Konsumentklimatet November Karna Larsson-Toll. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumentklimatet November 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll. TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11"

Transkript

1 TNS SIFO 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan tel +6 ()8 7 fax +6 ()8 7 Konsumentklimatet ember 9 Karna Larsson-Toll

2 Innehåll. Om undersökningen. Resultat i sammandrag. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med? 6. Prioritering för enskilda områden 9. Frågeformulär 6. Appendix A. Publiceringsregler Projektnummer 9

3 . Om undersökningen Allmänheten i ser just nu generellt positivt på sin ekonomiska framtid. Det gäller dock inte pensionärerna, där betydligt fler tror att de kommer att få mindre pengar än som tror att de kommer att få mer pengar att röra sig med nästa år. Under senare tid har Riksbanken gått ut och varnat för att allmänhetens lånande ökat för kraftigt och att många nu är alltför känsliga när räntan går upp. Allmänheten har emellertid inte denna insikt. Prioriteringen för att betala av skulder har tvärtom minskat. Det gäller både personer som räknar med att få mer pengar och personer som räknar med att få mindre pengar nästa år. Istället ökar intresset för konsumtion och kapitalvaror, vilket talar för en bra julhandel. Undersökningen genomfördes under perioden -8 november, då.6 intervjuer gjordes i med personer i åldern år och äldre. Undersökningen gjordes online. Tidigare månader har omfattat ungefär lika många intervjuer vardera. Urvalet dras slumpmässigt ur TNS SIFOs onlinepanel, som rekryterats riksrepresentativt via telefon och postala utskick.. Resultat i sammandrag Allmänheten i ser just nu mycket positivt på sin ekonomiska framtid. Under september och oktober sjönk optimismen något om den egna ekonomin under det kommande året i samband med diskussionerna kring Grekland och de övriga europeiska problemländerna och eurokrisen. Men i november har allmänheten åter blivit mer optimistisk. Mer än var fjärde tror att man kommer att man kommer att få mer pengar att röra sig med. Ungefär var åttonde tror att man kommer att få mindre pengar. Frågan som ställdes löd: Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? Projektnummer 9

4 Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? % Mer Mindre 9 Det innebär att man nu är uppe på en ny årshögsta nettoskillnad mellan personer som tror att man kommer att få mer och personer som tror att de kommer att få mindre pengar att röra sig med. Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? Index = Nettoskillnad mellan dem som svarar mer och dem som svarar mindre. Index Källa: TNS SIFO Konsumentklimat, baserat på cirka intervjuer per månad i, webintervjuer Projektnummer 9

5 Det finns stora skillnader mellan optimism mellan könen: bland männen räknar var tredje, procent med att få mer pengar att röra sig med, medan motsvarande siffra bland kvinnorna bara är procent. Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? 6 Män Kvinnor Mer Som nu Mindre Vet ej ember % Det kan diskuteras vad detta beror på. Möjligen räknar man med att när hjulen snurrar ger det utdelning i form av löneförhöjningar på den privata marknaden, men att politikerna nu inte är lika benägna att tillåta lönerna att höjas i den offentliga sektorn där betydligt fler kvinnor arbetar. Det finns också mycket stora skillnader i svaren mellan olika åldrar. Den största optimismen finns bland de unga. Där tror nästan fyra av tio att de ska få mer pengar att röra sig med, medan bara var tionde tror att de kommer att få mindre pengar. Den största pessimismen finns bland pensionärerna, där bara ungefär var trettonde tror att man kommer att få mer pengar att röra sig med, medan nästan var fjärde tror att man kommer att få mindre pengar. Många unga har inte påbörjat sin karriär eller är i början av den och räknar därför med jobb och löreförhöjningar det kommande året. Pensionärerna kan inte vänta sig några löneförhöjningar. Vissa har tagit ut tidsbestämda pensioner som nu är slut. Några skattesänkningar är knappast att vänta för dessa grupper. Däremot är det känt att bromsen i pensionssystemet slår till och att pensionerna ska sänkas. Projektnummer 9

