styrning av processer genom mått och mål behandlas utförligt likaså hur man kan fördela ner mål och målsättningar i en organisation. PERSPEKTIV - professionell rådgivning i tidskriftsformat Perspektiv vänder sig till dig som vill utveckla din verksamhet och få ut mer av ledningssystem och certifikat. I Perspektiv får du kunskap och rådgivning i tidningsformat. Perspektiv har idag drygt läsare eller snarare användare. DATUM: Stockholm 26 nov AVGIFT: kr 87% av Perspektivs läsare uppger att de har stor nytta av den i sitt arbete. (källa Demoskop). För mer information och anmälan se SÅ TYCKER TIDIGARE KURSDELTAGARE Jag är nöjd med kursdagen och den känns bättre och bättre ju mer den får smälta in. Jag tycker att jag fick bra verktyg och bra exempel på hur man ska tänka i sitt arbete. Åsa Falck Miljöledningssamordnare Huddinge Kommun Om kursen Rollen som kvalitets- och/eller miljösamordnare 7

8 Intern revision Intern revision -grundkurs, 2 dagar Dig som är eller ska bli intern revisor och behöver god kunskap om och färdighet i revision av ledningssystem för exempelvis kvalitet, arbetsmiljö, informationssäkerhet eller miljö. Kursen är också ett utmärkt första steg för den som ska införa intern revision i en organisation. Kursen tar upp intern revision som förbättringsverktyg och du lär dig den grundläggande metodiken. Teori varvas med övningar och rollspel och kursen avslutas med ett kunskapsprov. DATUM: Stockholm 1-2 sep, 6-7 okt, 3-4 nov, 1-2 dec Malmö sep AVGIFT: kr Intern revision -nästa steg, 1 dag Dig som vill gå vidare i din roll som intern revisor eller som står inför att utveckla och förnya den interna revisionen i din organisation. Kursen tar upp olika aspekter som kan ge nya infallsvinklar, andra arbetssätt och ge inspiration till en mer offensiv revision med tydliga förbättringseffekter på ledningssystem för bland annat kvalitet och miljö. Perspektivet i kursen är allt från revision av leverantörer till revision av affärsverksamheten. DATUM: Stockholm 10 sep, 19 nov AVGIFT: kr I kursavgiften ingår standarden SS-EN ISO (värde kr). Arbetsmiljökunskap för revisorn, 1 dag Dig som är eller ska bli intern revisor av ledningssystem för arbetsmiljö och som behöver en grundläggande kunskap om dagens arbetsmiljöproblem samt en översikt över lagstiftningen inom området. Denna kurs tillsammans med Intern revision grundkurs ger dig den kunskap du behöver för att utföra revisioner som utvärderar och förbättrar ett ledningssystem för arbetsmiljö. DATUM: Stockholm 8 okt AVGIFT: kr Paketpris med kursen Intern revision, kr (ord.pris kr). Kompletterad med kursen Miljökunskap för revisorn, kr (ord pris kr). Miljökunskap för revisorn, 1 dagar Kurs för dig som är eller ska bli intern revisor av miljöledningssystem och som behöver en grundläggande kunskap om dagens miljöproblem samt en översikt över lagstiftningen inom området. Denna kurs tillsammans med Intern revision -grundkurs ger dig den kunskap du behöver för att utföra revisioner som utvärderar och förbättrar verksamhetens miljöarbete. DATUM: Stockholm 3 sep, 5 nov AVGIFT: kr Paketpris med kursen Intern revision kr. (ord pris kr). Kompletterad med kursen Arbetsmiljökunskap för revisorn, kr (ord pris kr). Läs tips! SÅ TYCKER TIDIGARE KURSDELTAGARE Vi utbildar kontinuerligt våra interna revisorer hos SIS Forum. Kurserna ger nya infallsvinklar på hur revisionsarbetet kan genomföras och det är också glädjande att se att den nyvunna kunskapen verkligen används i de genomförda revisionerna. Bo Nordenram Kvalitetsledare SMHI Om kursen Intern revision Revisionschecklista för ISO Pris: 925 kr Läs mer på sis.se/e-butiken 8

9 Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet Kvalitetsledning för vården, grundkurs, 1 dag Dig som behöver en introduktion till kvalitetsledning inom hälso- och sjukvården. Du får en orientering i hur standarderna i ISO 9000-serien kan hjälpa dig att bygga upp ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet som uppfyller Socialstyrelsens krav. Vi diskuterar hur du kan använda standarden ISO 9001 och vägledningen SIS-CEN/TS 15224:2005 som effektiva verktyg för verksamhetsutveckling inom hälso- och sjukvården. DATUM: Stockholm 3 sep, 21 okt AVGIFT: kr I kursavgiften ingår den tekniska specifikationen SS-CEN/TS 15224:2005 (värde kr). Skapa ett kvalitetsledningssystem för vården, 2 dagar Kurs för dig som står inför att utveckla ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i den egna verksamheten och som behöver veta hur du ska gå vidare i arbetet för att uppfylla kraven i SOSFS 2005:12 och ISO För att du till fullo skall kunna tillgodogöra dig kursens innehåll rekommenderas att du först går kursen Kvalitetsledning för vården, grundkurs eller besitter motsvarande kunskaper. Du får lära dig hur du leder och styr arbetet med att bygga ett ledningssystem och vad som är kritiskt för att lyckas. Vi tar upp praktiska exempel från hälso- och sjukvården och du lär dig förstå, tolka och tillämpa ISO 9001 med hjälp av SIS-CEN/TS 15224:2005. Dokumentationskrav, processinriktning och certifiering behandlas. DATUM: Stockholm nov AVGIFT: kr I kursavgiften ingår handboken Processer (värde 695 kr). Intern revision för vården, 2 dagar Dig som är eller ska bli intern revisor eller som ska ansvara för internrevision och egenkontroll i en hälso- och sjukvårdsverksamhet. Kursen ger dig kunskap om och färdighet i intern revision av kvalitets- och miljöledningssystem eller integrerade ledningssystem som uppfyller Socialstyrelsens krav. Kursen tar upp intern revision som förbättringsverktyg. Vi varvar teori med övningar och rollspel och kursen avslutas med ett kunskapsprov. DATUM: Stockholm 3-4 nov AVGIFT: kr För mer information och anmälan se Rätt kunskap i rätt tid direkt från källan 9

