Ledarskapsforum PRO. en arena för dig som vill utvecklas som ledare

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskapsforum PRO. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2013 2014"

Transkript

1 Ledarskapsforum PRO en arena för dig som vill utvecklas som ledare På tre orter: Vasa, Jakobstad och Närpes och på VUXENUTBILDNINGSCENTER

2 Ledarskapsforum PRO Ledarskapsforum utvecklas och blir Ledarskapsforum PRO. Vår målsättning är att skapa ett ännu bättre Ledarskapsforum med profilen framtidsinriktad, professionell och pro Österbotten. Ledarskapsforum PRO erbjuder våra österbottniska företag och organisationer en professionell arena för ledarskapsutveckling. Ett stort antal österbottniska näringslivsproffs medverkar i Ledarskapsforum PRO. Ofta är proffsföreläsningarna uppdelade i förmiddag och eftermiddag under samma rubrik, men med olika infallsvinklar. Ett proaktivt ledarskap och att våga vara framtidsinriktad är också ett genomgående tema för Ledarskapsforum PRO. Med Ledarskapsforum PRO vill vi utveckla Österbotten med gott ledarskap.

3 Ledarskapsforum PRO en arena för dig som vill utvecklas som ledare Syftet med ledarskapsforumet är att du som deltagare ska få stöd i ditt arbete som ledare. Du kan delta i ett eller flera föreläsningstillfällen eller i hela föreläsningsserien. Du får intyg över deltagande i enskilda dagar. Vill du ha intyg över genomgånget Ledarskapsutvecklingsprogram (LUP) bör du delta i 10 föreläsningar och göra och följa upp en plan hur du tänker utveckla dig själv som ledare. Föreläsningarna fungerar också som förberedande utbildning för avläggande av delar ur en yrkes- eller specialyrkesexamen. Omfattning // Ledarskapsforumet fördelar sig på 18 föreläsningsdagar under två terminer, deltagaren kan fritt välja 10 stycken dagar. Deltar du i Ledarskapsutvecklingsprogrammet (LUP) eller avlägger en examen får du tillgång till föreläsningsmaterialet från alla 18 dagar på nätet. Pris // 95 /dag eller 270 /termin för Ledarskapsutvecklingsprogrammet (LUP). Plats // Föreläsningarna ordnas antingen i Vasa, Jakobstad eller vid Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes. Adress för föreläsningarna i Vasa och Jakobstad meddelas senare. För mer information // Johnny Forsman, tfn (Vasa) Carina Storhannus, tfn (Närpes) Linda Nygård, tfn (Jakobstad) Kim Byholm, tfn Anmälan // Senast två veckor innan kursstart om du anmäler dig till enskilda dagar. Anmäl dig till utbildningssekreteraren, tfn (06) eller Avbokningsavgift 50 (debiteras ej om avbokningen sker innan kursstart).

4 Hösten 2013 Föreläsare Läs mera om alla föreläsare längre bak i broschyren. Framtidens ledarskap Ingen kan förutspå framtiden. Det är dock viktigt att blicka framåt och inse hur mångfacetterade de alternativa framtiderna är. Framsyn ger redskap att förbereda sig bättre inför framtiden och ta aktivt del i dess utvecklande i stället för att vara en passiv åskådare. Workshopen kommer att innehålla tankeväckande insyn om framtidens ledarskap samt interaktivt arbetande kring temat. Föreläsare: Niko Herlin Onsdag kl i Gamla Vasa Att skapa och leda varumärken Att bygga upp ett varumärke Ett varumärke uppstår inte av sig själv. För att bygga upp ett varumärke behövs långsiktighet och mycket arbete. Ett varumärke är inte endast en symbol, utan det inkluderar allting som företaget gör. Vi får höra exempel både från B-to-B och B-to-C världen både från det globala Vacon och mera lokala Wasaline. Hur bygga upp ett starkt varumärke kostnadseffektivt. Skapandet av varumärket Noolan Designern bakom varumärket Noolan, Marja Rak, berättar om hur framgångshistorien med förtetaget fått sin början. Vi får höra den både intressanta och lärorika skildringen med ingredienser av både med- och motgångar som lett fram till det varumärke Noolan representerar idag. Marja har byggt upp företaget från sina egna ideer till vad som idag är ett företag med internationellt anseende Företaget har numera återförsäljare i många länder, bland annat i Skandinavien, Europa och USA samt egna boutiquer i Jakobstad och Helsingfors. Även en helt ny webaffär skall lanseras hösten Kom och ta del av skildringen av både skapandet av ett varumärke samt vardagen för en företagare i Finland idag. Föreläsare: Catarina Fant och Marja Rak Onsdag kl i Gamla Vasa

5 Excel för förmän och företagare Målet är att deltagarna ska känna att de behärskar Excel och kan bli bättre på sitt eget expertkunnande med stöd av programmet. Deltagarna ska få känna sig kompetenta i att använda Excel oavsett vilken bransch de verkar inom. Kurshelheten består av två kvällar. Föreläsare: Johanna Björkell Onsdag kl i Närpes Torsdag kl i Närpes Att leda sig själv och andra (PEILI) Kursavsnittet Att leda sig själv och andra skall ge deltagarna en bättre förmåga att höja prestationsnivån, både sin egen och sina medarbetares. Vi kommer att tala om effektiv och övertygande kommunikation, motivation, målmedvetenhet, internt entreprenörskap, kreativitet m.m. Deltagarna har möjlighet att delta i en Peili-beteendeprofil som gås igenom vid ett senare tillfälle. Föreläsare: Rafael Frans Tisdag kl i Gamla Vasa Onsdag kl i Jakobstad Nätverka som ledare och företagare För att bygga upp framgångsrika organisationer och företag krävs det att man kontinuerligt nätverkar med olika intressegrupper och organisationer. Föreläsarna beskriver olika case och berättar hur man bäst lyckas nätverka. Föreläsare: Robert Olander och Dag Sandås Tisdag kl i Gamla Vasa Från vision till handlingsplan Framgångsrika företag och organisationer har ständigt fokus på framtiden. Sven-Erik Granholm berättar utgående från egna erfarenheter om strategiarbete och om hur strategierna kan förverkligas genom att involvera och engagera alla parter från styrelsen till personalen. Föreläsare: Sven-Erik Granholm Torsdag kl i Gamla Vasa

6 Prioritera rätt i ditt ledarskap och företagande Bli medveten om ditt beteende och ditt ledarskap. Det som motiverar dig behöver inte nödvändigtvis motivera dina medarbetare. Föreläsningen ger dig insikter och konkreta verktyg hur du kan öka produktiviteten genom att prioritera rätt saker. Under dagen behandlas också vikten av att delegera och fördelningen av ansvar och befogenheter. Föreläsare: Christoph Treier Torsdag kl i Närpes Skapa och utveckla kundrelationer Att hitta nya kunder och att få merförsäljning 3 Var hittar jag kunder? 3 Hur behåller jag kunder? 3 Vem vill jag ha som kunder? 3 Fråga enda sättet att mäta om du är på väg åt rätt håll! 3 Ta kritik och gör något av det 3 Våga sälja Vart är kunden på väg? Kundrelationernas betydelse för en framgångsrik verksamhet är numera närmast en självklarhet. Men världen förändras. Morgondagens kunder ställer helt andra krav på delaktighet, tillgänglighet och service. Vart är då kunden på väg? Vilka trender kan vi se redan idag? Vilka blir konsekvenserna för företag och organisationer som vill stärka sina kundrelationer? Och inte minst hur gör andra företag? Under inspirerande ledning av Ralf Blomqvist rätar vi ut frågetecknen. 3 Nu individualism, medskapande och kontexter: Kundens förnyade roll i strategiarbetet 3 Morgondagens kundrelationer trender och tendenser 3 Praktiska tips kring hur du förbättrar dialogen med dina kunder Föreläsare: Annika Rak och Ralf Blomqvist Måndag kl i Jakobstad

7 Våren 2014 Projektledning från idé till resultat Projektledning Hur planerar man och genomför utvecklingsprojekt? Olika slag av projekt, projektets faser samt projektledarens roll med inslag av praktiska exempel och verktyg. En översikt hur Citec med projektledning styr Planeringsprojekt Projektledning från idé till resultat Föreläsare: Harriet Bystedt och Kaj Björkqvist Onsdag kl i Gamla Vasa Utveckla företagets viktigaste resurs Modeller för framgångsrik personalutveckling Case ABB En kompetent personal är stommen till allt och genom att utbilda, motivera och ge möjlighet till karriärutveckling stöder arbetsgivarna även arbetsmotivationen och lojaliteten gentemot företaget. Johanna Kakkuri berättar med konkreta exempel om på vilket sätt ABB jobbar med personalutvecklingen i Finland. Hållbar kunskapsledning - utveckla och sprid tyst erfarenhetskunnande Dagens kunskapsledning skall säkra att organisationen ständigt utvecklas och är nyskapande samtidigt som kontinuiteten, i värdefull kunskap, bevaras. För att klara oss krävs det att alla lär sig av varandra, delar med sig av kunnande och skapar ny kunskap inom sina arbetsuppgifter. Föreläsare: Johanna Kakkuri och Tua Herrgård Onsdag kl i Jakobstad Kommunikation och växelverkan meningsfulla möten Möten kan fungera som meningsfulla verktyg för ett mer effektivt och engagerat arbete. Målet med kursen är att identifiera olika sätt man kan använda i kommunikation och växelverkan med andra, så att mötena leder till gemensamma mål, inbjuder till meningsutbyte och ger resultat och tillväxt. Föreläsare: Carola Lindholm-Gerlin Tisdag kl i Gamla Vasa

8 Marknadsföringskommunikation hur nå ut med ditt budskap En bra produkt räcker inte marknadsför! Våra målgrupper blir allt mera internationella och allt mer kräsna. Genom att fånga upp trender och omsätta dem till smart marknadsföring skapar du bättre förutsättningar för ditt företag att stå sig i konkurrensen. Under föreläsningen kommer vi att gå igenom fem delområden som dagens marknadsförare bör beakta i sitt arbete. Digital marknadsföring Världen är idag full av reklam samt exponering av varumärken och produkter. Små företag kan ha svårt att konkurrera bland stora företag som har en jättebudget för marknadsföring både i tidningar och TV. På Internet kan även ett litet företag ha möjlighet att konkurrera om man effektivt använder varje euro som läggs ned i marknadsföring. Föreläsare: Suvi Markko och Peter Hellström Onsdag kl i Närpes Innovativa och produktiva team Bonden Paavo var kung på sin åker men det var ofta långt hem och långt till grannen. I Norden har vi inte samma tradition som andra ställen i att arbeta i team. Forskning visar att människor som arbetar i team är mer effektiva än om man arbetar ensam. Under denna dag lär vi oss om hur man bygger goda innovativa och produktiva team. 3 När behövs team? 3 Typer av team 3 Hur sammansätta team? 3 Hur leda team? 3 Team roller 3 Sociala sampel 3 Effektivt teamarbete Föreläsare: Lars Losvik Tisdag kl i Jakobstad

9 Ta hand om dig själv och ditt arbete Ta hand om dig själv och ditt arbete handlar om: Hur man hittar balansen i sitt liv, den holistiska människan, hälsans olika aspekter, planering och tidsanvändningen, kroppens signaler och olika avslappningsövningar. Föreläsare: Marianne Fäldén Tisdag kl i Gamla Vasa Från idé till produkt innovationer i praktiken Föreläsarna beskriver hur innovationsprocessen går till i såväl mindre som större företag. De ger praktiska exempel hur man kan utveckla en idé till en färdig produkt. Föreläsare: Mikael Björkman och Stefan Asplund Tisdag kl i Gamla Vasa Bli bättre på försäljning Vi österbottningar är, sägs det, kompetenta och företagsamma. Vi är duktiga på innovationer och produktivitetshöjande åtgärder. Vi är dock svaga på att sälja våra produkter och tjänster och också svaga på att skaffa nya kunder. Under dagen behandlas teman såsom: Marknaden och tiderna förändras. Hänger vi med? Imagen, en del av affärs iden! Vilka egenskaper behövs för att lyckas inom försäljning? Kunden avgör vad som är god betjäning. Dra nytta av kundresponsen. Att nå upp till kundens förväntningar och överträffa dem! Föreläsare: Rainer Nordström Onsdag kl i Närpes

10 Föreläsare Stefan Asplund Är Finlands första diplomerade uppfinnare. Driver sedan 1992 Dallas Pizza Palazzo och har också många andra järn i elden vid sidan om. Johanna Björkell Johanna Björkell är IT-pedagog, coach och forskare inom pedagogik. Hennes specialområde är att motivera och inspirera till att använda teknik och media för att spara tid och energi i arbetet så att både du och företaget gynnas. Mikael Björkman Michael Björkman fungerar idag som Technical Director, Marketing Vacon Plc. Michael Björkman har lång erfarenhet från ett arbetsfält som inbegriper marknadsföring, tekniskt understöd, utvecklingsarbete, etc. Michael ansvarar idag för produktplanering (product strategy) inom Vacon. Kaj Björkqvist Kaj Björkqvist jobbar vid Citec Oy Ab med utveckling av företagets projektledning. Kaj är certifierad projektledare IPMA-C.

11 Ralf Blomqvist Ralf har i 20 år verkat som rådgivare åt företag och organisationer i frågor som rör kunddriven verksamhetsutveckling. Efter studier på handelshögskolorna i Göteborg och Helsingfors introducerade han begreppet Relationsmarknadsföring i Norden som medförfattare till boken med samma namn (1993). Boken blev snabbt ett referensverk inom området och har till dags dato sålts i drygt exemplar. Ralf är även medförfattare till en rad andra böcker inom bl. a. kundrelationer och kvalitetsarbete. Ralf är flitigt anlitad som föredragshållare och utbildare både inom privat och offentlig sektor. Han föreläser även sedan många år regelbundet på KTH Executive School. Harriet Bystedt Harriet Bystedt Jobbar på Yrkesakademin som projektchef och har erfarenhet av att planera och genomföra utvecklingsprojekt främst inom offentlig förvaltning och utbildning. Catarina Fant Catarina Fant är tidigare Head of Corporate Brand på Vacon. Numera fungerar Catarina som Wasalines Marknadsförings- och kommunikationsdirektör.

12 Rafael Frans Politices magister Rafael Frans äger och driver Raffinato Ab. Rafael har en mångsidig utbildning och en bred erfarenhetsbas att stå på. Han har genomgått IBM:s krävande utbildningsprogram för försäljare i USA, Markkinointi-instituuttis utbildningsprogram för marknadsledning och flera andra kurser, där ledarskap, kommunikation och presentationsteknik har stått i fokus. Rafael har gedigen erfarenhet av personalutbildning och hans kurser i ledarskap. kommunikation, serviceutveckling, försäljning och presentationsteknik har rönt stor uppskattning bland kursdeltagare i både Finland och Sverige. Marianne Fäldén Marianne Miisu Fälden är privatföretagare. Hon är utbildad diplom-ingenjör, NLP-master, Quigong instruktör och har sysslat med organisationers verksamhetsutveckling, personalutveckling samt processutveckling och system. Sven-Erik Granholm Sven-Erik har jobbat i ledande uppgifter i flera olika branscher sedan mitten av 1970-talet, bl.a. som verkställande direktör för Kvevlax Sparbank under 12,5 år och före det som regiondirektör för pensionsförsäkringsbolaget Verdandi i 12 år. Under åren drev han en liten bokföringsbyrå i egen regi. Sven-Erik har också varit medlem i sparbanksförbundets styrelse. Han verkade som viceordförande i SP-Fondbolag AB:s styrelse från starten 2003 till 2008.

13 Peter Hellström Peter driver företaget Digital Marketing som gör digital marknadsföring, speciellt för små och medelstora företag. Han har arbetat professionellt med internet sedan 1999 och utbildar i digital marknadsföringsamt försäljning och sökbarhet på internet. Peter är ingenjör till sin utbildning och har en bakgrund som produktutvecklare och inköpschef inom industrin. Niko Herlin Niko Herlin jobbar som konsult och futurist på Finpro. Han har jobbat med framtidsrelaterade teman sedan år Som futurist på Finpro hjälper han finska företag att blicka framåt och göra framtidshållbara planer och strategier. Han har även jobbat som marknadsanalytiker och business intelligence specialist. Till arbetserfarenheterna hör även en kort tid som projektforskare vid Åbo Akademi. Tua Herrgård Tua Herrgård är ekonomie doktor i företagsledning med kunskapsledning som specialitet. Hon har lång erfarenhet som föreläsare och utbildare både nationellt och internationellt. Hon har utbildat allt från universitetsstuderande till företagsledare, läroavtalshandledare, mentorer m.fl. Resultatet av hennes forskning och praktiska erfarenheter är diskussionsspelet KNOW-HOW, ett verktyg för spridning av det tysta kunnandet. Tillsammans med beställaren utvecklar Tua Herrgård tillfällen t.ex. om tyst kunnande, teamarbete, förändring och kontinuitet, ledarskapshandledning, kunskapsledning, -spridning, -kartläggning samt ledning av olikheter och generationsväxling i arbetslivet.

14 Johanna Kakkuri Johanna jobbar på ABB i Finland, där hon ansvarar för rekryteringar samt utvecklingen av en personalstyrka på drygt I korthet går hennes jobb ut på att hitta kompetenta personer till rätt jobb samt sedan utveckla deras kompetens vidare. Under hennes tid på ABB har hon tagit fram och utvecklat ett flertal utbildningsprogram samt sätt att mäta personalens kunskapsnivå. Hon anser att personalen är stommen till allt och genom att utbilda, motivera samt ge möjlighet till karriärutveckling har en starkt positiv inverkan på produktiviteten inom företaget. Carola Lindholm-Gerlin Carola Lindholm-Gerlin är en omtyckt ledarskapskonsult och certifierad coach (ACC). Hon har lång erfarenhet av organisationsutveckling, konflikthantering och kommunikation, och arbetar gärna med företag och organisationer i förändring. Lars Losvik Lars Losvik är utbildad i vuxenpedagogik och ledarskap vid Helsingfors Universitet. En av Nordens mest uppskattade föreläsare! Sällsynt rolig och engagerande föreläsare som kombinerade humor med teori på ett mycket mänskligt sätt! Suvi Markko Suvi ansvarar för Vasaregionens marknadsföring. Hon har sin bakgrund i marknadsföring och kommunikation med erfarenhet från energiteknologibolaget Wärtsilä samt av marknadsföring av ledande finska livsmedelsvarumärken på Raisio och Atria.

15 Rainer Nordström Rainer Nordström har jobbat med försäljning och marknadsföring i över 25 år. Sedan 2007 har han jobbat som konsult och arbetar med företag i Österbotten och med regionens ledande vuxenutbildare. Rainer jobbar med att förbättra lönsamheten i affärsverksamheten genom att gå igenom processerna i företaget och utbilda personalen i att ha ett businesstänk med kunden i fokus. Robert Olander Robert är marknadsföringsdirektör på Merinova Oy Ab och jobbar med marknadsföring inom energiklustret. Han har tidigare jobbat 16 år på ABB med försäljning och marknadsföring. För att lyckas nätverkar han med olika intressegrupper och organisationer. Annika Rak Jag är hälsoinspiratör i mitt eget företag och VD för Finlandsdelen av ett internationellt företag. I båda egenskaperna ligger kunden som person i fokus. Min huvudsyssla är att skapa och utveckla både kundrelationer och organisationen i sin helhet. Jag samarbetar med kolleger i flera olika länder och har utvecklat en del egna modeller speciellt anpassade för Finland.

16 Marja Rak Kläddesignern Marja Rak är utbildad konstmagister och har studerat på Konstindustriella högskolan i Helsingfors. Hon har tillsammans med sin man Jonas skapat varumärket Noolan. Noolan är ett lokalt dialektord och betyder nordanvinden. Företaget har fått många utmärkelser, de mest prestigefyllda är Taitopriset 2010 och Finlandspriset från samma år. Från att ha varit ett lokalt och efter hand erkänt finländskt bränd håller nu Noolan på och erövrar både Europa och USA. Dag Sandås Dag Sandås graduated from HANKEN, the Swedish School of Economics and Business Administration in Vaasa, Finland, with a master s degree in corporate finance. After working four years as Assistant and Acting Associate Professor at HANKEN in economics and corporate finance, he worked at Wärtsilä Diesel for 10 years, where he held different positions in corporate finance, including the role of Financial Director for the Marine Engines division. In 1998, Dag joined Vacon as CFO, and later moved to become CFO of Finn-Power in 2003 before joining The Switch at the end of 2006, when the company was founded. He is now working as the CFO and Deputy to CEO at The Switch. Christoph Treier Treier är en schweizare som sedan många år tillbaka är bosatt i Finland och har anlitats av ett femtiotal finländska och utländska toppidrottare, företagsledare och musiker att hjälpa dem till att uppnå toppresultat. Bl.a. rallyvärldsmästare Marcus Grönholm och skidskytte-världsmästare Kaisa Mäkäräinen hör till hans klienter. Christoph är en uppskattad föreläsare och behärskar konsten att motivera och inspirera. Han föreläser underhållande med en stor inlevelse och sprider entusiasm och optimism. Han presenterar komplexa samband på ett lätt förståligt sätt och får åhörarna inte bara att tänka efter utan också att agera. Treier har över 100 talaruppdrag varje år.

17 Möjlighet till examen Är du intresserad av att delta i Ledarskapsforum och samtidigt avlägga en examen eller delar ur en examen, t.ex: Yrkesexamen för företagare Har du planer på att bli företagare eller har du nyligen startat eget? Utveckla din affärsidé och lär dig hur man startar och driver ett företag! Anmälan och information Sydösterbotten: Cecilia Stenholm, tfn Anmälan och information Jakobstad/Vasa: Linda Nygård, tfn Specialyrkesexamen i företagsledning Äger du eller leder du ett mindre företag? Utveckla företaget och dig själv som företagsledare tillsammans med andra företagare. Anmälan och information: Johnny Forsman, tfn Specialyrkesexamen i ledarskap Leder du en enhet inom den privata eller offentliga sektorn? Utveckla den egna enheten samtidigt som du utvecklas som person och ledare. Arbetsledarutbildning Utbildning för dig som jobbar eller vill bli arbetsledare inom industrin. Anmälan och information: Mats Österman, tfn Se information om flera yrkes- och specialyrkesexamina på under utbildning för vuxna.

18 Anteckningar

19

20 M Itella Posten Ab Enheten i Vasa // Kungsgårdsvägen 37 A Vasa Enheten i Korsnäs // Silverbergsvägen Korsnäs Enheterna i Kristinestad // Ulrika Eleonoravägen Kristinestad Industrigatan Kristinestad Enheten i Närpes // Ängskullsvägen Närpes st Enheten i Pedersöre // Sursikvägen Bennäs Enheterna i Jakobstad // Sofiedahlsgatan Jakobstad Alholmsgatan Jakobstad Telefon växel // E-post // Internet //

Ledarskapsforum PRO. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2014 2015

Ledarskapsforum PRO. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2014 2015 Ledarskapsforum PRO en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2014 2015 På tre orter: Vasa, Jakobstad och Närpes och på www.facebook.com/ledarskapsforum samt på LinkedIn. VUXENUTBILDNINGSCENTER Ledarskapsforum

Läs mer

Ledarskapsforum. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2012 2013

Ledarskapsforum. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2012 2013 Ledarskapsforum en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2012 2013 På tre orter: Vasa, Jakobstad och Närpes och på www.facebook.com/ledarskapsforum VUXENUTBILDNINGSCENTER Ledarskapsforum en arena

Läs mer

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi

FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015. VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi FÖRETAGARAKADEMIN Våren 2015 VUXENUTBILDNINGSCENTER www.yrkesakademin.fi Företagarakademin Företagarakademin det naturliga valet för företagare i Österbotten! Företagarakademin riktar sig till företagare

Läs mer

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching

Gunnar Kihlblom. Coaching av ledare och nyckelpersoner. Utbildning i Affärs Coaching Gunnar Kihlblom Coaching av ledare och nyckelpersoner Utbildning i Affärs Coaching Solid Affärs Coaching stödjer ledare och andra nyckelpersoner att möta de framtida utmaningarna som de själva och deras

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School EIO Ledarskapsprogram Så här tycker några av deltagarna om vad programmet haft för omvälvande betydelse

Läs mer

HR-nätverket Stockholm

HR-nätverket Stockholm Program hösten 2012 Ny internationell standard för bedömningstjänster i arbetslivet - ISO 10667 Maria Åkerlund & Anders Sjöberg Tid: 30 augusti, 2012, kl 9.00 12.00, frukost serveras från 8.30 Plats: Kungliga

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 4 december drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång!

Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Mer om programmet: Vi presenterar medverkande personer & Värdet för dig och ditt företag! Den 6 november drar vi igång! Nu startar vi Region Skånes fjärde affärsutvecklingsprogram för vård- och omsorgsföretag!

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Lär dig leda ditt företag till tillväxt Du som är eller ska bli ledare i ett företag som är medlem

Läs mer

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa

Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Ett helt nytt affärsutvecklingsprogram för företag som: Vill utveckla Ledning och Styrning Vill sticka ut på marknaden Vågar Vilja Växa Anmälan t o m 31 oktober 2013 - är uppföljaren till det mycket uppskattade

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

H E L S I N G F O R S

H E L S I N G F O R S Företagsledning FörETagSLEDning Helhetsperspektiv på företaget och chefskapet. Är du redo att på allvar utmana dig själv, att ifrågasätta det du tar för givet, att se nya perspektiv, bygga ny kunskap och

Läs mer

Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå. LinkedInexpert.se 1

Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå. LinkedInexpert.se 1 Kom igång snabbt Lyft ditt LinkedIn nätverkande till en ny nivå LinkedInexpert.se 1 Bra sätt att använda LinkedIn Innehållsförteckning Många möjligheter med LinkedIn Historiskt sätt är LinkedIn känt för

Läs mer

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School

Utveckla ditt ledarskap som chef. Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Utveckla ditt ledarskap som chef Branschanpassat ledarskapsprogram i samarbete med IHM Business School Dags att anmäla sig till EIO Ledarskapsprogram I januari drar en ny omgång av EIOs ledarskapsprogram

Läs mer

IHM Ledarutveckling Resultat i affären.

IHM Ledarutveckling Resultat i affären. IHM Ledarutveckling Resultat i affären. Ditt ledarskap oc IHM Ledarutveckling IHMs ledarprogram vänder sig till dig som vill nå hela vägen i ditt ledarskap. Vi utgår alltid ifrån din specifika ledar ut

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun Som ledare i Lunds kommun har du en avgörande betydelse för verksamhetens kvalitet. Du har stort inflytande på hur medarbetare presterar och trivs samt hur

Läs mer

I Kundens Huvud Berghs School of Communication

I Kundens Huvud Berghs School of Communication I Kundens Huvud En utbildning i kommunikation, varumärken, marknad och kreativitet. Presenteras av Zellout Reklambyrå i samarbete med Berghs School of Communication Se till att vara där affärerna avgörs.

Läs mer

KAM-utbildning Key Account Management

KAM-utbildning Key Account Management KAM-utbildning Key Account Management Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter

Läs mer

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014

Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Utvärderingar från deltagande företag (17 av 19 företag har svarat) April-November 2014 Fråga 1: Varför sökte du till programmet? Vad hoppades du på och vad behövde du? Blev rekommenderad av turistbyrån.

Läs mer

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE

EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION. Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE EKONOMI, HANDEL & ADMINISTRATION Inbjudan till vårens inspirationsträff! GRÄNSLÖST LÄRANDE Välkommen till Libers och Vismas inspirationsträff i entreprenörskap! Förberedelserna för att möta GY2011 är i

Läs mer

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP

LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP ÖPPNA PROGRAM 2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 22-24 april 2015 (sve), 25-27 november 2015 (sve) i Göteborg Träning i att kunna motivera, inspirera och kommunicera med

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG

AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG PROGRAMUTBUD AFFÄRSPROGRAM FÖR INDIVIDER OCH FÖRETAG BUSINESS IN PROGRESS IHM MANAGEMENT IS DOING THINGS RIGHT, LEADERSHIP IS DOING THE RIGHT THINGS. PETER DRUCKER IHM School in Progress IHM verkar mitt

Läs mer

Offentliga Sektorns Managementprogram

Offentliga Sektorns Managementprogram Offentliga Sektorns Managementprogram OFFENTLIGA SEKTORNS MANAGEMENTPROGRAM Utveckling för dig som är högre chef inom offentlig sektor Som högre chef i den offentliga sektorn lever du i en spännande och

Läs mer

Program inom innovation och affärsutveckling för dig som är ingenjör och chef

Program inom innovation och affärsutveckling för dig som är ingenjör och chef Program inom innovation och affärsutveckling för dig som är ingenjör och chef Leda innovation Sveriges Ingenjörers utbildning Leda innovation utvecklar din kompetens kring att leda och organisera innovation

Läs mer

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet

SBL Företagsledning. för bygg och fastighet SBL Företagsledning för bygg och fastighet SBL FörETagSLEdning FÖr bygg och fastighet Företagsledningsprogram med fokus på utmaningar inom bygg- och fastighetssektorn Vår utgångspunkt är att utveckla ditt

Läs mer

Strategiskt ledande är bra ledande

Strategiskt ledande är bra ledande Strategiskt ledande är bra ledande Ledarskap kan förstås på många olika sätt. Ett sätt att se på det är att uppfatta ledarskapet som ledarens förmåga att styra den energi som finns i organisationen så

Läs mer

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010

Du - ett varumärke. Bygg ditt personliga varumärke och stärk ditt professionella rykte. Umeå 17-18 mars 2010 Du - ett varumärke Umeå 17-18 mars 2010 Curomed Utbildning, Håkmark 213, 905 91 UMEÅ, tel 090-38375, fax 090-38331 e-post info@curomed.se, www.curomed.se 1 DU ETT VARUMÄRKE Du - Ett Varumärke Ditt personliga

Läs mer

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar

Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Ledarskapsutbildning Steg 2 Kommunikation 3 dagar Nercia - en värld av relationer, kompetens och massor med inspiration! Nercia har utbildat människor, och bidragit till kompetensutveckling i en mängd

Läs mer

Ledarutvecklingsprogram

Ledarutvecklingsprogram Kalmarsundsregionens arbetsgivarring erbjuder i samverkan med Indigo Management Ledarutvecklingsprogram UGL + 2+2+2+2+1 dagar Hur hanterar du att bli chef över dina tidigare kollegor? Vilken ledarstil

Läs mer

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar

Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Utbildning i marknadsföring och digitala media 4 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som

Läs mer

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet

Din drivkraft, styrkor och hur du utnyttjar dem. Konsten att göra rätt saker, och saker rätt. E-bokföring effektiv koll på din lönsamhet Program vecka 17 Nyföretagarveckan Anmäl dig NU! till linkoping@nyforetagarcentrum.se eller via Facebook. 1 Mån 22 apr 17.30 19, essio ab, Näringslivets hus, Ågatan 9 Din drivkraft, styrkor och hur du

Läs mer

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015

ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 ÖPPNA PROGRAM 2014/2015 LEDARSKAP & MEDARBETARSKAP MOTIVATION & KOMMUNIKATION Datum: 26-28 nov 2014 (sve) i Göteborg & 9-11 mars 2015 i Stockholm (sve) & 22-24 april 2015 i Göteborg (sve) Träning i att

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 24. MiLprogrammet för nya chefer MUC 24 MiLprogrammet för nya chefer 2009-2010 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder

Läs mer

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING

Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING Arbetar du med att förflytta vision till verkligheten? Söker du efter kraftfulla verktyg? PROCESSKONSULTUTBILDNING MED SYSTEMTEORETISK INRIKTNING PlanB s utbildning Processkonsult med systemteoretisk inriktning

Läs mer

Fördjupande Ledarskap 3 dagar

Fördjupande Ledarskap 3 dagar Fördjupande Ledarskap 3 dagar Nercia Utbildning AB I Sverige finns ca 1600 utbildningsföretag med olika utbud av program och kurser, de flesta med ett redan färdigt upplägg som sedan anpassas efter kunden.

Läs mer

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation

Utbildningar 2015. Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Utbildningar 2015 Hälsa, arbetsmiljö, ledarskap och organisation Vad skulle hända om alla chefer blev lite bättre Genom att på ett positivt sätt vägleda medarbetarna genom att förstärka beteenden som skapar

Läs mer

KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER

KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER KOMPETENSUTVECKLING PÅ HEMMAPLAN KOMMUNICERA BÄTTRE SÄLJ MER Kommunikation är ofta en vilja att övertyga. Att just din vara, tjänst, idé eller att du själv är ett bra alternativ. Det kan handla om att

Läs mer

Grundläggande ledarutbildning.

Grundläggande ledarutbildning. Grundläggande ledarutbildning. Företag växer med sina ledare Det är ingen som har sagt att det är lätt att vara en bra ledare. Men det finns olika färdigheter som kan hjälpa Dig som vill utveckla Ditt

Läs mer

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB

CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB CV för Birgitta Olofson, SteP Education AB VAD kan jag? HUR delar jag med mig? VILKEN är Affärsnyttan? VARFÖR har mina kunder valt mig? www.stepeducation.se olofson@stepeducation.se 070 208 67 88 St Lars

Läs mer

Stolthet& företagande

Stolthet& företagande SFÖ presenterar Stolthet& företagande Inbjudan till SFÖ:s konferens 9 11 maj 2014 i Jönköping Huvudsponsor 2014 Vi i konferensgrupp 2014 hälsar er varmt välkomna till tre dagar i Jönköping med massor av

Läs mer

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar

Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Knuff Affärsutveckling inom kulturella näringar Kronoberg nov 2013 maj 2014 Camilla Bengtsson Utveckling och projektledning inom samhälle och kultur. t 0705 712 533 m camilla@camillabengtsson.se w www.camillabengtsson.se

Läs mer

Ledarskapsforum. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2015 2016

Ledarskapsforum. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2015 2016 Ledarskapsforum en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2015 2016 På tre orter: Vasa, Jakobstad och Närpes och på www.facebook.com/ledarskapsforum samt på LinkedIn. VUXENUTBILDNINGSCENTER Ledarskapsforum

Läs mer

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun

Kompetenskriterier för ledare i Lunds kommun LUNDS KOMMUN Box 41, 221 00 Lund kommunkontoret@lund.se www.lund.se Stortorget 7 Telefon (vx) 046-35 50 00 Produktion Personalavdelningen, Kommunkontoret Design www.mariannaprieto.com Foto Wirtén PR &

Läs mer

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar.

FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013. Föreläsningar som förändrar. FÖRELÄSNINGAR OCH KURSER GÖTEBORG HÖSTEN 2013 Föreläsningar som förändrar. Lära för Livet Seminarier Utbildning Talarförmedling Er partner inom individ-, ledarskaps- och teamutveckling Sveriges bästa talare

Läs mer

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011

Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Med kunden i fokus Kurshäfte 2011 Skylttextning Sälj mer med service! Praktisk butiksekonomi Skapa en egen hemsida Mera - sälj mer med service! Utveckla din befintliga hemsida Marknadsföring & marknadsplanering

Läs mer

Kurser och konferenser okt - dec 2014

Kurser och konferenser okt - dec 2014 Drygt 50 olika kurser Kurser och konferenser okt - dec 2014 Systemförvaltning UX Test av IT-system Management 3.0 Coachning - att leda dig själv och andra SCRUM Agil Projektledning SQL Ledarskap, grundkurs

Läs mer

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande

VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER. Yrkesstuderande VERKTYGSLÅDA FÖR JOBBSÖKARE MED INTERNATIONELLA ERFARENHETER Yrkesstuderande Identifiera dina kunskaper när du söker jobb Dagens arbetsliv behöver nyfikna, uthålliga och produktiva anställda. Kunskaper

Läs mer

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området.

Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom området. INBJUDAN 2015-08-24 1 (5) Sektionen för demokrati och styrning Anders Nordh Inbjudan till Masterclass i e-dialog för tjänstemän i syfte utveckla den egna organisationens e-dialog och öka kompetensen inom

Läs mer

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen. Personligt ledarskap 2015-03-01 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk information. Kursen är en av ledarskapskurserna i Dalarnas

Läs mer

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG

50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG LEDARGUIDE MEDARBETARENGAGEMANG ! 50IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETAR- ENGAGEMANG 50 IDÉER OCH TIPS OM MEDARBETARENGAGEMANG 1 2 3 4 5 SKAPA EN GOD RELATION Relationen

Läs mer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 25. MiLprogrammet för nya chefer MUC 25 MiLprogrammet för nya chefer 2011 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans

Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Hållbart Socionomyrke - Ett program för aktiva ledare som vill utveckla tillsammans Socionomyrket är fantastiskt vi citerar gärna ett blogginlägg från en socialsekreterare. Om ni bara visste hur mycket

Läs mer

En ledare är tydlig.

En ledare är tydlig. En ledare är tydlig. Först. Handen på hjärtat. Om du för en stund beskriver den bästa chef du någonsin haft, så kommer du beskriva en person som är tydlig. Den bästa chefen blandar inte ihop det, den motiverande

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap

Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap 2014-04-03 Information om ledarskapskursen Personligt ledarskap VÄLKOMMEN Varmt välkommen till kursen Personligt ledarskap! I det följande beskrivs kursens mål, innehåll, arbetsformer och annan praktisk

Läs mer

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du

Personlig assistans. Chefsdagarna. Praktisk arbetsledning som stödjer personal och brukare. Senaste nytt inom assistans så påverkas du Chefsdagarna Personlig assistans Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 december 2011 TALARE KommunLex AB Jonas Reinholdsson Nyköpings kommun Catarina Lindgren Praktisk arbetsledning som stödjer personal

Läs mer

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com

BÖCKER INSPIRATION. www.universeimagine.com BÖCKER INSPIRATION Vår vision är att inspirera minst en miljon människor till att förverkliga sina drömmar och må bra under tiden. Är du en av dem? Personligt entreprenörskap handlar om kraften och förmågan

Läs mer

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar (internat) samt tre fristående dagar. Datum: 17-18 augusti, 24 september, 22 oktober samt 14 januari 2016. Ort

Läs mer

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas.

Professionellt har det gett nya kontakter och framförallt kunskaper i de ämnen som avhandlas. Dags att nätverka Svensk Byggtjänst har tagit fram ett program med nätverksträffar med syfte att hjälpa unga (under 30 år) talanger till en bra start i yrkeslivet. Idén är att erbjuda den senaste kunskapen

Läs mer

ÄTA FÖR LIVET! MATEN SOM GÖR DIG FRISK OCH STARK SOMMAREN Vilse i kostrådsdjungeln?

ÄTA FÖR LIVET! MATEN SOM GÖR DIG FRISK OCH STARK SOMMAREN Vilse i kostrådsdjungeln? SOMMAREN 2017 ÄTA FÖR LIVET! MATEN SOM GÖR DIG FRISK OCH STARK SOMMAREN 2017 Vilse i kostrådsdjungeln? Är vitt mjöl verkligen så farligt? Det där med lchf och 5:2 hur bra är det, egentligen? Och hur vet

Läs mer

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra

Kunskapsbolaget. Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Kunskapsbolaget Din partner i Finansiering, Kompetens- och Affärsutveckling samt Chef att hyra Affärsidé Kunskapsbolaget erbjuder specialistkompetens och ledarskap inom Finansiering, Kompetens- och Verksamhetsutveckling,

Läs mer

mitt mitt LIV LIV En kurs för kvinnor som vill skapa balans i sitt liv.

mitt mitt LIV LIV En kurs för kvinnor som vill skapa balans i sitt liv. mitt LIV För mer information, kontakta: Eva Hellgren, telefon 031-12 89 77. E-post 128977@telia.com Katarina Modig, telefon 0709-40 08 40. E-post katarina.modig@powerpartner.se mitt LIV En kurs för kvinnor

Läs mer

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning?

Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Brinner du för idrott och vill hjälpa andra att nå toppen genom individuell träning och personlig coachning? Management Då är det här rätt utbildning för dig... 40 sp CENTRET FÖR LIVSLÅNGT LÄRANDE VID

Läs mer

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation

Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Kommunikativt ledarskap i praktiken En diplomerad chefsutbildning Att leda med kommunikation Längd: Utbildningen omfattar två dagar i följd samt tre fristående dagar, totalt fem dagar. Datum: 17-18 februari,

Läs mer

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar

Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar Uppskattning och frågande som skapar de bästa av världar När människor systematiskt använder sina styrkor och bygger vidare på framgångsfaktorer och önskvärda lägen möjliggörs storverk. När vårt fokus

Läs mer

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt.

Executive Leadership Program by Media Evolution. Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Executive Leadership Program by Media Evolution Att leda ett avancerat tjänsteföretag inom mediebranscherna med fokus på lönsamhet och tillväxt. Media Evolutions uppdrag är att verka för tillväxt i mediebranschen

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor

THE. The Human Element. Deltagarnytta. Eftersom organisationer består av människor THE The Human Element Du får en veckas upplevelser som vill utmana dig att ifrågasätta invanda tankesätt och se ärligt på dig själv och din påverkan på andra. Vi börjar med att fokusera på oss som individer

Läs mer

The Academy for Human Rights in Business

The Academy for Human Rights in Business The Academy for Human Rights in Business är en direkt respons på EU-krav, det svenska åttagande till John Ruggies ramverk för mänskliga rättigheter och den nya UK Bribery Act. Vi talar allt som oftast

Läs mer

1. Bakgrund. 2. Om mentorskap. Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011. 9. Arrangör

1. Bakgrund. 2. Om mentorskap. Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011. 9. Arrangör Mentorskapsprojekt 1.11.2010 31.01.2011 1. Bakgrund 2. Om mentorskap 3. Målgrupp 4. Målsättningar 5. Nyttan för deltagarna 6. Projektets uppbyggnad 7. Ansökning och deltagaravgift 8. Dragare 9. Arrangör

Läs mer

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT

VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT VAD SOM DRIVER MEDARBETARNAS ENGAGEMANG OCH VARFÖR DET ÄR VIKTIGT WhitePaper från Dale Carnegie Training Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. drive_engagement_031113_wp_sw

Läs mer

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad

Kartläggning av företagets utvecklingsbehov. Nätverksträff. Tema lönsamhet. Individuellt val av kompetensutveckling. Tematräff i nätverket 1 ggr/månad Företagsutveckling individuellt och i nätverk Ölandsnätet är byggt för att ge företagen på Öland en möjlighet att kompetensutveckla sig, ta vara på gemensam kompetens och samtidigt lära känna företagare

Läs mer

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM

INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM INNOVATION OCH UTVECKLING MED HJÄLP AV LNU:S STUDENTER 31 000 STUDENTER 100 UTBILDNINGSOMRÅDEN TVÄRVETENSKAPLIGA TEAM AUDITION SPEED DATE FÖRBEREDANDE AKTIVITETER FÖR STUDENTER Inför Audition Kartlägg

Läs mer

Arbeta för en bättre värd

Arbeta för en bättre värd Arbeta för en bättre värd Långsiktig lönsamhet och tillväxt skapas genom nöjda kunder och engagerade medarbetare. Som arbetsgivare ska Vasakronan erbjuda branschens bästa utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.

Läs mer

Smart affärsutveckling. Just do it!

Smart affärsutveckling. Just do it! Smart affärsutveckling Just do it! Hur kan du utveckla ditt företag och dina idéer till ett smart, lönsamt, hållbart företag? Välkommen till IUC Skånes affärsutvecklingsprojekt för kvinnor i de kulturella

Läs mer

Vidareutbildning i strategisk kommunikationsplanering

Vidareutbildning i strategisk kommunikationsplanering 1 (5) 2012-01-26 Vidareutbildning i strategisk kommunikationsplanering Vi som är informatörer vid Stockholms universitet arbetar utifrån olika uppdrag och utifrån de specifika kommunikationsbehov som finns

Läs mer

EDGE Strategisk förändringsledning

EDGE Strategisk förändringsledning EDGE Strategisk förändringsledning EDGE StrATEGISK FÖrändrinGSLEDning Att leda komplexa förändringsprocesser. Affärsklimatet förändras snabbt och kartan behöver ständigt ritas om. Verksamheten utmanas

Läs mer

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad

KUNSKAP FRAMGÅNG. Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad KUNSKAP FRAMGÅNG Kommunikativ Lösningsorienterad Affärsfokuserad Passionerad Kursutbud 2014 - Vi ska vara Sveriges bästa företag inom mediaförsäljning Medarbetarna är vår viktigaste resurs. Att få er att

Läs mer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer

MUC 27. MiLprogrammet för nya chefer MUC 27 MiLprogrammet för nya chefer 2013 VÄLKOMMEN TILL MiLPROGRAMMET FÖR NYA CHEFER Du är ny i din chefsroll och funderar på hur du kan utvecklas i ditt ledarskap. Vad krävs av dig? Hur använder du dig

Läs mer

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa

Norrlands ExpoTM Business to businessmässa Strategiexperten och managementkonsulten Johan Mathson, Sundbyberg, gör endast ett fåtal föreläsningar per år. De flesta gör han utomlands, men nu är det klart att han kommer till business to businessmässan

Läs mer

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar

Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskap för chefer och ledare 14 dagar Ledarskapsutbildning för chefer och ledare Bakgrund Tider av snabb förändring ställer höga krav på företagets ledarskap. Genom Nercias öppna ledarskapsprogram utvecklar

Läs mer

INNOVATIONS AMBULANSEN. Utveckla medarbetare och affärer med hjälp av Design Thinking

INNOVATIONS AMBULANSEN. Utveckla medarbetare och affärer med hjälp av Design Thinking INNOVATIONS AMBULANSEN Utveckla medarbetare och affärer med hjälp av Design Thinking Nya tider ställer nya och högre krav på ditt företag. Kollegor och kunder tänker och agerar på ett nytt och annorlunda

Läs mer

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg

VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS. Vilka vi är och vart vi är på väg VARUMÄRKET HÖGSKOLAN I BORÅS Vilka vi är och vart vi är på väg Inledning INLEDNING Denna skrift beskriver Högskolan i Borås vision, mission och kärnvärden. Syftet är att skapa en ökad samsyn om vad Högskolan

Läs mer

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor

En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi vill att våra kunder inom offentlig sektor

Läs mer

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter

a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter a White Paper by Wide Ideas En digital idésluss skapar nya möjligheter för offentlig sektor fem insikter Oavsett bransch och verksamhet så är alla organisationer i behov av utveckling och förändring. Vi

Läs mer

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP

MiL PERSONLIGT LEDARSKAP MiL PERSONLIGT LEDARSKAP träningsläger i personligt ledarskap MiL Personligt Ledarskap är en utmanande, intensiv och rolig process. Du får genom upplevelsebaserad träning, coachning, feedback och reflektion

Läs mer

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen!

Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! 1 Tadaaa! Dags för ännu ett spännande program från Piku AB, med fokus på lönsamma affärer för dig som driver företag inom besöksnäringen! Det här är en unik chans för dig som: Vill ha fler besökare och

Läs mer

Citylab - What s in it for me?

Citylab - What s in it for me? Citylab - What s in it for me? Vad är Citylab? Citylab är ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling, organiserad av Sweden Green Building Council (SGBC). Som medverkande får du tillgång

Läs mer

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken

Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Gemensam Visdom i Praktiken Fountain Park Ab Ledande Strategiarbete Påverkande Ny ledare ombord Förändringsprocesser Värden och etiska principer Förändringar i verksamhetsmiljön Kommunicera

Läs mer

skola och arbetsliv i samverkan

skola och arbetsliv i samverkan skola och arbetsliv i samverkan Transfer - skola och arbetsliv i samverkan Transfer är Sveriges största organisation för förmedling av föreläsare och förebilder från arbetslivet till skolan. Syftet är

Läs mer

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM

Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Vi måste ha drömmar och lusten at t för verk liga dem DESTIN AT IONSU T V ECK LING & TURISM Det här Vi erbjuder vet vad som vi krävs Bjerkne & Co hjälper Idag investerar destinationer, städer, organisationer

Läs mer

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram

Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Kommuners Öppna Ledarskapsprogram Vi erbjuder ett öppet ledarutvecklingsprogram för dig som vill utveckla ditt ledarskap genom en ökad förståelse för dig själv och de sammanhang du som ledare verkar i.

Läs mer