6 Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? % Mer Som nu Mindre Vet ej ember 7 Jämfört med tidigare har emellertid pessimismen bland pensionärerna minskat något. Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? % Andel som svarar Mindre 6+ år 9 Projektnummer 9

7 Om allmänheten har rätt i sin känsla om det kommande året kommer ojämlikheten att öka: det är personer i höginkomsthushåll som i störst utsträckning tror att de kommer att få mer pengar, medan det är personer i låghushållsinkomsthushåll som i störst utsträckning räknar med att få mindre pengar att röra sig med. Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? Hushållsinkomst Hög Medel Låg 6 % Mer Som nu Mindre Vet ej ember. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med? Om man får mer pengar att röra sig med uppger allmänheten i i första hand att de prioriterar sin konsumtion och sitt finansiella sparande. Den fråga som ställdes löd: Om din inkomst sedan skatten är dragen skulle öka så att du får lite mer pengar (ungefär procent mer sedan skatten är dragen) att röra dig med, vad skulle du helst använda dessa pengar till? 9 olika fasta svarsalternativ angavs förutom Annat, vad? och Vet ej. Projektnummer 9 6

8 Om din inkomst sedan skatten är dragen skulle öka så att du får lite mer pengar (ungefär procent mer sedan skatten är dragen) att röra dig med, vad skulle du helst använda dessa pengar till? Bostad, Totalt.6 intervjuer Kapitalvaror Konsumtion Finansiellt sparande Tveksam, vet ej % Relationen mellan de olika huvudgrupperna har varierat något över tiden. Vid finanskrisens utbrott i oktober 8 minskade prioriteringen av konsumtion. Man satte hellre pengarna i finansiellt sparande. Dessutom blev man mer osäker om vad man skulle göra om man fick mer pengar att röra sig med. Återgången till det mer normala efter finanskrisen kom under sommaren 9. Då blev allmänheten mer benägen att använda pengarna till kapitalvaror. Under hösten ville man också i större utsträckning lägga pengarna på kortsiktigare konsumtion. Prioriteringen av finansiellt sparande gick då ned på en något lägre nivå, och har sedan i stort sett hållit sig på en lägre nivå än den som gällde året innan. Vid några tillfällen har prioriteringen varit högre för konsumtion än för finansiellt sparande. Just nu har intresset för konsumtion och kapitalvaror ökat, vilket talar för en bra julhandel. Projektnummer 9 7

9 Vad man prioriterar man om man får mer pengar att röra sig med? Finansiellt sparande Konsumtion Kapitalvaror Bostad Vet ej 8 9 Diagrammet ovan är en sammanslagning av olika delområden. Tittar man på vad de olika rubrikerna består av fås följande bild för november: Vad man i första hand just nu skulle lägga eventuella extrapengar på är semesterresor, att spara pengarna eller betala skulder samt på möbler och heminredning. Om din inkomst sedan skatten är dragen skulle öka så att du får lite mer pengar (ungefär procent mer sedan skatten är dragen) att röra dig med, vad skulle du helst använda dessa pengar till? Bättre bostad Fritidshus. Möbler, heminredning, Totalt.6 intervjuer TV, radio, stereo, DVD mm Mobiltelefon, bredband mm Maskiner f kök o tvätt Ny bil Begagnad bil Båt. Semester Nya kläder Bättre mat hemma Krog, restaurang Tandläkare Annat. Spara pengarna Köpa aktier mm Köpa försäkring Betala skulder Gåva t barn. Tveksam, vet ej % 6 Projektnummer 9 8

10 . Prioritering för enskilda områden Konsumtion Störst intresse bland konsumtionsområdena röner semesterresor. Drygt var fjärde kvinna vill i första hand lägga pengarna på det. Bland männen är motsvarande andel något lägre; 9 procent. Andel som prioriterar Semesterresor om man får mer pengar att röra sig med? Semesterresor Intresset för nya kläder var uppe på rekordnivå i oktober, men har nu gått tillbaka något. Även här har kvinnorna högre prioritering: 8 procent av kvinnorna prioriterar nya kläder; bland männen är motsvarande andel två procent. Nedgången nu beror på männen; kvinnorna har inte dragit ned på sitt intresse. Projektnummer 9 9

11 Andel som prioriterar Nya kläder om man får mer pengar att röra sig med? 7 6 Nya kläder Männen prioriterar maten både hemma och på krogen i klart högre utsträckning än kvinnorna. Andel som prioriterar bättre mat hemma om man får mer pengar att röra sig med? Bättre och godare mat hemma På senare tid har intresset för att gå ut och äta och dricka ökat. Projektnummer 9

12 Andel som prioriterar restaurangbesök, krogen om man får mer pengar att röra sig med? Restaurangbesök, krogen 8 9 Att någon prioriterar att lägga eventuella extrapengar på tandläkare, läkarvård och/ eller mediciner är ett tecken på att man har det mycket knapert och att välfärdsmaskorna är för stora. Tyvärr kan vi konstatera att det finns en liten grupp även i som prioriterar detta. Andel som prioriterar tandläkare, läkarvård, medicin om man får mer pengar att röra sig med? 6 Tandläkare, läkarvård, medicin 8 9 Projektnummer 9

13 I november har andelen som prioriterar annat ökat. Andel som prioriterar annat, t ex hobby om man får mer pengar att röra sig med? Annat t ex hobby Nedan framgår hur dominerande Semesterresor är bland svaren om konsumtion. Vad man prioriterar man om man får mer pengar att röra sig med? Semesterresor Bättre och godare mat hemma Annat t ex hobby Nya kläder Restaurangbesök, krogen Tandläkare, läkarvård, medicin 8 9 Projektnummer 9

14 Finansiellt sparande I november har som redan nämnts andelen som prioriterar finansiellt sparande minskat medan man istället vill lägga pengarna på konsumtion eller på kapitalvaror. Det påverkar också banksparande. Andel som prioriterar sparande om man får mer pengar att röra sig med? Spara pengarna 8 9 Allmänheten har kraftigt ökat sina skulder de senaste åren och allt fler instanser talar om att vi nu nått en nivå som gör många känsliga när räntan höjs. Ändå sjunker andelen som vill använda eventuella extrapengar till att betala av sina skulder. Vi har i princip haft en nedåtgående trend under hela 9 och, och tendensen är också nedåtgående de senaste månaderna. Projektnummer 9

15 Andel som prioriterar att betala skulder om man får mer pengar att röra sig med? 8 Betala skulder Bland personer som räknar med att få mer pengar att röra sig med nästa år har prioriteringen för att betala skulder sjunkit. Andel som prioriterar att betala skulder om man får mer pengar att röra sig med? Personer som räknar med att få mer pengar nästa år 9 6 Projektnummer 9

16 Och bland personer som räknar med att få mindre pengar nästa år har prioriteringen av att betala skulder om man får mer pengar att röra sig med sjunkit ändå kraftigare. Andel som prioriterar att betala skulder om man får mer pengar att röra sig med? Personer som räknar med att få mindre pengar nästa år 9 7 Till skillnad från för banksparande har intresset för att sätta eventuella extrapengar i aktier och värdepapper ökat i november. Andel som prioriterar Aktier och andra värdepapper om man får mer pengar att röra sig med? 9 Köpa aktier eller andra värdepapper Projektnummer 9

17 Prioriteringen av gåva till barn och barnbarn låg högt i oktober och ligger fortfarande högt, även om det inte är riktigt samma nivå. Andel som prioriterar gåvor till barn och barnbarn om man får mer pengar att röra sig med? 9 Gåva till barn/ barnbarn Nedan kommer en sammanfattning av prioriteringen för det finansiella sparandet. Vad man prioriterar man om man får mer pengar att röra sig med? Spara pengarna Köpa försäkring Gåva till barn/ barnbarn Köpa aktier eller andra värdepapper Betala skulder Projektnummer 9 6

18 Kapitalvaror Viktigast bland alternativen av kapitalvaror är möbler och heminredning, som framför allt prioriteras av kvinnorna. Medan 9 procent av kvinnorna i första hand vill lägga eventuella extrapengar på möbler och heminredning är det bara procent av männen. Andel som prioriterar möbler och heminredning om man får mer pengar att röra sig med? Möbler och heminredning För så kallade bruna varor är könsfördelningen den omvända. Intresset för bruna varor har sjunkit inför julhandeln. Det sjunker bland både män och kvinnor. Andel som prioriterar radio, TV, stereo, DVD etc om man får mer pengar att röra sig med? TV, radio, stereo 8 9 April Dec Apr Dec Apr Projektnummer 9 7

19 Intresset för mobiltelefoner, bredband etc ligger högre nu än under förra hösten. Andel som prioriterar mobiltelefon, bredband, Mpspelare etc om man får mer pengar att röra sig med? Mobiltelefon, bredband, Mpspelare mm April Dec Apr Dec Apr 8 9 Prioriteringen av maskiner för hushållsarbete, kök och tvätt verkar mer variabel nu än t ex i början av 8. Kan det bero på större svängningar i prisnivåerna på marknaden? Eller påverkas det av de ROT-avdrag man nu kan göra? Andel som prioriterar maskiner för hushållsarbete, kök och tvätt om man får mer pengar att röra sig med? Maskiner för hushållsarbete, kök och tvätt April Dec Apr Dec Apr 8 9 Projektnummer 9 8

20 Under finanskriset låg bilförsäljningen i det närmaste nere för vissa märken och lågt för andra. Det skapade ett uppdämt behov. Sedan dess har prioriteringen för bil både ny och begagnad ökat, och bilförsäljningen ökat kraftigt. I oktober och november har dock prioriteringen sjunkit från den mycket höga nivå man nådde upp till i september. Andel som prioriterar bil om man får mer pengar att röra sig med? 6 Fabriksny bil Begagnad bil Ny eller beg bil 8 9 April Dec Apr Dec Apr Men bland personer som räknar med att få mer pengar nästa år är prioriteringen av ny bil fortfarande stigande när vi tittar på rullande tremånaderssiffror för att få tillräckligt stora baser för delgruppen. Andel som prioriterar bil om man får mer pengar att röra sig med? Personer som räknar med att få mer pengar att röra sig med kommande månader 9 Projektnummer 9 9

21 Andelen som i första hand skulle lägga pengarna på båt ökade i november. Andel som prioriterar båt om man får mer pengar att röra sig med? Båt April Dec Apr Dec Apr 8 9 Nedan framgår prioriteringen av de olika kapitalvaruområdenas utveckling i förhållande till varandra. Vad man prioriterar man om man får mer pengar att röra sig med? Möbler och heminredning Mobiltelefon, bredband, Mpspelare mm Fabriksny bil Båt TV, radio, stereo Maskiner för hushållsarbete, kök och tvätt Begagnad bil 8 9 Projektnummer 9

22 Bostad Prioritering av ny permanentbostad ökade successivt från vintern-våren 9. Sannolikt uppstod ett uppdämt behov under finanskrisen, och de mycket låga räntorna spädde på intresset. De nya finansieringsreglerna som innebär att man inte kan låna till hela inköpspriset har nu trätt i kraft. Samtidigt har både Riksbanken och bankerna gått ut och varnat för att hushållen lånar för mycket och att man borde se till att hålla igen för att inte få en bostadsbubbla som senare spricker även i. Nu verkar det som om intresset för att byta upp sig till en bättre bostad har minskat: värdet gick ned både i oktober och november. Andel som prioriterar bättre bostad respektive fritidshus om man får mer pengar att röra sig med? 9 Bättre bostad Fritidshus Projektnummer 9

23 Bland personer som räknar med att få mer pengar att röra sig med sjönk prioriteringen i våras, men de rullande tremånadersvärdena har sedan ökat igen. Andel som prioriterar bättre bostad om man får mer pengar att röra sig med? Personer som räknar med att få mer pengar 9 9 Som alltid vid stickprovsundersökningar gäller att siffrorna är närmevärden, inte exakta. Projektnummer 9

24 . Frågeformulär TILL ALLA. Om din inkomst sedan skatten är dragen skulle öka så att du får lite mer pengar (ungefär procent mer sedan skatten är dragen) att röra dig med, vad skulle du helst använda dessa pengar till? TILL ALLA. Om din inkomst istället skulle minska något (ungefär procent mindre sedan skatten är dragen), vad skulle du då i första hand dra in på? Svarsalternativ till fråga och :. Möbler, heminredning. TV, radio, stereo, DVD etc. Mobiltelefon, bredband, Mpspelare. Maskiner för hushållsarbete, kök och tvätt. Bättre bostad 6. Fritidshus 7. Fabriksny bil 8. Begagnad bil 9. Båt. Semesterresor. Tandläkare, läkarvård, medicin. Nya kläder. Bättre och godare mat hemma. Restaurangbesök, krogen. Spara pengarna 6. Köpa aktier eller andra värdepapper 7. Köpa försäkring 8. Betala skulder 9. Gåva till barn/ barnbarn. Annat vad?. Tveksam, vet ej TILL ALLA. Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu?. Mer pengar. Ungefär som nu. Mindre pengar. Tveksam, vet ej Projektnummer 9

25 6. Appendix A. Publiceringsregler Förtydligande av TNS SIFO ABs allmänna villkor vid publicering Rapport som innehåller resultat från undersökning utförd av Företaget TNS SIFO AB, på en klients uppdrag, är klientens egendom. Copyrighten tillfaller TNS SIFO AB om ej annat överenskommits. Om annat ej skriftligen överenskommits, förblir frågeformulär, data och annat material till samtliga undersökningar TNS SIFO ABs egendom. TNS SIFO AB skall ge sitt skriftliga samtycke till publicering av undersökningsresultat till allmänheten. Samtycke lämnas rutinmässigt om ej särskilda motskäl finns. I TNS SIFO ABs intresse ligger att förhindra felaktigheter i faktaredovisningen och missledande tolkningar av undersökningsresultaten. Om en klient publicerar missvisande siffror eller gör ett missvisande urval av undersökningsresultat, förbehåller sig TNS SIFO AB rätten att publicera korrekta och kompletterande delar av samma undersökning för att redovisa en mer rättvisande och avvägd tolkning. Följande skall ingå i all publicering: frågornas exakta lydelse den intervjuform som använts i undersökningen, t ex telefonintervjuer, besöksintervjuer eller postala enkäter undersökningspopulation, t ex intervjupersonernas ålder antal intervjupersoner tiden för fältarbetet urvalsmetod om annan metod använts än en som är slumpmässig i alla steg Publicerade undersökningsresultat skall normalt ej vara baserade på mindre än intervjuer. Kunden skall alltid ange TNS SIFO AB eller dess kända varumärken som källa. När en klient publicerar resultat från en undersökning av TNS SIFO AB, skall den information som ges i första hand gälla klientens egna produkter och/eller tjänster. Information om undersökningsresultatet förande konkurrenters produkter och tjänster kan innefattas, men skall komma i andra hand i presentationen. Undantag och variationer i dessa regler tillåts då särskilda skäl föreligger och beviljas av TNS SIFO ABs direktion. För att gälla skall sådana undantag och ändringar lämnas skriftligen. Detta förtydligande vid publicering följer TNS SIFO ABs allmänna villkor, 6//. Projektnummer 9

Konsumentklimatet December 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll. TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11

Konsumentklimatet December 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll. TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 07 420 00 fax +46 (0)8 07 420 01 www.tns-sifo.se Konsumentklimatet December 20 119303 Karna Larsson-Toll Innehåll 1. Om undersökningen

Läs mer

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari

Läs mer

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med?

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med? TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 ()8 7 42 fax +46 ()8 7 42 1 www.tns-sifo.se l Ökat intresse för bättre bostad Konsumentklimatet Mars 211 12231 Karna Larsson-Toll

Läs mer

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land?

Läs mer

Höginkomsttagare räknar med att få mer pengar att röra sig med Konsumentklimatet oktober 2009

Höginkomsttagare räknar med att få mer pengar att röra sig med Konsumentklimatet oktober 2009 TNS SIFO 4 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan tel +46 ()8 7 4 fax +46 ()8 7 4 www.tns-sifo.se Höginkomsttagare räknar med att få mer pengar att röra sig med Konsumentklimatet oktober 9 8343

Läs mer

Prioritering av sparande ökar. Konsumentklimatet augusti 2011 1522031 Karna Larsson-Toll

Prioritering av sparande ökar. Konsumentklimatet augusti 2011 1522031 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 wwwtns-sifose Prioritering av sparande ökar Konsumentklimatet augusti 2011 1522031 Karna Larsson-Toll

Läs mer

Fler vill spara eventuella extrapengar. Konsumentklimatet Aug 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Fler vill spara eventuella extrapengar. Konsumentklimatet Aug 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Fler vill spara eventuella extrapengar Konsumentklimatet Aug 2012 1524240

Läs mer

Allmänheten anar bistrare tider och vill spara

Allmänheten anar bistrare tider och vill spara Allmänheten anar bistrare tider och vill spara Konsumentklimatet september 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS Sifo Konsumentklimatet sep 2012 TNS 25.09.2012 JN123456 Innehållsförteckning 1. Om undersökningen

Läs mer

Intresset för bättre bostad ökar

Intresset för bättre bostad ökar Intresset för bättre bostad ökar Konsumentklimatet oktober 2012 1524240 Karna Larsson-Toll och Alexander Sävström TNS Sifo Konsumentklimatet sep 2012 TNS 25.09.2012 JN123456 Innehåll 1. Om undersökningen

Läs mer

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26 Skandias plånboksindex Juni, 2013 2013-06-26 1 Sammanfattning Plånboksindex för juni: Hushållen mer optimistiska än någonsin Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska

Läs mer

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24 Skandias plånboksindex September, 2013 2013-09-24 1 Sammanfattning Plånboksindex för september: Hushållens optimism rasar dramatiskt Skandias senaste plånboksindex, som görs i samarbete med TNS Sifo, visar

Läs mer

Skandias plånboksindex. December, 2014 2015-01-08

Skandias plånboksindex. December, 2014 2015-01-08 Skandias plånboksindex December, 2014 2015-01-08 Sammanfattning Skandias Plånboksindex visar att regeringskrisen och det stundande extravalet gjort att framförallt heltidsarbetande storstadsbor ser mer

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer

Kommunalrådens syn på privatisering av statlig verksamhet

Kommunalrådens syn på privatisering av statlig verksamhet Kommunalrådens syn på privatisering av statlig verksamhet Projektnummer 1513763 2005-06-28 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm Tel: +46 (0)8 507 420 00 Secondary name to Sweden Fax: +46 (0)8

Läs mer

Så sparar svenskarna III

Så sparar svenskarna III Så sparar svenskarna III Institutet för Privatekonomi, oktober 2005 Erika Pahne Innehållsförteckning Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning: Förändringar på totalnivå jämfört med tidigare undersökningar

Läs mer

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi

2007-06-27. en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi 2007-06-27 Hushållens ekonomiska förmåga en studie i hur hushållen klarar sin ekonomi INNEHÅLL FÖRORD 1 SAMMANFATTNING 2 UNDERSÖKNINGEN 3 Förord De senaste åren har allt fler finansiella beslut och allt

Läs mer

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport

Svenskarna och sparande 2012. Resultatrapport Svenskarna och sparande 2012 Resultatrapport Innehåll Inledning 3 Om undersökningen 4 Sammanfattning av resultaten 5 Svenskarnas sparande idag 8 Svenskarnas attityder till sparande 9 Icke-spararna 13 Spararna

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011 e-barometern Q3 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 E-BAROMETERN Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD Posten, Svensk Distanshandel och HUI Research

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar IV

Tonåringarna och deras pengar IV Tonåringarna och deras pengar IV RAPPORT Tonåringarna och deras pengar 2003 Ulla Samuel Institutet för Privatekonomi November 2003 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken Tonåringarna och deras

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer