Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Maj 2006 Nyhetsbrev På besök hos: ISS Landscaping AB Så har det återigen blivit dags för ett nyhetsbrev från oss... Den här månaden På besök hos: ISS Landscaping AB Presentation av ett av våra uppdragsområden Windows Vista och Office 2007 Office-tipsen ISS Landscaping AB är sedan 1 april i år det gemensamma namnet för de tidigare företagen Mark & Miljö, Miljöbyggarna, Markbolaget och Wahlins. Huvudkontoret finns i Malmö men företaget är representerat på sju orter i Sverige. Med sina över 300 anställda är ISS Landscaping det i särklass största företaget i sin bransch. Bland medarbetarna finns land skapsar kitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsanläggare, trädgårdsmästare, maskinförare, rörläggare osv. Dessutom finns en hel del kunskaper inom en mängd specialområden såsom ornitologer, botanister, arborister och våtmarksspecialister. Man erbjuder således spetskompetens inom hela verksamhetsområdet projektering, anläggning Windows Vista och Of fice 2007!!! Det tisslas och tasslas i korridorerna... Nya versioner av Windows och Office-produkterna är på gång! Intresset för de nya versionerna av Windows och Office-paketet är stort och förväntningarna höga. Naturligtvis är också olyckskorparna framme och skriar men än så länge så verkar det dröja något innan de definitiva svaren kommer. Vi har gjort en och skötsel av mark och utemiljö. Support it har fått förtroendet att vidareutveckla och förvalta det verksamhetssystem som används inom företaget. Eftersom antalet användare har ökat markant det senaste året har projektet som mål att systemet skall vara användarvänligt och driftssäkert. (forts sidan 2) kort sammanställning över vad som är nytt och vi rekommenderar också den officiella siten www. mi c r o so f t.co m/ office/preview för den som är vetgirig! Läs mer på sidan 3... Denna gång har vi utökat delen med Office-tipsen! Håll till godo! Info från Support it Detta nyhetsbrev har skickats till Dig från Support it Europe AB och får gärna vidarebefordras till andra som kan ha intresse av det. Skulle Du i fortsättningen inte vilja ha våra nyhetsbrev via e-post skriver Du till med texten Ej nyhetsbrev i ärendefältet. Skicka e-post eller ring till oss om Du har några frågor eller kommentarer kring detta nyhetsbrev, våra tjänster eller produkter! Support it Europe AB Industrigatan 39 Box MALMÖ Telefon: Fax: Copyright 2006 Support it Europe AB

2 På besök hos: ISS Landscaping AB (forts.) ISS Landscaping är det kompletta kompetenshuset inom mark och trädgårdsanläggning. Ett av leduttrycken i företaget är Vi tar totalansvar från idé till färdig anläggning. Det innebär att man, förutom löpande underhåll av parkanläggningar, bl a jobbar med projektering, skötselplan e r, b e s i k t n i n g a r, schaktarbeten, VA, dräneringsarbeten och anläggning av sten, gräs och planteringsytor. Support it har haft en kontinuerlig kontakt med Martin Löfgren, tidigare IT-ansvarig, under ett antal år. Vi har dels varit bollplank under utvecklingen av företagets verksamhetssystem men också genomfört ett antal specialutbildningar i främst Access. Eftersom Martin nu har förmånen att vara pensionär så söktes en partner som kunde bistå med support och driftsansvar för det egenutvecklade verksamhetssystemet och vi blev då tillfrågade och fick förtroendet. Projektet inleddes med en förstudie av befintlig databasmiljö som har lett fram till en utvecklingsplan för anpassning av systemen till de nuvarande förutsättningarna. Systemet bygger på ett antal Access-lösningar som körs via terminal server (Citrix). Systemet har kopplingar till affärssystemet Amanda och hanterar allt från anbud och order till faktureringsunderlag och växtförteckningar men också register över utrustning och maskiner och tidrapportering. Databasmiljön är central i hela verksamheten och har idag ett 40-tal användare. Om du vill veta mer om ISS Landscaping så besök deras hemsida - Om du vill veta mer om vad vårt uppdrag består av så är du självfallet välkommen att höra av dig till oss! Utveckling - ett av våra uppdragsområden Ett av våra uppdragsområden är Utveckling. Inom detta område ryms allt från enklare dokumentmallsutveckling till avancerade databassystem. Den sista kategorin avser främst program vi utvecklat direkt med hjälp av Visual Basic. Det handlar om applikationer som skall installeras som program utan att vara knutna till någon speciellt mjukvara. Ett begrepp som vi gärna använder för att beskriva vad vi utvecklar är Kompletterande affärssystem. Våra utvecklade system omfattar ett brett spektra av lösningar; ekonomiska modeller, prognossystem, uppföljningssystem, energiuppföljning, kompetensdatabas, produktspecifik internetportal, verksamhetssystem, tidrapportering, artikeldatabaser, etc etc. Vi delar upp utvecklingsprojekten i följande tre kategorier: - Office-utveckling - webb-utveckling - Visual Basic-utveckling Inom Office-kategorin finns allt från Word-mallar till Excel-modeller och Accessapplikationer. Det kan vara anpassningar i Outlook eller automatiserade Powerpoint presentationer. Styrkan ligger i att använda alla produkterna tillsammans! Webbutvecklingen handlar för oss mycket om att göra databaser tillgängliga via webbläsare. Vi har också gjort sk skyltfönster och jobbat med applikationsgränssnitt via webben. I detta sammanhang vill vi också slå ett slag för den standard-stomme till hemsida som vi tagit fram med målsättningen att göra det enkelt för den som är ansvarig att hålla sidan uppdaterad! Inom mjukvaruutvecklingen sker ständigt nya innovationer som erbjuder nya möjligheter för slutanvändaren. Vår ambition är att vara uppdaterade med dessa nya verktyg och metoder för att kunna bistå med så kvalitativa lösningar som möjligt. Det senaste för oss är utveckling med hjälp av VB.NET. En spännande utmaning! Hör av Dig till oss om Du vill veta mer om våra utvecklingsuppdrag!

3 Windows Vista och Office 2007? Som ni säkert både har hört och läst så är nya versioner av Windows och Office på gång! Något officiellt datum för när de nya programmen blir tillgängliga på marknaden har inte annonserats men Microsofts ambition verkar vara någon gång i början av Vad kommer att hända och vad är nytt? Mycket kommer att ändras i den nya Windows-versionen! Många av de mindre och osynliga delarna kommer att göras om från grunden vilket man som användare inte kommer att märka av. Den största ändringen är dock det helt uppdaterade användargränssnittet. Det kallas "Aero" och kommer att innebära många nyheter. Det skall bl a bli lättare att bläddra/växla mellan startade program och hitta rätt om man har flera program igång samtidigt. En annan stor nyhet är möjligheten till "Sparade sökningar". Det innebär att man sparar själva sökkriterierna inte sökresultatet. De av er som har använder Outlook 2003 känner igen denna funktion från de sk "Sökmapparna". Man kommer att, på ett smidigt sätt, få en samlad vy av en viss sorts dokument utan att de nödvändigtvis behöver ligga sparade på samma ställe. I Office 2007 är de flesta nyheterna också av det grafiska slaget; menyerna har i stort sett försvunnit och ersatts med något som kallas "ribbons". De som har testat det nya arbetssättet är det ovant till en början men efter en viss inkörningsperiod skall det vara mycket smidigt att använda. Den största förändringen är att XML-stödet har förbättrats. XML står för Extensible Markup Language och är enkelt beskrivit en standard för att strukturera information. Det låter kanske inte så spännande för den vanliga användaren och det enda sättet det märks på är de nya filändelserna (t ex.docx). I förlängningen är det dock en stor förändring. Microsoft Office har tidigare använt ett "skyddat" format och för att få tillgång till all information i dokumentet har man varit tvungen att använda Microsofts programvara. Frågan har då varit "vad händer om år om Microsoftprogramvarorna inte finns?" Med XML-stöd så följer dokumenten en öppen standard och dokumenten är då näst intill garanterade att vara åtkomliga så länge filen finns. Läs mer på preview Utmaning: SUDOKU Tillhör Du också oss som har svårt att hålla sig ifrån en utmaning? För ungefär ett år sedan tog Suduko ett järngrepp på Sverige och i stort sett varje dagstidning med självaktning presenterade en Dagens sudoku. Reglerna är lika enkla som geniala. Varje fält (3x3) skall fyllas med unika siffror 1-9 och det får bara finnas samma siffra en gång per rad och kolumn. Prova att lösa vårt lilla exempel och om du skickar in den rätta lösningen till oss senast torsdagen innan midsommar så drar vi en vinnare som belönas med, förutom äran, ett fint pris! Lycka till!

4 Skapa svävande menyer och listor Vissa menyer och listor kan du göra svävande genom att dra i dess överkant. Att ha en meny svävande kan vara användbart om du arbetar mycket med just den menyn eller listan. Så här kan du göra: 1. På Verktygsfältet Formatering så klicka på den lilla pilen bredvid Teckenfärg så att en lista med färger visas. 2. Håll muspekaren över den tjocka linjen längst upp på den lista tills du ser ett tips komma upp ( Dra så menyn svävar ). 3. Följ tipset och dra listan/ menyn dit du vill. 4. Listan är nu svävande. Samma sak kan du exempelvis göra med Yttre kantlinje eller på Autotext i Infogamenyn i Word. Lägg märke till att det bara går att göra svävande menyer och listor av de som har en tjock linje längst upp. Olika sätt att radera i Excel En cell i Excel innehåller ett antal olika egenskaper som du kan ställa in och ge olika värde. Det handlar om innehållet, formateringen och kommentarerna. Du kan således också radera det som finns i en cell på lite olika sätt. Antingen så markerar du cellen och trycker sedan på Delete. Då kommer endast innehållet att raderas. Vill du vara säker på att cellerna töms helt och hållet på allt, från format, kommentarer till innehåll, ska du välja att Radera via Redigera-menyn. Då kan du välja mellan att radera: - Allt: cellen blir helt ren. - Format: endast formatet i cellen att tas bort och själva innehållet att stå kvar. - Innehåll: bara själva innehållet tas bort och allt annat finns kvar. - Kommentarer: endast kommentarerna tas bort och allt annat lämnas kvar. Ta bort en knapp Du kan välja att ta bort en eller flera knappar ur dina verktygsfält. När du har arbetat i Word en längre tid vet du vilka knappar du använder och vilka knappar som endast tar upp plats. För att skapa mer utrymme kan du då välja att ta bort de knappar du inte behöver. 1. Håll ner tangenten Alt. 2. För muspekaren över önskad knapp, klicka med vänster musknapp och dra knappen från verktygsfältet. Du kan givetvis infoga dessa knappar på nytt genom att högerklicka på ett verktygsfält och välja Anpassa. Under fliken Kommandon hittar du de knappar du tog bort. För att infoga dem på nytt drar du knapparna till önskat verktygsfält. Spara alla bifogade filer samtidigt Om du får ett meddelande som innehåller en stor mängd bifogade filer kan det ta lite tid att markera varje fil och spara den. Med hjälp av Spara bilagor kan du spara alla bifogade filer samtidigt. 1. Öppna det meddelande som innehåller alla bilagor. 2. Välj Spara bilagor på Arkiv-menyn. 3. För att spara alla filer, klicka OK i den dialogruta som visas. I dialogrutan kan du även välja att avmarkera de filer som du inte vill ska sparas.

5 Sök efter hjälp I Office finns nu en mer utvecklad hjälpfunktion. Du kan söka efter hjälp hos Microsoft Office Online, i Office-hjälpen, bland ClipArt och media och i referensinformation. För att söka efter hjälp i Microsoft Office Online måste du vara uppkopplad mot Internet. 1. Klicka på Hjälp om Microsoft Office <program som är igång> på Hjälp-menyn. 2. Ange önskat sökord eller fras i fältet Sök efter. 3. Sökresultatet presenteras. 4. Är du inte nöjd med presenterat resultat, kan du välja att söka på andra ställen. 5. Längst ner i Åtgärdsfönstret Sökresultat, under rubriken Sök, anger du var du vill söka samt önskat ord eller fras. 6. Klicka på Enter eller den gröna pilen för att starta sökmotorn. Skapa vertikala rubriker i en tabell Du kan skapa en tabellrubrik som löper vertikalt utmed sidan av tabellen istället för att ha rubriken ovanför tabellen. 1. Markera cellen med rubriktexten samt de celler du vill att rubriken ska sträcka sig genom. 2. Klicka på Celler på Format-menyn. 3. Klicka på fliken Justering. 4. Skriv in 90 i rutan vid Grader. 5. Markera alternativet Sammanfoga celler under Textkontroll. 6. Markera alternativet Centrera i rutorna Horisontell och Vertikal under Textjustering. Det gör att texten kommer att justeras i mitten av de sammanfogade cellerna. 7. Klicka på OK. Alltid visa kolumnrubrikerna i ett kalkylblad När du arbetar med en lista i Excel som sträcker sig nedanför skärmen måste du ibland bläddra dig neråt i kalkylbladet för att se information eller arbeta med listan. Det medför att du tappar bort kolumnrubrikerna. Men det finns ett enkelt och effektivt sätt att använda för att aldrig tappa bort kolumnrubrikerna oavsett hur långt du bläddrar dig ner i kalkylbladet. 1. Markera cellen längst till vänster i första raden under kolumnrubrikerna. 2. Klicka på Lås fönsterrutor på Fönster-menyn. Nu har du låst fast allt ovanför den cellen som du markerade, och du kan bläddra dig ner i kalkylbladet hur långt som helst utan att tappa bort kolumnrubrikerna. Skriva ut innehåll i Kalendern Du kan skriva ut ett önskat antal dagar från Kalendern i Outlook. 1. Klicka på Kalendern för att aktivera den. 2. Klicka på Skriv ut i Arkiv-menyn. 3. Klicka på Definiera formatmallar för att välja en mall som inte finns med på listan och klicka sedan på Stäng. 4. Markera formatmallen i rutan under rubriken Formatmallar. 5. I rutan Start anger du från vilken dag du vill börja skriva ut. Samma med Slut. 6. Klicka på OK. Vårt Användarstöd! Vårt koncept för Användarstöd har haft över 200 deltagare sedan starten för snart två år sedan. Förutom de konkreta frågorna från deltagarna har vi ett batteri av tips och idéer och ovanstående är exempel på tips från våra supportbesök. Är Du intresserad av att veta mer om Användarstödet eller våra andra supporttjänster så hör av Dig till oss!

6 Kort information från oss... Aktuellt! Vi närmar oss en period där vi som regel lite lugnare; det är inte så många utbildningar eller supportbesök under sommaren. Dessutom kommer vi i år, liksom i fjol, att få förstärkning av Gustaf Johansson under sommaren. Gustafs specialitet är Visual Basicprogrammering och han har erfarenhet av utveckling i Office-produkterna. Behöver Du hjälp att se över Dina Wordmallar, göra anpassningar av Excelrapporter eller sjösätta en hemsida kan sommaren vara en utmärkt period att göra detta. Vill Du ta del av våra extra resurser under sommaren så hör av Dig redan idag! En lång, snörik och kall vinter håller på att lämna oss och bereda plats för vår- och sommarsäsongen! Detta är det första nyhetsbrevet på någon månad och det är med glädje vi kan konstatera att vi haft en fantastisk start på året. Vi har redan genomfört ett antal utbildningar; framförallt inom Excel och Word (VBA-programmering), och fler är på gång! Är Du eller någon kollega intresserad av en speciell utbildning så hör av Er till oss! Nya uppdrag! System Management Vi har också fått förnyat förtroende inom användarstödet. Några av våra tidigare kunder har bokat in ytterligare supportbesök under våren och dessa besök är i full gång. Dessutom har vi påbörjat ett större uppdrag som innebär att vi kommer att förvalta och vidareutveckla en Accesslösning för administrativt verksamhetsstöd. Ett klockrent exempel på det som vi kallar kompletterande affärssystem! Under några veckor har vi också haft glädjen att få ha Elena Hornemark hos oss. Elena gör sin praktiktid hos oss och kommer att vara hos oss i några veckor till. Dessutom arbetar sedan en Office-utveckling tid också Carl Wolff i några av våra uppdrag. Carl är framförallt inblandad i några specifika Accessuppdrag och inom vårt användarstöd. Vårt arbete att bistå med Kunskap i Tiden fortsätter med oförminskad intensitet! Vi önskar Dig en skön månad! PS! Har Du ännu inte fått användarstödet presenterat så hör av Dig! Användarstöd Välkommen! Har Du några idéer eller tips på vad vi kan skriva om i vårt nyhetsbrev? Hör av dig till oss per mail eller telefon! Välkommen! Några idéer? I början av året har vi genomfört en förstudie och detaljspecifikation av en befintlig applikationsmiljö. Tillsammans med förstudiearbetet har också en plan för förbättringar och kompletteringar utarbetats i samråd med beställare och användare. Detta utredningsarbete har lett ett genomförandeförslag som skall verkställas under våren och sommaren. En viktig pusselbit för oss i syfte att uppnå målsättningen med konceptet Kunskap i Tiden är de små tilläggsapplikationer som vi kontinuerligt utvecklar på uppdrag av våra kunders Officeanvändare. Hittills i år har vi genomfört ett antal projekt där vi förenklat hanteringen av bl a rådatauppgifter i Excel och dokumentmallar i Word. Dessa småprogram omvandlar datorn till ett effektivt redskap genom att utnyttja den inbyggda styrkan i standardprogramvarorna. Supportsiten uppdateras kontinuerligt med nya tips och handledningar för produkterna i Office-paketet. Inom ramen för användarstödstjänsten har vi genomfört ett antal utbildningar i Office-produkterna. Allt från grundkurser till avancerade utbildningar i VBAprogrammering. Dessutom är det glädjande att några av våra kunder bokat nya supportbesök. Synpunkter på upplägget har utvecklat tjänsten till att även omfatta stöd för individanpassade självstudier! Datautbildningar! Att utbildning är något av det viktigaste i en IT-investering är det väl ingen som kan motsäga Teknikutvecklingen har öppnat många nya möjligheter och säkerligen använder Du redan idag ett flertal program och funktioner i Ditt arbete. Som Du säkert redan känner till så har vi möjlighet att anordna datautbildningar i egen datasal men naturligtvis finns också möjligheten att vi kommer till Er! Våra specialistområden är självfallet Office-paketets huvudprodukter (Word, Excel, PowerPoint, Outllok, Access) men vi kan också arrangera utbildningar i andra program. Vi har ett stort nätverk av duktiga lärare som vi anlitar för de program som vi själva inte behärskar till fullo. Allt för att vi skall kunna erbjuda ett brett spektra av kurser! Nu är det dags att planera sommaren och höstens utbildningsinsatser så hör av Dig till oss redan idag så hjälper vi till med allt från kunskapsinventeringar, planering, genomförande och uppföljning!

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles

HANDLEDNING KONTAKT. Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles HANDLEDNING KONTAKT Rev 8620 Copyright 1992-2009 Lundalogik AB Alla rättigheter förbehålles Lund 046-270 48 00 Stockholm 08-562 776 00 Göteborg 031-712 44 00 info@lundalogik.se www.lundalogik.se 1 HANDBOKENS

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365

SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 SVEMO- OUTLOOK I OFFICE 365 Användarmanual & Övningsuppgifter Innehåll Inledning... 2 Inloggning... 3 Inkorgen... 4 Skapa mappar... 4 Skriv ett nytt meddelande... 4 Bifoga fil... 6 Kontakter... 7 Lägg

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20

Kursmaterial. Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 0 Kursmaterial Innehåll: Inledning 1 Datorn från grunden 2 Att skriva på datorn 7 Vad är Internet 13 E-post 20 Inledning Välkommen till kursen Internet för alla! Du har möjlighet att boka datortid på biblioteket

Läs mer

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010

Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Medgivande via hemsida ANVÄNDARMANUAL November 2010 Innehållsförteckning 1 Kontaktvägar och adresser...3 2 Introduktion...4 2.1 Vad är Medgivande via hemsida...4 2.2 Om manualen och ytterligare hjälptexter...4

Läs mer

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28

Doxcentral 6. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.2 2013-02-28 Doxcentral 6 Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v.. 0-0-8 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och

Läs mer

Välkommen till HL Konsult CMS

Välkommen till HL Konsult CMS 1 Inledning Välkommen till HL Konsult CMS Här är det första utskicket av manualen till vårt CMS verktyg. Vi kommer uppdatera det här dokumentet med alla de förbättringar vi gör med CMS-verktyget. 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07

Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 Sammanställd av Peter Essen Datoriet - Lundby 2002-05-07 1 Denna bok är producerad med Claris Works 4.0 för Windows 95 2 Innehåll Förord... 4 1 - FrontPage 2000 - en första titt...5 2 - Skapa en webb-plats...9

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Copyright EPiServer AB

Copyright EPiServer AB Innehållsförteckning 3 Innehållsförteckning OM DEN HÄR DOKUMENTATIONEN 6 FÅ ÅTKOMST TILL HJÄLPSYSTEMET I EPISERVER 6 FÖRVÄNTAD KUNSKAP 6 REFERENSER 6 ONLINEANVÄNDARNÄTVERK PÅ EPISERVER WORLD 6 COPYRIGHTMEDDELANDE

Läs mer

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0

ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 ROM PRO ACCESS Svensk utgåva v1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SALTO Software ROM Access Sida: 2 1. Handbokens användning 3 2. Inledning 5 Konceptet Så fungerar det... 6 3. Så här kommer Du igång med ROM PRO ACCESS

Läs mer

Dokumentation Word & Excel. Office 2010

Dokumentation Word & Excel. Office 2010 Dokumentation Word & Excel Office 2010 Tiina Janson/Immi Johnsson 2013 Innehållsförteckning Allmänna nyheter i Office 2010...4 Nytt gränssnitt... 4 Återställa arbete som inte sparats... 4 Menyflikar...

Läs mer

Innehåll. Innehåll. 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling...

Innehåll. Innehåll. 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling... Handledning Innehåll Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Consultec... 3 1.2 Läsanvisning... 3 1.3 Support och användarstöd... 4 1.4 Framtida utveckling... 4 2 Programmets uppbyggnad... 5 2.1 Programöversikt...

Läs mer

OneNote i skolan. En inspirationsguide för dig som vill lära dig grunderna. microsoft.se/skola

OneNote i skolan. En inspirationsguide för dig som vill lära dig grunderna. microsoft.se/skola En inspirationsguide för dig som vill lära dig grunderna. ! Av programmen i Microsoft Office är OneNote det som är mest uppskattat i skolmiljö. Jerker Porat undervisar i fysik, matematik, biologi och idrott

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1

DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1 DC LÄROMEDEL Microsoft Word 2010 Fördjupningskurs 1 dag WO10Ö1-1 Microsoft Word 2010 fördjupningskurs 1 dag DC LÄROMEDEL Box 1023 251 10 HELSINGBORG tel. 042-26 22 00 fax 042-12 39 00 e-post: admin@dclaromedel.com

Läs mer

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD

ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD ANVÄNDARGUIDE VITAL & TALANDE TANGENTBORD INNEHÅLL 1. KOM IGÅNG MED VITAL 1.1. Vad är ViTal? 1.2. Vem behöver ViTal? 1.3. Hur kan ViTal användas i skolan? 1.4. Hur får jag eleverna att börja använda ViTal?

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Utbildningsplattformen Lecando

Utbildningsplattformen Lecando Handledning till Utbildningsplattformen Lecando Elever Kurs- och kommunikationsdelen Lecandoversion: 4.3 Januari 2002 Stockholms stad 2001 IT-center Box 8302 104 22 STOCKHOLM Besöksadress: Polhemsgatan

Läs mer

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4

RemoteX Applications Manual för Windowsklient, version 4.4 klient, version 4.4 RemoteX Technologies AB Innehållsförteckning 1 Inledning... 1 2 Begrepp i RemoteX Applications... 2 2.1 Begreppsmodell... 2 2.2 Beskrivning av de olika begreppen... 3 3 Installation

Läs mer

DigiStoff bruksanvisning. för Hem och Skolas föreningar

DigiStoff bruksanvisning. för Hem och Skolas föreningar DigiStoff bruksanvisning för Hem och Skolas föreningar Index 1. Digistoff...2 2. Inställningar...3 3. Anslagstavlan...4 4. Struktur...5 Nivåer...6 Filtrering...6 Siddetaljer...7 5. Moduler...9 Moduldetaljer...9

Läs mer

ENTRÉ KUNDREGISTER...

ENTRÉ KUNDREGISTER... Entré INNEHÅLLSFÖRTECKNING ENTRÉ KUNDREGISTER... - 2 - Innehåll i Entré Kundregister... - 2 - Översikt av menysystemet... - 2 - FÖRBEREDANDE ARBETE... - 3 - Sammanfattning - kundhantering... - 3 - Viktigt

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

Administratörshandbok

Administratörshandbok Administratörshandbok Version 4.10 ElektroPost Stockholm AB Finlandsgatan 38 164 74 KISTA http://www.ep.se Administratörshandbok för EPiServer 4.10 Rev A Skapad den 3 april 2003 Senast sparad den 24 juni

Läs mer

Manual för Sverigekassans hemsida

Manual för Sverigekassans hemsida Manual för Sverigekassans hemsida Manualen visar hur du bygger ditt eget kassaregister. Du får provbygga och testa hur mycket du vill. Om du blir nöjd med ditt kassaregister kan du beställa och få det

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO

Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Snabbkurs i Wordpress för IOGT-NTO Välkommen till din nya sida! Det här materialet är till för att ge en snabb genomgång av din nya sida och de olika funktionerna så att du snabbt kan komma igång och arbeta

Läs mer