Ledarskapsforum PRO. en arena för dig som vill utvecklas som ledare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskapsforum PRO. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2014 2015"

Transkript

1 Ledarskapsforum PRO en arena för dig som vill utvecklas som ledare På tre orter: Vasa, Jakobstad och Närpes och på samt på LinkedIn. VUXENUTBILDNINGSCENTER

2 Ledarskapsforum PRO Ledarskapsforum PRO är en professionell arena för ledarskapsutveckling i hela Österbotten. Vår ambition är att betjäna företag och organisationer med praktisk och relevant kunskap om ledarskap. Tillsammans med deltagare och vår samlade expertis erbjuder Ledarskapsforum ett nätverk för utbyte av erfarenheter och möjlighet till nya professionella kontakter. Med Ledarskapsforum PRO fortsätter vi att utveckla Österbotten med ett gott ledarskap.

3 Ledarskapsforum PRO en arena för dig som vill utvecklas som ledare Syftet med ledarskapsforumet är att du som deltagare ska få stöd i ditt arbete som ledare. Du kan delta i ett eller flera föreläsningstillfällen eller i hela föreläsningsserien. Du får intyg över deltagande i enskilda dagar. Vill du ha intyg över genomgånget Ledarskapsutvecklingsprogram (LUP) bör du delta i 10 föreläsningar och göra och följa upp en plan hur du tänker utveckla dig själv som ledare. Föreläsningarna fungerar också som förberedande utbildning för avläggande av delar ur en yrkes- eller specialyrkesexamen. Omfattning // Ledarskapsforumet fördelar sig på 16 föreläsningsdagar under två terminer, du kan fritt välja vilka dagar du deltar. Deltar du i Ledarskapsutvecklingsprogrammet (LUP) eller avlägger en examen får du tillgång till föreläsningsmaterialet från alla 16 dagar på nätet. Pris // 95 /dag eller 270 /termin för Ledarskapsutvecklingsprogrammet (LUP). Plats // Föreläsningarna ordnas antingen i Vasa, Jakobstad eller vid Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes. Adress för föreläsningarna i Vasa och Jakobstad meddelas senare. För mer information // Johnny Forsman, tfn (Vasa) Carina Storhannus, tfn (Närpes) Linda Nygård, tfn (Jakobstad) Kim Byholm, tfn Anmälan // Senast en vecka innan kursstart om du anmäler dig till enskilda dagar. Anmäl dig till utbildningssekreteraren, tfn (06) eller Avbokningsavgift 50 (debiteras ej om avbokningen sker innan kursstart).

4 Program Hösten 2014 Föreläsningarna hålls kl Hjärnträning: Hur jag utvecklar min viljestyrka, Vasa Strategi från vision till handling, Vasa Eget ledarskap att leda sig själv och andra, Vasa Kommunikation och växelverkan, Närpes Coachande ledarskap, Jakobstad Läsa och förstå bokslut, Jakobstad Kundrelationer i fokus, Vasa Personalutveckling som konkurrensfördel, Närpes Våren 2015 Föreläsningarna hålls kl Projektledning, Vasa Lean i praktiken, Jakobstad Styrelsearbete i små- och medelstora företag, Vasa Förändringsarbete och konflikter, Vasa Framgång genom nätverk, Jakobstad Professionell kommunikation för företagare och ledare, Närpes Välmående personal i framgångsrika organisationer, Vasa Att leda försäljning, Vasa

5 Hösten 2014 Föreläsare Läs mera om alla föreläsare längre bak i broschyren. Hjärnträning: Hur jag utvecklar min viljestyrka Hur kan vi veta vad vi vill allra MEST, då vi vill göra, bli och få otaliga saker och tiden är begränsad? Vad MÅSTE vi göra? Fattar vi beslut på basis av rationella eller känslomässiga orsaker? Hur kan vi utveckla vår beslutfattningsförmåga? Vilka konkreta metoder och övningar kan man använda för att lyckas i arbetslivet? Föreläsare: Reidar Wasenius Onsdag kl i Vasa Strategi från vision till handling Föreläsningen behandlar följande: Vad är vision, strategi, handlingsplan, hur hänger de ihop Exempel på hur man med systematik bryter ned och kommer över från Vision-strategi till handlingsplan Ger exempel och olika infallsvinklar hur man bryter upp i handlingsplaner för kund, process, lärande/utveckling osv. Föreläsare: Björn West Onsdag kl i Vasa Eget ledarskap att leda sig själv och andra Utbildningen utgår från att söka svar på frågan: Vad är framgångsrikt ledarskap? Målsättningen är att deltagarna skall lära sig hur de kan få sig själva och sina medarbetare till att åstadkomma bättre resultat och få alla att trivas på arbetet. Vi diskuterar bland annat om olika motivationsfaktorer, feed-back och beslutsfattande. Föreläsare: Rafael Frans Onsdag kl i Vasa

6 Kommunikation och växelverkan Möten kan fungera som meningsfulla verktyg för ett mer effektivt och engagerat arbete. Målet med kursen är att identifiera olika sätt man kan använda i kommunikation och växelverkan med andra, så att mötena leder till gemensamma mål, inbjuder till meningsutbyte och ger resultat och tillväxt. Föreläsare: Carola Gerlin-Lindholm Onsdag kl i Närpes Coachande ledarskap 3Hur kan jag få mina medarbetare att villigt göra det som förväntas av dem med eget ansvar och förbindelse till uppgiften? Föreläsningen är riktad till dig som vill bli bättre på att leda mänskor och att locka fram det bästa hos dina medarbetare. Coachning är ett sätt att effektivt stärka och uppmuntra mänskor att hitta sina egna svar och lösningar och stödja dem för att skrida till nödvändiga åtgärder. Som coachande ledare är du inte alltid i din expertroll, snarare är du en katalysator för förändring hos andra. Under dagen får du många praktiska tips och konkreta verktyg som du genast kan ta i bruk i din arbetsvardag; vid möten, utvecklingssamtal och dagliga dialoger, bl.a.: -3 kraftfulla och klargörande frågor -3 vänd problem till målsättning -3 närvaro -3 hur skapa förtroende Föreläsare: Pia Ullberg, ledarskapscoach, gracia coaching Onsdag kl i Jakobstad

7 Läsa och förstå bokslut Vi går igenom den information som finns i resultat och balansräkning samt bokslutet. Vi granskar var och hur den verksamhet vi bedriver och de åtgärder vi vidtar påverkar och syns i företagets resultat och ställning. Vi ser t ex på omsättningen, inköp varor, material och tjänster, lagret, personalkostnader, rörelsevinst, balansräkningens tillgångar, skulder och egna kapital. Vi går även igenom vad man ser på i en bokslutsanalys, vad olika nyckeltal beskriver. Vi gör skillnad på externa och interna bokslut. Målsättningen är skapa bättre förståelse för sambandet mellan ekonomisk aktivitet och hur den redovisas i bokslutet. att man skall kunna se och förstå vilken information som döljer sig i siffrorna. Föreläsare: Per Vilén Onsdag kl i Jakobstad Kundrelationer i fokus Kundrelationernas betydelse för en framgångsrik verksamhet är numera närmast en självklarhet. Men världen förändras. Morgondagens kunder ställer helt andra krav på delaktighet, tillgänglighet och service. Vart är då kunden på väg? Vilka trender kan vi se redan idag? Vilka blir konsekvenserna för företag och organisationer som vill stärka sina kundrelationer? Och inte minst hur gör andra företag? Under inspirerande ledning av Ralf Blomqvist rätar vi ut frågetecknen. Nu individualism, medskapande och kontexter: Kundens förnyade roll i strategiarbetet Morgondagens kundrelationer trender och tendenser Praktiska tips kring hur du förbättrar dialogen med dina kunder Föreläsare: Ralf Blomqvist Onsdag kl i Vasa

8 Personalutveckling som konkurrensfördel Vi lever i kunskapssamhället och där är personalens kompetens och kunnande organisationernas viktigaste konkurrensmedel. Vi är medvetna om det men tyvärr syns det alltför sällan i verksamheten. Det satsas ännu mer resurser på att underhålla maskinpark och programvara än på att underhålla personalens utveckling. Förutom ökning av sakkunnande ökar vi genom personalutveckling samarbete, effektivitet, välmående och innovativitet. Potentialen är stor eftersom vi i dag bara tar vara på en liten del av personalens resurs i form av kompetens, samtidigt som vi överutnyttjar deras resurser i form av ork och tid. Personal som har uppdaterad kompetens, som mår bra och är motiverad, ökar organisationens konkurrensfördel i form av expertis, bättre kvalitet och effektivitet, bra service, och nytänkande i arbetet. Utbildningdagens mål är att öka din förståelse för den roll personalens kompetens har i organisationens konkurrensfördel och att ge dig konkreta verktyg och idéer för att utveckla din organisations personalutvecklingsverksamhet. Föreläsare: Tua Herrgård Onsdag kl i Närpes

9 Våren 2014 Projektledning Hur planerar man och genomför utvecklingsprojekt? Olika slag av projekt, projektets faser samt projektledarens roll med inslag av praktiska exempel och verktyg. Föreläsare: Harriet Bystedt Onsdag kl i Vasa Lean i praktiken Kursen ger en bra överblick i LEAN filosofi och dess grundpelare ss. grundvärden, principer och spelregler. Vi lär oss och övar i praktiken om några grundläggande LEAN-verktyg ss. 5S, 7+1 slöseri samt PDCA-principen. Kursen hjälper dig att eliminera olika typer av slöseri i din egen organisation och gör dig medveten om olika förbättrings- och utvecklingsmöjligheterna i verksamhetsprocesserna. Föreläsare: Marianne Fäldén Onsdag kl i Jakobstad Styrelsearbete i små- och medelstora företag Styrelsearbete i små och medelstora företag Österbottens framtid är starkt beroende av de små och medelstora företagens framgångar. Framgångsrikt styrelsearbete främjar affärsverksamheten och företagets utveckling. En ändamålsenligt sammansatt och kunnig styrelse ger det stöd och den kraft som företaget behöver i olika utvecklingsfaser. Styrelsen ses idag som en viktig resurs för företaget. Styrelsemedlemmarna tillför kunnande, erfarenhet och kontaktnät. Därför är det viktigt att eftersträva ett styrelsearbete som är välorganiserat och systematiskt. Föreläsare: Kaj Rönnlund Onsdag kl i Vasa

10 Förändringsarbete och konflikter Förändring och konflikter är naturliga delar av arbetsmiljön och båda kan skapa turbulens i form av tex osäkerhet och missnöje. Därför är det viktigt att veta hur man ska leda förändring och hantera konflikter. Ledare bör känna till hur människor reagerar på förändring, hur förändringsprocessen ser ut samt hur man kan handskas med motstånd mot förändring.. I strävan efter förändring händer det tex. lätt att vi förlorar värdefull kompetens, fungerande nätverk och effektiva processer. En lyckad och hållbar förändring är alltid en balans mellan nytt och kontinuitet. Förändring är också ofta kopplad till konflikter. Det gäller att veta hur man ska förstå sig på konflikter, hur man i olika situationer ska hantera olika typer av konflikter och hur man som ledare kan medla i konfliktsituationer. Både förändring och konflikter kan föra med sig mycket positivt som vi också bör beakta. Utbildningsdagens mål är att deltagarna ska få konkreta verktyg och idéer för hur de på bästa möjliga sätt kan leda förändring och hantera konflikter. Du förstår din roll som ledare, du kan och du vill leda både förändring och konflikter Föreläsare: Tua Herrgård & Annika Tidström Onsdag kl i Vasa Framgång genom nätverk Våra mångsidiga och flexibla nervnätverk hjälper oss att blir framgångsrika både till det dagliga levernet och förbereder oss genom förväntningar på det kommande. Svampen med sina stora och uthålliga underjordiska nätverk möjliggör både sitt eget liv och många andras genom sina nätverk. Vad är några av de intressanta sambanden mellan dessa nätverk och olika sociala nätverk och affärsnätverk? Vad kunde vara konkreta, praktiska sätt att bygga egna nätverk för att nå framgång? Föreläsare: Carola Gerlin-Lindholm Onsdag kl i Jakobstad

11 Professionell kommunikation för företagare och ledare Effektiv och strategisk kommunikation. Kommunikationen som en del av effektivt ledarskap och företagets image. Grunderna i extern och intern kommunikation. Vilka kanaler ska vi välja? Hur hantera sociala medier? Kommunikation mellan människor. Hur ska jag hantera olika sorters människor med olika bakgrund? Hur kan jag säkerställa att budskapet går fram? Hur uppträder jag professionellt och trovärdigt? Nyhetslogik och det säljande budskapet. Hur fungerar massmedia? Varför blir en sak en nyhet och en annan inte? Hur ska jag formulera mig för att uppnå önskad effekt? Praktiska övningar i 4-5 grupper. Planering av kommunikation i olika situationer. Presentation och genomgång av övningarna. Feedback. Avslutning. Föreläsare: Elli Flen Tisdag kl i Närpes Välmående personal i framgångsrika organisationer Kursen klargör den holistiska, helhetsmässiga människosynen och hur de olika dimensionerna (den fysiska, den mentala, den emotionella och den andliga dimensionen) påverkar vårt välmående och balans. Kursen klargör också hur personalens välmående stöder organisationens framgång och resultat samt hur vi kan skapa vitala, kreativa och välmående arbetsplatser. Föreläsare: Marianne Fäldén Onsdag kl i Vasa Att leda försäljning 3Choosing competitive segment 3Building multiple value chains 3Systematic way for successful partner selection and 3 Ideal Partner Profile *Offer good value proposition paint an attractive, true picture Föreläsningen hålls på engelska men frågor kan ställas på svenska, finska eller engelska. Föreläsare: Pertti Rajamäki Onsdag kl i Vasa

12 Föreläsare Ralf Blomqvist Ralf har i 20 år verkat som rådgivare åt företag och organisationer i frågor som rör kunddriven verksamhetsutveckling. Efter studier på handelshögskolorna i Göteborg och Helsingfors introducerade han begreppet Relationsmarknadsföring i Norden som medförfattare till boken med samma namn (1993). Boken blev snabbt ett referensverk inom området och har till dags dato sålts i drygt exemplar. Ralf är även medförfattare till en rad andra böcker inom bl. a. kundrelationer och kvalitetsarbete. Ralf är flitigt anlitad som föredragshållare och utbildare både inom privat och offentlig sektor. Han föreläser även sedan många år regelbundet på KTH Executive School. Harriet Bystedt Harriet Bystedt jobbar på Yrkesakademin som projektchef och har erfarenhet av att planera och genomföra utvecklingsprojekt främst inom offentlig förvaltning och utbildning. Elli Flén Elli Flén är kommunikationskonsult, specialiserad på medieträning och kriskommunikation. Hon har tidigare jobbat som specialmedarbetare för försvarsministern, presschef för OSSE i Kosovo, som informatör på försvarsmakten och som nyhetsreporter på YLE:s tvnyheter.

13 Rafael Frans Politices magister Rafael Frans äger och driver Raffinato Ab. Rafael har en mångsidig utbildning och en bred erfarenhetsbas att stå på. Han har genomgått IBM:s krävande utbildningsprogram för försäljare i USA, Markkinointi-instituuttis utbildningsprogram för marknadsledning och flera andra kurser, där ledarskap, kommunikation och presentationsteknik har stått i fokus. Rafael har gedigen erfarenhet av personalutbildning och hans kurser i ledarskap, kommunikation, serviceutveckling, försäljning och presentationsteknik har rönt stor uppskattning bland kursdeltagare i både Finland och Sverige. Marianne Fäldén Jag är DI, NLP-Master och Qigong-instruktör samt privatföretagare. har över 20 års erfarenhet av verksamhetsutveckling inom kvalitets-, miljö- och säkerhetssystem.har dragit flera holistiska ledarskapsutbildningar (strategiarbete, målstyrning, processbeskrivningar, självkännedom) samt personalutbildningar inom kommunikation, konflikthantering, positivt tänkande, inlärning och välmående. Tua Herrgård Jag är Tua Herrgård, pedagog och ekonomie doktor med ledarskap och kunskapsledning som specialitet. Det tysta erfarenhetskunnandet och hur vi delar med oss av det, har blivit min hjärtesak. Jag har över 20 års erfarenhet som utbildare och har utbildat allt från universitetsstuderande till företagsledare, förmän, handledare och vårdpersonal. Resultatet av min forskning och de praktiska erfarenheterna är diskussionsspelet KNOW-HOW, ett verktyg som jag använder vid handledning och för spridning av tyst kunnande i grupper.

14 Carola Lindholm-Gerlin Carola Lindholm-Gerlin är en omtyckt ledarskapskonsult och certifierad coach (ACC). Hon har lång erfarenhet av organisationsutveckling, konflikthantering och kommunikation, och arbetar gärna med företag och organisationer i förändring. Pertti Rajamäki Pertti Rajamäki har de senaste åtta åren fungerat som regionchef för Vacon Plc i Asien, varav de tre senaste åren som verkställande direktör för Vacon China. Hans primära uppgift har varit att ansvara för val och utveckling av försäljningskanaler, samt val och utbildning av lokala partners. På basen av dessa och tidigare erfarenheter har Pertti skapat Vacons Ideal Partner Profile -modell. Tack vare modellen har Vacon i snabb takt kunnat penetrera och etablera sig på nya marknader. Pertti har tidigare arbetat med affärsutveckling bl.a. för Wärtsilä, Rados, Tellabs och Abloy-Security. Kaj Rönnlund Kaj Rönnlund graduated from HANKEN, the Swedish School of Economics and Business Administration in Vaasa, Finland. He has a background as an entrepreneur in the investment management business, and besides Finland he has also worked in Sweden, Switzerland and Germany. Today Rönnlund works as an investor and board member in different companies. He has played an important role in successful start-ups as There Corporation, Fixura and The Switch.

15 Annika Tidström Jag är Annika Tidström, trebarnsmamma, docent, ED och forskardoktor på Institutionen för Ledarskap, Vasa Universitet. Under 13 års tid har jag regelbundet pratat om konflikter. Jag har utbildat ledare, förmän och arbetstagare i både små och stora organisationer och företag. Jag har gjort konfliktundersökningar och coachat i konfliktsituationer. Jag är också specialiserad på sk TYKY-föreläsningar om konflikter för hela personalen. Pia Ullberg Pia Ullberg har över 20 års erfarenhet av utbildning och coachning inom olika sektorer. Hon har en längre tid jobbat som ledare och förman inom Cancerorganisationerna. Under de senaste 11 åren har hon fungerat som föreläsare i ledarskap och coachat individer i personligt ledarskap och uppnående av mål. Hennes specialområden innefattar att leda sig själv och att leda andra med coachning som metod inom ledarskap. Hon har speciellt fått respons på hennes sätt att motivera och entusiasmera mänskor att hitta sina egna styrkor och resurser och att också börja använda dem. Per Vilén EM från Hanken i Vasa, bokföringsbyråföretagare sedan 1989, föreläst sedan tidigt 90-tal. Målgruppen har övervägande varit företagare och blivande företagare. Föreläsningsämnen är och har varit start eget, bokföring, bokslut, skatter och skatteplanering, företagsadministration/ledning, personaladministration, företags- och affärsjuridik, generationsväxling och annat som kan intressera företagare inom redovisning och administration.

16 Reidar Wasenius Reidar Wasenius hjälper människor i arbetslivet att orka och uppnå goda resultat med hjälp av hjärnträning och moderna digitala verktyg. Han har fungerat som lärare och utbildare sedan Bland hans tidigare arbetsgivare finns bl.a. Samsung, Nokia, Digital Equipment Corporation, TEKES, Rundradion och andra mediebolag. Han har fungerat som ledare för medianomutbildningen vid Arcada och hållit kurser och föreläsningar i flera andra skolor och högskolor Reidar är en ofta anlitad sakkunnig i massmedia. Hans senaste bok Sosiaalinen media osana yrityksen arkea har getts ut av Helsingforsnejdens handelskammare. Reidar är den finländare vars röst hörs av flest människor - i VR:s tåg och även i din telefon varje vecka. Björn West Björn West är Vasabo och Ekonomi Magister från Hanken i Vasa, med inriktning på marknadsföring. Han är även doktorand med ett forskningsintresse i strategiska förändringar. Företagsekonomi med tyngdpunkt på strategisk utveckling och strategiska förändringsprocesser, marknadsföring samt personlig försäljning är Björns styrka och intresseområden. Han har över 30 års erfarenhet av detta, både från näringslivet och från utbildningssidan. Han har jobbat med ledande uppgifter inom båt- och motorförsäljningsbranschen, försäkringsbranschen, franchising samt inom utbildning. Han utbildar både studerande och företag med personal i ämnet och fungerar dessutom som aktiv styrelsemedlem samt som medlem av externa ledningsgrupper för flertalet företag. Inom ramen för sitt företag Indeco, grundat 1998, fungerar Björn som företagsekonomisk konsult för företag av olika storlekar inom ett stort flertal branscher i Österbotten. Utanför livet som doktorand, utbildare och konsult, hittar man även Björn på sjön han ägnar gärna sin fritid åt båt- och skärgårdsliv.

17 Möjlighet till examen Är du intresserad av att delta i Ledarskapsforum och samtidigt avlägga en examen eller delar ur en examen, t.ex: Yrkesexamen i försäljning Utbildning för dig som har försäljning och kundservice som huvuduppgift samt företagare som vill utveckla eget företags verksamhet inom försäljning. Anmälan och info: tfn Yrkesexamen för företagare Kommer du inom kort att överta ett befintligt företag eller har du redan företag och vill utveckla verksamheten? Utbildningen stöder både nya och etablerade företagare. Anmälan och info: tfn Specialyrkesexamen i företagsledning & Utveckla ditt ledarskap och din kondition Har du ägt eller lett ett mindre företag i några års tid? Kom med och vidareutveckla företagets verksamhet utgående från företagets vision, strategi, tillväxtmöjligheter och lönsamhet. Anmälan och info: tfn Specialyrkesexamen i ledarskap & Utveckla ditt ledarskap och din kondition Leder du en enhet inom den privata eller offentliga sektorn? Utveckla den egna enheten samtidigt som du utvecklas som person och ledare. Anmälan och info: tfn Specialyrkesexamen för företagsrådgivare Jobbar du som företagsrådgivare och är intresserad att utveckla både ditt eget kunnande samt de tjänster ni erbjuder till företag? Då är den här utbildningen för dig! Anmälan och info: tfn eller tfn Se information om flera yrkes- och specialyrkesexamina på under utbildning för vuxna.

18 Anteckningar

19 Anteckningar

20 M Itella Posten Ab Enheten i Vasa // Kungsgårdsvägen 30 A Vasa Enheten i Närpes // Ängskullsvägen Närpes st Enheten i Pedersöre // Sursikvägen Bennäs Enheten i Jakobstad // Sofiedahlsgatan Jakobstad Telefon växel // E-post // Internet // Tryck: FRAM 2014

Ledarskapsforum PRO. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2013 2014

Ledarskapsforum PRO. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2013 2014 Ledarskapsforum PRO en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2013 2014 På tre orter: Vasa, Jakobstad och Närpes och på www.facebook.com/ledarskapsforum VUXENUTBILDNINGSCENTER Ledarskapsforum PRO

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

Ledarskapsforum. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2012 2013

Ledarskapsforum. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2012 2013 Ledarskapsforum en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2012 2013 På tre orter: Vasa, Jakobstad och Närpes och på www.facebook.com/ledarskapsforum VUXENUTBILDNINGSCENTER Ledarskapsforum en arena

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Consultus Management Institute

Consultus Management Institute Ta ledarskapet till nästa nivå Genom programmet vill vi att erbjuda möjlighet till nya perspektiv, bidra till affärskritisk kompetens samt ytterligare stärka dig i din professionella roll som ledare. Vi

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009

Chefs- och ledarskapspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunstyrelsen 30 jan 2009 Södertälje kommuns chefspolicy omfattar fyra delar Din mission som chef i en demokrati. Förmågor, egenskaper och attityder. Ditt konkreta

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus

NLP PRACTITIONER. Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2015 NLP PRACTITIONER Med ditt personliga ledarskap och din utveckling i fokus En INLPTA - certifierad utbildning, 5 långhelger, 15 dagar Vill du

Läs mer

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY

CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY CHEFS OCH LEDARSKAPSPOLICY Vår verksamhetsidé Vi är många som jobbar på Eksjö kommun ungefär 1600 medarbetare och vår främsta uppgift är att tillhandahålla den service som alla behöver för att leva ett

Läs mer

HR-nätverket Stockholm

HR-nätverket Stockholm Program hösten 2012 Ny internationell standard för bedömningstjänster i arbetslivet - ISO 10667 Maria Åkerlund & Anders Sjöberg Tid: 30 augusti, 2012, kl 9.00 12.00, frukost serveras från 8.30 Plats: Kungliga

Läs mer

www.chps.se www.capicom.se

www.chps.se www.capicom.se Hela vår verksamhet bygger på vetenskaplig forskning kring kommunikation och förändringsarbeten. I jämförande studier inom olika vetenskapliga fält, som pedagogik, psykologi, förhandling, försäljning och

Läs mer

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB

Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB www.smab.se Fiskenytt Sommaren 2010 Nyhetsbrev från SMAB Sälj & Marknadsutveckling AB Innehåll: Tankar från bryggan Efterfrågan på Säljutbildningar ökar Läkemedelsföretag använder Profilkursen Säljarna

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Ledarskapsforum. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2015 2016

Ledarskapsforum. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2015 2016 Ledarskapsforum en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2015 2016 På tre orter: Vasa, Jakobstad och Närpes och på www.facebook.com/ledarskapsforum samt på LinkedIn. VUXENUTBILDNINGSCENTER Ledarskapsforum

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Handledning för studiecirkel

Handledning för studiecirkel Handledning för studiecirkel Planering av cirkeln Som samordnare och cirkelledare är det din uppgift att tillsammans med gruppen sätta upp ramarna för träffarna och föra dem framåt. Här presenteras ett

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA

THE HUMAN ELEMENT (THE) DELTAGARNYTTA THE HUMAN ELEMENT (THE) Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online

AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR. AnnCatrin Hansson Utveckling Online AKTUELLA KURSER & FÖRELÄSNINGAR AnnCatrin Hansson Utveckling Online Vägen till framgång! Välkommen! Här finns alla aktuella kurser/utbildningar och föreläsningar. Kurserna och utbildningarna sker antingen

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2

CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 CHEFENS KOMMUNIKATIONSVERKTYG VERSION 2.2 Nordisk Kommunikation AB Olof Palmes gata 13 SE 111 37 Stockholm T +46 8 612 5550 F +46 8 612 5559 info@nordisk-kommunikation.com www.nordisk-kommunikation.se

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING PlanB s utbildning Processkonsult med systemteoretisk inriktning

Läs mer

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på

Ny i HR-rollen 1. Ny i HR-rollen. Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Ny i HR-rollen Detta måste du ha koll på Ny i HR-rollen 1 Innehåll Sida 2 Inledning 3 Förväntningar på HR-rollen 4 Så, var ska man börja? 5 En HR-modell i fyra nivåer 6 Förstå organisationen

Läs mer

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach

Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach erbjuder utbildning till Certifierad Verksamhets- och Ledarskapscoach - ett coachande förhållnings- och arbetssätt inom organisationer Vilket avtryck vill jag göra som ledare? Hur antar jag ett coachande

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012.

NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner med INLPTA Certifikat Höstterminen 2012. NLP Practitioner kurs För personligt ledarskap och utveckling En internationellt certifierad kurs 4 långhelger, 16 dagar Vill du: Kommunicera bättre

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer

mitt mitt LIV LIV En kurs för kvinnor som vill skapa balans i sitt liv.

mitt mitt LIV LIV En kurs för kvinnor som vill skapa balans i sitt liv. mitt LIV För mer information, kontakta: Eva Hellgren, telefon 031-12 89 77. E-post 128977@telia.com Katarina Modig, telefon 0709-40 08 40. E-post katarina.modig@powerpartner.se mitt LIV En kurs för kvinnor

Läs mer

Företagspresentation

Företagspresentation Företagspresentation delaktighet Medarbetare information kunskap kompetens komplex försäljning enkel försäljning Strategiskt Inköp hälsa vision målbild syfte mål strategi effektivitet lönsamhet Varför

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län

Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Kurs- och seminarieutbud för projektet Kompetensutveckling av eventoch evenemangsarrangörer i Kalmar och Kronobergs län Projektledning, ledarskap och affärsutveckling Evenemangsutveckling Målgrupp: Till

Läs mer

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag.

Affärstillväxt. Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Affärstillväxt Ett utvecklingsprogram för företagsledningar i små och medelstora företag. Bakgrund Norra Sveriges näringsliv består till största delen av några stora basindustri företag och offentliga

Läs mer

HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation?

HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation? Styrkebaserad Lean i praktiken HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation? När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer möjliggörs storverk. När ledningens

Läs mer

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013

Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 2012-09-19 Programutkast för Utbildning av mellanchefer (MCU) 2013 Utbildning av mellanchefer/arbetsledare på scenkonstinstitutionerna 2013 Mellanchefsrollen är speciell: Att både ha ansvaret för resultat

Läs mer

INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2014.

INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2014. INLPTA Certifierad NLP - Practitioner utbildning Hösten 2014. NLP PRACTITIONER För personligt ledarskap och utveckling En INLPTA - certifierad utbildning, 4 långhelger, 16 dagar Vill du Kommunicera bättre

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta

THE. The Human Element. Deltagarnytta THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning?

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Management Då är det här rätt utbildning för dig... 40 sp CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID

Läs mer

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB

TOP PERFORMANCE. Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram. Piku AB TOP PERFORMANCE Ledningsgruppsutveckling 2013-2014 Pikudesign - Grundprogram Hur väl fungerar din ledningsgrupp som team? Hur effektiva är era möten? Är ledningsgruppen det strategiska verktyg som du behöver?

Läs mer

Chefs- och ledarskapspolicy

Chefs- och ledarskapspolicy Chefs- och ledarskapspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-15 1. Inledning Denna policy vänder sig till dig som är chef eller vill bli chef i Eksjö kommun. Syftet är att du tydligt ska veta utifrån

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP?

VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? VAD ÄR MENTORSKAP? INTRODUKTION VAD ÄR EN MENTOR OCH VAD INNEBÄR MENTORSKAP? Mentorskap och coachning MENTORSKAP ATT BYGGA EN RELATION VARFÖR MENTORSKAP? Introduktion Mentorskap handlar om att bygga en

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare,

FÖRETAGSPRESENTATION. Octagon Development är ett. konsultbolag med fokus. arbeta med företagsledare, Octagon Development är ett konsultbolag med fokus på att arbeta med företagsledare, styrelse eller ledningsgrupper. Vi kan under kort eller lång tid verka i företag som en resurs, antingen i en vakant

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll

VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB. AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder. Innehåll sid 1/9 VÄLKOMMEN TILL AoSu - AFFÄRS- OCH SÄLJUTVECKLING AB AoSu är ett konsultföretag som tillsammans med sina kunder identifierar och tydliggör förbättringsbehov samt planerar, genomför och följer upp

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Socionomyrket är fantastiskt vi citerar gärna ett blogginlägg från en socialsekreterare. Om ni bara visste hur mycket

Läs mer

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens

AMP- Ability Management Program Investering i kompetens AMP- Ability Management Program Investering i kompetens Genom att investera i kompetens för chefer kommer dessa via AMP genomföra förändringsarbeten som resulterar i värden större än investeringskostnaden,

Läs mer

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö.

Personalpolicy. Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Personalpolicy Finströms kommuns arbetsplatser präglas av engagerade och kompetenta medarbetare och ledare samt en god arbetsmiljö. Kommunens vision Finströms kommuns grundläggande uppgift är att ge finströmarna

Läs mer

Utvecklas genom lärande samtal. Utbildningar för skolutveckling.

Utvecklas genom lärande samtal. Utbildningar för skolutveckling. Utvecklas genom lärande samtal Utbildningar för skolutveckling. Pilou AB Pilou är ett namn som sammanfattar vad vi står för. Process i lärande och utveckling. Företaget startades 2006 och stödjer företag,

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

Modern och innovativ skolutveckling

Modern och innovativ skolutveckling Modern och innovativ skolutveckling Förändringsledning, kunskapsutveckling och systematik i digitala lärmiljöer Ett utbildningsprogram för skolledare och nyckelpersoner Välkommen till 4 dagar med TÄNK

Läs mer

Prestation Resultat Potential

Prestation Resultat Potential Arbetsblad Prestation Resultat Potential Ett arbetsblad för att bedöma och skapa dialog om prestation, resultat och potential. Arbetsblad Prestation, resultat och potential För att bedöma prestation och

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång

Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Ditt professionella rykte är din främsta tillgång Namn: Erik Fors-Andrée Ditt professionella rykte Erik är en driven visionär, inspirerande ledare och genomförare som med sitt brinnande engagemang får

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G

S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G S T Ö D Å T F Ö R E T A G I T I L L V Ä X T O C H F Ö R Ä N D R I N G Vi har världens roligaste uppdrag! När våra kunder är framgångsrika har vi lyckats. Vårt arbete går ut på att hjälpa ambitiösa organisationer

Läs mer

Djursjukvården en bransch i utveckling

Djursjukvården en bransch i utveckling Djursjukvården en bransch i utveckling Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 september TALARE SLA Skogs- och Lantarbetsgivareförbundet Katarina Novák Regiondjursjukhuset Strömsholm Anders Thunberg

Läs mer

Böcker, e-böcker och föreläsningar. av John Steinberg

Böcker, e-böcker och föreläsningar. av John Steinberg Böcker, e-böcker och föreläsningar av John Steinberg Böcker, e-böcker, pdf-böcker av John Steinberg finns hos de flesta e-bokhandlare, till exempel Adlibris, Bokus och Bokon uppdelade på följande sätt:

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Time Cares tjänsteerbjudande

Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Cares tjänsteerbjudande Time Care tjänsteerbjudande Hur utbildar och stöttar vi våra chefer att leda verksamheter där varje krona har en berättelse och varje minut ett

Läs mer

Framförhandlade föreläsningar

Framförhandlade föreläsningar - - - - Framförhandlade föreläsningar På föjande sidor listar vi färdiga föreläsningsalternativ från regionen. De är förberedda på att föreläsa vid behov om det ämnet som är beskrivet i texterna. Vi har

Läs mer

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC

Avsnitt 1 - Träna på grunderna i NVC Öppet fördjupningsprogram i NVC i Stockholm 2015 Nu för andra året erbjuder vi ett program med stor flexibilitet och där du som deltagare kan välja träningsavsnitt utifrån dina behov och intressen. Vi

Läs mer

Kommunikation för bättre ledarskap

Kommunikation för bättre ledarskap Kommunikation för bättre ledarskap Lönsamma och livskraftiga företag med medarbetare som jobbar mot gemensamma mål och som mår bra skapas av medvetna, lyhörda och tydliga chefer. För att nå dit är det

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor

THE HUMAN ELEMENT THE DELTAGARNYTTA. Eftersom organisationer består av människor THE HUMAN ELEMENT THE Programmet The Human Element tar fasta på utvecklingskraften inom människor. En ökad självkänsla leder till en ökad förmåga att använda sig själv i samspelet med andra vilket i sin

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna!

Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Kompetensloggboken Namn: Program: Studieår: Kontakt: Lycka till med studierna! Att använda din kompetensloggbok Under hela din studietid kommer du att samla på dig en mängd värdefull kompetens i form av

Läs mer

Vi hjälper dig att utveckla personalen!

Vi hjälper dig att utveckla personalen! Vi hjälper dig att utveckla personalen! ActivPersonalutveckling Snurrar hjulen för fort? Går du i samma fotspår? Vill du bli tydligare som ledare? Vill du utveckla ett ledarbeteende som består? Lång erfarenhet

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation?

HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation? Styrkebaserad Lean i praktiken 2 dagar 30-31 maj 2012 HUR skapa och leda en styrkebaserad Lean organisation? När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer möjliggörs

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar

Chef inom tandvård. Din roll och funktion för effektiv styrning. Framgångsrik verksamhetsutveckling. Verktyg och praktik! Lär av andras framgångar Framgångsrik verksamhetsutveckling Chef inom tandvård Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 september 2010 TALARE FRÅN Folktandvården Uppsala Henrik Raber Folktandvården Stockholm Peter Lundholm

Läs mer

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t

rev ere Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede s e e r e f l e c t a c t rev ere s e e r e f l e c t a c t Utmaningsdrivet förbättringsarbete Utveckla arbetssätt och ledarskap Revere AB Joakim Hillberg Pia Anhede Syftet Syftet med nedan beskrivna program är att etablera arbetssätt,

Läs mer

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat

Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Ledarskap för ökat resultat VÄLKOMMEN! Varmt välkommen till kursen Ledarskap för ökat resultat! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och

Läs mer

Om mentorskap. Soroptimisternas Unionsmöte

Om mentorskap. Soroptimisternas Unionsmöte Om mentorskap Soroptimisternas Unionsmöte Luleå den 10 april 2011 Mona Odhnoff Sundström Moderna mentorskapet Tidigare kunskapsöverföring Nu - lärande process Båda deltagare utvecklas Mentorn tränad i

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Ledarskapsutbildning 5 dagar

Ledarskapsutbildning 5 dagar Ledarskapsutbildning 5 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN

NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN NYA TIDER KRÄVER NYTT LEDARSKAP I VÅRDEN LIV HJÄLPER DIG BLI EN MER EFFEKTIV LEDARE En bra ledare är stödjande, ansvarstagande och tydlig i sin kommunikation. Han eller hon utvecklar dessutom bättre patientkontakter.

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå. LinkedInexpert.se 1

Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå. LinkedInexpert.se 1 Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå LinkedInexpert.se 1 Bra sätt att använda LinkedIn Innehållsförteckning Många möjligheter med LinkedIn Historiskt sätt är LinkedIn känt för

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer