Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande"

Transkript

1 Vägledning vid kontraktsvillkor gällande socialt ansvarstagande Detta är en vägledning för entreprenörer som har Trafikkontorets sociala kontraktsvillkor inskrivna i sina avtal. Syftet är att underlätta för företag att tillämpa kontraktsvillkoret. ILO-konventioner i affärsavtal Sedan 1 juli 2006 gäller följande sociala krav i upphandlingar för upphandling av entreprenadtjänster där sten ingår: Leverantören skall, vid leveransen av stenprodukter, kunna visa att stenen producerats/bearbetats i en för arbetarna säker och hälsosam arbetsmiljö i enlighet med reglerna i de internationella konventioner som Sverige är anslutet till. Den 17 juni 2008 beslutade Trafiknämnden att motsvarande krav ska gälla i upphandlingar där drivmedel är en förutsättning för att utföra tjänsten. Leverantören skall under avtalsperioden kontrollera huruvida drivmedlet producerats/bearbetats i en för arbetarna säker och hälsosam arbetsmiljö i enlighet med reglerna i de internationella konventioner som Sverige är anslutet till. När det gäller drivmedel beslutade nämnden samtidigt om flera miljökrav. För både sten och drivmedel är det sociala kontraktsvillkoret preciserat till att gälla följande konventioner 1 : - FN:s barnkonvention, artikel ILO-konvention (nr 105) angående avskaffande av tvångsarbete. - ILO-konvention (nr 29) angående tvångs- eller obligatoriskt arbete. - Konvention (nr 170) om säkerhet vid användning av kemiska produkter. - Konvention (nr 155) om arbetsskydd och arbetsmiljö. - Konvention (nr 148) om skydd för arbetstagare mot yrkesrisker i arbetsmiljön som förorsakas av luftföroreningar, buller och vibrationer. 1 ILO-konventionerna i fulltext finns på med direktlänk till alla konventioner Barnkonventionen hittas lättast på 1

2 Hur kontraktsvillkoret är tänkt att tillämpas framgår av beslut i Trafiknämnden TN 205/06 Dnr 1191/06 gällande sten respektive beslut i Trafiknämnden TN 112/08 Dnr 0584/08 gällande drivmedel. Konventionerna är tillkomna för att reglera förhållanden i stater, men innehåller delar som är tillämpbara i affärssammanhang mellan företag. Konventionerna innehåller inga tekniska detaljkrav på bullervärden, damm, teknisk utrustning etc. Konventionerna beskriver att man ska arbeta för en för arbetarna säker och hälsosam arbetsmiljö, och också en hel del om hur man ska göra, t ex vem som ansvarar för vad och hur samverkan ska ske mellan arbetsgivare och arbetstagare. Konventionerna 170, 155 och 148 överlappar delvis varandra. Tankegångarna är desamma som i svensk lagstiftning, nämligen att arbeta förebyggande och samverka mellan arbetsgivare och arbetstagare. Nedan återfinns en sammanfattning av de delar i konventionerna som är tillämpbara mellan företag. Barnkonventionen art 32 om skydd mot ekonomiskt utnyttjande Barn skall inte arbeta så att de kan skadas eller hindras i sin utbildning och utveckling. Med barn menas vanligtvis människor under 18 år. Undantag förekommer i nationell lagstiftning. Arbetar barn i produktionen skall de ha arbetstider som möjliggör skolgång och fritid, bara ha tillåtelse att göra lätta arbetsuppgifter etc. Se mer på ILO konvention 105 om tvångsarbete och konvention 29 om tvångs- eller obligatoriskt arbete Produktionen får inte ske av människor som arbetar under slavliknande förhållanden. Lön ska utbetalas regelbundet och på ett sätt som ger människor en faktisk möjlighet att sluta sin anställning. Det innebär bl a att det inte är tillåtet att produktionen innebär att människor arbetar som betalning av skuld. Anställda ska inte arbeta under hot utan av fri vilja. ILO-konvention 170 om säkerhet vid användning av kemiska produkter Det är kapitel IV om arbetsgivares ansvar som är tillämpbart. Det handlar om arbetsmiljöarbete inriktat på kemi, både organisatoriska och tekniska aspekter. Konventionen tar upp att arbetsgivaren har ansvar för ordning och reda på kemikalier och förebyggande åtgärder så att människor inte kommer till skada. De förebyggande åtgärderna ska omfatta både utrustning, t ex kostnadsfria skyddskläder när det behövs, och att arbetstagarna får rätt information så att de vet vad som är säkert. 2

3 ILO-konvention 155 om arbetsskydd och arbetsmiljö Det är del IV om åtgärder på företagsnivå som är tillämpligt. Det handlar om arbetsmiljöarbete både organisatoriskt och tekniskt, utan kostnad för arbetstagarna. Bla ska företrädare för arbetstagarna ha praktisk möjlighet att medverka till bättre arbetsmiljö. ILO-konvention 148 om skydd för arbetstagare mot yrkesrisker i arbetsmiljön som förorsakas av luftföroreningar, buller och vibrationer. Artikel 5.3. Om samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Artikel 6 om arbetsgivares ansvar. Artikel 7 om arbetstagares ansvar. Artikel 9 om förebyggande arbete tekniskt och organisatoriskt. Artikel 10 om skyddsutrustning. Artikel 11 om hälsokontroller Artikel 13 om information och utbildning till anställda 3

4 Uppförandekoder miljö- och etik Ett vanligt sätt att dokumentera att krav ställs är genom avtalsskrivningar eller uppförandekod (Code of Conduct). Uppförandekoden används i t ex leverantörskontakter och läggs ofta som bilaga till avtal. I den så står det ofta att man inte accepterar lagbrott i tillverkningsland, barnarbete, tvångsarbete och att man vill ha rimliga arbetsförhållanden. Det kan vara formulerat så att man hänvisar till diverse internationella konventioner inom området, t ex de som Göteborgs stad Trafikkontoret mfl hänvisar till. Tips En uppförandekod bör vara antagen av företagets ledning efter diskussion om vad konsekvenserna kan tänkas bli om man antar koden. Koden har större utsikter att bli bra om företaget innan koden antas, lyssnar på sina anställda, kunder och leverantörer om vad som är lämpligt och praktiskt möjligt. En uppförandekod blir som vilken policy eller annat styrande dokument inte bättre än hur den används. Användare är företagets anställda och leverantörer. Uppförandekoden behöver vara kommunicerad med anställda, gamla såväl som nytillkomna. Det är särskilt ett par grupper av anställda som behöver ha tillräcklig kompetens för att hantera frågorna: De anställda som har särskilt ansvar gentemot kunder som ställer krav. Inköpare som har ansvar för berörda leverantörer. De anställda som har mediakontakter. Uppförandekoden behöver kommuniceras med leverantörer, befintliga såväl som kommande, vilket innebär att: Koden ska vara känd av leverantörerna, förslagsvis som bilaga till avtal, men en kombination av muntlig och skriftlig information brukar fungera bäst. Att enbart lägga koden som en del av det finstilta ger sämre effekt. Leverantör är införstådd med när och hur underleverantör måste involveras för att uppfylla koden. Arbetarna hos leverantören ska känna till vad koden innebär och att det är ett kundkrav att den efterlevs. Det lokala språket ska användas! Företaget följer upp om kraven i koden verkligen efterlevs. En uppförandekod fungerar bäst om den: Beskriver vad företaget vill, lämpligen så att det inkluderar vad företagets kunder vill. Är så konkret att det går att följa upp om den efterlevs eller inte. 4

5 Omfattar relevanta krav i förhållande till företagets verksamhet. 5

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer

Socialt ansvarstagande i upphandling. Uppförandekod för leverantörer Socialt ansvarstagande i upphandling Uppförandekod för leverantörer Hållbar upphandling med gemensam styrka Gemensam uppförandekod för leverantörer Sedan 2006 samarbetar Stockholms läns landsting, Region

Läs mer

Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet. Dnr KS 2012 448

Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet. Dnr KS 2012 448 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-05-28 184 Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet. Dnr KS 2012 448 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

2013-06-04. Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet. (AU 184) Dnr KS 2012-448

2013-06-04. Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet. (AU 184) Dnr KS 2012-448 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-04 147 Motion om att bekämpa ekonomisk brottslighet. (AU 184) Dnr KS 2012-448 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Val av leverantör och leverantörens ansvar

Val av leverantör och leverantörens ansvar - förord De flesta företag kräver en bra produkt och kvalitet till ett motsvarande relevant pris av sina leverantörer. Vi på Nudie Jeans tycker dessutom att det är mycket viktigt att ta ett större ansvar

Läs mer

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good.

YES. environment SEGERS. social TO SOCIAL RESPONSIBILITY. rights. religion. strong CSR. skin. color. financial. logistics. good. SEGERS skin good religion corporate sex time color logistics YES TO SOCIAL RESPONSIBILITY worth social workwear environment strong CSR code of conduct supplier rights financial VI SÄGER JA TILL SOCIALT

Läs mer

ja till socialt ansvar

ja till socialt ansvar ja till socialt ansvar www.unglobalcompact.org Grunden är FN s globala fördrag vi säger ja till socialt ansvar I en värld där orättvisorna är stora och många textilföretag blundar väljer vi på Segers att

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:1 Reglerna innehåller grundläggande krav på arbetsmiljöarbetet Reglerna utvecklar och preciserar hur arbetsgivaren ska gå tillväga för att uppfylla sitt arbetsmiljöansvar

Läs mer

Schyst offentlig upphandling

Schyst offentlig upphandling oktober 2011 Schyst offentlig upphandling Offentlig upphandling är en ekonomiskt sett gigantisk verksamhet inom Sveriges offentliga sektor. Varje år köper stat, kommuner och landsting varor och tjänster

Läs mer

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren)

2014-09-23. CSR-Policy. Corporate Social Responsibility. Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF. (Utfärdare: Eric Widegren) 2014-09-23 CSR-Policy Corporate Social Responsibility Policy antagen: 2014-09-23 Styrelsen A-lotterierna EF (Utfärdare: Eric Widegren) Innehåll 1 CSR-Policy... 3 2 A-lotterierna-koncernens CSR-arbete...

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun

RIKTLINJER. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun RIKTLINJER Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun RIKTLINJER 2 Innehåll STYRDOKUMENT... Fel! Bokmärket är inte definierat. Riktlinjer för upphandling i Håbo kommun... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Läs mer

Wedins Code of Conduct

Wedins Code of Conduct Wedins Code of Conduct Ett sunt företag och en god förebild 2 Wedins Code of Conduct 3 Socialt ansvar 6 Hälsa och säkerhet 8 Miljö 10 Djuromsorg 12 Genomförande och kontroll 14 Ett sunt företag och en

Läs mer

Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav

Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI 1 :s sociala och etiska krav 1 SKL Kommentus Inköpscentral 1 Innehåll Handledning för åtgärder och rapportering vid avvikelser från SKI:s

Läs mer

Hållbar leverantörskedja

Hållbar leverantörskedja Hållbar leverantörskedja leverantörsutveckling med Code of Conduct Vad är Corporate Social Responsibility? Corporate Social Responsibility (CSR) handlar om företagets eller organisationens ansvar för den

Läs mer

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN

POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-27 69 Dnr 2014/149.050 POLICY FÖR INKÖP OCH UPPHANDLING FÖR DALS-EDS KOMMUN 1 Allmänt Kommunens inköp/upphandlingar

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

En exkluderande resa. nr 24. Sammanfattning, slutsats och rekommendationer. SwedWatch. SwedWatch rapport

En exkluderande resa. nr 24. Sammanfattning, slutsats och rekommendationer. SwedWatch. SwedWatch rapport SwedWatch rapport nr 24 En exkluderande resa Sammanfattning, slutsats och rekommendationer SwedWatch Sammanfattning SwedWatch och Fair Trade Center har granskat de största svenska researrangörernas arbete

Läs mer

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande Våra värderingar 1 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar"

Läs mer

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003

7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 10 (29) 2015-04-13 Ks 7. Ny upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling och direktupphandling Dnr 2014/478-003 Enligt kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse

Läs mer

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön

Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Kartläggning och riskbedömning av arbetsmiljön Det är arbetsgivarens skyldighet att göra en kartläggning av riskerna i arbetsmiljön. När denna görs ska man tänka på att arbetsmiljö inte enbart är fråga

Läs mer

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher

Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Hur redovisar svenska företag socialt ansvar? En jämförelse mellan fyra olika branscher Kandidatuppsats i Externredovisning Vårterminen 2007 Handledare: Märta Hammarström Författare: Johanna Ericson Sara

Läs mer

Arbetsmiljölagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse den 2 maj 2011

Arbetsmiljölagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse den 2 maj 2011 Arbetsmiljölagen och dess förordning med kommentarer i lydelse den 2 maj 2011 Arbetsmiljöverket Kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form inlaga: Gidewall Produktion,

Läs mer

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING

Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Facklig handbok för BÄTTRE OFFENTLIG UPPHANDLING Handboken vänder sig till lokala fackliga företrädare och ombudsmän som kommer i kontakt med och/eller hanterar offentlig upphandling. Handboken behandlar

Läs mer

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker

Arbetsmiljöansvar och straffansvar. två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar två helt olika saker Arbetsmiljöansvar och straffansvar Två helt olika saker Arbetsmiljöverket Text: Avdelningen för regelarbete och expertstöd Redaktör: Annika Hellberg

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215

Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun. Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 1 Riktlinjer för upphandling i Kristianstads kommun Fastställd av Kommunfullmäktige 2011-06-2, 215 2 Innehållsförteckning 1 Upphandlingspolicy...3 2 Ansvarsfördelning och organisation...3 3 Upphandlingssamverkan...5

Läs mer

Fackförbundet ST. ST om. upphandling

Fackförbundet ST. ST om. upphandling Fackförbundet ST ST om offentlig upphandling ST 2013. Rapportförfattare: Veera Littmarck och Karin Morild, Fackförbundet ST. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Artikelnr 6027 ST om offentlig

Läs mer

Arbetsmiljölagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse den 1 augusti 2011

Arbetsmiljölagen. och dess förordning med kommentarer i lydelse den 1 augusti 2011 Arbetsmiljölagen och dess förordning med kommentarer i lydelse den 1 augusti 2011 Arbetsmiljöverket Kommentarer: Arbetsmiljöverkets jurister Redaktör: Annika Hellberg Grafisk form inlaga: Gidewall Produktion

Läs mer

Guide för en bättre arbetsmiljö

Guide för en bättre arbetsmiljö Guide för en bättre arbetsmiljö Hur har ni det på arbetsplatsen? Vad bidrar till att det känns bra? Hur kan det bli bättre? 1 Börja med att svara på frågorna i rutan. Svaren ger troligtvis några exempel

Läs mer