- Vatten- Miljöcentrum 66 (1,62 2PFHUWLILHULQJVUHYLVLRQ 66 (1,62 gyhuwdjdqghuhylvlrq Uppsala, Box 7014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- Vatten- Miljöcentrum 66 (1,62 2PFHUWLILHULQJVUHYLVLRQ 66 (1,62 gyhuwdjdqghuhylvlrq Uppsala, Box 7014"

Transkript

1 Datum (5) Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark Typ av revision: 66 (1,62 2PFHUWLILHULQJVUHYLVLRQ 66 (1,62 gyhuwdjdqghuhylvlrq Plats: Uppsala, Box 7014 Akt. datum: Revisor: Göran Granemark, GGr, Revisionsdatum: 64, Inledande möte. Genomgång av förändringar i verksamheten, organisation, kunder, leverantörer, ledningssystem. Genomgång av revisionsplanen. Ledningens ansvar; ledningssystemets förenlighet med vision, affärside, affärsmål, policy och legala och andra krav. Verksamhetsstyrning; målstyrning med planer, resurser, organisation med ansvar och befogenheter, intern kommunikation, samt ledningens uppföljning (ledningens genomgång) av resultat och effektivitet. Ledning (prefekter) Miljösamordnare Intendent Revisor /HGQLQJVV\VWHPHWV RPIDWWQLQJ RFK HIIHNWLYLWHW VDPW YHUHQVVWlPPHOVH PHG YLVLRQ DIIlUVLGp SROLF\ DIIlUVPnO RFK VWDQGDUGHQV NUDY 9HUNVDPKHWHQV EHW\GDQGH PLOM DVSHNWHU PnO RFK KDQGOLQJVSODQHU OHJDOD RFK DQGUD NUDY 'RNXPHQWKDQWHULQJ UDSSRUWHULQJ RFK DQVYDU L I UElWWULQJVDUEHWHW *HQRPJnQJ DY JUXQGHUQD I U PLOM OHGQLQJVV\VWHPHWV XSSE\JJQDG L UHODWLRQ WLOO SROLF\ YHUNVDPKHW PHG DYJUlQVQLQJ DIIlUVLGp RFK VWDQGDUGHQ NUDY VDPW KXU YlO UXWLQHU RFK YHUYDNQLQJ WlFNHU LQ GHVVD JUXQGI UXWVlWWQLQJDU,GHQWLILHULQJ RFK EHG PQLQJ DY EHW\GDQGH PLOM DVSHNWHU VDPW LGHQWLILHULQJ DY OHJDOD RFK DQGUD NUDY Ledning om möjligt Miljösamordnare Intendent Revisor 7LGLJDUH DYYLNHOVHU *UDQVNQLQJ DY NRUULJHUDQGH nwjlughu I U DYYLNHOVHU IUnQ I UHJnHQGH H[WHUQ UHYLVLRQ Miljösamordnarna,QVWLWXWLRQHQ I U 0DUN RFK PLOM 9HUNVDPKHWVVW\UQLQJ VW\UQLQJ XWLIUnQ ORNDOD OHJDOD RFK DQGUD NUDY VlNHUVWlOOD ODJHIWHUOHYQDG QHGEU\WQLQJ DY PnO UHVXUVSODQHULQJ RUJDQLVDWLRQ PHG DQVYDU RFK EHIRJHQKHWHU LQWHUQ NRPPXQLNDWLRQ VDPW GHQ ORNDOD OHGQLQJHQV XSSI OMQLQJ GHO DY OHGQLQJHQVJHQRPJnQJ DY UHVXOWDW RFK HIIHNWLYLWHW Revisorns tid för sammanställning. Postadress Besöksadress Telefon/Telefax 63 %R[ %RUnV 9lVWHUnVHQ %ULQHOOJDWDQ %RUnV LQIR#VS VH ZZZ VS VH Carmen Sosa, miljösamordnare inst f mark o miljö Lokal: Marken

2 2 (5) 16:30-17:00 Summering av dagen

3 3 (5) Plats: Uppsala, Box 7014 Akt. datum: Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark Revisor: Birger Norberg, BNo, , Typ av revision: SS-EN ISO 14001:2004: Omcertifieringsrevision SS-EN ISO 14001:2004: Övertaganderevision Revisionsdatum: :00-08:30 08:30-09:30 09:30-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-16:15 16:15-16:30 Inledande möte. Genomgång av förändringar i verksamheten, organisation, kunder, leverantörer, ledningssystem. Genomgång av revisionsplanen. Ledningens ansvar; ledningssystemets förenlighet med vision, affärside, affärsmål, policy och legala och andra krav. Verksamhetsstyrning; målstyrning med planer, resurser, organisation med ansvar och befogenheter, intern kommunikation, samt ledningens uppföljning (ledningens genomgång) av resultat och effektivitet. Ledningssystemets omfattning och effektivitet samt överensstämmelse med vision, affärsidé, policy, affärsmål och standardens krav. Verksamhetens betydande miljöaspekter, mål och handlingsplaner, legala och andra krav. Dokumenthantering, rapportering och ansvar i förbättringsarbetet. Genomgång av grunderna för miljöledningssystemets uppbyggnad i relation till policy, verksamhet (med avgränsning), affärsidé och standarden krav samt hur väl rutiner och övervakning täcker in dessa grundförutsättningar. Identifiering och bedömning av betydande miljöaspekter samt identifiering av legala och andra krav. Personal Tillämpning av verksamhetens rutiner inklusive: Identifiering, planering, användning, registrering samt uppdatering av kompetens. Särskild kompetens för arbete med betydande miljöaspekter. Institutionen för Energi och Teknik Revisorns tid för sammanställning

4 4 (5) 16:30-17:00 Summering av dagen

5 5 (5) Plats: Uppsala, Box 7014 Akt. datum: Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark Revisor: Birger Norberg, BNo, , Typ av revision: SS-EN ISO 14001:2004: Omcertifieringsrevision SS-EN ISO 14001:2004: Övertaganderevision Revisionsdatum: :00-08:15 08:15-09:15 09:15-10:00 10:00-12:00 12:00-13:00 13:00-15:00 15:00-16:00 16:00-16:30 Reflektioner från gårdagen. Ständiga förbättringar Resultat av arbete med ständiga förbättringar (identifiering, tillämpning/genomförande, uppföljning/mätning, analys och beslut). Inklusive mål, handlingsplaner och måluppföljning interna revisioner, interna avvikelser, externa synpunkter förbättringsförslag, riskbedömningar och förebyggande åtgärder. Inköp Tillämpning av verksamhetens rutiner. Krav på produkt (miljöaspekter, externa krav, riskbedömning) och leverantör/entreprenör inkl. kommunikation av dessa krav. Institutionen för Vatten och Miljö Intendenturen Revisorns sammanställningstid: Vi ser gärna att n kan använda en dator ansluten till Internet hos er under sin tid för sammanställning av revisionen. Avslutande möte. Rapportering av revisionsresultatet (normalt skriftligt och muntligt). Preliminärt datum för nästa revision bokas. Intervjuade personers del i arbetet med ständiga förbättringar, kommunikation, kompetens, övervakning samt processamverkan ingår i revisionen av respektive funktion

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter. avvikelser. SS-EN ISO 14001:2004 3 1 PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter. avvikelser. SS-EN ISO 14001:2004 3 1 PEFC SWE 003:3 Entreprenörsstandard 2014-02-13 425000 1(6) Er referens Claes Axelsson Kopia till SP Certifiering Box 857 501 15 BORÅS Västra Svealands Virkesfrakt AB Box 2018 650 02 KARLSTAD Uppföljande revision 2014-02-04--05 Resultat Företagets

Läs mer

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem

GUIDE för uppföljning/revision. Uppföljning av integrerade ledningssystem GUIDE för uppföljning/revision Uppföljning av integrerade ledningssystem BAKGRUND / SYFTE Många företag arbetar idag med integrerade ledningssystem för miljö, hälsa och säkerhet. Syftet med denna guide

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning

Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning 413100 1 (3 ) Kopia till SP- Box 857 Samhällsvetenskapliga fakultetskansliet Box 720 405 30 GÖTEBORG Rapport från certifieringsrevision, granskning av miljöledningssystem och miljöredovisning Certifikat

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Qvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat

Qvalify AB. Revisionsteam. Revisionens omfattning. Resultat Revisionsprotokoll Revisionsteam Uppdragsledare: Yvonne Hellsén Revisionens omfattning Systemdokumentation: Åtgärdade avvikelser: Kvarstående avvikelser: OHSAS 18001:2007 Typ av revision: På Intranät Samtliga

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

1 Kvalitetshandbokens syfte och företagsledningens

1 Kvalitetshandbokens syfte och företagsledningens Standard Dokumentnamn Utfärdat av, datum Utgåva 9001:2008 Kapitel 1 Företagsledningens Jimmy Seiko 2012-06-18 2 ansvar Dokument Dokument typ Godkänt av, datum Sida QM 1 Huvuddokument Peter Ehrenheim 2012-06-18

Läs mer

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion

Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion 1 (8) 2014-05-05 Ledningssystem för verksamhetsinformation en introduktion För de flesta organisationer idag är information en förutsättning för att skapa affärsvärde eller verksamhetsnytta. Information

Läs mer

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning

L U N D S U N I V E R S I T E T. Kvalitets- och miljöledning Kvalitets- och miljöledning 1 Kvalitet som begrepp Den internationella standarden för kvalitetsledning ger nedanstående definition i ISO 9000:2005 Ledningssystem för kvalitet Principer och terminologi:

Läs mer

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Norra skogsägarna ek.för Skogsavdelningen Certifikatnr: 1414370, 1700041

Revisionsrapport. DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Norra skogsägarna ek.för Skogsavdelningen Certifikatnr: 1414370, 1700041 GT002, rev. 2 Document # GF103-6.1 Release Date: 13/08/2008 Sid 1 av 6 DEL1: GRUNDLÄGGANDE UPPGIFTER - REVISION Företag: Norra skogsägarna ek.för Skogsavdelningen Certifikatnr: 1414370, 1700041 Revisionskriterium:

Läs mer

Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01

Verksamhetshandbok. Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Version 3.0 2011-03-01 Ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö Version 3.0 2011-03-01 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Kapitel 1, Affärsidé och policies... 5 Kapitel 2, Ledningens ansvar

Läs mer

Intern miljörevision av Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet

Intern miljörevision av Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet Göteborgs universitet Sid 1 (8) Intern miljörevision av Universitetsbiblioteket vid Göteborgs universitet Tid: 23 oktober 2013 Plats: Göteborg Revisionsledare: Ellen Lagrell Observatör: Claes Silfverhjelm

Läs mer

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet

LEDNINGS- SYSTEM. för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet LEDNINGS- SYSTEM för Bröderna Näslunds Byggares verksamhet INNEHÅLL KORT OM... BOLAGET 3 VÅR VISION 3 VÅR MISSION 3 VÅRT LEDNINGSSYSTEM 3 VÅR KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING 4 BRÖDERNA NÄSLUND BYGGARES LEDN-

Läs mer

Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE

Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Vägledning LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE Förord Med denna vägledning vill Sveriges Kommuner och Landsting bidra till att underlätta arbetet med att utveckla kvalitetsledningssystem för

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö

Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö Ledningssystem Kvalitet, Miljö och Arbetsmiljö :s Kvalitets-, miljö och arbetsmiljöledningssystem enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och AFS 2001:01 QiM AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Företaget...5 1.1

Läs mer

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen.

Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Kommunens revisorer 2013-04-08 GRANSKNING AV INTERNKONTROLLPLANER I HÄRRYDA KOMMUN Revisionsnämnden beslutade den 8 april 2013 att överlämna granskningen av internkontrollplaner till kommunstyrelsen. Rapporten

Läs mer

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö. NOP Bygg i Luleå AB Kvalitets- och miljöpolicy 1. Kvalitet Kvalitet NOP Bygg skapar byggnader och anläggningar som uppfyller högt ställda krav på kvalitet, totalekonomi, miljöhänsyn och god arbetsmiljö.

Läs mer

Dokumentstyrningsplan

Dokumentstyrningsplan Enheten för dokumentstyrning Kerstin Svensson Dokumentstyrningsstrateg 044-309 34 68, 0768-89 02 63 Datum 1 (17) Dokumentstyrningsplan Postadress: 291 89 Kristianstad Organisationsnummer: 23 21 00-0255

Läs mer

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB

Verksamhetsmanual. Luleå Hamn AB Godkännes av: Sida 1 av 19 Luleå Hamn AB Till Luleå Hamns kunder, leverantörer, medarbetare samt övriga intressenter Vår förmåga att motsvara våra kunders behov, krav och förväntningar är helt avgörande

Läs mer

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN Ledningens genomgång 2013-12-11

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN Ledningens genomgång 2013-12-11 LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN Ledningens genomgång 2013-12-11 Dagordning 1. Genomgång av föregående mötes protokoll a. Kvarstår utbildning i diariet, rutin för ramavtal 2. Förändringar i verksamheten

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB?

ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? ISO 14001 certifiering av Wäst-Bygg AB? Christina Andersson Uppsats för avläggande av kandidatexamen i naturvetenskap 15 hp Institutionen för biologi och miljövetenskap Göteborgs universitet Sammanfattning

Läs mer

Granskning av förvaltningen Skåne Tvätt och Transports verksamhetsområde SkåneTvätt

Granskning av förvaltningen Skåne Tvätt och Transports verksamhetsområde SkåneTvätt Revisionsrapport* Granskning av förvaltningen Skåne Tvätt och Transports verksamhetsområde SkåneTvätt Region Skåne Maj 2007 Krister Ekdahl Jean Odgaard Linus Owman *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning.

FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementering av ledningssystemet FR2000 kvalitét- och miljöledning. FR2000 Implementation of the management system FR2000 quality and environmental management Examensarbete för maskiningenjörsprogrammet

Läs mer

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE

PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE PATIENTSÄKERHETSBERÄTTELSE Verksamhetens mål för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659, 3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Övergripande mål på Korsaröd: Alla kunder och deras närstående ska känna sig säkra

Läs mer

Intern revision av ledningssystem

Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem Intern revision av ledningssystem - en introduktion... en introduktion ISO 9000, ISO 14000, ISO 27000, OHSAS 18000 Behöver du en introduktion? Detta häfte är i första

Läs mer