HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD"

Transkript

1 Barn- och utbildningsförvaltningen HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING s Handlingsplanens syfte s Handlingsplanens uppbyggnad s Kvalitetssäkring av handlingsplanen s Lokal ansvarsfördelning 2. HANDLINGSPLAN s Elev mot elev s Elev mot personal s Personal mot elev s Utomstående mot elev s Elev mot utomstående s Utomstående mot personal s Personal mot utomstående s Personal mot personal s BILAGOR s Checklista för åtgärder vid hot och våld s Checklista vid kartläggning av hot och våld s Överträdelse och lagrum s. 14 1

3 1. Inledning 1.1 Handlingsplanens syfte Varje situation som innehåller hot eller våld skall resultera i en reaktion från skolans personal. Handlingsplanens skall utgöra ett verktyg för hur akut uppkomna situationer, där hot och våld förekommer, skall hanteras. Planen skall skapa trygghet för personal och elever vid hantering av situationer där hot eller våld förekommer. Årligen skall varje enhet göra en kartläggning av riskerna för hot och våld. För arbetsuppgifter som är riskfyllda skall finnas särskilda säkerhetsrutiner. Denna plan gäller inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde i Klippans kommun och omfattar alla som stadigvarande eller tillfälligt vistas i våra verksamheter. 1.2 Handlingsplanens uppbyggnad I planen beskrivs 8 situationer, inklusive sociala medier, samt åtgärder som skall vidtas. 1. Elev mot elev 2. Elev mot personal 3. Personal mot elev 4. Utomstående mot elev 5. Elev mot utomstående 6. Utomstående mot personal 7. Personal mot utomstående 8. Personal mot personal Varje situation beskrivs i tre steg 1. Akut skede 2. Utredning 3. Vidare åtgärder 1.3 Kvalitetsäkring av handlingsplanen Som digitalt verktyg används Sysarb för att dokumentera och följa upp handelser. Varje incident skall behandlas vid den lokala arbetsplatsträffen. Vid varje samverkansmöte behandlas de incidenter som rapporterats under månaden. Rektor/verksamhetsansvarig ansvarar för att uppkomna situationer rapporteras till förvaltningens samverkansmöten. Planen skall årligen behandlas på skolkonferensen. Synpunkter på planen skall av rektor rapporteras till verksamhetschefen. Vid behov revideras planen centralt. 2

4 1.4 Lokal ansvarsfördelning Rektor ansvarar för att planen tillämpas i verksamheten. Rektor ansvarar för att planen görs känd för personal, elever och vårdnadshavare. Vid nyanställningar informeras om planen. I de fall rektor är delaktig i situationer som innebär hot och våld ansvarar närmast överordnad chef för handläggningen enligt handlingsplanen. Bilagor: Checklistor Lagar 3

5 2. HANDLINGSPLAN 2.1 Elev mot elev Varje vuxen som ser/uppfattar hot och/eller våld mellan elever ska gripa in för att stoppa det. Ta hjälp av andra vuxna eller tillkalla polis om situationen kräver det. Båda parter får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av respektive samtalsledare. Det är de involverade arbetstagarnas uppgift att se till att rektor och klassföreståndare/mentor informeras omgående. Klassföreståndaren/mentorn informerar vårdnadshavaren om händelsen. (Gäller omyndig elev.) För att situationen för de inblandade inte ska förvärras kan vårdnadshavarna rekommenderas att ta sitt barn från skolan resten av dagen eller fram till dess att möte med skolans personal och rektor kan äga rum. I annat fall bör skolan överväga att ordna avskild undervisning för aktuella elever. Vårdnadshavarna kallas till skolan. Rektor leder mötet/mötena med alla inblandade för att samla information om det inträffade. Klassföreståndaren/mentorn tillsammans med kuratorn upprättar handlingsplan. Rektor ansvarar för att händelsen polisanmäls. Vid polisanmälan där någon under 18 år misstänks för brott, informeras alltid socialtjänst och vårdnadshavare av polisen. Rektor gör om det krävs en anmälan till Arbetsmiljöverket/Försäkringskassan. Rektor ansvarar för att de inblandade eleverna erbjuds hjälp av elevhälsan att bearbeta händelsen. Personal kan erbjudas samtal via företagshälsovården. Uppföljningssamtal med de inblandade. Rektor kallar elever, vårdnadshavare, klassföreståndare/mentor samt representant från elevhälsan. 4

6 2.2 Elev mot personal Varje vuxen som ser/uppfattar hot och/eller våld mellan elev och personal ska gripa in för att stoppa det. Ta hjälp av andra vuxna eller tillkalla polis om situationen kräver det. Båda parter får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av respektive samtalsledare. Det är de involverade arbetstagarnas uppgift att se till att rektor, skyddsombud och klassföreståndare/mentor informeras omgående. Klassföreståndaren/mentorn informerar vårdnadshavaren om händelsen. (Gäller omyndig elev.) För att situationen för de inblandade inte ska förvärras kan vårdnadshavarna rekommenderas att ta sitt barn från skolan resten av dagen eller fram till dess att möte med skolans personal och rektor kan äga rum. I annat fall bör skolan överväga att ordna avskild undervisning för aktuella elever. Vårdnadshavarna kallas till skolan. Rektor leder mötet/mötena med alla inblandade för att samla information om det inträffade. Klassföreståndaren/mentorn tillsammans med kuratorn upprättar handlingsplan. Rektor ansvarar för att händelsen polisanmäls. Vid polisanmälan där någon under 18 år misstänks för brott, informeras alltid socialtjänst och vårdnadshavare av polisen. Rektor gör om det krävs en anmälan till Arbetsmiljöverket/Försäkringskassan. Rektor ansvarar för att de inblandade eleverna erbjuds hjälp av elevhälsan att bearbeta händelsen. Personal kan erbjudas samtal via företagshälsovården. Rektor kallar de inblandade för uppföljningssamtal. 5

7 2.3 Personal mot elev Varje vuxen som ser/uppfattar hot och/eller våld mellan personal och elev ska gripa in för att stoppa det. Ta hjälp av andra vuxna eller tillkalla polis om situationen kräver det. Båda parter får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av respektive samtalsledare. Det är de involverade arbetstagarnas uppgift att se till att rektor, skyddsombud och klassföreståndare/mentor informeras omgående. Klassföreståndaren/mentorn informerar vårdnadshavaren om händelsen. (Gäller omyndig elev.) För att situationen för de inblandade inte ska förvärras kan vårdnadshavarna rekommenderas att ta sitt barn från skolan resten av dagen eller fram till dess att möte med skolans personal och rektor kan äga rum. I annat fall bör skolan överväga att ordna avskild undervisning för aktuella elever. Den arbetstagare som gjort sig skyldig till våld och hot mot elev har begått tjänstefel. Ärendet handhas i fortsättningen av rektor tillsammans med personalavdelningen och den berördes fackliga ombud. Rektor ansvarar för att händelsen polisanmäls. Rektor gör om det krävs en anmälan till Arbetsmiljöverket/Försäkringskassan. Rektor ansvarar för att de inblandade eleverna erbjuds hjälp av elevhälsan att bearbeta händelsen. Behöver relationen mellan de inblandade bearbetas ytterligare kontaktar rektor elevhälsan och skyddsombud. Rektor ansvarar för dokumentation samt att klassföreståndare/mentor och vårdnadshavare involveras i arbetet. Rektor kallar den utsatta för uppföljningssamtal. 6

8 2.4 Utomstående mot elev Varje vuxen som ser/uppfattar hot och/eller våld mellan elev och personal ska gripa in för att stoppa det. Ta hjälp av andra vuxna eller tillkalla polis om situationen kräver det. Om den utomstående är elev vid annan skola kontaktar rektorn berörd skola. Eleven får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av samtalsledaren. Det är de involverade arbetstagarnas uppgift att se till att rektor och klassföreståndare/mentor informeras omgående. Klassföreståndaren/mentorn informerar vårdnadshavaren om händelsen. (Gäller omyndig elev.) Vårdnadshavarna kallas till skolan. Rektor leder mötet/mötena med alla inblandade för att samla information om det inträffade. Klassföreståndaren/mentorn tillsammans med kuratorn upprättar handlingsplan. Rektor ansvarar för att händelsen polisanmäls. Vid polisanmälan där någon under 18 år misstänks för brott, informeras alltid socialtjänst och vårdnadshavare av polisen. Rektor gör om det krävs en anmälan till Arbetsmiljöverket/Försäkringskassan. Rektor ansvarar för att de inblandade eleverna erbjuds hjälp av elevhälsan att bearbeta händelsen. Personal kan erbjudas samtal via företagshälsovården. Rektor kallar den utsatta för uppföljningssamtal. 7

9 2.5 Elev mot utomstående Varje vuxen som ser/uppfattar hot och/eller våld mellan elev och utomstående ska gripa in för att stoppa det. Ta hjälp av andra vuxna eller tillkalla polis om situationen kräver det. Båda parter får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av respektive samtalsledare. Den utomstående erbjuds hjälp att kontakta anhörig. Om den utomstående är elev vid annan skola, kontaktar rektorn den skolans rektor. Det är de involverade arbetstagarnas uppgift att se till att rektor och klassföreståndare/mentor informeras omgående. Klassföreståndaren/mentorn informerar vårdnadshavaren om händelsen. (Gäller omyndig elev.) Vårdnadshavarna kallas till skolan. Rektor leder mötet/mötena med alla inblandade för att samla information om det inträffade. Klassföreståndaren/mentorn tillsammans med kuratorn upprättar handlingsplan. Rektor ansvarar för att händelsen polisanmäls. Vid polisanmälan där någon under 18 år misstänks för brott, informeras alltid socialtjänst och vårdnadshavare av polisen. Rektor ansvarar för att de inblandade eleverna erbjuds hjälp av elevhälsan att bearbeta händelsen. Personal kan erbjudas samtal via företagshälsovården. Rektor kontaktar den utsatta, efter överenskommelse, för att följa upp händelsen. 8

10 2.6 Utomstående mot personal Varje vuxen som ser/uppfattar hot och/eller våld mellan utomstående och personal ska gripa in för att stoppa det. Ta hjälp av andra vuxna eller tillkalla polis om situationen kräver det. Om den utomstående är elev vid annan skola kontaktar rektorn berörd skola. Den utsatta får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av samtalsledaren. Det är de involverade arbetstagarnas uppgift att se till att rektor och skyddsombud informeras omgående. Rektor leder mötet/mötena med alla inblandade för att samla information om det inträffade. Rektor kan ta hjälp av personalavdelningen. Rektor ansvarar för att händelsen polisanmäls. Vid polisanmälan där någon under 18 år misstänks för brott, informeras alltid socialtjänst och vårdnadshavare av polisen. Rektor gör om det krävs en anmälan till Arbetsmiljöverket/Försäkringskassan. Personal kan erbjudas samtal via företagshälsovården. Rektor kallar den utsatta för uppföljningssamtal. 9

11 2.7 Personal mot utomstående Varje vuxen som ser/uppfattar hot och/eller våld mellan utomstående och personal ska gripa in för att stoppa det. Ta hjälp av andra vuxna eller tillkalla polis om situationen kräver det. Om den utomstående är elev vid annan skola kontaktar rektorn berörd skola. Båda parter får ge sin version av händelsen, som dokumenteras av samtalsledaren. Det är de involverade arbetstagarnas uppgift att se till att rektor och skyddsombud informeras omgående. Rektor leder mötet/mötena med alla inblandade för att samla information om det inträffade. Rektor kan ta hjälp av personalavdelningen. Rektor ansvarar för att händelsen polisanmäls. Vid polisanmälan där någon under 18 år misstänks för brott, informeras alltid socialtjänst och vårdnadshavare av polisen. Personal kan erbjudas samtal via företagshälsovården. Rektor kallar den utsatta, efter överenskommelse, för uppföljningssamtal. 10

12 2.8 Personal mot personal Varje vuxen som ser/uppfattar hot och/eller våld mellan personal ska gripa in för att stoppa det. Ta hjälp av andra vuxna eller tillkalla polis om situationen kräver det. Båda parter skriver ner sin version av händelsen, som lämnas till rektor. Det är de involverade arbetstagarnas uppgift att se till att rektor och skyddsombud informeras omgående. Den personal som gjort sig skyldig till våld och hot har begått tjänstefel. Ärendet handhas i fortsättningen av rektor tillsammans med personalavdelningen och den berördes fackliga ombud informeras. Rektor ansvarar för att händelsen polisanmäls. Vid polisanmälan där någon under 18 år misstänks för brott, informeras alltid socialtjänst och vårdnadshavare av polisen. Rektor gör om det krävs en anmälan till Arbetsmiljöverket/Försäkringskassan. Personal kan erbjudas samtal via företagshälsovården. Rektor kallar den utsatte för uppföljningssamtal. 11

13 3. BILAGOR 3.1 Checklista för åtgärder vid hot och våld Åtgärd Direkt dokumentation av händelsen Information till berörda och omgivning Arbetskada/tillbudsanmälan i Sysarb Vidare ärendehantering i Sysarb Polisanmälan/anmälan till socialtjänst Anmälan till Arbetsmiljöverket Krisstöd Uppföljande samtal Kontakt med utomstående Upprättande av handlinsprogram för elev Arbetsskadeanmälan (elever från förskoleklass) Utförare Personal på plats Rektor Personal på plats Rektor Rektor Rektor Rektor, kurator, psykolog Företagshälsovården Rektor, personal, elevhälsan Rektor Klassföreståndare/mentor, elevhälsan Rektor 12

14 3.2 Checklista vid kartläggning av hot och våld. Checklista hjälper er att kartlägga var riskerna finns och ger ett underlag för diskussion om vilka åtgärder som behövs. Vet du var riskerna för hot och våld finns på arbetsplatsen? Förekommer det hot via sociala medier? Finns det särskilda risker i vissa situationer eller på vissa platser? Känner alla anställda, nyanställda, vikarier, städpersonal och elever till riskerna? Händer det att någon arbetar ensam på arbetsplatsen? Vet alla hur man gör om man behöver hjälp? Aktuell telefonlista finns? Vet alla anställda och elever hur man bör agera i en vålds- eller hotsituation Är arbetsplatsen utformad och utrustad så att man kan förebygga eller undvika vålds- eller hotsituationer? Förekommer det att obehöriga uppehåller sig i lokalerna? Går det snabbt att få hjälp vid en vålds- och hotsituation? Finns regler och rutiner dokumenterade t.ex. i en handlingsplan eller checklista? Sker kontroller av att anställda och elever känner till säkerhetsrutiner? Anmäler ni hot och våld i Sysarb? Anmäls allvarliga hot och våldssituationer till Arbetsmiljöverket respektive Försäkringskassan? Följs händelser om hot och våld upp vid arbetsplatsträffarna? Vet ni vilken form av fysisk och psykisk hjälp eller socialt stöd som kan ges för att undvika eller lindra skador? Ja Nej Planerade åtgärder Ansvarig Klart Arbetsplats: Datum: 13

15 3.3 Överträdelse och lagrum Nedanståendeuppräkning av juridiska begrepp skall ses som en hjälp vid bedömning av situationer som innebär hot och våld. Misshandel (t.ex. avsiktliga örfilat, knytnävsslag, sparkar, slag med tillhyggen etc) 3 kap, 5 och 6 brottsbalken Vållande till kroppsskada (orsaka skada genom grov oaktsamhet) 3 kap, 8 brottsbalken Framkallande av fara för annan (av grov aktsamhet utsätta annan för livsfara eller fara för svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom) 3 kap, 9 brottsbalken Olaga tvång (genom våld eller genom hot tvinga annan att göra, tåla eller underlåta något) 4 kap, 4 brottsbalken Olaga hot (allvarligt hota någon, eller den närstående, för att framkalla allvarlig rädsla) 4 kap, 5 brottsbalken Ofredande (handgripligen eller på annat sätt antasta någon, t.ex. hotfulla uttalanden) 4 kap, 7 brottsbalken Våldtäkt och sexuellt tvång (genom våld eller hot tvinga annan till samlag eller annan sexuell handling) 6kap, 1 och 2 brottsbalken Sexuellt ofredande (sexuellt beröra barn under 15 år) 6 kap, 7 brottsbalken Rån 8 kap, 1, 4 och 5 brottsbalken Våld eller hot mot tjänsteman 17 kap, brottsbalken Lag om förbud beträffande knivar och andra farliga föremål (1998:254) 14

Handlingsplan mot hot och våld

Handlingsplan mot hot och våld Dnr 2016/80 Id 20601 Handlingsplan mot hot och våld Fastställd 2016-06-22, BUN 103 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 HANDLINGSPLANENS SYFTE... 3 1.2 HANDLINGSPLANENS UPPBYGGNAD... 3 1.3 LOKAL

Läs mer

handlingsplan vid hot och våld vid de la gardiegymnasiet

handlingsplan vid hot och våld vid de la gardiegymnasiet handlingsplan vid hot och våld vid de la gardiegymnasiet Antagen av Skolledning 2015/2016 INNEHÅLL Handlingsplanen vid hot och våld ska utgöra ett praktiskt verktyg för att hantera akut uppkomna hot- och

Läs mer

HOT och VÅLD. Handlingsplan för trygghet Västerskolan F-6 skola och fritidshem

HOT och VÅLD. Handlingsplan för trygghet Västerskolan F-6 skola och fritidshem HOT och VÅLD Handlingsplan för trygghet Västerskolan F-6 skola och fritidshem Augusti 2014 Handlingsplanens syfte och giltighet Denna handlingsplan mot hot och våld är ett verktyg för att hantera akut

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD Planen antagen av grundskolechef 2009-06-02 UDDEVALLA KOMMUN BARN OCH UTBILDNING Planen senast reviderad: 2011-04-18 HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE GRUNDSKOLAN I UDDEVALLA KOMMUN