10 Om SIS Informationssäkerhetsakademi Om SIS Informationssäkerhetsakademi SIS Informationssäkerhetsakademi är utbildningsserien för dig som ansvarar för, påverkar eller medverkar till verksamhetens informationssäkerhet. Med vårt stöd står du rustad för att leva upp till kraven och förväntningarna på dig i rollen som ansvarig över organisationens informationssäkerhet vare sig du är ny inom området eller om du befinner dig på avancerad nivå. Till vem vänder sig utbildningsserien? SIS Informationssäkerhetsakademi vänder sig till dig som är: Informationssäkerhetschef/CISO CIO, IT-chef, IT-projektledare eller IT-arkitekt Projektledare eller -deltagare för utveckling av LIS Konsult inom informationssäkerhetsområdet Säkerhetschef/CSO eller Risk Manager Ansvarig för organisationens ledningssystem Beställare av IT, processägare eller systemägare Verksamhetsutvecklare Del av organisationens ledningsgrupp, eller på annat sätt involverad i verksamhetens informationssäkerhetsarbete. Metoder som används under utbildningen Utbildningen utgår till stor del från praktiska exempel och vi strävar efter att främja dialog och erfarenhetsutbyte. Efter avslutad kurs erhåller du ett utbildningsdiplom. Varför ska du välja SIS Informationssäkerhetsakademi? Rätt kunskap i rätt tid direkt fr ån källan Du får tillgång till kompetensen hos experterna från företag, myndigheter och andra organisationer som utvecklar ISO seriens standarder. Utbildningsledarna du träffar hos oss har lång erfarenhet av att arbeta med informationssäkerhetsfrågor och kan hjälpa dig att utvecklas vidare i ditt arbete. Utbildningsnivåer och mål BASNIVÅ Utbildningsmål: Du förstår hur informationssäkerheten på ett effektivt sätt ska integreras i verksamheten med hjälp av ISO seriens standarder. FÖRDJUPNINGSNIVÅ Utbildningsmål: Du har fördjupade kunskaper inom olika delområden av informationssäkerhetsarbetet enligt ISO (bl a LIS-införande, riskhantering, BCM). EXPERTNIVÅ Utbildningsmål: Du är rustad för att med stöd av ISO leda, styra och utveckla verksamhetens informationssäkerhetsarbete. Vidgat nätverk I avslappnad miljö kommer du i kontakt med branschkollegor för reflektion och erfarenhetsutbyte. Fokus på praktisk tillämpning Hos SIS får du kunskapen och verktygen du behöver för att lyckas med informationssäkerhetsarbetet i praktiken. Vi erbjuder en verklighetsanknuten plattform från vilken du kan leverera goda resultat och upprätthålla rätt säkerhetsnivå i din verksamhet. Läs mer på SÅ TYCKER TIDIGARE KURSDELTAGARE SIS Informationssäkerhetsakademins första basblock har hjälpt mig i arbetet med att bedöma den interna kontrollen inom ICA AB. Standardserien ISO är ett bra och värdefullt verktyg för mätning och värdering av vår IT-verksamhet. Kursen förmedlade ämnet från ett ledningsperspektiv och fokus låg på de metoder som krävs för att förstå och etablera rätt nivå på informationsskyddet. Rickard Faleij Manager Internal Controls ICA AB Om SIS Informationssäkerhetsakademi, Basnivå 10

11 Perspektiv Professionell rådgivning i tidskriftsformat Utveckling av ledningssystem för kvalitet, miljö eller arbetsmiljö är mer aktuellt än någonsin. Med ett levande och verkningsfullt ledningssystem står ni bättre rustade för att hantera snabba förändringar i omvärlden. Perspektiv vänder sig till dig som vill ha kunskap och goda råd om hur du skapar ett system som accepteras, förstås och används ute i organisationen. Prenumerera nu! Perspektiv utkommer med 9 nummer per år. 87% av Perspektivs läsare uppger att de har stor nytta av tidskriften i sitt arbete, 90% sparar varje nummer och använder som uppslagsverk och rådgivare. (källa: Demoskop) Beställ direkt på 11

12 ltil och ledningssystem för IT-tjänster Introduktion till ITIL, 1 dag Dig som vill förstå nyttan och möjligheterna med IT Infrastructure Library (ITIL). Vi går igenom ITIL:s bakgrund och utveckling och du får förståelse för de ingående processerna samt hur ITIL kan bidra till kvalitetsstyrningen av företagets IT-organisation genom t.ex. kontrollerad hantering av fel, åtgärder och förändring. Du får dessutom veta hur du kan förbättra tjänsterna genom olika avtal och kostnadsmodeller samt krisförebyggande hantering. DATUM: Stockholm 21 sep, 6 nov, 14 dec Göteborg 2 nov, 4 dec Malmö 28 sep, 30 nov Umeå 11 sep, 14 nov Sundsvall 30 okt, 14 nov Karlstad 11 sep, 6 nov Linköping 16 okt, 14 dec AVGIFT: kr ITIL Foundation enligt version III, 3 dagar Dig som behöver veta vad det innebär att arbeta med ITtjänster med ITIL som bas. Vi går igenom hur du gör för att strukturera, kontrollera och planera organisationen för att leverera tjänsterna på ett så säkert och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Du får grundläggande kunskap och förståelse för metodologins viktigaste delar och det kunnande som behövs för att anpassa företagets arbetssätt och rutiner till de krav som konceptet ställer. DATUM: Stockholm 1-3, 15-17, sep samt 29 sep-1 okt, 13-15, okt 3-5, nov, 1-3, dec Göteborg sep, okt, nov Malmö 8-10 sep, 6-8 okt, nov, 8-10 dec Umeå okt, 8-10 dec Sundsvall sep, nov Karlstad 29 sep-1 okt, 1-3 dec Linköping sep, nov AVGIFT: kr Introduktion till ISO/IEC 20000, 1 dag Dig som behöver en introduktion till kvalitetsledning av leveranser av IT-tjänster, hur det relaterar till ITIL samt hur standarden ISO/IEC kan användas som ett kraftfullt verktyg i arbetet. Vi går igenom grundtankarna för standarden och diskuterar hur den kan tillämpas för att ni sävål internt som för externa parter ska kunna producera och leverera tjänster med högre kvalitet, större kundfokus och till lägre kostnader. DATUM: Stockholm 18 sep, 20 nov AVGIFT: kr Prenumerera nu! Perspektiv utkommer med 9 nummer per år. Beställ din prenumeration direkt på ring eller skicka e-post till ISO/IEC konsultkurs, 3 dagar Dig som behöver en djupare förståelse för och kunskap om syftet med ISO som ett sätt att kvalitetssäkra och styra företagets IT-tjänster. Genom praktiska övningar i att tolka standardens krav får du kunskap om dess struktur och innehåll. Vi går igenom angreppssätt och införande av ett ledningssystem för IT-tjänster. Du får en god grund för att skapa ett ledningssystem för IT-tjänster inom den egna verksamheten samt kunskap om hur en revision går till och vilka krav som ställs. För att gå kursen bör du ha gått ITIL Foundation samt ha några års erfarenhet av IT Service Management. DATUM: Stockholm sep, nov AVGIFT: kr 12

13 SIS, Swedish Standards Institute SIS, Swedish Standards Institute SIS är en ideell förening med medlemmar från både privat och offentlig sektor. Genom SIS kan du delta i utvecklingen av standarder globalt, i Europa eller i din bransch. Genom att medverka i standardiseringen kan du påverka utvecklingen, få tidig information och skapa värdefulla nätverk. SIS driver standardiseringsprojekt inom områdena bygg och anläggning, industriteknik, informationsteknik, ledningssystem, konsumentprodukter, dokumentation, miljö- och energisystem, personlig säkerhet samt en utvecklingsavdelning för nya idéer till projekt. SIS äger två aktiebolag, SIS Förlag och SIS Forum. SIS Förlag SIS Förlag AB är störst i Norden på standarder och ger ut allt som rör standarder och deras tillämpning. Hos oss kan du köpa alla publikationer du behöver allt från enskilda standarder, tekniska rapporter, vägledningar och standardpaket till handböcker och onlinetjänster som underlättar tillämpandet av standarder och ger fördjupad förståelse för hur de fungerar och vad de kan åstadkomma. SIS Forum Med rätt kunskap om standarder skapar du nytta och effektivitet i din verksamhet. SIS Forum AB är utbildningsoch konsultföretaget inom SIS. Vi erbjuder ett brett utbud av utbildningar inom bland annat ledningssystem och verksamhetsutveckling, medicinsk teknik samt andra aktuella ämnen med koppling till standarder. SIS Forum verkar även internationellt. Där vänder vi oss i huvudsak till utvecklingsländer, nyligen industrialiserade länder och EU:s kandidatländer. Vill du utveckla effektiva ledningssystem är våra utbildningar ett bra stöd på vägen. Våra utbildningsledare är erfarna experter, konsulter och pedagoger som hjälper dig att utveckla dig och din verksamhet. SIS VO Ledningssystem SIS verksamhetsområde Ledningssystem ansvarar för standardisering inom området ledningssystem. Hit hör bland annat ledningssystem för kvalitet (ISO 9000-serien), miljö (ISO serien), informationssäkerhet (ISO serien), arbetsmiljö (OHSAS serien), kompetensförsörjning, risk management, energi och socialt ansvarstagande. För svenska företag och organisationer kan det vara nödvändigt att, dels känna till, dels vara med och påverka utvecklingen på sina respektive marknader. Om du är med och deltar i standardiseringsprojekten får du självklart informationen först. Vill du veta mer? Gå in på 13

14 Publikationer Kvalitetsledning Informationssäkerhet Innovation och affärsutveckling -baserad på kundnytta, problem och värde I Innovation och affärsutveckling visar Bengt Karlöf hur man tillämpar moderna metoder för att identifiera såväl explicit som implicit kundnytta samt hinder och problem. Bengt Karlöfs angreppssätt syftar till att göra det möjligt att driva utvecklingsprocesser där användarnas nytta är utgångspunkten. På detta sätt skapar man ökade möjligheter för att korrekt initiera innovationsprojekt, välja bland utvecklingsprojekt, planera för kommersialisering och prioritera i marknadskommunikationen. Art nr: Pris: 495 kr Miljöledning Effektivitet -bättre, billigare, snabbare Effektivitet kan sägas vara nyckeln till all framgångsrik verksamhet, och är enligt författaren företagsekonomins saknade kärna. En viktig fråga för alla i ledande ställning inom såväl näringsliv som förvaltning är därför: Hur vet du att din verksamhet är effektiv? Svaret kräver både kunskap och medvetenhet om effektivitetsbegreppet. I boken beskriver och klargör författaren med hjälp av en mängd exempel hur man rent praktiskt arbetar med effektivitet i olika sammanhang. Art nr: Pris: 495 kr Säkerhetshuset Jan-Olof Andersson, en av Sveriges främsta experter inom informationssäkerhet, har tagit fram ett verktyg där allt för säkerhetsansvariga finns samlat. CD:n innehåller 8 handböcker, mallar, checklistor, länksamlingar m.m. Totalt över sidor som du kan frisöka text på. Besök för att se en demo av produkten. Art nr: Pris: kr Abonnera på framgång Stora säkerhetshandboken -En praktisk årskalender Den här handboken följer årets alla månader. Varje kapitel i boken ger inspiration, fakta och grundläggande tips om ett specifikt fokusområde. Handboken visar på ett praktiskt sett hur säkerhet och informationssäkerhet ingår som en viktig del av företagets riskhantering. Den klarlägger hur varje företag, organisation och myndighet kan skapa egna tidpunkter när viktiga styrdokument antas, exempelvis kontinuitetsplaner, säkerhetspolicy och andra viktiga styrdokument. Art nr: Pris: 695 kr Moms och frakt tillkommer. Vi reserverar oss för ev. prisjusteringar. ISO för små och medelstora företag En av våra mest populära böcker inom miljöledning. Med sitt pedagogiska upplägg och sina många exempel ger boken en tydlig bild av vad ett miljöledningssystem innebär. Boken finns nu i en ny utgåva som innehåller helt nya avsnitt om den idag så aktuella klimatfrågan. Den ger även vägledning om den nya kemikalielagstiftningen REACH. Art nr: Pris: 695 kr Miljödeklarationer -verktyg för trovärdigt miljöarbete Boken förklarar hur miljödeklarationer kan användas för att beskriva och bedöma varors och tjänsters miljöpåverkan på ett transparent och vetenskapligt underbyggt sätt. Art nr: Pris: 795 kr Vill du säkerställa att du alltid har rätt standard? Då är vårt webb-abonnemang e-nav något för dig. Alla användare på ditt företag får tillgång till aktuella standarder på ett maximalt effektivt och säkert sätt. Du har alltid tillgång till dina standarder, var och när du än arbetar. Allt du behöver är en dator och internetuppkoppling. Ser ditt företag också seriöst på framgång, välkommen att prova e-nav. Läs mer och prova tjänsten på Beställ direkt på 14

15 Publikationer SIS utbildningsutbud Med rätt kunskap om standarder skapar du nytta och värde i din verksamhet. Hos oss kan du ta del av utbildning och konsulttjänster om standarder och deras praktiska användning. Alla våra utbildningar hittar du på Ledningssystem och verksamhetsutveckling Kurser och seminarier inom Kvalitetsledning/ISO 9000 Miljöledning/ISO Arbetsmiljöledning/OHSAS Informationssäkerhet/ISO Kvalitetsledning/ISO 9000 i vården Intern revision och integrering av ledningssystem IT Service Management/ISO Medicinsk teknik Kurser och seminarier inom Medicintekniska regelverket Kvalitetssystem Riskhantering Intern revision Elektrisk medicinteknisk utrustning SIS Informationssäkerhetsakademi Utbildning i olika nivåer: Basnivå Certifiering, juridik, klassning, förbättringsarbete, incidenthantering, åtkomstkontroll, fysisk säkerhet m.m. Fördjupningsnivå LIS-införande, Risk Management för informationssäkerhet, efterlevnad av externa krav m.m. Expertnivå Revision, LIS management, IT-säkerhet Risk Management Kurser och seminarier inom Riskhantering Kontinuitetsplanering Krishantering Standardisering För deltagare i SIS projektarbete Arbeta effektivt med CEN och ISO Ordföranderollen Att skriva standard Cultural awareness Miljöhänsyn i standarder Maskinsäkerhet och CE-märkning Kurser och seminarier inom Grundkurs om CE-märkning för maskinsäkerhet Uppdateringsseminarium för Nya Maskindirektivet Riskbedömning och konstruktionsprinciper Nya standarder och EU-direktiv Kurser och seminarier inom Kyl- och värmepumpsanläggningar Tryckkärl och rörledningar Pannanläggningar Livsmedelssäkerhet ATEX-direktivet Förpackningar & miljö Bygg och anläggning Eurokoder Bygghandlingar 90, del 8 Den nya byggarbetsmiljösamordnaren Byggmätning -anläggningsprojekt Areamätning -bostäder/lokaler CE-märkning av byggprodukter Livslängdsplanering -byggnadsverk Nya standarder för trävaror Läs mer om våra utbildningar på 15

16 B HÖSTEN 2009 SEP OKT NOV DEC Kvalitetsledning Grunderna i kvalitetsledning Skapa ett kvalitetsledningssystem Rollen som kvalitets- eller miljösamordnare Strategisk kompetensförsörjning -i ett ledningssystem Processledning i praktiken Målstyrd verksamhetsutveckling 26 Effektiv styrning av projekt 17 Miljöledning Grunderna i miljöledning Skapa ett miljöledningssystem Rollen som kvalitets- eller miljösamordnare Målstyrd verksamhetsutveckling 26 Miljökunskap för revisorn 3 5 Socialt ansvarstagande 21 Informationssäkerhet Informationssäkerhet, grundkurs 8 SIS Informationssäkerhetsakademi, Basblock SIS Informationssäkerhetsakademi, Basblock 2 30 sep-2 okt SIS Informationssäkerhetsakademi, Fdj.block 1: LIS-införande SIS Informationssäkerhetsakademi, 9-11 Fdj.block 2: Risk Management SIS Informationssäkerhetsakademi, jan 2010 Fdj.block 3: Efterlevnad av externa krav Arbetsmiljö Arbetsmiljö -i ett ledningssystem 6-7 Arbetsmiljökunskap för revisorn 8 Kvalitetsledning för hälso- och sjukvård Kvalitetsledning för vården, grundkurs 3 21 Skapa kvalitetsledningssystem i vården Intern revision för vården 3-4 ITIL och ISO Introduktion till ITIL 11 4, 11 3, 21, , 16 6, , 6 4, 14 3, , 11 5, 14 6,14 ITIL Foundation enligt version III 1-3, , , 15-17, , , 29 sep-1 okt 4, 29 sep-1 okt 6-8 1, , 13-15, , , , , 17-19, , , 1-3 4, , , Introduktion till ISO/IEC ISO/IEC konsultkurs Intern revision Intern revision 1-2, Intern revision -nästa steg Arbetsmiljökunskap för revisorn 8 Miljökunskap för revisorn 3 5 Intern revision för vården 3-4 Bokningsvillkor Anmälan Anmälan till SIS Forums kurser görs enklast på via e-post telefon eller fax Tid och plats Med bekräftelsen får du information angående plats och hålltider för kursen. Priser I heldagskurserna ingår lunch, dokumentation och förfriskningar. Alla priser är exklusive moms. Vi reserverar oss för prisändringar. Öppet köp och bytesrätt Avbokning kan göras upp till 14 dagar före kurs/seminariestart utan avgift. Vid avbokning efter detta datum debiteras full kursavgift. Du kan då begära bytesrätt och delta vid något annat tillfälle inom ett år, till motsvarande värde, eller ge din plats till en kollega. Det tillkommer dock en administrativ avgift om 495 kronor för detta. Om du avbokar senare än 2 hela arbetsdagar innan utbildningen startar, eller uteblir utan avbokning, debiteras full avgift och den fria bytesrätten förfaller. All av- och ombokning skall ske skriftligt och bekräftas av SIS Forum. Under speciella omständigheter kan vi tvingas ställa in enstaka kurser/ seminarier. Betalningsvillkor Betalningsvillkor 30 dagar netto. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 24% samt påminnelseavgift om 45 kronor. 1) Malmö 2) Göteborg 3) Umeå 4) Karlstad 5) Sundsvall 6) Linköping. Utbildningstilfällen utan markering äger rum i Stockholm. 16

Informationssäkerhet ISO 27000 Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010

Informationssäkerhet ISO 27000 Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Informationssäkerhet ISO 27000 Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Ta ditt informationssäkerhetsarbete till nästa nivå SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med

Läs mer

RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN

RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN UTBILDNING HT 2009 Medicinsk teknik Boka kurs senast den 1 juli och du får 20% i rabatt! Kan ej kombineras med andra erbjudanden. RÄTT KUNSKAP I RÄTT TID DIREKT FRÅN KÄLLAN Utbildningar inom medicinsk

Läs mer

Risk-, kris- och kontinuitetshantering Utbildningar 2010

Risk-, kris- och kontinuitetshantering Utbildningar 2010 Risk-, kris- och kontinuitetshantering Utbildningar 2010 God riskhantering är en förutsättning för framgång. Vi lär dig hur. SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder.

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER VÅREN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER VÅREN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar

KURSER HÖSTEN 2015. Arbetsmiljo. Kvalitet CSR. Miljo. Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar KURSER HÖSTEN 2015 Arbetsmiljo Kvalitet CSR Miljo Nya kunder går 2 för 1 på våra utbildningar VÄLKOMMEN PÅ KURS! KURSORTER Vi får ofta höra att vi har engagerande och kompetenta kursledare, vilket är precis

Läs mer

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute

SIS Ledningssystem. Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25. Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute SIS Ledningssystem Infomrationsmöte Grön IT, 2010-08-25 Kristina Sandberg Verksamhetsområdeschef Ledningssystem SIS Swedish Standards Institute 2010-08-25 2 Vad är SIS? SIS, Swedish Standards Institute

Läs mer

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer:

Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet. Sponsorer: Bengt Rydstedt, Projektledare Ledningssystem för informationssäkerhet Sponsorer: Ögonoptik Glasögonbågar, SS-EN ISO 12870 Termiska egenskaper hos fönster SS-EN ISO 10077-1 Betong, del 1 SS-EN 206-1 Belysningsstolpar,

Läs mer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer

UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för kvalitetsrevisorer UTBILDNING: Miljö och arbetsmiljö för Introduktion Integrering av verksamhetssystem innefattande kvalitet, miljö och arbetsmiljö blir allt vanligare. Därmed ökar kraven på att internrevisorerna har kunskap

Läs mer

ABC - Hur certifiera verksamheten?

ABC - Hur certifiera verksamheten? ABC - Hur certifiera verksamheten? Läser du detta så kan ett skäl vara att ni funderar på att införa ett ledningssystem i verksamheten. Det tycker vi är jättebra. En certifiering är dock ingen garanti

Läs mer

BiTA Service Management AB

BiTA Service Management AB Erfarenhet Visdom Sveriges ledande leverantör av kunskap och kompetens inom ITIL och IT Service Management. Kunskap Information Data Utbildning Stockholm Göteborg Malmö Sundsvall Umeå Linköping Karlstad

Läs mer

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001

UTBILDNING: Miljöledningssystem i praktiken ISO 14001 UTBILDNING: Miljöledningssystem i Introduktion Ett miljöledningssystem enligt ISO 14001 innebär att organisationen arbetar med miljöfrågor på ett systematiskt och seriöst sätt. ISO 14001 ställer krav som

Läs mer

Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010

Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Medicinsk teknik Utbildning och praktiska verktyg Januari 2010 Vi visar dig vägen till CE-märket SIS, Swedish Standards Institute SIS är en organisation som arbetar med standarder. Hos SIS kan du påverka

Läs mer

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science

NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN. Kunskapsnavet inom Life Science NMA Workshop 2012 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMRÅDEN Unna dig en dag med lärande diskussioner! Kunskapsnavet inom Life Science Nordic Medical Advisor Sagsjövägen, 428 81 Kållered. Tel: 031-795

Läs mer

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil

Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Handläggare, tfn Bengt Rydstedt, 08-555 520 28 E-post bengt.rydstedt@sis.se Ledningssystem för informationssäkerhet - Kompetensprofil Detta dokument har utarbetats av AG 8 inom projekt LIS, Ledningssystem

Läs mer

UTBILDNING: System för arbetsmiljö

UTBILDNING: System för arbetsmiljö UTBILDNING: System för arbetsmiljö Introduktion Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön i verksamheten enligt arbetsmiljölagen. I föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete utvecklar och

Läs mer

SIS tre produktområden

SIS tre produktområden SIS tre produktområden Standardisering SIS, Swedish Standards Institue En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till och kunskap om standarder och deras tillämpning

Läs mer

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs

UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs UTBILDNING: ISO 9001 Grundkurs Introduktion Ett ledningssystem är företagsledningens verktyg att styra verksamheten mor uppsatta mål och därmed förverkliga strategin. I ISO 9001 ställs på att kvalitetsledningssystem

Läs mer

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning utbildningar verksamhetsutveckling 2004 våren Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning Svenska chefer måste bli bättre ledare I vår senaste utbildningskatalog tog jag upp en

Läs mer

Svensk Standard SS ISO/IEC 17799 SS 62 77 99-2

Svensk Standard SS ISO/IEC 17799 SS 62 77 99-2 Svensk Standard SS ISO/IEC 17799 SS 62 77 99-2 Ledningssystem för informationssäkerhet () Informationssäkerhet Informationssäkerhet Administrativ säkerhet IT-säkerhet ADB-säkerhet Kommunikationssäkerhet

Läs mer

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001

UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem ISO 9001 UTBILDNING: Verksamhetsledningssystem i praktiken Introduktion Den här kursen riktar sig till dig som skall arbeta fram ett nytt, eller vidareutveckla ett befintligt, verksamhetsledningssystem för din

Läs mer

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005

Vad är SIS och standardisering? SIS tre produktområden. Vad? Hur? SIS Förlag. Oktober 2005 Vad? Hur? SIS Förlag Vad är SIS och standardisering? Oktober 2005 SIS tre produktområden SIS, Swedish Standards Institute En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till

Läs mer

UTBILDNING: Effektiv processutveckling

UTBILDNING: Effektiv processutveckling UTBILDNING: Effektiv processutveckling Introduktion Kursen i effektiv processutveckling fokuserar på effektiva, väl beprövade arbetssätt för att identifiera, definiera, kartlägga och utveckla företagets

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats,

Läs mer

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform

Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform Att införa kvalitets- och miljöledning i projektform En kort sammanfattning En kurs som ger måleriföretaget allt som krävs för att kunna driva ett bra kvalitets- och miljöarbete. Under kursen inför kursdeltagarna

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg

UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg UTBILDNING: ISO/TS 16949 - Krav och verktyg Introduktion Kraven inom bilindustrin ökar ständigt. Kunderna ställer högre krav på biltillverkarna, vilka i sin tur för ökade krav vidare i leverantörsleden.

Läs mer

Managing the IT Business program

Managing the IT Business program Managing the IT Business program Karlöf-Hiltmann Management och Informator har satt samman en unik modul för utbildning och utveckling av personer med nuvarande eller kommande managementansvar inom ITtunga

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 9001:2015 och Introduktion De nuvarande ISO-standarderna för kvalitets- och miljöledning har funnits länge: ISO 9001 sedan 2008 och ISO 14001 sedan 2004. Under dessa år har omvärlden

Läs mer

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Företagsutveckling 2000 AB. 00-11-16 Lars Hålén. Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000. Datum Företagsutveckling 2000 AB Vår ref. 00-11-16 Lars Hålén Er ref. Bilaga A 14 OFFERT / UPPDRAG NR: 046X Seminarieprogram för införande av kvalitetsledningssystem enligt nya ISO 9000, ISO/FDIS 9001:2000.

Läs mer

Bättre vård, skola och omsorg med kvalitetscertifierad IT. Linköping Sveriges första ISO/IEC 20000-certifierade kommun

Bättre vård, skola och omsorg med kvalitetscertifierad IT. Linköping Sveriges första ISO/IEC 20000-certifierade kommun Bättre vård, skola och omsorg med kvalitetscertifierad IT Linköping Sveriges första ISO/IEC 20000-certifierade kommun 1 Vilka är vi? Krister Siggesjö Fredrik Eriksson Cecilia Wretner Anders Brunberg Kort

Läs mer

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik

VAD ÄR KVALITET? Röntgenveckan 2014-09-09 Monica Kasevik VAD ÄR KVALITET? Verksamhetsförbättring Kvalitetskontroll är allt som görs EFTER Kvalitetsstyrning är allt som görs för att säkra kvaliteten i ett pågående arbete, dvs NU Kvalitetssäkring är allt som görs

Läs mer

Git Eliasson 19 maj 2009. Regelverk och ansvar för IT-system i vården

Git Eliasson 19 maj 2009. Regelverk och ansvar för IT-system i vården Git Eliasson 19 maj 2009 Regelverk och ansvar för IT-system i vården Hur började det? Pappersjournal Insamling Dokumentering Elektronisk patientjournal Första standarden Safety of medical electrical equipment-

Läs mer

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011

Vad Va? d Hur? Exempel Ex Om SIS Januari 2011 Vad? Hur? Exempel Om SIS Januari 2011 Vad är SIS och standardisering? Det är inte pengar som får världen att fungera. Det är standarder. 2011-01-24 5 SIS tre produktområden En kund till SIS kan: påverka

Läs mer

Ledningssystem för IT-tjänster

Ledningssystem för IT-tjänster Styrning och ledning av IT med stöd av internationella standarder Ledningssystem för IT-tjänster sixten.bjorklund@sipit.se 2013-11-05 Sip It AB, Sixten Björklund 1 Kort om Sixten Konsult i eget bolag Ledning

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015

UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 UTBILDNING: Nya ISO 14001:2015 Introduktion Den nuvarande ISO-standarden för miljöledning har funnits länge; sedan 2004. Under dessa år har omvärlden förändrats, miljöfrågor blivit allt viktigare och begreppet

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2008 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system FR2000 Verksamhetsledning Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system Alla i organisationen drar sitt strå till stacken Integrerad certifiering Fler och fler organisationer får

Läs mer

Det är inte pengar som får världen att fungera... ...det är standarder! Ett modernt samhälle kan knappast fungera utan standarder SIS

Det är inte pengar som får världen att fungera... ...det är standarder! Ett modernt samhälle kan knappast fungera utan standarder SIS Standardisering för kvalitet inom äldrevård och omsorg Informationsmöte 2 maj 2012 Marie Brandvold, verksamhetsområdeschef SIS, Swedish Standards Institute Vad är SIS? Varför behövs standarder? Varför

Läs mer

UTBILDNING: Integrerad Internrevision

UTBILDNING: Integrerad Internrevision UTBILDNING: Integrerad Internrevision Introduktion För att få full nytta av sitt verksamhetsledningssystem och förenkla administrationen blir det allt vanligare att man integrerar det till att innefatta

Läs mer

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar

Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar Miljöledningssystem och miljörevision att utveckla verksamheten genom ständiga förbättringar - Miljöledningssystemet; uppbyggnad resultat och erfarenheter - Miljörevision: uppbyggnad resultat och erfarenheter

Läs mer

Certifierad verksamhetsarkitekt

Certifierad verksamhetsarkitekt Certifierad verksamhetsarkitekt EN UTBILDNING MED SEX TVÅDAGARSAVSNITT, ÖVER 100 TIMMAR En verksamhetsarkitekt strävar efter att öka företagets förmåga att möta nya affärskrav! Lottie Aderinne är ansvarig

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Ledningssystem vad varför hur. Ledningssystem JLL. Roland Frisdalen 2011-03-24, Version 0.2

Ledningssystem vad varför hur. Ledningssystem JLL. Roland Frisdalen 2011-03-24, Version 0.2 Ledningssystem JLL Definition ledningssystem Det är ett system av processer och rutiner som säkerställer att organisationen kan genomföra de uppgifter som är nödvändiga för att uppnå dess mål. Systemet

Läs mer

Kursprogram hösten 2010

Kursprogram hösten 2010 Kursprogram hösten 2010 Vi ger utbildning du direkt har nytta av. En dag med det du behöver! Snabbt, enkelt och flexibelt! Våra lärare är konsulter med lång praktisk erfarenhet av uppdrag inom sina områden.

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system

FR2000 Verksamhetsledning. Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system FR2000 Verksamhetsledning Kvalitet, miljö, kompetensförsörjning, hälsa och säkerhet i ett system Alla i organisationen drar sitt strå till stacken Integrerad certifiering Fler och fler organisationer (läs

Läs mer

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för?

En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Titel En standard för innovationsledning vad skall det vara bra för? Angelica Hafström, Innovationsstrateg, Innovare R&D och kommittérepresentant SIS/TK 532 Nationell innovationskonferens, Luleå 2015-02-05

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000

Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 Document: STG/PS K 525SV1 Produktstöd - Vägledning till dokumentationskraven i SS-EN ISO 9001:2000 SIS, Projekt Kvalitetsledning 1 1) Introduktion Produktstöd Två av de viktigaste målsättningarna i arbetet

Läs mer

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem

UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem UTBILDNING: Förbättra och vidareutveckla ledningssystem Introduktion Den här kursen går igenom de vanligaste metoderna och verktygen för att vidareutveckla ett befintligt ledningssystem. Oavsett om orsaken

Läs mer

UTBILDNING: Internrevision ISO/TS 16949

UTBILDNING: Internrevision ISO/TS 16949 UTBILDNING: Internrevision ISO/TS 16949 Introduktion Interna kvalitetsrevisioner har ändrat karaktär. Tidigare gjordes de för att undersöka överensstämmelse med en standard. Nu utvecklas de till att mer

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2015 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM

Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM Utbildning i modern riskhantering Enterprise Risk Management ERM 18 19 mars 2014 16 17 oktober 2014 Målgrupp För dig som, både inom näringsliv och offentlig förvaltning ansvarar för verksamhetsstyrning,

Läs mer

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ

KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI FASTIGHETSTEKNIK ERFARENHETSTRÄFFAR ENERGI & INNEMILJÖ KURSER UTBILDNINGAR FÖR FASTIGHETSBRANSCHEN HÖSTEN 2014 ARBETSMILJÖ BESIKTNING EKONOMI ENERGI & INNEMILJÖ ERFARENHETSTRÄFFAR FASTIGHETSTEKNIK JURIDIK PERSONLIG UTVECKLING KUNDER & MARKNAD UTEMILJÖ KURSÖVERSIKT

Läs mer

Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken

Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken Spår A. Socialt ansvarstagande på riktigt - ISO 26000 i praktiken Spårpartner: Swedish Standards Institute (SIS) Bengt Rydstedt, projektledare för Teknisk Kommitté 478 Socialt Ansvarstagande som även är

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012

Socialstyrelsens föreskrifter f allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete. Träder i kraft 1 januari 2012 Socialstyrelsens föreskrifter f och allmänna råd r d (SOFS 2011:9) om ledningssystem för f r systematiskt kvalitetsarbete Träder i kraft 1 januari 2012 SOSFS 2011:9 ersätter Socialstyrelsens ledningssystem

Läs mer

Standardisering trender i en föränderlig värld. Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se

Standardisering trender i en föränderlig värld. Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se Standardisering trender i en föränderlig värld Henning Törner SIS, Swedish Standards Institute henning.torner@sis.se Vid förändring behövs standarder Förändringens vindar hos SIS Produkter Arbetssätt Nya

Läs mer

Omfattande revidering av ISO 14001 väntar

Omfattande revidering av ISO 14001 väntar 2010-08-23 Handläggare, tfn Karin Bagge, +46 8 555 520 86 E-post Karin.bagge@sis.se Omfattande revidering av ISO 14001 väntar SIS, Swedish Standards Institute Framtidens miljöledningssystem bör enligt

Läs mer

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande

Energi och miljö. Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? Industrins miljöfrågor grundläggande 13 Energi och miljö Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt företag? grundläggande fördjupning Anpassade miljöutbildningar 14 Klimatanpassad verksamhet Vad innebär klimatmålen för ditt

Läs mer

Kurser och seminarier från AddQ Consulting

Kurser och seminarier från AddQ Consulting och seminarier från AddQ Consulting Vår vision är att genom fokus på kvalitet och effektivitet inom IT bidra till att underlätta människors vardag. Kompetensutveckling är nyckeln till framgång för dig

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

tveckla standarder kort om hur det går till

tveckla standarder kort om hur det går till tveckla standarder kort om hur det går till Det här är SIS SIS är en organisation som arbetar med standarder, både att ta fram dem och att sprida kunskap om dem. Vårt arbete är långsiktigt och präglas

Läs mer

Kurser och konferenser Våren 2015

Kurser och konferenser Våren 2015 Drygt 60 olika kurser Kurser och konferenser Våren 2015 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan

Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ansökan om ackreditering som certifieringsorgan Ackrediteringssökande är införstådd med reglerna för ackrediterade certifieringsorgan och förbinder sig att uppfylla dessa samt att till Swedac rapportera

Läs mer

UTBILDNING: Arbetsmiljölagstiftning

UTBILDNING: Arbetsmiljölagstiftning UTBILDNING: Arbetsmiljölagstiftning Introduktion Den svenska arbetsmiljölagstiftningen är mycket omfattande och kraven på organisationen är många. För att kunna uppfylla den svenska arbetsmiljölagstiftningen

Läs mer

UTBILDNING: Leda och förbättra processer

UTBILDNING: Leda och förbättra processer UTBILDNING: Leda och förbättra processer Introduktion Väldefinierade processer är ett kraftfullt verktyg för att skapa kundfokus, identifiera viktiga överlämningar och kritiska gränssnitt, samt att belysa

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS!

VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! VÄLKOMMEN TILL TRIFFIQS VERKSAMHETSSYSTEM - TVS! Denna presentationsslinga fungerar som en introduktion till miljö & kvalitetsledningssystemet och beskriver dess uppbyggnad. INTRODUKTION TVS står för TriffiQs

Läs mer

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller

Standardisering kunskap och påverkan. Bodil Möller Standardisering kunskap och påverkan Bodil Möller Svensk standardisering Standardiseringens organisation Globalt IEC ISO ITU Europeiskt CENELEC CEN ETSI Svenskt SEK SIS ITS Fakta SIS Verksamheten bedrivs

Läs mer

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster

UTBILDNING: Lean för administration, service och tjänster UTBILDNING: Lean för administration, service och Introduktion Lean som verksamhetsstrategi samt dess tankesätt och verktyg kan hjälpa alla typer av verksamheter att öka sin andel värdeskapande aktiviteter

Läs mer

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet

Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens Skolledare Ettårigt ledarskapsprogram för chefer inom utbildningsväsendet Framtidens skolledare är ett ledarskapsprogram med ett tydligt mål: att rusta Sverige med skolledare i världsklass.

Läs mer

Diplomerad Risk Manager

Diplomerad Risk Manager Diplomerad Risk Manager 25-29 oktober 2010 Stockholm 11-15 april 2011 Stockholm Metoderna, verktygen och utmaningarna! Diplomerad Risk Manager riktar sig i första hand till dig som har Vad måste du veta

Läs mer

Ledningsgruppsutveckling

Ledningsgruppsutveckling Ledningsgruppsutveckling Ni skapar samsyn och en gemensam strategi!! Två dagars ledningsgruppsutveckling med coaching och rådgivning från seniora experter! Vi får människor att samlas kring affären på

Läs mer

Ledningens genomgång

Ledningens genomgång Ledningens genomgång www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV

Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV 8 dagar med förändringskunskap och processverktyg, 2015-2016 Tror du att: Lärande och utveckling är nödvändigt för att hantera krävande uppgifter

Läs mer

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken

UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken UTBILDNING: Företagsstrategi i praktiken Introduktion Ett effektivt lednings- och strategiarbete med en strukturerad affärsplanering är en förutsättning för att skapa långsiktigt lönsamma och konkurrenskraftiga

Läs mer

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete

UTBILDNING: Effektivt Projektarbete UTBILDNING: Effektivt Projektarbete Introduktion För de flesta är de första kontakterna med projekt inte i rollen som fullfjädrad projektledare, utan oftast som projektmedarbetare med ansvar för delar

Läs mer

Riskhantering & Informationssäkerhet. Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16

Riskhantering & Informationssäkerhet. Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16 Riskhantering & Informationssäkerhet Agneta Syrén Säkerhetschef/Informationssäkerhetschef Länsförsäkringar AB 2012-02-16 Agneta Syrén CISM,CISM, CAMS Tfn. +46 739641558, E-post: agneta.syren@lansforsakringar.se

Läs mer

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det?

MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM. Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? 1(5) MÖJLIGHETER MED ISO 9001:2000 OCH ISO 14001 INTEGRERADE VERKSAMHETSSYSTEM Kvalitetsledningssystemet 9000- vad har man egentligen för nytta av det? Innebär det inte bar a en massa byråkrati och papper?

Läs mer

Terminologi inom informationssäkerhetsområdet HB 550 har blivit TR-50

Terminologi inom informationssäkerhetsområdet HB 550 har blivit TR-50 Terminologi inom informationssäkerhetsområdet HB 550 har blivit TR-50 TK 318 2015-09-02 Jan-Olof Andersson Bearbetat underlag från: Lars Söderlund/Rose-Mharie Åhlfeldt 2015-09-07 1 TR-50 Teknisk rapport

Läs mer

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda

IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna. Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31. Agenda IT governance i praktiken: Styrning och kontroll över ITriskerna med ISO2700X Fredrik Björck Transcendent Group för ADBJ 2006-01-31 Agenda IT governance definierat IT governance i praktiken och infosäk

Läs mer

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop

UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop UTBILDNING: Förbereda och Leda Workshop Introduktion Kursen ger alla med intresse av att utforma och leda workshops (arbetsmöten) en uppsättning metoder, verktyg och tips i hur man på bästa sätt förbereder

Läs mer

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning

Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning Stöd till chefer vid implementering av lokal uppföljning inom missbruksoch beroendevården Socialstyrelsens tillsyn av missbruksvården och öppna jämförelser visar att uppföljning av verksamheternas resultat

Läs mer

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg

Välkomna! Med utveckling menas som bekant åsiktsförändring i för bedömaren behaglig rikting. Hjalmar Söderberg 2014 09 18 Kvalitets och miljösystem? Välkomna! Vad är ett kvalitets miljösystem? Varför i byggprocessen? (Vad består ett kvalitets miljösystem av?) Genomgång av uppgiften kopplad till modul kretslopp...

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens

BAS P och BAS U. Byggarbetsmiljösamordnare. Bygger din kompetens BAS P och BAS U Byggarbetsmiljösamordnare Bygger din kompetens Byggarbetsmiljösamordnare BAS P OCH BAS U Du lär dig vad som krävs av beställare, byggarbetsmiljöansvariga, byggherrar och BAS enligt Arbetsmiljöverkets

Läs mer

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna

Certified Business Architect. Nu efterfrågas affärsarkitekterna CCordial Business Education Utbildningar i modern affärsutveckling Certified Business Architect Nu efterfrågas affärsarkitekterna Kombon Linus och Björn-Erik är oslagbar, deras erfarenhet och engagemang

Läs mer

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009

Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 Kursprogram FÖRETAGSINTERNA OCH ÖPPNA UTBILDNINGAR VÅREN 2009 MEDICINTEKNIK, BIOTEKNIK OCH NÄRLIGGANDE OMR ÅDEN Praktiskt inriktade utbildningar som håller dig uppdaterad om det senaste som händer inom

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen

AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING. www.plus.se. Ett företag i Lexicongruppen AKTUELLA KURSSTARTER HOS PLUS INOM OMRÅDET BESIKTNING www.plus.se Ett företag i Lexicongruppen Avflyttningsbesiktning av lägenheter grundkurs med praktisk besiktning För att genomföra en lägenhetsbesiktning

Läs mer

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma

UTBILDNING: Förbättringsarbete Kaizen Lean Six Sigma UTBILDNING: Förbättringsarbete Introduktion Ständiga förbättringar är ofta en av de mest lönsamma investeringar som ett företag kan göra och på längre sikt är det ett villkor för överlevnad. Tyvärr är

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till

Revision av ISO 14001 Användarna tycker till 1 (8) Revision av ISO 14001 Användarna tycker till Resultat av SIS nationella undersökning oktober 2012 SIS, Swedish Standards Institute SIS is the Swedish member of ISO and CEN Postadress: 118 80 STOCKHOLM

Läs mer

En övergripande presentation

En övergripande presentation En övergripande presentation Processorienterad verksamhetsledning för företag i BI:s verktyg för företagsutveckling Vad är Povel? Bakgrund Många byggföretag har svårt att hantera verksamhetsstyrning på

Läs mer

Det här är OHSAS 18001

Det här är OHSAS 18001 Det här är OHSAS 18001 OHSAS 18001 - ett bra kravdokument för att systematisera sitt arbetsmiljöarbete Jämförelse med miljö och kvalitet Jämförelse med AFS 2001:1 Vad säger ett arbetsmiljöcertifikat? Om

Läs mer

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten

Remissvar till Ju2015/2650/SSK, betänkandet SOU 2015:23 Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten REMISSVAR Hanteringsklass: Öppen 2015-09-14 1 (6) Dnr 2015/633 Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap 103 33 Stockholm Kopia: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Remissvar

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer