HYFS föräldrautbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HYFS föräldrautbildning"

Transkript

1 HYFS föräldrautbildning

2 Bild 1. Hyfs hygiensjuksköterska i förskolan HYFS- Hygiensjuksköterska i förskolan, ett samarbetsprojekt mellan Smittskyddsenheten, barnhälsovården, kommuner och Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning och minskad antibiotikaresistens). Syftet med projektet är att förbättra hygienrutiner på förskolan och därmed minska antalet infektioner och sjukfrånvaron bland barnen. Projektet startade 2006 i Göteborg och pågår nu i hela VG-regionen tom Bild 2. Smitta i förskolan Bild 3. Infektioner kan undvikas Bild 4. Studier 1999 genomfördes en finsk studie. Barnen lärde sig att tvätta händerna, det infördes tydliga hygienrutiner vid blöjplatsen, regelbunden rengöring av leksakerna. Personalen fick undervisning i smitta och smittspridning och även föräldrarna undervisades. Resultatet visar att genom utbildningsprogrammet kunde man reducera sjukfrånvaron med 24 %. Det fick även till följd att antibiotikaförbrukningen minskade (Uhari, M., mottonen, M. 1999). En dansk studie har visat att skärpt handhygien reducerade sjukfrånvaron i förskolan med 34 % (Ladegaard, M., Stage, V. 1999). Bild 5. Infektioner är normalt Barn exponeras hela tiden för virus och bakterier. På förskolan är det stora barngrupper vilket innebär att många barn vistas på en begränsad yta och det medför en större smittrisk. Det finns studier som visar att barn som vistas på förskolan har en översjuklighet i infektionssjukdomar på %. De första fyra åren har barn i genomsnitt 6-8 luftvägsinfektioner per år. De följande åren minskar antalet infektioner till i genomsnitt 2-3 i 5-19-årsåldern. Bild 6. Virus Virus kan orsaka många olika infektioner. Det finns mer än 600 olika virus som kan ge infektion hos människa. Bara bland förkylningsvirus finns det ca 200 olika typer. Det förklarar varför man kan bli förkyld om och om igen. Man blir immun mot just det virus man infekterats av och nästa gång man möter samma virus känner vårt immunförsvar igen det och går till attack = Vi blir inte sjuka. Immuniteten kan dock variera, mot t.ex. vinterkräksjuka (Calicivirus) är immuniteten mycket kortvarig, medan mot t.ex. mässling är den livslång. Bild 7. Bakterier Det finns tusentals olika bakteriearter. Endast ett hundratal arter är sjukdomsframkallande. I vår kropp finns naturligt cirka 2 kg bakterier, framförallt på huden och i tarmen. De kallas normalflora och är viktiga för att vårt immunförsvar och ämnesomsättning ska fungera optimalt.

3 När vi äter antibiotika påverkas normalfloran. Den normala bakteriebalansen rubbas och den kan ta lång tid att återställa (månader). Exempel på vanliga bakterier som kan orsaka infektioner i barngrupper är Pneumokocker, Streptokocker och Hemofilus influenzae. Många känner till att antibiotika inte biter på virus, men tror att bakterieinfektioner alltid ska behandlas med antibiotika. Idag vet vi att många lindriga bakterieinfektioner ofta läker lika bra utan antibiotika. Bild 8. Smittvägar Kontaktsmitta: Kan ske direkt eller indirekt. Det vanligaste är indirekt via t ex händer, föremål, kläder eller handdukar. Risker: dålig handhygien, handdukar, blöjbyte, näsdukar/snytning, vattenlek Livsmedel: Kall mat skall förvaras kallt, Varm mat skall förvaras varm. Livsmedel får inte fara ut och in i kylen flera gånger. Tänk på fruktskålar, godisskålar och kakfat, där alla är med sina händer. Luftburen/Droppsmitta: innebär att droppar som sprids vid nysning, hostning, diarré eller kräkningar når mottagarens slemhinnor i mun, näsa, eller ögon. Smitta når oftast en begränsad radie på ca en meter. Så här smittar våra vanligaste förkylningar och maginfluensa. Droppsmitta kan bli kontaktsmitta om dropparna faller på föremål eller händer som sedan sprider smittan till ögon eller näsans och munnens slemhinnor. Mindre droppar kan spridas genom luftströmmar över längre sträckor och är därför mer smittsamma. Bild 9. Överlevnad i textilier Bakterier och virus överlevnad i textilier. Bakterier behöver värme och fukt för att överleva och tillväxa. Bakterier kan föröka sig utanför kroppen, vilket inte virus kan. Tänk på snuttefiltar, gosedjur och barnens kläder, man för smittan mellan hemmet och förskolan. Extra viktigt vid magsjuka och streptokockinfektioner. Bild 10. Bakterier flyger inte de bärs Viktigt med god handhygien Bild 11. Hur kan man minska smittspridningen? Egen handduk hemma Ta hem napparna från förskolan och koka regelbundet, det gäller även snuttefiltar. Byt barnets tandborste regelbundet och efter avslutad antibiotika kur. Ta inte med gosedjur till förskolan när det går mycket infektioner, tänk på att man för smittan från förskolan och hem eller tvärtom. Det är viktigt med ett samarbete mellan föräldrar och förskola för att minska smittspridningen. Vid t.ex. magsjuka räcker det att det är 1-2 barn som insjuknar för att åtgärder ska vidtas. Det är viktigt att förskolan och föräldrar har en dialog så att förskolan vet vilken infektion som går, för att kunna sätta upp anslag i hallen. Det är viktigt att alla respekterar de rekommendationer som finns, när barnen ska vara hemma vid olika sjukdomar. HYFS rekommenderar handsprit till barnen om det går mycket infektioner och då efter toalettbesök/blöjbyte och innan måltid.

4 Bild 12. Forts. Hur kan man minska smittspridningen? Noggrann handhygien hindrar dig från att bli smittad. Förhindrar att smitta andra. Tvätta händerna innan alla måltider, efter toalettbesök, efter blöjbyte, efter utevistelse, efter snytning. Tvätta händer och byt kläder på barnet när ni kommer hem från förskolan. Extra viktigt om det finns spädbarn i familjen. Hosta och nys i armvecket. Bild 13. Hur tvätta händerna? Bild 14. Lek ute i alla väder Bild 15. När barnet är sjukt Bild 16. När skall barnet vara hemma Barnet ska kunna vara delaktig i aktiviteter på förskolan och vistas med flera andra barn. Det är skillnad på att vara sjuk hemma och att vara sjuk på förskolan. Personalen ska aldrig behöva ta tempen på barnen, eftersom det är allmäntillståndet som ska avgöra om barnet kan vara på förskolan. Går magsjuka i familjen är det lämpligt att barnet stannar hemma även om det just då inte uppvisar några symtom. Bild 17. Diarré och/eller kräkning Virus t.ex. calicivirus, adenovirus, rotavirus. Den som är sjuk utsöndrar stora mängder virus. Det behövs bara en liten mängd virus för att bli sjuk. Smitta sprids person till person, via händer, kontaktytor. Bakterier: EHEC, blodig eller oblodig diarré, Låg smittdos, barn med EHEC får inte vistas på förskolan. Salmonella, total symtomfrihet till svår blodförgiftning. Barn får vistas på förskolan om de ej har symtom, får ej vara med i mathantering. Förskolan ska känna till om barnet är smittat. Shigella, blodig, skummig diarré, låg smittdos. Smittväg person till person, grönsaker som är bevattnade med avlopps vatten. Parasiter Giardia, långvarig diarré, gaser. Smittväg förorenat vatten el. livsmedel. Person till person smitta. Antibiotikabehandling. Till förskola med behandling utan symtom. Bild 18. Diarré och kräkning smittar via Smittar fekalt - oralt. Ofta krävs en kombination av kontaktsmitta (då man får smittämnet på händerna) och dålig handhygien för att överföring ska ske. Måltider är en risksituation eftersom händer då ofta kommer i kontakt med mat som sedan sväljs. Tänk på god handhygien! Tarmsmittor är ofta livsmedelsburna. Om den som hanterar livsmedel har varit i kontakt med smittämnet eller själv är sjuk eller bärare och dessutom har dålig handhygien kan smittan spridas via maten.

5 Vid bristande vattenrening, då avlopp inte skiljs från dricksvatten, kan stora utbrott ske. Smitta kan även ske via badvatten, då barn dricker eller smakar på vattnet eller får i sig det av en olyckshändelse. Bild 19. Calicivirus, vinterkräksjuka Hög smittsamhet, det krävs bara en liten droppe för att bli smittad. Överlever väl i miljön vilket medför att man kan smittas om och om igen. Viktigt att vara hemma 48 timmar efter sista kräkning och/eller diarré eftersom man är smittsam minst två dygn efter symtomfrihet. Bild 20. Vad ska man göra? När det går magsjuka på förskolan ska alla barn med lös avföring vara hemma eftersom man inte vet vilka barn som är smittade utan provtagning. Alla ska vara hemma 48 timmar efter sista diarré. Noggrann handhygien efter toalettbesök, blöjbyte och innan alla måltider. Var noggrann med städning av toaletter. Bild 21. Förkylning Bild 22. Vad ska man göra? Bild 23. Streptokockinfektioner Streptokockinfektioner kan yttra sig på flera olika sätt. Feber, halsont och rödprickigt utslag är vanliga symtom. Barn som har ont i halsen pga. en streptokockhalsfluss är sällan förkylda samtidigt dvs. har inte någon klar rinnsnuva eller hosta. Barn som är yngre än tre år har sällan typiska halsfluss symtom, utan istället får de feber och tjock gul snuva. Stjärtfluss är smärtande välavgränsad rodnad runt anus, kan ibland leda till förstoppning, inga andra symtom. Bild 24. Hudinfektioner Bild 25. Vad kan det vara? Orsakas av både streptokocker och stafylokocker. Gulaktiga såriga utslag som sitter runt näsa och mun samt på fingrar, armar, bål och ben. Barnen brukar sällan bli allmänpåverkade eller svårt sjuka av infektionen. Bild 26. Vad ska man göra? Noggrann handhygien är viktig både hemma och i förskolan. Använd pappershanddukar på förskolan och egen handduk hemma. Glöm inte att ta hem napp och snuttefilt från förskolan och tvätta, byt tandborste. Tvätta barnens örngott. Tänk på att streptokocker och stafylokocker kan leva länge i textilier. Barnet ska vara hemma tills såren är helt torra. Impetigo är mycket smittsamt och sprider sig lätt till andra personer vid direktkontakt i en grupp. Barnet smittar tills såren är läkta. Bild 27. Ögoninfektioner snuva i ögat Det är inte ovanligt att barn i förskoleåldern får en ögoninfektion (konjunktivit) i samband med förkylning. Infektionen sitter i ögats bindhinna. Tårkanalen utgör en

6 förbindelse mellan slemhinnorna i luftvägarna och ögat, vilket möjliggör transport av förkylningsvirus och bakterier till ögonen. Det blir som en snuva i ögat. Bild 28. Vad ska man göra? God handhygien Behandling: Torka ur ögonen flera gånger dagligen med ljummet vatten. Barnet bör ha egen handduk i hemmet. De flesta ögoninfektioner läker ut av sig själva inom sju dagar. Om det variga sekretet kvarstår efter en vecka kan infektionen ev. behandlas med antibiotika. Barnen bör vara hemma vid kraftig varbildning från ögat, även om deras allmäntillstånd är gott. Förskolepersonalen bör inte ha som uppgift att torka barnens variga ögon. Bild 29. Till sist. Bild 30. Hemsida Finns riktlinjer för när det sjuka barnet ska vara hemma. Riktlinjerna är Socialstyrelsens rekommendationer från boken Smitta i förskolan. Referenslista Ladegaard, M., Stage, V. (1999). Håndhygiejne og småbörnssyglighed I daginstitutioner. Ugeskr for laeger,161: Socialstyrelsen (2008). Smitta i förskolan: En kunskapsöversikt. Västerås: Edita, Västra Aros Strama (2010). Stramautbildning på BVC. Hämtad 26 augusti 2010 från Uhari, M., Mottonen, M. (1999). An open randomized controlled trials of infection prevention in child day-care centers. Pediatric infection disease journal,18(18):672-7 Ullevål universitetssykehus klinikk for forebyggende medisin. (2003). Håndbok i hygiene og smittevern for sykehus. Oslo

7

Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25

Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25 Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25 Förskolan har en sjukdomspolicy som vilar på rekommendationer från sjukvården. Då man får plats på någon av våra förskolor så förbinder man sig att följa våra regler

Läs mer

Hygienrutiner på förskolan

Hygienrutiner på förskolan Hygienrutiner på förskolan Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Tfn 08-737 39 12 Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd

Läs mer

Anvisningar för sjuka barn

Anvisningar för sjuka barn Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet Den här skriften är ett gemensamt dokument för smittskyddsläkaren, barnavårdscentralerna och förskoleverksamheten i Solna. Den bygger på Socialstyrelsens

Läs mer

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika T ps ti t ll dig som om handled e are

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika T ps ti t ll dig som om handled e are Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Bildspelet omfattar 22 bilder. Till varje bild har vi lagt en hjälptext med bakgrundsfakta om bildens innehåll.

Läs mer

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont.

Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Förkyld? Tips och råd vid snuva, hosta och halsont. Om utbildningsmaterialet: Barn, infektioner och antibiotika Tips till dig som handledare Bildspelet omfattar 20 bilder. Till varje bild har vi lagt en hjälptext med bakgrundsfakta kring bildens innehåll.

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22 I tider med mycket förkylningar och maginfluensa vill vi med denna information beskriva lite om problem som uppstår i samband med sjukdomar på förskolan och i familjerna. Smitta går runt och samma barn,

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen

Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Innehåll Allmänt. 2 Råd för att förebygga smittspridning 2 Allmänt om infektioner.. 3 Vanliga infektionssjukdomar och infektionssymtom (i bokstavsordning). 4 Barnhälsovården

Läs mer

När ditt barn blir sjukt. Information till föräldrar med barn i förskola

När ditt barn blir sjukt. Information till föräldrar med barn i förskola När ditt barn blir sjukt Information till föräldrar med barn i förskola 1 På webbplatsen www.1177.se hittar du egenvårdsråd, texter om barn och hälsa och familjeliv samt öppettider, telefonnummer och e-tjänster

Läs mer

SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN?

SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN? SJUKA BARN VAR GÅR GRÄNSEN? En ständigt återkommande fråga är; var går gränsen för när mitt barn bör vara hemma från förskolan? Vi har valt att hämta vår gränsdragning ur boken Smitta i förskolan som Socialstyrelsen

Läs mer

Inledning. Smittor på förskolor

Inledning. Smittor på förskolor Sjukdomspolicy 2013 Inledning Vi vill genom vår sjukdomspolicy tydliggöra våra riktlinjer vid sjukdom, minska smittspridning och informera om de vanligaste smittorna inom förskolan. Vi har utformat vår

Läs mer

Vanliga sjukdomar A-Ö

Vanliga sjukdomar A-Ö Vanliga sjukdomar A-Ö Diarré och kräkningar ( maginfluensa, magsjuka ) Inkubationstiden för tarminfektioner varierar eftersom de kan orsakas av olika virus, bakterier eller parasiter. Virus är den vanligaste

Läs mer

Förskolans policy och rutiner för hygien, smitta och smittspridning.

Förskolans policy och rutiner för hygien, smitta och smittspridning. Förskolans policy och rutiner för hygien, smitta och smittspridning. Handtvätt för barn och personal Tvätta händerna med flytande tvål under rinnande vatten. Tvätta alla ytor på händerna så att ordentligt

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 19 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 19 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller När barnet är sjukt Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller Bra tips När barnet är sjukt Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor 6

Läs mer

Råd kring barns vardagsinfektioner. Till föräldrar med barn i förskoleåldern. Reviderad 2015-03-18

Råd kring barns vardagsinfektioner. Till föräldrar med barn i förskoleåldern. Reviderad 2015-03-18 Råd kring barns vardagsinfektioner Till föräldrar med barn i förskoleåldern Reviderad 2015-03-18 Mitt barn är sjukt vad kan jag göra? Kan det gå till förskolan eller ska det stanna hemma? Innehållsförteckning

Läs mer

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp?

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? Råd till dig som har barn i kommunal barnomsorg Du kommer säkert många gånger att ställas inför frågan: Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas

Läs mer

Regler och rutiner vid sjukdom och maginfektion

Regler och rutiner vid sjukdom och maginfektion Regler Regler och och rutiner rutiner vid vid sjukdom sjukdom och maginfektion Uppdaterad maj 2008 Riktlinjer vid sjukdom Det är barnets behov som är avgörande för om barnet ska vara hemma. Det är barnets

Läs mer

När ditt barn blir sjukt

När ditt barn blir sjukt När ditt barn blir sjukt 1 Innehåll Sidan Infektioner hos förskolebarn... 4 Barnets infektioner och immunförsvar... 4 Antibiotika... 4 Minska smittan i förskolan... 4 Råd vid infektioner... 5 Feber...

Läs mer

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner

Antibiotika eller inte, det är frågan. En liten guide om våra vanligaste infektioner Antibiotika eller inte, det är frågan En liten guide om våra vanligaste infektioner Råd och fakta om infektioner och antibiotika Bakterier och virus ger infektioner med likartade symtom. Antibiotika hjälper

Läs mer

Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades 2014-10-13 och ersätter tidigare versioner

Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades 2014-10-13 och ersätter tidigare versioner Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades 2014-10-13 och ersätter tidigare versioner Hälsopolicyn är en sammanställning av några av de vanligaste symtomen som barn i förskoleåldern kan drabbas

Läs mer

Till föräldrar med barn i förskoleåldern. Råd kring barns vardagsinfektioner

Till föräldrar med barn i förskoleåldern. Råd kring barns vardagsinfektioner Till föräldrar med barn i förskoleåldern Råd kring barns vardagsinfektioner Innehåll Inledning Barn är ofta infekterade 1 Om barnet ofta är sjukt 2 Barnhälsovården i förskolan 2 Råd vid vanliga symtom

Läs mer

När Ditt barn blir sjukt!

När Ditt barn blir sjukt! När Ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!...

Läs mer

När ditt barn blir sjukt!

När ditt barn blir sjukt! När ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!

Läs mer

Strama Region Skåne. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Strama Region Skåne. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Denna information är utgiven 2008-09-30 av Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning

Läs mer

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt Smitta i förskolan Kunskapsöversikt ) 1 Socialstyrelsen klassificerar fr.o.m. år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller

Läs mer