Kommunalrådens syn på privatisering av statlig verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunalrådens syn på privatisering av statlig verksamhet"

Transkript

1 Kommunalrådens syn på privatisering av statlig verksamhet Projektnummer Sifo Research & Consulting SE Stockholm Tel: +46 (0) Secondary name to Sweden Fax: +46 (0) Research International AB Visiting address: Linnégatan Registered Office: Stockholm Corp. Identity No.: SE

2 Om undersökningen Ämne: Undersökning om kommunalrådens syn på privatisering av statlig verksamhet Projektnummer: Uppdragsgivare: SEKO Tid för fältarbete: 8 22 juni, 2005 Antal genomförda intervjuer: 262 Intervjuade: Kommunalråd i Sverige Intervjumetod: Projektledare: Tel efonintervjuer Toivo Sjörén Programmerare: Sofie Cederlund Denna rapport är kundens egendom. Frågeformulär och övrigt material till denna undersökning förblir Sifo Research & Consultings egendom. Vid publicering skall Sifo Research & Consultings publiceringsregler gälla. Se Appendix sista sidan. 2

3 Inledning SEKO har gett Sifo i uppdrag att genomföra en undersökning om Sveriges kommunalråds syn på privatisering av statlig verksamhet. Målgruppen för undersökningen är Sveriges kommunalråd. Vi har genomfört intervjuer med 262 kommunalråd. Undersökningen har genomförts i Sifos Telefoncentral i Ronneby. I rapporten redovisas huvudresultaten av undersökningen. I tabellbilagan kan man studera resultaten mer i detalj, till exempel för ett visst parti eller skillnaden mellan de politiska blocken. I tabellerna finns + respektive - tecken som markerar statistisk signifikant avvikelse inom grupperna. När man studerar resultaten på totalnivå, dvs. bland samtliga kommunalråd som deltagit i undersökningen bör man vara medveten om kommunalrådens politiska tillhörighet. På en direkt fråga har kommunalråden redovisat följande partitillhörighet: Borgerliga blocket = 47% (m 18%, fp 7%, c 19%, kd 3%) Socialistiska blocket = 50% (s 46%, v = 4%) Miljöpartiet = 3% Annat parti = 1% 3

4 Sammanfattning av resultaten Det är ungefär lika många kommunalråd som tycker att avregleringen, som skett inom många områden, varit bra (49%) som tycker att den varit dålig (50%). De borgerliga sympatisörerna tycker i markant högre utsträckning (80%) än de socialistiska att avregleringen varit bra (21%). Mindre än hälften (43%) bedömer att den genomförda avregleringen gett en positiv samhällsekonomisk effekt. Bland de borgerliga är det 74% som bedömer att avregleringen gett en positiv samhällsekonomisk effekt medan motsvarande andel för socialisterna är 15%. En klar majoritet anser att Telemarknaden (62%) är det område där avregleringen fungerat bäst. Därefter följer Elmarknaden (16%), Post (11%) och Järnvägar (10%). De områden där man anser att avregleringen fungerat sämst är Järnvägar (44%) och Elmarknaden (41%) följt av Post (35%) och Tele (7%). Den största andelen av kommunalråden (39%) tycker att man i framtiden ska återreglera vissa verksamheter. Det är ungefär lika många som tycker att man ska öka avregleringen (30%) som tycker att den ska vara som den är idag (27%). En majoritet av de borgerliga sympatisörerna (59%) anser att man ska öka avregleringen medan en majoritet av socialisterna (60%) anser att man ska återreglera vissa verksamheter. 4

5 Sammanfattning forts. 43% av kommunalråden tror inte att någon av de nämnda områdena skulle drivas bättre som offentligt monopol. De borgerliga sympatisörerna har denna åsikt i markant högre utsträckning (66%) än de socialistiska (21%). De områden som man tror skulle kunna drivas bättre som offentligt monopol är framför allt Post (32%) och Järnvägar (28%) följt av El (20%) och Telemarknaden (8%). Det är en större andel av kommunalråden som tycker att man tvingas göra för många val (53%) jämfört med de som tycker att det är bra med många valmöjligheter (44%). De borgerliga sympatisörerna tycker i klart större utsträckning (72%) än de socialistiska (19%) att det är bra med många valmöjligheter. När det gäller de offentliga upphandlingarna så är det främst följande krav som man tycker att stat och kommun kan ställa på leverantörerna: Miljökrav på verksamheten (96%), Kvalitet och service (95%) och Att företaget anlitar seriösa underleverantörer (92%). Bland de socialistiska sympatisörerna tycker nästan alla (98%) att man kan ställa kravet att Bolaget har kollektivavtal med svenskt fack. Huvudresultaten, på totalnivå, redovisas också i form av diagram på de följande sidorna. 5

6 Fråga 1: Hur ser du rent generellt på den avreglering som skett inom många områden, till exempel elmarknaden, järnvägen, posten, telemarknaden? Tycker du att den varit? Mycket bra Ganska bra Mycket bra Ganska bra Ganska dålig Mycket dålig Ganska dålig 42 Mycket dålig % 6

7 Fråga 2: Bedömer du rent generellt att de genomförda avregleringarna gett en positiv samhällsekonomisk effekt? 8% 43% Ja Nej 49% 7

8 Fråga 3: På vilka områden tycker du avregleringen fungerat bäst? Tele 62 El 16 Post 11 Järnvägar 10 Annat svar, se listning % 8

9 Fråga 4: På vilka områden tycker du avregleringen fungerat sämst? Järnvägar 44 El 41 Post 35 Tele 7 Annat svar, se listning % 9

10 Fråga 5: Hur tycker du att man ska göra i framtiden? Tycker du att man ska öka avregleringen, låta vara som den är eller återreglera vissa verksamheter? Öka avregleringen 30 Låta vara som det är 27 Återreglera vissa verksamheter % 10

11 Fråga 7: Tror du att någon av följande branscher helt eller delvis skulle drivas bättre som offentligt monopol? Post 32 Järnvägar 28 El 20 Tele 8 Annat svar, se listning 2 3 Nej % 11

12 Fråga 9: Idag får många människor göra många olika val när det gäller telefonbolag, elbolag, pensioner med mera. Tycker du rent generellt att det är bra med dessa valmöjligheter eller tycker du att människor tvingas göra för många olika val? 3% Bra med dessa valmöjligheter Man tvingas göra för många val 44% 53% 12

13 Fråga 10: Hur ser du på de offentliga upphandlingarna? Vilka av följande krav tycker du att stat och kommun ska få ställa på leverantörer? Miljökrav på verksamheten Kvalitet och service Att företaget anlitar seriösa underleverantörer Säkerhetskrav på verksamheten Företaget har en jämställdhetsplan 80 Bra personalpolitik 72 Bolaget har kollektivavtal med svenskt fack 68 Bolaget finns lokalt där tjänsten ska utföras redan idag 35 Annat svar, se listning 6 1 %

14 Fråga 11: Vilken är din partitillhörighet? Moderaterna 18 Folkpartiet 7 Centerpartiet 19 Kristdemokraterna 3 Socialdemokraterna 46 Vänsterpartiet 4 Miljöpartiet 3 Annat parti % 14

15 Appendix Publiceringsregler Rapporten som innehåller resultaten från en undersökning utförd av Sifo Research & Consulting på kl i entens uppdrag, är kl i entens egendom. Copyri gh ten tillfaller Sifo Research & Consulting om ej annat överenskommi ts. Om annat ej skriftligen överenskommits, förblir frågeformulär, data, och annat material till samtliga undersökni ngar Si fo Research & Consul ti ngs egendom. Sifo Research & Consulting skall ge sitt skriftliga samtycke till publicering av undersökningsresultat till allmänheten. Samtycke lämnas rutinmässigt om ej särskilda motskäl finns. I Sifo Research & Consultings intresse ligger att förhindra felaktigheter i faktaredovisningen och missledande tolkningar av undersökningsresultaten. Om en klient publicerar missvisande siffror eller gör ett mi ssvi sande urval av undersökni ngsresul tat, förbeh ål l er sig Sifo Research & Consulting rätten att publicera korrekta och kompl etterandedel ar av samma undersökning för att redovisa en mer rättvisande och avvägd tolkning. Följande information skall alltid medtas i all publicering till allmänheten: frågornas exakta lydelse den intervjuform som använts i undersökningen, t ex tel efoni ntervjuer, besöksi ntervjuer el l er postal a enkäter undersökni ngspopul ati on, t ex i ntervjupersonernas ål der antal i ntervjupersoner tiden för fältarbetet urvalsmetod om annan metod använts än en som är slumpmässig i alla steg. Undersökningsresultat som publiceras till allmänheten skall normalt ej vara baserade på mindre än intervjuer. När en klient publicerar resultat från en Sifo-undersökning, skall den information som ges i första hand gälla klientens egna produkter och/el l er tjänster. Informati on om undersökni ngsresul tatet rörande konkurrenters produkter och tjänster kan innefattas, men skall komma i andra hand vid presentati onen. Undantag och variationer i dessa regler tillåts då särskilda skäl föreligger och beviljas av Sifo Research & Consulting. För att gälla skall sådana undantag och ändringar lämnas skriftligen. 15

Prioritering av sparande ökar. Konsumentklimatet augusti 2011 1522031 Karna Larsson-Toll

Prioritering av sparande ökar. Konsumentklimatet augusti 2011 1522031 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 wwwtns-sifose Prioritering av sparande ökar Konsumentklimatet augusti 2011 1522031 Karna Larsson-Toll

Läs mer

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll

Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land? Konsumentklimatet Januari 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Vad lägger man pengarna på 2012 och hur skiljer det mellan stad och land?

Läs mer

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari

Läs mer

Allmänheten anar bistrare tider och vill spara

Allmänheten anar bistrare tider och vill spara Allmänheten anar bistrare tider och vill spara Konsumentklimatet september 2012 1524240 Karna Larsson-Toll TNS Sifo Konsumentklimatet sep 2012 TNS 25.09.2012 JN123456 Innehållsförteckning 1. Om undersökningen

Läs mer

Intresset för bättre bostad ökar

Intresset för bättre bostad ökar Intresset för bättre bostad ökar Konsumentklimatet oktober 2012 1524240 Karna Larsson-Toll och Alexander Sävström TNS Sifo Konsumentklimatet sep 2012 TNS 25.09.2012 JN123456 Innehåll 1. Om undersökningen

Läs mer

Svenska folkets åsikter om Public Service

Svenska folkets åsikter om Public Service Svenska folkets åsikter om Public Service 1 757 intervjuer utförda av SIFO på uppdrag av SR och SVT Projektledare SIFO Media: Ante Eriksson Projektnummer: 15 16 365 Sveriges Television och Sveriges Radio

Läs mer

1 000 elever om skolan.

1 000 elever om skolan. Hur långt räcker regeringens skolpolitik? 1 000 elever om skolan. En undersökning bland elever i gymnasiet Genomförd av Exquiro Market Research under våren 2010 på uppdrag av Lärarnas Riksförbund och Sveriges

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Resurscentrum Kundundersökning 2011

Resurscentrum Kundundersökning 2011 Resurscentrum Kundundersökning 2011 September 2011 Genomförd av CMA Research AB Resurscentrum Kundundersökning 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Resultat kundnöjdhet

Läs mer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer

Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund. och Sveriges Elevkårer Rätten till kunskap en fråga om tid. En undersökning från Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer Almedalen 2012 Sveriges Elevkårer 1 Förord Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer arbetar för

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011

SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten. En undersökning genomförd juni 2011 SEKO:s undersökning bland riksdagsledamöter gällande förbättring av arbetsmiljön vid vägarbeten En undersökning genomförd juni 2011 Om Exquiro bildades 1998. Vi erbjuder ett brett spektrum av statistiska

Läs mer

Allmänheten om energiuppgörelsen och energipolitiken 2009-02-06

Allmänheten om energiuppgörelsen och energipolitiken 2009-02-06 Allmänheten om energiuppgörelsen och energipolitiken 2009-02-06 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE Novus Group Frågekonstruktion Novus Group International AB (publ) genomför marknadsundersökningar, opinionsundersökningar,

Läs mer

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie

inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie Vad har gymnasiereformen inneburit för elevena? 1 000 sistaårsgymnasie elever utvärderar GY2011-reformen Sveriges Elevkårer FÖRORD Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevkårer har i en lång rad undersökningar

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68

Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag. Rapport 2011:68 Utvärdering av stöd till livsmedelsföretag Rapport 2011:68 Länsstyrelsen Västra Götaland Utvärdering stöd livsmedelsföretag 2011, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning av resultaten 2 Slutsatser 3

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Outsourcing Barometern - 2011

Outsourcing Barometern - 2011 Outsourcing Barometern - 2011 En årlig undersökning bland Sveriges kommuner 2011-01-18 TNS SIFOs konsult: Martin Elsässer P-1520 630 1 Innehåll Resultat i sammandrag 3 Hur studien genomfördes 6 Attityder

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn

Rapport. Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Rapport Medarbetarundersökning bland kollektivanställda och tjänstemän i Göteborgs Hamn Innehållsförteckning Sida Sammanfattning och Åtgärdsarbete 3-4 Bakgrund och Syfte 5 Metod och Svarsfrekvens 5-7 Information

Läs mer

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning

PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning PR-konsulternas syn på omvärldsbevakning Mars 2004 Hur omvärldsbevakar PR-konsulterna? En av Agent25:s viktigaste och kräsnaste kundmålgrupper är PR-konsulter. För dem är omvärldsbevakning en mycket viktig

Läs mer

Nja, säger svenska folket

Nja, säger svenska folket Nja, säger svenska folket I en opinionsundersökning utförd speciellt för denna bok framträder en positiv grundinställning till ökade valmöjligheter men också motstånd mot statens hantering av vissa branscher.

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Miljöarbete i små och medelstora företag

Miljöarbete i små och medelstora företag Miljöarbete i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar och förfrågningar

Läs mer

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG

BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG LUND OCH UPPSALA STUDENTKÅRER BOSTADSUNDERSÖKNING BLAND STUDENTER I UPPSALA, LUND OCH HELSINGBORG RAPPORT VINTERN 2008 P0994 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3

Läs mer