Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2014 Föräldrar i Lerums Kommun, FILK Presenterat vid årsmötet 27 april 2015, Tingshuset i Lerum Sammanfattning Under 2014 har FILKs huvudsakliga arbete handlat om dialog och debatt inför valet med valdebatten den 25 augusti på Dergårdsteatern som huvudattraktion. Vi genomförde också en föreläsning, den fd rektorn på Lerums gymnasium Lars-Åke Rosenqvist och ett påföljande samtal med flera från Lerumspolitiken närvarande. Och vi har som vi brukar också publicerat en del insändare i Lerums tidning. Mer om det nedan. FILK har under 2014 fortsatt samtala med kommunen om idén med ett sk Skolforum, en bred arena för utveckling av skolan där många intressenter kan vara med. Trägen vinner hoppas vi! Med vänlig hälsning Styrelsen för FILK Ludvig Sandberg, ordf Lena Järlo, v ordf Malin Aarsrud, sekr Mikael Eriksson, kassör Marcus Bjäreland Patrik Pettersson Anders Johansson 1

2 1. Vår verksamhet Under 2014 har fokus legat på valet och arrangemanget av valdebatten på Dergårdsteatern då lite drygt 200 personer deltog. Samtliga partier i fullmäktige var representerade på debatten som leddes av skoldebattören och forskaren Per Kornhall. Därutöver har dialog med politiken, tjänstemän, föräldrar fortsatt. 2. FILK-evenemang under april höll vi årsmöte i Tingshuset. Vi avtackade Annika Nordquist, Torbjörn Manninger och Joachim Floberg för deras arbete i styrelsen. Som nya styrelseledamöter valdes Patrik Pettersson och Anders Johansson. Vi genomförde i samband med årsmötet ett seminarium med fd rektorn Lars-Åke Rosenqvist som varit rektor för Lerums gymnasium i tio år och aktiv som lärare i över trettio. Han gav sin syn på läget i den svenska skolan i allmänhet och skolan i Lerum i synnerhet. Därpå samtal. 25 augusti hölls en stor valdebatt på Dergårdsteatern med samtliga partier representerade. Debatten leddes av skoldebattören Per Kornhall. 3. Styrelsemöten Styrelsen har hållit fyra reguljära styrelsemöten, 7:e januari, 14: maj, 18: augusti, 17:e november. 4. Nyhetsbrev och medlemsinfo FILK har under 2014 skickat fyra nyhetsbrev till medlemmar och andra intresserade; 25/3, 2/4, 20/4, 13/8. Därutöver har föreningen skickat ut årsmöteshandlingar inför årsmötet i april. Föreningen fick västar i företagsgåva med föreningens logga i tryck som användes bland annat vid samlingsdagar vid ett antal skolor framförallt våren 2014, då nya medlemmar värvades. Föreningen har drygt 100 betalande medlemmar, föreningens facebookgrupp har 267 följare och facebooksidan har

3 5. Media Artiklar om skolan i Lerum i Lerums tidning - 25/4 Skärp er FILK och nyansera bilden av skolan! Debattartikel från förälder som inte är medlem och anser att FILK svartmålar skolan i Lerum. - 30/4 Måste samarbeta för att förbättra skolan Om skolan ska förbättras i Lerum måste politiker, rektorer och föräldrar hjälpas åt. Det tycker föreningen FILK, tidigare rektorn Lars-Åke Rosenqvist och Folkpartisten Lill Jansson. - 30/4 Så enkelt och så svårt Gensvar på FILKS insändare i förra LT: Lärarna måste få rätt förutsättningar för att kunna orka vara de toppkrafter alla efterlyser. Så enkelt är det. Och så svårt är det. Petra Roman - 18/8 Skolan först! Skolfrågan har gång på gång pekats ut som väljarnas viktigaste valfråga. Och det som väljarna tycker är viktigt vill politikerna prata om. Lärarförbundet Lerum - 27/8 Stök och oro i skolan en ödesfråga Det står utom tvivel att lärarna är avgörande för att lyfta svensk skola. Forskningen är tydlig med att den enskilt mest effektiva åtgärden för att förbättra elevers kunskapsresultat är tid mellan elever och lärare. Tomas Tobé och Ulf Utgård (M) - 3/9 Skolan en av huvudfrågorna Skolan är en av huvudfrågorna i årets val för alla partier. Samtliga partier säger sig vilja satsa på skolan. Vad skiljer då partierna åt undrar många? Svante Karlsson - 4/12 Stora satsningar på skolan Det blir stora satsningar på skolan, men också ökat stöd till föreningar. Fler bostäder, ett kulturhus och utbyggnaden av Västra stambanan är andra prioriterade områden, säger den nya politiska majoriteten. Egna insändare och debattartiklar i Lerums tidning - 16/4 I svallvågorna av PISA - 10/9 Fler lärare och mer resurser - 17/9, LT, Lärarna gör fantastiska jobb FILK:s styrelse i april

4 Bilaga: Skolforum Processbeskrivning Första gången FILK föreslog Skolforum var februari 2011 då för alliansens presidium. Då fick vi starkt positiv respons. Frågan hanterades av Anna-Lena Holberg och skulle utredas av sektor lärande. Resultatet av det blev några möten där Sektor lärande presenterade kvalitetsuppföljning, men ingen dialog i den form som förslaget om Skolforum innebär. FILK lyfte därför frågan igen. Senast var det kommunstyrelsens presidium som hösten 2013 lovade att utvecklingssekreterarna vid infrasupport inom kommunen skulle få i uppdrag att ta fram ett förslag. Men när Henrik Ripa tog över efter Anna-Lena Holberg så beskrevs frågan som ny igen av Dennis Jeryd (S) som var med på mötet med presidiet hösten Under 2014 har samtalet fortsatt och efter valet och den nya majoriteten (S, MP, Fp, C) indikerade ganska tidigt att det fanns intresse för att få igång etableringen av ett nytt dialogforum. Skolforum i Lerum ökad dialog och samverkan på väg mot en skola i toppklass FILK föreslår ett nytt forum för skolfrågor i Lerums kommun. Förslaget utgår från att dialog och samverkan över gränserna är en framgångsfaktor i all utveckling samt från det stora intresse som just skolfrågorna har fått bland medborgarna i kommunen. Öppenhet och medborgardialog Förslaget är väl i linje med den ökade öppenhet som medborgarna önskar och i den tanke om medborgardialog som politiker ger uttryck för. Dialog på vägen mot en bättre skola Ett nytt skolforum kan ses som en arena för förankring, dialog, inhämtande av synpunkter och diskussion kring vägen fram mot en skola i toppklass, något som flera viktiga aktörer uttryckt som ett önskat läge i framtiden. Alla grupper med intresse för skolan bjuds in att delta; politiker, tjänstemän, föräldrar, pedagoger och representanter för övrig skolpersonal och elever. Gemensamma mål en framgångsfaktor För att verkligen skapa en varaktig förändring tror vi på att sätta gemensamma mål, som alla kan sluta upp kring. En tanke är därför att utifrån begreppet skola i toppklass enas om ett par, tydliga och mätbara mål, som vi alla utifrån våra förutsättningar och arenor kan driva. Då och då möts vi i det gemensamma skolforumet för den så viktiga dialogen och för att säkerställa att vi är på rätt väg. 4

5 Vi föreslår alltså att Lerums Kommun inrättar ett skolforum, där beredningen för skola och utbildning/sektor lärande står som samordnare och värd, och där ett första möte planeras inom kort för att dra upp riktlinjerna för detta forum samt tankar kring identifiering av nuläget och ett framtida önskat läge kallat skola i toppklass. En viktig diskussionspunkt vid detta första tillfälle blir vilka rankingmodeller som målen bör ta hänsyn till och styra efter. 5

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Vi har under 2014 tagit viktiga steg för att komma närmare våra medlemmar, för att påverka allmänheten, och för att förändra förutsättningarna för Sveriges lärarstudenter. Vi

Läs mer

Kommundelsträff i Sjövik

Kommundelsträff i Sjövik LERUM400, v 1.0, 2007-04-18 MINNESANTECKNINGAR 1 (9) Infrasupport Juridiska enheten Gunnar Andermo Kommunsekreterare 0302-521950 Kommundelsträff i Sjövik Lokal: Sjövikslokalen Tid: 26 november 2008, kl.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar,

Nyhetsbrev maj 2015. Bästa Brismedlemmar, Nyhetsbrev maj 2015 Bästa Brismedlemmar, Först och främst tack för att just du är medlem. Via ditt medlemskap har vi möjlighet att hänga med i barnens behov och utveckla verksamheten. Fler får en större

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Framtidens skola. 6 april 2009

Framtidens skola. 6 april 2009 Yttrande till kommunstyrelsens utbildnings och arbetsmarknadsutskott i Sigtuna kommun Ärende 5 Detaljbudget 2009 (KS/2009:222 042) Framtidens skola 6 april 2009 Vår idé för Arlandagymnasiet utgår från

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Anna Nerelius 2013-11-28 Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Ett gott liv var dag

Ett gott liv var dag Ingegerd Eriksson Projektledare SLUTRAPPORT 2015-06-18 Ett gott liv var dag Vård- och omsorgsprojektet 2 Innehåll 1. Sammanfattning 3 2. Inledning 4 3. Resultatredovisning 5 4. Utvärdering av arbetet 7

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

11 tankar om medborgardialog i styrning

11 tankar om medborgardialog i styrning 2 11 tankar om medborgardialog i styrning Delaktighet Systematik Tydliggör roller Medborgardialog Meningsfull dialog Vinster Viktiga delar Lyssna på alla Frågor för dialog Skilj på perspektiv Risker 11

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011

Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Dokumentation Trygghetsdagen i Vårby gård 2 nov 2011 Nedan följer en sammanställning av dokumentation från Trygghetsdagen i Vårby gård den 2 november. Eftersom tre parallella seminarier/gruppdiskussioner

Läs mer

LÄRARFACKLIGT. Enklare lärarvardag med våra webbverktyg

LÄRARFACKLIGT. Enklare lärarvardag med våra webbverktyg lararforbundet.se/lararschemat arbetstid har jobbat. En medlemsförmån från Lärarförbundet Du kan skriva, ta en bild eller spela in ett ljudklipp och koppla till en anteckning eller en lektion. LÄRARFACKLIGT

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Satsning på kommunal mobilisering

Satsning på kommunal mobilisering Satsning på kommunal mobilisering Inom Nationella tobaksuppdraget fick länsstyrelserna möjlighet att under 2010 anställa en resursperson för kommunalt tobaksförebyggande arbete. Totalt var det 17 av 21

Läs mer

Faktablad. Vad är Medborgarbudget (participatory budgeting)? 5 Medborgarbudget januari 2009. projektet medborgardialog

Faktablad. Vad är Medborgarbudget (participatory budgeting)? 5 Medborgarbudget januari 2009. projektet medborgardialog Faktablad projektet medborgardialog 5 Medborgarbudget januari 2009 Vad är Medborgarbudget (participatory budgeting)? Medborgarbudget är ett samlingsbegrepp för metoder som används för att involvera medborgare

Läs mer

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3 SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län

Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län Professor Olle Lundin Fibyvägen 20 740 20 Vänge Till Landstingsrevisionen Jönköpings läns landsting Utvärdering av revisionen i landstinget i Jönköpings län 1 Inledning Jag har av revisionen i landstinget

Läs mer

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I

Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I 1 Utdrag från rapport från utbildningsutskottet 2012/13:RFR10 Hur kan ny kunskap komma till bättre användning i skolan, Del I Sammanfattning 1 Genom forskning får vi hela tiden ny kunskap som kan vara

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande

LIKA OLIKA SOM LIKA. om former för lokalt ungdomsinflytande LIKA OLIKA SOM LIKA om former för lokalt ungdomsinflytande U N G D O M S S T Y R E L S E N S S K R I F T E R 2 0 0 9: 4 Lika olika som lika - om former för lokalt ungdomsinflytande Förord Under 2008

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal

Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Strategi för lägre lånekostnad och därmed ökat medlemsantal Stämman 2012 beslutade att ge styrelsen i uppdrag att ta fram pedagogiskt och enkelt informationsmaterial med syfte att jämföra JAK-bankens och

Läs mer