ANVÄNDARMANUAL Mobeye ThermoGuard CM2200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANVÄNDARMANUAL Mobeye ThermoGuard CM2200"

Transkript

1 ANVÄNDARMANUAL Mobeye ThermoGuard CM2200 SW version 1.n Copyright NMC Produkter

2 Viktig info! Denna användarmanual innehåller viktig information om installation och användning av Mobeye ThermoGuard. Läs noggrant igenom manualen innan du börjar använda produkten. Garantin gäller inte för skador som uppstått när produkten använts på ett felaktig sätt eller då användaren inte följt instruktionerna i denna manual. Tillverkaren kan inte göras ansvarig för skador som uppstått genom felaktig användning eller felaktig funktion i Mobeye ThermoGuard enheten. Säkerhetsinstruktioner: Den tillåtna omgivningstemperaturen under drift får inte vara lägre än -10 C och inte högre än +50 C. Produkten är endast avsedd för torra och rena utrymmen Skydda produkten från fukt, värme och vattenstänk Instruktionerna för batterianvändning måste följas Utsätt inte produkten för starka vibrationer Låt inte produkten falla från höjder Använd inte produkten i en miljö där lättantändlig gas, ångor, damm eller kyla förekommer. Reparationer av produkten kan endast utföras av yrkesmän utbildade i Mobeye. Användning enligt gällande lagar och förordningar Användningsområdet för denna produkt är, enligt gällande lag och förordningar, att skicka SMS meddelanden och telefonsamtal efter att ett larm utlösts. Ingen annan användning är tillåten. Batteriåtervinning De CR123 batterier som används i Mobeye ThermoGuard är klassificerade som ofarligt avfall och kan därför återvinnas. Batterier lämnas lämpligen på närmaste återvinningsstation.

3 INNEHÅLL 1. Allmän introduktion 4 2. Kom igång Anslut SIM-kortet Anslut temperaturgivaren till enheten Sätt i batterierna Gå in programmeringsläge Programmera administratörens telefonnummer Ställ in lägsta och/ eller högsta temperatur Stäng av/ sätt på enheten 5 3. Användning av ingångar och extern strömförsörjning Användning av ingången/ ingångarna Användning av extern strömförsörjning 6 4. Utökade möjligheter Programmeringsläge Säkerhetskod Programmera inställningarna via SMS Möjliga generella inställningar Telefonnummer Ställ in högsta/ lägsta temperaturgräns Identifieringstext Larmtyper: SMS eller SMS + uppringning Larmtexter Fördröjningstid för temperaturlarm Ingångstyp Fördröjningstid för ingång Larmupprepningstid Testmeddelande via SMS SMS meddelande vid strömavbrott SMS kommandon för konfigurering Återställning av systemet Begär en översikt över inställningar och status Statusförfrågan Översikt generella inställningar Översikt telefonnummer Aktuell temperatur Teknisk info och feedback Teknisk data 13

4 1.ALLMÄN INTRODUKTION MobeyeThermoGuard är en batteridriven GSM modul som används för att sända ut ett alarm efter att en ingång har aktiverats eller efter ett strömavbrott i de fall då en extern spänningskälla används. MobeyeThermoGuard är förprogrammerad med en standardinställning för hur den ska reagera på händelser. För att ändra enhetens beteende, gå till kapitel 4. Grundinställningarna för MobeyeThermoGuard får produkten att reagera enligt följande; - Vid ett temperaturlarm skickar MobeyeThermoGuard ett SMS textmeddelande och ringer upp de förprogrammerade telefonnumren. I SMS meddelandet står det antingen; Temperatur för hög eller Temperatur för låg följt av den uppmätta temperaturen. - Så snart temperaturen gått tillbaka till ett värde inom det tillåtna området, skickas ett SMS textmeddelande till alla valda telefonnummer med texten Temperatur OK - Om en av ingångarna aktiveras av en sensor, skickar MobeyeThermoGuard ett SMS textmeddelande och ringer till telefonnummer som administratören valt. - Om temperaturen och/eller ingångarna ligger kvar i alarmläge, fortsätter MobeyeThermoGuard att skicka ut SMS alarm varje timme. - Om sensorn för temperaturen avlägsnas skickar MobeyeThermoGuard ett SMS textmeddelande till administratören (det första telefonnumret) med texten Temperaturgivaren är ej ansluten. - Om batterierna behöver bytas ut skickar MobeyeThermoGuard SMS textmeddelandet lågt batteri till administratören. - Om en extern strömförsörjning används och ett strömavbrott uppstår skickar MobeyeThermoGuard SMS textmeddelandet strömavbrott. Om strömavbrottet åtgärdas skickar MobeyeThermoGuard ett nytt SMS med texten strömförsörjning ok till administratören. 2. KOM IGÅNG För att komma igång med Mobeye ThermoGuard måste ett antal aktiviteter göras i rätt ordning enligt följande: 1. Sätt i SIM-kortet (med PIN kod 0000 eller utan PIN kod) 2. Anslut temperaturgivaren till enheten 3. Sätt i batterierna 4. Gå in i programmeringsläge 5. Programmera minst ett telefonnummer (administratörens nummer) 6. Ange minimum och maxgräns för temperatur 7. Aktivera och larma av systemet I följande kapitel finns varje delmoment ovan (punkt 1-7) mer noggrant beskrivet. När alla momenten är genomförda är GSM modulen i drift. 2.1 ANSLUT SIM-KORTET Öppna lådan med de 4 skruvarna och sätt in SIM-kortet i modulen. Tryck ut det svarta skyddet något för att öppna hållaren. Innan installation av SIM-kort behöver du SIM-kortets 4-siffriga kod eller ett SIM-kort utan PIN kod. ( PIN-koden kan du ändra genom att sätta in SIM-kortet i en mobiltelefon, välj Säkerhetsinställningar i menyn och Ändra PIN kod ) Viktigt! SIM-kortet ska installeras innan batterierna sätts in i modulen. Om ett SIM-kort byts ut, ta först bort batterierna (och eventuell extern strömförsörjning). 2.2 ANSLUT TEMPERATURGIVAREN TILL ENHETEN Anslut den externa temperaturgivaren i metallkontakten och tryck in den ordentligt. 2.3 SÄTT I BATTERIERNA Placera de två batterierna (CR123) i modulen. Kontrollera +/ - märkningen för rätt placering. Den gröna lysdioden kommer att blinka för att indikera att modulen inte har konfigurerats (minst ett telefonnummer ska programmeras). 2.4 GÅ IN I PROGRAMMERINGSLÄGE

