Ledarskapsforum PRO. en arena för dig som vill utvecklas som ledare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ledarskapsforum PRO. en arena för dig som vill utvecklas som ledare 2013 2014"

Transkript

1 Ledarskapsforum PRO en arena för dig som vill utvecklas som ledare På tre orter: Vasa, Jakobstad och Närpes och på VUXENUTBILDNINGSCENTER

2 Ledarskapsforum PRO Ledarskapsforum utvecklas och blir Ledarskapsforum PRO. Vår målsättning är att skapa ett ännu bättre Ledarskapsforum med profilen framtidsinriktad, professionell och pro Österbotten. Ledarskapsforum PRO erbjuder våra österbottniska företag och organisationer en professionell arena för ledarskapsutveckling. Ett stort antal österbottniska näringslivsproffs medverkar i Ledarskapsforum PRO. Ofta är proffsföreläsningarna uppdelade i förmiddag och eftermiddag under samma rubrik, men med olika infallsvinklar. Ett proaktivt ledarskap och att våga vara framtidsinriktad är också ett genomgående tema för Ledarskapsforum PRO. Med Ledarskapsforum PRO vill vi utveckla Österbotten med gott ledarskap.

3 Ledarskapsforum PRO en arena för dig som vill utvecklas som ledare Syftet med ledarskapsforumet är att du som deltagare ska få stöd i ditt arbete som ledare. Du kan delta i ett eller flera föreläsningstillfällen eller i hela föreläsningsserien. Du får intyg över deltagande i enskilda dagar. Vill du ha intyg över genomgånget Ledarskapsutvecklingsprogram (LUP) bör du delta i 10 föreläsningar och göra och följa upp en plan hur du tänker utveckla dig själv som ledare. Föreläsningarna fungerar också som förberedande utbildning för avläggande av delar ur en yrkes- eller specialyrkesexamen. Omfattning // Ledarskapsforumet fördelar sig på 18 föreläsningsdagar under två terminer, deltagaren kan fritt välja 10 stycken dagar. Deltar du i Ledarskapsutvecklingsprogrammet (LUP) eller avlägger en examen får du tillgång till föreläsningsmaterialet från alla 18 dagar på nätet. Pris // 95 /dag eller 270 /termin för Ledarskapsutvecklingsprogrammet (LUP). Plats // Föreläsningarna ordnas antingen i Vasa, Jakobstad eller vid Yrkesakademin i Österbotten, enheten i Närpes. Adress för föreläsningarna i Vasa och Jakobstad meddelas senare. För mer information // Johnny Forsman, tfn (Vasa) Carina Storhannus, tfn (Närpes) Linda Nygård, tfn (Jakobstad) Kim Byholm, tfn Anmälan // Senast två veckor innan kursstart om du anmäler dig till enskilda dagar. Anmäl dig till utbildningssekreteraren, tfn (06) eller Avbokningsavgift 50 (debiteras ej om avbokningen sker innan kursstart).

4 Hösten 2013 Föreläsare Läs mera om alla föreläsare längre bak i broschyren. Framtidens ledarskap Ingen kan förutspå framtiden. Det är dock viktigt att blicka framåt och inse hur mångfacetterade de alternativa framtiderna är. Framsyn ger redskap att förbereda sig bättre inför framtiden och ta aktivt del i dess utvecklande i stället för att vara en passiv åskådare. Workshopen kommer att innehålla tankeväckande insyn om framtidens ledarskap samt interaktivt arbetande kring temat. Föreläsare: Niko Herlin Onsdag kl i Gamla Vasa Att skapa och leda varumärken Att bygga upp ett varumärke Ett varumärke uppstår inte av sig själv. För att bygga upp ett varumärke behövs långsiktighet och mycket arbete. Ett varumärke är inte endast en symbol, utan det inkluderar allting som företaget gör. Vi får höra exempel både från B-to-B och B-to-C världen både från det globala Vacon och mera lokala Wasaline. Hur bygga upp ett starkt varumärke kostnadseffektivt. Skapandet av varumärket Noolan Designern bakom varumärket Noolan, Marja Rak, berättar om hur framgångshistorien med förtetaget fått sin början. Vi får höra den både intressanta och lärorika skildringen med ingredienser av både med- och motgångar som lett fram till det varumärke Noolan representerar idag. Marja har byggt upp företaget från sina egna ideer till vad som idag är ett företag med internationellt anseende Företaget har numera återförsäljare i många länder, bland annat i Skandinavien, Europa och USA samt egna boutiquer i Jakobstad och Helsingfors. Även en helt ny webaffär skall lanseras hösten Kom och ta del av skildringen av både skapandet av ett varumärke samt vardagen för en företagare i Finland idag. Föreläsare: Catarina Fant och Marja Rak Onsdag kl i Gamla Vasa

5 Excel för förmän och företagare Målet är att deltagarna ska känna att de behärskar Excel och kan bli bättre på sitt eget expertkunnande med stöd av programmet. Deltagarna ska få känna sig kompetenta i att använda Excel oavsett vilken bransch de verkar inom. Kurshelheten består av två kvällar. Föreläsare: Johanna Björkell Onsdag kl i Närpes Torsdag kl i Närpes Att leda sig själv och andra (PEILI) Kursavsnittet Att leda sig själv och andra skall ge deltagarna en bättre förmåga att höja prestationsnivån, både sin egen och sina medarbetares. Vi kommer att tala om effektiv och övertygande kommunikation, motivation, målmedvetenhet, internt entreprenörskap, kreativitet m.m. Deltagarna har möjlighet att delta i en Peili-beteendeprofil som gås igenom vid ett senare tillfälle. Föreläsare: Rafael Frans Tisdag kl i Gamla Vasa Onsdag kl i Jakobstad Nätverka som ledare och företagare För att bygga upp framgångsrika organisationer och företag krävs det att man kontinuerligt nätverkar med olika intressegrupper och organisationer. Föreläsarna beskriver olika case och berättar hur man bäst lyckas nätverka. Föreläsare: Robert Olander och Dag Sandås Tisdag kl i Gamla Vasa Från vision till handlingsplan Framgångsrika företag och organisationer har ständigt fokus på framtiden. Sven-Erik Granholm berättar utgående från egna erfarenheter om strategiarbete och om hur strategierna kan förverkligas genom att involvera och engagera alla parter från styrelsen till personalen. Föreläsare: Sven-Erik Granholm Torsdag kl i Gamla Vasa

6 Prioritera rätt i ditt ledarskap och företagande Bli medveten om ditt beteende och ditt ledarskap. Det som motiverar dig behöver inte nödvändigtvis motivera dina medarbetare. Föreläsningen ger dig insikter och konkreta verktyg hur du kan öka produktiviteten genom att prioritera rätt saker. Under dagen behandlas också vikten av att delegera och fördelningen av ansvar och befogenheter. Föreläsare: Christoph Treier Torsdag kl i Närpes Skapa och utveckla kundrelationer Att hitta nya kunder och att få merförsäljning 3 Var hittar jag kunder? 3 Hur behåller jag kunder? 3 Vem vill jag ha som kunder? 3 Fråga enda sättet att mäta om du är på väg åt rätt håll! 3 Ta kritik och gör något av det 3 Våga sälja Vart är kunden på väg? Kundrelationernas betydelse för en framgångsrik verksamhet är numera närmast en självklarhet. Men världen förändras. Morgondagens kunder ställer helt andra krav på delaktighet, tillgänglighet och service. Vart är då kunden på väg? Vilka trender kan vi se redan idag? Vilka blir konsekvenserna för företag och organisationer som vill stärka sina kundrelationer? Och inte minst hur gör andra företag? Under inspirerande ledning av Ralf Blomqvist rätar vi ut frågetecknen. 3 Nu individualism, medskapande och kontexter: Kundens förnyade roll i strategiarbetet 3 Morgondagens kundrelationer trender och tendenser 3 Praktiska tips kring hur du förbättrar dialogen med dina kunder Föreläsare: Annika Rak och Ralf Blomqvist Måndag kl i Jakobstad

7 Våren 2014 Projektledning från idé till resultat Projektledning Hur planerar man och genomför utvecklingsprojekt? Olika slag av projekt, projektets faser samt projektledarens roll med inslag av praktiska exempel och verktyg. En översikt hur Citec med projektledning styr Planeringsprojekt Projektledning från idé till resultat Föreläsare: Harriet Bystedt och Kaj Björkqvist Onsdag kl i Gamla Vasa Utveckla företagets viktigaste resurs Modeller för framgångsrik personalutveckling Case ABB En kompetent personal är stommen till allt och genom att utbilda, motivera och ge möjlighet till karriärutveckling stöder arbetsgivarna även arbetsmotivationen och lojaliteten gentemot företaget. Johanna Kakkuri berättar med konkreta exempel om på vilket sätt ABB jobbar med personalutvecklingen i Finland. Hållbar kunskapsledning - utveckla och sprid tyst erfarenhetskunnande Dagens kunskapsledning skall säkra att organisationen ständigt utvecklas och är nyskapande samtidigt som kontinuiteten, i värdefull kunskap, bevaras. För att klara oss krävs det att alla lär sig av varandra, delar med sig av kunnande och skapar ny kunskap inom sina arbetsuppgifter. Föreläsare: Johanna Kakkuri och Tua Herrgård Onsdag kl i Jakobstad Kommunikation och växelverkan meningsfulla möten Möten kan fungera som meningsfulla verktyg för ett mer effektivt och engagerat arbete. Målet med kursen är att identifiera olika sätt man kan använda i kommunikation och växelverkan med andra, så att mötena leder till gemensamma mål, inbjuder till meningsutbyte och ger resultat och tillväxt. Föreläsare: Carola Lindholm-Gerlin Tisdag kl i Gamla Vasa

8 Marknadsföringskommunikation hur nå ut med ditt budskap En bra produkt räcker inte marknadsför! Våra målgrupper blir allt mera internationella och allt mer kräsna. Genom att fånga upp trender och omsätta dem till smart marknadsföring skapar du bättre förutsättningar för ditt företag att stå sig i konkurrensen. Under föreläsningen kommer vi att gå igenom fem delområden som dagens marknadsförare bör beakta i sitt arbete. Digital marknadsföring Världen är idag full av reklam samt exponering av varumärken och produkter. Små företag kan ha svårt att konkurrera bland stora företag som har en jättebudget för marknadsföring både i tidningar och TV. På Internet kan även ett litet företag ha möjlighet att konkurrera om man effektivt använder varje euro som läggs ned i marknadsföring. Föreläsare: Suvi Markko och Peter Hellström Onsdag kl i Närpes Innovativa och produktiva team Bonden Paavo var kung på sin åker men det var ofta långt hem och långt till grannen. I Norden har vi inte samma tradition som andra ställen i att arbeta i team. Forskning visar att människor som arbetar i team är mer effektiva än om man arbetar ensam. Under denna dag lär vi oss om hur man bygger goda innovativa och produktiva team. 3 När behövs team? 3 Typer av team 3 Hur sammansätta team? 3 Hur leda team? 3 Team roller 3 Sociala sampel 3 Effektivt teamarbete Föreläsare: Lars Losvik Tisdag kl i Jakobstad

9 Ta hand om dig själv och ditt arbete Ta hand om dig själv och ditt arbete handlar om: Hur man hittar balansen i sitt liv, den holistiska människan, hälsans olika aspekter, planering och tidsanvändningen, kroppens signaler och olika avslappningsövningar. Föreläsare: Marianne Fäldén Tisdag kl i Gamla Vasa Från idé till produkt innovationer i praktiken Föreläsarna beskriver hur innovationsprocessen går till i såväl mindre som större företag. De ger praktiska exempel hur man kan utveckla en idé till en färdig produkt. Föreläsare: Mikael Björkman och Stefan Asplund Tisdag kl i Gamla Vasa Bli bättre på försäljning Vi österbottningar är, sägs det, kompetenta och företagsamma. Vi är duktiga på innovationer och produktivitetshöjande åtgärder. Vi är dock svaga på att sälja våra produkter och tjänster och också svaga på att skaffa nya kunder. Under dagen behandlas teman såsom: Marknaden och tiderna förändras. Hänger vi med? Imagen, en del av affärs iden! Vilka egenskaper behövs för att lyckas inom försäljning? Kunden avgör vad som är god betjäning. Dra nytta av kundresponsen. Att nå upp till kundens förväntningar och överträffa dem! Föreläsare: Rainer Nordström Onsdag kl i Närpes

10 Föreläsare Stefan Asplund Är Finlands första diplomerade uppfinnare. Driver sedan 1992 Dallas Pizza Palazzo och har också många andra järn i elden vid sidan om. Johanna Björkell Johanna Björkell är IT-pedagog, coach och forskare inom pedagogik. Hennes specialområde är att motivera och inspirera till att använda teknik och media för att spara tid och energi i arbetet så att både du och företaget gynnas. Mikael Björkman Michael Björkman fungerar idag som Technical Director, Marketing Vacon Plc. Michael Björkman har lång erfarenhet från ett arbetsfält som inbegriper marknadsföring, tekniskt understöd, utvecklingsarbete, etc. Michael ansvarar idag för produktplanering (product strategy) inom Vacon. Kaj Björkqvist Kaj Björkqvist jobbar vid Citec Oy Ab med utveckling av företagets projektledning. Kaj är certifierad projektledare IPMA-C.

11 Ralf Blomqvist Ralf har i 20 år verkat som rådgivare åt företag och organisationer i frågor som rör kunddriven verksamhetsutveckling. Efter studier på handelshögskolorna i Göteborg och Helsingfors introducerade han begreppet Relationsmarknadsföring i Norden som medförfattare till boken med samma namn (1993). Boken blev snabbt ett referensverk inom området och har till dags dato sålts i drygt exemplar. Ralf är även medförfattare till en rad andra böcker inom bl. a. kundrelationer och kvalitetsarbete. Ralf är flitigt anlitad som föredragshållare och utbildare både inom privat och offentlig sektor. Han föreläser även sedan många år regelbundet på KTH Executive School. Harriet Bystedt Harriet Bystedt Jobbar på Yrkesakademin som projektchef och har erfarenhet av att planera och genomföra utvecklingsprojekt främst inom offentlig förvaltning och utbildning. Catarina Fant Catarina Fant är tidigare Head of Corporate Brand på Vacon. Numera fungerar Catarina som Wasalines Marknadsförings- och kommunikationsdirektör.

12 Rafael Frans Politices magister Rafael Frans äger och driver Raffinato Ab. Rafael har en mångsidig utbildning och en bred erfarenhetsbas att stå på. Han har genomgått IBM:s krävande utbildningsprogram för försäljare i USA, Markkinointi-instituuttis utbildningsprogram för marknadsledning och flera andra kurser, där ledarskap, kommunikation och presentationsteknik har stått i fokus. Rafael har gedigen erfarenhet av personalutbildning och hans kurser i ledarskap. kommunikation, serviceutveckling, försäljning och presentationsteknik har rönt stor uppskattning bland kursdeltagare i både Finland och Sverige. Marianne Fäldén Marianne Miisu Fälden är privatföretagare. Hon är utbildad diplom-ingenjör, NLP-master, Quigong instruktör och har sysslat med organisationers verksamhetsutveckling, personalutveckling samt processutveckling och system. Sven-Erik Granholm Sven-Erik har jobbat i ledande uppgifter i flera olika branscher sedan mitten av 1970-talet, bl.a. som verkställande direktör för Kvevlax Sparbank under 12,5 år och före det som regiondirektör för pensionsförsäkringsbolaget Verdandi i 12 år. Under åren drev han en liten bokföringsbyrå i egen regi. Sven-Erik har också varit medlem i sparbanksförbundets styrelse. Han verkade som viceordförande i SP-Fondbolag AB:s styrelse från starten 2003 till 2008.

13 Peter Hellström Peter driver företaget Digital Marketing som gör digital marknadsföring, speciellt för små och medelstora företag. Han har arbetat professionellt med internet sedan 1999 och utbildar i digital marknadsföringsamt försäljning och sökbarhet på internet. Peter är ingenjör till sin utbildning och har en bakgrund som produktutvecklare och inköpschef inom industrin. Niko Herlin Niko Herlin jobbar som konsult och futurist på Finpro. Han har jobbat med framtidsrelaterade teman sedan år Som futurist på Finpro hjälper han finska företag att blicka framåt och göra framtidshållbara planer och strategier. Han har även jobbat som marknadsanalytiker och business intelligence specialist. Till arbetserfarenheterna hör även en kort tid som projektforskare vid Åbo Akademi. Tua Herrgård Tua Herrgård är ekonomie doktor i företagsledning med kunskapsledning som specialitet. Hon har lång erfarenhet som föreläsare och utbildare både nationellt och internationellt. Hon har utbildat allt från universitetsstuderande till företagsledare, läroavtalshandledare, mentorer m.fl. Resultatet av hennes forskning och praktiska erfarenheter är diskussionsspelet KNOW-HOW, ett verktyg för spridning av det tysta kunnandet. Tillsammans med beställaren utvecklar Tua Herrgård tillfällen t.ex. om tyst kunnande, teamarbete, förändring och kontinuitet, ledarskapshandledning, kunskapsledning, -spridning, -kartläggning samt ledning av olikheter och generationsväxling i arbetslivet.

14 Johanna Kakkuri Johanna jobbar på ABB i Finland, där hon ansvarar för rekryteringar samt utvecklingen av en personalstyrka på drygt I korthet går hennes jobb ut på att hitta kompetenta personer till rätt jobb samt sedan utveckla deras kompetens vidare. Under hennes tid på ABB har hon tagit fram och utvecklat ett flertal utbildningsprogram samt sätt att mäta personalens kunskapsnivå. Hon anser att personalen är stommen till allt och genom att utbilda, motivera samt ge möjlighet till karriärutveckling har en starkt positiv inverkan på produktiviteten inom företaget. Carola Lindholm-Gerlin Carola Lindholm-Gerlin är en omtyckt ledarskapskonsult och certifierad coach (ACC). Hon har lång erfarenhet av organisationsutveckling, konflikthantering och kommunikation, och arbetar gärna med företag och organisationer i förändring. Lars Losvik Lars Losvik är utbildad i vuxenpedagogik och ledarskap vid Helsingfors Universitet. En av Nordens mest uppskattade föreläsare! Sällsynt rolig och engagerande föreläsare som kombinerade humor med teori på ett mycket mänskligt sätt! Suvi Markko Suvi ansvarar för Vasaregionens marknadsföring. Hon har sin bakgrund i marknadsföring och kommunikation med erfarenhet från energiteknologibolaget Wärtsilä samt av marknadsföring av ledande finska livsmedelsvarumärken på Raisio och Atria.

15 Rainer Nordström Rainer Nordström har jobbat med försäljning och marknadsföring i över 25 år. Sedan 2007 har han jobbat som konsult och arbetar med företag i Österbotten och med regionens ledande vuxenutbildare. Rainer jobbar med att förbättra lönsamheten i affärsverksamheten genom att gå igenom processerna i företaget och utbilda personalen i att ha ett businesstänk med kunden i fokus. Robert Olander Robert är marknadsföringsdirektör på Merinova Oy Ab och jobbar med marknadsföring inom energiklustret. Han har tidigare jobbat 16 år på ABB med försäljning och marknadsföring. För att lyckas nätverkar han med olika intressegrupper och organisationer. Annika Rak Jag är hälsoinspiratör i mitt eget företag och VD för Finlandsdelen av ett internationellt företag. I båda egenskaperna ligger kunden som person i fokus. Min huvudsyssla är att skapa och utveckla både kundrelationer och organisationen i sin helhet. Jag samarbetar med kolleger i flera olika länder och har utvecklat en del egna modeller speciellt anpassade för Finland.

16 Marja Rak Kläddesignern Marja Rak är utbildad konstmagister och har studerat på Konstindustriella högskolan i Helsingfors. Hon har tillsammans med sin man Jonas skapat varumärket Noolan. Noolan är ett lokalt dialektord och betyder nordanvinden. Företaget har fått många utmärkelser, de mest prestigefyllda är Taitopriset 2010 och Finlandspriset från samma år. Från att ha varit ett lokalt och efter hand erkänt finländskt bränd håller nu Noolan på och erövrar både Europa och USA. Dag Sandås Dag Sandås graduated from HANKEN, the Swedish School of Economics and Business Administration in Vaasa, Finland, with a master s degree in corporate finance. After working four years as Assistant and Acting Associate Professor at HANKEN in economics and corporate finance, he worked at Wärtsilä Diesel for 10 years, where he held different positions in corporate finance, including the role of Financial Director for the Marine Engines division. In 1998, Dag joined Vacon as CFO, and later moved to become CFO of Finn-Power in 2003 before joining The Switch at the end of 2006, when the company was founded. He is now working as the CFO and Deputy to CEO at The Switch. Christoph Treier Treier är en schweizare som sedan många år tillbaka är bosatt i Finland och har anlitats av ett femtiotal finländska och utländska toppidrottare, företagsledare och musiker att hjälpa dem till att uppnå toppresultat. Bl.a. rallyvärldsmästare Marcus Grönholm och skidskytte-världsmästare Kaisa Mäkäräinen hör till hans klienter. Christoph är en uppskattad föreläsare och behärskar konsten att motivera och inspirera. Han föreläser underhållande med en stor inlevelse och sprider entusiasm och optimism. Han presenterar komplexa samband på ett lätt förståligt sätt och får åhörarna inte bara att tänka efter utan också att agera. Treier har över 100 talaruppdrag varje år.

17 Möjlighet till examen Är du intresserad av att delta i Ledarskapsforum och samtidigt avlägga en examen eller delar ur en examen, t.ex: Yrkesexamen för företagare Har du planer på att bli företagare eller har du nyligen startat eget? Utveckla din affärsidé och lär dig hur man startar och driver ett företag! Anmälan och information Sydösterbotten: Cecilia Stenholm, tfn Anmälan och information Jakobstad/Vasa: Linda Nygård, tfn Specialyrkesexamen i företagsledning Äger du eller leder du ett mindre företag? Utveckla företaget och dig själv som företagsledare tillsammans med andra företagare. Anmälan och information: Johnny Forsman, tfn Specialyrkesexamen i ledarskap Leder du en enhet inom den privata eller offentliga sektorn? Utveckla den egna enheten samtidigt som du utvecklas som person och ledare. Arbetsledarutbildning Utbildning för dig som jobbar eller vill bli arbetsledare inom industrin. Anmälan och information: Mats Österman, tfn Se information om flera yrkes- och specialyrkesexamina på under utbildning för vuxna.

18 Anteckningar

19

20 M Itella Posten Ab Enheten i Vasa // Kungsgårdsvägen 37 A Vasa Enheten i Korsnäs // Silverbergsvägen Korsnäs Enheterna i Kristinestad // Ulrika Eleonoravägen Kristinestad Industrigatan Kristinestad Enheten i Närpes // Ängskullsvägen Närpes st Enheten i Pedersöre // Sursikvägen Bennäs Enheterna i Jakobstad // Sofiedahlsgatan Jakobstad Alholmsgatan Jakobstad Telefon växel // E-post // Internet //

vill du utveckla dig själv och ditt företag?

vill du utveckla dig själv och ditt företag? vill du utveckla dig själv och ditt företag? Låt oss hjälpa. Svenskspråkiga utbildningsdagar, utbildningsprogram och examina Praktisk utbildning för arbetslivets krav Rastor erbjuder ett brett urval av

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

2011/2012 Möjligheter

2011/2012 Möjligheter 2011/2012 Möjligheter för medlemmar som arbetar inom teknik, naturvetenskap eller studerar till ingenjör och är anslutna till Unionen, ST, Vision, Finansförbundet eller Försvarsförbundet och vill utvecklas

Läs mer

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det.

Diplomerad Företagsledare Dunensis. En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Diplomerad Företagsledare Dunensis En utbildning för dig som är etablerad företagsledare eller siktar på att bli det. Att leda ett företag handlar om att ha en tydlig vision men också om förmågan att få

Läs mer

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B.

Positiv psykologi. Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur. Posttidning B. Posttidning B Posttidning B Nr 1 2013 Positiv psykologi Läs mer på sidan 10 Personal & Hälsa 2013 - HR med Facebook och Linkedin - Personal & Chef 2013 - Innovativ företagskultur Gekås samlar allt på ett

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation

Utbildningar som fungerar. Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Utbildningar som fungerar Utbildningar inom ledarskap, projektledning, affärsmannaskap och kommunikation Mindset Vår vision 2 Det här är Mindset bra på 3 Kunder 3 Öppen utbildning 4 Företagsintern utbildning

Läs mer

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen

Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen Examensarbete VT-08 Butikschefsutbildningen The Black Dahlia Camilla Sjöberg och Ingrid Ludvigson BC2 Textilhögskolan i Borås 2008-06-02 Med handledning av Martin Behre 1 Sammanfattning Svenskorna är kända

Läs mer

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer!

VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! PREMIÄR! Ny ledarskapsutbildning för dig inom VVS-branschen! VVS Akademin Lyft dig själv och ditt företag till nya nivåer! 1 Utmanande tider VVS-branschen utmanas och förändras. Det ställs allt högre krav

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

Ledarutveckling för kvinnor

Ledarutveckling för kvinnor Ledarutveckling för kvinnor En ledarskapskurs för kvinnor Det här är en kurs för kvinnor som vill utvecklas. Du behöver inte vara chef idag för att gå kursen. Kursen ger dig ett verktyg för att kunna utvecklas

Läs mer

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen

Att bygga tillväxtföretag genom människor. Några råd på vägen Att bygga tillväxtföretag genom människor Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan En praktisk handledning. Sthlm 1999. 23 s. IVA-R 428. Att starta och driva

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek

Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek KAROLINSKA INSTITUTETS UNIVERSITETSBIBLIOTEK, STADSBIBLIOTEKET I STOCKHOLM, STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Hur gör jag? en utmanande 7 stegskur för medvetet bemötande på bibliotek Rapport till Kungliga

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 HELA DENNA BILAGA ÄR EN FRÅN UNG FÖRETAGSAMHET 1 UNG FÖRETAGSAMHET ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN SEDAN 1980 LÄS MER PÅ SID 6 ÖVNING GER LÄS MER PÅ SID 4-5 LÄROMEDEL I ENTREPRENÖRSKAP NU ÄVEN FÖR GRUNDSKOLAN

Läs mer

inte bara nollor och ettor

inte bara nollor och ettor inte bara nollor och ettor Entreprenörer inom IKT Power Lake AB a d r e s s Stagneliusvägen 23, 6tr,SE-11259 Stockholm tel+46 (0)8-6562775 mobil +46 (0)70-6730790 www.powerlake.se barbro.fransson@powerlake.se

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

SABO sprider kunskap. Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011. sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag SABO sprider kunskap Utbildningar, konferenser & konsulttjänster hösten 2011 sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag Information & Anmälan Information & anmälan Internat/dagkonferens SABOs utbildningar

Läs mer

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt

Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Årsredovisning 2009 Verksamhetsöversikt Filpula Falun Västerås Helsingfors Göteborg Stockholm Verksamhetsställen i Finland och Sverige. Edita finns även i Ukraina och Indien. Helsingborg INNEHÅLL 2009

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare

MÅNGFALDSRÅDGIVNING. Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare MÅNGFALDSRÅDGIVNING -EN METOD FÖR AHA-UPPLEVELSER OCH ÖKAD AFFÄRSNYTTA Ett arbetsmaterial med tips, processfrågor och övningar för dig som vill erbjuda mångfaldsrådgivning till småföretagare Producerad

Läs mer

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13

inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 ko oi og ko an inspiration information Internationella möjligheter Vid ekonomihögskolan Lunds universitet 2012 13 2 Innehåll: världen väntar...5 Mer än en handelshögskola...6 stora, lilla lund... 8 Tänk

Läs mer

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling

guidenchefer kräv Byt jobb lite oftare Calle Leinar, VD på TRR Trygghetsrådet Kompetensutveckling guidenchefer kräv tema: kompetensutveckling Kompetensutveckling räknas inte som en investering Christina Håkansson ekonom vid Stockholms universitet. Se sid 12 utbildning Arbetsgivare som prioriterar bort

Läs mer

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN

SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN SALUTOGENT, JA, HUR SKULLE MAN ANNARS ARBETA! EN STUDIE OM DET SALUTOGENA SYNSÄTTET I PRAKTIKEN Kandidatuppsats Organisations- och personalutvecklare i samhället Inriktning arbetsvetenskap 15 hp Alexandra

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Årsberättelse 2011 2012

Årsberättelse 2011 2012 Årsberättelse 2011 2012 B3IT 1 1 3 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 B3IT i korthet Därför B3IT Vi sätter IT i ett verksamhetssammanhang VD-ord Frihet under ansvar Affärsidé, vision, mål och strategier

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer