Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7 2!+%, n NYTT RADIOKOMMUNIKATIONSSYSTEM 0OLISMYNDIGHETEN I 6ØSTRA ' TA LAND PLANERAR ATT B RJA ANVØNDA SIG AV DET NYA RADIOKOMMUNIKA TIONSSYSTEMET 2!+%, I FEBRUARI!LLA vbl»sljusmyndigheterv SKA ANVØNDA SIG AV SAMMA SYS TEM OCH P» S» SØTT KUNNA KOM MUNICERA DIREKT MED VARANDRA I OPERATIVA SITUATIONER 0OLISEN KOMMER ATT BLI DEN ST RSTA ENSKIL DA ANVØNDAREN AV SYSTEMET 5LNVGDJHQ EHVOXWDGH RP XSSKDQG OLQJ DY HWW Q\WW QDWLRQHOOW UDGLRV\VWHP I U KHOD ODQGHW 1DPQHW I U GHW Q\D V\VWHPHW lu 5$.(/ ± HQ I UNRUWQLQJ DY 5DGLRNRPPXQLNDWLRQ I U HIIHNWLY OHGQLQJ 0ROVDRIFT MED START NØSTA»R,QRP P\QGLJKHWHQ SnJnU MXVW QX HWW DUEHWH PHG DWW I UEHUHGD LQI UDQGHW DY 5$.(/ L 9lVWUD * WDODQG ± 3URYGULIWHQ lu SODQHUDG DWW SnE UMDV L IHEUXDUL QlVWD nu RFK LQQHElU DWW YL LQI U 5$.(/ L HWW PLQGUH RPUnGH I U DWW VXFFHVVLYW E\JJD XW V\VWHPHW WLOO DWW RPIDWWD KHOD 9lVWUD * WDODQG VlJHU -DQ 6FK WW SURMHNWOHGDUH I U 5$.(/ LQRP YnU P\QGLJKHW VDPW SUREOHP PHG DWW I UD LQ 5$.(/ L NRPPXQLNDWLRQVV\VWHPHW YLG OlQVNRP PXQLNDWLRQVFHQWUDOHQ 'HWWD NRPPHU DWW YDUD nwjlugdw LQQDQ 3ROLVP\QGLJKHWHQ SnE UMDU SURYGULIW L 9lVWUD * WDODQG ±,QI UDQGHSURFHVVHQ KRV RVV NRPPHU PHG DOO VDQQROLNKHW DWW YDUD DYVHYlUW NRUWDUH lq L 6NnQH Gn YL VOLSSHU GHUDV LQN UQLQJVEHN\PPHU PHQDU -DQ 6FK WW 3n,QWUDSROLV NDQ GX OlVD PHU RP LQI UDQGHW DY 5$.(/ "ARNSJUKDOMAR I 3K»NE 3ROLVP\QGLJKHWHQ L 6NnQH KDU UHGDQ VWDUWDW VLQ SURYGULIW DY 5$.(/ RFK GlU KDU PDQ NlQW DY HQ GHO EDUQVMXNGRPDU L RFK PHG GHWWD,QN UQLQJVSUREOHPHQ KDU GHOV KDQGODW RP GHQ GnOLJD OMXGNYDOLWpQ 3OPHIA 3»NGL F )LLUSTRATION.INA,INDHE 4ELL,ØNSMANNEN

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS FÖRDRAGSSERIE ÖVERENSKOMMELSER MED FRÄMMANDE MAKTER 1999 Utgiven i Helsingfors den 22 september 1999 Nr 99 101 INNEHÅLL Nr Sidan 99 Lag om godkännande av vissa bestämmelser

Läs mer

OKIFAX 5680. hjälpguide

OKIFAX 5680. hjälpguide OKIFAX 5680 hjälpguide 9DUMHnWJlUGKDUYLGWDJLWVI UDWWJDUDQWHUDDWWLQIRUPDWLRQHQLGHWWDGRNXPHQWlU IXOOVWlQGLJULNWLJRFKDNWXHOO7LOOYHUNDUHQSnWDUVLJLQJHWDQVYDUI UUHVXOWDWDYIHO XWDQI U VLQ NRQWUROO 7LOOYHUNDUHQ

Läs mer

.DQGLGDWXSSVDWVL6WDWLVWLN (QMlPI UDQGHVWXGLHDY KlOVDRFKKlOVRUHODWHUDGOLYVNYDOLWHW L/LQN SLQJRFK1RUUN SLQJ 0DULD0XUSK\ ) URUG 8SSGUDJVJLYDUHQI UH[DPHQVDUEHWHWlU)RONKlOVRYHWHQVNDSOLJW&HQWUXPL /LQN SLQJ8SSVDWVlPQHWDWWXQGHUV

Läs mer

Pdf- filer kräver et t hjälpprogram som het er Adobe Acrobat Reader. Acrobat Reader är en grat is programvara som du kan hämt a på den här sidan.

Pdf- filer kräver et t hjälpprogram som het er Adobe Acrobat Reader. Acrobat Reader är en grat is programvara som du kan hämt a på den här sidan. 1(5/$''1,1* 2&+,167$//$7,21 $9 $&52%$7 5($'(5 3GIGRNXPHQW Pdf- filer kräver et t hjälpprogram som het er Adobe Acrobat Reader. Acrobat Reader är en grat is programvara som du kan hämt a på den här sidan.

Läs mer

Rapport Biogas till fordonsgas i Umeåregionen en förstudie

Rapport Biogas till fordonsgas i Umeåregionen en förstudie Rapport Biogas till fordonsgas i Umeåregionen en förstudie Anna Säfvestad Albinsson 2011 Förord Denna förstudie är initierad av Näringslivsservice i Vännäs AB, LRF Västerbotten och BioFuel Region AB. Studien

Läs mer

Uppdraget. Växtstrategi för den lilla staden ² GHW ÀQQV UHFHSW. rubriker enligt programmets uppdragsbeskrivning:

Uppdraget. Växtstrategi för den lilla staden ² GHW ÀQQV UHFHSW. rubriker enligt programmets uppdragsbeskrivning: Uppdraget rubriker enligt programmets uppdragsbeskrivning: 0...... 7. Inledning om Växtstrategi Blandad stad med mötesplatser - mångfald Tillgänglighet och koppling till omgivningen. Integration med stadskärnan

Läs mer

,QI UDQGHW DY HXURQ NRPPLVVLRQHQ UHGRJ U LQJnHQGH I U I UEHUHGHOVHUQD RFK I UHVOnU WMXJR

,QI UDQGHW DY HXURQ NRPPLVVLRQHQ UHGRJ U LQJnHQGH I U I UEHUHGHOVHUQD RFK I UHVOnU WMXJR ,3 Bryssel den 3 april 2001,QI UDQGHW DY HXURQ NRPPLVVLRQHQ UHGRJ U LQJnHQGH I U I UEHUHGHOVHUQD RFK I UHVOnU WMXJR OlPSOLJDnWJlUGHU GDJDU I UH HXURGDJHQ ODGH NRPPLVVLRQHQ IUDP HWW PHGGHODQGH RP I UEHUHGHOVHUQDI

Läs mer

Börja med at t st art a programmet Word. menyfält et. välj däreft er at t klicka på %LOGREMHNW och vidare på :RUG$UW. Tillbaka.

Börja med at t st art a programmet Word. menyfält et. välj däreft er at t klicka på %LOGREMHNW och vidare på :RUG$UW. Tillbaka. I den här kursen har jag använt Word 2002. Några mindre skillnader kan f örekomma med t idigare versioner men jag t ror at t du lät t kan gå igenom den här lat hunden oberoende av Word- v ersion. Känner

Läs mer

- från idé 2ll produkt

- från idé 2ll produkt Centrum för Innova3va Drycker - från idé 2ll produkt En resurs för dig som vill utveckla unika drycker från lokala råvaror Kort presenta3on av Hortonom: inriktning gene2k och växaörädling VäxAörädlare:

Läs mer

Jokkmokkskortet. Fiska i Norrbottens fjällvatten. Välkommen till Norrbottensfjällen! Fiska i Jokkmokk

Jokkmokkskortet. Fiska i Norrbottens fjällvatten. Välkommen till Norrbottensfjällen! Fiska i Jokkmokk skortet 2014, OlQHW lu ODQGHWV VDPWOLJD VW UUH QDWLRQDOSDUNHU RFK 81(6&2 V YlUOGVDUYVRPUnGH /DSRQLD EHOlJQD /DSRQLD lu HWW NPð VWRUW RPUnGH PHG K JD QDWXU RFK NXOWXUYlUGHQ GlU VMX VDPHE\DU OHYHU RFK DUEHWDU

Läs mer

Kirunakortet. Fiska i Norrbottens fjällvatten. Fiska i Kiruna. Välkommen till Norrbottensfjällen!

Kirunakortet. Fiska i Norrbottens fjällvatten. Fiska i Kiruna. Välkommen till Norrbottensfjällen! kortet 2014 I länet är landets samtliga större nationalparker och UNESCO:s världsarvsområde, Laponia, belägna. Laponia är ett 9 400 km² stort område med höga natur- och kulturvärden där sju samebyar lever

Läs mer

Grattis Yvonne Augustin

Grattis Yvonne Augustin 5HJLRQEXOOHWLQHQ Nyhetsbrev för socialdemokraterna i Region Skåne Nr 16 vecka 19 år 2008 Grattis Yvonne Augustin Socialdemokraterna i Region Skåne: - Bakåtsträvande taktik att avskaffa akutläkarbilarna!

Läs mer

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR FALKENBERGS KOMMUN 2001-12-13

IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR FALKENBERGS KOMMUN 2001-12-13 IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR FALKENBERGS KOMMUN 2001-12-13 FALKENBERGS KOMMUN 2001-12 13 Ekonomienheten Vår ref: Thorbjörn Larsson 2 IT-infrastrukturprogram för Falkenbergs kommun. Kommunens policy i IT-frågor.

Läs mer

Nya LTS-högtalaren är på G!

Nya LTS-högtalaren är på G! Nya LTS-högtalaren är på G! Även om det är en hel del jobb kvar innan de nya trevägs LTS-högtalarna står färdiga är en av de besvärligare etapperna i trevägarens tillblivelse nu avklarad alla systemets

Läs mer

69()2V IRWRXWIO\NW WLOO V GUD 'DODUQD GHQ VHSWHPEHU

69()2V IRWRXWIO\NW WLOO V GUD 'DODUQD GHQ VHSWHPEHU Aktuell information för Östra Svealands Fotoklubbar KALENDARIUM Kommande aktiviteter: April 2000 BILD - 2000 Nr 00/03 2-4 juni 2000 Redovisning RIFO-utst. i Quality-Hotel Nacka 21-24 september 2000 SVEFOs

Läs mer

2.7$*21(1. +DQGOHGQLQJ I U WLOOlPSQLQJ Sn HQVNLOGD RUJDQLVDWLRQHU. (1 0(72' )g5.$3$&,7(76%('g01,1* 3HWHU :LQDL $QGHUV,QJHOVWDP -XQL 5334

2.7$*21(1. +DQGOHGQLQJ I U WLOOlPSQLQJ Sn HQVNLOGD RUJDQLVDWLRQHU. (1 0(72' )g5.$3$&,7(76%('g01,1* 3HWHU :LQDL $QGHUV,QJHOVWDP -XQL 5334 2.7$*21(1 (1 0(72' )g5.$3$&,7(76%('g01,1* +DQGOHGQLQJ I U WLOOlPSQLQJ Sn HQVNLOGD RUJDQLVDWLRQHU 3HWHU :LQDL $QGHUV,QJHOVWDP -XQL 5334 *UlQVRUJDQLVDWLRQHU $%,QWHU0DQDJH ZZZ1JRDE1VH INTRODUKTION 1 Syftet

Läs mer

Text och foto: Erik Söderholm.

Text och foto: Erik Söderholm. TEST ÅTTA NAVIGATORER ALDRIG MERA VILSE Nu har du inte längre någon ursäkt för att ringa och fråga efter vägbeskrivningen. Vi har testat sommarens hetaste gps-appar och QDYLJDWRUHU 'H HVWD U ULNWLJW SULVY

Läs mer

Ökänt nervgift som fyllt många tomrum

Ökänt nervgift som fyllt många tomrum )UnQHJ\SWLVNDJUDYDUWLOOPRGHUQPXQKnOD Ökänt nervgift som fyllt många tomrum ARVIDSJAUR (PT) 9DFNHUW VLOYHUYLW RFK IO\WDQGH 0HQ VNHQHW EHGUDU ± VHGDQ DQWLNHQ NlQWVRPHWWVWDUNWQHUYJLIW 5HGDQ Gn YLVVWH PDQ

Läs mer

3URJUDPE\JJQDGVNRQVWHQV HOHPHQW $EVWUDNWDGDWDW\SHURFK 'DWDVWUXNWXUHU $EVWUDNWDGDWDW\SHU +HOWDO/LVWD6WDFN. 7DEHOO

3URJUDPE\JJQDGVNRQVWHQV HOHPHQW $EVWUDNWDGDWDW\SHURFK 'DWDVWUXNWXUHU $EVWUDNWDGDWDW\SHU +HOWDO/LVWD6WDFN. 7DEHOO $EVWUDNWDGDWDW\SHURFK 'DWDVWUXNWXUHU Dstr - 1 3URJUDPE\JJQDGVNRQVWHQV HOHPHQW Dstr - 2 $EVWUDNWDGDWDW\SHU +HOWDO/LVWD6WDFN. 7DEHOO $OJRULWPHU 6 NQLQJVRUWHULQJWUDYHUVHULQJ.RQWUROOVWUXNWXUHU IRULIZKLOH 1

Läs mer

Prislista & Produktinformation

Prislista & Produktinformation Prislista & Produktinformation 1 november 2012 31 oktober 2013 Är dina kunder fasta, rörliga eller digitala? Vi når dom. ON Box 193 941 24 Piteå Hamnplan 5, Piteå, 0911-645 00 INTRODUKTION 2012-11-01 --

Läs mer

Reinfeldt hycklar om vården

Reinfeldt hycklar om vården 5HJLRQEXOOHWLQHQ Nyhetsbrev för socialdemokraterna i Region Skåne Nr 8 vecka 9 år 2008 Reinfeldt hycklar om vården

Läs mer

Fiska i Norrbottens fjällvatten. Välkommen till Norrbottensfjällen! Fiska i Arjeplog. Arjeplogskortet

Fiska i Norrbottens fjällvatten. Välkommen till Norrbottensfjällen! Fiska i Arjeplog. Arjeplogskortet skortet 2014 I länet är landets samtliga större nationalparker och UNESCO:s världsarvsområde, Laponia, belägna. Laponia är ett 9 400 km² stort område med höga natur- och kulturvärden där sju samebyar lever

Läs mer

.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH

.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH ,3 Bryssel den 17 juli 2002.RPPLVVLRQHQEHVOXWDURPHQRPIDWWDQGHUHIRUPDY NRQNXUUHQVUHJOHUQDI UELOI UVlOMQLQJRFKELOVHUYLFH (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ KDU LGDJ DQWDJLW HQ GMlUY PHQ EDODQVHUDG UHIRUP DY NRQNXUUHQVUHJOHUQD

Läs mer

Melbye kompositmast. Framtidens lösning idag. Melbye kompositmaster på licens från

Melbye kompositmast. Framtidens lösning idag. Melbye kompositmaster på licens från elbye kompositmast Framtidens lösning idag elbye kompositmaster på licens från Dagens konsumenter förväntar sig att elektrisk energi DOOWLG QQV WLOOJlQJOLJ 1\WlQNDQGH LQRP VWROSWHNQRORJL krävs. Det ökande

Läs mer

.RPPLVVLRQHQ I UHVOnU Q\ SHUVRQDOSROLWLN ± IUnQ UHNU\WHULQJHQWLOOSHQVLRQHQ

.RPPLVVLRQHQ I UHVOnU Q\ SHUVRQDOSROLWLN ± IUnQ UHNU\WHULQJHQWLOOSHQVLRQHQ ,3 Bryssel den 28 Februari 2001.RPPLVVLRQHQ I UHVOnU Q\ SHUVRQDOSROLWLN ± IUnQ UHNU\WHULQJHQWLOOSHQVLRQHQ.RPPLVVLRQHQ WLOONlQQDJDY LGDJ KXYXGGUDJHQ L VLWW I UVODJ WLOO Q\ SHUVRQDOSROLWLN (QOLJW I UVODJHQ

Läs mer

DOM 2011-05-27 Meddelad i Stockholm

DOM 2011-05-27 Meddelad i Stockholm 1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM Meddelad i Stockholm Mål nr T 12750-10 PARTER KÄRANDE Diskrimineringsombudsmannen Box 3686 103 59 Stockholm Ombud: Jur.kand. Marie Nordström och jur. kand. Laine Nõu Strömgren

Läs mer

Nya Karolinska huvudentré Skuggskissförslag som en del av kursen Going public, Konstfack 2015

Nya Karolinska huvudentré Skuggskissförslag som en del av kursen Going public, Konstfack 2015 Nya Karolinska huvudentré Uppdragsbeskrivning Platsen för gestaltningen är tre av de fyra väggar som innesluter entréhallens stora luftschakt. Den främre väggen är en central plats i det stora entrérummet

Läs mer

Grisbäckens avrinningsområde

Grisbäckens avrinningsområde EU-projektet Grisbäckens avrinningsområde Torsås kommun Bakgrund Vattnet har stor betydelse för den regionala utvecklingen. En säkrad tillgång på vatten av hög kvalitet stärker både industrin, jordbruket

Läs mer

,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ

,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ ,3 Bryssel den 22 juli 2002,QUH PDUNQDGHQ.RPPLVVLRQHQ ODQVHUDU JUDWLVWMlQVWHU I U UnGJLYQLQJ RFK SUREOHPO VQLQJ I U HQVNLOGDRFKI UHWDJ +DU GX SUREOHP PHG DWW In HQ H[DPHQ JRGNlQG HOOHU DWW VNDIID GLJ VRFLDOI

Läs mer

0,/-g%,/' $QYLVQLQJDUI UVPnKXVE\JJDUHL6LEER

0,/-g%,/' $QYLVQLQJDUI UVPnKXVE\JJDUHL6LEER 6,3221.817$ Tekniikka- ja ympäristöosasto Rakennusvalvonta 6,%%2.20081 Avdelningen för teknik och miljö Byggnadstillsyningen %5$60c+86%

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 23 december 1999 Nr 1192 1196 INNEHÅLL Nr Sidan 1192 Undervisningsministeriets beslut om anteckning av religionssamfundet Suomen Bosnialainen

Läs mer

5HVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ YLVDU DWW IUDPVWHJ JMRUWV PHQ IRUWIDUDQGH ILQQV GHW KDQGHOVKLQGHU

5HVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ YLVDU DWW IUDPVWHJ JMRUWV PHQ IRUWIDUDQGH ILQQV GHW KDQGHOVKLQGHU ,3 Bryssel den 16 maj 2002 5HVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ YLVDU DWW IUDPVWHJ JMRUWV PHQ IRUWIDUDQGH ILQQV GHW KDQGHOVKLQGHU (QOLJW GHQ VHQDVWH UHVXOWDWWDYODQ I U GHQ LQUH PDUNQDGHQ lu I UVHQLQJDUQD

Läs mer

Ta med barnen ut i rymden! En pappa om autism [Sid 4] Bokklubben fyller 15 år Se sid 7! Fler nyheter: På schemat: Barn och miljö

Ta med barnen ut i rymden! En pappa om autism [Sid 4] Bokklubben fyller 15 år Se sid 7! Fler nyheter: På schemat: Barn och miljö En pappa om autism [Sid 4] SVARA SENAST 14 OKTOBER Bokklubben fyller 15 år Se sid 7! Bokklubben för pedagoger i Norden Medlemstidning nr 6 2008 www.lekalaraleva.nu Ta med barnen ut i rymden! Väck barnens

Läs mer

Gasol. allt för att underlätta din vardag. No. 9

Gasol. allt för att underlätta din vardag. No. 9 Gasol allt för att underlätta din vardag No. 9 Vilken grill passar dig bäst? I vårt breda sortiment hittar du allt ifrån den perfekta grillen för husvagnssemestern till statement-grillen V8 Hot Rod Grill.

Läs mer

Att skriva litteraturreferenser enligt Harvardsystemet

Att skriva litteraturreferenser enligt Harvardsystemet Att skriva litteraturreferenser enligt Harvardsystemet Institutionen för Datavetenskap Högskolan i Skövde Innehåll 1 Referensernas betydelse...2 1.1 Harvard-systemet...2 2 Referenserna i den löpande texten...3

Läs mer

nonstop Mälarenergi nr 4-11 I det här numret kikar vi in i framtiden.

nonstop Mälarenergi nr 4-11 I det här numret kikar vi in i framtiden. nonstop Mälarenergi nr 4-11 I det här numret kikar vi in i framtiden. Nu måste vi bygga en hållbar framtid i alla led. Energi från solen - en utopi eller verklighet? LED-tekniken ger nya möjligheter. Super

Läs mer

(8523$3$5/$0(17(7 69$5. IUnQ /R\RODGH3DODFLR. 120,1(5$'.200,66,216/('$027 2&+9,&(25')g5$1'( 5(/$7,21(51$0('(8523$3$5/$0(17(7 75$1632572&+(1(5*,

(8523$3$5/$0(17(7 69$5. IUnQ /R\RODGH3DODFLR. 120,1(5$'.200,66,216/('$027 2&+9,&(25')g5$1'( 5(/$7,21(51$0('(8523$3$5/$0(17(7 75$1632572&+(1(5*, (8523$3$5/$0(17(7 69$5 IUnQ /R\RODGH3DODFLR 120,1(5$'.200,66,216/('$027 2&+9,&(25')g5$1'( OM 5(/$7,21(51$0('(8523$3$5/$0(17(7 75$1632572&+(1(5*, $QVYDULJWXWVNRWWXWVNRWWHWI UUHJLRQDOSROLWLNWUDQVSRUWRFKWXULVP

Läs mer

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet.

Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och  lägger ut  sidor på I nternet. Hej! På dessa sidor t änkt e vi hjälpa er med hur man loggar in mot en server och " lägger ut " sidor på I nternet. För at t flyt t a filerna behövs et t program, et t så kallat " filt ransport program".

Läs mer

Övningstentamen, akustikdelen i MTC947, HT2004

Övningstentamen, akustikdelen i MTC947, HT2004 Övningstentamen, akustikdelen i MTC947, HT2004 Uppgift 1 En högtalare matas med en elektrisk signal med effekten 30 W mätt som tidsmedelvärde. Högtalaren omvandlar signalens effekt till ljud med verkningsgraden

Läs mer

- Vatten- Miljöcentrum 66 (1,62 2PFHUWLILHULQJVUHYLVLRQ 66 (1,62 gyhuwdjdqghuhylvlrq Uppsala, Box 7014

- Vatten- Miljöcentrum 66 (1,62 2PFHUWLILHULQJVUHYLVLRQ 66 (1,62 gyhuwdjdqghuhylvlrq Uppsala, Box 7014 Datum 2013-09-11 568100 1 (5) Sveriges Lantbruksuniversitet, Mark Typ av revision: 66 (1,62 2PFHUWLILHULQJVUHYLVLRQ 66 (1,62 gyhuwdjdqghuhylvlrq Plats: Uppsala, Box 7014 Akt. datum: 2013-10-23 Revisor:

Läs mer

Value of audit trails as evidence 1

Value of audit trails as evidence 1 Value of audit trails as evidence 1 Per Falk & Roger Lindblom Department of Computer and System Sciences Stockholm University / Royal Institute of Technology February 2005 Abstract Within crime investigations

Läs mer

VeterinärMagazinet. Raad. Anna Tidholm. Skräddarsytt jobb. på VHC UTGIVNINGSPLAN VeterinärMagazinet. och Tania

VeterinärMagazinet. Raad. Anna Tidholm. Skräddarsytt jobb. på VHC UTGIVNINGSPLAN VeterinärMagazinet. och Tania UTGIVNINGSPLAN 204 Veterinär Magazinet ZZZ YHWHULQDUPDJD]LQHW VH I V A R B E T S L A F F Ä R E R N G F O R S K N I t.se azine www.veterinarmag NR 4.203 Årgång 6 nummer per år 4 800 exemplar VeterinärMagazinet

Läs mer

Behovsanalys och markanspråk

Behovsanalys och markanspråk Behovsanalys och markanspråk Detta kapitel beskriver utbyggnadsbehov och andra markanspråk som skulle kunna lösas inom Västra Stationsområdet. Gator, torg, park och natur Tusentals Höörsbor pendlar varje

Läs mer

Kampen om döttrarna INDIENS OÖNSKADE DÖTTRAR 2 TEXT & FOTO: STINA LINDE

Kampen om döttrarna INDIENS OÖNSKADE DÖTTRAR 2 TEXT & FOTO: STINA LINDE INDIENS OÖNSKADE DÖTTRAR 2 Kampen om döttrarna Hundratusentals flickfoster aborteras varje år i Indien. Ultraljud och annan teknologi hjälper föräldrar att ta reda på om deras blivande barn är en dotter

Läs mer

November 2003 Med början den 1:a januari 2004 inför vi nya, och för dig som återförsäljare, förbättrade rutiner för hanteringen av garanti- och reklamationsärenden. Den här broshyren ger dig all information

Läs mer

9.90/m 1.995:- 1.145:- Välkommen till det kompletta byggvaruhuset i Luleå 1.595:- Från 1.195:- Från 33:-/m. Från 51:-/m.

9.90/m 1.995:- 1.145:- Välkommen till det kompletta byggvaruhuset i Luleå 1.595:- Från 1.195:- Från 33:-/m. Från 51:-/m. Välkommen till det kompletta byggvaruhuset i Luleå Högtryckstvätt Tryckimpregnerad trall 28x120 Alto C120.2-6 PC Från 1.195:- 9.90/m Invändiga paneler Ytterpaneler Från 33:-/m Från 51:-/m 2 Bastudörr Härdat

Läs mer

Bryssel den 16 december 2002

Bryssel den 16 december 2002 ,3 Bryssel den 16 december 2002 :72 RFK MRUGEUXNHW (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ I UHVOnU HQ SSQDUH PDUNQDG VW G VRP L PLQGUH JUDG VQHGYULGHU KDQGHOQ RFK UDGLNDOW ElWWUH YLOONRU I UXWYHFNOLQJVOlQGHUQD.RPPLVVLRQHQODGHLGDJIUDPHWWDPELWL

Läs mer

/ljhvudssruwi U*R'LJLWDO

/ljhvudssruwi U*R'LJLWDO EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 13.5.2002 SEK(2002) 566. $5%(76'2.80(17)5c1.200,66,21(16$9'(/1,1*$5 /ljhvudssruwi U*R'LJLWDO $5%(76'2.80(17)5c1.200,66,21(16$9'(/1,1*$5 /ljhvudssruwi U*R'LJLWDO

Läs mer

VISION OCH AFFÄRSIDÉ

VISION OCH AFFÄRSIDÉ VISION OCH AFFÄRSIDÉ MAGNENTUS skall alltid upplevas som Norrköpings mest attraktiva fastighetsbolag av både bostads-, kontors- och butikshyresgäster och vår affärsidé är att äga och förvalta fastigheter

Läs mer

'\QDPLVNELQGQLQJ. 3RO\PRUILQnJUD EHJUHSS. 3RO\PRUIL ² (Q YLVV NRQVWUXNWLRQ NDQ H[HNYHUDV Sn ROLND VlWW

'\QDPLVNELQGQLQJ. 3RO\PRUILQnJUD EHJUHSS. 3RO\PRUIL ² (Q YLVV NRQVWUXNWLRQ NDQ H[HNYHUDV Sn ROLND VlWW 3RO\PRUILQnJUD EHJUHSS Poly - 1 '\QDPLVNELQGQLQJ Poly - 2 3RO\PRUIL ² (Q YLVV NRQVWUXNWLRQ NDQ H[HNYHUDV Sn ROLND VlWW 7LGLJHOOHUVWDWLVNELQGQLQJ ² 9LONHQ IXQNWLRQ VRP VNDOO DQURSDV DYJ UV YLG NRPSLOHULQJHQ

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 1 september 1999 Nr 859 868 INNEHÅLL Nr Sidan 859 Lag om godkännande av vissa bestämmelser i överenskommelsen med Israel om social trygghet 1973

Läs mer

Socialdemokraternas kommentarer på regionstyr

Socialdemokraternas kommentarer på regionstyr 5HJLRQEXOOHWLQHQ Socialdemokraternas kommentarer på regionstyr Nyhetsbrev för socialdemokraterna i Region Skåne Nr 13 vecka 14 år 2008 )OHUD VRFLDOGHPRNUDWLVND VWlOOQLQJVWDJDQGHQ IUnQ UHJLRQVW\UHOVHQV

Läs mer

Erosion Erosion. Mikael Slotte. Alexis Pontvik, Pål Röjgård. Supervisor. Examiner

Erosion Erosion. Mikael Slotte. Alexis Pontvik, Pål Röjgård. Supervisor. Examiner Erosion Erosion Mikael Slotte Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Alexis Pontvik, Pål Röjgård Anders Johansson Examensarbete inom arkitektur, avancerad nivå 30 hp Degree Project in Architecture,

Läs mer

2. CV Annika Vilhelmson. Filipstadsbacken 24 123 43 Farsta Tel: 0739-45 13 78 E-mail: mail@annikavilhelmson.se www.annikavilhelmson.

2. CV Annika Vilhelmson. Filipstadsbacken 24 123 43 Farsta Tel: 0739-45 13 78 E-mail: mail@annikavilhelmson.se www.annikavilhelmson. 2. CV Annika Vilhelmson Filipstadsbacken 24 123 43 Farsta Tel: 0739-45 13 78 E-mail: mail@annikavilhelmson.se www.annikavilhelmson.se Född 1979 Bor och arbetar i Stockholm Utbildning vt 2012 Going Public

Läs mer

förutsättningar framkommer skall planen revideras.

förutsättningar framkommer skall planen revideras. 1 Bild: Kristinehamns kommun,qodqgvyljhq6\g,qodqgvyljhqrfkghwqdwlrqhoodvwdpyljqlwhw När investeringarna i vägnätet för nuvarande tioårsperiod fastställdes, anlades för första gång en systemsyn för vägplaneringen.

Läs mer

Solvärme minskar energikostnad i flerbostadshus

Solvärme minskar energikostnad i flerbostadshus Solvärme minskar energikostnad i flerbostadshus En solvärmeanläggning är både byggtekniskt och värmetekniskt en förhållandevis enkel anläggning. När det gäller lite större anläggningar är de lika intressanta

Läs mer

EXAMENSARBETE. Mattityder

EXAMENSARBETE. Mattityder EXAMENSARBETE 2006:159 Mattityder - om faktorer som påverkar barns attityd till matematik Åsa Eriksson Malin Johansson Luleå tekniska universitet Lärarutbildning Allmänt utbildningsområde C-nivå Institutionen

Läs mer

Din manual PHILIPS SA4VBE04KN http://sv.yourpdfguides.com/dref/4258539

Din manual PHILIPS SA4VBE04KN http://sv.yourpdfguides.com/dref/4258539 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS SA4VBE04KN. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

$1;%UDQGODUPFHQWUDO. 6N WVHORFKXQGHUKnOOVLQVWUXNWLRQ (OWHN$%

$1;%UDQGODUPFHQWUDO. 6N WVHORFKXQGHUKnOOVLQVWUXNWLRQ (OWHN$% $1;%UDQGODUPFHQWUDO 6N WVHORFKXQGHUKnOOVLQVWUXNWLRQ 27631B42.GEM Utgåva 3 Aug 1998 (OWHN$% $GUHVV 7HOHIRQ 7HOHID[ (PDLO 2UJQU Möllersvärdsgatan 12 019-12 20 60 018-12 20 35 fire.safety@eltek.se 556345-9899

Läs mer

,QI U 6WRFNKROP DWW EHIlVWD (XURSDV NRQNXUUHQVNUDIW RFK YlUQD RP VRFLDO LQWHJUDWLRQ

,QI U 6WRFNKROP DWW EHIlVWD (XURSDV NRQNXUUHQVNUDIW RFK YlUQD RP VRFLDO LQWHJUDWLRQ 63((&+ Tal av Romano Prodi Europeiska kommissionens ordförande,qi U 6WRFNKROP DWW EHIlVWD (XURSDV NRQNXUUHQVNUDIW RFK YlUQD RP VRFLDO LQWHJUDWLRQ Europaparlamentet 6WUDVERXUJGHQPDUV Fru ordförande, ärade

Läs mer

Här har vi närhet till staden fast vi bor mitt i naturen

Här har vi närhet till staden fast vi bor mitt i naturen Här har vi närhet till staden fast vi bor mitt i naturen MÖJLIGHETERNAS JÄRNVÄG Alla ska känna att vi tillhör en region SURA MÄNNISKOR HÄNVISAS TILL ANNAN PLATS Det här får oss att trivas. När kommer du?

Läs mer

6:( B.P PERTUIS

6:( B.P PERTUIS pellenc s.a. Route de Cavaillon B.P. 47 84122 PERTUIS cedex (France) Tel : +33(0)4 90 09 47 00 Fax : +33(0)4 90 09 64 09 E-mail : pellenc.sa@pellenc.com www.pellenc.com den originala bruksanvisningen ANVÄNDARHANDBOK

Läs mer

Ett sammandrag av inkomna skrivelser redovisas här nedan och följs av Vägverket Region Mitts kommentar.

Ett sammandrag av inkomna skrivelser redovisas här nedan och följs av Vägverket Region Mitts kommentar. SAMRÅDSRED. %LODJD 1 (12) 9lJXWUHGQLQJ 9lJgVWUD7DQG ±%X 6DPUnGVUHGRJ UHOVH $QJnHQGHWLOO9lJYHUNHW5HJLRQ0LWWLQNRPQD\WWUDQGHQU UDQGHYlJXWUHGQLQJI U YlJGHOHQgVWUD7DQG ±%XL0DOXQJVNRPPXQ'DODUQDVOlQ Obj nr 860560

Läs mer

)LJXU %e QtOLJD NXOtXUYeUNVDPKeteU L + U. 'HW QQV I U RFK QDFNGHODU PHG EnGH Q\ VWUlFNQLQJ RFK EH QWOLJ VWUlFNQLQJ RFK + UV NRPPXQ

)LJXU %e QtOLJD NXOtXUYeUNVDPKeteU L + U. 'HW QQV I U RFK QDFNGHODU PHG EnGH Q\ VWUlFNQLQJ RFK EH QWOLJ VWUlFNQLQJ RFK + UV NRPPXQ lämplig i Västra Stationsområdet. Behov: Möjlig lokal för kulturverksamhet Kapacitet på Södra Stambanan Behovet av utökad kapacitet på Södra Stambanan, och särskilt sträckan Lund-Hässleholm, är NRQVWDWHUDW

Läs mer

Din manual PIONEER PRS-X320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1234153

Din manual PIONEER PRS-X320 http://sv.yourpdfguides.com/dref/1234153 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PIONEER PRS-X320. Du hittar svar på alla dina frågor i PIONEER PRS-X320 instruktionsbok

Läs mer

Kan dödspåminnelser påverka hur vi uppfattar och bedömer människor i sociala grupper utifrån tidningsartiklar?

Kan dödspåminnelser påverka hur vi uppfattar och bedömer människor i sociala grupper utifrån tidningsartiklar? $WWSnYHUNDJHQRPVNUlFN Kan dödspåminnelser påverka hur vi uppfattar och bedömer människor i sociala grupper utifrån tidningsartiklar? )UHGULN*XVWDIVVRQ3RQWXV-RKQVVRQ-DFRE.XOOJUHQ.DULQ1LOVVRQ(OLQ5\GpQ &KDUORWWH5\ODQGHU

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 29 september 1999 Nr 915 918 INNEHÅLL Nr Sidan 915 Förordning om ikraftträdande av avtalet om ändring av avtalet med Canada om luftfarten mellan

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2000 Utgiven i Helsingfors den 25 maj 2000 Nr 461 462 INNEHÅLL Nr Sidan 461 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kvalitetskrav på och kontrollundersökning av hushållsvatten...

Läs mer

Innehåll. Medverkande i Wannabe nr 18. Vi har pappret, var är verkligheten? s. 4 CAMILLA NYLUNDH. På den medicinska fronten s. 6 CHARLIE OLOFSSON

Innehåll. Medverkande i Wannabe nr 18. Vi har pappret, var är verkligheten? s. 4 CAMILLA NYLUNDH. På den medicinska fronten s. 6 CHARLIE OLOFSSON Innehåll Vi har pappret, var är verkligheten? s. 4 CAMILLA NYLUNDH På den medicinska fronten s. 6 CHARLIE OLOFSSON Intersektioner in action s. 8 MIKA NIELSEN All the queers are white, all the blacks are

Läs mer

Minnet är kort, minns du 2011?

Minnet är kort, minns du 2011? EN DEL AV DIREKTPRESS NUMMER 26. 24-30 DECEMBER 2011. ÅRGÅNG 10. GAMLESTADEN KULTUR & NÖJE POLISRAPPORTEN! Jonny samlar på samlingar framförallt Konserter, fester och P3 Guld Röd och grön laser i Angered

Läs mer

Din manual PHILIPS SA4MUS08KF http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264020

Din manual PHILIPS SA4MUS08KF http://sv.yourpdfguides.com/dref/4264020 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för PHILIPS SA4MUS08KF. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

6RFLRORJL 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /XQGV 8QLYHUVLWHWV 3XEOLNDWLRQHU

6RFLRORJL 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /XQGV 8QLYHUVLWHWV 3XEOLNDWLRQHU 6RFLRORJL 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /XQGV 8QLYHUVLWHWV 3XEOLNDWLRQHU Institutionellt Arkiv vid Lunds Universitet Adress: http://lup.lub.lu.se 'HWWD U I UIDWWDUHQV YHUVLRQ

Läs mer

) UVODJHW WLOO GLUHNWLY RP WMlQVWHSHQVLRQHU ± QnJUD YDQOLJDIUnJRU (se också IP/00/1141)

) UVODJHW WLOO GLUHNWLY RP WMlQVWHSHQVLRQHU ± QnJUD YDQOLJDIUnJRU (se också IP/00/1141) 0(02 Bryssel den 11 oktober 2000 ) UVODJHW WLOO GLUHNWLY RP WMlQVWHSHQVLRQHU ± QnJUD YDQOLJDIUnJRU (se också IP/00/1141) 3nYHUNDUGHWKlUGLUHNWLYI UVODJHWPHGOHPVVWDWHUQDVVlWWDWWRUJDQLVHUD VLQDHJQDSHQVLRQVV\VWHP"

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Falken 25

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Falken 25 Utåva : 204-05-06 BESIKTNINGSRAPPORT Eriaratio Fa 25 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 42 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :03-72 98 00/08-446 22 00 FAX: 03-72 98 0 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION Varör

Läs mer

.RPPLVVLRQHQ DQWDU HQ Q\ VWUDWHJL I U DWW XWYHFNOD Q\DDUEHWVPDUNQDGHULQRP(8VHQDVW

.RPPLVVLRQHQ DQWDU HQ Q\ VWUDWHJL I U DWW XWYHFNOD Q\DDUEHWVPDUNQDGHULQRP(8VHQDVW ,3 Bryssel, 28/02/2001.RPPLVVLRQHQ DQWDU HQ Q\ VWUDWHJL I U DWW XWYHFNOD Q\DDUEHWVPDUNQDGHULQRP(8VHQDVW (XURSHLVND NRPPLVVLRQHQ KDU L GDJ DQWDJLW HQ Q\ VWUDWHJL I U DWW VNDSD DUEHWVPDUNQDGHU VRP VWUlFNHU

Läs mer

$VWURQRPL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /XQGV 8QLYHUVLWHWV 3XEOLNDWLRQHU

$VWURQRPL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /XQGV 8QLYHUVLWHWV 3XEOLNDWLRQHU $VWURQRPL BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /XQGV 8QLYHUVLWHWV 3XEOLNDWLRQHU Institutionellt Arkiv vid Lunds Universitet Adress: http://lup.lub.lu.se 'HWWD U I UIDWWDUHQV YHUVLRQ DY HWW SDSHU SUHVHQWHUDW

Läs mer

EN DEL AV DIREKTPRESS NR 30. 17-23 SEPT 2011. ÅRGÅNG

EN DEL AV DIREKTPRESS NR 30. 17-23 SEPT 2011. ÅRGÅNG EN DEL AV DIREKTPRESS NR 30. 17-23 SEPT 2011. ÅRGÅNG 6. KULTUR & NÖJE Hösten går i modets tecken SIDAN 16-17 HUS & HEM Mormors matta tar plats igen SIDAN 22 POLISRAPPORTEN Man på bygge fick spik i tinningen

Läs mer

gården ståndsmässigt cirka en km norr om byn

gården ståndsmässigt cirka en km norr om byn Förutsättningar Detta kapitel beskriver förutsättningar att ta hänsyn till vid planering för områdets utveckling. Västra Stationsområdets historia Innan järnvägen byggdes var Höör en bondby med kyrka,

Läs mer

.RPPLVVLRQHQ Q MG PHG (*GRPVWROHQV XWVODJ RP GHELODWHUDOD RSHQVNLHV DYWDOHQ

.RPPLVVLRQHQ Q MG PHG (*GRPVWROHQV XWVODJ RP GHELODWHUDOD RSHQVNLHV DYWDOHQ ,3 Bryssel den 5 november 2002.RPPLVVLRQHQ Q MG PHG (*GRPVWROHQV XWVODJ RP GHELODWHUDOD RSHQVNLHV DYWDOHQ.RPPLVVLRQHQ lu Q MG PHG (*GRPVWROHQV XWVODJ L GH VN RSHQ VNLHV PnOHQVRPNRPLGDJ0nOHQKDUKDQGODWRPKXUXYLGDGHELODWHUDODDYWDOVRP

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

6RXWK 6ZHGHQ ZZZ VKLQJSDUDGLVH VH

6RXWK 6ZHGHQ ZZZ VKLQJSDUDGLVH VH 6RXWK 6ZHGHQ ZZZ VKLQJSDUDGLVH VH $ IXOO VKLQJ H[SHULHQFH Great, varied waters in short distance passionately visited and cared for! (Q IXOOVWlQGLJ VNHXSSOHYHOVH lu GH GlU RI UJO POLJD JRQEOLFNHQ YLG YDWWQHW

Läs mer

Konferensrapport. The Legal and Policy Framework for Global Electronic Commerce Nicklas Lundblad San Francisco

Konferensrapport. The Legal and Policy Framework for Global Electronic Commerce Nicklas Lundblad San Francisco Konferensrapport Nicklas Lundblad San Francisco Mars 1999 Innehåll Integritetsfrågor/Privacy... 1 Säkerhet och infrastruktur... 3 Elektroniska betalningssystem... 5 Globala ramverk för avtals- och immaterialrätt...

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 7 oktober 1999 Nr 938 INNEHÅLL Nr Sidan 938 Handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningar... 2349 Nr 938 Handels- och

Läs mer

.RPPLVVLRQHQ I UHVOnU HQ(8VWUDWHJL I U OnQJVLNWLJ LQYHVWHULQJ L K JNYDOLWDWLYD DUEHWVWLOOIlOOHQ RFK K J OHYQDGVVWDQGDUG

.RPPLVVLRQHQ I UHVOnU HQ(8VWUDWHJL I U OnQJVLNWLJ LQYHVWHULQJ L K JNYDOLWDWLYD DUEHWVWLOOIlOOHQ RFK K J OHYQDGVVWDQGDUG ,3 Bryssel, den 20 juni 2001.RPPLVVLRQHQ I UHVOnU HQ(8VWUDWHJL I U OnQJVLNWLJ LQYHVWHULQJ L K JNYDOLWDWLYD DUEHWVWLOOIlOOHQ RFK K J OHYQDGVVWDQGDUG.RPPLVVLRQHQ DQWRJ LGDJ HQ SODQ VRP V\IWDU WLOO DWW K

Läs mer

Vad är bra och dåligt med lån?

Vad är bra och dåligt med lån? En tidni ng om p engar + Hu spar r kan j a a pe nga g + Va r? d jag hände inte r beta om lar? + Va d är akti er? Vad är bra och dåligt med lån? Hur beta lar man sma rtas 3 t oc h ka n ja g sk affa ban

Läs mer

Frostabladet. öp 5 polletter f 2 på köpet. köpet. Vad är din bostad värd? Vi vet! Annons- och Informationstidning för Höör och Hörby kommuner.

Frostabladet. öp 5 polletter f 2 på köpet. köpet. Vad är din bostad värd? Vi vet! Annons- och Informationstidning för Höör och Hörby kommuner. Frostabladet Annons- och Informationstidning för Höör och Hörby kommuner Nr 9,Nrv 33, 11 v 40 Måndagen den 1/10 2012 Årgång 24 Vad är din bostad värd? Vi vet! Höör 0413-243 00, Hörby 0415-127 50 Kö Köp

Läs mer

Röde Orm fixar trafiken i nordost

Röde Orm fixar trafiken i nordost EN DEL AV DIREKTPRESS NUMMER 16. 17-23 SEPTEMBER 2011. ÅRGÅNG 10. NORDOST Ingen effekt för nya skräplagen SIDAN 8 KULTUR & NÖJE Hösten går i modets tecken SIDAN 16-17 POLISRAPPORTEN! Ungdomar kastade sten

Läs mer

Vellinge. Norra Håslöv

Vellinge. Norra Håslöv Karaktärsområde IV - Framtida utveckling redovisat för Vellinge med omnejd den idylliska lantliga staden på Söderslätt KARAKTÄRSOMRÅDEN Hököpinge Västra Ingelstad Vellinge Östra Grevie Norra Håslöv 173

Läs mer

EU-avgiften ligger netto på 22 miljarder kr per år. U-landsbiståndet kostar ca 35 miljarder kr, dvs mer än 1% av BNP. Nettokostnaden för invandringen

EU-avgiften ligger netto på 22 miljarder kr per år. U-landsbiståndet kostar ca 35 miljarder kr, dvs mer än 1% av BNP. Nettokostnaden för invandringen Lägg om kursen! dag, vindstilla och med blå himmel. Passagerarna på Titanic roade sig på precis som det skulle. Det var i april 1912 som fartyget givit sig ut på sin jungfruresa. 1495 av 2207 människor

Läs mer

Ett examensarbete utfört vid Institutionen för tal, musik och hörsel Kungliga tekniska högskolan Februari 2001

Ett examensarbete utfört vid Institutionen för tal, musik och hörsel Kungliga tekniska högskolan Februari 2001 TT Inst. för tal, musik och hörsel &HQWUXPI UWDOWHNQRORJL +lupqlqj±hwwkrwprwwdoduyhulilhulqjvv\vwhp" Daniel Elenius Ett examensarbete utfört vid Institutionen för tal, musik och hörsel Kungliga tekniska

Läs mer

Ingen nattöppen förskola i Lundby

Ingen nattöppen förskola i Lundby EN DEL AV DIREKTPRESS NR 17. 24-30 SEPTEMBER 2011. ÅRGÅNG 16. AKTUELLT Barnens lekstuga återfunnen SIDAN 6 HISINGEN Hundarna i Torslanda leker fullt ut SIDAN 14-15 POLISRAPPORTEN Golfbil krockade i Torslanda

Läs mer

EN DEL AV DIREKTPRESS NR 36. 29 OKT-4 NOV 2011. ÅRGÅNG

EN DEL AV DIREKTPRESS NR 36. 29 OKT-4 NOV 2011. ÅRGÅNG EN DEL AV DIREKTPRESS NR 36. 29 OKT-4 NOV 2011. ÅRGÅNG 6. SKINTEBO Föräldern som vill synas ute SIDAN 8 KULTUR & NÖJE Oholics släpper nytt i vår SIDAN 16 POLISRAPPORTEN Hjullastare murbräcka vid 421 SIDAN

Läs mer

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av NUTEK, som ansvarar för officiell statistik inom det aktuella området.

Statistiken har producerats av SCB på uppdrag av NUTEK, som ansvarar för officiell statistik inom det aktuella området. Nv 12 SM 9901 1\I UHWDJDQGHWL6YHULJHRFK Newly started enterprises in Sweden 1997 and 1998 LNRUWDGUDJ 1HGJnQJLQ\I UHWDJDQGHW Statistiska centralbyrån (SCB) beräknar att det under 1998 startades 33 860 nya.

Läs mer

FÖRSTUDIE INDUSTRISPÅR TILL HAMNEN STOCKHOLM-NYNÄSHAMN, NORVIKUDDEN

FÖRSTUDIE INDUSTRISPÅR TILL HAMNEN STOCKHOLM-NYNÄSHAMN, NORVIKUDDEN INDUSTRISPÅR TILL HAMNEN STOCKHOLM-NYNÄSHAMN, NORVIKUDDEN FÖRSTUDIE INDUSTRISPÅR TILL HAMNEN STOCKHOLM-NYNÄSHAMN, NORVIKUDDEN STOCKHOLMS HAMN AB FÖRSLAGSHANDLING HUVUDRAPPORT 2007-01-09 ATKINS SVERIGE

Läs mer

,QQHKnOO. 7HOHIRQ 6DPWDO 6DPWDOVORJJ,QVWlOOQLQJDU ,QOHGQLQJ 'LQ(UL VVRQ5V 'RNXPHQWDWLRQ,QIRUPDWLRQR K &RPPXQL DWLRQV6XLWH G

,QQHKnOO. 7HOHIRQ 6DPWDO 6DPWDOVORJJ,QVWlOOQLQJDU ,QOHGQLQJ 'LQ(UL VVRQ5V 'RNXPHQWDWLRQ,QIRUPDWLRQR K &RPPXQL DWLRQV6XLWH G ,QQHKnOO,QOHGQLQJ 'LQ(UL VVRQ5V 'RNXPHQWDWLRQ,QIRUPDWLRQR K &RPPXQL DWLRQV6XLWH G.RPPDLJnQJ &KH NOLVWD )XQNWLRQVOlJHQ %DWWHULHW 6,0NRUWHW 6OnDYSn 6WlQJGOX ND gsshqox ND 6lNHUKHW 6WlQJGOX ND 7HOHIRQNQDSSDU.QDSSVDWVHQVIXQNWLRQHU,QGLNDWRUHULWH

Läs mer

Hösten går i modets tecken SIDAN 14-15. Stadsdelen säger tack men nej tack. Dina lokala mäklare. 031-28 99 90

Hösten går i modets tecken SIDAN 14-15. Stadsdelen säger tack men nej tack. Dina lokala mäklare. 031-28 99 90 EN DEL AV DIREKTPRESS NUMMER 30. 17-23 SEPTEMBER 2011. ÅRGÅNG 20. KULTUR & NÖJE Sparse tog priset på indie-aw SIDAN 12 NÖJET Hösten går i modets tecken SIDAN 14-15 POLISRAPPORTEN Minigris gick lös i trädgård

Läs mer

Störningar och risker

Störningar och risker vid väg 13. Bangårdsgatan och Maglasätevägen ingår i dagens huvudcykelnät. Jularpsvägen och cnhuvehujvjdwdq lu XWSHNDGH VRP IHODQGH OlQNDU L Cyklplan för Höörs kommun, antagen juni 2013. %DQJnUGVJDWDQ

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 1999 Utgiven i Helsingfors den 31 december 1999 Nr 1359 1366 INNEHÅLL Nr Sidan 1359 Förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter... 3615 1360

Läs mer

$QWLNHQV NXOWXU RFK VDPK OOVOLY BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /XQGV 8QLYHUVLWHWV 3XEOLNDWLRQHU

$QWLNHQV NXOWXU RFK VDPK OOVOLY BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /XQGV 8QLYHUVLWHWV 3XEOLNDWLRQHU $QWLNHQV NXOWXU RFK VDPK OOVOLY BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB /XQGV 8QLYHUVLWHWV 3XEOLNDWLRQHU Institutionellt Arkiv vid Lunds Universitet Adress: http://lup.lub.lu.se 'HWWD U I UIDWWDUHQV YHUVLRQ

Läs mer

Frostabladet. Annons- och Informationstidning för Höör och Hörby kommuner. Måndagen den 28/1 2013. Lillgatan 1 Höör. Årgång 25

Frostabladet. Annons- och Informationstidning för Höör och Hörby kommuner. Måndagen den 28/1 2013. Lillgatan 1 Höör. Årgång 25 Frostabladet Annons- och Informationstidning för Höör och Hörby kommuner Nr 9, Nr3,v5 v 11 Måndagen den 28/1 2013 Årgång 25 Lillgatan 1 Höör Försäljningen 0413-55 92 70 Verkstad 0413-55 92 71 3/2 11.00

Läs mer