Säkerhet på hög nivå kräver riskmedvetande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhet på hög nivå kräver riskmedvetande"

Transkript

1 NR MARS EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Säkerhet på hög nivå kräver riskmedvetande Simon Bonthron arbetar på LKAB som driftserviceman sedan fem år. Han är SID8-9 en av dem som medverkar på LKAB:s affischer med budskapet Säkerheten först! På fritiden är hans favorithobby att åka snowboard. Säkerheten går alltid först - både på jobb och fritid! Investeringar i Malmberget sid 3 Smidigare service sid svarade på enkäten sid 6

2 2 LEDNINGSINFORMATION VECKOBLADET NR VECKOBLADET NR NYHETER 3 LKAB:s vinst på 12,3 miljarder kronor för 2010 är fantastisk! Den är ett resultat av att kunderna hämtar pellets och fines i våra hamnar i en allt ökande takt. Vår målmedvetna tillverkning av högkvalitativa järnmalmsprodukter skapar mervärde hos våra kunder när produkterna används i deras masugnar och direktreduktionsanläggningar. Lars-Eric Aaro, vd LKAB Ett fantastiskt och nödvändigt rekordår Järnmalmspriserna är nu på samma nivå som 2008 och har lagt grunden till ett bra resultat. Men kom ihåg: LKAB är inget självspelande piano. Vi får kriga varje dag ute på marknaden för att visa att vi är bäst och det är våra gemensamma insatser varje dag som skapar de pellets och fines som i slutändan blir till intäkter som ger vårt för närvarande fantastiska resultat. Grunden till LKAB:s nuvarande position på marknaden finns i tillgången på högklassig magnetitråvara och uthålliga satsning på forskning och utveckling för klimatsmarta och allt effektivare produkter till den globala stålindustrin. Till detta kommer en gemensam, effektiv och målmedveten verksamhet på alla fronter. Det mest viktiga är våra kunders vilja att köpa järnmalmsprodukterna till ett bra pris. Vi får heller inte glömma bort att Minerals Division och de andra dotterbolagen är viktiga grundbultar i LKAB-koncernens framgångar och resultat. Stor börs behövs för investeringar Årets vinst ger tillfälligt mer pengar i LKAB:s börs. Pengarna behövs för att klara de betalningar som väntar under kommande år. Vi talar om våra utbetalningar för att bygga KUJ 1365 och M1250. KUJ 1365 ger oss ca 20 år längre livslängd för verksamheterna i Kiruna och Svappavaara och M1250 ger ca 15 år större livslängd för Malmberget. Vi har också fått styrelsens förtroende att bli ett 35 procent större LKAB - att nå leveranser på ca 37 miljoner ton per år. Kärnan i LKAB 37 är öppnandet av tre nya gruvor i Svappavaarafältet. Det innebär utbetalningar för nya järnvägsvagnar och nya lok, för att vi skall kunna transportera mer pellets och fines till våra hamnar. Vi behöver säkerligen också göra investeringar i våra verk för att ta emot mer rågods som vi skall göra pellets av. Sammantaget gör detta att vi under 2010 hade investeringsutbetalningar på nästan fyra miljarder kronor. Under de nästkommande åren räknar vi med att investera mellan fem till sex miljarder kronor per år. Ofattbara siffror. Dessa pengar skall vi inte låna utan vi tar dem direkt ur egen börs varje år. Därför behövs det en stor börs, och det har vi tack vare bra produktion och bra järnmalmspriser. Samhällsomvandlingar kostar miljarder Samtidigt med våra egna investeringar skall LKAB naturligtvis också betala sin del av samhällsomvandlingarna i Malmfälten. Hittills har de kostat över 1,9 miljarder kronor. I 2010 års bokslut avsatte vi nästan tre miljarder för kostnader i Kiruna och Malmberget som dagens verksamhet har förorsakat. LKAB kommer att fortsätta avsätta pengar årligen i relation till hur pågående gruvverksamhet skadar samhällena. Med det nyligen beslutade Kirunaavtalet har vi tillsammans bra förutsättningar för att med god framförhållning bedriva den samhällsomvandling som ett attraktivt samhälle kräver. Vårt mål är att med Gällivare kommun träffa ett Malmbergsavtal före sommaren 2011, som på samma sätt skall beskriva vad och hur saker skall göras i samhällsomvandlingen av Malmberget. Betala med egna pengar Det känns mycket bra att veta att vi i LKAB har finansiella muskler och en stark börs för att klara dessa åtaganden. Vi ska: varje dag driva LKAB:s verksamhet effektivt och kostnadsmedvetet bygga en framtid för LKAB med investeringar i nya huvudnivåer i Malmberget och Kiruna bygga ett starkare LKAB genom LKAB37, med tre nya gruvor i Svappavaara genomföra samhällsomvandlingen så att vi får attraktiva samhällen vi alla gärna bor och lever i Och allt detta kan vi klara av med egna intjänade medel. Arbeta med det vi kan styra Ingen kan veta om 2008/2009-års kris upprepas med ett nytt jättetapp i järnmalmsefterfrågan. De prognoserna kan ingen ge. Vi ska däremot vara förberedda på en lägre prisnivå. LKAB planerar för ett järnmalmspris motsvarande det vi hade Därför arbetar vi med att behålla 2007-års kostnadsnivå. Faller priset för våra produkter till den nivån så är vi förberedda och kan parera en kris i LKAB. Därför ska vi alla arbeta och fokusera på saker vi i LKAB kan påverka: att skapa ett starkt effektivt och kostnadsmedvetet LKAB att leverera produkter som våra kunder efterfrågar ett LKAB som alla anställda känner trivsel och glädje att arbeta för. Vi har firat LKAB:s 120 år med många rekord i verksamheten, jubileumsdagar med fyrverkerier, utställningar och presenter, familjedagar, kundträffar och mycket annat. Nu blickar vi framåt. LKAB skall arbeta med de saker vi kan styra i en omvärld som inte vi styr och som i dag är extremt beroende av att Kina fortsätter sin tillväxt. Det vi kan påverka är kvaliteten på produkterna, vi kan bygga ett större LKAB som är ett starkare LKAB, vi kan genomföra LKAB 37. Vi kan arbeta med våra arbetsplatser och vi måste arbeta med säkerhetsfrågorna. För att klara allt detta kommer vi att behöva locka till oss cirka nya medarbetare för att klara generationsväxlingen som pågår och den planerade tillväxten för att nå ett nytt LKAB 37. LKAB:s goda resultat behövs. Hälsningar Lars-Eric LKAB:s vd Lars-Eric Aaro presenterade den nya investeringen vid ett möte med pressen i Malmberget. LKAB investerar i ny entrébyggnad i Malmberget VITÅFORS LKAB bygger en helt ny besöksentré i Vitåfors. Investeringen är 140 miljoner kronor. Den omfattar också etapp två av laboratoriet för utveckling av järnmalmspellets (Pelletizing Research Centre). En helt ny kontorsbyggnad ingår dessutom för att förbättra arbetsmiljön för de anställda. Det beslutade LKAB:s styrelse i februari. Byggnaderna beräknas vara klara hösten Det ska bli slut på kontor i baracker som T-huset. Det ska rivas. Vi måste ha attraktiva arbetsmiljöer. Anställda skall känna trivsel och tillfredsställelse i jobbet, säger Lars-Eric Aaro LKAB:s vd. Så här skall den nya entrébyggnaden se ut. Byggstart sker så fort alla tillstånd är klara. Byggnaderna utformas så att det blir enkelt att bygga ut i framtiden. LKAB:s nya entrébyggnad ska inrymma mötesplatser för besökare, konferenslokaler, utrymme för utställningar, cirka 40 kontorsarbetsplatser och omklädningsrum för besökare. Foto: Entrébyggnaden kompletteras med forskningsutrustningar samt omklädningsrum för forskningspersonal. En ny parkeringsplats anläggs för besökare och anställda. Inne på industriområdet i Vitåfors byggs en central kontorsbyggnad med cirka 50 kontorsarbetsplatser. Den nya byggnaden ersätter det nuvarande T-huset. Det här är fantastiskt! Vi behöver ändamålsenliga och attraktiva byggnader och vi har väntat länge på det här, säger Siv Tottie kvalitetsutvecklare i Malmberget. Skisser över LKAB Entré kommer att visas utanför matsalen i Vitåfors manskapshus.

3 4 NYHETER VECKOBLADET NR VECKOBLADET NR ARBETSMILJÖ 5 Risker på jobbet: Vad håller du på med? En del av insatsstyrkan. Övre raden från vänster: Thomas Fjordell, Dennis Lindgren, Per Berggren, Björn Strand, Magnus Hörnström, Lars Dufva, Peter Falck, Åke Falk, Mats Emmoth, Tommy Hjertberg, Patrik Esberg, Jonny Mella. Nedre raden från vänster: Peter Törnman, Samuel Törelid, Kristoffer Pouno, Bill, Bengt Emmoth, Jakob Stålnacke, Robert Jonsson. Nystartad industribrandkår i Kiruna KIRUNA Från 50-talet fram till 1990 drev LKAB i Kiruna en egen industribrandkår. Därefter gick verksamheten över i kommunregi. Nu har LKAB:s ledning tagit beslut att åter starta en industribrandkår i LKAB:s egen regi. En ny lagstiftning, i kombination med längre insatsvägar och insatstid för räddningstjänsten, har påverkat LKAB:s beslut. Syftet är att minska insatstiderna. LKAB Ny teknik för videomöten har installerats på tre platser i LKAB. Tekniken håller full HD-kvalitet för bild och ljud och är enkel att använda. Utrustningen består av dubbla 52-tums skärmar och en videokamera samt mikrofoner i taket. Systemet kan förbokas och ställas in med en automatik som kopplas till i höst. När du bokar videokonferensrummet skall systemet då starta automatiskt när du kommer dit. Systemet är integrerat med Outlook. Skulle du behöva ansluta externa parter så går det också utmärkt. En hotline som kan ge hjälp och svara på frågor finns i varje videokonferensrum. Den går direkt till leverantören. Maximalt kan upp till 20 parter anslutas till samma videomöte. Din bärbara dator kan du ansluta direkt till systemet Den nya lagstiftningen innebär att alla anläggningar och företag som bedriver det som klassas som farlig verksamhet måste hålla eller bekosta egna släckinsatser. Med vår räddningsstyrka kan vi begränsa skador och olycksfallsutveckling. Vi kan samtidigt förbereda en större insats från räddningstjänstens sida om något riktigt allvarligt händer, säger Bill Videokonferens med full HD och automatik Ove Köhler kollar in den nya utrustningen för videokonferens i Malmberget. och kan då visa dokument, bilder, ritningar m m för mötesdeltagarna. LKAB skall testa och utvärdera mer teknik som kan integreras, t ex möjlighet att delta på videomöten från sin egen dator. Rundqvist, produktionschef brandbesiktning. Brandmännen, totalt 28 personer, har en utbildning som deltidsbrandman via räddningstjänsten och har fått förhöjd förstahjälpenutbildning. 12 man arbetar i KUJ, Kiruna under jord och 12 på nio/ SAK, sovring-, anrikning-, kulsinterområdet. JOHANNA FOGMAN Upplösningen är i högsta klass med den nya tekniken. De platser som i första etappen vecka 11 utrustas med denna nya videomötesteknik är videokonferensrummet i Kiruna (FK3), Malmberget (T-huset) och Luleå (Plan 5). I nästa etapp kommer bl a Narvik, Svappavaara och Luleå (Svartön) att utrustas under mars-april. MAURITZ MAGNUSSON Slarv, stress, trötthet, okoncentration, oaktsamhet, okunskap och attityd är alla beteendebundna orsaker till varför en olycka händer, menar deltagarna under utbildningen personlig säkerhet. MALMBERGET Beteendet är orsaken till 85 procent av arbetsplatsolyckorna. För att förändra olycksstatistiken måste alla våga säga till när något är fel, säger Tanja Vaara, lärare i personlig säkerhet. En utbildning som alla anställda i förädlingsverken i Malmberget och Svappavaara ska genomföra. Under utbildningen diskuteras attitydens betydelse vid situationer där risken för olycka är stor. Syftet är att skapa ett engagemang kring den personliga säkerheten och Tanja Vaara vill trycka extra på vikten av att ta ansvar. Det är viktigt att skapa en förståelse för att de beslut vi tar som rör säkerhet tar vi för vår egen skull, inte för chefens eller företagets skull, säger hon. En människas beteende ändras inte i första taget och tiden direkt efter utbildningen är viktig. Det tar 21 dagar att skapa sig en ny vana. Därför är det direkt avgörande hur arbetsplatsen arbetar med det här från och med nu och framåt, säger Tanja Vaara. Komma över tröskeln Torbjörn Ahnqvist, chef för Underhåll i de fasta anläggningarna, håller med. Det här är bara början. Vi ska fortsätta diskussionerna om beteende i arbetet ute på arbetsplatserna och komma ihåg att inte bara berömma om ett jobb har utförts snabbt utan också diskutera om det gjordes på ett säkert sätt. Vi tillsammans måste komma över bekvämlighetströskeln och våga säga till en kollega som har en felaktig säkerhetsattityd/beteende, säger han. Värna om varandra Vi har kommit långt i säkerhetsarbetet, men det är fortfarande för många bagatellolyckor. Målet är noll olyckor och jag är övertygad om att detta är möjligt att uppnå om var och en på ett ännu bättre sätt än hittills värnar om sin egen säkerhet och sina kollegors säkerhet. Därför har vi valt att fokusera på Camilla Backebjörk,arbetsmiljöutvecklare LKAB, Tanja Vaara,lärare WSP, Torbjörn Ahnqvist, chef Underhåll Fasta anläggningar i LKAB. Alla anställda inom Förädlingsverken i Svappavaara och Malmberget ska gå utbildningen i personlig säkerhet. personligt säkerhetstänkande i den här utbildningen, säger Anders Henriksson, chef Förädling Malmberget och Svappavaara. Vi fokuserar på vårt beteende i arbetet och hittills har vi fått väldigt bra respons på utvärderingen. Nu hoppas jag att det även ska märkas ute på arbetsplatserna. Det är ju de som är ute och jobbar som är experter på sin arbetsmiljö, säger Camilla Backebjörk, arbetsmiljöutvecklare inom Förädlingen. Kajsa Lindmark

4 6 NYHETER VECKOBLADET NR VECKOBLADET NR ARBETSMILJÖ 7 Var fjärde LKAB-anställd svarade på enkäten LKAB medarbetare i LKABkoncernen bidrog med sina åsikter i enkäten om LKAB:s värderingar. Åtta värderingsstationer var utplacerade i Luleå, Kiruna, Malmberget, Narvik och Svappavaara. Fler än var fjärde medarbetare svarade på enkäten. Vi är mycket glada och stolta över att så många anställda engagerade sig och svarade på enkäten. Resultatet är en viktig byggsten i det pågående projektet att stärka LKAB:s varumärke, säger Lotta Fogde, kommunikationsdirektör. Starka varumärken byggs alltid inifrån och det är viktigt att vi tillsammans utvecklar en LKAB-anda som gör att vi medarbetare trivs och utvecklas, säger hon. LKAB-andan beskriver företagskulturen och gemensamma värderingar i det dagliga arbetet. Varumärket är den bild och de associationer och upplevelser omvärlden kopplar till LKAB och representerar verksamheten och LKAB:s erbjudande. Ett starkt varumärke underlättar t ex vid rekrytering och i våra kundrelationer, säger Lotta Fogde. LKAB har ett relativt starkt varumärke idag, särskilt i Norrbotten. Genomslaget för varumärket LKAB kan öka och bli bredare genom en samstämmig bild av företaget och öka effektiviteten i LKAB:s kommunikation. Ett starkt varumärke behövs för ett fortsatt gott rykte bland medarbetare, samhälle och kunder. Den uppfattningen finns också bland LKAB:s medarbetare. I enkäten fanns olika ord Foto: medarbetare svarade på enkäten om LKAB:s varumärke. Ett jättebra resultat och en viktig byggsten i varumärkesarbetet, säger Lotta Fogde, kommunikationsdirektör. Foto: Mauritz Magnusson vitåfors En ny reningsanläggning monteras i sovringsverket i Vitåfors. Det är en av flera etapper för att minska damningen från industriområdet. Installationen sker för att uppfylla miljödomstolens villkor för utsläpp av damm. att välja på som exempel på vad LKAB borde står för. De ord som fick flest röster var framåtinriktade, nytänkande och långsiktighet. Styrgrupp för arbetet med LKAB:s varumärke är Lars-Eric Aaro, Lotta Fogde och Grete Solvang-Stoltz. Resultatet av arbetet ska vara klart i vår och genomförs med början under Mauritz Magnusson Nytt filter minskar stoftet Två stora lyftkranar jobbar med att lyfta in filterkassetterna på baksidan av sovringsverket. Utsläppet av damm beräknas att mer än halveras när reningsanläggningen är i drift från maj i år. Vi drogtestar för att aktivt arbeta mot droger på arbetsplatserna, säger Lars-Ola Särkimukka, sektionschef vid LKAB:s företagshälsovård. Foto: Johanna Fogman 1500 drogtestades ifjol LKAB Under förra året drogtestades personer vid LKAB. Under drogtesterna påträffades elva personer som var alkohol- eller narkotikapåverkade under arbetstid hos LKAB. Det är mer än en fördubbling jämfört med året innan, samtidigt som fler har kontrollerats. LKAB har drogtestat sina anställda och entreprenörer sedan november Antalet tester som genomförs ökar i takt med antalet anställda. Målsättningen är att 25 procent av alla anställda och entreprenörer ska testas varje år. Ingen vill möta någon som är påverkad av droger på sin arbetsplats, konstaterar Lars-Ola Särkimukka sektionschef på LKAB:s företagshälsovård. Drogtesterna är ett led i att aktivt arbeta mot alkohol och andra droger på arbetsplatserna. När en person påträffas påverkad av alkohol eller narkotika inleds en utredning tillsammans med närmaste chefen och LKAB Hälsan. Detta sker för att kartlägga om det finns ett eventuellt missbruk. Missbruket ska ut men individen ska vara kvar, det är så vi arbetar. Året efter sker sex slumpvisa tester av de personer som påträffats positiva för att säkerställa att personen är alkohol och drogfri, säger Lars-Ola Särkimukka utfördes drogtester varav tre var positiva genomfördes drogtester varav fyra var positiva. Och under 2010 testades personer och elva personer var påverkade av någon drog. Hittills i år har en drogpåverkad person upptäckts genom drogtesterna. De flesta är påverkade av alkohol men det har även förekommit tung narkotika. Drogtesterna görs av företaget Nordisk Drog Prevention AB. Jessica Fagerlönn, LKAB Hälsan, håller koll på luftkvaliteten i gruvan. Foto: Mauritz Magnusson Låga radonhalter i gruvorna LKAB Radonmätningarna för 2010 är klara. Radonhalten är konstant och håller lika låga halter under 2010 som tidigare år. Vi ser heller ingen ökning av radon när gamla orter öppnas i exempelvis malmbergsgruvan, konstaterar Jessica Fagerlönn. Arbetet med radonmätningarna försvåras av att många yrkesgrupper inte lämnar in sina radondosimetrar. Vi behöver en ökad svarsfrekvens för att säkerställa luftkvaliteten i arbetsmiljön i gruvorna, säger Jessica Fagerlönn, LKAB Hälsan. I Kiruna har bara 34 procent av radondosimetrarna kommit tillbaka, i Malmberget ungefär hälften. Det är viktigt att den enskilda gruvarbetaren lämnar in sin radondosimeter, säger Anders Lindholm gruvchef i Kiruna. Gränsvärdet för radongashalten är 2,5 Mega Becquereltimmar per kubikmeter luft och år. LKAB ligger klart under den nivån. Mätningarna sker för att långsiktigt säkra arbetsmiljön under jord. De som bär sina radonmätare gör ett mycket viktigt jobb, påpekar Jessica Fagerlönn. Förutom de personliga radondosimetrarna finns cirka 100 fasta mätare i Kiruna och cirka 70 i Malmberget. Därutöver sker korttidsmätningar på olika platser i gruvan. Så fort det finns indikationer på för hög radonhalt vidtas åtgärder, i första hand att se över ventilationen. Bara i malmbergsgruvan tillförs 1,3 miljoner liter friskluft per sekund.

5 8 SÄKERHETEN FÖRST VECKOBLADET NR VECKOBLADET NR SÄKERHETEN FÖRST 9 Säkerhet kräver riskmedvetande: ALLVARLIGT TALAT OM SÄKERHET... På både jobb och fritid KIRUNA Känner du igen Simon på affischen? Den hänger i fikarum, korridorer och matsalar. Budskapet är en uppmaning till samtliga anställda: att säkerheten på jobbet är lika viktig som säkerheten på fritiden. Driftserviceman För att kunna satsa på fritiden är säkerheten i backen lika viktig som på jobbet! Simon Bonthron, nu fyllda 24 år, har arbetat på LKAB som driftserviceman i fem år. Han är en av de som medverkar på LKAB:s affischer med budskapet Säkerheten först! På fritiden är hans favorithobby att åka snowboard. Sporten är riskfylld. Likadant är det på jobbet för den som inte känner till riskerna och vet vad de 1. Varför ska vi ha hakrem? 1. För att LKAB:s regelverk säger det. 2. Om jag ramlar behålls hjälmen på huvudet och skyddar mig. 3. För att chefen inte ska gnälla på mig 2. Varför gör vi riskanalyser? 1. För att hitta riskerna i de olika arbetsmomenten innan arbetet utförs. 2. För då kan vi sänka farlighetsnivån på analysen, så vi kan göra jobben fast det är farligt. 3. För att arbetsmomenten ska bli tydliga för försäkringsbolagen. 3. Varför ska jag gå en säkerhetsrunda? 1. För att vi ska uppfylla statistiken för belöningssystemet. 2. För att några chefer tycker det. 3. För att vi ska ut och se om varandras arbetsplatser, så att ingen gör osäkra arbeten utan att tänka på säkerheten först. Simon, 24, snowboardåkare sätter riskmedvetande och säkerheten främst. gör. Säkerhetsmedvetande och riskhantering är gemensamma nämnare. Mitt säkerhetstänkande har vuxit fram med åren. Cheferna har lyft fram risker och säkerhet. De har fått mig att Kunskapsfrågor om säkerhet och hälsa Det finns ett antal ICEBUG skor (med dubb) att vinna! Bara ett svar är rätt på frågorna. 4. Varför måste jag hålla hastigheten när jag kör fordon inom LKAB? 1. För att jag inte ska åka fast i fartkontroller. 2. För att jag ska öka säkerheten och inte skada mig och andra människor. 3. För att fordonet ska få lång livslängd och billiga reparations konton. 5. Varför ska jag rapportera risker och tillbud? 1. För att det blir lättare att skriva en arbetsorder och då slipper vi problemet. 2. För att förebygga så vi kan undvika olyckor i framtiden. 3. För att lagen säger så. 6. Hur många inom LKAB riskerar ohälsa pga övervikt/fetma? % % % börja skriva utförliga riskrapporter, säger Simon Bonthron. Simon arbetar på pelletsverket KK4 i Kiruna. Ordning & Reda är arbetssättet i verksamheten. 7. Hur mycket frukt och grönsaker ska man enligt rekommendationerna äta per dag? g g g 8. Hur mycket motion per dag behöver människan minst för att undvika ohälsa? minuter minuter minuter. 9. Vilken av dessa personer ligger i störst risk för ohälsa? 1. Normalviktig med låg kondition 2. Överviktig med hög kondition. Varje vecka har vi möte där vi tar upp risker och tillbud. Jag har blivit allt mer uppmärksam. Det är exempelvis inte alla som ser kvarlämnat skrot som en risk.tar man upp det varje vecka så fastnar det tillslut. Simon arbetar medvetet för att förebygga risker på sin arbetsplats. Jag kollar bland annat att brandslangarna fungerar. Om inte, då åtgärdar jag det. Likaså branddörrar. Ibland räcker det med att skotta framför dörren. Lika viktigt är det att förebygga risker när han åker snowboard. Jag ser till att tipsa kompisarna om ett hopp ser osäkert ut. Sedan är det upp till var och en att sätta sina egna gränser. Jag använder även rätt utrustning och skydd. Det har Simon anammat även på arbetstid. Jag vill inte bli skadad på min arbetsplats. Precis som jag månar om mina vänner i backen, ser jag till att mina medkamrater på arbetet inte ska råka illa ut. Har man bara viljan att tänka säkert, då kommer det automatiskt. JOHANNA FOGMAN 10. Skriv en slogan om säkerheten först och hälsa. Svaren skickas till Hälsohuset i Kiruna. Namn: Anställningsnummer: Ort (en per anställd):... Anders KITOK, Produktionsdirektör Olyckorna har ökat den senaste tiden, vad beror det på? Till stora delar är det nog så att fokus på säkerhetsfrågorna inte är högst upp på agendan i alla verksamheter. Risktänkande och säkerhetskommunikationen måste ständigt vara aktuell. Olyckor bland våra nya inom företaget, vikarier och mindre erfarna tillsvidareanställda är förhållandevis högt. Jag tolkar det som att det finns brister i kunskapen om arbetsmiljö och säkerhet för den gruppen. Vad kan LKAB göra åt detta? Vi måste bli bättre på introduktion vad gäller arbetsmiljö och säkerhet för nya inom företaget, men också för personer som byter arbetsplats inom LKAB. Att ha kunskap om risker och regler på den nya arbetsplatsen är en grundförutsättning för att kunna arbeta på ett säkert sätt. Säkerhet är viktigt att arbeta med i alla led. Det är en angelägenhet för alla och av högsta prioritet i företaget. Jag förväntar mig att säkerhetskommunikationen ska bli bättre ute på arbetsplatserna. Att man skapar tid för att diskutera och eliminera säkerhetsrisker. Det ska vara en del av det dagliga arbetet. Använd gärna den kompetens som redan finns på arbetsplatsen och utgå därifrån. För att vidareutveckla säkerhetsarbetet är det ok att ta hjälp utifrån. Jag tycker att det är viktigt att se till att alla medarbetare får en bra introduktion och sedan möjlighet att vidareutbilda sig kontinuerligt. Vad strävar LKAB efter när det gäller säkerhet och hur ska vi ta oss dit? Målet för 2011 är att sänka antalet olycksfall med 20 procent. Vår vision är att nå noll olycksfall. För att nå målet måste vi bli mer måna om varandra. Vi kommer att komma åt problemet om vi börjar tänka på varandras säkerhet. Olyckorna är oftast kopplade till beteende och det krävs en ordentlig beteendeförändring och säkerhetskulturen i företaget måste förändras för att vi ska lyckas med målet att minska antalet olycksfall. UTBILDNING: Säkerheten först-utbildningen är obligatorisk. Under 2011 kommer även säkerhetsseminarium att hållas som en uppdatering i det grundläggande säkerhetsarbetet, en nulägesrapport och kunskap om metoderna att nå målet.

6 10 HÄLSA VECKOBLADET NR VECKOBLADET NR HÄLSA 11 Marithas HälsoBlogg: MC-däcken skall väck! Första träffen med viktkontroll och träningsmål. MALMBERGET Alla LKAB-anställda kan få ett personligt tränings- och kostprogram. Vilka fantastiska möjligheter det ger oss alla soffnötare. Vi som vill men har svårt att komma till skott med att hitta vägen till en hälsosammare livsstil. Gör som vi satsa på din hälsa! Fr v: Curt Edlund, Jana Stridfeldt-Bjuhr, Björn Olofsson, Maritha Pärlgren, Greta Lerenius och Roland Bergström. Foto: Mauritz Magnusson LKAB:s anställda har alla chanser till friskvård LKAB Vårda din hälsa medan du är frisk! Det säger Jana Bjuhr och personalen vid LKAB Hälsa och Friskvård. Hos LKAB finns alla möjligheter att komma igång med aktiviteter. Utbudet är mycket stort. LKAB har idag mindre än 0,5 procent långtidssjukskrivna. Trots det ökar den livsstilsrelaterade ohälsan bland de anställda, säger Jana Bjuhr. Vid LKAB Hälsan möter man problem med övervikt, inaktivitet, stress och sömnsvårigheter. Därför måste vi peka på våra förmåner - alla anställda har tillgång till gratis träning på fritiden på olika anläggningar som vi samarbetar med och via LKAB Fritid. Friskvård är ett gemensamt intresse för LKAB och personalen, säger hon. LKAB Hälsa och Friskvård kan hjälpa till med viktminskning, motion, röksnusavvänjning, stresshantering och sömnproblem. Som anställd i LKAB har du rätt till hjälp att förbättra din hälsa på arbetstid. Dessutom kan alla få ett personligt träningsprogram. Men all träning ska ske på fritiden. En extra hjälp är kom i gång grupperna där deltagarna får prova olika aktiviteter varje vecka. Ett bra sätt att komma igång kan vara att sätta ett mål för sin träning, t ex att delta i en tävling, säger Jana. Både i Kiruna och i Malmberget körs Klassiker som varierar mellan orterna. Alla anställda som genomför någon av klassikerna får en gåva av LKAB. Visa alltid upp ditt personliga passerkort när du ska träna vid någon av anläggningarna eller delta i någon tävling. Det finns organiserade aktiviteter inom t ex skidor, cykel, löpning, vandring simning m fl. Ytterligare information om olika aktiviteter finns på Insidan under fliken Hälsa. Nu har jag bestämt mig för att reducera motorcykeldäcken runt midjan, förbättra konditionen och äta nyttigare. Det gäller bara att hitta rutinerna. För det behövs karta, kompass och kanske även en GPS. Till min hjälp har jag LKAB Hälsan Friskvård där Curt Edlund och Greta Lerenius bistår mig med tränings- och kostråd. Alla LKAB-anställda kan söka den här möjligheten och hjälpen. Första träffen på vägen mot ett nytt liv började med viktkontroll och måttet runt magen. Inget av dessa mätresultat var särskilt uppmuntrande. Mitt individuella träningsprogram går ut på att promenera 30 minuter tre dagar i veckan. Under helgen gäller en hel timmes promenad. Och två dagar i veckan bör jag delta i en gruppträning. Lägg också till 30 situps och 30 armhävningar varje dag. För mig är det här att gå från noll till hundra. Efter att ha varit extra lat under lång tid och bara gått sporadiska promenader så tog jag sats med stavarna för ett par veckor sedan. Det var minus 24 grader kallt och första sträckan gick jag och ondgjorde mig över mitt beslut till förändring. Allt medan kölden och de vassa snökornen pinade mitt ansikte. En lagom dos Curt Edlund ger träningstips till. ilska var mitt bränsle. Måste erkänna att jag sedan dess har fuskat men rör ändå mer på mig mer än jag har gjort tidigare. Grundreceptet från LKAB Hälsan för att minska i vikt och må bättre är trots allt att äta mindre och röra på sig mer. Men ack så svårt att hålla då suget ansätter mig när jag sjunker ner i soffan. Ett knep att bli av med längtan efter något gott och sött är att äta mer, eller rättare sagt oftare. Regelbundna måltider, frukost, lunch och middag plus Foto: Mauritz Magnusson kvällsfika och däremellan två mellanmål kapar en hel del av min längtan efter något att småäta. Det fungerar faktiskt men det gäller att äta mellanmålet innan suget sätter in. Då räcker det med en frukt eller en smörgås på grovt bröd. På Insidan kommer du att varje vecka kunna följa min krokiga väg mot ett sundare liv. Fler rapporter kommer i Veckobladet.

7 12 NYHETER VECKOBLADET NR VECKOBLADET NR LKAB FIRAR 13 LKAB Ordning & Reda är en viktig pusselbit i LKAB:s arbete för att nå säkra, välskötta och effektiva anläggningar. Det behövs även för att förbättra trivsel, produktivitet och effektivitet. Ordning & Reda handlar om att utveckla det vi har och bli ännu bättre. För att nå dit måste alla medarbetare engageras, säger produktionsdirektör Anders Kitok. Ett av LKAB:s mål är att producera världens bästa produkter i säkra, välskötta och effektiva anläggningar som alla känner stolthet för. För detta krävs fokus på Ordning & Reda- frågor, något som fungerar mindre bra i vissa verksamheter idag. Vi vill ta ännu ett steg framåt. Därför är det viktigt att alla engagerar sig, säger Anders Kitok. Ordning & Reda är ett arbetssätt som har funnits inom LKAB sedan början av 2000-talet. Grunden i arbetssättet är att eliminera alla typer av slöserier som orsakar störningar och förluster. Det går genom att engagera alla i ständiga förbättringar. Arbetssättet innehåller de fem S:en; Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Se till. Vi har jobbat med frågan oerhört mycket. Genom att förbättra det dagliga arbetet i verksamheten stärks vår konkurrenskraft. Ordning & Reda ligger till grund för det mesta vi gör, säger Anders Kitok. Genom att stimulera till och skapa delaktighet utvecklas engagemanget. Jag vet att ni precis som jag tycker att detta är en viktig fråga. Med gemensamma krafter ska vi nu ta nästa steg; att införa Ordning & Reda i alla delar av Mining division, säger Anders Kitok. JOHANNA FOGMAN En ny serviceplattform, som ligger i nivå med loket, underlättar dieselloksreparatörernas arbete. Smidigare service av våra diesellok KIRUNA I MTAB:s lokstall i Kiruna arbetar personalen med underhåll av lok. Var tusende timme rullar ett diesellok in i verkstaden för service. För att underlätta arbetet har en ny underhållskonstruktion tagits fram. Thomas Nordmark. Service kan handla om att byta vindrutetorkare, olje- och bränslefilter, lampor eller mer komplicerade ingrepp. Det är viktigt att arbetet sker rationellt. Det är lite Formel-1 tänk över det hela. Loken kostar pengar, de ska vara ute på terminalen och jobba. Därför behöver de snabb service, säger Thomas Nordmark, projektledare. Dieselloksreparatörer, konstruktörer och projektledning satte sig ned för att diskutera hur arbetet kan underlättas. Lösningen blev en ny serviceplattform. Konstruktionen består av en brygga där reparatörerna kan stå och arbeta i nivå med loket. Avställningsytor, verktygsskåp och en stege upp till loktaket finns Från vänster; Bengt Björkteg, lokreparatör, Staffan Kattilavaara, lokreparatör, och Stefan Eriksson, loktekniker, är nöjda med den nya konstruktionen. nära intill. Bättre belysning har skapats genom armaturer riktade mot loket. Det underlättar avsevärt. Ur arbetsmiljösynpunkt har det blivit mycket bättre. Förut fanns allting nere på golvet och vi fick ta många onödiga kliv upp och ner. Enda gången vi behöver gå ner nu är vid arbete under loken, säger Stefan Eriksson, loktekniker MTAB. JOHANNA FOGMAN 110 Narvikinger til Kiruna: LKAB festet for tusen KIRUNA Tusen LKAB pensjonister var samlet til fest i Kiruna sist. Velkomsten, bespisning og underholdning var helt i tråd med LKAB:s beste slagord noen sinne, kvaliteten er vårt våpen, det er alle fra Narvik enige om. Og LKAB:s vd Lars-Eric Aaro slo selv an tonen til et festshow av beste merke og til rungende applaus i en flott pyntet festsal. At LKAB kan legge frem så gode økonomiske resultater som vi nå gjør, det skal ikke minste dere pensjonister ha stor takk for. Derfor har vi invitert dere hit for å vise at vi setter pris på den jobben som dere har gjort. Dette skal dagens LKAB ta vare på og videreføre, sa LKAB:s vd Lars-Eric Aaro i sin velkomsthilsen til et tusentalls glade og feststemte LKABpensjonister, fra Luleå i øst og til Narvik i vest. Fremtid og historie Vd Lars-Eric Aaro fortalte i grove trekk om LKAB:s planer for fremtiden, hvor han skisserte en langsiktig utvikling for selskapet. Vi har store planer for utviklingen av LKAB, malmfelten og havnene, og vi investerer våre verdier med tanke på fremtiden, sa LKAB sjefen. Men også LKAB:s tidligere informasjonsdirektør Raymond Hedman var på plass med et historisk tilbakeblikk på selskapets utvikling de siste 40 årene. Det er når man ser tilbake på historien at man får et bilde på LKAB:s egentlige betydning for folk og miljø her opp i nord, sa Raymond Hedman. Kvalitetsfest Fra Narvik ble et hundretalls personer skysset med buss til hotellovernatting på Ferrum, hvor alt var tilrettelagt på best mulig måte og til det som betegnes som et fantastisk flott og vel regissert pensjonistfest i festsalen på Kiruna flyplass. LKAB fornekter seg ikke når det gjelder å være kvalitetsledende. Alt var Med denne pensjonistfesten lever LKAB opp til sin slogan kvalitet i alle ledd sier f.v Mangy Leirvik, Jostein Endresen, Kirsti Haavik og Harry Haavik som er strålende fornøyd med kveldens fest. laget for at vi pensjonister skulle trives. Ingen ting var spart på og et fantastisk vertskap møte oss gjester med den aller beste LKAB-måten, uttrykker Narvikpensjonist Jostein Endresen. For anledningen var en av flyhangarene på Kiruna flyplass omgjort til festsal. Prosjektleder og besøksansvarlig i LKAB Ove Köhler, får stor ros for hele opplegget. En utsøkt tre-retters middag med alt tilbehør av drikkevarer i kjempefint pyntet festsal, en veltrimmet og proff gjeng servitører, og underholdning-show med det beste av ABBA. Et dansebandorkester som ikke bare fikk det til å rykke i danse-foten men også svetten til å renne, løftet stemningen i taket til langt ut i de små timer. Dette var en fest LKAB skal ha stor ros for, heter det fra Narvik-delegasjonen. Dette er bare et fantastisk flott tiltak fra LKAB og ingen kan være bedre ambassadører for selskapet enn vi pensjonister sier Laila og Fred Westerberg som storkoste seg på pensjonistfesten. LKAB TACK för festen Tack LKAB för en fantastisk kväll den på Arena Artica som ni hade ordnat åt oss LKAB pensionärer. Svappis-teamet Tack till LKAB för en fantastisk pensionärsfest, med god mat, bra underhållning och god service. Tack för en underbar kväll! Gänget från Malmberget Siv och Svante, Laila och Per-Erik, Britt-Mari och Sigge Hjärtligt tack till LKAB för en lyckad fest som gav många möjligheter att träffa jobbarkompisar chefer mfl.som jag háft förmånen att samarbeta med under mina 43 år i företagets tjänst! Stort tack för den tiden. Också ett stort tack till er som organiserat/ planerat allt detta. Bo x:et Eriksson

8 14 SOVRAT VECKOBLADET NR VECKOBLADET NR SOVRAT 15 Dags att söka stipendier Från Sir Ernest Cassels Stipendie- och Donationsfond och Martin Waldenströms Stipendieoch Understödsfond. Stipendium utgår till LKAB-anställda och deras barn som studerar utanför hemorten eller läser på distans i Sverige. Studiestipendiernas storlek varierar med studiernas art Av betydelse för erhållande av studiestipendier är den sökandes studielämplighet, målsättning för studierna, redovisade studieresultat och den sökandes anknytning till LKAB. Stipendium kan erhållas flera år i följd förutsatt att den sökande kan redovisa studieresultat. Ansökan inlämnas senast den 1 april 2011 med kopior av senaste skolbetyg/intyg och studieresultat. Luleå o Malmberget lämnar ansökan till Marie Nedemark, MH Vi Malmberget, Kiruna lämnar ansökan till Elisabeth Junglind, Fk 2 Kiruna, Narvik lämnar ansökan till Randi Brochs, Narvik. Ofullständig ansökan behandlas inte. Ansökningsblankett finns på Insidan under LKAB\Blanketter\Utbildning Studier\Ansökan Cassel o Waldenström LKAB:s Framtidsstipendie Stipendierna utbetalas för att främja eftergymnasiala studier med teknisk inriktning mot industriverksamhet för barn till anställda vid LKAB. Stipendiet omfattar tillsvidareanställdas barn, till och med det år de fyller 25 år, i LKAB-koncernens svenska och norska bolag för längre, minst två års, eftergymnasiala studier med teknisk inriktning. Ansökan avser hela studietiden och skall ha inkommit till LKAB senast i anslutning till att studieåret, för vilken ansökan avser, har avslutats. Utbetalning sker en gång per år efter avslutat läsår och mot uppvisande av godkända studiemeriter. Ansökningsblankett finns på insidan under LKAB\Blanketter\Utbildning Studier\Ansökan om LKAB:s Framtidsstipendium. LKAB TACK Ett hjärtligt tack till alla arbetskamrater ock LKAB för blommor och presenter i samband med min pensionering. Sven-Erik Sammelin Dagens Ros! Jag vill ge dagens ros åt Karin Wanhatalo på lönekontoret för hennes otroliga jobb med all personal. Anders Johansson Tack till uppvaktningen på min 50års dag (Ingen nämnd och ingen glömd!) Håkan Kemi Tack till alla jag har haft förmånen att arbeta med under mina 45 år inom LKAB. Arbetade sista dagen den 4 februari. Ett stort tack till en mycket bra arbetsgivare; LKAB. Evert Lejon Ett stort tack till arbetskamraterna och arbetsledningen för presenten i samband med vår pensionering från LKAB. Anders Tiensuu och Gerhard Andersson Jag vill tacka alla arbetskamrater och kollegor för den minnesvärda avtackningsstunden och de fina presenterna jag fick i samband med min pension. Tack även till en bra arbetsgivare för 42 fina år! Roland Rautio Tack alla arbetskamrater och medarbetare för uppvaktningen på min 50-års dag. Peter Kemi Ett hjärtligt och stort tack till alla som kom ihåg mig vid min pensionering. Bertil Lindkvist Nu när jag skall gå i förtidspension vill jag tacka mina arbetskamrater för den fina tid jag har haft i LKAB. Dan Björkhed DET HÄNDER I LKAB: 14/3 Koncernledningen sammanträder i Luleå 15/3 Luossavaara kulturmiljöinventering presenteras i Kiruna 15/3 Lars-Eric Aaro talar på konferens om Barentsområdet och råvaror i Bryssel 16/3 Lotta Fogde talar på roundtable i Europaparlamentet om utsläppsrätter för CO 2 17/3 Musikalen Snövit i Malmberget 17/3 Arbetsmiljökommittén sammanträder i Malmberget 19/3 Veteranfest i Malmberget 21/3 Lars-Eric Aaro framträder på LTU 23/3 LKAB:s styrelse har telefonmöte för att besluta om Års- och hållbarhetsredovisningen /3 LKAB Framtid kommer ut 29/3 LKAB-styrelsen sammanträder 1/4 Tre statssekreterare (c + m) från Näringsdepartementet och två europaparlamentariker (s) besöker Kiruna 5/4 Processrådet sammanträder 8/4 Veckobladet kommer Feriearbete för ungdomar i åldern 15 17år/2011 Har du barn som vill ha feriearbete i sommar? Som feriearbetare arbetar ungdomarna med diverse uppgifter som till exempel trädgårdsarbete och målning. Arbetsområdet blir LKAB:s industriområden men även hos FAB och andra bolag i koncernen. Urvalskrav: Feriearbete kan sökas av den som fyllt 15 år vid periodens start, men ännu inte uppnått 18 års ålder och som har minst en förälder som arbetar inom LKAB koncernen. Alla personliga uppgifter som finns på ansökningsblankett måste vara ifyllda och blanketten måste lämnas in senast 10 april Urvalet sker igenom lottning (informationer angående lottningen = se dokument HR/10184). LKAB KALENDARIUM NY PÅ JOBBET: David Björnström Produktionsledare PKF, Kiruna Jan Forss Produktionsledare PKF, Kiruna Jan Zakrisson Produktionschef PNB 1045, Kiruna Björn Määttä Sektionschef Inköp, Kiruna Kalervo Keränen Platschef KGS, Malmberget Susanne Östman Produktionschef, TQS Malmberget Magnus Ragneberg Verksamhetschef TLL, Kiruna Mattias Ylipää Sektionschef TQN, Kiruna Blanketter hittar du på vår INSIDAN, Personal Human Resources, Lediga platser För den som söker feriearbete i Kiruna eller Svappavaara skickas blanketten till: LKAB Personal Feriearbete Fk 2, Kiruna För feriearbete i Malmberget skickas blanketten till: LKAB, Personal Feriearbete T-Huset, Malmberget. LKAB FRÅN INSIDAN Månaden som gick: 1/2 LKAB:s belöningssystem ger kr per anställd för framgångsrikt arbete under /2 Gruv agerar för att få behålla akutkirurgin i Kiruna. 11/2 LKAB presenterar markbehovet i centrala Malmberget fram till /2 LKAB presenterade det bästa resultatet i företagets historia, 12,3 miljarder kr. 2,9 miljarder kr avsätts till samhällsomvandlingen. 20/2 LKAB presenterade investeringar på 140 miljoner kr i ny besöksentré i Malmberget, nya kontorslokaler för FoU och Agglolab samt ett nytt kontorshus i Vitåfors. 21/2 LKAB lovade att bygga ett nytt stadshus i Kiruna. Ett samarbetsavtal mellan LKAB och kommunen klubbades av kommunfullmäktige. 25/2 LKAB bjöd på Hellnertårta efter Marcus Hellners guldmedalj i skid-vm i Oslo. 3/3 LKAB bjöd på Kalla-tårta efter Charlotte Kallas och Ida Ingemarsdoitters guldmedaljer i skid-vm i Oslo. 8/3 Extra utbetalning av belöning med kr på mars månads lön meddelas. LKAB FRITID Alla LKAB-anställda med familj är välkomna till Stora Nobelrundan Skidlopp 20 km Åldersgräns: 15 år och uppåt Plats: Kaptensgården, Malmberget Skidlopp: Klassiskstil Tid: 24 Mars kl 17:30 Anmälan: Görs på plats senast 1 timme före loppet startar. Övriga upplysningar: Lilla Nobelrundan 3 km Åldersgrän: 0 till 14 år Plats: Kaptensgården, Malmberget Anmälan: Senast till Bowlingtävling i Malmberget Individuell tävling (inget lag) med handikapp. Ca 60 minuters spel. Plats: Sporthallens Bowlinghall. Tid: 21 mars. Starttider är kl 18.00, och 20:00. Avslutning kl med prisutdelning. Anmälan: Bowlinghallen på senast fredagen den 18/3. LKAB-anställda betalar halva startavgiften som blir 30 kronor. Öppet för alla som inte har licens (även med licens får delta som deltagit i Korpspelet). LKAB lediga jobb Division Mining: Dubbhålsborrare PNA PSB Malmberget söker rasladdare PML i Svappavaara har behov av Smörjare/Maskinservicman Förrådsarbetare till Centralförrådet i Malmberget (PIF) PIB Brand söker Brandman till Malmberget Utvecklingsingenjör dammsäkerhet till PID PIV söker Fordonsmekaniker till Kiruna Produktionschef för Underhåll Svappavaara PML Produktionschef Automation Svappavaara PML Geolog sökes till PSG Malmberget Gruvplaneringen i Malmberget PSG söker 2 kartörer Produktionschef till Anrikningsverket i Svappavaara PIK söker tekniker/reparatörer till underhåll Media Automationstekniker till malmförädlingsverken i Kiruna Medarbetare sökes till Processervice Sovring/Anrikning, Malmberget PKF söker driftoperatör miljöanläggningar till KK4 i Kiruna Processingenjör till Sovring & Anrikning (PMA), Malmberget Produktionschef El, PNB Fasta anläggningar PIU söker Produktionschef till Komponentunderhåll MCV i Kiruna Bergarbetarutbildning PSA Malmberget Produktionschef - El, PSU Fasta anläggningar Vedlikeholdsingeniør, Narvik Övriga: Ekonomichef FAB Fastighets AB Malmfälten Lärare till Bergarbetarutbildning i Malmberget Produktionschef sökes till KGS AB Malmberget Miljökoordinator till Yttre Miljö LKAB Forskningsingenjör/Metallograf/ Tekniker till Metlab, Luleå Sprängtekniker till TFGB i Kiruna VD till Wassara AB, Stockholm Borrare till Wassara, Malmberget MTAB söker Terminalarbetare Underhåll/Bangårdstjänst till Svappavaara VI4: Vilket är ditt bästa motionstips? Linda Dahlström, produktionschef kemlab, Kiruna Vardagsmotion! Jag har som regel att gå upp för alla trappor och sedan åka hiss ner. Finns det tid över tycker jag att man ska köra ett bodypump pass. Det är allsidigt, effektivt och jätteroligt. Lennart Tullner, Malmberget, lastmaskinförare under jord Bästa motionen är promenader. Då får mina hundar motion också. Det är skönast att gå när det är lite kallare. AnnChristine Lindgren, HR Advisor, Kiruna Att lämna bilen hemma och gå. Det är mitt bästa motionstips! Själv spelar jag handboll, det blir man aldrig för gammal för. Det är en sport som passar alla åldrar. Stefan Nilsson, Malmberget, gruvbyggare Skidåkning är bäst, man får vara ute i skogen. Och så får man röra på hela kroppen.

9 16 LKAB I SIFFROR VECKOBLADET NR LEVERANSER MILJONER TON HUVUDPROCESSEN ARBETSMILJÖ Ack 2011 Ack 2010 Antal olycksfall med frånvaro 9 14 färdiga produkter (kton) Pellets Fines (inkl KMR) förädlingsverk (kton) KK KK KK SK ANR-SOVR (KMR) ANR BUV MK PAR till Upplag 0 17 Summa BELÖNING TKR. ACK TOM FEBRUARI råmalm (kton) 14 Aktuell period 2011 och motsvarande Total leveransnivå Råmalm Norra Råmalm Södra Summa produktkvalitet (%) K-värde 97,1 98,3 kommentarer 2 senaste veckorna (Siffrorna avser kton) Norra: Råmalm: -58,2 kton. Urspårning. KK2: +2,0 kton. KK3: -9,8 kton. Processvatten bortfall. KK4: +0,6 kton. Svp: -15,6 kton. Processfläkt. Södra: Råmalm: -1 kton. MAF: +6 kton. MPBO BUV: -5 kton. Rågodsbrist. MPBO MK3: +1 kton Information till med arbetare i LKAB. Utges av LKAB Communications, Box 952, Luleå. Utkommer en gång i månaden med sommaruppehåll. Får citeras, ange källan. Nr kommer 8 april Manusstopp 1 april Redaktion: Mauritz Magnusson Johanna Fogman Kajsa Lindmark E-post: Internet: Ansvarig utgivare: Lotta Fogde Produktion: Vinter Tryck: Tryckpoolen AB

Rune lastade sista MAF-båten från Luleå

Rune lastade sista MAF-båten från Luleå NR 9 2011 2 DECEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Foto: Lennart Jönsson. Rune lastade sista MAF-båten från Luleå Den sista båtlasten har lämnat Luleå Malmhamn med fines från Malmberget, MAF. Ruukki

Läs mer

6-7. Systemtåget håller LKAB rullande. Varje natt rullar tågen med olja,

6-7. Systemtåget håller LKAB rullande. Varje natt rullar tågen med olja, NR 8 2010 15 OKTOBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Systemtåget håller LKAB rullande. Varje natt rullar tågen med olja, cement, bentonit, kalk med mera som är viktiga råvaror i produktionen. Visste

Läs mer

Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till

Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till N R 1 9 2 0 0 8 5 D E C E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Foto: Lars dewall Stängningen av pelletsverken innebär att anställda flyttas till andra verksamheter. Kompetens

Läs mer

Forskning för framtiden

Forskning för framtiden FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 5 # AUGUSTI 2014 04 LKAB sparar miljoner 06 Från fjäll till gruva 12 Brunetti utvecklar borrsystem 14 Skarvlöst framtidens teknik Forskning för framtiden Just nu pågår flera

Läs mer

Med önskan om en gruvligt god jul

Med önskan om en gruvligt god jul FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 8 # DECEMBER 2014 12 Elektrikern som tänder granen 14 Så var gruvåret 2014 16 LKAB inför lärlingssystem 17 Säkraste byggnaden under jord Med önskan om en gruvligt god jul Tomteverkstad

Läs mer

Guld i skopan. Restmalm för miljarder återvanns Sid 11 13. Flexibelt LKAB tömde lagren FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 10 # DECEMBER 2012

Guld i skopan. Restmalm för miljarder återvanns Sid 11 13. Flexibelt LKAB tömde lagren FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 10 # DECEMBER 2012 FÖR OSS SO JOBBAR I LKAB NR 10 # DECEBER 2012 09 Nobelpristagare till almfälten 04 Brännare spar energi i LKAB 370 14 Jakten på sprickan 18 Julen i LKAB Guld i skopan Restmalm för miljarder återvanns Sid

Läs mer

Sveriges första yrkesskola

Sveriges första yrkesskola FÖR OSS SOM JOBBAR I LKAB NR 1 # JANUARI 2015 125 ÅR AV ENGAGEMANG, NYTÄNKANDE OCH ANSVAR. LKAB 1890-2015. 04 09 16 18 LKAB:s egen saxsop Kostnadsbesparingar i fokus Flickor tänk om! 60-års fritid Sveriges

Läs mer

Miljövänlig teknik gynnas inte av EU

Miljövänlig teknik gynnas inte av EU Infokontor öppnar i Kiruna vid årsskiftet, sid 2 Tala om känsla, stolthet Nr 9 Oktober 2010 www.lkabframtid.com Gästkrönikör Annika Berggren SID 7 Miljövänlig teknik gynnas inte av EU Klimatsmart masugn

Läs mer

2,2. Ny miljöchef lovar krafttag. Pellets minskar energiåtgång. Nr 7 NOVEMBER 2013. är alla medspelare. STEFAN ENBOM: Vi.

2,2. Ny miljöchef lovar krafttag. Pellets minskar energiåtgång. Nr 7 NOVEMBER 2013. är alla medspelare. STEFAN ENBOM: Vi. EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB STEFAN ENBOM: Vi är alla medspelare GÄSTKRÖNIKAN SID 13 Stoftrening tas i bruk i Svappavaara NYHETER SID 5 Nr 7 NOVEMBER Ung i Malmfälten: Tjänar bäst i landet Ett jobb

Läs mer

Utvecklat ledarskap ger framgång

Utvecklat ledarskap ger framgång EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB VIKTOR MATTSSON: Jag är omöjligt vuxen GÄSTKRÖNIKÖR SID 13 60 MILJONER SATSAS I NY GRÅBERGSKROSS NYHETER SID 3 Nr 3 JUNI 2014 Utvecklat ledarskap ger framgång Efter

Läs mer

Malmfälten vinnare i krisen

Malmfälten vinnare i krisen Nu byggs LKABs nya pelletslaboratorium Agglolab, sid 2 Nr 6 Juni 21 www.lkabframtid.com Just stoltheten är något jag slås av Gästkrönikör Tony Björkenvall, sid 7 Malmfälten vinnare i krisen De stora miljardinvesteringarna

Läs mer

LKABs ljusa framtid. www.lkabframtid.com JUBILEUMSEXTRA. En fråga om liv eller död. Vem ska ta ansvar? 2011 start för ny nivå. Nya gruvor kan få vänta

LKABs ljusa framtid. www.lkabframtid.com JUBILEUMSEXTRA. En fråga om liv eller död. Vem ska ta ansvar? 2011 start för ny nivå. Nya gruvor kan få vänta JUBILEUMSEXTRA Nr 11 December 2010 www.lkabframtid.com En fråga om liv eller död Akutkirurgins framtid i Kiruna är en het fråga: Tidsfaktorn är oerhört viktig vid svåra bukskador, konstaterar Louis Riddez,

Läs mer

2011 ett historiskt LKAB-år

2011 ett historiskt LKAB-år NR 10 2011 23 DECEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB God Jul och Gott Nytt År Foto: Fredrik Alm. 2011 ett historiskt LKAB-år Alla företag i koncernen bidrar sammantaget till ett av de bästa åren i

Läs mer

Malmbanan en flaskhals. Tidningen LKAB Framtid fyller ett år. www.lkabframtid.com. Ny prognos för Kiruna. Kund sedan 100 år

Malmbanan en flaskhals. Tidningen LKAB Framtid fyller ett år. www.lkabframtid.com. Ny prognos för Kiruna. Kund sedan 100 år Tidningen LKAB Framtid fyller ett år Visst är det lite ovanligt att ge ut en tidning till alla hushåll i Gällivare och Kiruna kommuner, inte bara till LKABs egna medarbetare. Men LKABs verksamhet angår

Läs mer

Nytt stadshus och flytt av kulturhus

Nytt stadshus och flytt av kulturhus Svappavaarafältet kan förklaras vara av riksintresse för brytning, sid 3 Staden som försvann Gästkrönikör Svante Lindqvist SID 7 Nr 1 Februari 211 Tre miljarder avsatta för samhällsomvandlingen Dom hotar

Läs mer

LKAB söker 600 vikarier Verksamheten i Malmfälten går för full maskin igen och inför sommarens semestrar söker nu LKAB cirka 600 sommarvikarier.

LKAB söker 600 vikarier Verksamheten i Malmfälten går för full maskin igen och inför sommarens semestrar söker nu LKAB cirka 600 sommarvikarier. Kunderna vill köpa mer än vi kan producera, sid 1 Tillvaron i Kiruna saknade onödigt bukfett Gästkrönikör Markus Larsson SID 7 Nr Mars 010 www.lkabframtid.com LKAB söker 600 vikarier Verksamheten i Malmfälten

Läs mer

Nya nivån ger framtidstro

Nya nivån ger framtidstro EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN Ann-Helén Laestadius: Nostalgiska minnen GÄSTKRÖNIKA SID 13 Därför investerar Norrskenet i Northland NYHETER SID 2 Nr 4 JUNI 2013 INVIGNING AV KUJ 1365: Nya nivån ger framtidstro

Läs mer

EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB

EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB ELISABETH LANDBY: Alla har vi vår historia GÄSTKRÖNIKÖR SID 13 NU ÄGER LKAB STORA DELAR AV MALMBERGETS CENTRUM NYHETER SID 4 Nr 5 OKTOBER Nytt marknadsläge kräver krafttag

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen

Kunskap förenar och förädlar #2 2009. sid 20. european manufacturing. Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen A magazine EN TIDNING for FÖR employees ANSTÄLLDA VID VOLVO at LASTVAGNAR the tuve plant UMEÅ volvo #2 2009 HYTTEN ENERGIBESPARING! Måleriet i Umeå har sparat energi, motsvarande årsförbrukningen av 2.300

Läs mer

news Färgstark medarbetare drives visar sina alster Besöksrekord på Hägglundsdagen 04 Stor investering i CA-produktion 16

news Färgstark medarbetare drives visar sina alster Besöksrekord på Hägglundsdagen 04 Stor investering i CA-produktion 16 En informationstidning för anställda vid Bosch Rexroth i Mellansel 05 2011 drives news Färgstark medarbetare visar sina alster Besöksrekord på Hägglundsdagen 04 Stor investering i CA-produktion 16 2 Drives

Läs mer

Fler nöjda med LEDARSKAPET

Fler nöjda med LEDARSKAPET SÄKERHET Ny alkohol- och drogpolicy med slumpvisa drogtester. sid 8-9 företagshälsovården Akuta skador och förebyggande hälsokontroller. sid 10-11 Linerbladet Nr 2 2013 En tidning för alla medarbetare

Läs mer

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000.

Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013 och sakta men säkert ska den nya huvudnivån ta över efter den gamla på M1000. N R 3 2 0 1 0 1 9 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B M1250 Under året kör vissa fasta anläggningar på nya huvudnivån i Malmberget igång. Projektet ska vara färdigt år 2013

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare

En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare N R 5 2 0 0 9 1 3 M A R S E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B En kopia av verkligheten Mats-Ola Finn är projektledare vid utvecklingen av en simulator i KA3 och KK4. Operatörerna ska

Läs mer

PROTONEN Nyheter från Proton Group

PROTONEN Nyheter från Proton Group PROTONEN Nyheter från Proton Group 1:2014 Ny funktion ger eko i hela koncernen Proton Engineerings nya VD vill back to basics Det pekar uppåt för Proton Caretec innehåll ledaren Nr 1:2014 4 5 Aktuellt

Läs mer

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15

NätSmart TIM & TOM. Två bröder e(n) butik. 44 000 ordrar och bara en man! Locka fram fördelarna och öka försäljningen SID 12 DENISE RUDBERG: SID 15 SÅ E-HANDLAR VI: EROTISKA PRODUKTER NätSmart NUMMER 1 JANUARI 2010 EN TIDNING FRÅN E-BUTIK.SE DENISE RUDBERG: Min utopi om ett välfyllt kylskåp EN DAG MED: FRÖKEN FRÄKEN VITAMINVARUHUSET.SE 44 000 ordrar

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

250 jobb fördröjs av stopp

250 jobb fördröjs av stopp EN TIDNING FÖR MALMFÄLTEN FRÅN LKAB Pär Weihed: Hur tänker aktivisterna? GÄSTKRÖNIKAN SID 13 Bryter LKAB mot villkoren för utsläpp? NYHETER SID 2 3 Nr 5 SEPTEMBER 2013 250 jobb fördröjs av stopp Stoppet

Läs mer

tomorrow Atea för professionella it-användare 3-2009 FRIIDROTT: Emma Green njuter av både vardag och träning

tomorrow Atea för professionella it-användare 3-2009 FRIIDROTT: Emma Green njuter av både vardag och träning Atea tomorrow för professionella it-användare 3-2009 UNIFIED COMMUNICATION: Peab sparar både tid och pengar NYTT ERBJUDANDE: Video som tjänst ELEVDATOR: Stor succé i Nyköpings skolor FRIIDROTT: Emma Green

Läs mer