Strategiska lösningsförslag för Papilios showcase.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiska lösningsförslag för Papilios showcase."

Transkript

1 Strategiska lösningsförslag för Papilios showcase. Examensarbete för Papilio innefattande hantering och förberedande inför utvecklande av showcase. Syfte: Ge ökad förståelse för hur skapandet och upprätthållande för showcase kan gå till. Författare: Pär Antonsson Kalmar, Institutionen för Kommunikation och Design Högskolan i Kalmar

2 Innehåll 0.0 Grundläggande faktorer 1.0 Varför använda strikta intagningsregler? 2.0 Tavlor 3.0 Artefakter/objekt 3.1 Information om vinklar och perspektiv 3.2 Vad menas med symmetri? 4.0 Administration 4.1 Inhyrd eller anställd personal? 5.0 Program som används i lösningarna 6.0 Bakgrund till lösningar 6.1 Interaktivitet (I) 6.2 Realism (R) 6.3 Tillgänglighet (T) 6.4 Övrigt 7.0 Lösningar 7.1 Högst pris och med specialinriktning på fotorealism 7.2 Lägst pris och med specialinriktning på fotorealism 7.3 Väletablerad användarkrets 7.4 Billig med liten användarkrets 8.0 Diskussion

3 0.0 Grundläggande faktorer För att lyckas krävs det att de designers och konstnärer som bidrar med artefakter till showcaset skall få möjlighet att skicka in högupplösta detaljbilder på sina objekt. Alternativet till detta är att man skickar en anställd/inhyrd fotograf till vederbörande konstnär/designer. Grundreglerna för fotograferingen av dessa bilder är utformade så detaljerat som möjligt. Detta är gjort för att öka förståelsen över hur viktigt det är med bra referensfotografier när det gäller återgivning av dessa verk vid nästkommande fas i produceringen. Upprättelse av regelverk gällande ljussättning kommer inte tas upp här, mer än att det är viktigt använda sig av. Strategier kring helheten är listade och är grundade på frågeställningen: Hur kan man på bästa sätt visualisera en verklighetsbaserad miljö utifrån en god avvägning mellan Realism, Tillgänglighet och Interaktivitet Då tyngdpunkten ligger på realism så ska importeringen av alla produkter följas av en och samma teknik. Helhetskänslan och kontinuiteten förstärks då alla artefakter behandlas likvärdigt. Vissa av objekten kommer kräva mer tid då det inte handlar om att endast projicera en bild på en tavla i showcaset utan och istället gå emot mer bearbetning av modellering. Förberedelser är nyckeln till att lyckas snabbt och standarder är något av det mest essentiella i detta. Därför skall man innan man börjar samla in data sätta in standarder på alla sorters saker man kan tänkas vilja ha i 3d. Det finns en rad olika program som kan behandla kraven på realism och tillgänglighet men oftast hanterar de inte dessa faktorer på samma gång. Därför är det uppenbart att det handlar om att kombinera programmen för att hitta lösningen.

4 1.0 Varför använda strikta intagningsregler? Fördelarna med en digitaliseringsprocess som är strikt upprättad över belysning och tavlor är att alla objekt kommer att ha en och samma nivå i kontrast, ljus och färgåtergivning. Det här är väldigt viktigt då man strävar efter en kontinuitet och realism i objekten. Detta ämne är upptaget för att underlätta arbetet med ljussättningen i showcaset. Fördelen med detta är att man får alla texturer i en neutral miljö och kan därför lättare skapa effekter på dem (Se Exempel 1 nedan). Om man däremot utför bildtagningen på en tavla som befinner sig nära ett stearinljus eller någon annan ljuskälla skulle man få ett felaktigt sken och bilden blir då oanvändbar. Visserligen kan man retuschera bilden men det är onödigt arbete. Ett exempel på hur noggrann lösningen ska vara kan följande beskrivning förklara innebörden av: Inramning är ett nödvändigt ont som även ska existera i 3d världen om man vill skildra verkligheten. Om tavlan i verkligheten har en ram, skall även tavlan i 3d världen ha det. Finns det inga ritningar på ramen att tillgå så skall detaljfotografering undergå den process som behövs för att få en exakt bild över hur den ser ut. För att tillslut svara på frågan i rubriken blir svaret: Reglerna ger ökad realism då verklighetsanknytningen är styrd av en strikt strategi gällande importering av dokument och bilder. Detta ger neutralitet till alla objekt och ingenting förskönas mer än av sin äkthet precis som i verkligheten. Exempel 1 Till vänster har en kort slutartid och blixt använts medans man till höger har använt en längre slutartid och belysningsupptagning.

5 2.0 Tavlor Fotograferingen av en tavla ska vara ett foto taget rakt framifrån med så hög kvalitet som är möjligt, se Figur 1. En standardbelysning som upprättats skall ligga till grund för att lystern i bilden ska bli densamma för alla. Storleken ska alltid mätas ut och dokumenteras, detta för att kunna återge objekten i en skalenlig 3d-modell. Ett dokument som beskriver vilken metod man använt sig av skall finnas tillgängligt för vederbörande modellerare och texturerare. Detaljfotograferingg behövs då speciella inramningar är ett måste. Fotograferingen skall vara utförd så att man ser hur inramningen är byggd och utsmyckad. Men då traditionella ramars utformning ofta är kontinuerlig räcker det med att den visas i genomskärning på en skalenlig ritning. Detta är ett viktigt dokument att skicka med till administratörerna på Papilio. Figur 2 är ett exempel på en genomskärningsritning av en ram.

6 3.0 Artefakter/objekt Denna genre är uppdelad på många kategorier. Alla delar i denna genre innehåller inte bara abstrakta konstverk utan även designobjekt som kan vara stolar och soffor med mera. Om objektet har flera delar plockas dessa isär och detaljfotograferas. Ettt exempel som beskriver detta är en lampa. Stativ, glödlampa och lampskärm är de delarna man först kan se. Vad man inte tänker på är att sladden spelar en stor roll i realismen. Placeringen av själva glödlampan i lampan bidrar till en speciell sorts skuggning och skärmens material kan reflektera ljuset på olika sätt. Allting summeras till en verklighetstrogen helhet då alla parametrar räknas med. 3.1 Vinklar och perspektiv För att kunna återge en 3d modell av bilder på ett objekt så måste man förstås ha mer än ett perspektiv på dessa för att förstå utformningen. Då 3d modelleraren inte ser mer än de vinklar som bilderna eller ritningarna förklarar så är det väsentligt att denne får all data han/hon behöver. Den informationenn ska exemplariskt innehålla exakta storlekar och gärna ritningarr på artefakterna. Är det friformskonst som är under behandling krävs en förklarande text som ska vara så pass genomgående att man ska få en så klar bild som möjligt över skavanker eller känsla som artefakten har. Att ange vilka material som använts och var dessa är positionerade på artefakten är väsentlig data då alla material har olika lyster och texturer. Alla former som går att göra i verkliga världen går att göra i 3d, men det som tar tid är materialanalyser och materialkonstruktioner i programmen. Friformskonst är svårast framställd då det ofta rör sig om asymmetriska former som därför blir krångliga att återgiva i 3d. Därför behöver man förutom en grundlig beskrivning även foton från varje vinkel av objektet, se figur 3. Vilka vinklar som kommer behövas för att återge ett objekt som är asymmetriskt blir minst de fem vinklar som syns i figur 3. En video blir säkerligen, med tillhörande kommentarer, ett bra komplement när man går in på detaljer kring frikonsten.

7 3.2 Vad menas med symmetri? Figur 4 är ett exempel på spegelsymmetri som jag ritade med hjälp av PowerPoint. Med ordet symmetri avsess innebörden oftast med spegelsymmetri. Jag har utformat ett typiskt exempel på detta genom att först göra en halv lampa som sedan dupliceras horisontellt för att bilda en helhetsbild. När objekt som är symmetriska ska modelleras behövs inte alla vinklar. Men när mer komplicerade konstverk som t.ex. en asymmetrisk statyett ska återgivas i 3d krävs detaljfoton från alla relevanta vinklar. Men som i föregående exempel bör man ha fått förståelse för att alla objekt inte behöver fotas i varje vinkel och vrå. För att uppnå resultat snabbt underlättar ritningar och materialanvisningar otroligt mycket.

8 4.0 Administration Då administrationen av inkommande material av bilder, filmer och dokumentering är en väsentlig del för modellerare bör man överväga att bygga en bra arbetsgrupp eller att man alternativt utvecklar ett arbetssätt som man kan implementera på senare projektgrupper. Då själva byggandet och modellerandet endast kommer ske en gång per säsong behövs bara instansgrupper som arbetar med det. Samtidigt bör man arbeta med en grupp som har erfarenhet och som arbetar på bra. Grundläggande byggstenar för arbetssättet kan vara följande: Att ha upprättat en bra kommunikationsmodell mellan administratörerna och instansgruppen för smidiga övergångar mellan säsongerna. Administratörerna ska ordna upplägget och strukturen över materialet de fått ifrån fotograferna eller konstnärerna/designerna på ett kontinuerligt och logiskt sätt innan de skickar vidare dokumenten till instansgruppen. Allt arbete skall kunna kopplas ihop med de som jobbar med filerna. Detta underlättar felsökning då man endast behöver kontakta vederbörande personer och slipper därmed osäkerhet över vem man ska kontakta. Administratörerna ska kunna ta ut statistik och visa detta i tabeller av olika slag för att ge ut till respektive utställare som behöver veta. 4.1 Inhyrd eller anställd personal? Då denna fråga ställs kommer vederbörande ställas inför en rad olika beslutstaganden. Valet av domän och serveransvariga är oftast inte en fråga man lägger ner mycket tid på. Detta bör man göra då man kan mista flera kunder om servern ofta är stängd för lagning. Valet mellan fast anställd och inhyrd personal är svår. Då man inte vet hur lång tid vissa av projektfaserna tar och inte heller vet när man får kvalitativ data från respektive konstnär är det bra att ha folk som kan jobba varje dag med detta. Då man ibland inte kommer ha något arbete till den fast anställde kommer vederbörande endast kunna arbeta vid säsongsbytena. Inhyrd personal eller spjutspetsinriktade företag är då bättre när man kan precisera arbetstillfällena och på så sätt spara in både tid och pengar. Att sprida ut verksamheten kan dock innebära säkerhetsrisker och andra komplikationer mellan företagen som kan ha olika arbetssätt. Fördelarna med ett strikt arbetssätt är att man kan implementera detta på vilket val man än tar. Bara man har folk nog för att täcka behovet så klarar man alltid av att uppfylla kraven.

9 5.0 Program som används i lösningarna 3dStudioMax 2009 Ett program från företaget Autodesk som täcker en stor mängd krav gällande 3d program. Det är ett väletablerat program som används dagligen av en stor mängd användare. Dagens estimerade pris för en licens: SEK ,00 Blender Opensource baserat 3d program som är riktigt kraftfullt. Antalet användare ökar hela tiden då programmet är helt gratis och blir bättre och bättre med tiden som går. Man kan uppnå samma resultat som i vilket annat 3d program som helst. Programmet kan laddas ner gratis ifrån följande webbadress. Vray Ett renderingsprogram från företaget ChaosGroup som renderar med fotorealistiskt resultat. Dagens estimerade pris för tre licenser: SEK ,00 Zbrush Ett modelleringsprogram som skiljer sig från mängden. I detta program skulpterar man fram de mest detaljrika modellerna i 3d världen. Företaget som utvecklar detta heter Pixologic. Dagens estimerade pris för en licens: SEK 3 550,00 Adobe Photoshop CS3 En kraftfull bildredigerare från Adobe som räknas som branschstandard gällande fotoretuschering och redigering. Detta program kan hantera näst intill alla sorters bildformat. Dagens pris på en licens: SEK ,00 GIMP En kraftfull bildredigerare som tar upp kampen om marknaden. GIMP är förkortningen av GNU Image Manipulation Program. Programmet kan laddas ner gratis ifrån följande webbadress. Adobe Flash CS3 Adobe Flash är ett datorprogram som används för att skapa dagens mest interaktiva lösningar på webben. I grunden handlar det om tvådimensionella animationer som kan manipuleras till evighet och kompletteras med avancerad kodning. Dagens pris på en licens: SEK 7 825,00

10 6.0 Bakgrund till lösningarna. De lösningsförslag som är listade här är baserade på att låta användarna få tillgång till showcaset smidigt och snabbt. Realismen är beroende på vilken renderingsmetod och personal man använder sig utav. Tanken och idén är uppkommen från ett äldre projekt i skolan då den dåvarande projektgruppen kombinerade tre program. Adobe Flash CS3, Adobe Photoshop CS3 och 3dStudiMax 2008 var programmen som användes. Strategin är att rendera ut bild för bild och lägga in dem i följd och på så sätt endast ha en tvådimensionell animation som visade den fulländade renderingen på ett snyggt och snabbare sätt. Resultatet av att kombinera de tre programmen och vederbörande personer som kunde sina områden blev en professionell uppvisning av innovation och interaktivitet. Själva samarbetet mellan programmen får detta projekts tre byggstenar att nå oanade höjder. Byggstenarna som är nämnda ovan är realismen, interaktiviteten och tillgängligheten och har stått till grund för hela projektet. 6.1 Interaktiviteten. (I) Flash står för interaktiviteten på alla lösningsförslag. Detta program är ett givet inköp och man kommer endast att behöva två till tre licenser för att klara av arbetet både administrativt och produktivt. Hur interaktiv den blir eller inte beror helt på projektgruppen som håller i utvecklandet av gränssnittet. Nedan är en tabell som visar användarstatistik för hur många som idag använder flash(web). March 2008 Total number of PCs using the Internet (IDC) = 878milj Percentage of who can view Flash Player content = 98.8% Då antalet användare överträffar all konkurrens är det denna marknad som rekommenderas. 6.2 Realism. (R) Modellering och animering har två kandidater men endast en ledare. Ledaren heter Zbrush och är programmet man ska ha om man vill skapa de mest detaljrika modellerna. Man behöver dock inte använda sig av programmet då det finns andra lösningar. Den ena kandidaten, 3dStudioMax, som har en väletablerad samling användare som kan programmet utan och innan. Det andra, Blender, är ett kraftfullt gratisprogram som dock inte har samma storlek på användarskara men är en potentiell kandidat.

11 Renderingen står Vray för då realismen ska vara maximerad. Användarskaran är låg på grund av kostnaden men resultatet är en klass för sig. Men man behöver inte använda sig av det då både Blender och 3dStudioMax har inbyggda renderingsfunktioner. Renderingsmetoderna skiljer sig dramatiskt då Vray tar anmärkningsvärt lång tid på sig att genomföra renderingen. Allting beror på vilken kvalitet man vill ha i slutändan. Blender och 3dStudioMax får likvärdiga resultat men då användarskaran är betydligt mindre för Blender är det svårt att få tag i kompetent personal. 6.3 Tillgängligheten. (T) Det fina med denna lösning är att den går att få ut till alla användare så länge de har en dator, oavsett prestanda. Upplevelsen är dock begränsad om man har en dator som inte har uppdaterats på flera år. Tillgängligheten är maximal då man kan nå denna applikation överallt så länge servern som distribuerar den är igång. Flash-formatet är ett kraftfullt medium då de i särklass vanligaste webbläsarna har tillgång till det. I detta projekt betyder tillgänglighet mer än så. Även tillgång till kompetent personal ska räknas med i slutresultatet.

12 6.4 Övrigt. Tiden har inte funnits för att testa realtidsmotorer på grund av en tidig avvägning på interaktivitet och användbarhet. Projektet har då istället endast inriktat sig på den mest tillgängliga lösning som fanns att tillgå. Diagrammen som ni kommer att se här är konstruerade så att de representerar mängden av de olika avvägningarna gentemot byggstenarna Interaktion, realism och tillgänglighet. Som exempel så har vi bilden på Figur 5. Här kan vi se hur Realismen ligger på 20 %, Interaktion 20 % och Tillgänglighet 60 %. Det gör att den orange bollen söker sig neråt mot tillgänglighet och är därför inte särskilt jämt fördelat på alla områden. Denna modell kommer användas som mall när det gäller att få en snabb överblick på de lösningar som finns att tillgå i detta dokument. Figur 5 är resultatet av följande resonemang: Realismen är låg då man inte har bra renderingsmetoder och hamnar då på en femtedel av den totala summan. Interaktionen är förbisedd även den på grund av brist på programvarorr inom området och då hamnar även den på en femtedel av den totala summan. Tillgängligheten är däremot satt högst på grund av att man använt sig av en distribuerings metod som når ut till alla. Den höjs ytterligare då man använt sig av programvara där tillgången tilll personal är väldigt hög.

13 7.0 Lösningar 7.1 Högst pris och med specialinriktning på fotorealism Denna lösning har många fördelar då den har en hög kvalitet på resultatet. Den har dessutom alltid tillgång till folk som kan använda sig av programmen. Alla programmen som används i denna lösning är branschstandarder och har därför en stor samling av professionella arbetare i väntan på uppdrag. Denna lösning innebär en blandning av följande program. 3dStudioMax för animering och grundligt modellerande. Zbrush för ökad detaljrikedom på modellerna. Vray för fotorealistisk rendering. Photoshop CS3 för texturhantering och bildredigering. Flash CS3 för implementering till slutgiltig interaktiv showcase. Totalpris för en uppsättning av singel licenser: SEK ,00 Resultatet är grundat på att denna lösning är inriktad på realism och tillgänglighet. Då man använder sig av programvara som har en väletablerad användarskara ökar tillgängligheten på kompetent personal vilket ökar dess värde. Tillgängligheten och realismen är vinnarna på denna lösning då interaktionssidan inte kommer med något utöver basutbudet som då är kompetent personal och Adobe Flash CS3.

14 7.2 Lägst pris och med specialinriktning på fotorealism Denna lösning är perfekt då man vill uppnå perfekt resultatt till ett lågt pris. Då man endast köper in de mest väsentliga programmen för att uppnå realismen man är ute efter. Det negativa är att det blir svårigheter att hitta kompetent personal för gratisprogrammen. Entusiaster finns det alltid gott om och även goda tillgångar till läromaterial om programmen. Denna lösning innebär en blandning av följande program. Blender för grundläggande modellering och animering. Zbrush för ökad detaljrikedom på modellerna. Vray för fotorealistisk rendering. GIMP för texturhantering och bildredigering. Flash CS3 för implementering till slutgiltig interaktiv showcase. Totalpris för en uppsättning av singel licenser: SEK ,00 Resultatet är grundat på att denna lösning är inriktad på en god avvägning mellan alla tre. Realismen är utöver det vanliga utbudet men tillgängligheten är lidande då det råder brist på kompetent personal till gratisprogrammen. De program som faktiskt kostar något höjer detta likväl så det jämnar ut sig. 7.3 Väletablerad användarkrets Här är en kompottt av de mest använda programmen inom området. Fotorealism blir det inte men med rätt personal blir resultatet likvärdigt. Fördelarna är att kompetent personal finns att tillgå. Denna lösning innebär en blandning av följande program. 3dStudioMax för modellering, animering och rendering. Photoshop CS3 för texturhantering och bildredigering. Flash CS3 för implementering till slutgiltig interaktiv showcase. Totalpris för en uppsättning av singel licenser: SEK ,00 Resultatet är grundat på att denna lösning är inriktad på en väl etablerad användarkrets. Då man endast använder sig av branshstandarder höjs tillgängligheten av personal och utbud via god distribuering. Interaktionen går inte utöver det vanliga utbudet men realismen får lida när man inte köper de extra program som behövs för att skapa detaljrikedom och naturligare renderingstekniker.

15 7.4 Billig med liten användarkrets Har man en god kontakt med entusiaster är det inte svårt komma billigt undan. Då användarskaran är liten är det svårt att hitta kompetent personal men å andra sidan är man väldigt ekonomisk av sig. Resultatet blir inte lika realistisktt men med rätt personal blir det slående liknande. Denna lösning innebär en blandning av följande program. Blender för modellering, animering samt rendering. GIMP för texturhantering och bildredigering. Flash CS3 för implementering till slutgiltig interaktiv showcase. Totalpris för en uppsättning av singel licenser: SEK 7 825,00 Resultatet är grundat på att denna lösning är inriktad på interaktion. Då man använder sig av programvara som endast riktar sig åt minoritetsgrupper av användare så kommer man ha svårt med tillgång till kompetent personal. Realismen blir lidande då man inte köper in extra program för detaljrikedomen eller bättre renderingsmöjligheter. Det är därför interaktionen skjuter till höjden men sträcker sig inte över basutbudett av interaktion ändå. Det är det enda programmet som har en bra räckvidd och får därför stå som vinnare på den här billiga lösningen.

16 8.0 Diskussion De lösningsförslag som är framtagna är baserade på att man försöker nå en standard i arbetet. Tanken med hela Papilio s samarbete med HIK är att få tillgång till studenter som gör modellerna åt dem. Innan man börjar med detta bör man gå igenom vilka sorters förberedelser man skall ha och även lista vad som finns att tillgå. Tanken med denna handlingsplan är att visa på vilka sätt utanför och i skolan man kan integrera det fortsatta arbetet med ett Showcase. Alla lösningsförslag i detta dokument är baserade på Flash och 3d som man knyter samman till en interaktiv bas. (Om tillgång finns så se ID3 s projekt ITT-Flygt presentation för att se hur detta funkar ytterligare)

Modellfoto utanför studion

Modellfoto utanför studion Modellfoto utanför studion Tre grunder för rätt exponering I det här dokumentet går jag igenom de tre byggstenarna för rätt exponering - bländare, slutartid och ISO. Glöm inte att prova med din kamera

Läs mer

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK

ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK ATT ARBETA MED VEKTORGRAFIK Helene Brogeland Vektorgrafik och animation VT 2014 2014-04-29 Inledning Före aktuell kurs hade jag bara en vag uppfattning av innebörden av vektorgrafik och hade aldrig jobbat

Läs mer

Stockholm Waterfront

Stockholm Waterfront Stockholm Waterfront Kristofer Höglund, kriho431@student.liu.se Kort sammanfattning Stockholm Waterfront är en anläggning i centrala Stockholm, vid Klara Sjö, där posten tidigare hade sin sorteringscentral.

Läs mer

VRay för Max Camilla Ravenna / André Ravenna Alto Punto 2012 Alto Punto Askims Stationsväg 21 436 40 Askim

VRay för Max Camilla Ravenna / André Ravenna Alto Punto 2012 Alto Punto Askims Stationsväg 21 436 40 Askim VRay för Max Camilla Ravenna / André Ravenna Alto Punto 2012 Alto Punto Askims Stationsväg 21 436 40 Askim ISBN 978-91-637-2533-3 Innehåll 1: Kom igång 5 2: Nödvändiga inställningar 6 2.1: V-Ray fliken

Läs mer

Beställning till Diakrit

Beställning till Diakrit Februari 2010 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film

Bildproducent -4 dgr. Inriktning bild eller film Bildproducent -4 dgr Inriktning bild eller film Kurspaketet ger dig grundläggande kunskaper inom bildproduktion. Du lär dig behärska de programvaror som används i reklambranschen, att kommunicera ut ditt

Läs mer

Enkel produktfotografering Setup

Enkel produktfotografering Setup Enkel produktfotografering Setup Ibland tryter tiden och då gäller det att det går fort, utan att resultatet påverkas alltför mycket. I går behövde e-butiken elsaleonie.se nya produktfoto av en kollektion

Läs mer

Bidrag till tävlingen Bästa vara

Bidrag till tävlingen Bästa vara Haganässkolan, Älmhult Erik Nilsson tel. 070-574 97 18 Vår affärsidé: Att skapa snyggt designade kökstillbehör där funktion och kvalité står i centrum. Bidrag till tävlingen Bästa vara Bakgrund ES Design

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Gå till nästa bygge. Ibland vill man hoppa till nästa bild i presentationen utan att behöva gå igenom alla byggen på diabilden igen.

Gå till nästa bygge. Ibland vill man hoppa till nästa bild i presentationen utan att behöva gå igenom alla byggen på diabilden igen. KEYNOTE guiden Det här en guide med en sammanställning av de några av de vanligaste funktionerna och snabbkommandon i keynote. Lär du dig dem så går det snabbare och effektivare att både använda och göra

Läs mer

Adobe Creative Suite 5 Design Standard

Adobe Creative Suite 5 Design Standard Adobe Creative Suite 5 Design Standard Channel Copy Adobe Creative Suite 5 Design Standard Följande texter kan användas i reklam, kataloger och annat marknadsföringsmaterial för Adobe Creative Suite CS5

Läs mer

Del 2 INTERNET I VARDAGEN. 14. Hämta program på Internet... 46 15. Sköta affärer på Internet... 51 16. Användbara sidor (för nytta och nöje)...

Del 2 INTERNET I VARDAGEN. 14. Hämta program på Internet... 46 15. Sköta affärer på Internet... 51 16. Användbara sidor (för nytta och nöje)... Helen Hermundstad Anna Östlund GRUNDLÄGGANDE IT FÖR SENIORER Del 2 INTERNET I VARDAGEN 14. Hämta program på Internet... 46 15. Sköta affärer på Internet... 51 16. Användbara sidor (för nytta och nöje)...

Läs mer

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming

9 Webbföreläsningar. 9.1 Streaming 9 Webbföreläsningar Webbföreläsningar innebär att en lärare håller en föreläsning vid sin dator och studenterna kan ta del av den live. För att fler ska kunna titta på detta samtidigt krävs att man använder

Läs mer

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg

Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Hi-Fi Prototyping + laborationsgenomgång & verktyg Karin Fahlquist 2015 Frågor att besvara Vad innebär prototyping? Vad är speciellt med hi-fi prototyping? Hur kan man använda dem? Hur väljer man nivå

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Att få in bilder i datorn

Att få in bilder i datorn Att få in bilder i datorn 32 Första steget är att skapa bilden och få in den i datorn. Har du en digitalkamera känner du redan till hur man gör. Har du bilder på papper eller film kan dessa skannas och

Läs mer

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015

IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 IT-kurser Office IT-Partner Våren 2015 Office datautbildningar Innehåll Anmälan, avbokning och garanti... 3 IT-kurser våren 2015... 4 Microsoft Word grund... 5 Microsoft PowerPoint... 5 SharePoint 2013

Läs mer

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

GRÄNSSNITTSDESIGN. Ämnets syfte. Kurser i ämnet GRÄNSSNITTSDESIGN Ämnet gränssnittsdesign behandlar interaktionen mellan dator och människa med fokus på designaspekterna i utveckling av användbara, tillgängliga och tilltalande gränssnitt. Det innehåller

Läs mer

Att skapa en webbplats

Att skapa en webbplats Att skapa en webbplats En introduktion till ämnet med vägledning, tips och råd Andreas Ellhar 2014 1 Innehållsförteckning 1. Syfte med webbplatsen s. 4 2. Domännamn s. 4-5 3. Webbhotell s. 5 4. Webbplatsens

Läs mer

C-UPPSATS. Revitalizing classic art using real-time game technology

C-UPPSATS. Revitalizing classic art using real-time game technology C-UPPSATS 2010:125 Revitalizing classic art using real-time game technology - environment modeling and texturing Mathias Berg Luleå tekniska universitet C-uppsats Datorgrafik Institutionen för LTU Skellefteå

Läs mer

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

CAD. Ämnets syfte. Kurser i ämnet CAD Ämnet cad (computer aided design) behandlar hur man använder olika programvaror för att konstruera och designa verkliga och virtuella objekt. I ämnet är geometri grunden för att, via skiss och ritteknik,

Läs mer

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget

Snabbmanual. för. Lärresurshanteringsverktyget Snabbmanual för Lärresurshanteringsverktyget Beskrivning av olika vyer i Lärresurshanteringsverktyget Skapa I detta fönster skapar man nya sidor och/eller väljer struktur på sin lärresurs. Men man redigerar

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik

Grunder. Grafiktyper. Vektorgrafik 2 Grunder All vår början bliver svår eller hur det nu brukar heta, och detta är något som gäller även Flash. För den som är ovan vid Flash gäller det säkert extra mycket, då det kan vara knepigt att förstå

Läs mer

EIZOs guide till en djupare förståelse av digital fotografi

EIZOs guide till en djupare förståelse av digital fotografi EIZOs guide till en djupare förståelse av digital fotografi Vad definierar en skärm med korrekt visning? Vad är den idealiska arbetsmiljön? Vad är de optimala inställningarna för mitt bildredigeringsprogram

Läs mer

Manual för beställning via Capitex

Manual för beställning via Capitex Manual för beställning via Capitex BESTÄLLNING 1. Välj objekt och bilder att exportera: I valfri objektlista börja du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Diakrit och därefter

Läs mer

inför din fotografering

inför din fotografering Skriv Ut & Spara Bra att veta inför din fotografering Att anlita en professionell fotograf LILLA SCP- SKOLAN När du anlitar en professionell fotograf får du kunskap, erfarenhet och högkvalitativa bilder

Läs mer

Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0. Adobe Produktguide

Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0. Adobe Produktguide Adobe Photoshop Elements 5.0 Adobe Premiere Elements 3.0 Adobe Produktguide Dina minnen som du minns dem varje gång Förbättrat Rätt känsla Rätt färgton Rätt exponering Rätt kontrast Adobe Photoshop Elements

Läs mer

Microsoft PowerPoint

Microsoft PowerPoint Microsoft PowerPoint Programmet Microsoft PowerPoint är ett program för att skapa presentationer för skärm eller utskrift. En presentation består av en eller flera bilder. En bild i PowerPoint är en sida

Läs mer

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com

Lär dig POWERPOINT. Lars Ericson datorkunskap.com Lär dig POWERPOINT Lars Ericson datorkunskap.com POWERPOINT D A Programmet Microsoft PowerPoint används till att skapa grafiska presentationer till bildspel, presentationer mm. När du öppnar upp PowerPoint

Läs mer

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst?

Hej, vart beställde du din fotobok? Vilka av alla 50 mm objektiven är bäst? Hej, vart beställde du din fotobok? Fujidirekt, men rekomenderar inte dem :/ Bilderna blev mörka och en del bilder tappade färg. Vilka canon objektiv skulle du göra vad som helst för att få? Canon EF 24-70/2,8

Läs mer

Nya möjligheter med Office 2007

Nya möjligheter med Office 2007 Nya möjligheter med Office 2007 Göran Johannesson 19 mars 2007 www.programsupport.se Innehåll Helt nytt användargränssnitt...1 Teman och format styr utformningen...2 Bättre understöd för moderna mediefiler...3

Läs mer

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se

Fokus. Mirjam HY, Hovåsskolan F- 9, Hovås www.lektion.se Fokus När man tar en bild är motivet i fokus, ofta är bakgrunden då suddig. Ibland tar det lite tid att få till ett bra fokus, ge inte upp, om du tar kort med mobilen; testa att backa lite och gå fram

Läs mer

Retuschera och laga bilder med Photoshop

Retuschera och laga bilder med Photoshop sid. 1 Retuschera och laga bilder med Photoshop Klonstämpeln (Clone stamp) för för att redigera bort pixlar och ersätta dem med pixlar från andra områden i bilden. Lagningspenseln (Healing brush) Laga

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP. Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INSTITUTIONEN FÖR MATEMATIK OCH NATURVETENSKAP LOKAL UTBILDNINGSPLAN MEDIEINFORMATIKPROGRAMMET 120 POÄNG MI03 Fastställd i institutionsstyrelsen 2003-06-11 Dnr 853/333-03 INNEHÅLL LOKAL UTBILDNINGSPLAN

Läs mer

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare.

Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Green mile är en eco-mätare som hjälper föraren att köra miljövänligare. Den har en mätare som tydligt visar hur bränslesnålt man kör i en färgskala från grönt till rött. Green mile kan visa statistik

Läs mer

SolidWork Composer competence

SolidWork Composer competence SolidWork Composer competence Kiwanotech AB är företaget som erbjuder en helhetslösning från idé till färdig produkt. Vi på Kiwanotech AB arbetar ständigt för att bredda vår kunskap och effektivisera oss

Läs mer

ADOBE FLASH 8. Vad är egentligen Flash

ADOBE FLASH 8. Vad är egentligen Flash Peter Stenlund, Presens Design Version 2008-01-20 Får endast användas i privat bruk För att få ut det mesta av denna kurs bör du behärska fönster- och filhantering, ordbehandling och Internet. Helst bör

Läs mer

3D skulptering Cinema4D

3D skulptering Cinema4D GUC VT 2015 3D skulptering Cinema4D Grupp Kristofer Pehrs Handledare Per Djerf Abstract The point with my project is that I wanted to learn how to sculpt in a 3D-program and to develop my ability to think

Läs mer

Kamera&Bild Nr 4. 48 Galleri, Bildbehandlarna

Kamera&Bild Nr 4. 48 Galleri, Bildbehandlarna 48 Galleri, Bildbehandlarna Under utbildningens andra år fick eleverna i uppgift att delta i en klasstävling. De fick en ganska trist bild av en dödskalle och fria händer att göra vad de ville med den.

Läs mer

Solpotentialstudier Hur?

Solpotentialstudier Hur? Solpotentialstudier Hur? Verktyg, metoder och dataunderlag Mats Elfström / mats.elfstrom@giskraft.com Potentialuppskattning i byggd miljö Olika verktyg Olika typer av data Rumslig analys Summering Vidare

Läs mer

Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se. Datorgrafik i spel

Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se. Datorgrafik i spel Robin Wahlstedt Datavetenskap / Spel Vetenskapsmetodik rwt07001@student.mdh.se Datorgrafik i spel 1 Sammanfattning Dator grafik kan delas in i fyra olika områden: information, design, simuleringar och

Läs mer

Bildredigering i EPiServer & Gimp

Bildredigering i EPiServer & Gimp Bildredigering i EPiServer & Gimp Maria Sognefors 7minds Agenda Teori om bilder Att tänka på när jag fotograferar Föra över bilder från kamera till dator Ladda upp bilder till EPiServer CMS 5 Enkel redigering

Läs mer

Så får du Microsofts Office-paket gratis

Så får du Microsofts Office-paket gratis Så får du Microsofts Office-paket gratis 7 Kör Word, Excel, Powerpoint och Onenote i webbläsaren 7 Dela dina dokument 7 För dator, mobil och platta. Kom igång med Microsoft Skydrive och Office Web Apps

Läs mer

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare

ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare ADOBE FLASH PLAYER 10.3 Lokal inställningshanterare PRERELEASE 03/07/2011 Juridisk information Juridisk information Juridisk information finns på http://help.adobe.com/sv_se/legalnotices/index.html. iii

Läs mer

SKOLFS. beslutade den maj 2015.

SKOLFS. beslutade den maj 2015. Föreskrifter om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:244) om ämnesplan för ämnet cad i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå; beslutade den maj 2015. Med stöd av

Läs mer

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn

Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Skapa professionella försättsblad i Pappersvyn Ett sätt att göra en offert unik och professionell kan till exempel vara att skapa ett försättsblad som ger ett stilrent och organiserat intryck, se vårt

Läs mer

Erik Lundgren 820419-1491. GarageLoppisen.se. Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430

Erik Lundgren 820419-1491. GarageLoppisen.se. Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430 Erik Lundgren 820419-1491 GarageLoppisen.se Projekt i kursen Individuellt Mjukvaruutvecklingsprojekt, 1dv430 Abstrakt En kort rapport om projektet GarageLoppisen.se. En applikation som skapats för att

Läs mer

- I Vitec Mäklarsystem når du Hjälpen via menyn Hjälp och valet Hjälp och Support.

- I Vitec Mäklarsystem når du Hjälpen via menyn Hjälp och valet Hjälp och Support. 1 Hjälpen I Hjälpen hittar du väldigt mycket användbar information som kan ge svar på de funderingar du har kring våra applikationer. Där finns t ex Vanliga frågor, Handledningar och dokumentation, instruktionsfilmer

Läs mer

InkScape. Fortsättning Guide och uppgifter

InkScape. Fortsättning Guide och uppgifter InkScape Fortsättning Guide och uppgifter Inkscape är ett gratisprogram för objektgrafik (vektorgrafik) Man använder programmet till att illustrera, rita, skapa logotyper och figurer Gunnar Markinhuhta

Läs mer

Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf (kd) i kultur- och fritidsnämnden Tyresö Föreningsaktiv i Seniornet, Lions, Kd, EFS

Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf (kd) i kultur- och fritidsnämnden Tyresö Föreningsaktiv i Seniornet, Lions, Kd, EFS 2014-12-04 Vem är jag? Carl-Olof (Calle) Strand Slåttervägen 89 gift med Anita, f d lärare på Stimmet 3 barn, 7 barnbarn Sommarhus i Piteå (min hemstad) Pensionär efter 41 år i Postens tjänst Vice ordf

Läs mer

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg

Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Säkerställ er tillgänglighet Kommunikationsrapporteringsverktyg Vad är Meridix Studio? Meridix Studio är ett verktyg som låter er analysera och följa upp er kommunikation via ett enkelt men kraftfullt

Läs mer

Om din presentation:

Om din presentation: Om din presentation: Bilderna ska vara stöd, ersätter ej muntlig presentation. Högst en bild per minut. Välj raka typsnitt som är standardinstallerade i alla datorer. Luftiga marginaler som här och undvik

Läs mer

3D visualisering av Norsholms kanalområde

3D visualisering av Norsholms kanalområde Projektrapport, TNBI48 3D visualisering av Norsholms kanalområde Hadi Rizek, 870905-6314, hadri875@student.liu.se Martin Törnros, 841221-0331, marto067@student.liu.se Contents 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

I valfri objektlista börjar du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Matrix och därefter Skicka order.

I valfri objektlista börjar du med att markera det objekt du vill arbeta med. Klicka på Utför, välj Matrix och därefter Skicka order. Matrix Order Med den kostnadsfria tilläggsmodulen Matrix Order kan du enkelt beställa 2D- och 3D-planritningar samt virtuella visningar från Matrix direkt i Capitex Säljstöd. Välj objekt och bilder att

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

Besöksadress/ateljé: Vasaplan 1 Mjölby. Mattias Frisk Bockarpsvägen 9 595 51 Mjölby. info@mattiasfrisk.com internet: www.mattiasfrisk.

Besöksadress/ateljé: Vasaplan 1 Mjölby. Mattias Frisk Bockarpsvägen 9 595 51 Mjölby. info@mattiasfrisk.com internet: www.mattiasfrisk. GRAFISK DESIGN & I L L U S T R AT I O N PORTFOLIO Vår kultur är i hög grad en visuell kultur. Bilder och budskap möter oss överallt i vår vardag. Visste du att vi uppskattningsvis möts av omkring 2000

Läs mer

C-UPPSATS. Visualisering av en miljö i 3D

C-UPPSATS. Visualisering av en miljö i 3D C-UPPSATS 2009:236 Visualisering av en miljö i 3D Stefanie Kristiansson Luleå tekniska universitet C-uppsats Datorgrafik Institutionen för LTU Skellefteå Avdelningen för Fritid och Underhållning 2009:236

Läs mer

En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton.

En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton. Antavla med foton 10 En trevlig form av utskrift från Disgen är en grafisk antavla med foton. Bild 10 1. Min dotter Cecilias antavla. Designa sidan Det underlättar om man tänker igenom hur man vill att

Läs mer

Om din presentation:

Om din presentation: Om din presentation: Bilderna ska vara stöd, ersätter ej muntlig presentation. Högst en bild per minut. Välj raka typsnitt som är standardinstallerade i alla datorer. Luftiga marginaler som här och undvik

Läs mer

Carl von Linné 300 år

Carl von Linné 300 år Carl von Linné 300 år Foto: Tommy Westberg Lena Carlstedt, Falköping, 2007 Innehåll INNEHÅLL...2 BAKGRUND...3 MÅL...4 RESURSER...4 Freemind...5 Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik...6 Växten

Läs mer

lokalnytt.se Manual kundadministration

lokalnytt.se Manual kundadministration lokalnytt.se Manual kundadministration version 2.0 2012-08-23 Innehåll Inledning... sidan 2 Rekommendationer... sidan 2 Gemensamma funktioner... sidan 3 Inloggning... sidan 4 Startsida... sidan 5 Objekt...

Läs mer

Från foto till bildskärm och tryck med bästa kvalitet Ulrik Södergren ulrik@digitalfotografen.se

Från foto till bildskärm och tryck med bästa kvalitet Ulrik Södergren ulrik@digitalfotografen.se Från foto till bildskärm och tryck med bästa kvalitet Ulrik Södergren ulrik@digitalfotografen.se 1 Kontaktinfo Göteborg: DigitalFotografen AB Mintensgatan 3b 416 63 Göteborg Sweden Telefon: +46-31-711

Läs mer

Kortfattad introduktion till Adobe Connect för lärare För utförligare instruktioner och guider, se http://www.meetings.sunet.se

Kortfattad introduktion till Adobe Connect för lärare För utförligare instruktioner och guider, se http://www.meetings.sunet.se Kortfattad introduktion till Adobe Connect för lärare För utförligare instruktioner och guider, se http://www.meetings.sunet.se Förutsättningar Man behöver en dator med hyfsat bra bredbandsuppkoppling

Läs mer

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik.

Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Publiceringsverktyg Bokningssystem. www.artologik. Ett enkelt och smart program för ärendehantering. Förenklar för både kunder och personal! Projekthanteri HelpDesk Publiceringsverktyg Publiceringsverktyg Bokningssystem ng Tidredovisning Enkäthantering

Läs mer

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK

5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 5 STEG TILL DITT UNIKA KONSTVERK 1 Bygga din berättelse och bildens koncept 2 Förberedelser 3 Fotografering 4 Avancerat digitalt hantverk 5 Visning och leverans För att skapa ett unikt konstverk berättandes

Läs mer

NYHETER I INVENTOR 2012

NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 NYHETER I INVENTOR 2012 Här nedan följer en kort beskrivning av de flesta nyheterna och förbättringarna i Autodesk Inventor 2012 jämfört med Autodesk Inventor 2011. AUTODESK INVENTOR

Läs mer

Bröllop. Om ni vill ha fler än 15 bilder är priset 400kr/st.

Bröllop. Om ni vill ha fler än 15 bilder är priset 400kr/st. Bröllop Brudparsfotografering: Ca en timmes fotografering utomhus eller i en miljö som vi har kommit överens om. Utomhus hinner vi fota i lite olika miljöer, detaljbilder på bukett och ringar om ni vill

Läs mer

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk.

Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt nya Windows. Vacker. Snabb. Dynamisk. Möt de nya utgåvorna...4 Tre sätt att köpa Windows...10 Uppgradering på en befintlig dator...12 Navigera i Windows 8...14 Sälja in Windows 8...18 Möt Windows 8.

Läs mer

Publicera PowerPoint presentationer med berättarröst i din Ping Pong sida

Publicera PowerPoint presentationer med berättarröst i din Ping Pong sida Publicera PowerPoint presentationer med berättarröst i din Ping Pong sida Har du en PowerPoint fil som du vill publicera i Ping Pong? Du kanske har en PowerPoint med inspelad berättaröst som du vill göra

Läs mer

Förbered och planera bildmanuset

Förbered och planera bildmanuset Del av Kapitel 4: Förbered och planera bildmanuset I detta kapitel kommer du att: Omvandla ditt manus till ett bildmanus Lägga till bildmanusguider Planera för de bilder som ska visas på skärmen Skriva

Läs mer

RoomDesigner Manual... 1

RoomDesigner Manual... 1 RoomDesigner Manual Innehållsförteckning RoomDesigner Manual RoomDesigner Manual... 1 Översikt... 3 2D- lägets verktyg... 4 3D- lägets verktyg... 5 2D- LÄGET... 6 Införande av fönster, dörrar samt inredning

Läs mer

Viewers i alla former.

Viewers i alla former. Viewers i alla former. För dig som användare spelar det ingen roll hur bra programmet är om det inte fyller dina behov. Eftersom det finns så många olika viewers för så många olika filformat och användningsområden

Läs mer

Vad utmärker ett bra användargränssnitt?

Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Vad utmärker ett bra användargränssnitt? Att kommunicera med användarna Feedback och Pliancy Excise kontra Flow GUI = Graphic User Interface GUI = Graphic User Interface GUIn, eller grafiska gränssnitt

Läs mer

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter

Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Wise Business Support Ms Office Kursinnehåll För nybörjare och därefter Mohammad Honarbakhsh 2013 01 11 073 784 22 74 mo.honar@wisebs.com www.wisebs.com Ms Office Ms Word, Ms Outlook, Ms PowerPoint, Ms

Läs mer

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt

Bilder Innehåll: Inledning Minneskort Ansluta kamera eller minneskort Föra över bilder, ett sätt Föra över bilder, ett a nnat sätt Bilder Innehåll: Inledning 1 Minneskort 1 Ansluta kamera eller minneskort 1 Föra över bilder, ett sätt 2 Föra över bilder, ett annat sätt 4 Var finns bilderna på datorn 6 Avslutning 6 Inledning 2 Välkommen

Läs mer

Dino-Lite ESD-säkra digitala mikroskop för elektronikindustrin

Dino-Lite ESD-säkra digitala mikroskop för elektronikindustrin Dino-Lite ESD-säkra digitala mikroskop för elektronikindustrin Ett komplett utbud av ESD-säkra digitala mikroskop Med Dino-Lite kan vi erbjuda ett komplett utbud av ESD-säkra digitala mikroskop och tillbehör

Läs mer

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE

E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE E-MÖTESVERKTYG SKAPA ETT RUM I ADOBE CONNECT FÖR LÄRARE Adobe Connect Högskolan i Borås använder Adobe Connect, genom Sunet, som e-mötesverktyg. Via Adobe Connect har du möjlighet att kommunicera med ljud

Läs mer

Materialspecifikationer webb 2014

Materialspecifikationer webb 2014 SYDSVENSKAN CITY NÄRA H I T TA H E M. S E MERAJOBB.SE SYDSVENSKAN WEBBYRÅ Materialspecifikationer webb 2014 www.sydsvenskan-webbyra.se Standardformat Panoramabanner Storlek: 980x240 px Framerate: 18-24

Läs mer

Kravhantering med prototyp

Kravhantering med prototyp Kravhantering med prototyp Mona Lif www.logica.se/userexperience Logica 2008. All rights reserved Kravhantering med prototyp - agenda Fördelar med att använda prototyp Hur gör man Prototyp vs textuellt

Läs mer

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild.

Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Medieproduktion Gekås-kläder gjort av plast: ett samarbete med Estet bild. Skolverket Projektets omfattning och innehåll styrs av skolverkets krav på det som kallas för "centrallt innehåll" dvs det du

Läs mer

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2)

Instruktioner. Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 1 Instruktioner Innehåll: 1. Vad är Kimsoft Control (SIDA 2) 2. Logga in (SIDA 2) 3. Hem (SIDA 2) 4. Skapa/redigera sidor (SIDA 3) 41. Lägg till ny sida (SIDA 3) 42. Avancerat (SIDA 4) 5. Texteditor (SIDA

Läs mer

Motion om fri mjukvara

Motion om fri mjukvara Motion om fri mjukvara Fri mjukvara 1 är gratis 2. Fri mjukvara sparar kommunen pengar 3. Sverigedemokraterna Oskarshamn föreslår kommunfullmäktige: Att planera för en övergång till fri mjukvara, själv

Läs mer

Skriva och skapa med datorn

Skriva och skapa med datorn 2012-12-06 19:11 Sida 1 (av 6) Skriva och skapa med datorn En dator kan man använda i många olika syften. Kanske spelar du mest dataspel och umgås med vänner i communities och på Facebook? Kanske använder

Läs mer

Utforma säkerhetsprocesser

Utforma säkerhetsprocesser Utforma säkerhetsprocesser www.informationssäkerhet.se 2 Upphovsrätt Tillåtelse ges att kopiera, distribuera, överföra samt skapa egna bearbetningar av detta dokument, även för kommersiellt bruk. Upphovsmannen

Läs mer

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER

Hermundstad Östlund Ansell. Grundläggande IT för SENIORER Hermundstad Östlund Ansell Grundläggande IT för SENIORER Windows Vista och Office 2007 INTRODUKTION 1. ABC OM INTERNET...5 2. TJÄNSTER PÅ INTERNET...6 A. Webbsidor och webbplatser... 6 B. Mejl (e-post)...

Läs mer

Projektplan, teaterqlan

Projektplan, teaterqlan Projektplan, teaterqlan 1.1 Projektbenämning TeaterQlan 1.2 Projektgrupp Malimo Productions har tre medarbetare. Det är Mario Frost, Linnéa Forsberg och Mona Wallin Utefter kvalifikationer och personliga

Läs mer

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er.

Guide till effektivare möten. Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Guide till effektivare möten Världen förändras snabbt. Idag kan du och dina medarbetare hålla effektiva möten oavsett var ni befinner er. Tänk om du och dina medarbetare skulle kunna ha effektiva möten

Läs mer

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware

Tanka program KAPITEL 7. Shareware och freeware. Shareware. Freeware KAPITEL 7 Tanka program Internet bokstavligen flödar av olika program man kan ladda ner. Det finns en del nyttiga program som är bra att känna till och använda. Allt för att göra det lättare för sig. I

Läs mer

Människa-Dator Interaktion

Människa-Dator Interaktion Människa-Dator Interaktion Uppgift 1, Datainsamling Utbildningsföretag vill ha programvara (Håkan Johansson) Produkter på marknaden: 3 st gratisprogram för elearning/webkonferans: Yugma Låter dig köra

Läs mer

PHOCA GALLERY (v 3.2.3)

PHOCA GALLERY (v 3.2.3) Joomla Guide 2.5.11 PHOCA GALLERY Sida 1 av 37 PHOCA GALLERY (v 3.2.3) I denna guide får du veta mer om: Inledningen till PHOCA GALLERY: Vad är ett Phoca Gallery Phoca Gallery Kontrollpanelen Stegen i

Läs mer

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9.

Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. Av Gabriel Remäng Att måla med ljus - 3. Slutare och Bländare - 4. Balansen mellan bländare och slutartid - 6. Lär känna din kamera - 7. Objektiv - 9. ISO & Vitbalans - 10. Att måla med ljus Ordet fotografi

Läs mer

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2

Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Kortmanual för bildredigeringsprogrammet PICASA 2 Förord Det finns många program för att bearbeta digitala foton. Många är kostsamma och används professionellt, andra är billigare och mindre avancerade

Läs mer

Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd

Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd Du hittar programmet här på Högskolan Dalarnas webb: http://www.du.se/gd 1 Petter Kolseth Högskolan Dalarna, Grafisk Teknologi pkl@du.se och nsieme consulting, Norra Järnvägsgatan 7 petter@nsieme.se 79135

Läs mer

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen

Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Min syn på visuella verktyg i produktutvecklingsprocessen Mälardalens Högskola Philip Åhagen 4/13/2011 Innehåll Sammanfattning... 3 Ordlista... 4 Inledning... 4 Skisser... 5 Varför skissa?... 5 Olika typer

Läs mer

Designkoncept Field Study Organizer

Designkoncept Field Study Organizer 1 Designkoncept av Simon Strandh. Digital Design, Högskolan Kristianstad Designkoncept Field Study Organizer Den tänkta applikationen är designad i syfte att användas som ett dokumentationsstöd under fältstudier.

Läs mer

Du behöver: PowerPoint, Camtasia (inte nödvändigt, men visas i detta kompendium), ett YouTube-konto, itslearning

Du behöver: PowerPoint, Camtasia (inte nödvändigt, men visas i detta kompendium), ett YouTube-konto, itslearning Aktiverande föreläsning i itslearning Du vill: Att studenterna ska se en kort föreläsning och aktivt svara på frågor i samband med att de tittar. Efter att de svarat på en fråga kan de gå vidare till nästa

Läs mer

Sammanfattning. Projekt: Interaktiv visualisering för byggbranschen

Sammanfattning. Projekt: Interaktiv visualisering för byggbranschen Sammanfattning Interaktiv visualisering innebär att man själv agerar och bestämmer vart man vill gå i en digital modell. Under en 20-års period har utvecklingen av intelligenta projekteringsverktyg för

Läs mer

The Grid 2. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2. Habilitering & Hjälpmedel

The Grid 2. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2. Habilitering & Hjälpmedel The Grid 2 Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med The Grid 2 Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet För att starta Mind Express manuellt, klickar du på Startknappen du hittar längst ner

Läs mer