DATABAS ÖVER MARKNADSTILLTRÄDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DATABAS ÖVER MARKNADSTILLTRÄDE"

Transkript

1 DATABAS ÖVER MARKNADSTILLTRÄDE ANVÄNDARGUIDE 1

2 Innehåll 1. INLEDNING SYFTET MED DETTA DOKUMENT VAD ÄR DATABASEN ÖVER MARKNADSTILLTRÄDE? HUR KAN DATABASEN HJÄLPA MIG? TILLÄMPADE TARIFFER GUIDE FÖR EXPORTÖRER OM IMPORTFORMALITETER STATISTISK DATABAS KLAGOMÅLSREGISTER SÖKA EFTER KLAGOMÅL ANMÄLA ETT NYTT KLAGOMÅL VANLIGA FRÅGOR DATABAS ÖVER HANDELSHINDER SÖKA EFTER ETT HANDELSHINDERÄRENDE SÖKA EFTER UPPDATERINGAR OCH NYHETER SANITÄR OCH FYTOSANITÄR DATABAS SÖKA EFTER ETT HANDELSHINDERÄRENDE SÖKA EFTER UPPDATERINGAR OCH NYHETER HANDELSHINDERFÖRORDNINGEN VANLIGA FRÅGOR ANVÄNDBARA LÄNKAR DINA KOMMENTARER ANSVARSFRISKRIVNING

3 1. INLEDNING 1.1 SYFTET MED DETTA DOKUMENT Syftet med denna användarguide är att visa hur databasen med information om marknadstillträde fungerar genom att ge steg-för-steg-instruktioner om hur man använder respektive avsnitt. Databasen är tillgänglig via en hyperlänk från hemsidan för Europeiska kommissionens generaldirektorat Handel (DG Trade). 1.2 VAD ÄR DATABASEN ÖVER MARKNADSTILLTRÄDE? Inom ramen för kommissionens strategi för marknadstillträde upprättades databasen med information om marknadstillträde (MARKET ACCESS DATABASE - MADB), som är fritt tillgänglig via Internet för alla ekonomiska aktörer över hela EU samt för anslutnings-/kandidatländer, och den har successivt byggts ut för att möta följande behov: tillhandahålla basinformation av intresse för exportörer inom EU (t.ex. importtullar, importrelaterade skatter och dokumentationskrav för import som är tillämpliga på exportmarknader, handelsstatistik samt studier av specifika ämnen om marknadstillträde), lista alla handelshinder som drabbar export från EU efter land och sektor och säkerställa en systematisk uppföljning av det identifierade handelshindret samt tillhandahålla ett interaktivt kommunikationssätt mellan företag och de europeiska myndigheterna, vilket medger ett informationsutbyte online. Databasen är tillgänglig på Internet på följande adress madb.europa.eu OBS: AVSNITTEN TILLÄMPADE TARIFFER OCH IMPORTFORMALITETER ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR ANVÄNDARE INOM EU. ÖVRIGA AVSNITT ÄR TILLGÄNGLIGA GLOBALT. 3

4 1.3 HUR KAN DATABASEN HJÄLPA MIG? FRÅN DATABASENS HEMSIDA KLICKA PÅ ÖNSKAT AVSNITT För att få information om hur partnerskapet för marknadstillträde mellan kommissionen, medlemsstaterna och företagen tacklar konkreta problem för företag inom EU på tredjelandsmarknader, gå till WEBBSIDAN PARTNERSKAP OM MARKNADSTILLTRÄDE (MARKET ACCESS WEBPAGE). För att få information om importtullar och inhemska skatter tillämpliga på din export till olika tredjelandsmarknader, gå till AVSNITTET DATABAS ÖVER TILLÄMPADE TARIFFER (APPLIED TARIFFS DATABASE). För att få veta mer om förfaranden vid import och dokument som krävs för import av särskilda produkter till icke EU-länder, gå till AVSNITTET GUIDE FÖR EXPORTÖRER OM IMPORTFORMALITETER (EXPORTER'S GUIDE TO IMPORT FORMALITIES). För att få en överblick över handelsflöden mellan EU (inklusive enskilda medlemsstater) och icke EU-länder, gå till AVSNITTET STATISTISK DATABAS (STATISTICAL DATABASE). För att meddela Europeiska kommissionen om hinder för handel och investeringar som du möter på tredjelandsmarknader, gå till AVSNITTET KLAGOMÅLSREGISTER (COMPLAINT REGISTER). För att finna information om handelshinder som kan drabba dig i de enskilda länderna, gå till AVSNITTET DATABAS ÖVER HANDELSHINDER (TRADE BARRIERS DATABASE). För att finna information om sanitära och fytosanitära handelshinder för export till icke EU-länder, gå till AVSNITTET SPS-DATABAS (SPS DATABASE). För att anmäla handelshinder som du kan ställas inför inom ramen för din internationella verksamhet för formell utredning enligt kommissionens handelshinderförordning, gå till AVSNITTET HANDELSHINDERFÖRORDNINGEN (TRADE BARRIERS REGULATION). 4

5 Om du har frågor, hoppas vi att du finner svar på dem i vårt AVSNITT VANLIGA FRÅGOR (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS - FAQ). En uppsättning länkar till andra webbplatser som kan vara användbara för dig finns i AVSNITTET ANVÄNDBARA LÄNKAR INKLUSIVE FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG (USEFUL LINKS INCLUDING FOR SME). Sist men inte minst kan du konsultera ANVÄNDARGUIDEN (USER GUIDE) online som finns tillgänglig på samtliga 23 EU-språk. 5

6 2. TILLÄMPADE TARIFFER Databasen över tillämpade tariffer (Applied Tariffs Database) innehåller information om importtullar och skatter som tillämpas i åtskilliga icke EU-länder och gör det möjligt för användarna att räkna fram en landad kostnad för sina produkter genom att skriva in en specifik standardkod från Harmoniserade systemet. OBS: Databasen över tillämpade tariffer är tillgänglig för användare med uppkoppling från länder inom EU (eller från ett av anslutnings- eller kandidatländerna). Åtkomst är inte möjlig från resten av världen. TILLÄMPADE TARIFFER: SÖKNING (APPLIED TARIFFS: SEARCH) För att få nödvändig information i detta avsnitt, följ nedanstående steg: Steg 1 Gå till inmatningsformuläret under Tillämpade tariffer genom att klicka på rubriken Databas över tillämpade tariffer (Applied Tariffs Database) på hemsidan Steg 2 Välj önskat land/tullområde Databasen över tillämpade tariffer gör det möjligt att välja en exportmarknad och att få information om tullar och inhemska skatter som tillämpas för en viss produkt. Sök efter önskat land/tullområde i rullgardinsmenyn (Search country/customs area). Välj lämpligt land/tullområde. 6

7 Steg 3 Du kan söka i databasen genom att skriva in en produktkod (product code) eller en produktbeskrivning (product description). Du kan antingen ange produktens produktkod enligt Harmoniserade systemet (HS code) eller ställa en fråga på grundval av ett nyckelord. OM DU VET PRODUKTKODEN (PRODUCT CODE) Skriv in produktkoden i rutan för produktkod 4 till 6 tecken i avsett fält (på den blå linjen). Klicka på Sök HS-kod 1 (Search HS code) (till höger om rutan för produktkod). En informationssida om upphovsrätt öppnas 2 Klicka på Godkänn (Accept) eller Vägra 3 (Deny). Du är nu på sidan Tillämpade tariffer Fortsätt till Steg 4 OM DU INTE VET PRODUKTKODEN DU HAR 3 ALTERNATIV: A, B ELLER C 1 STANDARDKOD I HARMONISERADE SYSTEMET 2 GODKÄNNANDE AV LICENS: Informationen i avsnittet Databas över tillämpade tariffer respektive Importformaliteter i databasen över marknadstillträde får inte användas för återförsäljning (eller vid tillhandahållande av konsulttjänster), återdistribution, byggande av databaser, lagring, eller för något annat ändamål än att tjäna som referens för användare inom Europeiska unionen som själva befinner sin i en av Europeiska unionens 27 medlemsstater, i Kroatien, Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, till stöd för användarnas egna internationella affärsprocesser inom Europeiska unionen. All annan användning är förbjuden, såvida den inte uttryckligen har godkänts skriftligen av ägaren till datauppgifterna. 3 Om du vägrar godkänna på denna nivå, medges du inte åtkomst till detta avsnitt. 7

8 ALTERNATIV A Klicka på länken Bläddra produktkod (Browse product code) och sidan med en kapitellista öppnas (lista för produktnomenklatur) (product nomenclature). Om du hittar beskrivningen av din produkt i listan i något av de 21 avsnitten: Klicka på lämpligt kapitelnamn i den högra kolumnen. En sida öppnas med en produktlista med utförligare produktbeskrivningar och deras respektive koder. Klicka på koden i den första kolumnen på vänster sida för lämplig produkt. När du klickar på en länk, skrivs produktkoden automatiskt in i sökformuläret. Om detta är den produktkod du sökte, klickar du bara på knappen Bekräfta (Confirm), och fönstret stängs. I sökformuläret klickar du på Sök HS-kod 1 (Search HS code). Du är nu på sidan Tillämpade tariffer. Fortsätt till Steg 4 ALTERNATIV B Klicka på länken Fulltextsökning (Full text search) och sidan för produktnomenklatur öppnas (product nomenclature): Skriv in produktbeskrivningen i rutan för produktbeskrivning (product description) och klicka på Sök HS-kod 1 (Search HS code). En sida öppnas med en produktlista med utförligare produktbeskrivningar och deras respektive koder. Klicka på koden i första kolumnen till vänster för lämplig produkt. När du klickar på en länk, skrivs produktkoden automatiskt in i sökformuläret. Om detta är den produktkod du sökte, klickar du bara på knappen Bekräfta (Confirm), och fönstret stängs. I sökformuläret klickar du på Sök HS-kod 1 (Search HS code); Du är nu på sidan Tillämpade tariffer. Fortsätt till Steg 4 1 STANDARDKOD I HARMONISERADE SYSTEMET 8

9 ALTERNATIV C Skriv in produktnamnet i rutan Produktbeskrivning (Product description) och klicka på Sök nyckelord (Search keyword). Om produktbeskrivningen finns i katalogen, kommer en sida att öppnas med en produktlista med utförligare produktbeskrivningar och deras respektive koder. På sidan Sökresultat klickar du på koden i den första kolumnen till vänster för lämplig produkt. Du är nu på sidan Tillämpade tariffer. Fortsätt till Steg 4 Steg 4 LÄSA SKÄRMEN TILLÄMPADE TARIFFER Klicka på lämplig produktkod i den första kolumnen till vänster för att få fler uppgifter om den sista sidan om produktkoder. 9

10 ETT EXEMPEL PÅ TARIFFUPPGIFTER Den sista sidan innehåller en översikt över tullåtgärder och tillämpade tariffer, skatter och tilläggstullar. I länkavsnittet Tariffrelaterade anmärkningar (Tariffs related notes) högst upp på sidan hittar du särskilda anmärkningar om den begärda produkten. 10

11 3. GUIDE FÖR EXPORTÖRER OM IMPORTFORMALITETER I detta avsnitt hittar du allt du måste känna till om förfaranden vid import och om vilka dokument som krävs för import av särskilda produkter till icke EU-länder. OBS: Databasen över tillämpade tariffer är tillgänglig för användare med uppkoppling från länder inom EU (eller från ett av anslutnings- eller kandidatländerna). Åtkomst är inte möjlig från resten av världen. IMPORTFORMALITETER: SÖKNING (IMPORT FORMALITIES: SEARCH) För att få nödvändig information i detta avsnitt, följ nedanstående steg: Steg 1 Gå till inmatningsformuläret under Importformaliteter genom att klicka på rubriken Guide för exportörer om importformaliteter (Exporter's Guide to Import Formalities) på hemsidan: Steg 2 Välj önskat land/tullområde För att använda webbsideavsnittet Guide för exportörer, måste du välja önskat land genom att välja bland de tillgängliga alternativen i rullgardinsmenyn. Sök efter önskat land/tullområde genom att klicka på rullgardinsmenyn (Search a country/customs area). Välj lämpligt land/tullområde. 11

12 Steg 3 Skriv in en produktkod Du kan nu antingen lägga till produktkoden (product code) eller beskrivningen (product description) för den aktuella produkten. Du kan antingen ange produktens produktkod enligt Harmoniserade systemet (HS code) eller ställa en fråga på grundval av ett nyckelord. OM DU VET PRODUKTKODEN (PRODUCT CODE) Skriv in produktkoden i rutan för produktkod 4 till 6 tecken i avsett fält (på den blå linjen). Klicka på Sök HS-kod 1 (Search HS code) (till höger om rutan för produktkod). En informationssida om upphovsrätt öppnas 2 Klicka på Godkänn (Accept) eller Vägra 3 (Deny). Fortsätt till Steg 4 OM DU INTE VET PRODUKTKODEN DU HAR 3 ALTERNATIV: A, B ELLER C ALTERNATIV A Klicka på länken Bläddra produktkod (Browse product code) och sidan med en kapitellista öppnas (lista för produktnomenklatur) (product nomenclature). 1 STANDARDKOD I HARMONISERADE SYSTEMET 2 GODKÄNNANDE AV LICENS: Informationen i avsnittet Databas över tillämpade tariffer respektive Importformaliteter i databasen över marknadstillträde får inte användas för återförsäljning (eller vid tillhandahållande av konsulttjänster), återdistribution, byggande av databaser, lagring, eller för något annat ändamål än att tjäna som referens för användare inom Europeiska unionen som själva befinner sin i en av Europeiska unionens 27 medlemsstater, i Kroatien, Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, till stöd för användarnas egna internationella affärsprocesser inom Europeiska unionen. All annan användning är förbjuden, såvida den inte uttryckligen har godkänts skriftligen av ägaren till datauppgifterna. 3 Om du vägrar godkänna på denna nivå, medges du inte åtkomst till detta avsnitt. 12

13 Om du hittar beskrivningen av din produkt i listan i något av de 21 avsnitten: Klicka på lämpligt kapitelnamn i den högra kolumnen. En sida öppnas med en produktlista med utförligare produktbeskrivningar och deras respektive koder. Klicka på koden i den första kolumnen på vänster sida för lämplig produkt. När du klickar på en länk, skrivs produktkoden automatiskt in i sökformuläret. Om detta är den produktkod du sökte, klickar du bara på knappen Bekräfta (Confirm), och fönstret stängs. I sökformuläret klickar du på Sök HS-kod 1 (Search HS code). Fortsätt till Steg 4 ALTERNATIV B Klicka på länken Fulltextsökning (Full text search) och sidan för produktnomenklatur öppnas. Skriv in produktbeskrivningen i rutan för produktbeskrivning och klicka på Sök HS-kod 1 (Search HS code). En sida öppnas med en produktlista med utförligare produktbeskrivningar och deras respektive koder. Klicka på koden i första kolumnen till vänster för lämplig produkt. När du klickar på en länk, skrivs produktkoden automatiskt in i sökformuläret. Om detta är den produktkod du sökte, klickar du bara på knappen Bekräfta (Confirm), och fönstret stängs. I sökformuläret klickar du på Sök HS-kod 1 (Search HS code). Fortsätt till Steg 4 ALTERNATIV C Skriv in produktnamnet i rutan Produktbeskrivning (Product description) (och klicka på Sök nyckelord (Search keyword). 1 STANDARDKOD I HARMONISERADE SYSTEMET 13

14 Steg 4 Om produktbeskrivningen finns i katalogen, kommer en sida att öppnas med en produktlista med utförligare produktbeskrivningar och deras respektive koder. På sidan Sökresultat klickar du på koden i den första kolumnen till vänster för lämplig produkt. Fortsätt till Steg 4 KONSULTERA LISTAN ÖVER TILLÄMPLIGA IMPORTFORMALITETER OCH Dessa delas in i: IMPORTFÖRFARANDEN o Översikt över importförfaranden (Overview of import procedures): Här finns en översikt över importförfaranden och kontakter vid import till det aktuella landet. o Allmänna krav (General requirements): Detta avsnitt innehåller kopior av samt engelsk översättning av dokument som tillämpas generellt för det aktuella landet. o Särskilda krav (Specific requirements): Detta avsnitt innehåller särskilda dokument som krävs för import av den specifika produkt som du har valt. 14

15 4. STATISTISK DATABAS Den statistiska databasen (Statistical Database) ger en översikt över handelsflöden mellan EU och icke EU-medlemsstater för särskilda produkter. SÖKA STATISTIK (STATISTICAL DATABASE: SEARCH) För att få statistisk information i detta avsnitt, följ nedanstående steg: Steg 1 Gå till inmatningsformuläret under Statistisk databas genom att klicka på rubriken Statistisk databas (Statistical Database) på hemsidan Steg 2 Välj en eller flera EU-medlemsstater OBS: Rutan Välj EU-medlemsstat (Select EU Member State) är automatiskt konfigurerad för EUR 27. ALTERNATIV 1 - EUR 27: EUR 27-läget ger dig handelsstatistik för hela EU (och för samtliga tjugosju EU-medlemsstater var för sig). ALTERNATIV 2 - EUR 25: Genom att välja EUR 25 får du handelsstatistik för tjugofem EU-medlemsstater (före Rumäniens och Bulgariens anslutning år 2007). ALTERNATIV 3 Genom att välja en specifik medlemsstat får du statistik för den EUmedlemsstat som du har valt. En lista över EU-medlemsstaterna blir tillgänglig när du klickar på knappen. Sök EU-medlemsstater genom att klicka på rullgardinsmenyn Välj lämpligt alternativ 1, 2 eller 3 15

16 Steg 3 Välj ett partnerland Rutan Välj partnerland (Select a partner country) ( konfigureras automatiskt för Alla partners (All partners). ALTERNATIV 1 Alla partners (All partners): Genom att välja detta alternativ får du handelsstatistiken för alla länder. ALTERNATIV 2 Genom att välja ett specifikt partnerland får du handelsstatistiken för det specifika landet som du har valt. Du kan välja ett av EU:s partnerländer genom att klicka på önskat landsnamn i rullgardinsmenyn. Förinställt val är Alla partners (All partners). Sök alla partners eller önskat partnerland genom att klicka på rullgardinsmenyn. Välj lämpligt alternativ 1 eller 2. Steg 4 Välj ett eller flera rapporteringsår Förinställt val i rutan Välj rapporteringsår (Select year(s)) är senast tillgängligt rapporteringsår. I rutan för att välja ett eller flera rapporteringsår kan du välja: ALTERNATIV 1 för att se handelsstatistiken för ett enskilt år (så långt tillbaka som 2002). ALTERNATIV 2 för att se handelsstatistiken för fler än ett år i taget. Sök ett eller flera rapporteringsår genom att klicka på rullgardinsmenyn. Välj lämpligt alternativ 1 eller 2. För att välja fler än ett rapporteringsår, klicka på och markera de relevanta åren och håll samtidigt knappen Ctrl eller Shift nedtryckt. 16

17 Steg 5 Välj en eller flera indikatorer Rutan Välj indikator (Select Indicator(s)) innehåller följande fyra kategorier: Importvärde (Import Value): Genom att markera denna kategori får du importvärdet i tusen euro av en särskild produkt från det valda partnerlandet (alla partners eller ett specifikt partnerland) till det valda rapporteringslandet (EUR 27, EUR 25 eller en specifik EU-medlemsstat). Importmängd (Import Quantity): Genom att markera denna kategori får du importmängden i tusen kilo av en särskild produkt från det valda partnerlandet (alla partners eller ett specifikt partnerland) till det valda rapporteringslandet (EUR 27, EUR 25 eller en specifik EU-medlemsstat). Exportvärde (Export Value): Genom att markera denna kategori får du exportvärdet i tusen euro av en särskilt produkt från det valda rapporteringslandet (EUR 27, EUR 25 eller en specifik EU-medlemsstat) till det valda partnerlandet (alla partners eller ett specifikt partnerland). Exportmängd (Export Quantity): Genom att markera denna kategori får du exportmängden i tusen kilo av en särskild produkt från det valda rapporteringslandet (EUR 27, EUR 25 eller en specifik EU-medlemsstat) till det valda partnerlandet (alla partners eller ett specifikt partnerland). För att se handelsstatistiken avseende import- eller exportvärde respektive import- eller exportmängd: Sök en eller flera indikatorer genom att klicka på rullgardinsmenyn. Välj lämplig indikator. För att välja en eller flera indikatorer, klicka på och markera relevant indikator och håll samtidigt knappen Ctrl eller Shift nedtryckt. 17

18 Steg 6 Skriv in en produktkod OM DU VET PRODUKTKODEN (PRODUCT CODE) Skriv in produktkoden i rutan för produktkod (product code) Du kan välja avsnitt (section), kapitel (chapter), rubrik (heading) eller produktkod (product code) på högst 10 tecken i avsett fält (på den blå linjen). Klicka på Sök HS-kod 1 (Search HS code) (till höger om rutan för produktkod). En informationssida om upphovsrätt öppnas 2 Klicka på Godkänn (Accept) eller Vägra 3 (Deny). Fortsätt till Steg 7 OM DU INTE VET PRODUKTKODEN DU HAR 2 ALTERNATIV: A ELLER B ALTERNATIV A Klicka på länken Bläddra produktkod (Browse product code) och sidan med en kapitellista öppnas (lista för produktnomenklatur) (product nomenclature). 1 STANDARDKOD I HARMONISERADE SYSTEMET 2 GODKÄNNANDE AV LICENS: Informationen i avsnittet Databas över tillämpade tariffer respektive Importformaliteter i databasen över marknadstillträde får inte användas för återförsäljning (eller vid tillhandahållande av konsulttjänster), återdistribution, byggande av databaser, lagring, eller för något annat ändamål än att tjäna som referens för användare inom Europeiska unionen som själva befinner sin i en av Europeiska unionens 27 medlemsstater, i Kroatien, Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, till stöd för användarnas egna internationella affärsprocesser inom Europeiska unionen. All annan användning är förbjuden, såvida den inte uttryckligen har godkänts skriftligen av ägaren till datauppgifterna. 3 Om du vägrar godkänna på denna nivå, medges du inte åtkomst till detta avsnitt. 18

19 Om du hittar beskrivningen av din produkt i listan i något av de 21 avsnitten: Klicka på lämpligt kapitelnamn i den högra kolumnen. En sida öppnas med en produktlista med utförligare produktbeskrivningar och deras respektive koder. Klicka på koden i den första kolumnen på vänster sida för lämplig produkt. När du klickar på en länk, skrivs produktkoden automatiskt in i sökformuläret. Om detta är den produktkod du sökte, klickar du bara på knappen Bekräfta (Confirm), och fönstret stängs. I sökformuläret klickar du på Sök HS-kod 1 (Search HS code); Fortsätt till Steg 7 ALTERNATIV B Klicka på länken Fulltextsökning (Full text search) och sidan för produktnomenklatur öppnas (product nomenclature). Skriv in produktbeskrivningen i rutan för produktbeskrivning och klicka på Sök HS-kod 1 (Search HS code). En sida öppnas med en produktlista med utförligare produktbeskrivningar och deras respektive koder. Klicka på koden i första kolumnen till vänster för lämplig produkt. När du klickar på en länk, skrivs produktkoden automatiskt in i sökformuläret. Om detta är den produktkod du sökte, klickar du bara på knappen Bekräfta (Confirm), och fönstret stängs. I sökformuläret klickar du på Sök HS-kod 1 (Search HS code); Fortsätt till Steg 7 1 STANDARDKOD I HARMONISERADE SYSTEMET 19

20 Steg 7 LÄSA RESULTATSIDAN FÖR HANDELSSTATISTIK Utseendet på resultatsidan för handelsstatistik varierar beroende på vilka alternativ som gjordes i inmatningsformuläret. ETT EXEMPEL PÅ RESULTATTABELL FÖR HANDELSSTATISTIK Observera: I resultattabellen anger tecknet - att inga siffror rapporterades av EU-medlemsstaten för import eller export av den valda produkten under det eller de valda åren. Decimaltecken är punkt (.) Tusental markeras med blanksteg. Du kan förfina sökkriterierna längst ned på resultatsidan genom att klicka på andra alternativ för följande parametrar: ett eller flera år (Years), en eller flera EUmedlemsstater (EU Member State(s)), en eller flera partners (Partners) respektive indikatorer (Indicators). Bekräfta dina val genom att klicka på knappen Sök. 20

21 För att få priset per kilo för import/export: Dela siffran i kolumnen för import- eller exportvärde med lämplig siffra i kolumnen för import- eller exportmängd. Om exempelvis importvärdet för produkten X från landet X är euro, och importmängden är 0,3 ton (300 kg), får du ett kilopris på 11 euro, när du delar med 300. För att ladda ned handelsstatistiska data: Genom att överföra data på resultatsidan för handelsstatistik till ett kalkylblad gör det möjligt för dig att göra beräkningar och andra analyser med hjälp av de begärda uppgifterna. För att exportera resultaten till Microsoft Excel-format: klickar du på länken excel högst upp på resultatsidan eller klickar du med höger musknapp för att visa menyn och välja menyalternativet Exportera till Microsoft Excel (Export to Microsoft Excel). Ett Excelarbetsblad öppnas och de handelsstatistiska uppgifterna överförs från handelsstatistiktabellen i databasen över marknadstillträde till ett Excelblad. 21

22 5. KLAGOMÅLSREGISTER Klagomålsregistret (Complaint Register) tjänar som en gemensam inkörsport för alla klagomål från företag inom EU om handelshinder för export till, eller investeringar i, icke EU-medlemsländer. Registret gör det möjligt för företag inom EU att enklare följa hur handläggningen av ett klagomål avancerar. FÖRDELARNA MED KLAGOMÅLSREGISTRET ENKEL ONLINEANMÄLAN AV HANDELSHINDER. REGISTRERING AV ALLA HANDELSHINDER PÅ ETT STÄLLE. STANDARDISERADE FORMULÄR FÖR ONLINEINMATNING. I DETTA AVSNITT KAN DU SÖKA EFTER ETT KLAGOMÅL (SEARCH COMPLAINTS) ANMÄLA ETT KLAGOMÅL (REGISTER A NEW COMPLAINT) BEGÄRA MER INFORMATION (FAQ) 22

23 5.1 SÖKA EFTER KLAGOMÅL För att få information i detta avsnitt, följ nedanstående steg: Steg 1 Gå till inmatningsformuläret för sökning i klagomålsregistret genom att klicka på rubriken Klagomålsregister (Complaint Register) på hemsidan, och därefter klicka på knappen Söka klagomål (Search complaints) längst ned på sidan. Steg 2 Välj sektor, åtgärd eller land Du kan välja en (eller flera) av de olika sektorerna, ett (eller flera) av de avsedda länderna eller en (eller flera) av de olika åtgärderna genom att klicka på någon av rullgardinsmenyerna. Välj sektor (Select sector), åtgärd (Select measure) eller land (Select country) genom att klicka på rullgardinsmenyn; Du kan välja ett eller flera kriterier genom att hålla knappen Ctrl nedtryckt samtidigt som du klickar på det lämpliga valet; Klicka på Sök (Search). 23

24 Steg 3 LÄSA RESULTATTABELLEN (COMPLAINT REGISTER: RESULT) ETT EXEMPEL PÅ KLAGOMÅLSUPPGIFTER (COMPLAINT REGISTER: DETAILS) 24

25 5.2 ANMÄLA ETT NYTT KLAGOMÅL För att anmäla ett nytt klagomål, följ nedanstående steg: Steg 1 Gå till sökformuläret i klagomålsregistret genom att klicka på rubriken Klagomålsregister (Complaint Register) på hemsidan och därefter klicka på knappen Anmäla nytt klagomål (Register a new complaint). Steg 2 Fyll i formuläret Det är inte obligatoriskt att fylla i alla fält i formuläret. Ju fullständigare information du lämnar, desto lättare blir det emellertid för Europeiska kommissionens avdelningar att följa upp ditt klagomål. Obligatoriska fält markeras med en asterisk *. Företagets eller organisationens namn och kontaktinformation som registreras i detta formulär kommer inte att synas utåt i klagomålsregistret. Om du behöver hjälp, finns det ett ifyllt formulär med ett fiktivt exempel tillgängligt online på denna adress: Du behöver inte använda detta formulär. Du kan även skicka in ditt klagomål i ett vanligt brev, men det ligger i ditt eget intresse att ta med så mycket relevant information som möjligt. Du kan skicka detta formulär med vanlig post till följande adress: European Commission DG Trade Market Access Unit Rue de la Loi 200 B-1049 Brussels BELGIUM Steg 3 Anmäl ditt klagomål Du måste klicka på Anmäla klagomål (Register complaint) längst ned på formulärsidan för att avsluta din registrering. Systemet visar en sida med uppgifterna som kommer att skickas in. Så snart ditt klagomål har bekräftats har det blivit registrerat. 25

26 5.3 VANLIGA FRÅGOR INFORMATIONSSLAG SOM FINNS TILLGÄNGLIGA I DETTA AVSNITT: Innebär mitt ifyllda formulär i klagomålsregistret en garanti för att mitt klagomål följs upp av kommissionens avdelningar? Hur blir jag informerad om hur uppföljningen av mitt klagomål avancerar? Kan jag skicka in ett klagomål på mitt eget språk? Är klagomålsregistret kopplat till förfarandet i handelshinderförordningen (TBR)? Hur lång tid tar det att reglera mitt klagomål? Kommer mitt klagomål att registreras även i databasen över marknadstillträde? Jag är orolig över att myndigheterna i tredje land ska upptäcka att jag har anmält ett klagomål. Hur kan ni skydda min identitet från att avslöjas? VILL DU VETA MER OM KLAGOMÅLSREGISTRET ELLER HAR DU ETT FÖRSLAG? Du är välkommen att kontakta Marknadstillträdesgruppen 26

27 6. DATABAS ÖVER HANDELSHINDER I detta avsnitt finner du information om specifika handelshinder, som exportörer inom EU möter på tredjelandsmarknader. 6.1 SÖKA EFTER ETT HANDELSHINDERÄRENDE (BARRIERS FICHES: SEARCH) För att få nödvändig information i detta avsnitt, följ nedanstående steg: Steg 1 Gå till sökformuläret för handelshinderärende genom att klicka på rubriken Databas för handelshinder (Trade Barriers Database) på hemsidan. Steg 2 Välj sektor, åtgärd eller land Du kan välja en (eller flera) av de olika sektorerna, ett (eller flera) av de avsedda länderna eller en (eller flera) av de olika åtgärdstyperna genom att klicka på någon av rullgardinsmenyerna. Välj sektor (Select sector), åtgärd (Select measure) eller land (Select country) genom att klicka på rullgardinsmenyn; Du kan välja ett eller flera kriterier genom att hålla knappen Ctrl nedtryckt samtidigt som du klickar på det lämpliga valet; Klicka på Sök (Search). 27

28 Steg 3 ETT EXEMPEL PÅ RESULTATLISTA FÖR HANDELSHINDER (BARRIERS LIST) OBS: Genom att klicka på Andra sökkriterier (Other search criteria) får du fram en lista med korstabeller, som ger en översikt över ett antal tillgängliga handelshinderärenden för en given kombination av land, sektor och åtgärd: 28

29 Korstabell över land och sektore (Country and Sector cross table) Korstabell över land och åtgäre (Country and Measure cross table) Korstabell över sektor och åtgäre (Sector and Measure cross table) 6.2 SÖKA EFTER UPPDATERINGAR OCH NYHETER På samma sida kan du klicka på länkar som innehåller de senaste nyheterna om uppdateringar, reglerade handelshinderärenden eller nya handelshinderärenden. 29

30 Du kan söka efter handelshinderärenden som har ändrats eller utretts den senaste veckan eller månaden. Du kan även finna information om reglerade fall genom att klicka på rubriken Reglerade handelshinderärenden (Resolved barriers fiches). 30

31 7. SANITÄR OCH FYTOSANITÄR DATABAS Informationen i denna databas över sanitära och fytosanitära handelshinder har tillhandahållits av jordbrukslivsmedelsindustrin, medlemsstater, EG-delegationer i tredjeländer och kommissionsavdelningar samt hämtats från SPS-meddelanden från WTO. 7.1 SÖKA EFTER ETT HANDELSHINDERÄRENDE (SEARCH THE DATABASE) För att få nödvändig information i detta avsnitt, följ nedanstående steg: Steg 1 Gå till inmatningsformuläret under SPS-handelshinder genom att klicka på rubriken SPS-exportdatabas (SPS Database) på hemsidan 31

32 Steg 2 Skriv in sökkriterier för att komma till SPS-handelshinderärenden Efter tredjeland: Klicka på rubriken Efter tredjeland (by third country) på hemsidan Klicka på lämpligt land och SPS-resultatlistan öppnas. Klicka på lämplig post för att se detaljer om handelshinderärendet. Efter produktsektor: Klicka på rubriken Efter produktsektor (by product section) på hemsidan Välj en produktlista Välj lämplig produkt och SPS-resultatlistan öppnas Klicka på lämplig post för att se detaljer om handelshinderärendet. Efter produktbeskrivning: Klicka på rubriken Efter produktbeskrivning (by product description) på hemsidan Välj ett land eller en produktbeskrivning (Skriv in ett nyckelord så söker systemet på alla produktbeskrivningar) Klicka på Sök, och listan med produktbeskrivningar öppnas Klicka på lämplig post för att se detaljer om handelshinderärendet. Efter SPS-åtgärd: Klicka på rubriken Efter SPS-åtgärd (by SPS measure) på hemsidan Välj en åtgärd och SPS-resultatlistan öppnas. Klicka på lämplig post för att se detaljer om handelshinderärendet. Efter tredjeland mot produktsektor Klicka på rubriken Efter tredjeland mot produkt (by third country vs product section) på hemsidan Du får fram produktgrupper listade i en tabell Klicka på en produkt för att se dess beskrivning Klicka på ett nummer i tabellen nedan för att se listan över relaterade handelshinder. Efter tredjeland mot produktåtgärd Klicka på rubriken Efter tredjeland mot åtgärd (by third country vs SPS measure) på hemsidan Du får fram åtgärder listade i en tabell Klicka på en post för att se utförligare uppgifter Klicka på ett nummer i tabellen nedan för att se listan över relaterade handelshinder. Du kan även finna information om reglerade fall genom att klicka på avsnittet Reglerade SPS-problem (Resolved SPS problems). 32

Användarhandbok StepStones Recruiters Space

Användarhandbok StepStones Recruiters Space Användarhandbok StepStones Recruiters Space CV-Sökningar I denna del av Recruiters Space kan du söka efter passande kandidater i StepStones CV-databas. Du kan också registrera CV-agenter som automatiskt

Läs mer

Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin

Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin Utkast/Version 1(6) Manual 2012-11-27 KOM/MARK, Barbara Narfström Detta dokument har sammanställts av Sogeti, kontaktperson är Anders Nordin Introduktion Välkommen till broschyren för internationell handel

Läs mer

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas

PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC registreringen i deltagarportalens (Participant Portal) URF databas PIC = Participant Identification Code URF = Unique Registration Facility CIMO 26.2. Hur förbereder jag mig på att mata in uppgifterna?

Läs mer

Manual - rekryterare

Manual - rekryterare Manual - rekryterare Version 1.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Skapa annons & Hantera kandidater/cv:n... 2 Ditt skrivbord - förstasidan... 2 Snabbsökning av CV eller rekrytering... 3 Skapa

Läs mer

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat

Snabbstartsguide. Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Snabbstartsguide Innehåll: Skapa ett projekt Hantera och redigera ett projekt Visa ett projekt/utvärderingsresultat Det här dokumentet har tagits fram för att hjälpa dig att snabbt kunna administrera utvärderingar

Läs mer

ULJAS-databasen är öppen och gratis för alla användare och kräver ingen registrering.

ULJAS-databasen är öppen och gratis för alla användare och kräver ingen registrering. Tullen / Statistik ULJAS användarguide Uppdaterad 9.6.2014 ULJAS-databasen är öppen och gratis för alla användare och kräver ingen registrering. ULJAS innehåller detaljerade export- och importuppgifter

Läs mer

Anmärkningar till formuläret för överklagande

Anmärkningar till formuläret för överklagande KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) Varumärken och mönster Anmärkningar till formuläret för överklagande 1. Allmänna kommentarer 1.1 Användning av formuläret Formuläret kan erhållas

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet

VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet Europeiska kommissionen GENERALDIREKTORAT GD MILJÖ GD KLIMATPOLITIK VÄGLEDNING Hur man fyller i Excel-bladet Europeiska kommissionen, B-1049 Bryssel Belgien, tfn: 32 22991111 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Användarmanual Brunskog Transportbokning.

Användarmanual Brunskog Transportbokning. Användarmanual Brunskog Transportbokning. Det finns två typer av användare i Brunskog Transportbokning. En enkel användare som endast kan boka en sändning och som inte har tillgång till de övriga funktioner

Läs mer

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr.

Lathund. Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30. www.interaxo.se interaxo@joint.se. Org.nr. Lathund Joint Collaboration AB Korta Gatan 7 171 54 Stockholm Tel. 08 28 20 30 www.interaxo.se interaxo@joint.se Org.nr. 556565-2590 SE INNEHÅLL LATHUND, INTERAXO... 2 1 Varför är det olika färg och utseende

Läs mer

Europeiskt Småmålsförfarande

Europeiskt Småmålsförfarande Europeiskt Småmålsförfarande Denna broschyr är en guide som ger dig information om hur du tillämpar ett så kallat europeiskt småmålsförfarande. Ett europeiskt småmålsförfarande kan endast användas vid

Läs mer

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13)

Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Kopplingar via datalänk från Winbas till Excel samt Pivottabell 1 (13) Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till

Läs mer

Förbättring av kvaliteten på information om EU-brottslingar

Förbättring av kvaliteten på information om EU-brottslingar Förbättring av kvaliteten på information om EU-brottslingar ANVÄNDARVÄGLEDNING FÖR REFERENSVERKTYG ERIC (Europeisk förfrågan om mottagande av information) är ett referensverktyg som utformats för att bistå

Läs mer

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data

5HVLVWHQVWDEHOO 'DWD3DUWQHU. Er partner inom data 5HVLVWHQVWDEHOO Tack för att du valde programmet 5HVLVWHQVWDEHOO! Vi hoppas att programmet ska vara till stor hjälp i ditt arbete. Har du synpunkter på programmet är du mycket välkommen att höra av dig

Läs mer

Visteon webbportal - Instruktioner

Visteon webbportal - Instruktioner Instruktionerna på följande sidor sammanfattas nedan: Inloggning Första lösenordsändring Användning av funktionen Formulär för begäran om direktreparation för att slutföra och skicka ett formulär för begäran

Läs mer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer

En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer En snabbguide till registrering av organisationens PIC-nummer I denna snabbguide använder vi oss av skärmbilder från en registrering av en testorganisation med namn Svensk mobilitet skola med en fiktiv

Läs mer

Reach-IT Handbok för industrianvändare

Reach-IT Handbok för industrianvändare Reach-IT Handbok för industrianvändare Del 09 Avancerad sökning 2 Reach-IT Handbok för industrianvändare Version: 2.0 Version Ändringar 2.0 Juli 2012: Ny layout av dokumentet. Uppdatering av länkar och

Läs mer

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska.

Skrivtävling. Så lika, så olika, så europeiska. Skrivtävling Så lika, så olika, så europeiska. Visste du att EU, efter de senaste utvidgningarna, är världens största ekonomi med fler än 500 miljoner medborgare? Det ger EU en större tyngd internationellt

Läs mer

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor.

Mer information om RefWorks, andra referenshanteringsprogram och hur man refererar hittar du på Linköpings universitetsbiblioteks webbsidor. Guide till RefWorks För att förenkla hanteringen av referenser och referenslistor finns det flera olika verktyg, s.k. referenshanteringsprogram. Med dem kan du samla, organisera och presentera dina referenser.

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (8) Manual publicering och administration av Enskild rådgivning med besök inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för Enskild rådgivning med besök. Man

Läs mer

Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister

Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister l a u n a m r a d n anvä o g k o o b r e t in Botkyrka kommuns system för lokalbokning föreningsbidrag förenings- och anläggningsregister 1 Sök ledig tid utan registrerad användare... 2 2 Sök ledig tid

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare Hur du använder My easyfairs En guide för utställare My easyfairs En guide för utställare Page 2 Innehåll Hur du använder My easyfairs... 1 Hur du loggar in... 3 Hur du anger namn på din monter och läger

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

Nya EU-förordningar. Manual om hur man använder EUR-Lex avancerade sökfunktion

Nya EU-förordningar. Manual om hur man använder EUR-Lex avancerade sökfunktion Nya EU-förordningar Manual om hur man använder EUR-Lex avancerade sökfunktion Kom igång Gå till EUR-Lex webbplats: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=sv. Gå till sökrutan i mitten av sidan på

Läs mer

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant

Mamut Business Software. Introduktion. Mamut Enterprise Variant Mamut Business Software Introduktion Mamut Enterprise Variant Dokumentation för utökningar av Mamut Enterprise System Mamut Enterprise Variant Version: 12.1 Innehåll MAMUT ENTERPRISE VARIANT... 1 PRODUKTVARIANTER...

Läs mer

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet

Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet Användarmanual för rapportering av förflyttningar av grisar, får eller getter via Internet April 2008 Innehållsförteckning 1 Webbplats... 1 1.1 Hem.... 3 1.2 Fördelar med rapportering via Internet... 3

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-koordinator Senast uppdaterad: 2012-01-12 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4.

Läs mer

Snabbguide till GlobalTwitcher (Juni 2012)

Snabbguide till GlobalTwitcher (Juni 2012) Snabbguide till GlobalTwitcher (Juni 2012) Denna snabbguide är avsedd att hjälpa nya medlemmer att komma igång med huvudfunktionerna på GlobalTwitcher (GT). Siten innehåller dock ett stort antal funktioner

Läs mer

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg

version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg version 2.5 CONTENTO SVENSKA AB Introduktion till Kursbyggarverktyg Introduktion till kursbyggarverktyg Contento Svenska AB Hornsgatan 103 117 28 Stocholm Table of Contents KAPITEL 1 Introduktion 2 Begrepp

Läs mer

7 Prenumerera på nya meddelanden om inbjudningar

7 Prenumerera på nya meddelanden om inbjudningar 7 Prenumerera på nya meddelanden om inbjudningar Du kan prenumerera på meddelanden via e-post om nyligen offentliggjorda inbjudningar inom ditt intresseområde med utgångspunkt i CPV-klassificeringen. Den

Läs mer

Användarhandledning DORUM

Användarhandledning DORUM Demografiska databasen Sid 1 (19) Användarhandledning DORUM Datum: 2012-09-19 Version: 1.0 Projektledare: Carin Hedlund, Mattias Sandström Innehållsförteckning Åtkomst 3 Ej inloggad 3 Inloggning 7 Dorums

Läs mer

Lathund till VFU-portalen

Lathund till VFU-portalen Lathund till VFU-portalen VFU-samordnare Senast uppdaterad: 2013-01-14 Innehåll 1. Startsidan... 3 2. Översikt över arbetsplatser på ett område... 5 3. Redigera information för en arbetsplats... 6 4. Lägg

Läs mer

Kom igång med Mina sidor

Kom igång med Mina sidor Kom igång med Mina sidor Administrera dina digitala läromedel 1 Välkommen till Mina sidor! Här hittar du dina digitala läromedel och kan enkelt administrera dem. Har du redan ett konto kan du hoppa direkt

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda

Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Användarhandledning för RSV:s Elektroniska brevlåda Dokumentversion: 1.9 RSV IT 2001-02-01 RSV:s Elektroniska brevlåda Innehållsförteckning 1 Allmänt om den elektroniska brevlådan... 3 2 Lite mer tekniskt...

Läs mer

Frakt och webbutiksinställningar

Frakt och webbutiksinställningar Frakt och webbutiksinställningar Detta dokument vänder sig till webbutiker som har en integrerad fraktmodul gentemot Fraktjakt. För att fraktmodulen ska fungera måste man ha registrerat ett webbutik på

Läs mer

Användarmanual Stiga on Line

Användarmanual Stiga on Line Användarmanual Stiga on Line 2 Innehållsförteckning Användarmanual Stiga On-Line Hur hittar jag till Stiga on Line 5 sida Översikt 6 Garantikort 7-10 Reklamationer 11-20 Order on Line 21-25 Bildbank och

Läs mer

Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721

Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721 Case Id: a5c78a85-b05e-4d1d-ae1e-0421dc5a9721 Enkät om ett europeiskt yrkeskort för sjuksköterskor, läkare, farmaceuter, sjukgymnaster, ingenjörer, bergsguider och fastighetsmäklare (för behöriga och andra

Läs mer

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare

Hur du använder My easyfairs. En guide för utställare Hur du använder My easyfairs En guide för utställare My easyfairs En guide för utställare Page 2 Innehåll Hur du loggar in... 3 Hur du anger namn på din monter och läger till en logotyp... 4 Hur du anger

Läs mer

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild.

Se till att posten är i Ändringsläge. Gå till rullgardinsmenyn under Föremål och välj Lägg in bild. Bilder (11) Det går att lägga en eller flera bilder till varje föremålspost. Det enklaste är att lägga in en bild, från den registrerade föremålsposten. Det går också att lägga in ett större antal bilder

Läs mer

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015

Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser. April 2015 Handbok för registrering av diagnostiska standarddoser April 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGISTRERING... 1 Klinikens och kontaktpersonens uppgifter... 2 Lägg till ny CT-skanner... 3 Begäran om ny skannermodell...

Läs mer

strglobal.com användarguide competitor sets lägg till eller ändra

strglobal.com användarguide competitor sets lägg till eller ändra strglobal.com användarguide competitor sets lägg till eller ändra konkurrensgrupper: huvudskärm Från fliken Competitive Sets kan du skicka ändringar för en befintlig konkurrensgrupp eller begära en ny.

Läs mer

http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner

http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner http://portal.exxonmobil.com portal.exxonmobil.com eom Användarinstruktioner ndarinstruktioner Säker åtkomst till ExxonMobils portal http://portal.exxonmobil.com Skriv in ditt användarnamn: eu... Skriv

Läs mer

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07

Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. 2013-10-07 2013-10-07 Autogiro Online för betalningsmottagare Webbtjänst för dig som erbjuder dina kunder Autogiro. Postadress: 105 19 Stockholm Besöksadress: Palmfeltsvägen 5 Webb: bankgirot.se Bankgironr: 160-9908

Läs mer

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual

LUVIT Resource Centre 1.4. Användarmanual LUVIT Resource Centre 1.4 Användarmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 PORTALEN... 2 LOGGA IN... 2 SJÄLVREGISTRERING... 2 ÖPPNA KURSER... 3 NYHETER... 4 DEN PERSONLIGA MENYN... 4 MENYN...

Läs mer

Hur formuläret är ifyllt

Hur formuläret är ifyllt Uppdatera i TD Hur formuläret är ifyllt Börja med att titta på hur din TDinformation ser ut för besökare. Det gör du antingen via länken som finns på er egen hemsida, eller på den interna lista som finns

Läs mer

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering

Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering [Type text] Mamut Business Software Introduktion Intrastatregistrering och -rapportering 1 Intrastatregistrering och -rapportering Innehåll Om Intrastat... 3 Inställningar för Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Läs mer

Kom igång med TIS-Office

Kom igång med TIS-Office Kom igång med TIS-Office Denna guide hjälper dig att komma igång med TIS-Office, mer information om hur man använder programmet finns i manualer på TIS-Office CD-skivan och i den inbyggda hjälpfunktionen

Läs mer

GOLFTOURERNAS ANMÄLNINGSSYSTEM PÅ INTERNET

GOLFTOURERNAS ANMÄLNINGSSYSTEM PÅ INTERNET GOLFTOURERNAS ANMÄLNINGSSYSTEM PÅ INTERNET 67 Webbadress: http://anmalan.golfdata.se Kan även nås via Skandia Tours hemsida: http://skandiatour.golf.se Alla anmälningar till Skandia Tour Elit, Riks, Regional

Läs mer

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär.

1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. Formulär - lathund Du kan skapa formulär på sidmallen skolornas webbsida 1. Gå till redigeringsläge i Episerver, klicka på den sida som du vill ha ett formulär på. 2. Klicka på fliken Formulär. 3. Klicka

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Användarmanual Utlandsportalen DBAI

Användarmanual Utlandsportalen DBAI Användarmanual Utlandsportalen DBAI Innehåll Första gången du loggar in Inställningar för din utlandstjänst, Utlandsportalen DBAI Hur du söker efter företag Hur du beställer en rapport Om företaget du

Läs mer

MANUAL LAGLICENSER. Manual för registrering laglicenser Samtliga laglicenser samt EB/EBC registreringar

MANUAL LAGLICENSER. Manual för registrering laglicenser Samtliga laglicenser samt EB/EBC registreringar Manual för registrering laglicenser Samtliga laglicenser samt EB/EBC registreringar Innehåll Kom igång Lägga till personer i medlemsregistret Import av personer genom excel Skapa lag (grupper) Redigera

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Guide grunder för 4com webbshop

Guide grunder för 4com webbshop Guide grunder för 4com webbshop En riktig kioskvältare Innehållsförteckning Förkunskaper... 2 Vad tas upp... 2 Steg 1. Hur fungerar webbshopen i stort... 2 Shoppingläge... 2 Öppen eller stängd... 2 Steg

Läs mer

Snabbguide för E-lomake

Snabbguide för E-lomake Snabbguide för E-lomake 1 Om E-lomake/E-blankett...1 1.1 Inloggning...1 1.2 Symboler...1 1.3 Användargränssnittets flikar...1 1.4 Skapande av en ny blankett...2 2 Skapande av en ny blankett, Fält-funktionen...3

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Push - installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Push - installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Kom igång med ibinder Avtalsregistret

Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med ibinder Avtalsregistret Kom igång med avtal Grunderna i ibinder.com Denna manual beskriver hur avtal hanteras i ibinder.com och är ett komplement till den separata manualen Kom igång med

Läs mer

Lathund - webbsidor och filer

Lathund - webbsidor och filer Lathund - webbsidor och filer 2005-09-07 Manualen nås via denna webbadress: http://www.med.lu.se/support Lathund - webbsidor och filer... 1 1. Inloggning... 2 Efter inloggningen... 2 2 Översikt över gränssnittet...

Läs mer

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5

1 Översikt...2. 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2. 2 Område Kontokoder...5 Manual för Kontokod 1 Översikt...2 1.1 Vad är kontokoder?...2 1.2 Konto/Mapp uppbyggnad...2 1.3 Tillgång till Kontokoder...2 2 Område Kontokoder...5 2.1 Mapputforskare...5 2.2 Verktygsfält...6 2.3 Hitta

Läs mer

LICnet. Handbok E-tjänst LICnet

LICnet. Handbok E-tjänst LICnet Handbok E-tjänst LICnet December 2010 1 Handbok Jordbruksverkets vägledningar finns på vår webbplats: www.jordbruksverket.se Innehåll 1. Inledning... 5 2. Vad krävs för att kunna använda E-tjänsten LICnet?...

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se

För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Använda Bildgalleriet För att öppna galleriet, ange adressen http://www.galleri.storsjobygdensfotoklubb.se Logga in För att skapa och administrera album för galleriet ska du logga in. Användarnamn är användarens

Läs mer

Manual att registrera i 2015-09-23

Manual att registrera i 2015-09-23 Manual att registrera i 2015-09-23 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll:

Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Hjälpavsnitt Transport med egen bil under Firma-ikonen Innehåll: Transport inom Sverige... 1 Transport till utlandet... 3 Icke kvitterade transportsedlar... 5 Hantering av manuellt kvitterade utländska

Läs mer

Introduktion till Winbas. excel till Winbas

Introduktion till Winbas. excel till Winbas Introduktion till Winbas excel till Winbas Skapa datakälla Första gången man gör en koppling till databasen måste man skapa en ny datakälla, denna källa kan sedan användas till flera olika kopplingar.

Läs mer

Dashboard - en översikt i ekonomisystemet

Dashboard - en översikt i ekonomisystemet Dashboard - en översikt i ekonomisystemet I version 2017.3 möts du av en dashboard, en översikt som ger dig viktig information om vad som är aktuellt i ditt ekonomisystem. Du kan själv välja om du vill

Läs mer

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon

Gå in på http://www.bussgods.se välj Företag och sedan Kundzon eller gå direkt till http://www.bussgods.se/kundzon Bussgods kundzon För att logga in behöver du ett lösenord som du får av Bussgods där du har kundnummer. Lösenordet kopplas till din e-postadress (den e- postadress du önskar använda). Gå in på http://www.bussgods.se

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0

Sharpdesk V3.5. Installationsguide: produktnyckelversion. Version 1.0 Sharpdesk V3.5 Installationsguide: produktnyckelversion Version 1.0 Copyright Upphovsrätten för denna programvara tillhör Sharp Corporation. All reproduktion, bearbetning eller översättning utan skriftligt

Läs mer

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03

Handledning. Biträdessidan. Handledning till Biträdessidan, 2013 version 1.0 : 2014-11-03 Handledning Biträdessidan Innehåll 1 Inledning... 3 2 Logga in/ut på biträdessidan... 4 2.1 Logga in på biträdessidan... 4 2.2 Logga ut från biträdessidan... 5 3 Biträdets administration av assistenter...

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

RACCOON DEVELOPMENT AB

RACCOON DEVELOPMENT AB INNEHÅLL NYHETER 2-4 ARTIKLAR 5-7 BANNERS 8-10 SIDOR 11-15 AVDELNINGAR 16-17 MENY 18-20 TIDNINGEN 21-23 MEDARBETARE 24-26 FÖRSTASIDAN 27-28 Sid 2 NYHETER Hantera nyheter För att lägga till nyheter - klicka

Läs mer

Introduktion till. CDB Internet

Introduktion till. CDB Internet Introduktion till CDB Internet Juni 2012 CDB-Internets webbsida CDB-Internets webbsida nås via Jordbruksverket www.jordbruksverket.se Under bilden E-tjänster väljer du CDB-Internet i snabbvalslistan Första

Läs mer

Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem. Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil

Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem. Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil Registrering för SSABs Ariba Inköpssystem Instruktioner till leverantörer som redan har en Ariba Commerce Cloud Profil Senast uppdaterad: 25 april 2014 Vad är Ariba Commerce Cloud Nätverk? Ariba Commerce

Läs mer

Lathund för SFÖ:s profilformulär

Lathund för SFÖ:s profilformulär Lathund för SFÖ:s profilformulär Introduktion Via webbformuläret kan du själv ändra och uppdatera dina data när som helst. Det viktigaste i den här lathunden finns även sammanfattat under menyn överst

Läs mer

[ HUR DU UPPDATERAR FÖRSTASIDAN PÅ OTHELLO.NU ]

[ HUR DU UPPDATERAR FÖRSTASIDAN PÅ OTHELLO.NU ] Logga in på backend www.othello.nu/admin Välj Site för att få upp trädvyn över alla sidor Uppdatera Nyheter Klicka på sidan nyheter i trädvyn och tryck Edit Väl inne på kan du Skapa, Uppdatera och Radera

Läs mer

Kemkoll. Manual för databasen

Kemkoll. Manual för databasen Kemkoll Manual för databasen 1 Manual för kemikaliekartläggningsdatabas I denna databas kan du söka information om vilka kemikalier som ett enskilt företag använder och vart dessa tar vägen. Du kan också

Läs mer

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning

Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN (KHIM) (Varumärken och mönster) Anmärkningar till ansökningsformuläret för ogiltigförklaring av en registrerad gemenskapsformgivning 1. Allmänna kommentarer

Läs mer

Registerhantering för Excel 2003

Registerhantering för Excel 2003 1 (124) Registerhantering för Excel 2003 Med detta kursmaterial hoppas jag att du får en rolig och givande introduktion till hur du kan utnyttja Excel som ett registerprogram. Jag hoppas du kommer att

Läs mer

ANSÖKAN OM TULLBEFRIELSE/TULLKVOT (Stryk det som inte är tillämpligt) (Medlemsstat: ) Del I (ska offentliggöras på GD Taxud:s webbplats)

ANSÖKAN OM TULLBEFRIELSE/TULLKVOT (Stryk det som inte är tillämpligt) (Medlemsstat: ) Del I (ska offentliggöras på GD Taxud:s webbplats) Del I (ska offentliggöras på GD Taxud:s webbplats) 1. KN-nummer: 2. Exakt varubeskrivning, med beaktande av tulltaxans kriterier: Enbart för kemiska produkter (huvudsakligen kapitel 28 och 29 i Kombinerade

Läs mer

12 Webb och kurshemsidor

12 Webb och kurshemsidor 12 Webb och kurshemsidor Många lärare använder sig av kurswebbsidor eller egna personliga webbsidor som ett ställe att samla information och dokumentation kring sitt arbete. Om du ska skapa en webbsida,

Läs mer

Anståndsguide Norstedts Klient

Anståndsguide Norstedts Klient Anståndsguide Norstedts Klient Finns i Norstedts Klient under menyn Åtgärder Anståndsguide eller klicka på ikonen i verktygsraden Du måste börja med att markera för vilka klienter du vill göra anstånd.

Läs mer

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06

Akzo Nobel AB. Användarguide - FAQ Externa användare. Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Akzo Nobel AB Användarguide - FAQ Externa användare Sök jobb hos Akzo Nobel i vårt Rekryteringssystem 2012-11-06 Innehållsförteckning Registrera sig som användare... 3 Söka jobb med en redan registrerad

Läs mer

Kom i gång med PING PONG

Kom i gång med PING PONG Kom i gång med PING PONG Studentmanual Version 4 Kom igång med PING PONG Studentmanual. Version 4 Producerad av Linda Borglund, Anita Eklöf vid Centrum för Lärande och Undervisning, Högskolan i Borås.

Läs mer

Version 2.1 Ändringar och förbättringar

Version 2.1 Ändringar och förbättringar Version 2.1 Ändringar och förbättringar I. Nya moduler I. 1 Modul för utfärdande av licenser för export till EU I.1.1 Syfte Den här modulen är avsedd för såväl tredjeländer som medlemsstaterna: Tredjeländerna

Läs mer

Onlineanmälan av SVERAK-registrerade katter. Skapa konto (Görs endast första gången) Administrera mina katter 4. Anmäla katt till utställning 5

Onlineanmälan av SVERAK-registrerade katter. Skapa konto (Görs endast första gången) Administrera mina katter 4. Anmäla katt till utställning 5 Innehåll Skapa konto (Görs endast första gången) 1 Använda "mina katter" 3 Administrera mina katter 4 Anmäla katt till utställning 5 Onlineanmälan av SVERAK-registrerade katter: Skapa konto (Görs endast

Läs mer