Strategiska lösningsförslag för Papilios showcase.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiska lösningsförslag för Papilios showcase."

Transkript

1 Strategiska lösningsförslag för Papilios showcase. Examensarbete för Papilio innefattande hantering och förberedande inför utvecklande av showcase. Syfte: Ge ökad förståelse för hur skapandet och upprätthållande för showcase kan gå till. Författare: Pär Antonsson Kalmar, Institutionen för Kommunikation och Design Högskolan i Kalmar

2 Innehåll 0.0 Grundläggande faktorer 1.0 Varför använda strikta intagningsregler? 2.0 Tavlor 3.0 Artefakter/objekt 3.1 Information om vinklar och perspektiv 3.2 Vad menas med symmetri? 4.0 Administration 4.1 Inhyrd eller anställd personal? 5.0 Program som används i lösningarna 6.0 Bakgrund till lösningar 6.1 Interaktivitet (I) 6.2 Realism (R) 6.3 Tillgänglighet (T) 6.4 Övrigt 7.0 Lösningar 7.1 Högst pris och med specialinriktning på fotorealism 7.2 Lägst pris och med specialinriktning på fotorealism 7.3 Väletablerad användarkrets 7.4 Billig med liten användarkrets 8.0 Diskussion

3 0.0 Grundläggande faktorer För att lyckas krävs det att de designers och konstnärer som bidrar med artefakter till showcaset skall få möjlighet att skicka in högupplösta detaljbilder på sina objekt. Alternativet till detta är att man skickar en anställd/inhyrd fotograf till vederbörande konstnär/designer. Grundreglerna för fotograferingen av dessa bilder är utformade så detaljerat som möjligt. Detta är gjort för att öka förståelsen över hur viktigt det är med bra referensfotografier när det gäller återgivning av dessa verk vid nästkommande fas i produceringen. Upprättelse av regelverk gällande ljussättning kommer inte tas upp här, mer än att det är viktigt använda sig av. Strategier kring helheten är listade och är grundade på frågeställningen: Hur kan man på bästa sätt visualisera en verklighetsbaserad miljö utifrån en god avvägning mellan Realism, Tillgänglighet och Interaktivitet Då tyngdpunkten ligger på realism så ska importeringen av alla produkter följas av en och samma teknik. Helhetskänslan och kontinuiteten förstärks då alla artefakter behandlas likvärdigt. Vissa av objekten kommer kräva mer tid då det inte handlar om att endast projicera en bild på en tavla i showcaset utan och istället gå emot mer bearbetning av modellering. Förberedelser är nyckeln till att lyckas snabbt och standarder är något av det mest essentiella i detta. Därför skall man innan man börjar samla in data sätta in standarder på alla sorters saker man kan tänkas vilja ha i 3d. Det finns en rad olika program som kan behandla kraven på realism och tillgänglighet men oftast hanterar de inte dessa faktorer på samma gång. Därför är det uppenbart att det handlar om att kombinera programmen för att hitta lösningen.

4 1.0 Varför använda strikta intagningsregler? Fördelarna med en digitaliseringsprocess som är strikt upprättad över belysning och tavlor är att alla objekt kommer att ha en och samma nivå i kontrast, ljus och färgåtergivning. Det här är väldigt viktigt då man strävar efter en kontinuitet och realism i objekten. Detta ämne är upptaget för att underlätta arbetet med ljussättningen i showcaset. Fördelen med detta är att man får alla texturer i en neutral miljö och kan därför lättare skapa effekter på dem (Se Exempel 1 nedan). Om man däremot utför bildtagningen på en tavla som befinner sig nära ett stearinljus eller någon annan ljuskälla skulle man få ett felaktigt sken och bilden blir då oanvändbar. Visserligen kan man retuschera bilden men det är onödigt arbete. Ett exempel på hur noggrann lösningen ska vara kan följande beskrivning förklara innebörden av: Inramning är ett nödvändigt ont som även ska existera i 3d världen om man vill skildra verkligheten. Om tavlan i verkligheten har en ram, skall även tavlan i 3d världen ha det. Finns det inga ritningar på ramen att tillgå så skall detaljfotografering undergå den process som behövs för att få en exakt bild över hur den ser ut. För att tillslut svara på frågan i rubriken blir svaret: Reglerna ger ökad realism då verklighetsanknytningen är styrd av en strikt strategi gällande importering av dokument och bilder. Detta ger neutralitet till alla objekt och ingenting förskönas mer än av sin äkthet precis som i verkligheten. Exempel 1 Till vänster har en kort slutartid och blixt använts medans man till höger har använt en längre slutartid och belysningsupptagning.

5 2.0 Tavlor Fotograferingen av en tavla ska vara ett foto taget rakt framifrån med så hög kvalitet som är möjligt, se Figur 1. En standardbelysning som upprättats skall ligga till grund för att lystern i bilden ska bli densamma för alla. Storleken ska alltid mätas ut och dokumenteras, detta för att kunna återge objekten i en skalenlig 3d-modell. Ett dokument som beskriver vilken metod man använt sig av skall finnas tillgängligt för vederbörande modellerare och texturerare. Detaljfotograferingg behövs då speciella inramningar är ett måste. Fotograferingen skall vara utförd så att man ser hur inramningen är byggd och utsmyckad. Men då traditionella ramars utformning ofta är kontinuerlig räcker det med att den visas i genomskärning på en skalenlig ritning. Detta är ett viktigt dokument att skicka med till administratörerna på Papilio. Figur 2 är ett exempel på en genomskärningsritning av en ram.

6 3.0 Artefakter/objekt Denna genre är uppdelad på många kategorier. Alla delar i denna genre innehåller inte bara abstrakta konstverk utan även designobjekt som kan vara stolar och soffor med mera. Om objektet har flera delar plockas dessa isär och detaljfotograferas. Ettt exempel som beskriver detta är en lampa. Stativ, glödlampa och lampskärm är de delarna man först kan se. Vad man inte tänker på är att sladden spelar en stor roll i realismen. Placeringen av själva glödlampan i lampan bidrar till en speciell sorts skuggning och skärmens material kan reflektera ljuset på olika sätt. Allting summeras till en verklighetstrogen helhet då alla parametrar räknas med. 3.1 Vinklar och perspektiv För att kunna återge en 3d modell av bilder på ett objekt så måste man förstås ha mer än ett perspektiv på dessa för att förstå utformningen. Då 3d modelleraren inte ser mer än de vinklar som bilderna eller ritningarna förklarar så är det väsentligt att denne får all data han/hon behöver. Den informationenn ska exemplariskt innehålla exakta storlekar och gärna ritningarr på artefakterna. Är det friformskonst som är under behandling krävs en förklarande text som ska vara så pass genomgående att man ska få en så klar bild som möjligt över skavanker eller känsla som artefakten har. Att ange vilka material som använts och var dessa är positionerade på artefakten är väsentlig data då alla material har olika lyster och texturer. Alla former som går att göra i verkliga världen går att göra i 3d, men det som tar tid är materialanalyser och materialkonstruktioner i programmen. Friformskonst är svårast framställd då det ofta rör sig om asymmetriska former som därför blir krångliga att återgiva i 3d. Därför behöver man förutom en grundlig beskrivning även foton från varje vinkel av objektet, se figur 3. Vilka vinklar som kommer behövas för att återge ett objekt som är asymmetriskt blir minst de fem vinklar som syns i figur 3. En video blir säkerligen, med tillhörande kommentarer, ett bra komplement när man går in på detaljer kring frikonsten.

7 3.2 Vad menas med symmetri? Figur 4 är ett exempel på spegelsymmetri som jag ritade med hjälp av PowerPoint. Med ordet symmetri avsess innebörden oftast med spegelsymmetri. Jag har utformat ett typiskt exempel på detta genom att först göra en halv lampa som sedan dupliceras horisontellt för att bilda en helhetsbild. När objekt som är symmetriska ska modelleras behövs inte alla vinklar. Men när mer komplicerade konstverk som t.ex. en asymmetrisk statyett ska återgivas i 3d krävs detaljfoton från alla relevanta vinklar. Men som i föregående exempel bör man ha fått förståelse för att alla objekt inte behöver fotas i varje vinkel och vrå. För att uppnå resultat snabbt underlättar ritningar och materialanvisningar otroligt mycket.

8 4.0 Administration Då administrationen av inkommande material av bilder, filmer och dokumentering är en väsentlig del för modellerare bör man överväga att bygga en bra arbetsgrupp eller att man alternativt utvecklar ett arbetssätt som man kan implementera på senare projektgrupper. Då själva byggandet och modellerandet endast kommer ske en gång per säsong behövs bara instansgrupper som arbetar med det. Samtidigt bör man arbeta med en grupp som har erfarenhet och som arbetar på bra. Grundläggande byggstenar för arbetssättet kan vara följande: Att ha upprättat en bra kommunikationsmodell mellan administratörerna och instansgruppen för smidiga övergångar mellan säsongerna. Administratörerna ska ordna upplägget och strukturen över materialet de fått ifrån fotograferna eller konstnärerna/designerna på ett kontinuerligt och logiskt sätt innan de skickar vidare dokumenten till instansgruppen. Allt arbete skall kunna kopplas ihop med de som jobbar med filerna. Detta underlättar felsökning då man endast behöver kontakta vederbörande personer och slipper därmed osäkerhet över vem man ska kontakta. Administratörerna ska kunna ta ut statistik och visa detta i tabeller av olika slag för att ge ut till respektive utställare som behöver veta. 4.1 Inhyrd eller anställd personal? Då denna fråga ställs kommer vederbörande ställas inför en rad olika beslutstaganden. Valet av domän och serveransvariga är oftast inte en fråga man lägger ner mycket tid på. Detta bör man göra då man kan mista flera kunder om servern ofta är stängd för lagning. Valet mellan fast anställd och inhyrd personal är svår. Då man inte vet hur lång tid vissa av projektfaserna tar och inte heller vet när man får kvalitativ data från respektive konstnär är det bra att ha folk som kan jobba varje dag med detta. Då man ibland inte kommer ha något arbete till den fast anställde kommer vederbörande endast kunna arbeta vid säsongsbytena. Inhyrd personal eller spjutspetsinriktade företag är då bättre när man kan precisera arbetstillfällena och på så sätt spara in både tid och pengar. Att sprida ut verksamheten kan dock innebära säkerhetsrisker och andra komplikationer mellan företagen som kan ha olika arbetssätt. Fördelarna med ett strikt arbetssätt är att man kan implementera detta på vilket val man än tar. Bara man har folk nog för att täcka behovet så klarar man alltid av att uppfylla kraven.

9 5.0 Program som används i lösningarna 3dStudioMax 2009 Ett program från företaget Autodesk som täcker en stor mängd krav gällande 3d program. Det är ett väletablerat program som används dagligen av en stor mängd användare. Dagens estimerade pris för en licens: SEK ,00 Blender Opensource baserat 3d program som är riktigt kraftfullt. Antalet användare ökar hela tiden då programmet är helt gratis och blir bättre och bättre med tiden som går. Man kan uppnå samma resultat som i vilket annat 3d program som helst. Programmet kan laddas ner gratis ifrån följande webbadress. Vray Ett renderingsprogram från företaget ChaosGroup som renderar med fotorealistiskt resultat. Dagens estimerade pris för tre licenser: SEK ,00 Zbrush Ett modelleringsprogram som skiljer sig från mängden. I detta program skulpterar man fram de mest detaljrika modellerna i 3d världen. Företaget som utvecklar detta heter Pixologic. Dagens estimerade pris för en licens: SEK 3 550,00 Adobe Photoshop CS3 En kraftfull bildredigerare från Adobe som räknas som branschstandard gällande fotoretuschering och redigering. Detta program kan hantera näst intill alla sorters bildformat. Dagens pris på en licens: SEK ,00 GIMP En kraftfull bildredigerare som tar upp kampen om marknaden. GIMP är förkortningen av GNU Image Manipulation Program. Programmet kan laddas ner gratis ifrån följande webbadress. Adobe Flash CS3 Adobe Flash är ett datorprogram som används för att skapa dagens mest interaktiva lösningar på webben. I grunden handlar det om tvådimensionella animationer som kan manipuleras till evighet och kompletteras med avancerad kodning. Dagens pris på en licens: SEK 7 825,00

10 6.0 Bakgrund till lösningarna. De lösningsförslag som är listade här är baserade på att låta användarna få tillgång till showcaset smidigt och snabbt. Realismen är beroende på vilken renderingsmetod och personal man använder sig utav. Tanken och idén är uppkommen från ett äldre projekt i skolan då den dåvarande projektgruppen kombinerade tre program. Adobe Flash CS3, Adobe Photoshop CS3 och 3dStudiMax 2008 var programmen som användes. Strategin är att rendera ut bild för bild och lägga in dem i följd och på så sätt endast ha en tvådimensionell animation som visade den fulländade renderingen på ett snyggt och snabbare sätt. Resultatet av att kombinera de tre programmen och vederbörande personer som kunde sina områden blev en professionell uppvisning av innovation och interaktivitet. Själva samarbetet mellan programmen får detta projekts tre byggstenar att nå oanade höjder. Byggstenarna som är nämnda ovan är realismen, interaktiviteten och tillgängligheten och har stått till grund för hela projektet. 6.1 Interaktiviteten. (I) Flash står för interaktiviteten på alla lösningsförslag. Detta program är ett givet inköp och man kommer endast att behöva två till tre licenser för att klara av arbetet både administrativt och produktivt. Hur interaktiv den blir eller inte beror helt på projektgruppen som håller i utvecklandet av gränssnittet. Nedan är en tabell som visar användarstatistik för hur många som idag använder flash(web). March 2008 Total number of PCs using the Internet (IDC) = 878milj Percentage of who can view Flash Player content = 98.8% Då antalet användare överträffar all konkurrens är det denna marknad som rekommenderas. 6.2 Realism. (R) Modellering och animering har två kandidater men endast en ledare. Ledaren heter Zbrush och är programmet man ska ha om man vill skapa de mest detaljrika modellerna. Man behöver dock inte använda sig av programmet då det finns andra lösningar. Den ena kandidaten, 3dStudioMax, som har en väletablerad samling användare som kan programmet utan och innan. Det andra, Blender, är ett kraftfullt gratisprogram som dock inte har samma storlek på användarskara men är en potentiell kandidat.

11 Renderingen står Vray för då realismen ska vara maximerad. Användarskaran är låg på grund av kostnaden men resultatet är en klass för sig. Men man behöver inte använda sig av det då både Blender och 3dStudioMax har inbyggda renderingsfunktioner. Renderingsmetoderna skiljer sig dramatiskt då Vray tar anmärkningsvärt lång tid på sig att genomföra renderingen. Allting beror på vilken kvalitet man vill ha i slutändan. Blender och 3dStudioMax får likvärdiga resultat men då användarskaran är betydligt mindre för Blender är det svårt att få tag i kompetent personal. 6.3 Tillgängligheten. (T) Det fina med denna lösning är att den går att få ut till alla användare så länge de har en dator, oavsett prestanda. Upplevelsen är dock begränsad om man har en dator som inte har uppdaterats på flera år. Tillgängligheten är maximal då man kan nå denna applikation överallt så länge servern som distribuerar den är igång. Flash-formatet är ett kraftfullt medium då de i särklass vanligaste webbläsarna har tillgång till det. I detta projekt betyder tillgänglighet mer än så. Även tillgång till kompetent personal ska räknas med i slutresultatet.

12 6.4 Övrigt. Tiden har inte funnits för att testa realtidsmotorer på grund av en tidig avvägning på interaktivitet och användbarhet. Projektet har då istället endast inriktat sig på den mest tillgängliga lösning som fanns att tillgå. Diagrammen som ni kommer att se här är konstruerade så att de representerar mängden av de olika avvägningarna gentemot byggstenarna Interaktion, realism och tillgänglighet. Som exempel så har vi bilden på Figur 5. Här kan vi se hur Realismen ligger på 20 %, Interaktion 20 % och Tillgänglighet 60 %. Det gör att den orange bollen söker sig neråt mot tillgänglighet och är därför inte särskilt jämt fördelat på alla områden. Denna modell kommer användas som mall när det gäller att få en snabb överblick på de lösningar som finns att tillgå i detta dokument. Figur 5 är resultatet av följande resonemang: Realismen är låg då man inte har bra renderingsmetoder och hamnar då på en femtedel av den totala summan. Interaktionen är förbisedd även den på grund av brist på programvarorr inom området och då hamnar även den på en femtedel av den totala summan. Tillgängligheten är däremot satt högst på grund av att man använt sig av en distribuerings metod som når ut till alla. Den höjs ytterligare då man använt sig av programvara där tillgången tilll personal är väldigt hög.

13 7.0 Lösningar 7.1 Högst pris och med specialinriktning på fotorealism Denna lösning har många fördelar då den har en hög kvalitet på resultatet. Den har dessutom alltid tillgång till folk som kan använda sig av programmen. Alla programmen som används i denna lösning är branschstandarder och har därför en stor samling av professionella arbetare i väntan på uppdrag. Denna lösning innebär en blandning av följande program. 3dStudioMax för animering och grundligt modellerande. Zbrush för ökad detaljrikedom på modellerna. Vray för fotorealistisk rendering. Photoshop CS3 för texturhantering och bildredigering. Flash CS3 för implementering till slutgiltig interaktiv showcase. Totalpris för en uppsättning av singel licenser: SEK ,00 Resultatet är grundat på att denna lösning är inriktad på realism och tillgänglighet. Då man använder sig av programvara som har en väletablerad användarskara ökar tillgängligheten på kompetent personal vilket ökar dess värde. Tillgängligheten och realismen är vinnarna på denna lösning då interaktionssidan inte kommer med något utöver basutbudet som då är kompetent personal och Adobe Flash CS3.

14 7.2 Lägst pris och med specialinriktning på fotorealism Denna lösning är perfekt då man vill uppnå perfekt resultatt till ett lågt pris. Då man endast köper in de mest väsentliga programmen för att uppnå realismen man är ute efter. Det negativa är att det blir svårigheter att hitta kompetent personal för gratisprogrammen. Entusiaster finns det alltid gott om och även goda tillgångar till läromaterial om programmen. Denna lösning innebär en blandning av följande program. Blender för grundläggande modellering och animering. Zbrush för ökad detaljrikedom på modellerna. Vray för fotorealistisk rendering. GIMP för texturhantering och bildredigering. Flash CS3 för implementering till slutgiltig interaktiv showcase. Totalpris för en uppsättning av singel licenser: SEK ,00 Resultatet är grundat på att denna lösning är inriktad på en god avvägning mellan alla tre. Realismen är utöver det vanliga utbudet men tillgängligheten är lidande då det råder brist på kompetent personal till gratisprogrammen. De program som faktiskt kostar något höjer detta likväl så det jämnar ut sig. 7.3 Väletablerad användarkrets Här är en kompottt av de mest använda programmen inom området. Fotorealism blir det inte men med rätt personal blir resultatet likvärdigt. Fördelarna är att kompetent personal finns att tillgå. Denna lösning innebär en blandning av följande program. 3dStudioMax för modellering, animering och rendering. Photoshop CS3 för texturhantering och bildredigering. Flash CS3 för implementering till slutgiltig interaktiv showcase. Totalpris för en uppsättning av singel licenser: SEK ,00 Resultatet är grundat på att denna lösning är inriktad på en väl etablerad användarkrets. Då man endast använder sig av branshstandarder höjs tillgängligheten av personal och utbud via god distribuering. Interaktionen går inte utöver det vanliga utbudet men realismen får lida när man inte köper de extra program som behövs för att skapa detaljrikedom och naturligare renderingstekniker.

15 7.4 Billig med liten användarkrets Har man en god kontakt med entusiaster är det inte svårt komma billigt undan. Då användarskaran är liten är det svårt att hitta kompetent personal men å andra sidan är man väldigt ekonomisk av sig. Resultatet blir inte lika realistisktt men med rätt personal blir det slående liknande. Denna lösning innebär en blandning av följande program. Blender för modellering, animering samt rendering. GIMP för texturhantering och bildredigering. Flash CS3 för implementering till slutgiltig interaktiv showcase. Totalpris för en uppsättning av singel licenser: SEK 7 825,00 Resultatet är grundat på att denna lösning är inriktad på interaktion. Då man använder sig av programvara som endast riktar sig åt minoritetsgrupper av användare så kommer man ha svårt med tillgång till kompetent personal. Realismen blir lidande då man inte köper in extra program för detaljrikedomen eller bättre renderingsmöjligheter. Det är därför interaktionen skjuter till höjden men sträcker sig inte över basutbudett av interaktion ändå. Det är det enda programmet som har en bra räckvidd och får därför stå som vinnare på den här billiga lösningen.

16 8.0 Diskussion De lösningsförslag som är framtagna är baserade på att man försöker nå en standard i arbetet. Tanken med hela Papilio s samarbete med HIK är att få tillgång till studenter som gör modellerna åt dem. Innan man börjar med detta bör man gå igenom vilka sorters förberedelser man skall ha och även lista vad som finns att tillgå. Tanken med denna handlingsplan är att visa på vilka sätt utanför och i skolan man kan integrera det fortsatta arbetet med ett Showcase. Alla lösningsförslag i detta dokument är baserade på Flash och 3d som man knyter samman till en interaktiv bas. (Om tillgång finns så se ID3 s projekt ITT-Flygt presentation för att se hur detta funkar ytterligare)

Digitala material med egenskaper: Rådande trender inom media

Digitala material med egenskaper: Rådande trender inom media Digitala material med egenskaper: Rådande trender inom media En analys av en framstående designtrend. Richard Eklund Tomas Jönsson Institutionen för informatik Digital Medieproduktion Examensarbete på

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System

WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System WEBBASERAT ÄRENDEHANTERINGSSYSTEM Web Based Ticketing System Alexander Brodin Erik Peterson EXAMENSARBETE 2012 DATATEKNIK Detta examensarbete är utfört vid Tekniska Högskolan i Jönköping inom ämnesområdet

Läs mer

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5

MILJÖ OCH KOMMUNIKATION...5 Sammanfattning Syftet med det här projektet är att lära oss och förstå så mycket som möjligt om företagets marknad, organisation, administration och framtidsplaner och sedan göra en nulägesanalys utifrån

Läs mer

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus

Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering och användbarhet i fokus Södertörns högskola Institutionen för Naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2015 Programmet It, medier och design Redesign av en hemsida Med sökmotoroptimering

Läs mer

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet

Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Linus Grahl Produktionsledare - Media, MAH Maj 2010 Webbdesign utifrån användarvänlighet och teknisk kvalitet Sammandrag Denna studie belyser användarvänligheten

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag

Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag 2004:044 SHU EXAMENSARBETE Utveckling av webbaserade e-handelssystem i små företag HENRIK FRISK PERNILLA SELBERG Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ

Läs mer

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst?

Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Jenny Andersson, 840919-5909 Terese Andersson, 850714-6945 Emelie Ingmarsson, 850726-7444 Emma Ohlsson, 820425-3523 Hur arbetar Studio 22 med att konkretisera och marknadsföra sin tjänst? Programmet för

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

ETT BRINNANDE INTRESSE

ETT BRINNANDE INTRESSE Examensarbete för IT-pedagogprogrammet vid Institutionen för pedagogik - 2009 ETT BRINNANDE INTRESSE Ett aktionsbaserat utvecklingsprojekt Christian Elvemo, Fredrik Westholm & Pär Pettersson Sammanfattning

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Förenklat webbaserat bokföringssystem

Förenklat webbaserat bokföringssystem Förenklat webbaserat bokföringssystem med Medlemsregister Rasmus Peltonen Benjamin Ekholm Examensarbete för Tradenom-examen Utbildningsprogrammet för Informationsbehandling Raseborg 2013 Examensarbete

Läs mer

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL

FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL UTVECKLING AV E-HANDELSPLATS MED ASP.NET Tobias Henning Johan Kraner EXAMENSARBETE 2003 Information & Medieteknik FRÅN POSTORDER TILL E-HANDEL FROM MAIL ORDER TO E-COMMERCE

Läs mer

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60

Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Institutionen för teknik och samhälle Butikschefprogrammet Examensarbete 10 poäng (B- nivå), Vt 2007 Kundundersökning av kvinnors respons på reklam i åldern 20 till 60 Vad påverkar kvinnors köpintentioner

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 2014-06-13 Sida: 2 av 80 Sida: 3 av 80 Dnr: Af-2013/508922 Datum: 2014-06-13 Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter ska stärkas. Arbetsförmedlingen

Läs mer

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar!

5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! 5 steg som tar dig till Googles första sida på under 7 dagar! En del av projektet Sveriges Smartaste Marknadsförare av Jesper Lindén - Bli inte en SEO terrorist, bygg ett långsiktigt och hållbart system

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Laseria hair and tattoo removal

Laseria hair and tattoo removal Södertörns högskola Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik Praktiskt examensarbete 15 hp Medieteknik Vårterminen 2013 (Programmet för IT, medier och design) Laseria hair and tattoo removal

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

Problem och hinder vid införande av CRM-system

Problem och hinder vid införande av CRM-system 2003:098 SHU EXAMENSARBETE Problem och hinder vid införande av CRM-system VICTORIA BLOMQUIST PER ELLEMARK Samhällsvetenskapliga och ekonomiska utbildningar SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET C-NIVÅ Institutionen

Läs mer

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science

Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Institutionen för datavetenskap Department of Computer and Information Science Examensarbete Mobilen först Framställning av en design för Östgötatrafikens mobila hemsida med fokus på användarna av Anna

Läs mer

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design

- Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interaktionsdesign på webben - Att påverka attityder till crowdfunding och mikroinvesterande genom grafiska komponenter och design Interactiondesign on the web - To influence attitudes towards crowdfunding

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system

EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System. Peer-To-Peer system EDA 390 - Datakommunikation och Distribuerade System Peer-To-Peer system Andreas Bernet 810929-0018 beran@etek.chalmers.se Sektion: Elektroteknik Johan Zhang 820401-1830 zhaj@etek.chalmers.se Sektion:

Läs mer