Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem"

Transkript

1 Till åttondeklassarnas föräldrar Kriser och stöd för att klara av dem

2 Indelning av kriser Utvecklingskriser; normativa brytpunkter vid utveckling och förändring i livet, under vilka man måste avstå från det gamla och växa in i det nya. Inkluderar växtvärk. Situationskriser; plötsliga, oväntade situationer som ofta upplevs som traumatiska och som orsakar smärta, kräver förändring och anpassning och skakar om invanda strukturer Källa: Röning, T. 2009

3 Utvecklingskriser under ungdomsåren Att avstå från omvårdnaden och tryggheten i barndomshemmet, att sörja detta Att ta kontroll över den egna sexualiteten och att anpassa sig till de förändringar som puberteten för med sig, att bli sig själv Att bli en del av samhället och dess värderingar, mänskliga relationer och gemenskaper, att hitta sin egen väg och plats Någon kan gå igenom ett utvecklingsskede obemärkt, medan det för någon annan kan innebära en stor kris. Källa: Röning, T. 2009

4 Vilka faktorer gör det svårare att lösa utvecklingskriser En kris inom familjen tär på en ung persons kraftresurser. Den unga är tvungen att kväva sin ilska och sitt uppror. Tar ett alltför tidigt hopp framåt eller fastnar i ett tidigare skede. Den unga skadar sig själv när han/hon söker sin egen väg, stöd och gemenskap saknas, skam, den unga överger sig själv Inget motstånd från föräldrarna vid frigörelsen, man blir kvar "i smeten" eller i fällan med "kompisföräldrar" Alltför begränsade strukturer, den unga kan inte frigöra sig själv Andra kriser (t.ex. egen sjukdom, flytt) Källa: Röning, T. 2009

5 När behöver den unga särskilt stöd? Många symptom kan höra till en normal utveckling; en utvecklingskris kan innefatta depression och ångestkänslor till psykisk sjukdom hör dock vanligtvis nedsatt funktionsförmåga och hinder för den ungas utveckling. Ständig upprördhet hör inte heller till en sund ungdomstid Det kan vara särskilt svårt att se skillnad på depression och normala humörsvängningar. Allvarliga sömnrubbningar eller kraftiga humörsvängningar från en ytterlighet till en annan hör t.ex. inte till den normala utvecklingen Källor: Salonen, K

6 Särskilt stöd behövs: Då det är svårt att hantera de psykiska reaktionerna och de i väsentlig grad stör det vardagliga livet och inte blir lättare att hantera med tiden Psykiskt illamående syns ofta i form av fysiska symptom Försämrat humör: gråtmildhet, långvarig nedstämdhet och depression, ständig irritation, spändhet och ilska. Upplevelsen av välbefinnande försvinner: fritidsintressen lämnas bort, ingen initiativförmåga, apati, drar sig undan mänskliga relationer och aktiviteter Det är viktigt att problemen identifieras och den unga får stöd så tidigt som möjligt!

7 Källa: Röning, T En god psykisk hälsa behövs när man ska lösa problemsituationer Att hantera ångest Att bearbeta förluster och klara av dem Förmåga att anpassa sig (och förmåga att låta bli att anpassa sig till skadliga förhållanden) Att acceptera förändringar Att förstå och strukturera verkligheten Förmåga att skilja det inre från det yttre Självuppfattning (självkännedom, självuppskattning) Förmåga att klä bekymmer, känslor och behov i ord Förmåga att lösa konflikter, både i tankarna och vid social växelverkan

8 Källa: Salonen, K Hur hjälpa en ung person? Familjens stöd, kompisarna och en trygg vardag Försök lägga märke till beteenden som avviker från det normala hos den unga Diskutera med den unga Lyssna och ge stöd i vardagen Förringa inte situationen Tveka inte att söka hjälp (skolkuratorn, - psykologen, -läkaren, -hälsovårdaren) Ta med den unga till jour- och förstahjälpmottagningen vid akuta fall

9 Den ungas egna kraftresurser som hjälp vid en kris En god fysisk hälsa och arvsanlag Positiva tidiga mänskliga relationer Tillräckligt god självkänsla Känsla av att vara accepterad Förmåga att lösa problem Förmåga att hantera konflikter Tillfredsställande mänskliga relationer Källa: Heiskanen, T. 2007

10 Var kan man få hjälp? Socialt stödnät (föräldrar, skolans elevvårdspersonal, kompisar) Hjälpinstanser (SMS, kriscenter, MLL, hjälptelefon) En trygg livsmiljö Att bli hörd och ha möjlighet att påverka Källa: Heiskanen, T. 2007

11 Faktorer bakom psykiskt illamående Barn och ungdomar reagerar lätt på förändringar i omgivningen Känsla av otrygghet (rädsla för våld, rädsla för att förlora en närstående) Mobbning och i samband med mobbningen nedstämdhet och ett självdestruktivt beteende Brist på självkänsla Avsaknad av vuxna Ensamhet Problem i familjen: sjuka föräldrar, ekonomiska svårigheter, arbetslöshet Problem i skolan: inlärningssvårigheter, skolarbetet känns tungt, läs- och skrivsvårigheter, omfattande frånvaro Förändrad livsrytm, brådska, kortare sömn, oregelbundna måltider, för litet motion

12 Hur kan en vuxen hjälpa? Källa: Röning, T Tar den unga på allvar, är intresserad, är närvarande Reder alltid ut vad problemet är Kan hantera och uttrycker sina känslor, osäkerhet, kaos, sorg, irritation Kommunicerar tydligt respekt och godkännande, klär också den ungas situation i ord. Den vuxna strävar efter att först förstå och sedan agera (den unga gör vanligtvis tvärtom) Den vuxna tar reda på var man kan få hjälp Den vuxna ser till att den unga får lämpligt stöd och rätt hjälp Den vuxna ser till att strukturerna förblir desamma och att livet fortsätter (t.ex. i klassen)

13 Den egna kommunens och skolans strukturer vid hantering och behandling av en ung person i kris:

14 Överlevnadsstrategier (Ayalon 1995) Social överlevare Emotionell överlevare Intellektuell överlevare Kreativ Själslig överlevare Fysiologisk överlevare

15 Källa: Hannukkala, M. & Törrönen, S

16 Den ungas sexuella utveckling och psykiska hälsa

17 Sexualitet Varje människa har en egen sexualitet. Sexualiteten kan hanteras ur en etisk, psykisk, intellektuell, social, biologisk, fysisk, anatomisk, själslig och kulturell dimension. Sexualiteten är individuell, och därför bör man också diskutera sexualitet på ett individuellt plan med en ung person. Dialogen väcker förälderns och den ungas egna tankar och uppfattningar om sexualitet. Det sätt på vilket fostraren upplever sin egen sexualitet förmedlas också till den unga. Ett stereotypt tankesätt ger ofta flickorna mer utrymme att tala om frågorna, medan pojkarna å sin sida ofta lämnas ensamma med sina funderingar. Källa: Bildjuschkin, K. & Ruuhilahti, S Seksiä vaatteet päällä. Helsingfors: Tammi.

18 Sexuell utveckling: tidpunkt Källa: Röning, T Människans sexuella tillväxt och utveckling förekommer under alla skeden av livet. Puberteten utgör vanligtvis den största förändringen på grund av den hormonella tillväxten. Barndomens sexualitet och kroppslighet utgör grunden för alla senare erfarenheter och internaliseringar.

19 Sexualkunskapen som skydd Rätt information Förstärkning av det positiva Gränsdiskussion Ökad självreflektion Undervisning i metoder Uppmuntran Stöd Återspegling Källa: Röning, T. 2009

20 Den vuxna som sexualupplysare? Berätta fakta och bevara hemligheter Egen intimitet Mängden information vs. erfarenhetsbaserad inlärning Förmåga att ge, förmåga att ta emot Åldersgruppen vill överge de vuxna, överskrida de gränser en vuxen har satt upp Källa: Röning, T. 2009

21 Metoder Modeller för allt Undervisning Den vuxna vet, agerar inte Vuxenlivet lockar Draghjälp av jämnåriga (t.ex. vid utveckling av moralen) Möjliggörande Källa: Röning, T. 2009

22 Ytterligare information Väestöliitto Poikien puhelin: Vardagar kl Ungas öppna dörrar: må fr

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår

Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår Ett erbjudande om stöd till familjer från människor, som inte fördömer utan förstår F A M I L J E Familjeklubbar är självhjälpsgrupper för familjer där målsättningen är högre livskvalitet utan missbruk.

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret.

Vägledning. till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen. UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. Vägledning till personal om barn som anhöriga enligt 2g hälso- och sjukvårdslagen UPPMÄRKSAMMA Har patienten barn? Använd familjeformuläret. DOKUMENTERA i patientens journal vad som är gjort och vad som

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7

ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Ledsna barn ISBN 978-91-86301-96-5 Artikelnr 2010-3-7 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto ImageSource Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och unga med

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa

den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa den ofrivillige RESENÄREN en bok om din cancerresa Patrik Göransson 2012 den ofrivillige RESENÄREN Jag hade en bild av ett tåg som skenande och jag visste inte vart jag var på väg. Allt eftersom resan

Läs mer

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften:

Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma. Vanliga reaktioner vid trauma. Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Diskussion om vanliga reaktioner vid trauma Diskussionen om vanliga reaktioner vid trauma har flera syften: Att hjälpa dig att dela med dig av dina egna erfarenheter av symtom på PTSD och relaterade problem,

Läs mer

Individer och gemensk aper

Individer och gemensk aper Individer och gemenskaper 9 Individer och gemensk aper I samhällskunskap betyder individ samma sak som människa. Vi människor lever tillsammans i olika typer av gemenskaper, till exempel familjen, föreningar,

Läs mer

STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE GUIDER 4. PSYKOSOMATISKA SYMPTOM Patientguide

STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE GUIDER 4. PSYKOSOMATISKA SYMPTOM Patientguide STUDENTERNAS HÄLSOVÅRDSSTIFTELSE GUIDER 4 2008 PSYKOSOMATISKA SYMPTOM Patientguide Utvärderats av Centret för hälsofrämjande rf. Författare: Minna Martin, psykolog, SHVS, Kristina Kunttu, samfundshälsovårdens

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

Barn i utsatta livssituationer

Barn i utsatta livssituationer Malmö högskola Lärarutbildningen Individ & Samhälle Examensarbete 15 högskolepoäng Barn i utsatta livssituationer En intervjustudie om pedagogernas kunskap om att tyda signaler hos barn som far illa Children

Läs mer

Om psykiska sjukdomar

Om psykiska sjukdomar Om psykiska sjukdomar Psykiska sjukdomar gör så att sättet att tänka och känna förändras och man upplever saker annorlunda än när man mår bra. Den som blir sjuk förändras i sitt sätt att vara. Man kan

Läs mer

Hyperaktivitet-Impulsivitet

Hyperaktivitet-Impulsivitet Översättning från NIMH (Attention Deficit Hyperactivity Disorder A detailed booklet that describes ADHD symptoms, causes, and treatments, with information on getting help and coping.) ADHD är ett tillstånd

Läs mer

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE

ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE ADHD I VARDAGEN ETT UTBILDNINGSMATERIAL FRÅN STATENS INSTITUTIONSSTYRELSE 2 Utbildning för ungdomar och unga vuxna med ADHD Inledning Denna bok har skapats för att ge fördjupad information till ungdomar

Läs mer

När livet krisar.. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet

När livet krisar.. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet När livet krisar.. - En liten handbok i att ta hand om dig själv vid kriser och vart du kan söka stöd. Studenthälsan, Luleå tekniska universitet Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som

Läs mer

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk

Råd till föräldrar. Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk Råd till föräldrar Att vara barn och anhörig när någon i familjen är sjuk I familjer där en förälder, syskon eller annan vuxen drabbats av svår sjukdom eller skada blir situationen för barnen extra svår.

Läs mer

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD

4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4. BARN SOM LEVER MED VÅLD 4.1 Från barnets perspektiv Ett av tio barn har upplevt våld i sina familjer (SOU 2001:18). Den 1 juli 2007 förstärktes socialtjänstlagen: 5 kap 11 SoL Till socialnämndens uppgifter

Läs mer

Till slut tar man slut

Till slut tar man slut Till slut tar man slut En undersökning om hur föräldrar till barn med Aspergers syndrom/ast* påverkas av ett extra utmanande föräldraskap. Den här rapporten är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma

Läs mer

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten

Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial. Trygga Möten Utbildning för scoutledare - deltagarmaterial Trygga Möten Välkommen till kursen Trygga Möten! Trygga Möten är en obligatorisk kurs för alla som är ledare, för barn, och över 15 år. Även den som är invald

Läs mer

Blyga och ängsliga barn

Blyga och ängsliga barn Blyga och ängsliga barn ISBN 978-91-86301-98-9 Artikelnr 2010-3-9 Omslag Socialstyrelsen/Iwa Wasberg Foto Itstock Sättning Edita Västra Aros Tryck Edita Västra Aros, Västerås, mars 2010 Förord Barn och

Läs mer

Vad innebär det att vara koncentrerad?

Vad innebär det att vara koncentrerad? Vad innebär det att vara koncentrerad? Att koncentrera sig innebär att öppna sig för och ta in omvärlden; att med sina sinnen registrera intrycken från allt som finns omkring. Men omvärlden ger så ofantligt

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Diskussionsunderlag till filmen TVÅ TENNISSKOR

Diskussionsunderlag till filmen TVÅ TENNISSKOR Diskussionsunderlag till filmen TVÅ TENNISSKOR När John förlorar sin mamma i en bilolycka förändras hela livet i ett enda slag. Hur sörjer en tolvåring? Vad behöver han för stöd? Det är inte alltid så

Läs mer

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete.

Proffs på att bry sig om. Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. Proffs på att bry sig om Vamos handbok i uppsökande ungdomsarbete. 4 PROFFS PÅ ATT BRY SIG OM Innehåll 1. 2. 3. 4. Introduktion till Vamos modell 7 Bakgrund: Uppsökande ungdomsarbete i Finland 13 Målen

Läs mer

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING foto: marcus frendberg INNEHÅLL foto: sos arkiv FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN FN:s konvention om barnets rättigheter är ett viktigt dokument

Läs mer

Föräldrastöd och spädbarns psykiska hälsa

Föräldrastöd och spädbarns psykiska hälsa Föräldrastöd och spädbarns psykiska hälsa AV PHILIP HWANG OCH BIRGITTA WICKBERG Denna rapport har på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut tagits fram av professor Philip Hwang och fil dr Birgitta Wickberg

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer