SIS tre produktområden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SIS tre produktområden"
  • Eva Ek
  • för 1 år sedan
  • Visningar:

Transkript

1

2 SIS tre produktområden Standardisering SIS, Swedish Standards Institue En kund till SIS kan: påverka standarders inriktning och innehåll få tillgång till och kunskap om standarder och deras tillämpning Standarder och handböcker SIS Förlag AB Standarder, kundanpassade handböcker och skräddarsydda e-tjänster. Nya och pågående standardiseringsprojekt - europeiska, globala och nationella. Samordning av bransch- och företagsstandarder samt rådgivning. Utbildningar och konsultjänster SIS Forum AB Öppna och kundanpassade utbildningar kring innehåll och tillämpning av standarder i Sverige och internationellt

3 Stora säkerhetshandboken En praktisk årskalender Agneta Syrén

4 CISM,CISM, CAMS Tel , E-post: Agneta Syrén Jur.kand. Stockholms Universitet Fil.kand. Uppsala Universitet Koncernsäkerhetschef Länsförsäkringar AB Certifieringar: CISM ISACA Certified Information Security Manager CISM, Critical Stress Incident Manager CAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist DNV revisor i informationssäkerhet, kvalitet & miljö Publikationer: Smygande hot- En handbok om penningtvätt tre separata utgåvor Svarta pengar - En handbok om penningtvätt På egen risk- En handbok om informationssäkerhet På bar gärning - Att förebygga brott På mänsklig grund - Vinnande krishantering På minerad mark En handbok om stalkning Stora säkerhetshandboken en praktisk årskalender Kommande böcker Svarta pengar En handbok om penningtvätt våren 2009 (uppdatering i samband med att det III:e penningtvättsdirektivet träder ikraft som svensk lag) Den virtuella chefen Ledarskap i informationsåldern ht

5 Agenda Ledningens engagemang Säkerhet och riskhantering Stora säkerhetshandboken = ett praktiskt verktyg copyright Agneta Syrén 5

6 Tid är en ändlig resurs

7 Computer Sweden

8 Kriser kommer och går Kostnader för säkerhetsincidenter orsakar tunga ekonomiska förluster Dålig status på det dagliga säkerhetsarbetet IT-systemen är ofta inte det största problemet Medarbetarnas kunskap och medvetenhet i säkerhet utgör den största utmaningen Riskerna kan minimeras först när medarbetarnas kunskapsnivå i säkerhetsfrågor ökar Investering i säkerhet är lönsamt för alla företag, verksamheter och organisationer

9 Ledningens engagemang en stor utmaning Ledning och styrelse är också medarbetare Vilken utbildning och medvetenhet har ledning och styrelse när det gäller säkerhet? Ledningens engagemang är beroende av ledningens kunskapsnivå Om man inte har kunskap kan det vara svårt att ställa krav och styra säkerhetsarbetet Ledningen måste därför få riktad utbildning så att de medvetandegörs om sin viktiga roll i det operativa riskarbetet

10 Ledningens engagemang krav Ledningen skall: Sätta tydliga mål för säkerheten Säkerställa att resurser och kompetens finns till hands i organisationen Regelbundet följa upp resultatet av säkerhetsarbetet Genomföra korrigerande åtgärder där det behövs Säkerställa att säkerhetsarbetet styrs långsiktigt, dvs. upprättar planer för säkerheten ett treårsplaner samt säkerställer plan för målstyrning på längre sikt femårsplaner

11 Säkerhet styrs multidisciplinärt Med multidisciplinära team menas: Säkerhet bearbetas på olika plan av olika medarbetare som var och en arbetar inom ett eller flera specifika områden inom säkerhet Multidisciplinära team styrs som projekt Projektstyrning misslyckas ofta därför att: man tar sig helt enkelt vatten över huvudet, i stället för att börja med nåt enkelt och genomförbart börjar man plocka in allt möjligt, vilket leder till kaos

12 Projekt misslyckas därför att Beslutsfattare och genomförare har helt olika bilder av syftet Alltför storskaliga mål Arbetet är inte förankrat För många kockar i styrning och ledning Övertro på färdiga ramverk och modeller Man gör sig beroende av saker utifrån som "snart ska vara klara Detaljerna tar över det viktiga strategiska arbetet Detaljstyrning från ledningen som inte har tillräcklig kompetens i sakfrågorna

13 Projekt misslyckas därför att Möteshysteri Management by Excel hell" Interna religionskrig Oanträffbara beslutsfattare Dålig resursplanering Nyckelkompetenser försvinner" och lämnar kompetenshål Området är komplicerat Källa: CIO Sweden, artikel; IT-projektmissar: Läsarnas egna erfarenheter, av Jon Röhne

14 10 punkter som får ledningen engagerad 1. Nyttan och kostnader med säkerhet måste identifieras och analyseras genomförs med hjälp av Return on Security Investment ROSI 2. Lagkrav, krav från standarder och föreskrifter eller allmänna råd 3. Peka på storleken av de alternativa kostnaderna i form av böter, förlust av goodwill, förlust av kunder 4. Peka på de områden där ledningen bör, måste och skall vara involverade i säkerhetsarbetet 5. Marknadsföring bottom-up ställer krav på cheferna inom verksamheten

15 10 punkter som får ledningen 6. engagerad Marknadsföring till företagets samtliga intressenter (tryck på företagets ledning och styrning utifrån-in) 7. Skapa intresse för säkerhetsfrågor genom riktad utbildning av en aktuell säkerhetsfråga, exempelvis hot & våld, bedrägerier och incidenthantering 8. Upprätta en karta över vilka funktioner som ingår i det multidisciplinära säkerhetsteamet 9. Upprätta en modell och process för framgångsrikt säkerhetsarbete inom den egna verksamheten 10. Se tiden som en resurs se till att samtliga säkerhetsområden bearbetas på ett konstruktivt sätt genom att etablera ett säkerhetsår

16 Säkerhetsåret - omfattar alla väsentliga områden inom säkerhet Jan Hotbild + Organisation Feb Fysisk & miljörelaterad säkerhet Juli Efterlevnad Mars April Maj Juni Incidenthantering Styrning av kommunikation & drift Åtkomst Säkerhetspolicy Aug Sep Okt Nov Dec Personalresurser & säkerhet Tillgångar Anskaffning, utveckling & underhåll av informationssystem Riskanalyser Kontinuitetsplanering

17 Operativ risk Riskkartan visar risker i verksamheten Affärsrisker Legala risker Ryktesrisk Placerings risk Försäkringsrisk Finansieringsrisk Koncentrationsrisk Kreditrisk

18 Operativ risk kan medföra konsekvenser Goodwillförlust Ryktesrisk Allvarliga direkta ekonomiska förluster Tillkommande kostnader för åtgärder som måste vidtas Förluster av medarbetare & nyckelpersoner Tappade affärsmöjligheter Företagets aktier tappar i värde Styrelsen får ej ansvarsfrihet vid årsstämma Styrelse och ledning drabbas av stämningar

19 Affärsprocesser Ständiga förbättringar Riskvärdering Säkerhetsarbetet Ledningens engagemang Lagstiftning & andra krav Policys, instruktioner, regelverk samt standarder Målsättning säkerhet Regel - uppfyllnad Incidenthantering Löpande utvärdering

20 Q &As? Tfn: Mobil:

Ge din information rätt säkerhet

Ge din information rätt säkerhet Teknisk rapport SIS/TK 318 N46 Version 6.00 2006-08-07 Ge din information rätt säkerhet Handbok i informationssäkerhetsarbete Baserad på standarderna: ISO-ISO/IEC 27001 Ledningssystem för informationssäkerhet

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer

Företagsledningen och informationssäkerheten

Företagsledningen och informationssäkerheten Företagsledningen och informationssäkerheten Ledningssystem för informationssäkerhet Innehåll: sidan Introduktion 3 Vad är informationssäkerhet? 4 Varför är informationssäkerhet viktigt för mig? 5 Hur

Läs mer

Kommunens informationssäkerhet

Kommunens informationssäkerhet Kommunens informationssäkerhet en vägledning FÖRBEREDA ANALYSERA UTFORMA INFÖRA FÖLJA UPP FÖRBÄTTRA Introduktion Verksamhet Åtgärder Planera genomförande Övervaka Utveckla LIS och skyddet Ledningens engagemang

Läs mer

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering

FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering FSPOS Finansiella Sektorns Privat- Offentliga Samverkan FSPOS Vägledning för Kontinuitetshantering Version 2.0, 2014-09-18 FSPOS AG KON, Fokusgrupp Kontinuitetshantering Dokumenthistorik Utgåva Datum Kommentar

Läs mer

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner

Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Verktygslåda för systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Kontaktpersoner: Kjell Kalmelid Robert Lundberg Michael Patrickson Layout:

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (8) Innehållsförteckning Bilaga 3 Säkerhet 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.1.1 Basnivå för informationssäkerhet 4 2.1.2 Uppföljning och kontroll

Läs mer

Gapanalys - Checklistan

Gapanalys - Checklistan Gapanalys - Checklistan www.informationssäkerhet.se 2 Författare Helena Andersson, MSB Jan-Olof Andersson, RPS Fredrik Björck, MSB konsult (Visente) Martin Eriksson, MSB Rebecca Eriksson, RPS Robert Lundberg,

Läs mer

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010

PwC Academy. Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 PwC Academy Utveckling för ideell sektor Välkommen till vårt utbildnings erbjudande våren 2010 Höj din kompetens öka din effektivitet nå bättre resultat Passa på att lära dig från utbildare som dagligen

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Struktur ger frihet i projektledning

Struktur ger frihet i projektledning Struktur ger frihet i projektledning av Bo Tonnquist Bo Tonnquist är konsult, lärare och handledare/coach, med mångårig erfarenhet som projektledare, affärsutvecklare och chef inom såväl svenskt näringsliv

Läs mer

Policy och strategi för informationssäkerhet

Policy och strategi för informationssäkerhet Styrdokument Dokumenttyp: Policy och strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2014-10-23, 20 Ansvarig: Kanslichefen Revideras: Vart 4:e år eller vid behov Följas upp: Vartannat år Policy

Läs mer

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem

Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem 2013-11-25 R E M I S S P R O M E M O R I A FI Dnr 11-11528 och 12-4167 Förslag till nya regler om hantering av operativa risker samt it-system, informationssäkerhet och insättningssystem Finansinspektionen

Läs mer

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning

Vägledning. för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Vägledning för internrevisorer beträffande tillämpningen av Svensk kod för bolagsstyrning Internrevisionen är tillsammans med styrelsen, ledningen och externrevisionen de viktiga hörnstenarna för bolagsstyrning.

Läs mer

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet

Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet CONFIDENCE IN A CONNECTED WORLD SYMANTEC F.Y.I. #1 2007 Benny Krönfeldt, koncernsäkerhetschef på Saab: Saabs säkerhetscenter ger företaget kortare ledtider och ökad säkerhet DE NYA HOTEN KAN ALLVARLIGT

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning

utbildningar våren verksamhetsutveckling Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning utbildningar verksamhetsutveckling 2004 våren Kvalitet Miljö Arbetsmiljö Informationssäkerhet Kompetensförsörjning Svenska chefer måste bli bättre ledare I vår senaste utbildningskatalog tog jag upp en

Läs mer

Stockholms läns landsting 1 (6)

Stockholms läns landsting 1 (6) Stockholms läns landsting 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Direktören strategisk IT TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-09 LS 2015-0344 Handläggare: Vesna Lucassi Landstingsstyrelsens innovationsberedning Yttrande

