INNEHÅLL... 2 INNAN DU BÖRJAR...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL... 2 INNAN DU BÖRJAR..."

Transkript

1 2003 Bokföring Handbok HOLT AB Alla rättigheter förbehålles. Innehållet i detta dokument kan ändras utan föregående meddelande och representerar inget åtagande från HOLT AB. Denna handbok får ej, i någon del, kopieras, reproduceras, överföras till annat medium eller översättas utan skriftligt tillstånd från HOLT AB. Programvaran som beskrivs i detta dokument, ställs till förfogande under licensavtal eller annan överenskommelse. Programmet får enbart användas och kopieras i enlighet med avtalet. Det är lagstridigt att kopiera programmet till band, diskett eller något annat maskinellt läsbart medium för något som helst annat bruk än användarens privata. Utgåva februari 2003

2 Innehåll INNEHÅLL... 2 INNAN DU BÖRJAR... 3 DENNA HANDBOK... 3 VAD DU BEHÖVER... 3 VIKTIGA BEGREPP... 4 INSTALLERA HOLT BOK... 4 SÄKERHETSKOPIERING... 5 Tregenerationskopiering... 5 INTRODUKTION... 6 BÖRJA ANVÄNDA HOLT BOK... 6 REFERENS... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. APPLE-MENYN (MACOS)... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. HJÄLP-MENYN (WINDOWS)... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. Om HOLT Bok... 9 Systemdatum (MacOS)...Fel! Bokmärket är inte definierat. Systemdatum (Windows)...Fel! Bokmärket är inte definierat. ARKIV-MENYN... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. Företag Export Import Underhåll Rapporter Inställningar Avsluta REDIGERA-MENYN REGISTER-MENYN Verifikat Konton Automatkonteringar Objekt Budget Ingående saldon INDEX

3 Innan du börjar Denna handbok Denna handbok är inte en lärobok i administration eller någon instruktionsbok för din dator utan bör kompletteras med annan litteratur eller kurser. Handboken förutsätter att du är väl insatt i det mest grundläggande arbetssättet för din dator. Det här avsnittet, Innan du börjar, hjälper dig med de förberedelser som behövs för att kunna använda programmet på ett riktigt sätt. Det går igenom en del datatekniska förutsättningar som inte direkt har med dina administrativa rutiner att göra. I avsnittet, Introduktion, får du lära dig de viktigaste funktionerna i programmet. Det avsnittet använder du när du för första gången skall använda programmet. Samt när du kanske är osäker på hur en rutin som du inte använt på länge fungerar. I avsnittet Referens går vi igenom varje menyval, meny för meny. Det avsnittet kan du använda för att få lite mer information än vad du finner i Introduktion. Det finns även ytterligare rutiner som inte tas upp i Introduktion, utan bara beskrivs i referens delen. Blir du osäker på hur en viss rutin fungerar bör du alltså slå upp det i referens delen. Vad du behöver (MacOS) Power Macintosh MacOS 8.5 eller senare 64 MB RAM minne 800x600 skärm (Windows) Pentium 233 minimum Windows 95, 98, NT. 64 MB RAM minne 800x600 skärm Skrivare Programmet fungerar tillsammans med de flesta på marknaden förekommande Laser- och bläckstråleskrivare vare sig dom är anslutna direkt till din dator eller tillgängliga via ett till din dator anslutet nätverk. Papper Du använder vanligt papper för din skrivare i A4 format. Programmet Naturligtvis måste du ha införskaffat programmet. 3

4 Viktiga begrepp Här beskrivs några begrepp, som kan vara bra att känna till när du läser denna handbok. HOLT Bok Fält. Ett fält innehåller ett stycke information, t ex ett kundnummer, en adressrad eller ett belopp. De fält där du kan mata in uppgifter markeras med en ram runt fältet. Post. En post består av flera fält. Exempelvis utgör all information om en kund, en produkt eller en faktura en post. Register. Med register menas en samling poster. Sålunda utgör alla kunder ett kundregister. Alla produkter ett produktregister. Makulera. Om du vill ta bort en post i ett register gör du det genom att makulera posten. Observera att du inte kan få tillbaka en post som du en gång har makulerat. Installera HOLT Bok Så här installerar du programmet på din hårddisk. Du bör vara bekant med grunderna i hur du använder din dator. (Mac OS) 1. Placera cd-romskivan i cd-rom enheten. 2. Öppna cd-romskivan. 3. Dra mappen HOLT Bok till din hårddisk. 4. Starta programmet genom att öppna filen HOLT Bok, som finns i mappen HOLT Bok. (Windows) 1. Placera cd-romskivan i cd-rom enheten. 2. Öppna cd-romskivan. 3. Starta programmet Install, och följ instruktionerna på skärmen 4. Efter installationen använder du Startknappen, eller ikonen på skrivbordet för att starta HOLT Bok. Efter installationen Efter installationen bör du ordna säker förvaring av dina originalskivor. Tänk på att skivorna är känsliga för värme, exempelvis vid brand. Enligt licensavtalet är du också skyldig att se till att ingen obehörig kan kopiera dina skivor. 4

5 Säkerhetskopiering Det finns många faror som hotar ditt datasystem. Stöld, brand, datavirus, strömavbrott eller felaktig användning kan göra att data går förlorad. Det går inte att helt skydda sig mot dessa faror. Men det går att minska konsekvenserna av ett haveri genom att regelbundet ta säkerhetskopior av innehållet på hårddisken. När du skall säkerhetskopiera HOLT Bok är det lättast att ta en kopia på hela HOLT Bok mappen. HOLT Bok Säkerhetskopiorna kan lagras på vanliga disketter eller på databand, så kallad tape backup. Rådgör med din återförsäljare om vilken utrustning och vilka program du behöver. Tänk på att det inte räcker med att skaffa programvara och utrustning. Avgörande är att du skaffar fungerande rutiner för säkerhetskopieringen. Vem skall säkerhetskopiera? Vem kan vikariera? När skall kopiering ske? Hur skall kopior förvaras? Kontakta din återförsäljare om du vill ha råd i dessa frågor. Tregenerationskopiering Vad händer om det blir strömavbrott just när du säkerhetskopierar? Eller om det uppstår ett fel, som du upptäcker först efter det att du har säkerhetskopierat? I båda fallen blir både originalet i din hårddisk och säkerhetskopian felaktiga. Lösningen på detta problem heter tregenerationskopiering. Det innebär att du har tre generationer av HOLT Bok ett original och två kopior. Första generationen är den du arbetar med på hårddisken. Andra generationen är den kopia som du tog senast, och tredje generationen således den äldsta kopian. Genom att du har två kopior kan du alltid plocka fram den äldsta om något händer med den yngsta. När du säkerhetskopierar tar du fram den äldsta kopian och gör en ny kopia på den disketten/bandet. Den blir därmed andra generationen och den före detta andra generationen blir tredje generation. Tregenerationskopiering skall anses som ett minimum för din säkerhetskopiering. 5

6 Introduktion I det här avsnittet går vi igenom de viktigaste funktionerna i programmet. Om du aldrig använt programmet förut är det här du får hjälp. Ha gärna handboken uppslagen bredvid dig medan du använder programmet. Redogörelsen är ganska detaljerad, så vid en första anblick kan det kanske verka komplicerat. Följer du texten steg för steg kommer du dock att märka att programmet är ett lättanvänt program. Börja använda HOLT Bok Innan du kan använda programmet för din administration måste du mata in vissa grunduppgifter, som programmet behöver för sitt arbete. Dubbelklicka för ikonen för att öppna programmet. Du kommer då till denna dialogruta första gången du startar programmet. Här kan du öppna en befintlig datafil. Klicka på knappen öppna för att öppna en datafil. Har du ingen datafil klickar du knappen ny och skapar en. Tänk på att inte döpa filen till samma namn som programmet heter. Vill du komma till den här dialogrutan efter första gången du har startat programmet trycker du ner alt-tangenten efter att du har dubbelklickat på ikonen som startar programmet. Gör du inte det så kommer du till den senast använda datafilen. När du klickat på knappen ny så kommer du till denna dialogruta där du skapar en datafil. Här döper du filen och anger vart den skall sparas. Klicka på spara när du är klar. 6

7 Då hamnar du här. Fyll i ditt licensnamn och licensnummer som följer med programmet. Har du inget kan du klicka på knappen demo så fylls det i automatiskt. Denna ruta visas bara första gången du öppnar programmet. Klicka på OK när du är klar. Då kommer du hit. Här skapar du nya företag, öppnar befintliga eller raderar. För att öppna ett befintligt företag markerar du företagets namn och klickar du på välj eller dubbelklickar på företagets namn. Ska du radera markerar du och klickar på knappen radera. Vill du skapa ett nytt företag klickar du på ny post. Då kommer dialogrutan Bekräfta upp. Här klickar du på OK om du vill fortsätta. 7

8 Då hamnar du i den här dialogrutan. Här väljer du vilken kontoplan du vill ha. Den här rutan kommer bara upp när du skapar ett nytt företag. Klicka på spara när du har gjort ditt val. Då kommer du hit. Här skapar du nya företag, öppnar befintliga eller raderar. För att öppna ett befintligt företag markerar du företagets namn och klickar du på välj eller dubbelklickar på företagets namn. Ska du radera markerar du och klickar på knappen radera. Vill du skapa ett nytt företag klickar du på ny post. När du öppnar ett befintligt företag. Så kommer den här rutan upp, där du på namnlisten kan se vilket företag du jobbar med. Den kan du inte ta bort eller ändra placering på. 8

9 Referens Apple-menyn (MacOS) Hjälp-menyn (Windows) Om HOLT Bok Detta kommando öppnar ett fönster där du kan se vilken version av programmet du använder. Du tar bort fönstret genom att klicka i det. Systemdatum (MacOS) I Inställningar under rubriken Datum och tid anges Macintosh systemdatum. Se till att detta är korrekt, eftersom programmet ofta använder sig av detta datum. Systemdatum (Windows) I Kontrollpanelen under rubriken Datum och tid anges Windows systemdatum. Se till att detta är korrekt, eftersom programmet ofta använder sig av detta datum. 9

10 Arkiv-menyn Företag Under menyvalet Förtag finns dialogrutan Välj företag. Här skapar du nya företag, öppnar befintliga eller raderar företag. För att öppna ett befintligt företag markerar du företagets namn och klickar du på välj eller dubbelklickar på företagets namn. Vill du radera markerar du och klickar på knappen radera. Vill du skapa ett nytt företag klickar du på ny post. Då kommer dialogrutan Bekräfta upp. Här klickar du på OK om du vill fortsätta. 10

11 Då hamnar du i den här dialogrutan. Här väljer du vilken kontoplan du vill ha. Den här rutan kommer bara upp när du skapar ett nytt företag. Klicka på spara när du har gjort ditt val. Du återkommer då till dialogrutan Välj företag. Vill du fortsätta öppnar du det företag du vill jobba med. För att öppna ett befintligt företag markerar du och klickar på välj eller dubbelklickar på namnet. Du kan även registrera ett nytt företag genom att klicka på ny post och göra samma moment igen eller radera ett genom att markera och klicka på knappen radera. När du öppnar ett befintligt företag. Så kommer den här rutan upp, där du på namnlisten kan se vilket företag du jobbar med. Den kan du inte ta bort eller ändra placering på. 11

12 Export Under menyvalet Export finns den här dialogrutan. SIE Här kan du skapa en SIE-fil för import i tex boksluts- eller deklarations-program.. När du klickar Exportera kommer SIE-filen att skapas på det sätt som du har specificerat. Räkenskapsår. Välj vilket räkenskapsår du vill exportera. SIE-typ. Markera den typ av SIE-fil du vill skapa. 12

13 Import Under menyvalet Import finns den här dialogrutan. Automatisk Då hamnar du här och då ska du öppna mappen import. I mappen import öppnar du det du vill importera och importeringen sker då automatiskt. SIE Här kan du inte göra någonting i nuläget med i framtiden ska du kunna importera dina data. 13

14 Underhåll Under menyvalet Underhåll kan du säkerhetskopiera och öppna en tidigare sparad säkerhetskopia. Dubbelklicka på säkerhetskopiering för att skapa en säkerhetskopia och dubbelklicka på återställ säkerhetskopia för att öppna en sparad säkerhetskopia. Då får då upp en fildialogruta där du fyller i det du vill utföra. Säkerhetskopiering Har du dubbelklickat på säkerhetskopiering får du upp Spara dokument. Ange namn och plats för säkerhetskopian. Klicka på spara för att spara kopian. Återställ säkerhetskopia Dubbelklickar du på återställ säkerhetskopia kommer dialogrutan Öppna upp. För att öppna en säkerhetskopia leta upp den och öppna den. 14

15 Rapporter För att skriva ut olika rapporter går du in under Menyvalet Rapporter. Så visas den här dialogrutan. Dubbelklicka på det du vill skriva ut. Balansräkning Balansräkningen visar företagets tillgångar, skulder och det egna kapitalet, vid en given tidpunkt. Du kan använda den definition som följer med programmet eller så kan du skapa en egen. Det går också bra att anpassa standarddefinitionen så att den passar din verksamhet. Öppna listan med rapporter och dubbelklicka på Balansräkning. Då visas denna dialog. När du klickar Skriv ut kommer balansräkningen att skrivas ut på det sättet som du har specificerat. Period. Ange den period som du vill skriva ut. Du kan antingen skriva som i exemplet ovan, eller ange räkenskapsårets kod. Objekt. Ange ett objekt i det här fältet om du vill begränsa rapporten till att endast rapportera från verifikat som innehåller ett visst objekt. Om fältet är tomt, inkluderas alla verifikat, med eller utan objekt. 15

16 Objekttyp. Ange en objekttyp i det här fältet om du vill begränsa rapporten till att endast rapportera från verifikat som innehåller objekt som tillhör en viss objekttyp. Rubrik. Ange en rubrik på rapporten. Programmet föreslår en lämplig rubrik. Konton Alla. Det här alternativet innebär att alla konton som finns med i balansräkningens rapportdefinition kommer att visas. Konton Använda. Det här alternativet innebär att endast konton som blivit använda kommer att visas. Detta inkluderar konton med ingående saldon från en föregående period, även om de inte har blivit använda under rapportens period. Objekt villkor Alla. Det här alternativet innebär att alla objekt som angivits måste finnas med på varje transaktion som skall räknas. Objekt villkor Minst en. Det här alternativet innebär att minst ett av de objekt som angivits måste finnas med på varje transaktion som skall räknas. Jämförelse. Välj att jämföra med förändring, budget eller föregående år. Resultaträkning Resultaträkningen visar företagets rörelseintäkter för en viss period. Den visar också företagets rörelsekostnader, och därmed kan bruttovinsten beräknas, samt overheadkostnader så att nettovinsten kan beräknas. Öppna listan med rapporter och dubbelklicka på Resultaträkning. Då visas denna dialog. När du klickar Skriv ut kommer resultaträkningen att skrivas ut på det sättet som du har specificerat. Period. Ange den period som du vill skriva ut. Du kan antingen skriva som i exemplet ovan, eller ange räkenskapsårets kod. Objekt. Ange ett objekt i det här fältet om du vill begränsa rapporten till att endast rapportera från verifikat som innehåller ett visst objekt. Om fältet är tomt, inkluderas alla verifikat, med eller utan objekt. Objekttyp. Ange en objekttyp i det här fältet om du vill begränsa rapporten till att endast rapportera från verifikat som innehåller objekt som tillhör en viss objekttyp. Rubrik. Ange en rubrik på rapporten. Programmet föreslår en lämplig rubrik. Konton Alla. Det här alternativet innebär att alla konton som finns med i balansräkningens rapportdefinition kommer att visas. 16

17 Konton Använda. Det här alternativet innebär att endast konton som blivit använda kommer att visas. Detta inkluderar konton med ingående saldon från en föregående period, även om de inte har blivit använda under rapportens period. Objekt villkor Alla. Det här alternativet innebär att alla objekt som angivits måste finnas med på varje transaktion som skall räknas. Objekt villkor Minst en. Det här alternativet innebär att minst ett av de objekt som angivits måste finnas med på varje transaktion som skall räknas. Jämförelse. Välj att jämföra ackumulerat, budget eller föregående år. Huvudbok Huvudboken är en sammanställning av alla verifikat, sorterade efter kontonummer och sedan efter transaktionsdag. Rapportdefinitionen för huvudboken kan inte ändras. Öppna listan med rapporter och dubbelklicka på Huvudbok. Då visas denna dialog. När du klickar Skriv ut kommer huvudboken att skrivas ut på det sättet som du har specificerat. Period. Ange den period som du vill skriva ut. Du kan antingen skriva som i exemplet ovan, eller ange räkenskapsårets kod. Konto. Ange ett konto i det här fältet om du vill begränsa rapporten till att endast rapportera ett visst konto. Om fältet är tomt, inkluderas alla verifikat. Objekt. Ange ett objekt i det här fältet om du vill begränsa rapporten till att endast rapportera från verifikat som innehåller ett visst objekt. Om fältet är tomt, inkluderas alla verifikat, med eller utan objekt. Objekttyp. Ange en objekttyp i det här fältet om du vill begränsa rapporten till att endast rapportera från verifikat som innehåller objekt som tillhör en viss objekttyp. Konton Alla. Det här alternativet innebär att alla konton som finns med i balansräkningens rapportdefinition kommer att visas. Konton Använda. Det här alternativet innebär att endast konton som blivit använda kommer att visas. Detta inkluderar konton med ingående saldon från en föregående period, även om de inte har blivit använda under rapportens period. Objekt villkor Alla. Det här alternativet innebär att alla objekt som angivits måste finnas med på varje transaktion som skall räknas. Objekt villkor Minst en. Det här alternativet innebär att minst ett av de objekt som angivits måste finnas med på varje transaktion som skall räknas. 17

18 Grundbok Grundboken är en sammanställning av registrerade verifikat. Rapportens definition kan inte förändras. HOLT Bok Öppna listan med rapporter och dubbelklicka på Grundbok. Då visas denna dialog. När du klickar Skriv ut kommer grundboken att skrivas ut på det sättet som du har specificerat. Period. Ange den period som du vill skriva ut. Du kan antingen skriva som i exemplet ovan, eller ange räkenskapsårets kod. Verifikat. Ange ett verifikatnr i det här fältet om du vill begränsa rapporten till att endast rapportera ett visst verifikat. Om fältet är tomt, inkluderas alla verifikat. Kontoplan Dubbelklickar du på kontoplan kommer du direkt till dialogrutan skriv ut. Momsrapport Varje gång du skall redovisa moms skriver du ut en momsrapport. Rapporten använder du dels som underlag för din momsdeklaration och dels som underlag för det verifikat som du skall registrera. Rapporten summerar kontona för den ingående och utgående momsen för den specificerade perioden, och den visar också summan för respektive konto. Ett positivt värde innebär att du är skyldig att betala moms, ett negativt värde att du ska få tillbaka moms från skattemyndigheterna. Vi rekommenderar att så fort en momsrapport har blivit utskriven för en färdig period, ska ett verifikat registreras där momsbeloppet som ska betalas/återfås flyttas till ett redovisningskonto för moms. Det här verifikatet ska debitera kontot för utgående moms, kreditera kontot för ingående moms och skillnaden mellan dessa konton ska debiteras/krediters redovisningskonto. Det här verifikatet måste registreras med en transaktionsdag inom perioden momsen gäller, helst som det sista verifikatet i perioden. Beloppet kan sedan flyttas från redovisningskontot till ditt bank- eller postgirokonto med ett nytt verifikat då betalningen är gjord/mottagen. Du kan bland annat definiera vilka konton som skall redovisas på momsrapporten. 18

19 Öppna listan med rapporter och dubbelklicka på Momsrapport. Då visas denna dialog. När du klickar Skriv ut kommer momsrapporten att skrivas ut på det sättet som du har specificerat. Period. Ange den period som du vill skriva ut. Du kan antingen skriva som i exemplet ovan, eller ange räkenskapsårets kod. Objekt. Ange ett objekt i det här fältet om du vill begränsa rapporten till att endast rapportera från verifikat som innehåller ett visst objekt. Om fältet är tomt, inkluderas alla verifikat, med eller utan objekt. Objekttyp. Ange en objekttyp i det här fältet om du vill begränsa rapporten till att endast rapportera från verifikat som innehåller objekt som tillhör en viss objekttyp. Objekt villkor Alla. Det här alternativet innebär att alla objekt som angivits måste finnas med på varje transaktion som skall räknas. Objekt villkor Minst en. Det här alternativet innebär att minst ett av de objekt som angivits måste finnas med på varje transaktion som skall räknas. Nyckeltal När ett företag skall bedömas, dess situation och framtidsutsikter, är nyckeltalsrapporten ett användbart verktyg. Programmet tillåter dig att skapa dina egna nyckeltal, för att förbättra analyserna av hur ditt företag mår. Ett exempel kan vara att se försäljningen per kvadratmeteryta eller förhållandet mellan löner och debiterad tid. Öppna listan med rapporter och dubbelklicka på Nyckeltal. Då visas denna dialog. När du klickar Skriv ut kommer nyckeltal att skrivas ut på det sättet som du har specificerat. Period. Ange den period som du vill skriva ut. Du kan antingen skriva som i exemplet ovan, eller ange räkenskapsårets kod. Objekt. Ange ett objekt i det här fältet om du vill begränsa rapporten till att endast rapportera från verifikat som innehåller ett visst objekt. Om fältet är tomt, inkluderas alla verifikat, med eller utan objekt. 19

20 Objekttyp. Ange en objekttyp i det här fältet om du vill begränsa rapporten till att endast rapportera från verifikat som innehåller objekt som tillhör en viss objekttyp. Rubrik. Ange en rubrik på rapporten. Programmet föreslår en lämplig rubrik. Objekt villkor Alla. Det här alternativet innebär att alla objekt som angivits måste finnas med på varje transaktion som skall räknas. Objekt villkor Minst en. Det här alternativet innebär att minst ett av de objekt som angivits måste finnas med på varje transaktion som skall räknas. 20

21 Inställningar För att ändra en inställning, dubbelklicka på den inställning i listan som du vill ändra. Företagsdata I inställningen Företagsdata skriver du in företagsspecifika uppgifter som namn, adress o s v. Den här informationen används sedan vid i olika delar av programmet. För att öppna inställningen Företagsdata dubbelklickar du på Företagsdata i fönstret Inställningar. Skriv in företagsnamnet, adress och den övriga informationen. 21

22 Räkenskapsår HOLT Bok Programmet har en flerårig databas. I denna inställning kan du definiera flera räkenskapsår. För varje räkenskapsår skriver du in en kod. Koden som du anger för varje år kommer att användas som ett prefix framför de verifikat som registreras i redovisningen. Dubbelklickar du på räkenskapsår så kommer du till denna dialogruta. Kod. Ange lämplig kod t ex årtalet. Start. Räkenskapsårets startdag. Slut. Räkenskapsårets sista dag. 22

23 Definition Balansräkning HOLT Bok Balansräkningen visar företagets tillgångar, skulder och det egna kapitalet, vid en given tidpunkt. Du kan använda den definitionen av balansräkningen som följer med programmet eller så kan du definiera en din egen. Det går också bra att anpassa standarddefinitionen så att den passar din verksamhet. Du kan definiera hur strukturen ska se ut i balansräkningen så att de passar dina önskemål och behov. Följande exempel beskriver hur en balansräkning definieras. Dubbelkicka på raden 10 TILLGÅNGAR. Öppna fönstret genom att dubbelklicka på Definition Balansräkning i fönstret inställningar. Fönstret visar den balansräkning som för närvarande är definierad, rad rör rad. Raderna är definierade 10, 20, 25 o s v för att det skall finnas platts för dig att lägga till nya rader emellan. Detta fönster öppnas med definitionen av balansräkningens första rad. Numret identifierar raden i balansräkningen. Texten TILLGÅNGAR visas som en rubrik när rapporten skrivs ut. Av de tre alternativen för typ har Text blivit vald, vilket innebär att inga konton kommer att visas och ingen summa kommer att beräknas. Rad 10 är en ren textrad och används som en rubrik Spara ändringarna genom att klicka på knappen Spara, eller avbryt genom att klicka på knappen Avbryt. Dubbelklicka på raden 20 Immateriella anläggningstillgångar. Här har ett intervall av konton angivits i fältet för konton. Konton har angivits som typ för att indikera att alla angivna konton ska individuellt presenteras i rapporten. Efter det sista kontot i gruppen kommer en total för hela gruppen att skrivas ut. Kontoklassen är Tillgångar. Begreppet kontoklass beskrivs närmare under inställningen kontoklasser. 23

24 Spara ändringarna genom att klicka på knappen Spara, eller avbryt genom att klicka på knappen Avbryt. Dubbelklicka på raden 80 Summa TILLGÅNGAR. HOLT Bok Här summeras värdena från raderna 20, 25, 35, 45, 55, 65 och 75 och resultatet kommer att visas på rad 80 under rubriken Summa TILLGÅNGAR. Typen är Summa och kontoklassen är fortfarande Tillgångar. På det här sättet byggs balansräkningen upp, rad för rad. Nu är den nya balansräkningen klar att skrivas ut. Om du använder en kontoplan som överensstämmer med uppbyggnaden av BASkontoplanen bör det inte finnas någon anledning för dig att ändra definitionerna. Men det kan dock vara en god idé att göra en testurskrift av balansräkningen för att kontrollera att den innehåller exakt det som du förväntar dig. Definition Resultaträkning Resultaträkningen visar företagets rörelseintäkter för en viss period. Den visar också företagets rörelsekostnader, och därmed kan bruttovinsten beräknas, samt overheadkostnader så att nettovinsten kan beräknas. Resultaträkningens rapportdefinition definieras på samma sätt som balansräkningen. Definition Momsrapport Varje gång du ska redovisa moms skriver du ut en momsrapport. Rapporten använder du dels som underlag för din momsdeklaration och dels som underlag för det verifikat som du ska registrera. Definitionen som visas är från en svensk momsrapport, där konton från BAS-2000 har definierats. Denna kontoplan medföljer programvaran. Definitionen kan förändras för att passa din specifika verksamhet. Du kommer att behöva förändra den om du har förändrat kontoplanen eller importerat en egen. Varje rad i definitionen representerar en rad i momsrapporten. Genom att dubbelklicka på en rad, visas definitionen för denna. 24

25 Här visas ett exempel på en definition i momsrapporten. Rad. En kod som identifierar en rad som kan användas i andra raders definitioner. Text. En beskrivande text som identifierar raden i den utskrivna rapporten. Definition. Definitionen av raden i den utskrivna rapporten, exempelvis vilka konton som skall användas för att beräkna talet som skall visas, och formeln för beräkningen. Definition Nyckeltal När ett företag ska bedömas, dess situation och framtidsutsikter, är nyckeltalsrapporten ett användbart verktyg. Programmet tillåter dig att skapa dina egna nyckeltal, för att förbättra analyserna av hut ditt företag mår. Ett exempel kan vara att se försäljning per kvadratmeteryta eller förhållandet mellan löner och debiterad tid. Öppna genom att dubbelklicka på Definition Nyckeltal i listan Inställningar. Öppna en definition genom att dubbelkicka på raden. Radnr. En unik kod som identifierar varje nyckel. Koden kan användas för att hänvisa till nyckeln när den används i beräkningen av en annan nyckel Text. Namnet på nyckeltalet, som visas i rapporten. 25

26 Definition. Formeln som används för att beräkna värdet av det här nyckeltalet. Det finns flera olika kommandon för att definiera formler i fältet för definition. RESULTAT(kontonummer) Det här kommandot ger förändringen av saldot under en viss period för kontot som är angivet i parentesen. RESULTAT(3010:3999) Ger summan av förändringen för konto 3010 till 3999 för den specificerade perioden. SALDO (kontonummer) Ger utgående saldo för ett konto. Till skillnad från RESULTAT ingår här saldot från föregående perioder. Kommandot kan returnera summor från ett eller ett intervall av konton på samma sätt som RESULTAT. RAD(radnummer) Ett värde beräknat av en annan nyckel kan inkluderas i en formel. Nyckeln som hänvisningen går till måste redan vara definierad och finnas ovanför raden där den används. Om inte, används ett noll värde. MOMS(momskod:kontonummer) Det här kommandot liknar kommandot RESULTAT, men i beräkningen av förändringen för specificerade konton, ingår endast verifikat med den angivna momskoden. Kommandot kan returnera summor från ett eller flera konton på samma sätt som för RESULTAT. INV(värde) Kommandot inverterar värdet angivet inom parentesen. Förutom ovan angivna kommandon kan + - / * tecknen anges i fältet för definitionen. Momskoder För att redigera eller lägga till Momskoder, dubbelklicka på Momskoder i listan med Inställningar. Spara dina ändringar genom att klicka på knappen Spara. Kod. Varje momskod ska kunna identifieras med en unik kod. Sats %. Ange den procentsats som ska användas för summor som exkluderar moms för beräkning av momsbelopp. 26

27 Utg. Ange vilket konto den utgående momsen ska kreditera när denna momskod används. Ing. Ange vilket konto som den ingående momsen ska debitera när denna momskod används. Beskrivning. En förklarande beskrivning av momskoden Objekttyper Den här inställningen används för att definiera olika kategorier för de objekt som du kommer att använda i redovisningen. Objekttyper används för att gruppera olika objekt av samma slag tillsammans. Dubbelklicka på Objekttyper i listan med Inställningar. En lista med redan existerande objekt kommer att visas. För att skapa en ny objekttyp klicka på knappen Ny post. Spara genom att klicka på knappen Spara. Kod. En unik kod för objekttypen. Benämning. Förklarande beskrivning av objekttypen. Kontoklasser Internt tolkar programmet krediteringar som ett negativt värde som skall tas bort från kontosaldot, medan debiteringar ska läggas till. Därför lagras tillgångar och kostnader som positiva värden medan skulder, eget kapital och intäkter som negativa. Det interna sättet att räkna är emellertid ofta opraktiskt när man presenterar saldon i rapporter. Programmet har därför en inställning för visning av saldon, som vänder på en del saldon. Eftersom det finns många olika konventioner för hur saldon ska presenteras har du möjlighet att ändra standardinställningen. Det kan hända att du eller företagets revisor har en egen standard. Det är inte ovanligt att styrelsen, banken, revisorn eller skattemyndigheterna efterfrågar en annorlunda 27

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg

XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg XOR Compact 5.0.4 Konverteringsverktyg Innehållsförteckning Förbered XOR Compact S företag för konvertering... 1 Förbered konvertering av företag i XOR Compact S... 1 A. Att tänka på före konverteringen...

Läs mer

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs!

Bokföring Nytt konto Ctrl-N Ta bort konto Ctrl-R Obs! Nytt konto Gör så här: Välj Ny eller tryck på Ctrl-N. Skriv in kontonummer, benämning och övrig information. Glöm inte att ange momsrapportkod om kontot ska redovisas i momsrapporten. Uppgifter om SRU-koder

Läs mer

Kontouppställningen kan t.ex. användas för att bygga Balansräkning, Resultaträkning, Nyckeltalsrapport eller Försäljningsstatistik.

Kontouppställningen kan t.ex. användas för att bygga Balansräkning, Resultaträkning, Nyckeltalsrapport eller Försäljningsstatistik. Kontouppställning Kontouppställningen är en rapportgenerator som baserar sig på redovisningsinformation. Denna används med fördel för att ta fram statistik och annan värdefull information från redovisningen.

Läs mer

Rapportkontoplan hantering

Rapportkontoplan hantering Rapportkontoplan hantering Sida 1 av 11 Innehåll Att kopiera kontoplan till rapportkontoplan... 3 Namn på rapportkontoplan... 5 Rapportkontoplan... 6 Kopiering av rapportkontoplan... 9 Klienthantering...

Läs mer

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen.

Bokföring. Företagsunderhåll. Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Bokföring Företagsunderhåll Inställningar Först ska vi titta på de inställningar i företagsunderhållet som påverkar arbetet med bokföringen. Gå till Arkiv Företagsunderhåll Bokföring. Om du markerar Kvantitetsredovisning

Läs mer

Manual för Diabas, version 1.2

Manual för Diabas, version 1.2 Manual för Diabas, version 1.2 Innehållsförteckning Kortversion sid 1 Kontoplan sid 3 Redovisning sid 4 Special sid 7 Begreppet Företag sid 7 Rapporter sid 8 Utskrift sid 9 Installation: Kortversion Diabas

Läs mer

Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING

Innehållsförteckning ADARO BOKFÖRING BOKFÖRING Innehållsförteckning Kom igång - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Läs mer

Kom igång med Smart Bokföring

Kom igång med Smart Bokföring Innehåll Hogia-ID... 3 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 4 Startsidan... 7 Guide 2 Bokföring... 8 Inställningar... 10 Organisation... 10 Kontoinställningar... 11 Bokföring... 12 Ingående balans...

Läs mer

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter

Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Minikurs Ekonomitips och användbara rapporter Föreläsare: Örjan Brolin och Stefan Hylenius, (i Jönköping föreläser Claes Groening) I denna minikurs får du ta del av ett antal ekonomirelaterade tips. Vi

Läs mer

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det

Visma Analys. Ekonomilösningar som du vill ha det Visma Analys Analysera ditt företags ekonomi och ta bättre beslut med hjälp av Visma Analys ett effektivt verktyg för nyckeltalsanalyser, spårning av felaktigheter i bokföringen, samt för planering och

Läs mer

Omföra moms i PromikBook

Omföra moms i PromikBook Omföra moms i PromikBook För varje momsredovisningsperiod, vare sig du använder 1, 3 eller 12 månader när du redovisar din moms till skatteverket, så ska momsen omföras efter varje period. Detta innebär

Läs mer

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret

Årsskiftesrutiner. Innehåll. Avsluta sista månaden på räkenskapsåret Årsskiftesrutiner Flertalet byter räkenskapsår i samband med nytt kalenderår. Men checklistan gäller även för dig som bryter räkenskapsåret vid annan tidpunkt på året. Man följer samma rutiner. Det är

Läs mer

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00

Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Täppvägen 34 139 35 VÄRMDÖ 08 722 88 00 Bokföring Innehåll Programbeskrivning Att komma igång Corbis Bokföring finns i tre nivåer: B1 B2 B3 Grundversion. B1 + kompletterande funktioner som t ex budget

Läs mer

SCB Räkenskapssammandrag

SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag SCB Räkenskapssammandrag 1 1. KOMMA IGÅNG MED PROGRAMMET... 2 1.1 ÖVERSIKT FÖRBEREDELSER... 2 1.2 STARTA PROGRAMMET... 3 1.3 ÖVERSIKT SCB MENY... 5 1.4 INSTÄLLNINGAR... 6 1.5 KOLUMNER...

Läs mer

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar

Generellt om budget För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Ekonomi Redovisning Budgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

Manual Godman Redovisning

Manual Godman Redovisning Installation Sid 2 Avinstallera Sid 4 Installation från CD Sid 6 Uppdateringar Sid 7 Manual Godman Redovisning Sid 8 Skapa huvudman, God man Sid 8 Skapa ditt första räkenskapsår Sid 8 Bankkonton Sid 9

Läs mer

För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Avdelning Ekonomihantering Redovisning Redovisningsbudgetar

För att använda budgetmodulen öppnas Budget fönstret. Välj Avdelning Ekonomihantering Redovisning Redovisningsbudgetar Budget Budgetmodulen i Navision används för att skapa den budget som önskas. Det är möjligt att skapa flera budgetar för samma period. När budgeten är skapad, används den för jämförelse med de faktiska

Läs mer

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014

Må nådsskifte. Innehåll SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Må nådsskifte Innehåll Bokför klart allt i månaden... 2 Avstämning... 3 Kundfodringar... 3 ROT-fordran kund... 3 ROT-fordran Skatteverket... 4 Leverantörsskulder... 5 Avstämning reskontror...

Läs mer

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1

LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 LEVERANTÖRS-FAKTUROR 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER Konto 5 Kontogrupp 6 Företagsuppgifter 7 Leverantörer 8 BEARBETNING Registrering

Läs mer

Manual för PC-Ställföreträdare. Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24. Copyright 2009 Massive Systems Sweden

Manual för PC-Ställföreträdare. Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24. Copyright 2009 Massive Systems Sweden Manual för PC-Ställföreträdare Version 2.0 Uppdaterad 2009-08-24 Copyright 2009 Massive Systems Sweden innehållsförteckning innehållsförteckning... 2 administrera programmet... 4 Installera PC-Ställföreträdare...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG

Användarhandbok. Nero BackItUp. Ahead Software AG Användarhandbok Nero BackItUp Ahead Software AG Information om copyright och varumärken Användarhandboken till Nero BackItUp och innehållet i den är skyddat av copyright och tillhör Ahead Software. Alla

Läs mer

Manual. Momsrapportering. 2014-09-08 NAB Solutions

Manual. Momsrapportering. 2014-09-08 NAB Solutions Momsrapportering Innehållsförteckning Claremont AB Momsrapportering... 1 1. Moms bokföringsinställningar... 3 1.1 Bokföringsinställningar för moms... 4 1.2 Inställningar för momsrapportering... 6 2 Momsrapporten

Läs mer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer

SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer SIE4-läsaren En applikation utvecklad i Excel som läser SIE4 filer Bakgrund Sedan länge finns en standard för hur filöverföringen mellan olika ekonomisystem kan åstakommas. Denna standard är SIE formatet

Läs mer

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE

Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE Mamut Kunskapsserie, nr 3-2003 Mamut Business Software VERIFIKATSREGISTRERING EFFEKTIV VERIFIKATSREGISTRERING MED MAMUT BUSINESS SOFTWARE 2 INLEDNING INNEHÅLL Effektiv verifikatsregistrering med Mamut

Läs mer

Ankomstregistrera leverantörsfaktura

Ankomstregistrera leverantörsfaktura Ankomstregistrera leverantörsfaktura Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Reskontror - Leverantörsreskontra (Affärssystem: Inställningar - Företag - Reskontror - Leverantörsreskontra). Sätt en markering

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Lathund för BankID säkerhetsprogram

Lathund för BankID säkerhetsprogram Lathund för BankID säkerhetsprogram BankID säkerhetsprogram för Windows, version 4.10 Datum: 2009-11-23 Introduktion När du ska hämta ut och använda e-legitimationen BankID behöver du ha ett installerat

Läs mer

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton:

Nya standardkonton för redovisning av in- och utgående importmoms. I rutinen Kontoplan/Standardkonton har det tillkommit nya konton: Importmoms 2015 Från och med 2015-01-01 ska företag redovisa och betala importmoms till Skatteverket istället för till Tullverket. Detta innebär vissa förändringar i MONITOR och detta dokument förklarar

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

Inbetalade kundfakturor

Inbetalade kundfakturor Inbetalade kundfakturor När en kundfaktura stängs i e-bokföring läggs den i en lista över obetalda kundfakturor. Sidan Kundreskontra Fakturor - Obetalda visar alla obetalda kundfakturor. Fakturor som skapats

Läs mer

Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa?

Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa? Vad gör programmet Datafångst från Plusgirot och Visa? Programmet överför kontoutdragsinformation från Plusgirot och från Visa Business Card till en SIE-4 fil med komplett konterade verifikationer. Detta

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

AdmiPro Användarmanual för Redovisning

AdmiPro Användarmanual för Redovisning AdmiPro Användarmanual för Redovisning Copyright 2015 AdmiPro www.admipro.se Användarmanual 2 Innehåll Introduktion 4 Verifikation registrering 5 Ny verifikation registrering Stansning Autokontering Verifikationstexter

Läs mer

LÄS MIG FÖRST. FirstOffice 4.0 A - VIKTIG INFORMATION... 2 B - INNAN DU INSTALLERAR FIRSTOFFICE... 3 SYSTEMKRAV... 3 C - INSTALLATIONSTIPS...

LÄS MIG FÖRST. FirstOffice 4.0 A - VIKTIG INFORMATION... 2 B - INNAN DU INSTALLERAR FIRSTOFFICE... 3 SYSTEMKRAV... 3 C - INSTALLATIONSTIPS... LÄS MIG FÖRST FirstOffice 4.0 A - VIKTIG INFORMATION... 2 MacOS 9.2.1...2 MacOSX...2 Glöm inte att göra backuper!...2 B - INNAN DU INSTALLERAR FIRSTOFFICE... 3 SYSTEMKRAV... 3 Macintosh...3 Windows...3

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual.

Prodtime Nyhetsbrev. - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0. Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas Prodtime Manual. Utgåva 2-2015 Prodtime AB Fabriksgatan 4 LIDKÖPING 0510-260 70 info@prodtime.se www.prodtime.se Prodtime Nyhetsbrev - Nyheter och uppdateringar i Prodtime v6.0 Tips! Tryck F1 i valfri programdel så öppnas

Läs mer

Företagets bokslut Daniel Nordström

Företagets bokslut Daniel Nordström Företagets bokslut Daniel Nordström Presentationens innehåll Begrepp Bokslut Tre typer av bokslut Vem skall göra ett bokslut? Förenklat bokslut Manuell bokföring och bokslut Justeringar vid företagets

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner.

För att kunna använda denna funktion måste du först lägga upp några konton med speciella funktioner. Valutakonton Valutakonton är till för att du ska kunna hålla reda på hur mycket av en valuta du har använt. Du anger då ett internkonto i 9000 serien (internkonton). Sedan kan du lägga upp ett tillgångskonto

Läs mer

Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram Visma Compact 750. Pris från 2.990:- (6 månaders serviceavtal ingår, frakt och moms tillkommer). Leverantörsreskontra med utbetalningar Visma Compact 750 ett användarvänligt och flexibelt ekonomiprogram

Läs mer

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7

Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Steg 11 Bokföring Excel, Visma/SPCS Windows 7 Mars -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 11 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 7. Alla företag måste ha en bokföring. Bokföringen ska bl.a. visa

Läs mer

Momsförändring i bokföringen

Momsförändring i bokföringen 9.9.2010 1(10) Momsförändring i bokföringen I det här dokumentet går vi genom hur man kan göra för att ta i bruk nya momskoder (momsprocenter). Alternativ ett (1) ändra på befintliga momskoder från en

Läs mer

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56

Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 2007-02-28 Skattedeklaration 2007 i Pyramid 2.55 och 2.56 Ny momsdel i skattedeklarationen från 2007 (28 februari 2007) Till årsskiftet införs en ny skattedeklaration för momsredovisning. För dig som bara

Läs mer

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0

Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Manual för INFOFLEX Kassaregister IVK 1.0 Inställningar och användartips för INFOFLEX Kassaregister med inkopplad kontrollenhet och användning enligt kassalagen. 2 Innehåll... 4 Aktivering kassainloggning...

Läs mer

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014)

Memo vid årsskifte. Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte Gäller Pyramid Business Studio från version 3.39A (25 november 2014) Memo vid årsskifte ger dig en sammanställning över de delar av arbetet i Pyramid som inför och efter årsskiftet kräver

Läs mer

Lathund Omföring. Inledning

Lathund Omföring. Inledning Inledning Avsnittet behandlar grunder och tillvägagångssätt vid verifikationsregistrering. Registrering i modulen Huvudbok kan inte generera utbetalningar, för detta finns andra moduler, istället används

Läs mer

Förloppet kan se ut enligt följande:

Förloppet kan se ut enligt följande: Årsbokslut Övergång till nytt bokföringsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1. Normalt månadsbokslut

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild.

Kontrollera vilka konton du vill använda för Ingående moms och registrera dem i fälten under Ingående moms. ( Se markerat fält 2 enligt bild. 1 Företagsinställningar momsuppgifter Hogia Small Office Bokföring För att få ut rätt uppgifter på din momsrapport behöver du gå igenom och ställa in vilka konton du ska använda vid din momsredovisning

Läs mer

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa

Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk Handel: Handpenning i Pyramid, modul Kassa Handpenning i PBS Gäller Pyramid Business Studio, från version 3.40A sp12 (2011-01-03) Vad är handpenning? Följande utdrag är hämtat ur Handbok för handlare (år 2001, Artikelnr. 13-006), utgiven av Svensk

Läs mer

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro

ÅRSSKIFTESKÖRNING 3L Pro Sidan1(25) Innehållsförteckning Årsskifteskörning... 2 1. Redovisningsperioder... 3 2. Periodavslut... 4 3. Avsluta bokföringsår... 6 4. Påbörja bokföringsår... 7 5. Kontrollera styrparametrar Redovisning...

Läs mer

Att tänka på vid upplägg av företag

Att tänka på vid upplägg av företag Att tänka på vid upplägg av företag Innehåll STYRPARAMETRAR/ REDOVISNING... 1 Kontoplan... 4 Objekt... 5 Kostnadsställe... 5 Projekt... 6 STYRPARAMETRAR LEVERANTÖRER... 6 Leverantörer... 8 STYRPARAMETRAR

Läs mer

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM

Kundfakturor. Raindance - Kundreskontra. Kommando KFM Kundfakturor Kommando KFM Denna rutin används för att registrera de fakturor vi ska skicka till våra kunder. Du kommer till denna rutin genom att välja RK i huvudmenyn. Välj därefter KFM för att komma

Läs mer

Valutakurser. Gå till Arkiv Programunderhåll Valutakurser.

Valutakurser. Gå till Arkiv Programunderhåll Valutakurser. Valutakurser I Visma Administration 1000 måste du själv välja att arbeta med valuta och språk. Det gör du genom att välja Arkiv Företagsunderhåll Valuta/språk. I dialogrutan som visas markerar du både

Läs mer

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång

Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång Kontoersättning i Pyramid - Arbetsgång (Pyramid Business Studio från version 3.41A) (2013-11-27) I detta dokument beskrivs arbetsgången i Pyramid rutin 962 Kontoersättning. Dialogen ger möjlighet att utföra

Läs mer

Manual program DPR SRU tax10

Manual program DPR SRU tax10 Manual program DPR SRU tax10 Ett program som skapar korrekta SRU-koder till 2010 års taxering Bakgrund I 2008 års taxering har Skatteverket gjort en omfattande blankettöversyn. I tax 2010 är blanketterna

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna

SeaClean städbeställning via hyttelefonerna SeaClean städbeställning via hyttelefonerna version 1.0 99-10-29 MANUAL SEAPACER AB 1996 SNABBSTART SeaClean är ett system för städbeställning via hyttelefonerna. BESTÄLLNING VIA TELEFON Varje kommando

Läs mer

Sida 1 av 9 DPR anläggningsregister en kortfattad presentation

Sida 1 av 9 DPR anläggningsregister en kortfattad presentation Sida 1 av 9 DPR anläggningsregister en kortfattad presentation DPR Anläggningsregister är ett PC-program avsett för små och medelstora företag. Programmet är ett komplett verktyg som klarar av att upprätthålla

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Det följande avsnittet visar hur man enkelt kan göra företagets räkenskapsrapporter med hjälp av kontouppställningar.

Det följande avsnittet visar hur man enkelt kan göra företagets räkenskapsrapporter med hjälp av kontouppställningar. Kontouppställning I DSM kan man använda kontouppställningar till att göra olika redovisningar av företagets nyckeltalsrapporter. Möjligheterna är många. Det följande avsnittet visar hur man enkelt kan

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het

E t t E k o n o m i s y s t E m s p E c i E l lt a n pa s s at f ö r s v E n s k a k yrka n s v E r ksam het E t t e k o n o m i s y s t e m s p e c i e l lt a n p a s s at för Svenska kyrkans verksamhet Aveny Ekonomi Aveny Ekonomi Med Aveny Ekonomi erbjuder Eniac Data det optimala verktyget för effektiv redovisning

Läs mer

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls.

ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Bokslut i ADJob 4.5 ADJob 4.5 ADJob Nordic AB 1985-2013. Alla rättigheter förbehålls. Programmet ADJob med dokumentation levereras under licens och får enbart användas och kopieras i enlighet med de villkor

Läs mer

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2

Innehållsförteckning FAKTURERA ENKELT 2 Innehållsförteckning Kom igång ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 Byt från övningsföretaget till ditt eget företag ----------------------------------------

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Omvänd skattskyldighet (moms).

Omvänd skattskyldighet (moms). 31.3.2011 1(14) Omvänd skattskyldighet (moms). Utökad användning av omvänd skattskyldighet (moms) träder i kraft för Finland den 1.4.2011. Den bransch som kommer att beröras mest av den här förändringen

Läs mer

Skattedeklaration - Momsrapport

Skattedeklaration - Momsrapport Sida 1 Skattedeklaration - Momsrapport Skattedeklarationens två delar kan skrivas ut separat eller var för sig. En total skattedeklaration kan även skrivas ut inklusive en total tablå, om man så önskar.

Läs mer

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad

Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad 2012 Adra Match Accounts Användarmanual Förenklad Adra Match 2012-03-30 CONTENTS Om detta dokumen... 4 Förberedelser... 5 Skapa kontoutdrag från ERP... 5 Exportera / Hämta kontoutdrag från din bank....

Läs mer

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn

Memeo Instant Backup Snabbguide. Steg 1: Skapa ett gratis Memeo-konto. Steg 2: Anslut din lagringsenhet till datorn Inledning Memeo Instant Backup är en enkel lösning för säkerhetskopiering i en komplicerad digital värld. Dina värdefulla filer på din C-enhet säkerhetskopieras automatiskt och kontinuerligt av Memeo Instant

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram

Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Import från Visma Administration eller annat bokföringsprogram Detta dokument beskriver hur du exporterar en SIE-fil från bokföringen och sedan importerar till Visma Skatteprogram. För enskild firma är

Läs mer

Del 2 ARBETA MED DATORN

Del 2 ARBETA MED DATORN NY upplaga! Harry Peronius LÄR DIG ANVÄNDA DIN MACINTOSH Del ARBETA MED DATORN. Adressbok... 56 5. ical... 59 6. Dashboard... 65 7. Dvd-spelare... 69 8. itunes... 7 9. iweb... 8 0. Automator... 9. Kompatibilitet

Läs mer

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i den nya versionen av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp. Innehåll Hogia

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Produktnyheter ERP. REDOVISNING NYTT GRÄNSSNITT Juni 2016 Version 60:3

Produktnyheter ERP. REDOVISNING NYTT GRÄNSSNITT Juni 2016 Version 60:3 Produktnyheter ERP REDOVISNING NYTT GRÄNSSNITT Juni 2016 Version 60:3 0 Innehåll Innehållsförteckning... 0 Nytt gränssnitt Ekonomi Juni 2016... 2 Utskrifter Google Chrome... 2 Redovisning... 2 Hantera...

Läs mer

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar

Avskrivningar med hjälp av automatkonteringar Avskrivningar med hjälp av ar Automatkonteringen i Entré Windows kan användas för en mängd syften. Ett av dem är att använda periodiseringsfunktionen för att automatiskt lägga upp verifikat som gör avskrivningar

Läs mer

Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR?

Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR? Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning HUR? Presentationen är en förenklad manual för några av de viktigaste funktionerna i Hogia Kvalitetssäkrad Redovisning. Tanken är att presentationen skall ge en första

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Snabbguide till First Class

Snabbguide till First Class Snabbguide till First Class Guide till First Class Grundläggande funktioner Logga in i First Class För att logga in i First Class dubbelklickar du på skrivbordsikonen First Class, eller väljer First Class

Läs mer

Demohandledning från Scandinavian PC Systems

Demohandledning från Scandinavian PC Systems från Scandinavian PC Systems November 2004 I registrerar du alla dina inventarier och anläggningar. Programmet räknar ut planenliga avskrivningar och ger dig ett färdigt bokföringsunderlag. Du kan lätt

Läs mer

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning.

Studenten möter sex affärshändelser och uppgiften är att bokföra händelserna eller att visa hur händelsen påverkar resultaträkning och balansräkning. Nytillkomna inlämningsuppgifter 2015 Från och med 2015 finns sju nya inlämningsuppgifter tillgängliga. Tidigare uppgifter var oftast rena räkneuppgifter. De nytillkomna inlämningsuppgifterna har en annan

Läs mer

Registervård. Registervård

Registervård. Registervård Registervård Registervård I registervård underhåller du företagets och programmets register. Du väljer själv vilka åtgärder du vill utföra genom att markera dem och därefter klicka på knappen Utför. Gå

Läs mer

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar

Visma Revision. Med den nya revisionsstandarden. stöd genom hela revisionsarbetet. Så följer du nya revisionsstandarden. Ny unik SIE-analys förenklar Visma Revision. Pris 5.900:- (frakt och moms tillkommer). Med den nya revisionsstandarden Visma Revision stöd genom hela revisionsarbetet Visma Revision ger dig stöd genom hela revisionsarbetet från revisionsplanering

Läs mer

Förloppet kan se ut enligt följande:

Förloppet kan se ut enligt följande: Årsbokslut Övergång till nytt räkenskapsår sker i flera steg, eftersom de sista bokningarna på gamla året kanske inte är klara på flera månader. Förloppet kan se ut enligt följande: 1 Normalt månadsbokslut

Läs mer

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18

Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Rutinbeskrivning anläggningsredovisning AT Agresso Uppdaterad 2014-11-18 Innehållsförteckning 1. AKTIVERA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR... 3 1.1 AKTIVERING AV ANLÄGGNINGAR FRÅN FAKTUROR.... 3 1.1.2 TILLÄGG TILL

Läs mer

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE

Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014. Import av SIE 4,revE Import av SIE 4, reve 3L Pro 2014 Import av SIE 4,revE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Import av SIE-filer... 3 Bakgrund... 3 Vad är SIE?... 3 Några argument för SIE... 4 Importera SIE-fil av typ 4 i 3L Pro... 4

Läs mer

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19

Innehåll. 7. Hur vet jag vilken storlek på licensen jag har?... 19 Innehåll Ny licenshantering i HogiaLön Plus... 2 Steg för steg; för dig med HogiaLön Plus - Access... 3 Licenshantering för administratören... 3 Licenshantering för löneadministratörer... 10 Vanliga frågor...

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg

Finans Scala Bruk 2010. Maria Åhrberg Finans Scala Bruk 2010 Maria Åhrberg SIE4 Bokföring-Redovisning / Övrigt / Specialrutiner / Exportera transaktioner Välj Bokföringsdatum från och med till och med Välj exporttyp 1, Exportera i SIE 4 format

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar

Visma Analys. Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt. analysera, presentera och följ upp. Huvudboksanalys. Unik SIE-analys förenklar Visma Analys. Pris från 4.400:- (frakt och moms tillkommer). Värdefull hjälp som gör det enkelt och överskådligt Visma Analys analysera, presentera och följ upp Visma Analys är ett modernt och användarvänligt

Läs mer

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1.

Momsredovisning. Momsrapport. Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Momsredovisning Momsrapport Redovisning / Utskrifter redovisning / Momsrapport. Här följer en förklaring för varje ruta. Ruta 1. Periodval Moms from Period : Se till att det är den första perioden på det

Läs mer

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4

Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Nyheter i version 2015.2, 2015.1 och 2014.4 Här följer en sammanställning av programförändringar som skett i de senare versionerna av Hogia Ekonomi, Hogia Approval Manager och Hogia Order/Lager/Inköp.

Läs mer