Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades och ersätter tidigare versioner

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades 2014-10-13 och ersätter tidigare versioner"

Transkript

1 Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades och ersätter tidigare versioner Hälsopolicyn är en sammanställning av några av de vanligaste symtomen som barn i förskoleåldern kan drabbas av, deras orsak, och hur man ska gå tillväga avseende barnets närvaro i förskolan. Om man är osäker om barnet ska närvara eller om man har andra frågor, samråda gärna med förskolan. För mer utförliga beskrivningar och råd, konsultera 1177 Vårdguiden (www.1177.se) eller din hälsocentral. Diarré och kräkningar Beskrivning: Magsjuka med kräkningar, lös avföring och sjukdomskänsla är vanligt hos barn i förskoleåldrar. Smittsamheten vid magsjuka är i allmänhet stor, både från kräkningar och från lös avföring. Särskilt om vinterkräksjuka (calicivirus) och rotavirus: Calici- och rotavirus har en kort inkubationsperioden (ca 0,5 3 dygn) och är mycket smittsamma och i princip omöjliga att inte sprida vidare utan karantän. De sprids genom kontakt, men även vatten och livsmedel som har rörts av infekterade personer. Kräkningar, diarré och ont i magen är de vanligaste symtomen, medan huvudvärk och muskelsmärtor förekommer mindre ofta. Vid rotavirusinfektion är feber vanlig. Barn får oftare kräkning medan vuxna enbart får diarré. Råd om närvaro i förskolan: Smittade och sjuka barn och vuxna ska inte delta i förskoleverksamheten när de har akuta symtom i form av kräkningar och/eller vattnig diarré. Smittade eller sjuka personer bör vara hemma i minst två symtomfria dygn. Även symptomfria barn som bor i hushåll där andra har haft sjukdomen bör helst stanna hemma under samma period om möjligt. Kontakta sjukvårdsupplysning eller hälsocentral om symtomen inte går över inom några dygn. Feber Beskrivning: Febern är oftast ett tecken på att barnet har någon slags infektion från främmande bakterier eller virus, t.ex. influensaviruset. En tumregel är att barnets temperatur är mer än 37,5 C på morgonen och 38,0 C på kvällen anses det vara en förhöjd temperatur. Kräkningar, trötthet, värk och frossa kan förekomma vid virusinfektioner som orsakar feber. Även om feberperioden är mycket kortvarig kan andra symtom som snuva, halsont eller ont i örat finnas kvar längre. Råd om närvaro i förskolan: Barnet ska ha en feberfri dag (utan febernedsättande medicin i kroppen) och gott allmän tillstånd innan det återgår till barngruppen. Om man vet att barnet har feber på grund av en icke-smittsam infektion t.ex. från öroninflammation bör allmäntillståndet avgöra om barnet kan närvara i förskolan.

2 Förkylning inkl. snuva Beskrivning: Förkylningar är vanliga, mindre besvärliga smittsamma virusinfektioner som varar i 1-2 veckor. Snuva, nästäppa och nysningar är de vanligaste symtomen, men ont i halsen, hosta och heshet, huvudvärk, feber och sjukdomskänsla kan också förekomma. Grön- eller brunaktig snuva brukar vara ett tecken på bakteriell infektion som kan lätt smitta andra. Klar snuva brukar förekomma vid virusinfektion. Råd om närvaro i förskolan: Allmäntillståndet hos barnet får avgöra om barnet ska vara hemma eller inte. För att återgå till barngruppen ska barnet vara feberfritt och orka med verksamheten under dagen, som också kan innebära utevistelse under flera timmar. Halsont Beskrivning: Halsont är ofta ett symtom bland andra vid luftvägsinfektioner. Bakterier streptokocker är en vanlig orsak till sådana infektioner. Vid en halsinfektion brukar någon del av halsen vara röd, antingen endast halsmandlarna (tonsillerna) som även kallas halsfluss, eller merparten av svalget. Besväret kan leda till minskat matlust. Särskilt om streptokockinfektion och Scharlakansfeber: Halsont på grund av bakterier streptokocker kan leda till kraftigare halssymtom och feber. Scharlakansfeber är en sådan sjukdom som präglas av feber och halsont, en gulvit övergående till rödprickig tunga (s.k. smultrontunga), samt utslag på armhålor och ljumskar. Dessutom är streptokockinfektioner särskilt smittsamma. Antibiotikabehandling är vanlig vid streptokockinfektioner för att undvika komplikationer men ibland kan de gå över av sig själva. Man är dock smittsam länge om man inte får antibiotikabehandling, i princip till alla symtom har helt försvunnit. Råd om närvaro i förskolan: Barnets allmäntillstånd får avgöra när det kan återgå till barngruppen, förutom vid misstänkt streptokockinfektion vilket bör klargöras i samråd med hälsocentral. Vid en streptokockinfektion eller Scharlakansfeber bör barnet stanna hemma minst två dygn efter inledd antibiotikabehandling, eller till symtom har helt försvunnit om man inte behandlas med antibiotika. Barnets allmäntillstånd bör också vara sådant att det orkar delta i barngruppens vanliga aktiviteter, som även kan innebära flera timmars utevistelse.

3 Hosta Beskrivning: Hosta är ett vanligt symtom vid förkylning och förekommer alltid vid luftrörskatarr och lunginflammation. Det är framför allt i början av en infektion som hostan är smittsam. Långdragen hosta, speciellt på natten, kan vara ett symtom på överkänslighet, astma eller kikhosta. Särskilt om RS-virus och krupp: RS-virus startar som en vanlig förkylning med hosta, snuva och feber, men vid svårare infektioner blir slembildningen i luftvägarna kraftigare, vilket kan orsaka andningsbesvär och mer ansträngd hosta. RS-virusinfektioner smittar lätt och varar längre än vanliga förkylningar, ibland i en månad. Krupp får man i samband med förkylning, men luftrören svullnar upp mer än vanlig och gör andningen mer ansträngd. Heshet och skällande hosta är typiska symtom. Det brukar gå över efter en vecka. Råd om närvaro i förskolan: Barn med hosta utan feber och med gott allmäntillstånd behöver inte vara hemma. Vid misstänkt RS-virus ska man inte närvara i förskolan. Krupp ska likställas med rådet om vanliga förkylningar (se längre upp). Klåda Nedan beskrivs några av de vanligaste orsakerna till klåda hos barn som är smittsamma. Det är dock inte uteslutande och klåda kan uppstå av andra orsaker än som listas här, så konsultera alltid hälsocentral eller 1177 om man är osäker. Huvudlöss: Huvudlöss lever i hår och hårbotten och sprids genom kontakt huvud mot huvud, då varken lössen eller deras ägg lever särskilt länge utanför håret. De orsakar vanligtvis klåda (men ibland inte), och ibland upptäcks som små svarta prickar eller pulver på huvudkudden, eller på huvudet som små röd, brun eller svarta prickar. Man kan även upptäcka löss eller deras ägg genom att kamma igenom håret med en ljus finkam med täta piggar över ett vitt papper. Man bör misstänka huvudlöss om det finns information om löss i omgivningen eller om barnet har omotiverad stark klåda i hårbotten. Huvudlöss behandlas med särskilda oljor eller receptfria läkemedel, eller med CE-märkta medicintekniska produkter man får från apoteket. Råd om närvaro i förskolan vid huvudlöss: Om diagnostik, behandling och uppföljning skett enligt ovan finns det ingen anledning att vara hemma. Meddela förskolan om ditt barn har fått löss, så att de kan informera övriga föräldrar att undersöka sina egna barn. Mask: Mask orsakar oftast klåda i stjärten hos barn (s.k. springmask), framför allt nattetid. Flickor kan också få klåda i slidöppningen av masken. Masken syns med

4 blotta ögat runt ändtarmsöppningen eller slidöppningen. Barn smittas av maskäggen som kan leva i flera veckor i miljön, t.ex. på textilier, i damm och på leksaker, men också via fingrar eller husdjurets päls. Barnet och vuxna infekteras genom att svälja ner äggen, och återinfektion är vanlig. Receptfri medicin i samband med mycket noggrann personhandhygien (särskilt händer och naglar, och kläder) krävs för att bli av med både masken och deras ägg. Vanligtvis behandlas hela familjer även om symtom inte finns hos alla. Råd om närvaro i förskolan vid mask: Barnet behöver inte vara hemma från förskolan, men informera personalen så att man kan uppmärksamma barnens handhygien och klädombytesrutiner extra noggrann. Utslag Nedan beskrivs några av de vanligaste orsakerna till utslag hos barn som är smittsamma. Det är dock inte uteslutande och utslag kan uppstå av andra orsaker än som listas här, så konsultera alltid hälsocentral eller 1177 om man är osäker. Höstblåsor: Höstblåsor är en virusinfektion som orsakar blåsor i munhålan, läpparna, kindernas insida, tunga och/eller gom som kan vara smärtsamma och som i sin tur kan bidra till att det sjuka barnet inte vill äta. Utslag kan också finnas på händer och fötter. Feber och illamående kan också förekomma. Ingen behandling finns, och det brukar gå över av sig själv inom en vecka. Råd om närvaro i förskolan vid höstblåsor: Barnet bör vara hemma de första dagarna man är sjuk (2-3 dagar). Sedan bör allmäntillstånd avgöra om det ska vara hemma. Svinkoppor (impetigo): Svinkoppor orsakas av bakterier och orsakar först kliande prickar som sedan utvecklas till vätskefyllda, gulaktiga såriga utslag runt näsa och mun samt på fingrar, armar, bål och ben, som slutligen blir honungsfärgade skorpor. Utslagen kliar inte och gör heller inte ont. Impetigo sprids mycket lätt via direktkontakt och objekt som leksaker och dörrhandtag. Barnet smittar tills såren är läkta. Personhygien är mycket viktig för att undvika spridning. Råd om närvaro i förskolan vid svinkoppar: Barn bör vara hemma till såren ser helt torra ut. Vattkoppor: Vattkoppor orsakas av ett virus som orsakar först feber och trötthet, följt av små vätskefyllda blåsor (koppor) som brer ut sig över kroppen med början på huvudet, sedan bålen och sist händer och fötter. Blåsorna kliar oftast, och smittsamheten är mycket stor från 1 2 dagar före till en vecka efter det att utslagen först syns på huden. Vanligtvis får man vattkoppor bara en gång i livet.

5 Råd om närvaro i förskolan vid vattkoppar: Barn ska stanna hemma till blåsorna börjar försvinna över hela kroppen, vanligtvis några dagar upp till en vecka. Allmäntillståndet får sedan avgöra när barnet kan återgå till barnomsorgen. Meningokockinfektion: Hudutslag som blåröda prickar eller blåmärken på armarna, fötterna eller bålen som inte försvinner vid tryck kan vara tecken på meningokocker. Om ett barn snabbt blir mycket sjuk, får feber, kräks, blir slö eller förvirrat och/eller klagar över huvudvärk eller värk i nacken kan det tyda på att bakterierna orsakat hjärnhinneinflammation. Detta är en akut fara. Råd om närvaro i förskolan vid meningokockinfektion: Sök vård omedelbart och informera förskolan om utfallet så snart man har fått återkoppling från den undersökande vårdverksamheten. Ögon- och öroninflammation Ögoninfektion: Ögon kletiga av gult sekret och igen klibbade ögonlock på morgonen signalerar att barnet har en ögoninfektion. Insidan av ögonlocket kan dessutom vara kraftigt rodnat och ögonlocket kan vara svullet. Det förekommer oftast vid förkylningar, men kan orsakas även av allergiska reaktioner eller små föremål som skräp i ögat. Förutsatt att orsaken inte är någon av de sistnämnda så brukar inflammationen gå över inom en vecka. Råd om närvaro i förskolan vid ögoninflammation: Barn bör stanna hemma vid kraftig varbildning från ögat, även om deras allmäntillstånd är gott. Förskolepersonalen bör inte ha som sin uppgift att torka barnets variga ögon. Öroninflammation (akut otit): Öroninflammation förekommer oftast då slemhinnorna blir mer känsliga för bakterier under virusinfektionen t.ex. förkylning, med varbildning i mellanörat som resultat. Feber och ont i örat är de vanligaste symtom, ibland även nedsatt hörsel. Öroninflammation smittar inte, men de bakterier som orsakar inflammation i mellanörat kan vara smittsamma, liksom förkylningen. De flesta inflammationer går över av sig själv efter några dagar, men ibland behövs antibiotika. Råd om närvaro i förskolan vid öroninflamation: Barnet kan närvara i förskolan om det är feberfritt, har gott allmän tillstånd och orkar delta i verksamheten. Källor: Socialstyrelsen (www.socialstyrelsen.se/publikationer2008/ ), 1177 Vårdguiden (www.1177.se) samt Folkhälsomyndigheten (www.folkhalsomyndigheten.se)

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp?

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? Råd till dig som har barn i kommunal barnomsorg Du kommer säkert många gånger att ställas inför frågan: Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem Denna skrift är utarbetad av Barnhälsovårdsenheten och Smittskydd, Landstinget i Värmland Utgivningsår 1997,

Läs mer

När Ditt barn blir sjukt!

När Ditt barn blir sjukt! När Ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!...

Läs mer

När ditt barn blir sjukt

När ditt barn blir sjukt När ditt barn blir sjukt 1 Innehåll Sidan Infektioner hos förskolebarn... 4 Barnets infektioner och immunförsvar... 4 Antibiotika... 4 Minska smittan i förskolan... 4 Råd vid infektioner... 5 Feber...

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Hygienrutiner på förskolan

Hygienrutiner på förskolan Hygienrutiner på förskolan Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Tfn 08-737 39 12 Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd

Läs mer

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt Smitta i förskolan Kunskapsöversikt ) 1 Socialstyrelsen klassificerar fr.o.m. år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller

Läs mer

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin

nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin nr 4 2014 STOCKHOLMS LÄN NÄRÖPPET hjälp, nu! Smärtsamma stenar STÄLL DIG UPP och må bättre Temavaccin Notiser Jag vill mejla! Varför kan jag inte få mejla min vårdcentral och boka tid, eller till exempel

Läs mer

Minskning av infektionsrisken

Minskning av infektionsrisken Social- och hälsovårdsministeriets handböcker 2005:29 Minskning av infektionsrisken inom dagvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2005 3 SAMMANDRAG Minskning av infektionsrisken inom dagvården.

Läs mer

Apotekets råd om. Munnen blåsor och sår

Apotekets råd om. Munnen blåsor och sår Apotekets råd om Munnen blåsor och sår Blåsor och sår i och runt munnen kan vara väldigt besvärande, men är för det mesta helt ofarliga. Såren går över av sig själv på någon vecka utan behandling. Orsaken

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar. Isotretinoin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Roaccutan 10 mg och 20mg mjuka kapslar Isotretinoin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner

Råd och fakta om. Sexuellt överförda infektioner Råd och fakta om Sexuellt överförda infektioner Folkhälsomyndigheten Råd och fakta om sexuellt överförda infektioner Sjätte reviderade upplagan, andra tryckningen 2014 Denna titel kan beställas från: Folkhälsomyndighetens

Läs mer

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR

Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Till dig som får behandling med Zyvoxid (linezolid) M-PRO-06-ZYV-023-SGn-ELIXIR Önskas mer info? Ring Pfizer Kunskapscentrum. Direktnummer för sjukvården: 08-550 522 00. Pfizer AB. Telefon 08-550 520 00.

Läs mer

Barn med katarakt Information till familjen

Barn med katarakt Information till familjen Barn med katarakt Information till familjen Innehåll Ögat och den normala synutvecklingen 3 Kongenital katarakt - Medfödd grå starr 3 Amblyopi ( lazy eye ) 4 Praktiska konsekvenser av amblyopi 4 Diagnostik

Läs mer

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik

Patientinformation. Herpes i underlivet. (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus. Hud- och STD-klinik Patientinformation Herpes i underlivet (genital herpes/könsherpes) Södra Älvsborgs Sjukhus Hud- och STD-klinik Herpes i underlivet Herpes i underlivet orsakas av ett virus: Herpes simplex, som förekommer

Läs mer

Ha astma och vänta barn

Ha astma och vänta barn Om astma för gravida Ha astma och vänta barn Hej, har du fått smått i tankarna? Hej, har du fått smått i tankarna? Ingenting är omöjligt Så här får du koll på din astma Den bästa behandlingen för dig och

Läs mer

Bild: Agnes Moström. Kör du med eller utan kondom?

Bild: Agnes Moström. Kör du med eller utan kondom? Bild: Agnes Moström Kör du med eller utan kondom? Fakta om klamydia Klamydia är en bakterie som smittar vid samlag i både slida och ändtarmsöppning. Petting (smeksex) och munsex kan också sprida smittan.

Läs mer

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats.

Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Här följer svar på några frågor som vi av erfarenhet vet ofta dyker upp efter att man opererats. Vad var det som gjorde ont i buken? Hur såg blindtarmen ut? Behöver jag äta antibiotika efter operationen?

Läs mer

Smådjur som gillar människor

Smådjur som gillar människor Vad är Tenutex? Tenutex är ett liniment som är effektivt mot huvudlöss, flatlöss och skabb. Verksamma ämnen är disulfiram och bensylbensoat. Tenutex används enligt bruksanvisningen som medföljer varje

Läs mer

frågor och svar om klamydia.

frågor och svar om klamydia. 29 frågor och svar om klamydia. En informationsskrift från Socialstyrelsen och RFSU. Bakgrund Klamydiainfektion bland ungdomar och unga vuxna har ökat under de senaste åren. De flesta unga människor har

Läs mer

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder

Lilla tandboken. Allt du behöver veta om barns tänder Lilla tandboken Allt du behöver veta om barns tänder Innehåll Sida Min egen sida Min egen sida 3 Lång och bred erfarenhet 4 Bra vanor från början 5 Från 20 mjölktänder till permanenta tänder 6-9 Mat och

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Spiriva 18 mikrogram 18 mikrogram inhalationspulver, hård kapsel tiotropium Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar

Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S Box 5196 200 71 Malmö Tel. 020-22 66 70 08/2005 Bekämpa ditt munsår innan det riktigt vaknar från munherpes specialisten Sår i ansiktet, på läpparna och i munhålan

Läs mer

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 2(7) Innehåll Allmänt... 3 Förebyggande insatser... 3 Vid insjuknande på förskolan... 3 Återgång till förskolan efter sjukdom... 3 Konkreta åtgärder

Läs mer

9. Infektioner och idrott

9. Infektioner och idrott 9. Infektioner och idrott Författare Göran Friman, professor, Infektionskliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala Lars Wesslén, medicine doktor, Infektionskliniken, Gävle sjukhus Ola Rønsen, medicine doktor,

Läs mer