Ledarskapsforum PRO. en arena för dig som vill utvecklas som ledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskapsforum PRO. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2014 2015"

Transkript

1 Ledarskapsforum PRO en arena för dig som vill utvecklas som ledare På tre orter: Vasa, Jakobstad och Närpes och på samt på LinkedIn. VUXENUTBILDNINGSCENTER

2 Ledarskapsforum PRO Ledarskapsforum PRO är en professionell arena för ledarskapsutveckling i hela Österbotten. Vår ambition är att betjäna företag och organisationer med praktisk och relevant kunskap om ledarskap. Tillsammans med deltagare och vår samlade expertis erbjuder Ledarskapsforum ett nätverk för utbyte av erfarenheter och möjlighet till nya professionella kontakter. Med Ledarskapsforum PRO fortsätter vi att utveckla Österbotten med ett gott ledarskap.

3 Ledarskapsforum PRO en arena för dig som vill utvecklas som ledare Syftet med ledarskapsforumet är att du som deltagare ska få stöd i ditt arbete som ledare. Du kan delta i ett eller flera föreläsningstillfällen eller i hela föreläsningsserien. Du får intyg över deltagande i enskilda dagar. Vill du ha intyg över genomgånget Ledarskapsutvecklingsprogram (LUP) bör du delta i 10 föreläsningar och göra och följa upp en plan hur du tänker utveckla dig själv som ledare. Föreläsningarna fungerar också som förberedande utbildning för avläggande av delar ur en yrkes- eller specialyrkesexamen. Omfattning // Ledarskapsforumet fördelar sig på 16 föreläsningsdagar under två terminer, du kan fritt välja vilka dagar du deltar. Deltar du i Ledarskapsutvecklingsprogrammet (LUP) eller avlägger en examen får du tillgång till föreläsningsmaterialet från alla 16 dagar på nätet. Pris // 95 /dag eller 270 /termin för Ledarskapsutvecklingsprogrammet (LUP). Plats // Föreläsningarna ordnas antingen i Vasa, Jakobstad eller vid Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes. Adress för föreläsningarna i Vasa och Jakobstad meddelas senare. För mer information // Johnny Forsman, tfn (Vasa) Carina Storhannus, tfn (Närpes) Linda Nygård, tfn (Jakobstad) Kim Byholm, tfn Anmälan // Senast en vecka innan kursstart om du anmäler dig till enskilda dagar. Anmäl dig till utbildningssekreteraren, tfn (06) eller Avbokningsavgift 50 (debiteras ej om avbokningen sker innan kursstart).

4 Program Hösten 2014 Föreläsningarna hålls kl Hjärnträning: Hur jag utvecklar min viljestyrka, Vasa Strategi från vision till handling, Vasa Eget ledarskap att leda sig själv och andra, Vasa Kommunikation och växelverkan, Närpes Coachande ledarskap, Jakobstad Läsa och förstå bokslut, Jakobstad Kundrelationer i fokus, Vasa Personalutveckling som konkurrensfördel, Närpes Våren 2015 Föreläsningarna hålls kl Projektledning, Vasa Lean i praktiken, Jakobstad Styrelsearbete i små- och medelstora företag, Vasa Förändringsarbete och konflikter, Vasa Framgång genom nätverk, Jakobstad Professionell kommunikation för företagare och ledare, Närpes Välmående personal i framgångsrika organisationer, Vasa Att leda försäljning, Vasa

5 Hösten 2014 Föreläsare Läs mera om alla föreläsare längre bak i broschyren. Hjärnträning: Hur jag utvecklar min viljestyrka Hur kan vi veta vad vi vill allra MEST, då vi vill göra, bli och få otaliga saker och tiden är begränsad? Vad MÅSTE vi göra? Fattar vi beslut på basis av rationella eller känslomässiga orsaker? Hur kan vi utveckla vår beslutfattningsförmåga? Vilka konkreta metoder och övningar kan man använda för att lyckas i arbetslivet? Föreläsare: Reidar Wasenius Onsdag kl i Vasa Strategi från vision till handling Föreläsningen behandlar följande: Vad är vision, strategi, handlingsplan, hur hänger de ihop Exempel på hur man med systematik bryter ned och kommer över från Vision-strategi till handlingsplan Ger exempel och olika infallsvinklar hur man bryter upp i handlingsplaner för kund, process, lärande/utveckling osv. Föreläsare: Björn West Onsdag kl i Vasa Eget ledarskap att leda sig själv och andra Utbildningen utgår från att söka svar på frågan: Vad är framgångsrikt ledarskap? Målsättningen är att deltagarna skall lära sig hur de kan få sig själva och sina medarbetare till att åstadkomma bättre resultat och få alla att trivas på arbetet. Vi diskuterar bland annat om olika motivationsfaktorer, feed-back och beslutsfattande. Föreläsare: Rafael Frans Onsdag kl i Vasa

6 Kommunikation och växelverkan Möten kan fungera som meningsfulla verktyg för ett mer effektivt och engagerat arbete. Målet med kursen är att identifiera olika sätt man kan använda i kommunikation och växelverkan med andra, så att mötena leder till gemensamma mål, inbjuder till meningsutbyte och ger resultat och tillväxt. Föreläsare: Carola Gerlin-Lindholm Onsdag kl i Närpes Coachande ledarskap 3Hur kan jag få mina medarbetare att villigt göra det som förväntas av dem med eget ansvar och förbindelse till uppgiften? Föreläsningen är riktad till dig som vill bli bättre på att leda mänskor och att locka fram det bästa hos dina medarbetare. Coachning är ett sätt att effektivt stärka och uppmuntra mänskor att hitta sina egna svar och lösningar och stödja dem för att skrida till nödvändiga åtgärder. Som coachande ledare är du inte alltid i din expertroll, snarare är du en katalysator för förändring hos andra. Under dagen får du många praktiska tips och konkreta verktyg som du genast kan ta i bruk i din arbetsvardag; vid möten, utvecklingssamtal och dagliga dialoger, bl.a.: -3 kraftfulla och klargörande frågor -3 vänd problem till målsättning -3 närvaro -3 hur skapa förtroende Föreläsare: Pia Ullberg, ledarskapscoach, gracia coaching Onsdag kl i Jakobstad

7 Läsa och förstå bokslut Vi går igenom den information som finns i resultat och balansräkning samt bokslutet. Vi granskar var och hur den verksamhet vi bedriver och de åtgärder vi vidtar påverkar och syns i företagets resultat och ställning. Vi ser t ex på omsättningen, inköp varor, material och tjänster, lagret, personalkostnader, rörelsevinst, balansräkningens tillgångar, skulder och egna kapital. Vi går även igenom vad man ser på i en bokslutsanalys, vad olika nyckeltal beskriver. Vi gör skillnad på externa och interna bokslut. Målsättningen är skapa bättre förståelse för sambandet mellan ekonomisk aktivitet och hur den redovisas i bokslutet. att man skall kunna se och förstå vilken information som döljer sig i siffrorna. Föreläsare: Per Vilén Onsdag kl i Jakobstad Kundrelationer i fokus Kundrelationernas betydelse för en framgångsrik verksamhet är numera närmast en självklarhet. Men världen förändras. Morgondagens kunder ställer helt andra krav på delaktighet, tillgänglighet och service. Vart är då kunden på väg? Vilka trender kan vi se redan idag? Vilka blir konsekvenserna för företag och organisationer som vill stärka sina kundrelationer? Och inte minst hur gör andra företag? Under inspirerande ledning av Ralf Blomqvist rätar vi ut frågetecknen. Nu individualism, medskapande och kontexter: Kundens förnyade roll i strategiarbetet Morgondagens kundrelationer trender och tendenser Praktiska tips kring hur du förbättrar dialogen med dina kunder Föreläsare: Ralf Blomqvist Onsdag kl i Vasa

8 Personalutveckling som konkurrensfördel Vi lever i kunskapssamhället och där är personalens kompetens och kunnande organisationernas viktigaste konkurrensmedel. Vi är medvetna om det men tyvärr syns det alltför sällan i verksamheten. Det satsas ännu mer resurser på att underhålla maskinpark och programvara än på att underhålla personalens utveckling. Förutom ökning av sakkunnande ökar vi genom personalutveckling samarbete, effektivitet, välmående och innovativitet. Potentialen är stor eftersom vi i dag bara tar vara på en liten del av personalens resurs i form av kompetens, samtidigt som vi överutnyttjar deras resurser i form av ork och tid. Personal som har uppdaterad kompetens, som mår bra och är motiverad, ökar organisationens konkurrensfördel i form av expertis, bättre kvalitet och effektivitet, bra service, och nytänkande i arbetet. Utbildningdagens mål är att öka din förståelse för den roll personalens kompetens har i organisationens konkurrensfördel och att ge dig konkreta verktyg och idéer för att utveckla din organisations personalutvecklingsverksamhet. Föreläsare: Tua Herrgård Onsdag kl i Närpes

9 Våren 2014 Projektledning Hur planerar man och genomför utvecklingsprojekt? Olika slag av projekt, projektets faser samt projektledarens roll med inslag av praktiska exempel och verktyg. Föreläsare: Harriet Bystedt Onsdag kl i Vasa Lean i praktiken Kursen ger en bra överblick i LEAN filosofi och dess grundpelare ss. grundvärden, principer och spelregler. Vi lär oss och övar i praktiken om några grundläggande LEAN-verktyg ss. 5S, 7+1 slöseri samt PDCA-principen. Kursen hjälper dig att eliminera olika typer av slöseri i din egen organisation och gör dig medveten om olika förbättrings- och utvecklingsmöjligheterna i verksamhetsprocesserna. Föreläsare: Marianne Fäldén Onsdag kl i Jakobstad Styrelsearbete i små- och medelstora företag Styrelsearbete i små och medelstora företag Österbottens framtid är starkt beroende av de små och medelstora företagens framgångar. Framgångsrikt styrelsearbete främjar affärsverksamheten och företagets utveckling. En ändamålsenligt sammansatt och kunnig styrelse ger det stöd och den kraft som företaget behöver i olika utvecklingsfaser. Styrelsen ses idag som en viktig resurs för företaget. Styrelsemedlemmarna tillför kunnande, erfarenhet och kontaktnät. Därför är det viktigt att eftersträva ett styrelsearbete som är välorganiserat och systematiskt. Föreläsare: Kaj Rönnlund Onsdag kl i Vasa

10 Förändringsarbete och konflikter Förändring och konflikter är naturliga delar av arbetsmiljön och båda kan skapa turbulens i form av tex osäkerhet och missnöje. Därför är det viktigt att veta hur man ska leda förändring och hantera konflikter. Ledare bör känna till hur människor reagerar på förändring, hur förändringsprocessen ser ut samt hur man kan handskas med motstånd mot förändring.. I strävan efter förändring händer det tex. lätt att vi förlorar värdefull kompetens, fungerande nätverk och effektiva processer. En lyckad och hållbar förändring är alltid en balans mellan nytt och kontinuitet. Förändring är också ofta kopplad till konflikter. Det gäller att veta hur man ska förstå sig på konflikter, hur man i olika situationer ska hantera olika typer av konflikter och hur man som ledare kan medla i konfliktsituationer. Både förändring och konflikter kan föra med sig mycket positivt som vi också bör beakta. Utbildningsdagens mål är att deltagarna ska få konkreta verktyg och idéer för hur de på bästa möjliga sätt kan leda förändring och hantera konflikter. Du förstår din roll som ledare, du kan och du vill leda både förändring och konflikter Föreläsare: Tua Herrgård & Annika Tidström Onsdag kl i Vasa Framgång genom nätverk Våra mångsidiga och flexibla nervnätverk hjälper oss att blir framgångsrika både till det dagliga levernet och förbereder oss genom förväntningar på det kommande. Svampen med sina stora och uthålliga underjordiska nätverk möjliggör både sitt eget liv och många andras genom sina nätverk. Vad är några av de intressanta sambanden mellan dessa nätverk och olika sociala nätverk och affärsnätverk? Vad kunde vara konkreta, praktiska sätt att bygga egna nätverk för att nå framgång? Föreläsare: Carola Gerlin-Lindholm Onsdag kl i Jakobstad

11 Professionell kommunikation för företagare och ledare Effektiv och strategisk kommunikation. Kommunikationen som en del av effektivt ledarskap och företagets image. Grunderna i extern och intern kommunikation. Vilka kanaler ska vi välja? Hur hantera sociala medier? Kommunikation mellan människor. Hur ska jag hantera olika sorters människor med olika bakgrund? Hur kan jag säkerställa att budskapet går fram? Hur uppträder jag professionellt och trovärdigt? Nyhetslogik och det säljande budskapet. Hur fungerar massmedia? Varför blir en sak en nyhet och en annan inte? Hur ska jag formulera mig för att uppnå önskad effekt? Praktiska övningar i 4-5 grupper. Planering av kommunikation i olika situationer. Presentation och genomgång av övningarna. Feedback. Avslutning. Föreläsare: Elli Flen Tisdag kl i Närpes Välmående personal i framgångsrika organisationer Kursen klargör den holistiska, helhetsmässiga människosynen och hur de olika dimensionerna (den fysiska, den mentala, den emotionella och den andliga dimensionen) påverkar vårt välmående och balans. Kursen klargör också hur personalens välmående stöder organisationens framgång och resultat samt hur vi kan skapa vitala, kreativa och välmående arbetsplatser. Föreläsare: Marianne Fäldén Onsdag kl i Vasa Att leda försäljning 3Choosing competitive segment 3Building multiple value chains 3Systematic way for successful partner selection and 3 Ideal Partner Profile *Offer good value proposition paint an attractive, true picture Föreläsningen hålls på engelska men frågor kan ställas på svenska, finska eller engelska. Föreläsare: Pertti Rajamäki Onsdag kl i Vasa

12 Föreläsare Ralf Blomqvist Ralf har i 20 år verkat som rådgivare åt företag och organisationer i frågor som rör kunddriven verksamhetsutveckling. Efter studier på handelshögskolorna i Göteborg och Helsingfors introducerade han begreppet Relationsmarknadsföring i Norden som medförfattare till boken med samma namn (1993). Boken blev snabbt ett referensverk inom området och har till dags dato sålts i drygt exemplar. Ralf är även medförfattare till en rad andra böcker inom bl. a. kundrelationer och kvalitetsarbete. Ralf är flitigt anlitad som föredragshållare och utbildare både inom privat och offentlig sektor. Han föreläser även sedan många år regelbundet på KTH Executive School. Harriet Bystedt Harriet Bystedt jobbar på Yrkesakademin som projektchef och har erfarenhet av att planera och genomföra utvecklingsprojekt främst inom offentlig förvaltning och utbildning. Elli Flén Elli Flén är kommunikationskonsult, specialiserad på medieträning och kriskommunikation. Hon har tidigare jobbat som specialmedarbetare för försvarsministern, presschef för OSSE i Kosovo, som informatör på försvarsmakten och som nyhetsreporter på YLE:s tvnyheter.

13 Rafael Frans Politices magister Rafael Frans äger och driver Raffinato Ab. Rafael har en mångsidig utbildning och en bred erfarenhetsbas att stå på. Han har genomgått IBM:s krävande utbildningsprogram för försäljare i USA, Markkinointi-instituuttis utbildningsprogram för marknadsledning och flera andra kurser, där ledarskap, kommunikation och presentationsteknik har stått i fokus. Rafael har gedigen erfarenhet av personalutbildning och hans kurser i ledarskap, kommunikation, serviceutveckling, försäljning och presentationsteknik har rönt stor uppskattning bland kursdeltagare i både Finland och Sverige. Marianne Fäldén Jag är DI, NLP-Master och Qigong-instruktör samt privatföretagare. har över 20 års erfarenhet av verksamhetsutveckling inom kvalitets-, miljö- och säkerhetssystem.har dragit flera holistiska ledarskapsutbildningar (strategiarbete, målstyrning, processbeskrivningar, självkännedom) samt personalutbildningar inom kommunikation, konflikthantering, positivt tänkande, inlärning och välmående. Tua Herrgård Jag är Tua Herrgård, pedagog och ekonomie doktor med ledarskap och kunskapsledning som specialitet. Det tysta erfarenhetskunnandet och hur vi delar med oss av det, har blivit min hjärtesak. Jag har över 20 års erfarenhet som utbildare och har utbildat allt från universitetsstuderande till företagsledare, förmän, handledare och vårdpersonal. Resultatet av min forskning och de praktiska erfarenheterna är diskussionsspelet KNOW-HOW, ett verktyg som jag använder vid handledning och för spridning av tyst kunnande i grupper.

14 Carola Lindholm-Gerlin Carola Lindholm-Gerlin är en omtyckt ledarskapskonsult och certifierad coach (ACC). Hon har lång erfarenhet av organisationsutveckling, konflikthantering och kommunikation, och arbetar gärna med företag och organisationer i förändring. Pertti Rajamäki Pertti Rajamäki har de senaste åtta åren fungerat som regionchef för Vacon Plc i Asien, varav de tre senaste åren som verkställande direktör för Vacon China. Hans primära uppgift har varit att ansvara för val och utveckling av försäljningskanaler, samt val och utbildning av lokala partners. På basen av dessa och tidigare erfarenheter har Pertti skapat Vacons Ideal Partner Profile -modell. Tack vare modellen har Vacon i snabb takt kunnat penetrera och etablera sig på nya marknader. Pertti har tidigare arbetat med affärsutveckling bl.a. för Wärtsilä, Rados, Tellabs och Abloy-Security. Kaj Rönnlund Kaj Rönnlund graduated from HANKEN, the Swedish School of Economics and Business Administration in Vaasa, Finland. He has a background as an entrepreneur in the investment management business, and besides Finland he has also worked in Sweden, Switzerland and Germany. Today Rönnlund works as an investor and board member in different companies. He has played an important role in successful start-ups as There Corporation, Fixura and The Switch.

15 Annika Tidström Jag är Annika Tidström, trebarnsmamma, docent, ED och forskardoktor på Institutionen för Ledarskap, Vasa Universitet. Under 13 års tid har jag regelbundet pratat om konflikter. Jag har utbildat ledare, förmän och arbetstagare i både små och stora organisationer och företag. Jag har gjort konfliktundersökningar och coachat i konfliktsituationer. Jag är också specialiserad på sk TYKY-föreläsningar om konflikter för hela personalen. Pia Ullberg Pia Ullberg har över 20 års erfarenhet av utbildning och coachning inom olika sektorer. Hon har en längre tid jobbat som ledare och förman inom Cancerorganisationerna. Under de senaste 11 åren har hon fungerat som föreläsare i ledarskap och coachat individer i personligt ledarskap och uppnående av mål. Hennes specialområden innefattar att leda sig själv och att leda andra med coachning som metod inom ledarskap. Hon har speciellt fått respons på hennes sätt att motivera och entusiasmera mänskor att hitta sina egna styrkor och resurser och att också börja använda dem. Per Vilén EM från Hanken i Vasa, bokföringsbyråföretagare sedan 1989, föreläst sedan tidigt 90-tal. Målgruppen har övervägande varit företagare och blivande företagare. Föreläsningsämnen är och har varit start eget, bokföring, bokslut, skatter och skatteplanering, företagsadministration/ledning, personaladministration, företags- och affärsjuridik, generationsväxling och annat som kan intressera företagare inom redovisning och administration.

16 Reidar Wasenius Reidar Wasenius hjälper människor i arbetslivet att orka och uppnå goda resultat med hjälp av hjärnträning och moderna digitala verktyg. Han har fungerat som lärare och utbildare sedan Bland hans tidigare arbetsgivare finns bl.a. Samsung, Nokia, Digital Equipment Corporation, TEKES, Rundradion och andra mediebolag. Han har fungerat som ledare för medianomutbildningen vid Arcada och hållit kurser och föreläsningar i flera andra skolor och högskolor Reidar är en ofta anlitad sakkunnig i massmedia. Hans senaste bok Sosiaalinen media osana yrityksen arkea har getts ut av Helsingforsnejdens handelskammare. Reidar är den finländare vars röst hörs av flest människor - i VR:s tåg och även i din telefon varje vecka. Björn West Björn West är Vasabo och Ekonomi Magister från Hanken i Vasa, med inriktning på marknadsföring. Han är även doktorand med ett forskningsintresse i strategiska förändringar. Företagsekonomi med tyngdpunkt på strategisk utveckling och strategiska förändringsprocesser, marknadsföring samt personlig försäljning är Björns styrka och intresseområden. Han har över 30 års erfarenhet av detta, både från näringslivet och från utbildningssidan. Han har jobbat med ledande uppgifter inom båt- och motorförsäljningsbranschen, försäkringsbranschen, franchising samt inom utbildning. Han utbildar både studerande och företag med personal i ämnet och fungerar dessutom som aktiv styrelsemedlem samt som medlem av externa ledningsgrupper för flertalet företag. Inom ramen för sitt företag Indeco, grundat 1998, fungerar Björn som företagsekonomisk konsult för företag av olika storlekar inom ett stort flertal branscher i Österbotten. Utanför livet som doktorand, utbildare och konsult, hittar man även Björn på sjön han ägnar gärna sin fritid åt båt- och skärgårdsliv.

17 Möjlighet till examen Är du intresserad av att delta i Ledarskapsforum och samtidigt avlägga en examen eller delar ur en examen, t.ex: Yrkesexamen i försäljning Utbildning för dig som har försäljning och kundservice som huvuduppgift samt företagare som vill utveckla eget företags verksamhet inom försäljning. Anmälan och info: tfn Yrkesexamen för företagare Kommer du inom kort att överta ett befintligt företag eller har du redan företag och vill utveckla verksamheten? Utbildningen stöder både nya och etablerade företagare. Anmälan och info: tfn Specialyrkesexamen i företagsledning & Utveckla ditt ledarskap och din kondition Har du ägt eller lett ett mindre företag i några års tid? Kom med och vidareutveckla företagets verksamhet utgående från företagets vision, strategi, tillväxtmöjligheter och lönsamhet. Anmälan och info: tfn Specialyrkesexamen i ledarskap & Utveckla ditt ledarskap och din kondition Leder du en enhet inom den privata eller offentliga sektorn? Utveckla den egna enheten samtidigt som du utvecklas som person och ledare. Anmälan och info: tfn Specialyrkesexamen för företagsrådgivare Jobbar du som företagsrådgivare och är intresserad att utveckla både ditt eget kunnande samt de tjänster ni erbjuder till företag? Då är den här utbildningen för dig! Anmälan och info: tfn eller tfn Se information om flera yrkes- och specialyrkesexamina på under utbildning för vuxna.

18 Anteckningar

19 Anteckningar

20 M Itella Posten Ab Enheten i Vasa // Kungsgårdsvägen 30 A Vasa Enheten i Närpes // Ängskullsvägen Närpes st Enheten i Pedersöre // Sursikvägen Bennäs Enheten i Jakobstad // Sofiedahlsgatan Jakobstad Telefon växel // E-post // Internet // Tryck: FRAM 2014

Ledarskapsforum PRO. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2013 2014

Ledarskapsforum PRO. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2013 2014 Ledarskapsforum PRO en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2013 2014 På tre orter: Vasa, Jakobstad och Närpes och på www.facebook.com/ledarskapsforum VUXENUTBILDNINGSCENTER Ledarskapsforum PRO

Läs mer

Ledarskapsforum. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2012 2013

Ledarskapsforum. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2012 2013 Ledarskapsforum en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2012 2013 På tre orter: Vasa, Jakobstad och Närpes och på www.facebook.com/ledarskapsforum VUXENUTBILDNINGSCENTER Ledarskapsforum en arena

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Effektivitet i fokus

Effektivitet i fokus astories1/14 Christina Söderberg, Folkhälsan Syd Ab: Personalen är vår viktigaste resurs Business Coach Margolit Söderholm: Framgångsrikt ledarskap förutsätter god kommunikationsförmåga Kompletterande

Läs mer

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF

Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF Ledarutbildning i bl a Jönköpings Län 2014 (öppen utbildning) FRAMSIDA FRÅN SEPARAT PDF 2 Innehållsförteckning Utbildning Sid nr. Kommunikativt Ledarskap U636 C 4 Kommunikativt Ledarskap U636 D 4 Personlig

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA

TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA TIPS TILL FLER KUNDER 35AV VIVIANN LABBA www.businesssmart.se ViviAnn Labba och Business Smart 2009-2010 35tips till fler kunder består utav en samling artiklar kring kundvård skrivna av ViviAnn Labba

Läs mer

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF

2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF 2010/2011 - UTBILDNINGSINSPIRATION FÖR DIG SOM ÄR LEDARE OCH CHEF Har du planerat in dina sex utbildningsdagar? Snittarbetstagaren i Sverige får sex betalda utbildningsdagar per år av sin arbetsgivare.

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA

ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! VIVIANN LABBA ATTRAHERA KUNDER 49 HEMLIGHETER TILL HUR DU BEHÅLLER OCH SKAFFAR DIG NYA KUNDER! AV VIVIANN LABBA Attrahera Kunder! 1 2 ViviAnn Labba Agera Business Smart : Attrahera Kunder! 49 hemligheter till hur du

Läs mer

1/13. Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt. teamledare? Mot framgång

1/13. Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt. teamledare? Mot framgång astories 1/13 Coachande försäljningsledarskap Ansvarstagandet som kärnpunkt Vad kännetecknar en bra teamledare? Mot framgång Ledare Johnny Lehtinen Rastories på svenska 01/2013 Att sitta på samma sida

Läs mer

För ett ökat kundvärde. Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad. Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa:

För ett ökat kundvärde. Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad. Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa: astories2/14 Rastors nya rektor Kirsti Kehusmaa: Utvecklingen av kunnande bör vara målinriktad Servicedirektören Merja Alatalo, N-Clean: Inte enkelt att etablera sig i ett nytt land Jordgubbsplockning

Läs mer

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet

MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet MPA MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Stockholms universitet Företagsekonomiska institutionen Välkommen till stockholms universitet MPA VID Stockholms universitet en överblick Ny utbildning i Sverige. Ges

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN

UTBILDNINGSKATALOG. För utveckling av besöksnäringen ALUN UTBILDNINGSKATALOG F Ö R E L Ä S N I N G W O R K S H O P A F F Ä R S U T V E C K L I N G För utveckling av besöksnäringen ALUN VIKTEN AV ATT UTVECKLAS! I framtiden gäller det inte bara att ha rätt kunskaper

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching

Coachande ledarskap. Kursinnehåll: Coachingens grunder Vad är coaching? Varför coaching? Förhållningssätt, ledarstilar Coachingstegen Självcoaching www.kalix.fhsk.se Coachande ledarskap Det finns alltid minst 25 % dold potential hos människor, grupper och organisationer. Det handlar dels om att förstå sin attityd, som är avgörande för hur långt man

Läs mer

Human Resources och Volontärsamordning basnivå

Human Resources och Volontärsamordning basnivå Human Resources och Volontärsamordning basnivå Modul 1: Introduktion till ideellt engagemang DU 1.1 Det ideella engagemangets betydelse: bidrar till ett samhälle med sammanhållning Vad är ideellt engagemang

Läs mer

Experter och coachande chefer

Experter och coachande chefer Insightguide Series Coachande ledarskap MODUL Experter och coachande chefer Det coachande ledarskapet växer fram i gränslandet mellan professionell coaching och modernt ledarskap. I arbetet med denna guide

Läs mer

Det gäller att använda huvudet och Framfot.

Det gäller att använda huvudet och Framfot. Kurskatalog 2 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx utbildning för framgång 3 Det gäller att använda huvudet och Framfot. För aktuella kursdatum, se framfot.se Vid frågor, ring 08-653 01 80 våra kurser specialkurser och

Läs mer

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas. Glada Hudikgymnasiet Kvalitetsutmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 tilldelas Glada Hudikgymnasiet Domarkommitténs motivering Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé,

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

UTVECKLING KOMPETENS& Ditt beteende en framgångsfaktor DIN GUIDE TILL KOMPETENSMÄSSAN SIDAN 14. Gemensamt lärande kring stress

UTVECKLING KOMPETENS& Ditt beteende en framgångsfaktor DIN GUIDE TILL KOMPETENSMÄSSAN SIDAN 14. Gemensamt lärande kring stress ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS KOMPETENS& UTVECKLING KUNSKAPSUTVECKLING COACHING GEMENSAMT LÄRANDE LEDARSKAP SOCIAL KOMPETENS SEPTEMBER 2004 Ditt beteende en framgångsfaktor

Läs mer

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder.

Resan till framgång Utbildningprogram. Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Resan till framgång Utbildningprogram Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Innehåll Utbildningar Utbildningar idan XPM (PROP) för Projektmedarbetare 7 XPM (PROP) för

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Bli lite tyngre på jobbet i år. Välj bland mer än 420 kurser och utbildningar av vikt.

Bli lite tyngre på jobbet i år. Välj bland mer än 420 kurser och utbildningar av vikt. Bli lite tyngre på jobbet i år. Välj bland mer än 420 kurser och utbildningar av vikt. Fritid Jobb En grundkurs i Excel kan ta dig längre än du tror. Vi har hundratals yrkesrelaterade kurser och utbildningar

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Resan till framgång Utbildningprogram

Resan till framgång Utbildningprogram Resan till framgång Utbildningprogram Training Brochure rev D E.indd 1 2010-08-23 13:22:04 Vi skapar en långsiktigt framgångsrik projektverksamhet hos våra kunder. Kunskap föder framgång Genom att utbilda

Läs mer

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner

JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Jönköping Läsåret 2012/2013 JENSEN gymnasium för dig med ambitioner Välkommen till JENSEN gymnasium! Vi slog upp portarna till vår första gymnasieskola i Stockholm hösten 2003. Idag har vi sammanlagt fjorton

Läs mer

Behovet av ledningsstöd för småföretag

Behovet av ledningsstöd för småföretag Inriktning mot Management Termin HT09 Behovet av ledningsstöd för småföretag En studie av fyra olika småföretag från fyra olika branscher, i Västra Frölunda Kandidatuppsats Mahboubeh Esmaili 810921 Handledare:

Läs mer