Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen"

Transkript

1 Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Innehåll Allmänt. 2 Råd för att förebygga smittspridning 2 Allmänt om infektioner.. 3 Vanliga infektionssjukdomar och infektionssymtom (i bokstavsordning). 4 Barnhälsovården Sörmland och Smittskydd/Vårdhygien Sörmland

2 Sid 2 (8)Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Till föräldrar och personal i barnomsorgen I denna skrift ges några grundläggande råd om hur man kan handskas med infektioner inom förskolan. Mer finns att läsa i Socialstyrelsens kunskapsöversikt Smitta i förskolan Allmänt Barn är ofta infekterade Under de fyra första levnadsåren har barn i genomsnitt sex till åtta luftvägsinfektioner per år. De följande åren minskar antalet infektioner successivt. Dominerande är okomplicerade luftvägs- och maginfektioner som inte behöver behandlas med antibiotika. Hemma eller på förskolan? Det är barnets behov som är avgörande för om barnet ska vara hemma! Ett sjukt och hängigt barn bör få ha lugn och ro och någon som kan ge det mycket tid och omsorg. Barnets allmäntillstånd, dvs hur barnet äter, sover och orkar, är i regel avgörande för om barnet kan vistas i barnomsorgen. Ett feberfritt dygn hemma utan febernedsättande medicin är en bra tumregel. Barnet ska orka delta i de vardagliga aktiviteterna inom- och utomhus för att vara i förskolan! Om Du känner Dig tveksam till vilken sjukdom barnet har och behandlingen av denna, kan Du kontakta barnavårdscentralen / vårdcentralen. Här ger man Dig gärna råd och hjälper Dig att bedöma barnet. Du kan även få information och råd på eller per telefon om du ringer De olika smittämnen som förekommer i samhället, förekommer naturligtvis även bland barn på förskola eller i liknande barngrupper. Ur smittosynpunkt spelar det sällan någon roll om barnet vistas i förskolan, eftersom vanliga infektioner redan har smittat när sjukdomssymtom bryter ut. Råd för att förebygga smittspridning Infektioner smittar på olika sätt, t.ex. genom direkt kontakt mellan personer eller indirekt via föremål. Spridning kan också ske via droppsmitta t.ex. vid hosta, snuva, kräkning. Det är bra att hosta och nysa i armvecket. Handhygien God handhygien är det viktigaste sättet att förhindra överföring av smitta. Detta innebär att alltid tvätta händerna noga. Tvättanvisningar Flytande tvål och rinnande vatten Tvätta alla ytor på händerna Torka händerna på pappershandduk Stäng av kranen med pappershandduken Använd handdesinfektionsmedel (gäller personalen) och låt händerna lufttorka Handtvätt - barn Innan de äter/hjälper till att duka Efter toalettbesök/blöjbyte Efter utevistelse

3 Sid 3 (8)Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Handtvätt - personal Innan man lagar mat, serverar eller dukar Före måltider Efter blöjbyte Efter toalettbesök Efter utevistelse Efter att snuviga näsor torkats Skötbordet Avtorkbar dyna som tål desinfektionsmedel (t.ex. sprit) Engångsunderlägg, engångstvättlappar Engångshandskar används vid blöjbyte Använda underlägg, tvättlappar, blöjor och handskar ska läggas direkt i en plastpåse som försluts väl. Handdesinfektion med tvål och vatten samt sprit Näsdukar Engångsnäsdukar som kastas när man snutit barn Handtvätt och handdesinfektion Tandborstar Tandborstar på förskola är olämpligt ur smittosynpunkt. Nappar Ska vara väl namnmärkta och förvaras åtskilda Leksaker Mjuka leksaker ska vara maskintvättbara och tvättas regelbundet. Under infektionsutbrott bör de helt avlägsnas. Hårda leksaker ska tvättas regelbundet. Städning Daglig städning av rum där barn vistas. Storstädning årligen. Lokalen ska vädras ett par gånger varje dag, under så lång tid att luften byts ut, cirka 10 minuter. Utevistelse Regelbunden utevistelse flera timmar varje dag minskar risken för smittspridning. Allmänt om infektioner Virusinfektioner De flesta infektioner hos barn som t.ex. förkylningar orsakas av virus. Virusinfektioner smittar i regel även innan barnet blir sjukt. Vid denna typ av infektioner är det därför av smittsamhetsskäl oftast ingen anledning att hålla barnet hemma. Mot virusinfektioner hjälper inte antibiotika. Bakteriella infektioner Infektioner förorsakade av bakterier kan ibland behöva behandlas med antibiotika (t.ex. penicillin). Pågående antibiotikabehandling är inget hinder för att barn som mår bra ska kunna vara i förskolan. Vid streptokockinfektioner, t.ex. halsfluss, är barnet smittfritt efter två dygns behandling med antibiotika. Kroppen har ett eget försvar mot virus och bakterieinfektioner som gör att de flesta infektioner vi drabbas av går över av sig själva. Penicillin, eller andra antibiotika, hjälper kroppen att bromsa infektioner som orsakas av bakterier. Mot infektioner orsakade av virus har antibiotika ingen effekt Användningen av antibiotika är inte helt riskfri. Bakterierna kan bli resistenta, vilket innebär att de blir motståndskraftiga mot olika antibiotika. Det är därför viktigt att vi gör allt vi kan för att bryta resistensutvecklingen och bästa sättet är att inte använda antibiotika i onödan. Svamp och parasitinfektioner Svampinfektioner kan man få i hud och slemhinnor. Det finns dessutom många olika typer av parasiter. Även dessa infektioner kan ibland behöva behandlas.

4 Sid 4 (8)Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Allergi kan likna infektion Allergi kan i början likna infektioner, varför vi nämner detta här. Det är viktigt för Ditt barn att Du redan vid inskolningen informerar personalen om att barnet har allergi och vilka symtom det får. Lämna gärna en skriftlig information om vad barnet inte tål och hur det ska behandlas vid en eventuell reaktion. Om sjukdomsbilden förändras, glöm inte berätta detta. Några vanliga infektionssjukdomar och infektionssymtom i bokstavsordning Diarré / kräkningar ( maginfluensa ) Plötslig diarré med eller utan kräkningar. Inkubationstiden varierar på grund av att besvären kan orsakas av olika virus eller bakterier. Barnet kan förlora mycket vätska. Det är viktigt att ge rikligt med dryck, gärna i små men täta doser för att motverka kräkningar. Kontakta barnavårdscentral / vårdcentral eller ring 1177 för råd. Barnet kan återgå till barnomsorgen när det ätit normalt och inte kräkts eller haft vattentunn diarré under två dygn. Avföringen behöver inte vara fast, då det ibland kan dröja veckor innan den blir normal igen. Har barnet varit utomlands och där varit magsjukt eller insjuknar efter hemkomsten, bör barnet lämna avföringsprov. Kontakta då vårdcentralen. Feber Det är vanligt att små barn insjuknar plötsligt med hög feber, vilket oftast beror på en virusinfektion. Barns normala temperatur varierar framför allt beroende på hur aktivt barnet är. Om temperaturen är mer än 37,5 C på morgonen och 38,0 C på kvällen anses det vara en förhöjd temperatur. Femte sjukan (erytema infectiosum) Inkubationstiden är 7-14 dygn. Femte sjukan är en virussjukdom. Barnet kan få ett intensivt rött och sammanflytande utslag på kinderna. Girlangformade utslag, kan ibland även ses på armar, ben och bål. En del kan även få feber, muskel- och ledvärk samt illamående och kräkningar. Utslagen försvinner i regel inom en vecka, men kan därefter komma tillbaka i samband med värme (bad, dusch). Infektionen läker ut av sig själv. Barnets allmäntillstånd avgör om det ska vara hemma. Förkylning Inkubationstiden varierar och är oftast bara någon dag. Orsakas i regel av virus och smittar innan symtomen bryter ut, varför det inte går att förhindra att denna typ av smitta sprids i en barngrupp. För att återgå till barngruppen ska barnet vara feberfritt och orka med verksamheten. Barn med feber ska vara hemma! Låt också Ditt barn få en feberfri dag hemma innan det återgår till barngruppen.

5 Sid 5 (8)Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Gulsot, se hepatit Halsfluss (tonsillit) Inkubationstid 2-3 dygn. Symtomen är halsont och feber. Ofta ses beläggningar på halsmandlarna. Halsfluss beror många gånger på en streptokockinfektion som antibiotikabehandlas (vanligast med penicillin). Ja, minst 2 dygn efter påbörjad antibiotikabehandling för att bli smittfri. Barnet kan sedan återgå till barngruppen då det blivit feberfritt och orkar delta i aktiviteterna. Halsont Halsont orsakas vanligast av virus och är ofta kombinerad med förkylningssymtom. Små barn kan inte alltid tala om att de har ont i halsen. Tecken på en halsinfektion kan vara att barnet inte vill äta eller dricka. Har barnet hög feber och tecken på halsont mer än några dagar kan det vara halsfluss orsakad av streptokocker och du bör söka läkare. Vid halsont med feber ska barnet stanna hemma. Barnet kan återgå till barngruppen då det orkar delta i aktiviteterna. Hepatit (gulsot) Hepatit är en inflammation i levern, varvid huden kan bli gul (gulsot). Det finns flera olika former av hepatit. De är alla ovanliga bland barn och alla behöver bedömas av läkare som i samråd med smittskyddsläkaren beslutar om barnet kan vistas inom barnomsorgen. Barn som hälsar på bekanta / släktingar i vissa länder bör före resan diskutera med läkare om barnet ska ha gammaglobulin eller vaccin mot Hepatit A, epidemisk gulsot. Detta dels för att de inte själva ska bli sjuka, dels för att förhindra att de smittar andra barn i barnomsorgen efter hemkomsten. Hosta En del barn får lätt hosta i samband med vanliga förkylningar. Vid långvarig hosta eller påverkad andning bör barnet bedömas av läkare. Barn med lindrig hosta utan vare sig feber eller påverkat allmäntillstånd kan vistas i barngrupp. Huvudlöss Lusen är 2-3 mm lång och sprids genom direktkontakt, dvs hår till hår. Risken att drabbas av löss via föremål som kammar, borstar, mössor och stereolurar är liten. Klåda i hårbotten, gnetter (ägg) på hårstråna och svarta prickar på huvudkudden kan vara tecken på huvudlöss. Eventuella löss upptäcks lättast om man kammar över ett vitt papper eller en spegel. Löss behandlas med receptfria preparat som finns att köpa på apoteket. Endast de som är angripna ska behandlas och de ska behandlas samtidigt. En vecka och två veckor efter behandlingen ska håret finkammas (finkam kan köpas på apoteket). För att minska lusproblem i förskolan (och skolan) bör man finkamma sina barn vid varje terminsstart, dvs en gång per vecka under januari-februari och augustiseptember. Huvudlusen trivs bara på människan, så man blir inte smittad av djur. Om barnet är behandlat finns ingen anledning att stanna hemma. Förskolan bör meddelas! Höstblåsor (Hand, foot and mouth disease = hand-, fot- och munsjuka.) Inkubationstid 3-7 dygn. Lindrig virussjukdom som ger feber samt blåsor i munnen, som kan vara smärtsamma och bidra till att barnet inte vill äta. Blåsor kan också finnas på händer och fötter där de kan brista utan att sårskorpor bildas. Sjukdomen förekommer vanligen i slutet av sommaren och i början av hösten. Den läker ut av sig själv inom cirka en vecka. Ja, då barnet har feber, men barnet kan återgå då det är feberfritt, kan äta och dricka och orkar vara i barngruppen.

6 Sid 6 (8)Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Influensa Inkubationstid 1-3 dagar. Influensa är en virussjukdom som förekommer varje vinter. Ibland blir det mer omfattande epidemier. Influensa är mycket smittsam, men dessbättre blir barn i regel inte särskilt sjuka utan det kan te sig som en vanlig luftvägsinfektion med feber. Barn som har någon allvarlig grundsjukdom bör diskutera med sin läkare om de ska vaccineras inför influensasäsongerna. Barnet kan återgå då det är feberfritt och orkar med verksamheten i barngruppen. Kikhosta Inkubationstid 7-14 dygn. Kikhosta börjar som en vanlig förkylning. Efter någon vecka kan hostattacker, kikningar och kräkningar uppträda, oftast besvärligast nattetid. Kikhostan smittar mest i början innan de typiska symtomen uppträder. Spädbarn bör skyddas mot smitta. Idag finns ett bra vaccin mot kikhosta. För barn som inte fått alla vaccindoser rekommenderas i vissa fall antibiotikabehandling i tidigt skede. Barnets allmäntillstånd avgör om det ska vara hemma. Dålig sömn och kikningar innebär ofta att barnet inte orkar vara i barngrupp. Kräkningar Se diarré / kräkningar. Maginfluensa Se diarré / kräkningar. Mask Springmask är en vanlig och ofarlig åkomma. Masken är vit och sytrådstunn och cirka 1 cm lång. Det vanligaste symtomet är klåda i stjärten på kvällen och natten, då masken lägger ägg i vecken runt ändtarmsöppningen. Barn kan dock vara symtomfria. Springmask ska behandlas med preparat som finns att köpa receptfritt på apoteket. Städning, rengöring av leksaker och föremål, tvätt av underkläder och sängkläder samt god handhygien är viktigt. Om barnet trots behandling får tillbaka springmask, bör hela familjen behandlas. Spolmask liknar en daggmask som är cm lång, gulvit eller rosafärgad och relativt ovanlig i Sverige. Även denna infektion är ofarlig och kan lätt behandlas med receptfria preparat. Mollusker Navlade vårtliknande utslag, 2-4 mm stora upphöjningar i huden som varken kliar eller gör ont. Orsakas av virus. Lågsmittsamt vid kontakt mellan barn. Molluskerna försvinner utan behandling, men det tar ofta lång tid. Munsår Sår på läppen och inne i munnen är vanligt hos barn. Orsakas oftast av herpesvirus. Herpesviruset finns kvar i kroppen och kan aktiveras t.ex. vid andra infektioner. Smittsamheten är stor. Att förhindra smittspridning är omöjligt, då virus förekommer allmänt i befolkningen. Mässling / Påssjuka / Röda hund Sjukdomarna är numera ovanliga p.g.a. att barn i Sverige vaccineras vid 18 månaders ålder. Ovaccinerade barn kan bli smittade i samband med utlandsresa till länder där sjukdomarna är mer vanliga. Om Du misstänker att Ditt barn har blivit sjuk i någon av dessa sjukdomar, kontakta sjukvården. Ja.

7 Sid 7 (8)Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Scharlakansfeber Inkubationstid 1-3 dygn. Orsakas av streptokocker. Symtomen är halsfluss, feber, ett finprickigt rött utslag framför allt i ljumskar och armhålor samt en ofta rödknottrig tunga (smultrontunga). Infektionen ska behandlas, vanligtvis med penicillin, varför läkare eller distriktssköterska bör kontaktas. Svampinfektioner Svampinfektioner i huden och hårbotten kan förekomma hos barn. Barnet smittas ofta genom nära kontakt med ett smittat husdjur, t.ex. katt, kanin eller hund. Efter kontakt hud mot päls uppstår förändringarna oftast i ansiktet, på halsen eller bröstet. I andra fall sprids smittan från människa till människa, vanligen inom familjen. Ja. Barnet kan återgå till barngruppen efter två dygns antibiotikabehandling om det är feberfritt och orkar delta i aktiviteterna. Skabb Skabb orsakas av ett kvalster. Sjukdomen är smittsam och kan överföras vid nära kroppskontakt och via sängkläder. Det är ovanligt med smittspridning av skabb via barnomsorgen. Symtomen är klåda, speciellt nattetid, och som följd av detta rivmärken, huvudsakligen på armar och ben. Dessa kan vara svåra att skilja från eksem, varför läkare bör uppsökas för diagnos. Hela familjen bör undersökas/behandlas. Dessutom ska sanering av sängkläder och kläder göras. Efter behandling kan klådan kvarstå i flera veckor. Ja. Barnet ska vara hemma ett dygn i samband med behandling. Snuva Se Förkylning. Snuvan vid en förkylning är i början klar men kan övergå i tjock gul/grön snuva efter en tid. Långvarig snuva kan behöva bedömas av läkare, då den kan bero på t.ex. allergi. Barnets allmäntillstånd avgör om det ska vara hemma. Hudförändringarna är ibland typiska med ringformade rodnader och kallas då ringorm. Svinkoppor (impetigo) En relativt vanlig och smittsam hudinfektion orsakad av streptokocker/stafylokocker. Uppträder oftast kring munnen och runt näsan. Börjar som små varfyllda blåsor som så småningom brister och infektionen kan härmed sprida sig. Förändringarna täcks ofta av gula skorpor. Det är viktigt att tvätta med tvål och vatten flera gånger per dag för att få bort skorporna. Mer utbredda förändringar, särskilt i kombination med feber, bör bedömas av läkare. Noggrann handhygien är viktig både i förskolan och hemma. Ja. Barnet ska vara hemma tills såren är torra. Vattkoppor Inkubationstid dygn. Virusinfektion med vätskefyllda kliande blåsor/koppor. Kopporna börjar med små röda prickar som blir till vätskefyllda blåsor, vilka brister och torkar in till torra skorpor, som sedan faller av. Behandling med febernedsättande och klådstillande medicin kan behövas. Forts

8 Sid 8 (8)Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Vattkoppor - Forts Barn med svår klåda kan, då de kliar sig, få en bakteriell infektion i huden via kopporna. När endast skorpor kvarstår är smittsamheten liten. Man kan räkna med smittfrihet sju dagar efter utslagsdebuten. Barnets allmäntillstånd avgör när barnet kan återgå till barngrupp. Vårtor Orsakas av virus. Läker oftast av sig själv, men det kan ta år innan de helt försvunnit. Noggrann handhygien är viktig både i förskolan och hemma. Ja, om kraftig varbildning i ögonen. Öroninflammation Öroninflammation orsakas av virus eller bakterier och behandlas i en del fall med antibiotika, varför läkare bör kontaktas. Svullnaden i samband med infektionen kan påverka barnets hörsel. Efterkontroll är därför viktig. Barnets allmäntillstånd avgör när barnet kan återgå till barngrupp. Ögoninfektion Variga, smetiga ögon är ett vanligt problem hos småbarn och orsakas av virus eller bakterier. Ofta uppträder detta tillsammans med snuva och är då en del av förkylningen. Barn med enbart ögonsymtom (röda och variga ögon) bör behandlas med ögontvättningar flera gånger dagligen (går bra med ljummet kranvatten). Om detta inte hjälpt efter 7 dagar bör barnavårdscentral/vårdcentral kontaktas. En del ögoninfektioner behandlar man med antibiotika (salva eller droppar). Viktiga namn och telefonnummer till förskola, BVC, distriktssköterska och vårdcentral:...

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller När barnet är sjukt Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller Bra tips När barnet är sjukt Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor 6

Läs mer

När Ditt barn blir sjukt!

När Ditt barn blir sjukt! När Ditt barn blir sjukt! Denna skrift är framtagen av Smittskydd Skåne i samarbete med Barnhälsovårdsenheterna i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Innehåll Till föräldrar med barn i barnomsorgen!...

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

hur gör vi när barnen blir sjuka?

hur gör vi när barnen blir sjuka? hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Denna broschyr riktar sig till föräldrar med barn i förskolan, den är tänkt som en hjälp på vägen när barnen blir sjuka. För informationen

Läs mer

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem

När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem När ditt barn blir sjukt! Information till föräldrar med barn i förskola eller familjedaghem Denna skrift är utarbetad av Barnhälsovårdsenheten och Smittskydd, Landstinget i Värmland Utgivningsår 1997,

Läs mer

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp?

När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? När barnet är sjukt vara hemma eller i barngrupp? Råd till dig som har barn i kommunal barnomsorg Du kommer säkert många gånger att ställas inför frågan: Är mitt barn tillräckligt friskt för att vistas

Läs mer

Inledning. Smittor på förskolor

Inledning. Smittor på förskolor Sjukdomspolicy 2013 Inledning Vi vill genom vår sjukdomspolicy tydliggöra våra riktlinjer vid sjukdom, minska smittspridning och informera om de vanligaste smittorna inom förskolan. Vi har utformat vår

Läs mer

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan

Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Smitta Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan Innehåll: Riktlinjer för att undvika smitta på förskolan 3 Frisk- och riskfaktorer för infektioner hos förskolebarn 4 Fakta om smittsamma sjukdomar

Läs mer

När ditt barn blir sjukt

När ditt barn blir sjukt När ditt barn blir sjukt 1 Innehåll Sidan Infektioner hos förskolebarn... 4 Barnets infektioner och immunförsvar... 4 Antibiotika... 4 Minska smittan i förskolan... 4 Råd vid infektioner... 5 Feber...

Läs mer

Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades 2014-10-13 och ersätter tidigare versioner

Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades 2014-10-13 och ersätter tidigare versioner Hälsopolicy för Hedlunda förskola Denna version skapades 2014-10-13 och ersätter tidigare versioner Hälsopolicyn är en sammanställning av några av de vanligaste symtomen som barn i förskoleåldern kan drabbas

Läs mer

Hygienrutiner på förskolan

Hygienrutiner på förskolan Hygienrutiner på förskolan Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Tfn 08-737 39 12 Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd

Läs mer

Råd och fakta om antibiotika och infektioner

Råd och fakta om antibiotika och infektioner Till dig som har ont i halsen De allra flesta halsinfektioner läker ut av sig själv inom en vecka, oavsett om de orsakats av virus eller bakterier. Om du har ont i halsen och samtidigt har snuva, heshet

Läs mer

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Anita Groth, privat ÖNH-specialist Strama Vilka är symtomen vid förkylning? Snuva Ont

Läs mer

Strama Region Skåne. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär.

Strama Region Skåne. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Vad är förkylning? Förkylning orsakas av virus. Det finns cirka 400 olika förkylningsvirus som alla ger olika besvär. Denna information är utgiven 2008-09-30 av Strama (Strategigruppen för rationell antibiotikaanvändning

Läs mer

Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan 07.00-17.30.

Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan 07.00-17.30. Föräldrainformation Läsåret 2014-2015 Allmänt Rydebäcks Montessoriförskola startade sin verksamhet augusti 2001, och är en fristående förskola. Verksamheten bedrivs enligt skolverkets gällande styrdokument

Läs mer

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt

Smitta i förskolan. Kunskapsöversikt Smitta i förskolan Kunskapsöversikt ) 1 Socialstyrelsen klassificerar fr.o.m. år 2001 sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är en kunskapsöversikt. Det innebär att rapporten baseras på vetenskap och/eller

Läs mer

VAD ÄR EN FÖRKYLNING?

VAD ÄR EN FÖRKYLNING? 1 2 Usch för förkylning! En förkylning gör ingen människa glad. Näsan rinner, halsen och ögonen svider och i värsta fall har du både feber och hosta. Och än värre är det att få influensa. I den här lilla

Läs mer

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme!

Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård på läger! Goda vänner och små sår skall man vara rädd om! Ett litet kompendium som kan vara till stor hjälp ifall olyckan är framme! Egenvård, vad är det? Jo det är en massa saker, det innebär

Läs mer

Fakta om förkylningar

Fakta om förkylningar Fakta om förkylningar Förkylning beror på virus och kan därför inte botas. Men besvär som en förkylning kan ge kan lindras. Vanligaste besvären är snuva, nästäppa, hosta och feber. Ett annat ord för förkylning

Läs mer

Så kan vi minska spridning av

Så kan vi minska spridning av Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm t kh Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen.

Läs mer

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår

Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvårdshandbok till kårerna Magbesvär Hård i magen Lös i magen Sår Egenvård på Vilda Skräddartorp 3-9 augusti 2014 i samband med lägerbrev 4 Egenvård innebär en massa saker. Man skaffar sig den kunskap som behövs för att avvärja de stora skadorna eller problemen. Det

Läs mer

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4

Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3. Telefonlista... 4 1 (32) Smitta och smittspridning... 3 förebyggande insatser och praktisk vägledning... 3 Telefonlista... 4 Akademiska sjukhuset... 4 Vårdhygien... 4 Infektionsmottagningen... 4 Lungklinikens mottagning...

Läs mer

Svenska Innebandyförbundet

Svenska Innebandyförbundet Infektion och smitta Bakgrund. De vanligaste infektionerna är förkylning från virus (virala infektioner, t.ex. influensa) och drabbar vuxna ca 2-3 ggr per år (barn 2-5). Det finns mer än 200 olika förkylningsvirus

Läs mer

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation

Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Information till vuxna patienter inför halsmandeloperation Tanken med denna information är att ni som får era halsmandlar opererade ska må så bra som möjligt efter operationen och återgå till normal kost

Läs mer

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen

Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Riktlinjer för Hygien Smitta och smittspridning inom äldreoch handikappomsorgen Detta handlingsprogram riktar sig till all personal som arbetar inom Vimmerby kommuns äldre- och handikappomsorg. Handlingsprogrammet

Läs mer

Minskning av infektionsrisken

Minskning av infektionsrisken Social- och hälsovårdsministeriets handböcker 2005:29 Minskning av infektionsrisken inom dagvården Social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2005 3 SAMMANDRAG Minskning av infektionsrisken inom dagvården.

Läs mer

Rådgivningens vaccinationsguide

Rådgivningens vaccinationsguide Rådgivningens vaccinationsguide Mannerheims Barnskyddsförbund Institutet för hälsa och välfärd Andra linjen 17, 00530 Helsingfors PB 30, 00271 Helsingfors tel. 075 324 51 tel. 0206 106 000 mll@mll.fi www.thl.fi

Läs mer

Smådjur som gillar människor

Smådjur som gillar människor Vad är Tenutex? Tenutex är ett liniment som är effektivt mot huvudlöss, flatlöss och skabb. Verksamma ämnen är disulfiram och bensylbensoat. Tenutex används enligt bruksanvisningen som medföljer varje

Läs mer

Hygien i förskolan. Upplägg av presentation

Hygien i förskolan. Upplägg av presentation Hygien i förskolan Annkristin Axén Områdesansvarig skolor & förskolor Miljöförvaltningen i Stockholm stad 2009-05-27 Upplägg av presentation Riktad tillsyn i Stockholm Smitta i förskolan Smittvägar Hygien

Läs mer