STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 1 (5)"

Transkript

1 1 (5) Närvarande styrelseledamöter: Ella Brodin Johan Gärdebo Michael Jonsson Niclas Karlsson (t o m 6) Lukas Klingsbo Eric Lennerth Pontus Sandström Frånvarande: Karin Nordlund Presidiet: Gabriel Ledung Emil Paulsrud Protokoll 2010/2011:9 Styrelsemöte 22 november 2010 Uppsala studentkår Ordförande: Gabriel Ledung Sekreterare: Stina Garefelt FORMALIA Ordförande Gabriel Ledung förklarar mötet öppnat kl /FORMALIA 1 Mötets öppnande 2 Formalia Val av justeringsperson Godkännande av kallelse och fastställande av dagordning c) Ev. adjungeringar att välja Lukas Klingsbo till justeringsperson att godkänna kallelsen och fastställa dagordningen med tillägg 11 Övriga frågor Tillträdesriktlinjer samt ändring av 6 Arvodera /FORMALIA: Ledung 3 Föregående mötesprotokoll att bordlägga frågan Föregående mötesprotokoll INFORMATION FÖREDRAGANDE: Styrelsen Gabriel berättar att man under fredagens konsistoriemöte antog den nya arbetsordning som utarbetats med anledning av regeringens proposition En akademi i tiden, och som bl. a. innebär att ansvar överförs från fakulteterna till områdesnämnder. De nya bestämmelserna träder i kraft den 1 januari Fakulteterna 4 Meddelanden och rapporter Ordförande Vice ordf. utb c) Vice ordf. soc d) Arvoderade och anställda e) Styrelseledamöter

2 inom humaniora och samhällsvetenskap får dock behålla rådande arbetsordning under Man beslutade även att tillsätta en utredning som fortsatt kommer behandla organisation och ansvarsförhållanden inom vetenskapsområdena. Konsistoriet antog även verksamhetsplanen för Tidigare har forskningsanslagen finansierat delar av grundutbildningen men detta upphör med den nya modell som utarbetats av Sveriges universitets- och högskoleförbund, varför grundutbildningen kommer tilldelas betydligt mindre resurser. Förändringarna kommer genomföras stegvis under nästkommande två år. Den ändrade anslagsfördelningen, sammantaget med kårobligatoriets avskaffande och införandet av studieavgifter för utomeuropeiska studenter, antas drabba det humanistisksamhällsvetenskapliga vetenskapsområdet särskilt hårt. Konsekvensen av detta kommer bli minskad lärartid för studenterna. Presidiet ska titta på hur det ser ut på andra lärosäten och undersöka vilka alternativa lösningar som finns för finansiering av kårerna. Gabriel ser med oro på om studenterna kommer att sammankoppla beslutet med kåren. Emil berättar att han ska på möte med stipendienämnden. Han meddelar även att kvalitetskommittén kommer föra frågan om resursfördelning vidare. e) Johan berättar att universitetsledningen uppfattat det som att studentkåren inte opponerar sig mot förslaget den nya anslagsfördelningen. Gabriel påpekar att det handlar om redan klubbade beslut och att detta borde ha gjorts i våras. Johan påtalar att det faktum att kårens pengar kommer från grundutbildningen är problematiskt, och han resonerar kring möjligheten att höja medlemsavgiften till kåren för att säkra oberoende. Lukas berättar att Uppsala teknolog- och naturvetarkår kommer anordna en manifestation onsdag den 24 november angående de återbetalningskrav från CSN som drabbat studenter på tekniska och naturvetenskapliga utbildningar. Styrelsen funderar på om man borde göra gemensam sak med UTN och Johan framhåller vikten av att närvara på dylika event. Mikael meddelar att han inte kan delta på kårvalsmötet på tisdag. Han har skickat ett utkast till en överklagan angående Stellas plats i konsistoriet. STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 2 (5)

3 3 (5) 5 Presidiebeslut Det har inte fattats några beslut. FÖREDRAGANDE: Paulsrud att välja Therese Björklund till posten som 6 Arvoderingar Tillsätta posten Arvodera c) Avsägelse att arvodera Therese Björklund till uppdraget som för 3 veckor på heltid med start när presidiet finner det lämpligt c) att enligt eget önskemål bevilja Magnus Wikmark avslutande av arvodering och entledigande av posten som studiebevakare den 13 december FÖREDRAGANDE: Lennerth 7 Gustaf Frödings stipendium Gustaf Frödings stipendium stiftades av Uppsala studentkår, vars medlemmar bestämmer vilken av juryns tre kandidater som ska tilldelas priset. Eric Lennerth meddelar att två tredjedelar av juryn är tillsatta. Återstående platser tänker han sig ska tillfalla en tidigare stipendiat samt en doktorand. Röstningsdeltagandet har varit lågt och det finns en risk att priset kan tappa i status om endast ett fåtal röstar. Niklas ser en risk att de som säljer många böcker och är kända är mer sannolika att bli valda än de som besitter de största litterära kvaliteterna. Emil tycker att 500 röstande i sådana här sammanhang kan anses ganska mycket, och att man borde tillvarata möjligheten att aktivera studenterna i valprocessen. Dessutom har juryn relativt stor makt när den utser de tre kandidaterna. Ella tycker att det är

4 värdefullt att låta studenterna bestämma i denna fråga. Gabriel tänker att man måste marknadsföra priset bättre och tror att man borde passa på att ha omröstningen i samband med kårval. Eric meddelar att tidigare informationsansvarig inte rekommenderade att ha det samtidigt. STYRELSEN PROTOKOLL 2010/2011:9 4 (5) att anta Eric Lennerths beslutsförslag angående proposition för Gustav Frödings stipendium i det att man antar att-sats 1, stryker att-sats 2 samt antar att-sats 3 med redaktionella ändringar. Se separat bilaga 8 Styrelsearbetet Gabriel har inte funnit tid till att skriva den att-göra lista man pratade om på föregående möte. Johan berättar att han tänker börja skriva veckobrev där medlemmarna informeras om verksamheten och vilka man kan kontakta vid behov. Veckobrevet skulle även kunna användas som meddelandelista. Gabriel gillar tanken på nyhetsbrev med betonar att det inte får bli till ett dubbelarbete. Han har själv funderat på att skriva någon form av veckobrev till fullmäktigeledamöterna. Gabriel skulle helst se en tydligare uppdelning av ansvarsområdena mellan styrelsens ledamöter då han tror att detta skulle förenkla styrelsearbetet. Särskilt motiverat vore tillsättande av en ansvarig för universitetets ekonomi. Johan skulle gärna se någon form av projektledarutbildning eftersom han upplever att det tagit onödigt mycket tid att komma in i arbetsrutinerna. Emil och Gabriel är inte säkra på att en projektledarutbildning skulle vara applicerbart på styrelsearbetet men låter Johan kolla upp det. 9 Studieavgifter Beslutet att ha bostadsgaranti för betalande studenterna motiveras av universitetet med att det är ett delmål i strävan efter en bostadsgaranti som innefattar alla studenter. Johan tycker att man borde kräva en handlingsplan från universitetet gällande bostadsfrågan, och tror att beslutet kommer kunna användas som påtryckning då bostadsgaranti till betalande studenter beskrivs just som ett delmål.

5 5 (5) 10 Studentdatorrådgivningen Gabriel ser en potential hos Studentdatorrådgivningen att kunna plocka fram fördelaktiga datorpaket - förslagsvis ett litet och ett stort som kåren skulle kunna marknadsföra som ett kårdatorpaket. Leverantörerna vill se någon form av finansieringsmodell, och här tänker Gabriel att samma förfarande som gäller vid handlån skulle kunna tillämpas vid köpet av datorer. 11 Övriga frågor Tillträdesriktlinjer Den lydelse som nu arbetats fram ger de organisationer som på något vis har anknytning till universitetet eller kåren tillträde på campus. Detta kan vid behov intygas av ett organ inom universitetet eller studentkåren. Beslutet togs fram genom dialog. 12 Mötets Avslutande Mötesordförande Gabriel Ledung förklarar mötet avslutat kl Nästa möte hålls den 6 december kl Mötesordförande: Vid protokollet: Justerare: Gabriel Ledung Stina Garefelt Lukas Klingsbo

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS SAMMANTRÄDE UMEÅ STUDENTKÅR [Kårordförandes namn] Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 08/09 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av

Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av B il a g o r Bilaga 1A-D Rapporter...2 Bilaga 2 Meddelanden...7 Bilaga 3A-B Tidsrapporter...9 Bilaga 4A-B Beslutsuppföljning...11 Bilaga 5A-C Anmälan av kårstyrelsebeslut...18 Bilaga 6 Anmälan av lösnummerbeslut...23

Läs mer

Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen

Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen Tekniska högskolans studentkår Doktorandsektionen Protokoll Styrelsemöte 2003-09-23, 7:30, kårhuset Närvarande: Hanna Bergman, Anders Blomqvist, Maja Fjaestad, Per Haraldson, Åsa Lindström, Sofia Lundberg,

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Här hittar du information om hur man startar en förening och om vilka uppgifter styrelsen och styrelsens ledamöter har. Förberedelser För att kunna bilda en förening måste det finnas

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-22 Styrelsemöte 22 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 15:21 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet behörigt utlyst

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen

Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen Val-SM 2010-05-11 1(10) Protokoll fört vid Val-SM Konglig Datasektionen Tidpunkt 2010-05-11, 17:42 21:03 Plats Närvarande L1, KTH se bilaga 1 Mötets högtidliga öppnande Egil Antonsen

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården

Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Sammanträde med Juridiska Föreningen i Uppsalas GRUPP den DD månad 2013 kl. tid i Clasonska gården Närvarande: Ordförande Eric Lennerth Vice ordförande Jesper Röjdeby Sekreterare Johan Camber Skattmästare

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 mars 2014 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades, klockan 18.17 Närvarande: Julia Yates, Sofia Wirell, Linnea Wikström, Marta Lindström,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala

Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala Uppsala den 4 oktober 2012 Protokoll styrelsemöte, Utrikespolitiska föreningen i Uppsala 1. Öppnande av möte Mötet öppnades klockan 18.25. Närvarande: Daniel Kjellén, Lisa Lindqvist, Peter Peltola, Edwin

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande

Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Sida 1 av 9 Stadgar för Uppsala Politicesstuderande Reviderade i enlighet med beslut vid UPS årsmöte 2014. Revidering fastslagen och godkänd av UPS styrelse den 2 juni 2014. Sida 2 av 9 1. Föreningens

Läs mer

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek.

6 fakuliteter varje fakulitet har en sektion. Men samhällssektionen har två delar. Dels eko-sek och sam-sek. Dagordning Måndag 5:e november 2012 kl 17:00 Eng 4 / K1007 Inofficiell öppning av mötet: Våra studiebevakare (Linda och Alexandra) presenterade sig. De är tillsatta av kåren för att komma närmare studenterna.

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-05-07 Kl. 17.15 Mötesplats: Ansvaret Närvarande Post Parsa Lalehzar Kabba Jallow Coenraad Coster Viktor Fredlund Maja Lundmark Lukas Norlund Sivermark Anna Neglén Daniel

Läs mer

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm

Styrelsemöte nr. 3 12-13 söndag 21 oktober Idrottens Hus Stockholm Närvarande: Ninnie Broberg Tommy Hedlund Stefan Sjöö Joachim Vieglins Christine Gandrup Gustav Lindström Anders Mårtensson Jeanette Kuhl Simon Ottosson, personalens representant Adjungerad: Thomas Angarth,

Läs mer

Styrelsemöte HHUS Agenda

Styrelsemöte HHUS Agenda Mötesinformation Mötesdatum: 2014-03-05 Kl. 17.15 Mötesplats: Samvetet Närvarande Post Oscar Sellhed Martina Ridne Olof Suneson Henrik Näslund Hannah Öst Maria Brand Frida Björklund Ordförande Vice Ordförande

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS

FÖREDRAGNINGSLISTA KÅRSTYRELSENS Umeå studentkår Nils Larsson Ordförande 070-686 90 10 Föredragningslista Styrelsemöte nr.6 09/10 Att: Kårstyrelsen, gruppledare, inspektor och proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner FÖREDRAGNINGSLISTA

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar

Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4. Handlingar Föreningsstämma 3 december 2011 kl. 09.00 Brusewitzsalen, Gamla Torget 4 Handlingar Förslag till föredragningslista Juridiska Föreningen i Uppsalas decemberstämma 2011. 1 Stämmans öppnande 2 Val av stämmoordförande

Läs mer