Så gör du vid besked om uppsägning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så gör du vid besked om uppsägning"

Transkript

1 RÅD OCH TIPS VID VARSEL OCH UPPSÄGNING Råd och tips vid varsel och uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning 1 Allt är inte svart som natten Frågor och svar vid varsel och uppsägning 6 Omställningsförsäkring 12 IF Metall lokalt Så fungerar det med arbetsförmedlingen 18 IF Metalls åtgärder för industrin 22 Försäkrad 26 Alla ord? 30

2 2 Råd och tips vid varsel och uppsägning Innehåll Stärk den fackliga beredskapen 3 En tung varselvåg 5 Frågor och svar vid varsel och uppsägning 6 Omställningsförsäkring 12 Avgångsbidrag 14 IF Metall lokalt Så fungerar det med arbetsförmedlingen 18 IF Metalls åtgärder för industrin 22 Försäkrad både på jobbet och på fritiden 26 Begär övergångsbevis 28 Vad innebär alla ord? 30

3 Råd och tips vid varsel och uppsägning 3 Vi är många som informerar, peppar och vill stödja. Kristina Labus, klubbstyrelsen Astra Zeneca

4 4 Råd och tips vid varsel och uppsägning Som medlem i IF Metall står du inte ensam I centrum, Paula Söderholm, förtroendevald, IF Metall Bergslagen.

5 Råd och tips vid varsel och uppsägning 5 EN TUNG VÅG AV VARSEL sveper fram över Sveriges industriarbetsplatser. Sedan sommaren har antalet varslade flerdubblats och beskeden om nedläggningar av företag och inskränkningar i driften kommer dagligen. Krisen slår mot anställda, mot branscher, regioner samt hushållens och samhällets ekonomi. Utvecklingen väcker befogad oro bland medlemmar och förtroendevalda. Vår uppgift som facklig organisation är att så långt som möjligt skydda medlemmarna för krisens verkningar. Samtidigt ska vi skapa förutsättningar för att ytterligare stärka medlemmarnas yrkeskunskaper och förmåga att snabbt komma tillbaka till ett nytt arbete. IF Metall ska på bästa sätt svara upp mot medlemmarnas bild av en stark och handlingskraftig fackförening. Vi ska stärka vårt fackliga inflytande och medlemmarnas möjligheter att klara den nuvarande krisen. Vi har tidigt påtalat behovet av särskilda insatser och också lämnat konkreta förslag på vad som bör göras till regeringen. Här kan du läsa mer om vilken hjälp som finns att få för dig som får besked om uppsägning och vad IF Metall gör. Har du ytterligare frågor vänd dig i första hand till din klubb eller fackliga företrädare och i andra hand till avdelningen. Adressen till avdelningen hittar du på

6 6 Råd och tips vid varsel och uppsägning Frågor och svar om varsel och u Alla nedanstående svar gäller i normalfallet, lokala uppgörelser kan förekomma. Ta därför alltid kontakt med din lokala fackliga organisation för besked. Vad innebär ett varsel? Varsel innebär att en arbetsgivare i förväg meddelar ar- betsförmedlingen att företaget tänker vidta en viss åtgärd, exempelvis säga upp personal

7 Råd och tips vid varsel och uppsägning 7 uppsägning på grund av arbetsbrist. Den fackliga organisationen ska alltid få en kopia. Vad händer när ett varsel lagts? Arbetsgivaren ska redovisa bakgrund och orsaker till arbetsbristen: hur stor arbetsbristen är i antal anställda, hur organisationen ska se ut framöver, vilka befattningar som ska finnas och vilka kvalifikationer som krävs för att bemanna dem. Klubben ska då ta ställning till om arbetsbristens omfattning och kvalifikationskraven är skäliga

8 8 Råd och tips vid varsel och uppsägning Frågor och svar om varsel och u i förhållande till det arbete som ska utföras efter förändringen. Vilken är företagets skyldighet vid en uppsägning? En uppsägning ska alltid vara skriftlig och överlämnas till dig personligen eller skickas i rekommenderat brev. Företaget är skyldigt att informera om uppsägningstider och från vilket datum anställningen upphör. Vilken uppsägningstid har jag? Det beror på vilken anställningsform du har och vad som står i anställningsavtalet. Vid tillsvidareanställning är uppsägningstiden normalt minst en månad. Måste jag stanna kvar under uppsägningstiden? Du är skyldig att vara kvar och arbeta under din uppsägningstid om inte annat överenskommits. Vad händer med innestående semester, tid i kompbank med mera? Semesterledighet får inte förläggas till uppsägningstid utan den anställdes medgivande. Sparade semesterdagar ska betalas ut efter avslutad anställning. Intjänad kompensationsledighet/arbetstidsförkortning betalas alltid ut vid anställningstiden slut. Vad innebär återanställningsrätt? Om du har varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren hos samma arbetsgivare

9 Råd och tips vid varsel och uppsägning 9 uppsägning och blir uppsagd på grund av arbetsbrist, har du företrädesrätt till återanställning om det uppstår behov av arbetskraft. Detta gäller under uppsägningstiden och därefter inom nio månader efter att din anställning upphört. Det gäller samtliga anställningsformer. Du ska vid uppsägningen göra anspråk på företrädesrätten. Arbetsgivaren ska därefter bekräfta att du gjort detta. Vad är turordningslista? Den som är sist anställd blir uppsagd först. Vid lika anställningstid blir den som är yngre uppsagd före den som är äldre. Även om du har lång anställningstid kan du bli uppsagd om du inte har tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som återstår. Vad är avtalsturlista? Arbetsgivare och klubb kan gemensamt komma överens om en avtalsturlista som innebär avvikelser från turordningen. Förutom detta kan arbetsgivare med högst tio anställda undanta två personer från turordningen. Kan jag ta ledigt för att söka jobb under uppsägningstiden?

10 10 Råd och tips vid varsel och uppsägning Ja, under uppsägningstiden har du rätt till ledighet med lön för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete. Du måste ansöka om ledigheten. Vad gäller för mig som är föräldraledig? Enligt lagen om anställningsskydd, LAS, gäller följande: Om en arbetstagare som är föräldraledig sägs upp på grund av arbetsbrist börjar uppsägningstiden att löpa när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet eller, enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker, när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete. Ska jag begära några papper från arbetsgivaren? Ja, ett korrekt ifyllt arbetsgivarintyg och referenser. Blanketten Arbetsgivarintyg finns att ladda ned från internetkassan.com/ifmetall. När ska jag gå till arbetsförmedlingen? Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Läs mer på sidan 18. Hur mycket ska jag betala i fackavgift när jag är arbetslös? Du ska betala 340 konor, 200 kronor i fackavgift och 140 kronor till a-kassan om du jobbar någon dag under månaden. Om du är arbetslös hela månaden betalar du endast fackavgiften 200 kr. Ska jag betala in avgiften själv? Nej, är du berättigad till a- kasseersättning dras avgiften på den. Är du inte berättigad till a-kasseersättning får du en inbetalningsavi hem.

11 Råd och tips vid varsel och uppsägning 11 I förgrunden Nicklas Karlevill, IF Metall Borlänge.

12 12 Råd och tips vid varsel och uppsägning Den som blivit uppsagd kan få hjälp med att söka nytt arbete genom omställningsförsäkringen. Omställningsförsäkringen din hjälp på vägen Fackförbunden har förhandlat fram en omställningsförsäkring för sina medlemmar. Den består av två delar: 1. Omställningsstödet ger ekonomiskt stöd till åtgärder som hjälper den uppsagde till ett nytt arbete. 2. AGB-försäkring om avgångsbidrag ger kontant ersättning till den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.

13 Råd och tips vid varsel och uppsägning 13 Företag med kollektivavtal omfattas av omställningsförsäkringen, det vill säga både AGB och omställningsstöd. Omställningsstöd Omställningsstödet kan bestå av kartläggning av de uppsagdas förutsättningar, vägledning, handlingsplan, genomgång av möjligheterna på arbetsmarknaden samt träning i personlig marknadsföring och i att söka jobb. Det lokala facket och arbetsgivaren kommer överens om vilken leverantör som ska utföra omställningsprogrammet för de uppsagda. För att få en bild över de olika leverantörerna kan det vara bra att bjuda in några som presenterar vad de vill göra för dem som är uppsagda. Det är också viktigt att klubben, eller den lokala fackliga organisationen, redan från början har kontakt med arbetsförmedlingen. Har du frågor kontakta din fackliga organisation. För mer information:

14 14 Råd och tips vid varsel och uppsägning Den som fyllt 40 år har rätt till avgångsbidrag i avtalsförsäkringen AGB. AGB-försäkring om avgångsbidrag Du har rätt till AGB om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist från en tillsvidareanställning och förändringen innebär en varaktig minskning av personal. Du ska ha fyllt 40 år och varit anställd minst 50 månader under en femårsperiod i ett eller flera företag som tecknat AGB-försäkring. Femårsperioden räknas utifrån den dag då anställningen upphörde. Den försäkrade har rätt till ersättning längst till och med månaden innan han eller hon fyller 65 år. Du ansvarar själv för att anmälan om AGB görs, men ofta hjälper klubben till. AGB-ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp när du slutar anställningen. Summan du får beror på din ålder vid friställningen. AGB bestäms också av din arbetstid vid tidpunkten för uppsägningen. Beloppet är skattepliktigt.

15 Råd och tips vid varsel och uppsägning 15 För mer information: I den här tabellen kan du se vilken den högsta ersättningen är för den som blir uppsagd under Ålder Ersättning år kr år (Tillägg med kr för varje levnadsår från och med 50 år till och med 59 år.) år kr

16 16 Råd och tips vid varsel och uppsägning Måndag torsdag Lunch Fredag Tiderna kan, vid behov, komma att förändras. Öppet! IF Metall Norra Älvsborg Vänd dig till oss på avdelningen om du undrar över något. Vi finns här för din skull och gör vårt bästa för att ge dig ett svar. Expedition Telefon efon Fax Folkets Hus Kungsgatan 25 OBS EXEMPEL Postadress Box 65, Trollhättan E-postadress Ordförande Monika Theodorsson Funktionärer Leif Håkansson Ann Johansson Per Källvik

17 Råd och tips vid varsel och uppsägning 17 På den här webbadressen finns aktuell information om det mesta som rör ditt medlemskap. På Internet är vi också snabbast med att informera om stödinsatser till dig som är drabbad av varsel och uppsägningar Vända dig även hit för att få svar på dina frågor: Arbetsförmedlingen Trollhättan. Gärdhemsvägen 1 Besökstider Måndag-fredag Swedbank Storgatan Folksam Trollhättan Föreningsgatan 10 A Öppettider Måndag-fredag , Försäkringar Inträffad skada

18 18 Råd och tips vid varsel och uppsägning Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Det är endast de dagar du är anmäld på arbetsförmedlingen som du kan få ersättning från a-kassan. Så fungerar a-kassa och arbetsförmedling Arbetslöshetskassan utreder och beslutar om din ersättningsrätt samt betalar ut eventuell arbetslöshetsersättning. IF Metalls arbetslöshetskassa besvarar frågor som gäller din egen arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen ska ge en allmän information om villkoren och kontrollera att den som söker arbete uppfyller grundvillkoren för att få arbetslöshetsersättning. Det handlar om att söka arbete aktivt och acceptera erbjudanden om lämpligt arbete eller arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsförmedlingen är skyldig att underrätta arbetslöshetskassan om förhållanden som kan påverka ersättningsrätten. Så går du praktiskt till väga se nästa uppslag!

19 Råd och tips vid varsel och uppsägning 19 Föräldraledig. Om du varit borta från jobbet under senaste året kan det ha betydelse för vilken ersättning du får från a-kassan. Föräldraledighet och vissa studier är så kallad överhoppningsbar tid. Om du är/har varit föräldraledig eller sjukskriven med ersättning från Försäkringskassan måste ärendet avslutas innan ersättning från a-kassan betalas ut. Intyg från Försäkringskassan ska skickas med till a-kassan. Läs mer i broschyren Bra att veta om arbetslöshetsförsäkringen. Du hittar den på under a-kassan. Avgångsverderlag. En del arbetsgivare försöker erbjuda en klumpsumma för att man ska sluta innan uppsägningstiden. Tänk då på att du inte får någon arbetslöshetskassa direkt. Enligt a-kassans regler räknas summan om till månadslöner. Om du exempelvis får i klumpsumma från arbetsgivaren och du tjänar i månaden tar det 4 månader längre tid innan du får arbetslöshetskassa. Du betalar alltså själv, du får ingen gåva från arbetsgivaren. Kontakta klubben eller avdelningen direkt om du får erbjudanden att sluta tidigare.

20 20 Råd och tips vid varsel och uppsägning Så går du praktiskt tillväga i kontak Om det är första gången du är arbetslös Om du inte haft ersättning från a-kassan förut eller om du haft ersättning förut men arbetat i mer än ett år gäller följande: Anmäl dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Det är endast de dagar du är anmäld på arbetsförmedlingen som du kan få ersättning för från a-kassan. Även om du slutat din anställning på egen begäran skall du anmäla dig på arbetsförmedlingen första arbetslösa dagen. Om du skulle bli arbetslös igen Skicka in dina intyg till a-kassan (IF Metalls arbetslöshetskassa, FE 67, Arjeplog). Beroende på vad du gjort före arbetslösheten ska olika blanketter skickas in till a-kassan se rutorna till höger. I vilket fall som helst ska blanketten Anmälan om arbetslöshet som du får på Arbetsförmedlingen skickas in till a-kassan. Om du haft uppehåll i ersättningen från a-kassan och nu åter är arbetslös behöver du inte skicka in intyg du redan skickat in en gång. I stället behöver a-kassan få in intyg på vad du gjort sedan du hade ersättning från a-kassan senast. Anmäl dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Du kan bara få ersättning från a-kassan för den tid du är anmäld på den offentliga arbetsförmedlingen. Samtliga intyg ska sändas till: IF Metalls arbetslöshetskassa, FE Arjeplog. Arbetslöshetskassan är ett helt datoriserat system i sin handläggning av ärenden.

21 Råd och tips vid varsel och uppsägning 21 kterna med arbetsförmedlingen Innan jag blev arbetslös ARBETADE JAG Om du arbetat före arbetslösheten ska du skicka in blanketten Arbetsgivarintyg. Arbetsgivarintyget ska avse de tolv senast arbetade månaderna före arbetslösheten. All arbetad tid, övertid och frånvaro måste fyllas i på intyget. Om du haft flera anställningar ska ett intyg per anställning utfärdas. STUDERADE JAG Om du studerat före arbetslösheten och studierna är avslutade ska blanketten studieintyg fyllas i av dig. Bifoga kursintyg från skolan. HADE JAG ERSÄTTNING FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN Om du haft ersättning från Försäkringskassan måste du avsluta ditt ärende där innan vi kan betala ut ersättning från a-kassan. I ÖVRIGA FALL Ta kontakt med din handläggare för rådgivning. Du når a-kassan via Några dagar efter ditt besök på Arbetsförmedlingen får du de två första kassakorten hemskickade till dig. Detta gäller också när du blir arbetslös första gången. På kasskorten står det förtryckt vilka veckor det gäller. Du ska skicka det första kortet till IF Metalls arbetslöshetskassa i Arjeplog så snart det är ifyllt, det vill säga efter två veckor. Adressen är förtryckt på kassakortet.

22 22 Råd och tips vid varsel och uppsägning Sverige är ett litet land, i hög grad beroende av den exporterande industrins inkomster. Vårt välstånd och våra välfärdssystem bygger väsentligen på att vi upprätthåller en avancerad och effektiv industriproduktion som efterfrågas på världsmarknaden. IF Metalls åtgärder för industrin Under högkonjunkturen har industrin klarat sig bra i den hårda konkurrensen. Nu gäller det att göra rätt saker även under lågkonjunkturen så att den långsiktiga konkurrenskraften kan fortsätta att skapa välstånd för Sverige. Det handlar om kortsiktiga insatser för att hantera akuta kriser, men också om att utnyttja tillfället att bygga långsiktiga framgångsfaktorer ännu starkare. IF Metall vill prioritera följande områden: Forskning och utveckling, FoU, är på sikt avgörande för att hävda Sveriges breda kompetens inom industrin. Utbildningssatsningar är nödvändiga för att industrins personal ska kunna utnyttja teknikutvecklingens

23 Råd och tips vid varsel och uppsägning 23 Lars Eriksson, IF Metall Karlskoga.

24 24 Råd och tips vid varsel och uppsägning möjligheter. Det är också angeläget att ta vara på den lediga kapacitet som driftsinskränkningar och varsel medför. Så snart det akuta läget vänder kommer industrin att behöva rekrytera kvalificerad arbetskraft. Det är nu vi kan förbereda oss på att möta detta behov. Effektiva försörjningssystem är nödvändiga för att uppnå en effektiv produktion. Den svenska personbilsindustrin har till exempel ett av världens mest decentraliserade produktionssystem och är beroende av kostnadseffektiva och snabba transporter. Därför bör ett fokus i infrastrukt ursatsningarna ligga på effektivare försörjningssystem för industrins leveranser. Former för innovativ offentlig upphandling bör utvecklas för att driva fram nya lösningar och växande företag. Formerna behöver anpassas till att även mindre företag, själva eller i samarbete med andra företag, kan delta i upphandling av detta slag. Industrin och samhället står inför ett gigantiskt investeringsprogram för en mer hållbar utveckling. Industrins kompetens och produkter är nödvändiga för möjligheterna att uppnå högt ställda mål för klimatpolitiken. Dessutom ställer vi krav på: Riskkapital Nytt liv i de mindre företagen Regelverk Rättvisa konkurrensvillkor Energiförsörjning Stärk långsiktigheten Läs hela åtgärdsprogrammet på

25 Råd och tips vid varsel och uppsägning 25 Emma Kiviniemi och Stina Johansson, IF Metall Kiruna.

26 26 Råd och tips vid varsel och uppsägning Som medlem i IF Metall har du ett bra försäkringsskydd. Bra försäkringar är ett måste om du blir sjukskriven, råkar ut för ett olycksfall eller blir uppsagd från jobbet. Försäkringarna täcker både arbete och fritid. Försäkrad både på jobbet och på fritiden En del av dina försäkringar bygger på kollektivavtalet, andra följer med medlemskapet. Andra har du möjlighet att teckna till ett förmånligt pris. Du kan ha ytterligare försäkringar som din klubb tecknat. Försäkrad i facket Broschyren Försäkrad i facket beskriver vilka försäkringar du som medlem har när du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal och de försäkringar som ingår i medlemskapet.

27 Råd och tips vid varsel och uppsägning 27 Från och med den 1 januari 2009 får alla IF Metalls medlemmar dessutom en ny förbättrad fritidsförsäkring Medlemsolycksfall Fritid. Den ger ersättning för en rad händelser, både själva olycksfallet och olika former av följder. Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse Tandskador Rehabilitering Övriga kostnader Kroppsskadeersättning Invaliditet Krisförsäkring Broschyren finns att ladda ned på Alla kommer automatiskt att uppgraderas från den gamla Olycksfallsförsäkring för fritiden (TFF),till den nya från och med årsskiftet 2008/2009. Vill du veta mer: gå in på

28 28 Råd och tips vid varsel och uppsägning Har du bytt bransch eller arbete kanske du behöver byta fackförbund/a-kassa? Begär övergångsbevis om du byter arbete

29 Råd och tips vid varsel och uppsägning 29 Om du byter jobb till ett annat avtalsområde än IF Metall måste du begära ett övergångsbevis från IF Metall till ett eventuellt nytt fackförbund. Detta för att det inte ska uppstå någon lucka i inbetalningen till a-kassan. Vänd dig till din avdelning för att få övergångsbeviset. Adressen till avdelningen hittar du på

30 30 Råd och tips vid varsel och uppsägning Det här innebär alla ord Arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget anger hur den sökande arbetat under de tolv senaste månaderna och behövs bland annat för ansökan om ersättning från a-kassan. Avgångsbidrag, AGB Den som fyllt 40 år har rätt till avgångsbidrag, AGB. Det gäller för arbetare på företag som tecknat kollektivavtal. Avtalsturlista Innebär avvikelser från turordningen (se nedan). Arbetsgivaren och fackföreningen kommer gemensamt överens om listan. Arbetsgivaren ska betala avgångsvederlag till de arbetstagare som förlorar sina anställningar på grund av avtalsturlistan. Omställningsstöd Stödet ger den som är uppsagd bland annat hjälp med att söka ett nytt arbete. Turordning Huvudprincipen i LAS (lagen om anställningsskydd) är att det är turordningen sist in först ut som gäller när personal ska sägas upp. Turordningslista gäller, om inte fackföreningen och arbetsgivaren kommer överens om något annat. Uppsägning När en anställning upphör, antingen på den anställdes egen begäran eller för att arbetsgivaren säger upp honom/henne. Uppsägningstid Reglerna om uppsägningstid gäller oavsett om uppsäg-

31 Råd och tips vid varsel och uppsägning 31 ningen beror på arbetsbrist eller görs av personliga skäl. Om den anställde säger upp sig är uppsägningstiden alltid en månad. Är det arbetsgivaren som säger upp en anställd ökar uppsägningstiden med antal anställningsår. Övergång Den som byter avtalsområde kan behöva byta fackförbund och då görs en övergång på en särskild blankett. Varsel Förvarning om t.ex. uppsägning eller stridsåtgärder. Återanställningsrätt Den arbetstagare som har anmält till arbetsgivaren att han/hon vill utnyttja sin företrädesrätt till återanställning och som enligt gällande turordning står i tur för sådan återanställning får inte förbigås av arbetsgivaren.

32 32 Råd och tips vid varsel och uppsägning Olof Palmes Gata Stockholm IF Metall / Sandvikens tryckeri AB

Så gör du vid besked om uppsägning

Så gör du vid besked om uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 4 Omställningsförsäkringen din hjälp på vägen 9 Försäkring om avgångsbidrag AGB 13 Så fungerar a-kassa och arbetsförmedling 14

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning

Råd och tips vid varsel och uppsägning Råd och tips vid varsel och uppsägning Frågor och svar om varsel och uppsägning 5 Kollektivavtal din hjälp på vägen 12 Inkomstförsäkring en medlemsförmån 18 A-kassa 20 2 I tider av varsel och uppsägningar

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb 2013 Om du förlorar ditt jobb Full sysselsättning är ett självklart mål för facket men också trygghet för den enskilda medlemmen i omställningssituationen. Därför finns det en

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Om du förlorar ditt jobb

Om du förlorar ditt jobb 3 2009-04 Om du förlorar ditt jobb Om du förlorar ditt jobb Svensk fackföreningsrörelse har alltid haft som en av sina viktigaste uppgifter att be kämpa arbetslösheten. Full sysselsättning är ett självklart

Läs mer

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING

Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Om ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist AGB FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2015 AFA Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet.

Läs mer

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Uppsägning på grund av arbetsbrist Uppsägning på grund av arbetsbrist Att bli uppsagd är oftast en jobbig upplevelse. I denna broschyr försöker vi kortfattat svara på vanliga frågor som dyker upp när man blir varslad eller uppsagd. Om man

Läs mer

EN KORTFATTAD INFORMATION OM

EN KORTFATTAD INFORMATION OM EN KORTFATTAD INFORMATION OM UPPSÄGNING PÅ GRUND AV ARBETSBRIST GS Avdelning 6 Väst Olof Palmes Plats 1, 413 04 GÖTEBORG Telefon: 010-470 84 60 avd6@gsfacket.se Uppsägning och varsel En uppsägnings förhandling

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sida 1 Omställningsfonden för dig som arbetstagare Innehåll Aktivt omställningsarbete... 2 Villkor för att du ska få stöd... 2 Hjälp och stöd att hitta ett nytt jobb... 2 Ekonomiska förmåner... 3 A-kasseutfyllnad...

Läs mer

Omställningsfonden för dig som arbetstagare

Omställningsfonden för dig som arbetstagare 1 (8) Omställningsfonden för dig som arbetstagare Sammanfattning Informationen behandlar Omställningsfondens stöd till dig som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist. Omställningsavtalet syftar främst

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu

Ansök om ersättning. - så gör du. lararnasakassa.nu Ansök om ersättning - så gör du lararnasakassa.nu Så här söker du ersättning från oss Du har anmält dig på Arbetsförmedlingen som arbetssökande. För att vi ska kunna utreda ditt ärende behöver vi få in

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

EN KORTFATTAD INFORMATION OM

EN KORTFATTAD INFORMATION OM EN KORTFATTAD INFORMATION OM UPPSÄGNING PÅ GRUND AV KONKURS GS Avdelning 6 Väst Olof Palmes Plats 1, 413 04 GÖTEBORG Telefon: 010-470 84 60 avd6@gsfacket.se Uppsägning och varsel En uppsägnings förhandling

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation FASTIGHETS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation MÅLARNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation MÅLARNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation ELEKTRIKERNA Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Välkommen till Kommunal Blankett för inträdesansökan i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Art nr 978 91 7141 980 4. Maj 2011 Inträdesansökan till Svenska Kommunalarbetareförbundet

Läs mer

Information om din anställning med anledning av konkurs

Information om din anställning med anledning av konkurs Information om din anställning med anledning av konkurs Här följer en kort sammanställning med information om de vanligaste löne- och anställningsfrågorna som kan uppkomma i samband med en konkurs. Experts

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du blir uppsagd. För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du blir uppsagd För privat- och kooperativt anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt. tillägg. Checklista försäkringsinformation BYGGNADS. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation BYGGNADS Namn Arbetsplats Datum 2 Dina avtalsförsäkringar Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Fakta om dina medlemsförsäkringar

Fakta om dina medlemsförsäkringar Fakta om dina medlemsförsäkringar Seko ger dig bästa försäkringsskyddet 1 Som medlem i Seko får du det bästa försäkringsskyddet Nedan ser du några jämförelser mellan Seko, ST och Unionen på vilka försäkringar,

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS

GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS GAME STORES GROUP SWEDEN AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av GAMEs konkurs Uppdatering 2015-06-25 Enligt uppgift från Länsstyreslen ska lönen ha betalts ut på förfallodagen i dag

Läs mer

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se

Nummer 3-juli 2004 eva.adolphson@lansforsakringar.se Trygghetsutsikter Nummer 3-juli 2004 Eva Adolphson är Länsförsäkringars expert på social- och avtalsförsäkringar eva.adolphson@lansforsakringar.se Telefon 08-588 408 31, 073-96 408 31 Orimligt stora skillnader

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

Välkommen till Alfa-kassan

Välkommen till Alfa-kassan Välkommen till Alfa-kassan Alfa-kassan är fristående från fackförbund och intresseorganisationer och välkomnar alla oberoende av yrkesgrupp. Alfa-kassan i korthet Vi välkomnar alla som någon gång har arbetat

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna, på 0770-77 77 88, om du undrar över något eller behöver hjälp med att

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling om ändring i lagen (98:80) om anställningsskydd; SFS 007:389 den 3 juni 007 utfärdad den 3 maj 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3, 6 f, och 39 lagen (98:80) om anställningsskydd skall ha följande

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 203-05-0 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen har kompletterats med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Strax dags för jobb. Om anställning och facket

Strax dags för jobb. Om anställning och facket Strax dags för jobb Om anställning och facket IF Metall din Har du eller utbildar du dig till arbete inom industrin är IF Metall din fackförening. Du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu!

Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare. Bli medlem nu! Facket för dig och alla andra byggnadsarbetare Bli medlem nu! Du är eftertraktad! Som byggnadsarbetare är du en eftertraktad, respekterad och attraktiv arbetskraft med hög status. Du har en lång och gedigen

Läs mer

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen!

Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Gör rätt med de nya reglerna i arbetslöshetsförsäkringen! Från den 1 september 2013 gäller nya regler som påverkar dig som är arbetssökande och

Läs mer

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar

Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Bli medlem i Handels du är värd det! korta argument för dig som värvar nya medlemmar Att bli medlem i Handels en bra affär! Medlemskap i facket är fortfarande en självklarhet samtidigt finns det undersökningar

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17

HEJ sid 5. SÅ FUNKAR DET sid 9. SÅ HÄR NÅR DU OSS sid 17 HEJ sid 5 Vad gör vi? sid 6 Vad krävs av dig? sid 7 SÅ FUNKAR DET sid 9 Välj väg sid 10-12 Kassakort sid 13 Utbetalning sid 13 Vår e-tjänst Mina sidor (www.sekosakassa.se) sid 15 E-legitimation/BankID/Mobilt

Läs mer

Kom igång med din ansökan!

Kom igång med din ansökan! Kom igång med din ansökan! Hej! Vi vet att arbetslöshetsförsäkringens regler och uttryck kan vara svåra att förstå. Ring oss gärna på 0770-77 77 88 om du undrar över något eller behöver hjälp med att fylla

Läs mer

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska

Traineejobb. Vad är ett traineejobb? Lättläst svenska Lättläst svenska Traineejobb Du kan få ekonomisk ersättning om du anställer en ung person som inte kan ett yrke och som samtidigt utbildar sig inom det yrket. Syftet med ersättningen är att du ska hitta

Läs mer

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop

Välkommen som medlem. Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Information om Handels avtal för tjänstemän inom Coop Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att våra tjänstemannaavtal

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem

Hälsoskydd & Inkomstförsäkring. Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Hälsoskydd & Inkomstförsäkring Ingår i medlemsavgiften för yrkesverksam medlem Trygghetspaket September 2015 2 SRAT Hälsoskydd SRAT Hälsoskydd består av två delar. Dels tillgång till ett Hälsoombud för

Läs mer

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa

Välkommen till Kommunal. Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Välkommen till Kommunal Blankett för ansökan om medlemskap i Svenska Kommunalarbetareförbundet och i Kommunals a-kassa Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka

Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig möjlighet att påverka hur dina anställningsvillkor och arbetsmiljö ska se ut. Vilka frågor är viktiga

Läs mer

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN

TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN TRANSPORT MEDLEMSANSÖKAN www.transport.se MEdlemskap i svenska transportarbetareförbundet GER dig: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner, arbetstider, semester,

Läs mer

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner

Det ska löna sig att vara medlem i Handels. Dina medlemsförmåner Det ska löna sig att vara medlem i Handels Dina medlemsförmåner Dina medlemsförmåner Välkommen som medlem i Handels. För dig och alla som valt att gå med i Handels vill vi göra vårt yttersta för att det

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning

Redogörelsetext. Allmänna bestämmelser Inledning 2016-09-07 Redogörelsetext Allmänna bestämmelser 1 Inledning Centrala parter uttrycker i bestämmelsen vikten av att arbetsgivaren verkar för att redan anställda arbetstagare i högre utsträckning ska arbeta

Läs mer

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå

RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR. För dig som är anställd vid advokatbyrå RÅD & TIPS VID UPPSÄGNINGAR För dig som är anställd vid advokatbyrå Inledning Advokatbyråer drabbas ibland liksom andra företag av vikande lönsamhet. Därmed kan behov att minska antalet anställda jurister

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext

ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext ANMÄLAN OM ARBETSLÖSHET Informationstext Läs här först - Innan du fyller i blanketten Anmälan om arbetslöshet När du blir arbetslös ska du anmäla dig på den offentliga arbetsförmedlingen. Du ska också

Läs mer

Omställningsfonden för företag

Omställningsfonden för företag Sida 1 Omställningsfonden för företag Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde... 2 Tillämpningsområdets innebörd...

Läs mer

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också.

Välkommen som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika fackförbund. Vi ökar och har idag cirka 156 000 medlemmar.

Läs mer

Till din tjänstepension

Till din tjänstepension Till din tjänstepension För anställda i kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i mars 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING

Om du avlider. För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Om du avlider För privat anställda arbetare FÖRSÄKRING Utgiven i januari 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade försäkringar. Hör du till dem är du försäkrad via

Läs mer

Sök nytt jobb bli eftersökt! Du når kompetensbanken på

Sök nytt jobb bli eftersökt! Du når kompetensbanken på Sök nytt jobb bli eftersökt! Har du nytta av IF Metalls kompetensbank? Självklart har du nytta av kompetensbanken, där matchar du dig själv mot lediga tjänster hos företag som söker just din kompetens.

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem

Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Är du frisör? Bli medlem och gör skillnad du också. Välkommen som medlem Välkommen som medlem Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för

Läs mer

REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov

REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov REGLER & POLICY VID VARSEL & UPPSÄGNING PÅ SJAB den år 2003. OMSTÄLLNINSARBETET Se till framtida personalbehov Analys ska göras av verksamhetens framtida personalbehov främst avseende - lokförarnas åldersstruktur

Läs mer

ANSÖKAN. om personligt omställningsstöd från TRS vid risk för uppsägning eller vid uppsägning av personliga skäl ohälsa

ANSÖKAN. om personligt omställningsstöd från TRS vid risk för uppsägning eller vid uppsägning av personliga skäl ohälsa ANSÖKAN om personligt omställningsstöd från TRS vid risk för uppsägning eller vid uppsägning av personliga skäl ohälsa ALLMÄNT OM TRYGGHETSRÅDET TRS Uppgiften för Trygghetsrådet TRS är att: underlätta

Läs mer

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver?

Vår organisation. Kongress 2014. Hur ska vi jobba framöver? 1 Vår organisation Kongress 2014 2 Hur ska vi jobba framöver? Fackliga studier. Information och opinionsbildning. Kultur. Medlemsförsäkringar. Ekonomi och avgiftsfrågor. Medlemsutveckling. Klubbar, avdelningar

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning

Medlemsrekrytering. Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Medlemsrekrytering Medlemsrekrytering Facklig introduktion Fråga alla om medlemskap Medlemsutbildning Facklig introduktion Information till alla nyanställda (t ex i samband med företagets introduktion):

Läs mer

Välkommen till IF Metall

Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall Välkommen till IF Metall 1 IF Metall är en facklig organisation som arbetar för att du och alla andra medlemmar ska behandlas rättvist och få bättre lön, bättre arbetsmiljö samt

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem För dig som jobbar inom Fonus-koncernen Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels förhandlar avtal för ett stort antal tjänstemän. Handels målsättning är att

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349

Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Antagen av kommunfullmäktige den 2013-12-19 Ändringar införda till och med KF, KS/2013:349 Arbetsbrist- och övertalighetspolicy Bakgrund och syfte Vid all förändring

Läs mer

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING

Om du blir sjuk. För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Om du blir sjuk För anställda i kommun, landsting, region, svenska kyrkan och vissa kommunala bolag FÖRSÄKRING Utgiven i maj 2017 Cirka 90 procent av alla anställda i Sverige omfattas av kollektivavtalade

Läs mer

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra

Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Löneförsäkring försäkringsvillkor Extra Innehåll Din försäkringen omfattar 3 Sådant som försäkringen inte omfattar 4 Skadehantering 4 Information du bör ta del av 5 Ändringar som har betydelse för din

Läs mer

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också!

Välkommen. som medlem. 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Foto David Bicho Tryckt på miljövänligt papper 2016 10 HA13048 Välkommen som medlem 7 av 10 är redan med. Bli medlem och gör skillnad du också! Välkommen som medlem Handels är ett av Sveriges mest framgångsrika

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

A-kassan är till för dig som har arbete

A-kassan är till för dig som har arbete A-kassan är till för dig som har arbete Illustration: Robert Nyberg. Trygga vågar Trygga människor vågar. Vågar ställa om och pröva nya banor. Samhällets sätt att tillverka varor och erbjuda tjänster förändras

Läs mer

Utvecklingsanställning

Utvecklingsanställning Lättläst svenska Utvecklingsanställning Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är arbetssökande och som har nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättning.

Läs mer

Särskilt anställningsstöd

Särskilt anställningsstöd Särskilt anställningsstöd Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är med i jobb- och utvecklingsgarantin. Stödet ska hjälpa personer som har svårt att få ett arbete.

Läs mer

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se

DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se DU BEHÖVER TRANSPORT OCH TRANSPORT BEHÖVER DIG! www.transport.se MEDLEMSKAP I SVENSKA TRANSPORTARBETAREFÖRBUNDET GER DIG: Tecknande och bevakning av kollektivavtal avtalen innehåller regler för löner,

Läs mer

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor

Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor 2016-05-04 Redogörelsetext för ändringar i Allmänna bestämmelser (AB) samt bilagor Ändringarna i Allmänna bestämmelser (AB) gäller med Svenska Kommunalarbetareförbundet (Kommunal) från och med 2016-05-01.

Läs mer

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen

Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Arbetsgivarfrågor Nr 10 Juni 2006 Ändringar i anställningsskyddslagen (LAS) och föräldraledighetslagen Riksdagen beslutade den 18 maj 2006 om ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen.

Läs mer

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ).

ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG. Löneförsäkring 2014:1/01. Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). ACCEPT FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG Löneförsäkring 2014:1/01 Försäkringsgivare är sedan 2012-05-01 Accept försäkringsaktiebolag (publ). Innehåll sidan: Löneförsäkring 3 1. Definitioner 3 2. Din försäkring omfattar

Läs mer

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS

INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS INFORMATION OM DIN ANSTÄLLNING MED ANLEDNING AV KONKURS KOMPLETTERANDE INFORMATION 2012-11-19 Utbetalning av lönegaranti i november och framgent kommer inte att kunna ske genom s.k. förskott som i september

Läs mer

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag

Bli en ännu bättre arbetsgivare inom. tjänsteföretag Bli en ännu bättre arbetsgivare inom tjänsteföretag Tobias Nilsson Mitt namn är Tobias och jag är rådgivare för tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi fungerar ungefär som ett personligt HR-stöd,

Läs mer