Läs mer

Övergripande handlingsplan

Övergripande handlingsplan Övergripande handlingsplan Hot och våld Inom barnomsorg, grundskola, särskola och gymnasieskola Gäller fr.o.m. 2016-04-12 Denna handlingsplan är ett komplement till Vara kommuns övergripande plan Riktlinje

Läs mer

ÖVERGRIPANDE HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD FÖR BILDNINGSFÖRVALTNINGEN

ÖVERGRIPANDE HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD FÖR BILDNINGSFÖRVALTNINGEN ÖVERGRIPANDE HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD FÖR BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Denna handlingsplan är ett komplement till Vara kommuns övergripande plan Riktlinje kring hot och våld 2005-04-27, ersätter tidigare

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIESKOLAN I KATRINEHOLMS KOMMUN

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIESKOLAN I KATRINEHOLMS KOMMUN HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD FÖR VERKSAMHETSOMRÅDE GRUNDSKOLAN OCH GYMNASIESKOLAN I KATRINEHOLMS KOMMUN Innehåll 1 INLEDNING... 1 1.1 Handlingsplanens syfte och giltighet... 1 1.2 Handlingsplanens uppbyggnad...

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld

Handlingsplan mot hot och våld 1 Sida 1(10) Handlingsplan mot hot och våld inom, Upprättad 2016-11-15 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Ansvar... 3 Förebyggande arbete... 3 Kunskap... 4 Riskbedömning och utvärdering...

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA NORDANSTIGS KOMMUN Utbildnings- och kulturförvaltningen Oktober 2008 HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD FÖRSKOLEVERKSAMHET, SKOLBARNOMSORGEN SAMT GRUND- OCH SÄRSKOLA Mål Policy Alla, oberoende av ålder, kön

Läs mer

GYF Handlingsplan mot hot och våld

GYF Handlingsplan mot hot och våld Verksamhetshandbok Kapitel Avsnitt Kap.nr: Sidnr: Arbetsmiljö Arbetsmiljö personal 17.02 1(20) Dokumentansvarig (namn och funktion) Fastställd av (namn och funktion) Fastställd datum Reviderad datum Karita

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer hot och våld

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Riktlinjer hot och våld Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 141 Den 2016-10-04 Riktlinjer hot och våld Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer och handlingsplan för hot och våld mot anställda och

Läs mer

Checklista/Dokumentation för Skolledare/arbetsledare vid hot eller våld

Checklista/Dokumentation för Skolledare/arbetsledare vid hot eller våld Checklista/Dokumentation för Skolledare/arbetsledare vid hot eller våld Berörd medarbetare.. Datum för händelsen. Datum Samtal med arbetsledare (ska ske samma dag) Arbetsskade-/tillbudsanmälan Akuta stödinsatser:

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD För verksamhetsområde Minervaskolan

HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD För verksamhetsområde Minervaskolan HANDLINGSPLAN VID HOT OCH VÅLD För verksamhetsområde Minervaskolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING s. 4 1.1 Handlingsplanens syfte och giltighet s. 4 1.2 Handlingsplanens uppbyggnad s. 4 1.3 Kvalitetssäkring

Läs mer

Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun

Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.4) Policy och handlingsplan vid våld och hot i Orust kommun Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Säkerhet Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av KS 2006-05-03 74 Revisions datum

Läs mer

Trygg och säker arbetsplats Handlingsplan mot hot och våld inom Dag Hammarskjöld gymnasiet

Trygg och säker arbetsplats Handlingsplan mot hot och våld inom Dag Hammarskjöld gymnasiet Fastställd datum 2015-11-23 Irmeli Green, rektor Trygg och säker arbetsplats Handlingsplan mot hot och våld inom Dag Hammarskjöld gymnasiet 1 av 15 Innehållsförteckning 1. INLEDNING Handlingsplanens syfte

Läs mer

Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1. verksamhetschef Dalby/Torna Hällstad. Dalby/Torna Hällestad

Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1. verksamhetschef Dalby/Torna Hällstad. Dalby/Torna Hällestad Barn- och skolförvaltning Lund Öster Handlingsplan vid risk för våld och hot 1 Dalby/Torna Hällestads ansvarsområde Fastställd av Skolledningen Fastställd 2014-03-07 Fackliga organisationer Handlingsplan

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium

Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium Handlingsplan mot hot och våld Hörby Yrkesgymnasium Alla som arbetar på Hörby Yrkesgymnasium, elever såväl som personal, har rätt att vistas i en trygg miljö och bemötas med respekt. Det förutsätts att

Läs mer

Plan vid hot och våld Ådalsskolan

Plan vid hot och våld Ådalsskolan Plan vid hot och våld Ådalsskolan 2014-09-08 Sida 1 av 8 Innehåll Syfte... 3 Styrdokument... 3 Avgränsning... 3 Definitioner... 3 Ansvar... 3 Polisanmälan... 4 Bryt den akuta situationen.... 4 Våld eller

Läs mer

Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187.

Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187. 1(6) Riktlinjer för åtgärder vid våld eller hot om våld Antagen av kommunfullmäktige 2008-12-16, 175. Reviderad av kommunstyrelsen 2009-08-12, 187. 2(6) Mot hot om våld eller våld I vår kommun skall alla

Läs mer

Hot och våld i arbetsmiljön

Hot och våld i arbetsmiljön LOKAL ARBETSPLAN Katedralskolan 2016/2017 Hot och våld i arbetsmiljön Handlingsplanen finns tillgänglig för personal och elever på skolans hemsida. Mål På Katedralskolan skall varken personal eller elever

Läs mer

Det viktigaste kontinuerligt förebyggande arbete Det förebyggande arbetet sker i respektive klass och med stöd av mentorer i form av;

Det viktigaste kontinuerligt förebyggande arbete Det förebyggande arbetet sker i respektive klass och med stöd av mentorer i form av; Version 2007-08-24 Umeå kommuns skolplan tydliggör att. Föräldrarna är medansvariga till det som barnen gör i skolan. Då det uppstår problem med våld, hot och/eller mobbning ska åtgärder omedelbart sättas

Läs mer

Handlingsplan. mot våld och hot om våld. för. barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde 1 (6) Dokumentnamn. Fastställd/upprättad/reviderad

Handlingsplan. mot våld och hot om våld. för. barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde 1 (6) Dokumentnamn. Fastställd/upprättad/reviderad 1 (6) Handlingsplan mot våld och hot om våld för barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentnamn Handlingsplan mot våld och hot om våld för barn- och grundskolenämndens verksamhetsområde Dokumentansvarig

Läs mer

Våld och hot inom vården

Våld och hot inom vården Våld och hot inom vården Var finns riskerna för våld eller hot om våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Hot. och. våld TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Hot och våld Hot och våld Tillämpningen beskriver hur Hudiksvalls kommun förebygger hot- och våldsituationer på arbetsplatserna. Målsättningen är att alla medarbetare ska

Läs mer

Handlingsplan. Våld och hot

Handlingsplan. Våld och hot Handlingsplan Våld och hot Handlingsplan mot våld och hot På PeterSvenskolan 2 går all personal och elever till skolan, vistas där och känner sig trygga. Ingen på skolan ska utsättas för våld eller hot

Läs mer

Trygg och säker arbetsplats Handlingsplan mot hot och våld inom Dag Hammarskjöld Gymnasiet

Trygg och säker arbetsplats Handlingsplan mot hot och våld inom Dag Hammarskjöld Gymnasiet Fastställd datum 2016-10-23 Irmeli Green, rektor Trygg och säker arbetsplats Handlingsplan mot hot och våld inom Dag Hammarskjöld Gymnasiet 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING Handlingsplanens syfte och

Läs mer

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet.

Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Möllegårdens skola 2012-11-30 Handlingsplan vid våld eller hot om våld Rektor ansvarar för att vid terminsstart informera samtlig personal om att ta del av dokumentet. Identifierade risker Konflikt elev

Läs mer

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö.

Ängelholms kommun accepterar inte att någon inom den kommunala verksamheten utsätts för våld eller hot om våld i sin arbetsmiljö. Rev. 2006-06-15 INLEDNING Våldet har trappats upp och hot om våld förekommer allt oftare. Vad ska vi i Ängelholms kommun acceptera? Hur förebygger vi våld och hot om våld? Målsättningen med detta dokument

Läs mer

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna

Våld och hot på jobbet. kartlägg riskerna Våld och hot på jobbet kartlägg riskerna Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver kraven

Läs mer

Hot och våld inom vården

Hot och våld inom vården Hot och våld inom vården Var finns riskerna för hot och våld? En förutsättning för att kunna minska riskerna i arbetet och känna sig trygg i sitt jobb är att det finns information om situationer där det

Läs mer

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö

Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld. Främjande och förebyggande arbete för en god värdegrund och en god arbetsmiljö Sida 1 av 4 Rutiner för att förebygga och åtgärda hot och våld Arbetsmiljölagstiftningen ställer krav på att det ska finnas rutiner för att förebygga hot och våld i arbetsmiljön. Den föreskrift som beskriver

Läs mer

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola

Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola Handlingsplan hot och våld, Uddevalla gymnasieskola I samhället i stort och på arbetsplatser förekommer idag situationer där arbetstagare och elever utsätts för våld eller hot om våld. Våld och hot i arbetsmiljön

Läs mer

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet

Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 2008-09-22 74 Reviderad: Policy med handlingsplan mot hot och våld i arbetet Inledning Den här planen är en del av arbetet med att se till att arbetsmiljön

Läs mer

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet

Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Dnr UFV 2012/487 Riktlinjer för personsäkerhet vid Uppsala universitet Hot och våld Innehållsförteckning 1 Inledning 3 2 Ansvar 3 3 Mål 3 4 Personsäkerhet 4 4.1 Hot och våld i arbetsmiljön 4 4.2 Arbetsgivaransvaret

Läs mer

Se till att du vet var och vilka riskerna är!

Se till att du vet var och vilka riskerna är! Förebygg våld och hot i arbetsmiljön. Det går att skydda sig mot våld och hot i arbetet. Broschyren bygger på Arbetsmiljöverkets regler Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2. Reglerna säger att Arbetsgivaren

Läs mer

Handlingsplan- Hot och våld

Handlingsplan- Hot och våld Handlingsplan- Hot och våld Upprättat 2007-09-10 Reviderad 2010-08 -30 Handlingsplan- Hot och våld 2010 Syfte Att ge råd och riktlinjer i arbetet med att förebygga och hantera situationer av våld eller

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD

HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD Barn- och utbildningsnämnden 2008-01-16 Barn- och utbildningsförvaltningen Reviderad 2016-06-30 HANDLINGSPLAN MOT HOT OCH VÅLD 1 (10) Rinmnagymnasiet TELEFONLISTA Namn Telefonnummer SOS Ambulans/polis/brandkår/

Läs mer

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN

HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER. Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN FÖRFATTNINGSSAMLING (8.4.1) HANDLINGSPLAN VID HOT- ELLER VÅLDSITUATIONER Vård och omsorg Handikappomsorg SOCIALA OMSORGSFÖRVALTNINGEN SOCIALA OMSORGSNÄMNDEN BESLUT 2007-02-20 23 Dokumenttyp Riktlinjer

Läs mer

Våld och hot RIKTLINJER

Våld och hot RIKTLINJER Våld och hot RIKTLINJER RIKTLINJER 1 Syfte Syftet med riktlinjerna för våld och hot i arbetsmiljön är att skapa förutsättningar för en säker arbetsmiljö samt ett garanterat omhändertagande vid händelse.

Läs mer

Handlingsplan för hot och våld Segevångsskolan

Handlingsplan för hot och våld Segevångsskolan Kirsebergs Stadsdelsförvaltning Segevångsskolan Datum 11-09-22 Handlingsplan för hot och våld Segevångsskolan Arbetsgivaren skall tillse att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka

Läs mer

Krisstödsrutin. för omsorgsförvaltningens anställda

Krisstödsrutin. för omsorgsförvaltningens anställda Krisstödsrutin för omsorgsförvaltningens anställda Reviderad mars 2014 Krisstödsplan för omsorgsförvaltningens anställda Enligt Arbetsmiljöhandboken flik 11 - Våld och hot och flik 12 - Första hjälpen

Läs mer

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012

Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Enkät Frågor om projektarbete. Frågor om hot och våld. Framtagen av projektgruppen Bättre beredd än rädd. Mars 2012 Inledande frågor 1. Var arbetar du? (1) Namn på arbetsplatsen (2) Namn på arbetsplatsen

Läs mer

Handlingsplan gällande hot och våld Inledning

Handlingsplan gällande hot och våld Inledning hot och våld Inledning Till skillnad från mobbning som handlar om upprepade tillfällen av kränkande behandling berör denna handlingsplan enskilda händelser då hot och våld förekommer med tillräckligt allvar

Läs mer

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium

Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium Likabehandlingsplan Nyköpings högstadium 1. Varför finns likabehandlingsplanen? Enligt skollagen ska alla skolor ha en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Denna plan kallas

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling HJO KOMMUN Barn och Utbildning Vuxenutbildningen Hjo Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Vuxenutbildningen Läsår 2016/2017 Fastställd juni 2016 av Skolledning Personal Lagråd Upprättad:

Läs mer

Krisstödsrutin. för social- och omsorgsförvaltningens anställda

Krisstödsrutin. för social- och omsorgsförvaltningens anställda Krisstödsrutin för social- och omsorgsförvaltningens anställda Revidering fastställd i ledningsgrupp mars 2016 Arbetsmiljö Ett gott omhändertagande i den akuta situationen är av stor betydelse för att

Läs mer

Dokumentation vid olika former av trakasserier och kränkningar

Dokumentation vid olika former av trakasserier och kränkningar Dokumentation vid olika former av trakasserier och kränkningar Dokumentation är ett viktigt stöd i arbetet med att följa upp åtgärderna och eventuellt förändra dem eller sätta in nya. Det är även en rättssäkerhetsfråga

Läs mer

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER

RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Blad 1 RIKTLINJER FÖR ÅTGÄRDER MOT KRÄNKANDE SÄRBEHANDLING OCH TRAKASSERIER Antagna av kommunfullmäktige 8 mars 2017, 75, ersätter policy och handlingsplan mot trakasserier på arbetsplatsen. Förhållningssätt

Läs mer

Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin

Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin Antagen KS 2008-11-11 135 1 (5) Våld och hot - rutin Enhet Personalavdelningen Giltigt från 2008-11-11 Utarbetad av Margita Westring Fastställd av Kommunstyrelsen Granskad av Centrala arbetsmiljökommittén

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015

LIKABEHANDLINGSPLAN. Snöbollsgatans förskola 2014/2015 LIKABEHANDLINGSPLAN Snöbollsgatans förskola 2014/2015 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan

Läs mer

Syfte och ansvar 3 Handlingsplanens syfte Ansvar. Riskinventering 4 Riskgrupper Risksituationer

Syfte och ansvar 3 Handlingsplanens syfte Ansvar. Riskinventering 4 Riskgrupper Risksituationer 2 Innehållsförteckning Syfte och ansvar 3 Handlingsplanens syfte Ansvar Riskinventering 4 Riskgrupper Risksituationer Förebyggande arbete för att undvika hot 5-6 På kontorsrummet Att tänka på vid besök

Läs mer

Handlingsplan gällande diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Handlingsplan gällande diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. HANDLINGSPLAN Granskad på bildningsutskottets sammanträde 2014-01-27, 9 Handlingsplan gällande diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling. Alla vuxna i förskolan och skolan som får kännedom

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning sid Inledning 2 Mål för likabehandlingsarbetet 3 Lagar, styrdokument 4 Definition av begrepp 4 Främjande arbete 5 Förebyggande arbete 6 Rutiner för åtgärder och uppföljning när det

Läs mer

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan

Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Våld och hot säkerhetsrutiner vid Vällingbyskolan Förebyggande åtgärder: Ordningsregler som syftar till att skapa arbetsro och trivsel på skolan. Bemöta främlingsfientlighet, intolerans och odemokratiska

Läs mer

Rutiner vid hot och våld Växjö Islamiska skola

Rutiner vid hot och våld Växjö Islamiska skola Rutiner vid hot och våld Växjö Islamiska skola Inledning I alla arbetssituationer som har en koppling till människor kan våldsamma situationer uppstå. Sannolikheten är högre eller lägre beroende på vilken

Läs mer

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014

Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Lokala rutiner för Lex Sarah Mars 2014 Beslutade av Älvsjö stadsdelsnämnd xxxxx stockholm.se 2 (11) Innehåll Lokala rutiner för Lex Sarah 3 Inledning 3 Vem är rapporteringsskyldig? 3 Vad ska rapporteras?

Läs mer

SÄKERHETSPOLICY FÖR ATT UNDVIKA HOT & VÅLD SITUATIONER BISTÅNDSENHETEN

SÄKERHETSPOLICY FÖR ATT UNDVIKA HOT & VÅLD SITUATIONER BISTÅNDSENHETEN 2009-09-29 Reviderad id 2012-03-16 SÄKERHETSPOLICY FÖR ATT UNDVIKA HOT & VÅLD SITUATIONER BISTÅNDSENHETEN Reviderad och beslutad av Biståndsenhetens samverkansgrupp 2012-03-16 Bemötande vid upprörda/hotfulla

Läs mer

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB

Årlig plan 2012/13. Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB Årlig plan 2012/13 Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Gällande för elever och personal på Alingsås Yrkesgymnasium AB 1 Innehållsförteckning Inledning sid. 3 Skollagen sid. 3 Vision

Läs mer

Rev 2012-11-29. Handlingsplan och säkerhetsrutiner vid hot och våld

Rev 2012-11-29. Handlingsplan och säkerhetsrutiner vid hot och våld Handlingsplan och säkerhetsrutiner vid hot och våld Handlingsplan mot hot och våld Almunge skola ska vara en trygg och säker arbetsplats utan hot- och våldssituationer för elever och personal. Almunge

Läs mer

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun

Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun PERSONALENHETEN 2009-09-28 1 (5) Rutin för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Enköpings kommun Detta dokument fastställer rutiner samt reder ut ansvarsförhållanden för arbetsmiljöarbetet inom Enköpings

Läs mer

2012-11-15. Handlingsplan för agerande vid hot och våld på Björkhagsskolan

2012-11-15. Handlingsplan för agerande vid hot och våld på Björkhagsskolan 2012-11-15 Handlingsplan för agerande vid hot och våld på Björkhagsskolan All personal är skyldig att hålla sig väl förtrogen med denna handlingsplan. Vid oklarheter kontakta rektor. Som nyanställd ska

Läs mer

HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN

HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN HANDLINGSPLAN VÅLD & HOT I ARBETSMILJÖN RESURSSKOLAN Arbetsgivaren skall tillse att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Gläntans förskola 2015/2016

LIKABEHANDLINGSPLAN. Gläntans förskola 2015/2016 LIKABEHANDLINGSPLAN Gläntans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning Inledning syfte 3 Vision och mål 4 Diskrimineringsgrunderna 4 Nulägesbeskrivning och kartläggning 5 Riskanalys 5 Handlingsplan 5 6 Utvärdering

Läs mer

Lokal handlingsplan mot kränkande behandling inom den kommunala vuxenutbildningen i Ockelbo.

Lokal handlingsplan mot kränkande behandling inom den kommunala vuxenutbildningen i Ockelbo. Ockelbo kommun Likabehandingsplan Lokal handlingsplan mot kränkande behandling inom den kommunala vuxenutbildningen i Ockelbo. SKOLANS UPPDRAG Arbetet mot kränkande behandling bör ses i ett vidare sammanhang

Läs mer

Rutiner vid polisanmälningar

Rutiner vid polisanmälningar Rutiner vid polisanmälningar av barn och elever vid Örebro kommuns skolor Så här hanterar vi polisanmälningar i skolan Dessa rutiner är ett beslutsstöd för rektor och en del i ett gemensamt förhållningssätt

Läs mer

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön

Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön 1 Författningssamling Antagen av kommunstyrelsen: 5 december 2006 Reviderad: Policy mot kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön Inledning Denna policy med handlingsplan

Läs mer

Riktlinjer vid interna oegentligheter

Riktlinjer vid interna oegentligheter 13 februari 2009 1/7 Riktlinjer vid interna oegentligheter Syfte Då Haninge kommun inte accepterar några former av interna oegentligheter är det viktigt att alla medarbetare agerar vid misstanke om eller

Läs mer

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10

Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Rutin för utredning enligt skollagen 14 a kap. 10 Skollagen, 14 a kap. Åtgärder mot kränkande behandling 10. Om huvudmannen eller personalen får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit

Läs mer

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun

Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Riktlinje kring polisanmälningar i Lekebergs kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Datum: 2017-05-30 Ansvarig för revidering: Säkerhetsstrateg Diarienummer: KS 17-209 Policy Program Plan >Riktlinje Regler

Läs mer

Om det händer. Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser

Om det händer. Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser Om det händer Handledning för taxiföretagets krisarbete vid hot och våldshändelser 1 Människor reagerar olika i en våldssituation En del reagerar direkt med stressreaktioner eller chocktillstånd, andra

Läs mer

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld

Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Handlingsplan för personsäkerhet gällande hot och våld Mälardalens högskola Akademin för Hälsa, vård och välfärd, HVV 2015 Beslutande: Handläggande: 2015.01.28 Maria Müllersdorf Tanja Dunerbrandt, Madeleine

Läs mer

Handlingsplan Våld och hot

Handlingsplan Våld och hot 0 (11) Handlingsplan Våld och hot Skolområde Simrislund 1 (11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅLD OCH HOT INLEDNING 2 FÖREBYGGANDE 3 RISKER 4 Risker elev 4 Risker vuxen 4 MINIMERA RISKER 5 Minimera risker elev

Läs mer

Rutiner för polisanmälan om brott i skolan och anmälan till socialtjänsten när barn/elev far illa

Rutiner för polisanmälan om brott i skolan och anmälan till socialtjänsten när barn/elev far illa Rutiner för polisanmälan om brott i skolan och anmälan till socialtjänsten när barn/elev far illa Innehåll BAKGRUND... 3 RUTINER FÖR POLISANMÄLAN OM BROTT... 3 VAD MENAS MED BROTT?... 4 ANMÄLAN... 4 KONSULTATION...

Läs mer

Handlingsplan vid hot och våld i arbetsmiljön Lerums vuxenutbildning. Läsåret 2016/2017

Handlingsplan vid hot och våld i arbetsmiljön Lerums vuxenutbildning. Läsåret 2016/2017 1 (5) Sektor Lärande Lerums vuxenutbildning Handlingsplan vid hot och våld i arbetsmiljön Lerums vuxenutbildning Läsåret 2016/2017 Fastställd på APT 16-08-09 Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/

Läs mer

Provocera inte och avstå själv från att hota då undviker du att trappa upp konflikten.

Provocera inte och avstå själv från att hota då undviker du att trappa upp konflikten. Vilka typer av hot eller våld våra arbetstagare kan drabbas av har att göra med vilket yrke eller vilken verksamhet man arbetar inom och vilka arbetsuppgifter man har. Här beskrivs några olika arbetsuppgifter

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen,

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen, 1 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling för vuxenutbildningen, 2016-2017 Planen utgår från diskrimineringslagen (2008:65)samt kränkande behandling kapitel 6 skollagen (2010:800) och förordningen

Läs mer

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS

Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Styrande dokument Rutindokument Rutin Sida 1 (7) Första hjälpen och krisstöd för Folktandvården PÄS Ansvar Respektive chef har huvudansvaret för att lämpliga åtgärder vidtas vid krissituationer på den

Läs mer

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Nävertorp grundsärskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Nävertorp grundsärskola och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING HANDLINGSPLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2015-2016 Bakgrund Rätten till likabehandling hör till de grundläggande mänskliga rättigheterna. Alla elever i skolan har samma rättigheter

Läs mer

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön

Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Program för att förebygga, bemöta och följa upp våld och hot i arbetsmiljön 1 Inledning Arbetet mot våld och hot är ett prioriterat utvecklingsområde

Läs mer

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning

Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplan för Skövde kommun mot trakasserier p.g.a. etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning Handlingsplanen utgår ifrån Lag (1999:130) om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet

Läs mer

Policy: mot sexuella trakasserier

Policy: mot sexuella trakasserier Policy: mot sexuella trakasserier Reviderad 2012-06-06 Bakgrund Vi vill att alla aktiva, anställda och ideellt engagerade personer ska känna sig trygga och välkomna i vår förening. Det ligger i linje med

Läs mer

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar

Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar Förslag till handlingsplan vid misstanke om övergrepp mot barn och ungdomar För att barn och ungdomar i Sverige ska ges möjlighet att växa upp under trygga och gynnsamma förhållanden är det av största

Läs mer

Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet

Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet Innehållsförteckning 2 Handlingsplan vid hot och våld på Bromangymnasiet 3 Ansvar 3 Vid tänkbara hot 3 Agera i en akut situation 3 När den akuta situationen

Läs mer

Trygg arbetsmiljö för skolpersonal

Trygg arbetsmiljö för skolpersonal Trygg arbetsmiljö för skolpersonal Bakgrund Huvudskyddsombuden (HSO) i Lärarnas Riksförbund, Lärarförbundet och Kommunal inom barnoch utbildningsförvaltningen har i en skrivelse 2012-05-15 uttryckt sin

Läs mer

Handlingsplan vid krissituationer. Förskolan

Handlingsplan vid krissituationer. Förskolan Handlingsplan vid krissituationer Förskolan INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner vid utflykt...3 Hämtning av barn (vårdnadstvister)...3 När får ett barn inte lämnas ut?...4 Om ett barn inte blir hämtat...4 Om

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE

LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE LIKABEHANDLINGSPLAN/ PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING VEINGEGATANS FÖRSKOLA HUSENSJÖ SKOLOMRÅDE 2014-2015 september 2014 Utdrag ur Läroplan för förskolan -98 Alla som arbetar i förskolan ska: - visa respekt

Läs mer

En drogfri skola. Utbildningsförvaltningen.

En drogfri skola. Utbildningsförvaltningen. Utbildningsförvaltningen En drogfri skola om nolltolerans mot droger i gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning www.goteborg.se/utbildning Gymnasieskola och gymnasiesärskola Elev och vårdnadshavare

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjalmar Strömerskolan. läsåret 2011/12

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjalmar Strömerskolan. läsåret 2011/12 Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för Hjalmar Strömerskolan läsåret 2011/12 Likabehandlingsplan för ungdoms- och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan 1. Inledning Enligt Lagen

Läs mer

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014

ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Upprättat 2013-08-01 Revideras 2014-08-01 ÅRLIG PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING / LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR KARL-OSKARSKOLAN OXHAGEN VERKSAMHETSÅRET 2013/2014 Mål: Alla barn och elever har

Läs mer

Österlengymnasiet. Riskbedömning och handlingsplan för våld- och hotsituationer på Österlengymnasiet.

Österlengymnasiet. Riskbedömning och handlingsplan för våld- och hotsituationer på Österlengymnasiet. Riskbedömning och handlingsplan för våld- och hotsituationer på. 1 Innehåll Skolans policy och förebyggande arbete... 3 Allmänna rutiner och instruktioner vid hot- och våldssituationer på.... 4 Vid kännedom

Läs mer

Handlingsplan mot hot och våld Rörviks skola

Handlingsplan mot hot och våld Rörviks skola Handlingsplan mot hot och våld Rörviks skola Arbetsgivaren skall tillse att arbetstagaren får god kännedom om de förhållanden, under vilka arbetet bedrivs, och att arbetstagaren upplyses om de risker som

Läs mer

Handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk

Handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk Handlingsplan vid misstanke om drogmissbruk För Alléskolan, Nästegårdsskolan, Lagmansgymnasiet och fritidsgårdarna Gäller fr.o.m. 2016-08-01 Antagen av bildningschef 2016-08-01 Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

Handlingsplan våld och hot

Handlingsplan våld och hot Handlingsplan våld och hot Backaskolan 2016-2017 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 1.1 Bakgrund 1.2 Målsättning och syfte 1.3 Begränsningar 2. Backaskolans policy för trygg och säker skola 3. Lagstöd

Läs mer

Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling

Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan Handlingsplan mot mobbing, diskriminering och kränkande behandling Planen beskriver hur Drakskeppsskolan arbetar för att främja elevers lika rättigheter och motverkar diskriminering

Läs mer

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012

Plan mot kränkande behandling 2012/13. Reviderad november 2012 Plan mot kränkande behandling 2012/13 Reviderad november 2012 Policy På Sven Eriksonsgymnasiet accepterar vi inte och tar avstånd från diskriminering eller annan kränkande behandling av våra elever och

Läs mer

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor

Jönköping. Planen gäller från till Ansvarig för planen: Rektor Jönköping Planen gäller från 2015-01-01 till 2015-12-31 Ansvarig för planen: Rektor 1 Innehållsförteckning 1. Begreppsförklaring... 3 2. Vår vision... 4 3. Delaktighet i framtagande av plan..... 4 4. Förankring

Läs mer

KARLSKRONA SPRÅKSKOLA. Handlingsplan Kris och katastrof. Uppdaterad 2015-08-28

KARLSKRONA SPRÅKSKOLA. Handlingsplan Kris och katastrof. Uppdaterad 2015-08-28 KARLSKRONA SPRÅKSKOLA Handlingsplan Kris och katastrof Uppdaterad 2015-08-28 Krisgruppen vid Karlskrona Språkfriskola Namn Tel hem Annika Lundin 070-8655981 Åsa Råhlén 070-9547828 Rianne Jeroense 073-2011565

Läs mer

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Forssaängskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskoleklass, grundskola och fritidshem Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som

Läs mer