en del av Huges VARDAG HUGE FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "en del av Huges VARDAG HUGE FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2009"

Transkript

1 en del av Huges VARDAG HUGE FASTIGHETER AB ÅRSREDOVISNING 2009

2

3 INNEHÅLL 2 HUGES VISION 3 HUGES UPPDRAG 5 VAR DAG BOSTÄDER 8 HUR ARBETAR HUGE FÖR ATT FÅ NÖJDA BOSTADSHYRESGÄSTER? 25 VAR DAG KOMMUNALA LOKALER 28 HUR SER HUGE TILL ATT DET ALLTID FINNS ÄNDAMÅLSENLIGA LOKALER? 47 VAR DAG KOMMERSIELLA LOKALER 50 HUR ANPASSAR HUGE CENTRUMEN TILL KUNDERNAS BEHOV? 60 VD HAR ORDET 62 ÄGARDIREKTIV 63 VERKSAMHETEN I KORTHET 64 FEM ÅR I SAMMANDRAG 66 HUDDINGE VÄXER 69 MILJÖ 72 PERSONAL 74 LEDNINGSGRUPP 75 STYRELSE 77 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 78 RESULTATRÄKNINGAR 79 BALANSRÄKNINGAR 81 KASSAFLÖDESANALYSER 82 NOTER 86 REVISIONSBERÄTTELSE 88 FASTIGHETSFÖRTECKNING SEGELTORPSSKOLANS NYA PROFIL MOT HÄRADSVÄGEN.

4 VISION Huge ska aktivt vara med och skapa ett framtida Huddinge som alla kan vara stolta över. 2

5 Var dag en möjlighet att göra bra ännu bättre Huges uppdrag är att åt Huddinge kommun äga och förvalta bostäder, kommunala lokaler och kommersiella lokaler. Var dag arbetar bolagets medarbetare med en rad olika frågor som har direkt påverkan på hur kommunen uppfattas både av boende i Huddinge, och hos dem som funderar på att flytta till kommunen. Finns det bostäder av hög kvalitet till rimliga kostnader? Är bostadsområdena välskötta och trygga? Hur är det med förskolor och skolor och undervisning i en peda go gisk miljö? Är det gott om idrotts- och fritidsanläggningar? Bor äldre bra i kommunen? Finns köpcentrumet nära bostaden? Var dag är möjligheternas vardag för Huge att göra Huddinge ännu bättre att växa upp, bo och arbeta i. bostäder kommunala lokaler kommersiella lokaler 3

6 DAG VA VAR VA 4

7 R DAG DAG VA R med planteringar, DAG5 studenter, belysning, samråd, moppstädning,

8

9 plantor sätts varje år

10 bostäder HUR ARBETAR HUGE FÖR ATT FÅ NÖJDA BOSTADSHYRESGÄSTER? Huge ska genom ett nära samarbete med lokala hyresgästföreningar få hyresgästerna att känna sig delaktiga i sitt boende. Rena, snygga, trygga och trivsamma bostadsområden utomhus och inomhus har högsta prioritet. Och att det finns möjlighet för unga att bo bra, men ändå till rimliga hyror. Utemiljön ett dagligt skötebarn Det är fortfarande några timmar kvar tills det ljusnar denna snöiga decembermorgon i Vårby. Bostadsområdet sover. Allt som hörs är Huges snöröjning vid skolor och förskolor, där man startade redan klockan för att gångvägar och parkeringsplatser ska vara framkomliga när skoldagen börjar. Snöröjningen i bostadsområdena startar omkring En välskött och vacker utomhusmiljö betyder mycket för trivseln. Huge har inom varje förvaltningsområde trädgårdsansvariga som övergripande ser till att utemiljön sköts att rabatter fylls av blommor, att träd och buskar beskärs, att skräp plockas, att ogräs rensas, att julgranar lyser upp, att gräs och häckar klipps, att belysning gör otrygga platser trygga. I till exempel Vårby städas utemiljön sedan 2008 varje dag mot tidigare tre dagar i veckan. Och det har blivit väsentligt renare. Så filosofin stämmer att är det rent, skräpas det ner mindre. Även ronderingar för att upptäcka eventuell skadegörelse sker dagligen. Akuta skador åtgärdas direkt. 8 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Bostäder

11 Fint vardagsrum Varje trädgårdsansvarig har nära kontakt med de lokala hyresgästföreningarna. Vid samrådsmöten och trygghetsvandringar årligen diskuteras utemiljön med föreningarna. De boendes synpunkter är mycket värdefulla i planeringen för de insatser som ska göras, eftersom hyresgästerna vistas i utemiljön varje dag och ska uppleva den som ett vardagsrum man gärna vill vara i. Påskliljor hälsar våren Vårens rabatter lyses upp av främst påskliljor. Men också av penséer, eftersom de är tåliga mot låga temperaturer. Efter våren och vårstädning sker planering för prunkande sommarrabatter. Sommarblommorna varieras gärna från år till år, så att nyanser, färger och höjder kan varieras. Svenskodlade blommor väljs i första hand. Hösten är tid för planteringar av buskar och träd och för beskärning. Innan vintern kommer med sandning och snöröjningsmaskinerna åter hörs i tidig morgonstund. 9

12 TRAPPSTÄDNING PÅ HÄRBREVÄGEN I SKOGÅS. Rent hus med klagomålen Trappstädning har varit ett diskussionsämne, där åsikter går isär. Huge har därför kraftfullt satsat på att få entreprenörerna välrenommerade städbolag att kvalitetssäkra sin städning. Bolaget har bland annat gjort en instruktionsfilm som varje lokalvårdare hos entreprenörerna måste se. Det har dessutom utarbetats fasta och omfattande kravspecifikationer, som tydligt talar om vad som ingår i städningen. Huge har även infört checklistor i trappuppgångarna som visar när städningen ska utföras och när den blivit gjord. Varje vecka görs en hel och en halv trappstädning. Den hela är från vindsdörr till källardörr, den halva från första vilplan till källardörr. Detta eftersom boende på första våningen sällan tar hissen. Entrén blir alltså städad två gånger i veckan. Huges miljötekniker kontrollerar att kvaliteten på städningen uppfyller kraven. Dokumenterade stickprovskontroller görs kontinuerligt på varje adress. Bättre metoder Rent och fräscht från golv till tak är målet med Huges trappstädning. Lokalvårdare använder sig i första hand av fuktiga, förimpregnerade moppar. Bolaget har direkt och via lokala hyresgästföreningar informerat de boende om fuktmetoden, där mopparna förbehandlas med rengöringsmedel skonsamma mot golv materialen. Impregnering och tvätt av mopparna sker i särskilt avsedda tvättstugor i bostadsområdena. Här finns också lokalvårdarnas egna rastlokaler. DAGENS STÄDNING SIGNERAS. 10 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Bostäder

13 Trygghet i nytt ljus Det är sen kväll i Huges bostadsområden i Vårby. Ett par med barnvagn syns i promenadstråkets sken, och hela området ger ett upplyst intryck. Men ändå är belysningen inte tillräcklig. Det finns fortfarande otrygga platser som behöver bli ljusare. Huge har därför satt igång ett belysningsprogram för ett ljusare och därmed tryggare och trevligare Vårby gård och Vårby Haga. Projektet som inleddes 2008 och ska avslutas 2010 genomförs i samarbete med en belysningskonsult. Arbetet grundar sig på människans behov vad gäller stimulans, avläsbarhet och orientering. Nyckelorden är alltså att planera för människan, med rummet och gestaltningen som utgångspunkt och tekniken som verktyg, inte tvärt om. Tydliga effekter Visionen om tryggare och vackrare bostadsområden i Vårby innefattar parkbelysning, vägbelysning/parkeringsbelysning, miljöbelysning av främst trädkronor, fasadbelysning och effektbelysning. Belysningen ska förstärka och påminna om det som är tryggt och vackert under dagtid. Nytt är att ljuset riktas både nedåt och uppåt, samt att tekniken i armaturerna är toppmodern. Trots mer upplevt ljus, är energiförbrukningen lägre. Särskilt viktiga med bra belysning är de stråk som de boende använder för att ta sig till skola, arbete eller kommunikationer. Dessa stråk är avgörande för hur människor upplever hela sitt bostadsområde. Vårby gård och Vårby Haga är pionjärområden för upprustning och förnyelse av belysningen. Fler bostadsområden följer där trygghetsvandringar med lokala hyresgästföreningar är en självklar del i processen. INNERGÅRDSBELYSNING VID ORMEN LÅNGE. Bostäder HUGE ÅRSREDOVISNING

14

15 fel anmäls, 95 procent åtgärdas inom tre dygn

16 DAGENS FÖRSTA FELAVHJÄLPNING FÖRBEREDS. Rätt hantering av fel Det ringer hos felanmälan på Huges huvudkontor. Ett gångjärn på ett köksskåp rapporteras trasigt i en lägenhet i Flemingsberg. Felet loggas in som ett ärende hos det lokala distriktkontoret, vilket vanligen hanterar 800 till felanmälningar per månad. Gångjärnet är med största säkerhet lagat inom tre arbetsdagar. Detta eftersom Huge strävar efter att klara den så kallade 3-dagarsregeln om att fel ska vara åtgärdade inom tre dygn. Och att hyresgästen ska ha kontaktats inom den tiden vid förseningar, orsakade av till exempel saknade reservdelar. Regeln uppfylls till över 95 procent i varje förvaltningsområde, varje vecka. En markant förbättring mot för bara ett antal år sedan. Akuta fel åtgärdas omgående. Toppar vid månadsskiften Årligen anmäls omkring fel via telefon och Huges hemsida. Merparten av anmälningarna görs kring månadsskiften, i samband med omflyttningar och tillhörande besiktningar samt måndagar och fredagar. Många felanmälningar rör spisar, kylar och frysar. Men också tvättstugor och andra gemensamma utrymmen. Ofta upptäcks fel vid ronderingar av Huges fastighetsskötare. ATT SNABBT OCH PROFESSIONELLT ÅTGÄRDA FEL ÄR VIKTIGT FÖR ATT HA NÖJDA HYRESGÄSTER. 14 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Bostäder

17 FEL KAN ANMÄLAS BÅDE VIA TELEFON OCH PÅ HUGES HEMSIDA. Bostäder HUGE ÅRSREDOVISNING

18 Insyn ökar samsyn Maria Collantes, ordförande i den lokala hyresgästföreningen på Spelvägen i Trångsund, har något drömskt i blicken när hon tittar ut över den snötäckta gräsytan bakom Huges bostäder. Vi vill att ytan görs i ordning tills det blir varmt och skönt, så att vi kan umgås på den med grannar och gäster. Grilla, spela boule, sitta och prata... Titta här vad vi vill! Maria visar skissen över önskemålen som den lokala hyresgästföreningens styrelse har presenterat för Huge. Styrelsen hoppas att åtminstone delar av förslagen kan förverkligas. Vi har vid samrådsmöten med Huge förstått att det finns orsaker till att man kanske inte kan ställa upp på alla våra idéer. Mötena gör att vi naturligt får fram vad vi vill. Men också att vi lättare kan ta till oss Huges förslag, argument och synpunkter. Det handlar ju om att vi visar varandra respekt och respekten ökar när vi har en öppen dialog med insyn i hur vi båda tänker. Genväg till delaktighet Enligt ägardirektiven ska Huge vidareutveckla hyresgästernas inflytande över det egna boendet och dess närmiljö. Bra relationer med de 22 lokala hyresgästföreningarna är avgörande i denna strävan. Huge har samrådsmöten minst två gånger om året med varje lokal hyresgästförening. På dagordningen står bland annat ekonomi, 16 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Bostäder

19 aktuella projekt och eventuella förändringar som berör hyresgästerna. Den lokala föreningens representanter för i sin tur informationen från mötena vidare till sina hyresgäster via lokala bomöten. Huge informerar förstås direkt i särskilt viktiga frågor. Men att ha den lokala hyresgästföreningen som informationsbärare är ett ovärderligt komplement för ökat boinflytande. Förutom förutbestämda möten har varje samrådsansvarig inom förvaltningsområdena löpande kontakter med den lokala hyresgästföreningen. Att hyresgästerna tidigt får inblick i vad Huge vill göra och har möjlighet att komma med synpunkter, skapar ett givande och tagande i positiv anda. Bäst betyg Företaget AktivBo som stödjer fastighetsbolag att bli mer kundfokuserade delar ut Kundkristaller till de bostadsbolag i Sverige som får bäst betyg av sina hyresgäster. Vid prisutdelningen i februari 2009 för resultat baserade på 2008 års hyresgästenkäter, dela des 18 priser ut. Huge vann fem av dessa i konkurrens med 200 bostadsföretag! Huge tävlade i kategorierna: gigantklassen (G), kommunala företag (K) och alla kategorier (A) och vann följande priser: Bästa prisvärdhet (G) Största lyft i serviceindex (A) Största lyft i serviceindex (G) Största lyft, ta kunden på allvar (K) Största lyft, ta kunden på allvar (G) Serviceindex tar upp värden som trygghet och att det är rent och snyggt i och omkring bostadshusen. Ta kunden på allvar betygsätter bland annat bemötandet, informationen och hur bostadsbolaget håller sina löften. Bostäder HUGE ÅRSREDOVISNING

20

21 studentbostäder, 169 tillkom under året

22 STORSLAGEN UTSIKT FRÅN 13:E VÅNINGEN I STUDENTHUSET I FLEMINGSBERG. Ung kommun behöver bostäder för unga Titta, vilken kanonutsikt ropar en nyinflyttad student högt upp i studenthuset i Flemingsberg som invigdes hösten Huset med 13 vå EN AV TVÅ LOKALER FÖR GEMENSAM SAMVARO I STUDENTHUSET. ningar har 169 hett eftertraktade lägenheter. Samtliga är ettor från knappt 23 till drygt 26 kvadratmeter. Boendestandarden är hög med fina pentryn, helkaklade duschrum och rejäla förvaringsutrymmen. Studenthuset, mitt i Flemingsbergs centrum och ett stenkast från Campus Flemings berg med Södertörns Högskola och Karolinska Institutet, är ett spektakulärt landmärke med färgstarka inslag både på fasad och invändigt. Huset, ritat av arkitekterna Bengt Ahlqvist och Gregor Wierusz på Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB, vann Huddinge kommuns Skönhetspris HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Bostäder

23 STUDENTHUSET VANN HUDDINGE KOMMUNS SKÖNHETSPRIS Organisation för färskvara Studenthuset i Flemingsberg var ett välkommet tillskott för att minska bristen på studentbostäder i Huddinge. Efterfrågan är stor och Huges organisation för uthyrning och skötsel av studentlägenheter är dagligen fullt sysselsatt med att ge service. Organisationen är anpassad för att klara de korta, snabba handläggningstider som uthyrning av studentlägenheter kräver. Studenter är färskvara. De kan få veta sent att de kommer in på högskolan, och kontrakt måste kunna skrivas med kort varsel. Dessutom kan studenter kräva mer stöd än övriga hyresgäster, eftersom det oftast är första boendet och studenterna inte är vana att ha egna boendekontrakt. Mängder av inflyttningar Framför allt när terminerna startar är trycket stort på organisationen. Inför terminer kan det vara uppemot ett hundra inflyttningar som ska förberedas och hanteras av förvaltare, assistent och fastighetsskötare. Även sett över hela 2009 var efterfrågan större än tidigare år. Bland annat för att freemovers studenter från både Sverige och andra länder som själva söker sig till Huddinge blivit många fler. Men också genom att skolorna blir allt större, kurserna allt fler och att antalet utbytesstudenter ökar. I det dagliga arbetet med bland annat utbytesstudenter finns ett nära samarbete med Södertörns Högskola och Kungliga Tekniska Högskolan. Bostäder HUGE ÅRSREDOVISNING

24 STUDENTBOSTÄDER I NATURSKÖNA BJÖRNKULLA, FLEMINGSBERG. STUDENTBOSTÄDER I VISÄTTRA. Aktivt sökande minskar köerna Huge har idag 687 studentlägenheter och inga vakanser. För att göra kösystemet till studentbostäderna mer rättvist har det förändrats. För ett år sedan infördes systemet aktivt sökande. Den sökande måste genom inloggning till systemet aktivera sin ansökan minst en gång om året. Lediga lägenheter läggs ut på ett torg på Huges hemsida och den sökande måste själv anmäla intresse. Lägenheten går sedan till den som har längst kötid. När vi informerade om det nya systemet hade vi sökande i kön. Idag är det klart färre. Vi får ofta höra att studenterna tycker det är smidigt att söka lägenhet i det nya systemet, säger Elouise Howard som är ansvarig förvaltare av Huges studentlägenheter. ELOUISE HOWARD, ANSVARIG FÖRVALTARE AV STUDENTLÄGENHETERNA. 22 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Bostäder

25 Bostäder för ungdomar och unga plånböcker I en tillväxtregion som Södertörn är det viktigt att kunna erbjuda unga människor vettiga bostäder till rimliga hyror. Huge planerar därför att bygga ungdomsbostäder i såväl Trångsund som vid Kvarnbergsplan centralt i Huddinge. För att kunna bygga bostäder som ungdomar har råd med undersöker Huge olika möjligheter att kostnadseffektivisera produktionen. Bygget av nya ungdomslägenheter är en fortsättning på den satsning som inleddes 2003 i samarbete med nätverket jagvillhabostad.nu för unga bostadssökande. Pionjärprojektet omfattade 31 hyreslägenheter i VillBo-huset på Klockarvägen mitt i Huddinge. Lägenheterna för unga vuxna mellan år har sedan första inflyttningsdagen i december 2007 varit mycket populära. UNGDOMSBOSTÄDER PLANERAS VID INFARTEN TILL TRÅNGSUND CENTRUM. UNGDOMSHUSET PÅ KLOCKARVÄGEN, DET FÖRSTA I STOCKHOLMSREGIONEN. Bostäder HUGE ÅRSREDOVISNING

26 AG VA VAR VA 24

27 R DAG R DAG DAG med konstgräs, vårdavdelningar, planmöten, modern pedagogik, klubbhus 25

28 26 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

29 kvadratmeter lokalytor för skolor och förskolor 27 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

30 kommunala lokaler HUR SER HUGE TILL ATT DET ALLTID FINNS ÄNDAMÅLSENLIGA LOKALER? Behovet av bra verksamhetslokaler är stort i Huddinge, där både antalet förskolebarn, skolbarn och äldre som behöver ett omsorgsboende ökar kraftigt. Men där också möjligheterna till en meningsfull fritid är en hjärtesak. Huges medarbetare är dagligen engagerade i planering och genomförande för att lösa efterfrågan. Elevanpassning på schemat FABRIZIA SOLLEVI, ARKITEKT. Arkitekten Fabrizia Sollevi kisar mot solen, ler förnöjt och pekar mot Segeltorpsskolan lite lätt svängda fasad med mjukt rundade tågfönster mot Häradsvägen. Vi har velat skapa det urbana huset, som interagerar med trafiken på vägen. Och vi har eftersträvat att skolan ska ha ordentlig dignitet, utan att vara påträngande. Viktigt är också att uteplatsen blir skolans centrum och hjärta och att det ska vara en öppen yta, där även människor som bor i området passerar och stannar upp. Det gör integrationen mellan barn och vuxna naturlig. Öppenheten utmärker också lokalerna. Öppna ytor med uppsikt över eleverna ger en lugnare miljö med minskad mobbing och skadegörelse. Fabrizia på Sollevi arkitektstudio har samarbetat med Huge i flera projekt och värdesätter bolaget som bollplank och dess vilja att bygga beständigt. Vi skapar arkitektur funktion, estetik och känslor tillsammans. Alla inblandade på Huge visar ett helhjärtat engagemang för kreativa lösningar. 28 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

31 SEGELTORPSSKOLANS LÄTT VÄLVDA FASAD MED RUNDADE FÖNSTER MOT HÄRADSVÄGEN. Kommunala lokaler HUGE ÅRSREDOVISNING

32 SAMTLIGA KLASSRUM LIGGER MED GENERÖSA FÖNSTER UT MOT HÄRADSVÄGEN. Barnens säkerhet främst Bygget av Segeltorpsskolan omfattar en ny huvudbyggnad på kvadratmeter som ersätter fem paviljonger och ombyggnad av befintliga skolbyggnader. Huvudbyggnaden är klar hösten 2010, resterande lokaler Behovet av nybyggnad och upprustning är mycket stort, då den tidigare huvudbyggnaden är över 50 år och antalet elever har vuxit kraftigt till idag cirka 800. Segeltorpsskolan är ett av Huges största skolprojekt med skolverksamhet igång under hela byggtiden. Säkerhetskraven är därför extremt höga och kräver återkommande skyddsronder med Huge, skolans rektor, personal, fastighetsansvarig och byggentreprenören. Fortlöpande sker också projektmöten och avstämningar med kommunen och skolledningen. Byggs utifrån pedagogiken Nya Segeltorpsskolan ska uppfylla den moderna pedagogikens krav att kombinera större klassrum med mindre grupprum. Men också att genom ändamålsenliga lokaler kunna blanda teoretiska och praktiskt estetiska ämnen varje dag i veckan. Växtvärk botas på Trångsundsskolan Trångsundsskolan stod färdig 1962 och har genom åren genomgått stora om- och tillbyggnader. Nu är det dags igen på grund av utrymmes brist. Med start i februari 2009 revs stora delar av en byggnad med idrotts- och fritidshemslokaler. I mars 2010 öppnades det nya huset cirka 400 kvadratmeter större med bland annat en modern idrottshall och föreningslokal med nedfällbar scen. 30 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

33 Om- och tillbyggnaden av klassrumsbyggnaden påbörjades våren 2010 och ska vara klar våren Byggmöten med platschef, bygg ledare och representanter från kommunens Barn- och utbildningsförvaltning är inbokade varannan vecka i projektledarens kalender. Skola med särkrav Huge förvärvade i april 2008 det tidigare landstingsdrivna vårdhemmet Rosenhill för att anpassa lokalerna för såväl skol- som särskoleverksamhet med specifika lokalbehov. Skolan kommer att ha cirka 285 elever och vara helt färdigbyggd till årsskiftet 2010/2011. I en av byggnaderna får Huddinge Tal- och Språkförskola/skola ändamålsenliga lokaler. Den andra stora elevgruppen blir barn med annat modersmål än svenska, som asylsökande barn. TRÅNGSUNDSSKOLAN VÄXER MED BEHOVEN. Kommunala lokaler HUGE ÅRSREDOVISNING

34 VISÄTTRAVALLENS FÖRSKOLA, ETT VÄLKOMMET TILLSKOTT Förskola, på förskola, på förskola Huge bygger förskolor som aldrig förr. År 2009 skapades 350 nya platser och utbyggnaden fortsätter En ny förskola är Visättravallen med plats för drygt 100 barn på sex avdelningar och som var klar hösten Ett naturreservat är närmaste granne och gör att utomhusvistelse blir en naturlig del av den pedagogiska verksamheten. En annan nyöppnad förskola är Furuhöjden i Fullersta med tre avdelningar för cirka 60 barn. Det är Huddinges första kommunala byggnad med solceller, vilket gör förskolan mer eller mindre självförsörjande på el. En förskola vid Talldalsvägen i Glömsta projekteras under Den befintliga förskolan med fem avdelningar byggs ut med ytterligare fem avdelningar och får plats för 190 barn. När den är klar 2011 är den Huges största. VISÄTTRAVALLENS FÖRSKOLA MED PLATS FÖR CA 100 BARN ÄR EN AV HUDDINGES STÖRSTA. 32 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler FÖRSKOLAN I NATURFÄRGAT TRÄ SMÄLTER FINT IN I DEN OMGIVANDE NATUREN.

35 33 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

36 34 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

37 idrottsanläggningar för aktiv fritid 35 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

38 Fritiden viktigt arbetsfält Ett snyggt anfall på vänsterkanten, perfekt inlägg och en nick strax över ribban inledde i september 2009 den första fotbollsmatchen på Vårbyplanen. Den femte konstgräsplanen som Huge anlagt gör Huddinge till en rekordkommun i konstgräs sett till antal invånare. Det gäller även för ishallar också fem stycken där bland annat upprustningen av Björkängshallen till en toppmodern ishall avslutades Konstgräsplanen mitt inne i ett bostadsområde i Vårby Gård är jätteviktig för ungdomarna i området, säger Huddinge kommuns fritidschef Kicki Johansson. Förutom att planen lockar till aktivitet, hjälper satsningen till att få fart på föreningslivet i området. Ett primärt uppdrag för oss inom kultur- och fritidsförvaltningen är ju att vi ska erbjuda invånarna ung som gammal möjligheter till en rik och varierad fritid. Även för de som funderar på att flytta till Huddinge är detta vitalt. INVIGNINGSMATCH PÅ KONSTGRÄSPLANEN I VÅRBY GÅRD. 36 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

39 BJÖRKÄNGSHALLEN, UTBYGGD 2009 OCH MED NYGJUTEN PLATTA FÖR ISEN. Panncentral het mötesplats för unga Det är viktigt för Huge att det finns meningsfull sysselsättning för ungdomar i bolagets bostadsområden och att stödja föreningslivet. Klubbhus för kommunens stora idrottsföreningar är också en viktig satsning. Föreningarna hyr lokalerna direkt av bolaget. En annan insats är att se till att det finns attraktiva mötesplatser för ungdomarnas fritid. Den senaste i raden Panncentralen med sin ståtliga skorsten högst uppe på berget i Visättra invigdes i oktober 2009 med tunga västafrikanska trummor. Det som tidigare var en grå lokal med högljudda maskiner har blivit den häftigaste mötesplatsen i hela Storstockholm. Kommunala lokaler HUGE ÅRSREDOVISNING

40 PANNCENTRALENS SKORSTEN MED KONSTNÄRLIG NEONBELYSNING ETT HÄF TIGT BLICKFÅNG. Den 500 kvadratmeter ljusa och rymliga lokalen är inredd med konsertscen, mysigt café, dansrum, biljardbord, klättervägg, replokaler, mopedverkstad och förstås med soffor, där man bara kan sitta och softa med kompisarna. Lokalens bakgrund som panncentral är bevarad. De gamla rören är kvar och fabrikskänslan återskapad i modern tappning med bryggliknande gångstråk runt väggarna och gjutjärnsräcken i trapporna. 500 KVADRATMETER MÖTESPLATS. 38 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

41 TRÄNINGEN I ETT OMBYGGT GARAGE I FLEMINGSBERG GER RESULTAT. HUDDINGE BROTTARKLUBB ÄR LANDETS BÄSTA I FLERA VIKTKLASSER. Dialog om stort och smått Fritidschefen med medarbetare har närmast daglig kontakt med Huge. Igår pratade vi om ett tillstånd att få sälja korv utanför en sporthall. Och i morgon ska jag diskutera med bolagets distriktschef i Flemingsberg-Visättra om hur vi tillsammans kan göra entrén till Visättra Sportcenter mer välkomnande. Både vi och Huge har gemensamma starka viljor att skapa förutsättningar för en aktiv fritid. Ett exempel är Huddinge Brottarklubbs lokal. Tidigare ett garage som Huge letade upp mitt i Flemingsbergs bostadsområde och byggde om för att passa behovet. Under 2010 tillhanda håller bolaget ytterligare cirka 250 kvadratmeter att användas som klubbrum, cafeteria och större träningsutrymme. Ett 80-tal ung domar är aktiva i föreningen med eldsjälar som brinner för verksamheten, och som på tre år gått från noll till bäst i landet inom flera viktklasser. Kommunala lokaler HUGE ÅRSREDOVISNING

42 40 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

43 nya och planerade lägenheter för äldreboende 41 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

44 TÅRTKALAS PÅ TALLGÅRDEN. KANSKE FÖR ATT OM- OCH TILLBYGGNADEN TILL ETT MODERNARE ÄLDREBOENDE FIRAS. Nysatsningar på äldreboende Gräset frodas och en humla i en röd blomma gör sällskap i den vackra trädgården vid Tallgårdens Äldrecentrum, naturskönt beläget i ett villaområde i Stuvsta. Tallgården från 1950-talet behövde byggas om och byggas till för att skapa ett modernt och trivsamt äldreboende. Arbetena startade våren 2009 och sker i fem etapper, så att de boende kan flyttas om medan befintliga rum byggs om och nya tillkommer. 42 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

45 BEHOVET AV ÄLDREBOSTÄDER ÄR STORT I HUDDINGE. DE NYBYGGDA LÄGENHETERNA PÅ TALLGÅRDENS ÄLDRECENTRUM ÄR VÄLBEHÖVLIGA. Äldreboendet kommer efter renoveringen att uppfylla Länsstyrelsens och Arbetsmiljöverkets krav på bostadsstandard och på personalens arbetsförhållanden. För att personalen ska kunna arbeta rationellt med vården kommer det att finnas 7-9 lägenheter i grupp mot tidigare 3-4 rum i grupp på vissa avdelningar. Kommunala lokaler HUGE ÅRSREDOVISNING

46 CENTRALA OCH UPPSKATTADE TALLGÅRDEN VÄLKOMNAR I VINTERSKRUD. Fler platser behövs Om- och tillbyggnaden av Tallgårdens Äldrecentrum räcker inte till för att möta kommunens behov av fler omsorgsbostäder. Detta samtidigt som ett antal nuvarande äldreboenden inte motsvarar dagens krav på boendestandard och på personalens arbetsmiljö. Huge arbetar därför med flera projekt inom äldreboende. Ett är uppförandet av Västergården i Flemingsberg. Byggstart är planerad till sommaren 2010 och beräknad inflyttning två år senare. Sammanlagt blir det 90 lägenheter i grupper om nio. Planeringen är utformad så att den gör personalens arbete effektivt inom varje avdelning. Lägenheterna, tillagningskök, personalutrymmen etc ska uppfylla alla krav som myndigheterna ställer. 44 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommunala lokaler

47 Stor lokalkännedom Kommunala lokaler liksom bostäder och kommersiella lokaler planeras av Huddinge kommun utifrån behovet. Huge intar rollen som fastighetsägare och bygger det som kommunen beställer. I planprocessen före beställningen är det ett nära samspel mellan kommunen och bolaget. Huge är en aktiv partner och ett bollplank till kommunens planavdelning i tidiga skeden. Vid de inledande planmötena tillsammans med kommunen diskuteras bland annat byggtomtens läge och karaktär, husets ytor, dispositionen av huset på tomten, antal parkeringsplatser, biltrafik, hantering av dagoch regnvatten, om ledningar i marken måste flyttas. Med andra ord, är det över huvud taget möjligt att bygga på den tänkta tomten. Vad krävs för att kunna bygga vettigt på den, och för att allt kring byggnationen och huset ska fungera. Lokalprogram ihop med kommunen Antalet planprocesser med kommunen i fråga om kommunala lokaler är årligen 8-10 stycken. Planärenden kan gälla allt från enskilda tomter till större områden. Ärendena kan ta lång att genomföra. Normalt tar det cirka 1,5 år innan grävskoporna sätts i marken efter att en planprocess inletts. Förslag att genom en förstudie eventuellt inleda ett planärende kan komma både från kommunen och från Huge. Bolaget arbetar även fram planprogram tillsammans med kommunen. När programarbetet avslutats, sker ett samrådsförfarande med utställning. Eventuella överklaganden behandlas. Sedan spikas detaljplanen och bygglovsprocessen och projektering startar. HUGES PROJEKTLEDARE DELTAR ÅRLIGEN I CIRKA TIO PLANPROCESSER MED KOMMUNEN. Kommunala lokaler HUGE ÅRSREDOVISNING

48 VAR G VAR VA AG 46

49 AG VA DAG med butiksmix, företagarföreningar, DAG47 serviceutbud, kundunderlag, aktiviteter

50

51 kvadratmeter yta för handel och service

52 kommersiella lokaler HUR ANPASSAR HUGE CENTRUMEN TILL KUNDERNAS BEHOV? Huges centrumanläggningar ska vara levande och attraktiva handels- och mötesplatser och välkomnande med trivsamma miljöer. Närcentra ska vara delar i bostadsbeståndet, så att hyresgästerna har det bekvämt med butiker och service på gångavstånd. I Huddinge centrum gör också populära evenemang centrumet till självklar träffpunkt. Veckohandling eller chips till kvällen En vindpust drar förbi över Sjödalstorget i Huddinge centrum. Torghandeln pågår för fullt och kön till korvvagnen vittnar om att en kokt med bröd är mäkta populär. Huddinge centrum med en totalyta om kvadratmeter och som i nuvarande utformning fyller 25 år 2010 är ett av relativt få utomhuscentra. Arkitekternas förebild var gamla stadskärnor, med snirkliga gator och öppna ytor. Stora och små butiker ligger vägg i vägg, och här finns ett rikt utbud av allmän service. Centrumet är också ovanligt genom att ha bostadslägenheter, kontor och butiker blandade. I fastigheterna finns bland annat ett åttiotal affärer, restauranger och banker. Det är skillnad mot Huddinges första kommersiella centrum handelsboden Udden från 1882 som hade en affär, ett matställe och en bank (Södermanlands Enskilda Bank på 30-talet). BUTIKER, BOSTÄDER OCH KONTOR SAMSAS I HUDDINGE CENTRUM. 50 HUGE ÅRSREDOVISNING 2009 Kommersiella lokaler

53 Nödvändig utbyggnad Huddinge centrum har en särställning hos de centra som Huge äger och förvaltar. Det är ett kommuncentrum som genom ett brett utbud och många evenemang ska attrahera huddingeborna att handla på hemmaplan. Det primära upptagningsområdet är i princip från Tullinge till Rågsved och utmed Huddingevägen. För att behålla den goda marknadsposition som Huddinge centrum har idag krävs att centrumet byggs ut. Både för att möta konkurrensen från andra centrumetableringar befintliga och planerade och för att ha tillräckligt med butiker när kundunderlaget ökar då industriområdet Storängen i Huddinge omvandlas till bostadsområde. En utbyggnad med ett butikskvarter på omkring kvadratmeter diskuteras. TORGHANDELN I HUDDINGE CENTRUM FÖRSTÄRKER CHARMEN OCH DEN ÄKTA SMÅSTADSKÄNSLAN. Även behovet av fler bostäder och kontorsarbetsplatser är stort för ett framtida livskraftigt Huddinge centrum. Inte minst för att få ett jämnt kundunderlag under butikernas öppettider, då bostadshyresgäster vanligen handlar på eftermiddagar och kvällar och kontorsanställda på övriga tider. Utvecklingen av Huddinge centrum står förstås på dagordningen vid de diskussioner som Huge har med centrumets företagarförening regelbundet. Kommersiella lokaler HUGE ÅRSREDOVISNING

Huge Fastigheter AB april 2010

Huge Fastigheter AB april 2010 Åsa Hedenberg VD Uppsalahem AB (2001-2010) AP Fastigheter AB, Hiby, SEB Fastighetsförvaltning, Skanska Diverse styrelseuppdrag Husbyggnadsvaror HBV förening, vice ordf. Fastigo Byggherrarna Stockholms

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Hitta hem till. Huddinge

Hitta hem till. Huddinge Hitta hem till Huddinge Vi satsar på framtiden Huddinge är en modern storstadskommun med drygt 90.000 invånare - och vi blir ständigt fler. Attraktiva boendemiljöer, närheten till Stockholm, bra skolor

Läs mer

MAJ 2011 www.huddinge.se

MAJ 2011 www.huddinge.se FAKTA MAJ 2011 Innehåll Lite kort om Huddinge 3 Arbete 5 Förvärvsarbetande Huddingebor. Arbetsplatser i Huddinge. Fördelning inom olika sektorer. De största arbetsplatserna. Befolkning 6 7 Folkmängdens

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Välkommen till Folksam Fastigheter.

Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till Folksam Fastigheter. Välkommen till oss! Vi på Folksam Fastigheter arbetar med att förvalta och utveckla fastigheter. Med en långsiktig horisont och stort hjärta strävar vi efter att ha

Läs mer

3 Redovisning från kommunens bolag

3 Redovisning från kommunens bolag 3 Redovisning från kommunens bolag 54 www.munkedal.se Koncernen Munkedals kommun KONCERNEN MUNKEDALS KOMMUN Kommunala bolag Förutom kommunen omfatts koncernen av följande bolag: Munkedals Bostäder AB Bolaget

Läs mer

Projektlista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr

Projektlista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr lista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr drift Flemingsberg, Kästa 2:127-132, Kästa förskola/skola FS/S

Läs mer

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB

Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB Ägardirektiv för VärmdöBostäder AB VärmdöBostäder AB är ett helägt bolag till Kommunhuset i Värmdö AB som är ett helägt bolag till Värmdö kommun. Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1

KUNGENS KURVA. Diagonalen 1 KUNGENS KURVA Diagonalen 1 Kungens Kurva Kungens Kurva är inte bara ett av Sveriges snabbast växande handelsområden, det är även den största handelsplatsen i hela Skandinavien. I området finns totalt 230

Läs mer

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad

Nödinge - Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad Ortsutvecklingsmöte NÖDINGE 20141016 Nödinge Från förort > stationssamhälle > attraktiv småstad SAMMANSTÄLLNING 2 1. Vad ska Nödinge erbjuda dig om 10 respektive 25 år? Hyresrätter nära pendelstation och

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3

Nya Finlandshusen. etapp 1 pråmgatan 3 etapp 1 pråmgatan 3 Nya Finlandshusen 32 moderna bostäder nära centrum och mitt i naturen invid Tivoliparken och Helge å, i första hand avsedda för sökande över 60 år. Området nära till allt Att bo centralt

Läs mer

Bostads AB Poseidon 2010

Bostads AB Poseidon 2010 2010 Detta är Poseidon Vår vision är ett av Göteborgs största bostadsbolag. Hos oss bor drygt 40 000 personer nästan var tionde göteborgare. Fastighetsbeståndet omfattar 326 bostadsfastigheter med 23 780

Läs mer

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd

AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd Stadskontoret 1(4) Datum 2006-04-18 Handläggare Thore Johansson Controller Er referens Vår referens Kommunstyrelsen AB Landskronahem, remiss angående förändring av bolagets fastighetsbestånd I tidigare

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN

JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN JÄRNVÄGSGATAN 80 24 NYPRODUCERADE HYRESLÄGENHETER FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN INTERIÖR Lägenheterna är modernt designade med öppen planlösning, stora ljusinsläpp och generösa balkonger och uteplatser. Färgskalan

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 1 594 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 1 594 kvm Välkommen till Diligentia Västra Varvsgatan 19 På Västra Varvsgatan 19 kan vi erbjuda en kontorslokal på 1594 kvadratmeter. Yta Våning 1 594 kvm plan 3 Husets karaktär

Läs mer

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva.

B OTKY RK A. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar. Segeltorp. Älvsjö Skärholmen. Kungens kurva. Kungens kurva - Skandinaviens största shoppingområde expanderar Skandinaviens största shoppingområde Kungens kurva-skärholmen växer med ett nytt IKEA-varuhus och en spa- och wellnessanläggning med hotell

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

INSTRUMENT- FABRIKEN

INSTRUMENT- FABRIKEN KONTOR LAGER Projekt INSTRUMENT- FABRIKEN 12-4000m 2 NORRA ULVSUNDA I BROMMA erbjuder ett fantastiskt läge i ett expansivt och centralt område med goda kommunikationer - till mycket konkurrenskraftiga

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3

NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT. Södertull, Södra Tullgatan 3 NYRENOVERAT SEXTIOTAL MED UTSIKT Södertull, Södra Tullgatan 3 3 Nyrenoverat på Södertull I ett av Malmö Citys bästa lägen kan vi erbjuda effektiva och representativa kontorslokaler i ett klassiskt sextiotalshus

Läs mer

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13

Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Årsredovisning 2008 BRF Hvitfeldtsgatan 13 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt

Läs mer

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol

NKI 2012. Nöjd kund-index. 5100 FS Nol NKI 2012 Nöjd kund-index 5100 FS Nol Innehåll NKI 2012 Serviceindex Ta kunden på allvar Trygghet Rent & snyggt Hjälp när det behövs Produktindex Lägenheten Allmänna utrymmen Utemiljön Profil Attraktivitet

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering

Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering Från energi till sociala frågor - så blev Alingsåshem drivande i hållbar renovering 2015 Alingsåshem Vårt uppdrag AB Alingsåshem är helägt av Alingsås kommun I vårt ägardirektiv står det: Alingsåshems

Läs mer

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Innehåll 4 Verksamheten i korthet 6 Ägardirektiv 7 VD har ordet 8 Fem år i sammandrag 10 Marknaden i Huddinge 14 Ägardirektiven ur Huges perspektiv 33 Projekt under

Läs mer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer

Att jobba för HFAB. Handbok för entreprenörer Att jobba för HFAB Handbok för entreprenörer HFAB det självklara valet när du tänker bostad i Halmstad Ett tryggt och trivsamt hem är grunden i ett bra liv. Det är också grunden för HFAB:s verksamhet.

Läs mer

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31

Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Brf Vikingen 716407-0596 Sida 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Vikingen Org.nr 716407-0596 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Bygg och underhållsavdelningen

Bygg och underhållsavdelningen Bygg och underhållsavdelningen Avdelningen Bygg och underhåll ansvarar för genomförande av bygg- och underhållsåtgärder inom fastighetsbolaget. Samråd angående genomförande och teknisk utformning sker

Läs mer

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109

Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Org.nr. 769614-4109 Brf Postiljonen 4 Årsredovisning 2010 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Postiljonen 4 får härmed avge berättelse för föreningens förvaltning och versamhet för perioden 2010-03-24 till 2010-12-31

Läs mer

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm

Öppen planlösning Gemensam reception. Konferensanläggning. i huset. Nacka Strand. Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm Konferensanläggning i huset Öppen planlösning Gemensam reception Nacka Strand Augustendalsvägen 7, pl 5, 830 kvm LOKALEN Effektiv kontorslokal i ett plan Kontorsyta 830 kvm Antal arbetsplatser 49 Välkommen

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

2012 AFFÄRSPLAN 2016

2012 AFFÄRSPLAN 2016 2012 AFFÄRSPLAN 2016 AB Stora Tunabyggens affärsplan är framtagen av företagets styrelse och ledningsgrupp. Affärsplanen är beslutad i AB Stora Tunabyggens styrelse 2012-06-20 och gäller för åren 2012-2016.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats

Larsberg Centrum - Lidingö. Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Larsberg Centrum - Lidingö Hållbarhet Hälsa Närservice Mötesplats Framtidens mötesplats Hälsa. Tillsammans John Mattsons mål är att skapa en mötesplats på Lidingö där hållbarhet, hälsa och närservice är

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Ägardirektiv för Witalabostäder AB

Ägardirektiv för Witalabostäder AB 1 (5) Ägardirektiv för Witalabostäder AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Witalabostäder AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig: VD, Vetlanda

Läs mer

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen.

Söndrum, Halmstad. www.karnhem.se. Nära till. Skapa livsrum! Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. www.karnhem.se Foto: Hovs By, Växjö Söndrum, Halmstad Tidlösa moderna radhus som knyter an till den svenska byggnadstraditionen. Nära till Centrum, 5 km Skolor F-9, 1 km Vårdcentral, 300 m Närbutik, 900

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi

Årsredovisning. Räkenskapsanalys. Avdelningen för byggnadsekonomi Årsredovisning Räkenskapsanalys Avdelningen för byggnadsekonomi Räkenskapsanalys Nyckeltal (likviditet, soliditet, räntabilitet) Underlag till långivare Information till aktieägare Information leverantörer

Läs mer

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel

Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö. Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Kvarteret Bleckslagaren, Sävsjö Ett grönt CENTRUM boende Moderna lägenheter med närhet till service och handel Vill Du bo mitt i centrum? Sävebo, det kommunala bostadsbolaget, bygger nytt i Sävsjö! Centralt

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell

lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell lidingö Lokalfakta Dalénums kontorshotell Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1934 Lediga lokaler: från ca 12 m 2 Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse Kontakt: JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum

Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum FRESTA Prisvärda lägenheter endast några minuter från Sollentuna Centrum Prisvärda och ljusa bostadsrätter med ljust läge några minuter från Sollentuna Centrum. Nära vatten och grönska precis bredvid det

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Avdelning Bostad. Servicedeklaration

Avdelning Bostad. Servicedeklaration Avdelning Bostad Avdelning Bostad har ansvaret för förvaltning och utveckling av bostadsfastigheterna. I verksamheten ingår även Kundtjänstfunktionen med uthyrning, felanmälan och lägenhetsbesiktningar.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg

Stadsbyggnadskontoret Göteborg. Stadsbyggnadskontoret Göteborg Välkommen hem Äppelträdgården är inget vanligt bostadsområde, hastigt hoprafsat för att tjäna snabba pengar. Så vill vi inte jobba. Därför började vi med att verkligen tänka efter: hur ser ett optimalt

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2010

Bokslutskommuniké. januari december 2010 2011-02-18 Vår nya anläggning Edsviks Camping i Bohuslän på Västkusten Bokslutskommuniké januari december 2010 Kraftigt förbättrat resultat på helåret Tillväxten fortsätter och den jämförbara omsättningen

Läs mer

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower

Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Effektivt med inkluderad service Kista Science Tower Färögatan 33, hus D, våning 6, 107 kvm LOKALEN EFFEKtiv KOntORslOKal i vårt FÖREtagsHOtEll Kontorsyta 107 kvm + gemensamma ytor antal arbetsplatser

Läs mer

BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem!

BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem! BoKlok Södra Berget, Sundsvall ditt nya hem! Boendekostnad/mån från: 4.389 kr * Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok-områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker

ÄLVSJÖ STADEN. En stadsdel i förvandling. 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker ÄLVSJÖ STADEN En stadsdel i förvandling 1 500 bostäder Nya butikslokaler Fler förskolor Gröna parker STADEN FLYTTAR TILL ÄLVSJÖ Med Öster om Älvsjövägen, söder om Solbergaskogen och strax nordväst om Älvsjö

Läs mer

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB

Företagsbeskrivning. Einar Nilssons Järnhandel AB Företagsbeskrivning Einar Nilssons Järnhandel AB 1 Inledande information Företagsbeskrivning Syftet med denna företagsbeskrivning är att ge en översiktlig information angående verksamheten och att intressenter

Läs mer

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum

Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Centralt läge Charmig lokal Ljust och luftigt Centrum Drottninggatan 38, plan 5, 205 kvm LOKALEN Charmig lokal i gårdshus Kontorsyta 205 kvm Antal arbetsplatser Ca 10-12 Välkommen till en charmig lokal

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 800 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 800 kvm Antal arbetsplatser 45 62 Yteffektivt, ljust

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Diarienummer KS2015.0132

Diarienummer KS2015.0132 Diarienummer KS2015.0132 För den verksamhet som bedrivs i AB Skövdebostäder, nedan kallat Bolaget, gäller dessa ägardirektiv antagna av kommunfullmäktige i Skövde kommun den 24 september 2012 med ändring

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm

Bra takhöjd. Effektivt. Flexibel. Kista Entré. Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm Bra takhöjd Effektivt Flexibel Kista Entré Knarrarnäsgatan 7, våning 4, 894 kvm LOKALEN Effektiv lokal med en takhöjd på hela 3,35 meter Kontorsyta 894 kvm Antal arbetsplatser 50-75 Yteffektivt, ljust

Läs mer

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015

Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörns Bostads AB budgetdokument 2015 Tjörn Möjligheternas ö Ingress TBAB tillhandahåller bostäder för kommunens invånare, kommersiella lokaler samt lokaler för kommunens verksamheter. TBAB har en speciell

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad

Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Välkommen till HSB Bra att veta för dig som är nyinflyttad Några av fördelarna du får som HSB-medlem Centrala avtal som sänker kostnader Tack vare att vi är så många i HSB kan vi teckna förmånliga avtal

Läs mer

lidingö Lokalfakta Dalénum

lidingö Lokalfakta Dalénum lidingö Lokalfakta Dalénum Fastighetsbeteckning: Aga 1 Agavägen, Lidingö Byggnadsår: 1912-1970 Lediga lokaler: ca 100 m 2 till 8 500 m 2 Tillträdesdatum: Kontakter: Enligt överenskommelse JM AB, Fastighetsutveckling

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun

ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Svanjungfrun Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1.1-31.12 2014 Förvaltningsberättelse Information om fastigheten Föreningen äger fastigheten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Brf BoKlok Stenby, Eskilstuna ditt nya hem!

Brf BoKlok Stenby, Eskilstuna ditt nya hem! Brf BoKlok Stenby, Eskilstuna ditt nya hem! Boendekostnad/månad från: 4.287 kr Bilderna i denna broschyr kommer bland annat från tidigare BoKlok områden och Ikea. De kan därför innehålla detaljer som inte

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg

Utvärdering av Tölö ängar. Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Utvärdering av Tölö ängar Elin Johansson, planchef, Plan & Bygg Upplägg av presentation 1. Kort om utvärderingen 2. Fakta om området 3. Utformningen av området och de boendes attityder 4. Sammanfattning

Läs mer

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande:

Som hyresadministratör har man en rad olika arbetsuppgifter och Carolina beskriver sitt yrke enligt följande: Hyresadministratör Carolina blev erbjuden arbete redan innan hon var klar! Carolina Pålssson har läst programmet fastighetsföretagande. Efter utbildningen fick hon arbete som hyresadministratör - ett yrke

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm

Representativt kontor. Rumsindelat. Garage i huset. Nacka Strand. Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm Rumsindelat Representativt kontor Garage i huset Nacka Strand Augustendalstorget 3, plan 6, 622 kvm LOKALEN Representativt kontor centralt i området Kontorsyta 622 kvm Antal arbetsplatser 30 arbetsplatser

Läs mer

Hjälps åt för din skull

Hjälps åt för din skull Stockholmshemmet Tidningen för dig som bor hos oss Nr 2 Juni 2013 Förnya ditt badrum Hjälps åt för din skull Resultaten från årets kundundersökning Arkitekter tävlade om nytt bostadshus Bagarmossen tyckte

Läs mer

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor.

Kommunen kom överens med föreningarna inom Arenastaden att dessa skulle bli ägare av sina respektive arenor. Vision Arenastaden Arenastaden i Växjö är ett centrum för idrott, utbildning, ledarskap och evenemang och skapar möten mellan människor. Med så många arenor i nära anslutning till varandra, där 15 olika

Läs mer

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31

Årsredovisning. för. Bostadsrättsföreningen Talleken. Org. Nr 769610-6538. Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Talleken Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Detta material är på uppdrag av styrelsen framtaget av BVK BoVera Konsult AB Styrelsen för Bostadsrättföreningen

Läs mer

Vänliga, tillmötesgående och korrekta

Vänliga, tillmötesgående och korrekta Det skulle vara bra med en grillplats Vänliga, tillmötesgående och korrekta Vi hör tydligt hissen Under hösten 2013 genomfördes en undersökning för att ta reda på hur du som hyresgäst uppfattar Saxborn

Läs mer

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen

E.ON Värme. Hållbar stadsutveckling i. Västra Hamnen E.ON Värme Hållbar stadsutveckling i Västra Hamnen 2 I maj 2001 invigdes den europeiska bomässan Bo01 i Malmö. Redan från början var utgångspunkten att bomässan skulle lägga grunden för en attraktiv och

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22.

Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Brf Killingen 22 1(9) Årsredovisning 2004 för Brf Killingen 22. Styrelsen för Brf Killingen 22 får härmed avge årsredovisningen för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2004-01-01 2004-12-31. Förvaltningsberättelse

Läs mer

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes

I mitten av 30-talet köpte man fastigheten Hasselbacken och här i den f d ladugården inrymdes www.satilabygg.se Arvet efter Albert i Högelid I början av 1900-talet började den företagsamme Albert Andersson tillverka olika typer av möbler. Då var efterfrågan på möbler stor i det expansiva Göteborg

Läs mer

Residenset i Östersund din nya företagsadress?

Residenset i Östersund din nya företagsadress? PROSPEKT Residenset i Östersund din nya företagsadress? Välkommen till Länsresidenset i Östersund, stadens äldsta stenbyggnad med ett högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans med tillhörande park utgör

Läs mer