Elevens APU-loggbok förberedelse

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Elevens APU-loggbok förberedelse"

Transkript

1 Elevens APU-loggbok förberedelse

2 2 Elevens loggbok förberedelser före APU-perioden Elevens APU-loggbok förberedelse 1 KONTAKTUPPGIFTER 1.1 ELEVEN Efternamn och förnamn: BILD PÅ ELEVEN Adress: Mobilnummer: Hemtelefon: E-post: Studieområde: Skolår/klass/enhet: 1.2 AVSÄNDANDE SKOLA ELLER FÖRETAG Namn: Adress: SKOLANS Logo or stamp loggo of the school eller stämpel Telefonnummer 1: Telefonnummer 2: Fax: E-post: Namn på koordinatorn: Telefonnummer: Mobiltelefon: Fax: E-post: Webbsida:

3 Elevens loggbok förberedelse före APU-perioden MOTTAGANDE SKOLA/FÖRETAG: Företagsnamn: Företagets logo eller stämpel Huvudkontorets adress: Telefonnummer: Mobiltelefon: Fax: E-post: Arbetsplats 1 Adress: Telefonnummer: Mobiltelefon: Fax: E-post: Webbsida: 1.4 HANDLEDARE Namn: Telefonnummer: Mobiltelefon: Fax: E-post: Namn på medföljande lärare 2 : Telefonnummer: 1 Om annat än huvudkontoret 2 Om annan än koordinatorn

4 4 Elevens loggbok förberedelser före APU-perioden Mobiltelefon: E-post:

5 Elevens loggbok förberedelse före APU-perioden 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KONTAKTUPPGIFTER ELEVEN AVSÄNDANDE SKOLA ELLER FÖRETAG MOTTAGANDE SKOLA/FÖRETAG HANDLEDAREN INNAN DU BÖRJAR VARFÖR ARBETSPLATSFÖRLAGD UTBILDNING? APU-PERIOD: DEL AV DIN INLÄRNINGSPROCESS EVENTUELLA AKTIVITETER UNDER UTBILDNINGSPERIODEN ARBETSPLATSFÖRLAGD UTBILDNINGSPERIOD/ PLATSANSÖKAN ELLER FÖRFRÅGAN OM JOBB INLEDNING FÖLJEBREV UTFORMNING BREVSTOMMEN AVSLUTANDE STYCKE EXEMPEL PÅ FÖLJEBREV FÖLJEBREVET DITT CURRICULUM VITAE (CV) EUROPASS MOBILITET VAD ÄR DET? VEM ÄR DET FÖR? VEM ANSVARAR FÖR ATT DET KOMPLETTERAS? VAR KAN DET ERHÅLLAS? TEKNISK SUPPORT INTERKULTURELL OCH SPRÅKLIG FÖRBEREDELSE INTERKULTURELL FÖRBEREDELSE INFORMATION OM VÄRDLANDET INFORMATION OM DESTINATIONSSTADEN VIKTIGA DOKUMENT RESEARRANGEMANG SPRÅKLIG FÖRBEREDELSE MÖTE MED DIN HANDLEDARE... 19

6 6 Elevens loggbok förberedelser före APU-perioden 8.1 FÖRBEREDELSE TELEFONFÖRFRÅGNINGAR INNAN APU PÅBÖRJAS KONTROLLERA FÖRST DETTA! SIST MEN INTE MINST HÅLL DIG FRISK OCH I SÄKERHET! BILAGOR LEONARDO DA VINCI UTBILDNINGSAVTAL OCH KVALITETSÅTAGANDE AVSEENDE LEONARDO DA VINCI -PRGRAMMET LEONARDO DA VINCI-MOBILITET KVALITETSÅTAGANDEN AVSEENDE UTBILDNINGSPLATSEN. 28ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

7 Elevens loggbok förberedelse före APU-perioden 7 2 INNAN DU BÖRJAR Detta är din APU-loggbok med uppgifter, med frågor och svar, med SPU-lektioner, anvisningar och användbara tips. Det här är en loggbok i tre delar. Den kommer att vägleda dig genom tre moment: Moment 1: Elevens loggbok föreberedelse före APU-perioden Moment 2: Elevens loggbok under APU-perioden Moment 3: Elevens loggbok efter APU-perioden Varför APU APU är en viktig faktor i all utbildning. Förberedelsen är nyckeln till en lyckad praktik. Uppgifter: Denna loggbok hjälper dig och dina lärare/koordinator och handledare att förbereda praktiken. Du kommer till exempel att komma underfund med dina starka och svaga sidor med hjälp av frågorna i självutvärderingen och även i översikten över eventuella aktiviteter under APU-praktiken. Du kommer att lära dig att skriva ett CV (curriculum vitae). Denna loggbok ger dig vägledning i hur du kan förbereda dig för olika kulturer och språk, men även i andra praktiska frågor. Utbildningsresultatet från din APU-period, bör beskriva vad du bör kunna och förstå i slutet av din praktik. Det är dock viktigt att lämna plats för det oväntade när du svarar på frågorna och reflekterar över ditt arbete. Kunskap och förståelse är nyckelorden före, under och efter praktiktiden. För att garantera ett lyckat genomförande av APU-perioden, ska du alltid försöka att förklara, identifiera, diskutera och beskriva ditt arbete. Du får alltid hjälp. Koordinatorn eller läraren hjälper dig att förbereda din APU. Du kommer även att få besök på din APU-plats. Även efter din APU-period kommer du att få hjälp. Det är viktigt att ha med sig loggboken hela tiden. Använd din loggbok samtidigt som du tillämpar dina färdigheter. På så sätt tar du till dig kunskaperna och överför dem i praktiken.

8 8 Elevens loggbok förberedelser före APU-perioden 3 VARFÖR ARBETSPLATSFÖRLAGD UTBILDNING? Alla yrken kräver en kombination av kunskap/förståelse och intellektuella färdigheter. APU ger dig verktyg för att kunna tillämpa kunskapen, men kräver samtidigt en sammanfattning. Du kommer att behöva analysera och lösa problem. Ibland kommer du att behöva lösa problem på ett kreativt sätt. Du kommer att få lära dig hur du planerar din tid och organiserar ditt arbete och sist men inte minst, så kommer du att lära dig att utvärdera ditt eget arbete och gradera dina erfarenheter baserat på sunt förnuft. Genom APU kommer du att hitta: Dina starka sidor; Dina svaga sidor; Var möjligheterna finns. Börja genom att svara på följande. Var ärlig. Fundera över varför du svarar på det sätt som du gör. Diskutera och förklara ditt svar och ge även förslag på annan lösning. UTHÅLLIGHET Under en mycket krävande uppgift som jag har svårigheter med, kommer min handledare och säger att jag är på fel spår. A B C Jag är glad över anvisningen och gör om hela uppgiften. Jag vill upprepa uppgiften. Jag är arg över att jag gjorde fel och ännu argare på min handledares anvisningar. Jag vill göra det på mitt eget sätt utan inblandning. Jag ger upp! FLEXIBILITET Min handledare ber mig att stanna lite längre en dag. A B Det stör mig inte. Jag kan flytta fram mina tidigare åtaganden till en annan tid. Jag blir inte stormförtjust precis, men jag gör det ändå. FÖRSTÅELSE Min APU-handledare ger mig en tråkig uppgift. C A B C Jag arbetar inte övertid. Jag tycker det är viktigt att utföra alla uppgifter. Jag åtar mig det, men jag gillar det inte. Jag gör bara det som jag tycker om.

9 Elevens loggbok förberedelse före APU-perioden 9 4 APU-PERIOD: DEL AV DIN INLÄRNINGSPROCESS Tidigare har nämnts att APU är en viktig del av dina studier. Denna praktik innebär att överföringen från student till yrkesmänniska blir mer effektiv. Koordinatorn och handledaren kommer att organisera din APU-period. Ingen praktikplats är identisk med någon annan och vissa områden kan vara mer relevanta än andra. Relevanta aktiviteter väljs ut (se bilagorna). Se bilagan för olika länder för att få en fullständig översikt över landet. 4.1 EVENTUELLA AKTIVITETER UNDER UTBILDNINGSPERIODEN När loggboken används visas sambandet mellan skolarbetet och APU på ett transparent sätt. Det visar hur viktigt sambandet mellan en efterfrågad kunskap och tillämplig färdighet är för dig. Ange här nedan vad som krävs av dig under din APU och sammanför detta med den kunskap du fått från dina lektioner i skolan. Lämna plats för oväntad och ny kunskap, som du säkert kommer att få under APU. Uppgift tillämpning/apu Kunskap och sammanfattning/skolan Uppgift tillämpning/apu Kunskap och sammanfattning/skolan

10 10 Elevens loggbok förberedelser före APU-perioden 5 ARBETSPLATSFÖRLAGD UTBILDNINGSPERIOD/PLATSANSÖKAN ELLER FÖRFRÅGAN OM JOBB 5.1 INLEDNING

11 Elevens loggbok förberedelse före APU-perioden 11 En etablerad skola eller ett etablerat företag ansvarar vanligtvis för APU på hemmaplan och utomlands. Relevant information behövs i APU-processen. Därför är det viktigt att lära sig hur man bygger upp en kort levnadsbeskrivning, en s k curriculum vitae (CV) samt hur man gör en förfrågan eller ansöker om jobb. Det finns många olika sätt att svara på en platsansökan. Vissa länder har även egna traditionella sätt. Det praktiska förfaringssättet ingår i den nödvändiga dokumentationen för APU utomlands. 5.2 FÖLJEBREV Det enda syftet med ett platsansökningsbrev är att få mottagaren att läsa ditt CV. Det ska vara tydligt, kortfattat och rakt på sak UTFORMNING Den stil du väljer är inte så viktig. Se bara till att den är prydlig och utan kladd. Använd inte för många olika typsnitt, understrykningar och storlekar. Kontrollera att du stavat rätt. Be någon annan läsa igenom brevet innan du skickar iväg det. (Se exempel på följebrev på nästa sida). 1. Vem ska jag skicka brevet till? Det bör stå angivet i annonsen. Om inte, ring och fråga. 2. Vad ska ingå i min inledning? Nämn titeln och var du såg annonsen. Om du ringer ett företag genom s k Cold Calling, dvs. kontaktar en person som inte efterfrågat din tjänst, specificera kortfattat vilken befattning du är intresserad av. 3. Vad ska jag ta med i mina argument/i brevstommen? 4. Hur ska jag avsluta brevet? BREVSTOMMEN 3 Brevstommen ska bestå av max två till tre stycken. Här berättar du vad du har att erbjuda och varför de borde läsa din CV. Det är bra om du i det här läget läser igenom platsannonsen igen. I ett stycke (max två) ska du sammanfatta dina erfarenheter och kunskaper, samtidigt måste dessa motsvara kraven i annonsen. Analysera din karriär och sammanfatta den i några få meningar, poängtera det som du är specialiserad i, hur många år du har varit i branschen eller även till vilken nivå du har nått. Detta stycke bör hänvisa läsaren till ditt CV och bör sälja in dig tack vare några unika egenskaper som du innehar. Ett bra sätt att påbörja detta stycke är : Utifrån mitt bilagda CV kan du se... sedan fortsätter du att berätta något om din yrkeskarriär, så att de genast blir intresserade. Nästa del av brevet bör innehålla en kort beskrivning av dina personliga färdigheter. Läs åter igenom annonsen och formulera dig på sådant sätt att du motsvarar deras behov. Om de t ex frågar efter någon med gott ordningssinne, se då till att nämna något i den stilen. Om det är kommunikationsförmåga eller kanske ledarskapsegenskaper de är ute efter, tala då om för dem att du har dessa. Använd gärna adjektiv som "god förmåga", "välutvecklad", "stark". Kom ihåg att vara ärlig när det gäller din förmåga. Att påstå något annat, slår tillbaka på dig AVSLUTANDE STYCKE I slutet av följebrevet tackar du arbetsgivaren för att han/hon eventuellt kan tänka sig att anställa dig. Meddela hur du kommer att följa upp brevet. 3

12 12 Elevens loggbok förberedelser före APU-perioden Avsluta brevet med avslutningsfrasen Med vänlig hälsning eller med en fras som känns lämplig. Gör några radmatningar för att lämna plats åt din namnteckning och skriv sedan ditt fullständiga namn. Läs igenom ansökningsbrevet igen innan du skickar iväg det. Tänk speciellt på att:. Det inte är för långt. Det inte finns några grammatiska fel eller stavfel. Du har motsvarat jobb- eller WBL-kraven. Du kanske måste skriva om och redigera brevet många gånger innan du är nöjd, men kom ihåg att ansökningsbrevet är lika viktigt som själva CV:t. Brevet ska inbjuda mottagaren till att läsa fortsättningen; som i sin tur ska höja intresset, så att de kallar dig till en intervju. På intervjun ska du visa upp dina kunskaper och din förmåga.

13 Elevens loggbok förberedelse före APU-perioden EXEMPEL PÅ FÖLJEBREV För- och efternamn Gatuadress Postadress Land Hemtelefon (glöm inte landskoden) Mobiltelefon E-post Datum Hr./Fr. Namn Gatuadress Postadress Land Bästa/e/Hej X! Ett stort tack för att du/ni tar dig/er tid att läsa igenom min meritförteckning. Jag söker anställning som xxx, eftersom jag skulle vilja bygga på min utbildning i xxx. För närvarande studerar jag på xxx. Jag har haft möjligheten att arbeta med xxx. Jag söker ett yrke där jag får möjligheten att fortsätta att arbete inom områdena livsmedel, kundservice och turism. Önskar ni få mer information om min bakgrund och mina kvalifikationer, så bara hör av er. Jag ser fram emot att höra av dig/er. Du/Ni kan nå mig på xxx eller via e-post Bilagd finns min CV. Återigen ett stort tack för att du/ni tar dig/er tid att läsa igenom min meritförteckning. Med vänlig hälsning Underskrift För- och efternamn

14 14 Elevens loggbok förberedelser före APU-perioden FÖLJEBREVET 1 Skriv ett eget följebrev. 2 Följ ovanstående anvisningar. 3 Skriv ut två kopior en för din nationella samordnare och en för din loggbok. 5.3 DITT CURRICULUM VITAE (CV) Du kan använda Europass webbplats när du ska utforma ditt CV. Vad är Europass? 4 Antingen du planerar att delta i en utbildning eller utbildningsprogram, söka arbete eller få praktik utomlands, är det viktigt att du tydliggör dina kunskaper och din kompetens. Europass är ett nytt sätt att hjälpa människor att: Tydliggöra sina kunskaper och kvalifikationer och att det blir lättförståeligt inom Europa (EU, EFTA-EEA och sökande länder); Flytta vart som helst i Europa. Europass består av fyra dokument: Två dokument (Europass curriculum vitae (CV) och Europass Language Passport /språkpass/), som du själv kan fylla i; Tre andra dokument (Europass Certificate Supplement/tillägg till slutbetyget/, Europass Diploma Supplement/tillägg till examensbevis och Europass Mobility/Europass-mobilitet) som fylls i och utfärdas av behörig organisation. Europass stöds av ett nätverk av nationella Europass-centrum. Europass har grundats genom Europeiska parlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av den 15 december 2004 om en enhetlig gemenskapsram för tydlighet i kvalifikationer och meriter. Du kan skapa ett eget CV på ett valfritt europeiskt språk på följande webbplats: 1. Skapa ditt CV genom att använda Europass-verktyget. 2. Skriv ut två kopior en för din mobilitetssamordnare och en för din loggbok. 4

15 Elevens loggbok förberedelse före APU-perioden 15 6 EUROPASS-MOBILITET 6.1 VAD ÄR DET? Europass-mobilitet är en förteckning över alla organiserade tillfällen (s k EUROPASS- MOBILITETSPERIODER) som en person tillbringar i ett annat europeiskt land i utbildningssyfte. I detta ingår till exempel: En arbetspraktik i ett företag; En akademisk termin som del av ett utbytesprogram; En frivillig placering i en icke-statlig organisation. Mobilitetsperioden övervakas av två partnerorganisationer, den första i ursprungslandet och den andra i värdlandet. Bägge parterna kommer överens om syfte, innehåll, periodens längd; en handledare ses ut i värdlandet. En partner kan vara universitet, skolor, utbildningscenter, företag, icke statlig organisation, m m. 6.2 VEM ÄR DET FÖR? Europass-mobilitet är avsedd för alla som genomgår en mobilitetsperiod i ett europeiskt land, oavsett deras ålder eller utbildningsnivå. 6.3 VEM ÄR ANSVARIG FÖR ATT KOMPLETTERA DET? Europass-mobilitet kompletteras och avslutas av hem- och värdorganisationerna som är involverade i mobilitetsprojektet på ett överenskommet språk mellan bägge organisationerna och den berörda personen. Exempel på Europass-mobilitet y 6.4 VAR KAN DET ERHÅLLAS? Kontakta den organisation som skickar dig utomlands och be dem kontakta nationella Europass-centrumet TEKNISK SUPPORT Åtkomst till denna avdelning är begränsad till organisationer som använder Europass-mobilitet. För att erhålla ett lösenord, kontakta ditt nationella Europass-centrum.

16 16 Elevens loggbok förberedelser före APU-perioden 7 INTERKULTURELL OCH SPRÅKLIG FÖRBEREDELSE 7.1 INTERKULTURELL FÖREBEREDELSE Att studera utomlands kan bli ett riktigt äventyr, där utbildningen sträcker sig långt över klassrummens väggar. Att bo utomlands och studera i ett främmande land ger dig fördjupade kunskaper om en annan kultur, människor och språk. Du kommer också att upptäcka att du utvecklas genom studierna i ett annat land. Det finns inget bättre sätt än att bo och studera i ett främmande land om du vill få en djupare insikt i andras kulturer, seder och bruk, i andra människor och språk. Dessutom kommer du att upptäcka att det kan ge dig viktiga internationella meriter, som kan bli värdefulla vid en senare anställning. Det är viktigt att vara väl förberedd innan APU. För att din APU ska lyckas, krävs det att du har lite kunskap om landet och organisationerna. Förbered dig noga och tveka inte att fråga. Den avsändande koordinatorn ansvarar för din förberedelse före APU INFORMATION OM VÄRDLANDET 5 Ett bra sätt är att söka på Internet för att få all slags information. Allt från skolor, företag, resa, fritid, språk och praxis. Viktig information såsom pass- och visumkrav finns på Internet samt information om hälso- och säkerhetsförhållanden. Du behöver information om valutakurser och levnadskostnader. Frågor kring kost och logi bör besvaras. Koordinatorn ordnar ofta dessa saker. För att studenten ska kunna anpassa sig, så måste de själva först orientera sig i sedvänjor och traditioner i respektive land, t ex när det gäller religion och politisk situation samt den sociala standarden. Fråga din handledare om arbetsetik, seder och bruk m m. Ta reda på var respektive konsulat/ambassad finns belägen, ifall du skulle tappa bort ditt pass eller andra viktiga dokument. Andra värdefulla länkar Reseguider Information om länder Internationella dagstidningar Kulturella olikheter Översikt över resevaccination 5 Källa: Broschyren Riktlinje för internships utomlands EU-LIPS.de Leonardo pilotprojekt. Ladda även ner den fullständiga foldern från GEMS:s webbplats

17 Elevens loggbok förberedelse före APU-perioden 17 Ambassader över hela världen INFORMATION OM DESTINATIONSSTADEN Om du arbetar utomlands är det viktigt att hitta rätt ställe att bo på. Som tidigare nämnts, så är det den avsändande partnern som anordnar nödvändiga arrangemang med värdorganisationen, som sedan i sin tur tar hand om resten. Om du måste leta efter bostad på egen hand, kom ihåg: Bostadsletande är inte lätt när du inte befinner dig i destinationsstaden, där du personligen kan övervaka den lokala bostadsmarknaden. Du kan be din värdorganisation att hjälpa dig att hitta ett rum. Större företag i synnerhet kan ha egna lägenheter som de hyr ut internt. Om din värdorganisation inte har sådana alternativ, kanske de kan rekommendera några länkar eller tidningar som annonserar ut bostäder. Du kan också fråga tidigare elever, som kanske vet något bra ställe. Informera dig om olika områden i destinationsstaden. Om möjligt, välj ett ställe att bo på som ligger nära värdorganisationen eller har goda kommunikationsmedel. Om du inte kan hitta någon lämplig inkvartering innan du anländer destinationen, leta efter studenthem/vandrarhem eller motell/hotell som du kan bo på de fösta nätterna. Studenthem/vandrarhem erbjuder ofta enkla rum och faciliteter till ett bra pris och de finns ofta belägna inom de centrala områdena. Användbara länkar Bostad i Europa Internationella loginätverk Europas stadskartor Studenthem/vandrarhem över hela världen VIKTIGA DOKUMENT Vänta inte till sista veckan före avresan. Det kan ta flera veckor eller längre för att få nedanstående dokument kontrollera dessa i god tid! Visum och arbetstillstånd: Om du är EU-medborgare och ska resa till ett annat europeiskt land, behöver du inget arbets-/uppehållstillstånd (om du stannar i tre månader eller kortare tid), men observera att vissa länder har sina egna regler. Giltigt pass och ID Försäkring: Kontrollera med din skola hur det är med hälso- och olycksförsäkring under din APU-period. Se även över reseförsäkringen samt vad som gäller för förlorade och stulna personliga tillhörigheter.

18 18 Elevens loggbok förberedelser före APU-perioden Kreditkort: Betalkort fungerar inte alltid utomlands. Ett kreditkort ger dig däremot flexibiliteten att göra inköp och är även till god hjälp i en nödsituation. ISIC/YHA: Dessutom bör du fundera över om du ska köpa ett internationellt studentkort (ISIC, International Student Identity Card). Med detta kort sparar du pengar när du t ex ska besöka museum eller andra kulturella evenemang. Om du ska bo på studenthem/vandrarhem bör du köpa ett internationellt vandrarhemskort (YHA, International Youth Hostel Association Card), vilket gör att du sparar pengar på boendet. TA KOPIOR PÅ VARJE DOKUMENT IFALL DU SKULLE TAPPA BORT DEM! Användbara länkar Arbetstillstånd/visum Internationellt student ID-kort Internationella vandrarhem/studenthem RESEARRANGEMANG Genom ett mobilitetsprogram arrangeras APU av avsändande och mottagande partners. Här finns ändå några tips ifall du behöver boka din resa själv. Boka biljett för plan och tåg/buss i förväg och hör också efter hur mycket bagage som är tillåtet. Det är många gånger mer fördelaktigt att boka en dyrare flygtur, eftersom bagaget ofta är begränsat till 20 kg eller mindre hos billiga flygbolag. Att skicka extrabagage separat kan bli dyrare än att välja en dyrare flygbiljett. Fråga din värdorganisation hur du tar dig från flygplatsen/stationen till dem/ditt nya bostadsområde. Informera personalen där du ska bo om din ankomsttid. Användbara länkar Reseplanering Billiga flygbolag Bussanslutningar

19 Elevens loggbok förberedelse före APU-perioden SPRÅKLIGA FÖREBEREDELSER Grundkunskaper i respektive lands språk är en förutsättning för att lyckas på praktikplatsen. Det är viktigt att arbeta effektivt och etablera kontakter med kunder och kollegor. Inom Leonardo har vissa projekt fokuserats på språkutbildning inom hotell och turism och kan vara till stor hjälp vid förberedelsen av APU. 1. Becults utbildningsplattform: o Webbplats: Becults webbplats är ett webbaserat verktyg för kulturell, språklig och professionell support för praktikanter inom hotell- och serveringsbranschen, som ska praktisera utomlands. 2. Virtex-projektet o o Webbaserade projekt: Webbaserade övningar: De virtuella praktikprojekten är till för att utveckla språkkunskaper genom CD, så att hotell- och restaurangelever kan göra bättre ifrån sig på praktikplatsen, när de i förväg har praktiserat engelska och tyska. 3. Leoned o Webbplats: Ett multimediapaket för nederländska som främmande språk avsett för unga studenter inom servering. 4. Engelska för utbildning och mobilitet (EFTAM, English for training and mobility) o Webbplats: Syftet med projektet är att introducera dig i språk och terminologi som används på hotell, restauranger, resebyråer m fl. 5. Euro paths o Webbplats: Utbildning i främmande språk och yrkesmässig mobilitet inom Europa (Tyskland Finland Danmark) 6. ProblemSOLVE o Webbplats: Är du intresserad av en praktikplats utomlands? ProblemSOLVE har svar på dina frågor. ProblemSOLVE erbjuder dig interaktiva dialoger och övningar, kulturell och specifik information för Irland, Tyskland, Sverige, Slovakien, Schweiz, Italien och Spanien.

20 20 Elevens loggbok förberedelser före APU-perioden 8 MÖTE MED DIN HANDLEDARE 8.1 FÖRBEREDELSE Underskatta aldrig hur du påverkas av första intrycket genom att kategorisera folk. Det första intrycket bör så småningom bli en positiv varseblivning och ett positivt anseende på lång sikt. Du ska aldrig tro att det är oviktigt att klä sig yrkesmässigt. Var prydlig när du bär uniform och se till att den är ren och välstruken. Se även till att arbetsskorna är rena. Piercning accepteras oftast inte. Det gäller även nagellack, hård sminkning och okammat hår på de flesta företag. Var positiv, ivrig och motiverad. Det är ingen som förväntar sig att du ska lära dig allas namn på första dagen, men ansträng dig att tilltala folk med deras namn. Det visar att du bryr dig! Ställ frågor och be om hjälp. Du förväntas inte att kunna allting. Det är bättre att fråga en gång för mycket än att utföra uppgiften felaktigt och slösa bort tid. Samarbeta och var lyhörd. Kommunicera öppet med dina arbetskamrater. Ta initiativ. I ditt nya jobb kommer du antagligen att få mindre avancerade uppgifter till en början. När du har avlutat uppgiften fråga vad du kan göra härnäst. Vad du än gör så sitt inte bara där och vänta på nästa projekt. Anteckna, använd din loggbok, reflektera över dina uppgifter och aktiviteter. 8.2 TELEFONFÖRFRÅGNINGAR I de allmänna bilagorna hittar du information om telefonförfrågningar. Du bör kontakta din handledare innan du anländer till ditt värdland. Det betyder att du antagligen måste tala på ett främmande språk. Använd nedanstående tips på telefonetikett, som hjälper dig att få fram ditt meddelande. Telefonen är ett verktyg som används i affärsvärlden. Många av oss tänker faktiskt inte på telefonen som ett verktyg och missbrukar den ständigt. Telefonen är vår länk till världen utanför. Tyvärr så inser vi inte alltid vad för slags meddelande vi sänder ut. Allt framgångsrikt samspel kräver förberedelse. Telefonsamtalet är inget undantag. Det är viktigt att veta vem du ringer, på bästa tid och skälet till samtalet. Var strukturerad, kort och koncis. ETIKETTREGLER Tala direkt i telefonluren. Om detta är ett problem på grund av att du använder annan utrustning medan du talar i telefon (t ex arbetar i datorn), fundera över att köpa ett headset, så att du har händerna fria. Ät inte eller tugga tuggummi medan du talar i telefon (uppringaren kanske frågar vad du har till lunch!!) Om någon kommer in i rummet medan du talar i telefon, täck INTE över luren med handen eller pressa den mot bröstet (uppringaren kanske förstår vad du säger). Tryck ner VÄNT-knappen. Placera inte luren i klykan innan du har tryckt ner VÄNT-knappen. Lägg inte luren på skrivbordet förrän du placerat uppringaren på vänt (uppringaren hör annars allt som diskuteras). Om uppringaren inte är känd hos mottagaren är det viktigt att syftet med samtalet och uppringarens referenser upprättas omedelbart.

21 Elevens loggbok förberedelse före APU-perioden 21 En enkel introduktion följd av en mening eller två, visar inte bara god telefonetikett utan ger även mottagaren möjligheten att sätta fortsatt information i ett sammanhang. 6 Nämn särskilt avsikten med ditt samtal. Anta inte automatiskt att mottagaren vet varför du ringer och vad du förväntar dig av dem. Utöka informationen och specificera syftet med samtalet. ATT AVSLUTA SAMTALET Många gånger tycker folk att det är svårt att avsluta ett telefonsamtal. Det finns några specifika fraser som du kan säga för att avsluta samtalet på ett professionellt sätt: Tala i förfluten tid och använd avslutande fraser (t ex Jag är väldigt glad över att du ringde eller Jag är glad över att vi löste detta problem ). Uppge hur du går vidare i ärendet. Klargör hur du kommer att följa upp samtalet och ange även tidsramar/deadlines. Tacka dem för samtalet och säg Adjö inte Hejdå, Okie-dokie, OK eller annan slangfras. TILLÄMPLIGT TELEFONSPRÅK Trots att vi säger en hel del genom vårt röstläge, är det orden och fraserna som överför meddelandet. För allt i världen, undvik att låta korthuggen. Här är några exempel: Håll kvar! Vänta! Vem är det? Jag hör dig inte, tala tydligare! Jag kan inte hjälpa dig. Du måste vända dig till någon annan. Följande skulle vara mer lämpligt: AVSLUT Kan du vänta lite? Får jag lov att fråga vem du är? Det är lite svårt att höra dig. Skulle du kunna tala lite högre? Jag måste nog vidarebefordra ditt samtal till (avdelningen), så att de kan svara på dina frågor. Är det OK? Telefontekniken har byggts upp från några grundregler och principer. Telefonetikett kan faktiskt sammanfattas i ett enda ord: ARTIGHET. Tänk på det första intrycket! 6

22 22 Elevens loggbok förberedelser före APU-perioden Telefonsamtalet Anteckna under samtalet. Anteckningar

23 Elevens loggbok förberedelse före APU-perioden 23 9 INNAN APU PÅBÖRJAS KONTROLLERA FÖRST DETTA! Vissa uppgifter kanske inte gäller dig. Den avsändande koordinatorn uppdaterar dig om vilka uppgifter som är relevanta! Anteckna datum för varje uppgift. Det ger dig koll på när varje uppgift har utförts. Frågor? Fråga din avsändande koordinator. Uppgifter Datum Ansökan om APU lämnas in till skolan/företaget. Skola eller företag som annonserat i förväg. Etablera kontakt med mottagande företag eller koordinator för att få nödvändig information om APU-perioden. Minst tre veckor före avresa (e-post, brev eller telefonsamtal). En vecka före avresa kontakta värdlandet om ingen information har kommit. Be koordinatorn om hjälp. Mottagande partner delger nödvändig information. Informera den avsändande koordinatorn. Mottagande företag kan av någon anledning inte delta i APU. Kontakta den avsändande koordinatorn för instruktioner. Påbörja planeringen av resan till ett främmande land med hjälp av min koordinator. Förberedelsen för första mötet är i hamn. Vilka förväntningar har du på APU? Hur kommer de att delges från handledaren på det mottagande företaget? Nödvändig information har meddelats APU:s praktikplats boka! Uppdaterad nödvändig information sedan första mötet med handledaren. Nödvändiga underskrifter har erhållits avseende APU-avtal, som upprättats av den avsändande koordinatorn (se bilaga).

24 24 Elevens loggbok förberedelser före APU-perioden 10 SIST MEN INTE MINST HÅLL DIG FRISK OCH I SÄKERHET! Om du råkar ut för en olycka eller skada på arbetet som inverkar på din hälsa, så kanske du måste leva med följderna resten av ditt liv. Något drastiskt kan hända dig, även första dagen på jobbet. Många av dessa tragedier kan förebyggas. I hela Europa är det mycket sannolikt att 18 till 24-åringar kommer att skada sig till minst 50 % på sin arbetsplats jämfört med äldre människor. Unga människor kommer också mycket sannolikt att lida av yrkesskador. Här är några tips på hur du håller dig i säkerhet. Livsmedels-, kundservice- och turistbranschen är i allmänhet inte ansedda som högriskområden, men det finns vissa saker som du bör vara medveten om. Arbetstiderna kan variera. Varje land har sina egna bestämmelser. Du bör fråga din koordinator om tiderna under APU anses vara extrema. En tumregel för en vanlig arbetsvecka är i genomsnitt 40 timmar. Tips på hur man arbetar på ett säkert sätt 7 Utför inga uppgifter förrän du har blivit tillräckligt utbildad. Om du känner att du får för mycket information på för kort tid, be din handläggare att sakta ner och att instruktionerna upprepas. Lämna inte ditt arbetsområde förrän du har blivit tillsagd att göra det. Andra områden kan vara speciellt farliga som du inte känner till, t ex hängande elkablar, hala golv eller giftiga kemikalier. Om du är osäker, så fråga någon först. En handledare eller medarbetare kanske kan hjälpa dig att förebygga en olycka. Tveka inte att be om mer övning. Bär lämplig skyddsutrustning för uppgiften, t ex arbetsskor, hjälm eller skyddshandskar. Se till att du har kännedom om när du ska använda skyddskläder, var du hittar dem, hur du ska använda dem och hur du ska förvara dem. Ta reda på hur du ska agera i en nödsituation, antingen det är brandlarm, elfel eller någon annan situation. Rapportera eventuell olycka omedelbart till handledaren. Rapportera även till den säkerhetsansvarige på arbetet, om det finns någon sådan. Ignorera inte tidiga tecken på problem, såsom huvudvärk, värk och smärta, yrsel, hud som kliar eller irriterande ögon, näsa eller hals. Om det finns en doktor, sjuksköterska eller annan hälsovårdspersonal, informera dem. Om du besöker husläkaren med ett besvär, tala om vad för slags jobb du utför. Följ de råd och anvisningar som du fått detta inkluderar även raster, justering av kontorsstolen, användning av skyddskläder. 7

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

4 KLAGOMÅLSRUTINER FÖR KOORDINATORER OCH HANDLEDARE... 10 5 KOORDINATOR EFTER DEN ARBETSPLATSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN... 10

4 KLAGOMÅLSRUTINER FÖR KOORDINATORER OCH HANDLEDARE... 10 5 KOORDINATOR EFTER DEN ARBETSPLATSFÖRLAGDA UTBILDNINGEN... 10 2 Riktlinjer för koordinatorer och handledare Kapitel 1 INLEDNING... 4 1.1 RIKTLINJER FÖR KOORDINATORER OCH HANDLEDARE PROBLEMLÖSARE... 4 1.2 HUR FUNGERAR DET?... 4 1.3 HÅLL DET ENKELT LUTA DIG MOT STRATEGIER...

Läs mer

Elevens loggbok Restaurang under APU-perioden 2

Elevens loggbok Restaurang under APU-perioden 2 Elevens loggbok Restaurang under APU-perioden 2 Ovanstående sida: Elevens loggbok för arbetsplatsförlagd utbildning - Restaurangservice INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1 UPPGIFTER UNDER

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE

KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE KAPITEL 4 VERKTYG FÖR ARBETSSÖKANDE 4.1. ANSÖKNINGSHANDLINGAR Ansökningar kan skrivas på olika sätt. Ansökningshandlingar består oftast av ett ansökningsbrev och ett cv eller en meritförteckning. Hur ansökningshandlingen

Läs mer

Att söka jobb Från annons till anställning

Att söka jobb Från annons till anställning Att söka jobb Från annons till anställning..för dig som vill få drömjobbet! Läsa annons Svara på Annons Vidimerade kopior Anställning! Syfte: För att du ska förstå vilka förväntningar som ställs på dig

Läs mer

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram

Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram Anvisningar för praktikanter inom CIMOs landsprogram När CIMO-praktikplatsen har bekräftats, kan praktikanten i regel avtala om praktiska saker kring praktikperioden direkt med arbetsgivaren. Inom praktikprogrammen

Läs mer

ALLMÄNT. När använder man sitt cv? Man använder sitt cv när man ansöker om studieplats eller ett arbete.

ALLMÄNT. När använder man sitt cv? Man använder sitt cv när man ansöker om studieplats eller ett arbete. Curriculum vitae ALLMÄNT... 2 Vad är ett cv?... 2 När använder man sitt cv?... 2 När skriver man sitt cv?... 2 Vad ska man tänka på när man skriver sitt cv?... 2 BIG no-no's... 2 Behöver man nåt mer än

Läs mer

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen

Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Hitta ett arbete i den utvidgade unionen Sysselsättning & Europeiska socialfonden Sysselsättning socialpolitik CMI/Digital Vision Europeiska kommissionen 1 Var kan jag söka arbete? Den fria rörligheten

Läs mer

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev

Kronologisk meritförteckning. Personligt brev. Personligt brev Att skriva en vinnande ansökan Agenda Meritförteckning / CV Personligt brev Checklista för din ansökan Intervjutips och vanliga intervjufrågor Vilka bedömningskriterier utvärderas du på? Var och hur hittar

Läs mer

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning

SÖKA ARBETE. Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Tips på vägen.. Uddevalla Gymnasieskola Studie och Yrkesvägledning SÖKA ARBETE Samhället och arbetsmarknaden förändras i rasande tempo, människor byter oftare arbete och karriär, livslånga

Läs mer

Arbetsplatsförlagda studier

Arbetsplatsförlagda studier Statistiska institutionen Uppsala universitet Arbetsplatsförlagda studier Praktik inom Masterprogrammet i statistik 1. Information till praktikant och handledare 2. Kursplan. Arbetsplatsförlagda studier.

Läs mer

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända

Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Analys av Gruppintag 3 Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Den 27 Juni 2013 Evaluation North Analys av Grupp 3 2013-06-27 Analys - Arbetsmarknadsintroduktion för nyanlända Innehåll 1. INLEDNING...

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna!

Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! Vässa ditt CV inför Högvarv och ha bra frågor till arbetsgivarna! CV Namn Adress Tfn bostad: Mobil: E-Mail: XXXXXXXX@com KARRIÄRMÅL Kort presentation som visar din AMBITION.VAD du VILL göra och VAD du

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen

Välkommen till Arbetsförmedlingen PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Välkommen till Arbetsförmedlingen Information till dig som söker jobb 1 2 Det här är Arbetsförmedlingen...... 6 När du behöver extra hjälp... 10 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats:... Adress:... Handledare:... Telefonnummer:... Annan kontaktperson:...

Läs mer

CV och jobbintervju. Valentino Berti. MSemploy AB Box 1073 164 25 Kista Valentino.berti@vebeit.se

CV och jobbintervju. Valentino Berti. MSemploy AB Box 1073 164 25 Kista Valentino.berti@vebeit.se CV och jobbintervju Valentino Berti MSemploy AB Box 1073 164 25 Kista Valentino.berti@vebeit.se CV och jobbintervju Hur skall CV se ut? Det personliga brevet Anställningsintervjun Hålla sig anställningsbar

Läs mer

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader.

+ + Beroende av grund är arbetspraktikens maximala längd antingen 12 månader eller 18 månader. OLE_TY3 1 *1159901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ARBETSPRAKTIK Denna blankett är avsedd för dig om du kommer till Finland för arbete eller arbetspraktik som ingår i ett avtal mellan stater

Läs mer

Feriepraktik. information till sökande

Feriepraktik. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Järnagatan 12, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Minneslista för den som åker ut i världen

Minneslista för den som åker ut i världen Minneslista för den som åker ut i världen Det behövs mod och ihärdighet för att åka utomlands. Vardagen utomlands fungerar smidigare om man planerar sin vistelse omsorgsfullt i förväg. Minneslistan ger

Läs mer

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande

Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande Välkommen till Arbetsförmedlingen! Information till dig som är arbetssökande 1 Innehåll Det här är Arbetsförmedlingen... sid 04 När du behöver extra hjälp... sid 07 Din arbetsgivare kan få ersättning...

Läs mer

Handbok för dig som ska sommarjobba

Handbok för dig som ska sommarjobba Handbok för dig som ska sommarjobba Min arbetsplats: Här fyller du i information om din arbetsplats. Arbetsplats: Adress: Chef på arbetsplatsen Handledare: Telefonnummer: Annan kontaktperson: Telefonnummer:

Läs mer

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA

BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA BILAGA V TILL ANBUDSINFORDRAN Anbudsinfordran nr PO/2014-2/STO FÖRTECKNING ÖVER DOKUMENT SOM SKA BIFOGAS MED REFERENS TILL URVALSKRITERIERNA Varje fält i kolumnen "Hänvisning till bifogade dokument" i

Läs mer

Kina-programmet, utlysning 2014

Kina-programmet, utlysning 2014 Asien-programhelhet utbildningssamarbete Kina-programmet, utlysning 2014 1. Allmänt CIMOs Asien-program finansierar projekt inom högskolornas utbildningssamarbete med målområden i Asien som anses speciellt

Läs mer

Skriv ett CV! Utbildning Här listar du upp dina utbildningar, skriv gärna med en kort beskrivning av eventuell inriktning etc.

Skriv ett CV! Utbildning Här listar du upp dina utbildningar, skriv gärna med en kort beskrivning av eventuell inriktning etc. Skriv ett CV! Vad är ett CV? Det latinska namnet Curriculum vitae (CV) betyder levnadslopp och är en personlig meritförteckning. Ditt CV ska alltså vara en sammanställning av dina kunskaper, erfarenheter

Läs mer

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort

+ + Jag ansöker om mitt första uppehållstillstånd fortsatt tillstånd EU-blåkort OLE_TY2 1 *1139901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR SPECIALISTER Denna blankett är avsedd för dig om du har ingått arbetsavtal med ett företag i Finland eller mottagit ett förbindande arbetserbjudande

Läs mer

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu!

Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Kom igång med utbildningen bättrevardag.nu! Det här dokumentet riktar sig till dig som ansvarar för att personalen får utbildning på ett företag eller själv utbildar om arbetsmiljö för vuxna eller ungdomar

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert

Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik Skatteintyg Returkuvert Till dig som ska praktisera UNG I SOMMAR 2014 1 Hej, I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Akzo Nobel AB Användarguide - FAQ Externa användare Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Innehållsförteckning Registrera sig som användare... 3 Söka jobb med en redan registrerad

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN PÅ SÄRSKILDA MERITER 2015 BUSINESS AND ECONOMICS

ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN PÅ SÄRSKILDA MERITER 2015 BUSINESS AND ECONOMICS ANVISNINGAR FÖR ANSÖKAN PÅ SÄRSKILDA MERITER 2015 BUSINESS AND ECONOMICS ATT SÖKA PÅ SÄRSKILDA MERITER: Varje höst antas minst 5 % till Handelshögskolans ekonomie kandidatprogram Business and Economics

Läs mer

Manual för Steg 1 - Översiktlig kompetenskartläggning Steg 1 genomförs av Arbetsförmedlare eller Studie- och yrkesvägledare

Manual för Steg 1 - Översiktlig kompetenskartläggning Steg 1 genomförs av Arbetsförmedlare eller Studie- och yrkesvägledare Bilaga 2 Validering mot Städ- och servicekompetens Valideringsmanual Steg 1 Manual för Steg 1 - Översiktlig kompetenskartläggning Steg 1 genomförs av Arbetsförmedlare eller Studie- och yrkesvägledare Steg

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.

Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu. Karriärcentrum CV, personligt brev och anställningsintervjun Kristin Sjölander Per Arvidsson www.liu.se/karriarcentrum karriarcentrum@liu.se Upplägg 1. Karriärcentrum LiU 2. Självinventering 2. Var hittar

Läs mer

Intervjuguide - förberedelser

Intervjuguide - förberedelser Intervjuguide - förberedelser Din grundläggande förberedelse Dags för intervju? Stort grattis. Glädje och nyfikenhet är positiva egenskaper att fokusera på nu. För att lyckas på intervjun är förberedelse

Läs mer

Anställningsansökan Sida 1 av 6

Anställningsansökan Sida 1 av 6 Sida 1 av 6 Ankom Plan B, datum Ifylles av den sökande Efternamn, förnamn (tilltalsnamnet understrykes). Även tidigare efternamn anges. Personnummer Bostadsadress, postnummer och postadress Telefon (även

Läs mer

PAS Card - Sveriges först ackrediterade leverantör av ID06 kort!

PAS Card - Sveriges först ackrediterade leverantör av ID06 kort! PAS Card - Sveriges först ackrediterade leverantör av ID06 kort! Tillverkning av ID06 kort hos för BEF-medlemsföretag inkluderar följande: Förtryckt kort enligt Sveriges Byggindustriers standard med beröringsfria

Läs mer

Ersättning för reportageresa

Ersättning för reportageresa Ersättning för reportageresa Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge resebidrag för att kunna göra roliga reportage utanför er egen stad. Nedan finner ni ett exempel på en blankett att fylla i

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA PK2_plus 1 *1439901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR FINSK MEDBORGARE: ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR MAKE/MAKA Denna blankett är avsedd för dig, finsk medborgare, vars utländska make/maka ansöker om

Läs mer

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå

Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Stipendium för fältarbete i utvecklingsland inför examensarbete på grund- eller avancerad nivå Inom ramen för SIDA: s program Minor Field Studies (MFS) kan Högskolan Dalarna erbjuda stipendier på 25 000

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen

Information. till Handledaren ett stöd i handledarrollen Information till Handledaren ett stöd i handledarrollen Inledning Totalt finns det tre olika former av praktik; Prao, som är för eleverna på högstadiet, APU (Arbetsplatsförlagd Utbildning) som ingår i

Läs mer

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort

SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort (Ifylles av AIG) Skadeanmälan skickas till: AIG Europe Limited Skadeavdelningen Box 3122, 103 62 Stockholm Tel +46 8 506 920 80 Fax +46 8 506 920 95 SKADEANMÄLAN - Reseförsäkring Kreditkort Organisationsnummer:

Läs mer

Till dig som LIA-handledare

Till dig som LIA-handledare Y Till dig som LIA-handledare Grattis! Du har tackat ja till uppgiften att vara handledare för en KY-student på din arbetsplats en uppgift som kan vara både lärorik, stimulerande och ansvarsfull. Inom

Läs mer

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011

CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 CIMOs internationella praktikplatser januari-februari 2011 Anvisningar för ansökan Lediganslagna branscher och länder I januari-februari 2011 kan du ansöka om praktikplatser inom följande studieområden:

Läs mer

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands

- En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Intresserad av att studera utomlands? Så går du tillväga! - En praktisk guide för du som vill åka på utbytestermin utomlands Till dig som har tänkt åka utomlands och studera: det är glädjande att du har

Läs mer

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska

Handbok ALLMÄN INFORMATION. Svenska Handbok ALLMÄN INFORMATION Svenska IQWBL - Improving Quality in Work-Based Learning 2010-1-FI1-LEO05-03042 LLP 2007-2013 Leonardo da Vinci Transfer of Innovation Innehåll 1 Arbetsplatsförlagt lärande (APL):

Läs mer

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA

+ + ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA OLE_PH1 1 *1299901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND FÖR EN I FINLAND BOSATT UTLÄNNINGS MAKE/MAKA Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om första uppehållstillstånd

Läs mer

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige

Inbjudan. Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige MIGR236011 101004 236011 Inkom utlandsmyndigheten Inkom Migrationsverket Inbjudan och Frågeformulär angående person som vill besöka dig i Sverige Fylls i av personer i Sverige som vill bjuda in släktingar

Läs mer

Universitets- och högskolerådet

Universitets- och högskolerådet Universitets- och högskolerådet 2013-09-05 Bengt Landfeldt Avdelningen för internationellt samarbete Ökad kvalité i elevers globala lärande Workshop 2013-09-05 Ny myndighet: Universitets- och högskolerådet

Läs mer

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT

INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT INTERNATIONALISERING SOM UTVECKLINGSKRAFT HAR DET HÄNT NÅGOT? HÄNDER DET NÅGOT? Bengt Landfeldt 2012-11-19 Internationella programkontoret är en statlig myndighet som arbetar för att höja kvaliteten inom

Läs mer

Moduler och handledarmanual

Moduler och handledarmanual Moduler och handledarmanual 28 MARS 2011 2010-03-04 Handledarmanual för Moduler inom Etableringskedjan Bevis för lärande kan se ut på olika sätt Ansökningshandlingar Utskrifter av dokument eller e-post

Läs mer

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering

Anna Kahlson, anna.kahlson@yhmyndigheten.se Pär Sellberg, par.sellberg@yhmyndigheten.se Nationella samordnare validering Verktyg för det livslånga lärandet Anna Kahlson, anna.kahlson@ Pär Sellberg, par.sellberg@ Nationella samordnare validering Validering, EQF, Europass hur hänger allt ihop? Lissabonstrategin år 2000 - Europeiska

Läs mer

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga

om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga Sista dag för ansökan 31 december 2014 Skicka ansökan till: Ersättningsnämnden Box 2089 103 12 Stockholm Blankett för ansökan om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av

Läs mer

Stöd för kompetensutveckling

Stöd för kompetensutveckling 1. Grundläggande information 1.1. Projektets titel 1.1.1. Projektet är: Förprojekt Pilotprojekt Projekt * Förprojekt är en undersökning, ett tydliggörande av förutsättningarna för att genomföra ett större

Läs mer

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT

FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT FLYGPASSAGERARES RÄTTIGHETER REKLAMATIONSBLANKETT DENNA BLANKETT KAN ANVÄNDAS FÖR REKLAMATIONER TILL FLYGBOLAG ELLER NATIONELLA TILLSYNSMYNDIGHETER Passagerares rättigheter vid nekad ombordstigning, nedgradering

Läs mer

Ersättning för reportageresa

Ersättning för reportageresa Ersättning för reportageresa Som medlem i SRS har er station möjlighet att ge resebidrag för att kunna göra roliga reportage utanför er egen stad. Nedan finner ni ett exempel på en blankett att fylla i

Läs mer

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är:

2. Obligatoriska uppgifter för att kunna behandla din ansökan är: 1. Översikt hur du gör en ansökan 2. Obligatoriska uppgifter i en ansökan 3. Välja utbildningar 4. Skapa ett användarkonto 5. Skapa en ansökan Rangordna dina utbildningsval Bifoga obligatoriska handlingar/bilagor

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Inlärning i arbete. Utbildning Ab

Inlärning i arbete. Utbildning Ab Inlärning i arbete Utbildning Ab Innehåll 1 INLÄRNING I ARBETE...5 1.1 Allmänt...5 1.2 Inlärning i arbete utomlands...5 2 FÖRE PERIODEN...6 2.1 Tips om arbetsplatser...6 2.2 Förberedelser...6 2.2.1 Kontakta

Läs mer

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.

Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv. Skrivacv.comSkrivacv.comSkrivacv.c omskrivacv.comskrivacv.comskrivac v.comskrivacv.comskrivacv.comskriv acv.comskrivacv.comskrivacv.comsk Att skriva CV och Personligt brev rivacv.comskrivacv.comskrivacv.com

Läs mer

Tre månader i Modena

Tre månader i Modena Tre månader i Modena Jag läser sjuksköterskeprogrammet på Hälsouniversitetet i Linköping och jag har spenderat 12 veckor i italienska Modena. Universitetet där heter Università degli studi di Modena e

Läs mer

Marknadsföring ring av mig

Marknadsföring ring av mig Välkomna till förelf reläsning Marknadsföring ring av mig Marie Simonsson, affärsomr rsområdeschef JENSEN education Innehåll KY-utbildningens roll påp arbetsmarknaden LiA/arbetss /arbetssökande >Vad krävs

Läs mer

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete

Landstinget Dalarnas. Rehabiliteringsoch. anpassningsarbete Landstinget Dalarnas Rehabiliteringsoch anpassningsarbete Om ohälsa i form av sjukdom eller arbetsskada inträffar är vår målsättning att genom lämpliga insatser rehabilitera den anställda tillbaka i arbete

Läs mer

Förhandsvisning webblankett

Förhandsvisning webblankett Dokumentbeteckning 2015-10-27 1(20) Regler och behörighet Statsbidrag Förhandsvisning webblankett Välkommen att ansöka om statsbidrag för 2016 och 2017 till kvinno- och tjejjourer. Ansökan ska ha kommit

Läs mer

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport

Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport Mitt utbyte i Shanghai, Kina hösten 2011 Reserapport 1. Vilket program läser du på? Sjuksköterskeprogrammet i Norrköping. 2. Vilket Universitet, land och stad åkte du till? Jiao Tong University i Shanghai,

Läs mer

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17)

Anvisningar till. Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Anvisningar till Ansökan om specialistkompetens för läkare med legitimation efter 1 juli 2006 (SOSFS 2008:17) Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar:

Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009. Viktiga värderingar och principer. Kommunen har flera kontaktvägar: Kommunal författningssamling G 19 Servicepolicy Antagen av kommunstyrelsen i Hässleholms kommun 2004-09-29, 119 Dnr 2004.467 009 Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden

ATT SKRIVA SITT CV. En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst. Valentino Berti. Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden ATT SKRIVA SITT CV En guide och lathund för att skriva sitt CV så att det blir läst Av Valentino Berti Rekryteringskonsult på MSemploy Sweden Grunder Ett CV skall på ett enkelt och lättförståeligt sätt

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_MUU 1 *1069901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND I FINLAND; ÖVRIG GRUND Denna blankett för ansökan om uppehållstillstånd är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd på basis av en grund för vilken

Läs mer

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Börja så här Läs kursplanen och den allmänna informationen

Läs mer

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar

Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda. ung i sommar Inför praktiken 2015 Guide till dig som ska handleda ung i sommar Hej Vad roligt att ni vill välkomna en eller flera praktikanter. Det här utskicket innehåller broschyrer och blanketter. Brev med kontaktuppgifter

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 005.3 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2004-08-30 88 2004-08-31 2004/273-008 RIKTLINJER FÖR IT-ANVÄNDNING Riktlinjer för IT-användningen i Bromölla

Läs mer

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE

HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE HANDLEDARE INOM TEKNIKCOLLEGE Välkommen som handledare inom Teknikcollege Denna broschyr är en första allmän information till dig som handledare inom Teknikcollege. Du kommer också att under handledarutbildningen

Läs mer

Huddingetrainee: socionom

Huddingetrainee: socionom Huddingetrainee: socionom Med Huddinge kommuns traineeprogram får du en bra start på yrkeslivet. Med hjälp av verksamhetsförlagd utbildning, handledning, gruppdiskussioner, studiebesök och mentorer förbereder

Läs mer

Linköpings universitet

Linköpings universitet Linköpings universitet En förnyare av forskning och utbildning Annika Holm 013-282615 Jessica Yeh 013-281202 Origo, rum 2201 international@lith.liu.se Vilka är vi och vad gör vi? Vi är internationella

Läs mer

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee

Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datum Diarienr 2013-04-05 1610-2012 Försvarsmakten Högkvarteret 107 85 STOCKHOLM Tillsynsbeslut mot Försvarsmakten avseende behandlingen av personuppgifter i IT-stöden PRIO och ReachMee Datainspektionens

Läs mer

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun

Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun Skickas till Robertsfors kommun Socialförvaltningen Storgatan 13 915 81 Robertsfors Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst i valfrihetssystem i Robertsfors kommun 1. Sökande företag Företagets

Läs mer

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN

+ + FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN PH4_plus 1 *1409901* FAMILJEUTREDNINGSBLANKETT FÖR VÅRDNADSHAVARE SÖKANDEN ÄR ETT BARN Denna familjeutredningsblankett är avsedd för dig som är vårdnadshavare i barnets hemland för ett ogift, under 18-årigt

Läs mer

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag.

+ + Ansökan ska fyllas i noggrant och undertecknas. Avsaknad av uppgifter kan förlänga behandlingstiden och leda till avslag. OLE_IN 1 *1059901* ANSÖKAN OM UPPEHÅLLSTILLSTÅND PÅ GRUND AV ÅTERFLYTTNING Denna blankett för ansökan är avsedd för dig som ansöker om uppehållstillstånd som s.k. ingermanländsk återflyttare. 1) Du har

Läs mer

Kvalitetssäkrade verktyg

Kvalitetssäkrade verktyg Kvalitetssäkrade verktyg Manual för handläggare på Jobbtorg Stockholm och - på väg mot ett Stockholm i världsklass ArbetsförmedlingenP Manualen är framtagen ur de erfarenheter som projektet Etablering

Läs mer

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015

Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Till dig som ska praktisera UNG I LUND 2015 Hej! I det här utskicket får du: Ett brev med uppgifter om din praktikplats Broschyren Så får barn och ungdomar arbeta Blanketten Överenskommelse om praktik

Läs mer

Ansökan missionsteamare

Ansökan missionsteamare Ansökan missionsteamare 1 Livets Ord internationella avdelningen, ansökan till missionär Ansökan till missionsteamare Vart vill du åka? När vill/kan du åka? 1. Personuppgifter Din ansökan till Församlingen

Läs mer

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare.

2. Ifall det är första gången ert nätverk ansöker om Nordplus-stöd via denna databas (2005 ) måste du registrera dig som ny användare. ANSÖKNINGSANVISNINGAR 2006 Innan du fyller i ansökan: *Skriv ut och läs dessa ansökningsanvisningar noggrant. *Följ anvisningarna nedan. Hjälptext finns också elektroniskt i ansökningsformuläret. Kryssa

Läs mer

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare

Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Läkarförbundets tips inför din karriärplanering Karriärval för läkare Chef? Konsult Starta eget Arbeta utomlands Glesbygd Industi Forska Klinik Skola Förtagsläkare vårdcentral Storstad En större mångfald

Läs mer

En slipad ansökan - Cv och personligt brev

En slipad ansökan - Cv och personligt brev En slipad ansökan - Cv och personligt brev Upplägg Kort om Jusek Cv/meritförteckning - Syfte och mål - Mall för CV - Trendspaning Det personliga brevet - Syfte och mål - Frågor att besvara - Tips Intervjun

Läs mer

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013

Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Information om utbytesstudier för nominerade studenter läsåret 2012/2013 Helena Björck Internationell handläggare helena.bjorck@su.se Sektionen för internationell mobilitet Studentavdelningen Dagens agenda

Läs mer

Tolkhandledning 2015-06-15

Tolkhandledning 2015-06-15 Att använda tolk Syftet med denna text är att ge konkreta råd och tips om hur tolk kan användas i både enskilda möten och i grupp. För att hitta aktuell information om vad som gäller mellan kommun och

Läs mer

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial

Utvärdering av insatsen valideringsmaterial Elisabeth Ahnberg December 2010 Utvärdering av insatsen valideringsmaterial INNEHÅLL Bakgrund... 1 Handledarnas erfarenheter och åsikter... 2 Praktikanternas erfarenheter och åsikter... 3 Avslutande diskussion...

Läs mer

Meritering för anställning

Meritering för anställning Personalsektionen BILAGA 1. 2011-12-08 Handläggare Frida Proos Meritering för anställning Mallen Meritering för anställning ska användas av sökande till anställning som professor, adjungerad professor,

Läs mer

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN

TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN 1 Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-30, 65 1. INLEDNING TELEFONPOLICY FÖR SUNNE KOMMUN Kommunens uppgift är att inom olika områden erbjuda tjänster av hög kvalitet till medborgarna. För att kommunen

Läs mer