Depression hos barn och ungdomar. Bruno Hägglöf Senior Professor, Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Depression hos barn och ungdomar. Bruno Hägglöf Senior Professor, Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet bruno.hagglof@psychiat.umu."

Transkript

1 Depression hos barn och ungdomar Bruno Hägglöf Senior Professor, Barn- och ungdomspsykiatri Umeå universitet

2 Förebygga och behandla depression vad kan ske i skolan?

3 Förebygga - prevention Minska riskfaktorer Öka friskfaktorer

4 Påverka miljöfaktorer Anknytningsproblem Separationer Omsorgssvikt Misshandel Sexuella övergrepp Annan omsorgssvikt Psykisk sjukdom hos förälder Familjedysfunktion Kritik, konflikter Mobbing Andra traumatiska händelser Fysisk sjukdom, handikapp Komplicerad identitetsprocess Relationsproblem i kamratgrupp Adoptivbarn Missbruk, livsstil

5 Eller. Tankemönster Konfliktlösning Självkänsla Relationskompetens Framtidstro Känsla och erfarenhet att lyckas och duga Significant other Klassbaserade program, Gruppstöd Individstöd

6 Känna igen symtomen Kom ihåg den blandade symtombilden Emotionella symtom Beteendeproblem Kognitiva svårigheter Kroppsliga symtom

7 Förebygga -- Behandla Livsstil och relationer (psykopedagogiskt stöd) Sömn Motion/aktivitet/vara i skolan Alkohol/droger Vistas ute Kompisrelationer Negativa tankar Familjeinteraktion Trauma

8 Om svårare depression Man skall alltid ta med livsstilspåverkan Psykologisk behandling - Kognitiv beteendeterapi eller Interpersonell terapi Familjestödsmetod Mediciner vid behov

9 Vårdkedjan Första vårdlinjen Specialistnivå BHV/BVC Elevhälsa/skola Hälsocentraler Ungdomshälsa Socialtjänst BUP

10 Depression finns i alla åldrar Emotionella, kognitiva och kroppsliga symtom och beteendeproblem Börjar oftast under unga år Hög risk för återinsjuknande Ofta psykisk samsjuklighet Även ökad risk för somatisk sjukdom till exempel hjärtkärlsjukdom Självmordsrisk Rankas högt av WHO som funktionshinder och global börda av sjukdom

11

12 Det var länge inte allmänt accepterat att barn kan bli deprimerade Jämför också med föreställningen som funnits att barn inte kan känna smärta som vuxna

13 Symptom och diagnos

14 Depression finns redan hos spädbarn Särskilt under första levnadsåret i samband med omsorgssvikt hos föräldrar, separationsupplevelser och anknytningsproblem Ätproblem Tillväxtrubbning - failure to thrive Sömnproblem Gnällighet, irritation Kontaktproblem med omgivningen tex skygghet eller gränslöshet Apati

15 Vanliga depressionssymptom hos förskolebarn och skolbarn före pubertet Ledsen, håglös, trött Taggighet, ilska, irritabilitet Överaktivitet Koncentrationsproblem Magont och huvudvärk Låg självkänsla Försämrade skolprestationer

16 Symtom hos tonåringar Ledsenhet, nedstämdhet, brist på glädje och motivation Irritation Rastlöshet Sömnproblem Magont Ätproblematik Trötthet Koncentrationsbrist Dålig självkänsla Självmordstankar Försämrade skolprestationer

17 Vad säger barnen själva? Barn har svårt att sätta ord på känslor före 9-10 års ålder De kan ofta svara vet inte när man frågar om psykiskt mående Vi måste ge konkreta exempel på hur de kan tänka eller handla Omgivningen måste tolka symtomen Från tonårstiden alltmera tydliga egna beskrivningar av depression hos ungdomarna

18 Egentlig depression enligt DSM 5 Fem eller fler av nedanstående, varaktighet i minst 2 veckor, antingen nedstämdhet (irritabilitet) eller anhedoni måste finnas Nedstämdhet och eller irritabilitet Anhedoni - avsaknad av lust, energi Tydlig viktförändring eller ätbeteendeförändring Sömnstörning Psykomotorisk hämning eller agitation, (rastlöshet, hyperaktivitet) Trötthet eller energibrist Låg självkänsla eller skuldkänslor Svårt tänka klart eller koncentrationsproblem eller obeslutsamhet Dödstankar, suicidtankar, suicidförsök eller suicidplan

19 Depression med temperamentsutbrott och trots Disruptive Mood Dysregulation Disorder (DMDD) Börjar i yngre åldrar Svåra temperamentsproblem med verbala och fysiska ilske- och aggressionsutbrott Mellan utbrotten ses irritabelt och ilsket humör mest hela tiden

20 Normala reaktioner? Barn och ungdomar har ofta psykiska symtom utan att det är psykisk sjukdom Reaktioner på livshändelser, sorg och åldersspecifika symtom 1-3, 4, 6-7, 9-10 år och tonårstiden Diagnos? En viktig aspekt förutom att uppfylla symtomkriterier är varaktigheten av symtom svårighetsgrad och vilken funktionsnedsättning

21 Kan vara svårtolkat Liknar ADHD Ångestsjukdom Stressreaktioner tex PTSD Eller flera tillstånd samtidigt Ka vara tecken på kroppslig sjukdom

22 Orsaker till depression

23 Miljöfaktorer Anknytningsproblem Separationer Omsorgssvikt Misshandel Sexuella övergrepp Annan omsorgssvikt Psykisk sjukdom hos förälder Familjedysfunktion Kritik, konflikter Mobbing Andra traumatiska händelser Fysisk sjukdom, handikapp Komplicerad identitetsprocess Relationsproblem i kamratgrupp Adoptivbarn Missbruk, livsstil

24 Biologiska aspekter Ärftlighet, genetiska riskmarkörer Drabbar somatiska funktioner, diagnoskriterier Effekt av biologiska metoder tex farmaka och ECT Neurokemiska teorier; förändringar i främst serotonin- men också noradrenalin- och dopaminsystem Störningar i funktionen i vissa neuronala nätverk

25 Ärftlighet Ärftlighet spelar roll Ung när man får sin första depression Allvarlig depression Återkommande depressioner Personlighetssil

26 Gen - miljö interaktion Gen 1a/risk Hög risk Symtom/diagnos Stress i barndomen Gen 1b/skydd Låg risk Symtom/diagnos

27 Hur vanligt är det?

28 Förskoleålder < 1% Ingen könsskillnad 6-11 år 1-2% Ingen könsskillnad Tonår c:a 5% Mer flickor

29 Ökning av subjektivt upplevd psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Självskattade problem ffa i åldern år, hos flickor Före 1980 Viss ökning av oro, nedstämdhet Efter 1980 Oro, nedstämdhet och sömnproblem ökar Värkproblem ökar Men ingen ökning sista åren

30 Under senare år rapporteras också ökad frekvens av självmordsförsök och självskadebeteende Ökning av psykiatrisk slutenvård för depression och ångest bland unga

31

32 Självmord (säkra och osäkra) per invånare för olika åldersgrupper i Sverige,

33

34 Självskadebeteende

35

36 upptagenhet med att skada sig själv fysiskt återkommande misslyckanden att motstå impulser att skada sig själv ökad upplevelse av inre spänning omedelbart före självskadan känsla av välbefinnande eller lättnad i direkt anslutning till självskadehandlingen handlingen är inte avsedd som ett självmordsförsök

37 Avgränsning Vanligtvis ingår inte de beteenden som hänger ihop med att man genom sin livsföring skadar sig själv t.ex. missbruk sexuellt beteende våldsamt, farofyllt beteende intoxikationer

38 Hur vanligt? Mycket varierande frekvensrapporter hos barn och ungdomar Hos c:a 5 % av tonåringar, men högre siffror finns 3/1 flickor/ pojkar

39 Ingen egen diagnos Förekommer ofta tillsammans med depression Men också vid andra psykiska besvär Traumahistoria kan finnas Ibland ses dock inga tecken på psykisk sjukdom

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg

Barn- och ungdomspsykiatrin. Fakta om. Adhd. Utredning och behandling. www.lg.se. En del av Landstinget Gävleborg Barn- och ungdomspsykiatrin Fakta om Adhd Utredning och behandling www.lg.se En del av Landstinget Gävleborg Allmänt Adhd är en förkortning av engelskans attention deficit/hyperactivity disorder, som brukar

Läs mer

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling

Riktlinjer till stöd. för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Riktlinjer till stöd för bedömning och behandling Skrifter från Barn- och Ungdomspsykiatrin nummer

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Rapporten är framtagen av Christina Spjut

Läs mer

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd

Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Division Barn- och Ungdomspsykiatri Regionalt vårdprogram för barn och ungdomar med ångest/ocd Foto: Colourbox Division Barn- och Ungdomspsykiatri Revideras senast december 2013 Beata Bäckström Petra

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd

Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd. Ett kunskapsstöd Stöd till barn, ungdomar och vuxna med adhd Ett kunskapsstöd Kompletterande kunskapsstöd Läkemedelsbehandling av adhd hos barn och vuxna. Stöd för beslut om behandling. Socialstyrelsen, 2014 Läkemedelsbehandling

Läs mer

Manlig depression 1/6

Manlig depression 1/6 Manlig depression 1/6 Depression är ett stigande folkhälsoproblem och en av de främsta orsakerna till sjukdomsbördan och dödligheten i nutidens Europa. Den ligger idag på andra plats efter hjärt- och kärlsjukdomarna.

Läs mer

Att Förebygga Självmord och Självmordsförsök hos Skolelever

Att Förebygga Självmord och Självmordsförsök hos Skolelever Att Förebygga Självmord och Självmordsförsök hos Skolelever På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA) etablerades den 1 januari 2009 i samband med att Stockholms

Läs mer

Vad är ADHD? Definitioner

Vad är ADHD? Definitioner 2011-12-05 Vad är ADHD? Alla kan vi ibland ha svårt att sitta still, att fokusera vår uppmärksamhet och att kontrollera våra impulser, i synnerhet om vi är stressade eller trötta. För en del barn, ungdomar

Läs mer

Vad vet vi om flickor som skär sig?

Vad vet vi om flickor som skär sig? Vad vet vi om flickor som skär sig? Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär att det bygger på vetenskap och/eller beprövad erfarenhet.

Läs mer

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig!

Studie från bris 2012. Barns egna ord om sin psykiska ohälsa. Se hela mig! Studie från bris 2012 Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Se hela mig! Studie från bris 2012 Se hela mig! Barns egna ord om sin psykiska ohälsa Innehåll Förord 5 Sammanfattning 6 Bakgrund 8 BRIS 8 Psykisk

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta

Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Hur psykologi kan hjälpa vid långvarig smärta Ida Flink, Sofia Bergbom & Steven J. Linton Är du en av de personer som lider av smärta i rygg, axlar eller nacke? Ryggsmärta är mycket vanligt men också mycket

Läs mer

Information till personal. om barnet som anhörig och patient

Information till personal. om barnet som anhörig och patient Information till personal om barnet som anhörig och patient 2 Innehållsförteckning 1. Viktiga frågor att beakta vid framtagande av handlingsplan och rutiner...5 Vad behöver barnet som anhörig och patient?...5

Läs mer

Tiden läker inte alla sår. Information om barn som upplevt våld

Tiden läker inte alla sår. Information om barn som upplevt våld Tiden läker inte alla sår Information om barn som upplevt våld Barn och våld inom familjen Med våld i par- och närrelationer avses i vid bemärkelse våld som någon använder inom familjen eller i andra släkt-

Läs mer

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA INSATSER FÖR BARN MED AGGRESSIONSPROBLEM

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA INSATSER FÖR BARN MED AGGRESSIONSPROBLEM Barn och ungdomspsykiatriska verksamheten* BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRISKA INSATSER FÖR BARN MED AGGRESSIONSPROBLEM En brukarundersökning avseende bråkiga barn och unga Sverker Arver* och Kjell Ellert* 2001

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008

Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen #1/2008 Kan man bli sjuk av ord? Det osynliga våldet mot själen 2008 En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 #1/2008 BRIS Kanslier Riksförbundet BRIS Karlavägen

Läs mer

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP?

Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Vad berättar barn om sina kontakter med BUP? Kvalitativ analys av barnkontakter från 2006 INNEHÅLL Sammanfattning. 3 Inledning 4 Metod 4 Resultat. 5 Må dåligt och vara utsatt.. 5 Rädsla för att föräldrarna

Läs mer

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning

Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Inledning 1 Barn som far illa. Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? Jessica Pettersson Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad innebär det? Syftet med denna studie var att

Läs mer

Post Traumatisk Stress

Post Traumatisk Stress Post Traumatisk Stress En Självhjälpsguide Sammanställd av Agneta Morelli för Invandrarcentrum, GFTE, Gävle Kommun 2008-04-17 Vad är en traumatisk händelse? En traumatisk händelse är något utöver en vardaglig

Läs mer

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete

Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete Måste barn och unga bli sjuka för att få vård? - allvarliga hälsoproblem men gott om goda exempel på förebyggande arbete av Rebecka Edgren Aldén och Ulrika Westerlund 2004-07-07 Innehåll Förord... 3 Kunskapen

Läs mer

Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013

Psykisk ohälsa bland unga. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Psykisk ohälsa bland unga Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris,

Läs mer

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län

Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar. Program för Landstinget i Uppsala län Psykisk ohälsa hos barn och ungdomar Program för Landstinget i Uppsala län Antaget av landstingsfullmäktige den 11 februari 2002 Förord Landstinget påbörjade år 2001 ett arbete för att ta fram program

Läs mer

LIVSKVALITET HOS VUXNA MED BIPOLÄR SJUKDOM - En litteraturöversikt. QUALITY OF LIFE IN ADULTS WITH BIPOLAR DISORDER - An overview

LIVSKVALITET HOS VUXNA MED BIPOLÄR SJUKDOM - En litteraturöversikt. QUALITY OF LIFE IN ADULTS WITH BIPOLAR DISORDER - An overview LIVSKVALITET HOS VUXNA MED BIPOLÄR SJUKDOM - En litteraturöversikt QUALITY OF LIFE IN ADULTS WITH BIPOLAR DISORDER - An overview Examinationsdatum: 2012-01-31 Sjuksköterskeprogrammet 180 högskolepoäng

Läs mer

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa

När livet känns fel. Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa När livet känns fel Ungas upplevelser kring psykisk ohälsa Förord Detta är redovisningen av vårt uppdrag att kartlägga hur unga med självupplevd

Läs mer

Bipolär sjukdom hos barn och tonåringar en diagnos under debatt

Bipolär sjukdom hos barn och tonåringar en diagnos under debatt Gunilla Olsson, dr med sci, leg läkare, specialist i barn- och ungdomspsykiatri, institutionen för neurovetenskap, barn- och ungdomspsykiatri, Uppsala universitet; överläkare, barn- och ungdomspsykiatriska

Läs mer

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör?

Vill du veta mer om psykisk ohälsa och vad RSMH gör? Om du är missnöjd Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och verksamheter som tar emot uppdrag från hälso- och sjukvården har psykiatrin en skyldighet att ge god vård. Om man är missnöjd med vården och

Läs mer

Suicidnära patienter kliniska riktlinjer för utredning och vård

Suicidnära patienter kliniska riktlinjer för utredning och vård Suicidnära patienter kliniska riktlinjer för utredning och vård Ellinor Salander Renberg Charlotta Sunnqvist Åsa Westrin Margda Wærn Jussi Jokinen Bo Runeson, ordförande Svenska Psykiatriska Föreningen

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

Tonåringars upplevelser av att leva med ett syskon som har ADHD

Tonåringars upplevelser av att leva med ett syskon som har ADHD Insitutionen för psykologi Psykoterapeutprogrammet Tonåringars upplevelser av att leva med ett syskon som har ADHD Petra Larsson Psykoterapeutexamensuppsats VT 2012 Handledare: Eva Brodin Tack! Jag vill

Läs mer