Läs mer

www.sis.se Nästa steg är detta: Kontakta SIS Forum för att se alla möjligheter som finns för utbildning och konsultstöd.

www.sis.se Nästa steg är detta: Kontakta SIS Forum för att se alla möjligheter som finns för utbildning och konsultstöd. MONK Vi hoppas att du har fått en bild av vad bra ledningssystem betyder både för dig och för din verksamhet. Hur de kan göra arbetsdagen lite trevligare (och natten lite lugnare). Hur de kan förädla verksamheten,

Läs mer

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A

Bilaga 3 Säkerhet. Bilaga 3 Säkerhet. Dnr 93-25-09 Kommunikation som tjänst - A 2 (8) Innehållsförteckning 1 Allmänt 3 2 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 4 2.2 Allmänna tekniska säkerhetskrav 7 3 (8) 1 Allmänt 4 (8) 2 Tele2 bedriver en verksamhet vars produktion till största delen

Läs mer

Of f SÄK. Utbildningskatalog 2013-2014 FÖRENINGEN FÖR SÄKERHET OCH TRYGGHETSARBETE I OFFENTLIG SEKTOR

Of f SÄK. Utbildningskatalog 2013-2014 FÖRENINGEN FÖR SÄKERHET OCH TRYGGHETSARBETE I OFFENTLIG SEKTOR Of f SÄK Utbildningskatalog 2013-2014 Of f SÄK OffSÄK, föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor. Bli en del av OffSÄK! OffSÄK vänder sig till alla som på olika sätt är involverade

Läs mer

En unik och decentraliserad organisation

En unik och decentraliserad organisation 40 Styrning och ledning Inledning En unik och decentraliserad organisation Läs mer på www.securitas.com/governance. Securitas har publicerat sina principer för bolagsstyrning i tidigare årsredovisningar.

Läs mer

Hotkatalog för Elbranschen Hot mot IT-, informationshantering, processkontroll och automation

Hotkatalog för Elbranschen Hot mot IT-, informationshantering, processkontroll och automation 2013-12-19 Dnr: 2012/331 Hotkatalog för Elbranschen Hot mot IT-, informationshantering, processkontroll och automation Version 1.0 1/364 Version 1.0 Svenska Kraftnät 2/364 1 Förord En väl fungerande elförsörjning

Läs mer

Vad är värdet av intern kontroll?

Vad är värdet av intern kontroll? www.pwc.se Vad är värdet av intern kontroll? Gey Widengren och Jonas Wendt PwC 2014 Vad är värdet av intern kontroll? Intern kontroll är ett av själva grundämnena för en stabil och tillförlitlig verksamhet.

Läs mer

Samhällets informationssäkerhet. Lägesbedömning 2009

Samhällets informationssäkerhet. Lägesbedömning 2009 Samhällets informationssäkerhet Lägesbedömning 2009 2 MSB:s kontaktperson: Helena Andersson, 010-240 41 33 Publikationsnummer MSB 0023-09 ISBN 978-91-7383-009-6 3 Förord Myndigheten för samhällsskydd och

Läs mer

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet

Bilaga 3 till F:203. Säkerhet. Dnr 93-25-09 Fasta och mobila operatörstjänster samt transmission -C. Bilaga 3. Säkerhet Bilaga 3 Säkerhet Säkerhet 2 (12) Innehåll 1 Allmänt 3 2 Säkerhet 4 2.1 Administrativa säkerhetskrav 5 2.2 Allmänna tekniska säkerhetskrav 8 3 (12) 1 Allmänt 4 (12) 2 Säkerhet TeliaSonera har under lång

Läs mer

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav

Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll. En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav Styrelsens och bolagsledningens arbete med värdeskapande riskhantering och intern kontroll En arbetsmodell för att möta nya förväntningar och krav November 2008 Innehåll Inledning 3 Vilken affärsnytta

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer