Var tionde hushåll saknar buffert

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Var tionde hushåll saknar buffert"

Transkript

1 Var tionde hushåll saknar buffert Kreditbarometer September 2014

2 Välkomen till Lindorffs kreditbarometer På senare år har svenskarnas skuldsättning debatterats flitigt. Hösten 2010 infördes ett bolånetak för att strama upp kreditgivningen till bostäder. Både politiker och branschen har diskuterat andra sätt att strama upp kreditgivningen. Skuldsättningen bland svenska hushåll är idag en fråga på dagordningen. Vi vet en del om hushållens skulder, framförallt när de gäller bolån. Vanliga konsumtionslån är däremot mer av en vit fläck på kartan. Anna Hedborg föreslår i sin utredning om överskuldsättning att Statistiska Centralbyråns uppdrag vidgas för att också ge en bättre bild av hushållens skulder. Lindorff tillhör den grupp företag som verkar aktivt inom området för konsumtionskrediter. Vi har god kunskap om stora delar av marknaden, som vi gärna delar med oss av. För att ytterligare fördjupa vår egen och andras kunskap på området har vi beslutat att regelbundet genomföra undersökningar av svenskarnas konsumtionslån och ekonomiska buffert. I denna rapport presenterar vi resultatet av den första undersökningen som vi gjort tillsammans med Novus. Undersökningen visar att nästan vart fjärde hushåll i Sverige har lån för konsumtion. Konsumtionslån är vanligast i medelåldern (30-49 år), då många startar familj, flyttar till hus och får ökade kostnader. Den visar också att hela 12 procent av hushållen i Sverige inte har tillräcklig buffert för att klara en oförutsedd utgift på kronor. En förändrad livssituation, genom skilsmässa eller arbetslöshet, är ett av de vanligaste skälen till att människor hamnar på obestånd. Med liten ekonomisk buffert blir utsattheten självfallet större. Jag hoppas ni ska tycka läsningen är intressant och vill fortsätta att följa med på vår resa när vi undersöker hur svenskarna lånar till konsumtion och hanterar sin ekonomi. Erika Hallbäck Skuldekonom på Lindorff

3 Har ditt hushåll lån för konsumtion? Nästan var fjärde hushåll har lån för konsumtion. Andel konsumtionslån efter hushållsinkomst. Hushåll med högre inkomster är mer benägna att låna till konsumtion. 600k 400k 599k 200k 399k 200k 23% 32% 18% 15% Nej 75% Ja 23% Ej svar 2% Hushållens skuldsättning Svenska hushåll har relativt höga skulder vid en internationell jämförelse. I slutet av fjolåret uppgick hushållens skulder till 174 procent av disponibel inkomst, enligt en rapport från Riksbanken Eftersom långt ifrån alla hushåll lånar är snittlånen hos de hushåll som faktiskt gör det väsentligt högre, hela 263 procent. För de som har bolån är snittet ännu högre, i genomsnitt 313 procent. Merparten av hushållens lån är bolån, kring vilka det finns en relativt god bild. Däremot är kunskapen lägre om andra typer av lån. Lindorff har därför gett undersökningsföretaget Novus i uppdrag att genomföra en undersökning om konsumtionslån bland svenska hushåll. Med lån för konsumtion avses lån för hemelektronik, en båt, en resa eller dylikt, samt tillfälliga lån i banker och andra kreditinstitut. Undersökningen är genomförd med ett riksrepresentativt urval från Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Lindorff avser att undersöka hushållens konsumtionslån på regelbunden basis. Svenskarnas konsumtionslån Undersökningen visar att nästan vart fjärde hushåll i Sverige (23 procent) har lån för konsumtion. Allra vanligast är konsumtionslånen bland åringar, där 28 procent har lån. Denna åldersgrupp befinner sig mitt i livet med förvärvsarbete och hemmavarande barn. Bland pensionärer är det endast 9 procent som har lån för konsumtion. Detta kan tänkas ha flera förklaringar, såsom att dessa inte har behov av att låna för sin konsumtion, men också att de nekas att låna utan säkerhet. Konsumtionslånen är vanligare bland hushåll som har årsinkomster över kronor än bland de med lägre inkomster. Nästan en tredjedel (32 procent) av hushållen med inkomster i intervallet kronor har konsumtionslån och över en femtedel (23 procent) av hushållen med inkomster över kronor. Konsumtionslånen är väsentligt ovanligare bland universitetsutbildade (18 procent), än bland de som endast har gymnasieutbildning (27 procent).

4 Hushåll som tror de kommer låna för konsumtion de närmaste tre månaderna. Låneplaner är vanligast bland personer under 50 år år år år år 0 0 Studerande 2 Hushåll som inte klarar en oförutsedd utgift på kronor utan att låna. Arbetare Tjänsteman Pensionär 3% Egenföretagare Arbetssökande Annan 2 8% 10% 5% 3% % Observera att endast grupperna arbetare, tjänstemän och pensionärer är tillräckligt stora för att det ska gå att dra generella slutsatser. 6% 7% 8% 10 13% Undersökningen antyder också att det är fler män än kvinnor som har lån, 22 procent mot 17 procent av kvinnorna. Orsakerna till detta kan vara flera. Värt att notera är dock att kvinnor har över 20 procent lägre disponibel inkomst än män, enligt Budgetpropositionen Konsumtionslånen är vanligast bland sambohushåll. I denna grupp är det hela 28 procent som har konsumtionslån. Fler tänker låna Av hushållen tror 7 procent att de kommer att låna för konsumtion under de kommande tre månaderna. Även här är det medelålders (30-49 år) som är mest sannolika att ta nya lån (10 procent). Sydsvenska hushåll är minst intresserade av att låna. Här är det bara 2 procent av hushållen tror att de kommer att låna till konsumtion de kommande tre månaderna. Vart tionde hushåll klarar inte oförutsedd utgift på kronor Fler än vart tionde (12 procent) hushåll klarar inte en brådskande och oförutsedd utgift på kronor utan att låna. Storstadsbor tycks vara bättre rustade att klara plötsliga utgifter, än andra. Här är det endast 8 procent som inte klarar en oförutsedd utgift på kronor. Bland universitetsutbildade är samma siffra 6 procent, vilket är skiljer sig signifikant såväl från genomsnittet samt från de som endast har gymnasieutbildning där hela 15 procent säger sig inte klara en plötslig utgift på kronor. Det stora flertalet av de som saknar buffert räknar med att tillfälligt få låna pengar av sin bank eller på annat håll. En del av dem riskerar en alltför stor lånebörda, men det är vanligare att förändrade omständigheter, såsom arbetslöshet eller skilsmässa, orsakar ekonomiska svårigheter. De allra flesta betalar tillbaka sina lån som planerat, men en mindre del får problem. Anna Hedborgs utredning som analyserade överskuldsättningen i Sverige, visar att skuldproblem är överrepresenterade i årsåldern, vilket också är den åldersgrupp med mest konsumtionslån. Detta är en tid i livet då man hunnit ta krediter och bygga upp skulder, samtidigt som många har hemmavarande barn vilket driver upp levnadsomkostnaderna. Hushåll med barn är kraftigt överrepresenterade bland hushåll med medelstora eller stora lån, uppger Hedborg.

5 Bakgrund och genomförande Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor år, med ett riksrepresentativ urval från Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. Resultatet är efterstratifierat. Undersökningen har genomförts som en webbenkät under perioden augusti Totalt omfattar undersökningen intervjuer med en deltagarfrekvens på 50 procent. De frågor som ställdes var följande: Här kommer några frågor om lån för konsumtion, alltså t.ex för lån till hemelektronik, en båt, en resa eller dylikt, men även tillfälliga lån från en bank eller annat kreditinstitut. Med kreditinstitut avses företag vars affärsidé är att låna ut pengar. Har du eller någon annan i ditt hushåll lån för konsumtion? Tror du att du eller någon annan i ditt hushåll kommer att låna för konsumtion under de närmaste tre månaderna? Tror du att ditt hushåll idag skulle klara av att betala en oförutsedd och brådskande utgift på kronor utan att låna? Hur skulle du eller någon annan i ditt hushåll i första hand försöka lösa situationen om en oförutsedd och brådskande utgift på kronor uppstod? Låna pengar av någon vän eller släkting Låna pengar av min bank Låna pengar av ett kreditinstitut (ej min bank) eller sms-lån Låna pengar av min arbetsgivare Sälja något jag äger av värde Annat Källor Hur skuldsatta är de svenska hushållen? Jakob Winstrand och Dilan Ölcer, Riksbanken, 2014 Överskuldsättning i kreditsamhället, Betänkande av Utredningen av överskuldsättning, Anna Hedborg mfl, Stockholm 2013, SOU 2013:78

6 Kontakta oss Stockholm Kungsgatan 57A Stockholm Telefon: Fax: Göteborg Fabriksgatan Göteborg Telefon: Fax: https://www.lindorff.se

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Studenters boende 2013 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Studenters boende 213 Hur bor studenter? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor studenter? 3 Minskad andel studenter bor

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid

EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET. förutsättningar, verklighet och framtid EN RAPPORT FRÅN FRII I SAMARBETE MED PWC FINANSIERING AV IDEELL VERKSAMHET förutsättningar, verklighet och framtid INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FÖRORD....4 2. SNABBVERSIONEN...5 3. GIVANDET I SVERIGE...7

Läs mer

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008

Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Belåningsgrader och lånevillkor - en studie av husköpare våren 2008 Av Maria Kulander och Hans Lind april 2009 Institutionen för Fastigheter och Byggande Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, KTH

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

Allt du inte visste om Kronofogden

Allt du inte visste om Kronofogden Allt du inte visste om Kronofogden Vi vill hjälpa, inte stjälpa Många känner rädsla eller obehag när de hör talas om Kronofogden. Ändå vet de flesta inte särskilt mycket om oss. Vi arbetar för att göra

Läs mer

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se

ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014. Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se ATTITYD OCH KUNSKAP OM INVANDRING APRIL 2014 Konsult: Mats Elzén 0720 700329 mats.elzen@novus.se Om undersökningen Bakgrund och syee Denna undersökning är ubörd av Novus på uppdrag av FORES. Undersökningen

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån

Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-16628 Förslag till nya regler om krav på amortering av bolån Finansinspektionen Box 7821 SE-103 97 Stockholm [Brunnsgatan 3] Tel +46 8 787 80 00 Fax +46 8 24 13 35 finansinspektionen@fi.se

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1

REDOVISAR. Båda blir bäst. Attityden till delad föräldraledighet. Redovisar 2000:1 REDOVISAR Redovisar 2000:1 Båda blir bäst Attityden till delad föräldraledighet I serien RFV REDOVISAR publicerar Riksförsäkringsverket sammanställningar av resultat av utrednings- och utvärderingsarbete

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser

Anhöriga som ger omsorg till närstående. omfattning och konsekvenser Anhöriga som ger omsorg till närstående omfattning och konsekvenser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor)

Förhandling. Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) BOLÅNEBOK #1 Förhandling Du kan tjäna cirka 10.000 kronor per år på en lyckad förhandling (räknat på bolån på 2 miljoner kronor) En lyckad förhandling kräver: o Att du har en någorlunda god privatekonomi

Läs mer

Att kränga krediter till utsatta

Att kränga krediter till utsatta Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån 2009 Behöver du låna pengar och har bråttom? 1 Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån av Sveriges Konsumenter 2009 1. Inledning sid

Läs mer

Låna inte mer än du behöver!

Låna inte mer än du behöver! Lån upp till 150 000 utan säkerhet Få din låneansökan beviljad inom ett par minuter! Extrapengar! Låna upp till 25 000:- Låna inte mer än du behöver! Att kränga krediter till utsatta en studie om snabblån

Läs mer

LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN

LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN Kort sammanfattning Medelvärdet på hur lycklig man upplever sig vara blir högre ju äldre man är. Den viktigaste faktorn för att känna lycka är att man är frisk och mår bra. Därefter

Läs mer

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen

2013:15. Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen 2013:15 Orsaker till långtidsinskrivning hos Arbetsförmedlingen MISSIV DATUM DIARIENR 2013-10-22 2013/35-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-01-31 A2013/428/A Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2013 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 13 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 3 Hur ga unga vuxna

Läs mer

Förstagångsköparen under 26

Förstagångsköparen under 26 Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 3 2012 Bankernas restriktiva utlåning påverkar mest Svårare låna till småhus Förstagångsköparen under 26 Mäklarsamfundet presenterar:

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer