Upphandla med miljökrav och sociala krav. SMS:a frågor till

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphandla med miljökrav och sociala krav. SMS:a frågor till 0736-589 489"

Transkript

1 Upphandla med miljökrav och sociala krav SMS:a frågor till

2 Miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling Per-Ola Bergqvist Foyen Advokatfirma

3 Grundläggande förutsättningar för att beakta sociala och miljömässiga aspekter Det är inte obligatoriskt att beakta sociala aspekter och miljöaspekter. Eventuella krav och kriterier som uppställs mot bakgrund av miljöhänsyn och sociala hänsyn ska dock alltid vara förenliga med de grundläggande principerna i 1 kap. 9 LOU och 1 kap. 24 LUF. Det krävs vidare kraven i fråga är relevanta, dvs. kopplade till föremålet för kontraktet. Vidare ska uppställda krav enligt praxis från EU-domstolen vara uppföljningsbara och kontrollerbara efter att kontrakt ingåtts samt faktiskt följas upp och kontrolleras av den upphandlande myndigheten/enheten. Se EU-domstolens dom i mål C-448/01 Wienstrom, REG 2003 s

4 När kan miljöaspekter beaktas? Frågan om vilka miljökrav som kan ställas av den upphandlande enheten eller myndigheten vid offentlig upphandling är egentligen fyrdelad. 1) Kan miljökrav ställas på det som skall levereras (skall-krav)? 2) Kan miljökrav ställas på leverantören (kvalificeringskrav)? 3) Kan miljökrav dessutom vara anbudsutvärderingskriterier? 4) Kan miljökrav ställas under själva utförandefasen i kontraktsvillkoren? Svaret är ja på samtliga frågor. 1 kap 9 a LOU och 1 kap 24 a LUF: Upphandlande myndigheter/enheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.

5 Lagstiftningen (LOU) miljöaspekter 6 kap 3 Tekniska specifikationer i form av prestanda- eller funktionskrav 6 kap 12 Information om miljöskydd 6 kap 13 Särskilda villkor för fullgörande av kontrakt 10 kap 2 punkt 3 Brott avseende yrkesutövningen 10 kap 2 punkt 4 Allvarligt fel i yrkesutövningen 11 kap 11 punkt 7 Miljöskyddsåtgärder 11 kap 12 Tillgång till andra företags kapacitet 11 kap 15 Standarder för miljöledning 12 kap 1 Miljöegenskaper vid tilldelning av kontrakt

6 Vilka miljökrav kan ställas på det som skall levereras ett aktuellt rättsfall? Regeringsrättens bedömning (Rå 2010 Ref 78). Frågan i målet var om landstinget vid en upphandling av suturer har haft rätt att i förfrågningsunderlaget ställa som krav att suturerna inte innehåller triclosan. Regeringsrätten uttalade att när en upphandlande myndighet närmare bestämmer föremålet för en upphandling har den stor frihet. Myndigheten kan t.ex. ta miljöhänsyn genom att i förfrågningsunderlaget ställa krav beträffande produktens miljöegenskaper (6 kap. 3 LOU). De kraven måste vara kopplade till det som ska upphandlas, dvs. de ska avse och påverka just den efterfrågade produkten. Ett krav av innebörd att produkten av miljöskäl inte får innehålla ett visst ämne har en sådan koppling. De krav som myndigheten ställer upp får dock inte strida mot principerna om icke-diskriminering och fri rörlighet för varor och tjänster och måste också i övrigt vara förenliga med unionsrätten. Det krav som landstinget har ställt upp - att suturerna ska vara fria från triclosan - har en objektiv utformning och diskriminerar ingen leverantör. Kravet framstår inte heller som godtyckligt eller uppenbart osakligt. Det krav som landstinget har ställt upp i förfrågningsunderlaget bör således godtas.

7 När kan sociala aspekter beaktas? Frågan om vilka social krav som kan ställas av den upphandlande enheten eller myndigheten vid offentlig upphandling är också egentligen fyrdelad. 1) Kan sociala krav ställas på det som skall levereras (skall-krav)? 2) Kan sociala krav ställas på leverantören (kvalificeringskrav)? 3) Kan sociala krav dessutom vara anbudsutvärderingskriterier? 4) Kan sociala krav ställas under själva utförandefasen i kontraktsvillkoren? Svaret är ja på samtliga frågor. 1 kap 9 a LOU och 1 kap 24 a LUF: Upphandlande myndigheter/enheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta.

8 Vad menas med sociala aspekter? Av EU-kommissionens handbok (Buying social: a guide to taking account of social considerations in public procurement Socialt ansvarsfull upphandling) samt av EU-direktiven framgår att med sociala krav och aspekter avses till exempel villkor syftandes till att främja yrkesutbildning på arbetsplatsen och anställning av personer som har särskilda svårigheter att komma in på arbetsmarknaden och bekämpa arbetslöshet. Som exempel kan nämnas skyldighet att i samband med fullgörandet av ett kontrakt anställa långtidsarbetslösa eller att genomföra utbildning för arbetslösa eller ungdomar, att följa bestämmelserna i grundläggande ILO-konventioner (International Labour Organisation) om dessa inte har införlivats med den nationella lagstiftningen eller att anställa ett större antal personer med funktionshinder än som krävs enligt den nationella lagstiftningen. Villkor och krav som uppmuntrar små- och medelstora företag att delta i offentliga upphandlingar räknas också som en social aspekt.

9 Kan sociala krav ställas under själva utförandefasen? Vilka krav är då tillåtna att ställa enligt EU-kommissionen? Det är tillåtet att: Ställa krav på att arbetslösa skall anställas, Ställa krav på att ett visst antal lärlingar skall anställas, Ställa krav på att leverantören skall anställa ett större antal personer med funktionshinder än som krävs enligt den nationella lagstiftningen. Ställa krav på ett aktivt jämställdhetsarbete under utförandet av kontraktet, Ställa krav på ett aktivt mångfaldsarbete under utförandet av kontraktet, Ställa krav på att leverantören följer bestämmelserna i grundläggande ILO-konventioner (International Labour Organisation), om dessa inte blivit införda i den nationella lagstiftningen. Kollektivavtalen då?

10 Kontaktuppgifter Per-Ola Bergqvist Tel: Stockholm Göteborg Box 7229 Stora Nygatan Stockholm Göteborg Besöksadress: Tel: Jakobsbergsgatan 22 Fax: Tel: Fax: Malmö Falun Södergatan 15 Åsgatan Malmö Falun Tel: Tel: Fax: Fax:

11 Upphandla med miljökrav och sociala krav SMS:a frågor till

12 HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö

13 Hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: - Mänskliga rättigheter - Miljö - Ekonomi

14 INDISKAS ARBETE MED UPPFÖRANDEKOD, MILJÖPOLICY OCH KEMIKALIEGUIDE Uppförandekoden antogs 1998 av ledningen Indiskas uppförandekod omfattar: tvångsarbete organisationsfrihet säkerhet och hälsa barnarbete löner arbetstid diskriminering riktiga anställningar human behandling nationella lagar

15 Vilka är riskerna i produktionsländerna? Efterlevnad av mänskliga rättigheter, trots bra lagstiftning Okunskap om rättigheter Brist på demokrati Bristande fackliga rättigheter och oberoende fackföreningar Bristande miljöhänsyn Korruption Svårkontrollerat

16 INDISKAS ARBETE MED ETIK- OCH MILJÖFRÅGOR Uppförandekoden antas, blir del av våra inköpsvillkor Pilotprojekt Indiska, H&M, Lindex, KappAhl och Kampanjen Rena kläder 2002 Förberedelser på HK och i Indien för leverantörskontroller 2003 Leverantörsbesöken påbörjas kontroll av huvudleverantörer 2006 Arbetet bakåt i produktionskedjan påbörjas, fokus: miljö 2006 Vattenprojekt med Lunds universitet bioteknik, med stöd av SIDA

17 Arbetarna får: - sina lagenliga rättigheter tillgodosedda i en säker och hälsosam arbetsmiljö, ex: korrekta löner, sjukförsäkring, pension, betald semester, anställningsbevis, lönekvitto, tillgång till rena toaletter för båda könen, brandsäkerhet och första-hjälpen, matsal, barntillsyn - en ökad medvetenhet om hur en bra arbetsgivare och en bra arbetsplats bör se ut - möjlighet att påverka situationen på sin arbetsplats genom de grupper/kommitteér som idag finns på flera fabriker, t ex: hälso- o säkerhetskommittéer och i kommittén för sexuella trakasserier (där enbart kvinnor får vara medlemmar)

18 Det finns ingen väg tillbaka när man upptäcker win-win-effekterna av sina förbättringar: Det är inte kontrollerna i sig, som leder till förbättringar. Det sker i den respektfulla dialogen och i den process som våra leverantörer sedan påbörjar. Leverantörerna får: bättre struktur på arbetet och arbetsplatsen ökad produktion lojala arbetare bättre kvalitet man lockar nya kunder med samma krav som Indiska man blir väl sedd som en föregångare i sitt närområde och inspirerar andra, både inhemska och exportföretag att göra liknande förändringar

19 Fördelar för Indiska: Att leva sina värderingar Indiskas handelsfilosofi Stolta medarbetare En attraktiv arbetsplats Lyssna till intressenterna Bättre produkter Stärker varumärket

20 Indiskas arbete med etik och miljö 2008 Nätverksbyggande med andra företag, organisationer och myndigheter i Indien 2009 Ny Miljöpolicy antas och blir en del av våra leveransvillkor 2009 SPICES-projektet med NIR, CII, NETpem och våra leverantörer, med stöd av SIDA. Etik miljö teknik för små och medelstora textilföretag i Indien 2010 Indiska o SIWI inbjuder Textilimportörerna i Sverige till gemensamt arbete med vattenfrågorna. 4 maj bildas Sweden Textile Water Initiative med 32 medlemmar, f n. Indiska går med i forskningsprojekt om återvinning av textilier med Högskolan i Borås, branschkollegor och miljöorganisationer.

21 Syfte med vattenprojektet STWI skall under en period av två år driva ett kunskaps- och samarbetsprojekt samt utveckla en samsyn för hur vattenfrågorna hanteras i produktionsländerna. STWI skall även verka för underlag till en förbättrad kommunikation till samt utbildning av leverantörer. I en lärande process skall vi ta fram gemensamma riktlinjer, att driva i branschens hela produktionskedja, avseende nedanstående ämnesområden, med fokus i första hand på produktion: Vattenförbrukning Vattenrening Avfallshantering Produktionsteknik Påverkan på lagar och myndigheter Kemikaliefrågor samt utbildning och kommunikation ingår naturligt i samtliga ämnesområden.

22 Medlemmar i STWI t o m maj 2011 ACNE, Axstores, Didriksson, Ellos, Filippa K, Fjällräven, GANT, Gekås, Gina Tricot, Haglöfs, Hemtex, ICA, IKEA, Indiska, Intersport, KappAhl, Klättermusen, Lindex, MQ, NilsonGroup, Nyblom Kollén, Odd Molly, Procurator, RNB, SIWI, Snickers workwear, Stadium, TPC Trading, Weekday/Cheapmonday, WeSC.

23 Indiskas sociala projekt Handikappskolan i Mumbai Indiska och medarbetare ( ) Peace Trust i Dindigul, Tamil Nadu skolgång, yrkesskola, elevhem, kvinnogrupp Indiska, leverantörer, kunder, seminarier ( ) Watershedprojekt i Naddupattu, Tamil Nadu Indiska, Hand in Hand, (Peace Trust via Indiska), kunder ( )

24 Information till intressenter Indiska är aktiva i debatter, media och seminarier om CSR. Vi är långt ifrån färdiga, men vi har mycket att tillföra andra, när det gäller arbetssätt och vilka förändringar man kan uppnå. Vi är transparanta i vårt arbete genom information från vårt huvudkontor till våra butiker och genom vår hemsida

25 Från CSR till CO Corporate opportunities Corporate Social Responsibility handlar inte enbart om att reducera risker det handlar om att skapa möjligheter, generera bra förhållningssätt och efterlevnad, tjäna pengar och lämna riskerna långt bakom sig.

26 Handel leder till utveckling, men skapar inte automatiskt demokrati och respekt för mänskliga rättigheter och miljö, men företag kan påverka och har en viktig roll i arbetet. Regeringars handelspolitiska beslut bär ett stort ansvar. Ytterst ansvariga att följa de bra arbetsrättslagar som oftast finns och miljölagar, är leverantörsländernas regeringar. Andra som har ett ansvar är: lokala branschorganisationer, leverantörerna själva, fackföreningar lokala och internationella, men också företag och konsumenter. Ju fler företag som tar samma ansvar som Indiska, ju fortare går det att förändra.

27 Upphandla med miljökrav och sociala krav SMS:a frågor till

28 Vem är Sveriges bästa upphandlare? - Vi vet!

29 Upphandla med miljökrav och sociala krav SMS:a frågor till

30 Uppföljning av etiska krav Uppföljning av stenprodukter i entreprenader Entreprenaderna upphandlade enligt LOU Inspektioner utförda under 2010 Fortsatt arbete under 2011

31 Samarbete Samarbete mellan Göteborg, Stockholm, Malmö och Örebro Göteborg uppdragsgivare Konsult: Ecoplan

32 Tillvägagångssätt Varje kommun har valt ut ett antal aktuella projekt, stickprov Full inspection visuell inspektion, dokument och intervjuer Kontroll av ILO konventioner enligt kontraktsvillkor Diskussionsunderlag och best practise Code of Conduct for natural stone sector

33 Inspektioner Inspektioner i Kina genomförda av ramavtalsleverantör ALGI/Goodpoint Inspektioner i Portugal genomförda av Bureau Veritas direktupphandling

34

35 Erfarenhet av etiska krav från textilbranschen utveckling i flera steg som sker på lång sikt spårbarhet och transparens i leverantörskedjor tar tid riskbedömning behövs utifrån produkter / material / volym och länder att sluta köpa/avsluta samarbeten löser inte problemen, möjlighet till förbättring måste ges först viktigt med respekt, dialog, utbildning och uppföljning

36 Omfattning av uppföljning 9 projekt 4 entreprenörer 4 leverantörer 7 underleverantörer: 5 i Kina och 2 i Portugal Inspektioner både på stenbrott och i bearbetning

37 Uppföljning Kina 10 revisioner utfördes i augusti 2010 i stenbrott och stenbearbetningsanläggningar i Kina Kontroll av ILO konventioner enligt kontraktsvillkor

38 Uppföljning Kina 4 stenbrott 4 bearbetningsanläggningar 1 stenbrott 1 bearbetningsanläggning

39 Uppföljning

40 Funna avvikelser inom följande: Allvarliga avvikelser Tvångsarbete Den anställdes rättigheter Löner och arbetstid Försäkringar Bestraffningar Hälsa Hälsa och säkerhet/arbetsmiljö, brand och kemikalier Mindre avvikelser Licenser och skatter

41 Inga funna avvikelser inom följande: Barnarbete Diskriminering Föreningsfrihet

42 Exempel på anläggning

43 The quarry is a mess. The whole quarry was cluttered with stones, old barrels, machines and equipment etc. The workers have to climb down by a ladder to their working platform. Some ladders are iron and are stuck to quarry mountain and some ladders are just temporary bamboo ladders. There is no toilet in the quarry. As per worker interview, the quarry did not provide health check to workers. Workers do not wear any PPE, they only wear bamboo sunhats without protection function. Safety nets are not provided in quarry to protect against falling stones.

44 Jämförelse med inspektion genomförd under 2007 (Swedwatch) There are serious problems in the area of health and safety. The most common injuries are cuts and bruises to the hands and crushed fingers. In the province of Fujian there is a high risk of Silicosis. Uppföljning 2010 upptäckte också problem med hälsa och säkerhet, bland annat användes inte skyddsutrustning av alla

45 Jämförelse med Swedwatch Most companies operate seven days per week during large part of the year. Overtime is also a regular feature at many companies and therefore average working weeks could range between 56 and 77 hours. If companies pay a premium rate for overtime, as required by law, this is only applied to evening work and not to Sundays. Uppföljning 2010 fann att ett flertal arbetare hade arbetat utan en ledig dag i veckan. Övetidsersättningen är inte korrekt etc.

46 Kortfattad sammanfattning av Portugalsrapport lev A och B Mindre avvikelser Dessa var relaterade till t ex Säkerhetsdatablad Lagring av kemikalier Placering av brandsläckare Skyltning & Märkning Policyer och rutiner för anställdas dokumentation Rutin för kompensation och övertid

47 Utdrag från Metro:

48 Återkoppling och erfarenheter Möte med entreprenörer Möte med entreprenörer Möte med leverantörer

49 Konsekvenser Diskussioner om entreprenörens eget arbete Hävning Nya inspektioner

50 Reflektioner och erfarenheter från entreprenörer och leverantörer Alla accepterar handlingsplan att göra nya inspektioner Tekniska synpunkter på inspektionerna som inte visar vad som faktiskt skett sedan förra 2007, dvs för lite fokus på damm, buller och ventilation där stora förbättringar har skett Vissa har tolkat och tror också att kraven gäller endast granitkantsten Arbete med etiska krav tar tid Kravet i sig ger ingen förbättring, utan uppföljningen

51 Städernas etiska krav på stenprodukter Grundläggande 8 konventioner och barnkonventionen samt ytterligare Konvention 170 Säkerhet vid användning av kemiska produkter Konvention 155 Arbetsskydd och arbetsmiljö Konvention 148 Skydd för arbetstagare mot yrkesrisker i arbetsmiljön som förorsakas av luftföroreningar, buller och vibrationer

52 Reflektioner och erfarenheter Mer fokus på entreprenörens eget arbete Stickprov kvarstår Diskussion om att inkludera fler produkter

53 Upphandla med miljökrav och sociala krav SMS:a frågor till

54 Svenska Bostäder Järvalyftet Egenförsörjning

55 Det här är Svenska Bostäder Sveriges största kommunala bostadsbolag Grundades 1944 Ägs av Stockholms stad lägenheter och 825 studentbostäder kommersiella lokaler 5 centrumanläggningar stockholmare har sitt hem hos oss Köper entreprenader, varor och tjänster för ca 3,5 miljarder kronor per år Har knappt leverantörer och ca 100 ramavtal

56 Satsningar NYPRODUKTION 600 bostäder per år Lågenergi- eller passivhusteknik JÄRVALYFTET OCH SÖDERORTSVISIONEN Stadsdelsutveckling Utökat underhåll Energi- och trygghetsåtgärder Hus- och gårdsupprustningar

57 Egenförsörjning Öka egenförsörjningen för boende på Järvafältet Riktade rekryteringar av arbetssökande till Svenska Bostäder Olika gemensamma sociala satsningar i samarbete med företag och organisationer på Järvafältet Coachning av arbetssökande Styra köp till arbetslösa

58 Koncept Utnyttja kraften hos stora beställare Via entreprenad och ramavtal nyttja villkor som gynnar arbetssökande Direktdialog med leverantörerna; det är där arbetstillfällena finns Vi vänder oss till de arbetssökande som står längst från arbetsmarknaden Utbildning utformad i dialog med leverantörerna Utbildning del i urvalet av arbetssökanden Kartläggning avtal eller marknad Besöka leverantörer Utforma utbildning (OCN) Urval arbetssökande och FUB Genomförande utbildning Praktik eller arbete

59 Skallkrav Enklare arbetsuppgifter; trappstädning Uppfattning om personalbehov Aktivt rekryteringsstöd Utbildningssatsning Avtalskrav, inte utvärderingsparameter För affärsområde xx gäller att hälften av E anlitad personal för bemanning av entreprenaden skall vara arbetslösa (volym över 2 heltidsanställda). Dessa arbetslösa bör vara hyresgäster i B:s fastighetsbestånd i Tensta, Rinkeby, Hjulsta, Husby eller Akalla och skall vara inskrivna som arbetssökande på den lokala arbetsförmedlingen i Kista, Rinkeby eller Spånga Tensta. B kommer att bistå med kontaktpersoner på arbetsförmedlingen i Kista, Rinkeby eller Spånga Tensta. B kommer en månad efter entreprenadstart att följa upp om anställningen skett enligt ovanstående skallkrav. Från tidpunkt för påpekande har E en (1) månad på sig att rätta till inte uppfyllda skallkrav. Om rättelse därefter inte skett skall E till B betala ett vite om kronor.

60 Börkrav Enklare och mer kvalificerade arbetsuppgifter; mark & anläggning, C körkort, skötsel miljöstationer, övrigt byggnadsarbete, väktare och handel Uppfattning om leverantörernas rekryteringsbehov Roadshow besöka leverantörer och marknadsföra konceptet Aktivt rekryteringsstöd Utbildningssatsning Avtalskrav, inte utvärderingsparameter "Svenska Bostäder arbetar aktivt för att erbjuda arbetslösa hyresgäster inom sitt fastighetsbestånd på Järvafältet arbete. Detta görs inom Svenska Bostäders Järvalyft inom delprojekt Egenförsörjning. Svenska Bostäder ser gärna att entreprenören för de arbeten som utförs på Järvafältet, rekryterar arbetssökande från arbetsförmedlingen och Jobbtorgen på Järvafältet. Entreprenören kan få hjälp i rekryteringsprocessen av ansvarig Sven Svensson, telefon 08 xxx xx xx, e postadress:

61 Kartläggning avtal eller marknad Vilka avtal kan vara aktuella utifrån ett yrkesperspektiv? Bred väg in Kunna bygga på sin kompetens på vägen

62 Besöka leverantörer Avtalade leverantörer och/eller andra leverantörer Gemensamma besök med Rekryteringsprogrammet En service till leverantören Input till innehåll i kursen Praktikplatser

63 Utforma utbildning (OCN) Utbildningsmodellen arbetas fram med OCN (Open Collage Network) som bas Panel för att utforma kursen Deltagarna kan vara leverantörer, fackliga företrädare o s v En form av kvalitetssäkring rätt kompetens som efterfrågas av leverantören

64 Urval arbetssökande och FUB Deltagarna väljs ut av personal på Jobbtorgen utifrån en kravprofil för respektive kurs Innan yrkeskurs deltar de i en förberedande utbildning (FUB) säkerställa motivation lämplighet m m

65 Genomförande utbildning Utbildningen genomförs efter de moduler som är uppsatta och kvalitetssäkrad enligt OCN Deltagarna får ett intyg efter avslutad kurs

66 Praktik eller arbete I kursen ingår det praktik bra för individen att prova på bra för leverantören att kunna testa personen Arbete finns oftast möjlighet till lönesubventioner Coachstöd från Rekryteringsprogrammet

67 Rekryteringsprogrammet Stockholm Baskurs byggsupport Företag, service och kvalitet Byggarbetsmiljö och säkerhet Byggkonstruktion i teori och praktik Socialförsäkrings -systemet Ergonomi Byggmaterial Svenskt arbetsliv Verktyg och maskiner Rivning i teori och praktik Praktik Arbete Inför anställning Återvinning HLR

68 Sammanfattning och slutsatser Det går att skapa en bra konkurrenssituation med skallrespektive börkrav Börkrav kräver en stor arbetsinsats och direktdialog med leverantörer De målgrupper vi arbetat med kräver speciella utbildningssatsningar Ca 200 personer i utbildning under perioden Varav ca 150 fått någon form av arbete Målsättningen för 2011 är 100 personer i utbildning och/eller arbete

69 Upphandla med miljökrav och sociala krav SMS:a frågor till

70 Vem är Sveriges bästa upphandlare? - Vi vet!

71 Upphandla med miljökrav och sociala krav SMS:a frågor till

72 Upphandla med miljökrav och sociala krav SMS:a frågor till

73 Resultatet av genomförd PC-upphandling 2010 med fokus på miljökrav för minskad klimatpåverkan Robert Cattana Upphandlare SLL Juridik och Upphandling Anna Lipkin Projektledare Miljöavdelningen

74 Bakgrund till upphandlingen Upphandlingsform: Selektiv Avtalsform: Rangordning - Förnyad FK Finansiering: Köp Köp - Återköpsvärde

75 Presentation av Hur tänkte vi Miljökrav i upphandling Miljökrav i PC-upphandlingen Utvärdering Resultat

76 Hur tänkte vi inför upphandlingen? Optimal kombination pris, kvalitet och miljö

77 Produkter Transporter Kemikalier Energi Läkemedel Kommunikation Upphandling Medicinsk forskning Miljöledning Regional utvecklingsplanering

78 Hur vi ställer miljökrav vid upphandling Genom SLL Upphandling avropas varor och tjänster för 6,9 miljarder kr/år. Miljökrav ställs vid all upphandling och prioriteras enligt ett system där kvantitet och miljöpåverkan vägs ihop. Kraven omarbetas och skärps kontinuerligt. Uppföljning av prioriterade upphandlingar sker. Samverkan med leverantörer kring produktutveckling

79 : 89 % av körsträckan på biogas, 11 % bensin Aerodynamisk larmbåge med LED-ljus. Väggmatta och skåpinredning utan ftalater. Isolering utan miljöfarliga ämnen. Lim fritt från lösningsmedel och isocyanater. PVC-fri golvmatta. Däck utan skadliga HA-oljor. Halogen- och PVC-fri elkabel. 100 % kemikaliedeklarerat. Dubbfria vinterdäck.

80 Uppföljning av PVC-mål Raka sugkatetrar 33 % PVC-fri (100 %) - Hydrofila tappningskatetrar 62 % PVC-fri (20 %) - Undersökningshandskar 86 % PVC-fri (90 %) - Sugslangar och sugset 85 % ftalatfri (100 %) Krav på PVC-fria undersökningshandskar minskar PVC-användningen med 226 ton.

81 Socialt ansvarstagande i upphandling Förutom miljökrav ställs sociala krav genom vår uppförandekod för leverantörer gemensam för alla landsting och regioner uppföljning genomförs kontinuerligt. Sju prioriterade områden: 1. Instrument och rostfria sjukvårdsartiklar 2. Operations- och engångsartiklar 3. Handskar, sprutor, kanyler 4. Förbandsartiklar 5. Textilier 6. Läkemedel 7. IT

82 Miljökrav vid PC-upphandling Landstinget har PC Stor möjlighet till miljöbesparingar Expertgrupp med personer från SLL IT Stor vilja att ställa långtgående miljökrav Modell för uppföljning av krav

83 Miljö Steg 5 År 2011 har den totala energianvändningen inte ökat jämfört med år 2000 prioriteras resurssnålhet och kretsloppsanpassning vid upphandling och inköp har inköpen av varor och förbrukningsartiklar som innehåller landstingets utfasningskemikalier upphört Åtgärder: upphandlar och inköper elektriska produkter med låg energianvändning verkar för att LCC används inom de mest prioriterade upphandlingsobjekten

84 Miljökrav Energikrav: Två delar grund med krav på Energy Star och utvärdering med LCC på tre år. Börkrav på returplast i PC och ange vikt på produkten. Farliga ämnen: Produkterna skall vara fria från kvicksilver. (Gränsvärde för kvicksilverfri enligt RoHS-direktivet). och bör vara fria från Bly, halogenerade flamskyddsmedel och PVC Märkningar Produkter som är godkända eller deklarerade enligt TCO, Svanen, EPEAT gold, Blue Angel eller EU-blomman skall listas för enklare avrop.

85 UTVÄRDERINGSMODELL ABSOLUT Miljö viktades till ca 10% av den beräknade kostnaden (exkl. energiförbukningen) Totalt prispåslag 4,5 Mkr 9 stycken kriterier 5 stycken Typkonfigurationer (Tk) Fast prispåslag med kr per kriterie

86 ANTAL TYPKONFIGURATIONER (TK) SOM UPPFYLLER STÄLLDA KRAV PER UTVÄRDERINGSKRITERIE (9 ST) Samma poängskala och prispåslag för varje enskilt kriterie Antal (TK) som uppfyller kravet Poäng Prispåslag kr kr kr kr kr

87 Hur klarade anbudsgivarna miljökraven? Blyfritt Flamskydds PVC fri PVC fri utöver -medel produkt produkt Rohs- Halogenfritt exkl inkl direktivet kablage kablage Vinnande anbud Medelvärde 2 anbudsgivare

88 RESULTAT Utvärderingen baseras på köp till en uppskattad volym av PC under 1 år med tillbehör service/konsultstöd, inklusive prispåslag för miljö och kvalitet samt driftskostnaden under 3 år PRIS MILJÖ (Max prispåslag 4,5 milj) Driftskostnad (Beräknad driftskostnad TECvärde *3 *1,2) Jämförelsevärde (Exklusive kvalitet) KVALITET (Max prispåslag 7,1 milj) Jämförelsevärde Total Vinnande anbud Medelvärde 2 anbudsgivare % billigare jmf med mv och Besparing 25% jmf med tidigare avtal

89 Förändringar CO 2 per år hos SLSO ( 25% av SLL) kwh Kr** KG CO 2 Nuvarande installation Kommande installation Skillnad CO2 beräknas utifrån EU25 värdet ** beräknat på ett energipris av 1,2 kr per kwh

90 Sammanfattande miljönytta Stockholms läns landsting minskar sin klimatpåverkan persondatorer med mer än 40% Alla persondatorer är Energystar-märkta och alla bildskärmar är TCO-märkta. Vissa modeller innehåller återanvänd plast Utfasning av bly,kvicksilver,halogeneade flamskyddsmedel, PVC i datorer = 8 ton farliga ämnen

91 Upphandla med miljökrav och sociala krav SMS:a frågor till

92 Livscykelkostnadsanalys Utvärdering och Avrop Tobias Jamtehov Upphandlare

93 FÖRUTSÄTTNINGAR Gemensam upphandling av fordon Finansiell leasing separata avtal Gemensam kravspecifikation Flera leverantörer per fordonsstorlek Lägst pris via totalkostnadsanalys

94 TOTALKOSTNADEN Kalkylen tar hänsyn till exempelvis: Finansiella kostnader Kostnad för drivmedel Servicekostnader Skatt Kostnad för däck

95 AVROP Verksamhetens behov är styrande för val av fordonstyp Kontrakt tilldelas den leverantör som enligt kalkyl erbjuder lägst totalpris

96 KALKYLEN

97 KALKYLEN Forts.

98 KALKYLEN Forts.

99 FÖRDELAR Exempel: Mest ekonomiskt fördelaktiga över tid Skapar konkurrens vid prisjustering Rätt fordon för rätt verksamhet/uppdrag

100 BEAKTANDEN Exempel: Kräver mer av avropande enhet Sätta rätt nivå på krav initialt Kräver konkurrens

101 UTVECKLING Möjlighet till utökning av kostnader Faktiska Utvärderingsbaserade

102 Fordonskalkyl Tobias Jamtehov Upphandlare ,

103 Upphandla med miljökrav och sociala krav SMS:a frågor till

104 Vem är Sveriges bästa upphandlare? - Vi vet!

105 Upphandla med miljökrav och sociala krav SMS:a frågor till

106 Vendingtjänster för kaffe och vattenautomater Britt-Marie Tannerstål

107 Vendingtjänster för kaffeautomater inklusive tillhörande råvaror samt vattenautomater som kopplas till befintlig vattenledning. Varuautomater med t.ex. godis, läsk eller smörgåsar ingår inte

108 Miljökrav och etiska krav i upphandlingen steg 1 Redovisning av miljöledningsrutiner Producentansvaret för elektriska och elektroniska produkter Rutinbeskrivning beträffande återvinning av köldmedier

109 Miljökrav och etiska krav i upphandlingen steg 2 Råvaror (kaffe) Förpackningar Köldmedier Kemikalier för rengöring och löpande underhåll Automater

110 Särskilda avtalsvillkor i upphandlingen (baskrav) Miljökrav på lätta lastbilar Miljökrav på personbilar Sparsam körning och bränsleförbrukning Transporteffektiv tjänst

111 Miljörevision att ramavtalsleverantören uppfyller de miljömässiga krav som har ställts i ramavtalsupphandlingen och anbudets svar

112 Miljökrav gällande automater 1. Maximinivå för energiförbrukning Avancerat krav 2. Energisparfunktion (kaffeautomater) Baskrav

113 Anbudsbedömning och utvärdering

114 Kvalificering (steg 1) Anbud nr 2: Anbudsgivaren redovisar inte tydligt sitt systematiska miljöarbete med avseende på hur punkterna anbudsförfrågan infrias Saknas uppgift från Naturvårdsverkets EEregister Saknas rutinbeskrivning beträffande återvinning av köldmedier

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö Hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: - Mänskliga rättigheter - Miljö - Ekonomi INDISKAS ARBETE MED UPPFÖRANDEKOD, MILJÖPOLICY

Läs mer

Uppföljning av etiska krav

Uppföljning av etiska krav Uppföljning av etiska krav Uppföljning av stenprodukter i entreprenader Entreprenaderna upphandlade enligt LOU Inspektioner utförda under 2010 Fortsatt arbete under 2011 Samarbete Samarbete mellan Göteborg,

Läs mer

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö

HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö HANDEL SOM HÄVSTÅNG För mänskliga rättigheter och miljö Hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: - Mänskliga rättigheter - Miljö - Ekonomi INDISKAS ARBETE MED UPPFÖRANDEKOD, MILJÖPOLICY

Läs mer

Svenska Bostäder Järvalyftet Egenförsörjning

Svenska Bostäder Järvalyftet Egenförsörjning Svenska Bostäder Järvalyftet Egenförsörjning Det här är Svenska Bostäder Sveriges största kommunala bostadsbolag Grundades 1944 Ägs av Stockholms stad 28 000 lägenheter och 825 studentbostäder 4 200 kommersiella

Läs mer

2011-09-16 1. Resultatet av genomförd PC-upphandling 2010 med fokus på miljökrav för minskad klimatpåverkan

2011-09-16 1. Resultatet av genomförd PC-upphandling 2010 med fokus på miljökrav för minskad klimatpåverkan 1 Resultatet av genomförd PC-upphandling 2010 med fokus på miljökrav för minskad klimatpåverkan Robert Cattana Upphandlare SLL Juridik och Upphandling Anna Lipkin Projektledare Miljöavdelningen 2 Bakgrund

Läs mer

en strategisk fråga för företagen?

en strategisk fråga för företagen? Vattensmart produktion Vattensmart produktion en strategisk fråga för företagen? Ansvarsfullt och hållbart företagande för Indiska När dessa tre moment ingår: Mänskliga rättigheter Miljö Ekonomi Indiskas

Läs mer

Miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling

Miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling Miljökrav och sociala krav vid offentlig upphandling Per-Ola Bergqvist Foyen Advokatfirma Grundläggande förutsättningar för att beakta sociala och miljömässiga aspekter Det är inte obligatoriskt att beakta

Läs mer

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling

Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling RAPPORT 2010-11-10 Utvärdering av miljökrav i PC-upphandling PÅ UPPDRAG AV STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING Håkan Nordin, Miljökompassen AB www.sll.se Stockholm 2010-11-10 Denna rapport beskriver ett arbete som

Läs mer

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Detta är en vägledning för entreprenörer som har Trafikkontorets sociala kontraktsvillkor inskrivna i sina avtal. Syftet är att underlätta

Läs mer

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Regeringen: Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att miljöhänsyn vägs in i all offentlig

Läs mer

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2

Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 1(6) Riktlinjer för Hållbar 1 upphandling inom Landstinget i Uppsala län 2 Bakgrund och omfattning Landstinget i Uppsala län är certifierat enligt ISO 14001 och arbetar systematiskt med miljöfrågor. I

Läs mer

Nya EU-direktiven DIREKTIV 2014/24/EU (LOU) DIREKTIV 2014/25/EU (LUF) DIREKTIV 2014/23/EU (Koncessioner) Nya EU-direktiven Offentlig upphandling ges en framträdande roll i Europa 2020-strategin, som ett

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar

Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar Diarienr. 2014/996-KS nternati Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar Beslutad av kommunstyrelsen den 4 mars 2015, 72 program policy handlingsplan riktlinje Riktlinje för hållbarhetskrav i upphandlingar

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

Riktlinjer för hållbar upphandling

Riktlinjer för hållbar upphandling Bilaga 1 till Riktlinjerna för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Riktlinjer för hållbar upphandling 1. Bakgrund om socialt ansvarsfull och miljöanpassad offentlig upphandling... 2 2. Upphandlingsreglernas

Läs mer

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane

LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010. Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010. Advokat John Hane LOU / LUF Tendenser och Rättsutveckling Nyheter från 15 juli 2010 Föredrag för Upphandling 24 28 oktober 2010 Advokat John Hane EU-DIREKTIV 2004/18 OCH 2004/17 2004/18 2004/17 Klassisk sektor Försörjningssektor

Läs mer

Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Stockholm 15 mars 2016 Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström

Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Stockholm 15 mars 2016 Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Stockholm 15 mars 2016 Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström Bakgrund Ett samlat upphandlingsstöd på Konkurrensverket 2014 Miljöstyrningsrådet Kammarkollegiet

Läs mer

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling

Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Miljökrav och socialt ansvar i offentlig upphandling Bengt Strömstedt Miljöchef Försvarets materielverk (FMV) www.fmv.se bengt.stromstedt@fmv.se Vi levererar komplexa produkter för militär och civil användning.

Läs mer

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013

Hållbar Upphandling. Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 Hållbar Upphandling Nätverket Renare Mark Seminarium om upphandling inom förorenade områden Luleå 13 februari 2013 jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten Svenska regler om offentlig upphandling

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon

Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Miljöanpassad upphandling av fordon och transporter - regler och styrmedel kring upphandling av miljöfordon Heini-Marja Suvilehto (Hippu) Enheten för policystyrning 08-586 21 741 E-post: heini-marja.suvilehto@kkv.se

Läs mer

Heini-Marja Suvilehto

Heini-Marja Suvilehto MILJÖANPASSAD UPPHANDLING AV TRANSPORTER Heini-Marja Suvilehto BEHOVS- ANALYS UPPHANDLING VILKA KRAV KAN MAN STÄLLA HÅLLBAR UPPHANDLING AV FORDON OCH TRANSPORTER UPPFÖLJNING BEHOVSANALYS FORDON Kan ni

Läs mer

Miljöanpassad offentlig upphandling

Miljöanpassad offentlig upphandling Miljöanpassad offentlig upphandling The training material was produced using the materials developed by ICLEI within the context of the PRIMES project (www.primes-eu.net). Co-funded by the Intelligent

Läs mer

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan

Hållbar upphandling Gemensamt projekt Inköp med socialt ansvar ger hållbar upphandling Uppförandekod Verktyg för påverkan Hållbar upphandling Hållbar upphandling Gemensamt projekt Stockholms Läns landsting, Västra Götalandsregionen och Region Skåne är huvudmän för framförallt sjukvård men också för kollektivtrafik och hållbar

Läs mer

Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma

Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma Offentlig Upphandling Ny lagstiftning! Foyen Advokatfirma Lagstiftningsarbetet Ministerrådet antog den 11/2 2014 tre direktiv (2014:23 koncessioner, 2014:24 LOU och 2014:25 LUF ) för offentlig upphandling

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling

Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Socialt ansvarstagande i upphandling Våra inköp verktyg för att nå en hållbar utveckling Miljökrav i alla upphandlingar Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Varför spelar

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING AV FUNKTIONSENTREPRENADER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL. Gatukontorsdagarna 2012. Advokat Per-Ola Bergqvist

OFFENTLIG UPPHANDLING AV FUNKTIONSENTREPRENADER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL. Gatukontorsdagarna 2012. Advokat Per-Ola Bergqvist OFFENTLIG UPPHANDLING AV FUNKTIONSENTREPRENADER FÖR DRIFT OCH UNDERHÅLL Gatukontorsdagarna 2012 Advokat Per-Ola Bergqvist Fällor och fallgropar? Inga specifika för just denna typ av entreprenader Avsaknaden

Läs mer

Sociala krav vid upphandlingar

Sociala krav vid upphandlingar Ressursdokument: Saksfremlegg og vedtak Gøteborgs kommune, Trafikkontoret 1 Handläggare: Anders Roth Sammanträdesdatum Dnr 1191/06 Tel: 031 61 37 03 Trafiknämnden Göteborg Sociala krav vid upphandlingar

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:4 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Sociala krav vid upphandling uppförandekod för leverantörer Föredragande landstingsråd: Chris Heister Ärendet Landstingsdirektören framhåller

Läs mer

Mathias Sylwan. Avdelningen för juridik. Kommuner Landsting och regioner Inköp/Upphandling

Mathias Sylwan. Avdelningen för juridik. Kommuner Landsting och regioner Inköp/Upphandling UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 09:86 Diarienr: 09/6089 Handläggare: Avdelning: Mathias Sylwan Datum: 2009-12-22 Mottagare: Avdelningen för juridik Kommuner Landsting

Läs mer

Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg

Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg Frukost möte Salems kommun 2013-04-24 Anna Karin Renström Ann-Christin Lindberg Agenda LOU/LOV Lagen Upphandlingsformer Generell diskussion Hur ser det ut för lokala leverantörer idag Process Förfrågningsunderlag

Läs mer

Uppföljning av sociala krav i offentlig upphandling. Anna Lipkin Responsible Solutions anna.lipkin@responsiblesolutions.se

Uppföljning av sociala krav i offentlig upphandling. Anna Lipkin Responsible Solutions anna.lipkin@responsiblesolutions.se Uppföljning av sociala krav i offentlig upphandling Anna Lipkin Responsible Solutions anna.lipkin@responsiblesolutions.se Sveriges landsting och regioner Ansvar för sjukvård tandvård kollektivtrafik 21

Läs mer

SKL Kommentus Inköpscentral

SKL Kommentus Inköpscentral SKL Kommentus Inköpscentral Miljö och sociala krav i upphandling Peter Nohrstedt Hållbarhetschef SKL Kommentus Agenda Varför använda upphandling till att driva hållbarhetsfrågor? Vad säger nya lagen? UHMs

Läs mer

Sinfras interna uppförandekod:

Sinfras interna uppförandekod: Sid: 1 08-52509940 s interna uppförandekod: Fastställd 20140603 Verksamhetsidé är en inköpscentral som på uppdrag av medlemmarna sluter ramavtal i enlighet med Lag om Upphandling inom försörjningssektorn

Läs mer

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014

Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014 Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling Anna Lipkin 18 september 2014 Ett samlat upphandlingsstöd 2014 1 januari Tillhandahålla metod- och kompetensstöd för innovationsupphandling (tidigare Vinnova).

Läs mer

BILAGA F7. De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över kr (det vill säga gränsen för direktupphandling).

BILAGA F7. De verksamheter som går under LUF anger upphandlingar över kr (det vill säga gränsen för direktupphandling). 1 (8) Uppföljning av landstingets upphandling och inköp 2016 Frågeformuläret syftar till att besvara hur förvaltningar/bolag arbetat med upphandling under året. 1. Upphandlat år 2016 Här avses annonserade

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn.

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn. Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn. Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativ att det tilldelas en leverantör per delområdet. Dessa texter

Läs mer

Nya upphandlingslagar. Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund

Nya upphandlingslagar. Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund Nya upphandlingslagar Upphandlingsmyndighetens konferens den 21 november 2016 chefsjurist Anders Asplund 2 Upphandling en del av EU-rätten Upphandlingslagarna bygger på EU-direktiv Direktiven ska genomföras

Läs mer

Offentlig upphandling - affärer för miljoner -

Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Offentlig upphandling - affärer för miljoner - Åsa Johansson Årlig omsättning Sverige ca 500 miljarder SEK Flen ca 330 miljoner SEK Syfte! Att konkurrensutsätta inköp så att skattemedel används på bästa

Läs mer

Statens inköpscentral

Statens inköpscentral Sid 1 Introduktionsseminarium - Avrop från de statliga ramavtalen Sebastian Svartz och Karl Ekman Jurister, Enheten för ramavtalsförvaltning, Statens inköpscentral 2016-11-18 Agenda 09.30 Statens inköpscentrals

Läs mer

Riktlinjer för utvärdering av anbud

Riktlinjer för utvärdering av anbud Riktlinjer för utvärdering av anbud - Standardmodell för Sundsvalls kommun I Lagen om offentlig upphandling finns två tilldelningsgrunder. Vilket som ska användas måste bestämmas innan förfrågningsunderlaget

Läs mer

Uppföljning av sociala krav Roger Rang och Åsa Gustavsson

Uppföljning av sociala krav Roger Rang och Åsa Gustavsson 1 Uppföljning av sociala krav Roger Rang och Åsa Gustavsson Agenda Bakgrund Risk Vad innebär det för dig som leverantör? Sammanfattning 2 3 Bakgrund Vad menar vi med sociala kontraktskrav? Skatter, socialförsäkringsavgifter

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Hamlstad Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström

Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Hamlstad Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström Vilka krav kan du ställa för hållbara transporter? Hamlstad 2016-04-12 Heini-Marja Suvilehto, Lisa Sennström Bakgrund Ett samlat upphandlingsstöd på Konkurrensverket 2014 Miljöstyrningsrådet Kammarkollegiet

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun Anna Borgs Förvaltningsrättsnotarie DOM 2012-05-09 Meddelad i Falun Mål nr 321-12 1 SÖKANDE Miljöteamet i Stockholm AB, 556202-4348 Virdings allé 32 B 754 50 Uppsala MOTPART Gästrike Vatten AB, 556751-1661

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen 2014-11-20 Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör

Läs mer

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE

VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅRT ARBETSMILJÖARBETE I KINA VÅRT ARBETSMILJÖARBETE - STRÄVA EFTER ATT BLI BÄTTRE VÅR RESA..började 2006 då Skanska gav oss i uppdrag att göra social revision i samband med leveranserna till Clarion Sign.

Läs mer

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (37) 2016-06-20 Kf Ks 203 15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 Sara Rais från Socialisterna Välfärdspartiet har

Läs mer

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling

BOTKYRKA KOMMUN Författningssamling 1(5) UPPHANDLINGS- OCH INKÖPSPOLICY FÖR BOTKYRKA KOMMUN Denna policy ersätter Upphandlingspolicy för Botkyrka kommun och Riktlinjer för Botkyrka kommuns upphandlingar, antagna av kommunfullmäktige 2005-09-29,

Läs mer

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav Social uppförande kod AB Sporrong Lagliga krav Vår allmänna regel är att alla våra leverantörer, i all sin verksamhet måste följa nationell lagstiftning i de länder där de verkar. Skulle något av Sporrongs

Läs mer

Lagen om offentlig upphandling

Lagen om offentlig upphandling 1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010 Kringlagstiftning Avtalslagen

Läs mer

Så kravställer en av statens största upphandlare. Katarina Norén inköpsdirektörtrafikverket

Så kravställer en av statens största upphandlare. Katarina Norén inköpsdirektörtrafikverket Så kravställer en av statens största upphandlare Katarina Norén inköpsdirektörtrafikverket Innehåll Landets största beställare av infrastruktur med ett stort ansvar Vi adderar sysselsättningskrav i upphandlingarna

Läs mer

Offentlig upphandling. LOU och LUF

Offentlig upphandling. LOU och LUF Offentlig upphandling LOU och LUF Vad är offentlig upphandling? Med offentlig upphandling menas de åtgärder som vidtas av en upphandlande myndighet för att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal

Läs mer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer

Västra Götalandsregionen. Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Vision Det goda livet Människa Miljö Ekonomi Västra Götalandsregionen Hållbar utveckling i tre perspektiv 50 000 anställda Budget ca 40 Mkr varav inköp ca 12 Mdr ca 13 000 leverantörer Två stora ansvarsområden

Läs mer

Etiska och sociala krav vid Upphandling

Etiska och sociala krav vid Upphandling Etiska och sociala krav vid Upphandling Rolf Robèrt Etiska och sociala krav - bakgrund Rättsläget avseende möjligheten att ställa etiska och sociala krav i samband med offentlig upphandling har länge varit

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013

VAD INNEBÄR DE? Bakgrund: Allmänt om miljökrav. Varför gemensamma krav? Filosofin bakom det nya. Elisabet Ebeling Asfaltdagen 2013 Gemensamma miljökrav vid upphandling av entreprenader- VAD INNEBÄR DE? Asfaltdagarna november 2013 Bakgrund: Allmänt om miljökrav - Miljökraven har utarbetats av Stockholm, Göteborg, Malmö och Trafikverket

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING Antagen av kommunfullmäktige 2011-04-14 32 Senast reviderad av kommunfullmäktige 2016-06-02 61 Dnr: KA 2016/302 Ekonomiavdelningen Jörgen Karlsson, Ekonomichef ALLMÄNT

Läs mer

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram

Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram 2015-02-12 1 (5) Fredrik Söderlind Anna Östbom Checklista för upphandling Internetbaserade stöd- och behandlingsprogram Hur ser den interna organisationen och kompetensen ut? När en upphandling ska genomföras

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar

Upphandlingsenheten. 13 medarbetare. materialkonsulent. olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering. under 2013 genomfördes 230 upphandlingar UPPHANDLING Upphandlingsenheten 13 medarbetare materialkonsulent olika inriktningar hos upphandlarna/kategorisering under 2013 genomfördes 230 upphandlingar förvaltar ca 400 avtal Hur ska vi upphandla,

Läs mer

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29

Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29 Nacka kommun Utvärdering Lägsta pris Delat anbud Avtalsform Rangordnat avtal Namn Tekniska konsulttjänster område 28-29 Diarie KFKS 2013/505-052 Upphandlare Cecilia Tennfors Detta dokument är en kopia

Läs mer

Policy för inköp och upphandling

Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Policy för inköp och upphandling Dnr KS 2014-555 Typ av dokument: Policy Handläggare: Upphandlare, Elin Johansson Antagen av: Kommunfullmäktige Revisionshistorik: Ersätter

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling Socialt ansvarsfull upphandling LOU EU- direktiv LUF Principer för offentlig upphandling Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art

Läs mer

Hur kan offentlig upphandling främja hållbara transporter?

Hur kan offentlig upphandling främja hållbara transporter? Hur kan offentlig upphandling främja hållbara transporter? Hur tar vi oss igenom regelverket? Seminarium 23 januari 2013 Advokat Kaisa Adlercreutz och jur.kand. Linda Dahlström MAQS Law Firm EU-rätten

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Vä gledning fö r etiskä kräv öch uppfö ljning äv nätursten

Vä gledning fö r etiskä kräv öch uppfö ljning äv nätursten Vä gledning fö r etiskä kräv öch uppfö ljning äv nätursten Framtagen av etisk arbetsgrupp Göteborg, Malmö, Örebro, Stockholm och Lund 2015-11-10 1 Vägledning för etiska krav och uppföljning av natursten

Läs mer

DOM Meddelad i Falun

DOM Meddelad i Falun S.Sundin Förvaltningsrättsnotarie DOM 2012-05-18 Meddelad i Falun Mål nr 1050-12 1 SÖKANDE Menigo Foodservice AB, 556044-4647 Box 9081 120 05 Årsta Ombud: Advokat Liselott Fröstad och jur. kand. Eleonore

Läs mer

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet?

Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Offentlig upphandling - en affärsmöjlighet? Ellen Hausel Heldahl Malmö 161028 Upphandlingsprojektet inom SN m.fl. Vi vill påverka tjänstemän och politiker som ansvarar för upphandlingsfrågor Gör upphandlingsfunktionen

Läs mer

Fö rslag till krav öch sa rskilda köntraktsvillkör öm mödellen söcial ha nsyn

Fö rslag till krav öch sa rskilda köntraktsvillkör öm mödellen söcial ha nsyn Fö rslag till krav öch sa rskilda köntraktsvillkör öm mödellen söcial ha nsyn Nedanstående förslag till formuleringar av krav och särskilda kontraktsvillkor bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet,

Läs mer

Socialt ansvarstagande i byggsektorn

Socialt ansvarstagande i byggsektorn Socialt ansvarstagande i byggsektorn Utmaningar Livskvalitet: Förbättringar för missgynnade grupper. Social rättvisa: Motverka konflikter och instabilitet. Inkludering: Ekonomisk, social och politisk.

Läs mer

Miljöbilaga Tunna klienter, SLL831

Miljöbilaga Tunna klienter, SLL831 Sida 1 av 5 Miljöbilaga Tunna klienter, SLL831 Anbudsgivarens namn: Dustin Sverige AB Miljöansvarig/Kontaktperson (namn, tfn, e-post): Camilla Svensson, 08-553 44 103, camilla.svensson@dustin.se Specifikationen

Läs mer

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified

Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Praktiska råd för Hållbar IT-upphandling i offentlig sektor med hjälp av TCO Certified Vägledning innan, under och efter upphandling för att ställa miljömässiga och sociala krav på ITprodukter och deras

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY FÖR KOMMUNERNA HANINGE OCH NYNÄSHAMN

UPPHANDLINGSPOLICY FÖR KOMMUNERNA HANINGE OCH NYNÄSHAMN UPPHANDLINGSPOLICY FÖR KOMMUNERNA HANINGE OCH NYNÄSHAMN Innehållsförteckning Upphandlingspolicy 2 Syfte och inledning 2 Ansvar 2 Uppföljning 3 Hållbar upphandling 3 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Miljökrav och sociala krav. Advokat Nicklas Hansson 17 februari 2016 i Malmö

Miljökrav och sociala krav. Advokat Nicklas Hansson 17 februari 2016 i Malmö Miljökrav och sociala krav Advokat Nicklas Hansson 17 februari 2016 i Malmö Offentlig upphandling som verktyg Offentlig upphandling har en framträdande roll och ska vara ett av de marknadsbaserade instrumenten

Läs mer

Anvisningar för upphandling och inköp

Anvisningar för upphandling och inköp Kommunstyrelsen 2014-03-11 1 (5) Konsult och uppdrag Utveckling Astrid Stockenberg, 710 10 45 Anvisningar för upphandling och inköp Anvisningar för upphandling och inköp har till syfte att förtydliga riktlinjerna

Läs mer

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON

MILJÖSTYRNINGSRÅDETS UPPHANDLINGSKRITERIER FÖR TUNGA FORDON MILJÖSTYRNINGSRÅDET VERSION 3.0 DATUM 2009-12-21 UPPHANDLINGS- KRITERIER FORDON UPPHANDLINGS- KRITERIER OMFATTNING TUNGA För att vara säker på att du använder senaste versionen av detta dokument besök www.msr.se/kriterier/. Där finns också mer information om Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier.

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI

Prisförfrågan. - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI Prisförfrågan - Eco-Driving utbildning för personalen på SMHI INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRISFÖRFRÅGAN... 1 1 ALLMÄN INFORMATION... 1 1.1 OM SMHI... 1 1.2 OM DENNA UPPHANDLING... 1 1.3 VOLYM OCH UTVÄRDERING...

Läs mer

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna

Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling och små företag Upplands Bro 16 sept 2013 Ulrica Dyrke, Företagarna Offentlig upphandling är betydande - och det är de små företagen också Offentlig sektors inköp sker via offentlig

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Landstinget i Värmland Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Diarie UE/120105 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn

Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Förslag till krav och särskilda kontraktsvillkor om Social hänsyn Antagna av styrgruppen 2014-11-20 Förslagen bygger på att en leverantör tilldelas hela kontraktet, alternativt att det tilldelas en leverantör

Läs mer

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling

Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling Arbetsrättsliga krav vid offentlig upphandling - om möjligheterna att ställa krav på kollektivavtalsvillkor Upphandlingsdagarna 29 januari 2015 Lisa Sennström Definition av socialt ansvarsfull upphandling

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet

Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet Så får du som användare de produkter/tjänster du behöver vid upphandling av VA-verksamhet VARIMs snabbguide till upphandlingsprocessen och hur du som användare ställer krav vid upphandling av VA-verksamhet.

Läs mer

Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara A. INFORMATION OM ANBUDSGIVARENS MILJÖARBETE

Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara A. INFORMATION OM ANBUDSGIVARENS MILJÖARBETE Sida 1 av 5 Bilaga 4, Miljöbilaga Persondatorer stationära och bärbara Anbudsgivarens namn: Xllnc Nordic AB Miljöansvarig/Kontaktperson (namn, tfn, e-post): Azmir Smajlovic, +46(0)47245462, azmir.smajlovic@xllnc.com

Läs mer

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter

Upphandlingspolicy. för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter Upphandlingspolicy för Borlänge, Falun, Gagnef, Ludvika och Säter. Upphandlingspolicyn gäller för kommunerna och innehåller riktlinjer

Läs mer

Socialt ansvarstagande. i upphandling. Region Skåne

Socialt ansvarstagande. i upphandling. Region Skåne Socialt ansvarstagande i upphandling Region Skåne Bakgrund 2006 beslöt sig Region Skåne, Stockholms läns landsting och Västra Götalands-regionen att påbörja ett gemensamt arbete för socialt ansvarstagande

Läs mer

Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU

Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU Checklista för förfrågningsunderlag (upphandlingsdokument) enligt LOU Syftet med checklistan är att underlätta kvalitetssäkring av det upphandlingsdokument som tidigare kallades förfrågningsunderlaget.

Läs mer

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård

Miljökrav vid upphandling av transporttjänster. Från analys till avtalsvård Miljökrav vid upphandling av transporttjänster Från analys till avtalsvård Hur ställa miljökrav vid upphandling? Kort presentation av VGR Miljöarbetet i VGR Följ inköpsprocessen Ta god tid för behov och

Läs mer

Revidering av upphandlingspolicy och Uppförandekod för hållbar upphandling inom Kalmar kommun

Revidering av upphandlingspolicy och Uppförandekod för hållbar upphandling inom Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Björn Hedbäck 2014-02-06 KS 2014/0106 Kommunstyrelsen Revidering av upphandlingspolicy och Uppförandekod för hållbar upphandling inom Kalmar kommun Förslag

Läs mer

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1

Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler. Borås Stads. Regler för upphandling. Upphandlingsregler 1 Strategi Program Plan Policy Riktlinjer» Regler Borås Stads Regler för upphandling Upphandlingsregler 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Viveca Reimers. Hå lbar upphandling och inköp

Viveca Reimers. Hå lbar upphandling och inköp Västra Götalandsregionen Viveca Reimers Hå lbar upphandling och inköp 8 septcsr Västsverige Två stora ansvarsområden 90% 90% Hälso- och och Sjukvård 17 17 sjukhus 140 140 vårdcentraler 170 170 folktandvårdskliniker

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN. Föredrag Upphandling 24 24 april 2013. Advokat John Hane Foyen Advokatfirma

STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN. Föredrag Upphandling 24 24 april 2013. Advokat John Hane Foyen Advokatfirma STORA RAMAVTAL I BYGGSEKTORN Föredrag Upphandling 24 24 april 2013 Advokat John Hane Foyen Advokatfirma 1 Ramavtal före 2008 Ingen rangordning Favoriten? Okänd volym Löpande underhåll Mindre om- och tillbyggnader

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer