Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV"

Transkript

1 Salutogen Organisering, Ledning och Verksamhetsutveckling, SOLV 8 dagar med förändringskunskap och processverktyg, Tror du att: Lärande och utveckling är nödvändigt för att hantera krävande uppgifter i en alltmer komplex och krävande omvärld? Förändring lyckas bättre ifall man har kunskap om hur människor tänker och fungerar? Den som förstår sig på både strukturen och kulturen i organisationen klarar bäst att leda i förändring och utveckling. Ett salutogent tänkande kan skapa ett starkare engagemang och göra förändringsarbetet mer ska värdeskapande? Salutogent ledarskap och medarbetarskap behövs om verksamheten ska bli hälsosam och framgångsrik på ett hållbart sätt? Vill du: Få mer kunskap om hur man leder utveckling och förändring på ett effektivt sätt. Öka din förståelse om sambanden mellan förändring, lärande, delaktighet, motivation, trivsel och verksamhetsnytta. Få verktyg som hjälper dig att arbeta systematiskt med arbetsplatsens och organisationens struktur och kultur. Få handledning kopplat till ditt eget uppdrag och roll som utvecklande ledare. Komma med i en inspirerande grupp med andra ledare som vill utveckling och förändring. Denna utbildning vänder sig till dig som är tex: Chef med personal och verksamhetsansvar Chef över chefer Utvecklingsledare Konsult HR-medarbetare med inriktning på ledarskap, kompetens, organisation- eller verksamhetsutveckling. Om ovanstående passar in Då tror vi att denna utbildning både kan inspirera och stärka din kompetens som förändringsledare. Det är en processutbildning över 8 dagar på 8 månader som kopplar förändringskunskap och metodik till ditt eget aktuella uppdrag och förändringsarbete. Meningen är att teori och praktik ska samverka på ett sätt som stärker din förmåga att planera och genomföra förändring med rätt insatser på individ, grupp- och organisationsnivå. Tanken är att du helt enkelt ska bli smartare när du ska navigera i de komplexa sammanhang SVENSKA HÄLSOPROMOTION GRUPPEN AB LILLA TORGET 2, ALINGSÅS T

2 som förändring och utveckling innebär. En central dimension i detta upplägg är det salutogena perspektivet som värdemässig och värdeskapande princip. Innehåll Här nedan presenterar vi de kunskapsområden som behövs för att lyckas med detta. Innehållspunkterna är de viktigaste exemplen ur vad denna utbildning kommer att innehålla. Dessa områden kommer under kursen att överlappa varandra och tas upp på det sätt som bäst stödjer deltagarnas lärande och bearbetning av aktuella uppdrag/frågor. Fyra fokusområden 1. Förändringens villkor. Syftet är att öka förståelsen och rita kartan för hur förändring och utveckling fungerar. Vad är utveckling och vad är förändring? Vad betyder lärande för att det ska bli utveckling? Vad är speciellt med salutogen verksamhetsutveckling? Varför pågår förändring utan att vi behöver eller vill det? Betydelsen av salutogen verksamhetsutveckling. Analys av egen organisations förändringstryck och utvecklingsbehov? Förändringsresans historia nutid framtid. Systemsynsätt och logisk typlära som tankemodeller. Organisationskultur struktur och mänsklig dynamik 2. Hur fungerar mänskliga system och organisationer? Syftet är att öka förståelsen och hitta angreppssätt för att styra och leda på individ-, grupp- och organisationsnivå. Hur fungerar människor inför förändring och när förändring sker? Hur fungerar arbetsgrupper som ställs inför nya förutsättningar? Hur påverkas dynamiken i en hel organisation inför och under förändring? Vi prövar hur man kan få fyra olika perspektiv att fungera och samverka i förändrings- och utvecklingsarbete? Dessa innehåller medvetna och omedvetna förutsättningar som förändringsledaren har stor nytta av att känna till och även kan agera utifrån. Min egen roll: Hur fungerar jag själv som ledare i allmänhet och i kritiska skeden av förändring? Vad betyder samspelet mellan ledarskap och medarbetarskap för att lyckas med förändring.

3 3. Strategi, taktik och styrning i förändringsarbete. Syftet är att öka förståelsen för vilka villkor och principer som både möjliggör och begränsar förändringskraften i en verksamhet och i en hel organisation. Hur påverkas en organisation av olika principer för styrning? Hur kan man förflytta en kultur i salutogen riktning? Hur kan ett Salutogent och ett Patogent tänkande samexistera och samspela? Kasam som förklaringsmodell för både hälsa, lärande och utveckling Strategi enligt health promotion: Främjandetanken som bärande idé Settingstanken som villkor och ramar i förändring Medarbetarskap och ledarskap som kraftkälla Processorientering, uppföljning och ledarskap 4. Verktyg och arbetsmodeller för salutogent utvecklingsarbete. Ett effektivt förändringsarbete behöver verktyg för att kunna beskriva, styra och utvärdera det som sker. Detta avsnitt ska visa på exempel och testa olika sätt att göra detta på ett konkret och trovärdigt sätt. Nulägesbeskrivning och analys av förutsättningar Kvalitativ förstudie som påverkansmodell och beslutsunderlag Hur formuleras uppdrag önskat läge och målbild Arbetsmodeller som skapar delaktighet och engagemang Utvärdering med kvalitativ och kvantitativ ansats HealthSCORE eller annat system för processorienterat arbetssätt Kreativa former för uppföljning, redovisning och rapportering Redovisning av eget förändringsarbete Upplägget Fyra stycken 2-dagars träffar under cirka 8 månader. Fyra fokusområden som kopplas till varandra och konkretiseras genom att ha deltagarnas egen organisation och utvecklingsresa som referens. Kvalificerad litteratur som ger en meningsfull fördjupning och ökar förståelsen för vad som faktiskt påverkar och förklarar hur förändring fungerar. Genom att du som kursdeltagare har med dig eget uppdrag och erfarenhet av förändringsarbete så kan kursinnehållet kopplas tydligare mot praktiken och de konkreta problem/möjligheter som påverkar den. Litteraturstudier och hemuppgifter mellan träffarna kan därmed också göras mer meningsfulla och skarpa i sitt innehåll. Utbildningen blir med detta upplägg också ett direkt stöd i deltagarens professionella vardag. Vår erfarenhet är att behållningen kan stärkas ytterligare om två personer från samma arbetsplats/i samma uppdrag är med samtidigt. Efter avslutad kurs och genomförd kursuppgift utfärdas ett kursbevis som tydligt beskriver syfte, innehåll och genomförd uppgift.

4 Pedagogiken Delaktighet och ansvarstagande för sitt eget lärande är avgörande för att denna kurs ska ge maximalt utbyte. Den viktigaste utgångspunkten för innehållet är de utmaningar och dilemman som uppstår vid förändrings- och utvecklingsarbete. Teoriavsnitten får därmed anpassa sig till vad som är meningsfullt för att kunna förstå och planera för en klok förändring och utveckling i praktiken. Kursintyg baseras på deltagande vid samtliga träffar och redovisning av eget kompetensutvecklande arbete i någon form av rapport som anknyter till egen organisation eller uppdrag. Antal deltagare minst 6 och max 16 Litteraturen: I denna kursbeskrivning använder vi övervägande ordet förändring som kan ses som en samlande rubrik där även utveckling och lärande ingår. De teoretisk avsnitt som tas upp kommer att hämtas ur följande böcker och kompletteras med ett antal artiklar och kompendier. Arenfeldt, B. (1995). Förändring som tillstånd. Lund: Studentlitteratur. Bolman, L., & Deal, T., (1997). Nya perspektiv på organisation och ledarskap. Lund: Studentlitteratur. Hanson, A. (2004). Hälsopromotion i arbetslivet. Lund: Studentlitteratur. Förkunskaper: En grundförståelse om det salutogena perspektivets bakgrund, innebörd och tillämpning i arbete som ledare eller liknande roller som pedagog/utvecklare. Detta ges med fördel i den introduktionsdag om salutogent ledarskap som Hälsopromotiongruppen erbjuder. Kursledare - Anders Hanson Detta är förmodligen den person som tydligast satt det salutogena tänket i organisationens och ledarskapets konkreta vardag. Med boken Hälsopromotion i arbetslivet (2004), beskriver han det värdeskapande arbetssätt som stärker hälsa och ger kraft i arbetsgrupper och organisationer. Boken Salutogent Ledarskap (2010) är idag den viktigaste spridaren av ett salutogent synsätt. Den har blivit mycket uppskattad för sin konkreta beskrivning av hur ledarskap och medarbetarskap kan bidra till hälsosam framgång. Anders är fil.mag. i arbets- och organisationspsykologi samt pedagogik. Under 90-talet undervisade han vid Högskolan Väst inom hälsopromotion och ledarskap. Han har som sin viktigaste tillgång en stor erfarenhet från mer än 30 år som förändringsledare, konsult och chefsutbildare. Övrigt Detta är en kvalificerad utbildning som kräver både motivation och tid. Fördelen är att du får tillgång till kvalificerad både teoretisk och praktisk kunskap. Det blir ett effektivt sätt att både fördjupa dig i spännande kunskapsfält. Samtidigt kan du dra direkt praktisk nytta av det som utbildningen förmedlar.

5 Kursdatum för omg Datum Anmälan senast Kursort okt sep Alingsås 9-10 dec mar maj 2016 Möjlighet till företagsinterna kurser finns. Kostnad per deltagare är kr (exkl moms) Detta inkluderar luncher, kaffe, kursdokumentation och litteratur enligt ovan, handledning via mail/telefon mellan kurstillfällen, tillgång till processverktyget HealthSCORE och weblösning för nulägesanalys och uppföljning, Kursbevis Deltagaren svarar själv för resor och övernattning vid träffarna. Anmälan Anmälan kan göras löpande via Hälsopromotiongruppens hemsida, Efter anmälan faktureras anmälningsavgift om kr (exkl moms). Resterande del faktureras i samband med kursstart, alternativt uppdelat med halva avgiften vid kursstart och resterande del i halvtid. Antalet deltagare är maximerat till 16. Vid färre än 6 deltagare förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen, senast 2 veckor före kursstart Information: Har du funderingar på vad detta kan ge dig eller om du har andra frågor så kontakta oss på alt tel

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo

FÖRÄNDRINGSNYTT PLUS INFORMATION OM ÅRETS ALLA KURSER, LADDADE MED KUNSKAP! Foto: Nina Varumo FÖRÄNDRINGSNYTT NYHETSBREV OCH KURSKATALOG HÖSTEN 2014 VÅREN 2015 FOR NDRINGSARBETARNA Fler söker hjälp hos personlig coach Existentiell hälsa GDQ ett enkelt sätt att mäta gruppers effektivitet Från meningslös

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

Tydlighet en efterfrågad bristvara

Tydlighet en efterfrågad bristvara Tydlighet en efterfrågad bristvara Vem vill vara tydlig och riskera att bli kritiserad när den som är vag sällan blir utsatt för angrepp? Varför ska man välja att vara konkret och koncis när det för många

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar.

FÖR FÖRBUNDSCHEFER. Utgångspunkter Utbildningen kommer att vara upplagd i fyra olika men sammanflätade delar. UTVECKLINGSPROGRAM FÖR FÖRBUNDSCHEFER Bakgrund Nationella rådet och Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, DELTA erbjuder tillsammans med Framtidens Ledare vid Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare

Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Fastställd av Svenska Scoutrådets styrelse 2009-06-13 Pedagogisk grundsyn i utbildning av scoutledare Scouting handlar om att ge unga människor verktyg till att bli aktiva samhällsmedborgare med ansvar

Läs mer

Riktlinjer för kompetensutveckling

Riktlinjer för kompetensutveckling Riktlinjer för kompetensutveckling Haparanda Stad Antagen av kommunstyrelse 2000-06-13 RIKTLINJER FÖR KOMPETENSUTVECKLING I HAPARANDA STAD Inledning Kompetens och kompetensutveckling är ord som vi kan

Läs mer

Lärande och vardagsutveckling i Carpe

Lärande och vardagsutveckling i Carpe Lärande och vardagsutveckling i Carpe För att lära av erfarenheter från utvecklingsarbete räcker det inte med att enskilda individer lär sig, det behövs ett systematiskt och sammanhållande lärande så att

Läs mer

Översikt P Personlig och professionell utveckling

Översikt P Personlig och professionell utveckling Kurser och utbildningar 2014/2015 2015/2016 Översikt P Personlig och professionell utveckling Tisdagsseminarier Seminarierna är öppna för alla och hålls ett antal gånger per termin på skiftande teman.

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram

Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram Hållbara Chefer - Ettårigt chefsprogram Stärker din förmåga att axla hela chefsjobbet Bygger ny kunskap av dina erfarenheter Lär dig skapa utvecklande dialoger och få med dig dina medarbetare Höjer din

Läs mer

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik

utbildningar 2012-2013 Ledarskap Pedagogik utbildningar 2012-2013 Ledarskap MEDARBETARSKAP Kommunikation Pedagogik HR-program »Att utvecklas och lära nytt är fantastiskt!«välj din utbildning bland våra klassiker eller en av årets nyheter! AKTIVT

Läs mer

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser!

96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! HÖSTEN 2015 96 % kan rekommendera Ledarnas kurser! Hos oss blir du en bättre chef. Chefsutveckling på dina villkor LEDARNAS KURSER & SEMINARIER Som medlem i Ledarna har du fri tillgång till ett brett utbud

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna

Vägledning till webbutbildning. De sex värdegrundsprinciperna Vägledning till webbutbildning De sex värdegrundsprinciperna Version 2, oktober 2012 Innehåll 1. Inledning 3 Presentation av vägledningen 3 Webbaserad utbildning för chefer 3 Mål med utbildningen 4 Vilka

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

UTBILDNING: Projektledning

UTBILDNING: Projektledning UTBILDNING: Projektledning Introduktion Det handlar om att ge de bästa förutsättningarna för att projekten skall leverera med rätt kvalitet, i tid och inom beräknad kostnadsram. Det kan till exempel röra

Läs mer

Ledarskap för kvinnliga läkare

Ledarskap för kvinnliga läkare Anmäl dig senast 15 mars 2009 och få 500 kr i rabatt! Ledarskap för kvinnliga läkare Att leda grupper professionellt arbete i grupp på sjukhus Bättre ledarskap med bekräftarteknik! Att lyckas med ett uppdrag

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete

Information om ledarskapskursen. Ledarskap för effektivt samarbete 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Ledarskap för effektivt samarbete I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna

Läs mer

Hållbart ledarskap i skolan

Hållbart ledarskap i skolan Hållbart ledarskap i skolan Slutrapport från ett projektarbete i Halland INNEHÅLL Sammanfattning 3 Inledning 4 Forskningsöversikt 5 Fyra perspektiv på ledarskap 5 Översikt perspektivmodellen 7 Struktur,

Läs mer

UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING

UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING UTBILDNINGAR I FÖRÄNDRINGSLEDNING Vill du vässa din förändringskompetens? Dagens organisationsarbete behöver anpassas till en snabb, komplex och föränderlig omvärld som ständigt ställer nya krav och har

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG 2015

UTBILDNINGSKATALOG 2015 Sida 1 UTBILDNINGSKATALOG 2015 Ledarskap Affärer Lönsamhet Arbetsglädje Sida 2 Innehåll Välkommen!... 4 Hur säkrar jag min kurs?... 5 Vad får jag för pengarna?... 5 Vad innebär nöjd-kund-garanti?... 5

Läs mer

Effectiveness Consultants kursprogram

Effectiveness Consultants kursprogram Effectiveness Consultants kursprogram vår utbildningsfilosofi Varje människa har utrustats med en unik förmåga att använda sina egna upplevelser och erfarenheter som en källa till inlärning och fördjupade

Läs mer