Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1 Maj 2006 Nyhetsbrev På besök hos: ISS Landscaping AB Så har det återigen blivit dags för ett nyhetsbrev från oss... Den här månaden På besök hos: ISS Landscaping AB Presentation av ett av våra uppdragsområden Windows Vista och Office 2007 Office-tipsen ISS Landscaping AB är sedan 1 april i år det gemensamma namnet för de tidigare företagen Mark & Miljö, Miljöbyggarna, Markbolaget och Wahlins. Huvudkontoret finns i Malmö men företaget är representerat på sju orter i Sverige. Med sina över 300 anställda är ISS Landscaping det i särklass största företaget i sin bransch. Bland medarbetarna finns land skapsar kitekter, landskapsingenjörer, trädgårdsanläggare, trädgårdsmästare, maskinförare, rörläggare osv. Dessutom finns en hel del kunskaper inom en mängd specialområden såsom ornitologer, botanister, arborister och våtmarksspecialister. Man erbjuder således spetskompetens inom hela verksamhetsområdet projektering, anläggning Windows Vista och Of fice 2007!!! Det tisslas och tasslas i korridorerna... Nya versioner av Windows och Office-produkterna är på gång! Intresset för de nya versionerna av Windows och Office-paketet är stort och förväntningarna höga. Naturligtvis är också olyckskorparna framme och skriar men än så länge så verkar det dröja något innan de definitiva svaren kommer. Vi har gjort en och skötsel av mark och utemiljö. Support it har fått förtroendet att vidareutveckla och förvalta det verksamhetssystem som används inom företaget. Eftersom antalet användare har ökat markant det senaste året har projektet som mål att systemet skall vara användarvänligt och driftssäkert. (forts sidan 2) kort sammanställning över vad som är nytt och vi rekommenderar också den officiella siten www. mi c r o so f t.co m/ office/preview för den som är vetgirig! Läs mer på sidan 3... Denna gång har vi utökat delen med Office-tipsen! Håll till godo! Info från Support it Detta nyhetsbrev har skickats till Dig från Support it Europe AB och får gärna vidarebefordras till andra som kan ha intresse av det. Skulle Du i fortsättningen inte vilja ha våra nyhetsbrev via e-post skriver Du till med texten Ej nyhetsbrev i ärendefältet. Skicka e-post eller ring till oss om Du har några frågor eller kommentarer kring detta nyhetsbrev, våra tjänster eller produkter! Support it Europe AB Industrigatan 39 Box MALMÖ Telefon: Fax: Copyright 2006 Support it Europe AB

2 På besök hos: ISS Landscaping AB (forts.) ISS Landscaping är det kompletta kompetenshuset inom mark och trädgårdsanläggning. Ett av leduttrycken i företaget är Vi tar totalansvar från idé till färdig anläggning. Det innebär att man, förutom löpande underhåll av parkanläggningar, bl a jobbar med projektering, skötselplan e r, b e s i k t n i n g a r, schaktarbeten, VA, dräneringsarbeten och anläggning av sten, gräs och planteringsytor. Support it har haft en kontinuerlig kontakt med Martin Löfgren, tidigare IT-ansvarig, under ett antal år. Vi har dels varit bollplank under utvecklingen av företagets verksamhetssystem men också genomfört ett antal specialutbildningar i främst Access. Eftersom Martin nu har förmånen att vara pensionär så söktes en partner som kunde bistå med support och driftsansvar för det egenutvecklade verksamhetssystemet och vi blev då tillfrågade och fick förtroendet. Projektet inleddes med en förstudie av befintlig databasmiljö som har lett fram till en utvecklingsplan för anpassning av systemen till de nuvarande förutsättningarna. Systemet bygger på ett antal Access-lösningar som körs via terminal server (Citrix). Systemet har kopplingar till affärssystemet Amanda och hanterar allt från anbud och order till faktureringsunderlag och växtförteckningar men också register över utrustning och maskiner och tidrapportering. Databasmiljön är central i hela verksamheten och har idag ett 40-tal användare. Om du vill veta mer om ISS Landscaping så besök deras hemsida - Om du vill veta mer om vad vårt uppdrag består av så är du självfallet välkommen att höra av dig till oss! Utveckling - ett av våra uppdragsområden Ett av våra uppdragsområden är Utveckling. Inom detta område ryms allt från enklare dokumentmallsutveckling till avancerade databassystem. Den sista kategorin avser främst program vi utvecklat direkt med hjälp av Visual Basic. Det handlar om applikationer som skall installeras som program utan att vara knutna till någon speciellt mjukvara. Ett begrepp som vi gärna använder för att beskriva vad vi utvecklar är Kompletterande affärssystem. Våra utvecklade system omfattar ett brett spektra av lösningar; ekonomiska modeller, prognossystem, uppföljningssystem, energiuppföljning, kompetensdatabas, produktspecifik internetportal, verksamhetssystem, tidrapportering, artikeldatabaser, etc etc. Vi delar upp utvecklingsprojekten i följande tre kategorier: - Office-utveckling - webb-utveckling - Visual Basic-utveckling Inom Office-kategorin finns allt från Word-mallar till Excel-modeller och Accessapplikationer. Det kan vara anpassningar i Outlook eller automatiserade Powerpoint presentationer. Styrkan ligger i att använda alla produkterna tillsammans! Webbutvecklingen handlar för oss mycket om att göra databaser tillgängliga via webbläsare. Vi har också gjort sk skyltfönster och jobbat med applikationsgränssnitt via webben. I detta sammanhang vill vi också slå ett slag för den standard-stomme till hemsida som vi tagit fram med målsättningen att göra det enkelt för den som är ansvarig att hålla sidan uppdaterad! Inom mjukvaruutvecklingen sker ständigt nya innovationer som erbjuder nya möjligheter för slutanvändaren. Vår ambition är att vara uppdaterade med dessa nya verktyg och metoder för att kunna bistå med så kvalitativa lösningar som möjligt. Det senaste för oss är utveckling med hjälp av VB.NET. En spännande utmaning! Hör av Dig till oss om Du vill veta mer om våra utvecklingsuppdrag!

3 Windows Vista och Office 2007? Som ni säkert både har hört och läst så är nya versioner av Windows och Office på gång! Något officiellt datum för när de nya programmen blir tillgängliga på marknaden har inte annonserats men Microsofts ambition verkar vara någon gång i början av Vad kommer att hända och vad är nytt? Mycket kommer att ändras i den nya Windows-versionen! Många av de mindre och osynliga delarna kommer att göras om från grunden vilket man som användare inte kommer att märka av. Den största ändringen är dock det helt uppdaterade användargränssnittet. Det kallas "Aero" och kommer att innebära många nyheter. Det skall bl a bli lättare att bläddra/växla mellan startade program och hitta rätt om man har flera program igång samtidigt. En annan stor nyhet är möjligheten till "Sparade sökningar". Det innebär att man sparar själva sökkriterierna inte sökresultatet. De av er som har använder Outlook 2003 känner igen denna funktion från de sk "Sökmapparna". Man kommer att, på ett smidigt sätt, få en samlad vy av en viss sorts dokument utan att de nödvändigtvis behöver ligga sparade på samma ställe. I Office 2007 är de flesta nyheterna också av det grafiska slaget; menyerna har i stort sett försvunnit och ersatts med något som kallas "ribbons". De som har testat det nya arbetssättet är det ovant till en början men efter en viss inkörningsperiod skall det vara mycket smidigt att använda. Den största förändringen är att XML-stödet har förbättrats. XML står för Extensible Markup Language och är enkelt beskrivit en standard för att strukturera information. Det låter kanske inte så spännande för den vanliga användaren och det enda sättet det märks på är de nya filändelserna (t ex.docx). I förlängningen är det dock en stor förändring. Microsoft Office har tidigare använt ett "skyddat" format och för att få tillgång till all information i dokumentet har man varit tvungen att använda Microsofts programvara. Frågan har då varit "vad händer om år om Microsoftprogramvarorna inte finns?" Med XML-stöd så följer dokumenten en öppen standard och dokumenten är då näst intill garanterade att vara åtkomliga så länge filen finns. Läs mer på preview Utmaning: SUDOKU Tillhör Du också oss som har svårt att hålla sig ifrån en utmaning? För ungefär ett år sedan tog Suduko ett järngrepp på Sverige och i stort sett varje dagstidning med självaktning presenterade en Dagens sudoku. Reglerna är lika enkla som geniala. Varje fält (3x3) skall fyllas med unika siffror 1-9 och det får bara finnas samma siffra en gång per rad och kolumn. Prova att lösa vårt lilla exempel och om du skickar in den rätta lösningen till oss senast torsdagen innan midsommar så drar vi en vinnare som belönas med, förutom äran, ett fint pris! Lycka till!

4 Skapa svävande menyer och listor Vissa menyer och listor kan du göra svävande genom att dra i dess överkant. Att ha en meny svävande kan vara användbart om du arbetar mycket med just den menyn eller listan. Så här kan du göra: 1. På Verktygsfältet Formatering så klicka på den lilla pilen bredvid Teckenfärg så att en lista med färger visas. 2. Håll muspekaren över den tjocka linjen längst upp på den lista tills du ser ett tips komma upp ( Dra så menyn svävar ). 3. Följ tipset och dra listan/ menyn dit du vill. 4. Listan är nu svävande. Samma sak kan du exempelvis göra med Yttre kantlinje eller på Autotext i Infogamenyn i Word. Lägg märke till att det bara går att göra svävande menyer och listor av de som har en tjock linje längst upp. Olika sätt att radera i Excel En cell i Excel innehåller ett antal olika egenskaper som du kan ställa in och ge olika värde. Det handlar om innehållet, formateringen och kommentarerna. Du kan således också radera det som finns i en cell på lite olika sätt. Antingen så markerar du cellen och trycker sedan på Delete. Då kommer endast innehållet att raderas. Vill du vara säker på att cellerna töms helt och hållet på allt, från format, kommentarer till innehåll, ska du välja att Radera via Redigera-menyn. Då kan du välja mellan att radera: - Allt: cellen blir helt ren. - Format: endast formatet i cellen att tas bort och själva innehållet att stå kvar. - Innehåll: bara själva innehållet tas bort och allt annat finns kvar. - Kommentarer: endast kommentarerna tas bort och allt annat lämnas kvar. Ta bort en knapp Du kan välja att ta bort en eller flera knappar ur dina verktygsfält. När du har arbetat i Word en längre tid vet du vilka knappar du använder och vilka knappar som endast tar upp plats. För att skapa mer utrymme kan du då välja att ta bort de knappar du inte behöver. 1. Håll ner tangenten Alt. 2. För muspekaren över önskad knapp, klicka med vänster musknapp och dra knappen från verktygsfältet. Du kan givetvis infoga dessa knappar på nytt genom att högerklicka på ett verktygsfält och välja Anpassa. Under fliken Kommandon hittar du de knappar du tog bort. För att infoga dem på nytt drar du knapparna till önskat verktygsfält. Spara alla bifogade filer samtidigt Om du får ett meddelande som innehåller en stor mängd bifogade filer kan det ta lite tid att markera varje fil och spara den. Med hjälp av Spara bilagor kan du spara alla bifogade filer samtidigt. 1. Öppna det meddelande som innehåller alla bilagor. 2. Välj Spara bilagor på Arkiv-menyn. 3. För att spara alla filer, klicka OK i den dialogruta som visas. I dialogrutan kan du även välja att avmarkera de filer som du inte vill ska sparas.

5 Sök efter hjälp I Office finns nu en mer utvecklad hjälpfunktion. Du kan söka efter hjälp hos Microsoft Office Online, i Office-hjälpen, bland ClipArt och media och i referensinformation. För att söka efter hjälp i Microsoft Office Online måste du vara uppkopplad mot Internet. 1. Klicka på Hjälp om Microsoft Office <program som är igång> på Hjälp-menyn. 2. Ange önskat sökord eller fras i fältet Sök efter. 3. Sökresultatet presenteras. 4. Är du inte nöjd med presenterat resultat, kan du välja att söka på andra ställen. 5. Längst ner i Åtgärdsfönstret Sökresultat, under rubriken Sök, anger du var du vill söka samt önskat ord eller fras. 6. Klicka på Enter eller den gröna pilen för att starta sökmotorn. Skapa vertikala rubriker i en tabell Du kan skapa en tabellrubrik som löper vertikalt utmed sidan av tabellen istället för att ha rubriken ovanför tabellen. 1. Markera cellen med rubriktexten samt de celler du vill att rubriken ska sträcka sig genom. 2. Klicka på Celler på Format-menyn. 3. Klicka på fliken Justering. 4. Skriv in 90 i rutan vid Grader. 5. Markera alternativet Sammanfoga celler under Textkontroll. 6. Markera alternativet Centrera i rutorna Horisontell och Vertikal under Textjustering. Det gör att texten kommer att justeras i mitten av de sammanfogade cellerna. 7. Klicka på OK. Alltid visa kolumnrubrikerna i ett kalkylblad När du arbetar med en lista i Excel som sträcker sig nedanför skärmen måste du ibland bläddra dig neråt i kalkylbladet för att se information eller arbeta med listan. Det medför att du tappar bort kolumnrubrikerna. Men det finns ett enkelt och effektivt sätt att använda för att aldrig tappa bort kolumnrubrikerna oavsett hur långt du bläddrar dig ner i kalkylbladet. 1. Markera cellen längst till vänster i första raden under kolumnrubrikerna. 2. Klicka på Lås fönsterrutor på Fönster-menyn. Nu har du låst fast allt ovanför den cellen som du markerade, och du kan bläddra dig ner i kalkylbladet hur långt som helst utan att tappa bort kolumnrubrikerna. Skriva ut innehåll i Kalendern Du kan skriva ut ett önskat antal dagar från Kalendern i Outlook. 1. Klicka på Kalendern för att aktivera den. 2. Klicka på Skriv ut i Arkiv-menyn. 3. Klicka på Definiera formatmallar för att välja en mall som inte finns med på listan och klicka sedan på Stäng. 4. Markera formatmallen i rutan under rubriken Formatmallar. 5. I rutan Start anger du från vilken dag du vill börja skriva ut. Samma med Slut. 6. Klicka på OK. Vårt Användarstöd! Vårt koncept för Användarstöd har haft över 200 deltagare sedan starten för snart två år sedan. Förutom de konkreta frågorna från deltagarna har vi ett batteri av tips och idéer och ovanstående är exempel på tips från våra supportbesök. Är Du intresserad av att veta mer om Användarstödet eller våra andra supporttjänster så hör av Dig till oss!

6 Kort information från oss... Aktuellt! Vi närmar oss en period där vi som regel lite lugnare; det är inte så många utbildningar eller supportbesök under sommaren. Dessutom kommer vi i år, liksom i fjol, att få förstärkning av Gustaf Johansson under sommaren. Gustafs specialitet är Visual Basicprogrammering och han har erfarenhet av utveckling i Office-produkterna. Behöver Du hjälp att se över Dina Wordmallar, göra anpassningar av Excelrapporter eller sjösätta en hemsida kan sommaren vara en utmärkt period att göra detta. Vill Du ta del av våra extra resurser under sommaren så hör av Dig redan idag! En lång, snörik och kall vinter håller på att lämna oss och bereda plats för vår- och sommarsäsongen! Detta är det första nyhetsbrevet på någon månad och det är med glädje vi kan konstatera att vi haft en fantastisk start på året. Vi har redan genomfört ett antal utbildningar; framförallt inom Excel och Word (VBA-programmering), och fler är på gång! Är Du eller någon kollega intresserad av en speciell utbildning så hör av Er till oss! Nya uppdrag! System Management Vi har också fått förnyat förtroende inom användarstödet. Några av våra tidigare kunder har bokat in ytterligare supportbesök under våren och dessa besök är i full gång. Dessutom har vi påbörjat ett större uppdrag som innebär att vi kommer att förvalta och vidareutveckla en Accesslösning för administrativt verksamhetsstöd. Ett klockrent exempel på det som vi kallar kompletterande affärssystem! Under några veckor har vi också haft glädjen att få ha Elena Hornemark hos oss. Elena gör sin praktiktid hos oss och kommer att vara hos oss i några veckor till. Dessutom arbetar sedan en Office-utveckling tid också Carl Wolff i några av våra uppdrag. Carl är framförallt inblandad i några specifika Accessuppdrag och inom vårt användarstöd. Vårt arbete att bistå med Kunskap i Tiden fortsätter med oförminskad intensitet! Vi önskar Dig en skön månad! PS! Har Du ännu inte fått användarstödet presenterat så hör av Dig! Användarstöd Välkommen! Har Du några idéer eller tips på vad vi kan skriva om i vårt nyhetsbrev? Hör av dig till oss per mail eller telefon! Välkommen! Några idéer? I början av året har vi genomfört en förstudie och detaljspecifikation av en befintlig applikationsmiljö. Tillsammans med förstudiearbetet har också en plan för förbättringar och kompletteringar utarbetats i samråd med beställare och användare. Detta utredningsarbete har lett ett genomförandeförslag som skall verkställas under våren och sommaren. En viktig pusselbit för oss i syfte att uppnå målsättningen med konceptet Kunskap i Tiden är de små tilläggsapplikationer som vi kontinuerligt utvecklar på uppdrag av våra kunders Officeanvändare. Hittills i år har vi genomfört ett antal projekt där vi förenklat hanteringen av bl a rådatauppgifter i Excel och dokumentmallar i Word. Dessa småprogram omvandlar datorn till ett effektivt redskap genom att utnyttja den inbyggda styrkan i standardprogramvarorna. Supportsiten uppdateras kontinuerligt med nya tips och handledningar för produkterna i Office-paketet. Inom ramen för användarstödstjänsten har vi genomfört ett antal utbildningar i Office-produkterna. Allt från grundkurser till avancerade utbildningar i VBAprogrammering. Dessutom är det glädjande att några av våra kunder bokat nya supportbesök. Synpunkter på upplägget har utvecklat tjänsten till att även omfatta stöd för individanpassade självstudier! Datautbildningar! Att utbildning är något av det viktigaste i en IT-investering är det väl ingen som kan motsäga Teknikutvecklingen har öppnat många nya möjligheter och säkerligen använder Du redan idag ett flertal program och funktioner i Ditt arbete. Som Du säkert redan känner till så har vi möjlighet att anordna datautbildningar i egen datasal men naturligtvis finns också möjligheten att vi kommer till Er! Våra specialistområden är självfallet Office-paketets huvudprodukter (Word, Excel, PowerPoint, Outllok, Access) men vi kan också arrangera utbildningar i andra program. Vi har ett stort nätverk av duktiga lärare som vi anlitar för de program som vi själva inte behärskar till fullo. Allt för att vi skall kunna erbjuda ett brett spektra av kurser! Nu är det dags att planera sommaren och höstens utbildningsinsatser så hör av Dig till oss redan idag så hjälper vi till med allt från kunskapsinventeringar, planering, genomförande och uppföljning!

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format

Microsoft Word. Lathund för. Innehåll. www.bit.mah.se/support. Autokorrigering. Autotext. Format Lathund för Microsoft Word Innehåll Autokorrigering 1 2 3 4 5 6 7 8 9 4 Format På denna rullgardinsmeny väljer du om du vill skriva brödtext, rubriker osv. Mycket bra verktyg om du arbetar med formatmallar.

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell.

4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Lathund för Microsoft Excel 1 2 9 4 Kolumn Kalkylbladet är uppdelat i rader (horisontellt) och kolumner (vertikalt). Där dessa möts finns alltid en cell. Innehåll Autofyll Celler Diagram Ändra diagramtyp

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder

INSPIRA. Microsoft. PowerPoint Grunder INSPIRA Microsoft PowerPoint Grunder Del. ClipArt och bilder 78 6. Diagram 87 7. Organisationsschema 98 8. Tabeller 0 9. Bildspel 0. Praktiska övningar 6 CLIPART OCH BILDER CLIPART OCH BILDER Infoga ClipArt

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Excel 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Excel 2007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Excel 8 2. Hantera en arbetsbok 15 3. Formler och format 38 1 INTRODUKTION TILL EXCEL INTRODUKTION TILL EXCEL Starta programmet 8 Avsluta

Läs mer

Nyhetsbrev Mars 2007 Vår i luften... Den här månaden Det är en härlig tid som ligger framför oss! Varje dag blir ljusare och kvicksilvret kryper sakta men säkert uppåt. Under våren kommer vi att erbjuda

Läs mer

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv

Nyheter i Word 2010. Nytt utseende. Arkiv Nyheter i Word 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet. Arkiv

Läs mer

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Kortdokumentation. Avancerade Wordfunktioner Kortdokumentation Avancerade Wordfunktioner Olika typer av mallar När man arbetar med ett ordbehandlingsprogram finns det egentligen tre typer av mallar man kan använda för att automatisera sitt arbete;

Läs mer

Grundkurs i PowerPoint 2003

Grundkurs i PowerPoint 2003 1(206) Grundkurs för Microsoft PowerPoint 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till presentationsprogrammet PowerPoint. Många menar att PowerPoint endast

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar.

PM Datum 2013-01-09. Instruktioner Wordmallar Här följer en kortfattad instruktion i hur du använder Universitets- och högskolerådets Wordmallar. PM Datum 2013-01-09 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470 03 00 Org nr 202100-6487 www.uhr.se Lathund Wordmallar Om hur man använder Universitets-

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Användarhandledning Svenska Turistföreningen Wordmallar Office 2010 2013-03-01 Inledning Nedan följer en kort instruktion om hur man går till väga för att använda STFs Wordmallar för Office 2010. Handledning

Läs mer

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Excel. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Excel Excel är ett effektivt program för kalkylblad och dataanalys, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de

Läs mer

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Word, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll Programfönster och arbetsyta Skriva och redigera text - OnePRO IT, Bengt Nordström - 1 - www.onepro.se 1.1 - Programfönster och Arbetsyta Programfamiljen i Microsoft

Läs mer

Migrera till PowerPoint 2010

Migrera till PowerPoint 2010 I den här guiden Microsoft Microsoft PowerPoint 2010 skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de

Läs mer

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003

Microsoft. Excel 2010. Migrera till Excel 2001. från Excel 2003 I den här guiden Migrera till Excel 2001 Microsoft skiljer sig rent utseendemässigt mycket, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig att snabbare lära dig programmet. Här kan du läsa om de viktigaste

Läs mer

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE)

HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (11) 2011-03-01 VERSION 0.1 Guide HANTERA DOKUMENT I OFFICE FÖR LIVE@EDU (SKYDRIVE) I Live@edu kan du i Internetläsaren med Microsoft Webb Apps skapa, redigera och dela dokument

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN

LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN LATHUND OUTLOOK 2000 SV/EN RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel

Läs mer

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren

Umgås på nätet KAPITEL 6. Chatta via webbläsaren KAPITEL 6 Umgås på nätet Internet håller alltmer på att utvecklas till en parallellvärld med vår vanliga tillvaro. Man spelar spel över nätet, bygger upp virtuella världar med virtuella prylar och virtuella

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Kom igång-guide: Spara tusenlappar med Libreoffice - IDG.se

Kom igång-guide: Spara tusenlappar med Libreoffice - IDG.se 1 av 6 2013-03-10 09:03 DETTA ÄR EN UTSKRIFT FRÅN PC FÖR ALLA Artikelns webbadress: http://www.idg.se/2.1085/1.495243 /kom-igang-guide--spara-tusenlappar-med-libreoffice 2013-03-10 08:33 - PC för Alla:

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här.

Snabbstartsguide. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona här är alltid synliga. Högerklicka på ett kommando om du vill lägga till det här. Snabbstartsguide Microsoft Word 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden så att du så snabbt som möjligt ska komma igång. Verktygsfältet Snabbåtkomst Kommandona

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram

KALKYL OCH DIAGRAM. Kalkylbladet. 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram 170 Datorkunskap Kalkyl och diagram KALKYL OCH DIAGRAM När du behöver göra beräkningar, diagram eller sammanställa större mängder data använder du Excel. Kalkylbladet Ett Excel-dokument kallas även för

Läs mer

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06

Inställningstips. Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Inställningstips Visuella anpassningar Windows 10 2015-08-06 Innehåll Inledning... 3 Anpassa bildskärmen... 4 Ändra storlek för text, appar och andra objekt... 4 Ändra muspekare och markör... 6 Egenskaper

Läs mer

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar

Framtagen utav Learningpoint. Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Framtagen utav Learningpoint Kort skriftlig instruktion om Enköpings mallar Innehållsförteckning Skapa nya dokument knappen Nytt... 3 Fliken Enköpings kommun... 3 Bildbanken... 3 Välja bilder och färg

Läs mer

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word

Innehållsförteckning. Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Kurs i MS Office 2010-2013 våren 2013 Word Innehållsförteckning Office 2013 Översikt... 2 Introduktion till Office 2013 Sv... 2 Gränssnitt med menyflikar... 2 ARKIV fliken Backstage vyn... 2 Flytta/ändra

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail.

Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. Laboration 2 i datorintro för E1 Detta dokument innehåller instruktioner och övningar för introduktion till E-programmets datorsystem och web-mail. E-programmets datorsalar är utrustade med datorer som

Läs mer

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet.

Välj bort om du vill. 96 Internet och e-post. 2. Mail-programmet finns i datorn. 1. Skriv mail i sökrutan. Windows Live Mail i Aktivitetsfältet. Välj bort om du vill Om du är nöjd med att ha din e-post på nätet, kan du lugnt hoppa över detta avsnitt. Har du tid och tycker att det är roligt, kan du testa att använda e-postprogrammet Windows Live

Läs mer

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15

Användarhandledning. Svenska Turistföreningen. Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15 Användarhandledning Svenska Turistföreningen Produktion av PowerPointpresentationer i Office 2010 2014-12-15 Inledning Nedan följer en kort instruktion om hur man går till väga för att skapa presentationer

Läs mer

Preliminärt utbildningsinnehåll

Preliminärt utbildningsinnehåll 2009-01-29 1 (6) Preliminärt utbildningsinnehåll MS Windows XP Pro Grunderna för hur Windows fungerar Begrepp Skrivbordet Aktivitetsfältet Startmenyn Fönsterhantering, menyval och dialogrutor Växla mellan

Läs mer

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL

INNEHÅLL DEL 2 FORMATERA KALKYL DEL 1 SKAPA KALKYL 1. INTRODUKTION TILL EXCEL 2008... 5 A. Docendo-pedagogiken...6 B. Hämta övningsfiler...7 C. Starta programmet...8 D. Avsluta programmet...8 E. Programfönstret...9 F. Elementgalleriet...10 G. Verktygslådan...11

Läs mer

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron

Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Automatisera uppgifter med Visual Basic-makron Låt dig inte skrämmas även om du inte är bekant med makron. Ett makro är bara en inspelad rad tangenttryckningar och instruktioner som du kan använda för

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com

Office365 for educations Snabbguide. https://portal.micorosft.com Office365 for educations Snabbguide https://portal.micorosft.com Innehåll 1. Logga in:... 4 1. Outlook- E-post... 5 2.1 E-post inställningar... 6 2.1.1 Signatur... 6 2.1.2 Dolda kopior... 6 2.1.3 Bilagor...

Läs mer

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion

Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Arbetshäfte Office 365 en första introduktion Innehåll En introduktion för att bekanta sig med O365... 2 Skapa din profil... 2 Övning:... 3 2. Kontakter... 4 Lägg till kontakt och grupp... 4 Övning:...

Läs mer

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2

INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 INNEHÅLL ALLMÄNT... 2 POWERPOINT... 2 KOMMA IGÅNG MED POWERPOINT... 3 SKAPA EN PRESENTATION... 4 INFOGA... 5 Kopiera kalkylbladsceller från Microsoft Excel till en presentation...5 Dela information mellan

Läs mer

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner

Dokumentation. Avancerade Wordfunktioner Dokumentation Avancerade Wordfunktioner VISA MENYFLIKEN UTVECKLARE När Word startas första gången finns sju menyflikar med verktyg. I den här kursen behöver dock den åttonde menyfliken aktiveras, menyfliken

Läs mer

LATHUND FRONTPAGE 2000

LATHUND FRONTPAGE 2000 LATHUND FRONTPAGE 2000 RXK Läromedel AB, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel AB.

Läs mer

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS XP. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS XP RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

Snabbguide. Välkommen! Metod 1. Snabbguide 1/13 2012-01-30

Snabbguide. Välkommen! Metod 1. Snabbguide 1/13 2012-01-30 Snabbguide 1/13 Snabbguide Välkommen! Web Apps är en nyhet i Microsoft SharePoint Online, som ingår i Microsoft Office 365. Web Apps är bantade versioner av Microsoft Office Word, PowerPoint, Excel och

Läs mer

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben

Ellibot 1.0. Interaktivmedia Content Management System. Publicera för webben Ellibot 1.0 Interaktivmedia Content Management System Publicera för webben Innehåll Logga in 3 Skapa en ny webbsida 4 o Publicering 5 o Information 5 o Standardfiler 6 o Innehåll 7 Hur man skapar en länk

Läs mer

Word 2003. bengt hedlund

Word 2003. bengt hedlund Word 2003 bengt hedlund Det här dokumentet är tänkt underlätta för Dig när Du arbetar med Word. I kursen Datagrund, när Du skriver en rapport i någon annan kurs, eller i varje sammanhang när Du vill använda

Läs mer

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning

Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP Användarhandledning Axalon Process Navigator SP 2013, senast reviderad: den 11 juni 2014 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 3 Syfte... 3 Vem är denna handledning

Läs mer

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären

Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Ett enkelt Kalkylexempel - Fruktaffären Öppna en ny arbetsbok genom att gå upp i Arkivmenyn och där välja Nytt ange Arbetsbok. Eller klicka på knappen för ny arbetsbok. Du skall nu göra en kalkyl för ett

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

FIRSTCLASS. Innehåll:

FIRSTCLASS. Innehåll: FIRSTCLASS Innehåll: Hämta klient...2 Installera klient...2 Konfigurera klient...2 Koppla upp...3 Skrivbordet...3 Mailbox...3 Presentation...3 Skapa ett nytt meddelande...4 Söka mottagare för nytt meddelande...4

Läs mer

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13

slippa förlust av data om datorn skulle stanna. Filnamn:hur använda word.doc Version:2003-08-19 11:50 sida 1/13 Word 2000 (v9.0) Word 9 är ett kraftfullt ordbehandlingsprogram. Det klarar av alla funktioner som en normal användare behöver och mer därtill. I denna laboration får du tillfälle att lära dig de vanligaste

Läs mer

Grunderna i PowerPoint

Grunderna i PowerPoint Grunderna i PowerPoint Pow erpoint är ett effektivt presentationsprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Axalon Office Connector SP Användarhandledning

Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP Användarhandledning Axalon Office Connector SP 2013, senast reviderad: den 8 juni 2015 Innehåll Innehåll... 2 Om denna användarhandledning... 4 Syfte... 4 Vem är denna handledning

Läs mer

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5.

Office 365 MB. Innehåll. Inledning / Inställningar... 2. Outlook (e-post)... 2. Kalender... 3. Personer (kontakter)... 5 OneDrive molnet... 5. Innehåll Inledning / Inställningar... 2 Inloggning...2 Koppling av mobiltelefonen / pekplatta till systemet...2 Ladda Office 365 till egen dator...2 Tema...2 Outlook (e-post)... 2 E-post inställningar...2

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna

Produktbilaga. Fördelar med LärSjälv. Tjänsterna Produktbilaga Fördelar med LärSjälv Undervisningen sker i ditt eget tempo när du har tid, lust och behov Du får intressant och inspirerande utbildning Förtesten säkerställer att du bara behöver lära dig

Läs mer

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun

Manual för webbpublicering. Enköpings kommun Manual för webbpublicering Enköpings kommun Innehåll ATT LOGGA IN I SWWWING 3 Inloggningsrutan 3 GRÄNSSNITTET 4 Filhanteraren 4 Content Management 4 Verktyget Notify - Dags att uppdatera 4 SKAPA OCH REDIGERA

Läs mer

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet.

E-post. A. Windows Mail. Öppna alternativ. Placera ikonen på skrivbordet. E-post A. Windows Mail Öppna alternativ Klicka på startknappen Startmenyn öppnas Klicka på Alla Program Leta reda på Windows Mail Dubbelklicka Windows Mail öppnas. Om ikonen ligger i Start-menyn Klicka

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Introduktion. Hur kan Class Server vara till hjälp för dig? Introduktion

Introduktion. Hur kan Class Server vara till hjälp för dig? Introduktion Innehåll Introduktion...3 Hur kan Class Server vara till hjälp för dig?... 3 Vem är den här guiden avsedd för?... 4 Innehållet i guiden... 4 Hur man använder guiden... 5 Konventioner som används i guiden...

Läs mer

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel

Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel Histogram, pivottabeller och tabell med beskrivande statistik i Excel 1 Histogram är bra för att dem på ett visuellt sätt ger oss mycket information. Att göra ett histogram i Excel är dock rätt så bökigt.

Läs mer

SKAPA TABELLER 2013-10-21

SKAPA TABELLER 2013-10-21 SKAPA TABELLER Man kan skapa tabeller snabbt och lätt i Microsoft Word. Du kan antingen använda knappen infoga tabell och rita upp det antal kolumner och rader som du vill använda. Du kan också rita tabell

Läs mer

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING...

INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... INNEHÅLL EXCEL 2000 FORTSÄTTNING... 2 LABORATIONSHÄFTETS MÅL...2 DIAGRAM... 2 Ändra färger, mönster, linjer och kantlinjer i diagram... 3 Formatera diagramelement... 3 Formatera delar och perspektiv i

Läs mer

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp?

Kommentar [k1]: Behöver vi kommentera det som finns till höger ovanför schematyp? Webbklienten Webben är uppbyggd med hjälp av flikar. När du öppnar lärosätets schemasida finns ett antal flikar som syns på webben för alla. Om du loggar in får du ytterligare flikar och möjligheter till

Läs mer

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E.

Word Grunderna 1. Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. Word Grunderna 1 Om du kan det allra enklaste i Word, hoppa över uppgifterna A-E. A Starta programmet Word. Titta på skärmen efter en bild som det finns ett W på. Tryck med musknappen snabbt två gånger

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Nyheter i PowerPoint 2010

Nyheter i PowerPoint 2010 Nyheter i PowerPoint 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Som i Office 2007 finns det flikar och grupper i det övre verktygsfältet.

Läs mer

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion

Microsoft Office Excel, Grundkurs 1. Introduktion Dokumentation - Kursmaterial Innehåll 1. Introduktion 1.1. Programfönster 1.2. Inskrift och redigering 1.3. Cellformat 1.4. Arbeta med formler Kursövning E1.xlsx Egna Övningar E1E.xlsx - OnePRO IT, Bengt

Läs mer

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com

Användarmanual 1.x. RIW Software Techn AB info@riwsoftware.com telefon: 08-766 70 20 fax: 08-766 70 05 www.riwsoftware.com Användarmanual 1.x Page 2 of 18 Innehållsförteckning BookitWise... 3 Systemkrav... 3 Logga in... 4 Kalenderförklaring... 5 Enkelt bokningsformulär... 6 Anvancerat bokningsformulär... 7 Avancerat Lägg till

Läs mer

Grundläggande EndNote

Grundläggande EndNote Grundläggande EndNote Stephen Naron, februari, 2011 Uppdatering och översättning till svenska: Taeda Tomić, 2012, 2014 Korrekturläsning: Martina Andersson Löfqvist, september 2012 1. Lite information om

Läs mer

FirstClass Hur du använder FirstClass.

FirstClass Hur du använder FirstClass. OPEN TEXT FirstClass Hur du använder FirstClass. Mars 2008 Peter Gustafsson, Skf Logga in på FirstClass För att starta FirstClass, dubbelklicka på FirstClass ikonen på skrivbordet eller på start-menyn.

Läs mer

Instruktion för PowerPoint

Instruktion för PowerPoint Intruktion för PowerPoint Landstingets kansli 2009-11-12 Informationsavdelningen, Carl Mölstad Instruktion för PowerPoint Landstingets PowerPoint-mall ska användas i alla sammanhang där en medarbetare

Läs mer

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan

och Lär dig surfa på Internet Bilden nedan föreställer Södertälje kommuns hemsidans startsida Adressen till hemsidan Utgåva 1 och Lär dig surfa på Internet Sammanställd av: SeniorNet i Södertälje November 2008 Vi använder här Microsofts surfprogram: Windows Internet Explorer På skrivbordet högerklickar du på ikonen:

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta.

Snabbstartsguide. Visa fler alternativ Klicka på den här pilen för att visa fler alternativ i en dialogruta. Snabbstartsguide Microsoft PowerPoint 2013 ser annorlunda ut jämfört med tidigare versioner, så vi har skapat den här guiden för att hjälpa dig minimera din inlärningskurva. Hitta det du behöver Klicka

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument

Så här använder du Wordmallarna för tjänsteutlåtanden, brev och andra dokument HUDDINGE KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning ANVISNINGAR DATUM 20 september 2007 SIDA 1 (8) HANDLÄGGARE Ann Charlotte Munkhammar, 535 301 71 Jan Karlsson, 535 301 95 Till författare av tjänsteutlåtanden,

Läs mer

Förbered och planera bildmanuset

Förbered och planera bildmanuset Del av Kapitel 4: Förbered och planera bildmanuset I detta kapitel kommer du att: Omvandla ditt manus till ett bildmanus Lägga till bildmanusguider Planera för de bilder som ska visas på skärmen Skriva

Läs mer

Microsoft Excel Grundkurs

Microsoft Excel Grundkurs Microsoft Excel Grundkurs Excelfönstret Excels menyrad. Excels Verrktygsfält: Den övre raden heter Standard och innehåller knappar för att öppna, stänga, skriva ut mm. Den undre heter Formatera och används

Läs mer

Manual för utskrift av pris och produktskyltar

Manual för utskrift av pris och produktskyltar Manual för utskrift av pris och produktskyltar Med Skyltdirekt.nu skapar du på ett användarvänligt sätt pris och produktskyltar. Alla i butiken kan skapa prisskyltar. Ingen datavana eller installation

Läs mer

Att skriva rapport. Innehåll

Att skriva rapport. Innehåll Att skriva rapport Innehåll 1 Skapa ny rapport... 2 2 Börja skriva på sidan 7 (udda sida)... 2 3 Formatmallar... 2 4 Egen flik... 3 5 Innehållsförteckning... 3 Uppdatera innehållsförteckningen... 4 6 Titelsidor...

Läs mer

Sida 1 av (9) Instruktion Word

Sida 1 av (9) Instruktion Word Sida 1 av (9) Instruktion Word Menyfliksområdet... 2 Snabbåtkomst... 3 Skapa nytt dokument... 3 Skriva in text... 4 Marginalinställningar... 4 Tabulatorinställningar... 5 Placera ut nya tabbar... 5 Ta

Läs mer

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan.

a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. 102 Datorkunskap Kalkyl och diagram, övningar Kalkylbladet 1 Skriva in text och värden 170 172 a) Skapa en ny arbetsbok. b) Skriv in text och värden och ändra kolumnbredd enligt nedan. c) Ändra Torget

Läs mer

Tips och idéer för Windows 8

Tips och idéer för Windows 8 Tips och idéer för Windows 8 Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itochlarande Tips och idéer för Windows 8 Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Skriften kan hämtas

Läs mer

Grundutbildning EPiServer CMS6

Grundutbildning EPiServer CMS6 Grundutbildning EPiServer CMS6 Välkommen! Presentation av kursledare och kursdeltagare Kursinnehåll Verktygsfält och funktioner Skapa sida, spara och publicera Redigera sida Länkar till andra sidor och

Läs mer

Windows 8.1, hur gör jag?

Windows 8.1, hur gör jag? 2014 Windows 8.1, hur gör jag? Tor Stenberg Piteå Kommun 2014-03-28 1 av 13 Innehåll Hur jobbar jag med Windows 8.1... 2 Logga in... 2 Skrivbordet och programportal... 2 Logga ut och stänga datorn... 3

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

Välkommen till FAKTURAN

Välkommen till FAKTURAN Välkommen till FAKTURAN FAKTURERING Programbeteckning: P05 v1 Levererat av Hav & Granit AB www. @gmail.com 2009-02-17 Info HANTVERKAREN Sidan 1 av 9 GENERELL INFORMATION om applikationer i GOTTLIV - serien

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Innehållsförteckning utan ansträngning Word gör jobbet MS Word 2007, 2010 och 2011

Innehållsförteckning utan ansträngning Word gör jobbet MS Word 2007, 2010 och 2011 Innehållsförteckning utan ansträngning Word gör jobbet MS Word 2007, 2010 och 2011 Lizette Nilsson 2012-05-07 Idag Kort om vår datormiljö Vanliga orsaker till problem Låt MS Word göra jobbet åt dig - Formatmallar

Läs mer