FÖRENINGSÄGDA ANLÄGGNINGAR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRENINGSÄGDA ANLÄGGNINGAR"

Transkript

1 FÖRENINGSÄGDA ANLÄGGNINGAR Utredning om föreningars intäkter och kostnader för egna anläggningar i jämförelse med 1

2 Innehållsförteckning Sidan Utredningsuppdrag: Bakgrund, syfte och genomförande.3 Blankettens innehåll.4 Sammanställning intäkter och kostnader.5 Sammanställning nettokostnader och idrottsföreningars intäkter 6 Idrottsföreningars kostnader och religiösa föreningars intäkter..7 Religiösa föreningars kostnader och kulturella/nykterhetsföreningars intäkter..8 Kulturella/nykterhetsföreningars kostnader och övriga föreningars bidrag 9 Övriga föreningars kostnader.1 Allmänna samlingslokaler intäkter.11 Allmänna samlingslokalers kostnader och landsbygdsföreningarnas nettokostnad..12 2

3 Utredning om föreningars intäkter och kostnader för egna anläggningar i jämförelse med Bakgrund och syfte Under 1996 gjordes en utredningen om föreningars kostnader och intäkter för egna anläggningar baserat på budgetåret. I Kultur- och fritidsnämndens utredningsuppdrag då handlade det om att få till en rättvis fördelning av bidragen mellan subventionerad hyra av lokaler till föreningslivet och föreningsägda anläggningar. Den utredning som här presenteras bygger på föreningarnas kostnader och bidrag för sina anläggningar verksamhetsåret. Syftet är att göra en jämförelse med den tidigare utredningen baserat på verksamhetsåret. Kultur- och fritidsnämnden gav sin förvaltning under hösten i uppdrag att göra en utredning som ska omfatta en redovisning av de faktiska kostnaderna för föreningsdrivna anläggningar och de bidrag som utgår från dessa. Genomförande Under våren 21 fick samtliga föreningar som erhållit bidrag från Kultur Fritid en blankett att fylla i. Av totalt 53 föreningar med egna anläggningar svarade 36 vilket motsvarar 68 %. Vid undersökningen svarade 57 föreningar av totalt 66 vilket motsvarar 86 %. Fördelning föreningar med egna anläggningar Idrott 26 st Religiösa 12 st Kulturella/nykterhet 2 st Övriga 13 st 3

4 Föreningskategori Antal föreningar Antal inkomna svar Idrott Religiösa 12 7 Kulturella/nykterhet 2 2 Övriga 13 6 Totalt Kategorin övriga omfattar motorklubbar, skoterklubbar, ryttarföreningar och brukshundsklubbar. De föreningar som inte svarat är bl a två idrottsföreningar med större anläggningar och intäkter på 2 kr, fyra religiösa föreningar med intäkter på 35-4 kr och en förening under övrigt med intäkt på 6 kr. De återstående som inte svarat är föreningar med mindre anläggningar. Blankettens innehåll A Erhållna bidrag A 1 Skötsel och underhåll A 2 Investering, om- och nybyggnad A 3 Övriga bidrag för anläggningen A 4 Övriga intäkter B B 1 Kostnader för anläggningen Kapitalkostnader B 2:1 Driftkostnaden för anläggningen B 2:2 Reparation/underhåll av anläggningen B 2:3 Kostnad för upprustning som föreningen har erhållit, kommunalt eller annat bidrag för B 2:4 Kostnad för åtgärd utöver det normala underhållet som föreningen ej erhållit bidrag för B 3 Inköp, underhåll, kostnad och försäkringar för inventarier som är nödvändiga för anläggningens skötsel B 4 Kostnad för inventarier som är nödvändiga för verksamheten som bedrivs på anläggningen B 5 Lönekostnad 4

5 Sammanställning intäkter och Föreningarnas intäkter för sina anläggningar var kr år jämfört med då siffran var kr. Intäkterna har således ökat med 1 84 kr. Kultur- och fritidsnämndens bidrag var 5 6 kr år jämfört med då bidraget var kr. Kultur- och fritidsnämndens bidrag har ökat med kr. Största förändringen är skötsel och underhåll som ökat från 2 23 kr till kr. Sammanställning kostnader och Föreningarnas kostnader för sina anläggningar var 8 37 kr år jämfört med då siffran var kr. Kostnaderna har ökat med kr. 5

6 Sammanställning nettokostnad för anläggningarna 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% Kultur Fritid bidrag Intäkter totalt Total kostnad 3% 2% 1% % Vid års verksamhetsår var föreningarnas nettokostnad för anläggningarna kr jämfört med då kostnaden var kr. En ökning med kr. Idrottsföreningars intäkter jämfört med ( 4 milj kr), 21 svar av 26 Skötsel och underhåll Investering, om till o nybyggn Övriga bidrag Övrita intäkter,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 De totala intäkterna för anläggningen är övervägandee de bidrag idrottsföreningarna har fått via kultur- och fritidsnämnden. Det gällerr i första hand bidrag till skötsel och underhåll som var kr vilket kan jämförass med då bidraget var kr. Totalt blev idrottsföreningarnas intäkter kr jämfört med kr för. 6

7 Idrottsföreningars kostnader jämfört med ( 6 milj kr) Kapitalkostn Driftkostn Rep/underh Upprustning Extra underh Inköp försäkr Inventarier Lönekostnad Den totala kostnaden för var kr jämfört med års kostnad på kr vilket är en ökning med kr. Den stora förändringe n är lönekostnaden som var kr och uppgick till kr. Även driftkostnaderna har ökat från kr till kr. Idrottsföreningarnas svarsfrekven ns var 21 avv 26 för jämfört med 24 av 27 för vilket är nästan samma svarsfrekvens och kan då jämföras. Religiösa föreningars intäkter jämfört med ( 5 tkr) Skötsel och underhåll Invest, om till o nybyggn Övriga bidrag Övriga intäkter Skötsel och underhållsbidraget är den största intäktenn för de religiösa föreningarna som svarat på enkäten och bidraget liggerr ungefär påå samma nivå somm medd en viss marginell 7

8 skillnad. Både investeringar och övriga intäkter är för medan övrigaa bidrag ökat från till 12 kr. Totalt är intäkterna kr för jämfört med m kr för. Religiösa föreningars kostnader jämfört med 1 ( 1,2 milj kr) Kapitalkostn Driftkostn Rep/underh Upprustning Extra underh Inköp försäkr Inventarier Lönekostnad,2,4,6,8 1 1,2 Den totala kostnaden för anläggningarna var kr jämfört med kr för vilket är en ökning till med kr. Största skillnaden är lönekostnaderna som var 225 kr mot kr förr. Samtidigt minskade driftkostnaden med vilket beror på att dels regelverket ändrades för bidrag där t ex RosviksgårdR den som tidigare fått bidrag för lägerverksamhet nu tagits bort, och dels att EFS Storstrand S har brunnit ner och inte återuppbyggts. Kulturella/nykterhetsföreningarss intäkter jämfört medd ( 5 tkr) Skötsel och underhåll Investering, om till o nybyggn Övriga bidrag Övriga intäkter

9 De totala intäkterna var kr för. Skötsel och underhåll hade ökat från 17 kr till 38 5 kr år. Även investeringar har ökat från till t kr. Övriga intäkter som i första hand är hyresintäkter har minskat från 49 5 kr tilll kr.. Kulturella/nykterhetsföreningarss kostnader jämfört med ( 6 tkr) Kapitalkostn Driftkostn Rep/underhåll Upprustning Extra underh Inköp försäkr Inventarier Lönekostnad Den totala kostnaden för var kr jämfört med kr för. Driftkostnaderna har minskat från 58 kr till kr.. Upprustning och inköp av inventarier har ökat något marginellt. Tvåå föreningarr svarade både och. Övriga föreningars bidrag jämfört med (( 35 tkr) Skötsel och underhåll Investering, om till o nybyggn Övriga bidrag Övriga intäkter

10 De totala intäkterna var kr jämfört med kr k för vilket är en ökning med kr. Störst ökning när det gäller skötsel och underhåll men även investeringar har ökat från till 14 kr och övriga intäkter från 4 kr till kr. Övriga föreningars kostnader jämfört med Kapitalkostn Driftkostn Rep/underhåll Upprustning Extra underhåll Inköp försäkr Inventarier Lönekostnad Den totala kostnaden för var kr jämfört med 3399 kr förr vilket är en ökning med kr. Störst skillnad är driftkostnaderna somm ökat från 122 kr till t kr och upprustningskostnaderna som ökat från till kr. Att reflektera över - Hur länge kommer löneökningen att fortsätta? - Vilka konsekvenser medför minskade investeringar? - Hur kommer öppna anläggningar för spontanidrott att finansieras i framtiden? - Hur kommer spontanidrott i föreningsägda anläggningarr att finansieras där föreningen inte har egen ungdomsverksamhet? - Hur länge klarar landsbygdsföreningarna av täckningsgr raden av framför allt idrotten ute i sina geografiska områden? 1

11 Allmänna samlingslokalers intäkter och kostnader i jämförelse med Av totalt 24 landsbygdsföreningar med egna anläggningar (allmänna samlingslokaler) svarade 2 på den utskickade blanketten (84 %). Allmänna samlingslokalers intäkter Landsbygdsföreningarnas intäkter för allmänna samlingslokaler var kr år jämfört med då siffran var kr. Intäkterna har ökat med kr. Kultur- och fritidsnämndens bidrag var år jämfört med då siffran var kr. Det kommunala driftsbidraget har ökat med kr. 11

12 Allmänna samlingslokalers kostnader Landsbygdsföreningarnas kostnader för allmänna samlingslokaler var kr år jämfört med då siffran var kr. Kostnaden har minskat med kr. Landsbygdsföreningarnas nettokostnad för allmänna samlingslokaler Kultur Fritid bidrag Övriga intäkter Totala kostnader 1 5 Vid års verksamhetsår var nettokostnaden för allmänna samlingslokaler kr jämfört med då nettokostnaden var kr. 12

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer

Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Kultur- och fritidsnämnden Förslag till nya och reviderade bidragsformer till föreningar och andra aktörer Remissförslag 2015-01-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING sid 3 Bakgrund sid 3 Vad innebär ett

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2011 Vara Kommun Invånarenkät Hösten 2011 Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 701 47 Örebro Virkesvägen 24, 102 30 Stockholm Tel: 019-16 16 16, Fax:019-16 16 17 Tel: 019-16 16 16, Fax: 08-716 83 81

Läs mer

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1

Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 2011 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Unga vuxnas boende del 3 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Stockholms län 211 GÖTEBORG RAPPORT 3 1 Innehåll sammanfattning 3 Undersökningsmetod 4 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån? 4 Mindre än

Läs mer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer

Andel svenskar (16-64 år) som har störst engagemang, är medlem och delaktig i olika sorters av organisationer Idrottens omfattning Svensk idrott är bäst på att sätta folket i rörelse Svensk idrott är Sveriges största idéburna organisation sett till hur många som är delaktiga och engagerade. Nästan halva befolkningen

Läs mer

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1

Unga vuxnas boende i Sverige 2011 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Unga vuxnas boende i Sverige 211 Hur bor unga vuxna? Hur vill de bo? Undersökning från Hyresgästföreningen GÖTEBORG 1 Innehåll SAMMANFATTNING 3 Undersökningsmetod 3 Hur bor unga vuxna som flyttat hemifrån?

Läs mer

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun

inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun Riktlinjer för stöd till ideella föreningar inom fritidsnämndens ansvarsområden i Jönköpings kommun kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Riktlinjer för stöd till ideella föreningar

Läs mer

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012

Höörs Kommun. Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 Höörs Kommun Budget 2010 och Verksamhetsplan 2011-2012 2Budget 2010 Sidan: Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Inför 2010 4 Organisationsöversikt, inkl bolag 6 Vart

Läs mer

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden

Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Riskpremien på den svenska aktiemarknaden Mars 2 Rapporten presenterar marknadsriskpremien och andra kritiska komponenter som krävs för att kunna uppskatta avkastningskravet på den svenska aktiemarknaden.

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Bra sjukvård kan bli bättre

Bra sjukvård kan bli bättre Bra sjukvård kan bli bättre 1 En sammanfattning baserad på Närsjukvårdsutredningens rapport Framtidens hälso- och sjukvård i Norrbotten hot, möjligheter och vägval inför år 2020 2 Att möta framtiden Du

Läs mer

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9

Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 Kunskaper i Svenska, Engelska och Matematik samt attityder till undervisningen i skolår 9 En jämförelse mellan waldorfelever och elever i den kommunala skolan Bo Dahlin Elisabet Langmann Cathrine Andersson

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA

ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA Fritidspolitisktt handlingsprogram för Ulricehamns kommun ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA VISION/MÅL ENGAGERA AKTIVERA - FRÄMJA Fritidsverksamheten bidrar till att lyfta livskvaliteten i kommunen. Ett rikt

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter

Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter www.hsv.se Rapport 2012:26 R Andra året med studieavgifter lärosätenas erfarenheter Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851,

Läs mer

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning

ESV 2006:20. Statlig lokalförsörjning ESV 2006:20 Statlig lokalförsörjning Innehållsförteckning Sammanfattning...4 1 Inledning...7 1.1 Uppdraget...7 1.2 Genomförande och avgränsningar...7 1.3 Rapportens disposition...8 2 Bakgrund och hittillsvarande

Läs mer

Svenska staten sviker de svagaste. Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna

Svenska staten sviker de svagaste. Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna Svenska staten sviker de svagaste Personer med funktionsnedsättning drabbas när staten övervältar ansvaret för personlig assistans på kommunerna 1 Förord När den internationellt uppmärksammade Assistansreformen

Läs mer

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015

Så sparar vi till barnen. Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar Våren 2015 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen 3. Sparbelopp 4. Sparkapital 5. Sparformer 6. Räkneexempel 2 1. Sammanfattning

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER

339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER 339 LEDANDE POLITIKER OM SVENSK STADS- POLITIK SÅ VILL DE FORMA FRAMTIDENS STÄDER INLEDNING Vi har alla olika tidshorisonter när det gäller investeringar i staden. För handlaren så är det dagskassan och

Läs mer

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner

Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner Revisionsrapport Granskning av kostverksamheterna i Emmaboda, Lessebo och Uppvidinge kommuner 9 september 2009 Eva Gustafsson Silja Savela 2009-09-09 Pär Sturesson Eva Gustafsson Innehållsförteckning 1

Läs mer

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR

MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR MÄNS HUSHÅLLSARBETE ÖKAR men kvinnorna gör fortfarande mest hemma I Sverige arbetar vi drygt en tredjedel av dygnet och sover åtta timmar. Vi sitter mer vid dator och framför tv än för 2 år sedan och använder

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov

Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Revisionsrapport Granskning av insatser i grundskolan för elever med särskilda behov Juni 2010 Mattias Norling, revisionskonsult Marie Lindblad, revisionskonsult Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Svenskarnas idrottsvanor

Svenskarnas idrottsvanor Svenskarnas idrottsvanor EN STUDIE AV SVENSKA FOLKETS TÄVLINGS- OCH MOTIONSVANOR 2003 FoU-rapport 2004:5 FoU-rapporter 2003 1. Idrott, kön och genus en kunskapsöversikt 2. Man vill ju inte att föreningen

Läs mer

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv

Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Rätt till ett bra liv? Personer med funktionsnedsättnings möjligheter att forma sina liv Inledning Målsättningarna för den svenska handikappolitiken är ambitiösa. Under många år och inom en rad olika områden

Läs mer

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag

Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet. Rapportering av regeringsuppdrag Nulägesbeskrivning av det statliga tandvårdsstödet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (50) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter men glöm inte att uppge källa: Rapportens namn,

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 18 december 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län november 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 1036 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 081. Således

Läs mer

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen

Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen Hur jämställd är elteknikbranschen? En kartläggning av kvinnor och män i branschen EIO 2012 1 Innehåll Förord... 4 Sammanfattning... 5 1 Inledning... 6 2 Anställda i EIO:s medlemsföretag... 6 3 Resultat

Läs mer