Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 27 nummer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 27 nummer 1 2006"

Transkript

1 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 27 nummer

2 Svenska mykologer - Lars Romell JAN NILSSON Lars Romell föddes den 4 december 1854 i Kumla och dog den 13 juli 1927 i Stockholm. Han betraktas som en av de främsta svenska amatörmykologerna och har lämnat många värdefulla bidrag efter sig, bl. a. ett privat herbarium med över kollekter som efter visst köpslående hamnade vid Riksmuséet. Dessutom köpte han den italienske mykologen Bresadolas samlingar då denne kommit på ekonomiskt obestånd. Även denna samling kom att hamna vid Riksmuséet. Romell hade planer på att bli präst eller missionär. Men en vacklande tro och ett brinnande intresse för växter gjorde att han började studera naturvetenskap. Av ekonomiska skäl tvingades han göra avbrott i studierna och istället arbeta som lärare. Han lämnade snart lärarbanan och började arbeta vid sin hustrus patentbyrå. Han behöll dock sitt stora intresse för svamp vilket senare medförde en deltidsanställning vid Riksmuséet med uppgift att ordna dess svampsamlingar. Romell var en stor insamlare av svamp och särskilt väl dokumenterade han svampfloran i Stockholmstrakten och Lappland. Romell var ständigt verksam och levde ett asketiskt liv. Han var mycket sparsam och försökte återanvända det mesta. Att äta såg han som en nödvändighet för att kunna arbeta. Hans dygn var indelat i arbete under dagen och svampforskning på kvällar och nätter, med avbrott för enkla måltider, middagen först framåt midnatt. Källa: Svenskt Biografiskt Lexikon, 1998: Redaktion Redaktör och ansvarig utgivare Mikael Jeppson Lilla Håjumsgatan 4, TROLLHÄTTAN Hjalmar Croneborg Mattsarve Gammelgarn LJUGARN Svensk Mykologisk Tidskrift inkluderar tidigare: Jan Nilsson Smultronvägen TANUMSHEDE Omslagsbild Lars Romell. Foto Bergianska stiftelsen, Stockholm

3 I detta nummer nr ORDFÖRANDE OCH REDAKTÖR HAR ORDET 2 Kerstin Bergelin, Mikael Jeppson ÅRSMÖTE 3 Kallelse till årsmöte Årsmöteshelg med föreläsningar 6 Fototävling RES MED SMF 7 Inbjudan till Island ÅRSMÖTE 8 Bokauktion Geoglossum atropurpureum (purpurbrun jordtunga), Bohuslän, Tanum, Otterö skalbank, SMF:s CD Svenska svampar, 2002:1. En svavelosande varm källa på sydvästra Island. Följ med SMF till Island. Läs mer på sidan 7. Foto M. Jeppson. SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 27:1 (2006) 1

4 ORDFÖRANDE OCH REDAKTÖR HAR ORDET Ja, det är helt riktigt! Dessa två nummer skickas ut tillsammans. Styrelse och redaktion har återigen granskat de ekonomiska förutsättningarna för produktion och utgivning av SMT för att hitta lägsta kostnader men också för att kunna erbjuda ett så överskådligt material som möjligt i de olika numren under året. Från och med 2006 kommer första numret för året att innehålla allt material som är underlag för årsmötet. Nummer 2 och 3 blir fylliga och innehållsrika nummer med art- och släktpresentationer, bestämningsnycklar, nytt och gammalt inom mykologin, ekologi och biotoper. I dessa nummer blir det stort utrymme för bildmaterial och redaktionen välkomnar alla typer av bidrag, korta eller tyngre, kåserande eller fackbetonade. Nummer 4 kommer att innehålla ett referat från det gångna årets mykologivecka och en inbjudan till följande års mykologivecka med en presentation av värdlandskapet. tillgängligt för lån till alla medlemmar. I början av 2006 planerar vi att kunna presentera en förteckning på vår hemsida. Alla medlemmar inbjudes till årsmötet i Stockholm i mars, där vi ser fram emot att få lyssna på en serie föreläsningar av kunniga och inspirerande mykologer. I samband med årsmöteshelgen blir det också en sedvanlig bokauktion. En stor del av den litteratur som kommer att ropas ut härrör från Mats Elfströms boksamling. För detta villl vi redan nu ta tillfället i akt att rikta ett varmt tack till familjen Elfström Vi vill också tacka alla medlemmar för det gångna året och tillönska ett riktigt gott svampår 2006! Ett steg framåt för SMF har erbjudandet att vår förening fått en officiell adress vid Botaniska Institutionen vid Göteborgs universitet inneburit. Vi kommer nu att kunna samla alla utbytestidskrifter liksom den litteratur och det material som SMF äger och därmed också göra detta Kesrtin Bergelin ordförande Mikael Jeppson redaktör SMF har ny officiell adress: Sveriges Mykologiska Förening Botaniska Institutionen Göteborgs Universitet Box Göteborg 2 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 27:1 (2006)

5 Svensk Mykologisk Tidskrift 27 (1): 3, 2006 ÅRSMÖTE Kallelse till årsmöte 2006 Sveriges Mykologiska Förenings medlemmar kallas till årsmöte lördagen den 11 mars 2006 kl Studiefrämjandet, Eastmansvägen 8, Stockholm. Ärenden enligt föreningens stadgar: 1. Mötets öppnande. Adjungering av gäster. 2. Val av mötesordförande och mötessekreterare. 3. Fastställande av dagordning. 4. Val av 2 justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet. 5. Angående mötets behöriga utlysande. 6. Styrelsens verksamhetsberättelse. 7. Revisorernas berättelse. 8. Ansvarsfrihet för styrelsen. 10. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen. 11. Val av styrelseordförande för kommande verksamhetsår. 12. Val av styrelseledamöter för kommande verksamhetsår. 13. Val av två revisorer jämte två suppleanter för dessa för samma tid. 14. Val av valberedning för samma tid. 15. Val av redaktion för Svensk Mykologisk Tidskrift för samma tid. 16. Fastställande av årsavgift för år Ärenden som skriftligen anmälts till styrelsens ordförande och kommit denne tillhanda senast den 11 januari Diskussionspunkter som anmälts till mötesordföranden under föredragningslistans punkt Presentation av mykologiveckan Övriga ärenden. 21. Mötets avslutande. Ärenden enligt föredragningslistans punkt 17 sändes skriftligen till Kerstin Bergelin, Bovetevägen 10, Viken eller per till SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 27:1 (2006) 3

6 ÅRSMÖTE Svensk Mykologisk Tidskrift 27 (1): Årsmöteshelg med föreläsningar Plats Studiefrämjandet, Eastmansvägen 8, Stockholm (http://www.sfr.se/stockholm/1_hitta.stm) Anmälan Anmälningsavgift 300:-. Beloppet sätts in på SMF:s postgirokonto i samband med anmälan, senast den 27 februari Middagen på lördag kväll serveras till självkostnadspris och betalas på plats. Ange vid anmälan om du önskar delta i middagen och om du önskar specialkost. Fika bjuder SMF på. Program Lördag den 11 mars Seppo Huthinen, Turku universitet "Serpula lacrymans - social mycology indeed!" Eftermiddagsfika Tommy Knutsson, ledamot av Rödlistekommittén för svampar "Öland ett Mecka för kontinentala svampar" Åke Strid, Naturhistoriska riksmuseet "Lars Romell, vår mest kände amatörmykolog" Middag (självkostnadspris) Årsmöte. Se särskild kallelse Flemming Rune, Skov & Landskab "Grönland och grönländska svampar" Auktion på äldre och yngre svamplitteratur och kuriosa. 4 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 27:1 (2006)

7 ÅRSMÖTE Söndag den 12 mars Förmiddagsfika Jan Nilsson Hallucinogena svampar - en historisk tillbakablick Pelle Holmberg "Svamp är mat för kor, herrskapsfolk och stockholmare" - om stockholmarnas långa svampätartradition och något om de många svampboksförfattarna från huvudstaden Avslutning Upplysningar: Kerstin Bergelin, tel , e-post: Varmt välkomna till ett spännande veckoslut önskar styrelsen! SMF:s ständige auktionsförrättare Arne Ryberg. Se honom uppträda på lördagen kl Foto Jan Nilsson. SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 27:1 (2006) 5

8 ÅRSMÖTE Fototävling Svensk Mykologisk Tidskrift 27 (1): I samband med årsmöteshelgen inbjuder vi alla medlemmar att skicka in tävlingsbidrag till vår fototävling. Anvisningar Motivet på alla bilder, vilka tävlar i en klass, måste ha mykologisk anknytning. Både foton och scannade bilder, max. 3 bilder/deltagare, är välkomna. Bilden ska vara monterad på max. A4-kartong, inklusive eventuell passepartout. Namn och adress anges på baksidan av bilden. Om du inte kan närvara vid årsmöteshelgen och lämna bilderna senast lördag den 11/3 kl går det bra att skicka bilden/bilderna till: Jan-Åke Lönqvist Frödingvägen Olofström Jan-Åke måste ha bilderna senast den 1 mars. Efter avslutad tävling kan bilderna hämtas eller skickas åter (om frimärken för returporto bifogas). Regler för att delta i tävlingen Bilderna skall vara opublicerade. Bilderna får användas av SMF efter avslutad tävling. Medlemmar i styrelse och redaktion får inte deltaga. Fotograf okänd. Objekt okänt, eller... Tre vinnare utses genom sluten omröstning av helgens deltagare och resultatet tillkännages på söndagen kl Vinnarna får pris med mykologisk anknytning och bilderna publiceras i kommande nummer av Svensk Mykologisk Tidskrift. Försäljning Under årsmöteshelgen säljer vi nyutkommen svamplitteratur, täck- och objektglas och kemikalier, vilka annars kan vara svåra att få tag i. Om det är någon särskild litteratur du önskar köpa, ta kontakt med Arne Ryberg ( , Se förteckning på SMF: s hemsida 6 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 27:1 (2006)

9 Svensk Mykologisk Tidskrift 27 (1): Island - land av is och eld RES MED SMF Resa med SMF under hösten 2006 Sveriges Mykologiska Förening inbjuder sina medlemmar till en resa till Island under en tidig höstvecka Vi flyger på egen hand till Reykjavík för att sedan åka vidare med gemensam buss till Flúðir i landskapet Hrunamannahreppur på sydvästra Island. Vår värd på Island är Guðríður Gyða Eyjólfsdóttir på Icelandic Institute of Natural History i Akureyri. Gyða har ingående kännedom om Islands naturförhållanden och kommer att guida oss till både intressanta svamplokaler och naturfenomen som Gullfoss och Geysir. Tid Lördag den 29/7 - lördag den 5/ Plats Vi har bokat in oss på pensionat Syðra Langholt i Flúðir på sydvästra Island, ca 100 km öster om Reykjavik. Program Vi är i fält hela dagarna och åker tillsammans i bussen till de utvalda lokalerna, vilka rör sig från ursprungliga björkskogar, planterade barrskogar, betesmarker, våtområden till hedar och sandiga områden längs havet och floderna. På kvällen arbetar vi tillsammans i en arbetslokal med mikroskop och bestämningslitteratur för att sedan kunna erbjuda Icelandic Institute of Natural History en samlad fyndlista. Kostnad Vår värd, Gyða Eyjólfsdóttir, har lyckats att ordna inkvartering för vår fältverksamhet till ett för isländska mått rimligt pris. Preliminär kostnad för logi i dubbelrum och helpension för hela veckan, arbetslokal och hyra för bussen är beräknad till SEK. Det finns ett mindre antal enkelrum som man kan få mot tillägg. Till detta kommer kostnader för resa till och från Reykjavik, vilken varje deltagare ordnar på egen hand. Anmälan sker genom att senast den 1 mars 2006 skicka in anmälningsavgiften SEK på föreningens postgirokonto Vi vill påpeka att deltagarantalet är begränsat och som anmälningsdatum gäller datum för inbetalning av anmälningsavgiften. Vår resa till Ungern 2004 blev övertecknad och vi var tvungna att säga nej till de medlemmar som anmälde sig sist. Upplysningar Kerstin Bergelin, tel E-post: SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 27:1 (2006) 7

10 ÅRSMÖTE Svensk Mykologisk Tidskrift 27 (1): Bokauktion Som avslutning på lördagen under årsmöteshelgen anordnar vi vår traditionella auktion på äldre och yngre svamplitteratur och också en del kuriosa. En stor del av de böcker som erbjuds kommer från Mats Elfströms samling av svampböcker, enligt önskemål från Mats anhöriga. Böckerna kommer på detta sätt att spridas bland SMF:s medlemmar och intäkterna kommer SMF tillgodo att användas på bästa sätt. Det finns möjlighet att lämna in anbud. Tag kontakt med Arne Ryberg, tel , e-post: eller Kerstin Bergelin, tel , e-post: Observera att nedanstående lista kan ändras och uppdateras. Den aktuella boklistan finns alltid tillgänglig på SMF:s hemsida, Regler Lägsta bud 20 kronor. Buden höjs därefter med 10 kronor upp till 100 kronor, med 20 kronor upp till 300 kronor därefter med 50 kronor per bud. AUKTIONSLISTA Nr Författare Titel År Utropspris 1 Kajan, E. Pilzkunde Lexikon Schmid, H. Ascomyceten im Bild Krieglsteiner, G. Die Grosspilze, band Ricken, A. Die Blätterpilze Cetto, B. Der Grosse Pilzfürer, band Jahn, H. Pilze die an Holz wachsen Ludwig, E. Pilzkompendium, band 1, bilddel Ludwig, E. Pilzkompendium, band 1, textdel Berger, K. Mykologisches Wörterbuch in 8 sprachen Dähnke, R. M. & 700 Pilze in Farbfotos 1979 Dähnke. S. M. 11 Moser, M. & Peintner, U. Farbatlas der Basidiomycetes Stangl, J. Die Gattung Inocybe in Bayern Lannoy, G. & Estades, A. Monographie des Leccinum d'europe Fries, E. Systema Mycologicum, tre delar Marchand, A. Champignons du nord et du midi, del Moreau Larousse des champignons Sarnari, M. Russula in Europa Candusso. M. Hygrophorus Basso, M. T. Lactarius Noordeloos, M. E. Entoloma Noordeloos, M. E. & A Monograph of Marasmius, Collybia and 1997 Antonín, V. related genera in Europe 22 Riva, A. Tricholoma Lange, J. E. Flora Agaricina Danica, band 1 och Kühner, R. & Flore analytique des champignons superieurs 1974 Romagnesi, H. 8 SVENSK MYKOLOGISK TIDSKRIFT 27:1 (2006)

11 25 Boertmann, D. The genus Hygrocybe Ryvarden, L. & European Polypores del Gilbertson, R. L. 27 Waveren, K. von The Dutch, French and Brittish species 1985 of Psathyrella 28 Ainsworth, G. C. Introduction to the history of Mycology Martin, G. W. & The Myxomycetes 1969 Alexopoulos, C. J. 30 Smith, A. H. North American species of Mycena Smith, A. H. & Singer, R. A monograph of the genus Galerina Ott, J., Bigwood, J., Wasson, Teonanácatl. Hallucinogenic mushrooms of 1978 R. G. m. fl. North America 33 Ellis, M. B. & Ellis, J. P. Microfungi on Miscellaneous Substrates Ellis, M. B. & Ellis, J. P. Microfungi on Land Plants Heilmann-Clausen, J. m.fl. The genus Lactarius Kuhner, R. Le Genre Mycena Kuhner, R. Le Genre Galera Gjærum, H. Nordens Rustsopper Petersen, J. H. & Danske storsvampe 1990 Vesterholt, J. 40 Petersen, J. H. Svamperiget Larsson, K.-H. Rödlistade svampar i Sverige, Artfakta Strid, Å. A Catalouge of Fungus Plates Painted under the Supervision of Elias Fries Bon, M. Svampar en fälthandbok Brandrud, T. E. m. fl. Cortinarius Flora Photografica del Nordic Macromycetes vol Flora Agaricina Neerlandica, band Die Pilzflora Nordwestoberfrankens, Jahrgang Beihäfte zur Zeitschrift für Mykologie 1976, , , Beitrage zur Kenntnis der Pilze Mitteleuropas del 11, 111, V Jahre Arbeitsgemeinschaft Mykologie Ostwürtemberg Jahre Arbeitsgemeinschaft Mykologie Ostwürtemberg Taschenlexikon der Farben Bülow, W. Bülows lilla svampbok Neuner, A. Svampar Cortin, B. Svampplockarens handbok Lange, M. Systematisk Botanik Nr. 1 Svampe Suber, N. I svampskogen Ursing, B. Svenska växter i text och bild. Kryptogamer Andersson, O. Lömskt och läckert Eriksson, O. E. The non-lichenized pyrenomycetes of Sweden Cortin, B. Goda matsvampar Cortin, B. Svampar i färg Stelin, H. Aftonbladets svampbok ICA:s svampbok Persson, O. Matsvampar i färg Frölens svampbok Persson, O. Våra ätliga svampar Almroth, U. Svampboken ICA-förlaget Svampar till husbehov 70 Svampplanscher till Lindblads svampbok

12 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 27 nummer INNEHÅLL Bergelin, Kerstin & Jeppson, Mikael: Orförande och redaktör har ordet Bokauktion Fototävling Inbjudan till Island Kallelse till årsmöte Årsmöteshelg med föreläsningar Haukadalur, Island. Kanske en exkursionslokal under SMF:s resa Läs mer på sid 7. Foto M. Jeppson. Svensk Mykologisk Tidskrift Tidskriften publicerar originalartiklar med svampanknytning och med svenskt och nordeuropeiskt intresse. Tidskriften ägs av Sveriges Mykologiska Förening. Instruktioner till författare finns på SMF:s hemsida Tidningen erhålls genom medlemskap i SMF. Tryck: Affärs-Tryckeriet, Västerås december 2005 Repro: Affärs-Tryckeriet, Västerås Omslag: Silverblade silk 250 Inlaga: Silverblade silk 100

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 34 nummer 1 2013

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 34 nummer 1 2013 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 34 nummer 1 2013 Svenska mykologer - Nils Suber ÅKE STRID Nils Suber (1890 1985) Nils Suber var under många decennier som en institution för många svampintresserade. Genom

Läs mer

Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år

Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år Svensk Mykologisk Tidskrift 30 (2): 57-91, 2009 Med Sveriges Mykologiska Förening under 30 år Medlemsskrifterna berättar SMF ÅKE STRID Hur det började Femsjö 1979 Sveriges Mykologiska Förening bildades

Läs mer

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 35 nummer 1 2014

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 35 nummer 1 2014 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 35 nummer 1 2014 Svenska mykologer - Karl Starbäck Jan Nilsson Karl Starbäck (1863 1931) Karl Starbäck föddes och växte upp i Norrköping. Under skoltiden visade han inga

Läs mer

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 36 nummer 1 2015

Svensk Mykologisk Tidskrift. Volym 36 nummer 1 2015 Svensk Mykologisk Tidskrift Volym 36 nummer 1 2015 Svenska mykologer - Tore Nathorst-Windahl Anders Bohlin Tore Nathorst-Windahl (1896 1972) Tore Nathorst-Windahl var född i Lund och härstammade från den

Läs mer

PUGGEHATTEN Skånes Mykologiska Förening

PUGGEHATTEN Skånes Mykologiska Förening 1 09 PUGGEHATTEN Skånes Mykologiska Förening verkar för en bättre kännedom om Skånes svampar ökade kunskaper om svamparnas betydelse i naturen en kartläggning av Skånes svampflora Medlemskap Medlem blir

Läs mer

SYSKONBANDET. Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet. Calle

SYSKONBANDET. Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet. Calle Nr 1, 2015 Årgång 107 SYSKONBANDET Medlemstidning för Kristna synskadades förening Syskonbandet Calle Kait Gun Anki Madeleine Jenny Dags att välja styrelsekandidater Boktips Syskon emellan Hälsningar från

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012

BLADET TRÄDGÅRDS. Medlemsblad för. Forshaga Hemträdgårds förening. www.forshagahemtradgard.se. Nr 1 2012 Medlemsblad för Nr 1 2012 TRÄDGÅRDS BLADET Redaktörer i detta nummer: Julia Lokka och Örjan Sandberg Redaktionen tar tacksamt emot bidrag till bladet, helst i digital form till: info@forshagahemtradgard.se

Läs mer

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015

Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Till FN-föreningar och FN-distrikt 9 januari 2015 Kallelse till Svenska FN-förbundets kongress 2015 Svenska FN-förbundets kongress kommer att äga rum i Göteborg den 13-14 juni 2015. Vi ser fram emot att

Läs mer

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte

ISSN: 1652-7054. Marfans Syndrom. och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07. Kallelse till årsmöte ISSN: 1652-7054 Marfans Syndrom och andra marfanliknande tillstånd Medlemsbulletin för Svenska Marfanföreningen 1/07 Kallelse till årsmöte Ledare Hej! Marfans syndrom krånglar till livet för oss periodvis.

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218.

Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Protokoll 1/2201. Protokoll fört vid konstituerande möte med ny styrelse i FRK västra 20010218. Närvarande: Tom Rölander, Eva Bergstedt, Maria Jansson, Kicki Olsson samt Martin Lövenfors. 1. Ordförande

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Kallelse till ÅRSMÖTE 2013

Kallelse till ÅRSMÖTE 2013 Från Kansliet INNEHÅLL: sid: Återkommande aktiviteter 3 Ordförandeord 3 Lån av rullstol 3 NHR-Strannegården 2013 4 Bussresa till Holland 5 Ostprovning 5 Studiebesök 5 Diagnosgrupperna 6 KonstArten 7 Café

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2009. Klubben införde SPELRÄTTER. på höstårsmötet!

Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2009. Klubben införde SPELRÄTTER. på höstårsmötet! Rätt oslätt Klubbtidning för medlemmar, sponsorer och intressenter i Söderslätts Golfklubb. Nr. 4. 2009 Sö erslätts Golfklubb Klubben införde SPELRÄTTER på höstårsmötet! Årsfakturan ligger i tidningen!

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 1 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening

Hässlöbladet. Information till medlemmar i F1 Kamratförening Nr 1-2015 Hässlöbladet Information till medlemmar i F1 Kamratförening För 70 år sedan fanns dessa Amerikanska Flygande Fästningar på F1 Västerås Årsmöte den 23 april 2015 kl 10:00 i Gula Villan. Se vidare

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle

Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle Protokoll från styrelsemöte lördag 1 december 2012 i kollektivhuset Blomstret, Gävle Närvarande: Nordström, Karin Yttergren-Sahli, Anne Demérus, Bystedt, Niklas Krantz, Ulrika Egerö, Eva Norrby, Urban

Läs mer

MRO-AKTUELLT (7/2013)

MRO-AKTUELLT (7/2013) Arbetsgruppen för MRO:s engagemang i Fedecrail. Undertecknad och Anders Ante Svensson har formerat en arbetsgrupp där vi just nu analyserar Fedecrails verksamhet och hur mycket avtryck organisationen har

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Frostabladet. Ordföraren har ordet

Frostabladet. Ordföraren har ordet FROSTA OK-ORIENTERARKLUBB I HÖRBY Frostabladet Ordföraren har ordet Så har vi klarat av ett årsmöte till. Åren går fort, när orienteringssäsongen i princip pågår hela året. Men det är inte fel att klubbmedlemmarna

Läs mer