Så gör du vid besked om uppsägning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Så gör du vid besked om uppsägning"

Transkript

1 RÅD OCH TIPS VID VARSEL OCH UPPSÄGNING Råd och tips vid varsel och uppsägning Så gör du vid besked om uppsägning 1 Allt är inte svart som natten Frågor och svar vid varsel och uppsägning 6 Omställningsförsäkring 12 IF Metall lokalt Så fungerar det med arbetsförmedlingen 18 IF Metalls åtgärder för industrin 22 Försäkrad 26 Alla ord? 30

2 2 Råd och tips vid varsel och uppsägning Innehåll Stärk den fackliga beredskapen 3 En tung varselvåg 5 Frågor och svar vid varsel och uppsägning 6 Omställningsförsäkring 12 Avgångsbidrag 14 IF Metall lokalt Så fungerar det med arbetsförmedlingen 18 IF Metalls åtgärder för industrin 22 Försäkrad både på jobbet och på fritiden 26 Begär övergångsbevis 28 Vad innebär alla ord? 30

3 Råd och tips vid varsel och uppsägning 3 Vi är många som informerar, peppar och vill stödja. Kristina Labus, klubbstyrelsen Astra Zeneca

4 4 Råd och tips vid varsel och uppsägning Som medlem i IF Metall står du inte ensam I centrum, Paula Söderholm, förtroendevald, IF Metall Bergslagen.

5 Råd och tips vid varsel och uppsägning 5 EN TUNG VÅG AV VARSEL sveper fram över Sveriges industriarbetsplatser. Sedan sommaren har antalet varslade flerdubblats och beskeden om nedläggningar av företag och inskränkningar i driften kommer dagligen. Krisen slår mot anställda, mot branscher, regioner samt hushållens och samhällets ekonomi. Utvecklingen väcker befogad oro bland medlemmar och förtroendevalda. Vår uppgift som facklig organisation är att så långt som möjligt skydda medlemmarna för krisens verkningar. Samtidigt ska vi skapa förutsättningar för att ytterligare stärka medlemmarnas yrkeskunskaper och förmåga att snabbt komma tillbaka till ett nytt arbete. IF Metall ska på bästa sätt svara upp mot medlemmarnas bild av en stark och handlingskraftig fackförening. Vi ska stärka vårt fackliga inflytande och medlemmarnas möjligheter att klara den nuvarande krisen. Vi har tidigt påtalat behovet av särskilda insatser och också lämnat konkreta förslag på vad som bör göras till regeringen. Här kan du läsa mer om vilken hjälp som finns att få för dig som får besked om uppsägning och vad IF Metall gör. Har du ytterligare frågor vänd dig i första hand till din klubb eller fackliga företrädare och i andra hand till avdelningen. Adressen till avdelningen hittar du på

6 6 Råd och tips vid varsel och uppsägning Frågor och svar om varsel och u Alla nedanstående svar gäller i normalfallet, lokala uppgörelser kan förekomma. Ta därför alltid kontakt med din lokala fackliga organisation för besked. Vad innebär ett varsel? Varsel innebär att en arbetsgivare i förväg meddelar ar- betsförmedlingen att företaget tänker vidta en viss åtgärd, exempelvis säga upp personal

7 Råd och tips vid varsel och uppsägning 7 uppsägning på grund av arbetsbrist. Den fackliga organisationen ska alltid få en kopia. Vad händer när ett varsel lagts? Arbetsgivaren ska redovisa bakgrund och orsaker till arbetsbristen: hur stor arbetsbristen är i antal anställda, hur organisationen ska se ut framöver, vilka befattningar som ska finnas och vilka kvalifikationer som krävs för att bemanna dem. Klubben ska då ta ställning till om arbetsbristens omfattning och kvalifikationskraven är skäliga

8 8 Råd och tips vid varsel och uppsägning Frågor och svar om varsel och u i förhållande till det arbete som ska utföras efter förändringen. Vilken är företagets skyldighet vid en uppsägning? En uppsägning ska alltid vara skriftlig och överlämnas till dig personligen eller skickas i rekommenderat brev. Företaget är skyldigt att informera om uppsägningstider och från vilket datum anställningen upphör. Vilken uppsägningstid har jag? Det beror på vilken anställningsform du har och vad som står i anställningsavtalet. Vid tillsvidareanställning är uppsägningstiden normalt minst en månad. Måste jag stanna kvar under uppsägningstiden? Du är skyldig att vara kvar och arbeta under din uppsägningstid om inte annat överenskommits. Vad händer med innestående semester, tid i kompbank med mera? Semesterledighet får inte förläggas till uppsägningstid utan den anställdes medgivande. Sparade semesterdagar ska betalas ut efter avslutad anställning. Intjänad kompensationsledighet/arbetstidsförkortning betalas alltid ut vid anställningstiden slut. Vad innebär återanställningsrätt? Om du har varit anställd i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren hos samma arbetsgivare

9 Råd och tips vid varsel och uppsägning 9 uppsägning och blir uppsagd på grund av arbetsbrist, har du företrädesrätt till återanställning om det uppstår behov av arbetskraft. Detta gäller under uppsägningstiden och därefter inom nio månader efter att din anställning upphört. Det gäller samtliga anställningsformer. Du ska vid uppsägningen göra anspråk på företrädesrätten. Arbetsgivaren ska därefter bekräfta att du gjort detta. Vad är turordningslista? Den som är sist anställd blir uppsagd först. Vid lika anställningstid blir den som är yngre uppsagd före den som är äldre. Även om du har lång anställningstid kan du bli uppsagd om du inte har tillräckliga kvalifikationer för de arbetsuppgifter som återstår. Vad är avtalsturlista? Arbetsgivare och klubb kan gemensamt komma överens om en avtalsturlista som innebär avvikelser från turordningen. Förutom detta kan arbetsgivare med högst tio anställda undanta två personer från turordningen. Kan jag ta ledigt för att söka jobb under uppsägningstiden?

10 10 Råd och tips vid varsel och uppsägning Ja, under uppsägningstiden har du rätt till ledighet med lön för att besöka arbetsförmedlingen eller på annat sätt söka arbete. Du måste ansöka om ledigheten. Vad gäller för mig som är föräldraledig? Enligt lagen om anställningsskydd, LAS, gäller följande: Om en arbetstagare som är föräldraledig sägs upp på grund av arbetsbrist börjar uppsägningstiden att löpa när arbetstagaren helt eller delvis återupptar arbetet eller, enligt den anmälan om föräldraledighet som gäller när uppsägningen sker, när arbetstagaren skulle ha återupptagit sitt arbete. Ska jag begära några papper från arbetsgivaren? Ja, ett korrekt ifyllt arbetsgivarintyg och referenser. Blanketten Arbetsgivarintyg finns att ladda ned från internetkassan.com/ifmetall. När ska jag gå till arbetsförmedlingen? Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Läs mer på sidan 18. Hur mycket ska jag betala i fackavgift när jag är arbetslös? Du ska betala 340 konor, 200 kronor i fackavgift och 140 kronor till a-kassan om du jobbar någon dag under månaden. Om du är arbetslös hela månaden betalar du endast fackavgiften 200 kr. Ska jag betala in avgiften själv? Nej, är du berättigad till a- kasseersättning dras avgiften på den. Är du inte berättigad till a-kasseersättning får du en inbetalningsavi hem.

11 Råd och tips vid varsel och uppsägning 11 I förgrunden Nicklas Karlevill, IF Metall Borlänge.

12 12 Råd och tips vid varsel och uppsägning Den som blivit uppsagd kan få hjälp med att söka nytt arbete genom omställningsförsäkringen. Omställningsförsäkringen din hjälp på vägen Fackförbunden har förhandlat fram en omställningsförsäkring för sina medlemmar. Den består av två delar: 1. Omställningsstödet ger ekonomiskt stöd till åtgärder som hjälper den uppsagde till ett nytt arbete. 2. AGB-försäkring om avgångsbidrag ger kontant ersättning till den som blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.

13 Råd och tips vid varsel och uppsägning 13 Företag med kollektivavtal omfattas av omställningsförsäkringen, det vill säga både AGB och omställningsstöd. Omställningsstöd Omställningsstödet kan bestå av kartläggning av de uppsagdas förutsättningar, vägledning, handlingsplan, genomgång av möjligheterna på arbetsmarknaden samt träning i personlig marknadsföring och i att söka jobb. Det lokala facket och arbetsgivaren kommer överens om vilken leverantör som ska utföra omställningsprogrammet för de uppsagda. För att få en bild över de olika leverantörerna kan det vara bra att bjuda in några som presenterar vad de vill göra för dem som är uppsagda. Det är också viktigt att klubben, eller den lokala fackliga organisationen, redan från början har kontakt med arbetsförmedlingen. Har du frågor kontakta din fackliga organisation. För mer information:

14 14 Råd och tips vid varsel och uppsägning Den som fyllt 40 år har rätt till avgångsbidrag i avtalsförsäkringen AGB. AGB-försäkring om avgångsbidrag Du har rätt till AGB om du blir uppsagd på grund av arbetsbrist från en tillsvidareanställning och förändringen innebär en varaktig minskning av personal. Du ska ha fyllt 40 år och varit anställd minst 50 månader under en femårsperiod i ett eller flera företag som tecknat AGB-försäkring. Femårsperioden räknas utifrån den dag då anställningen upphörde. Den försäkrade har rätt till ersättning längst till och med månaden innan han eller hon fyller 65 år. Du ansvarar själv för att anmälan om AGB görs, men ofta hjälper klubben till. AGB-ersättningen betalas ut som ett engångsbelopp när du slutar anställningen. Summan du får beror på din ålder vid friställningen. AGB bestäms också av din arbetstid vid tidpunkten för uppsägningen. Beloppet är skattepliktigt.

15 Råd och tips vid varsel och uppsägning 15 För mer information: I den här tabellen kan du se vilken den högsta ersättningen är för den som blir uppsagd under Ålder Ersättning år kr år (Tillägg med kr för varje levnadsår från och med 50 år till och med 59 år.) år kr

16 16 Råd och tips vid varsel och uppsägning Måndag torsdag Lunch Fredag Tiderna kan, vid behov, komma att förändras. Öppet! IF Metall Norra Älvsborg Vänd dig till oss på avdelningen om du undrar över något. Vi finns här för din skull och gör vårt bästa för att ge dig ett svar. Expedition Telefon efon Fax Folkets Hus Kungsgatan 25 OBS EXEMPEL Postadress Box 65, Trollhättan E-postadress Ordförande Monika Theodorsson Funktionärer Leif Håkansson Ann Johansson Per Källvik

17 Råd och tips vid varsel och uppsägning 17 På den här webbadressen finns aktuell information om det mesta som rör ditt medlemskap. På Internet är vi också snabbast med att informera om stödinsatser till dig som är drabbad av varsel och uppsägningar Vända dig även hit för att få svar på dina frågor: Arbetsförmedlingen Trollhättan. Gärdhemsvägen 1 Besökstider Måndag-fredag Swedbank Storgatan Folksam Trollhättan Föreningsgatan 10 A Öppettider Måndag-fredag , Försäkringar Inträffad skada

18 18 Råd och tips vid varsel och uppsägning Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Det är endast de dagar du är anmäld på arbetsförmedlingen som du kan få ersättning från a-kassan. Så fungerar a-kassa och arbetsförmedling Arbetslöshetskassan utreder och beslutar om din ersättningsrätt samt betalar ut eventuell arbetslöshetsersättning. IF Metalls arbetslöshetskassa besvarar frågor som gäller din egen arbetslöshetsersättning. Arbetsförmedlingen ska ge en allmän information om villkoren och kontrollera att den som söker arbete uppfyller grundvillkoren för att få arbetslöshetsersättning. Det handlar om att söka arbete aktivt och acceptera erbjudanden om lämpligt arbete eller arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsförmedlingen är skyldig att underrätta arbetslöshetskassan om förhållanden som kan påverka ersättningsrätten. Så går du praktiskt till väga se nästa uppslag!

19 Råd och tips vid varsel och uppsägning 19 Föräldraledig. Om du varit borta från jobbet under senaste året kan det ha betydelse för vilken ersättning du får från a-kassan. Föräldraledighet och vissa studier är så kallad överhoppningsbar tid. Om du är/har varit föräldraledig eller sjukskriven med ersättning från Försäkringskassan måste ärendet avslutas innan ersättning från a-kassan betalas ut. Intyg från Försäkringskassan ska skickas med till a-kassan. Läs mer i broschyren Bra att veta om arbetslöshetsförsäkringen. Du hittar den på under a-kassan. Avgångsverderlag. En del arbetsgivare försöker erbjuda en klumpsumma för att man ska sluta innan uppsägningstiden. Tänk då på att du inte får någon arbetslöshetskassa direkt. Enligt a-kassans regler räknas summan om till månadslöner. Om du exempelvis får i klumpsumma från arbetsgivaren och du tjänar i månaden tar det 4 månader längre tid innan du får arbetslöshetskassa. Du betalar alltså själv, du får ingen gåva från arbetsgivaren. Kontakta klubben eller avdelningen direkt om du får erbjudanden att sluta tidigare.

20 20 Råd och tips vid varsel och uppsägning Så går du praktiskt tillväga i kontak Om det är första gången du är arbetslös Om du inte haft ersättning från a-kassan förut eller om du haft ersättning förut men arbetat i mer än ett år gäller följande: Anmäl dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Det är endast de dagar du är anmäld på arbetsförmedlingen som du kan få ersättning för från a-kassan. Även om du slutat din anställning på egen begäran skall du anmäla dig på arbetsförmedlingen första arbetslösa dagen. Om du skulle bli arbetslös igen Skicka in dina intyg till a-kassan (IF Metalls arbetslöshetskassa, FE 67, Arjeplog). Beroende på vad du gjort före arbetslösheten ska olika blanketter skickas in till a-kassan se rutorna till höger. I vilket fall som helst ska blanketten Anmälan om arbetslöshet som du får på Arbetsförmedlingen skickas in till a-kassan. Om du haft uppehåll i ersättningen från a-kassan och nu åter är arbetslös behöver du inte skicka in intyg du redan skickat in en gång. I stället behöver a-kassan få in intyg på vad du gjort sedan du hade ersättning från a-kassan senast. Anmäl dig på Arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag. Du kan bara få ersättning från a-kassan för den tid du är anmäld på den offentliga arbetsförmedlingen. Samtliga intyg ska sändas till: IF Metalls arbetslöshetskassa, FE Arjeplog. Arbetslöshetskassan är ett helt datoriserat system i sin handläggning av ärenden.

21 Råd och tips vid varsel och uppsägning 21 kterna med arbetsförmedlingen Innan jag blev arbetslös ARBETADE JAG Om du arbetat före arbetslösheten ska du skicka in blanketten Arbetsgivarintyg. Arbetsgivarintyget ska avse de tolv senast arbetade månaderna före arbetslösheten. All arbetad tid, övertid och frånvaro måste fyllas i på intyget. Om du haft flera anställningar ska ett intyg per anställning utfärdas. STUDERADE JAG Om du studerat före arbetslösheten och studierna är avslutade ska blanketten studieintyg fyllas i av dig. Bifoga kursintyg från skolan. HADE JAG ERSÄTTNING FRÅN FÖRSÄKRINGSKASSAN Om du haft ersättning från Försäkringskassan måste du avsluta ditt ärende där innan vi kan betala ut ersättning från a-kassan. I ÖVRIGA FALL Ta kontakt med din handläggare för rådgivning. Du når a-kassan via Några dagar efter ditt besök på Arbetsförmedlingen får du de två första kassakorten hemskickade till dig. Detta gäller också när du blir arbetslös första gången. På kasskorten står det förtryckt vilka veckor det gäller. Du ska skicka det första kortet till IF Metalls arbetslöshetskassa i Arjeplog så snart det är ifyllt, det vill säga efter två veckor. Adressen är förtryckt på kassakortet.

22 22 Råd och tips vid varsel och uppsägning Sverige är ett litet land, i hög grad beroende av den exporterande industrins inkomster. Vårt välstånd och våra välfärdssystem bygger väsentligen på att vi upprätthåller en avancerad och effektiv industriproduktion som efterfrågas på världsmarknaden. IF Metalls åtgärder för industrin Under högkonjunkturen har industrin klarat sig bra i den hårda konkurrensen. Nu gäller det att göra rätt saker även under lågkonjunkturen så att den långsiktiga konkurrenskraften kan fortsätta att skapa välstånd för Sverige. Det handlar om kortsiktiga insatser för att hantera akuta kriser, men också om att utnyttja tillfället att bygga långsiktiga framgångsfaktorer ännu starkare. IF Metall vill prioritera följande områden: Forskning och utveckling, FoU, är på sikt avgörande för att hävda Sveriges breda kompetens inom industrin. Utbildningssatsningar är nödvändiga för att industrins personal ska kunna utnyttja teknikutvecklingens

23 Råd och tips vid varsel och uppsägning 23 Lars Eriksson, IF Metall Karlskoga.

24 24 Råd och tips vid varsel och uppsägning möjligheter. Det är också angeläget att ta vara på den lediga kapacitet som driftsinskränkningar och varsel medför. Så snart det akuta läget vänder kommer industrin att behöva rekrytera kvalificerad arbetskraft. Det är nu vi kan förbereda oss på att möta detta behov. Effektiva försörjningssystem är nödvändiga för att uppnå en effektiv produktion. Den svenska personbilsindustrin har till exempel ett av världens mest decentraliserade produktionssystem och är beroende av kostnadseffektiva och snabba transporter. Därför bör ett fokus i infrastrukt ursatsningarna ligga på effektivare försörjningssystem för industrins leveranser. Former för innovativ offentlig upphandling bör utvecklas för att driva fram nya lösningar och växande företag. Formerna behöver anpassas till att även mindre företag, själva eller i samarbete med andra företag, kan delta i upphandling av detta slag. Industrin och samhället står inför ett gigantiskt investeringsprogram för en mer hållbar utveckling. Industrins kompetens och produkter är nödvändiga för möjligheterna att uppnå högt ställda mål för klimatpolitiken. Dessutom ställer vi krav på: Riskkapital Nytt liv i de mindre företagen Regelverk Rättvisa konkurrensvillkor Energiförsörjning Stärk långsiktigheten Läs hela åtgärdsprogrammet på

25 Råd och tips vid varsel och uppsägning 25 Emma Kiviniemi och Stina Johansson, IF Metall Kiruna.

26 26 Råd och tips vid varsel och uppsägning Som medlem i IF Metall har du ett bra försäkringsskydd. Bra försäkringar är ett måste om du blir sjukskriven, råkar ut för ett olycksfall eller blir uppsagd från jobbet. Försäkringarna täcker både arbete och fritid. Försäkrad både på jobbet och på fritiden En del av dina försäkringar bygger på kollektivavtalet, andra följer med medlemskapet. Andra har du möjlighet att teckna till ett förmånligt pris. Du kan ha ytterligare försäkringar som din klubb tecknat. Försäkrad i facket Broschyren Försäkrad i facket beskriver vilka försäkringar du som medlem har när du arbetar på en arbetsplats med kollektivavtal och de försäkringar som ingår i medlemskapet.

27 Råd och tips vid varsel och uppsägning 27 Från och med den 1 januari 2009 får alla IF Metalls medlemmar dessutom en ny förbättrad fritidsförsäkring Medlemsolycksfall Fritid. Den ger ersättning för en rad händelser, både själva olycksfallet och olika former av följder. Olycksfallsersättning Akutersättning Sjukhusvistelse Tandskador Rehabilitering Övriga kostnader Kroppsskadeersättning Invaliditet Krisförsäkring Broschyren finns att ladda ned på Alla kommer automatiskt att uppgraderas från den gamla Olycksfallsförsäkring för fritiden (TFF),till den nya från och med årsskiftet 2008/2009. Vill du veta mer: gå in på

28 28 Råd och tips vid varsel och uppsägning Har du bytt bransch eller arbete kanske du behöver byta fackförbund/a-kassa? Begär övergångsbevis om du byter arbete

29 Råd och tips vid varsel och uppsägning 29 Om du byter jobb till ett annat avtalsområde än IF Metall måste du begära ett övergångsbevis från IF Metall till ett eventuellt nytt fackförbund. Detta för att det inte ska uppstå någon lucka i inbetalningen till a-kassan. Vänd dig till din avdelning för att få övergångsbeviset. Adressen till avdelningen hittar du på

30 30 Råd och tips vid varsel och uppsägning Det här innebär alla ord Arbetsgivarintyg Arbetsgivarintyget anger hur den sökande arbetat under de tolv senaste månaderna och behövs bland annat för ansökan om ersättning från a-kassan. Avgångsbidrag, AGB Den som fyllt 40 år har rätt till avgångsbidrag, AGB. Det gäller för arbetare på företag som tecknat kollektivavtal. Avtalsturlista Innebär avvikelser från turordningen (se nedan). Arbetsgivaren och fackföreningen kommer gemensamt överens om listan. Arbetsgivaren ska betala avgångsvederlag till de arbetstagare som förlorar sina anställningar på grund av avtalsturlistan. Omställningsstöd Stödet ger den som är uppsagd bland annat hjälp med att söka ett nytt arbete. Turordning Huvudprincipen i LAS (lagen om anställningsskydd) är att det är turordningen sist in först ut som gäller när personal ska sägas upp. Turordningslista gäller, om inte fackföreningen och arbetsgivaren kommer överens om något annat. Uppsägning När en anställning upphör, antingen på den anställdes egen begäran eller för att arbetsgivaren säger upp honom/henne. Uppsägningstid Reglerna om uppsägningstid gäller oavsett om uppsäg-

31 Råd och tips vid varsel och uppsägning 31 ningen beror på arbetsbrist eller görs av personliga skäl. Om den anställde säger upp sig är uppsägningstiden alltid en månad. Är det arbetsgivaren som säger upp en anställd ökar uppsägningstiden med antal anställningsår. Övergång Den som byter avtalsområde kan behöva byta fackförbund och då görs en övergång på en särskild blankett. Varsel Förvarning om t.ex. uppsägning eller stridsåtgärder. Återanställningsrätt Den arbetstagare som har anmält till arbetsgivaren att han/hon vill utnyttja sin företrädesrätt till återanställning och som enligt gällande turordning står i tur för sådan återanställning får inte förbigås av arbetsgivaren.

32 32 Råd och tips vid varsel och uppsägning Olof Palmes Gata Stockholm IF Metall / Sandvikens tryckeri AB

EN KORTFATTAD INFORMATION OM

EN KORTFATTAD INFORMATION OM EN KORTFATTAD INFORMATION OM UPPSÄGNING PÅ GRUND AV KONKURS GS Avdelning 6 Väst Olof Palmes Plats 1, 413 04 GÖTEBORG Telefon: 010-470 84 60 avd6@gsfacket.se Uppsägning och varsel En uppsägnings förhandling

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

När din arbetsgivare går i konkurs

När din arbetsgivare går i konkurs När din arbetsgivare går i konkurs 1 Innehåll När din arbetsgivare går i konkurs 3 Varför och hur företag sätts i konkurs 3 Det här gör en konkursförvaltare 4 Uppsägning från konkursförvaltaren samt uppsägningstider

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad augusti 2013 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen

Så fungerar. arbetslöshetsförsäkringen Så fungerar arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2015 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring.... 3 Grundvillkor.... 3 Medlemskap... 3 Inträde genom arbete... 4 Medlemsavgift....

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad september 2008 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Inledning: Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring...4 Grundvillkor...4 Medlemskap...5 Inträde genom arbete...5 Medlemsavgift...6

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011

arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 om arbetslöshetsförsäkringen uppdaterad april 2011 Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift... 5

Läs mer

arbetslöshetsförsäkringen

arbetslöshetsförsäkringen omuppdaterad februari 2012 arbetslöshetsförsäkringen Innehåll Grundförsäkring och frivillig inkomstbortfallsförsäkring... 4 Grundvillkor... 4 Medlemskap... 4 Inträde genom arbete... 5 Medlemsavgift...

Läs mer

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall

FEMAvtals- och medlemsförsäkringar. för medlemmar i Metall + FEMAvtals- och medlemsförsäkringar för medlemmar i Metall FEM+ Metalls medlemsförsäkringar och kollektiva försäkringar Att känna trygghet i livet är viktigt. Bra försäkringar är en del av trygghetsnätet.

Läs mer

Strukturförändringar. inom staten

Strukturförändringar. inom staten Strukturförändringar inom staten Detta gäller vid strukturförändringar inom staten Strukturförändringar inom staten kan röra sig om allt från mindre omorganisationer till nedläggning av hela verksamheter.

Läs mer

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare

Dina avtalsförsäkringar. -kooperativt anställda arbetare 2013 Dina avtalsförsäkringar -kooperativt anställda arbetare Innehåll FÖRSÄKRINGSINFORMATION en del av kollektivavtalet... 2 FÖRSÄKRINGSKVARTEN... 2 KOLLEKTIVAVTALET din trygghet... 3 AVTALSGRUPPSJUKFÖRSÄKRING,

Läs mer

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS

GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS GALLERIX SVERIGE AB I KONKURS Information om din anställning med anledning av konkurs Gallerix Sverige AB försattes i konkurs den 3 september 2013. Till konkursförvaltare har förordnats advokat Christoffer

Läs mer

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad

Om du blir uppsagd. eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen är till för dig som är stats anställd eller som genom din arbets - givare är ansluten till Trygghetsstiftelsen Om du blir uppsagd eller omlokaliserad Trygghetsstiftelsen en kollektivavtalsstiftelse

Läs mer

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB

EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB EN HJÄLP TILL NYTT JOBB ALLA VERKSAMHETER FÖRÄNDRAS. FÖR- ÄNDRING ÄR EN FÖRUTSÄTTNING FÖR ETT DYNAMISKT NÄRINGSLIV. VISSA FÖRETAG UTVECKLAS OCH VÄXER, ANDRA KRYMPER OCH EN DEL AVVECKLAS.

Läs mer

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund

Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Sida 1 Omställningsfonden för kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund Innehåll Inledning... 2 Omställningsfondens uppdrag... 2 Omställningsavtalets finansiering... 2 Omställningsavtalets tillämpningsområde...

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet Ersättning vid arbetslöshet Information om arbetslöshetsförsäkringen 1 2 ERSÄTTNING VID ARBETSLÖSHET Vad är arbetslöshetsförsäkringen? Arbetslöshetsförsäkringen ger dig som är arbetssökande ekonomisk ersättning

Läs mer

Dina rättigheter på jobbet

Dina rättigheter på jobbet Dina rättigheter på jobbet Du har rättigheter! Du har rättigheter på ditt jobb. I denna folder får du reda på de viktigaste rättigheterna som finns med i arbetsrättslagstiftningen. Kräv dina rättigheter!

Läs mer

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter

Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter Blankettguiden 2012 en hjälpreda i konsten att fylla i blanketter 1 Innehåll Så använder du blankettguiden 3 Sjukdom 6 Arbetsskada 36 Arbetslöshet 62 Pension 73 Dödsfall 83 Facket Försäkrar på webben På

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2012 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. www.forsakradviajobbet.se/kl

Läs mer

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti

Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Göteborg den 28 december 2011 Uppdaterad den 27 januari 2012 Tillagda frågor och svar hittar du i slutet av dokumentet Svar på frågor om arbetsrätt i konkurs samt lönegaranti Vad innebär konkurs? En gäldenär

Läs mer

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar

Försäkrad i facket. om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket om avtals- och medlemsförsäkringar Försäkrad i facket Dina försäkringar 3 Avtalsförsäkringar 4 Avtalsgruppsjukförsäkring 4 Trygghetsförsäkring vid arbetsskada 5 - Avgångsbidrag 5 - Avtalspension

Läs mer

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera

AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera AVTALET FÖRSÄKRAR För kommun- och landstings/regionanställda med flera 2013 Nedanstående webbplatser ger dig aktuell information om de lagstadgade och de kollektivavtalade försäkringarna. www.forsakradviajobbet.se/kl

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

Byggnads inkomstförsäkring

Byggnads inkomstförsäkring Byggnads inkomstförsäkring www.byggnads.se ditt skyddsnät när det gäller Från den 1 juli 2008 har alla medlemmar, som även är med i a-kassan och har en ersättningsgrundande inkomst* mellan 18 700 kr och

Läs mer

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning

Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Information till dig som ansöker om arbetslöshetsersättning Innehåll Grundvillkor i arbetslöshetsförsäkringen 4 Två försäkringar 4 Så hög är ersättningen 4 Så länge får du ersättning 7 Arbetsvillkor 8

Läs mer

Uppsägningar och avsked

Uppsägningar och avsked Uppsägningar och avsked En handbok för förtroendevalda December 2013 Den här handboken handlar om de olika sätt som en arbetsgivare kan göra sig av med anställda på, det vill säga uppsägningar och avsked.

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer