Listan # 9. Förändrat UU. Är du anställningsbar? Forskarångest i serieform

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Listan # 9. Förändrat UU. Är du anställningsbar? Forskarångest i serieform"

Transkript

1 Uppsala studentkårs tidning. Grundad # 9 8/10 28/ / universitet styrs främst genom övertygande argument, inte genom befälslinjer och kadervälde. 20/ musiken man behöver när den där sambafesten tagit slut för att ingen orkar dansa längre. 21/ Vad ska alla de där författarna (vad de nu heter) från alla de där länderna (vilka de nu är) TRO om Sverige? Vilks är tillbaka i stan 06/NYHETER Jag blev ju inte klar senast. Det fanns inget bra skäl att tacka nej. Mobben får inte känna att den bestämmer. Så förklarar konstnären Lars Vilks sitt beslut att slutföra sin föreläsning om konstens gränser vid Uppsala universitet. Förändrat UU 10 11/NYHETER Uppsala universitet genomgår stora organisatoriska förändringar inför den nya självständigheten som ska börja gälla från och med 1 januari. Studiebevakarna på Uppsala studentkår försöker se till att denna självständighet inte riskerar att hota det så viktiga studentinflytandet vid universitetet, och har nyligen lämnat in sitt remissyttrande till kåren. Är du anställningsbar? 08 09/NYHETER Ergo har, i samarbete med studenttidningarna Gaudeamus i Stockholm och Lundagård i Lund, jämfört insatserna för anställningsbarhet på fyra utbildningar på de tre studieorterna. POSTTIDNING, Övre Slottsgatan 7, UPPSALA Forskarångest i serieform Listan När du ligger med någon ligger du också med alla som den personen legat med /REPORTAGE Något som kan vara bra att tänka på nästa gång du tvekar inför att använda den där kondomen. Antalet fall av klamydia har ökat dramatiskt och kan göra dig steril, men det är inte det enda obehag du kan drabbas av efter en natt på stan. Illustration: Hanna Strandberg 14 15/PORTRÄTT Det är en global misär inom alla discipliner. Folk känner sig mindre ensamma när de läser serierna och kan skratta en liten stund åt sitt eget elände, säger Jorge Cham, känd bland forskare världen över för sin tecknade serie PhD Comics. 04/DEBATT VAR INTE RÄDD FÖR KÅRPOLITIKEN«

2 Frihet att vara, att välja, att njuta Okunskap om sexualitet och sin kropp, ojämlikhet och hämmande normer hindrar idag många ungdomar och vuxna från ett liv med friheten att vara, välja och njuta. RFSU arbetar för att människor ska få kunskap och möjligheter att själva kunna välja och njuta av sin sexualitet, eller ha möjlighet att avstå. Vill du vara med? Engagera dig genom att bli medlem i RFSU Uppsala genom rfsu.se eller sök vår populära Informatörsutbildning Lär dig fakta och metoder för att prata sex och sexualitet med tonåringar i Uppsalas skolor. Vi söker dig, helst år gammal, som har tid att informera på skoltid då och då. Du ska ha ett intresse för frågor som rör ungdomar, jämställdhet och sexualitet. Om kursen Obligatoriskt informationsmöte för alla intresserade av kursen den 19/10 kl på S:t Göransgatan 22. Kursen hålls i studiecirkelform under fyra kvällar i November (2/11, 9/11, 16/11 och 23/11) samt helgen 26-28/11. Hur ansöker du? Skriv ett mejl där du beskriver dig själv och varför du vill bli skolinformatör. Glöm ej att ange dina kontaktuppgifter. Skicka mejlet till senast den 16 oktober. Döp mejlet till Uppsala Dyk sedan upp på informationsmötet den 19/10 (se info ovan). Uppsala We made grids smart can you outsmart them? Smart grids expand over the world and enable integration of renewable energy from diverse sources. Operators get information on supply and demand in real time, and regulate the flow. Consumers can monitor their usage, and sell any surplus energy. Now can you outsmart the grids and make them even smarter? A better world begins with you at Our business. Your legacy.

3 Ergo #9 / 2010 LEDARE / 03 LÄGG UT! A tt arbetsmarknaden är bättre för vissa yrkesgrupper än för andra är ingen nyhet. Men hur skiljer sig utsikterna på arbetsmarknaden för två psykologer från olika lärosäten? Eller för en historiker och en kulturantropolog från samma universitet? Det finns inte alltid några glasklara svar, däremot en hel del relevanta upplysningar för den vetgirige. Problemet är att de som sitter på statistiken ogärna delar med sig av sitt vetande, av oro för att siffrorna ska misstolkas. Högskoleverket har sedan 2003 årligen sammanställt hur personer med examina från högskolans grundutbildning etablerar sig på arbetsmarknaden kort efter sin examen. I den senaste rapporten framgår att etableringsgraden enligt SCB:s sysselsättningsregister år 2007 var 78 procent bland dem som tog examen läsåret 2005/06. I Uppsala var siffran 79,4 procent. HSV påpekar dock att etablering på arbetsmarknaden inte är detsamma som anställningsbarhet. Konjunktursvängningar, pensionsavgångar och regionala skillnader på arbetsmarknaden är exempel på faktorer utanför lärosätenas kontroll som påverkar etableringsgraden för olika yrkesgrupper. Etableringsgraden för enstaka utbildningar vid ett och samma lärosäte kan också variera kraftigt från år till år, uppenbarligen av andra orsaker än plötsliga förändringar i utbildningarna. Statistiken kommer ju också med en viss fördröjning; den visar inte läget på arbetsmarknaden just nu, och än mindre hur det kommer att se ut när de studenter som nu påbörjar en utbildning tar examen. Därför har HSV hittills avstått från att lägga ut rapporterna på sin statistikdatabas. Efter kritik från Riksrevisionen för att inte sprida informationen bättre har dock HSV diskuterat att göra sina rapporter mer tillgängliga för en bredare allmänhet. ÄVEN VID UPPSALA UNIVERSITET finns en ovilja att publicera information som jämför olika lärosäten avseende tidigare studenters etablering på arbetsmarknaden. Okommenterade har den här typen av uppgifter ett begränsat värde, anses det. Enheten för kvalitet och utvärdering vid Uppsala universitet har i tio års tid genomfört omfattande enkätundersökningar riktade till Uppsalaalumner. Syftet är att bidra till kvalitetsarbetet vid institutionerna och vara ett stöd för Högskoleverkets ämnesutvärderingar. Bland annat undersöks övergången till arbetslivet: hur fort har man fått jobb, jobbar man inom det område man är utbildad för, är arbetsuppgifterna kvalificerade i förhållande till utbildningen? Sedan 2007 finns också deras tips för att möta arbetslivets krav och förväntningar. Högintressant läsning för studenter, alltså. Enheten för kvalitet och utvärdering har dock valt att inte publicera studierna på sin hemsida; policyn är att institutionerna själva får välja om de ska publicera rapporterna. När Ergo för två år sedan ringde runt till samtliga institutioner som hade utvärderats året innan visade det sig att bara två av femton rapporter låg ute på nätet. Det är synd. HSV och Uppsala universitet har rätt i att statistiken inte ska övertolkas. Men att förutsätta att studenter tror att utbildningens kvalitet är den enda faktor som styr etableringsgraden är att underskatta deras intelligens. Lägg ut rapporterna på nätet! HEJ STUDENT! Namn: Annelie Drakman. Pluggar: Masterprogrammet i idéhistoria. Hur många terminer i Uppsala: 4. Här sitter jag helst och pluggar: Kungliga biblioteket i Stockholm. Bästa nationen: GH. Senast köpta kurslitteratur: Kursbok i sommardistanskursen om dinosaurier. Bästa utgång i Uppsala: Middagen efter rebusrallyt på Värmlands. Onödigaste grejen i mitt kylskåp: Kaffe malt av bönor som gått igenom ett litet kattdjurs matsmältningssystem. Här äter jag lunch i Uppsala: Sushi på tåget hem till Stockholm. Favoritprodukt på Systemet: Asti. Favoritmusik att plugga till: Ljudet från bänkdiskmaskinen. Roligaste kurs jag läst: Genusvetenskap A. Sämsta kurs jag läst: Filosofi A på Södertörn. Favoritpromenad i Uppsala: Längs med ån. Värsta korridorminnet: En gång gick jag i en jättelång korridor, det var jobbigt. Mest överskattat i Uppsala: Studentrabatten på tåget. Godaste fyllekäket: Mexikanskt. Favoritbibliotek i Uppsala: Carolina Rediviva. Det gör jag helst en ledig söndag: Fotar insekter i skrämmande förstoring. Ergo grundades 1924 och är Uppsala studentkårs tidning sedan Redaktionen är obunden gentemot både kårstyrelse och opposition. CHEFREDAKTÖR/ ANSV. UTGIVARE Gusten Holm REDAKTÖR Hanna Strandberg SIDREDIGERING Robert Ringefors och Gusten Holm AD Lotta Hähnel ANNONSBOKNING Tomat annonsbyrå /02 UPPLAGA OCH PERIODICITET exemplar 12 nr per år PRENUMERATION 150 kr/år ANNONSPRISER Helsida fyrfärg: kr Halvsida fyrfärg: kr TRYCKERI UNT ISSN ADRESSÄNDRING Eftertryck utan redaktionens skriftliga medgivande tillåts ej. För obeställt material ansvaras ej. Utebliven tidning: (endast boende i Uppsala) berglin KOMMANDE NUMMER AV ERGO #10 29/10 #11 19/11 #12 10/12

4 DEBATT / 04 Ergo #9 / 2010 För att kåren ska kunna fungera måste den vara politisk. Det betyder inte att politiska broilers flockas i kåren. Och en kårmedlem som inte delar kårens åsikter har alla möjligheter att påverka. Det skriver Stella Papasotiriou, ledamot av kårfullmäktige för Piratstudenterna och före detta vice kårordförande. Riksdagsvalet har precis ägt rum och ordet politik, eller partipolitik, har hörts alldeles för ofta. Jag kommer dock att använda ordet i en annan bemärkelse och prata om kårpolitik, som enligt min mening inte har någonting med partipolitik att göra. Jag flyttade till Uppsala hösten 2006, som vilken freemover som helst. Jag blev medveten om att det fanns en kår och att vi tyckte att den var alldeles för politisk (en negativ egenskap) när jag blev klubbverkare på en nation, och började umgås med svenska studenter. Ett och halvt år senare började jag jobba för kåren, och jag visste inte om jag skulle tycka om det. Två år senare kan jag säga att det var det bästa jag har gjort. Min poäng, dock, är att jag aldrig ifrågasatte uppfattningen att det politiska måste innebära något negativt, och att jag inte ens tänkte på vad det betyder att vara politisk och varför vi förväntas avsky det. VAD ÄR DET VI ÄR RÄDDA FÖR när vi säger att kåren är för politisk? Kanske är det karriärrister man är rädd för. Att man sitter där som på en språngbräda till den riktiga politiken, till rikspolitiken. Det kanske är så att människor som sedan tidigare är politiskt aktiva kan attraheras av sådana uppdrag. Min erfarenhet är dock att det oftare är tvärtom: uppdrag på kåren leder vidare till ett bredare samhällsengagemang. Men vad gör det för kårens verksamhet i så fall? martin wollerstam KÅREN MÅSTE VARA POLITISK«Det är upp till de studenter som engagerar sig att bestämma vilka åsikter kåren ska ha, skriver Stella Papasotiriou. Foto: Gusten Holm Vad betyder det egentligen, att någonting är för politiskt? För mig är det nämligen så att alla samhällsrelaterade diskussioner kan anses vara politiska. Vi har ett samhälle som är byggt av människor med begränsade resurser och som därför behövde välja ordning i vad de byggde. Så fort man valde ordning så insåg man först att inte alla hade samma uppfattning om vilken ordning man skulle följa, och sen att man behövde förklara sin ståndpunkt. Alltså föddes politiken (notera gärna att jag skriver politik och inte partipolitik). I detta inkluderas också behovet av att analysera varför man väljer det alternativ man väljer, alltså vad man vill åstadkomma. Genom att göra det, får man en konsekvensanalys av vad varje beslut innebär. FÖR ATT NU TA ETT EXEMPEL som har med kåren att göra: Det finns de som vill ha större genomströmning i högskolan, att studenter ska avsluta sina studier snabbare. Sen finns de som vill ha bredare rekrytering till högskolan, att fler personer som inte har akademisk bakgrund ska komma in på högskolan. Vid det här stadiet kan man inte säga att den första målsättningen motverkar den andra; och man kommer framförallt inte kunna säga att den gör det om man inte går in på analysen. Vad är det vi vill åstadkomma? I det ena fallet vill man uppmuntra studenter att plugga, att plugga effektivt så att de kommer ut från högskolan och in på arbetsmarknaden. Det låter helt rimligt. I det andra fallet så vill man uppmuntra flera personer som inte ser högre studier som ett självklart val att söka sig till högskolan. Återigen låter det helt okej. Vad händer då om man antar fler personer med en annan bakgrund till högskolan? Jo, då kanske man behöver ge dem tid att anpassa sig efter hur man pluggar på en högskola. Kanske behöver man ge dem stöd för att de också ska passa in. Kanske behöver man ge lärarna stöd för att de ska veta hur de ska nå ut till och utbilda dem som inte har samma förutsättningar som traditionella studenter. Det innebär inte att breddad rekrytering leder till studenter som inte kan klara studierna, utan att man tar in studenter som har andra förutsättningar. Jag tycker fortfarande att det låter rimligt. Att breddad rekrytering helt enkelt är värt besväret. Men vänta nu, om vi gör allt detta så»vad BETYDER DET EGENT- LIGEN, ATT NÅGONTING ÄR FÖR POLITISKT? FÖR MIG ÄR DET NÄMLIGEN SÅ ATT ALLA SAMHÄLLSRELATERADE DISKUSSIONER KAN ANSES VARA POLITISKA.«kommer vi att antingen minska studietakten, och det kan vi inte göra eftersom vi redan har sagt att vi vill ha större genomströmning, eller så kommer vi att få en situation där de som kommer från en akademikerbakgrund avslutar studierna snabbare och får bättre betyg, vilket gör dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Men vad avgör om en sådan ordning är bra eller dålig? Om vissa är bättre och snabbare borde de väl få erkännande för det? Eller så kanske man anser att detta med att vara snabb inte är det som avgör vem som är smartast eller duktigast, utan bara visar vem som kan systemet bäst. Eller så kanske man anser att det inte är synonymt att ge alla lika chanser och att ge dem samma chanser. Och för att återkomma till vår diskussion, vad ska kåren tycka? I EN OPOLITISK ORGANISATION är det upp till individen ordförande, styrelse att ad hoc bestämma sig för vad som är korrekt. Det kanske till och med blir så att kåren inte ens kan uttala sig i frågan, eftersom frågan i sig är politisk. Har du istället en partipolitiskt obunden organisation som idag, så behöver den organisationen veta vad du tycker för att kunna välja vilken hållning den ska stödja. Den åsikten, den politiken, får kårstyrelsen genom sitt fullmäktige, och det är ingenting som säger att det per definition ska vara den första eller den andra ståndpunkten man väljer, utan det är upp till de studenter som engagerar sig att bestämma. Det är upp till dem som väljer, upp till dem som sätter upp listor till listvalet, upp till dem som sitter i fullmäktige och fastställer kårens åsiktsdokument. För att kåren ska kunna fungera måste den vara politisk. Vi ska inte vara rädda för det, för det betyder inte att politiska broilers flockas till kåren. Håller man inte med kårens åsikt i en fråga så är det hur lätt som helst att ändra på den. Om man istället röstar för opolitiska alternativ, så vet man verkligen inte vad som kommer. I värsta fall blir det brist på åsikter, eller friheten att inte behöva ta ansvar för sina ställningstaganden. Stella Papasotiriou SKRIV TILL ERGOS DEBATTSIDA! Textlängden bör inte överstiga tecken inklusive mellanslag. Redaktionen förbehåller sig rätten att korta i och språk granska manus. Det går bra att vara anonym, men du måste uppge namn och adress till redaktionen. Maila till Nästa manusstopp är den 18/10.

5 Bli inte fackidiot läs Idé- och lärdomshistoria Helfartskurser från A- till masternivå och ett antal mindre tematiska kurser Det mest allmänbildande ämne du kan läsa...särskilt för dig som vill kunna tänka utan Google... Välkommen med din ansökan senast 15 oktober Anna Maria Lundins stipendiefond utlyser härmed ett antal utrikes resestipendier för forskarstuderande. Behörig att erhålla stipendium är forskarstuderande vid Uppsala Universitet som vid avresedatum är inne på minst sin tredje medlemstermin i Smålands nation. Stipendienämnden har fastslagit principer för tillsättning av stipendier. För vidare information se Ansökan görs elektroniskt via Smålands nations hemsida. Vid frågor kontakta nationens förste kurator. Sista ansökningsdagg är 15 november. CG & C Cervins stipendiefond utlyser härmed ett antal grundutbildningsstipendier. Behörig att söka är medlem av Smålands nation. Ansökan görs elektronsikt via Smålands nations hemsida, Vid frågor kontakta nationens förste kurator. Sista ansökningsdag är 15 november. Bevakning av CG & C Cervins stipendier Nu är det dags att bevaka sitt CG & C Cervins-stipendium. Fyll i bevakningsblanketten och lämna in den tillsammans med studieresultat och registreringsintyg för innevarande termin. Bevakningsblankett finns att tillgå på och hos förste kurator, som även besvarar eventuella frågor. Bevakningen skall vara förste kurator tillhanda senast 15 november. Poststämpel räknas. VILL DU BO PÅ STUDENTVÄGEN eller I NYBYGGDA STUDENTLÄGENHETER INVID EKONOMIKUM? Ansökningsperiod 1-21 oktober 2010 för rum, dubbletter och lägenheter som blir ledigförklarade inför VT-11. OBS! Tidigare inlämnad ansökan utgår. STUDENTVÄGEN: rum, dubbletter och lägenheter Behöriga att söka: Aktivt studerande medlem i Norrlands-, Gästrike- Hälsinge- eller Stockholms nation samt den som avser att bli medlem till VT-11. För lägenhetsansökan på Studentvägen krävs minst 2 terminers nationstillhörighet. EKONOMIKUM: lägenheter Behöriga att söka: Aktivt studerande medlem i Norrlands- eller, Gästrike- Hälsinge nation med 2 terminers nationstillhörighet. Under ansökningsperioden avgör dina terminer vid resp. nation din köplats. Ansökningshandlingar och information finns att få på respektive nation eller på expeditionen för Stiftelsen Norrlandsgårdarna, Gästrike-Hälsinge- och Stockholms Nations Studentbostäder samt Ansökan skall lämnas på Studentvägen 25 senast 21 oktober. Studentvägen 25, Uppsala Tel Fax Kontoret öppet mån - fred. kl och Studera utomlands genom Uppsala universitet Uppsala universitet informerar om möjligheten att studera utomlands höstterminen 2011 och vårterminen 2012: 25 oktober kl , BMC, Ingång A7 26 oktober kl , Ekonomikum, Lokstallarna 27 oktober kl , Ångström, Entréhallen 28 oktober kl , Blåsenhus, Entréhallen Varmt välkomna!

6 NYHETER / 06 Ergo #9 / 2010 Vilks: Mobben får inte känna att den bestämmer Den 7 oktober slutför Lars Vilks sin föreläsning om konstens gränser vid Uppsala universitet, inbjuden av filosofiska institutionen. Ergo ringde upp konstnären inför besöket. Varför valde du att tacka ja till inbjudan? Jag blev ju inte klar senast. Det fanns inget bra skäl att tacka nej. Mobben får inte känna att den bestämmer. Kommer du att kunna slutföra din föreläsning den här gången? Bråkstakarna kan ju alltid komma dit och förstöra. Men de kan också ha fattat att deras beteende är kontraproduktivt. Är ditt upplägg detsamma som förra gången? Jag kommer att göra en lite större affär av temat överskridande i konsten. Konsthistorien består av att kränka och utmana det etablerade. Den kan aldrig vara tillmötesgående tvärtom. Det som retade upp vissa i publiken vid ditt senaste besök var konstvideon Allah ho gay bar av den iransk-holländska konstnären Sooreh Hera. Kommer du att visa den igen? Ja. Den är ett bra och intressant exempel på det jag försöker visa. Först tyckte kuratorn i Holland att den var bra, sedan ändrade han sig på grund av säkerhetsläget. Här går konstens gränser. Jag kommer också att be folk titta noga den här gången. Den handlar inte alls bara om muslimer katolska kyrkan och George W. Bush är också med. Varför tror du att så många intellektuella har tagit ställning mot dig? Man misstror mina motiv. Vilks vill bli känd och tjäna pengar. Han gör det enklaste kastar sig över en svag grupp. Istället för att marginalisera dem som bedriver mobbverksamhet försvarar vissa intellektuella den här gruppen genom att inrangera dem i den Lars Vilks i diskussion med publiken i Ihresalen, Engelska parken, inför sin föreläsning om konstens gränser den 11 maj. Foto: Gusten Holm muslimska kulturen. Det är missriktad välvilja. Hur känner du inför alla de muslimer som aldrig skulle komma på tanken att försöka hindra din yttrandefrihet, men som blir ledsna och kränkta av det du gör? Dem har jag inga problem med. Men kränkningar blir oundvikliga i ett västerländskt samhälle. Men kan du inte känna någon medkänsla med dem som du sårar? Jo, men sånt får man ta. Det viktiga är att man förstår intentionerna. Skulle du betrakta det som en framgång om de våldsamma reaktionerna mot din konst skulle upphöra? Ja. Om våldet upphör betyder det att vi har samma spelregler. Kränkningar bemöts bäst med likgiltighet. Men det skulle ju samtidigt betyda att ditt projekt förlorade allt intresse? Ja, om detta får acceptans överallt i samhället är det ju inte längre något speciellt. Det finns för övrigt gott om exempel på det i konsthistorien. Impressionismen var ju dynamit på 1870-talet men idag är det ju ingen som höjer på ögonbrynen. GUSTEN Under kvällen den 7 oktober lägger vi upp ett referat från Lars Vilks föreläsning på ergo.nu Kårstyrelsen fick bakläxa på VP och budget På höstens första kårfullmäktige den 27 september var det meningen att budget och verksamhetsplan i vanlig ordning skulle klubbas igenom. Så blev det inte. Stella Papasotiriou, Piratstudenterna, yrkade på att budgeten skulle skickas tillbaka till styrelsen för bearbetning i samråd med tidigare styrelsemedlemmar. Bristerna är så stora de inte kan behandlas under sittande möte, sa hon. Det hon vände sig var bland annat den andra av verksamhetsplanens två fokusfrågor: kvalitet och användbarhet i utbildningen. Den är obegriplig. Erika Karlénius, Gröna studenter, höll med. Hon tyckte också att det var anmärkningsvärt att styrelsen inte hade förankrat sina propositioner partiinternt; det till två tredjedelar Piratstyrda presidiet hade uppenbarligen inte ens sina egna med sig. Även Tony Kenttä, S-studenter, instämde i kritiken, men tyckte att representanter för alla partier borde få delta i bearbetningen. Stella Papasotiriou jämkade sig med hans yrkande, som bifölls av fullmäktige. Verksamhetsplanen och budgeten kommer att tas upp igen den 11 oktober. Kårordförande Gabriel Ledung ser det inte som ett misslyckande att han inte lyckades få alla partivänner att sluta upp. Resonemanget är ganska typiskt de mer ideologiska partierna: de jämkar sig internt och är eniga utåt. För oss är det inte lika problematiskt att ha olika åsikter. STELLA PAPASOTIRIOU intog huvudrollen även i kvällens andra stora fråga. I våras valdes hon till ledamot av universitetets styrelse, konsistoriet. Men universitetet har inte kallat henne till sammanträden eftersom hon inte är svensk medborgare. I regeringsformen står det nämligen att bara svenska medborgare får sitta i styrelsen för myndigheter som lyder direkt under regering eller riksdag. Kåren tycker att universitetet borde kunna bortse från regeringsformen av flera skäl. För det första har en utländsk medborgare tidigare varit studentrepresentant i konsistoriet. För det andra har riksdagen redan beslutat om att ändra regeringsformen på den punkten, men eftersom det handlar om en grundlagsändring måste beslutet tas en gång till med ett val emellan. För det tredje menar vissa att paragrafen strider mot principen om likabehandling av EU-medborgare. Stella Papasotiriou känner dock inte att hon har haft tillräckligt stöd från kåren och kommer att avsäga sig sin plats. I en interpellation till kårstyrelsen frågade hon om kårstyrelsen ansåg att det var acceptabelt att universitetet lägger sig i kårens val av studentrepresentanter. Gabriel Ledung svarade att han gjort sitt bästa för att driva Stella Papasotirious sak men inte ens lyckats få en ordentlig skriftlig motivering till universitetets agerande något som han menade skulle behövas för att få ärendet prövat. GUSTEN

7 Ergo #9 / 2010 NYHETER / 07 Studiebevakare delar inte farhågor om toppstyrning Högskoleprovet fortsatt populärt Förslaget att flytta makt från fakulteterna till vetenskapsområdena har kritiserats för att hota det kollegiala styret på de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna. Men studiebevakarna delar inte farhågorna. Vid årsskiftet ska de nya bestämmelserna träda i kraft och remissinstanserna arbetar för närvarande med att se till att den ökade självständigheten inte kommer att ge oönskade konsekvenser. Den stora skillnaden jämfört med tidigare är att beslutsansvaret kommer att flyttas från fakultetsnivå till vetenskapsområdesnivå, vilket i praktiken endast förändrar delegationsordningen för det humanistisk-samhällsvetenskapliga området. För de teknisk-naturvetenskapliga och medicinsk-farmaceutiska vetenskapsområdena blir det ingen direkt skillnad, eftersom de endast har en respektive två fakulteter. Det humanistisk-samhällsvetenskapliga området samlar idag fem olika fakulteter, och en sjätte är föreslagen. Bekymrade röster Borgarhemmets 17 studentrum på S:t Johannesgatan i centrala Uppsala ska göras om till lägenheter och de boende studenterna måste lämna huset senast i mitten av januari. Inästan 15 år har det gamla gubboch änkehemmet varit ett studentbostadshus, men samtidigt som bostadskrisen är som värst väljer fastighetsbolaget Sh bygg Fastigheter AB att göra om rummen till ett mindre antal lägenheter. Alla de boende är uppsagda från den 17 januari och varslades om uppsägning ett halvår i förväg. Det har funnits ett behov av att ta tag i det här och behovet har gjort att det sker just nu, säger företagets vd Lena Svensson. Det kommer att bli 7 eller 8 lägenheter, hälften med en yta på över 100 kvadratmeter, hälften på ungefär 70 kvadratmeter. Vilken upplåtelseform det blir är inte klart, men enligt Lena Svensson är det troligast att det blir hyresrätter. Huset har sedan det köptes av bolaget varit ett renoveringsobjekt och studenterna som bott i rummen har sedan starten saknat besittningsrätt, något de varit medvetna om när de skrivit på kontrakten. Vi har gjort det som har krävts bland annat installerat duschrum men det var aldrig tänkt att det skulle bli något långsiktigt studentboende. Funderade ni någonsin på att låta huset kvarstå som studentboende efter renoveringen? Ja, vi funderade på det, men det kän- har höjts om att förändringarna skulle kunna leda till minskat kollegialt inflytande och maktfullkomliga ledare. Den struktur som förordas är i praktiken densamma som idag. Vi studiebevakare delar inte de farhågor som lyfts av det humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdets dekan och fakulteterna, säger Edvin Ullman, studiebevakare på språkvetenskapliga fakulteten. STUDIEBEVAKARNA på Uppsala studentkår har tillsammans skrivit ett svar på den remiss universitetet skickat ut, även om de en och en företräder studenterna på sina respektive sektioner. Det finns farhågor om att beslutsprocessen kommer att bli för personberoende, men vi ser inte att det skulle kunna bli som man fruktar; att de beslut som bör fattas i fakultetsnämnderna skulle tas i områdesnämnden. Ledamöterna i områdesnämnden är ju kollegialt valda av respektive fakultetsnämnd och kommer att delegera de frågor som hör hemma på fakultetsnivå. Däremot vill vi att det ska finnas tydliga riktlinjer för hur och vilka ärenden som ska delegeras, säger Edvin Ullman. Han menar att vissa ärenden med fördel kan klubbas direkt i områdesnämnden. Det är en smidighetsfråga. Idag hamnar medlen på områdesnivå medan besluten tas på fakultetsnivå, vilket är inkonsekvent. Dessutom är ärendehanteringen i fakultetsnämnderna ganska trögjobbad. Vad gäller studentrepresentationen på det humanistisk- samhällsvetenskapliga området ingår idag tre studentrepresentanter i var och en av de fem fakultetsnämnderna, att jämföra med tre representanter i områdesnämnden. Det här är en risk som vi har försökt bemöta i vårt remissyttrande. För att garantera en god studentrepresentation måste antalet studentrepresentanter ökas, och därmed sammansättningen i områdesnämnden förändras, eftersom den endast består av 12 ledamöter. Vi behöver minst sex representanter för att få full täckning, en från varje föreslagen fakultet. Dessa ska ha ständig närvarande- och yttranderätt, även om inte samtliga har rösträtt. Då finns det inget fog för farhågorna om maktmissbruk. HANNA Läs också Per Löwdins spalt om förslaget på sidan 10 Borgarhemmets studentrum försvinner Studentrummen i Borgarhemmet ska göras om till lägenheter. des inte som en möjlighet eftersom studenter i allt större utsträckning efterfrågar egen dusch och wc, och gärna även eget pentry. Vi skulle inte kunna erbjuda studentbostäder som duger 2010, då huset är gammalt och inte tillåter den typen av renovering. Men vi kommer att göra allt vi kan för de studenter som vill bo kvar vi äger huset intill, och där finns ett 25-tal boenheter för studenter. Men hur många bostäder som kommer att bli lediga i huset intill Borgarhemmet kan Lena Svensson inte svara på. Alla har vetat om att de inte kommer att kunna bo kvar i rummen sedan i somras, men vi vet att det ändå blir en prekär Foto: Hanna Strandberg situation för dem som gärna hade bott kvar, säger hon. Uppsala studentkårs vice ordförande Karin Nordlund hade gärna sett att huset även i fortsättningen skulle få vara studentbostäder, även om hon välkomnar fler hyresrätter i staden. Om det blir så är det bra, för varenda hyresrätt gör att studentbostadsmarknaden avlastas. Självklart hade jag föredragit studentbostäder, och jag måste säga att det hela låter lite osäkert det är inte särskilt vanligt med så stora hyresrätter i Uppsala. HANNA NYHETER I KORTHET Cirka personer har anmält sig till höstens högskoleprov. Det är ungefär fler än förra året. Provet har anordnats två gånger om året sedan 1977 och antalet deltagare har varierat över tid, och för tredje året i rad ökar nu högskoleprovet i popularitet. Från och med nästa år lanseras ett nytt prov, i vilket den kvantitativa delen blir ungefär lika stor som den verbala. Syftet är att ta fram ett prov som bättre förutsäger hur studenten kommer att klara sin utbildning. Från och med november kommer man att kunna öva på det nya provet. Men för dem som ska skriva nu i oktober är genomgång av gamla prov som ligger på studera.nu bästa sättet att förbereda sig, säger Johanna Sigalit, handläggare på Högskoleverket. Samspelt pristagare Årets skytteanske pristagare, den polsk-amerikanske statsvetaren Adam Przeworski, har ägnat sitt forskarliv åt samspelet mellan ekonomi och politik i synnerhet förhållandet mellan demokrati och kapitalism. En av hans slutsatser är att ekonomisk utveckling inte får demokrati att uppstå, men väl att överleva. Det finns för mycket att förlora materiellt sett för att sätta systemet i gungning, och därför är politiska protester mer kostsamma i rika än i fattiga länder. Föreläsningen som hölls i universitetshuset hette Divided We Stand? Democracy as a Method of Processing Conflicts. Försenat medlemskort Du som saknar ditt medlemskort i kår eller nation är inte ensam. De som framför allt drabbats är nationsmedlemmar som inte är aktiva studenter, ungefär personer. Uppsala studentkår uppmanar aktiva studenter som är utan kort att kontakta kårens reception. Den som är bekymrad för att inte komma in på nationerna när förra terminens kort går ut kan kontakta sin nation. Anledningen till de försenade korten är att fler valt att gå med i kår och nation än man hade räknat med. Det förbeställda antalet kort räckte inte och det har tagit tid att få fler levererade. Uppsala studentkår hoppas att korten kommer inom de närmaste veckorna. Uppsagt praktikavtal Apoteket AB säger upp avtalet om praktikvillkor för studenterna på apotekarprogrammet, vilket innebär att den student som påbörjar sin praktik från och med januari nästa år står utan avtal. Praktiken måste ge avtalsenlig lön, anser Sveriges Farmacevtförbund. Självklart ska studenterna vara anställda eftersom de arbetar så stor del av praktiken. Det är också viktigt med en praktiklön eftersom studiemedlen inte täcker hela praktikperioden. Vi riskerar nu att apotekarstudenterna väljer bort att arbeta på apotek genom att avstå från att göra praktik och ta ut sin legitimation, säger Boris Pendic, ordförande i Sveriges Farmacevtförbunds studentsektion.

Ordvrängaren Inger. Bokens folk 11 13/REPORTAGE Ergo har undersökt Facebooks betydelse i Uppsalastudenternas liv.

Ordvrängaren Inger. Bokens folk 11 13/REPORTAGE Ergo har undersökt Facebooks betydelse i Uppsalastudenternas liv. Uppsala studentkårs tidning. Grundad 1924. 19/11 9/12 #11 2010 19/ En dag kände jag, att lägger jag mig ner nu så kommer jag kanske aldrig upp igen. 20/ Det är fortfarande ordvändandet och den musikaliska

Läs mer

Kåren frågar chans # 2

Kåren frågar chans # 2 Illustration: Hanna Strandberg Foto: Christin Lenthamre Uppsala studentkårs tidning. Grundad 1924. # 2 19/2 11/3 2010 15/ Hur lever man när varje handling föregår ett blogginlägg? 18 19/ Vår längtan efter

Läs mer

Hemma hos studenten #10. Oklara besked om obligatoriet. Står upp för jämställdhet

Hemma hos studenten #10. Oklara besked om obligatoriet. Står upp för jämställdhet Foto: Hanna Strandberg Foto: Hanna Strandberg Uppsala studentkårs tidning. Grundad 1924. #10 3/10 16/10 2008 18/ Detta är trolleri. Oskyldigt trolleri till skillnad från de trix politikerna sysslar med.

Läs mer

Låt studenter forska

Låt studenter forska Uppsala studentkårs tidning. Grundad 1924. #13 16/11 6/12 2007 17/ Faktum är att en stor del av dessa studenter knappast var lämpade att bli lärare. 14 15/ Det har också funnits ett nations-vm i kultur,

Läs mer

Att strypa en tumör #12. Fler kinesiska studenter väljer Uppsala universitet. Han utforskar vemodets anatomi

Att strypa en tumör #12. Fler kinesiska studenter väljer Uppsala universitet. Han utforskar vemodets anatomi Uppsala studentkårs tidning. Grundad 1924. 2008 05/ Killar har inte ensamrätt på att vara socialt handikappade. 15/ Tittar i badrumsspegeln och ser Boris Jeltsin glo tillbaka med suddig blick. 19/ Efter

Läs mer

Dags att summera #10. Lämnade Uppsala för studier. Skärpta antagningsregler, slopat byggstöd för studentbostäder. forskningsresurser.

Dags att summera #10. Lämnade Uppsala för studier. Skärpta antagningsregler, slopat byggstöd för studentbostäder. forskningsresurser. Foto: Hannes Ljunghall Uppsala studentkårs tidning. Grundad 1924. #10 5/10 18/10 2007 11/ Ska det verkligen behöva ta två av tre kursveckor för studenterna att hitta sina böcker? 11/ Frågan inställer sig:

Läs mer

Första kvinnan på 385 år

Första kvinnan på 385 år Foto: Petter Johansson Uppsala studentkårs tidning. Grundad 1924. #5 30/3 19/4 2007 06/ Försenade låneböcker kan framöver kosta låntagaren 250 kronor 13/ Uppsalastudenterna doktorerar mest i Sverige 14/

Läs mer

Tunström siktar högt. Betygen ger inte jobbet. Otillgängliga nationer anmäls

Tunström siktar högt. Betygen ger inte jobbet. Otillgängliga nationer anmäls Foto: Christin Lenthamre Uppsala studentkårs tidning. Grundad 1924. #9 14/9 4/10 2007 15/ Tänk om man inte vill anamma den klassiska utåtriktade student-identiteten? 19/ Ofta hjälper doktoranden till för

Läs mer

Hon skriver melankolins historia

Hon skriver melankolins historia Uppsala studentkårs tidning. Grundad 1924. #1 26/1 8/2 2007 11/ Fejkade anställningsintervjuer nyttig erfarenhet för arbetssökande 18/ Uppsalaantologi benar ut den nya ensamheten 19/ Loud på Norrlands

Läs mer

Klart för invigning. Mångsysslare leder kåren

Klart för invigning. Mångsysslare leder kåren Foto: Petter Johansson Uppsala studentkårs tidning. Grundad 1924. #8 31/8 13/9 2007 07/ Det kan inte ligga särskilt mycket analys bakom Anders Flodströms utspel 15/ Ju lägre utbildning en individ själv

Läs mer

Humanioras sak är vår

Humanioras sak är vår CENTERSTUDENTER Humanioras sak är vår Den högre utbildningen Problemen och vad vi kan göra åt dem Hanna Marie Björklund 1 1:a Upplagan Centerstudenter 2013 Centerstudenter, Stora Nygatan 4, Box 2200, 103

Läs mer

Uppsala universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet

Uppsala universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet Uppsala universitets insatser för att främja sina studenters anställningsbarhet Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund och syfte 3 1.2 Frågeställningar 3 1.3 Genomförande 5 1.4 Disposition 5 2 Kort om Uppsala

Läs mer

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan

Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Disputerad och sen då? En intervjustudie om forskarutbildades arbetslivserfarenheter utanför högskolan Referens: Fackförbundet ST (2014) Inger Ehn Knobblock, utredare inger@st.org Disputerad och sen då?

Läs mer

Sektionshandboken 7:e upplagan

Sektionshandboken 7:e upplagan Sektionshandboken 7:e upplagan www.stuff.liu.se Studentkåren för utbildningsvetenskap och Filosofisk fakultet vid Linköpings universitet Hej! Det här är en bok som StuFF har tagit fram för att hjälpa dig.

Läs mer

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus

Projekt för 20 miljarder ska genomföras. sid 4 20/2011. Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus 20/2011 Kerstin lindberg Göransson, ny vd för akademiska Hus Projekt för 20 miljarder ska genomföras sid 4 Upphovsrätt Kb Publicering SULF-kritik Historiker protesterar Forskare måste mot Chalmers mot

Läs mer

Sept. 4/2010. Johan Lind fångar ekens mångfald. Tema: Studentliv efter obligatoriet Pedagogiska förnyare Nya medarbetarwebben lanserad

Sept. 4/2010. Johan Lind fångar ekens mångfald. Tema: Studentliv efter obligatoriet Pedagogiska förnyare Nya medarbetarwebben lanserad Sept. 4/2010 Johan Lind fångar ekens mångfald Tema: Studentliv efter obligatoriet Pedagogiska förnyare Nya medarbetarwebben lanserad LEDARE Universitetsnytt höstterminen är i full gång och med den alla

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Press Judicata. Tidskrift för Juridiska föreningen i Uppsala nummer 5/2003 årgång 78. Varför. genusperspektiv? Därför!

Press Judicata. Tidskrift för Juridiska föreningen i Uppsala nummer 5/2003 årgång 78. Varför. genusperspektiv? Därför! Press Judicata Tidskrift för Juridiska föreningen i Uppsala nummer 5/2003 årgång 78 Varför genusperspektiv? Därför! 1 innehåll: annons 6 u Serie: En hustrus våndor linklaters Omslag Geijerstatyn sedd från

Läs mer

niversitetsläraren Partierna svarar på SULF:s frågor 12/2010 sid 12 15 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer

niversitetsläraren Partierna svarar på SULF:s frågor 12/2010 sid 12 15 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer niversitetsläraren 12/2010 Partierna svarar på SULF:s frågor sid 12 15 Avtalsrörelsen Nej till förslag från Arbetsgivarverket sid 4 Efter valet Båda blocken vill utreda tre terminer sid 5 SULF i Almedalen

Läs mer

Elevkårsboken dany kessel & marc harris

Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevkårsboken dany kessel & marc harris Elevrörelsens förlag Sveriges Elevråds Centralorganisation SECO Malmgårdsvägen 63 116 38 Stockholm www.elevrorelsensforlag.se material@sverigeselevrad.se Fax: 08

Läs mer

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1

Ungdomsstyrelsen. Ungdomsstyrelsen 1999 Ungdomsstyrelsen Rapporterar 17 ISSN 1400-8327 ISBN 91-89050-23-1 Tummen upp Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet. Vi följer ungdomars levnadsvillkor och utvärderar hur ungdomspolitiken förverkligas på statlig och kommunal nivå. Vi arbetar sektorsövergripande och

Läs mer

niversitetsläraren Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal 15/09 Volvochefen tror på intresse för teknik Kvalitetsarbete diskuteras livligt

niversitetsläraren Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal 15/09 Volvochefen tror på intresse för teknik Kvalitetsarbete diskuteras livligt niversitetsläraren 15/09 Unikt samarbete om lokala arbetstidsavtal Sid 4 Teknikdelegationen Volvochefen tror på intresse för teknik Sid 6 Uppmärksamhet krävs Utan koll på pensionen risk att förlora pengar

Läs mer

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17

Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 10/2014 Lärosätena brister i tillgänglighet Doktoranden Elisabet söderberg känner ett onödigt annorlundaskap sid 14 17 kth Foi-affären Etisk balansgång får förnyad aktualitet sid 6 Avgångsvederlag miljonbelopp

Läs mer

Tillgänglig. »Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.« Gyllenhaal om talande siffror

Tillgänglig. »Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.« Gyllenhaal om talande siffror Medlemstidning från Försvarsförbundet. nr 1 2013»Om det inte vore för att vi är människor, skulle omorganisationer vara lätta.«valberedningen framgångsfaktor för föreningen Gyllenhaal om talande siffror

Läs mer

SödertörnS högskolas kårtidning #4 2012. kaosprogrammet

SödertörnS högskolas kårtidning #4 2012. kaosprogrammet SödertörnS högskolas kårtidning #4 2012 FÖLJ med IN till kaosprogrammet SO LETAR LYA PÅ BLOCKET HARRY FLYTTAR UT KÅRNYTT RULLTRAPPSKRÅNGEL FUSKARNA ÅKER DIT 02 #4 2012 #4 2012 Vill du jobba på det här

Läs mer

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING

NOTAN FÖR AVHOPPEN. elevråden:»satsa på forskning« UNGDOMSKRAFT SOCIOEKONOMISK BERÄKNING KLIENTUTBILDNING En produkt från Temagruppen Unga i arbetslivet, finansierad av Europeiska socialfonden. GYMNASIESKOLAN & AVHOPPEN NUMMER 3 2014 Skolavhoppen kostar samhället stora summor varje år. Med tidigare insatser

Läs mer

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD

Senadin. om rekrytering och jämställdhet. Försvarsförbundet driver två mål till AD MEDLEMSTIDNING FRÅN FÖRSVARSFÖRBUNDET. NR 1 2014 Senadin om rekrytering och jämställdhet Försvarsförbundet driver två mål till AD DO-anmälan gav omstart i Halmstad Fortverket blir kvar men effektiviseras

Läs mer

Framtiden i våra händer 11/2014. nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna

Framtiden i våra händer 11/2014. nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna 11/2014 Framtiden i våra händer Filosofen gustaf Arrhenius tar över rodret vid institutet för framtidsstudier sid 24 nya ministern slu-tillhörighet en av första frågorna sid 4 Lönesättande samtal öppnar

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Journalistutbildning till vad? Fyra företrädare för högskolornas journalistutbildningar om kvantitet, kvalitet, arbetsmarknad och ansvar

Journalistutbildning till vad? Fyra företrädare för högskolornas journalistutbildningar om kvantitet, kvalitet, arbetsmarknad och ansvar Journalistutbildning till vad? Fyra företrädare för högskolornas journalistutbildningar om kvantitet, kvalitet, arbetsmarknad och ansvar Simon Olsson Södertörns högskola Journalistik och multimedia C-uppsats

Läs mer