en del av Huges VARDAG HUGE FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en del av Huges VARDAG HUGE FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2009"

Transkript

1 en del av Huges VARDAG HUGE FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2009

2

3 INNEHÅLL 2 HUGES VISION 3 HUGES UPPDRAG 5 VAR DAG BOSTÄDER 8 HUR ARBETAR HUGE FÖR ATT FÅ NÖJDA BOSTADSHYRESGÄSTER? 25 VAR DAG KOMMUNALA LOKALER 28 HUR SER HUGE TILL ATT DET ALLTID FINNS ÄNDAMÅLSENLIGA LOKALER? 47 VAR DAG KOMMERSIELLA LOKALER 50 HUR ANPASSAR HUGE CENTRUMEN TILL KUNDERNAS BEHOV? 60 VD HAR ORDET 62 ÄGARDIREKTIV 63 VERKSAMHETEN I KORTHET 64 FEM ÅR I SAMMANDRAG 66 HUDDINGE VÄXER 69 MILJÖ 72 PERSONAL 74 LEDNINGSGRUPP 75 STYRELSE 77 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 78 RESULTATRÄKNINGAR 79 BALANSRÄKNINGAR 81 KASSAFLÖDESANALYSER 82 NOTER 86 REVISIONSBERÄTTELSE 88 FASTIGHETSFÖRTECKNING SEGELTORPSSKOLANS NYA PROFIL MOT HÄRADSVÄGEN.

4 VISION Huge ska aktivt vara med och skapa ett framtida Huddinge som alla kan vara stolta över. 2

5 Var dag en möjlighet att göra bra ännu bättre Huges uppdrag är att åt Huddinge kommun äga och förvalta bostäder, kommunala lokaler och kommersiella lokaler. Var dag arbetar bolagets medarbetare med en rad olika frågor som har direkt påverkan på hur kommunen uppfattas både av boende i Huddinge, och hos dem som funderar på att flytta till kommunen. Finns det bostäder av hög kvalitet till rimliga kostnader? Är bostadsområdena välskötta och trygga? Hur är det med förskolor och skolor och undervisning i en peda go gisk miljö? Är det gott om idrotts- och fritidsanläggningar? Bor äldre bra i kommunen? Finns köpcentrumet nära bostaden? Var dag är möjligheternas vardag för Huge att göra Huddinge ännu bättre att växa upp, bo och arbeta i. bostäder kommunala lokaler kommersiella lokaler 3

6 DAG VA VAR VA 4

7 R DAG DAG VA R med planteringar, DAG5 studenter, belysning, samråd, moppstädning,

8

9 plantor sätts varje år

10 bostäder HUR ARBETAR HUGE FÖR ATT FÅ NÖJDA BOSTADSHYRESGÄSTER? Huge ska genom ett nära samarbete med lokala hyresgästföreningar få hyresgästerna att känna sig delaktiga i sitt boende. Rena, snygga, trygga och trivsamma bostadsområden utomhus och inomhus har högsta prioritet. Och att det finns möjlighet för unga att bo bra, men ändå till rimliga hyror. Utemiljön ett dagligt skötebarn Det är fortfarande några timmar kvar tills det ljusnar denna snöiga decembermorgon i Vårby. Bostadsområdet sover. Allt som hörs är Huges snöröjning vid skolor och förskolor, där man startade redan klockan för att gångvägar och parkeringsplatser ska vara framkomliga när skoldagen börjar. Snöröjningen i bostadsområdena startar omkring En välskött och vacker utomhusmiljö betyder mycket för trivseln. Huge har inom varje förvaltningsområde trädgårdsansvariga som övergripande ser till att utemiljön sköts att rabatter fylls av blommor, att träd och buskar beskärs, att skräp plockas, att ogräs rensas, att julgranar lyser upp, att gräs och häckar klipps, att belysning gör otrygga platser trygga. I till exempel Vårby städas utemiljön sedan 2008 varje dag mot tidigare tre dagar i veckan. Och det har blivit väsentligt renare. Så filosofin stämmer att är det rent, skräpas det ner mindre. Även ronderingar för att upptäcka eventuell skadegörelse sker dagligen. Akuta skador åtgärdas direkt. 8 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Bostäder

11 Fint vardagsrum Varje trädgårdsansvarig har nära kontakt med de lokala hyresgästföreningarna. Vid samrådsmöten och trygghetsvandringar årligen diskuteras utemiljön med föreningarna. De boendes synpunkter är mycket värdefulla i planeringen för de insatser som ska göras, eftersom hyresgästerna vistas i utemiljön varje dag och ska uppleva den som ett vardagsrum man gärna vill vara i. Påskliljor hälsar våren Vårens rabatter lyses upp av främst påskliljor. Men också av penséer, eftersom de är tåliga mot låga temperaturer. Efter våren och vårstädning sker planering för prunkande sommarrabatter. Sommarblommorna varieras gärna från år till år, så att nyanser, färger och höjder kan varieras. Svenskodlade blommor väljs i första hand. Hösten är tid för planteringar av buskar och träd och för beskärning. Innan vintern kommer med sandning och snöröjningsmaskinerna åter hörs i tidig morgonstund. 9

12 TRAPPSTÄDNING PÅ HÄRBREVÄGEN I SKOGÅS. Rent hus med klagomålen Trappstädning har varit ett diskussionsämne, där åsikter går isär. Huge har därför kraftfullt satsat på att få entreprenörerna välrenommerade städbolag att kvalitetssäkra sin städning. Bolaget har bland annat gjort en instruktionsfilm som varje lokalvårdare hos entreprenörerna måste se. Det har dessutom utarbetats fasta och omfattande kravspecifikationer, som tydligt talar om vad som ingår i städningen. Huge har även infört checklistor i trappuppgångarna som visar när städningen ska utföras och när den blivit gjord. Varje vecka görs en hel och en halv trappstädning. Den hela är från vindsdörr till källardörr, den halva från första vilplan till källardörr. Detta eftersom boende på första våningen sällan tar hissen. Entrén blir alltså städad två gånger i veckan. Huges miljötekniker kontrollerar att kvaliteten på städningen uppfyller kraven. Dokumenterade stickprovskontroller görs kontinuerligt på varje adress. Bättre metoder Rent och fräscht från golv till tak är målet med Huges trappstädning. Lokalvårdare använder sig i första hand av fuktiga, förimpregnerade moppar. Bolaget har direkt och via lokala hyresgästföreningar informerat de boende om fuktmetoden, där mopparna förbehandlas med rengöringsmedel skonsamma mot golv materialen. Impregnering och tvätt av mopparna sker i särskilt avsedda tvättstugor i bostadsområdena. Här finns också lokalvårdarnas egna rastlokaler. DAGENS STÄDNING SIGNERAS. 10 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Bostäder

13 Trygghet i nytt ljus Det är sen kväll i Huges bostadsområden i Vårby. Ett par med barnvagn syns i promenadstråkets sken, och hela området ger ett upplyst intryck. Men ändå är belysningen inte tillräcklig. Det finns fortfarande otrygga platser som behöver bli ljusare. Huge har därför satt igång ett belysningsprogram för ett ljusare och därmed tryggare och trevligare Vårby gård och Vårby Haga. Projektet som inleddes 2008 och ska avslutas 2010 genomförs i samarbete med en belysningskonsult. Arbetet grundar sig på människans behov vad gäller stimulans, avläsbarhet och orientering. Nyckelorden är alltså att planera för människan, med rummet och gestaltningen som utgångspunkt och tekniken som verktyg, inte tvärt om. Tydliga effekter Visionen om tryggare och vackrare bostadsområden i Vårby innefattar parkbelysning, vägbelysning/parkeringsbelysning, miljöbelysning av främst trädkronor, fasadbelysning och effektbelysning. Belysningen ska förstärka och påminna om det som är tryggt och vackert under dagtid. Nytt är att ljuset riktas både nedåt och uppåt, samt att tekniken i armaturerna är toppmodern. Trots mer upplevt ljus, är energiförbrukningen lägre. Särskilt viktiga med bra belysning är de stråk som de boende använder för att ta sig till skola, arbete eller kommunikationer. Dessa stråk är avgörande för hur människor upplever hela sitt bostadsområde. Vårby gård och Vårby Haga är pionjärområden för upprustning och förnyelse av belysningen. Fler bostadsområden följer där trygghetsvandringar med lokala hyresgästföreningar är en självklar del i processen. INNERGÅRDSBELYSNING VID ORMEN LÅNGE. Bostäder HUGE ÅRSREDOVISNING

14

15 fel anmäls, 95 procent åtgärdas inom tre dygn

16 DAGENS FÖRSTA FELAVHJÄLPNING FÖRBEREDS. Rätt hantering av fel Det ringer hos felanmälan på Huges huvudkontor. Ett gångjärn på ett köksskåp rapporteras trasigt i en lägenhet i Flemingsberg. Felet loggas in som ett ärende hos det lokala distriktkontoret, vilket vanligen hanterar 800 till felanmälningar per månad. Gångjärnet är med största säkerhet lagat inom tre arbetsdagar. Detta eftersom Huge strävar efter att klara den så kallade 3-dagarsregeln om att fel ska vara åtgärdade inom tre dygn. Och att hyresgästen ska ha kontaktats inom den tiden vid förseningar, orsakade av till exempel saknade reservdelar. Regeln uppfylls till över 95 procent i varje förvaltningsområde, varje vecka. En markant förbättring mot för bara ett antal år sedan. Akuta fel åtgärdas omgående. Toppar vid månadsskiften Årligen anmäls omkring fel via telefon och Huges hemsida. Merparten av anmälningarna görs kring månadsskiften, i samband med omflyttningar och tillhörande besiktningar samt måndagar och fredagar. Många felanmälningar rör spisar, kylar och frysar. Men också tvättstugor och andra gemensamma utrymmen. Ofta upptäcks fel vid ronderingar av Huges fastighetsskötare. ATT SNABBT OCH PROFESSIONELLT ÅTGÄRDA FEL ÄR VIKTIGT FÖR ATT HA NÖJDA HYRESGÄSTER. 14 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Bostäder

17 FEL KAN ANMÄLAS BÅDE VIA TELEFON OCH PÅ HUGES HEMSIDA. Bostäder HUGE ÅRSREDOVISNING

18 Insyn ökar samsyn Maria Collantes, ordförande i den lokala hyresgästföreningen på Spelvägen i Trångsund, har något drömskt i blicken när hon tittar ut över den snötäckta gräsytan bakom Huges bostäder. Vi vill att ytan görs i ordning tills det blir varmt och skönt, så att vi kan umgås på den med grannar och gäster. Grilla, spela boule, sitta och prata... Titta här vad vi vill! Maria visar skissen över önskemålen som den lokala hyresgästföreningens styrelse har presenterat för Huge. Styrelsen hoppas att åtminstone delar av förslagen kan förverkligas. Vi har vid samrådsmöten med Huge förstått att det finns orsaker till att man kanske inte kan ställa upp på alla våra idéer. Mötena gör att vi naturligt får fram vad vi vill. Men också att vi lättare kan ta till oss Huges förslag, argument och synpunkter. Det handlar ju om att vi visar varandra respekt och respekten ökar när vi har en öppen dialog med insyn i hur vi båda tänker. Genväg till delaktighet Enligt ägardirektiven ska Huge vidareutveckla hyresgästernas inflytande över det egna boendet och dess närmiljö. Bra relationer med de 22 lokala hyresgästföreningarna är avgörande i denna strävan. Huge har samrådsmöten minst två gånger om året med varje lokal hyresgästförening. På dagordningen står bland annat ekonomi, 16 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Bostäder

19 aktuella projekt och eventuella förändringar som berör hyresgästerna. Den lokala föreningens representanter för i sin tur informationen från mötena vidare till sina hyresgäster via lokala bomöten. Huge informerar förstås direkt i särskilt viktiga frågor. Men att ha den lokala hyresgästföreningen som informationsbärare är ett ovärderligt komplement för ökat boinflytande. Förutom förutbestämda möten har varje samrådsansvarig inom förvaltningsområdena löpande kontakter med den lokala hyresgästföreningen. Att hyresgästerna tidigt får inblick i vad Huge vill göra och har möjlighet att komma med synpunkter, skapar ett givande och tagande i positiv anda. Bäst betyg Företaget AktivBo som stödjer fastighetsbolag att bli mer kundfokuserade delar ut Kundkristaller till de bostadsbolag i Sverige som får bäst betyg av sina hyresgäster. Vid prisutdelningen i februari 2009 för resultat baserade på 2008 års hyresgästenkäter, dela des 18 priser ut. Huge vann fem av dessa i konkurrens med 200 bostadsföretag! Huge tävlade i kategorierna: gigantklassen (G), kommunala företag (K) och alla kategorier (A) och vann följande priser: Bästa prisvärdhet (G) Största lyft i serviceindex (A) Största lyft i serviceindex (G) Största lyft, ta kunden på allvar (K) Största lyft, ta kunden på allvar (G) Serviceindex tar upp värden som trygghet och att det är rent och snyggt i och omkring bostadshusen. Ta kunden på allvar betygsätter bland annat bemötandet, informationen och hur bostadsbolaget håller sina löften. Bostäder HUGE ÅRSREDOVISNING

20

21 studentbostäder, 169 tillkom under året

22 STORSLAGEN UTSIKT FRÅN 13:E VÅNINGEN I STUDENTHUSET I FLEMINGSBERG. Ung kommun behöver bostäder för unga Titta, vilken kanonutsikt ropar en nyinflyttad student högt upp i studenthuset i Flemingsberg som invigdes hösten Huset med 13 vå EN AV TVÅ LOKALER FÖR GEMENSAM SAMVARO I STUDENTHUSET. ningar har 169 hett eftertraktade lägenheter. Samtliga är ettor från knappt 23 till drygt 26 kvadratmeter. Boendestandarden är hög med fina pentryn, helkaklade duschrum och rejäla förvaringsutrymmen. Studenthuset, mitt i Flemingsbergs centrum och ett stenkast från Campus Flemings berg med Södertörns Högskola och Karolinska Institutet, är ett spektakulärt landmärke med färgstarka inslag både på fasad och invändigt. Huset, ritat av arkitekterna Bengt Ahlqvist och Gregor Wierusz på Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB, vann Huddinge kommuns Skönhetspris HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Bostäder

23 STUDENTHUSET VANN HUDDINGE KOMMUNS SKÖNHETSPRIS Organisation för färskvara Studenthuset i Flemingsberg var ett välkommet tillskott för att minska bristen på studentbostäder i Huddinge. Efterfrågan är stor och Huges organisation för uthyrning och skötsel av studentlägenheter är dagligen fullt sysselsatt med att ge service. Organisationen är anpassad för att klara de korta, snabba handläggningstider som uthyrning av studentlägenheter kräver. Studenter är färskvara. De kan få veta sent att de kommer in på högskolan, och kontrakt måste kunna skrivas med kort varsel. Dessutom kan studenter kräva mer stöd än övriga hyresgäster, eftersom det oftast är första boendet och studenterna inte är vana att ha egna boendekontrakt. Mängder av inflyttningar Framför allt när terminerna startar är trycket stort på organisationen. Inför terminer kan det vara uppemot ett hundra inflyttningar som ska förberedas och hanteras av förvaltare, assistent och fastighetsskötare. Även sett över hela 2009 var efterfrågan större än tidigare år. Bland annat för att freemovers studenter från både Sverige och andra länder som själva söker sig till Huddinge blivit många fler. Men också genom att skolorna blir allt större, kurserna allt fler och att antalet utbytesstudenter ökar. I det dagliga arbetet med bland annat utbytesstudenter finns ett nära samarbete med Södertörns Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan. Bostäder HUGE ÅRSREDOVISNING

24 STUDENTBOSTÄDER I NATURSKÖNA BJÖRNKULLA, FLEMINGSBERG. STUDENTBOSTÄDER I VISÄTTRA. Aktivt sökande minskar köerna Huge har idag 687 studentlägenheter och inga vakanser. För att göra kösystemet till studentbostäderna mer rättvist har det förändrats. För ett år sedan infördes systemet aktivt sökande. Den sökande måste genom inloggning till systemet aktivera sin ansökan minst en gång om året. Lediga lägenheter läggs ut på ett torg på Huges hemsida och den sökande måste själv anmäla intresse. Lägenheten går sedan till den som har längst kötid. När vi informerade om det nya systemet hade vi sökande i kön. Idag är det klart färre. Vi får ofta höra att studenterna tycker det är smidigt att söka lägenhet i det nya systemet, säger Elouise Howard som är ansvarig förvaltare av Huges studentlägenheter. ELOUISE HOWARD, ANSVARIG FÖRVALTARE AV STUDENTLÄGENHETERNA. 22 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Bostäder

25 Bostäder för ungdomar och unga plånböcker I en tillväxtregion som Södertörn är det viktigt att kunna erbjuda unga människor vettiga bostäder till rimliga hyror. Huge planerar därför att bygga ungdomsbostäder i såväl Trångsund som vid Kvarnbergsplan centralt i Huddinge. För att kunna bygga bostäder som ungdomar har råd med undersöker Huge olika möjligheter att kostnadseffektivisera produktionen. Bygget av nya ungdomslägenheter är en fortsättning på den satsning som inleddes 2003 i samarbete med nätverket jagvillhabostad.nu för unga bostadssökande. Pionjärprojektet omfattade 31 hyreslägenheter i VillBo-huset på Klockarvägen mitt i Huddinge. Lägenheterna för unga vuxna mellan år har sedan första inflyttningsdagen i december 2007 varit mycket populära. UNGDOMSBOSTÄDER PLANERAS VID INFARTEN TILL TRÅNGSUND CENTRUM. UNGDOMSHUSET PÅ KLOCKARVÄGEN, DET FÖRSTA I STOCKHOLMSREGIONEN. Bostäder HUGE ÅRSREDOVISNING

26 AG VA VAR VA 24

27 R DAG R DAG DAG med konstgräs, vårdavdelningar, planmöten, modern pedagogik, klubbhus 25

28 26 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

29 kvadratmeter lokalytor för skolor och förskolor 27 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

30 kommunala lokaler HUR SER HUGE TILL ATT DET ALLTID FINNS ÄNDAMÅLSENLIGA LOKALER? Behovet av bra verksamhetslokaler är stort i Huddinge, där både antalet förskolebarn, skolbarn och äldre som behöver ett omsorgsboende ökar kraftigt. Men där också möjligheterna till en meningsfull fritid är en hjärtesak. Huges medarbetare är dagligen engagerade i planering och genomförande för att lösa efterfrågan. Elevanpassning på schemat FABRIZIA SOLLEVI, ARKITEKT. Arkitekten Fabrizia Sollevi kisar mot solen, ler förnöjt och pekar mot Segeltorpsskolan lite lätt svängda fasad med mjukt rundade tågfönster mot Häradsvägen. Vi har velat skapa det urbana huset, som interagerar med trafiken på vägen. Och vi har eftersträvat att skolan ska ha ordentlig dignitet, utan att vara påträngande. Viktigt är också att uteplatsen blir skolans centrum och hjärta och att det ska vara en öppen yta, där även människor som bor i området passerar och stannar upp. Det gör integrationen mellan barn och vuxna naturlig. Öppenheten utmärker också lokalerna. Öppna ytor med uppsikt över eleverna ger en lugnare miljö med minskad mobbing och skadegörelse. Fabrizia på Sollevi arkitektstudio har samarbetat med Huge i flera projekt och värdesätter bolaget som bollplank och dess vilja att bygga beständigt. Vi skapar arkitektur funktion, estetik och känslor tillsammans. Alla inblandade på Huge visar ett helhjärtat engagemang för kreativa lösningar. 28 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

31 SEGELTORPSSKOLANS LÄTT VÄLVDA FASAD MED RUNDADE FÖNSTER MOT HÄRADSVÄGEN. Kommunala lokaler HUGE ÅRSREDOVISNING

32 SAMTLIGA KLASSRUM LIGGER MED GENERÖSA FÖNSTER UT MOT HÄRADSVÄGEN. Barnens säkerhet främst Bygget av Segeltorpsskolan omfattar en ny huvudbyggnad på kvadratmeter som ersätter fem paviljonger och ombyggnad av befintliga skolbyggnader. Huvudbyggnaden är klar hösten 2010, resterande lokaler Behovet av nybyggnad och upprustning är mycket stort, då den tidigare huvudbyggnaden är över 50 år och antalet elever har vuxit kraftigt till idag cirka 800. Segeltorpsskolan är ett av Huges största skolprojekt med skolverksamhet igång under hela byggtiden. Säkerhetskraven är därför extremt höga och kräver återkommande skyddsronder med Huge, skolans rektor, personal, fastighetsansvarig och byggentreprenören. Fortlöpande sker också projektmöten och avstämningar med kommunen och skolledningen. Byggs utifrån pedagogiken Nya Segeltorpsskolan ska uppfylla den moderna pedagogikens krav att kombinera större klassrum med mindre grupprum. Men också att genom ändamålsenliga lokaler kunna blanda teoretiska och praktiskt estetiska ämnen varje dag i veckan. Växtvärk botas på Trångsundsskolan Trångsundsskolan stod färdig 1962 och har genom åren genomgått stora om- och tillbyggnader. Nu är det dags igen på grund av utrymmes brist. Med start i februari 2009 revs stora delar av en byggnad med idrotts- och fritidshemslokaler. I mars 2010 öppnades det nya huset cirka 400 kvadratmeter större med bland annat en modern idrottshall och föreningslokal med nedfällbar scen. 30 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

33 Om- och tillbyggnaden av klassrumsbyggnaden påbörjades våren 2010 och ska vara klar våren Byggmöten med platschef, bygg ledare och representanter från kommunens Barn- och utbildningsförvaltning är inbokade varannan vecka i projektledarens kalender. Skola med särkrav Huge förvärvade i april 2008 det tidigare landstingsdrivna vårdhemmet Rosenhill för att anpassa lokalerna för såväl skol- som särskoleverksamhet med specifika lokalbehov. Skolan kommer att ha cirka 285 elever och vara helt färdigbyggd till årsskiftet 2010/2011. I en av byggnaderna får Huddinge Tal- och Språkförskola/skola ändamålsenliga lokaler. Den andra stora elevgruppen blir barn med annat modersmål än svenska, som asylsökande barn. TRÅNGSUNDSSKOLAN VÄXER MED BEHOVEN. Kommunala lokaler HUGE ÅRSREDOVISNING

34 VISÄTTRAVALLENS FÖRSKOLA, ETT VÄLKOMMET TILLSKOTT Förskola, på förskola, på förskola Huge bygger förskolor som aldrig förr. År 2009 skapades 350 nya platser och utbyggnaden fortsätter En ny förskola är Visättravallen med plats för drygt 100 barn på sex avdelningar och som var klar hösten Ett naturreservat är närmaste granne och gör att utomhusvistelse blir en naturlig del av den pedagogiska verksamheten. En annan nyöppnad förskola är Furuhöjden i Fullersta med tre avdelningar för cirka 60 barn. Det är Huddinges första kommunala byggnad med solceller, vilket gör förskolan mer eller mindre självförsörjande på el. En förskola vid Talldalsvägen i Glömsta projekteras under Den befintliga förskolan med fem avdelningar byggs ut med ytterligare fem avdelningar och får plats för 190 barn. När den är klar 2011 är den Huges största. VISÄTTRAVALLENS FÖRSKOLA MED PLATS FÖR CA 100 BARN ÄR EN AV HUDDINGES STÖRSTA. 32 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler FÖRSKOLAN I NATURFÄRGAT TRÄ SMÄLTER FINT IN I DEN OMGIVANDE NATUREN.

35 33 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

36 34 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

37 idrottsanläggningar för aktiv fritid 35 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

38 Fritiden viktigt arbetsfält Ett snyggt anfall på vänsterkanten, perfekt inlägg och en nick strax över ribban inledde i september 2009 den första fotbollsmatchen på Vårbyplanen. Den femte konstgräsplanen som Huge anlagt gör Huddinge till en rekordkommun i konstgräs sett till antal invånare. Det gäller även för ishallar också fem stycken där bland annat upprustningen av Björkängshallen till en toppmodern ishall avslutades Konstgräsplanen mitt inne i ett bostadsområde i Vårby Gård är jätteviktig för ungdomarna i området, säger Huddinge kommuns fritidschef Kicki Johansson. Förutom att planen lockar till aktivitet, hjälper satsningen till att få fart på föreningslivet i området. Ett primärt uppdrag för oss inom kultur- och fritidsförvaltningen är ju att vi ska erbjuda invånarna ung som gammal möjligheter till en rik och varierad fritid. Även för de som funderar på att flytta till Huddinge är detta vitalt. INVIGNINGSMATCH PÅ KONSTGRÄSPLANEN I VÅRBY GÅRD. 36 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

39 BJÖRKÄNGSHALLEN, UTBYGGD 2009 OCH MED NYGJUTEN PLATTA FÖR ISEN. Panncentral het mötesplats för unga Det är viktigt för Huge att det finns meningsfull sysselsättning för ungdomar i bolagets bostadsområden och att stödja föreningslivet. Klubbhus för kommunens stora idrottsföreningar är också en viktig satsning. Föreningarna hyr lokalerna direkt av bolaget. En annan insats är att se till att det finns attraktiva mötesplatser för ungdomarnas fritid. Den senaste i raden Panncentralen med sin ståtliga skorsten högst uppe på berget i Visättra invigdes i oktober 2009 med tunga västafrikanska trummor. Det som tidigare var en grå lokal med högljudda maskiner har blivit den häftigaste mötesplatsen i hela Storstockholm. Kommunala lokaler HUGE ÅRSREDOVISNING

40 PANNCENTRALENS SKORSTEN MED KONSTNÄRLIG NEONBELYSNING ETT HÄF TIGT BLICKFÅNG. Den 500 kvadratmeter ljusa och rymliga lokalen är inredd med konsertscen, mysigt café, dansrum, biljardbord, klättervägg, replokaler, mopedverkstad och förstås med soffor, där man bara kan sitta och softa med kompisarna. Lokalens bakgrund som panncentral är bevarad. De gamla rören är kvar och fabrikskänslan återskapad i modern tappning med bryggliknande gångstråk runt väggarna och gjutjärnsräcken i trapporna. 500 KVADRATMETER MÖTESPLATS. 38 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

41 TRÄNINGEN I ETT OMBYGGT GARAGE I FLEMINGSBERG GER RESULTAT. HUDDINGE BROTTARKLUBB ÄR LANDETS BÄSTA I FLERA VIKTKLASSER. Dialog om stort och smått Fritidschefen med medarbetare har närmast daglig kontakt med Huge. Igår pratade vi om ett tillstånd att få sälja korv utanför en sporthall. Och i morgon ska jag diskutera med bolagets distriktschef i Flemingsberg-Visättra om hur vi tillsammans kan göra entrén till Visättra Sportcenter mer välkomnande. Både vi och Huge har gemensamma starka viljor att skapa förutsättningar för en aktiv fritid. Ett exempel är Huddinge Brottarklubbs lokal. Tidigare ett garage som Huge letade upp mitt i Flemingsbergs bostadsområde och byggde om för att passa behovet. Under 2010 tillhanda håller bolaget ytterligare cirka 250 kvadratmeter att användas som klubbrum, cafeteria och större träningsutrymme. Ett 80-tal ung domar är aktiva i föreningen med eldsjälar som brinner för verksamheten, och som på tre år gått från noll till bäst i landet inom flera viktklasser. Kommunala lokaler HUGE ÅRSREDOVISNING

42 40 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

43 nya och planerade lägenheter för äldreboende 41 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

44 TÅRTKALAS PÅ TALLGÅRDEN. KANSKE FÖR ATT OM- OCH TILLBYGGNADEN TILL ETT MODERNARE ÄLDREBOENDE FIRAS. Nysatsningar på äldreboende Gräset frodas och en humla i en röd blomma gör sällskap i den vackra trädgården vid Tallgårdens Äldrecentrum, naturskönt beläget i ett villaområde i Stuvsta. Tallgården från 1950-talet behövde byggas om och byggas till för att skapa ett modernt och trivsamt äldreboende. Arbetena startade våren 2009 och sker i fem etapper, så att de boende kan flyttas om medan befintliga rum byggs om och nya tillkommer. 42 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

45 BEHOVET AV ÄLDREBOSTÄDER ÄR STORT I HUDDINGE. DE NYBYGGDA LÄGENHETERNA PÅ TALLGÅRDENS ÄLDRECENTRUM ÄR VÄLBEHÖVLIGA. Äldreboendet kommer efter renoveringen att uppfylla Länsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets krav på bostadsstandard och på personalens arbetsförhållanden. För att personalen ska kunna arbeta rationellt med vården kommer det att finnas 7-9 lägenheter i grupp mot tidigare 3-4 rum i grupp på vissa avdelningar. Kommunala lokaler HUGE ÅRSREDOVISNING

46 CENTRALA OCH UPPSKATTADE TALLGÅRDEN VÄLKOMNAR I VINTERSKRUD. Fler platser behövs Om- och tillbyggnaden av Tallgårdens Äldrecentrum räcker inte till för att möta kommunens behov av fler omsorgsbostäder. Detta samtidigt som ett antal nuvarande äldreboenden inte motsvarar dagens krav på boendestandard och på personalens arbetsmiljö. Huge arbetar därför med flera projekt inom äldreboende. Ett är uppförandet av Västergården i Flemingsberg. Byggstart är planerad till sommaren 2010 och beräknad inflyttning två år senare. Sammanlagt blir det 90 lägenheter i grupper om nio. Planeringen är utformad så att den gör personalens arbete effektivt inom varje avdelning. Lägenheterna, tillagningskök, personalutrymmen etc ska uppfylla alla krav som myndigheterna ställer. 44 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

47 Stor lokalkännedom Kommunala lokaler liksom bostäder och kommersiella lokaler planeras av Huddinge kommun utifrån behovet. Huge intar rollen som fastighetsägare och bygger det som kommunen beställer. I planprocessen före beställningen är det ett nära samspel mellan kommunen och bolaget. Huge är en aktiv partner och ett bollplank till kommunens planavdelning i tidiga skeden. Vid de inledande planmötena tillsammans med kommunen diskuteras bland annat byggtomtens läge och karaktär, husets ytor, dispositionen av huset på tomten, antal parkeringsplatser, biltrafik, hantering av dagoch regnvatten, om ledningar i marken måste flyttas. Med andra ord, är det över huvud taget möjligt att bygga på den tänkta tomten. Vad krävs för att kunna bygga vettigt på den, och för att allt kring byggnationen och huset ska fungera. Lokalprogram ihop med kommunen Antalet planprocesser med kommunen i fråga om kommunala lokaler är årligen 8-10 stycken. Planärenden kan gälla allt från enskilda tomter till större områden. Ärendena kan ta lång att genomföra. Normalt tar det cirka 1,5 år innan grävskoporna sätts i marken efter att en planprocess inletts. Förslag att genom en förstudie eventuellt inleda ett planärende kan komma både från kommunen och från Huge. Bolaget arbetar även fram planprogram tillsammans med kommunen. När programarbetet avslutats, sker ett samrådsförfarande med utställning. Eventuella överklaganden behandlas. Sedan spikas detaljplanen och bygglovsprocessen och projektering startar. HUGES PROJEKTLEDARE DELTAR ÅRLIGEN I CIRKA TIO PLANPROCESSER MED KOMMUNEN. Kommunala lokaler HUGE ÅRSREDOVISNING

48 VAR G VAR VA AG 46

49 AG VA DAG med butiksmix, företagarföreningar, DAG47 serviceutbud, kundunderlag, aktiviteter

50

51 kvadratmeter yta för handel och service

52 kommersiella lokaler HUR ANPASSAR HUGE CENTRUMEN TILL KUNDERNAS BEHOV? Huges centrumanläggningar ska vara levande och attraktiva handels- och mötesplatser och välkomnande med trivsamma miljöer. Närcentra ska vara delar i bostadsbeståndet, så att hyresgästerna har det bekvämt med butiker och service på gångavstånd. I Huddinge centrum gör också populära evenemang centrumet till självklar träffpunkt. Veckohandling eller chips till kvällen En vindpust drar förbi över Sjödalstorget i Huddinge centrum. Torghandeln pågår för fullt och kön till korvvagnen vittnar om att en kokt med bröd är mäkta populär. Huddinge centrum med en totalyta om kvadratmeter och som i nuvarande utformning fyller 25 år 2010 är ett av relativt få utomhuscentra. Arkitekternas förebild var gamla stadskärnor, med snirkliga gator och öppna ytor. Stora och små butiker ligger vägg i vägg, och här finns ett rikt utbud av allmän service. Centrumet är också ovanligt genom att ha bostadslägenheter, kontor och butiker blandade. I fastigheterna finns bland annat ett åttiotal affärer, restauranger och banker. Det är skillnad mot Huddinges första kommersiella centrum handelsboden Udden från 1882 som hade en affär, ett matställe och en bank (Södermanlands Enskilda Bank på 30-talet). BUTIKER, BOSTÄDER OCH KONTOR SAMSAS I HUDDINGE CENTRUM. 50 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommersiella lokaler

53 Nödvändig utbyggnad Huddinge centrum har en särställning hos de centra som Huge äger och förvaltar. Det är ett kommuncentrum som genom ett brett utbud och många evenemang ska attrahera huddingeborna att handla på hemmaplan. Det primära upptagningsområdet är i princip från Tullinge till Rågsved och utmed Huddingevägen. För att behålla den goda marknadsposition som Huddinge centrum har idag krävs att centrumet byggs ut. Både för att möta konkurrensen från andra centrumetableringar befintliga och planerade och för att ha tillräckligt med butiker när kundunderlaget ökar då industriområdet Storängen i Huddinge omvandlas till bostadsområde. En utbyggnad med ett butikskvarter på omkring kvadratmeter diskuteras. TORGHANDELN I HUDDINGE CENTRUM FÖRSTÄRKER CHARMEN OCH DEN ÄKTA SMÅSTADSKÄNSLAN. Även behovet av fler bostäder och kontorsarbetsplatser är stort för ett framtida livskraftigt Huddinge centrum. Inte minst för att få ett jämnt kundunderlag under butikernas öppettider, då bostadshyresgäster vanligen handlar på eftermiddagar och kvällar och kontorsanställda på övriga tider. Utvecklingen av Huddinge centrum står förstås på dagordningen vid de diskussioner som Huge har med centrumets företagarförening regelbundet. Kommersiella lokaler HUGE ÅRSREDOVISNING

Välkommen in och möt Huddinges framtidskapital!

Välkommen in och möt Huddinges framtidskapital! Välkommen in och möt Huddinges framtidskapital! ÅRSREDOVISNING 2008 Huge Fastigheter AB Huge Fastigheter AB Box 1073, 141 22 Huddinge Besöksadress: Sjödalstorget 7 Tel: 08-535 320 00 E-post: info@huge.se

Läs mer

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Innehåll 4 Verksamheten i korthet 6 Ägardirektiv 7 VD har ordet 8 Fem år i sammandrag 10 Marknaden i Huddinge 14 Ägardirektiven ur Huges perspektiv 33 Projekt under

Läs mer

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014

ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 3 ARANÄS ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORTFAKTA ANTAL ANSTÄLLDA MEDELÅLDER, ÅR INNEHÅLL 47 49 ANTAL KVINNOR ANTAL MÄN ÅRET I KORTHET KORTFAKTA

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL)

ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL) ÅRSREDOVISNING FASTIGHETS AB FÖRVALTAREN (PUBL) 2013 Christer Carlsson 313 584 Under 2013 drev Förvaltaren projekt innehållande nyproduktion av 313 hyresrätter. Under 2013 drev Förvaltaren renoveringsprojekt

Läs mer

Bostadsområdet Hagen i Kareby.

Bostadsområdet Hagen i Kareby. ÅRSREDOVISNING 2013 PÅ OMSLAGET: Förbovärden Mariette Johansson visar bygget av Förbos nya hus på Råda torg i Mölnlycke, för en av de närmaste grannarna, Gert-Inge Jonsson som bor på Skolvägen. 2 Bostadsområdet

Läs mer

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in!

Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814. Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 1 2 3 Omslag BoråsTapeter Etage Nr. 2814 Detta är bara en av alla fina tapeter våra kunder kan välja bland i vår egen bobutik Smarta hem. Välkommen in! 4 5 Innehåll 6 VD har ordet 6 Strategier och mål

Läs mer

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB

Årsredovisning 2002. ÖrebroBostäder AB Årsredovisning 2002 ÖrebroBostäder AB ÖREBROBOSTÄDER AB 2002 49 Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Bostadsläget 6 Studenterna blir bara fler 8 ÖBO

Läs mer

KORT OM HELSINGBORGSHEM

KORT OM HELSINGBORGSHEM VERKSAMHETEN HYRESGÄSTREPORTAGE INNEHÅLLSFÖRTECKNING KORT OM HELSINGBORGSHEM Det kommunala ändamålet som det är definierat i ägardirektivet 2011. Helsingborgshem ska uppfylla stadens målsättning genom

Läs mer

Årsredovisning 2001. ÖrebroBostäder AB

Årsredovisning 2001. ÖrebroBostäder AB Årsredovisning 2001 ÖrebroBostäder AB ÖREBROBOSTÄDER AB 2001 51 50 ÖREBROBOSTÄDER AB 2001 Innehållsförteckning Sammanfattning & nyckeltal 2 Affärsidé & strategier 3 VD har ordet 4 Våra bostäder 6 Våra

Läs mer

Entreprenörskap ända ner till lågstadiet sid 16. största. shopping sid 18. Jazzen i Huddinge lockar giganterna. till stadsdel sid 6.

Entreprenörskap ända ner till lågstadiet sid 16. största. shopping sid 18. Jazzen i Huddinge lockar giganterna. till stadsdel sid 6. Stockholms bästa skidåkning sid 8 expansiva Hela denna bilaga är en annons från Huddinge kommun 100 000 invånare under våren sid 2 Victoria Tolstoy: Jazzen i Huddinge lockar giganterna sid 14 Kungens kurva:

Läs mer

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16 ÅRSREDOVISNING 2009 Svenska Bostäder Svenska Bostäder har varit med och skapat nya bostadsområden och hem till stockholmarna ända sedan 1944. Runt 66 000 stockholmare bor i någon av våra 31 544 hyreslägenheter.

Läs mer

FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1

FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1 FLER OCH BÄTTRE HEM ÅRSREDOVISNING 2014 LKF ÅRSREDOVISNING 2014 1 INNEHÅLL Introduktion 3 Året i korthet 4 LKF i korthet 6 VD har ordet 8 Stad i utveckling 10 Nyproduktion 12 Underhåll 19 Bosocialt arbete

Läs mer

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK

OLYMPIA D A L H E M FREDRIKSDAL H U S E N S J Ö WILSON PARK D O M S T E N L A R Ö D K A T TA R P M Ö R A R P P Å A R P Ö D Å K R A M A R I A P A R K M A R I A S O F I A P Å L S J Ö Ö S T R A R I N G S T O R P C E N T R U M N O R R T Å G A B O R G N O R R A H A

Läs mer

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB

MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB MÄNNISKORNA BAKOM BYGGNADSFIRMAN ERNST R0SÉN AB ÅRSREDOVISNING 2004 1 2 Det här är årsberättelsen om Reine, Leif, Sonny, Johan och Agneta. Om människorna bakom ett av Sveriges mest omtyckta fastighetsbolag.

Läs mer

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr

11 521 Mkr. 1 161 Mkr. 531 Mkr. 233 Mkr ÅRSREDOVISNING 2014 NYCKELTAL Antal lägenheter 15 109 Marknadsvärde 11 521 Mkr Hyresinstäkter, årstakt 1 161 Mkr Driftnetto, årstakt 531 Mkr Resultat efter skatt 233 Mkr Vinst per aktie 4,8 kr INNEHÅLL

Läs mer

AB TrelleborgsHem. Årsredovisning 2014

AB TrelleborgsHem. Årsredovisning 2014 AB TrelleborgsHem Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning 4 Det är framtiden som gäller nu 8 Trelleborg vill växa! 14 Miljöredovisning 16 NKI och kundundersökning 18 Händelser under året 20 Vd-ordet 22

Läs mer

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012

ÅRSREDOVISNING INNEHÅLL BESQAB I KORTHET VERKSAMHETSHISTORIA ÅRET 2012 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL BESQAB I KORTHET 2 ÅRET I KORTHET 5 VD:S KOMMENTAR 6-7 AFFÄRSIDÉ OCH STRATEGI 8 FINANSIELLA MÅL 9 OMVÄRLDSANALYS 10 Kundtrender 10 Marknadstrender 11 Pristrender 12 Konkurrenter

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 å r s r e d o v i s n i n g 2 7 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 2 U P P S A L A H E M Å R S R E D O V I S N I N G 2 7 Innehåll 4 Detta är Uppsalahem Uppsalahem med sina fyra dotterbolag

Läs mer

Stångåstaden årsredovisning

Stångåstaden årsredovisning Stångåstaden årsredovisning 2013 FRIHET TRYGGHET OCH TRIVSEL SVERIGES NÖJDASTE KUNDER FÖR 5 ÅRET I RAD. (AKTIVBO) CIRKA 33 000 HYRESGÄSTER MER ÄN 18500 LÄGENHETER 4 200 STUDENTLÄGENHETER 35 BOSTÄDER I

Läs mer

#2014. afbostader.se

#2014. afbostader.se #2014 afbostader.se 2014 i korthet Innehåll Sveriges bästa studentbostäder. Om vi får bestämma. Vår vision är att vara det bästa studentbostadsföretaget i landet. En inspirerande målsättning som driver

Läs mer

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma

Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR. Årsredovisning 2009. Där du känner dig hemma Hemma är där man bor. Och andra kan hälsa på. VIDAR, 4 ÅR Årsredovisning 2009 Där du känner dig hemma 2 BOSTADEN ÅRSREDOVISNING 2009 Innehållsförteckning 3 Det här är bostaden 4 Vd har ordet 6 Viktiga

Läs mer

EN StORsTAd Med VÄxtVäRk

EN StORsTAd Med VÄxtVäRk ÅRSREDOVISNING 2013 Uppsalahem AB (publ) Postadress: Box 136, 751 04 Uppsala Växel: 018-727 34 00 Webb: www.uppsalahem.se Org. nr.: 556137-3589 EN StORsTAd Med VÄxtVäRk Mälarregionen är just nu ett av

Läs mer

Årsredovisning 2012 Järfällahus AB

Årsredovisning 2012 Järfällahus AB Årsredovisning 2012 Järfällahus AB Vi ska vara en välkänd aktör med ett gott rykte på den lokala marknaden och uppfattas som en seriös förvaltare och fastighetsägare. (Ur Järfällahus affärsplan.) Årsredovisning

Läs mer

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36.

rissne/ursvik I Ursvik påbörjades inflyttningen. Läs mer på sidan 36. 2012 INNEHÅLL Viktiga händelser 2012 6 VD har ordet 8 Vision, strategi och mål 10 Omvärld och trender 12 Våra kunder 18 Fastighetsutveckling 22 Fastigheternas marknadsvärde 24 Finansiering 26 Riskhantering

Läs mer

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 FA S T I G H E T S A B Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Årsredovisning 2007 I n n e h å l l Kort om MKB................................................................ 4 Året i sammandrag.........................................................

Läs mer

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning

Innehåll. Om Framtidenkoncernen. Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter. Fastighetsförteckning Årsredovisning 2011 Innehåll 3 2011 i sammandrag samt utblick 4 Vd-kommentar Om Framtidenkoncernen 5 Detta är Framtidenkoncernen 8 Marknad, fastigheter, hyresgäster och kunder 16 Utveckling av fastigheterna

Läs mer

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden

Årsredovisning. Vi bygger det hållbara samhället för framtiden 2014 Årsredovisning Vi bygger det hållbara samhället för framtiden Innehåll Vision och affärsidé 4 2014 i sammandrag 5 VD-ord 6 Detta är Framtidenkoncernen 8 Mål 9 Livsmiljö 10 Arbetsförhållanden 12 Bostadsutbud

Läs mer

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5

å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5 å r s r e d o v i s n i n g 2 0 0 5 Omslagsbilden: Trivsel är ett av Uppsalahems kärnvärden. Ovan: Ronny Gustavsson, förman, tillsammans med sina medarbetare. Lite mera värd. UPPSALAHEMS VISION Innehåll

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Detta är Stockholmshem

Detta är Stockholmshem Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning 29 Omslag 29 Daniel Milton heter konstnären som skapat omslagsbilden i årets årsredovisning. Daniel är bosatt i centrala Stockholm och har utbildning från konstskolor

Läs mer