Konsumentklimatet December Karna Larsson-Toll. TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konsumentklimatet December 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll. TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11"

Transkript

1 TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0) fax +46 (0) Konsumentklimatet December Karna Larsson-Toll

2 Innehåll 1. Om undersökningen 2 2. Resultat i sammandrag 2 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med? 7 4. Prioritering i olika åldersgrupper 9. Ökat intresse för finansiellt sparande 9 6. Minskat intresse för kapitalvaror totalt och specifikt för fabriksnya bilar Frågeformulär Appendix A. Publiceringsregler 19 Projektnummer

3 1. Om undersökningen Allmänheten i ser fortfarande mycket positivt på sin ekonomiska framtid. Det gäller dock inte pensionärerna, där mer än var fjärde tror att de kommer att få mindre pengar att röra sig med nästa år. Under senare tid har Riksbanken gått ut och varnat för att allmänhetens lånande ökat för kraftigt och att många nu är alltför känsliga när räntan går upp. Trots det har prioriteringen för att betala av skulder minskat under lång tid. I december ökade emellertid intresset, vilket skulle kunna vara början på ett trendbrott. Däremot sjunker nu privatmarknadens intresse för fabriksnya bilar efter en period av stora försäljningsökningar. Undersökningen genomfördes under perioden december 20, då intervjuer gjordes i med personer i åldern 1 år och äldre. Undersökningen gjordes online. Tidigare månader har omfattat ungefär lika många intervjuer vardera. Urvalet dras slumpmässigt ur TNS SIFOs onlinepanel, som rekryterats riksrepresentativt via telefon och postala utskick. 2. Resultat i sammandrag Allmänheten i ser just nu mycket positivt på sin ekonomiska framtid. Under september och oktober sjönk optimismen något om den egna ekonomin under det kommande året i samband med diskussionerna kring Grekland och de övriga europeiska problemländerna och eurokrisen. Men i november-december har allmänheten åter blivit mer optimistisk. Tre av tio tror att man kommer att få mer pengar att röra sig med. Ungefär var sjunde tror att man kommer att få mindre pengar. Frågan som ställdes löd: Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? Projektnummer

4 Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? % 30 2 Mer 20 1 Mindre Det innebär att man fortfarande ligger kvar på årshögsta nettoskillnad mellan personer som tror att man kommer att få mer och personer som tror att de kommer att få mindre pengar att röra sig med. Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? Index = Nettoskillnad mellan dem som svarar mer och dem som svarar mindre. Index Källa: TNS SIFO Konsumentklimat, baserat på cirka 00 intervjuer per månad i, webintervjuer 4 Projektnummer

5 Det finns stora skillnader i optimismen mellan könen: bland männen räknar var tredje med att få mer pengar att röra sig med, medan motsvarande siffra bland kvinnorna bara är var fjärde. Kvinnorna är mer benägna att svara att de tror att det kommer att bli ungefär oförändrat. Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? Män Kvinnor Mer Som nu Mindre Vet ej December % Det kan diskuteras vad detta beror på. Möjligen räknar man med att när hjulen snurrar ger det utdelning i form av löneförhöjningar på den privata marknaden, men att politikerna nu inte är lika benägna att tillåta lönerna att höjas i den offentliga sektorn, där betydligt fler kvinnor arbetar. Det finns också mycket stora skillnader i svaren mellan olika åldrar. Den största optimismen finns bland de unga. Där tror nästan fyra av tio att de ska få mer pengar att röra sig med. Den största pessimismen finns bland pensionärerna, där bara fyra procent tror att man kommer att få mer pengar att röra sig med, medan hela 28 procent tror att man kommer att få mindre pengar. Många unga har inte påbörjat sin karriär eller är i början av den och räknar därför med jobb och löneförhöjningar det kommande året. Pensionärerna kan inte vänta sig några löneförhöjningar. Vissa har tagit ut tidsbestämda pensioner som nu är slut. Några skattesänkningar är knappast att vänta för dessa grupper. Däremot är det känt att bromsen i pensionssystemet slår till och att pensionerna ska sänkas. Projektnummer

6 Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? % Mer Som nu Mindre Vet ej December 20 7 De yngsta blev lite mindre optimistiska i september-oktober, men är nu tillbaka till den högre nivån i optimism som gällde innan. Pensionärerna var däremot lite mer optimistiska tidigare under hösten, men blev mindre optimistiska i slutet av året. Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? % 1-29 år år år 4 6+ år Andel som svarar Mer Projektnummer

7 Om allmänheten har rätt i sin känsla om det kommande året kommer ojämlikheten att öka: det är personer i höginkomsthushåll som i störst utsträckning tror att de kommer att få mer pengar, medan det är personer i låghushållsinkomsthushåll som i störst utsträckning räknar med att få mindre pengar att röra sig med. Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? 62 Hushållsinkomst Hög Medel Låg % Mer Som nu Mindre Vet ej December Under det senaste kvartalet har dock låginkomsttagarna blivit mer optimistiska. Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? % Hushållsinkomst Andel som svarar Mer Hög Medel Låg 12 Projektnummer

8 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med? Om man får mer pengar att röra sig med uppger allmänheten i nu i första hand att de prioriterar sitt finansiella sparande. Det innebär att prioriteringen av det finansiella sparandet har ökat och att prioriteringen av konsumtion och kapitalvaror har minskat. Den fråga som ställdes löd: Om din inkomst sedan skatten är dragen skulle öka så att du får lite mer pengar (ungefär procent mer sedan skatten är dragen) att röra dig med, vad skulle du helst använda dessa pengar till? 19 olika fasta svarsalternativ angavs förutom Annat, vad? och Vet ej. Om din inkomst sedan skatten är dragen skulle öka så att du får lite mer pengar (ungefär procent mer sedan skatten är dragen) att röra dig med, vad skulle du helst använda dessa pengar till? Bostad, Dec 20 Totalt intervjuer Kapitalvaror Konsumtion Finansiellt sparande Tveksam, vet ej % 13 Relationen mellan de olika huvudgrupperna har varierat något över tiden. Vid finanskrisens utbrott i oktober 2008 minskade prioriteringen av konsumtion. Man satte hellre pengarna i finansiellt sparande. Dessutom blev man mer osäker om vad man skulle göra om man fick mer pengar att röra sig med. Återgången till det mer normala efter finanskrisen kom under sommaren Då blev allmänheten mer benägen att använda pengarna till kapitalvaror. Under hösten ville man också i större utsträckning lägga pengarna på kortsiktigare konsumtion. Prioriteringen av finansiellt sparande gick då ned på en något lägre nivå, och har sedan i stort sett hållit sig på en lägre nivå än den som gällde året innan. Vid några tillfällen har prioriteringen varit högre för konsumtion än för finansiellt sparande. Men nu ökar prioriteringen för finansiellt sparande igen, medan både prioriteringen av konsumtion och av kapitalvaror minskat i december. Projektnummer

9 Vad man prioriterar man om man får mer pengar att röra sig med? Procent Finansiellt sparande Konsumtion Kapitalvaror Bostad Vet ej Diagrammet ovan är en sammanslagning av olika delområden. Tittar man på vad de olika rubrikerna består av fås följande bild för december: Vad man i första hand just nu skulle lägga eventuella extrapengar på är semesterresor, att spara pengarna eller betala skulder samt på möbler och heminredning. Om din inkomst sedan skatten är dragen skulle öka så att du får lite mer pengar (ungefär procent mer sedan skatten är dragen) att röra dig med, vad skulle du helst använda dessa pengar till? Bättre bostad Fritidshus. Möbler, heminredning, Dec 20 Totalt intervjuer TV, radio, stereo, DVD mm Mobiltelefon, bredband mm Maskiner f kök o tvätt Ny bil Begagnad bil Båt. Semester Nya kläder Bättre mat hemma Krog, restaurang Tandläkare Annat. Spara pengarna Köpa aktier mm Köpa försäkring Betala skulder Gåva t barn. Tveksam, vet ej % 1 Projektnummer

10 4. Prioritering i olika åldersgrupper Olika åldersgrupper prioriterar lite olika. De unga (1-29 år) vill i mycket högre grad än övriga åldersgrupper lägga sina pengar på nya kläder. De vill också i klart högre grad än övriga lägga pengarna på nya tekniska prylar som DVD, ny dator, storbildsskärm, Mp3spelare etc. Här vill man också i högre utsträckning lägga pengar på mat och uteätande. Däremot är man inte lika intresserade av semesterresor åringarna, som ofta tillhör familjer med hemmavarande barn, är de som i störst utsträckning prioriterar att betala av skulder. De har också hög prioritet på semesterresor åringar liknar genomsnittet. Pensionärerna (6+år) prioriterar i högre utsträckning än övriga åldersgrupper bil, både begagnad bil och fabriksny bil, om de får mer pengar att röra sig med. Det är också den åldersgrupp som är mest generös: här prioriterar man i betydligt högre grad än övriga att ge gåvor till barn och/eller barnbarn om man får mer pengar. Om din inkomst sedan skatten är dragen skulle öka så att du får lite mer pengar (ungefär procent mer sedan skatten är dragen) att röra dig med, vad skulle du helst använda dessa pengar till? Bättre bostad Fritidshus. Möbler, heminredning TV, radio, stereo, DVD mm, Dec 20 Totalt intervjuer Olika åldrar Mobiltelefon, bredband mm Maskiner f kök o tvätt Ny bil Begagnad bil Båt. Semester Nya kläder Bättre mat hemma Krog, restaurang Tandläkare Annat. Spara pengarna Köpa aktier mm Köpa försäkring Betala skulder Gåva t barn. Tveksam, vet ej % 17. Ökat intresse för finansiellt sparande Spara pengarna (på bank) I augusti-september-oktober ökade andelen som prioriterade (bank-)sparande, men i november sjönk det något igen och minskningen fortsatte marginellt i december. Om man jämför kvartal för kvartal är intresset emellertid högre i fjärde kvartalet än i tredje kvartalet, så på lite längre sikt är det en uppgång. Projektnummer

11 Andel som prioriterar sparande om man får mer pengar att röra sig med? Procent Spara pengarna Bland personer som räknar med att få mer pengar att röra sig med ökar intresset för att spara pengarna snarare än att använda dem till något annat. (Här används rullande tremånaderssiffror för att få större bastal.) Andel som prioriterar sparande om man får mer pengar att röra sig med? Procent Projektnummer

12 Betala skulder Allmänheten har kraftigt ökat sina skulder de senaste åren och allt fler instanser talar nu om att vi nått en nivå som gör många känsliga när räntan höjs. Det största problemet är bostadspriserna, som ökat kraftigare än lönerna under flera år, vilket innebär att skuldsättningen ökat. För många är skulderna så stora att de aldrig kommer att ha en chans att betala igen dem, bara att betala räntorna på dem. Medan tidigare generationer hade värderingen att man skulle spara först och köpa sedan, fick vi under någon generation värderingen att man kunde låna, bara man kunde klara av att betala under rimlig tid. Nu har vi en generation med värderingen att åtminstone bostadslån aldrig behöver betalas igen. Vi har också haft en lång period av sjunkande prioritering av att betala igen skulder, trots att skulderna ökat kraftigt under samma tid. I december 20 ökade emellertid viljan att använda eventuella extrapengar till att betala av skulder. Andel som prioriterar att betala skulder om man får mer pengar att röra sig med? Procent Betala skulder Det är framför allt de yngre, 1-29 och åringar som nu prioriterar det högre. Observera att för att utjämna slumpeffekterna av att baserna i undergrupperna är små, så har vi här använt rullande tremånadersgenomsnitt, vilket ger en utjämnande effekt och alltså tonar ned uppgången i december. Projektnummer

13 Andel som prioriterar att betala skulder om man får mer pengar att röra sig med? Jämförelse mellan olika åldrar Andelen är totalt sett högre på landsbygden, men det är i storstäderna och i övriga städer och tätorter man nu ökat sin prioritering. Andel som prioriterar att betala skulder om man får mer pengar att röra sig med? Jämförelse mellan personer i storstäder, övriga städer/ tätorter och landsbygd Bland personer som räknar med att få mer pengar att röra sig med nästa år har prioriteringen för att betala skulder ökat något. Projektnummer

14 Andel som prioriterar att betala skulder om man får mer pengar att röra sig med? Personer som räknar med att få mer pengar nästa år Uppgången är kraftigare bland dem som räknar med att få mindre pengar att röra sig med nästa år. Här är alltså möjligheterna att realisera önskan mindre, men önskan starkare, vilket skulle kunna tyda på en ökande medvetenhet om behovet. Andel som prioriterar att betala skulder om man får mer pengar att röra sig med? Personer som räknar med att få mindre pengar nästa år Projektnummer

15 Köpa aktier och andra värdepapper Intresset för att sätta eventuella extrapengar i aktier och värdepapper ökade i november och gick upp ytterligare i december. Andel som prioriterar Aktier och andra värdepapper om man får mer pengar att röra sig med? Procent 9 Köpa aktier eller andra värdepapper Bland personer som räknar med att få mer pengar att röra sig med har prioriteringen ökat sedan i oktober, efter en nedgång tidigare under hösten. Prioriteringen av gåva till barn och barnbarn låg högt i oktober och ligger fortfarande högt, även om det inte är riktigt samma nivå. Projektnummer

16 Andel som prioriterar gåvor till barn och barnbarn om man får mer pengar att röra sig med? Procent 9 Gåva till barn/ barnbarn Nedan kommer en sammanfattning av prioriteringen för det finansiella sparandet. Vad man prioriterar man om man får mer pengar att röra sig med? Procent 30 Spara pengarna Köpa försäkring Gåva till barn/ barnbarn Köpa aktier eller andra värdepapper Betala skulder Projektnummer

17 6. Minskat intresse för kapitalvaror totalt och specifikt för fabriksnya bilar Intresset för kapitalvaror har till skillnad från finansiellt sparande minskat. Det gäller inte samtliga kapitalvaror. T ex har intresset för radio, TV stereo etc ökat kraftigt i december. Däremot har intresset för fabriksnya bilar sjunkit. Under finanskrisen, när den ekonomiska osäkerheten var stor, la människor planer på att köpa ny bil på is tills vidare. Hösten 2009 ökade intresset, men försäljningen kom inte igång igen på riktigt förrän hösten 20, då den istället blev betydligt större än branschen vågat förutsäga. Nu verkar det som om det uppdämda intresset från privatmarknaden skulle ha täckts: Prioriteringen sjönk betydligt i december. Andel som prioriterar fabriksny bil om man får mer pengar att röra sig med? Procent Bland personer som räknar med att få mer pengar att röra sig med det kommande året syns nedgången också tydligt, efter en kontinuerlig uppgång tidigare under året. Projektnummer

18 Andel som prioriterar bil om man får mer pengar att röra sig med? Personer som räknar med att få mer pengar att röra sig med kommande 12 månader Prioriteringen av kapitalvaror totalt har utvecklat sig på följande sätt. Vad man prioriterar man om man får mer pengar att röra sig med? Procent Möbler och heminredning Mobiltelefon, bredband, Mp3spelare mm Fabriksny bil Båt TV, radio, stereo Maskiner för hushållsarbete, kök och tvätt Begagnad bil Som alltid vid stickprovsundersökningar gäller att siffrorna är närmevärden, inte exakta. Projektnummer

19 7. Frågeformulär TILL ALLA 1. Om din inkomst sedan skatten är dragen skulle öka så att du får lite mer pengar (ungefär procent mer sedan skatten är dragen) att röra dig med, vad skulle du helst använda dessa pengar till? TILL ALLA 2. Om din inkomst istället skulle minska något (ungefär procent mindre sedan skatten är dragen), vad skulle du då i första hand dra in på? Svarsalternativ till fråga 1 och 2: 1. Möbler, heminredning 2. TV, radio, stereo, DVD etc 3. Mobiltelefon, bredband, Mp3spelare 4. Maskiner för hushållsarbete, kök och tvätt. Bättre bostad 6. Fritidshus 7. Fabriksny bil 8. Begagnad bil 9. Båt. Semesterresor 11. Tandläkare, läkarvård, medicin 12. Nya kläder 13. Bättre och godare mat hemma 14. Restaurangbesök, krogen 1. Spara pengarna 16. Köpa aktier eller andra värdepapper 17. Köpa försäkring 18. Betala skulder 19. Gåva till barn/ barnbarn 20. Annat vad? 21. Tveksam, vet ej TILL ALLA 3. Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? 1. Mer pengar 2. Ungefär som nu 3. Mindre pengar 4. Tveksam, vet ej Projektnummer

20 8. Appendix A. Publiceringsregler Förtydligande av TNS SIFO ABs allmänna villkor vid publicering Rapport som innehåller resultat från undersökning utförd av Företaget TNS SIFO AB, på en klients uppdrag, är klientens egendom. Copyrighten tillfaller TNS SIFO AB om ej annat överenskommits. Om annat ej skriftligen överenskommits, förblir frågeformulär, data och annat material till samtliga undersökningar TNS SIFO ABs egendom. TNS SIFO AB skall ge sitt skriftliga samtycke till publicering av undersökningsresultat till allmänheten. Samtycke lämnas rutinmässigt om ej särskilda motskäl finns. I TNS SIFO ABs intresse ligger att förhindra felaktigheter i faktaredovisningen och missledande tolkningar av undersökningsresultaten. Om en klient publicerar missvisande siffror eller gör ett missvisande urval av undersökningsresultat, förbehåller sig TNS SIFO AB rätten att publicera korrekta och kompletterande delar av samma undersökning för att redovisa en mer rättvisande och avvägd tolkning. Följande skall ingå i all publicering: frågornas exakta lydelse den intervjuform som använts i undersökningen, t ex telefonintervjuer, besöksintervjuer eller postala enkäter undersökningspopulation, t ex intervjupersonernas ålder antal intervjupersoner tiden för fältarbetet urvalsmetod om annan metod använts än en som är slumpmässig i alla steg Publicerade undersökningsresultat skall normalt ej vara baserade på mindre än 00 intervjuer. Kunden skall alltid ange TNS SIFO AB eller dess kända varumärken som källa. När en klient publicerar resultat från en undersökning av TNS SIFO AB, skall den information som ges i första hand gälla klientens egna produkter och/eller tjänster. Information om undersökningsresultatet förande konkurrenters produkter och tjänster kan innefattas, men skall komma i andra hand i presentationen. Undantag och variationer i dessa regler tillåts då särskilda skäl föreligger och beviljas av TNS SIFO ABs direktion. För att gälla skall sådana undantag och ändringar lämnas skriftligen. Detta förtydligande vid publicering följer TNS SIFO ABs allmänna villkor, 26/04/ Projektnummer

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari

Läs mer

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med?

Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med? TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 ()8 7 42 fax +46 ()8 7 42 1 www.tns-sifo.se l Ökat intresse för bättre bostad Konsumentklimatet Mars 211 12231 Karna Larsson-Toll

Läs mer

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land?

Läs mer

Prioritering av sparande ökar. Konsumentklimatet augusti 2011 1522031 Karna Larsson-Toll

Prioritering av sparande ökar. Konsumentklimatet augusti 2011 1522031 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 wwwtns-sifose Prioritering av sparande ökar Konsumentklimatet augusti 2011 1522031 Karna Larsson-Toll

Läs mer

Fler vill spara eventuella extrapengar. Konsumentklimatet Aug 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Fler vill spara eventuella extrapengar. Konsumentklimatet Aug 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Fler vill spara eventuella extrapengar Konsumentklimatet Aug 2012 1524240

Läs mer

Intresset för bättre bostad ökar

Intresset för bättre bostad ökar Intresset för bättre bostad ökar Konsumentklimatet oktober 2012 1524240 Karna Larsson-Toll och Alexander Sävström TNS Sifo Konsumentklimatet sep 2012 TNS 25.09.2012 JN123456 Innehåll 1. Om undersökningen

Läs mer

Allmänheten anar bistrare tider och vill spara

Allmänheten anar bistrare tider och vill spara Allmänheten anar bistrare tider och vill spara Konsumentklimatet september 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS Sifo Konsumentklimatet sep 2012 TNS 25.09.2012 JN123456 Innehållsförteckning 1. Om undersökningen

Läs mer

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26 Skandias plånboksindex Juni, 2013 2013-06-26 1 Sammanfattning Plånboksindex för juni: Hushållen mer optimistiska än någonsin Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska

Läs mer

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24 Skandias plånboksindex September, 2013 2013-09-24 1 Sammanfattning Plånboksindex för september: Hushållens optimism rasar dramatiskt Skandias senaste plånboksindex, som görs i samarbete med TNS Sifo, visar

Läs mer

Skandias plånboksindex. December, 2014 2015-01-08

Skandias plånboksindex. December, 2014 2015-01-08 Skandias plånboksindex December, 2014 2015-01-08 Sammanfattning Skandias Plånboksindex visar att regeringskrisen och det stundande extravalet gjort att framförallt heltidsarbetande storstadsbor ser mer

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2012

Hushållsbarometern våren 2012 Hushållsbarometern våren 2012 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi Maj 2012 swedbank.se/privatekonomi Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Resultat; utfall och förändringar... 5 Om undersökningen...

Läs mer

Kommunalrådens syn på privatisering av statlig verksamhet

Kommunalrådens syn på privatisering av statlig verksamhet Kommunalrådens syn på privatisering av statlig verksamhet Projektnummer 1513763 2005-06-28 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm Tel: +46 (0)8 507 420 00 Secondary name to Sweden Fax: +46 (0)8

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Den svenska bolånemarknaden 2014

Den svenska bolånemarknaden 2014 Den svenska bolånemarknaden 214 1 APRIL 214 1 april 214 Dnr 13-7755 Innehåll SAMMANFATTNING 3 BAKGRUND 4 Beskrivning av undersökningen 4 SVENSKA BOLÅNETAGARE 7 Blancolån 8 Hushåll med belåningsgrader över

Läs mer

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012 Medelklass utan medel Länsförsäkringars sparrapport 212 1 Innehållsförteckning 1. Fler saknar sparkapital och månadssparande jämfört med 21... 5 1.1 Andelen utan sparkapital har ökat... 5 1.2 En av fem

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011 e-barometern Q3 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 E-BAROMETERN Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD Posten, Svensk Distanshandel och HUI Research

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar IV

Tonåringarna och deras pengar IV Tonåringarna och deras pengar IV RAPPORT Tonåringarna och deras pengar 2003 Ulla Samuel Institutet för Privatekonomi November 2003 Institutet för Privatekonomi, FöreningsSparbanken Tonåringarna och deras

Läs mer

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo?

32 procent bor. 42 200 vill ha egen. 27 800 bostäder behövs. 16 300 har svårt att klara. Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Unga vuxnas boende Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Göteborgsregionen 215 Undersökning från Hyresgästföreningen 32 procent bor med osäkra villkor 42 2 vill ha egen bostad men saknar det idag 27 8 bostäder

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2014 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2014 1 PRIVATEKONOMI 5 JUNI 2014 Bo & Låna Varannan jämför inte räntor Swedbank har mest trogna kunder 31 procent

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer