IT-stöd i träbyggindustrin

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "IT-stöd i träbyggindustrin"

Transkript

1 IT-stöd i träbyggindustrin Projektets löptid Helena Johnsson, Luleå tekniska universitet, projektledare (anslagsmottagare) Stefan Persson och Linus Malmberg, Tyréns IT Miklós Molnar, Lunds tekniska högskola Väino Tarandi, Eurostep AB Jesper Bremme, Inbrix AB Total budget om varav VINNOVA:s del

2 Uppdrag Undersöka behovet av utveckling på IT-sidan inom svensk träbyggindustri Behov av IT-stöd utgår alltid från den verksamhet som skall stödjas. Ansökan tolkade uppgiften som tudelad: - analysera träbyggföretagens process och produkt med fokus på IT-stöd - demonstrera möjliga lösningar med mjukvara som löser påtagliga problem

3 Kartläggning Processen som kartlades avgränsades till att gälla från tillverkarens första kontakt inom ett projekt till leverans ut till byggplats. Processen innefattade inte montage på byggplats. (Orsakat av att projektet ofta över- lämnas till en byggentreprenör i detta skede) Genomfördes genom att följa processen från start till mål och tala med samtliga aktörer/avdelningar som involverades i processen. Frågor ställdes också kring de problem företagen såg i sin process. Sex företag besöktes; Lindbäcks Bygg, Norvag byggsystem, Moelven Byggmodul, Flexator, Modulent och A-hus.

4

5 Produktstruktur Samtidigt med kartläggningen av processen genomfördes en kartläggning av byggsystemet. Denna kartläggning genomfördes som en intervju kompletterad med ritningsunderlag för att klarlägga i vilken mån företagen dokumenterat sitt byggsystem. y För de företag som arbetar mot professionella beställare är en kommunikation av bygg- systemet en nödvändig ingrediens för en lyckad försäljning

6 Summering processkartläggningar De fyra företag som arbetar mot professionella beställare har svårigheter att kommunicera sitt byggsystem. Samtliga företag upplever ett milt kaos under projekteringsfasen. Problemen beror mindre på gamla IT-verktyg och mer på att strategin för informationshantering är ogenomförd och personberoende. De fyra företag som arbetar med affärssystem (inte samma fyra) upplever stor frustration över att affärssystemet inte kommunicerar med CAD-systemet. Produkten blir beskriven på två olika sätt, ekonomiskt och tekniskt, kontrollen förloras då en entydig produktdefinition iti saknas. Samtliga företag saknar en fullödig beskrivning av sitt byggsystem. De flesta företag arbetar med någon sorts typritningar över systemet, som beskriver 50-70% av byggsystemet. y Resterande information skapas projektvis eller består av regler som lever i organisationen utan att vara dokumenterade. För de företag som verkar mot professionella beställare skapar installationernas variation från projekt till projekt ett odefinierat system.

7 Analys inför demonstrator Samtliga företag upplever problem med att hitta och strukturera information vid en given tidpunkt. Information är alltför personberoende. De fyra trävolymbyggarna har problem med att få beställare att förstå byggsystemet. Ofta faller detta ned på beställarens e s konsult, en arkitekt, t, som är omedveten om byggsystemets ramar. De företag som arbetar med affärssystem ser ett stort problem med att deras produkt definieras på två olika sätt av systemen. } Demonstrator 1 Informationsstruktur } Demonstrator 2 CAD-konfigurering } Demonstrator 3 Affärssystem + CAD

8 Demonstrator 1 Informationshantering PLCS är en standard som beskriver hur data kan struktureras och littreras för att skapa en sorterbar mängd data från olika vyer. PLCS-standarden används som grund i PDM-system system. Standarden tillåter data av vilket ursprungsformat som helst i sin lagringsstruktur. Styrkan med standarden ligger i sättet att sortera och märka upp information. Arbetet med att implementera standarden innebär att byggnadsdelar beskrivs på ett mycket detaljerat sätt och littreras för sökbarhet. När detta arbete är gjort kan strukturen fortleva länge.

9 BSAB - delmängd Strukturer & samband Funktionell klassifikation Tak System YV1-F1 Artnr a Väggar Bjälklag Installationer Artiklar YV1 F1 BJ1 Spis ABC Elradiator 800W Artnr 1 Artnr 2 Artnr 3 Artnr 4 Ytterväggar Bärande innerväggar Icke bärande innerväggar Artnr 5 Artnr 4_v2 Typ YV1 Individ:123 Individ:456 System Volym 1 Artikelstruktur Volymsstruktur Stomme Installationer Kallvatten El-uppvärmning Geometri Egenskaper Enheter - har placering Littera YV1-no:1 Egenskaper Ytterväggselement typ YV1 Koppling YV1-no:2 av enheter Ytterväggselement typ YV1 BJ1-no:1 Bjälklagselement typ BJ1 S1- no:1 Spis typ S1 E1-no:1 Elradiator 800W Individ:1 Rum/zon Typhus 1 Typhus 1_v2 Takplan Plan 1 1A-Vardagsrum 1B-Kök Källare K1 - Tvättstuga Grund G1 - Krypgrund Alla objekt versionshanteras Alla objekt versionshanteras Alla objekt är giltiga för en viss vy för Alla ett objekt visst Typhus är giltiga för en viss vy för ett visst Typhus Volymer = enheter med ingående enheter Volymer = enheter med ingående enheter Kopplingar = relation mellan enheter Kopplingar ev = med relation egen mellan enhet för explicit enheter beskrivning ev med egen enhet för explicit beskrivning

10 Demonstrator 2 CAD - konfigurering För att skapa data som används i PLCS-systemet har en demonstrator som jobbar på CAD-basis med väggar tagits fram. CAD-data skapas med ArchiCad via beskrivningsspråket GDL. GDL-objekt kan användas ifl flertalet l tstora CAD-system Syftet med demonstrator 2 är att ta fram en toolbox som trävolymbyggarna kan sätta i händerna på beställarens konsult (arkitekten). Verktygslådan innehåller reglerna för byggsystemet och gör det omöjligt att projektera en byggnad som inte går att producera med byggsystemet. Som en bieffekt kan verktygslådan också användas av företagens egen konstruktör vid sektionering och projektering av volymer, eftersom detaljeringsgraden är hög.

11

12

13

14

15 Demonstrator 3 Affärssystem + CAD Flera CAD-tillverkare inom byggsidan har börjat arbeta med parametri-- sering av objekt och verklig 3D-data. Även databaskoncept inom CAD förekommer, liksom öppna filformat. Detta möjliggör export av CADdata till andra system och till synes också import av data från t.ex. affärssystem. För att testa denna möjlighet genomfördes en test i CAD-programmet poga RevIT Structure och affärssystemet Jeeves

16

17

18 Behov av IT-stöd För industriell tillverkning krävs: - ordning och reda på byggsystemet, väl dokumenterat. All automatisering bygger på att regler för system kan beskrivas. - god informationsstruktur, upprepningseffekten går förlorad när hantering av data är personberoende En insikt hos företagen om att IT-stöd är så nära kopplat till verksamheten att användandet av nya IT-stöd kräver en verksamhetsutveckling inom företaget. (Uppfattningen om IT som en parallell verksamhet, en quick fix är utbredd)

19 Behov av IT-stöd Ett behov av en informationsstruktur en strategi för att hantera data projektvis på ett standardiserat sätt. Denna struktur måste tillåta data från olika källor och vara standardiserad.

20 Behov av IT-stöd Ett behov av mjukvara som tar ett avsteg från byggbranschens traditionella modelleringsmetodik; modellering i skikt och istället använder en fullständigt objektorienterad modellering. Verktyg finns i tillverkningsindustrin, men anpassningen till bygg saknas. Detta är särskilt viktigt för industriell tillverkning! All export/import till t.ex. affärssystem är avhängigt av denna punkt. För industriellt byggande är konfigurationssystem en möjlig lösning (liknar demonstrator 2) Sammanlänkningen av installationer och byggnadsprojektering bör stärkas. Detta kan hanteras som i demonstrator 1, eller via neutrala filformat, men vinsten ligger i en ökad samordning.

21 Vad trodde vi att projektet kunde generera? (2006) En medvetenhet om att metoder Tillverkningsindustrin har bättre för att dokumentera bygg- metoder för beskrivning av system i stort sett saknas. Att processer och produkter. kommunicera dem är också Dessa skall testas på svårt. industriellt byggande på Moelven Byggmodul. Tyréns ser här en av sina framtida roller. Två forskningsprojekt kt Projekteringen tar för stor andel av kommer att startas; produktionstiden inom industriellt byggande. En standardise- - konfigurationssystem och - byggsystemutveckling ring av projekteringsprocessen skall studeras tillsammans med Moelven Byggmodul.

22 Vad hände? Lindbäcks har startat ett projekt internt där projekteringsprocessen sätts i fokus. Ett IT-stöd som processtöd skall tas fram (LPS) Projekteringsprocessen är satt i fokus även hos Moelven Byggmodul. Målet är att korta den med 50%. Ett doktorandprojekt stöttar utvecklingen hos Lindbäcks (Gustav Jansson, LWE). Fokus på industriell byggprojektering. Ett doktorandprojekt stöttar utvecklingen hos Moelven Byggmodul (Erik Söder- holm, LWE). Fokus på standardiserad di d projektering. Tyréns som konsult ser stöd inom byggsystemutveckling som en av sina framtida affärsidéer. En industridoktorand inom LWE forskar kring modularisering av byggsystem (Patrik Jensen)

IT-stöd för industriellt byggande i trä

IT-stöd för industriellt byggande i trä 2006:19 TEKNISK RAPPORT IT-stöd för industriellt byggande i trä Helena Johnsson, Stefan Persson, Linus Malmgren, Väino Tarandi, Jesper Bremme Luleå tekniska universitet Institutionen för Samhällsbyggnad

Läs mer

Det virtuella Luleå. Samarbetspartner Examensarbetet genomförs i samarbete med Luleå Kommun, Stadsbyggnadskontoret.

Det virtuella Luleå. Samarbetspartner Examensarbetet genomförs i samarbete med Luleå Kommun, Stadsbyggnadskontoret. Det virtuella Luleå En stads attraktionskraft byggs upp av de verksamheter staden erbjuder samt den känsla av utveckling som staden kan förmedla. Detta skapas i gränssnittet mellan kommun, näringsliv,

Läs mer

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt

BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt 2008:04 FORSKNINGSRAPPORT BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt En jämförelse mellan dagens byggprocesser baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM Rogier Jongeling Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer

3D-volymhusbyggande med materiallistor och tänkbara PDM-system

3D-volymhusbyggande med materiallistor och tänkbara PDM-system Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola Box 118 221 00 LUND Department of Structural Engineering Lund Institute of Technology Box 118 S-221 00 LUND Sweden 3D-volymhusbyggande med materiallistor

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö

SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING. Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö SIF ENHETEN FÖR STRATEGISK UT VECK LING Bättre men långtifrån bra Om Sifmedlemmars IT-miljö 3 4 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 6 SAMMANFATTNING 7 Starka sidor av tjänstemännens IT-miljö 7 Svaga sidor av tjänstemännens

Läs mer

Populärvetenskaplig sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning Populärvetenskaplig sammanfattning Antalet produkter och antalet versioner av varje produkt blir allt fler. För att inhandla en vardaglig teknisk apparat finns en mängd varianter att välja mellan för konsumenterna.

Läs mer

RoadMap för digital information om byggd miljö

RoadMap för digital information om byggd miljö RoadMap för digital information om byggd miljö Anders Ekholm, Lars Häggström, Bo Johansson, Väino Tarandi, Bo Tyrefors 2 Copyright författarna och Avdelningen för Projekteringsmetodik, LTH, Lunds Universitet

Läs mer

IbisSoft Cutting edge business solutions

IbisSoft Cutting edge business solutions IbisSoft Cutting edge business solutions Effekter från introduktion av processtödsystem och hur de kan mätas Preliminär rapport version 0.9 IbisSoft Cutting edge business solutions 2005-11-15 IbisSoft

Läs mer

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning

PMM (Process Maturity Metrics) Allmänt. Mätetal för framgångsfaktorer. 1. CM konfigurationsstyrning PMM (Process Maturity Metrics) PMM är en metod för att mäta processmognad i utvecklingsprojekt. I korthet går metoden ut på att man utvärderar sin utvecklingsprocess med avseende på ett antal framgångsfaktorer

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong. Bygg för framtiden.

SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING. Nedanstående är en annons från Abetong. Bygg för framtiden. SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund BYGG B EL B VVS B ANLÄGGNING 210 Nedanstående är en annons från Abetong Bygg för framtiden. nr 2 B 2010 husbyggaren 1 2 husbyggaren nr 2 B 2010 nr 2 B 2010 husbyggaren

Läs mer

God användbarhet med Scrum

God användbarhet med Scrum En studie av ISO 9241-anpassad systemutveckling Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, INFK01 i Informatik Framlagd: Juni, 2009 Författare: Handledare: Claus Persson Examinator: Eric Wallin Lars Fernebro Titel:

Läs mer

Detta dokument syftar till att ge en introduktion till RUP och bemöta argument såväl för som emot processen.

Detta dokument syftar till att ge en introduktion till RUP och bemöta argument såväl för som emot processen. Bakgrund Detta dokument syftar till att ge en introduktion till RUP och bemöta argument såväl för som emot processen. För att kunna diskutera om man skall använda RUP eller inte måste man dock ta ett steg

Läs mer

3D-baserat IT-stöd för. Lttbvsenadsteknik i trä. Delsteg 1 a och 1 b Slutrapport

3D-baserat IT-stöd för. Lttbvsenadsteknik i trä. Delsteg 1 a och 1 b Slutrapport 3D-baserat IT-stöd för Lttbvsenadsteknik i trä Delsteg 1 a och 1 b Slutrapport V E R K E T FÖR INNOVATIONSSYSTEM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förord Ett stort tack riktas till Tomas Alsmarker, Byggkonsult Anders

Läs mer

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10

BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 BIM-instruktion för projektledare Version 1, 2013-04-10 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 SYFTE MED BIM-INSTRUKTIONEN...4 1 DEFINITIONER/ORDLISTA...4 1.1 DEFINITIONER...4 2 SYFTE OCH MÅL...7

Läs mer

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB

White Paper. CRM framgångsrik affärsstrategi. Zync Customer Management AB White Paper CRM framgångsrik affärsstrategi Zync Customer Management AB CRM FRAMGÅNGSRIK AFFÄRSSTRATEGI 1 I DETTA WHITE PAPER CRM framgångsrik affärsstrategi av Zync Customer Management AB Detta dokument

Läs mer

BIM Standardiseringsbehov

BIM Standardiseringsbehov ID: 12690 1 BIM Standardiseringsbehov Anders Ekholm, Håkan Blom, Klas Eckerberg, Kurt Löwnertz, Väino Tarandi 2013-06-20 2 Förord Föreliggande arbete är slutrapport för SBUF-projektet nr 12690 BIM standardiseringsbehov.

Läs mer

BIM I SAMSPEL MED FEM

BIM I SAMSPEL MED FEM BIM I SAMSPEL MED FEM Arber Sulejmani Bedri Sallova Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska Högskola Lunds Universitet, 2012 Rapport TVBK - 5205 Avdelningen för Konstruktionsteknik Lunds Tekniska

Läs mer

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95

IbisSoft. IbisSoft. Analys av systemintroduktionens framåtskridande 2005-11-15. IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan 95 IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns Analys av systemintroduktionens framåtskridande IbisSoft Cutting edge bus iness so lutio ns 2005-11-15 IbisSoft AB Email: info@ibissoft.se Besöksadress: Döbelnsgatan

Läs mer

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning

Internet of SALES. Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Internet of SALES Skapa affärer och få fler kunder genom att förstå och utnyttja potentialen i digital marknadsföring och social försäljning Henrik Björklund ISBN 978 91 87093 63 0 Internet of Sales Soderpalm

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Kvadrat Management AB Way of Working

Kvadrat Management AB Way of Working Way of Working Organisationsnummer 556865-0302 KVADRAT MANAGEMENT WAY OF WORKING Står ditt företag inför ett förändringsarbete med långsiktiga konsekvenser för er verksamhet? Då kan vi erbjuda några av

Läs mer

Introduktion till Winbas. Att byta affärssystem

Introduktion till Winbas. Att byta affärssystem Introduktion till Winbas Att byta affärssystem En hjälp på vägen, för dig som skall byta affärssysstem Att byta affärssystem är ingen lätt uppgift. Det är både dyrt och omständigt och du får inga direkta

Läs mer

1.1 Inledning. Kåseri: Projektledarexamen 2009-06-23. I detta avsnitt ska du göra följande: Välkommen till avsnittet Initiera!

1.1 Inledning. Kåseri: Projektledarexamen 2009-06-23. I detta avsnitt ska du göra följande: Välkommen till avsnittet Initiera! Sida 1 of 26 1.1 Inledning Välkommen till avsnittet Initiera! Innan ett konkret, väl organiserat och målstyrt projektarbete påbörjas befinner sig det framtida projektet i det som kallas initieringsfasen.

Läs mer

Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer

Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer Affärssystem i småföretag Fallgropar och Framgångsfaktorer Kandidatuppsats 15 högskolepoäng, SYSK15 i informatik 2 juni, 2015 Författare: Hasan Nerjovaj Mustafa Lazem Sonny Urbanski Handledare: Umberto

Läs mer

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25

Sammanfattning. Kommande arbete. Affärssystem- TDEI25 Sammanfattning Val och implementering av ett affärssystem är ett krävande arbete och affärssystemet kommer att påverka kunden en lång tid framöver. Det är inte ovanligt att införandet av ett nytt affärssystem

Läs mer