Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan"

Transkript

1 Handlingsplan för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet Hygien i förskolan

2 Innehållsförteckning Förord...2 Barnens handhygien... 3 Personalens handhygien... 4 Blöjbyte/skötrum... 5 Städning... 6 Riktlinjer vid infektioner i förskoleverksamheten... 7 Övriga rutiner... 8 Kontroll av rutiner....9 Att dela ut till föräldrarna...10 Bilagor som ska anslås Bil.1 Barnens handhygien Bil.2 Personalens handhygien Bil.3 Blöjbyte/skötrum Bil.4 Städrutiner för lokalvårdare Bil.5 Praktisk information om blodspill 1

3 Förord Egenkontroll Enligt miljöbalken ska en verksamhetsutövare fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenheter för människors hälsa uppstår (26 kap 19 ) I förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll som gäller för bl.a. förskolor finns också krav på dokumentation. Exempel på innehåll i egenkontrollen av hygien på en förskola är: rutiner för att upprätthålla god hygien kontroll av hygienrutinerna hur man bör agera vid misstanke om smitta eller annan olägenhet hantering av eventuella klagomål Egenkontrollen enligt miljöbalken kan med fördel kopplas ihop med förskolans övriga arbete med kvalitetsprogram och rutiner, t.ex. det systematiska arbetsmiljöarbetet. Det organisatoriska ansvaret ligger på rektor. Vid klagomål kontakta rektor skriftligen. Utifrån detta har en handlingsplan utformats för att få friskare barn i Karlskrona kommuns förskoleverksamhet. Handlingsplan finns på varje avdelning. Personalen följer handlingsplanen och informerar vikarier. För rektorerna i Karlskrona Kommun Karina Augustsson Ragnhild Book Mona Nilsson Margareta Svedström Susanne Trossö 2

4 Barnens handhygien Barnen ska tvätta händerna under en vuxens uppsikt: före måltid före bakning, matlagning, dukning och servering efter toalettbesök efter utomhusvistelse efter att ha snutit sig själv efter blöjbyte när barn bytt på sig själv efter blöjbyte när barns händer kommit i kontakt med smittämnen Använd flytande tvål och vatten vid tvättning av händer. Använd handsprit vid behov t.ex. vid infektion. Engångshanddukar rekommenderas. Textila handdukar används endast i undantagsfall, kontakta miljöavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen för upprättande av särskilda villkor. Viktigt att personalen lär barnen HUR man tvättar händerna. 3

5 Personalens handhygien Personalen ska tvätta händerna/använda handsprit: före måltid före bakning, matlagning, dukning och servering efter toalettbesök efter utomhusvistelse efter att ha snutit barn eller sig själv efter att ha hjälpt barn vid toalettbesök efter blöjbyte efter hantering av smutstvätt När ingen smuts är synlig på händerna kan handsprit ersätta tvål och vatten. Vid brist på tvål och vatten kan handsprit med fördel användas som ersättning. I vissa situationer behöver handsprit/handskar användas för att minska risken för smitta. Ex blod, diarré och kräkningar samt vid städning av hygienutrymmen. Händerna ska desinficeras med handsprit när handskar tagits av och slängts. Händerna ska lufttorka efter att handsprit har använts. Engångsnäsduk ska slängas efter att den använts en gång. Toalettlocket ska vara nerfällt innan spolning. 4

6 Blöjbyte/skötrum Handfat och rinnande varmt och kallt vatten ska finnas. Engångshandskar, engångshanddukar, engångsunderlägg och handsprit ska finnas tillgängliga. Blöjbyte ska utföras på skötbord med avtorkningsbar yta. Ytan ska torkas av med desinfektionsmedel efter varje blöjbyte. Barn tvättas och torkas med engångstvättlappar. Använda blöjor kastas i slutet kärl, oåtkomligt för barn. Skötbord och tvättho ska rengöras dagligen. 5

7 Städning Skriftliga städrutiner ska finnas. Städrutiner ska även finnas för storstädning, rengörning av stoppade möbler och tvätt av textilier. Vid smitta kan städnivån behöva höjas. Förteckning över kemiska produkter ska finnas i städförråd. Särskilt städförråd ska finnas. Städförråd bör vara frånluftsventilerat. Utslagsvask bör finnas i städförråd. Tappkran för kallt och varmt vatten bör finnas i städförråd. Toalettutrymmen ska städas dagligen. Skötrum ska städas dagligen. Lekrum och vilrum bör städas varje dag. Personlig kudde, madrass och ev. lakan ska användas vid vila. Sovutrustning ska tvättas i minst 60 grader var 14:e dag. Leksaker ska rengöras kontinuerligt och vid behov ställas undan i minst 14 dagar. Undvik att förvara leksaker öppet på hyllor, använd istället hyllor Vid perioder med mycket smitta bör städning av handtag, lysknappar och skåp med dörra och liknande prioriteras. Absorbent (pulver) och ytdesinfektion är bra att ha tillhands på samtliga avdelningar. Förvara saker på hyllor eller använd backar och lådor med hjul för att underlätta städning. Undvik att förvara leksaker öppet på hyllor, använd istället skåp med dörrar. 6

8 Riktlinjer vid infektioner i förskoleverksamheten Allmäntillståndet avgör om barnet kan vistas i förskolan vid eller efter en infektion. Med ett gott allmäntillstånd menas att barnet ska vara feberfritt och orka delta i förskolans aktiviteter så som flera timmars utevistelse. Ett feberfritt dygn hemma är dock en bra tumregel. Vid ögoninflammation ska barnet stanna hemma till dess att det är symptomfritt. Efter maginfektion kan barnet återgå till förskolan när det varit symptomfritt i minst 48 timmar. Samråd bör dock ske med förskolepersonalen. Vid svårare infektioner gäller andra riktlinjer. Personal kontaktar rektor som ansvarar för vidare åtgärder. Föräldrar ska informeras om infektioner på förskolan. Förskolan har hygienregler för personal och barn. Förskolan använder socialstyrelsens rekommendationer och boken Smitta i förskolan. Se också vidare på Vid ev frågor som förskolepersonalen inte kan besvara kontakta smittskyddssjuksköterska Agneta Meeuwisse, telefon

9 Övriga rutiner Papper och papperskorg är bra att ha vid uteplatsen. Handdesinfektion (handsprit) ska placeras på lämpliga ställen. Kökspersonal ska aldrig ta hand om kräkningar och liknande under den tid som de arbetar i kök. Informera föräldrar och kollegor vid smitta. Tillämpa så kallad barriärvård, vilket innebär att avdelningar med pågående magsjuka, vattenkoppor eller liknande ska hållas isolerade. Vattenlek i små bassänger kan sprida smitta. En vattenslang och spridare utomhus är att föredra. Nys och hosta i armvecket. Använd 10-sekundersregeln vid handtvätt. Vädra gärna! LÅT BARNEN VISTAS MYCKET UTOMHUS! 8

10 Kontroll av rutiner Kontroll av rutiner sker genom självskattning i form av enkätfrågor en gång per termin samt uppföljning/riskbedömning vid arbetsplatsträff. Fråga 1 Tvättade/spritade du händerna efter första blöjbytet/toalettbesöket idag? Fråga 2 Tvättade/spritade du händerna efter första gången du snöt barn eller dig själv idag? Fråga 3 Hade du uppsikt vid barns handtvätt före dagens dukning till lunch? Kontroll av varmvattenstemperatur och ventilation görs av fastighetsägaren. 9

11 Till föräldrarna Riktlinjer vid infektioner i förskoleverksamheten Allmäntillståndet avgör om barnet kan återgå till förskolan vid eller efter en infektion. Med ett gott allmäntillstånd menas att barnet ska vara feberfritt och orka delta i förskolans aktiviteter så som utomhusvistelse under flera timmar. Ett feberfritt dygn hemma är dock en bra tumregel. Vid ögoninflammation ska barnet stanna hemma till dess att det är symptomfritt. Efter maginfektion kan barnet återgå till förskolan när det varit symptomfritt i minst 48 timmar. Samråd bör dock ske med förskolepersonalen. Vid svårare infektioner gäller andra riktlinjer. Föräldrar ska informeras om infektioner på förskolan. Förskolan har hygienregler för personal och barn. Förskolan använder socialstyrelsens rekommendationer och boken Smitta i förskolan. Se också vidare på 10

Så kan vi minska spridning av

Så kan vi minska spridning av Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd Stockholm t kh Nedskrivna riktlinjer bör finnas för Handtvätt hos personalen. Handtvätt hos barnen.

Läs mer

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014

HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 1(9) HYGIENPLAN Tingsryd Kommuns förskolor 2011-2014 2012-08-03 2(9) Innehållsförteckning Allmänna hygienråd... 3 Infektionsutbrott... 4 Livsmedelshantering... 5 Städråd och tvättråd... 6 Blodspill...

Läs mer

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN

1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 1(7) HANDLINGSPLAN SMITTSPRIDNING FÖRSKOLAN PROSTEN 2(7) Innehåll Allmänt... 3 Förebyggande insatser... 3 Vid insjuknande på förskolan... 3 Återgång till förskolan efter sjukdom... 3 Konkreta åtgärder

Läs mer

Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll

Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll 1 Miljö och hälsa i förskolan Alsalam Förskolan Alsalams egenkontroll Egenkontrollen är ett ständigt pågående arbete, som ska noga planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt förbättras. Det ska

Läs mer

Regler och rutiner vid sjukdom och maginfektion

Regler och rutiner vid sjukdom och maginfektion Regler Regler och och rutiner rutiner vid vid sjukdom sjukdom och maginfektion Uppdaterad maj 2008 Riktlinjer vid sjukdom Det är barnets behov som är avgörande för om barnet ska vara hemma. Det är barnets

Läs mer

Hygien i förskolan. Upplägg av presentation

Hygien i förskolan. Upplägg av presentation Hygien i förskolan Annkristin Axén Områdesansvarig skolor & förskolor Miljöförvaltningen i Stockholm stad 2009-05-27 Upplägg av presentation Riktad tillsyn i Stockholm Smitta i förskolan Smittvägar Hygien

Läs mer

Hygienrutiner på förskolan

Hygienrutiner på förskolan Hygienrutiner på förskolan Epidemiolog/Smittskyddssjuksköterska Smittskydd Stockholm Tfn 08-737 39 12 Så kan vi minska spridning av smittsamma sjukdomar i förskolan Rekommendationer utarbetade av Smittskydd

Läs mer

Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25

Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25 Sjukdomspolicy förskola 2014-06-25 Förskolan har en sjukdomspolicy som vilar på rekommendationer från sjukvården. Då man får plats på någon av våra förskolor så förbinder man sig att följa våra regler

Läs mer

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22

Smitta i förskolan 12.1 Antagen 2006-08-22 I tider med mycket förkylningar och maginfluensa vill vi med denna information beskriva lite om problem som uppstår i samband med sjukdomar på förskolan och i familjerna. Smitta går runt och samma barn,

Läs mer

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Bilder från förskolor i Umeå Teckningar Hampus Söderlund, Rebecka Söderlund Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & syfte 4 Genomförande

Läs mer

Förskolans policy och rutiner för hygien, smitta och smittspridning.

Förskolans policy och rutiner för hygien, smitta och smittspridning. Förskolans policy och rutiner för hygien, smitta och smittspridning. Handtvätt för barn och personal Tvätta händerna med flytande tvål under rinnande vatten. Tvätta alla ytor på händerna så att ordentligt

Läs mer

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun

foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun foto: Bananastock Bra miljö i förskola och skola Enköpings kommun För en bättre miljö i förskola och skola Information till dig som driver eller arbetar inom förskola och skola, eller ska starta en ny

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan

Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Tillsammans kan vi minska smittspridning i förskolan Information till familjer med barn i förskola Smitta som sprids på förskolan ställer till bekymmer för barn, personal, syskon och föräldrar. Barn i

Läs mer

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser

Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser 2013-04-12 Hygienrutiner i skolan Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser Råd till skolans personal gällande smittförebyggande insatser God hygien är avgörande för att undvika smitta.

Läs mer

Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen

Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Smittsamma sjukdomar i Barnomsorgen Innehåll Allmänt. 2 Råd för att förebygga smittspridning 2 Allmänt om infektioner.. 3 Vanliga infektionssjukdomar och infektionssymtom (i bokstavsordning). 4 Barnhälsovården

Läs mer

Handlingsplan för en giftfri förskola

Handlingsplan för en giftfri förskola Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-08-26 BUN 2015.0339 Handläggare Anneli Weman Barn- och utbildningsnämnden Handlingsplan för en giftfri förskola Sammanfattning Kommunfullmäktigt beslutade våren 2013 att alla

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 20 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola

Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Tjänsteskrivelse 1 (5) 2015-06-22 FHN 2015.0089 Handläggare Ulrika Lundgren Folkhälsonämnden Remissvar, Kemikalieplan för en giftfri förskola Sammanfattning Folkhälsonämnden har fått tillfälle att yttra

Läs mer

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 19 Barnhälsovården i förskolan

7 Information om antibiotika. 9 Några vanliga infektionssymtom och infektionssjukdomar. 19 Barnhälsovården i förskolan När barnet är sjukt Ska barnet vara hemma eller i barngrupp? Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleverksamheten. innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor

Läs mer

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller

När barnet är sjukt. Bra tips. Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller När barnet är sjukt Råd om barns vardagssjuklighet och om andra sjukdomar som förekommer i förskoleåldern. innehåller Bra tips När barnet är sjukt Innehåll 4 När barnet är sjukt 5 Ovanligare smittor 6

Läs mer

Inskolningsprogram Lilla Fågel Förskolor KB

Inskolningsprogram Lilla Fågel Förskolor KB Inskolningsprogram Lilla Fågel Förskolor KB Välkomna till Lilla Fågel Förskolor. Vi vill med detta inskolningsprogram ge dig som förälder information om förskolan och hur vi arbetar på Lilla Fågel Förskolor.

Läs mer

Anvisningar för sjuka barn

Anvisningar för sjuka barn Anvisningar för sjuka barn i Solnas förskoleverksamhet Den här skriften är ett gemensamt dokument för smittskyddsläkaren, barnavårdscentralerna och förskoleverksamheten i Solna. Den bygger på Socialstyrelsens

Läs mer

Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan 07.00-17.30.

Öppning och stängning Vi har öppet mellan klockan 07.00-17.30. Föräldrainformation Läsåret 2014-2015 Allmänt Rydebäcks Montessoriförskola startade sin verksamhet augusti 2001, och är en fristående förskola. Verksamheten bedrivs enligt skolverkets gällande styrdokument

Läs mer

Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd

Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd VÄGLEDNING Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd Antagen av Miljönämnden 2011-05-23 Miljöförvaltningens vägledning för nybyggnad av förskolelokaler och ombyggnad eller tillbyggnad av befintliga

Läs mer

En handbok för förskolepersonal och föräldrar

En handbok för förskolepersonal och föräldrar Sjuka barn Illustration: Marie En handbok för förskolepersonal och föräldrar Barnhälsovården Dalarna En handbok för förskolepersonal och föräldrar Innehåll Allmänt... 3-4 Hygienregler... 5 Medicinering

Läs mer

Hur gör vi när barnen blir sjuka?

Hur gör vi när barnen blir sjuka? Hur gör vi när barnen blir sjuka? Råd till föräldrar med barn i förskolan Barnhälsovården i samarbete med Smittskydd Halland Innehåll Till dig som har ditt barn i förskola 2 Allmänt 3-4 Kontaktuppgifter

Läs mer

Inledning. Smittor på förskolor

Inledning. Smittor på förskolor Sjukdomspolicy 2013 Inledning Vi vill genom vår sjukdomspolicy tydliggöra våra riktlinjer vid sjukdom, minska smittspridning och informera om de vanligaste smittorna inom förskolan. Vi har utformat vår

Läs mer

En handbok för förskolepersonal och föräldrar

En handbok för förskolepersonal och föräldrar Sjuka barn Illustration: Marie En handbok för förskolepersonal och föräldrar Barnhälsovården Dalarna En handbok för förskolepersonal och föräldrar Innehåll Allmänt... 3-4 Hygienregler... 5 Medicinering

Läs mer