TDDD02 Föreläsning 5 HT-2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TDDD02 Föreläsning 5 HT-2013"

Transkript

1 TDDD02 Föreläsning 5 HT-2013 Informationsutvinning Lars Ahrenberg Litteratur: H. Cunningham: Information Extraction, Automatic

2 Översikt Informationsutvinning (IE) Definition och jämförelser Något om semantik och faktarepresentation Ontologier och extraktion av semantiska relationer Komponenter i IE-system Namnigenkänning Koreferensbestämning Relationsbestämning bootstrapping av relationsuttryck Mallinstansiering Exempel Åsiktsanalys, Automatisk nyhetsläsning

3 IE gentemot IR Dokumentsökning (IR) möter givna informationsbehov genom att söka efter dokument Informationsutvinning (IE) möter informationsbehov genom att söka i dokument Informationsbehovet formuleras som en mall med en eller flera relationstyper, t.ex. <HOTELLATTRIBUT: OMDÖME> TYP: <företagstyp> ORT: <ort> ANSTÄLLDA: <antal>

4 IE gentemot IR Dokumentdatabas IR-system Dokument Analytiker Dokumentdatabas Strukturerade fakta IE-system IR-system

5 En karaktärisering Informationsutvinning ombildar textdata (dvs. ostrukturerade data) till strukturerade data. Systemen bygger på identifiering av relevanta ord och fraser, semantisk klassificering av dessa, strukturering av data efter givna typer eller mallar, sammankoppling av information via koreferenser

6 En enkel klassificering av dokument och meningar Subjektiva Objektiva Positiva Negativa

7 Varianter av informationsutvinning Message understanding / Automatisk nyhetsläsning Systemet söker information om en viss typ av händelse, t.ex. ekonomisk verksamhet, kriminell verksamhet, sjukdomsutbrott,... Systemet identifierar förekomster av händelsetypen och specificerar relevanta entiteter och deras relationer

8 Varianter av informationsutvinning Åsiktsanalys ( opinion mining ) Systemet söker information om vad folk tycker om en produkt, tjänst eller politiskt förslag, ( hotellet är prisvärt, ligger nära centrum,...) Associationer ( media distance ) Systemet extraherar omdömen som texten kopplar ihop med en person eller produkt. och klassificerar dem sedan t.ex. i positiva/negativa, starkt/svagt hopkopplade, etc.

9 Exempel: sammanställning av associerade begrepp Andel negativa begrepp associerade med Berlusconi under oktober Källa: 9

10 Varianter av informationsutvinning Sammanställning av information från flera dokument. relativt lätt för associerad information svårare att avgöra om olika dokument handlar om samma händelse eller inte. Presentation/Hopkoppling av dokument (t.ex. citeringar) t.ex. att skilja ett korrekt citat från ett plagiat. IE för prognoser Forecasting large-scale human behavior using global news media tone in time and space (Leetaru, 2011)

11 Varianter av informationsutvinning Ontologiorienterad informationsutvinning Systemet extraherar namn som instanser av givna klasser, t.ex. identifierar företag, platser, sjukdomar,... Systemet extraherar synonymer och begreppsrelationer, t.ex. hyponymi (specificering som i hylla - möbel ) del-helhetsrelationer (som kök - lägenhet)

12 Exempel på åsiktsanalys: hotellrecensioner Ett bra och prisvärt hotell som endast ligger en kort tunnelbaneresa bort från centrum. Personalen är trevlig och rummen är helt OK. Så länge själva hotellvistelsen inte är det huvudsakliga målet med resan är detta ett alternativ som kan rekommenderas. Är man ute efter en plats att sova på som inte kostar så mycket så är det perfekt. Sängarna är otroligt sköna. Läget är inte jättecentralt, men buss och t-station finns nära. Frukosten innehåller frallor, pålägg fil, cornflakes, musli, juice och kaffe. Ingen hotellfrukost i den vanliga bemärkelsen men den funkar. Är man däremot ute efter en mysig hotellvistelse ska man välja något annat. Hade jag fått bestämma så hade jag nog valt att kalla detta för vandrarhem istället för hotell. Minimala par: <hotell: prisvärt>, <hotell: bra>,...

13 Några krav på informationsstrukturerna Fullständighet Semantik

14 Några semantiska begrepp De flesta semantiska modeller bygger på en grundläggande distinktion mellan uttryck och innehåll, eller 'betydare' och 'betytt' Den semiotiska triangeln (Ogden & Richards, The meaning of meaning): begrepp SPRÅK VÄRLD ord entiteter

15 Logik och kunskapsrepresentation Gör relationen mellan betydare och betytt entydig och strukturen i utsagor transparent Linköping är en stad i Sverige Predikatlogisk representation Tillhör(lkpg,sverige) Stad(lkpg) lkpg och sverige antas här vara unikt (eller universellt) refererande. De är s.k. individkonstanter Tillhör och Stad är också konstanter som står för begrepp

16 Entiteter och relationer En entitet (eller individ) är något som kan urskiljas från sin omgivning och refereras. En relation (eller predikat) är något som uttrycker ett förhållande för en entitet eller mellan flera entiteter och som för givna entiteter kan bestämmas som sann eller falsk. Tillhör(lkpg,sverige) sant Tillhör(london,sverige) falskt

17 Semantiska webben the Semantic Web aims at converting the current web dominated by unstructured and semi-structured documents into a 'web of data' Länkade data: URIer (Universal Resource Identifiers) identifierar saker HTTP URIs gör det möjligt för både människor och maskiner att hitta saker och information om dem Informationen kan representeras i standardformat som RDF/XML Länkar till relaterade URIer kan inkluderas

18 Ontologisk information Plats underbegrepp_till Stad Land Tillhör instans_av instans_av lkpg sthlm sverige argument-2 Rel-141 argument-1

19 Linked Open Data (källa: bbc.co.uk)

20 Ontologiinlärning som 'reverse engineering' concepts Extraction words

21 Från text till begrepp Lemmatisering ge alla böjningsvarianter en gemensam representant book, books, book's book_n book, booked, books, booking book_vb Betydelsebestämning identifiera olika betydelser av lemman bar bar-1, as in chocolate bar bar bar-2, as in piano bar bar bar-3, as in standing at the bar...

22 Språkliga mönster för semantiska relationer Hyponymi (underbegrepp) datorer är en slags maskiner som mönster: X är (en/ett (slags)) Y som du kan även använda andra bär som röda vinbär eller björnbär... Instanser... Skandinavien omfattar Danmark, Sverige och Norge Palme var statsminister under åren

23 Informationsutvinning, delproblem Namnigenkänning (Named Entity Recognition) Identifiering av koreferens namnupprepning, pronomenreferens (ord som han, hon, de, den,...) Relationsigenkänning enkla mallattribut t.ex. ort, ålder, pris,... relationer mellan mallentiteter Mallifyllning koppla ihop relationer och namn på rätt sätt

24 Informationsutvinning, stödsystem Lemmatisering Ordklasstaggning Betydelsebestämning Chunkning identifiera fraser som uttrycker entiteter eller relationer av intresse Parsning identifiera grammatiska relationer för hela satser och meningar

25 Namnigenkänning Inom IE används begreppet namn (named entity) dels om vanliga namn personnamn, företagsnamn, geografiska namn, dels om sifferuttryck årtal, prisangivelser, antalsangivelser, dels om refererande uttryck som refererar till entiteter som är relevanta i domänen, t.ex., företag, sjukdomar, stöldgods,...

26 Namnigenkänning För namnigenkänning används t.ex. namnlistor, (eng. gazetteers) reguljära uttryck för sådana namn som följer specifika teckenmönster klassificering med hjälp av kontextinformation kodad som indikatorer ( features ) t.ex. Naive Bayes

27 Exempel: en namnlista över svenska kommuner Ale Alingsås Alvesta Aneby Arboga Arjeplog Arvidsjaur Arvika Askersund Östhammar Östra Göinge Överkalix Övertorneå

28 Utvärdering av namnigenkänning Namnigenkänning är ett sökproblem, varför precision och recall är lämpliga mått. Cunningham anger accuracy till 95% men olika typer av namn är olika svåra att känna igen. Flertydighet är inte ovanlig: Ericsson Klippan Ikeamöbler som Billy, Stockholm,...

29 En händelsemall Exempel: arbetsmarknadsförändringar Typ_av_förändring: Tid: Källa: Företag Namn: Typ: Ort: Antal_anställda: Omsättning: Berörda Antal: Typ:

30 En text om neddragningar 160 riskerar jobbet i Klippan Skogsbolaget Klippan AB planerar neddragningar i produktionen för att förbättra lönsamheten. Enligt ett förslag kan det innebära att 160 personer förlorar sina jobb i Klippan, skriver Helsingborgs Dagblad. I dag sysselsätter bruket i Klippan 216 personer. Klippan AB har också produktion i Lessebo. För de första nio månaderna förra året redovisade Klippan en förlust på 2,5 miljoner kronor efter finansnetto. Koncernens försäljning uppgick till 619 miljoner kronor.

31 Instansierad mall Typ_av_förändring: neddragningar Tid: - Källa: Helsingborgs Dagblad Företag Namn: Klippan AB Typ: skogsbolag Antal_anställda: 216 personer Ort: Klippan Omsättning: 619 miljoner kronor Berörda Antal: 160 Typ: personer

32 Entitetsbaserad representation (jmf. Cunninghams artikel) Klippan id: type: ENTITY-1 ort Klippan AB id: type: ort: ENTITY-2 Skogsbolag ENTITY personer id: type: ENTITY-3 berörda

33 Referenser till samma objekt 160 riskerar jobbet i Klippan Skogsbolaget Klippan AB planerar neddragningar i produktionen för att förbättra lönsamheten. Enligt ett förslag kan det innebära att 160 personer förlorar sina jobb i Klippan, skriver Helsingborgs Dagblad. I dag sysselsätter bruket i Klippan 216 personer. Klippan AB har också produktion i Lessebo. För de första nio månaderna förra året redovisade Klippan en förlust på 2,5 miljoner kronor efter finansnetto. Koncernens försäljning uppgick till 619 miljoner kronor.

34 Referenser till samma objekt Senare referenser använder (ofta) delar av (fullständigt) namn Klippan AB Klippan Bo Lennart Johansson Johansson anaforiska pronomen han, hon, den, det, de, dom,... beskrivande referenser i bestämd eller demonstrativ form företaget, koncernen,... denna åtgärd,...

35 En text med pronomen Jan Ahrenbring lämnar sin post som marknadsdirektör vid Ericssons division Konsumentprodukter efter elva år. Ahrenbring slutar på egen begäran. Han kommer dock att vara kvar i Ericssonkoncernen. Hans arbetsuppgifter övertas av holländaren Philip Vanhoutte, som sedan i november i fjol är ansvarig för marknadsstrategi. Philip Vanhoutte har sitt kontor i London. Han kommer närmast från amerikanska teleoperatören MCI-Worldcom. Ericsson beslutade nyligen att lägga ut all tillverkning av mobiltelefoner på amerikanska Flextronics. I stället ska Ericsson koncentrera sig på design, marknadsföring och distribution, de områden som Ahrenbring ansvarat för.

36 Villkor på anaforisk koreferens Morfologiska egenskaper Antecedent och anafor skall ha samma numerus och genus. Han kommer dock att vara kvar... Syntaktiska egenskaper Antecedentens och anaforens syntaktiska positioner måste tillåta koreferens Ericsson gav honom ett stort avgångsvederlag (Ericsson honom)

37 Villkor på anaforisk koreferens Syntaktiskt-semantiska egenskaper Semantiska villkor på anaforens referent som ges av den omedelbara syntaktiska kontexten måste passa in även på antecedenten. Erik köpte en pizza på bensinstationen. Han åt genast upp den. (bensinstationen den)

38 Mjuka villkor eller preferenser Antecedenten finns oftare i närmast föregående mening än längre bort. Antecedenten är oftare i en framträdande syntaktisk position, t.ex. subjekt, än i en mindre framträdande. Lisa ringde till Saras mormor. Hon... Finns flera möjliga kandidater som uppfyller de absoluta villkoren, väljs en kandidat utifrån mjuka villkor.

39 Att hitta relationer Klippan varslar 160 anställda... <X> varslar <ANTAL> <Y> Strindberg föddes 1849 i Stockholm... <PERSON> föddes <ÅR> Problem: det finns så många sätt att uttrycka samma relation

40 Olika sätt att identifiera relationer Expertdriven systemutveckling expert = lingvist Övervakad inlärning förutsätter uppmärkt korpus Så frön ('bootstrapping') gissa mönster och/eller instanser/tupler Exempel: /varslar [0-9]+ / /Volvo [a-zåäö]+ [a-zåäö0-9 \b]{0,3} anställda/

41 Att använda mönsterfrön Fröexempel: [FÖRETAG] varslar [ANTAL] [BERÖRD_PERSON] Tupelexempel: <Klippan, 160, anställda> Att ta reda på Vilken variation finns i hur relationen uttrycks? Vilken variation finns i ordningen mellan olika entiteter? Vad kan finnas mer än relationsuttryck och entitetsuttryck i meningarna?

42 Fröbaserad relationsutvinning ( bootstrapping ) Sökning Mönster Extraktion Mönsterfrön Tupelmängd Mönstermängd Extraktion Sökning Tupelfrön Tupler

43 Att välja ut nya mönster Ett nytt mönster kan värderas utifrån dess precision och recall på kända tupler antal nya tupler som föreslås precision på nya tupler

44 Utvärdering av IE-system Utvärdering på komponentnivå namnigenkänning: ca 95% precision och recall koreferens: ca 65-70% Utvärdering på systemnivå Vad är viktigt? precision vs. recall på händelsenivå? precision vs. recall på uppgiftsnivå.

45 Att visualisera data Positiva och negativa omdömen kan tabuleras och åskådliggöras grafiskt Positiva Negativa Hotell 1 Rum Personal Frukost 95 2 Hotell 2 Rum Personal 75 3 Frukost 24 28

46 Resultat för Hotell 1 och Hotell 2 (andel positiva av alla) 0,5 Rum Personal Frukost

47 kommersiell IE (exempel) demo.saplo.com

Informationssökning och -utvinning. Informationssökning och informationsutvinning. [IR & IE] Introduktion (1) [IR & IE] Introduktion (2)

Informationssökning och -utvinning. Informationssökning och informationsutvinning. [IR & IE] Introduktion (1) [IR & IE] Introduktion (2) Informationssökning och -utvinning Informationssökning och informationsutvinning Kristina Nilsson, kristina.nilsson@ling.su.se 2006-11-06: MOTIST, UU 1. Informationssökning (Information Retrieval, IR)

Läs mer

En utvärdering av verktygsstödet för den semantiska webben. HS-IKI-EA-04-201

En utvärdering av verktygsstödet för den semantiska webben. HS-IKI-EA-04-201 En utvärdering av verktygsstödet för den semantiska webben. HS-IKI-EA-04-201 Pär Fredriksson (a01parfr@student.his.se) Institutionen för kommunikation och information Högskolan i Skövde, Box 408 S-54128

Läs mer

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida?

Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vad du ska tänka på innan jag köper hemsida? Vi går igenom allt du bör tänka på innan köp. Råd som du tjänar på längre fram. sförteckning et i denna bok ser du till höger. Vill du gå direkt till något

Läs mer

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se

2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING. Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se 2D1418, Språkteknologi NADA, Kungliga Tekniska Högskolan 2004-10-17 SÖKMOTOROPTIMERING Av Erik Lindgren 810110-8218 soft@kth.se SAMMANFATTNING Föreliggande uppsats behandlar ämnet sökmotoroptimering.

Läs mer

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE

FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE SÖKMOTOROPTIMERING FEM ENKLA KNEP SOM HJÄLPER DIG SYNAS BÄTTRE PÅ GOOGLE INLEDNING De flesta som har en webb-sida funderar då och då på hur de ska få sidan att komma så högt som möjligt i Google och andra

Läs mer

Hur effektiva är de egentligen? en evaluering av tre webbaserade söktjänster

Hur effektiva är de egentligen? en evaluering av tre webbaserade söktjänster MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:37 ISSN 1404-0891 Hur effektiva är de egentligen? en evaluering av tre webbaserade

Läs mer

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet

Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Ett nytt sätt att handla kläder? En studie om att se och kombinera kläder på Internet Jonas Andreen Anders Jacobson Fredrik Nordlander Beteendevetenskapliga programmet med inriktning mot IT-miljöer Termin

Läs mer

Formulering av företagsekonomisk forskningsfråga

Formulering av företagsekonomisk forskningsfråga Formulering av företagsekonomisk forskningsfråga med utgångpunkt i bloggar Viktor Öman, bibliotekarie viktor.oman@mdh.se Licens: CC BY-NC-SA (2012). Välja och utveckla sitt uppsatsämne Ibland har man bara

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag

Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Beslut och Business Intelligence- Hur Business Intelligence stödjer beslutsfattande i företag Handledare: Susanne Åberg Författare: Jasmin Biberic och Hampus Hodell Uppsats på C-nivå, 10 poäng Hösten 2006,

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att göra en marknadsplan

Läs mer

Råd gällande beständiga länkar

Råd gällande beständiga länkar UTKAST Råd gällande beständiga länkar Nationellt ramverk för öppna data Peter Krantz AB Innehållsförteckning 1. Nationellt ramverk för öppna data... 2 1.1. Råd gällnade beständiga länkar... 2 1.2. Vem

Läs mer

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla

Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie på Volvo Car Corporation i Uddevalla MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP/BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN 2005:106 ISSN 1404-0891 Dokumenthantering i företag och organisationer En fallstudie

Läs mer

Återkoppling från sociala medier vid insatsledning JOEL BRYNIELSSON, SUSANNA NILSSON, MAGNUS ROSELL

Återkoppling från sociala medier vid insatsledning JOEL BRYNIELSSON, SUSANNA NILSSON, MAGNUS ROSELL Återkoppling från sociala medier vid insatsledning JOEL BRYNIELSSON, SUSANNA NILSSON, MAGNUS ROSELL FOI-R--3756--SE ISSN 1650-1942 December 2013 Joel Brynielsson, Susanna Nilsson, Magnus Rosell Återkoppling

Läs mer

Något om logik och logisk semantik

Något om logik och logisk semantik UPPSALA UNIVERSITET Semantik och pragmatik (HT 08) Institutionen för lingvistik och filologi Mats Dahllöf http://stp.ling.uu.se/ matsd/uv/uv08/sempht/ Något om logik och logisk semantik 1 Språk och sanning

Läs mer

Marknadsföring för nyföretagare

Marknadsföring för nyföretagare Marknadsföring för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Marknadsföring för nyföretagare 3 Lär dig branschen 4 Gör en marknadsundersökning 5 Ta reda på vad kunderna vill ha Vad gör konkurrenterna? Att

Läs mer

Groth & Groth AB ivar h konsult AB AB Metamatrix AB 1 + 1 = 3? Decemeber 2012. Pär Lannerö, Metamatrix AB, par.lannero@metamatrix.

Groth & Groth AB ivar h konsult AB AB Metamatrix AB 1 + 1 = 3? Decemeber 2012. Pär Lannerö, Metamatrix AB, par.lannero@metamatrix. 1 + 1 = 3? Nyttor och utmaningar med öppna länkade företagsdata Decemeber 2012 Pär Lannerö, Metamatrix AB, par.lannero@metamatrix.se Jan Hylén, ivar h konsult AB, jan@janhylen.se Johan Groth, Groth & Groth

Läs mer

Att komma ut. Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern?

Att komma ut. Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern? Att komma ut Dokumentation av projektet Vem finns bakom åldern? 1 2 Ett projektår är till ända Ett projektår är snart till ända. Och som många av er säkert vet har projektår en alldeles särskild egenskap

Läs mer

KANBAN. Internetmarknadsföring på tio minuter. Vilken webbstrategi har du?

KANBAN. Internetmarknadsföring på tio minuter. Vilken webbstrategi har du? Vilken webbstrategi har du? Internetmarknadsföring på tio minuter KANBAN marketing kanban marketing ab lund, sweden e-mail gustav.bergman@kanban.se mobile +46 (0)709-16 37 65 website www.kanban.se 1 a

Läs mer

Riktlinjer för webbtexter

Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter Riktlinjer för webbtexter I det här materialet ingår webbtexter och riktlinjer för hur du kan skriva webbtexter, så att de blir konsekventa och tydliga. Texterna kan du använda

Läs mer

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader

2010:04 CFK-RAPPORT. Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Konsumenters information om och val av leverantörer på sex omreglerade marknader Fast telefoni, mobil telefoni, bank, försäkring, el och tandvård John Magnus Roos, Niklas Hansson & Ulrika Holmberg CFK-RAPPORT

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

Infrastruktur för informationshantering inom logistikdomänen

Infrastruktur för informationshantering inom logistikdomänen Martin Gülich, Martin Eklöf Infrastruktur för informationshantering inom logistikdomänen FOI-R-- 1647 --SE ISSN 1650-1942 Systemteknik Metodrapport April 2005 FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad

Läs mer

Högskolan på Åland serienummer 51/2013. Hospitality Management. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531

Högskolan på Åland serienummer 51/2013. Hospitality Management. Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531 E-postmarknadsföring Ett effektivt marknadsföringsverktyg för hotell Tobias Wennergren Högskolan på Åland serienummer 51/2013 Hospitality Management Mariehamn 2013 ISSN 1458-1531 Examensarbete Högskolan

Läs mer

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson

Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Empirisk utvärdering av användarvänligheten hos UBs webbplats Pontus Engelbrektsson I.C. MariAnne Karlsson Avdelningen Design Produkt- och produktionsutveckling Chalmers tekniska högskola Göteborg, 2008

Läs mer

KUNSKAPANDE GÖRAN GOLDKUHL. Forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet

KUNSKAPANDE GÖRAN GOLDKUHL. Forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet KUNSKAPANDE av GÖRAN GOLDKUHL Forskningsgruppen VITS Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Linköpings universitet Institutionen för Data- och Systemvetenskap (DSV) Stockholms universitet

Läs mer

Författare: Eeva-Liisa Järvinen, Projektet På väg mot kommunikativ kompetens: tillägnandet av svenskans struktur/ Åbo Universitet

Författare: Eeva-Liisa Järvinen, Projektet På väg mot kommunikativ kompetens: tillägnandet av svenskans struktur/ Åbo Universitet Titelblad Titel: Val av species och bestämdhetsform i ett test för finska grundskolelever. Författare: Eeva-Liisa Järvinen, Projektet På väg mot kommunikativ kompetens: tillägnandet av svenskans struktur/

Läs mer

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden

Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190. Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete (15 hp) inom och Kandidatprogrammet Fastighet och Finans Centrum för Bank och Finans Nr 190 Strategier kring vakanser på kontorsmarknaden Författare:

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer