Innehåll. 1. Om undersökningen Konsumentklimatet inför andra kvartalet Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. 1. Om undersökningen 2. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 2011 2. 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med?"

Transkript

1 TNS SIFO Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 () fax +46 () l Ökat intresse för bättre bostad Konsumentklimatet Mars Karna Larsson-Toll

2 Innehåll 1. Om undersökningen 2 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med? 6 4. Vad drar man in på om man måste dra åt svångremmen? 7. Prioritering mer i detalj 9 6. Frågeformulär 1 7. Appendix A. Publiceringsregler 16 Projektnummer

3 1. Om undersökningen Den senaste tidens världshändelser med oroligheter i arabvärlden och jordbävning, tsunami och kärnkraftsolycka i Japan tycks ha gjort svenskarna mer hembundna. Man har blivit mindre intresserade av semesterresor och mer intresserade av att satsa på en bättre bostad, på att renovera eller inreda bostaden och på att äta och dricka gott. Man vill också i större utsträckning spara pengarna nu eller möjligen betala av sina skulder än att investera i aktier eller andra värdepapper. Optimismen när det gäller om man kommer att få mer pengar att röra sig med under det kommande året är inte riktigt lika stor i mars som tidigare. Undersökningen genomfördes under perioden 7-1 mars 211, då 1 11 intervjuer gjordes i Sverige med personer i åldern 1 år och äldre. Undersökningen gjordes online. Tidigare månader har omfattat ungefär lika många intervjuer vardera. Urvalet dras slumpmässigt ur TNS SIFOs webbpanel, som rekryterats riksrepresentativt via telefon och postala utskick. 2. Konsumentklimatet inför andra kvartalet 211 I mars 211 är det fortfarande fler som tror på en bättre ekonomi för egen del det kommande året än som tror på en försämrad ekonomi. Men den senaste månadens utveckling i värden, med jordbävning, tsunami, kärnkraftsolycka i Japan och oroligheter i bland annat Libyen har inneburit en något minskad optimism. Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? % Mer Mindre Den fråga som ställdes löd: Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? Projektnummer

4 Jämfört med i februari innebär det en nedgång i nettoskillnaden. Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? Index = Nettoskillnad mellan dem som svarar mer och dem som svarar mindre. Index Källa: TNS SIFO Konsumentklimat, baserat på cirka 1 intervjuer per månad i Sverige, webintervjuer 4 Nedgången har skett bland både män och kvinnor. Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? % Andel som svarar Mer Män Kvinnor Pensionärerna är för de mest pessimistiska. Bland dem tror mellan var fjärde och var femte, 22 procent, att de kommer att få mindre pengar att röra sig med, medan bara 8 procent tror att de kommer att få mer pengar. Projektnummer

5 Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? % Mer Som nu Mindre Vet ej Mars Jämfört med i mars har pensionärerna inte ändrat uppfattning så mycket. Det är istället framför allt de yngsta och -64-åringarna, som svarar för nedgången. Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? % 1-29 år 3-49 år -64 år 4 6+ år Andel som svarar Mer Projektnummer

6 Det är i första hand de som redan har hög hushållsinkomst som räknar med att få det bättre, medan personer med låg hushållsinkomst inte tror det i samma utsträckning. Bland personer i låginkomsthushåll väger det jämnt mellan personer som tror att man kommer att få mer och personer som tror att man kommer att få mindre pengar att röra sig med. Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? Hushållsinkomst Hög Medel Låg % Mer Som nu Mindre Vet ej Mars Nedgången i mars beror i första hand på att personer i hushåll medmedelhög och låg hushushållsinkomst blivit mindre optimistiska. Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? % Hushållsinkomst Andel som svarar Mer Hög Medel Låg Projektnummer 12231

7 3. Vad prioriterar man om man får mer att röra sig med? Om man får mer pengar att röra sig med uppger allmänheten i Sverige nu i första hand att de prioriterar sin konsumtion. Den fråga som ställdes löd: Om din inkomst sedan skatten är dragen skulle öka så att du får lite mer pengar (ungefär procent mer sedan skatten är dragen) att röra dig med, vad skulle du helst använda dessa pengar till? 19 olika fasta svarsalternativ angavs förutom Annat, vad? och Vet ej. Vi har klumpat ihop dessa kategorier till fyra olika samt tveksam, vet ej. Det man vill satsa eventuella extrapengar på är i första hand någon form av konsumtion. I andra hand är det någon form av finansiellt sparande. Om din inkomst sedan skatten är dragen skulle öka så att du får lite mer pengar (ungefär procent mer sedan skatten är dragen) att röra dig med, vad skulle du helst använda dessa pengar till? Bostad Sverige, Mars 211 Totalt 1.11 intervjuer Kapitalvaror Konsumtion Finansiellt sparande Tveksam, vet ej % 12 Jämfört med förra månaden har andelen som vill satsa pengarna på någon form av finansiellt sparande gått upp, medan andelen som vill satsa dem på konsumtion minskat. Men fortfarande ligger prioriteringen av konsumtionen högre än finansiellt sparande. Prioriteringen av kapitalvaror sjönk i februari och har hållit sig på den lägre nivån även i mars, efter att ha legat på en hög nivå ända sedan sommaren 29 (efter finanskrisens uppdämda behov). Projektnummer

8 Vad man prioriterar man om man får mer pengar att röra sig med? Sverige Procent Finansiellt sparande Konsumtion Kapitalvaror Bostad Vet ej Månadsmätning Vad drar man in på om man måste dra åt svångremmen? Vi ställde också en fråga om vad man drar in på vid inskränkningar: Om din inkomst istället skulle minska något (ungefär procent mindre sedan skatten är dragen), vad skulle du då i första hand dra in på? 19 olika fasta svarsalternativ angavs förutom Annat, vad? och Vet ej, och även här klumpades dessa ihop till fyra huvudgrupper. Konsumtionen är just nu det verkliga dragspelet. Om man måste inskränka sig är det också i första hand där man drar in. Projektnummer

9 Om din inkomst sedan skatten är dragen skulle minska något (ungefär procent mer sedan skatten är dragen) vad skulle du då i första hand dra in på? Bostad Sverige, Mars 211 Totalt 1.11 intervjuer Kapitalvaror Konsumtion Finansiellt sparande Tveksam, vet ej % 14 Jämfört med i februari är det nu fler som skulle dra in på någon form av sparande och konsumtion om de får mindre pengar att röra sig med. Vad man drar man in på om man får mindre pengar att röra sig med? Sverige Procent Finansiellt sparande Konsumtion Kapitalvaror Bostad Vet ej Månadsmätning 1 Projektnummer

10 . Prioritering mer i detalj Prioritering av bostad Det har varit mycket tal om en bostadsbubblas vara eller inte vara under senare tid liksom om bostadskundernas ökade skuldsättning. De senaste månaderna har en ökande andel velat sätta eventuella extrapengar på en bättre bostad. Långtidstrenden är också snarast på väg upp. Andel som prioriterar Bättre permanentbostad resp fritidshus om man får mer pengar att röra sig med? Sverige Procent 1 Bättre permanentbostad Fritidshus Summa bostad Mars Jan Nov Sept Juli Maj Mars Jan Nov Sept Juli Maj Mars Jan Nov Sept Juli Maj Mars Jan Månadsmätning 16 Det är i första hand personer som räknar med att få mer pengar att röra sig med som drar upp prioriteringen för permanentbostad. Personer som väntar sig att få mer pengar att röra sig med: Projektnummer

11 Visserligen har också andelen som skulle dra ned på just bättre permanentbostad om man fick det sämre ökat något, men dels är det en lägre andel av hela befolkningen, dels är det färre som räknar med att få mindre pengar att röra sig med. Enligt detta skulle alltså efterfrågan öka mer än utbudet, vilket snarare tyder på fortsatta prisökningar än motsatsen. Den senaste månadens uppgång i prioritering har framför allt skett i storstäderna och på landsbygden, inte i övriga städer / tätorter. I första hand är det de unga som vill ha en bättre bostad, och det är också där den största ökningen skett nu. Men även bland pensionärer har prioriteringen för att använda eventuella extrapengar till bättre (permanent-)bostad ökat. Projektnummer

12 Om man delar upp intresset i grupper i olika livsstadier, för att få en uppfattning om vad det kan tänkas vara för bostäder de unga är intresserade av, visar det sig att den största uppgången nu skett bland unga par utan barn snarare än unga ensamstående och bland unga med barn under skolåldern. Det är därför troligen inte de allra minsta lägenheterna som ökar i attraktivitet nu, utan snarare lite större och villor/ radhus. Prioritering av Kapitalvaror Samtidigt som intresset för att lägga pengar på en bättre (permanentbostad) har ökat, så har också intresset för att investera i möbler/ heminredning och annat till bostaden (så kallade bruna varor respektive vita varor ökat i mars. Projektnummer

13 Däremot har intresset för ny bil svalnat. Intresset var som störst i september, både för fabriksny bil och för begagnad bi, för att sedan sjunka. I mars har intresset sjunkit för fabriksny bil, medan intresset för en billigare, begagnad bil ökat något, så att det nu är fler som vill satsa på begagnad än som vill satsa på en fabriksny bil. Vad man prioriterar man om man får mer pengar att röra sig med? Sverige Procent Fabriksny bil Begagnad bil Månadsmätning 18 Prioritering för Konsumtionsvaror Det viktigaste alternativet bland konsumtionsvarorna är semesterresor. Med allt som hänt i världen den senaste tiden tycks många hellre vilja stanna hemma. Andelen som prioriterar semesterresor har sjunkit under mars. Men det ligger fortfarande på en hög nivå jämfört med de senaste åren. Projektnummer

14 Vad prioriterar man om man får mer pengar att röra sig med? Procent 3 3 Semesterresor Månadsmätning 19 Också för nya kläder har prioriteringen sjunkit i februari-mars. Vad prioriterar man om man får mer pengar att röra sig med? Procent Nya kläder Månadsmätning 2 Projektnummer

15 Istället har intresset för maten ökat. I första hand är det hemmamaten man vill satsa mer på. Men även besök på restaurang/ krog har gått upp i februari-mars. Vad prioriterar man om man får mer pengar att röra sig med? Procent 4 Bättre och godare mat hemma Restaurangbesök, krogen Månadsmätning 21 Prioritering av finansiellt sparande Den senaste tidens världshändelser har inneburit ett svagt sjunkande intresse för att sätta eventuella extrapengar i aktier eller andra värdepapper. Istället har det blivit något fler som vill spara pengarna (på banken). I mars ökade också prioriteringen för att betala av sina skulder marginellt jämfört med i februari. Vad man prioriterar man om man får mer pengar att röra sig med? Sverige Procent 3, Spara pengarna Köpa försäkring Gåva till barn/ barnbarn Köpa aktier eller andra värdepapper Betala skulder 2, 2, 1, 1,,, Månadsmätning 29 Som alltid vid stickprovsundersökningar gäller att siffrorna är närmevärden, inte exakta. Projektnummer

16 6. Frågeformulär TILL ALLA 1. Om din inkomst sedan skatten är dragen skulle öka så att du får lite mer pengar (ungefär procent mer sedan skatten är dragen) att röra dig med, vad skulle du helst använda dessa pengar till? TILL ALLA 2. Om din inkomst istället skulle minska något (ungefär procent mindre sedan skatten är dragen), vad skulle du då i första hand dra in på? Svarsalternativ till fråga 1 och 2: 1. Möbler, heminredning 2. TV, radio, stereo, DVD etc 3. Mobiltelefon, bredband, Mp3spelare 4. Maskiner för hushållsarbete, kök och tvätt. Bättre bostad 6. Fritidshus 7. Fabriksny bil 8. Begagnad bil 9. Båt 1. Semesterresor 11. Tandläkare, läkarvård, medicin 12. Nya kläder 13. Bättre och godare mat hemma 14. Restaurangbesök, krogen 1. Spara pengarna 16. Köpa aktier eller andra värdepapper 17. Köpa försäkring 18. Betala skulder 19. Gåva till barn/ barnbarn 2. Annat vad? 21. Tveksam, vet ej TILL ALLA 3. Tror du att du under de kommande tolv månaderna kommer att ha mer eller mindre pengar att röra dig med än vad du har nu, eller ungefär som nu? 1. Mer pengar 2. Ungefär som nu 3. Mindre pengar 4. Tveksam, vet ej Projektnummer

17 7. Appendix A. Publiceringsregler Förtydligande av TNS SIFO ABs allmänna villkor vid publicering Rapport som innehåller resultat från undersökning utförd av Företaget TNS SIFO AB, på en klients uppdrag, är klientens egendom. Copyrighten tillfaller TNS SIFO AB om ej annat överenskommits. Om annat ej skriftligen överenskommits, förblir frågeformulär, data och annat material till samtliga undersökningar TNS SIFO ABs egendom. TNS SIFO AB skall ge sitt skriftliga samtycke till publicering av undersökningsresultat till allmänheten. Samtycke lämnas rutinmässigt om ej särskilda motskäl finns. I TNS SIFO ABs intresse ligger att förhindra felaktigheter i faktaredovisningen och missledande tolkningar av undersökningsresultaten. Om en klient publicerar missvisande siffror eller gör ett missvisande urval av undersökningsresultat, förbehåller sig TNS SIFO AB rätten att publicera korrekta och kompletterande delar av samma undersökning för att redovisa en mer rättvisande och avvägd tolkning. Följande skall ingå i all publicering: frågornas exakta lydelse den intervjuform som använts i undersökningen, t ex telefonintervjuer, besöksintervjuer eller postala enkäter undersökningspopulation, t ex intervjupersonernas ålder antal intervjupersoner tiden för fältarbetet urvalsmetod om annan metod använts än en som är slumpmässig i alla steg Publicerade undersökningsresultat skall normalt ej vara baserade på mindre än 1 intervjuer. Kunden skall alltid ange TNS SIFO AB eller dess kända varumärken som källa. När en klient publicerar resultat från en undersökning av TNS SIFO AB, skall den information som ges i första hand gälla klientens egna produkter och/eller tjänster. Information om undersökningsresultatet förande konkurrenters produkter och tjänster kan innefattas, men skall komma i andra hand i presentationen. Undantag och variationer i dessa regler tillåts då särskilda skäl föreligger och beviljas av TNS SIFO ABs direktion. För att gälla skall sådana undantag och ändringar lämnas skriftligen. Detta förtydligande vid publicering följer TNS SIFO ABs allmänna villkor, 26/4/2. 3 Projektnummer

Prioritering av sparande ökar. Konsumentklimatet augusti 2011 1522031 Karna Larsson-Toll

Prioritering av sparande ökar. Konsumentklimatet augusti 2011 1522031 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 wwwtns-sifose Prioritering av sparande ökar Konsumentklimatet augusti 2011 1522031 Karna Larsson-Toll

Läs mer

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land?

Läs mer

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari

Läs mer

Allmänheten anar bistrare tider och vill spara

Allmänheten anar bistrare tider och vill spara Allmänheten anar bistrare tider och vill spara Konsumentklimatet september 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS Sifo Konsumentklimatet sep 2012 TNS 25.09.2012 JN123456 Innehållsförteckning 1. Om undersökningen

Läs mer

Intresset för bättre bostad ökar

Intresset för bättre bostad ökar Intresset för bättre bostad ökar Konsumentklimatet oktober 2012 1524240 Karna Larsson-Toll och Alexander Sävström TNS Sifo Konsumentklimatet sep 2012 TNS 25.09.2012 JN123456 Innehåll 1. Om undersökningen

Läs mer

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26

Skandias plånboksindex. Juni, 2013 2013-06-26 Skandias plånboksindex Juni, 2013 2013-06-26 1 Sammanfattning Plånboksindex för juni: Hushållen mer optimistiska än någonsin Skandia redovisar stark framtidstro i sin undersökning av hushållens ekonomiska

Läs mer

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24

Skandias plånboksindex. September, 2013 2013-09-24 Skandias plånboksindex September, 2013 2013-09-24 1 Sammanfattning Plånboksindex för september: Hushållens optimism rasar dramatiskt Skandias senaste plånboksindex, som görs i samarbete med TNS Sifo, visar

Läs mer

Skandias plånboksindex. December, 2014 2015-01-08

Skandias plånboksindex. December, 2014 2015-01-08 Skandias plånboksindex December, 2014 2015-01-08 Sammanfattning Skandias Plånboksindex visar att regeringskrisen och det stundande extravalet gjort att framförallt heltidsarbetande storstadsbor ser mer

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012

Medelklass utan medel. Länsförsäkringars sparrapport 2012 Medelklass utan medel Länsförsäkringars sparrapport 212 1 Innehållsförteckning 1. Fler saknar sparkapital och månadssparande jämfört med 21... 5 1.1 Andelen utan sparkapital har ökat... 5 1.2 En av fem

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Unga vuxnas boende 1997-2009

Unga vuxnas boende 1997-2009 Unga vuxnas boende 1997-2009 Hur bor 20 27-åringarna? Hur vill de bo? Sven Bergenstråhle 2 Sammanfattning SKOP har på uppdrag av Hyresgästföreningen intervjuat 4 441 unga vuxna i åldern 20 till 27 år i

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Hushållens finansiella förmåga

Hushållens finansiella förmåga 17 JUNI 2009 DNR 08-9972-102 2009:11 Hushållens finansiella förmåga EN STUDIE AV SVENSKA HUSHÅLLS PRIVATEKONOMI INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 STABILA HUSHÅLL MED LITE INTRESSE FÖR EKONOMI 2 Om undersökningen

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Pressmeddelande 22 november, 2012

Pressmeddelande 22 november, 2012 Pressmeddelande 22 november, 212 Ju större bolån, desto sämre amorteringsvilja Tre av fyra hushåll med bolån amorterar, men ju större bolånen är desto mindre amorterar man. Flest amorterare finns i grupperna

Läs mer

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011

e-barometern Q3 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research E-BAROMETERN Q3 2011 e-barometern Q3 2011 Den svenska detaljhandelns utveckling inom e-handeln 1 E-BAROMETERN Posten i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research »FÖRORD Posten, Svensk Distanshandel och HUI Research

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen

Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen SMÅFÖRETAGS- BAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjukturen VÄRMLANDS LÄN Juni 15 Innehåll Småföretagsbarometern... 2 Sammanfattning

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009

Rapport. Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 Rapport Unga vuxnas boende i Malmö och Lund 2003 och 2009 HUR BOR 20 27-ÅRINGARNA? HUR VILL DE BO? Sven Bergenstråhle 2 (54) I sammandrag 27 000 unga i Malmö och Lund saknar egen bostad Det har blivit

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Var tionde hushåll saknar buffert

Var tionde hushåll saknar buffert Var tionde hushåll saknar buffert Kreditbarometer September 2014 Välkomen till Lindorffs kreditbarometer På senare år har svenskarnas skuldsättning debatterats flitigt. Hösten 2010 infördes ett bolånetak

Läs mer

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen

Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Skogsägarnas uppfattningar och förväntningar på konjunkturen Försiktig optimism bland skogsägarna Skogsbarometern är en årlig Sifo-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar

Läs mer