Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m"

Transkript

1 Nya momsregler 2015 för elektroniska tjänster m.m Webinarium 11 december 2014 Niclas Lindgren

2 Agenda elektroniska tjänster mm Bakgrund Var sker beskattning? Skattesatser? Vilka tjänster omfattas? Vem är köparen? Vem omfattas av reglerna? Var finns köparen? Redovisa och betala in moms 2

3 Nya momsregler 2015 Sista delen av momspaketet med ändrade regler för bestämmande av omsättningsland för tjänster som infördes med början från den 1 januari 2010 Omfattar telekommunikationstjänster, radio- och TV-sändningar och elektroniska tjänster. Avser försäljning till icke beskattningsbara personer när köparen är etablerad eller bosatt i ett annat EUland än säljaren.

4 Var sker beskattningen? Reglerna idag Nya regler Beskattning i det land där säljaren finns Tyskland Beskattning i köparens land Tyskland Säljare Finland Säljare Finland Säljare etablerad i t.ex. Sverige UK Säljare etablerad i t.ex. Sverige UK

5 Var sker beskattningen? Beskattning ska ske i det land köparen är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas, oavsett var säljaren är etablerad. Syftet är att säkerställa att beskattning sker i konsumtionslandet. I praktiken svårt att avgöra var den faktiska konsumtionen skett. Detta har lett till presumtioner om konsumtionsstaten. Säljare av dessa tjänster inom och utom EU kommer att behandlas lika.

6 Mervärdesskattesatser i olika länder Belgien 21 % Malta 18 % Bulgarien 20 % Nederländerna 21 % Cypern 17 % Polen 23 % Danmark 25 % Portugal 23 % Estland 20 % Rumänien 24 % Finland 24 % Slovakien 20 % Frankrike 19,6 % Slovenien 22 % Grekland 23 % Spanien 21 % Irland 23 % Storbritannien 20 % Italien 21 % Sverige 25 % Kroatien 25 % Tjeckien 21 % Lettland 21 % Tyskland 19 % Litauen 21 % Ungern 27 % Luxemburg 15 % Österike 20 %

7 Vara eller tjänst? Vara Alla materiella ting, t.ex. dvd, cd, böcker. Utöver materiella ting definieras även gas, värme, kyla och elektrisk kraft som vara i momshänseende. Tjänst Allt annat, dvs. allt som inte är materiella ting, såsom elektroniskt nedladdningsbar film, musik, mjukvara, böcker, spel m.m.

8 Vilka tjänster omfattas? Telekommunikationstjänster T.ex. fasta och mobila telefonitjänster, IP-telefoni och tillgång till Internet. Radio och TV-sändningar T.ex. radio- eller TV-program som sänds eller återsänds via ett radio- eller TV-nät, eller direktsändningar via Internet. Innebär att tjänster som on demand-film etc. som kunden betalar för och som inte är direktsändningar faller inom ramen för e-tjänster Elektroniska tjänster tjänster som tillhandahålls på elektronisk väg T.ex. tillhandahållande av webbplatser, appar, musik, film, spel, böcker, tidningar, distansundervisningstjänster m.m. Webbplatser och webbsidor Tilldelning mot ersättning av rättigheter att utbjuda varor eller tjänster till försäljning på internet

9 Påverkas er verksamhet? Säljer ni varor eller tjänster? Varor Tjänster Utgör tjänsterna telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar eller elektroniska tjänster? Nej Ja Är era kunder privatpersoner eller företag? Privatpersoner Är kunderna bosatta inom EU? Företag Nej Ja Verksamheten påverkas av de nya reglerna. Verksamheten påverkas inte av de nya reglerna.

10 Vem är köpare? Produktsäljare musik/film/app/spel etc Förmedlare (ex. Apple, xbox) Företag Privatperson/icke beskattningsbara företag Privatperson/ickebeskattningsbara företag Försäljning till beskattningsbar person. Nya regler ej tillämpliga Faller inom ramen för nya reglerna. Produktsäljarens ansvar att betala in rätt moms Beroende på avtalet mellan produktsäljaren och förmedlaren kan ansvaret för moms variera

11 Vem är köpare? Reglerna avser försäljning till icke beskattningsbara personer som är etablerade, bosatta eller som vistas inom EU. En beskattningsbar person är en fysisk eller juridisk person som självständigt bedriver ekonomisk verksamhet. Med ekonomiskt verksamhet menar vi t.ex. en verksamhet som bedrivs av en producent, en handlare eller en tjänsteleverantör eller någon som använder materiella eller immateriella tillgångar för att fortlöpande vinna intäkter En icke beskattningsbar person är någon som inte självständigt bedriver ekonomisk verksamhet. Framförallt privatpersoner, d.v.s. fysiska personer Kan även vara juridiska personer Ex. passiva holdingbolag

12 Försäljning via förmedlare Många e-tjänster säljs via marknadsplatser. Vem som har ansvaret för att betala in moms beror på hur avtalet är utformat. Detta avgör också vilken aktör som står för inbetalning och rapportering av momsen 1) Förmedlare agerar i eget namn men för annans räkning 2) Förmedlare agerar i annans namn (säljarens) för annans räkning

13 Försäljning i eget namn Framgår av kvitto eller faktura att det är leverantören som säljer i eget namn Då anses förmedlaren inte omsätta tjänsten Ovanstående förhållande måste framgå av avtalet mellan parterna.

14 Försäljning i förmedlarens namn Presumtion för att förmedlaren agerar i eget namn men för annans räkning Om försäljning/förmedling via marknadsplats eller annan förmedlare på internet Bara om det uttryckligen framgår av avtal och faktura att det är leverantören som är säljare sker förmedlingen i annans namn Om förmedlaren godkänner debitering av kund eller godkänner leverans av tjänst eller fastställer allmänna villkor kan förmedlaren inte ange leverantör som säljare.

15 Förmedling i eget namn Transaktionen sker i två separata led, och förmedlaren ses som säljare till privatperson och därmed den skattskyldige Produktsäljare Förmedlare (marketplace) Privatperson Avtal Förmedlaren agerar som säljare mot kund och är därmed skattskyldig

16 Förmedling i annans namn Produktsäljare Förmedlare (marketplace) Privatperson

17 Bosatt eller stadigvarande vistas Konsumtionsstat: presumeras vara den stat där förvärvaren är etablerad, bosatt eller stadigvarande vistas. Bosatt: Adress i folkbokföringen eller i ett liknande register, eller den adress som personen angett för relevant skattemyndighet. Stadigvarande vistas: Den plats där denna vanligtvis vistas till följd av personliga eller yrkesmässiga förbindelser. Presumtionsregler kan användas för att avgöra vilket kriterium som bäst säkerställer beskattning i konsumtionsstaten.

18 Bosatt eller stadigvarande vistas forts. Presumtioner har införts för att förenkla tillämpningen av omsättningslandsreglerna i de fall det är oklart var köparen är bosatt eller stadigvarande vistas. Presumtioner ang. bl.a. tillhandahållande via fast marklinje, mobiltelefon, dekoder/programkort m.m. Ett företag som har redovisat och betalat moms till en medlemsstat med tillämpning av någon av presumtionerna är skyddat från beskattningsanspråk från andra medlemsstater avseende samma transaktion. Om köparen kommunicerar ett VAT-nummer är presumtionen att köparen ska betala in moms = omvänd skattskyldighet. Detta om säljaren inte har bevis för annat.

19 Presumtionsregler för konsumtionsland för köparen Fast marklinje Mobilnät Dekoder/programkort Ombord fartyg/flygplan/tåg Telefonhytt / telefonkiosk / en surfpunkt / internetkafé / restaurang / hotellobby Två icke motstridiga bevishandlingar: 1) Faktureringsadress, 2) IP-adressen, 3) Bankuppgifter, 4) Mobilt landsnummer (MCC), 5) Platsen för marklinjen, 6) Andra kommersiellt relevanta uppg. Där marklinjen är installerad SIM-kortets landsnummer Där anordningen är installerad eller, där den befinner sig Avgångslandet Den fysiska platsen för dessa Platsen som utpekas av dessa bevishandlingar

20 Exempel Svensk veckopendlare mellan Sverige och Danmark. Har en övernattningslägenhet i Danmark men bor och lever i Sverige. Personen köper ett spel som används via en applikation på datorn. Wifi i lägenheten Svenskt mobilt bredband Svenskt telefonabonnemang. Landlina i Danmark = beskattning i Danmark Svenska SIM-kort = beskattning i Sverige

21 Redovisning av moms - Två val Registrera, deklarera och betala moms i varje EU-land som omsättningar av dessa tjänster skett i T.ex. kunder i 28 EU-länder Samma förfarande i varje land Eller MOSS (Mini One-Stop-Shop) En identifieringsstat och en momsdeklaration Den moms identifieringsstaten uppbär för andra EUländer fördelas till respektive land

22 Redovisning av moms Identifieringsstat för MOSS Unionsordning Där det etablerade sätet finns Fast etableringsställe, om det inte finns något säte inom EU Tredjelandordningen Förutsätter att inget etablerat säte eller fast etableringsställe inom EU finns Kan välja fritt en identifieringsstat inom EU En momsregistrering inom EU diskvalificerar användning av MOSS för företag etablerade utanför EU!

23 Redovisning Unionsordningen enligt ordinarie regler Säte i SE Redovisas i respektive lands momsdeklaration Etablering DK Varuförsäljning E-tjänster Momsreg. i Fi Varuförsäljning E-tjänster DE E-tjänster Bolag i SE ska redovisa försäljning av varor i DK, DE och FI. Detta sker i respektive lands ordinarie momsdeklaration. SE måste momsregistreras i DE för försäljning av e-tjänster. Redovisning av e- tjänster sker tillsammans med varuförsäljning i respektive lands momsdeklaration.

24 Redovisning Unionsordningen MOSS Säte i SE Momsdeklaration: Varuförsäljning redovisas i DK och Fi momsdeklaration E-tjänster sålda i DK redovisning i SE och DK momsdeklaration Etablering DK Varuförsäljning E-tjänster Momsreg. i Fi Varuförsäljning E-tjänster DE E-tjänster MOSS E-tjänster sålda i Fi och DE kan redovisas i MOSS Bolag i SE ska redovisa försäljning av varor i DK och FI. Detta sker i respektive lands ordinarie momsdeklaration. Redovisning av e-tjänster i MOSS kan endast ske där SE inte har en etablering. Detta ger att e-försäljning redovisas för DE och Fi i MOSS medan e-försäljning till DK måste ske i ordinarie danska momsdeklarationen.

25 Deklaration och betalning av moms, forts. MOSS Deklarera för varje kalenderkvartal på elektronisk väg till identifieringsstaten Deklarationen ska ges in senast den 20 i månaden efter utgången av den beskattningsperiod som deklarationen avser. Ingen förändring i förhållande till vad som gäller idag för företag i tredje land som tillhandahåller elektroniska tjänster.

26 Deklaration och betalning av moms, forts. MOSS Uppgifter i deklarationen Identifieringsnummer Beskattningsbara belopp Tillämpliga skattesatser Deklarationer som lämnas till Sverige ska upprättas i euro Detta gäller även om försäljningen skett i kronor eller någon annan nationell valuta som används inom EU. Hur ska omräkning ske? Dokumentation ska sparas i 10 år

27 NetMovie exempel: var är de registrerade och var är deras kunder Registrerade i Luxemburg på grund av momslagen Säljer digitalt innehåll till kunder i Frankrike, Tyskland, Ungern, Italien, Luxemburg, Spanien och England Kunder kan titta på filmer via stream för 5.00 per film

28 Viktigt att tänka på Viktigt att företag ansöker om att utnyttja det nya systemet i tid Alternativet blir att registrera sig för moms och lämna momsdeklaration i samtliga EU-länder där företagets tjänster har konsumerats Se över marginaler Ställ om ekonomisystem

29 Frågor? Tack

Aktuella risker och utmaningar varuhandel

Aktuella risker och utmaningar varuhandel Aktuella risker och utmaningar varuhandel På vad ska moms redovisas? Huvudregel Omsättning inom landet av skattepliktiga varor och tjänster av en beskattningsbar person Definitioner materiella ting, bland

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha enkel information om reglerna för moms (mer värdesskatt) vid utrikeshandel och hur man

Läs mer

Moms vid utrikeshandel

Moms vid utrikeshandel SKV 560 utgåva 5 Moms vid utrikeshandel Om du handlar med andra länder Broschyren vänder sig i första hand till företag som vill ha en enkel information om reglerna för moms (mervärdesskatt) vid utrikeshandel

Läs mer

NEA. Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv

NEA. Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv NEA Genomgång av EU:s nya faktureringsdirektiv 2 Agenda Inledning Elektronisk fakturering Vad är en elektronisk faktura Krav vid elektronisk fakturering Fakturan äkthet, integritet och läsbarhet Definitioner

Läs mer

Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt

Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt Skattedagarna 2013 Mervärdesskatt Ylva Hestréus Jonas Henriksson Agenda Trender Framtiden Nyheter 2 Skattedagarna 2013 Trender moms EU land 2013 2008 EU land 2013 2008 Belgien 21% 21% Malta 18% 18% Bulgarien

Läs mer

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011

SKEPPSBRON SKATT NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 1 NEA-RAPPORT NYHETER I DET ANDRA FAKTURERINGSDIREKTIVET FEBRUARI 2011 2 INNEHÅLL INLEDNING...3 ELEKTRONISK FAKTURERING...3 VAD UTGÖR EN ELEKTRONISK FAKTURA?...3 GODKÄNNADE AV ELEKTRONISK FAKTURERING...4

Läs mer

Momshandledning för Linnéuniversitetet

Momshandledning för Linnéuniversitetet Momshandledning för Linnéuniversitetet Skatteregler avseende mervärdeskatt för ingående moms, utgående moms samt EU moms. Författare: Ekonomiavdelningen År: 2012 Uppdaterad: 2012-08-31 Asn Innehåll 1.

Läs mer

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster

Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster Finansdepartementet Skatte- och tullavdelningen Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster Dnr Fi2013/ Promemorians huvudsakliga

Läs mer

6. Mervärdesskatt..3

6. Mervärdesskatt..3 Sid 1 (28) Innehållsförteckning 6. Mervärdesskatt..3 6.1 Inledning... 3 6.2 Definitioner... 4 6.3 Momsregler för varor och tjänster inom Sverige...5 6.3.1 Varor... 5 6.3.2 Tjänster.... 6 6.3.3 Regler för

Läs mer

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax

Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013. Utgåva 8. THINKTax Faktureringsregler enligt momslagen fr.o.m. 2013 Utgåva 8 THINKTax Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Faktureringsskyldighet enligt momslagen... 2 3 När kan man underlåta att upprätta en faktura?...

Läs mer

Information från Skatteverket 2014-05-10

Information från Skatteverket 2014-05-10 Information från Skatteverket 2014-05-10 Vår vision är ett samhälle där alla vill göra rätt för sig Med vänlig hälsning Skatteverket Starta företag? Hjälp att komma igång och att komma vidare! Efter kontakt

Läs mer

23 Personbilar och motorcyklar... 1

23 Personbilar och motorcyklar... 1 Innehåll 23 Personbilar och motorcyklar... 1 23.1 Inledning...1 23.2 Begreppen personbil och motorcykel...1 23.3 Verksamheter i allmänhet...1 23.4 Bilhandel, biluthyrning, taxi, begravningsbyråer och trafikskolor...1

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt). Informationen

Läs mer

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad.

Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. Intrastat Alla företag i EU ska rapportera sin handel med andra EU-länder. I Sverige ska flödet av varor rapporteras till SCB var månad. I DSM benämns detta som Intrastat rapportering. Vid Intrastat rapportering

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 19 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Konsoliderad TEXT CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. producerad via CONSLEG-systemet. av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer

Konsoliderad TEXT CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004. producerad via CONSLEG-systemet. av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer SV Konsoliderad TEXT producerad via CONSLEG-systemet av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer CONSLEG: 1977L0388 01/05/2004 Antal sidor: 100 < Byrån för Europeiska gemenskapernas

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 20 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser...

25 % 12 % Momsbroschyren. Skattesatser... SKV 552 utgåva 21 Momsbroschyren En introduktion till momsen Momsbroschyren vänder sig i första hand till små och medelstora företag men även till andra som vill ha en enkel information om moms (mervärdesskatt).

Läs mer

Enmansbolag med begränsat ansvar

Enmansbolag med begränsat ansvar Enmansbolag med begränsat ansvar Samråd med EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden och tjänster Inledande anmärkning: Enkäten har tagits fram av generaldirektorat för inre marknaden och

Läs mer

Hur man fyller i kvartalsredovisningen

Hur man fyller i kvartalsredovisningen Utgiven 2000 av Riksskatteverket RSV 557 utgåva 4 Skattemyndigheten informerar Hur man fyller i kvartalsredovisningen Moms vid varuhandel mellan EU-länder Uppgiftsskyldighet Kvartalsredovisningen är en

Läs mer

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation

Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation 1 Nya regler för momsfakturor och för lagring av räkenskapsinformation Riksdagen antog i december 2003 regeringens proposition 2003/2004:26 om nya regler för fakturor när det gäller mervärdesskatt. De

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

INNEHÅLL. 2010-08-26 Kapitel 12 Skatteregler avseende mervärdesskatt och stipendier. Ekonomiavdelningen

INNEHÅLL. 2010-08-26 Kapitel 12 Skatteregler avseende mervärdesskatt och stipendier. Ekonomiavdelningen Ekonomiavdelningen INNEHÅLL 12 SKATTEREGLER AVSEENDE MERVÄRDESSKATT OCH STIPENDIER... 3 12.1 Mervärdesskatt (moms)... 3 12.1.1 Moms vid inköp... 3 12.1.1.1 Inköp i Sverige... 3 12.1.1.2 Moms på bilhyra...

Läs mer

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas

Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Nytt från 1 juni 2004 Viktig information till dig inom vården Nu införs ett Europeiskt sjukförsäkringskort och rätten till vård vid tillfällig vistelse inom EU/EES utvidgas Här kan du läsa mer om rätten

Läs mer

Somalia. Förordning 356/2010, Somalia [6960 A]

Somalia. Förordning 356/2010, Somalia [6960 A] Förordning 356/2010, Somalia [6960 A] Somalia Rådets förordning (EU) nr 356/2010 av den 26 april 2010 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa fysiska eller juridiska personer, enheter

Läs mer

Implementering av EG-direktiv om mervärdesbeskattning av elektroniska tjänster och radiooch televisionssändningar

Implementering av EG-direktiv om mervärdesbeskattning av elektroniska tjänster och radiooch televisionssändningar 700 Björn Westberg Implementering av EG-direktiv om mervärdesbeskattning av elektroniska tjänster och radiooch televisionssändningar 1 Syften med artikeln Den 1 juli 2003 skulle medlemsstaterna ha infört

Läs mer

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR

UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Information angående UTLÄNDSKA PATIENTER UTLANDSSVENSKAR Utgiven: juni 2013 Enheten för lagreglerade läkare och sjukgymnaster Så här gör du för att få ersättning för besök av utländska patienter/utlandssvenskar

Läs mer

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland

Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland Kundanvisning om bilbeskattning nr 5 Tillfällig skattefri användning av fordon i Finland www.tulli.fi 1.1.2015 Ersätter anvisningen som publicerades i augusti 2014 Tillfällig skattefri användning av fordon

Läs mer

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner.

BILAGA. Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner. BILAGA Sammanställning av underlag för granskningen, baserade på underlag från PwC:s kontrollverktyg avseende moms, VAT-Scanner Allmänna frågor Fördelning/uppdelning av verksamheten i momsfri verksamhet

Läs mer

Regeringens proposition 2012/13:124

Regeringens proposition 2012/13:124 Regeringens proposition 2012/13:124 Begreppet beskattningsbar person en teknisk anpassning av mervärdesskattelagen Prop. 2012/13:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den

Läs mer