Strategiska lösningsförslag för Papilios showcase.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiska lösningsförslag för Papilios showcase."

Transkript

1 Strategiska lösningsförslag för Papilios showcase. Examensarbete för Papilio innefattande hantering och förberedande inför utvecklande av showcase. Syfte: Ge ökad förståelse för hur skapandet och upprätthållande för showcase kan gå till. Författare: Pär Antonsson Kalmar, Institutionen för Kommunikation och Design Högskolan i Kalmar

2 Innehåll 0.0 Grundläggande faktorer 1.0 Varför använda strikta intagningsregler? 2.0 Tavlor 3.0 Artefakter/objekt 3.1 Information om vinklar och perspektiv 3.2 Vad menas med symmetri? 4.0 Administration 4.1 Inhyrd eller anställd personal? 5.0 Program som används i lösningarna 6.0 Bakgrund till lösningar 6.1 Interaktivitet (I) 6.2 Realism (R) 6.3 Tillgänglighet (T) 6.4 Övrigt 7.0 Lösningar 7.1 Högst pris och med specialinriktning på fotorealism 7.2 Lägst pris och med specialinriktning på fotorealism 7.3 Väletablerad användarkrets 7.4 Billig med liten användarkrets 8.0 Diskussion

3 0.0 Grundläggande faktorer För att lyckas krävs det att de designers och konstnärer som bidrar med artefakter till showcaset skall få möjlighet att skicka in högupplösta detaljbilder på sina objekt. Alternativet till detta är att man skickar en anställd/inhyrd fotograf till vederbörande konstnär/designer. Grundreglerna för fotograferingen av dessa bilder är utformade så detaljerat som möjligt. Detta är gjort för att öka förståelsen över hur viktigt det är med bra referensfotografier när det gäller återgivning av dessa verk vid nästkommande fas i produceringen. Upprättelse av regelverk gällande ljussättning kommer inte tas upp här, mer än att det är viktigt använda sig av. Strategier kring helheten är listade och är grundade på frågeställningen: Hur kan man på bästa sätt visualisera en verklighetsbaserad miljö utifrån en god avvägning mellan Realism, Tillgänglighet och Interaktivitet Då tyngdpunkten ligger på realism så ska importeringen av alla produkter följas av en och samma teknik. Helhetskänslan och kontinuiteten förstärks då alla artefakter behandlas likvärdigt. Vissa av objekten kommer kräva mer tid då det inte handlar om att endast projicera en bild på en tavla i showcaset utan och istället gå emot mer bearbetning av modellering. Förberedelser är nyckeln till att lyckas snabbt och standarder är något av det mest essentiella i detta. Därför skall man innan man börjar samla in data sätta in standarder på alla sorters saker man kan tänkas vilja ha i 3d. Det finns en rad olika program som kan behandla kraven på realism och tillgänglighet men oftast hanterar de inte dessa faktorer på samma gång. Därför är det uppenbart att det handlar om att kombinera programmen för att hitta lösningen.

4 1.0 Varför använda strikta intagningsregler? Fördelarna med en digitaliseringsprocess som är strikt upprättad över belysning och tavlor är att alla objekt kommer att ha en och samma nivå i kontrast, ljus och färgåtergivning. Det här är väldigt viktigt då man strävar efter en kontinuitet och realism i objekten. Detta ämne är upptaget för att underlätta arbetet med ljussättningen i showcaset. Fördelen med detta är att man får alla texturer i en neutral miljö och kan därför lättare skapa effekter på dem (Se Exempel 1 nedan). Om man däremot utför bildtagningen på en tavla som befinner sig nära ett stearinljus eller någon annan ljuskälla skulle man få ett felaktigt sken och bilden blir då oanvändbar. Visserligen kan man retuschera bilden men det är onödigt arbete. Ett exempel på hur noggrann lösningen ska vara kan följande beskrivning förklara innebörden av: Inramning är ett nödvändigt ont som även ska existera i 3d världen om man vill skildra verkligheten. Om tavlan i verkligheten har en ram, skall även tavlan i 3d världen ha det. Finns det inga ritningar på ramen att tillgå så skall detaljfotografering undergå den process som behövs för att få en exakt bild över hur den ser ut. För att tillslut svara på frågan i rubriken blir svaret: Reglerna ger ökad realism då verklighetsanknytningen är styrd av en strikt strategi gällande importering av dokument och bilder. Detta ger neutralitet till alla objekt och ingenting förskönas mer än av sin äkthet precis som i verkligheten. Exempel 1 Till vänster har en kort slutartid och blixt använts medans man till höger har använt en längre slutartid och belysningsupptagning.

5 2.0 Tavlor Fotograferingen av en tavla ska vara ett foto taget rakt framifrån med så hög kvalitet som är möjligt, se Figur 1. En standardbelysning som upprättats skall ligga till grund för att lystern i bilden ska bli densamma för alla. Storleken ska alltid mätas ut och dokumenteras, detta för att kunna återge objekten i en skalenlig 3d-modell. Ett dokument som beskriver vilken metod man använt sig av skall finnas tillgängligt för vederbörande modellerare och texturerare. Detaljfotograferingg behövs då speciella inramningar är ett måste. Fotograferingen skall vara utförd så att man ser hur inramningen är byggd och utsmyckad. Men då traditionella ramars utformning ofta är kontinuerlig räcker det med att den visas i genomskärning på en skalenlig ritning. Detta är ett viktigt dokument att skicka med till administratörerna på Papilio. Figur 2 är ett exempel på en genomskärningsritning av en ram.

6 3.0 Artefakter/objekt Denna genre är uppdelad på många kategorier. Alla delar i denna genre innehåller inte bara abstrakta konstverk utan även designobjekt som kan vara stolar och soffor med mera. Om objektet har flera delar plockas dessa isär och detaljfotograferas. Ettt exempel som beskriver detta är en lampa. Stativ, glödlampa och lampskärm är de delarna man först kan se. Vad man inte tänker på är att sladden spelar en stor roll i realismen. Placeringen av själva glödlampan i lampan bidrar till en speciell sorts skuggning och skärmens material kan reflektera ljuset på olika sätt. Allting summeras till en verklighetstrogen helhet då alla parametrar räknas med. 3.1 Vinklar och perspektiv För att kunna återge en 3d modell av bilder på ett objekt så måste man förstås ha mer än ett perspektiv på dessa för att förstå utformningen. Då 3d modelleraren inte ser mer än de vinklar som bilderna eller ritningarna förklarar så är det väsentligt att denne får all data han/hon behöver. Den informationenn ska exemplariskt innehålla exakta storlekar och gärna ritningarr på artefakterna. Är det friformskonst som är under behandling krävs en förklarande text som ska vara så pass genomgående att man ska få en så klar bild som möjligt över skavanker eller känsla som artefakten har. Att ange vilka material som använts och var dessa är positionerade på artefakten är väsentlig data då alla material har olika lyster och texturer. Alla former som går att göra i verkliga världen går att göra i 3d, men det som tar tid är materialanalyser och materialkonstruktioner i programmen. Friformskonst är svårast framställd då det ofta rör sig om asymmetriska former som därför blir krångliga att återgiva i 3d. Därför behöver man förutom en grundlig beskrivning även foton från varje vinkel av objektet, se figur 3. Vilka vinklar som kommer behövas för att återge ett objekt som är asymmetriskt blir minst de fem vinklar som syns i figur 3. En video blir säkerligen, med tillhörande kommentarer, ett bra komplement när man går in på detaljer kring frikonsten.

7 3.2 Vad menas med symmetri? Figur 4 är ett exempel på spegelsymmetri som jag ritade med hjälp av PowerPoint. Med ordet symmetri avsess innebörden oftast med spegelsymmetri. Jag har utformat ett typiskt exempel på detta genom att först göra en halv lampa som sedan dupliceras horisontellt för att bilda en helhetsbild. När objekt som är symmetriska ska modelleras behövs inte alla vinklar. Men när mer komplicerade konstverk som t.ex. en asymmetrisk statyett ska återgivas i 3d krävs detaljfoton från alla relevanta vinklar. Men som i föregående exempel bör man ha fått förståelse för att alla objekt inte behöver fotas i varje vinkel och vrå. För att uppnå resultat snabbt underlättar ritningar och materialanvisningar otroligt mycket.

8 4.0 Administration Då administrationen av inkommande material av bilder, filmer och dokumentering är en väsentlig del för modellerare bör man överväga att bygga en bra arbetsgrupp eller att man alternativt utvecklar ett arbetssätt som man kan implementera på senare projektgrupper. Då själva byggandet och modellerandet endast kommer ske en gång per säsong behövs bara instansgrupper som arbetar med det. Samtidigt bör man arbeta med en grupp som har erfarenhet och som arbetar på bra. Grundläggande byggstenar för arbetssättet kan vara följande: Att ha upprättat en bra kommunikationsmodell mellan administratörerna och instansgruppen för smidiga övergångar mellan säsongerna. Administratörerna ska ordna upplägget och strukturen över materialet de fått ifrån fotograferna eller konstnärerna/designerna på ett kontinuerligt och logiskt sätt innan de skickar vidare dokumenten till instansgruppen. Allt arbete skall kunna kopplas ihop med de som jobbar med filerna. Detta underlättar felsökning då man endast behöver kontakta vederbörande personer och slipper därmed osäkerhet över vem man ska kontakta. Administratörerna ska kunna ta ut statistik och visa detta i tabeller av olika slag för att ge ut till respektive utställare som behöver veta. 4.1 Inhyrd eller anställd personal? Då denna fråga ställs kommer vederbörande ställas inför en rad olika beslutstaganden. Valet av domän och serveransvariga är oftast inte en fråga man lägger ner mycket tid på. Detta bör man göra då man kan mista flera kunder om servern ofta är stängd för lagning. Valet mellan fast anställd och inhyrd personal är svår. Då man inte vet hur lång tid vissa av projektfaserna tar och inte heller vet när man får kvalitativ data från respektive konstnär är det bra att ha folk som kan jobba varje dag med detta. Då man ibland inte kommer ha något arbete till den fast anställde kommer vederbörande endast kunna arbeta vid säsongsbytena. Inhyrd personal eller spjutspetsinriktade företag är då bättre när man kan precisera arbetstillfällena och på så sätt spara in både tid och pengar. Att sprida ut verksamheten kan dock innebära säkerhetsrisker och andra komplikationer mellan företagen som kan ha olika arbetssätt. Fördelarna med ett strikt arbetssätt är att man kan implementera detta på vilket val man än tar. Bara man har folk nog för att täcka behovet så klarar man alltid av att uppfylla kraven.

9 5.0 Program som används i lösningarna 3dStudioMax 2009 Ett program från företaget Autodesk som täcker en stor mängd krav gällande 3d program. Det är ett väletablerat program som används dagligen av en stor mängd användare. Dagens estimerade pris för en licens: SEK ,00 Blender Opensource baserat 3d program som är riktigt kraftfullt. Antalet användare ökar hela tiden då programmet är helt gratis och blir bättre och bättre med tiden som går. Man kan uppnå samma resultat som i vilket annat 3d program som helst. Programmet kan laddas ner gratis ifrån följande webbadress. Vray Ett renderingsprogram från företaget ChaosGroup som renderar med fotorealistiskt resultat. Dagens estimerade pris för tre licenser: SEK ,00 Zbrush Ett modelleringsprogram som skiljer sig från mängden. I detta program skulpterar man fram de mest detaljrika modellerna i 3d världen. Företaget som utvecklar detta heter Pixologic. Dagens estimerade pris för en licens: SEK 3 550,00 Adobe Photoshop CS3 En kraftfull bildredigerare från Adobe som räknas som branschstandard gällande fotoretuschering och redigering. Detta program kan hantera näst intill alla sorters bildformat. Dagens pris på en licens: SEK ,00 GIMP En kraftfull bildredigerare som tar upp kampen om marknaden. GIMP är förkortningen av GNU Image Manipulation Program. Programmet kan laddas ner gratis ifrån följande webbadress. Adobe Flash CS3 Adobe Flash är ett datorprogram som används för att skapa dagens mest interaktiva lösningar på webben. I grunden handlar det om tvådimensionella animationer som kan manipuleras till evighet och kompletteras med avancerad kodning. Dagens pris på en licens: SEK 7 825,00

10 6.0 Bakgrund till lösningarna. De lösningsförslag som är listade här är baserade på att låta användarna få tillgång till showcaset smidigt och snabbt. Realismen är beroende på vilken renderingsmetod och personal man använder sig utav. Tanken och idén är uppkommen från ett äldre projekt i skolan då den dåvarande projektgruppen kombinerade tre program. Adobe Flash CS3, Adobe Photoshop CS3 och 3dStudiMax 2008 var programmen som användes. Strategin är att rendera ut bild för bild och lägga in dem i följd och på så sätt endast ha en tvådimensionell animation som visade den fulländade renderingen på ett snyggt och snabbare sätt. Resultatet av att kombinera de tre programmen och vederbörande personer som kunde sina områden blev en professionell uppvisning av innovation och interaktivitet. Själva samarbetet mellan programmen får detta projekts tre byggstenar att nå oanade höjder. Byggstenarna som är nämnda ovan är realismen, interaktiviteten och tillgängligheten och har stått till grund för hela projektet. 6.1 Interaktiviteten. (I) Flash står för interaktiviteten på alla lösningsförslag. Detta program är ett givet inköp och man kommer endast att behöva två till tre licenser för att klara av arbetet både administrativt och produktivt. Hur interaktiv den blir eller inte beror helt på projektgruppen som håller i utvecklandet av gränssnittet. Nedan är en tabell som visar användarstatistik för hur många som idag använder flash(web). March 2008 Total number of PCs using the Internet (IDC) = 878milj Percentage of who can view Flash Player content = 98.8% Då antalet användare överträffar all konkurrens är det denna marknad som rekommenderas. 6.2 Realism. (R) Modellering och animering har två kandidater men endast en ledare. Ledaren heter Zbrush och är programmet man ska ha om man vill skapa de mest detaljrika modellerna. Man behöver dock inte använda sig av programmet då det finns andra lösningar. Den ena kandidaten, 3dStudioMax, som har en väletablerad samling användare som kan programmet utan och innan. Det andra, Blender, är ett kraftfullt gratisprogram som dock inte har samma storlek på användarskara men är en potentiell kandidat.

11 Renderingen står Vray för då realismen ska vara maximerad. Användarskaran är låg på grund av kostnaden men resultatet är en klass för sig. Men man behöver inte använda sig av det då både Blender och 3dStudioMax har inbyggda renderingsfunktioner. Renderingsmetoderna skiljer sig dramatiskt då Vray tar anmärkningsvärt lång tid på sig att genomföra renderingen. Allting beror på vilken kvalitet man vill ha i slutändan. Blender och 3dStudioMax får likvärdiga resultat men då användarskaran är betydligt mindre för Blender är det svårt att få tag i kompetent personal. 6.3 Tillgängligheten. (T) Det fina med denna lösning är att den går att få ut till alla användare så länge de har en dator, oavsett prestanda. Upplevelsen är dock begränsad om man har en dator som inte har uppdaterats på flera år. Tillgängligheten är maximal då man kan nå denna applikation överallt så länge servern som distribuerar den är igång. Flash-formatet är ett kraftfullt medium då de i särklass vanligaste webbläsarna har tillgång till det. I detta projekt betyder tillgänglighet mer än så. Även tillgång till kompetent personal ska räknas med i slutresultatet.

12 6.4 Övrigt. Tiden har inte funnits för att testa realtidsmotorer på grund av en tidig avvägning på interaktivitet och användbarhet. Projektet har då istället endast inriktat sig på den mest tillgängliga lösning som fanns att tillgå. Diagrammen som ni kommer att se här är konstruerade så att de representerar mängden av de olika avvägningarna gentemot byggstenarna Interaktion, realism och tillgänglighet. Som exempel så har vi bilden på Figur 5. Här kan vi se hur Realismen ligger på 20 %, Interaktion 20 % och Tillgänglighet 60 %. Det gör att den orange bollen söker sig neråt mot tillgänglighet och är därför inte särskilt jämt fördelat på alla områden. Denna modell kommer användas som mall när det gäller att få en snabb överblick på de lösningar som finns att tillgå i detta dokument. Figur 5 är resultatet av följande resonemang: Realismen är låg då man inte har bra renderingsmetoder och hamnar då på en femtedel av den totala summan. Interaktionen är förbisedd även den på grund av brist på programvarorr inom området och då hamnar även den på en femtedel av den totala summan. Tillgängligheten är däremot satt högst på grund av att man använt sig av en distribuerings metod som når ut till alla. Den höjs ytterligare då man använt sig av programvara där tillgången tilll personal är väldigt hög.

13 7.0 Lösningar 7.1 Högst pris och med specialinriktning på fotorealism Denna lösning har många fördelar då den har en hög kvalitet på resultatet. Den har dessutom alltid tillgång till folk som kan använda sig av programmen. Alla programmen som används i denna lösning är branschstandarder och har därför en stor samling av professionella arbetare i väntan på uppdrag. Denna lösning innebär en blandning av följande program. 3dStudioMax för animering och grundligt modellerande. Zbrush för ökad detaljrikedom på modellerna. Vray för fotorealistisk rendering. Photoshop CS3 för texturhantering och bildredigering. Flash CS3 för implementering till slutgiltig interaktiv showcase. Totalpris för en uppsättning av singel licenser: SEK ,00 Resultatet är grundat på att denna lösning är inriktad på realism och tillgänglighet. Då man använder sig av programvara som har en väletablerad användarskara ökar tillgängligheten på kompetent personal vilket ökar dess värde. Tillgängligheten och realismen är vinnarna på denna lösning då interaktionssidan inte kommer med något utöver basutbudet som då är kompetent personal och Adobe Flash CS3.

14 7.2 Lägst pris och med specialinriktning på fotorealism Denna lösning är perfekt då man vill uppnå perfekt resultatt till ett lågt pris. Då man endast köper in de mest väsentliga programmen för att uppnå realismen man är ute efter. Det negativa är att det blir svårigheter att hitta kompetent personal för gratisprogrammen. Entusiaster finns det alltid gott om och även goda tillgångar till läromaterial om programmen. Denna lösning innebär en blandning av följande program. Blender för grundläggande modellering och animering. Zbrush för ökad detaljrikedom på modellerna. Vray för fotorealistisk rendering. GIMP för texturhantering och bildredigering. Flash CS3 för implementering till slutgiltig interaktiv showcase. Totalpris för en uppsättning av singel licenser: SEK ,00 Resultatet är grundat på att denna lösning är inriktad på en god avvägning mellan alla tre. Realismen är utöver det vanliga utbudet men tillgängligheten är lidande då det råder brist på kompetent personal till gratisprogrammen. De program som faktiskt kostar något höjer detta likväl så det jämnar ut sig. 7.3 Väletablerad användarkrets Här är en kompottt av de mest använda programmen inom området. Fotorealism blir det inte men med rätt personal blir resultatet likvärdigt. Fördelarna är att kompetent personal finns att tillgå. Denna lösning innebär en blandning av följande program. 3dStudioMax för modellering, animering och rendering. Photoshop CS3 för texturhantering och bildredigering. Flash CS3 för implementering till slutgiltig interaktiv showcase. Totalpris för en uppsättning av singel licenser: SEK ,00 Resultatet är grundat på att denna lösning är inriktad på en väl etablerad användarkrets. Då man endast använder sig av branshstandarder höjs tillgängligheten av personal och utbud via god distribuering. Interaktionen går inte utöver det vanliga utbudet men realismen får lida när man inte köper de extra program som behövs för att skapa detaljrikedom och naturligare renderingstekniker.

15 7.4 Billig med liten användarkrets Har man en god kontakt med entusiaster är det inte svårt komma billigt undan. Då användarskaran är liten är det svårt att hitta kompetent personal men å andra sidan är man väldigt ekonomisk av sig. Resultatet blir inte lika realistisktt men med rätt personal blir det slående liknande. Denna lösning innebär en blandning av följande program. Blender för modellering, animering samt rendering. GIMP för texturhantering och bildredigering. Flash CS3 för implementering till slutgiltig interaktiv showcase. Totalpris för en uppsättning av singel licenser: SEK 7 825,00 Resultatet är grundat på att denna lösning är inriktad på interaktion. Då man använder sig av programvara som endast riktar sig åt minoritetsgrupper av användare så kommer man ha svårt med tillgång till kompetent personal. Realismen blir lidande då man inte köper in extra program för detaljrikedomen eller bättre renderingsmöjligheter. Det är därför interaktionen skjuter till höjden men sträcker sig inte över basutbudett av interaktion ändå. Det är det enda programmet som har en bra räckvidd och får därför stå som vinnare på den här billiga lösningen.

16 8.0 Diskussion De lösningsförslag som är framtagna är baserade på att man försöker nå en standard i arbetet. Tanken med hela Papilio s samarbete med HIK är att få tillgång till studenter som gör modellerna åt dem. Innan man börjar med detta bör man gå igenom vilka sorters förberedelser man skall ha och även lista vad som finns att tillgå. Tanken med denna handlingsplan är att visa på vilka sätt utanför och i skolan man kan integrera det fortsatta arbetet med ett Showcase. Alla lösningsförslag i detta dokument är baserade på Flash och 3d som man knyter samman till en interaktiv bas. (Om tillgång finns så se ID3 s projekt ITT-Flygt presentation för att se hur detta funkar ytterligare)

Interaktiva applikationer för dator (WPF) och web (Silverlight) Grafisk utvecklingsmiljö. Hela produktioner: design, layout, animationer, skins, etc.

Interaktiva applikationer för dator (WPF) och web (Silverlight) Grafisk utvecklingsmiljö. Hela produktioner: design, layout, animationer, skins, etc. Microsoft Expression Blend + Sketch Flow Microsoft Expression Blend + Sketch Flow Grafisk utvecklingsmiljö Interaktiva applikationer för dator (WPF) och web (Silverlight) Färdiga byggstenar Hela produktioner:

Läs mer

Kv. Ogräset. Martin Stenmarck, janst942@student.liu.se

Kv. Ogräset. Martin Stenmarck, janst942@student.liu.se Kv. Ogräset Martin Stenmarck, janst942@student.liu.se Fig 1. Kv. Ogräset. Bakgrund Kvarteret Ogräset är en samling av tre bostadsrättshus i Gottfridsberg, Linköping. Dessa tre hus håller på att byggas

Läs mer

Skapande av en modifikation till Crysis

Skapande av en modifikation till Crysis Norrköping 2009-05-25 Linköpings Universitet Skapande av en modifikation till Crysis Projektrapport av Jimmy Liikala, jimli570@student.liu.se Johannes Ullström, johul223@student.liu.se Toms Vulfs, tomvu591@student.liu.se

Läs mer

Skapa PowerPoint-presentation

Skapa PowerPoint-presentation Denna manual avser att visa hur du med PowerPoint kan: använda befintliga mallar ordna text i dispositionsnivåer infoga bilder i presentationer infoga ljudfiler i presentationen Manualen avser att visa

Läs mer

Microsoft Expression Blend + Sketch Flow

Microsoft Expression Blend + Sketch Flow Microsoft Expression Blend + Sketch Flow Microsoft Expression Blend + Sketch Flow Grafisk utvecklingsmiljö Interaktiva applikationer för dator (WPF) och web (Silverlight) Färdiga byggstenar Hela produktioner:

Läs mer

Panorama och VR teknik

Panorama och VR teknik Panorama och VR teknik Malin Persson VKM07 Examensarbete i Hypermediavetenskap Handledare: Tyronne Martinson Högskolan i Skövde Innehåll Inledning... 1 Syfte och metod... 2 Process... 2 Diskussion och

Läs mer

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film Bildproducent -4 dgr Inriktning bild eller film Kurspaketet ger dig grundläggande kunskaper inom bildproduktion. Du lär dig behärska de programvaror som används i reklambranschen, att kommunicera ut ditt

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

Fotorealistiska bilder 1 PV360 kap 1 7: Grunder samt material och dekaler i Photoview 360

Fotorealistiska bilder 1 PV360 kap 1 7: Grunder samt material och dekaler i Photoview 360 Fotorealistiska bilder 1 PV360 kap 1 7: Grunder samt material och dekaler i Photoview 360 1 Att skapa en fotorealistisk bild kan sägas bestå av två delar: - Den artstiska delen. Att välja scen, ljussättning,

Läs mer

Concept Selection Chaper 7

Concept Selection Chaper 7 Akademin för Innovation, Design och Teknik Concept Selection Chaper 7 KPP306 Produkt och processutveckling Grupp 2 Johannes Carlem Daniel Nordin Tommie Olsson 2012 02 28 Handledare: Rolf Lövgren Inledning

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Strömsholmen. Mårten Svensson, marsv602@student.liu.se Peter Zhu, petzu912@student.liu.se Andreas Wetteborn, andwe959@student.liu.

Strömsholmen. Mårten Svensson, marsv602@student.liu.se Peter Zhu, petzu912@student.liu.se Andreas Wetteborn, andwe959@student.liu. Strömsholmen Mårten Svensson, marsv602@student.liu.se Peter Zhu, petzu912@student.liu.se Andreas Wetteborn, andwe959@student.liu.se Sammanfattning Som en del i upprustningen av områdena kring Motala ström

Läs mer

SolidWork Composer competence

SolidWork Composer competence SolidWork Composer competence Kiwanotech AB är företaget som erbjuder en helhetslösning från idé till färdig produkt. Vi på Kiwanotech AB arbetar ständigt för att bredda vår kunskap och effektivisera oss

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Gå till nästa bygge. Ibland vill man hoppa till nästa bild i presentationen utan att behöva gå igenom alla byggen på diabilden igen.

Gå till nästa bygge. Ibland vill man hoppa till nästa bild i presentationen utan att behöva gå igenom alla byggen på diabilden igen. KEYNOTE guiden Det här en guide med en sammanställning av de några av de vanligaste funktionerna och snabbkommandon i keynote. Lär du dig dem så går det snabbare och effektivare att både använda och göra

Läs mer

Filformat / bildformat

Filformat / bildformat Filformat / bildformat Filformat/bildformat är olika modeller för att spara bilden. När du sparar ett foto finns det en uppsjö av olika filformat att välja bland. Först och främst har programmet (ex. Adobe

Läs mer

Spelutveckling 3d-grafik och modellering. Grunder för 3d-grafik Blender Animering

Spelutveckling 3d-grafik och modellering. Grunder för 3d-grafik Blender Animering Spelutveckling 3d-grafik och modellering Grunder för 3d-grafik Blender Animering Grunderna för 3d-grafik Positionering, transformationer Projektion, kameran Objekt i en 3d-värld Ljusmodeller för 3d-grafik

Läs mer

Fotorealism, animering, SW resurser

Fotorealism, animering, SW resurser Fotorealism, animering, SW resurser 1 Visa hur produkten kommer att se ut när den är klar. För att kunna beskriva funktionen Snygg presentation är bra marknadsföring I SolidWorks finns moduler för att

Läs mer

Kdenlive snabbstartguide

Kdenlive snabbstartguide Den här dokumentationen konverterades från sidan Kdenlive/Manual/QuickStart på KDE:s användarbas. Översättare: Stefan Asserhäll 2 Innehåll 1 Skapa ett nytt projekt 5 2 Lägga till klipp 7 3 Tidslinje 9

Läs mer

Optimala bildinställningar för leverans TEORIHÄFTE TILL KURSEN

Optimala bildinställningar för leverans TEORIHÄFTE TILL KURSEN Optimala bildinställningar för leverans TEORIHÄFTE TILL KURSEN Färgrymd Vad är egentligen en färgrymd? Digitala enheter (tex skärmar, skrivare, scanners) kan inte återge alla färger som det mänskliga ögat

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

Modellfoto utanför studion

Modellfoto utanför studion Modellfoto utanför studion Tre grunder för rätt exponering I det här dokumentet går jag igenom de tre byggstenarna för rätt exponering - bländare, slutartid och ISO. Glöm inte att prova med din kamera

Läs mer

Adobe Creative Suite 5 Design Standard

Adobe Creative Suite 5 Design Standard Adobe Creative Suite 5 Design Standard Channel Copy Adobe Creative Suite 5 Design Standard Följande texter kan användas i reklam, kataloger och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Creative Suite CS5

Läs mer

LANDING ZONE II (v1.0, uppgift 2 av 4) för 3D Animering B 1112

LANDING ZONE II (v1.0, uppgift 2 av 4) för 3D Animering B 1112 LANDING ZONE II (v1.0, uppgift 2 av 4) för 3D Animering B 1112 'Landing Zone' (school assignment) is 2011 Arvid Forsberg /// Images are of their respective owners. Innehållsförteckning Sid 2 Sid 3 Sid

Läs mer

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK Helene Brogeland Vektorgrafik och animation VT 2014 2014-04-29 Inledning Före aktuell kurs hade jag bara en vag uppfattning av innebörden av vektorgrafik och hade aldrig jobbat

Läs mer

Tillämpar du surrealism vid bearbetning av modellfotografier?

Tillämpar du surrealism vid bearbetning av modellfotografier? lou Tagesson Edit this form 15 responses View all responses Publish analytics Summary Kön Man 9 60% Kvinna 5 33% Anonym 0 0% Ålder? 33 39 43 23 26 28 30 31 21 69 56 46 Tillämpar du surrealism vid bearbetning

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

Process- och metodreflektion. Grupp 3; Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Sundin, Maria Törnkvist

Process- och metodreflektion. Grupp 3; Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Sundin, Maria Törnkvist Process- och metodreflektion Grupp 3; Ida Gustafsson, Mikael Karlsson, Jonas Lind, Hanne Sundin, Maria Törnkvist Planeringen Redan från början av projektet bestämde vi oss i gruppen för att planera utförande

Läs mer

Rumslighet, vinklar och realism Examensarbete, Computer Graphics Design, YRGO Anna Liljedal, 2015

Rumslighet, vinklar och realism Examensarbete, Computer Graphics Design, YRGO Anna Liljedal, 2015 1 Innehåll Inledning...2 Planering Sjökort...3 Inspiration och formella val...4 2D och modellering...6 Bilderna Rumslighet...8 Kameravinklar och modeller...10 Realism...12 Problem...14 Sammanfattning...14

Läs mer

Manual för beställning via Capitex

Manual för beställning via Capitex Manual för beställning via Capitex BESTÄLLNING 1. Välj objekt och bilder att exportera: I valfri objektlista börja du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Diakrit och därefter

Läs mer

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se Fokus När man tar en bild är motivet i fokus, ofta är bakgrunden då suddig. Ibland tar det lite tid att få till ett bra fokus, ge inte upp, om du tar kort med mobilen; testa att backa lite och gå fram

Läs mer

Mediaverktyg. Grafik. Video. Ljud. Animationer. Strömmande media. Webb

Mediaverktyg. Grafik. Video. Ljud. Animationer. Strömmande media. Webb Mediaverktyg Grafik Video Ljud Animationer Strömmande media Webb Björn Thuresson November 2003 1 Följande lista är inte heltäckande, men ger exempel på relevanta, användbara och spridda datorverktyg för

Läs mer

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken

New Media. De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken New Media De nya praktikerna och kontexter för den nya praktiken Vilka är de nya praktikerna? NM utmanar föreställningen om konsumenter och producenter som två olika grupper I nya medier blir konsumenterna

Läs mer

Del 2 INTERNET I VARDAGEN. 14. Hämta program på Internet... 46 15. Sköta affärer på Internet... 51 16. Användbara sidor (för nytta och nöje)...

Del 2 INTERNET I VARDAGEN. 14. Hämta program på Internet... 46 15. Sköta affärer på Internet... 51 16. Användbara sidor (för nytta och nöje)... Helen Hermundstad Anna Östlund GRUNDLÄGGANDE IT FÖR SENIORER Del 2 INTERNET I VARDAGEN 14. Hämta program på Internet... 46 15. Sköta affärer på Internet... 51 16. Användbara sidor (för nytta och nöje)...

Läs mer

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet

Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Fem steg för bästa utvecklingssamtalet Hitta drivkraften, styrkan och nå målet! Gita Bolt 2013 Copyright: airyox AB Mångfaldigande av denna skrift, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrättsskydd

Läs mer

Adobe Flash Professional CS6

Adobe Flash Professional CS6 Adobe Flash Professional CS6 Marketing Copy för Channel Partners Adobe Flash Professional CS6 Följande text kan användas på webbplatser, i kataloger, annonser och annat marknadsföringsmaterial för Flash

Läs mer

Slutrapport Get it going contracts

Slutrapport Get it going contracts Slutrapport Get it going contracts Författare: Anthony Dry Datum: 2011-06-02 Program: Utvecklare av digitala tjänster Kurs: Individuellt mjukvaruutvecklingsprojekt 7.5p Linnéuniversitetet (Kalmar) Abstrakt

Läs mer

Kom igång med din systemkamera

Kom igång med din systemkamera Kom igång med din systemkamera Extra stödmaterial Här har du extra stödmaterial och tips till två avsnitt ur kursen. Du får också lite idéer till hur du kan gå vidare och testa tricket på andra sätt. Kapitel

Läs mer

Retuschera och laga bilder med Photoshop

Retuschera och laga bilder med Photoshop sid. 1 Retuschera och laga bilder med Photoshop Klonstämpeln (Clone stamp) för för att redigera bort pixlar och ersätta dem med pixlar från andra områden i bilden. Lagningspenseln (Healing brush) Laga

Läs mer

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik

Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik Examensarbete för högskoleexamen i medieteknik Manual till introduktionsfilm Cecilia Sjöström ceciliasjostrom@hotmail.com 2012-08-29 Kursansvarig: Elin Johansson Övriga lärare: Stefan Berglund Sammanfattning

Läs mer

40 års erfarenhet. Klassiskt eller digitalt - vi har båda!

40 års erfarenhet. Klassiskt eller digitalt - vi har båda! 40 års erfarenhet Zone Systems har 40 års erfarenhet av kundkommunikation. Genom vårt stora kunnande och flexibla lösningar hjälper vi företag och varumärken att nå ut med sina budskap genom enhetlig,

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

Kom igång guide till Notebook 10.0

Kom igång guide till Notebook 10.0 Kom igång guide till Notebook 10.0 Introduktion SMART Board är en interaktiv skrivtavla som du använder tillsammans med en dator och en projektor Datorn skickar en bild till projektorn Projektorn visar

Läs mer

Bilder Bilder är rätt använt ett effektivt sätt att förstärka det talade ordet. Man

Bilder Bilder är rätt använt ett effektivt sätt att förstärka det talade ordet. Man Bilder Bilder Bilder är rätt använt ett effektivt sätt att förstärka det talade ordet. Man måste samtidigt komma ihåg att synintrycken är mångdubbelt starkare än hörselintrycken. Uppkommer det en konflikt

Läs mer

Macromedia. Flash 8 Grundkurs. www.databok.se

Macromedia. Flash 8 Grundkurs. www.databok.se Macromedia Flash 8 Grundkurs www.databok.se Innehållsförteckning 1 Börja arbeta med Flash 8...1 Användningsområden...1 Bekanta dig med arbetsytan...2 Scen och tidslinje...3 Lager...3 Bibliotek...4 Verktygsfältet

Läs mer

VRay för Max Camilla Ravenna / André Ravenna Alto Punto 2012 Alto Punto Askims Stationsväg 21 436 40 Askim

VRay för Max Camilla Ravenna / André Ravenna Alto Punto 2012 Alto Punto Askims Stationsväg 21 436 40 Askim VRay för Max Camilla Ravenna / André Ravenna Alto Punto 2012 Alto Punto Askims Stationsväg 21 436 40 Askim ISBN 978-91-637-2533-3 Innehåll 1: Kom igång 5 2: Nödvändiga inställningar 6 2.1: V-Ray fliken

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Ansökan om tillstånd att använda alternativt urval till Programmet för dataspelsutveckling - design

Ansökan om tillstånd att använda alternativt urval till Programmet för dataspelsutveckling - design Högskolan Skövde Box 408 541 28 Skövde Utredningsavdelningen Beslut Leif Strandberg 2006-03-22 Reg.nr 83-4936-01 Ansökan om tillstånd att använda alternativt urval till Programmet för dataspelsutveckling

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Enkel produktfotografering Setup

Enkel produktfotografering Setup Enkel produktfotografering Setup Ibland tryter tiden och då gäller det att det går fort, utan att resultatet påverkas alltför mycket. I går behövde e-butiken elsaleonie.se nya produktfoto av en kollektion

Läs mer

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild.

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Medieproduktion Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Skolverket Projektets omfattning och innehåll styrs av skolverkets krav på det som kallas för "centrallt innehåll" dvs det du

Läs mer

Vad skall vi gå igenom under denna period?

Vad skall vi gå igenom under denna period? Ljus/optik Vad skall vi gå igenom under denna period? Vad är ljus? Ljuskälla? Reflektionsvinklar/brytningsvinklar? Färger? Hur fungerar en kikare? Hur fungerar en kamera/ ögat? Var använder vi ljus i vardagen

Läs mer

Finspång. En vision om framtiden. Byggvisualisering TNBI48, 2010. Ola Halvardsson, Olaha677@student.liu.se

Finspång. En vision om framtiden. Byggvisualisering TNBI48, 2010. Ola Halvardsson, Olaha677@student.liu.se Finspång En vision om framtiden Byggvisualisering TNBI48, 2010. Sammanfattning Rapporten visar projektet i kronologisk ordning. Från inledande möten till slutrendering. Vi har tagit upp en del fel och

Läs mer

En Raggningsexperts Bekännelser

En Raggningsexperts Bekännelser En Raggningsexperts Bekännelser AV: Dennis Danielsson Förord Dom allra flesta av oss har någon gång i sitt liv gjort saker man sedan ångrat, vissa har gjort fler saker och andra har gjort färre. Den stora

Läs mer

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1

Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 Kurs 5:1 Att presentera med PowerPoint del 1 STUDENTDATORUTBILDNINGEN MALMÖ HÖGSKOLA Att presentera med bildspel, del 1 Här är en kort vägledning som kan hjälpa dig i ditt arbete med att skapa en presentation.

Läs mer

create+ Interactive Scene Redaktörshandbok episerver

create+ Interactive Scene Redaktörshandbok episerver episerver create+ A PRODUCT IN THE EPiSERVER CREATE+ PACKAGE Version 1.2.1 Interactive Scene With Interactive Scene, putting together interactive presentations is quick and easy. Communicate your message

Läs mer

En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton.

En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton. Antavla med foton 10 En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton. Bild 10 1. Min dotter Cecilias antavla. Designa sidan Det underlättar om man tänker igenom hur man vill att

Läs mer

Prioritet. Varför digitalisera? Apparater; i allmänhet. Datorn

Prioritet. Varför digitalisera? Apparater; i allmänhet. Datorn Prioritet. Varför digitalisera? Syftet påverkar digitaliseringsinställningarna. Vill man rädda ett skört material? Vill man göra det tillgängligt på netet? Finns det efterfrågan på dylikt material? Beakta

Läs mer

Kamera&Bild Nr 4. 48 Galleri, Bildbehandlarna

Kamera&Bild Nr 4. 48 Galleri, Bildbehandlarna 48 Galleri, Bildbehandlarna Under utbildningens andra år fick eleverna i uppgift att delta i en klasstävling. De fick en ganska trist bild av en dödskalle och fria händer att göra vad de ville med den.

Läs mer

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet...

App-klient för smartphones... 2. Power BI... 3. Arbetsflöde... 4. CRM Online... 5. Webb-klienten... 6. Dokumenthantering... 7. Molnet... Nyheter i Dynamics NAV 2016 Innehåll App-klient för smartphones... 2 Power BI... 3 Arbetsflöde... 4 CRM Online... 5 Webb-klienten... 6 Dokumenthantering... 7 Molnet... 8 Elektronisk fakturering... 9 App-klient

Läs mer

C-UPPSATS. Titelscenen till filmen Pyramiden

C-UPPSATS. Titelscenen till filmen Pyramiden C-UPPSATS 2009:020 Titelscenen till filmen Pyramiden Florentin Ionita Luleå tekniska universitet C-uppsats Datorgrafik Institutionen för LTU Skellefteå Avdelningen för Fritid och Underhållning 2009:020

Läs mer

Giraffen & ballongen

Giraffen & ballongen Giraffen & ballongen presentation av koncept Idén för kortfilmen utvecklades från ordspråket katt åt ballong, blev blåst som sedan vidareutvecklades i skisser och slutligen resulterade i en giraff som

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

I valfri objektlista börjar du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Matrix och därefter Skicka order.

I valfri objektlista börjar du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Matrix och därefter Skicka order. Matrix Order Med den kostnadsfria tilläggsmodulen Matrix Order kan du enkelt beställa 2D- och 3D-planritningar samt virtuella visningar från Matrix direkt i Capitex Säljstöd. Välj objekt och bilder att

Läs mer

Om din presentation:

Om din presentation: Om din presentation: Bilderna ska vara stöd, ersätter ej muntlig presentation. Högst en bild per minut. Välj raka typsnitt som är standardinstallerade i alla datorer. Luftiga marginaler som här och undvik

Läs mer

Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt

Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt Brasklapp: REV:s rådgivande verksamhet omfattar egentligen inte något detaljerat IT-stöd, men eftersom många väghållare har behov av att effektivt kunna förmedla information vill vi med denna presentation

Läs mer

Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0. Adobe Produktguide

Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0. Adobe Produktguide Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0 Adobe Produktguide Dina minnen som du minns dem varje gång Förbättrat Rätt känsla Rätt färgton Rätt exponering Rätt kontrast Adobe Photoshop Elements

Läs mer

C-UPPSATS. Revitalizing classic art using real-time game technology

C-UPPSATS. Revitalizing classic art using real-time game technology C-UPPSATS 2010:125 Revitalizing classic art using real-time game technology - environment modeling and texturing Mathias Berg Luleå tekniska universitet C-uppsats Datorgrafik Institutionen för LTU Skellefteå

Läs mer

- I Vitec Mäklarsystem når du Hjälpen via menyn Hjälp och valet Hjälp och Support.

- I Vitec Mäklarsystem når du Hjälpen via menyn Hjälp och valet Hjälp och Support. 1 Hjälpen I Hjälpen hittar du väldigt mycket användbar information som kan ge svar på de funderingar du har kring våra applikationer. Där finns t ex Vanliga frågor, Handledningar och dokumentation, instruktionsfilmer

Läs mer

Stockholm Waterfront

Stockholm Waterfront Stockholm Waterfront Kristofer Höglund, kriho431@student.liu.se Kort sammanfattning Stockholm Waterfront är en anläggning i centrala Stockholm, vid Klara Sjö, där posten tidigare hade sin sorteringscentral.

Läs mer

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware KAPITEL 7 Tanka program Internet bokstavligen flödar av olika program man kan ladda ner. Det finns en del nyttiga program som är bra att känna till och använda. Allt för att göra det lättare för sig. I

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

Möjliga Världar. Skapande Skola, Halmstad. Robert Hais

Möjliga Världar. Skapande Skola, Halmstad. Robert Hais Skapande Skola, Halmstad Skapande skola Här följer ett antal olika fördefinierade projekt att välja mellan men även att få inspiration av vilket kan användas till att sätta ihop ett skrädddasytt program.

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Läs kapitel 11 och kapitel 12 om strategier, marknadsplan och varumärken Skicka en skiss på ert projekt till

Läs mer

Astrakan Strategisk Utbildning AB 2011 1

Astrakan Strategisk Utbildning AB 2011 1 Målet med detta kapitel är att du skall kunna utvärdera ett agilt projekt och förstå hur man upptäcker vad som behöver förstärkas. Metoden som egentligen är ett verktyg kan användas på många sätt: att

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst?

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst? Hej, vart beställde du din fotobok? Fujidirekt, men rekomenderar inte dem :/ Bilderna blev mörka och en del bilder tappade färg. Vilka canon objektiv skulle du göra vad som helst för att få? Canon EF 24-70/2,8

Läs mer

Att få in bilder i datorn

Att få in bilder i datorn Att få in bilder i datorn 32 Första steget är att skapa bilden och få in den i datorn. Har du en digitalkamera känner du redan till hur man gör. Har du bilder på papper eller film kan dessa skannas och

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv

Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Underlag till kravspecifikation för Vårdförbundets tidningsarkiv Jonas Söderström 2000 03 01 Inledning En kravspecifikation kan i princip bli hur detaljerad som helst. Detta underlag består av två delar.

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Innehåll. Användarstudier. Användarstudier enligt Microsoft. Varför? Aktivt lyssnande. Intervjuteknik. Intervju Observation Personor Scenarier Krav

Innehåll. Användarstudier. Användarstudier enligt Microsoft. Varför? Aktivt lyssnande. Intervjuteknik. Intervju Observation Personor Scenarier Krav Innehåll Användarstudier Johan Åberg johan.aberg@liu.se Intervju Observation Personor Scenarier Krav Varför? Användarstudier enligt Microsoft http://www.youtube.com/watch?v=v_s13 VtPpJQ Aktivt lyssnande

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Jenny Dafgård, Fredrik Johansson, Nils Järgenstedt, Yael Katzellenbogen och Klara Mälarberg. IT-Universitetet i Göteborg, HT03

Jenny Dafgård, Fredrik Johansson, Nils Järgenstedt, Yael Katzellenbogen och Klara Mälarberg. IT-Universitetet i Göteborg, HT03 SAMMANFATTNING Denna rapport beskriver hur Grupp 8 gick till väga för att skapa en webbplats för företaget Polyplast+. Processen påbörjades med en förstudie om Polyplast+, och fortsatte sedan med användaranalys,

Läs mer

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering.

Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik. Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Kom-igång-hjälp för hemsida & e-butik Praktiska tips för hur du lyckas med innehåll, design och sökmotoroptimering. Ta reda på dina behov Skapa förutsättningar för att lyckas. Skriv ner en tydlig sidstruktur

Läs mer

Solpotentialstudier Hur?

Solpotentialstudier Hur? Solpotentialstudier Hur? Verktyg, metoder och dataunderlag Mats Elfström / mats.elfstrom@giskraft.com Potentialuppskattning i byggd miljö Olika verktyg Olika typer av data Rumslig analys Summering Vidare

Läs mer

För smartare belysning

För smartare belysning För smartare belysning CityTouch LightPoint Lighting Asset Management. CityTouch LightPoint / Asset Management 3 Välkommen till framtidens smarta belysning Professionell hantering av offentlig belysning

Läs mer

Viewers i alla former.

Viewers i alla former. Viewers i alla former. För dig som användare spelar det ingen roll hur bra programmet är om det inte fyller dina behov. Eftersom det finns så många olika viewers för så många olika filformat och användningsområden

Läs mer

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm

www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm www.resurs.folkbildning.net/projekt/foreningsteknik/index.htm 1 Inledning Vart än vi går i Sverige möter vi någon form av förening. Det svenska föreningslivet har en lång tradition och historia. Våra föreningar

Läs mer

Öka din lönsamhet och ekonomi med Castrol Professional Workstation. Castrol_080717.indd 1 08-07-18 11.45.02

Öka din lönsamhet och ekonomi med Castrol Professional Workstation. Castrol_080717.indd 1 08-07-18 11.45.02 Öka din lönsamhet och ekonomi med Castrol Professional Workstation Castrol_080717.indd 1 08-07-18 11.45.02 Bäste samarbetspartner! Castrol strävar efter att erbjuda Er det absolut bästa på marknaden och

Läs mer

POWER TO YOUR NEXT STEP Fånga varje tillfälle

POWER TO YOUR NEXT STEP Fånga varje tillfälle POWER TO YOUR NEXT STEP Fånga varje tillfälle you can 2 Vår resa börjar Surfs up! Dags för surflektioner Fördelen med digitala systemkameror Byt objektiv, se allt på ett annat sätt Med utbytbara objektiv

Läs mer

Erik Lundgren 820419-1491. GarageLoppisen.se. Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430

Erik Lundgren 820419-1491. GarageLoppisen.se. Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430 Erik Lundgren 820419-1491 GarageLoppisen.se Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430 Abstrakt En kort rapport om projektet GarageLoppisen.se. En applikation som skapats för att

Läs mer