Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling. Anna Lipkin 18 september 2014"

Transkript

1 Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling Anna Lipkin 18 september 2014

2 Ett samlat upphandlingsstöd januari Tillhandahålla metod- och kompetensstöd för innovationsupphandling (tidigare Vinnova). 1 mars Utveckla och förvalta ett upphandlingsstöd samt bidra till att hela inköpsprocessen kan genomföras elektroniskt och delta i standardiseringen av processen, liksom uppgiften att utveckla och sprida hjälpmedel och metoder (tidigare Kammarkollegiet). 1 juli Förvalta och utveckla system för en hållbar offentlig och i övrigt professionell upphandling vilket huvudsakligen innefattar upphandlingskriterier och uppgifter relaterade till dessa (tidigare Miljöstyrningsrådet).

3 Regleringsbrev 2014 Myndighetens upphandlingsstöd ska bidra till, att upphandlingens strategiska betydelse för den offentliga verksamheten stärks, att underlätta för små och medelstora företags deltagande i offentlig upphandling, att förebygga korruption och jäv i offentlig upphandling, att målen om en långsiktig hållbar utveckling uppnås, samt att den innovationsfrämjande upphandlingen uppmuntras

4 Förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket 4 a 2. tillhandahålla metod- och kompetensstöd för innovationsupphandling, 3. utveckla och förvalta kriterier som beaktar miljöhänsyn i offentliga upphandlingar, och 4. tillhandahålla ett stöd för tillämpningen av kriterierna i 3 samt lämna information och tillhandahålla utbildning om sådana kriterier. De kriterier som avses i första stycket 3 ska göra det möjligt att ställa olika höga miljökrav.

5

6 Konkurrensverkets upphandlingsstöd Stödmaterial i inköpsprocessens alla delar som är målgruppsanpassat Konkret stöd i innovationsupphandling Valfrihetswebben och vägledning vid upphandling, uppföljning och utvärdering av vård Helpdesk eller

7 Konkurrensverkets stöd till hållbar upphandling Riktlinjer för hållbar upphandling Kriterier för hållbar upphandling LCC - Livscykelkostnader CSR-kompassen Uppföljningsportalen Nätverk och referensgrupper Internationella åtaganden Helpdesk

8 Utgångspunkter hållbarhetskrav Bilder: Aftonbladet/Blocket, Vita rockar, vassa saxar, SwedWatch 2007

9 Hållbar utveckling, definition "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov." Brundtlandtkommissionen, 1987

10 Planetära gränser? Källa: Stockholm Resilience Centre, 2009 och Obalans i globala miljöprocesser påverkar människors hälsa, Läkartidningen 2014, Miljöforskning

11 Vad innebär social hållbarhet? Kan innefatta indikatorer som utbildning, fattigdom, sysselsättning, hälsa, arbetsvillkor, säkerhet, jämlikhet, jämställdhet. Två välkända exempel: Millenniemålen eller Human Development Index (HDI)

12

13

14 Upphandling ett verktyg för att nå hållbar utveckling Begreppet hållbar utveckling har en stark och central ställning inom EU Utveckling till hållbar upphandling inte helt okontroversiellt Relativt ovanligt att inkludera hållbarhetsfrågor i offentlig upphandling innan Direktiven från 2004 kodifierade domstolens praxis om miljöhänsyn och sociala hänsyn

15 Upphandling ett verktyg för att nå hållbar utveckling Våra lokala och globala miljö- och sociala problem påverkas av våra konsumtionsmönster Offentlig sektor i Sverige upphandlar för ca 600 miljarder kronor per år och har stor möjlighet att påverka Föregå med gott exempel Driva marknaden framåt Att ställa hållbarhetskrav gör skillnad!

16 Vad styr hållbar upphandling? EU direktiv: Klassiska direktivet 2004/18/EG, Försörjningsdirektivet 2004/17/EG, Försvars- och säkerhetsdirektivet 2009/81/EG Lagen om offentlig upphandling, LOU (SFS 2007:1091) 1 kap.9a : Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art motiverar detta. (Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) (SFS 2007:1092) och Försvars- och säkerhetsupphandlingslagen (LUFS))

17 Nya upphandlingsdirektiv 2014 Europa 2020: En strategi för smart och hållbar tillväxt för alla Offentlig upphandling ett marknadsbaserat instrument för att uppnå strategins målsättningar Modernisering av direktiven för att på ett bättre sätt kunna uppnå samhällsmål Klargöra begrepp och implementera EUdomstolens rättspraxis Ny svensk lag 2016, delbetänkande remiss nu

18 Upphandlande myndigheter har stor frihet att ta miljö- och sociala hänsyn vid upphandling Stor frihet att definiera föremålet för kontraktet utifrån egna preferenser och behov Måste vara förenligt med unionsrätten och inte strida mot de grundläggande principerna Upphandling ett strategiskt viktigt styrmedel för att nå samhälleliga mål Inget krav på mätbar effekt Frihet att bestämma vad som ska köpas, inte från vem

19 Man får Ställa krav på vad som ska upphandlas stor frihet att bestämma vad man vill upphandla!! Suturer: RÅ 2010 ref. 78 Ställa krav på tillverkningsprocess El: Wienstroem C-448/01 Använda tilldelningskriterier som inte har direkt ekonomisk koppling Bussar: Concordia C-513/99

20 Man får Ställa sociala krav vid produktion i tredje land särskilda kontraktsvillkor, ex landstingen/ regionernas samarbete Ställa sociala krav för den inre marknaden minska arbetslöshet, minska diskriminering mm Under arbete: Stöd till att ställa krav för att säkerställa en god arbetsmiljö Stöd till att undvika osund konkurrens

21 Riktlinjer för hållbar upphandling Rättlig och praktisk bakgrund till användning av hållbarhetskriterier Riktlinjerna även tillämpbara vid andra typer av krav Utgångspunkter för hur Konkurrensverket kommer att förvalta och utveckla hållbarhetskriterierna för offentlig upphandling

22 Hållbarhetskriterier 50 produktområden, 123 undergrupper, 650 unika krav, 880 krav (nivåer) Från kriteriedokument till kriteriebibliotek 2013 Kunna välja krav utifrån t.ex. miljömål, miljöaspekt Stöd till att ställa och följa upp sociala krav på produkter som producerats i tredje land CSR-kompassen Uppföljningsportalen

23 Produktområden Bygg och fastighet El och belysning Fordon och transport IT och telekom Kontor och textil Livsmedel Sjukvård och omsorg Städ och kemikalier Tjänster

24 Kraven används Källa: Naturvårdsverket, 2014

25 Exempel livsmedel Tillåtet att ställa krav på ekologiska livsmedel, hänvisa till förordningen om ekologisk produktion Inte tillåtet att ställa krav på svenska produkter t.ex. däremot tillåtet att ställa höga kvalitets- och djurskyddskrav. Inte tillåtet att köpa närproducerat

26 Krav på koppling tillföremålet för kontraktet Krav måste vara kopplade till just den vara, tjänst eller byggentreprenad som upphandlas Förhållandevis bred tolkning av vad som kan utgöra en egenskap Krav på t.ex. CSR-policy inte tillåtet Såväl synliga som osynliga egenskaper godtas (livscykel-begreppet)

27

28 Vikten av uppföljning och kontroll En väl genomtänkt uppföljning för respektive avtal och avtalsområde bidrar till att visa respekt för leverantörerna, bekräfta att man menar allvar och att skapa en bra avtalsrelation Vad ska följas upp? När ska uppföljning ske? Vilka krav på bevis får man ställa?

29 Uppföljningsportalen Systemverktyg för uppföljning av landstingens uppförandekod som använts i upphandling Steg 1: Leverantör registrerar sig i portalen, basfakta (typ av produktion, var etc) Steg 2: Fördjupad avtalsuppföljning Steg 3: ev revision, stickprovskontroll efter beslut av styrgruppen (utanför portalen)

30 Vägen framåt Konkret stöd för alla aspekter i ett inköp Giftfri förskola Uppdateringar av kriterierna fortgår Sociala hänsyn: Kollektivavtalsliknande villkor Tankesmedjan Nordisk workshop Uppdrag Energimyndigheten Innovationsupphandling Utbildning/föredrag Goda exempel

31 Tack! Anna Lipkin Sakkunnig Avdelningen för stöd Enheten för upphandlingsstöd

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling

Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Dnr 2013/212-5 Förstudie om nordiskt samarbete rörande socialt och miljömässigt hållbar offentlig upphandling Delrapport MISSIV DATUM DIARIENR 2014-01-15 2013/212-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-10-03

Läs mer

Miljökrav i offentlig upphandling

Miljökrav i offentlig upphandling Miljökrav i offentlig upphandling Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Juni 2008, Linda Dahlström

Läs mer

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling Om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Konkurrensverket

Läs mer

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling

Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Att ställa miljöoch sociala krav i upphandling Möjligheter att påverka I Sverige uppskattas offentlig upphandling årligen omsätta omkring 500 miljarder kronor. Det ger en stor möjlighet att påverka produktionen

Läs mer

Remissvar - Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar - Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2013-06-14 Ulrica Dyrke S2013/1826/RU Remissvar - Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en strategi för hållbar offentlig

Läs mer

OFFENTLIG UPPHANDLING KRITERIER OCH RÄTTSFALL. KSLA 2011-04-07 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, monica@msr.se

OFFENTLIG UPPHANDLING KRITERIER OCH RÄTTSFALL. KSLA 2011-04-07 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, monica@msr.se OFFENTLIG UPPHANDLING KRITERIER OCH RÄTTSFALL KSLA 2011-04-07 Monica Sihlén, projektledare livsmedel, monica@msr.se AGENDA Miljöstyrningsrådets i t kriterier i för upphandling Ekologiska livsmedel Miljöanpassade

Läs mer

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8

Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut den 8 IT för en grönare förvaltning agenda för IT för miljön 2010 2015 Produktion Näringsdepartementet Foto Sandra Baqirjazid Tryck Åtta.45, Stockholm juli 2010 Artikelnummer N2010.25 Bilaga till regeringsbeslut

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter och kommuner, upphandlar varje år varor och tjänster

Läs mer

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad

Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad Social hänsyn i offentlig upphandling inom Göteborg Stad PM inför arbete med ökad användning av social hänsyn i offentlig upphandling av tjänster inom Göteborg Stad 2012-02-02 Helena Sagvall och Marie

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

Möjligheten att beakta sociala hänsyn vid offentlig upphandling ur ett arbetsmarknadsperspektiv

Möjligheten att beakta sociala hänsyn vid offentlig upphandling ur ett arbetsmarknadsperspektiv Juridiska institutionen Examensarbete, 30 HP Juristprogrammet höstterminen 2013 Handledare: Erik Sandin Möjligheten att beakta sociala hänsyn vid offentlig upphandling ur ett arbetsmarknadsperspektiv Mohamed

Läs mer

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling

Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för Piteå kommuns upphandling Riktlinjer 2014-08-18, 171 Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen

Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga upphandlingen KKV1007, v1.2, 2011-02-06 YTTRANDE 2012-01-19 Dnr 763/2011 1 (20) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkande På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) analys och erfarenhet av den offentliga

Läs mer

Yttrande över delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen

Yttrande över delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen Stockholms läns landsting 1 (3) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2012-01-11 LS 1111-1566 Landstingsstyrelsen* j 12-01-2*/ * 00 7 Yttrande över delbetänkande På jakt efter den goda affären - analys och

Läs mer

FAIR TRADE CITY 2015. Uppsala. [City. Diplomerad den 9 maj till FAIRTRADE. Diplomerad av @

FAIR TRADE CITY 2015. Uppsala. [City. Diplomerad den 9 maj till FAIRTRADE. Diplomerad av @ e Uppsala Diplomerad den 9 maj till FAIR TRADE CITY 2015 Diplomerad av @ Magdalena Streijffert, generalsekreterare Föreningen för Fairtrade Sverige [City FAIRTRADE SVERIGE Feedback på ansökan om Fairtrade

Läs mer

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25

UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER. För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY och tillhörande RIKTLINJER För kommunerna i Inköpssamverkan, Västra Östergötland 2012-01-25 UPPHANDLINGSPOLICY Omfattning/tillämpningsområde Denna upphandlingspolicy gäller för Boxholms,

Läs mer

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg

entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg entreprenörskap och upphandlingar inom vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg En vägledning för beställare och upphandlare av vård och omsorg Bilaga till Nuteks

Läs mer

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling

Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Förutsättningar för miljökrav i offentlig upphandling Regeringens handlingsplan för miljöanpassad offentlig upphandling 4 Strategiska områden år 2007-2009 Statliga myndigheter - styrning och kompetens

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling. En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Socialt ansvarsfull upphandling En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling Den här publikationen har beställts inom ramen för EU:s program för sysselsättning och social solidaritet (2007

Läs mer

Sammanfattning av betänkandet Nya regler om upphandling (SOU 2014:51)

Sammanfattning av betänkandet Nya regler om upphandling (SOU 2014:51) Bilaga 4 Sammanfattning av betänkandet Nya regler om upphandling (SOU 2014:51) 4 Delbetänkandet innehåller författningsförslag som syftar till att genomföra delar av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

2012-06-19 Ks 225/2012. Riktlinjer för hållbar upphandling

2012-06-19 Ks 225/2012. Riktlinjer för hållbar upphandling 2012-06-19 Ks 225/2012 Riktlinjer för hållbar upphandling Innehållsförteckning 1. Riktlinjernas syfte...3 2. Upphandling och inköp...3 Upphandlingsformer...3 3. Roller och ansvar...4 Kommunstyrelsen...4

Läs mer

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen

Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling. Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Att köpa grönt! Handbok om miljöanpassad offentlig upphandling Europeiska kommissionen Viktigt meddelande Denna handbok

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Inköpspolicy. för upphandlingar inom Vimmerby kommun. 2010-06-18 KR.

Inköpspolicy. för upphandlingar inom Vimmerby kommun. 2010-06-18 KR. Inköpspolicy för upphandlingar inom Vimmerby kommun. 2010-06-18 KR. Inköpspolicy för upphandlingar inom Vimmerby kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inköpspolicy sid 1-3 2. Rutiner sid 3-4 3. Organissation

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Yttrande. Remissvar. Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010. Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03

Yttrande. Remissvar. Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010. Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03 Yttrande Sida: 1 av 12 Dnr: Af-2013/115455 Er ref.: S2013/1826/RU Datum: 2013-06-03 Regeringskansliet Socialdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Slutbetänkande av Upphandlingsutredningen 2010 Arbetsförmedlingen

Läs mer

KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING

KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING KLIMATKRAV PÅ FORDON, DRIVMEDEL OCH TRANSPORTER INOM OFFENTLIG UPPHANDLING Underlag till Utredningen om FossilFri Fordonstrafik (FFF-utredningen) 2013-08-28 MILJÖBYRÅN ECOPLAN AB, JÄRNTORGSGATAN 12-14,

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer