Karin Persson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2015-02-16 Karin Persson www.smittskyddstockholm.se"

Transkript

1

2 Kikhosta Anmälnings- och smittspårningspliktig

3 Vad är kikhosta? Kikhosta = Pertussis är en luftvägsinfektion som orsakas av kikhostebakterien Bordetella pertussis. Inkubationstiden 1 2 veckor. Bakterien fäster vid luftvägarnas flimmerhår. Efter en vecka bildas exotoxin. Slemproducerande cellerna blir kvar, bildar tjockt segt slem vilket bidrar till hostan. Det tar upp till ½ år att bilda nya flimmerhårsceller.

4 Symtom Förkylningssymtom med hosta och lätt feber Hostan ökar successivt och kommer i attacker, särskilt nattetid Efter cirka 2 veckor kommer de karakteristiska hostattackerna åtföljt av kikningar, cyanos. Avslutas med att segt slem hostas upp eller en kräkning.

5 Diagnostik PCR på nasofarynx-sekret Oftast positivt i 3 veckor efter insjuknandet Serologi kan övervägas i ett senare skede Svårtolkat hos vaccinerade och vuxna Skriv insjuknings- och vaccinationsdatum på provtagningsremissen för att underlätta bedömningen

6 Smittsamhet Smittsamheten är högst under den perioden man har hosta Smittsamheten avtar efter 4 veckors sjukdom, Säkerhetsgräns = 6 veckor vid kontakt med spädbarn Vuxna och tidigare vaccinerade får ofta en lindrig sjukdomsbild obs! kan ändå vara smittsamma

7 Allvarligt hos spädbarn, framförallt < 6 mån Nyfödda har inget skydd mot kikhosta från mödraantikroppar Amning ger inget skydd mot kikhostebakterier Genomgången sjukdom ger immunitet i cirka 15 år Vaccinering ger immunitet i cirka 6-7 år.

8 Kikhosta och gravida Ingen risk för fostret I anslutning till partus finns risk att smitta barnet Om möjligt bör förlossning ske på isolerad klinik Obs! Kan bli sekundärfall hos personalen

9 Vad innebär smittspårningen? Kontakt med spädbarn eller höggravida? Tänk på gemensamma mötesplatser Fler sjuka i omgivningen? Utlandsresa? Tidigare vaccinationer? Antal doser och årtal?

10 Åtgärder Handla snabbt när det gäller spädbarn eller risk för spridning till spädbarn Indikation för antibiotika enbart för att minimera smittspridning till spädbarn i familjen, tidigt i förloppet och på misstanke Äldre barn med småsyskon under 1 år kan behandlas för att minska smittrisken, läkarkontakt före

11 Antal rapporterade fall av kikhosta i Stockholms län Antal År

12 Antal rapporterade fall av kikhosta i Sthlms läns landsting 2014 uppdelat på åldersgrupp n=

13 Vaccination hos barn 0-5 år 2014 sammanlagt 32 barn 26 barn 0-1 år 13 barn ovaccinerade 8 barn 1 dos 3 barn 3 doser 1 barn okänt vaccinationsstatus 6 barn 2-5 år 3 barn 3 doser 2 barn 4 doser 1 barn vaccinerat okänt antal doser

14 Barnomsorg Förskole- eller skolbarn får vistas i barnomsorg/skola Låt barnets allmäntillstånd avgöra Personal och föräldrar bör upplysas om att smitta finns på förskolan Finns barn under 1 år i småbarnsgruppen bör smittreducerande behandling respektive postexponeringsprofylax övervägas

15 Sammanfattning Tänk på kikhosta vid långvarig hosta i alla åldrar Frikostig provtagning vid långvarig hosta Snabbt insatt behandling kan lindra symtom och minskar smittsamhet Profylaktisk behandling av alla barn <6 månader enbart på misstanke om smitta Tidig behandling av barn 6-12 månader eller äldre med funktionsnedsättning vid begynnande symtom

16

17 Streptokocker på förskola Handläggning vid misstänkt smittspridning

18 Kärt barn har många namn Streptococcus pyogenes (S.p.) Betahemolyserande grupp A-streptokocker (GAS)

19 Infektioner som orsakas av S.p. är vanliga i förskole- och skolåldern Ibland förekommer små utbrott i barngrupper Många barn kan ha streptokocker utan att vara sjuka = friska bärare Bärare har låg smittsamhet Att göra stora odlingssvep och behandla alla friska streptokockbärare är meningslöst/skadligt (Meningslöst att med odling kontrollera om en behandling har varit effektiv.)

20 Symtom Halsfluss = faryngotonsillit - svullna, röda halsmandlar med beläggningar och adeniter, feber - halsfluss orsakas av bakterier och är sällan förenad med hosta, snuva eller heshet Scharlakansfeber Svinkoppor = impetigo - orsakas ibland även av stafylokocker Nagelbandsinfektioner

21 Smitta Närkontakt, framför allt via händer Kan smitta via textilier och leksaker

22 Diagnostik Snabbtest - lita på resultatet om korrekt provtagning Odling - högst känslighet - vid anhopning/utbrott av streptokockassocierad sjukdom, rekommenderas odling

23 Utbrott? En tredjedel eller mer av barnen på en avdelning har konstaterad eller misstänkt streptokock-associerad sjukdom

24 Handläggning I Bedömning av symtom, tidsperspektiv Hygienråd

25 Hygienråd Barnen bör vara ute så mycket som möjligt Vädra Använd flytande tvål och engångshanddukar Använd pappersnäsduk som slängs i plastpåse Både barn och personal tvättar händerna eller använder handsprit Dagligen tvättas örngott och leksaker som barnen suger på Mjuka leksaker tvättas i maskin Ytor handtag och andra områden som man vidrör med händer rengörs dagligen = tagytor Undvik gemensamma aktiviteter mellan avdelningarna

26 Lika viktigt = hygienråd i hemmet Egen tandborste och tandkräm Koka nappar ofta Handdukar och örngott byts varje dag Rengöring av leksaker som barnet haft i munnen

27 Om problemet kvarstår?

28 Handläggning II Kartläggning av symtom, tidsperspektiv Provtagning av barn och personal med symtom

29 Sammanfattning handläggning 1. Hygienråd 2. Bedömning av symtom, tidsperspektiv 3. Provtagning av barn och personal med symtom

30 Barnomsorgen Ett barn som haft en streptokockinfektion kan återgå till barnomsorgen efter två dygns antibiotikabehandling om barnets allmäntillstånd tillåter.

31 Sjukdomar Streptokocker - Information till vården, vårdnadshavare, förskolepersonal Ämnesområden Förskolan - Råd och stöd för att minska smittspridning i förskolan - Checklistor för förskolan om hygien och städning på

32 Medans man funderar på vad man ska göra kan man slå sig ner och sjunga en visa - Nalle Puh

33 Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, PNSP - handläggning på förskola

34 Pneumokocker (Pnk) Streptococcus pneumoniae En av våra vanligaste luftvägsbakterier Droppsmitta Små barn kan vara bärare utan att vara sjuka, man räknar med att cirka hälften av barnen i förskolemiljö bär på pneumokocker i näsan Barngrupper/förskola bästa stället att sprida pneumokocker Bärarskap hos vuxna är dock ovanligt

35 Inkubationstid Kan egentligen inte anges då flertalet som blir smittade blir tysta bärare Bärarskapet varar under en begränsad tid - skolbarn och vuxna ett par veckor - mindre barnen 4-6 v - allra minsta barnen kan ibland bli längre, upp till v

36 Pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin, PNSP Anmälningspliktig MIC PcG >1 mg/l (Minsta Inhiberande Koncentration) Allmänfarlig sjukdom, dvs smittspårning och förhållningsregler

37 Behandlande läkares handläggning vid fynd av PNSP med MIC >1mg/L hos förskolebarn Kontakta smittskydd Stockholm för planering av den fortsatta handläggningen Gör smittskyddsanmälan Ge information och förhållningsregler, muntligt och skriftligt - information om vad PNSP är och hur det smittar - vikten av goda hygienrutiner - att barnet inte får vistas på förskolan så länge bärarskapet av PNSP kvarstår - att familjen måste hålla kontakt med behandlande läkare för regelbunden kontrollodlingar

38 Handläggning PNSP förskolebarn (forts) Dokumentera - Datum/svar för Nph odlingar, ställningstagande till handläggning och givna förhållningsregler i journalen Nph odla - hela familjen, samt ev. barn i förskoleålder som övernattat eller haft nära och upprepad inomhuskontakt med index Planera för att Nph odla barnen på index förskola - samråd med Smittskydd Stockholm Efter två negativa Nph-odlingar i rad, negativa för PNSP, kan förhållningsregler avskrivas

39 ..och hur görs provtagningen på förskolan i praktiken?.och vad händer om ytterligare barn hittas med pnk med MIC >1 mg/l?

40 Beh. läkare handläggning vid fynd av PNSP MIC >1mg/L hos äldre barn och vuxna Kontakta smittskydd Stockholm - för planering av den fortsatta handläggningen Gör smittskyddsanmälan Ge information och förhållningsregler, muntligt och skriftlig - information om vad PNSP är och hur det smittar - vikten av god handhygien Dokumentera - datum/svar för Nph odlingar, ställningstagande till handläggning och givna förhållningsregler Nph odla - hela familjen, samt ev. barn i förskoleålder som övernattat eller haft nära och upprepad inomhuskontakt med indexpersonen

41 PNSP med MIC > 1 mg/l hos äldre barn och vuxna (forts) Om index är en vuxen person som har daglig, nära kontakt med förskolegrupp ska; - kontakt tas med förskolan för Nph-odling av barnen i förskolegruppen Om index är en vuxen person som arbetar med känsliga uppgifter i sjukvården, som till exempel arbete på neonatalavdelning eller med gravt immunsupprimerade ska; - smittskyddsläkaren kontaktas för bedömning och vidare handläggning Vuxna utan kontakt med förskolebarn - smittspårning behöver ej utföras

42 Sammanfattande flödesschema

43 2014 Utredningar på förskolor 1 förskola 17 barn provtagna - inga nya fall förskolor 28 barn provtagna inga nya fall 2012 SLL införde nya rekommendationer från och med 15 oktober inga utredningar

44 Sjukdomar Pneumokocker penicillinresistent Handläggning av pneumokocker Patient information Barn som är bärare av pneumokocker, Barnomsorgen Resistenta pneumokocker på ditt barns förskola

45

46 Hör gärna av er! Smittskyddssjuksköterska

Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25

Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25 Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25 Förskolan har en sjukdomspolicy som vilar på rekommendationer från sjukvården. Då man får plats på någon av våra förskolor så förbinder man sig att följa våra regler

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

Hygienrutiner på förskolan

Hygienrutiner på förskolan Hygienrutiner på förskolan Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Tfn 08-737 39 12 Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd

Läs mer

Anvisningar för sjuka barn

Anvisningar för sjuka barn Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet Den här skriften är ett gemensamt dokument för smittskyddsläkaren, barnavårdscentralerna och förskoleverksamheten i Solna. Den bygger på Socialstyrelsens

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen

Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Innehåll Allmänt. 2 Råd för att förebygga smittspridning 2 Allmänt om infektioner.. 3 Vanliga infektionssjukdomar och infektionssymtom (i bokstavsordning). 4 Barnhälsovården

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

När ditt barn blir sjukt. Information till föräldrar med barn i förskola

När ditt barn blir sjukt. Information till föräldrar med barn i förskola När ditt barn blir sjukt Information till föräldrar med barn i förskola 1 På webbplatsen www.1177.se hittar du egenvårdsråd, texter om barn och hälsa och familjeliv samt öppettider, telefonnummer och e-tjänster

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 19 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 19 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

En handbok för förskolepersonal och föräldrar

En handbok för förskolepersonal och föräldrar Sjuka barn Illustration: Marie En handbok för förskolepersonal och föräldrar Barnhälsovården Dalarna En handbok för förskolepersonal och föräldrar Innehåll Allmänt... 3-4 Hygienregler... 5 Medicinering

Läs mer

En handbok för förskolepersonal och föräldrar

En handbok för förskolepersonal och föräldrar Sjuka barn Illustration: Marie En handbok för förskolepersonal och föräldrar Barnhälsovården Dalarna En handbok för förskolepersonal och föräldrar Innehåll Allmänt... 3-4 Hygienregler... 5 Medicinering

Läs mer

När ditt barn blir sjukt!

När ditt barn blir sjukt! När ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!

Läs mer

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller När barnet är sjukt Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller Bra tips När barnet är sjukt Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor 6

Läs mer

När Ditt barn blir sjukt!

När Ditt barn blir sjukt! När Ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!...

Läs mer

Vanliga sjukdomar A-Ö

Vanliga sjukdomar A-Ö Vanliga sjukdomar A-Ö Diarré och kräkningar ( maginfluensa, magsjuka ) Inkubationstiden för tarminfektioner varierar eftersom de kan orsakas av olika virus, bakterier eller parasiter. Virus är den vanligaste

Läs mer

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem Denna skrift är utarbetad av Barnhälsovårdsenheten och Smittskydd, Landstinget i Värmland Utgivningsår 1997,

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22 I tider med mycket förkylningar och maginfluensa vill vi med denna information beskriva lite om problem som uppstår i samband med sjukdomar på förskolan och i familjerna. Smitta går runt och samma barn,

Läs mer

SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN?

SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN? SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN? En ständigt återkommande fråga är; var går gränsen för när mitt barn bör vara hemma från förskolan? Vi har valt att hämta vår gränsdragning ur boken Smitta i förskolan som Socialstyrelsen

Läs mer

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Råd och fakta om antibiotika och infektioner Till dig som har ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själv inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och samtidigt har snuva, heshet

Läs mer

Förskolans policy och rutiner för hygien, smitta och smittspridning.

Förskolans policy och rutiner för hygien, smitta och smittspridning. Förskolans policy och rutiner för hygien, smitta och smittspridning. Handtvätt för barn och personal Tvätta händerna med flytande tvål under rinnande vatten. Tvätta alla ytor på händerna så att ordentligt

Läs mer

Inledning. Smittor på förskolor

Inledning. Smittor på förskolor Sjukdomspolicy 2013 Inledning Vi vill genom vår sjukdomspolicy tydliggöra våra riktlinjer vid sjukdom, minska smittspridning och informera om de vanligaste smittorna inom förskolan. Vi har utformat vår

Läs mer

Smittskydd Stockholm

Smittskydd Stockholm Smittskydd Stockholm STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING NUMMER 3/2012, ÅRGÅNG 23 Tema BARN Tarminfektioner hos barn Barnvaccinationer utanför programmet Resistenta pneumokocker MRSA via tvål- och pappershållare?

Läs mer

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont.

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont. Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Bildspelet omfattar 20 bilder. Till varje bild har vi lagt en hjälptext med bakgrundsfakta kring bildens innehåll.

Läs mer

Råd kring barns vardagsinfektioner. Till föräldrar med barn i förskoleåldern. Reviderad 2015-03-18

Råd kring barns vardagsinfektioner. Till föräldrar med barn i förskoleåldern. Reviderad 2015-03-18 Råd kring barns vardagsinfektioner Till föräldrar med barn i förskoleåldern Reviderad 2015-03-18 Mitt barn är sjukt vad kan jag göra? Kan det gå till förskolan eller ska det stanna hemma? Innehållsförteckning

Läs mer

Till föräldrar med barn i förskoleåldern. Råd kring barns vardagsinfektioner

Till föräldrar med barn i förskoleåldern. Råd kring barns vardagsinfektioner Till föräldrar med barn i förskoleåldern Råd kring barns vardagsinfektioner Innehåll Inledning Barn är ofta infekterade 1 Om barnet ofta är sjukt 2 Barnhälsovården i förskolan 2 Råd vid vanliga symtom

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Regler och rutiner vid sjukdom och maginfektion

Regler och rutiner vid sjukdom och maginfektion Regler Regler och och rutiner rutiner vid vid sjukdom sjukdom och maginfektion Uppdaterad maj 2008 Riktlinjer vid sjukdom Det är barnets behov som är avgörande för om barnet ska vara hemma. Det är barnets

Läs mer

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Information till familjer med barn i förskola Smitta som sprids på förskolan ställer till bekymmer för barn, personal, syskon och föräldrar. Barn i

Läs mer