5 När batterierna har satts in går Mobeye ThermoGuard direkt in i programmeringsläge. Först etablerar GSM-modulen en nätverksuppkoppling. Under tiden blinkar lysdioden 2 sekunder på och 1 sekund av. Inom sekunder är anslutningen etablerad och lysdioden börjar blinka 1 sekund på och 1 sekund av (eller "på" om ett första telefonnummer har konfigurerats). Om du vill att Mobeye ThermoGuard ska gå in i programmeringsläge igen; tryck på on/ offknappen i 5 sekunder tills lysdioden börjar blinka (eller ställer sig i läget "på"). Så länge enheten är i programmeringsläge är lysdioden på (eller blinkar 1 sekund på eller av om modulen saknar konfiguration). Under de första 3 minuterna fortsätter GSM-modulen att vara uppkopplad och klar för att ta emot SMS-kommandon. Efter 3 minuter sker en time-out och GSM modulen stängs av för att spara batterier och enheten går över i viloläge. 2.5 PROGRAMMERA ADMINISTRATÖRENS TELEFONNUMMER Mobeye ThermoGuard kan skicka meddelanden upp till 5 telefonnummer. Det första numret är administratörens. Tekniska meddelanden (som t ex lågt batteri ) skickas enbart till ett nummer, administratörens. Mobeye ThermoGuard fungerar inte utan ett telefonnummer till administratören. När ThermoGuard är i det ursprungliga fabriksläget och batterierna satts in (så att lysdioden blinkar) så kan administratörens telefonnummer programmeras genom att administratören ringer Mobeye ThermoGuard från sin telefon. Enheten känner igen numret och sparar det som administratörens (telefonnummer 1). Administratören får sedan ett SMS textmeddelande med en kod. Koden behövs för att kunna programmera andra inställningar i enheten. Viktig info: för att kunna programmera administratörens telefonnummer enligt ovan måste nummerpresentationen vara påslagen på den telefon som administratören ringer ifrån. För att programmera om och/ eller ändra administratörens nummer, gå till punkt STÄLL IN LÄGSTA OCH/ ELLER HÖGSTA TEMPERATURGRÄNS Du kan ställa in högsta respektive lägsta temperaturgräns genom att välja ett värde mellan -20 och +70 º C. Negativa värden skrivs in genom att skriva ett minus (-) tecken framför värdet. Positiva värden ska börja med ett plus (+) tecken. Varje inmatat värde ska innehålla 3 positioner (undantag 0, där du skriver 0 ). För att ställa in en temperatur, var noga med att ThermoGuard är i programmeringsläge. Skicka ett textmeddelande via SMS till ThermoGuard enheten med följande innehåll: För en lägre temperaturgräns: SMS:a kommandot: 1111 LTL:xxx För en högre temperaturgräns: SMS:a kommandot: 1111 HTL:xxx Var noggrann med utrymmet efter 1111; följt av xxx temperaturgränsen. Exempel: SMS-textmeddelande 1111 LTL:+02 för att programmera den lägsta temperaturen till 2ºC. 2.7 STÄNG AV/ SÄTT PÅ ENHETEN När punkterna ovan är genomförda är Mobeye ThermoGuard enheten redo för användning. Den slås på och larmfunktonen aktiveras automatiskt. Den gröna lysdioden blinkar var 3:e sekund. För att stänga av larmfunktionen (larma av) Mobeye ThermoGuard: - Tryck på On-knappen/ off-knappen på ovansidan under 1 sekund. Den gröna lysdioden släcks för att visa att larmfunktionen inte är på. För att aktivera larmfunktionen (larma på) Mobeye ThermoGuard enheten: - Tryck på On/Off-knappen på ovansidan under 1 sekund. Den gröna lysdioden blinkar var 3:e sekund (eller lyser hela tiden om en extern strömförsörjning används) för att visa larmfunktionen är på.

6 3. ANVÄNDNING AV INGÅNGAR OCH EXTERN STRÖMFÖRSÖRJNING 3.1 ANVÄNDNING AV INGÅNGEN/ INGÅNGARNA Du kan ansluta externa sensorer till ingångarna. Som standard skickar Mobeye ThermoGuard ett SMS textmeddelande till de valda telefonnumren och ringer upp samtliga nummer när en ingång har triggats. Gör så här: För in de två ledningarna från den externa sensorn genom hålet på lådan och sedan vidare till de 2 kontakterna till ingång 1. Det spelar ingen roll vilken ledning som är kopplad till vilken av de båda kontakterna. Vid behov kan ledningarna förlängas upp till max 5 meter. Om du använder en andra ingång, anslut den till ingång 2. Ingångarna är standardprogrammerade som Normally Open (NO) Normalt öppna) kontakter. Detta innebär att ingångarna aktiveras under förutsättningen att ingången är sluten under minst 1 sekund. Om kontakten skulle vara i Normally Closed (NC) läge (Normalt stängt), gå till punkt Om du vill ändra fördröjningstiden från det att ingången aktiveras tills larmet skickas, gå till punkt ANVÄNDNING AV EXTERN STRÖMFÖRSÖRJNING Även om Mobeye ThermoGuard är batteridriven, är det möjligt att använda extern strömförsörjning. I extern strömförsörjningsläge är modulen alltid uppkopplad till GSM nätverket och är därför alltid i programmeringsläge. Vid strömavbrott går den över till batteridrift och administratören informeras via ett SMS textmeddelande. Modulen fortsätter vara i drift men i lågenergiläge. Detta innebär att GSM modulen stängs av och endast etablerar nätverksuppkoppling om den behöver skicka ut ett alarm, ett testmeddelande eller en varning lågt batteri. Gör så här: Anslut den externa strömförsörjningen (eller någon annan stabiliserad 12 volt DC strömförsörjning) till matningskontakten på enheten: - V+ (svart kabel med vit rand) till + (plus) - Jord (svart kabel) till (minus)

7 4. UTÖKADE MÖJLIGHETER För att programmera Mobeye ThermoGuard, måste GSM modulen ha en nätverksuppkoppling. Om du använder batterier, ställ först in enheten i programmeringsläge. Skicka sedan SMS kommandon för konfiguration. Alla inställningar lagras och sparas i enheten, även vid strömavbrott. 4.1 PROGRAMMERINGSLÄGE Direkt efter det att batterierna har satts in går Mobeye ThermoGuard in i programmeringsläge. Först etablerar GSM modulen en nätverksuppkoppling. Under uppkopplingstiden blinkar lysdioden 2 sekunder on/1 sekund off. Inom sekunder är uppkopplingen klar och lysdioden visar aktuell status genom att blinka 1 sekund on/1 sekund off (eller on om ett telefonnummer har konfigurerats.) Om du vill att Mobeye ThermoGuard ska gå tillbaka in i programmeringsläge; tryck på on/off knappen under 5 sekunder eller lyser kontinuerligt (eller ändras till On ) Så länge enheten är i programmeringsläge kommer statuslysdioden att lysa on (eller blinka 1 sekund on/1 sekund. off (om modulen inte konfigurerats). Under de tre första minuterna kommer GSM modulen att vara igång redo att ta emot SMS kommandon. Efter tre minuter blir det time-out och GSM modulen stängs av. Mobeye ThermoGuard är alltid uppkopllad till nätverket och i programmeringsläge om extern strömförsörjning används. Programmeringsläget bryts genom att trycka på on/off knappen under en sekund tills lysdioden släcks och enheten stängs av helt (larmas av). 4.2 SÄKERHETSKOD För att konfigurera aktiviteter behöver du en Mobeye ThermoGuard säkerhetskod. Denna kod är initialt satt till I manualen kallas fortsättningsvis säkerhetskoden för <CODE>. 4.3 PROGRAMMERA INSTÄLLNINGARNA MED SMS Inställningarna programmeras med SMS textmeddelanden. - Var noga med att ThermoGuard är i programmeringsläge. (se punkt 4.1). - Skicka ett SMS meddelande med följande innehåll: <CODE> <command> - Var noga med att det är ett mellanslag mellan <PIN code> och <command>. Observera att alla SMS kommandon är case sensitive, dvs SMS kommandot kan inte tolka små bokstäver så se till att du bara använder STORA bokstäver. - Flera kommandon kan kombineras i ett SMS meddelande (max 160 tecken) genom att sätta ett # mellan de olika kommandona. <CODE> <command1>#<command2>... #<commandn> Den gröna lysdioden blinkar 3 gånger för att visa att konfigurationen lyckats. Om är fel kommer lysdioden att blinka 5 gånger. I punkten 4.5 finns en komplett tabell över SMS kommandon.

8 4.4 MÖJLIGA GENERELLA INSTÄLLNINGAR Detta avsnitt beskriver de generella inställningarna för ThermoGuard Telefonnummer Mobeye ThermoGuard kan skicka meddelanden upp till 5 telefonnummer. Det första telefonnumret (TEL1) tillhör administratören. Endast detta nummer får samtliga meddelanden från systemet. De andra telefonnumren (inklusive administratörens) får endast larmmeddelanden. För att programmera eller ändra telefonnummer: 1:a telefonnumret: SMS:a kommandot: <CODE> TEL1:<tel. number> 2:a telefonnumret: SMS:a kommandot: <CODE> TEL2:<tel. number> Gör på samma sätt för att programmera telefonnummer 3-5. För att ta bort telefonnummer: Ta bort 1:a telefonnumret, SMS:a kommandot: <CODE> DEL1 Gör på samma sätt för att ta bort telefonnummer 2-5. Om ett utländskt nummer ska programmeras, börja med 00 följt av landskoden Ställ in lägsta/och eller högsta temperaturgräns Du kan ställa in ett gränsvärde för högsta och/ eller lägsta temperatur. Gränsvärdena kan sättas från -20 upp till +70 ºC. För att programmera negativa värden sätt ett - minus tecken framför värdet. Positiva värden ska ha ett + tecken framför. Varje värde ska innehålla 3 positioner (utom 0, där 0 används) För lägsta gränsvärde; SMS:a kommandot: 1111 LTL:<temperature> För högsta gränsvärde; SMS:a kommandot: 1111 HTL:<temperature> Identifieringstext Det går att lägga in en standardtext för identifiering (Namn) i alla meddelanden som skickas ut via Mobeye ThermoGuard. Alarmmeddelandet innehåller en kombination av namnet och larmtexten. Ett identifieringsnamn kan han en maxlängd på 20 tecken. Standardidentifieringsnamnet är Mobeye. För identifieringstext: SMS:a kommandot: <CODE> NAME:<free text> Larmtyper: SMS eller SMS + uppringning När en ingång aktiveras skickar Mobeye ThermoGuard först ut ett SMS meddelande följt av ett telefonsamtal (en ringsignal) som standard. SMS meddelanden plus en uppringning ökar chanserna att nå kontaktpersonerna. Du kan ändra inställningarna och ta bort uppringningen (OFF) och endast få SMS meddelande. Standardinställningen för larm är ON (SMS + uppringning). För att välja larmtyp: SMS:a kommandot: <CODE> CALL:xxx 8

9 4.4.5 Larmtexter Du kan programmera in unika larmtexter i Mobeye ThermoGuard. Användardefinierade texter har en maxlängd på 20 tecken. Följande standardinställningar gäller: Temperatur under lägsta temperaturgräns: <TEXT1>: Temperature too low: Temperatur över högsta temperaturgräns <TEXT2>: Temperature too high: Temperatur inom området <TEXT3>: Temperature OK Ingång 1 aktiverad <TEXT4>: Alarm 1 Ingång 2 aktiverad <TEXT5>: Alarm 2 Text 1: SMS:a kommandot: <CODE> TEXT1:<free text> Text 2: SMS:a kommandot: <CODE> TEXT2:<free text> Och på samma sätt för Text 3 Text Fördröjningstid för temperaturlarm Fördröjningstiden för temperaturlarm definierar tiden från det att temperaturen går utanför inställda temperaturgränser tills larmet skickas. Om temperaturen går tillbaks inom temperaturgränsen kommer inget larm att skickas. Fördröjningstiden kan programmeras från minuter. Standardinställningen för temperaturfördröjning är 0 minuter. För temperaturfördröjning, SMS:a kommandot: <CODE> DELAYTEMP:xxx Ingångstyp Ingångstypen definierar ingångarna IN1 och IN2. Dessa kan vara (NO) Normally Open eller Normally Closed (NC). Om en ingång är programmerad till NO, kommer larmet gå så snart ingångsterminalerna sluts. Om ingången är programmerad till NO kommer larmet gå så snart ingångsterminalen öppnas. Standardinställningen är NO. Ingångstyp 1: SMS:a kommandot: <CODE> TYPEIN1:xx Ingångstyp 2: SMS:a kommandot: <CODE> TYPEIN2:xx Fördröjningstid för ingång Fördröjningstiden för ingången definieras som tiden från det att ingången har triggats/ aktiveras tills ett larm skickas. Om ingången återgår till icke-larmläge inom fördröjningstiden, skickas inget larm. Fördröjningstiden kan sättas mellan sekunder. Fördröjningstid för ingång 1: SMS:a kommandot: <CODE> DELAY1:xxx Fördröjningstid för ingång 2: SMS:a kommandot: <CODE> DELAY2:xxx Larmupprepningstid För att förstärka allvaret vid ett larmmeddelanden kan alla larm upprepas. Så länge en larmsituation pågår kommer ett SMS meddelande skickas med ett regelbundet intervall som definieras av den programmerade larmupprepningstiden. Varje SMS meddelande innehåller även aktuell temperatur för att följa temperaturutvecklingen. Larmupprepningstiden kan programmeras mellan 0-24 timmar. Standardinställningen för larmupprepning är 1 timme. För larmupprepning: SMS:a kommandot: <CODE> REPEAT:xx

10 Testmeddelanden via SMS Mobeye ThermoGuard kan skicka testmeddelanden via SMS ( keep alive ) till administratören med jämna mellanrum för att berätta att enheten fungerar som den ska. Den aktuella temperaturen visas samtidigt. Meddelandefunktionen för test är endast aktiv om enheten är aktiverad. Tidsintervallet mellan testmeddelandena kan ställas in på 0 dagar (inga textmeddelanden) upp till 30 dagar. Standardinställningen är 0. (Inga testmeddelanden). För regelbundna testmeddelanden, SMS:a : <CODE> TEST:xx SMS meddelande vid strömavbrott Om extern strömförsörjning används för att driva Mobeye Thermoguard och ett strömavbrott uppstår skickar enheten ett SMS-meddelande till administratören. Meddelandet skickas endast om enheten är i normal drift. Detta meddelande kan stängas av "OFF". Standardinställningen för "strömavbrott SMSmeddelande" är inställt på "ON". För strömavbrottsmeddelande via SMS, SMS:a kommandot: <CODE> POWERSMS:xx 4.5 SMS kommandon för konfigurering Inställning SMS kommando Område Förprogrammera t värde Ändra säkerhetskod INSTCODE:<xxxx> Programmera telefonnummer till larmmeddelanden TEL 1:<tel number>.. TEL 5:<tel number> Ta bort telefonnummer DEL 1. DEL 5 Ställ in lägsta temperaturgräns LTL:<xxx> ( C) OFF Ställ in högsta temperaturgräns HTL:<xxx> ( C) OFF Larmtyper CALL: <type> ON,OFF ON Identifieringstext NAME: <text> 20 tecken Mobeye Ingångstyp (ingång 1) TYPEIN1:<type> NO, NC NO Ingångstyp (ingång 2) TYPEIN2:<type> NO, NC NO Fördröjningstid för temperaturlarm DELAYTEMP<min< (min) 0 Fördröjningstemperatur för DELAY1:<sec> (sek) 1 temperaturlarm (ingång 1) Fördröjningstemperatur för DELAY2:<sec> (sek) 1 temperaturlarm (ingång 2) Larmupprepningstid REPEAT:hh (timmar) Larmtext efter för låg temperatur TEXT1:<text> 20 tecken Temperature too low: Larmtext efter för hög temperatur TEXT2:<text> 20 tecken Temperature too high: Larmtext efter det att temperaturen återgått till tillåtet område TEXT3:<text> 20 tecken Temperature OK: Larmtext ingång 1 TEXT4:<text> 20 tecken Alarm 1 Larmtext ingång 2 TEXT5:<text> 20 tecken Alarm 2 Tidsintervall mellan testmeddelanden TEST:<days> (dagar) 0 Strömavbrottsmeddelanden POWERSMS:<xx> ON eller OFF ON Exempel Programmera telefonnummer 1: Ta bort telefonnummer 1: 1111 TEL1: DEL1

11 4.6 ÅTERSTÄLLNING AV SYSTEMET För att återställa Mobeye ThermoGuard till fabriksinställningar: - Ta bort batterierna - Tryck in knappen på utsidan medan batterierna sätts i. Fortsätt att hålla knappen intryckt ytterligare ca 5 sekunder. - Släpp knappen genast när lysdioden börjar blinka. Efter en lyckad återställning kommer statusdioden blinka grönt för att visa att modulen inte är konfigurerad. Säkerhetskoden <CODE> kommer också att återgå till fabriksinställning. 5. BEGÄR EN ÖVERSIKT ÖVER INSTÄLLNINGAR OCH STATUS Du kan få programinställningar och status för GSM detektorn via SMS. Innan du beställer denna tjänst, se till att enheten är i programmeringsläge (läs mer under punkt 4.1). 5.1 STATUSFÖRFRÅGAN För att få aktuell status för Mobeye ThermoGuards, skicka ett SMS med texten: <CODE> STATUS? När du skickat denna begäran kommer Mobeye ThermoGuard att returnera ett SMS meddelande med följande innehåll till dig: - ARMED / NOT CONFIGURED (Mobeye ThermoGuard är aktiverad/ ej konfigurerad) - Status för ingångslarm - Status för strömförsörjning och batterier - Aktuell temperatur 5.2 ÖVERSIKT GENERELLA INSTÄLLNINGAR För att få de generella inställningarna för Mobeye ThermoGuard, skicka ett SMS med följande text: <CODE> SET? När denna begäran skickats returnerar Mobeye ThermoGuard en lista med de programmerade inställningarna till den som skickade begäran. 5.3 ÖVERSIKT TELEFONNUMMER För att få en lista med telefonnummer, skicka ett SMS med följande innehåll: <CODE> CALL? När denna begäran skickats, returnerar Mobeye ThermoGuard en lista med programmerade telefonnummer till den som skickade begäran. 5.4 AKTUELL TEMPERATUR För att få den aktuella temperaturen uppmätt av Mobeye ThermoGuard enheten, SMS:a följande meddelande:? När denna begäran skickats returnerar Mobeye ThermoGuard den aktuella temperaturen till den som skickade begäran. 11

12 6. TEKNISK DATA OCH FEEDBACK Tekniska meddelanden Vid tekniska problem får administratören ett SMS meddelande. Möjliga tekniska meddelande är: Low batteries, external power supply OK No external power supply, batteries OK Low batteries, no external power supply External power supply OK, batteries OK Message(s) missed due to Network/SIM failure Orsak Strömförsörjning finns, batterierna behöver bytas Ingen extern strömförsörjning, batterier kapabla att driva enheten i lågenergiläge Ingen extern strömförsörjning, batterier behöver bytas ut Den externa strömförsörjningen är återställd (eller kontakten isatt) batterierna behöver inte bytas ut. Ett eller flera SMS meddelanden kunde inte skickas ut pga fel på SIM-kortet eller fel på GSM nätverket. Vidta lämpliga åtgärder så snabbt som möjligt när du tagit emot något att ovan beskrivna tekniska meddelanden. Du behöver inte ta bort SIM-kortet vid batteribyte. Status feedback Status Lysmönster Åtgärd Module not configured blinkar 1 sek on/ 1 sek off Programmera minst ett telefonnummer Module is switched on, powered blinkar 1 gång var 3:e sekund Ingen åtgärd behövs by batteries Module is switched on, powered lyser kontinuerligt Ingen åtgärd behövs by an external source Module establishes network connection to send an alarm message blinkar 2 sekunder on, 1 sekund off Vänta tills nätverksuppkopplingen är etablerad och meddelande sänt No GSM connection 3 blinkningar var 3:e sekund Prova SIM-kortet i en mobiltelefon: byt till ett SIM-kort från en annan operatör: prova att flytta enheten No valid SIM card wrong PIN 2 blinkningar var 3:e sekund Prova SIM-kortet i en mobiltelefon: ta bort PINkoden: kontrollera saldo: byt SIM-kort Successful programming action blinkar 3 gånger Ingen åtgärd behövs Faulty programming action blinkar 5 gånger Kontrollera SMS kommandot Low batteries 4 blinkningar var 3:e sekund Byt båda batterierna 12

13 7. Teknisk data: GSM : Quad band EGSM, 850/900/1800/1900 MHz Antenn : 900/1800/1900 MHz Batteri : 2* CR123 (lithium) Livslängd för batteri i normalläge: >1 år Extern strömförsörjningskontakt: 12 Volt DC (+/- 2 VDC) / min. 500 ma. (optimalt) Strömförbrukning vid låg effekt : ca 50 μa. stand-by / max. ca. 500 ma Strömförbrukning 12 Volt : ca 50 ma. stand-by / max. ca. 500 ma Mått : 80 x 60 x 40 mm Omgivningstemperatur : från -10 C upp till +50 C Ranges temperature sensor : från -20 C upp till +70 C 13

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-52 2014-06-11. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-52 2014-06-11 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet triggas

Läs mer

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen

SMS-larm L-53. 2014-09-12 Ver. 2.91. www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Ver. 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få händelselarm via SMS. Alarmet

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-53 2014-09-12 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen Intab SMS-larm 1. Beskrivning Strömförsörjning 2 x CR123A 12 V 1500 ma DC-adapter Ingångar

Läs mer

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen

SMS-larm L Version Gjutarevägen Stenkullen SMS-larm L-52 2016-10-13 Version 2.91 www.intab.se info@intab.se 0302-24 600 Gjutarevägen 1 443 61 Stenkullen 1. Beskrivning Intabs SMS-larm är enkelt att använda för att få temperaturlarm via SMS. Alarmet

Läs mer

Användarmanual. Mobeye i110. SW version 3.N

Användarmanual. Mobeye i110. SW version 3.N Användarmanual Mobeye i110 SW version 3.N Innehållsförteckning 1. Hur man använder Mobeye 4 1.1 Bli redo i tre steg 4 1.2 Steg 1: SIM-kort 4 1.3 Steg 2: Placera batterierna 5 1.4 Steg 3: Programmera telefonnummer

Läs mer

ESIM364. Inkopplingsanvisning

ESIM364. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM364 kommunicerar via och behöver därför placeras där du har bästa möjliga -täckning. Enheten

Läs mer

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter.

F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare. Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Manual för SMS-952 F/W: 952V02 D.D. 22-Sep-2008 Roterbar IR-Sändare Sändaren kan roteras för att skicka signal till enheter på avstånd upp till 10 meter. Riktad IR-Sändare Behöver vara riktad mot mottagaren.

Läs mer

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE

EPIsafe 2 GSM-modul. Art.nr: 464234. Rev C SE Bruksanvisning EPIsafe 2 GSM-modul Art.nr: 464234 Rev C SE Innhold 1. Introduktion:... 2 2. Artiklar som medföljer:... 3 3. SIM-kort... 3 4. Inkoppling av GSM-modul... 4 5. Uppstart... 4 6. Kodning av

Läs mer

ESIM264. Inkopplingsanvisning

ESIM264. Inkopplingsanvisning Uppstart Innan du spänningsätter enheten måste du montera in ett SIM-kort, se också till att PIN-koden är avstängd. ESIM264 kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning.

Läs mer

Installationsmanual 501 GPS Tracker

Installationsmanual 501 GPS Tracker Installationsmanual 501 GPS Tracker 2011-09-14 1. Beskrivning av enhet: Framsida: Baksida: GSM antenn GPS antenn mini USB kontakt Huvudkontakt Funktionsknapp 2. Sätta i SIM kortet: Följ stegen nedan för

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TC 202 TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 11-0381_Manual.indd 1 2011-11-14 10.53 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL

Läs mer

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare

SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare SMS-Temperaturlarm med både intern och extern givare Användarhandbok version 1.0 1 SMS-TEMPERATURLARM MED BÅDE INTERN OCH EXTERN GIVARE Tack för att du valde SMS-Temperaturlarm med både intern och extern

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar och tar emot kommandon via SMS. Larmen och statusändringar kommer som förklarande

Läs mer

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp. SMS-temp INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-temp SMS-temp Bruksanvisning SMS-temp Grundläggande inställningar och funktioner Nödvändiga åtgärder: (glöm inte pkt 3) 1. Börja med att öppna lådan (4

Läs mer

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad.

13. SIM-korthållare När du sätter i SIM-kortet måste den interna och den externa strömförsörjningen vara bortkopplad. KOMMA IGÅNG BESKRIVNING 1. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt upp. 2. IR-sändare Skickar en IR-signal rakt fram. 3. LED / Ström-indikator PÅ: Extern strömförsörjning ansluten. AV: Extern strömförsörjning

Läs mer

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning

K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning K3-SMS Fjärrstyrning Bruksanvisning Inledning: OBS! Läs igenom anvisningen noga innan du tar fjärrstyrningen i bruk. Krav för optimal funktion. Bra och stabil 2G GSM signal. Fri sikt från fjärrstyrningen

Läs mer

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2

INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 INSTALLATION- och DRIFTSANVISNING ARITERM GSM A2 ARITERM SWEDEN AB Installation- och bruksanvisning - 2013.04.29 - Sida 2/12 Introduktion Ariterm GSM-A2 är en kompakt universell larmsändare som larmar

Läs mer

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF

Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF Användarmanual FlexiSwitch/FlexiSwitchRF FlexiSwitchRF GSM Remote Switch & Alarm Läs detta innan du använder FlexiSwitch /FlexiSwitchRF! Skaparna av FlexiSwitch ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE

Rekonditionering. EPIsafe 2 GSM. Art.nr 464238. Programversion x.x.x eller senare. Rev PA1 SE Instruktion Rekonditionering EPIsafe 2 GSM Art.nr 464238 Programversion x.x.x eller senare Rev PA1 SE Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Viktig information... 2 2. Rekonditioneringsförfarande...

Läs mer

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart

ARITERM GSM A2. Inkoppling / Snabbstart Connecting I/O Kabel Cc05 Px To use the extra I/O s on Controlcard05 in Px22 and Px52 you need the artikel I/O Kabel Cc05 with art no: 2463 förklarande text beroende av vilken förprogrammering man väljer.

Läs mer

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se

FlexiSwitch 4 BRUKSANVISNING. GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet. www.flexidesign.se GSM-baserad larm och fjärrstyrningsenhet BRUKSANVISNING www.flexidesign.se Ansvarsfriskrivning Läs detta innan du använder FlexiSwitch 4! Skaparna av FlexiSwitch 4 ifrånsäger sig allt ansvar för eventuella

Läs mer

ESIM251. Inkopplingsanvisning

ESIM251. Inkopplingsanvisning Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM251, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Gsm A22 Dolda kommando

Gsm A22 Dolda kommando Gsm A22 Dolda kommando 1 1 Programmering av funktioner Programmering av texter Fråga programmerad funktion: DATA??01 DATA**01,023101# Programmera ny funktion: DATA!*01,024102# Radering av alla funktioner

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG5 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2016-09-29 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868)

Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) Snabbstartguide Home Prosafe 1132 GSM larm (Art.nr. 36-2868) 1) Förbereda kontrollpanelen för uppstart a) OBS! innan SIM-kortet Knappbeskrivning monteras i kontrollpanelen - Stegar uppåt i menyn måste

Läs mer

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir

161 501 27/1 2006-11-09. Installations- och skötselanvisning. CTC SMS-modul. CTC EcoAir 161 501 27/1 2006-11-09 Installations- och skötselanvisning CTC SMS-modul CTC EcoAir SMS-modul Innehållsförteckning. Komponentlista.... 2 För ditt eget minne.... 2 Allmänt... 3 Säkerhetsföreskrifter....

Läs mer

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning

LARMPAKET XS Inkopplingsanvisning Packa upp paketet Ditt larmpaket från Induo Home består av följande kompontenter. 1 st rörelsedetektor med inbyggd GSM-enhet, nätaggregat, väggfäste och USB-kabel. Förbered installationen Tänk igenom var

Läs mer

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600

Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Installationsanvisningar för GSMlarmmodul för IVT värmepump C- och E- modell med reglercentral Rego600 Rev B Innehållsförteckning INSTALLATIONSANVISNING: GSM-LARMMODUL TILL IVT VÄRMEPUMP...2 ALLMÄNT...2

Läs mer

GSM kommunikationsmodul

GSM kommunikationsmodul GSM kommunikationsmodul Bäste kund, Tack för att du använder vår nya produkt PATRIOT GSM kommunikationsmodul. PATRIOT är ett universalsystem för överföring av larm och tilläggsinformation via GSM nätet.

Läs mer

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X

INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X INSTRUKTION GSM-ENHET GOLDen EAR 1 och 2, TBLZ-1-41-X Innehållsförteckning Avsnitt Sid 1. Allmänt 2 2. Säkerhetsinstruktioner 2 3. Installation 3 4. Felsökning 5 5. Tekniska data 5 Reservation för ändringar.

Läs mer

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm

Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Bruksanvisning Falck 6604 VaktFalk TeleLarm Artikelnummer: 300 800 Innehållsförteckning Inledning... 3 Översikt över tillkopplingar och ingångar... 4 Introduktion i programmering av Vaktfalken... 5 Uppstart...

Läs mer

SMS Transceiver V3 Manual

SMS Transceiver V3 Manual SMS Transceiver V3 Manual 1. Introduktion SMS Transceiver V3 är utvecklad för användning som GSM-baserat driftlarm eller som larmsändare för befintliga larmanläggningar. Enheten går fort att installera

Läs mer

Gsm A6a2 Larm Driftsättning

Gsm A6a2 Larm Driftsättning Gsm A6a2 Larm Driftsättning Datum: 16 mars 2004 Utskriven: 25 juni 2007 24 1 Innehåll Allmänt 3 Inkoppling 4 Igångsättning 6 Indikeringar 8 Tele-kommando 10 Fjärrstyrning av larm 11 Fjärrstyrning av U2

Läs mer

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation

AK990 Personsökare BESKRIVNING INSTALLATION. Installera sändaren. Antenninstallation AK990 Personsökare INNEHÅLL: 1 AK990 (E-37EV) Sändarenhet 1 AK995 (E-37RV) Mottagare 1 Antennkabel för anslutning till bilradio 1 Kablage BESKRIVNING AK990 är ett personsökarsystem. Det består av 2 delar:

Läs mer

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD

Användarmanual. SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition. Modell: GARD Användarmanual SMS Fjärrkontroll för Värmepump / Air Condition Modell: GARD Läs igenom bruksanvisningen innan du använder din produkt och behåll den för framtida bruk. Bilderna som används i denna manual

Läs mer

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning

SA031 SmartDialer. Bruksanvisning SA031 SmartDialer Bruksanvisning 1 Inledning SA 031 fungerar som en förlängningssladd till telefonen men påverkar inte telefonens vanliga funktion eller andra sladdar. Den har en enkelzonsfunktion och

Läs mer

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm

Bruksanvisning. Bruksanvisning. Käyttöohje FIN. Brugsanvisning. User Manual. Gebruikershandleiding. DEFA SilentAlarm N S FIN DK GB NL Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Brugsanvisning User Manual Gebruikershandleiding DEFA SilentAlarm INNEHÅLL Komma igång s. 11 SMS meddelanden s. 11 Kanaler s. 13 Beställa larmmeddelanden

Läs mer

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-volt. SMS-volt

INTAB Interface-teknik AB Bruksanvisning för SMS-volt. SMS-volt INTAB Interface-teknik AB 2005-01-14 Bruksanvisning för SMS-volt SMS-volt Bruksanvisning SMS-volt Grundläggande inställningar och funktioner Nödvändiga åtgärder: (glöm inte pkt 3) 1. Börja med att öppna

Läs mer

V/S Larm Användar- och installationsmanual

V/S Larm Användar- och installationsmanual V/S Larm Användar- och installationsmanual Innehåll Sida Inledning 2 Innehållsförteckning 3 Installation 4 Användarmanual - Fjärrkontrollen 9 - Programmering 10 - Samtliga SMS kommandon 12 - Att ta emot

Läs mer

GSM Larmsystem Instruktions Manual

GSM Larmsystem Instruktions Manual GSM Larmsystem Instruktions Manual Läs igenom manualen noggrant samt följ anvisningarna för installation samt drift. Innan du börjar installera larmet: Du behöver ett GSM SIM-kort, förslagsvis kontantkort,

Läs mer

Webbplatsen för ME Control

Webbplatsen för ME Control Webbplatsen för Fullständig och uppdaterad användardokumentation, en del användbara verktyg, till exempel ett verktyg för att generera användarscenarion till, hittar du på: www.mecontrol.eu 1. Så här fungerar

Läs mer

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt.

Snabbstart VILTVAKTEN. Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. Snabbstart VILTVAKTEN Denna komprimerade handledning ska hjälpa till med att komma igång med Viltvakten på ett snabbt och enkelt sätt. OBS läs igenom innan du kopplar ström på enheten! Förutom Viltvakten

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start TH50/TH90S/ST Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1

LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR. Beskrivning Vers. 1.1 LAN BES 1A/K-R LARMSÄNDARE BES-1A/KR 1 2 DRIFT LARM 3 4 5 6 7 8 Beskrivning Vers. 1.1 991030 Box 8727, 402 75 Göteborg * Tel. 031-724 24 24 * Fax 031-724 24 31 E-mail: info@bonab.se * WWW: http://www.bonab.se

Läs mer

ITP R321 GSM telephone interface

ITP R321 GSM telephone interface ITP R321 GSM telephone interface Beskrivning av kommandon Här nedanför följer information om hur telefon-interfacets kommandon fungerar. Det visas hur SMS meddelanden kan se ut. För alla kommandon som

Läs mer

ELDES ESIM252 Kom igång

ELDES ESIM252 Kom igång Förbered installationen Tänk igenom var du bäst kan installera ESIM252, ett par tips: 1. Enheten kommunicerar via GSM och behöver därför placeras där du har bästa möjliga GSM-täckning. Enheten fungerar

Läs mer

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a

Ontech Relay 9010 Bruksanvisning a Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Innehåll Ontech Relay 9010... 3 Översikt...3 Förpackningens innehåll...3 Komma igång...4 Enhetens identitet...4 Ställa in radiokanal...5 Fjärr-relä...7 Styra

Läs mer

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska

Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska Ontech Control för Iphone Användarmanual Svenska På grund av restriktioner hos Apple så är vår Iphone app begränsade i vissa ärenden. Bland annat så skickas SMS ej automatiskt när inställningar är gjorda

Läs mer

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1

BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4. Version 1.00 Utgåva 1 BRUKSANVISNING GSM-MODUL DBG4 Version 1.00 Utgåva 1 Revision: 2 FAAC Nordic AB BOX 125, SE-284 22 PERSTORP SWEDEN TEL. +46 435 77 95 00 FAX +46 435 77 95 29 www.daab.se Innehåll Allmän information...3

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1

YOYOCam G2. Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 YOYOCam G2 Vanliga frågor (FAQ) Maj 2012 - Rev 1.1 1. Vad är YOYOCam?...3 2. Hur fungerar YOYOCam?...3 3. Kan YOYOCam ta bilder och skicka dem?...3 4. Kan YOYOCam fjärrstyras?...3 5. Hur och när tar (och

Läs mer

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual

GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR. 850/900/1800/1900 MHz. GSMS-SW22 Manual GSM-RELÄ MED 2 INGÅNGAR, 2 UTGÅNGAR 850/900/1800/1900 MHz GSMS-SW22 Manual FJÄR R ST Y R T G SM -RELÄ ME D B R E T T A N V Ä N D INGSOM R Å D E Tillverkad i Sverige med svenska och icke-svenska komponenter

Läs mer

JA-82Y Användarmanual

JA-82Y Användarmanual JA-82Y Användarmanual Innehåll 1. GENERELLA REGLER FÖR FJÄRRSTYRNING VIA SMS KOMMANDON... 4 2. KOPPLA -TILL LARMET MED SMS XXXXTILL... 4 3. KOPPLA -FRÅN LARMET MED SMS XXXXFRAN... 5 4. STATUSFÖRFRÅGAN

Läs mer

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska

Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Ontech Control för Android Användarmanual Svenska Inställningar Innan du använder denna app första gången så måste du ställa in den. Meny knapp Tryck på Meny knappen på startsidan och sedan Settings. Välj

Läs mer

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2

Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 Grundläggande bruksanvisning till GPS Tracker TK103-2 1.1 Uppstart Om du väljer att använda det medföljande refillkortet o Ladda med valfritt belopp o OBS! Glöm inte att ladda ditt kort minst en gång om

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM

BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TEKNISK DOKUMENTATION SV BRUKSANVISNING EASYSTART GSM TELEFONSTYRNING FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL KAPITEL TITEL INNEHÅLL SIDA 1 INLEDNING Förord 3 Allmänna

Läs mer

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01

INSTALATION GSM-A4. A4 Ins 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt 2000

Läs mer

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106

Installationsguide. Lynx Mobile RxTx. Dokumentversion: 1.3/131106 Installationsguide Lynx Mobile RxTx Dokumentversion: 1.3/131106 Innehåll Introduktion... 3 1.1 Lynx Mobile RxTx komponenter... 3 1.2 Funktion... 4 1.3 Flera platser... 4 Installation... 5 1.4 Lynx Mobile

Läs mer

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G)

Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. SIM-kort, GSM (standardstorlek, 2G) Scandinavia Scandinavia Verktyg: Elektrisk borr Stjärnskruvmejsel Används till: Borra hål för att montera larmpanel och rörelsedetektor. Att montera fästen till larm-panel och rörelsedetektor. Verktyg:

Läs mer

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare.

ANMÄRKNING Enheten kan bara användas för att styra ALDE 3010-613 och 3020 värmare. INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIM kort Aktivering av kommunikation Kommunicera via APP Kommunicera via telefonsamtal Tryckknappsfunktion Återställning av pinkod Funktionsstörningar Felsökning Installation INLEDNING

Läs mer

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003

ATU. Användarmanual. Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4. Version 2014.58-003 ATU Larmöverföringsenhet Firmware 2.9.4 Användarmanual Version 2014.58-003 Läs igenom hela användarhandledningen innan produkten används! Viktigt :ATU använder radiosignaler för att kommunicera och är

Läs mer

Manual till GPS tracker CT2200

Manual till GPS tracker CT2200 Manual till GPS tracker CT2200 Version: 1.0 Copyright Bucken 1. Ladda upp trackern Användarmanual GPS tracker Efter ca: 6 timmar ska den röda laddningsindikatorn slockna. 2. Skaffa simkort Refillkort från

Läs mer

ScandLarm GSM 869MHz 1

ScandLarm GSM 869MHz 1 ScandLarm GSM 869MHz 1 Contents 1. Om Larmet... 4 1.1 Om ScandLarm GSM 869MHz... 4 1.2 Kontrollpanelen... 5 1.2.1 Framsida... 5 1.2.2 Baksidan... 6 1.2.3 Inne i kontrollpanelen... 7 1.2.4 Detaljerad förklaring

Läs mer

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3

MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2010 1 GPS-TEKNIK SVERIGE AB MANUAL TRACKER AVL C1,C2 och C3 2 Innehållsförteckning 1. Viktig information 3 2. Installation GPS Tracker.. 4 2.1 Lista över komponenter. 4 2.2 Förberedelser inför installation

Läs mer

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet.

Installationsmanual. Installera systemet: För att installera systemet korrekt så krävs följande: Steg 1.1- Förbered systemet. S i d a 1 Installationsmanual Alla delar i paketet är förprogramerade för centralenheten som följer med. För att koppla ihop fler delar (larmdosor/rörelsedetektorer) se avsnittet Koppla in tillbehör. För

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning GSM-start Thermo Top Installationsanvisning Beskriver manövreringen av värmare. För övriga funktioner, se engelsk manual Feb -09 Service och installation av startutrustningar får endast utföras av utbildad

Läs mer

BRUKSANVISNING. 530 GPS tracker

BRUKSANVISNING. 530 GPS tracker 530 GPS tracker Innehåll Innehåll 3 Introduktion 4 GPS enhetens installation i fordonet 4 Konfiguration av GPS enheten 6 1. Konfiguration av växlande relä vid utlöst larm 6 2. Inmatning av auktoriserade

Läs mer

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt

BYGG-VAKT. v i d s t r ö m a v b r o t t. Manual Bygg-Vakt BYGG-VAKT L a r m a r v i d s t r ö m a v b r o t t Manual Bygg-Vakt 1. Produktinformation....... 2. Funktion......... 3. Användningsområden......... 4. Tekniska specifikationer......... 5. Komma igång

Läs mer

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C

Boat. Manufactured by DEFA AS, Norway. www.defa.com 8199-C www.defa.com Manufactured by DEFA AS, Norway 8199-C B g 6 0 0 Bruksanvisning www.defa.com S INNEHÅLLSFÖRTECKNING Så använder du ditt BG600 2 Slå på larmet (aktivering) 2 Tillfällig urkoppling av sensorer

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning

www.profort.dk Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering GSM-enheten indvändigt (oversättelse, se bilaga) Spänning Snabb vägledning för 9 modul enhet Montering 1. Förbered ett SIM-kort så att pinkoden är 1234 eller avaktiverad. Montera kortet i enheten som nu har 1234 som pinkod eller är helt utan pinkod. Kortet monteras

Läs mer

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion

GSM Larmsystem SE-MAJ01. Installationsoch. Användarinstruktion GSM Larmsystem SE-MAJ01 Installationsoch Användarinstruktion 2008-09-01 Sida 2 Innehåll Allmänt... 3 Grundfunktioner... 3 Anslutningar och indikatorer... 3 På larmets baksida... 3 Indikatorer på frontpanelen...

Läs mer

SMS Switch Butler. SMS-Switch Butler. Toleka AB, Fenixväg 28, 134 43 Gustavsberg Tel: 08-570 349 00, fax: 08-570 349 22 e-mail: info@toleka.

SMS Switch Butler. SMS-Switch Butler. Toleka AB, Fenixväg 28, 134 43 Gustavsberg Tel: 08-570 349 00, fax: 08-570 349 22 e-mail: info@toleka. SMS Switch Butler 1 Presentation av SMS Switch Butler 2 Övrig Produkt information 3 Vid leverans 4 SMS användarspråk 5 Konfigurering 6 Användande 7 Indikatorer 8 Felmeddelande 9 Snabb Översikt 10 Teknisk

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01

PROGRAMMERING GSM-A4. A4 Prg 3 jan -01 GSM-A4 1 2 3 4 U1 U2 E + - PROGRAMMERING Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 4 okt

Läs mer

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00

Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 1.00 ML 1540 Installationsmanual Multiläsare 2000 användare 12V DC Revidering 00 Innehåll Översikt... 3 Produktbeskrivning... 3 Utmärkande egenskaper... 3 Användning... 3 Larmfunktion... 4 Återställning larm...

Läs mer

GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER

GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER GPS-KOMMUNIKATION HUSQVARNA AUTOMOWER SE INTRODUKTION Automower GPS-kommunikationsenhet innehåller två huvudfunktioner; SMS-funktion och GPS-stöldskydd. SMS-funktionen ger möjlighet att kommunicera med

Läs mer

INTAB INTERFACE-TEKNIK AB Manual för SMS-temp. SMS-temp

INTAB INTERFACE-TEKNIK AB Manual för SMS-temp. SMS-temp INTAB INTERFACE-TEKNIK AB 2005-01-14 Manual för SMS-temp SMS-temp Innehållsförteckning 1 Användningsområden... 2 2 Funktion... 3 2.1 Händelser som meddelas användaren... 3 2.2 Användaren meddelas på följande

Läs mer

SafeLine GL1. Installationsmanual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner.

SafeLine GL1. Installationsmanual. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. SafeLine GL1 Installationsmanual Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner. SVENSKA v3.02 11.2012 SafeLine GL1 Installationsmanual TEKNISKA DATA Effekt: Strömförbrukning: 12 VDC eller 20-30 VDC 12

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

SAFETY BRANDS. KnowsIT. User Manual Svensk NE-K-UM0806-1

SAFETY BRANDS. KnowsIT. User Manual Svensk NE-K-UM0806-1 SAFETY BRANDS KnowsIT User Manual Svensk NE-K-UM0806-1 Bruksanvisning för GSM/GPS alarm NavEye knowsit Introduktion KnowsIT skyddar din värdefulla egendom (bil, båt mm) på flera effektiva sätt. Inkopplad

Läs mer

EQ CSE Manual Mikroprocessor

EQ CSE Manual Mikroprocessor EQ CSE Manual Mikroprocessor 2.0 Serviceläge Nedan beskrivs inställning som kan göras genom bygling. A) TS Sluten = Serviceläge med kortade tider. B) TS Öppen = Normalläge 2.1 Minnesfunktion Följande inställningar

Läs mer

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.18 160121

BAS-SMS RT Manual. Vers. 1.0.18 160121 BAS-SMS RT Manual Vers. 1.0.18 160121 Innehållsförteckning Anslutningar och mått 3 Kontakt, SIM-kort, tryckknapp, LED 4 Funktion 5 Kom igång snabbt 6 Inkoppling 7 SIM-kort pin-kod 8 Driftsättning 8 Programmering

Läs mer

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning

Ontech Relay 9010. Bruksanvisning Ontech Relay 9010 Bruksanvisning asvenskaa Välkommen Tack för att du valt en Ontech Relay 9010. Vi hoppas att du skall ha mycket nytta och glädje av produkten och att du skall finna denna manual vara enkel

Läs mer

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S

MANUAL RS-120/S GSM. Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S MANUAL RS-120/S GSM Inkoppling av GSM-kort (Mobil 63) till larmsändaren RS-120/S SLK Larmsystem Domnarvsgatan 11, 3 tr 163 53 SPÅNGA 08-38 29 55 www-slksys.com Sida 2 Innehållsförteckning Allmänt 1.0 Val

Läs mer

QUICK GUIDE. Besök för quick guiden på andra språk.

QUICK GUIDE. Besök  för quick guiden på andra språk. QUICK GUIDE Besök www.ctsmall.eu för quick guiden på andra språk. 1 Köp ett SIM-kort (normal storlek) och använd telefonen för att avaktivera användning av PIN-kod. Se till att det finns pengar på SIM-kortet.

Läs mer

Snabbguide Lämplig för alla!

Snabbguide Lämplig för alla! Bruksanvisning 1 Snabbguide Lämplig för alla! Innehåll Snabbguide Lämplig för alla! Om AirPatrol 6 Indikationslampor 8 Knappar 10 Strömmatning 12 SIM-kort 12 Montering av AirPatrol 14 Testkörning av AirPatrol

Läs mer

SafeLine GL4. Bruksanvisning. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner med inbyggd strömförsörjning och batterireserv.

SafeLine GL4. Bruksanvisning. Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner med inbyggd strömförsörjning och batterireserv. SafeLine GL4 Bruksanvisning Ett GSM-alternativ för alla våra hisstelefoner med inbyggd strömförsörjning och batterireserv. safeline.eu SafeLine GL4 Bruksanvisning Kopplingsanvisning Kopplingsanvisning

Läs mer

Bruksanvisning. Viktig information före användning

Bruksanvisning. Viktig information före användning MYLOQ 1101 Kodcylinder Bruksanvisning SE Viktig information före användning För att använda Kodcylindern måste den först aktiveras (se sida 3). En administratörskod måste läggas in, var noga med att notera

Läs mer

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4

162 101 86-1 2013-07-08. Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning CTC SMS V4 162 101 86-1 2013-07-08 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning V4 Innehåll 1.1 Allmänt 7 1.2 Placering 7 1.3 Installation 8 1.4 Aktivering av SMS funktion

Läs mer

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22

Larmsändare sip86. Alla inställningar konfigureras enkelt upp med Windowsprogramvaran IP- Scanner. 2 Larmsändare sip22 Snabbhjälp IT sip86 Detta är en hjälpmanual för IT och nätverkstekniker för att snabbt kunna få en överblick på hur sip86 kan användas i olika nätverk. Om Larmsändare sip86 sip86 Generation 2 är nästa

Läs mer

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002

Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-Porttelefon Montering och Programmerings manual Augusti 2002 Safeline 1000-P 1 Hela telefonen monteras i hisskorgen Endast ett hål 70X130mm behöver tas upp. Safeline 1000 Montering: Safeline

Läs mer

INSTALLATIONSGUIDE (REMUC-1-AC)

INSTALLATIONSGUIDE (REMUC-1-AC) INSTALLATIONSGUIDE (REMUC-1-AC) INSTALLATIONSDELAR Styrenhet med inbyggd GSM-antenn och SIM-kortsläsare Installationskablar Värmegivare, 2m kabel Brytare med signallampa och 1,5 m kabel ELEKTRONISKA EGENSKAPER

Läs mer

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2

HomeSecure HS-ZONE-01 Version nr: 2 1 Index Introduktion... 4 1.1 Introduktion:... 4 1.2 Funktioner... 5 Installation av Larmsystemet... 6 2.1 Planering före installation... 7 2.2 Förbered huvudenheten... 8 Anslut GSM antennen... 8 Anslut

Läs mer

SafeLine 1000 R2 Manual

SafeLine 1000 R2 Manual SafeLine 1000 R2 Sve Rev 2.4 Manual Innehåll Innehåll Introduktion 1 Monteringsanvisning 3 Tips/Felsökning 4 Programmera med handenheten 5 Förenklad programmering 7 Tonvalsprogrammering 9 Vanliga inställningar

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN

ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN ANVÄNDARMANUAL COBRA 8800/8900 CAN Bäste kund, Gratulerar till ert köp av denna produkt vilken har designats och tillverkats enligt de högt ställda bilindustrikraven och med den senaste teknologin för

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYR ING med larmfunktioner GSM-A22 Energispararen!

Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYR ING med larmfunktioner GSM-A22 Energispararen! Användarhandledning Fjärrstyrd VÄRMESTYR ING med larmfunktioner GSM-A22 Energispararen! Styr 4 kanaler med trådlösa vägguttag Varje kanal kan ha många uttag Automatisk frostsäkring Temperaturmätning Allt

Läs mer

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll:

06.09.06 MBA-GSM AC-4 1224-0510. Innehåll: R GSM AC-4 12-24V Innehåll: 1. Förberedelser Sida: 1.1 Förberedelse av SIM kort 2 1.2 Isättning av SIM kort 2 1.3 Obligatoriska anslutningar 2 1.4 Alarmanslutningar 2 1.5 Reläanslutningar 3 2. Drifttagning

Läs mer