DATABAS ÖVER MARKNADSTILLTRÄDE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DATABAS ÖVER MARKNADSTILLTRÄDE"

Transkript

1 DATABAS ÖVER MARKNADSTILLTRÄDE ANVÄNDARGUIDE 1

2 Innehåll 1. INLEDNING SYFTET MED DETTA DOKUMENT VAD ÄR DATABASEN ÖVER MARKNADSTILLTRÄDE? HUR KAN DATABASEN HJÄLPA MIG? TILLÄMPADE TARIFFER GUIDE FÖR EXPORTÖRER OM IMPORTFORMALITETER STATISTISK DATABAS KLAGOMÅLSREGISTER SÖKA EFTER KLAGOMÅL ANMÄLA ETT NYTT KLAGOMÅL VANLIGA FRÅGOR DATABAS ÖVER HANDELSHINDER SÖKA EFTER ETT HANDELSHINDERÄRENDE SÖKA EFTER UPPDATERINGAR OCH NYHETER SANITÄR OCH FYTOSANITÄR DATABAS SÖKA EFTER ETT HANDELSHINDERÄRENDE SÖKA EFTER UPPDATERINGAR OCH NYHETER HANDELSHINDERFÖRORDNINGEN VANLIGA FRÅGOR ANVÄNDBARA LÄNKAR DINA KOMMENTARER ANSVARSFRISKRIVNING

3 1. INLEDNING 1.1 SYFTET MED DETTA DOKUMENT Syftet med denna användarguide är att visa hur databasen med information om marknadstillträde fungerar genom att ge steg-för-steg-instruktioner om hur man använder respektive avsnitt. Databasen är tillgänglig via en hyperlänk från hemsidan för Europeiska kommissionens generaldirektorat Handel (DG Trade). 1.2 VAD ÄR DATABASEN ÖVER MARKNADSTILLTRÄDE? Inom ramen för kommissionens strategi för marknadstillträde upprättades databasen med information om marknadstillträde (MARKET ACCESS DATABASE - MADB), som är fritt tillgänglig via Internet för alla ekonomiska aktörer över hela EU samt för anslutnings-/kandidatländer, och den har successivt byggts ut för att möta följande behov: tillhandahålla basinformation av intresse för exportörer inom EU (t.ex. importtullar, importrelaterade skatter och dokumentationskrav för import som är tillämpliga på exportmarknader, handelsstatistik samt studier av specifika ämnen om marknadstillträde), lista alla handelshinder som drabbar export från EU efter land och sektor och säkerställa en systematisk uppföljning av det identifierade handelshindret samt tillhandahålla ett interaktivt kommunikationssätt mellan företag och de europeiska myndigheterna, vilket medger ett informationsutbyte online. Databasen är tillgänglig på Internet på följande adress madb.europa.eu OBS: AVSNITTEN TILLÄMPADE TARIFFER OCH IMPORTFORMALITETER ÄR TILLGÄNGLIGA FÖR ANVÄNDARE INOM EU. ÖVRIGA AVSNITT ÄR TILLGÄNGLIGA GLOBALT. 3

4 1.3 HUR KAN DATABASEN HJÄLPA MIG? FRÅN DATABASENS HEMSIDA KLICKA PÅ ÖNSKAT AVSNITT För att få information om hur partnerskapet för marknadstillträde mellan kommissionen, medlemsstaterna och företagen tacklar konkreta problem för företag inom EU på tredjelandsmarknader, gå till WEBBSIDAN PARTNERSKAP OM MARKNADSTILLTRÄDE (MARKET ACCESS WEBPAGE). För att få information om importtullar och inhemska skatter tillämpliga på din export till olika tredjelandsmarknader, gå till AVSNITTET DATABAS ÖVER TILLÄMPADE TARIFFER (APPLIED TARIFFS DATABASE). För att få veta mer om förfaranden vid import och dokument som krävs för import av särskilda produkter till icke EU-länder, gå till AVSNITTET GUIDE FÖR EXPORTÖRER OM IMPORTFORMALITETER (EXPORTER'S GUIDE TO IMPORT FORMALITIES). För att få en överblick över handelsflöden mellan EU (inklusive enskilda medlemsstater) och icke EU-länder, gå till AVSNITTET STATISTISK DATABAS (STATISTICAL DATABASE). För att meddela Europeiska kommissionen om hinder för handel och investeringar som du möter på tredjelandsmarknader, gå till AVSNITTET KLAGOMÅLSREGISTER (COMPLAINT REGISTER). För att finna information om handelshinder som kan drabba dig i de enskilda länderna, gå till AVSNITTET DATABAS ÖVER HANDELSHINDER (TRADE BARRIERS DATABASE). För att finna information om sanitära och fytosanitära handelshinder för export till icke EU-länder, gå till AVSNITTET SPS-DATABAS (SPS DATABASE). För att anmäla handelshinder som du kan ställas inför inom ramen för din internationella verksamhet för formell utredning enligt kommissionens handelshinderförordning, gå till AVSNITTET HANDELSHINDERFÖRORDNINGEN (TRADE BARRIERS REGULATION). 4

5 Om du har frågor, hoppas vi att du finner svar på dem i vårt AVSNITT VANLIGA FRÅGOR (FREQUENTLY ASKED QUESTIONS - FAQ). En uppsättning länkar till andra webbplatser som kan vara användbara för dig finns i AVSNITTET ANVÄNDBARA LÄNKAR INKLUSIVE FÖR SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG (USEFUL LINKS INCLUDING FOR SME). Sist men inte minst kan du konsultera ANVÄNDARGUIDEN (USER GUIDE) online som finns tillgänglig på samtliga 23 EU-språk. 5

6 2. TILLÄMPADE TARIFFER Databasen över tillämpade tariffer (Applied Tariffs Database) innehåller information om importtullar och skatter som tillämpas i åtskilliga icke EU-länder och gör det möjligt för användarna att räkna fram en landad kostnad för sina produkter genom att skriva in en specifik standardkod från Harmoniserade systemet. OBS: Databasen över tillämpade tariffer är tillgänglig för användare med uppkoppling från länder inom EU (eller från ett av anslutnings- eller kandidatländerna). Åtkomst är inte möjlig från resten av världen. TILLÄMPADE TARIFFER: SÖKNING (APPLIED TARIFFS: SEARCH) För att få nödvändig information i detta avsnitt, följ nedanstående steg: Steg 1 Gå till inmatningsformuläret under Tillämpade tariffer genom att klicka på rubriken Databas över tillämpade tariffer (Applied Tariffs Database) på hemsidan Steg 2 Välj önskat land/tullområde Databasen över tillämpade tariffer gör det möjligt att välja en exportmarknad och att få information om tullar och inhemska skatter som tillämpas för en viss produkt. Sök efter önskat land/tullområde i rullgardinsmenyn (Search country/customs area). Välj lämpligt land/tullområde. 6

7 Steg 3 Du kan söka i databasen genom att skriva in en produktkod (product code) eller en produktbeskrivning (product description). Du kan antingen ange produktens produktkod enligt Harmoniserade systemet (HS code) eller ställa en fråga på grundval av ett nyckelord. OM DU VET PRODUKTKODEN (PRODUCT CODE) Skriv in produktkoden i rutan för produktkod 4 till 6 tecken i avsett fält (på den blå linjen). Klicka på Sök HS-kod 1 (Search HS code) (till höger om rutan för produktkod). En informationssida om upphovsrätt öppnas 2 Klicka på Godkänn (Accept) eller Vägra 3 (Deny). Du är nu på sidan Tillämpade tariffer Fortsätt till Steg 4 OM DU INTE VET PRODUKTKODEN DU HAR 3 ALTERNATIV: A, B ELLER C 1 STANDARDKOD I HARMONISERADE SYSTEMET 2 GODKÄNNANDE AV LICENS: Informationen i avsnittet Databas över tillämpade tariffer respektive Importformaliteter i databasen över marknadstillträde får inte användas för återförsäljning (eller vid tillhandahållande av konsulttjänster), återdistribution, byggande av databaser, lagring, eller för något annat ändamål än att tjäna som referens för användare inom Europeiska unionen som själva befinner sin i en av Europeiska unionens 27 medlemsstater, i Kroatien, Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, till stöd för användarnas egna internationella affärsprocesser inom Europeiska unionen. All annan användning är förbjuden, såvida den inte uttryckligen har godkänts skriftligen av ägaren till datauppgifterna. 3 Om du vägrar godkänna på denna nivå, medges du inte åtkomst till detta avsnitt. 7

8 ALTERNATIV A Klicka på länken Bläddra produktkod (Browse product code) och sidan med en kapitellista öppnas (lista för produktnomenklatur) (product nomenclature). Om du hittar beskrivningen av din produkt i listan i något av de 21 avsnitten: Klicka på lämpligt kapitelnamn i den högra kolumnen. En sida öppnas med en produktlista med utförligare produktbeskrivningar och deras respektive koder. Klicka på koden i den första kolumnen på vänster sida för lämplig produkt. När du klickar på en länk, skrivs produktkoden automatiskt in i sökformuläret. Om detta är den produktkod du sökte, klickar du bara på knappen Bekräfta (Confirm), och fönstret stängs. I sökformuläret klickar du på Sök HS-kod 1 (Search HS code). Du är nu på sidan Tillämpade tariffer. Fortsätt till Steg 4 ALTERNATIV B Klicka på länken Fulltextsökning (Full text search) och sidan för produktnomenklatur öppnas (product nomenclature): Skriv in produktbeskrivningen i rutan för produktbeskrivning (product description) och klicka på Sök HS-kod 1 (Search HS code). En sida öppnas med en produktlista med utförligare produktbeskrivningar och deras respektive koder. Klicka på koden i första kolumnen till vänster för lämplig produkt. När du klickar på en länk, skrivs produktkoden automatiskt in i sökformuläret. Om detta är den produktkod du sökte, klickar du bara på knappen Bekräfta (Confirm), och fönstret stängs. I sökformuläret klickar du på Sök HS-kod 1 (Search HS code); Du är nu på sidan Tillämpade tariffer. Fortsätt till Steg 4 1 STANDARDKOD I HARMONISERADE SYSTEMET 8

9 ALTERNATIV C Skriv in produktnamnet i rutan Produktbeskrivning (Product description) och klicka på Sök nyckelord (Search keyword). Om produktbeskrivningen finns i katalogen, kommer en sida att öppnas med en produktlista med utförligare produktbeskrivningar och deras respektive koder. På sidan Sökresultat klickar du på koden i den första kolumnen till vänster för lämplig produkt. Du är nu på sidan Tillämpade tariffer. Fortsätt till Steg 4 Steg 4 LÄSA SKÄRMEN TILLÄMPADE TARIFFER Klicka på lämplig produktkod i den första kolumnen till vänster för att få fler uppgifter om den sista sidan om produktkoder. 9

10 ETT EXEMPEL PÅ TARIFFUPPGIFTER Den sista sidan innehåller en översikt över tullåtgärder och tillämpade tariffer, skatter och tilläggstullar. I länkavsnittet Tariffrelaterade anmärkningar (Tariffs related notes) högst upp på sidan hittar du särskilda anmärkningar om den begärda produkten. 10

11 3. GUIDE FÖR EXPORTÖRER OM IMPORTFORMALITETER I detta avsnitt hittar du allt du måste känna till om förfaranden vid import och om vilka dokument som krävs för import av särskilda produkter till icke EU-länder. OBS: Databasen över tillämpade tariffer är tillgänglig för användare med uppkoppling från länder inom EU (eller från ett av anslutnings- eller kandidatländerna). Åtkomst är inte möjlig från resten av världen. IMPORTFORMALITETER: SÖKNING (IMPORT FORMALITIES: SEARCH) För att få nödvändig information i detta avsnitt, följ nedanstående steg: Steg 1 Gå till inmatningsformuläret under Importformaliteter genom att klicka på rubriken Guide för exportörer om importformaliteter (Exporter's Guide to Import Formalities) på hemsidan: Steg 2 Välj önskat land/tullområde För att använda webbsideavsnittet Guide för exportörer, måste du välja önskat land genom att välja bland de tillgängliga alternativen i rullgardinsmenyn. Sök efter önskat land/tullområde genom att klicka på rullgardinsmenyn (Search a country/customs area). Välj lämpligt land/tullområde. 11

12 Steg 3 Skriv in en produktkod Du kan nu antingen lägga till produktkoden (product code) eller beskrivningen (product description) för den aktuella produkten. Du kan antingen ange produktens produktkod enligt Harmoniserade systemet (HS code) eller ställa en fråga på grundval av ett nyckelord. OM DU VET PRODUKTKODEN (PRODUCT CODE) Skriv in produktkoden i rutan för produktkod 4 till 6 tecken i avsett fält (på den blå linjen). Klicka på Sök HS-kod 1 (Search HS code) (till höger om rutan för produktkod). En informationssida om upphovsrätt öppnas 2 Klicka på Godkänn (Accept) eller Vägra 3 (Deny). Fortsätt till Steg 4 OM DU INTE VET PRODUKTKODEN DU HAR 3 ALTERNATIV: A, B ELLER C ALTERNATIV A Klicka på länken Bläddra produktkod (Browse product code) och sidan med en kapitellista öppnas (lista för produktnomenklatur) (product nomenclature). 1 STANDARDKOD I HARMONISERADE SYSTEMET 2 GODKÄNNANDE AV LICENS: Informationen i avsnittet Databas över tillämpade tariffer respektive Importformaliteter i databasen över marknadstillträde får inte användas för återförsäljning (eller vid tillhandahållande av konsulttjänster), återdistribution, byggande av databaser, lagring, eller för något annat ändamål än att tjäna som referens för användare inom Europeiska unionen som själva befinner sin i en av Europeiska unionens 27 medlemsstater, i Kroatien, Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, till stöd för användarnas egna internationella affärsprocesser inom Europeiska unionen. All annan användning är förbjuden, såvida den inte uttryckligen har godkänts skriftligen av ägaren till datauppgifterna. 3 Om du vägrar godkänna på denna nivå, medges du inte åtkomst till detta avsnitt. 12

13 Om du hittar beskrivningen av din produkt i listan i något av de 21 avsnitten: Klicka på lämpligt kapitelnamn i den högra kolumnen. En sida öppnas med en produktlista med utförligare produktbeskrivningar och deras respektive koder. Klicka på koden i den första kolumnen på vänster sida för lämplig produkt. När du klickar på en länk, skrivs produktkoden automatiskt in i sökformuläret. Om detta är den produktkod du sökte, klickar du bara på knappen Bekräfta (Confirm), och fönstret stängs. I sökformuläret klickar du på Sök HS-kod 1 (Search HS code). Fortsätt till Steg 4 ALTERNATIV B Klicka på länken Fulltextsökning (Full text search) och sidan för produktnomenklatur öppnas. Skriv in produktbeskrivningen i rutan för produktbeskrivning och klicka på Sök HS-kod 1 (Search HS code). En sida öppnas med en produktlista med utförligare produktbeskrivningar och deras respektive koder. Klicka på koden i första kolumnen till vänster för lämplig produkt. När du klickar på en länk, skrivs produktkoden automatiskt in i sökformuläret. Om detta är den produktkod du sökte, klickar du bara på knappen Bekräfta (Confirm), och fönstret stängs. I sökformuläret klickar du på Sök HS-kod 1 (Search HS code). Fortsätt till Steg 4 ALTERNATIV C Skriv in produktnamnet i rutan Produktbeskrivning (Product description) (och klicka på Sök nyckelord (Search keyword). 1 STANDARDKOD I HARMONISERADE SYSTEMET 13

14 Steg 4 Om produktbeskrivningen finns i katalogen, kommer en sida att öppnas med en produktlista med utförligare produktbeskrivningar och deras respektive koder. På sidan Sökresultat klickar du på koden i den första kolumnen till vänster för lämplig produkt. Fortsätt till Steg 4 KONSULTERA LISTAN ÖVER TILLÄMPLIGA IMPORTFORMALITETER OCH Dessa delas in i: IMPORTFÖRFARANDEN o Översikt över importförfaranden (Overview of import procedures): Här finns en översikt över importförfaranden och kontakter vid import till det aktuella landet. o Allmänna krav (General requirements): Detta avsnitt innehåller kopior av samt engelsk översättning av dokument som tillämpas generellt för det aktuella landet. o Särskilda krav (Specific requirements): Detta avsnitt innehåller särskilda dokument som krävs för import av den specifika produkt som du har valt. 14

15 4. STATISTISK DATABAS Den statistiska databasen (Statistical Database) ger en översikt över handelsflöden mellan EU och icke EU-medlemsstater för särskilda produkter. SÖKA STATISTIK (STATISTICAL DATABASE: SEARCH) För att få statistisk information i detta avsnitt, följ nedanstående steg: Steg 1 Gå till inmatningsformuläret under Statistisk databas genom att klicka på rubriken Statistisk databas (Statistical Database) på hemsidan Steg 2 Välj en eller flera EU-medlemsstater OBS: Rutan Välj EU-medlemsstat (Select EU Member State) är automatiskt konfigurerad för EUR 27. ALTERNATIV 1 - EUR 27: EUR 27-läget ger dig handelsstatistik för hela EU (och för samtliga tjugosju EU-medlemsstater var för sig). ALTERNATIV 2 - EUR 25: Genom att välja EUR 25 får du handelsstatistik för tjugofem EU-medlemsstater (före Rumäniens och Bulgariens anslutning år 2007). ALTERNATIV 3 Genom att välja en specifik medlemsstat får du statistik för den EUmedlemsstat som du har valt. En lista över EU-medlemsstaterna blir tillgänglig när du klickar på knappen. Sök EU-medlemsstater genom att klicka på rullgardinsmenyn Välj lämpligt alternativ 1, 2 eller 3 15

16 Steg 3 Välj ett partnerland Rutan Välj partnerland (Select a partner country) ( konfigureras automatiskt för Alla partners (All partners). ALTERNATIV 1 Alla partners (All partners): Genom att välja detta alternativ får du handelsstatistiken för alla länder. ALTERNATIV 2 Genom att välja ett specifikt partnerland får du handelsstatistiken för det specifika landet som du har valt. Du kan välja ett av EU:s partnerländer genom att klicka på önskat landsnamn i rullgardinsmenyn. Förinställt val är Alla partners (All partners). Sök alla partners eller önskat partnerland genom att klicka på rullgardinsmenyn. Välj lämpligt alternativ 1 eller 2. Steg 4 Välj ett eller flera rapporteringsår Förinställt val i rutan Välj rapporteringsår (Select year(s)) är senast tillgängligt rapporteringsår. I rutan för att välja ett eller flera rapporteringsår kan du välja: ALTERNATIV 1 för att se handelsstatistiken för ett enskilt år (så långt tillbaka som 2002). ALTERNATIV 2 för att se handelsstatistiken för fler än ett år i taget. Sök ett eller flera rapporteringsår genom att klicka på rullgardinsmenyn. Välj lämpligt alternativ 1 eller 2. För att välja fler än ett rapporteringsår, klicka på och markera de relevanta åren och håll samtidigt knappen Ctrl eller Shift nedtryckt. 16

17 Steg 5 Välj en eller flera indikatorer Rutan Välj indikator (Select Indicator(s)) innehåller följande fyra kategorier: Importvärde (Import Value): Genom att markera denna kategori får du importvärdet i tusen euro av en särskild produkt från det valda partnerlandet (alla partners eller ett specifikt partnerland) till det valda rapporteringslandet (EUR 27, EUR 25 eller en specifik EU-medlemsstat). Importmängd (Import Quantity): Genom att markera denna kategori får du importmängden i tusen kilo av en särskild produkt från det valda partnerlandet (alla partners eller ett specifikt partnerland) till det valda rapporteringslandet (EUR 27, EUR 25 eller en specifik EU-medlemsstat). Exportvärde (Export Value): Genom att markera denna kategori får du exportvärdet i tusen euro av en särskilt produkt från det valda rapporteringslandet (EUR 27, EUR 25 eller en specifik EU-medlemsstat) till det valda partnerlandet (alla partners eller ett specifikt partnerland). Exportmängd (Export Quantity): Genom att markera denna kategori får du exportmängden i tusen kilo av en särskild produkt från det valda rapporteringslandet (EUR 27, EUR 25 eller en specifik EU-medlemsstat) till det valda partnerlandet (alla partners eller ett specifikt partnerland). För att se handelsstatistiken avseende import- eller exportvärde respektive import- eller exportmängd: Sök en eller flera indikatorer genom att klicka på rullgardinsmenyn. Välj lämplig indikator. För att välja en eller flera indikatorer, klicka på och markera relevant indikator och håll samtidigt knappen Ctrl eller Shift nedtryckt. 17

18 Steg 6 Skriv in en produktkod OM DU VET PRODUKTKODEN (PRODUCT CODE) Skriv in produktkoden i rutan för produktkod (product code) Du kan välja avsnitt (section), kapitel (chapter), rubrik (heading) eller produktkod (product code) på högst 10 tecken i avsett fält (på den blå linjen). Klicka på Sök HS-kod 1 (Search HS code) (till höger om rutan för produktkod). En informationssida om upphovsrätt öppnas 2 Klicka på Godkänn (Accept) eller Vägra 3 (Deny). Fortsätt till Steg 7 OM DU INTE VET PRODUKTKODEN DU HAR 2 ALTERNATIV: A ELLER B ALTERNATIV A Klicka på länken Bläddra produktkod (Browse product code) och sidan med en kapitellista öppnas (lista för produktnomenklatur) (product nomenclature). 1 STANDARDKOD I HARMONISERADE SYSTEMET 2 GODKÄNNANDE AV LICENS: Informationen i avsnittet Databas över tillämpade tariffer respektive Importformaliteter i databasen över marknadstillträde får inte användas för återförsäljning (eller vid tillhandahållande av konsulttjänster), återdistribution, byggande av databaser, lagring, eller för något annat ändamål än att tjäna som referens för användare inom Europeiska unionen som själva befinner sin i en av Europeiska unionens 27 medlemsstater, i Kroatien, Turkiet och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, till stöd för användarnas egna internationella affärsprocesser inom Europeiska unionen. All annan användning är förbjuden, såvida den inte uttryckligen har godkänts skriftligen av ägaren till datauppgifterna. 3 Om du vägrar godkänna på denna nivå, medges du inte åtkomst till detta avsnitt. 18

19 Om du hittar beskrivningen av din produkt i listan i något av de 21 avsnitten: Klicka på lämpligt kapitelnamn i den högra kolumnen. En sida öppnas med en produktlista med utförligare produktbeskrivningar och deras respektive koder. Klicka på koden i den första kolumnen på vänster sida för lämplig produkt. När du klickar på en länk, skrivs produktkoden automatiskt in i sökformuläret. Om detta är den produktkod du sökte, klickar du bara på knappen Bekräfta (Confirm), och fönstret stängs. I sökformuläret klickar du på Sök HS-kod 1 (Search HS code); Fortsätt till Steg 7 ALTERNATIV B Klicka på länken Fulltextsökning (Full text search) och sidan för produktnomenklatur öppnas (product nomenclature). Skriv in produktbeskrivningen i rutan för produktbeskrivning och klicka på Sök HS-kod 1 (Search HS code). En sida öppnas med en produktlista med utförligare produktbeskrivningar och deras respektive koder. Klicka på koden i första kolumnen till vänster för lämplig produkt. När du klickar på en länk, skrivs produktkoden automatiskt in i sökformuläret. Om detta är den produktkod du sökte, klickar du bara på knappen Bekräfta (Confirm), och fönstret stängs. I sökformuläret klickar du på Sök HS-kod 1 (Search HS code); Fortsätt till Steg 7 1 STANDARDKOD I HARMONISERADE SYSTEMET 19

20 Steg 7 LÄSA RESULTATSIDAN FÖR HANDELSSTATISTIK Utseendet på resultatsidan för handelsstatistik varierar beroende på vilka alternativ som gjordes i inmatningsformuläret. ETT EXEMPEL PÅ RESULTATTABELL FÖR HANDELSSTATISTIK Observera: I resultattabellen anger tecknet - att inga siffror rapporterades av EU-medlemsstaten för import eller export av den valda produkten under det eller de valda åren. Decimaltecken är punkt (.) Tusental markeras med blanksteg. Du kan förfina sökkriterierna längst ned på resultatsidan genom att klicka på andra alternativ för följande parametrar: ett eller flera år (Years), en eller flera EUmedlemsstater (EU Member State(s)), en eller flera partners (Partners) respektive indikatorer (Indicators). Bekräfta dina val genom att klicka på knappen Sök. 20

21 För att få priset per kilo för import/export: Dela siffran i kolumnen för import- eller exportvärde med lämplig siffra i kolumnen för import- eller exportmängd. Om exempelvis importvärdet för produkten X från landet X är euro, och importmängden är 0,3 ton (300 kg), får du ett kilopris på 11 euro, när du delar med 300. För att ladda ned handelsstatistiska data: Genom att överföra data på resultatsidan för handelsstatistik till ett kalkylblad gör det möjligt för dig att göra beräkningar och andra analyser med hjälp av de begärda uppgifterna. För att exportera resultaten till Microsoft Excel-format: klickar du på länken excel högst upp på resultatsidan eller klickar du med höger musknapp för att visa menyn och välja menyalternativet Exportera till Microsoft Excel (Export to Microsoft Excel). Ett Excelarbetsblad öppnas och de handelsstatistiska uppgifterna överförs från handelsstatistiktabellen i databasen över marknadstillträde till ett Excelblad. 21

22 5. KLAGOMÅLSREGISTER Klagomålsregistret (Complaint Register) tjänar som en gemensam inkörsport för alla klagomål från företag inom EU om handelshinder för export till, eller investeringar i, icke EU-medlemsländer. Registret gör det möjligt för företag inom EU att enklare följa hur handläggningen av ett klagomål avancerar. FÖRDELARNA MED KLAGOMÅLSREGISTRET ENKEL ONLINEANMÄLAN AV HANDELSHINDER. REGISTRERING AV ALLA HANDELSHINDER PÅ ETT STÄLLE. STANDARDISERADE FORMULÄR FÖR ONLINEINMATNING. I DETTA AVSNITT KAN DU SÖKA EFTER ETT KLAGOMÅL (SEARCH COMPLAINTS) ANMÄLA ETT KLAGOMÅL (REGISTER A NEW COMPLAINT) BEGÄRA MER INFORMATION (FAQ) 22

23 5.1 SÖKA EFTER KLAGOMÅL För att få information i detta avsnitt, följ nedanstående steg: Steg 1 Gå till inmatningsformuläret för sökning i klagomålsregistret genom att klicka på rubriken Klagomålsregister (Complaint Register) på hemsidan, och därefter klicka på knappen Söka klagomål (Search complaints) längst ned på sidan. Steg 2 Välj sektor, åtgärd eller land Du kan välja en (eller flera) av de olika sektorerna, ett (eller flera) av de avsedda länderna eller en (eller flera) av de olika åtgärderna genom att klicka på någon av rullgardinsmenyerna. Välj sektor (Select sector), åtgärd (Select measure) eller land (Select country) genom att klicka på rullgardinsmenyn; Du kan välja ett eller flera kriterier genom att hålla knappen Ctrl nedtryckt samtidigt som du klickar på det lämpliga valet; Klicka på Sök (Search). 23

24 Steg 3 LÄSA RESULTATTABELLEN (COMPLAINT REGISTER: RESULT) ETT EXEMPEL PÅ KLAGOMÅLSUPPGIFTER (COMPLAINT REGISTER: DETAILS) 24

25 5.2 ANMÄLA ETT NYTT KLAGOMÅL För att anmäla ett nytt klagomål, följ nedanstående steg: Steg 1 Gå till sökformuläret i klagomålsregistret genom att klicka på rubriken Klagomålsregister (Complaint Register) på hemsidan och därefter klicka på knappen Anmäla nytt klagomål (Register a new complaint). Steg 2 Fyll i formuläret Det är inte obligatoriskt att fylla i alla fält i formuläret. Ju fullständigare information du lämnar, desto lättare blir det emellertid för Europeiska kommissionens avdelningar att följa upp ditt klagomål. Obligatoriska fält markeras med en asterisk *. Företagets eller organisationens namn och kontaktinformation som registreras i detta formulär kommer inte att synas utåt i klagomålsregistret. Om du behöver hjälp, finns det ett ifyllt formulär med ett fiktivt exempel tillgängligt online på denna adress: Du behöver inte använda detta formulär. Du kan även skicka in ditt klagomål i ett vanligt brev, men det ligger i ditt eget intresse att ta med så mycket relevant information som möjligt. Du kan skicka detta formulär med vanlig post till följande adress: European Commission DG Trade Market Access Unit Rue de la Loi 200 B-1049 Brussels BELGIUM Steg 3 Anmäl ditt klagomål Du måste klicka på Anmäla klagomål (Register complaint) längst ned på formulärsidan för att avsluta din registrering. Systemet visar en sida med uppgifterna som kommer att skickas in. Så snart ditt klagomål har bekräftats har det blivit registrerat. 25

26 5.3 VANLIGA FRÅGOR INFORMATIONSSLAG SOM FINNS TILLGÄNGLIGA I DETTA AVSNITT: Innebär mitt ifyllda formulär i klagomålsregistret en garanti för att mitt klagomål följs upp av kommissionens avdelningar? Hur blir jag informerad om hur uppföljningen av mitt klagomål avancerar? Kan jag skicka in ett klagomål på mitt eget språk? Är klagomålsregistret kopplat till förfarandet i handelshinderförordningen (TBR)? Hur lång tid tar det att reglera mitt klagomål? Kommer mitt klagomål att registreras även i databasen över marknadstillträde? Jag är orolig över att myndigheterna i tredje land ska upptäcka att jag har anmält ett klagomål. Hur kan ni skydda min identitet från att avslöjas? VILL DU VETA MER OM KLAGOMÅLSREGISTRET ELLER HAR DU ETT FÖRSLAG? Du är välkommen att kontakta Marknadstillträdesgruppen 26

27 6. DATABAS ÖVER HANDELSHINDER I detta avsnitt finner du information om specifika handelshinder, som exportörer inom EU möter på tredjelandsmarknader. 6.1 SÖKA EFTER ETT HANDELSHINDERÄRENDE (BARRIERS FICHES: SEARCH) För att få nödvändig information i detta avsnitt, följ nedanstående steg: Steg 1 Gå till sökformuläret för handelshinderärende genom att klicka på rubriken Databas för handelshinder (Trade Barriers Database) på hemsidan. Steg 2 Välj sektor, åtgärd eller land Du kan välja en (eller flera) av de olika sektorerna, ett (eller flera) av de avsedda länderna eller en (eller flera) av de olika åtgärdstyperna genom att klicka på någon av rullgardinsmenyerna. Välj sektor (Select sector), åtgärd (Select measure) eller land (Select country) genom att klicka på rullgardinsmenyn; Du kan välja ett eller flera kriterier genom att hålla knappen Ctrl nedtryckt samtidigt som du klickar på det lämpliga valet; Klicka på Sök (Search). 27

28 Steg 3 ETT EXEMPEL PÅ RESULTATLISTA FÖR HANDELSHINDER (BARRIERS LIST) OBS: Genom att klicka på Andra sökkriterier (Other search criteria) får du fram en lista med korstabeller, som ger en översikt över ett antal tillgängliga handelshinderärenden för en given kombination av land, sektor och åtgärd: 28

29 Korstabell över land och sektore (Country and Sector cross table) Korstabell över land och åtgäre (Country and Measure cross table) Korstabell över sektor och åtgäre (Sector and Measure cross table) 6.2 SÖKA EFTER UPPDATERINGAR OCH NYHETER På samma sida kan du klicka på länkar som innehåller de senaste nyheterna om uppdateringar, reglerade handelshinderärenden eller nya handelshinderärenden. 29

30 Du kan söka efter handelshinderärenden som har ändrats eller utretts den senaste veckan eller månaden. Du kan även finna information om reglerade fall genom att klicka på rubriken Reglerade handelshinderärenden (Resolved barriers fiches). 30

31 7. SANITÄR OCH FYTOSANITÄR DATABAS Informationen i denna databas över sanitära och fytosanitära handelshinder har tillhandahållits av jordbrukslivsmedelsindustrin, medlemsstater, EG-delegationer i tredjeländer och kommissionsavdelningar samt hämtats från SPS-meddelanden från WTO. 7.1 SÖKA EFTER ETT HANDELSHINDERÄRENDE (SEARCH THE DATABASE) För att få nödvändig information i detta avsnitt, följ nedanstående steg: Steg 1 Gå till inmatningsformuläret under SPS-handelshinder genom att klicka på rubriken SPS-exportdatabas (SPS Database) på hemsidan 31

32 Steg 2 Skriv in sökkriterier för att komma till SPS-handelshinderärenden Efter tredjeland: Klicka på rubriken Efter tredjeland (by third country) på hemsidan Klicka på lämpligt land och SPS-resultatlistan öppnas. Klicka på lämplig post för att se detaljer om handelshinderärendet. Efter produktsektor: Klicka på rubriken Efter produktsektor (by product section) på hemsidan Välj en produktlista Välj lämplig produkt och SPS-resultatlistan öppnas Klicka på lämplig post för att se detaljer om handelshinderärendet. Efter produktbeskrivning: Klicka på rubriken Efter produktbeskrivning (by product description) på hemsidan Välj ett land eller en produktbeskrivning (Skriv in ett nyckelord så söker systemet på alla produktbeskrivningar) Klicka på Sök, och listan med produktbeskrivningar öppnas Klicka på lämplig post för att se detaljer om handelshinderärendet. Efter SPS-åtgärd: Klicka på rubriken Efter SPS-åtgärd (by SPS measure) på hemsidan Välj en åtgärd och SPS-resultatlistan öppnas. Klicka på lämplig post för att se detaljer om handelshinderärendet. Efter tredjeland mot produktsektor Klicka på rubriken Efter tredjeland mot produkt (by third country vs product section) på hemsidan Du får fram produktgrupper listade i en tabell Klicka på en produkt för att se dess beskrivning Klicka på ett nummer i tabellen nedan för att se listan över relaterade handelshinder. Efter tredjeland mot produktåtgärd Klicka på rubriken Efter tredjeland mot åtgärd (by third country vs SPS measure) på hemsidan Du får fram åtgärder listade i en tabell Klicka på en post för att se utförligare uppgifter Klicka på ett nummer i tabellen nedan för att se listan över relaterade handelshinder. Du kan även finna information om reglerade fall genom att klicka på avsnittet Reglerade SPS-problem (Resolved SPS problems). 32

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh

Författarens Skrivare Användarguide 5.1. Version. För Macintosh Författarens Skrivare Användarguide Version 5.1 För Macintosh 1 2010-2015 Swatski företag. Alla rättigheter förbehållna. Swatski företag. 45 White Birch Lane, North Andover, Massachusetts 01845 FileMaker,

Läs mer

Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter

Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter Utveckling av en metod för att övervaka tillämpningen av den europeiska uppförandekoden för tillhandahållande av mikrokrediter Riktlinjer för långivare Referens: CCI 2012 CE160 AT 047 Version 1.0 September

Läs mer

Spam Manager. Användarhandbok

Spam Manager. Användarhandbok Spam Manager Användarhandbok Användarhandbok för Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med ensamrätt. Symantec, Symantecs logotyp,

Läs mer

Författarens Skrivare Användarguide. Version. 5.1 För PC

Författarens Skrivare Användarguide. Version. 5.1 För PC Författarens Skrivare Användarguide Version 5.1 För PC 1 2010-2015 Swatski företag. Alla rättigheter förbehållna. Swatski företag. 45 White Birch Lane, North Andover, Massachusetts 01845 FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik

Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik Kom igång med SwimStar Analys Programmet för analys av simstatistik Version 1.2 www.jaradata.com ANSVARSBEGRÄNSNING All information i detta dokument har kontrollerats och bedöms vara korrekt. Användare

Läs mer

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1

Visma Proceedo. Att göra ett inköp Manual. Version 1.2. Version 1.2 / 131206 1 Visma Proceedo Att göra ett inköp Manual Version 1.2 Version 1.2 / 131206 1 Innehållsförteckning 1) STARTSIDAN... 3 2) INFORMATION OM AVTAL... 5 3) SÖKA FRAM ARTIKLAR... 7 3.1 Avancerad sökning samt jämföra

Läs mer

Inloggnings- och registreringsfrågor

Inloggnings- och registreringsfrågor Inloggnings- och registreringsfrågor» Varför kan jag inte logga in? Det finns flera möjliga förklaringar till detta. Först och främst, försäkra dig om att ditt användarnamn och lösenord stämmer. Om du

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Administration IdrottOnline Förbund Administration

Administration IdrottOnline Förbund Administration Uppdaterad 2011-03-02 Administration IdrottOnline Förbund Administration Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet,

Läs mer

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska

FaktaNet live v2 Manual. Version: 080919 1 Språk: Svenska FaktaNet live v2 Manual Version: 080919 1 Språk: Svenska Inloggning Antingen via byggfakta.se eller faktanetlive.com, i dagsläget fungerar bara byggfakta profiler. Inte First Index m.fl. varianter. Menyn

Läs mer

Välkommen till Jaguarklubben på internet

Välkommen till Jaguarklubben på internet Välkommen till Jaguarklubben på internet Menyn här ovanför tar dig snabbt till olika delar av webbplatsen. Start är förstasidan, För medlemmar innehåller länkar till bl.a. förmåner och försäkringsinformation,

Läs mer

www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015

www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015 www.novell.com/documentation Användarhandbok Vibe 4.0 Mars 2015 Juridisk information Novell Inc. gör inga utfästelser och lämnar heller inga garantier med avseende på innehållet eller användningen av den

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS

INNEHÅLL. Copyright 2002 EMS Användarmanual Winjet Preparation EMS AB Svalsätersvägen 13 153 38 Järna http: www.elektromaskiner.se Telefon: +46 8 551 734 80 Fax: +46 8 551 734 87 Sida 1 Copyright 2002 EMS INNEHÅLL Starta programmet...

Läs mer

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem

MANUAL. PIAplus. Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem MANUAL PIAplus Manual för externa användare av Jernkontorets projektuppföljningssystem Innehåll 1. Allmänt om PIAplus... 4 2. Logga in i PIAplus... 4 3. Viktiga begrepp... 4 3.1. Grupper... 4 3.2. Dokument...

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-10-09 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-10-09 Innehållsförteckning Inledning...3 Funktioner...4 Logga in NYTT!...4 Medlemsregister-fliken...5 Utländsk person...5 Prova på person...6 Göra

Läs mer

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04

Medlemsregistret Roller och Behörigheter. Uppdaterad 2012-12-04 Medlemsregistret Roller och Behörigheter Uppdaterad 2012-12-04 Innehållsförteckning Klicka på sidan här i innehållsförteckningen och du länkas dit direkt. Du behöver inte skrolla i dokumentet manuellt.

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Instruktionsmanual INNEHÅLLSFÖRTECKNING HemsidaExpress Instruktionsmanual Du har investerat i en produkt som hjälper dig att göra professionella hemsidor som är lätta att skapa och uppdatera. Vi på HemsidaExpress erbjuder dig att på ett enkelt

Läs mer

Manual till Skanskas Webbfakturaportal

Manual till Skanskas Webbfakturaportal Manual till Skanskas Webbfakturaportal (Husera TSP/TSP Online) Webbfaktura Version 3.0 Manual Version 1.5 Friskrivning Informationen i denna manual är till för att vägleda användarna av webbsystemet och

Läs mer

Spam Manager. Handbok för karantänadministratörer

Spam Manager. Handbok för karantänadministratörer Spam Manager Handbok för karantänadministratörer Handbok för karantänadministratörer i Spam Manager Dokumentversion: 1.0 Juridisk information Juridisk information Copyright 2013 Symantec Corporation. Med

Läs mer

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation

Fakturaspecifikation. Fakturaspecifikation, export av fil. Användarmanual. Trafikverkets system för fakturaspecifikation Användarmanual Fakturaspecifikation Trafikverkets system för fakturaspecifikation Fakturaspecifikation, export av fil Export av detaljspecifikation för faktura Version 1.5, 2013-04-03 0 Utgivare: Trafikverket

Läs mer

Mamut Home Innehåll Programfönstret...2 Start...4 Mamut Home Mamut Home Free Familj Bostad och egendom Bil, båt och motor

Mamut Home Innehåll Programfönstret...2 Start...4 Mamut Home Mamut Home Free Familj Bostad och egendom Bil, båt och motor Mamut Home Med Mamut Home kan hela familjen få översikt över till exempel aktiviteter och kontrakt i samband med boende, bil och fritid. Fördelen med programmet begränsar sig inte till upplysningar om

Läs mer

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum

Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum Användarmanual för Jobsdata, Jobs & Society - Nyföretagarcentrum TM WEB Express AB Manual Jobsdata 4.0 Sid 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 OM JOBSDATA... 3 1.1 ALLMÄNT... 3 2 ÖVERSIKT... 3 3 PROJEKT/ÄGARE...

Läs mer

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1

www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 www.s-info.se Personlig hemsida/blogg Version 5.1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Portalen... 2 Exempel på en personlig hemsida... 3 Inloggning till er hemsida... 4 Startsida redigering...

Läs mer

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt

Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Pär Mattsson, 2006-04-11 Hur man lägger in saker på hemsidan En kortfattad handbok om något som inte är så himla svårt Inledning... 2 Hemsidans innehåll... 2 Tekniskt om HTML-koden... 3 Tekniskt om webb-servern...

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

Webbverktyg/ eportfolio

Webbverktyg/ eportfolio Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Läs mer

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida

IdrottOnline Klubb Hemsidan. Arbeta med föreningens hemsida Arbeta med föreningens hemsida Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas av Riksidrottsförbundet, RF. Webbplatsen baseras på webbpubliceringsverktyget

Läs mer