Säkerhet på hög nivå kräver riskmedvetande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerhet på hög nivå kräver riskmedvetande"

Transkript

1 NR MARS EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Säkerhet på hög nivå kräver riskmedvetande Simon Bonthron arbetar på LKAB som driftserviceman sedan fem år. Han är SID8-9 en av dem som medverkar på LKAB:s affischer med budskapet Säkerheten först! På fritiden är hans favorithobby att åka snowboard. Säkerheten går alltid först - både på jobb och fritid! Investeringar i Malmberget sid 3 Smidigare service sid svarade på enkäten sid 6

2 2 LEDNINGSINFORMATION VECKOBLADET NR VECKOBLADET NR NYHETER 3 LKAB:s vinst på 12,3 miljarder kronor för 2010 är fantastisk! Den är ett resultat av att kunderna hämtar pellets och fines i våra hamnar i en allt ökande takt. Vår målmedvetna tillverkning av högkvalitativa järnmalmsprodukter skapar mervärde hos våra kunder när produkterna används i deras masugnar och direktreduktionsanläggningar. Lars-Eric Aaro, vd LKAB Ett fantastiskt och nödvändigt rekordår Järnmalmspriserna är nu på samma nivå som 2008 och har lagt grunden till ett bra resultat. Men kom ihåg: LKAB är inget självspelande piano. Vi får kriga varje dag ute på marknaden för att visa att vi är bäst och det är våra gemensamma insatser varje dag som skapar de pellets och fines som i slutändan blir till intäkter som ger vårt för närvarande fantastiska resultat. Grunden till LKAB:s nuvarande position på marknaden finns i tillgången på högklassig magnetitråvara och uthålliga satsning på forskning och utveckling för klimatsmarta och allt effektivare produkter till den globala stålindustrin. Till detta kommer en gemensam, effektiv och målmedveten verksamhet på alla fronter. Det mest viktiga är våra kunders vilja att köpa järnmalmsprodukterna till ett bra pris. Vi får heller inte glömma bort att Minerals Division och de andra dotterbolagen är viktiga grundbultar i LKAB-koncernens framgångar och resultat. Stor börs behövs för investeringar Årets vinst ger tillfälligt mer pengar i LKAB:s börs. Pengarna behövs för att klara de betalningar som väntar under kommande år. Vi talar om våra utbetalningar för att bygga KUJ 1365 och M1250. KUJ 1365 ger oss ca 20 år längre livslängd för verksamheterna i Kiruna och Svappavaara och M1250 ger ca 15 år större livslängd för Malmberget. Vi har också fått styrelsens förtroende att bli ett 35 procent större LKAB - att nå leveranser på ca 37 miljoner ton per år. Kärnan i LKAB 37 är öppnandet av tre nya gruvor i Svappavaarafältet. Det innebär utbetalningar för nya järnvägsvagnar och nya lok, för att vi skall kunna transportera mer pellets och fines till våra hamnar. Vi behöver säkerligen också göra investeringar i våra verk för att ta emot mer rågods som vi skall göra pellets av. Sammantaget gör detta att vi under 2010 hade investeringsutbetalningar på nästan fyra miljarder kronor. Under de nästkommande åren räknar vi med att investera mellan fem till sex miljarder kronor per år. Ofattbara siffror. Dessa pengar skall vi inte låna utan vi tar dem direkt ur egen börs varje år. Därför behövs det en stor börs, och det har vi tack vare bra produktion och bra järnmalmspriser. Samhällsomvandlingar kostar miljarder Samtidigt med våra egna investeringar skall LKAB naturligtvis också betala sin del av samhällsomvandlingarna i Malmfälten. Hittills har de kostat över 1,9 miljarder kronor. I 2010 års bokslut avsatte vi nästan tre miljarder för kostnader i Kiruna och Malmberget som dagens verksamhet har förorsakat. LKAB kommer att fortsätta avsätta pengar årligen i relation till hur pågående gruvverksamhet skadar samhällena. Med det nyligen beslutade Kirunaavtalet har vi tillsammans bra förutsättningar för att med god framförhållning bedriva den samhällsomvandling som ett attraktivt samhälle kräver. Vårt mål är att med Gällivare kommun träffa ett Malmbergsavtal före sommaren 2011, som på samma sätt skall beskriva vad och hur saker skall göras i samhällsomvandlingen av Malmberget. Betala med egna pengar Det känns mycket bra att veta att vi i LKAB har finansiella muskler och en stark börs för att klara dessa åtaganden. Vi ska: varje dag driva LKAB:s verksamhet effektivt och kostnadsmedvetet bygga en framtid för LKAB med investeringar i nya huvudnivåer i Malmberget och Kiruna bygga ett starkare LKAB genom LKAB37, med tre nya gruvor i Svappavaara genomföra samhällsomvandlingen så att vi får attraktiva samhällen vi alla gärna bor och lever i Och allt detta kan vi klara av med egna intjänade medel. Arbeta med det vi kan styra Ingen kan veta om 2008/2009-års kris upprepas med ett nytt jättetapp i järnmalmsefterfrågan. De prognoserna kan ingen ge. Vi ska däremot vara förberedda på en lägre prisnivå. LKAB planerar för ett järnmalmspris motsvarande det vi hade Därför arbetar vi med att behålla 2007-års kostnadsnivå. Faller priset för våra produkter till den nivån så är vi förberedda och kan parera en kris i LKAB. Därför ska vi alla arbeta och fokusera på saker vi i LKAB kan påverka: att skapa ett starkt effektivt och kostnadsmedvetet LKAB att leverera produkter som våra kunder efterfrågar ett LKAB som alla anställda känner trivsel och glädje att arbeta för. Vi har firat LKAB:s 120 år med många rekord i verksamheten, jubileumsdagar med fyrverkerier, utställningar och presenter, familjedagar, kundträffar och mycket annat. Nu blickar vi framåt. LKAB skall arbeta med de saker vi kan styra i en omvärld som inte vi styr och som i dag är extremt beroende av att Kina fortsätter sin tillväxt. Det vi kan påverka är kvaliteten på produkterna, vi kan bygga ett större LKAB som är ett starkare LKAB, vi kan genomföra LKAB 37. Vi kan arbeta med våra arbetsplatser och vi måste arbeta med säkerhetsfrågorna. För att klara allt detta kommer vi att behöva locka till oss cirka nya medarbetare för att klara generationsväxlingen som pågår och den planerade tillväxten för att nå ett nytt LKAB 37. LKAB:s goda resultat behövs. Hälsningar Lars-Eric LKAB:s vd Lars-Eric Aaro presenterade den nya investeringen vid ett möte med pressen i Malmberget. LKAB investerar i ny entrébyggnad i Malmberget VITÅFORS LKAB bygger en helt ny besöksentré i Vitåfors. Investeringen är 140 miljoner kronor. Den omfattar också etapp två av laboratoriet för utveckling av järnmalmspellets (Pelletizing Research Centre). En helt ny kontorsbyggnad ingår dessutom för att förbättra arbetsmiljön för de anställda. Det beslutade LKAB:s styrelse i februari. Byggnaderna beräknas vara klara hösten Det ska bli slut på kontor i baracker som T-huset. Det ska rivas. Vi måste ha attraktiva arbetsmiljöer. Anställda skall känna trivsel och tillfredsställelse i jobbet, säger Lars-Eric Aaro LKAB:s vd. Så här skall den nya entrébyggnaden se ut. Byggstart sker så fort alla tillstånd är klara. Byggnaderna utformas så att det blir enkelt att bygga ut i framtiden. LKAB:s nya entrébyggnad ska inrymma mötesplatser för besökare, konferenslokaler, utrymme för utställningar, cirka 40 kontorsarbetsplatser och omklädningsrum för besökare. Foto: Entrébyggnaden kompletteras med forskningsutrustningar samt omklädningsrum för forskningspersonal. En ny parkeringsplats anläggs för besökare och anställda. Inne på industriområdet i Vitåfors byggs en central kontorsbyggnad med cirka 50 kontorsarbetsplatser. Den nya byggnaden ersätter det nuvarande T-huset. Det här är fantastiskt! Vi behöver ändamålsenliga och attraktiva byggnader och vi har väntat länge på det här, säger Siv Tottie kvalitetsutvecklare i Malmberget. Skisser över LKAB Entré kommer att visas utanför matsalen i Vitåfors manskapshus.

3 4 NYHETER VECKOBLADET NR VECKOBLADET NR ARBETSMILJÖ 5 Risker på jobbet: Vad håller du på med? En del av insatsstyrkan. Övre raden från vänster: Thomas Fjordell, Dennis Lindgren, Per Berggren, Björn Strand, Magnus Hörnström, Lars Dufva, Peter Falck, Åke Falk, Mats Emmoth, Tommy Hjertberg, Patrik Esberg, Jonny Mella. Nedre raden från vänster: Peter Törnman, Samuel Törelid, Kristoffer Pouno, Bill, Bengt Emmoth, Jakob Stålnacke, Robert Jonsson. Nystartad industribrandkår i Kiruna KIRUNA Från 50-talet fram till 1990 drev LKAB i Kiruna en egen industribrandkår. Därefter gick verksamheten över i kommunregi. Nu har LKAB:s ledning tagit beslut att åter starta en industribrandkår i LKAB:s egen regi. En ny lagstiftning, i kombination med längre insatsvägar och insatstid för räddningstjänsten, har påverkat LKAB:s beslut. Syftet är att minska insatstiderna. LKAB Ny teknik för videomöten har installerats på tre platser i LKAB. Tekniken håller full HD-kvalitet för bild och ljud och är enkel att använda. Utrustningen består av dubbla 52-tums skärmar och en videokamera samt mikrofoner i taket. Systemet kan förbokas och ställas in med en automatik som kopplas till i höst. När du bokar videokonferensrummet skall systemet då starta automatiskt när du kommer dit. Systemet är integrerat med Outlook. Skulle du behöva ansluta externa parter så går det också utmärkt. En hotline som kan ge hjälp och svara på frågor finns i varje videokonferensrum. Den går direkt till leverantören. Maximalt kan upp till 20 parter anslutas till samma videomöte. Din bärbara dator kan du ansluta direkt till systemet Den nya lagstiftningen innebär att alla anläggningar och företag som bedriver det som klassas som farlig verksamhet måste hålla eller bekosta egna släckinsatser. Med vår räddningsstyrka kan vi begränsa skador och olycksfallsutveckling. Vi kan samtidigt förbereda en större insats från räddningstjänstens sida om något riktigt allvarligt händer, säger Bill Videokonferens med full HD och automatik Ove Köhler kollar in den nya utrustningen för videokonferens i Malmberget. och kan då visa dokument, bilder, ritningar m m för mötesdeltagarna. LKAB skall testa och utvärdera mer teknik som kan integreras, t ex möjlighet att delta på videomöten från sin egen dator. Rundqvist, produktionschef brandbesiktning. Brandmännen, totalt 28 personer, har en utbildning som deltidsbrandman via räddningstjänsten och har fått förhöjd förstahjälpenutbildning. 12 man arbetar i KUJ, Kiruna under jord och 12 på nio/ SAK, sovring-, anrikning-, kulsinterområdet. JOHANNA FOGMAN Upplösningen är i högsta klass med den nya tekniken. De platser som i första etappen vecka 11 utrustas med denna nya videomötesteknik är videokonferensrummet i Kiruna (FK3), Malmberget (T-huset) och Luleå (Plan 5). I nästa etapp kommer bl a Narvik, Svappavaara och Luleå (Svartön) att utrustas under mars-april. MAURITZ MAGNUSSON Slarv, stress, trötthet, okoncentration, oaktsamhet, okunskap och attityd är alla beteendebundna orsaker till varför en olycka händer, menar deltagarna under utbildningen personlig säkerhet. MALMBERGET Beteendet är orsaken till 85 procent av arbetsplatsolyckorna. För att förändra olycksstatistiken måste alla våga säga till när något är fel, säger Tanja Vaara, lärare i personlig säkerhet. En utbildning som alla anställda i förädlingsverken i Malmberget och Svappavaara ska genomföra. Under utbildningen diskuteras attitydens betydelse vid situationer där risken för olycka är stor. Syftet är att skapa ett engagemang kring den personliga säkerheten och Tanja Vaara vill trycka extra på vikten av att ta ansvar. Det är viktigt att skapa en förståelse för att de beslut vi tar som rör säkerhet tar vi för vår egen skull, inte för chefens eller företagets skull, säger hon. En människas beteende ändras inte i första taget och tiden direkt efter utbildningen är viktig. Det tar 21 dagar att skapa sig en ny vana. Därför är det direkt avgörande hur arbetsplatsen arbetar med det här från och med nu och framåt, säger Tanja Vaara. Komma över tröskeln Torbjörn Ahnqvist, chef för Underhåll i de fasta anläggningarna, håller med. Det här är bara början. Vi ska fortsätta diskussionerna om beteende i arbetet ute på arbetsplatserna och komma ihåg att inte bara berömma om ett jobb har utförts snabbt utan också diskutera om det gjordes på ett säkert sätt. Vi tillsammans måste komma över bekvämlighetströskeln och våga säga till en kollega som har en felaktig säkerhetsattityd/beteende, säger han. Värna om varandra Vi har kommit långt i säkerhetsarbetet, men det är fortfarande för många bagatellolyckor. Målet är noll olyckor och jag är övertygad om att detta är möjligt att uppnå om var och en på ett ännu bättre sätt än hittills värnar om sin egen säkerhet och sina kollegors säkerhet. Därför har vi valt att fokusera på Camilla Backebjörk,arbetsmiljöutvecklare LKAB, Tanja Vaara,lärare WSP, Torbjörn Ahnqvist, chef Underhåll Fasta anläggningar i LKAB. Alla anställda inom Förädlingsverken i Svappavaara och Malmberget ska gå utbildningen i personlig säkerhet. personligt säkerhetstänkande i den här utbildningen, säger Anders Henriksson, chef Förädling Malmberget och Svappavaara. Vi fokuserar på vårt beteende i arbetet och hittills har vi fått väldigt bra respons på utvärderingen. Nu hoppas jag att det även ska märkas ute på arbetsplatserna. Det är ju de som är ute och jobbar som är experter på sin arbetsmiljö, säger Camilla Backebjörk, arbetsmiljöutvecklare inom Förädlingen. Kajsa Lindmark

4 6 NYHETER VECKOBLADET NR VECKOBLADET NR ARBETSMILJÖ 7 Var fjärde LKAB-anställd svarade på enkäten LKAB medarbetare i LKABkoncernen bidrog med sina åsikter i enkäten om LKAB:s värderingar. Åtta värderingsstationer var utplacerade i Luleå, Kiruna, Malmberget, Narvik och Svappavaara. Fler än var fjärde medarbetare svarade på enkäten. Vi är mycket glada och stolta över att så många anställda engagerade sig och svarade på enkäten. Resultatet är en viktig byggsten i det pågående projektet att stärka LKAB:s varumärke, säger Lotta Fogde, kommunikationsdirektör. Starka varumärken byggs alltid inifrån och det är viktigt att vi tillsammans utvecklar en LKAB-anda som gör att vi medarbetare trivs och utvecklas, säger hon. LKAB-andan beskriver företagskulturen och gemensamma värderingar i det dagliga arbetet. Varumärket är den bild och de associationer och upplevelser omvärlden kopplar till LKAB och representerar verksamheten och LKAB:s erbjudande. Ett starkt varumärke underlättar t ex vid rekrytering och i våra kundrelationer, säger Lotta Fogde. LKAB har ett relativt starkt varumärke idag, särskilt i Norrbotten. Genomslaget för varumärket LKAB kan öka och bli bredare genom en samstämmig bild av företaget och öka effektiviteten i LKAB:s kommunikation. Ett starkt varumärke behövs för ett fortsatt gott rykte bland medarbetare, samhälle och kunder. Den uppfattningen finns också bland LKAB:s medarbetare. I enkäten fanns olika ord Foto: medarbetare svarade på enkäten om LKAB:s varumärke. Ett jättebra resultat och en viktig byggsten i varumärkesarbetet, säger Lotta Fogde, kommunikationsdirektör. Foto: Mauritz Magnusson vitåfors En ny reningsanläggning monteras i sovringsverket i Vitåfors. Det är en av flera etapper för att minska damningen från industriområdet. Installationen sker för att uppfylla miljödomstolens villkor för utsläpp av damm. att välja på som exempel på vad LKAB borde står för. De ord som fick flest röster var framåtinriktade, nytänkande och långsiktighet. Styrgrupp för arbetet med LKAB:s varumärke är Lars-Eric Aaro, Lotta Fogde och Grete Solvang-Stoltz. Resultatet av arbetet ska vara klart i vår och genomförs med början under Mauritz Magnusson Nytt filter minskar stoftet Två stora lyftkranar jobbar med att lyfta in filterkassetterna på baksidan av sovringsverket. Utsläppet av damm beräknas att mer än halveras när reningsanläggningen är i drift från maj i år. Vi drogtestar för att aktivt arbeta mot droger på arbetsplatserna, säger Lars-Ola Särkimukka, sektionschef vid LKAB:s företagshälsovård. Foto: Johanna Fogman 1500 drogtestades ifjol LKAB Under förra året drogtestades personer vid LKAB. Under drogtesterna påträffades elva personer som var alkohol- eller narkotikapåverkade under arbetstid hos LKAB. Det är mer än en fördubbling jämfört med året innan, samtidigt som fler har kontrollerats. LKAB har drogtestat sina anställda och entreprenörer sedan november Antalet tester som genomförs ökar i takt med antalet anställda. Målsättningen är att 25 procent av alla anställda och entreprenörer ska testas varje år. Ingen vill möta någon som är påverkad av droger på sin arbetsplats, konstaterar Lars-Ola Särkimukka sektionschef på LKAB:s företagshälsovård. Drogtesterna är ett led i att aktivt arbeta mot alkohol och andra droger på arbetsplatserna. När en person påträffas påverkad av alkohol eller narkotika inleds en utredning tillsammans med närmaste chefen och LKAB Hälsan. Detta sker för att kartlägga om det finns ett eventuellt missbruk. Missbruket ska ut men individen ska vara kvar, det är så vi arbetar. Året efter sker sex slumpvisa tester av de personer som påträffats positiva för att säkerställa att personen är alkohol och drogfri, säger Lars-Ola Särkimukka utfördes drogtester varav tre var positiva genomfördes drogtester varav fyra var positiva. Och under 2010 testades personer och elva personer var påverkade av någon drog. Hittills i år har en drogpåverkad person upptäckts genom drogtesterna. De flesta är påverkade av alkohol men det har även förekommit tung narkotika. Drogtesterna görs av företaget Nordisk Drog Prevention AB. Jessica Fagerlönn, LKAB Hälsan, håller koll på luftkvaliteten i gruvan. Foto: Mauritz Magnusson Låga radonhalter i gruvorna LKAB Radonmätningarna för 2010 är klara. Radonhalten är konstant och håller lika låga halter under 2010 som tidigare år. Vi ser heller ingen ökning av radon när gamla orter öppnas i exempelvis malmbergsgruvan, konstaterar Jessica Fagerlönn. Arbetet med radonmätningarna försvåras av att många yrkesgrupper inte lämnar in sina radondosimetrar. Vi behöver en ökad svarsfrekvens för att säkerställa luftkvaliteten i arbetsmiljön i gruvorna, säger Jessica Fagerlönn, LKAB Hälsan. I Kiruna har bara 34 procent av radondosimetrarna kommit tillbaka, i Malmberget ungefär hälften. Det är viktigt att den enskilda gruvarbetaren lämnar in sin radondosimeter, säger Anders Lindholm gruvchef i Kiruna. Gränsvärdet för radongashalten är 2,5 Mega Becquereltimmar per kubikmeter luft och år. LKAB ligger klart under den nivån. Mätningarna sker för att långsiktigt säkra arbetsmiljön under jord. De som bär sina radonmätare gör ett mycket viktigt jobb, påpekar Jessica Fagerlönn. Förutom de personliga radondosimetrarna finns cirka 100 fasta mätare i Kiruna och cirka 70 i Malmberget. Därutöver sker korttidsmätningar på olika platser i gruvan. Så fort det finns indikationer på för hög radonhalt vidtas åtgärder, i första hand att se över ventilationen. Bara i malmbergsgruvan tillförs 1,3 miljoner liter friskluft per sekund.

5 8 SÄKERHETEN FÖRST VECKOBLADET NR VECKOBLADET NR SÄKERHETEN FÖRST 9 Säkerhet kräver riskmedvetande: ALLVARLIGT TALAT OM SÄKERHET... På både jobb och fritid KIRUNA Känner du igen Simon på affischen? Den hänger i fikarum, korridorer och matsalar. Budskapet är en uppmaning till samtliga anställda: att säkerheten på jobbet är lika viktig som säkerheten på fritiden. Driftserviceman För att kunna satsa på fritiden är säkerheten i backen lika viktig som på jobbet! Simon Bonthron, nu fyllda 24 år, har arbetat på LKAB som driftserviceman i fem år. Han är en av de som medverkar på LKAB:s affischer med budskapet Säkerheten först! På fritiden är hans favorithobby att åka snowboard. Sporten är riskfylld. Likadant är det på jobbet för den som inte känner till riskerna och vet vad de 1. Varför ska vi ha hakrem? 1. För att LKAB:s regelverk säger det. 2. Om jag ramlar behålls hjälmen på huvudet och skyddar mig. 3. För att chefen inte ska gnälla på mig 2. Varför gör vi riskanalyser? 1. För att hitta riskerna i de olika arbetsmomenten innan arbetet utförs. 2. För då kan vi sänka farlighetsnivån på analysen, så vi kan göra jobben fast det är farligt. 3. För att arbetsmomenten ska bli tydliga för försäkringsbolagen. 3. Varför ska jag gå en säkerhetsrunda? 1. För att vi ska uppfylla statistiken för belöningssystemet. 2. För att några chefer tycker det. 3. För att vi ska ut och se om varandras arbetsplatser, så att ingen gör osäkra arbeten utan att tänka på säkerheten först. Simon, 24, snowboardåkare sätter riskmedvetande och säkerheten främst. gör. Säkerhetsmedvetande och riskhantering är gemensamma nämnare. Mitt säkerhetstänkande har vuxit fram med åren. Cheferna har lyft fram risker och säkerhet. De har fått mig att Kunskapsfrågor om säkerhet och hälsa Det finns ett antal ICEBUG skor (med dubb) att vinna! Bara ett svar är rätt på frågorna. 4. Varför måste jag hålla hastigheten när jag kör fordon inom LKAB? 1. För att jag inte ska åka fast i fartkontroller. 2. För att jag ska öka säkerheten och inte skada mig och andra människor. 3. För att fordonet ska få lång livslängd och billiga reparations konton. 5. Varför ska jag rapportera risker och tillbud? 1. För att det blir lättare att skriva en arbetsorder och då slipper vi problemet. 2. För att förebygga så vi kan undvika olyckor i framtiden. 3. För att lagen säger så. 6. Hur många inom LKAB riskerar ohälsa pga övervikt/fetma? % % % börja skriva utförliga riskrapporter, säger Simon Bonthron. Simon arbetar på pelletsverket KK4 i Kiruna. Ordning & Reda är arbetssättet i verksamheten. 7. Hur mycket frukt och grönsaker ska man enligt rekommendationerna äta per dag? g g g 8. Hur mycket motion per dag behöver människan minst för att undvika ohälsa? minuter minuter minuter. 9. Vilken av dessa personer ligger i störst risk för ohälsa? 1. Normalviktig med låg kondition 2. Överviktig med hög kondition. Varje vecka har vi möte där vi tar upp risker och tillbud. Jag har blivit allt mer uppmärksam. Det är exempelvis inte alla som ser kvarlämnat skrot som en risk.tar man upp det varje vecka så fastnar det tillslut. Simon arbetar medvetet för att förebygga risker på sin arbetsplats. Jag kollar bland annat att brandslangarna fungerar. Om inte, då åtgärdar jag det. Likaså branddörrar. Ibland räcker det med att skotta framför dörren. Lika viktigt är det att förebygga risker när han åker snowboard. Jag ser till att tipsa kompisarna om ett hopp ser osäkert ut. Sedan är det upp till var och en att sätta sina egna gränser. Jag använder även rätt utrustning och skydd. Det har Simon anammat även på arbetstid. Jag vill inte bli skadad på min arbetsplats. Precis som jag månar om mina vänner i backen, ser jag till att mina medkamrater på arbetet inte ska råka illa ut. Har man bara viljan att tänka säkert, då kommer det automatiskt. JOHANNA FOGMAN 10. Skriv en slogan om säkerheten först och hälsa. Svaren skickas till Hälsohuset i Kiruna. Namn: Anställningsnummer: Ort (en per anställd):... Anders KITOK, Produktionsdirektör Olyckorna har ökat den senaste tiden, vad beror det på? Till stora delar är det nog så att fokus på säkerhetsfrågorna inte är högst upp på agendan i alla verksamheter. Risktänkande och säkerhetskommunikationen måste ständigt vara aktuell. Olyckor bland våra nya inom företaget, vikarier och mindre erfarna tillsvidareanställda är förhållandevis högt. Jag tolkar det som att det finns brister i kunskapen om arbetsmiljö och säkerhet för den gruppen. Vad kan LKAB göra åt detta? Vi måste bli bättre på introduktion vad gäller arbetsmiljö och säkerhet för nya inom företaget, men också för personer som byter arbetsplats inom LKAB. Att ha kunskap om risker och regler på den nya arbetsplatsen är en grundförutsättning för att kunna arbeta på ett säkert sätt. Säkerhet är viktigt att arbeta med i alla led. Det är en angelägenhet för alla och av högsta prioritet i företaget. Jag förväntar mig att säkerhetskommunikationen ska bli bättre ute på arbetsplatserna. Att man skapar tid för att diskutera och eliminera säkerhetsrisker. Det ska vara en del av det dagliga arbetet. Använd gärna den kompetens som redan finns på arbetsplatsen och utgå därifrån. För att vidareutveckla säkerhetsarbetet är det ok att ta hjälp utifrån. Jag tycker att det är viktigt att se till att alla medarbetare får en bra introduktion och sedan möjlighet att vidareutbilda sig kontinuerligt. Vad strävar LKAB efter när det gäller säkerhet och hur ska vi ta oss dit? Målet för 2011 är att sänka antalet olycksfall med 20 procent. Vår vision är att nå noll olycksfall. För att nå målet måste vi bli mer måna om varandra. Vi kommer att komma åt problemet om vi börjar tänka på varandras säkerhet. Olyckorna är oftast kopplade till beteende och det krävs en ordentlig beteendeförändring och säkerhetskulturen i företaget måste förändras för att vi ska lyckas med målet att minska antalet olycksfall. UTBILDNING: Säkerheten först-utbildningen är obligatorisk. Under 2011 kommer även säkerhetsseminarium att hållas som en uppdatering i det grundläggande säkerhetsarbetet, en nulägesrapport och kunskap om metoderna att nå målet.

6 10 HÄLSA VECKOBLADET NR VECKOBLADET NR HÄLSA 11 Marithas HälsoBlogg: MC-däcken skall väck! Första träffen med viktkontroll och träningsmål. MALMBERGET Alla LKAB-anställda kan få ett personligt tränings- och kostprogram. Vilka fantastiska möjligheter det ger oss alla soffnötare. Vi som vill men har svårt att komma till skott med att hitta vägen till en hälsosammare livsstil. Gör som vi satsa på din hälsa! Fr v: Curt Edlund, Jana Stridfeldt-Bjuhr, Björn Olofsson, Maritha Pärlgren, Greta Lerenius och Roland Bergström. Foto: Mauritz Magnusson LKAB:s anställda har alla chanser till friskvård LKAB Vårda din hälsa medan du är frisk! Det säger Jana Bjuhr och personalen vid LKAB Hälsa och Friskvård. Hos LKAB finns alla möjligheter att komma igång med aktiviteter. Utbudet är mycket stort. LKAB har idag mindre än 0,5 procent långtidssjukskrivna. Trots det ökar den livsstilsrelaterade ohälsan bland de anställda, säger Jana Bjuhr. Vid LKAB Hälsan möter man problem med övervikt, inaktivitet, stress och sömnsvårigheter. Därför måste vi peka på våra förmåner - alla anställda har tillgång till gratis träning på fritiden på olika anläggningar som vi samarbetar med och via LKAB Fritid. Friskvård är ett gemensamt intresse för LKAB och personalen, säger hon. LKAB Hälsa och Friskvård kan hjälpa till med viktminskning, motion, röksnusavvänjning, stresshantering och sömnproblem. Som anställd i LKAB har du rätt till hjälp att förbättra din hälsa på arbetstid. Dessutom kan alla få ett personligt träningsprogram. Men all träning ska ske på fritiden. En extra hjälp är kom i gång grupperna där deltagarna får prova olika aktiviteter varje vecka. Ett bra sätt att komma igång kan vara att sätta ett mål för sin träning, t ex att delta i en tävling, säger Jana. Både i Kiruna och i Malmberget körs Klassiker som varierar mellan orterna. Alla anställda som genomför någon av klassikerna får en gåva av LKAB. Visa alltid upp ditt personliga passerkort när du ska träna vid någon av anläggningarna eller delta i någon tävling. Det finns organiserade aktiviteter inom t ex skidor, cykel, löpning, vandring simning m fl. Ytterligare information om olika aktiviteter finns på Insidan under fliken Hälsa. Nu har jag bestämt mig för att reducera motorcykeldäcken runt midjan, förbättra konditionen och äta nyttigare. Det gäller bara att hitta rutinerna. För det behövs karta, kompass och kanske även en GPS. Till min hjälp har jag LKAB Hälsan Friskvård där Curt Edlund och Greta Lerenius bistår mig med tränings- och kostråd. Alla LKAB-anställda kan söka den här möjligheten och hjälpen. Första träffen på vägen mot ett nytt liv började med viktkontroll och måttet runt magen. Inget av dessa mätresultat var särskilt uppmuntrande. Mitt individuella träningsprogram går ut på att promenera 30 minuter tre dagar i veckan. Under helgen gäller en hel timmes promenad. Och två dagar i veckan bör jag delta i en gruppträning. Lägg också till 30 situps och 30 armhävningar varje dag. För mig är det här att gå från noll till hundra. Efter att ha varit extra lat under lång tid och bara gått sporadiska promenader så tog jag sats med stavarna för ett par veckor sedan. Det var minus 24 grader kallt och första sträckan gick jag och ondgjorde mig över mitt beslut till förändring. Allt medan kölden och de vassa snökornen pinade mitt ansikte. En lagom dos Curt Edlund ger träningstips till. ilska var mitt bränsle. Måste erkänna att jag sedan dess har fuskat men rör ändå mer på mig mer än jag har gjort tidigare. Grundreceptet från LKAB Hälsan för att minska i vikt och må bättre är trots allt att äta mindre och röra på sig mer. Men ack så svårt att hålla då suget ansätter mig när jag sjunker ner i soffan. Ett knep att bli av med längtan efter något gott och sött är att äta mer, eller rättare sagt oftare. Regelbundna måltider, frukost, lunch och middag plus Foto: Mauritz Magnusson kvällsfika och däremellan två mellanmål kapar en hel del av min längtan efter något att småäta. Det fungerar faktiskt men det gäller att äta mellanmålet innan suget sätter in. Då räcker det med en frukt eller en smörgås på grovt bröd. På Insidan kommer du att varje vecka kunna följa min krokiga väg mot ett sundare liv. Fler rapporter kommer i Veckobladet.

7 12 NYHETER VECKOBLADET NR VECKOBLADET NR LKAB FIRAR 13 LKAB Ordning & Reda är en viktig pusselbit i LKAB:s arbete för att nå säkra, välskötta och effektiva anläggningar. Det behövs även för att förbättra trivsel, produktivitet och effektivitet. Ordning & Reda handlar om att utveckla det vi har och bli ännu bättre. För att nå dit måste alla medarbetare engageras, säger produktionsdirektör Anders Kitok. Ett av LKAB:s mål är att producera världens bästa produkter i säkra, välskötta och effektiva anläggningar som alla känner stolthet för. För detta krävs fokus på Ordning & Reda- frågor, något som fungerar mindre bra i vissa verksamheter idag. Vi vill ta ännu ett steg framåt. Därför är det viktigt att alla engagerar sig, säger Anders Kitok. Ordning & Reda är ett arbetssätt som har funnits inom LKAB sedan början av 2000-talet. Grunden i arbetssättet är att eliminera alla typer av slöserier som orsakar störningar och förluster. Det går genom att engagera alla i ständiga förbättringar. Arbetssättet innehåller de fem S:en; Sortera, Strukturera, Städa, Standardisera och Se till. Vi har jobbat med frågan oerhört mycket. Genom att förbättra det dagliga arbetet i verksamheten stärks vår konkurrenskraft. Ordning & Reda ligger till grund för det mesta vi gör, säger Anders Kitok. Genom att stimulera till och skapa delaktighet utvecklas engagemanget. Jag vet att ni precis som jag tycker att detta är en viktig fråga. Med gemensamma krafter ska vi nu ta nästa steg; att införa Ordning & Reda i alla delar av Mining division, säger Anders Kitok. JOHANNA FOGMAN En ny serviceplattform, som ligger i nivå med loket, underlättar dieselloksreparatörernas arbete. Smidigare service av våra diesellok KIRUNA I MTAB:s lokstall i Kiruna arbetar personalen med underhåll av lok. Var tusende timme rullar ett diesellok in i verkstaden för service. För att underlätta arbetet har en ny underhållskonstruktion tagits fram. Thomas Nordmark. Service kan handla om att byta vindrutetorkare, olje- och bränslefilter, lampor eller mer komplicerade ingrepp. Det är viktigt att arbetet sker rationellt. Det är lite Formel-1 tänk över det hela. Loken kostar pengar, de ska vara ute på terminalen och jobba. Därför behöver de snabb service, säger Thomas Nordmark, projektledare. Dieselloksreparatörer, konstruktörer och projektledning satte sig ned för att diskutera hur arbetet kan underlättas. Lösningen blev en ny serviceplattform. Konstruktionen består av en brygga där reparatörerna kan stå och arbeta i nivå med loket. Avställningsytor, verktygsskåp och en stege upp till loktaket finns Från vänster; Bengt Björkteg, lokreparatör, Staffan Kattilavaara, lokreparatör, och Stefan Eriksson, loktekniker, är nöjda med den nya konstruktionen. nära intill. Bättre belysning har skapats genom armaturer riktade mot loket. Det underlättar avsevärt. Ur arbetsmiljösynpunkt har det blivit mycket bättre. Förut fanns allting nere på golvet och vi fick ta många onödiga kliv upp och ner. Enda gången vi behöver gå ner nu är vid arbete under loken, säger Stefan Eriksson, loktekniker MTAB. JOHANNA FOGMAN 110 Narvikinger til Kiruna: LKAB festet for tusen KIRUNA Tusen LKAB pensjonister var samlet til fest i Kiruna sist. Velkomsten, bespisning og underholdning var helt i tråd med LKAB:s beste slagord noen sinne, kvaliteten er vårt våpen, det er alle fra Narvik enige om. Og LKAB:s vd Lars-Eric Aaro slo selv an tonen til et festshow av beste merke og til rungende applaus i en flott pyntet festsal. At LKAB kan legge frem så gode økonomiske resultater som vi nå gjør, det skal ikke minste dere pensjonister ha stor takk for. Derfor har vi invitert dere hit for å vise at vi setter pris på den jobben som dere har gjort. Dette skal dagens LKAB ta vare på og videreføre, sa LKAB:s vd Lars-Eric Aaro i sin velkomsthilsen til et tusentalls glade og feststemte LKABpensjonister, fra Luleå i øst og til Narvik i vest. Fremtid og historie Vd Lars-Eric Aaro fortalte i grove trekk om LKAB:s planer for fremtiden, hvor han skisserte en langsiktig utvikling for selskapet. Vi har store planer for utviklingen av LKAB, malmfelten og havnene, og vi investerer våre verdier med tanke på fremtiden, sa LKAB sjefen. Men også LKAB:s tidligere informasjonsdirektør Raymond Hedman var på plass med et historisk tilbakeblikk på selskapets utvikling de siste 40 årene. Det er når man ser tilbake på historien at man får et bilde på LKAB:s egentlige betydning for folk og miljø her opp i nord, sa Raymond Hedman. Kvalitetsfest Fra Narvik ble et hundretalls personer skysset med buss til hotellovernatting på Ferrum, hvor alt var tilrettelagt på best mulig måte og til det som betegnes som et fantastisk flott og vel regissert pensjonistfest i festsalen på Kiruna flyplass. LKAB fornekter seg ikke når det gjelder å være kvalitetsledende. Alt var Med denne pensjonistfesten lever LKAB opp til sin slogan kvalitet i alle ledd sier f.v Mangy Leirvik, Jostein Endresen, Kirsti Haavik og Harry Haavik som er strålende fornøyd med kveldens fest. laget for at vi pensjonister skulle trives. Ingen ting var spart på og et fantastisk vertskap møte oss gjester med den aller beste LKAB-måten, uttrykker Narvikpensjonist Jostein Endresen. For anledningen var en av flyhangarene på Kiruna flyplass omgjort til festsal. Prosjektleder og besøksansvarlig i LKAB Ove Köhler, får stor ros for hele opplegget. En utsøkt tre-retters middag med alt tilbehør av drikkevarer i kjempefint pyntet festsal, en veltrimmet og proff gjeng servitører, og underholdning-show med det beste av ABBA. Et dansebandorkester som ikke bare fikk det til å rykke i danse-foten men også svetten til å renne, løftet stemningen i taket til langt ut i de små timer. Dette var en fest LKAB skal ha stor ros for, heter det fra Narvik-delegasjonen. Dette er bare et fantastisk flott tiltak fra LKAB og ingen kan være bedre ambassadører for selskapet enn vi pensjonister sier Laila og Fred Westerberg som storkoste seg på pensjonistfesten. LKAB TACK för festen Tack LKAB för en fantastisk kväll den på Arena Artica som ni hade ordnat åt oss LKAB pensionärer. Svappis-teamet Tack till LKAB för en fantastisk pensionärsfest, med god mat, bra underhållning och god service. Tack för en underbar kväll! Gänget från Malmberget Siv och Svante, Laila och Per-Erik, Britt-Mari och Sigge Hjärtligt tack till LKAB för en lyckad fest som gav många möjligheter att träffa jobbarkompisar chefer mfl.som jag háft förmånen att samarbeta med under mina 43 år i företagets tjänst! Stort tack för den tiden. Också ett stort tack till er som organiserat/ planerat allt detta. Bo x:et Eriksson

8 14 SOVRAT VECKOBLADET NR VECKOBLADET NR SOVRAT 15 Dags att söka stipendier Från Sir Ernest Cassels Stipendie- och Donationsfond och Martin Waldenströms Stipendieoch Understödsfond. Stipendium utgår till LKAB-anställda och deras barn som studerar utanför hemorten eller läser på distans i Sverige. Studiestipendiernas storlek varierar med studiernas art Av betydelse för erhållande av studiestipendier är den sökandes studielämplighet, målsättning för studierna, redovisade studieresultat och den sökandes anknytning till LKAB. Stipendium kan erhållas flera år i följd förutsatt att den sökande kan redovisa studieresultat. Ansökan inlämnas senast den 1 april 2011 med kopior av senaste skolbetyg/intyg och studieresultat. Luleå o Malmberget lämnar ansökan till Marie Nedemark, MH Vi Malmberget, Kiruna lämnar ansökan till Elisabeth Junglind, Fk 2 Kiruna, Narvik lämnar ansökan till Randi Brochs, Narvik. Ofullständig ansökan behandlas inte. Ansökningsblankett finns på Insidan under LKAB\Blanketter\Utbildning Studier\Ansökan Cassel o Waldenström LKAB:s Framtidsstipendie Stipendierna utbetalas för att främja eftergymnasiala studier med teknisk inriktning mot industriverksamhet för barn till anställda vid LKAB. Stipendiet omfattar tillsvidareanställdas barn, till och med det år de fyller 25 år, i LKAB-koncernens svenska och norska bolag för längre, minst två års, eftergymnasiala studier med teknisk inriktning. Ansökan avser hela studietiden och skall ha inkommit till LKAB senast i anslutning till att studieåret, för vilken ansökan avser, har avslutats. Utbetalning sker en gång per år efter avslutat läsår och mot uppvisande av godkända studiemeriter. Ansökningsblankett finns på insidan under LKAB\Blanketter\Utbildning Studier\Ansökan om LKAB:s Framtidsstipendium. LKAB TACK Ett hjärtligt tack till alla arbetskamrater ock LKAB för blommor och presenter i samband med min pensionering. Sven-Erik Sammelin Dagens Ros! Jag vill ge dagens ros åt Karin Wanhatalo på lönekontoret för hennes otroliga jobb med all personal. Anders Johansson Tack till uppvaktningen på min 50års dag (Ingen nämnd och ingen glömd!) Håkan Kemi Tack till alla jag har haft förmånen att arbeta med under mina 45 år inom LKAB. Arbetade sista dagen den 4 februari. Ett stort tack till en mycket bra arbetsgivare; LKAB. Evert Lejon Ett stort tack till arbetskamraterna och arbetsledningen för presenten i samband med vår pensionering från LKAB. Anders Tiensuu och Gerhard Andersson Jag vill tacka alla arbetskamrater och kollegor för den minnesvärda avtackningsstunden och de fina presenterna jag fick i samband med min pension. Tack även till en bra arbetsgivare för 42 fina år! Roland Rautio Tack alla arbetskamrater och medarbetare för uppvaktningen på min 50-års dag. Peter Kemi Ett hjärtligt och stort tack till alla som kom ihåg mig vid min pensionering. Bertil Lindkvist Nu när jag skall gå i förtidspension vill jag tacka mina arbetskamrater för den fina tid jag har haft i LKAB. Dan Björkhed DET HÄNDER I LKAB: 14/3 Koncernledningen sammanträder i Luleå 15/3 Luossavaara kulturmiljöinventering presenteras i Kiruna 15/3 Lars-Eric Aaro talar på konferens om Barentsområdet och råvaror i Bryssel 16/3 Lotta Fogde talar på roundtable i Europaparlamentet om utsläppsrätter för CO 2 17/3 Musikalen Snövit i Malmberget 17/3 Arbetsmiljökommittén sammanträder i Malmberget 19/3 Veteranfest i Malmberget 21/3 Lars-Eric Aaro framträder på LTU 23/3 LKAB:s styrelse har telefonmöte för att besluta om Års- och hållbarhetsredovisningen /3 LKAB Framtid kommer ut 29/3 LKAB-styrelsen sammanträder 1/4 Tre statssekreterare (c + m) från Näringsdepartementet och två europaparlamentariker (s) besöker Kiruna 5/4 Processrådet sammanträder 8/4 Veckobladet kommer Feriearbete för ungdomar i åldern 15 17år/2011 Har du barn som vill ha feriearbete i sommar? Som feriearbetare arbetar ungdomarna med diverse uppgifter som till exempel trädgårdsarbete och målning. Arbetsområdet blir LKAB:s industriområden men även hos FAB och andra bolag i koncernen. Urvalskrav: Feriearbete kan sökas av den som fyllt 15 år vid periodens start, men ännu inte uppnått 18 års ålder och som har minst en förälder som arbetar inom LKAB koncernen. Alla personliga uppgifter som finns på ansökningsblankett måste vara ifyllda och blanketten måste lämnas in senast 10 april Urvalet sker igenom lottning (informationer angående lottningen = se dokument HR/10184). LKAB KALENDARIUM NY PÅ JOBBET: David Björnström Produktionsledare PKF, Kiruna Jan Forss Produktionsledare PKF, Kiruna Jan Zakrisson Produktionschef PNB 1045, Kiruna Björn Määttä Sektionschef Inköp, Kiruna Kalervo Keränen Platschef KGS, Malmberget Susanne Östman Produktionschef, TQS Malmberget Magnus Ragneberg Verksamhetschef TLL, Kiruna Mattias Ylipää Sektionschef TQN, Kiruna Blanketter hittar du på vår INSIDAN, Personal Human Resources, Lediga platser För den som söker feriearbete i Kiruna eller Svappavaara skickas blanketten till: LKAB Personal Feriearbete Fk 2, Kiruna För feriearbete i Malmberget skickas blanketten till: LKAB, Personal Feriearbete T-Huset, Malmberget. LKAB FRÅN INSIDAN Månaden som gick: 1/2 LKAB:s belöningssystem ger kr per anställd för framgångsrikt arbete under /2 Gruv agerar för att få behålla akutkirurgin i Kiruna. 11/2 LKAB presenterar markbehovet i centrala Malmberget fram till /2 LKAB presenterade det bästa resultatet i företagets historia, 12,3 miljarder kr. 2,9 miljarder kr avsätts till samhällsomvandlingen. 20/2 LKAB presenterade investeringar på 140 miljoner kr i ny besöksentré i Malmberget, nya kontorslokaler för FoU och Agglolab samt ett nytt kontorshus i Vitåfors. 21/2 LKAB lovade att bygga ett nytt stadshus i Kiruna. Ett samarbetsavtal mellan LKAB och kommunen klubbades av kommunfullmäktige. 25/2 LKAB bjöd på Hellnertårta efter Marcus Hellners guldmedalj i skid-vm i Oslo. 3/3 LKAB bjöd på Kalla-tårta efter Charlotte Kallas och Ida Ingemarsdoitters guldmedaljer i skid-vm i Oslo. 8/3 Extra utbetalning av belöning med kr på mars månads lön meddelas. LKAB FRITID Alla LKAB-anställda med familj är välkomna till Stora Nobelrundan Skidlopp 20 km Åldersgräns: 15 år och uppåt Plats: Kaptensgården, Malmberget Skidlopp: Klassiskstil Tid: 24 Mars kl 17:30 Anmälan: Görs på plats senast 1 timme före loppet startar. Övriga upplysningar: Lilla Nobelrundan 3 km Åldersgrän: 0 till 14 år Plats: Kaptensgården, Malmberget Anmälan: Senast till Bowlingtävling i Malmberget Individuell tävling (inget lag) med handikapp. Ca 60 minuters spel. Plats: Sporthallens Bowlinghall. Tid: 21 mars. Starttider är kl 18.00, och 20:00. Avslutning kl med prisutdelning. Anmälan: Bowlinghallen på senast fredagen den 18/3. LKAB-anställda betalar halva startavgiften som blir 30 kronor. Öppet för alla som inte har licens (även med licens får delta som deltagit i Korpspelet). LKAB lediga jobb Division Mining: Dubbhålsborrare PNA PSB Malmberget söker rasladdare PML i Svappavaara har behov av Smörjare/Maskinservicman Förrådsarbetare till Centralförrådet i Malmberget (PIF) PIB Brand söker Brandman till Malmberget Utvecklingsingenjör dammsäkerhet till PID PIV söker Fordonsmekaniker till Kiruna Produktionschef för Underhåll Svappavaara PML Produktionschef Automation Svappavaara PML Geolog sökes till PSG Malmberget Gruvplaneringen i Malmberget PSG söker 2 kartörer Produktionschef till Anrikningsverket i Svappavaara PIK söker tekniker/reparatörer till underhåll Media Automationstekniker till malmförädlingsverken i Kiruna Medarbetare sökes till Processervice Sovring/Anrikning, Malmberget PKF söker driftoperatör miljöanläggningar till KK4 i Kiruna Processingenjör till Sovring & Anrikning (PMA), Malmberget Produktionschef El, PNB Fasta anläggningar PIU söker Produktionschef till Komponentunderhåll MCV i Kiruna Bergarbetarutbildning PSA Malmberget Produktionschef - El, PSU Fasta anläggningar Vedlikeholdsingeniør, Narvik Övriga: Ekonomichef FAB Fastighets AB Malmfälten Lärare till Bergarbetarutbildning i Malmberget Produktionschef sökes till KGS AB Malmberget Miljökoordinator till Yttre Miljö LKAB Forskningsingenjör/Metallograf/ Tekniker till Metlab, Luleå Sprängtekniker till TFGB i Kiruna VD till Wassara AB, Stockholm Borrare till Wassara, Malmberget MTAB söker Terminalarbetare Underhåll/Bangårdstjänst till Svappavaara VI4: Vilket är ditt bästa motionstips? Linda Dahlström, produktionschef kemlab, Kiruna Vardagsmotion! Jag har som regel att gå upp för alla trappor och sedan åka hiss ner. Finns det tid över tycker jag att man ska köra ett bodypump pass. Det är allsidigt, effektivt och jätteroligt. Lennart Tullner, Malmberget, lastmaskinförare under jord Bästa motionen är promenader. Då får mina hundar motion också. Det är skönast att gå när det är lite kallare. AnnChristine Lindgren, HR Advisor, Kiruna Att lämna bilen hemma och gå. Det är mitt bästa motionstips! Själv spelar jag handboll, det blir man aldrig för gammal för. Det är en sport som passar alla åldrar. Stefan Nilsson, Malmberget, gruvbyggare Skidåkning är bäst, man får vara ute i skogen. Och så får man röra på hela kroppen.

9 16 LKAB I SIFFROR VECKOBLADET NR LEVERANSER MILJONER TON HUVUDPROCESSEN ARBETSMILJÖ Ack 2011 Ack 2010 Antal olycksfall med frånvaro 9 14 färdiga produkter (kton) Pellets Fines (inkl KMR) förädlingsverk (kton) KK KK KK SK ANR-SOVR (KMR) ANR BUV MK PAR till Upplag 0 17 Summa BELÖNING TKR. ACK TOM FEBRUARI råmalm (kton) 14 Aktuell period 2011 och motsvarande Total leveransnivå Råmalm Norra Råmalm Södra Summa produktkvalitet (%) K-värde 97,1 98,3 kommentarer 2 senaste veckorna (Siffrorna avser kton) Norra: Råmalm: -58,2 kton. Urspårning. KK2: +2,0 kton. KK3: -9,8 kton. Processvatten bortfall. KK4: +0,6 kton. Svp: -15,6 kton. Processfläkt. Södra: Råmalm: -1 kton. MAF: +6 kton. MPBO BUV: -5 kton. Rågodsbrist. MPBO MK3: +1 kton Information till med arbetare i LKAB. Utges av LKAB Communications, Box 952, Luleå. Utkommer en gång i månaden med sommaruppehåll. Får citeras, ange källan. Nr kommer 8 april Manusstopp 1 april Redaktion: Mauritz Magnusson Johanna Fogman Kajsa Lindmark E-post: Internet: Ansvarig utgivare: Lotta Fogde Produktion: Vinter Tryck: Tryckpoolen AB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB

Arbetsmiljö och hälsa LKAB Arbetsmiljö och hälsa LKAB Kärnan i LKAB LKAB grundades 1890 och ägs av svenska staten. Detta gör oss unika: Långsiktiga kundrelationer Medarbetarnas kunskap och kompetens Magnetit LKAB Green Pellets

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING

LKAB 2011. Lars-Eric Aaro. Vd och koncernchef PERFORMANCE IN IRONMAKING LKAB 2011 Lars-Eric Aaro Vd och koncernchef Resultat 2011 Omsättning Rörelseresultat Rekord 31 122 Mkr 14 705 Mkr + 9% + 19 % Marknad 2011 Marknad 2011 - Råstålsproduktion i världen Miljoner ton per månad

Läs mer

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet

Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet Tal av vd Lars-Erik Aaro på LKAB:s årsstämma den 27 april 2011 på Luleå tekniska universitet 2010 fyllde LKAB 120 år. Det är i sig fantastiskt. Nästan svårt att förstå... 120 år. Man måste stanna upp lite

Läs mer

2011 ett historiskt LKAB-år

2011 ett historiskt LKAB-år NR 10 2011 23 DECEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB God Jul och Gott Nytt År Foto: Fredrik Alm. 2011 ett historiskt LKAB-år Alla företag i koncernen bidrar sammantaget till ett av de bästa åren i

Läs mer

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB

Det handlar om dig. Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Att jobba på Sto Det handlar om dig Björn Täljsten vd, Sto Scandinavia AB Som medarbetare på Sto är det i grunden dig och dina kollegor det handlar om. Utan att förringa vår fina produktportfölj, är det

Läs mer

En internationell högteknologisk mineralkoncern. Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27. SSG Säkerhetskonferens 070927, Mats Pettersson

En internationell högteknologisk mineralkoncern. Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27. SSG Säkerhetskonferens 070927, Mats Pettersson En internationell högteknologisk mineralkoncern Presentation för SSG Säkerhetskonferens 2007-09-27 LKAB i världen 3 700 anställda 11% kvinnor 600 anställda utanför Sverige 30-tal bolag 15-tal länder Huvudkontor

Läs mer

Riskhantering i praktiken

Riskhantering i praktiken Riskhantering i praktiken Presentation för SSG 2010-03-22 SSG Säkerhetskonferens 100322, Mattias Hedlund 1 LKAB KONCERNEN LKAB World Wide 3 800 anställda 13 % kvinnor 30-tal bolag 15-tal länder 650 anställda

Läs mer

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING

LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Vår väg framåt 2013-10-04 LKAB HÅLLBAR UTVECKLING Lars-Eric Aaro, vd och koncernchef Boden, 17 oktober 2014 HÅLLBARHET FINNS I VÅRT DNA 1 LKAB HAR GOD TILLGÅNG TILL JÄRNMALM I NORRBOTTEN, MEN KÄLLORNA

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

Leveranser och produktion LKABs nye vd Lars-Eric Aaro ser

Leveranser och produktion LKABs nye vd Lars-Eric Aaro ser N R 1 2 0 1 0 2 2 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Leveranser och produktion LKABs nye vd Lars-Eric Aaro ser ljust på framtiden. Marknaden förbättras, både i Europa,

Läs mer

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A

Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Gör jobbet bättre F Ö R E T A G S H Ä L S A Människor som mår bra ger framgångsrika företag Det är ingen hemlighet. Människor som mår bra gör ett bättre arbete. Inte helt förvånande är det dessutom så

Läs mer

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011

HÄLSA SOM STRATEGI. Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell. Mars 2011 HÄLSA SOM STRATEGI Mars 2011 Inspirationsföreläsning med Per Gärdsell Inom ramen för hälsofrämjande skolutveckling anordnas varje år en inspirationsdag för förskolor och skolor i Laholm som arbetar med

Läs mer

o m m at och m otion? www.primarvardenskane.se

o m m at och m otion? www.primarvardenskane.se Vill du veta mer o m m at och m otion? www.primarvardenskane.se Hälsan tiger still? När vi mår bra har vi sällan anledning att klaga. Först när vi börjar känna oss lite risiga funderar vi över vad som

Läs mer

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB

KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB KARRIÄR INOM MÖJLIGHETERNAS LKAB När LKAB levererar Performance in Ironmaking får stålverkskunderna en ökad effektivitet i sina processer. Inom LKAB finns fler än 200 spännande och utvecklande jobb och

Läs mer

Der Startschuss für Teamgeist, Spaß und Gesundheit bei der Arbeit!

Der Startschuss für Teamgeist, Spaß und Gesundheit bei der Arbeit! VARBERGS PIGGASTE Stegtävling Malmö - Varberg, 29 april till 28 maj Antar ni utmaningen? Der Startschuss für Teamgeist, Spaß und Gesundheit bei der Arbeit! Vilka är Varbergs piggaste arbetsplatser? Gå

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Säkerhetskultur i Skanska Sverige

Säkerhetskultur i Skanska Sverige Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Säkerhetskultur i Skanska Sverige 29 oktober 2008 Det här är vad vi gör Vi utvecklar, bygger och underhåller den fysiska miljön för människor att bo, arbeta

Läs mer

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet?

Att cykla. till, i och från jobbet. Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? A R B E T S G I V A R T I P S Varför ska arbetsgivaren bry sig om hur de anställda färdas till och från jobbet? Vad vinner arbetsgivaren på att verka för att fler anställda cyklar till och från arbetsplatsen?

Läs mer

Nyckeln till framgång

Nyckeln till framgång Nyckeln till framgång 1 2 En liten bok om Industrilås värderingar att bära nära hjärtat. 3 När vi på Industrilås ville formulera vilka vi är och vad vi står för skapade vi begreppet En filosofi, många

Läs mer

nordpolen Steg- och aktivitetstävling på jobbet Klarar ni att nå på 50 dagar? Alla aktiviteter räknas Teamkänsla på jobbet Bli aktiva tillsammans

nordpolen Steg- och aktivitetstävling på jobbet Klarar ni att nå på 50 dagar? Alla aktiviteter räknas Teamkänsla på jobbet Bli aktiva tillsammans Klarar ni att nå nordpolen på 50 dagar? Teamkänsla på jobbet Alla aktiviteter räknas Bli aktiva tillsammans 40 Steg- och aktivitetstävling på jobbet STARTSKOTTET START: 5 FEBRUARI 20 Bättre hälsa & kul

Läs mer

Tillsammans är vi starka

Tillsammans är vi starka Tillsammans är vi starka Välkommen! Sättet vi lever vår vision och vår affärsidé på är vad som bland annat skiljer oss från våra konkurrenter. Det handlar om HUR vår omgivning upplever samarbetet med oss

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen

Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen 1 (9) Sida Ett verktyg för utveckling av säkerhetskulturen RÅD FÖR EN BRA SÄKERHETSKULTUR I FÖRETAGET SSG arbetar för en säker arbetsmiljö och en starkare säkerhetskultur Ett material från Arbetsgrupp

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder

Systematiskt arbetsmiljöarbete. Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Systematiskt arbetsmiljöarbete Glasmästeri Fasad Bilglas Ramverkstäder Glasklart! Bra arbetsmiljö ger ökad lönsamhet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM - ger ökad vinst genom minskade kostnader

Läs mer

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel.

Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad kallar man de viktigaste orsakerna till lönsammare företag? Anita och Björn till exempel. Vad som gör företag framgångsrika är inte alltid det du tror. Visst är det viktigt med affärsplaner, distributionsmodeller

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Winbergs Hälsa Friskare Du

Winbergs Hälsa Friskare Du Hälsoutbud Winbergs Hälsa Friskare Du Innehåll Varför satsa på hälsa? sid. 4 Hälsointervention sid. 5 Föreläsningar sid. 7 Kurser i hälsosam matlagning sid. 8 Gym sid. 11 Hälsokonsultation sid. 12 Gruppträning

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk?

Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Jobbet gör dig inte sjuk - men kan hålla dig frisk? Myter kring stigande sjukfrånvaro Att skapa friska organisationer 1 Jobbet är en friskfaktor Psykisk ohälsa och stigande sjukfrånvaro är växande samhällsproblem

Läs mer

Motivation till hälsa

Motivation till hälsa Motivation till hälsa En kurs om hur man ska förändra och förbättra sin livsstil och behålla den livet ut. Resultat från hälsoenkät 9 Anita Engström Livsstilspedagog www.kiruna.fhsk.se MOTIVATION TILL

Läs mer

Processoperatörer Den tekniska utvecklingen ställer

Processoperatörer Den tekniska utvecklingen ställer N R 1 2 9 1 6 J A N U A R I E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Processoperatörer Den tekniska utvecklingen ställer högre och högre krav på kompetens. Tord Åhl och Mikael Strömbäck

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Beslutad av kommunfullmäktige 2008-11-24 och framtagen i samverkan med samtliga fackliga organisationer Gäller från 2009-01-01 Uppdaterad enligt personaldelegationens beslut 2014-06-18

Läs mer

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden

Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Ljus Effektiv Fin utsikt mot vattnet Värtahamnen Norra Djurgårdsstaden Hangövägen 25, plan 4-5 (3-4), 365-735 kvm LOKALEN Lokal fördelat på två plan med interntrappa Kontorsyta 365-735 kvm Antal arbetsplatser

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 14 Fredag 15 april 2011. Skolor försvinner i Kalix. Om många barn går i samma skola sparar kommunen pengar.

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 14 Fredag 15 april 2011. Skolor försvinner i Kalix. Om många barn går i samma skola sparar kommunen pengar. LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 14 Fredag 15 april 2011 NORRBOTTEN Skolor försvinner i Kalix Nästan alla skolor som ligger i byar i Kalix kommun ska läggas ned. Det föreslår politikerna i Kalix. -Skolorna har fått

Läs mer

Samhällsomvandling Malmfälten

Samhällsomvandling Malmfälten Samhällsomvandling Malmfälten Anders Furbeck Senior Vice President LKAB Skellefteå 110405 En långsiktig och hållbar väg mot tillväxt LKAB är en av Sveriges lönsammaste industrikoncerner som i stor utsträckning

Läs mer

Låt kunderna göra jobbet!

Låt kunderna göra jobbet! Låt kunderna göra jobbet! Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är referensprogrammet?...6 250 gånger 250-regeln...8 ABC-listan...10 Ha mig i åtanke...12 Bevara kontakten!...14 - Årsplan för utskick...16

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

Sammanfattning av Insightlabs undersökning

Sammanfattning av Insightlabs undersökning Sammanfattning av Insightlabs undersökning Stockholm 3 april 2014 1 Copyright 2014 Insightlab AB www.insightlab.se Insightlabs undersökning Må bra i vardagen genomfördes elektroniskt under perioden 16-31

Läs mer

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut..

En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Sida 1 av 6 En lång och framgångsrik säsong börjar lida mot sitt slut.. Efter att ha öppnat tidigt, samt genomlidigt den kallaste maj månad i mannaminne, fick säsongen äntligen fart i augusti och vi hade

Läs mer

LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden

LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden N R 7 2 0 0 9 3 A P R I L E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B LKAB begränsar produktionen Den sviktande järnmalmsmarknaden tvingar LKAB till åtgärder och kraftiga produktions neddragningar

Läs mer

STORT TACK FÖR ATT DU LIRAR BEACHVOLLEY MED OSS

STORT TACK FÖR ATT DU LIRAR BEACHVOLLEY MED OSS STORT TACK FÖR ATT DU LIRAR BEACHVOLLEY MED OSS Vi startade The Beach 2006 och har sedan dess jobbat full fart framåt för att utveckla förutsättningarna för att lira beachvolley. Vi drivs av passion och

Läs mer

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen

Gemensamma värden för att nå våra mål och sträva mot visionen Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställnings taganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksam heten. Personal politiken är ett medel för att uppnå

Läs mer

Tryggare kan ingen vara

Tryggare kan ingen vara Tryggare kan ingen vara Frihet betyder mycket och trygghet betyder allt. Sedan är det ju så klart väldigt olika innehåll i begreppen. Trygghet kan ju vara att bo i ett land utan krigszoner, att ha en familj

Läs mer

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30

ETT GOTT LIV. Aktiviteter och motionslopp 10. VGR-erbjudanden i södra regionen 20. VGR-erbjudanden i göteborgsområdet 30 3 ETT GOTT LIV Till alla anställda i Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen ska skapa förutsättningar för en god hälsa och ett gott liv. Grunden för en god hälsa är en sund miljö. Den miljö

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 med ändringar i AFS 2003:4 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för

Läs mer

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press.

Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Att vara förälder i Världens bästa? Att vara tennisförälder är inte alltid så lätt. Du ska engagera dig, men inte för mycket. Du ska stötta, men absolut inte sätta press. Det finns inga givna svar på hur

Läs mer

Lagar och regler. Varför ett arbetsmiljöarbete? Smidesgruppen 14 december Arbetsmiljö Kresimir Iveskic

Lagar och regler. Varför ett arbetsmiljöarbete? Smidesgruppen 14 december Arbetsmiljö Kresimir Iveskic Smidesgruppen 14 december 2016 Arbetsmiljö Kresimir Iveskic Varför ett arbetsmiljöarbete? Omsorg Arbetsmiljö som produktionsfaktor Marknads- och intressentkrav Rekrytering Lagar, regler och avtal 2 Lagar

Läs mer

178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i

178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i N R 1 0 2 0 0 9 2 0 M A J E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B 178 ton Så mycket vägde den gamla manteln och bärringarna i Svappavaara kulsinterverk. Nu har de bytts ut tillsammans med

Läs mer

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering

Innehåll. 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta fall och arbetsskador 4.0 Hälsa och friskvård 5.0 Rehabilitering po li cy fö r ar be ts & mi sä lj ö ke, rh hä et ls a Sv er ig e po lic y fö r ar be ts m ilj ö, hä lsa och sä ke rh et Po lic y Car ls be rg Innehåll 1.0 System och dokumentation 2.0 Arbetsmiljö 3.0 Akuta

Läs mer

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy

Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422. Arbetsmiljöpolicy Bilaga 1 LS 77/07 LS-LED06-422 Arbetsmiljöpolicy Reviderad i november 2006 1. GRUNDLÄGGANDE VÄRDERINGAR Landstinget Sörmland ska skapa arbetsmiljöer som främjar personalens hälsa och förebygger ohälsa.

Läs mer

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron?

Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Hur kan man uppnå tillståndet där Lean/Verksamhetsutveckling är en naturlig del av tillvaron? Av Ronny Brandqvist Sida 1 av 19 Lean är INTE ett statiskt tillstånd Sida 2 av 19 Hur kan det se ut? Attityder,

Läs mer

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden

Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden Personalpolicy Huddinge kommuns personal policy beskriver de personalpolitiska ställningstaganden och värderingar som ska prägla arbetet i verksamheten. Personalpolitiken är ett medel för att uppnå Huddinge

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget.

Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget. N R 1 6 2 0 0 9 9 O K T O B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Stort intresse 31 december stänger Bolagshotellet i Malmberget. För att ge invånarna möjlighet att se insidan öppnades

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du:

Som medlem i Hälsas Viktklubb får du: Visst vill vi vara friska och hålla trivselvikten, men ibland hinner eller orkar man inte ta hand om sig själv så bra som man borde. I Hälsa Viktklubb får du den inspiration och motivation du behöver för

Läs mer

Samhällsomvandling Kiruna

Samhällsomvandling Kiruna Mikael Westerlund T f Avdelningschef Samhällsomvandling Kiruna Gruvnäringen och regionens betydelse Sedan 2007 har LKAB och Boliden levererat in till statskassan drygt 18 miljarder kronor i företagsskatt.

Läs mer

Vår nya koncerntidning

Vår nya koncerntidning Steel! Vi vann SSABcupen SID 21 TIDNINGEN FÖR OSS I SSAB n NR 1 DECEMBER 2007 Vår nya koncerntidning n Möt dina 13 000 arbetskamrater från hela världen! 2007 utgör en milstolpe i SSABs historia. Förvärvet

Läs mer

10 000 steg om dagen tar dig till målet i tid! Antar ni utmaningen? på en steg- och aktivitetstävling - Var med och försvara Sveriges ära!

10 000 steg om dagen tar dig till målet i tid! Antar ni utmaningen? på en steg- och aktivitetstävling - Var med och försvara Sveriges ära! Vi aktiverar Sverige Nu utmanar vi norrmännen på en steg- och aktivitetstävling - Var med och försvara Sveriges ära! Vi har utmanat vårt norska systerbolag för att främja hälsa och teamwork på arbetsplatser

Läs mer

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan

Arbetsmiljöpolicy. Pilagårdsskolan Pilagårdsskolan Arbetsmiljöpolicy Arbetsmiljöarbete ska organiseras så att vi kan uppfylla arbetsmiljölagens krav på en god arbetsmiljö. En god arbetsmiljö kan stimulera medarbetarna till arbetsglädje,

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

A solution that lifts

A solution that lifts Fork A solution that lifts Form A solution that lifts A solution that lifts Heat A solution that lifts A solution that lifts Receptet på framgång Vår vision är att nå långt. Att få befintliga och presumtiva

Läs mer

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar

Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Vi på Martin & Servera: Affärsidé, vision och värderingar Din vilja, ditt engagemang och din kompetens är en viktig del av Martin & Serveras framgång. Våra värderingar Den här skriften beskriver Martin

Läs mer

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete

Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Beskrivning av Teknikförvaltningens systematiska hälso- och arbetsmiljöarbete Teknikförvaltningen, 2008-08-14 Inledning En god och utvecklande arbetsmiljö bidrar till att förebygga arbetsskador och ohälsa,

Läs mer

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag 21 januari 2011

LÄTTLÄSTA NYHETER NORRBOTTEN. Nr 2 Fredag 21 januari 2011 LÄTTLÄSTA NYHETER Nr 2 Fredag 21 januari 2011 NORRBOTTEN Oro för sjukhus Nyligen kom ett förslag om att sjukhusen i Kalix och Kiruna ska sluta med planerade operationer. Vid planerade operationer bestämmer

Läs mer

Nytänkande effektivt samarbete

Nytänkande effektivt samarbete Nytänkande effektivt samarbete HELHETSLÖSNINGAR FÖR TEKNISKA INSTALLATIONER Behov av nya lösningar Bygg- och installationsbranschen utvecklas snabbt. Idag är fastigheter mer tekniskt krävande än tidigare.

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Träningsbelastningar kan också varieras på olika sätt. Det kan handla om:

Träningsbelastningar kan också varieras på olika sätt. Det kan handla om: TRÄNINGSLÄRA Glädjefaktorn I vårt moderna samhälle har vi byggt bort de flesta möjligheter till naturlig motion. Många gör sitt bästa för att slippa anstränga sig. Vissa är så ovana vid fysisk belastning

Läs mer

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010

Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Hip Hip hora Ämne: Film Namn: Agnes Olofsson Handledare: Anna & Karin Klass: 9 Årtal: 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Bakrund.2 Syfte,frågeställning,metod...3 Min frågeställning..3 Avhandling.4,

Läs mer

Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler

Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler Unga killar om alkoholkonsumtion, öl och inköpskanaler - Fokusgrupper om förändringar i konsumtionsvanor och inköpsvanor Maria Melin Stockholm i juni 2004 Metod och urval Kvalitativ metod Två gruppdiskussioner

Läs mer

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD

LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION. Lars-Eric Aaro, VD LKAB OCH GASEN - EN BRYGGA TILL FOSSILFRI PRODUKTION Lars-Eric Aaro, VD LKAB Bryter och förädlar järnmalm för den globala stålmarknaden DET HÄR ÄR LKAB Vi arbetar både under och ovan jord Narvik Hamn Kiruna

Läs mer

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45

2014-11-04. Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete. Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Riktlinjer för systematiskt Arbetsmiljö och Hälsoarbete Antagen av kommunstyrelsen 2015-01-14 45 Gra storps kommuns riktlinjer fo r ha lsa, arbetsmiljo och rehabilitering Samverkansavtalet FAS 05 betonar

Läs mer

Tips från forskaren Arbete

Tips från forskaren Arbete Tips från forskaren Arbete Stressforskningsinstitutet Arbete Här listas forskarnas tips kring förbättrad arbetsmiljö och hur man kan handskas med ovanliga arbetstider. Att tänka på vid skiftarbete Forskare

Läs mer

Friskvårdsaktiviteter

Friskvårdsaktiviteter Friskvård 2014-2016 Friskvårdsaktiviteter Det finns många olika typer av definitioner på friskvård, alltifrån att enbart handla om fysiska aktiviteter till att omfatta alla aktiviteter som syftar till

Läs mer

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1

i praktiken» 6 6 personal&ledarskap # personal&ledarskap 1 2012 1 6 personal&ledarskap #1 2012 Från chefskontroll till självkontroll Folksam lyckades på fyra månader med att få de sämst presterande i kundtjänsten att lyfta sig till toppsäljarnas nivå. För att nå dit

Läs mer

Nu vässas bilden av LKAB var med i enkäten!

Nu vässas bilden av LKAB var med i enkäten! NR 9 2010 12 NOVEMBER EN TIDNING FÖR MEDARBETARE I LKAB Nu vässas bilden av LKAB var med i enkäten! Under två veckor finns stationer utplacerade där du kan ge din syn på LKABs värderingar och varumärke.

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Alkohol- och drogpolicy Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17, KF 243 Gäller från och med 2013-01-01 2 Vimmerby kommuns syn på skadligt bruk i arbetslivet Med alkohol avses i denna policy drycker med

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

Odla säkerhetskultur RÄTT INSTÄLLNING GÖR HALVA JOBBET

Odla säkerhetskultur RÄTT INSTÄLLNING GÖR HALVA JOBBET Odla säkerhetskultur RÄTT INSTÄLLNING GÖR HALVA JOBBET SÄKERHETSKULTUR HANDLAR OM ATTI- TYDER TILL RISKER Säkerhetskultur betecknar förhållningssätt och attityder som en organisation och dessa anställda

Läs mer

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR

SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR SAMARBETE I PRAKTIKEN I ÖVER 100 ÅR Bo Krogvig Direktör Kommunikation och Samhällskontakter 18 oktober 2016 Tekniskt ledande leverantör av klimatsmarta järnmalmsprodukter till den globala stålindustrin

Läs mer

En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är.

En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är. En bok om hur vi tillsammans ska få fler i vår omvärld att upptäcka hur fantastiska Sveriges nationalparker är. Vår gemensamma identitet Varumärken har personligheter, precis som människor. Vi står för

Läs mer

Facit Spra kva gen B tester

Facit Spra kva gen B tester Facit Spra kva gen B tester En stressig dag B 1 Pappan (mannen) låser dörren. 2 Han handlar mat efter jobbet. 3 Barnen gråter i affären. 4 Han diskar och tvättar efter maten. 5 Han somnar i soffan. C 1

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER

POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER POLICY FÖR ALKOHOL OCH DROGER GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-01-26, 12 Dnr: KS 2014/619 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Företagsledarutbildningen

Företagsledarutbildningen Företagsledarutbildningen En utbildning som gör skillnad! Företagsledarutbildningen Det har blivit dags för tredje omgången av den populära Företagsledarutbildningen som vi har tagit fram tillsammans med

Läs mer

TappaTrampet 2015. Höstens stora aktivitetstävling. Utmana dina kollegor i. Klarar ni att gå 7 storstäder på 7 veckor?

TappaTrampet 2015. Höstens stora aktivitetstävling. Utmana dina kollegor i. Klarar ni att gå 7 storstäder på 7 veckor? Utmana dina kollegor i Höstens stora aktivitetstävling TappaTrampet 2015 17 sep tem 5 nove ber mber Klarar ni att gå 7 storstäder på 7 veckor? Gör något roligt och aktivt tillsammans på jobbet! Läs om

Läs mer

Carina Hammarstrand leg sjukgymnast Hälsoutvecklingscoach. www.physiochraft.se

Carina Hammarstrand leg sjukgymnast Hälsoutvecklingscoach. www.physiochraft.se Carina Hammarstrand leg sjukgymnast Hälsoutvecklingscoach www.physiochraft.se Alla kan må bra av vardagsmotion! Alla mår bra av vardagsmotion!!! Hitta genvägarna! Använda tiden på ett för kroppen smart

Läs mer

att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen.

att spara pengar. Det område som det ska sparas mest på är inköp med nye inköpschefen Tage Lundin i spetsen. N R 1 5 2 0 0 9 2 5 S E P T E M B E R E N T I D N I N G F Ö R M E D A R B E T A R E I L K A B Kostnadsjakt LKAB befinner sig i en situation som gör att varje ton järnmalm som produceras säljs men till

Läs mer

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se

Stavgång. Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Stavgång Textansvarig: Lena Thorselius FaR- samordnare i Primärvården / Mittenälvsborg lena.thorselius@vgregion.se Produktion: blomill.se Tryckning: Prinfo Vårgårda Tryckeri AB 2007 Stavgång Stavgång är

Läs mer

Ditt och mitt Indexator

Ditt och mitt Indexator Indexators filosofi 2 Ditt och mitt Indexator INDEXATOR har alltid jobbat med visioner och strategier. Dessa finns nedskrivna och ska verka som ett stöd i verksamhetens beslutsfattande på alla nivåer.

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Tillsammans bygger vi Svevia.

Tillsammans bygger vi Svevia. Tillsammans bygger vi Svevia. För dig som arbetar på uppdrag av oss på Svevia. Vart är vi på väg? 2 Resan har börjat. Den här trycksaken vänder sig till dig som arbetar tillsammans med oss på Svevia. Du

Läs mer

Vattnet finns överallt även inuti varje människa.

Vattnet finns överallt även inuti varje människa. Bygg en karusell tillsammans. Ställ er i en ring och kroka fast i varandras armar. När karusellen inte får energi står den still. En av er låtsas sätta i kontakten. Karusellen börjar snurra. Dra ut kontakten.

Läs mer

Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(8) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Åke

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer