OLIV. 100 sid. GRATIS e-bok ETT MODERNT FENOMEN. som kommer att. ödelägga svenska. bruksorter, småstäder. och Sveriges. glesbygd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OLIV. 100 sid. GRATIS e-bok ETT MODERNT FENOMEN. som kommer att. ödelägga svenska. bruksorter, småstäder. och Sveriges. glesbygd"

Transkript

1 OLIV 100 sid. GRATIS e-bok ETT MODERNT FENOMEN som kommer att ödelägga svenska bruksorter, småstäder och Sveriges glesbygd En pedagogisk analys från en skånsk tankesmedja år 2014

2 en enorm utmaning. för sverige minus storstäderna Tänk om det vore det omvända... Då hade Sveriges media, kultur och politiska agenda handlat enbart om det. Istället förtvinar Sustad* och går en säker, plågsam och långdragen död tillmötes, utan att någon tar det på allvar. Folk sugs till den fräscha, pulserande och mediabevakade storstaden. Platsen där det händer, det man läser om på twitter. Det man kan med stolthet visa på Facebook. Hel, halv och kvarts-kändisar man ser på inneställena. Vännerna sugs till storstaden. Utbildningar sugs till storstaden. Arbetsmarknaden sugs till storstaden. De attraktiva jobben. Framtiden sugs till storstaden. Hur kunde detta hända? Vems fel är det? Går sugkraften att stoppa? Eller rent av vända? vatten. vackert. välstädat. * Sustad = Sverige utanför storstäderna 2 3 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDER- NA?

3 vi går från liv 4 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 5

4 till o liv. Sådant som inte är önskvärt i samhället, sådant som vi inte känner till eller vill kännas av. Dessa saker och känslor sätter vi ett o framför. Olust, olycka, oönskad, olämplig... och oliv. Inte död. Bara inte levande. Oliv. Inte livlös utan bara oliv. Som ett punkterat däck. Sustad, d.v.s. Sverige minus storstäderna, befinner sig i oliv. Det liv som en gång var, har slocknat. Det liv som vi aldrig ens funderat över, under några år gick luften ur samhället. Pyspunka. Från högtryck till oliv. 6 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? Snart slocknar macken också, när Stockholm har bestämt att alla mackar måste byggas om, oavsett omsättning, efterfrågan och förutsättning, enbart för att kunna att tillhandahålla de nyaste bränslena, bränslen som dessutom har låg efterfrågan i glesbygden där inte sällan bilparken är äldre än i storstaden. 7

5 sverige blöder. men varför? Det är oliv i hälften av landets kommuner. EUs värsta urbanisering. Ytmässigt sätt ser nästan hela Sverige ut som en akutpatient på operationsbordet. På de nästa 80 sidorna ger vi vår pedagogiska, sarkastiska och illustrativa och internblöder... Och inom stora kommuner som totalt sett inte tappar befolkning, strömmar människor, arbete, pengar och framtidstro från de glesare delarna till städerna. analys över vad som hänt och vad man skulle kunna göra för att stoppa och eventuellt vända negativa flöden. 8 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 9

6 cirkeln måste gå medurs lösningarna ger ingen effekt. Kanske inte så konstigt; Stockholm förstår inte glesbygdens och de mindre orternas problem; så med den lösning Stockholm därför ordinerar placeras patienten på långvården, istället för att ta in den på akuten. En moturs rörelse är negativ och kommer att slutligen helt utarma orten. Rörelser utanför cirkeln (pendling) är sällan de livskraftiga lösningar som säkrar en framtid. Fritid Arbete En medurs rörelse ger positiva vibrationer. Rörelse inom cirkeln stärker orten och skapar utveckling och tillväxt. Positivt Handla injektioner Planlösa injektioner av pengar och/eller arbetstillfällen är oftast kortsiktiga kurer för att dämpa eller dölja ett bakomliggande problem. Politisk morfin. dropp Kontinuerligt näringstillskott till en region är måhända nödvändigt men är inte ett botemedel på avfolkning. Inget arbete ger ingen fritid utan enbart en destruktiv sysslolöshet. För att kunna ta ett arbete måste personen oftast flytta från sin bostad och ökande antal tomma bostäder minskar ytterligare ortens attraktionskraft. Utan boende spiralerar även ortens handel och lägger ned. Bostad Arbete ger inkomster och en bra lokal handel gör det lockande att ha kvar sin bostad i orten, för att minska den totala biltiden. Lite biltid ger också mycket fritid och en harmoni som behövs för att må bra på arbetsplatsen. Med arbete i illustrationen ingår skolarbete, dvs skolan. 10 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 11

7 oops. nåt har hänt. När den stolta brukskommunen slutade gå framåt började man fundera vad som hade hänt. Smärtan från knytnävsslaget led de flesta fortfarande av - men den själsliga smärtan i prestigeförlusten när flera stora arbetsgivare hade stängt sina verksamheter var större och resulterade i en paralyserande handlingsförlamning. Kommunen som så länge hade mått så bra hade under några månader tappat all kraft. Man insåg inte att kommunen aldrig haft någon motor utan bara sugits med i vinddraget bakom de stora företagen. Man insåg inte att kommunen egentligen aldrig haft något roder, utan flutit likt en gummiflotte i forsränning, planlöst och med all fokus på att njuta av äventyret. När företagen stängde ett efter ett tog alltså bränslet slut och då stannade också kommunen. Så vad gör man med en buss i uppförsbacke och den där manicken på instrumentbrädan, den som man aldrig förr ens sett, när mätarnålen står på E, hur löser man problemet? ÖVERGE BOGSERA TANKA Kanske det mest barmhärtiga alternativet, att sätta kommunen i palliativ vård med en plan att flytta invånarna till andra och bättre boenden, istället för att utsätta dem för en förnedrande förtvining i en ort bortom räddning, en ort där all samhällsservice monterats ned och där butikerna upphört. Att låta sig bogseras är den metod som gäller idag. Likt bussen bakom den stora röda dragbilen överlåter man åt Stockholm att bestämma färdriktning och hastighet. De långivare som ställt upp med lån till kommunen har också synpunkter på kommunens öde - den förr så stolta bruksorten är helt utlämnad till åtgärder som bestäms av andra. Att finna nytt bränsle är en energikrävande uppgift. Det räcker inte med att samla kvistar och tro eller hoppas att bussen går på gengas; det krävs en högeffektiv energi för att driva samhället och frågan är om man kanske skulle se till att byta motor mot något mer energieffektivt istället för att elda med gårdagens bränsle. varför blev det så här? varför gjorde vi inget i tid? är det fixbart? 12 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 13

8 sockerrus förblindar Den lilla kommunen var stor. Ute i stora vida världen kunde man knappt uttala ortsnamnet på rätt sätt men man kände till namnet och ortsnamnet ingav respekt. VÄNDPUNKTEN ÄR SEDAN LÄNGE PASSERAD. Framtiden På den tiden då företag valde namn efter den ort där de låg pushades kommunens anseende av företagens framgång. Inte kunde man väl ana att denna framgång en dag skulle bytas mot förluster och misslyckanden och att detta skulle påverka kommunens namn? Den vändpunkt då kommunen fortfarande kunde göra något åt utvecklingen passera- Ipsumsholm des på 1980-talet. Den väg till framtiden som då skulle tagits, den missade man och eftersom kommunen inte har energi eller ett roder, kan man inte vända. Och även om så vore, saknar kommunen en karta för att finna vägen tillbaka. Och även om så vore, är den vägen stängd sedan länge. Det var en Noaks Ark och den seglade redan Kommunen Kommunen vi måste leva i nuet tyvärr hör man kommunfolk berätta om hur det var förr i tiden - inget är mer kontraproduktivt än att tala om det förgångna. 14 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 15

9 utvecklingen är den hinderbana vi måste lära oss att bemästra 1930 Boende Näringsliv För hundra år sedan var samhället summan av arbete och bostad. Idag är det snarare differensen av de båda. På 1970-talet började företagens internationalisering, en utveckling som på 90-talet övergick i globalisering och vars konsekvenser är många: G L O B A L PRODUKTION Där kommunen förr var centrum för verksamheten, är nu världen centrum G L O B A L EFFEKTIVISERING Den plats som har lägst produktionskostnad, där förlägger man tillverkningen G L O B A L MARKNAD Där Sverige förr var marknaden, är nu världen marknad PRODUKTUTVECKLING Andra tillverkare i andra länder passerar lokala företag och dessa slås ut STRUKTUROMVANDLING Gamla typer av produkter ersätts med nya KOMPETENSKRAV Nya material och tekniker kräver nya kompetenser PRESTIGE Bruksorten duger inte längre som företagscentrum; kommunikationer brukar anges som orsak VINSTKRAV Riskkapitalistägare har andra syften än den gamla ägarfamiljen GENERATIONSDÖD Det går inte att finna någon som vill satsa tid och pengar i ett familjeföretag Boende 1970 Näringsliv 2010 Boende Näringsliv När företagen skiljs från samhället sprids också människorna för vinden Det klister som förr skapade ett samhälle finns inte idag 16 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? Kommunal partipolitik (med koppling rikspolitik) är hämmande när samhället kämpar för livet 17

10 framtiden tvingar invånarna eller är det tvärtom? DET TRADITIONELLA SAMHÄLLET Det traditionella samhället erbjöd en trygg ram för familjer och en bra uppväxt för nya generationer. Gemenskap Arbete skapar samhällen. Samhällen skapar arbete. Denna evighetsmaskin suger upp landsortens unga och även en del äldre. Och bruksorterna lever i det omvända förhållandet, där brist på arbete splittrar samhället och ett splittrat samhälle skapar inte arbete. Men även på orter där det FINNS arbete, flyttar folk. Arbete är uppenbarligen INTE lyckopillret för att skapa och hålla samman ett samhälle. DEN DÖENDE ORTEN De orter som idag lider av utflyttning och fördömer storstadens dragningskraft har glömt att just dessa orter för hundra år sedan var de magneter dit människor från ännu mindre byar och lantgårdar flyttade, en flytt som utarmade småbyarna och dränerade gårdarna på duktigt folk. En sjuk ort kännetecknas av ökad anonymitet och minskad samhörighet. Resor till arbetet gör orten till en ren bostadplats, vilket är en svår situation att förstå för många kommunmedarbetare. Gemenskap S T O R S T A D S T R E N D Storstadens kultur och livsstil lockar B R A J O B B Att bo- och levnadskostnaden är mycket högre i storstaden är inget hinder R Ä T T J O B B Att ha en jobb man älskar och kan utvecklas med är viktigare än andra faktorer U T B I L D N I N G Den utbildning man skaffar sig finns i städerna V Ä N N E R De vänner man skaffade sig under gymnasiet och universitet/högskolan bor i staden V Ä R D E G E M E N S K A P De människor man känner gemenskap med, saknas i den lilla orten 18 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? DEN FÖRFÖRISKA STORSTADEN Redan tidigt i industrialismen erfor de flesta att flytten till storstaden också innebar att man övergav den gemenskap som band samman det gamla samhället. Men frågan är, om denna samhörighet är en efterfrågad egenskap, eller en, som man söker motsatser till. Gemenskap Exklusivt för storstadens centrum Därmed är storstaden mer lik en traditionell mindre ort än vad de säkert vill medge. 19

11 att ställa om från samhälle till ort Den nya situationen kräver en helt ny karta; samhället, som många fortfarande tror sig existera, har förvandlats till en ort. I samhället fanns det som ordet börjar med och innebär: sam, d.v.s. gemenskap. Det fanns förutsättningar för liv, d.v.s. arbete, bostad och förplägnad. Orten är ett kartografisk uttryck och ett förvaltningsmässigt begrepp för takt med bebyggelse. I orten bor folk. Men eftersom det inte finns någon större handel, inga arbetsplatser, ingen skola och ingen social service, kan man inte leva i en ort. DET TRADITIONELLA SAMHÄLLET som många kommunfolk fortfarande tror existerar DEN VIBRERANDE STORSTADEN som idealiseras i media Orter blir därmed desamma oavsett var de befinner sig. Det gamla samhället har reducerats till en ort och det är svårt för de ortsansvariga att ställa om tankesättet för hur man bäst styr en ort. DEN LIVLÖSA ORTEN som är småortens nya situation 20 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 21

12 rörelsemöjlighet tvingar den lokala handeln till förändring Samhället uppstår i den gemensamma nyttan av arbete och liv. Förr var den enkelt ett vara handlare - eller inte, när det fanns två järnaffärer och fyra konditorier i en mindre ort. Idag kämpar järnaffären mot de enorma byggvarukedjorna, liksom sportaffären, TV-handlaren osv. När konsumenten har möjligheten att resa till stora butiker måste den lokala butiken upp till bevis. Tyvärr räcker inte alltid att ha samma eller lägre priser än kedjorna. Många handlare gör också misstaget att tro att kedjorna har genomgående personal med sämre servicekänsla och produktkunskap än de själva Nya sinnesstämningar möjliggjorde en större rörlighet i det traditionella samhället. R E K L A M B L I T Z Kedjornas massiva bombardemang av reklam i alla media skapar en bild av låga priser; samtidigt lider kedjorna av många som känner på produkten och väljer för att sedan beställa i e-handel. Inköpscentra byggdes i storstäder P R I S S Ä T T N I N G Kedjornas prissättning regleras för att mindre enheter i samma kedja ska ha ett högre pris, samtidigt som åkeriernas extrakostnader för långa avstånd ännu inte fullt ut syns i prissättningen. Allt större stormarknader påverkar inte bara mindre orter utan stadskärnan i medelstora städer. Internet ska ses som ett virtuellt resande M O O D Stora synliga varumärken blir rätt och trendigt i de sociala medierna. som allt mer ersätter arbets- och inköpsresor. 22 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 23

13 ...och kommunen får en stor del av konsekvenserna. Handla lokalt är ett mantra som kommunfolk brukar mässa... samtidigt som de själva inte är så bra på att köpa från lokala leverantörer... Men frågan är vad som egentligen är handla på hemmaplan. Oftast är det ägarförhållandet som avgör den största effekten på den lokala ekonomin. Det är naturligt att inse att när man kör till ett inköpscenter i en annan ort, så är det invånarna i den orten som tjänar på dina inköp. Internet - som ger all världens varuutbud till varje ort - kan vara gynnsamt så till vida att pakethanteringen ger underlag för servicebutiken. B U T I K S - K E D J A Av en konsumerad hundralapp återgår 40 kronor till kommunen. att handla lokalt Lokalt att klicka hem L O K A L T Ä G A N D E Av en konsumerad hundralapp återgår 60 kronor till kommunen. e-handel E - H A N D E L Av en konsumerad hundralapp återgår inget alls. Men pakethanteringen ger underlag för ortens service-ställe. Amerikansk undersökning OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 25

14 1930 därför gapar lokaler tomma Just business. Man känner inget för orten. Ägarna har kanske inte ens varit där. utbud och efterfrågan fungerar inte Hellre låter man butikslokal efter butikslokal gapa tom, än att sänka hyran. Varför skulle vi göra det? För dem handlar det om kapitalplacering; för orten handlar det om något helt annat. Nya företag behöver låga insteg. Korta avtalstider. nya tider kräver nya lösningar Kommunen kan i den lokala ordningstadgan förbjuda tomma skyltfönster. Problemet är inte bara svenskt. I mer kreativ sinnade länder löser man problemen När näringslivet skiljs från samhället och fastighetsmarknaden anonymiseras, syns också konsekvenserna i form av skyltfönster som gapar tomma i det som nu är en ort. Till och med i stora städers centrum som Malmö, Lund och Helsingborg, låter man hellre butikslokalerna stå tomma än att man sänker hyran. Något är fruktansvärt fel. Och priset kommer att bli högt. 26 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 27

15 den svenska handlingsförlamningen kontra kreativt tänkande Vänta. Vänta och se. Denna försiktighetsstrategi är förödande och har sällan visar sig framgångsrik; i de fall den fungerat har det snarare handlat om ren tur. inte vår sak Visst är det er sak; hur orten ser ut, vilket intryck den ger gäster genomresande och hur den påverkar sinnesstämningen hos invånarna är väl i högsta grad er sak. våga erkänna sanningen: fastigheten är bortom räddning Erkänn: lokalerna kommer aldrig att hyras ut. En affärslokal som stått tom i mer än ett år... man måste vara sjukligt optimistisk om man tror att någon skulle vara dum nog att satsa pengar i att hyra, renovera och starta en affärsrörelse. Riv eller omvandla till bostad är ett krav man kan ha i den lokala byggstadgan. 28 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 29

16 hur liten struktur behövs för att behålla levnadsbar service? Man känner lätt igen ett olivsamhälle genom en visuell överrepresentation av pizzerior, och frisersalonger. Ett samlingsställe i orten övertar ett flertal av de funktioner som i det gamla samhället sköttes av de etablerade. Internethandel, som samtidigt som den ödelägger de sista förutsättningarna för lokal handel, ger den lilla orten tillgång till samma varuutbud som en boende i New York. Men fråga är, hur liten ortsstruktur som behövs för att hålla en bygd vid liv. Något som är fundamentalt för litenheten är en ny öppenhet från statens sida vad avser regler och monopol. Tyvärr lär vi aldrig få se denna. 30 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 31

17 arbetstillfällen försvinner. men de löses inte alltid upp i tomma intet. I många av Sveriges orter är små och medelstora familjeföretag ryggraden i näringslivet. Som en naturlig utveckling i affärsvärlden köps företag upp av riskkapitalbolag. Som en naturlig utveckling på marknaden bestämmer sig företag för att gå samman, alternativt att en konkurrent köper en motspelare på marknaden. I samtliga dessa fall finns all anledning till oro. Även de mest lönsamma och välskötta svenska företag har köps av utländska intressen och lagts ned av strategiska skäl. NÄR DET LOKALA FÖRETAGET KÖPS UPP FINNS DET ANLEDNING TILL ORO. Huvudkontoret flyttar oftast till den nya ägarens ort Tillverkningen stannar kvar landsorten drabbas alltid Landsorten tillhör nästan uteslutande på grund av de anledningar vi listat tidigare. tyst i Stockholm Hela anläggningen flyttas till den nya ägarens ort Fastigheten säljs eller står tom Riksmedia ger sällan mer än en notis när 100 arbetstillfällen försvinner i en ort med invånare; Motsvarande förhållande, arbetstillfällen i Stockholm (5 av invånartalet) hade räckt till en riksdagsdebatt. Hela anläggningen läggs ned. 32 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? Fastigheten säljs eller står tom 33

18 i genitivkommunen börjar misstagen Dagens kommuner är resultatet av sammanslagningar. Mindre kommuner har slagits samman, eller slukats, av större. Den segrande kommunen har, med traditionell segrarmentalitet, givit namn åt den nya storkommunen. Hur detta namnval påverkar alla som tidigare bodde i den lilla slukade kommunen, tas ingen hänsyn till. Historien från de europeiska krigen visar att en sådan mentalitet kan skapa en bitterhet som sitter kvar i generationer i de förlorande områdena och och en överlägsenhet i de vinnande. Rent praktiskt visar detta sig i att de mindre orterna förlorar invånare till kommunens namnort. I samma anda som Stockholm fäster lite intresse vid olivkomunerna, visar namnkommuner sällan något större intresse för utvecklingen i kommunens småorter. färre än fem icke-genitiv-kommuner VINNARKOMMUNENS NAMN HÄR Det finns enbart några få kommuner i Sverige som inte är en genitiv-kommuner: Östra Göinge i Skåne är ett bra exempel. 34 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 35

19 kan du ge ett enda skäl till att något företag skulle flytta till din kommun? När man ställer frågan på sin spets får man ofta en handfull spontana svar. Många tror att deras kommuner är unika, men ytterst få har något att erbjuda som inte samtidigt finns i de flesta andra kommuner. De enda argument som skulle sålt, är de man inte ger; av den anledningen att de helt enkelt inte finns. L Å G A H Y R O R Inte vårt bord. Kanske skulle man göra det sitt bord. Kommunens fastighetsbolag i olivkommuner måste ha lov att göra rekryteringsstrategiska prissättningar. Lägg till billig energi som socker. Det ska vara en mycket klar och avgörande prisfördel att etablera sig i Sustad. Kommuner får förfrågningar om att sälja mark billigt mot att köparen etablerar företag med arbetstillfällen; inte sällan har företagen köpt och inte uppfyllt sina löften varvid kommunen har haft svårt att genom domstol återta marken. B R A L O G I S T I K L Ä G E Har de flesta kommuner. Dessutom är transporter billiga. T I L L G Ä N G L I G A L O K A L E R Har alla kommuner utanför storstadsregionerna. T I L L G Ä N G L I G M A R K Har alla kommuner utanför storstadsregionerna. ARBETSKRAFT Har alla kommuner i överflöd RÄTT KOMPETENS Ett bluffargument; personal med rätt akademisk utbildning saknas oftast utanför storstäderna NÄRA MARKNADEN Gäller enbart företag som har närområdet som marknad, typ VVS, bageri POSITIV KOMMUNLEDNING Finns motsatsen? KORTA BESLUTSVÄGAR Det är svårt att få trovärdighet, även om faktaförhållandet stämmer HJÄLP MED MILJÖTILLSTÅND Även om kommunledningen är positiv, styr länsstyrelsen och Mark- & Miljödomstolen 36 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 37

20 FRÅN FABRIK TILL INTÄKTER företagsidéer och stasningar faller oftast på den lokala marknadens otillräcklighet B2B FÖRsÄLJNING TILL FÖRETAG Fabrik Lokal marknad Fabrik B2C FÖRsÄLJNING TILL KONSUMENT Eller för att tala klarspråk, de stora kedjorna har sådan makt över konsumentmarknaden i Sverige att det är näst omöjligt att få ett företag att växa. Felix och Findus hade inte kunnat startas idag. De stora företagen väljer enbart få och stora leverantörer. Att finna en partner eller lyckas leverera till en grossists sortiment är två möjliga vägar på en mycket svår karta. Internet är en långsam och tidsödande väg att nå konsumentled. Att arbeta via torgmarknader kan gå genom att jobba med återförsäljare, i annat fall är det inte lönsamt. Att få en produkt godkänd av inköpsavdelningarna på de stora kedjorna är ett krävande arbete. Även om produkten är bra, måste den platsa på hyllan, där de redan nu går från fyra fabrikat till tre eller färre. Ett annat hinder är företagets tillverkningskapacitet; en order från en kedja är stor och böterna för att inte leverera i tid kan knäcka företaget. Nödvändig storlek på leverantör Grossist Partner Internet ICA Coop Övr. Torgmarknader Att använda Internet som utkanal är den enda lösningen; det tar dock tid och kräver en ganska stor marknadsföring för att lyckas, om man inte har en riktigt unik produkt vars existens går att sprida via sociala medier. Kund Konsument 38 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 39

21 kan du ge ett enda skäl till att någon familj skulle flytta till din kommun? Inte sällan känner man samma stämning som i en fotbollsmatch; kommunen tävlar mot andra kommuner i flyttstatistik och de som flyttar ut ger en latent känsla av förrädare. Samtidigt lockar man familjer att överge den kommun de bor i för att flytta till ens egen kommun. Många kommunpersoner tror också på fullt allvar att det är bättre att bo i deras kommun, än i andra. Men sanningen är att det inte finns något alls i den ena kommunen som inte också finns i andra kommuner. I D E N T I F I E R A A L T E R N A T I V E N Var ska de nyinflyttade komma från? Man måste ha en helt annan argumentlista när man försöker locka familjer från storstaden, än när man ropar på familjer som redan bor i grannorten. Någon som man också måste tänka på, är att folk flyttar FRÅN något, inte bara till. Att inte ha det folk flyttar från, är ett positivt argument. B R A O C H T R Y G G S K O L A O C H B A R N O M S O R G Att se bortom klassrummet... N Ä R A T I L L U T B I L D N I N G Kommunikationer - även IT - och kreativa lösningar M I L J Ö T Ä N K O C H C Y K E L B A R T En del tänkbara inflyttare väljer aktivt miljöpositivt IMAGE Kommunens skyltfönster måste vara perfekt FRITID Det är oftast AVSTÅNDET till fritiden som är avgörande TRYGGHET Den UPPLEVDA säkerheten för sig själv och familjen NATUR Inte sällan är det mer grönt och parker i storstaden än i den mindre orten... VATTEN Folk älskar vattenutsikt; enbart de mest attraktiva områdena tycks ha insett detta TÅGLÄNK + LOKALTRAFIK Nya generationer från storstaden har mycket lägre körkortstäthet än äldre och småstadsbor 40 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 41

22 bygg lösningar för morgondagens ort Det gamla ordspråket lär mig hur man fiskar istället för att ge mig en fisk är fortfarande den enda vägen till en levande bygd. Många politiker tror och hoppas att man kan skaffa fram arbetstillfällen genom beslut eller genom att förbjuda arbetslöshet. Verkligheten är en annan. GÅRDAGENS SAMHÄLLE GÅR ALDRIG ATT ÅTERSKAPA Lika lite som vi anser att en ångmaskin är lösningen på dagens energieffektivisering, är nostalgiska etableringsexperiment och reklamkampanjer verkningslösa. Vad som måste till är tillstånd eller olydnad att kringgå ett antal lagar och regler - förutsättningar som är starkt hämmande för att bedriva näringsverksamhet utanför de stora stadskärnorna. Genom varumärkespolitiken saknas nästan alltid förutsättningar för att på lokalplan skapa den politisk som behövs. SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOENDE OCH ARBETE INTE ARBETSBOENDE Sannolikt kan man då behålla det minisamhälle vi beskrivit på sidan 31. Omgående ändringar krävs bl.a. i FINANSIERINGSMÖJLIGHETER SKATTESATS BOKFÖRINGSREGLER MILJÖREGLER BYGGREGLER Skapar vi däremot FÖRUTSÄTTNINGAR för företag och boende kommer dessa automatiskt. Företag måste kunna ha personal som pendlar in och boende måste ha möjlighet att pendla ut. Detta gäller både fyskiskt med järnväg och annan kollektivtrafik som via Internet. 42 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 43

23 generisk politik måste ersätta varumärkespolitik. VARUMÄRKESPARTIER Det lokala partiet lyder under rikspartiet och händelser i rikspartiet påverkar lokalpartiet och i viss mån vice versa. Samarbete mellan partier för att finna gemensamma lösningar Dagens partisystem byggdes upp för ett samhälle som inte längre finns. För att kommunpolitiken ska kunna fungera måste kommunens politiker frigöras från de nationella partierna. Vi menar självfallet inte att man ska överge sina ideal och värderingar, men man måste sätta in den i ett kommunalt perspektiv. Som det är nu är kommunens politiker lydiga redskap för att verkställa beslut som fattats på riksplan; samtidigt lever man på riksnivå med skräcken att behöva försvara en frispråkig lokalpolitiker eller ett samarbete mellan partier som vore oönskat på riksnivå. En generisk kommunpolitik skulle säkert också vitalisera och föryngra den politiska strukturen i kommunen, när man inte längre måste identifiera sig med och försvara beslut som man inte själv står bakom. Den kommun som går från varumärkespolitik till generisk politik, kommer att märka ett mycket ökat förtroende och en mycket större frihet att i konstruktiv anda kunna bearbeta de lokala förutsättningarna. GENERISKA PARTIER Att bygga på åsikter, filosofier eller ren neutralitet skulle frigöra de lokala partierna och skapa grund för ett samarbete mellan partier utan att händelser i rikspolitiken skulle påverka det lokala arbetet. Kommunpolitikerna förutsätts också vara valarbetare och säljare åt de rikspolitiska partierna och tvingas därför också inför väljare försvara rikspolitiska beslut som är negativa för kommunen. Det valarbete som rikspartierna gör idag sker via TV och media och utdelning av valsedlar i vallokalen sker via distribution. 44 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 45

24 slå samman kommuner lär misslyckas igen. Några förståsigpåare har räknat ut en minimibefolkning för att en kommun ska ha ekonomiska resurser att överleva. I sammanhanget tycks man ha glömt problemen från när man gjort tidigare reglerna är gjorda sammanslagningar; det är enbart gynnsamt för den kommun vars namn också bärs av den nya av storstadsbor storkommunen. Men även den glädjen är kortvarig... Det tog 40 år för 1970-talets sammanslagningar att bli de nya kriskommunerna; det lär Det beror väl snarare på att Stockholm har satt Hur liten? gå betydligt fortare nästa gång. regler för hur liten kostym en kommun måste ha. Och denna kostym är anpassad efter stora områden. En liten kommun kan inte ha samma mängd i fullmäktige som en större kommun, inte heller samma organisation och system. I många andra länder lyckas man ha en bra, och rent av bättre, folkrepresentation än i Sverige i små orter. Att skapa nya storkommunen är upprepa misstagen. Att återskapa de gamla småkommunerna och låta dem förvalta sina och stöd pengar är rätt väg att gå för att vitalisera glesbygden KOMMUN 2 KOMMUN DÅLIGT FÖRSLAG STORKOMMUN KOMMUN 8 DET FUNKADE INTE PÅ 1970-TALET Dagens kommuner är i många fall ett resultat av sammanslagningar som gjordes mellan 1950 och Facit finns i hand; de kriskommuner vi har idag är vinnarna från sammanslagningen, d.v.s. genitivkommunen, den ort som bär kommunens namn KOMMUN 5 VÅRT FÖRSLAG NYA SMÅKOMMUNER 46 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 47

25 allt handlar om >ytan< varje kommun har ett antal skyltfönster som måste skötas. Varje ort har ett skyltfönster. När man åker bil, eller ännu bättre med tåg, ser man skyltfönstret, och det är sällan någon trevlig syn. Förfallet, skräpigt och ostädat. Klotter, skrot och ödefastigheter. Om någon tror att detta inte påverkar intrycket, kan man undra varför dessa bryr sig om att köpa nya kläder eller ens tvätta sig. Ytan är allt - även när det handlar om intryck. BÖRJA HÄR Man passerar med bil eller tåg. Man läser tidningen. Betraktaren Kunskap Associationer Minnen Erfarenheter Referensramar Uppfattning Positivt intryck Genväg Negativt intryck KOMMUNEN TROR... Spegelbilden är ALDRIG densamma som ett porträtt. Det finns INTE några genvägar. Uppfattad bild av verkligheten Tyvärr visar sällan någon kommun förståelse för eller har energi för att skapa ett skyltfönster. alla dömer butiken efter skyltfönstret. För att en ort ska få inflyttare och företagsetableringar handlar mycket om förtroende. Kommer investeringen att löna sig? Törs vi låna ut belopp till ett företag i en ort som verkar vara på fallrepet? Statistik är ett annat skyltfönster där media i rent kommersiellt syfte utnyttjar siffror för att sälja klick. Ortens skyltfönster Ortens verklighet Beslut Handling Konsekvenser 48 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? Ortens utveckling 49

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

personlig hälsa per appelqvist

personlig hälsa per appelqvist per appelqvist Så förhöjer vi båtupplevelsen forskning på hjärnaktivitet visar att om vi fokuserar på en sak i taget så blir vi lyckligare. vägen dit går via mindfulness. en av landets ledande experter,

Läs mer

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI TILLSAMMANS BYGGER VI FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI 264 hushåll i Diö säger Ja till fiber! - För oss är valet enkelt vi längtar efter att få in uppkoppling via fiber. Att försöka spå om framtiden

Läs mer

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld

Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Affärssamhällets grund aktiviteter på kundens villkor i kundens värld Är finanskrisen ett resultat av bristande kompetens? Det låter spontant som om frågan borde besvaras ja, med tanke på att om det går

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

Bli företaget kunderna älskar att köpa av

Bli företaget kunderna älskar att köpa av Workshop för småföretagare som vill framåt snabbare Bli företaget kunderna älskar att köpa av ******************************************************************************** WORKSHOP MED BJÖRN STRID OBS!

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken,

Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, Hela länet ska leva. Dåliga kommunikationer begränsar idag vårt läns möjligheter. Det krävs därför en fortsatt utbyggnad av kollektivtrafiken, fibernätet och ett förbättrat vägnät. Järnvägen behöver bli

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch

Fastighetsbranschen. En hotad framtidsbransch Fastighetsbranschen En hotad framtidsbransch Framtidsbranschen? Hur ser framtidsutsikterna ut för fastighetsbranschen? Vad kan hota vår tillväxt och vilka möjligheter bör vi försöka ta tillvara? Det finns

Läs mer

Rivstart - STARTA EGET

Rivstart - STARTA EGET Rivstart - STARTA EGET Rivstart är en av Sveriges absolut populäraste böcker om att starta eget med över 36 000 läsare (januari 2010). Det här är den enda ständigt aktuella och alltid uppdaterade Starta

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun

VÄRLDEN I LUND. om internationalisering och mänskliga rättigheter. Integrationspolitiskt program för Lunds kommun VÄRLDEN I LUND om internationalisering och mänskliga rättigheter Integrationspolitiskt program för Lunds kommun 1. Inledning och syfte Idéernas Lund har sin öppenhet mot omvärlden att tacka för framgång

Läs mer

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET

STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien STAD OCH LAND PROCESSER AV ANPASSNING I DET SVENSKA BOENDEMÖNSTRET Lars Westin Professor I Regionalekonomi Centrum för Regionalvetenskap (CERUM) Umeå universitet NÅGRA

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning

PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Generation Ordning 1 PERSONA 80-90-TALIST Att leda den unga generationen: Företaget måste förtjäna lojalitet Ifrågasätter auktoriteter Frågar varför Kräver insyn och transparens Förväntar sig tillit Vill ha varierande arbetsuppgifter

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60

Träff 1: 13 augusti i Ljustorp 7 deltagare och 1 processledare = två grupper En person under 18 år, 3 mellan 30-40, 2 mellan 40-50 och en över 60 Sammansta llning Landsbygd 2.0 I Landsbygd 2.0 lyfts idéer för lokal utveckling fram genom samtal mellan generationer. Metoden är enkel, har bra hjälpmedel och går ut på att alla är med och diskuterar

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030

Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Det goda livet finns i Norrköping EN VISION FÖR 2030 Diarienummer: KS-504/2008 I Norrköping finns det goda livet. Här finns möjligheter till ett berikande liv för människor i alla åldrar med möjligheter

Läs mer

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Handledning till den lättlästa Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst Studieförbundet Vuxenskolan 2008 Projektledare: Eva Ekengren SV Förbundskansliet Författare: Kitte

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15

Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Degerfors i centrum 2008 Degerfors i Centrum Reviderad 2008-02-15 Innehåll 1. Bakgrund och syfte 1 2. Mål. 2 3. Geografiskt område. 2 4. Nuläge 2 5. Organisation. 4 6. Åtgärdsförslag/delprojekt 4 7. Tidplan

Läs mer

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17

Skandias plånboksindex. Mars, 2014 2014-03-17 Skandias plånboksindex Mars, 2014 2014-03-17 1 Sammanfattning Skandias Plånboksindex för första kvartalet 2014 visar att hushållens optimism fortsätter att öka medan sparviljan sjunker dramatiskt. Det

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Den Kreativa Nervositeten

Den Kreativa Nervositeten Den Kreativa Nervositeten Jan Alpsjö www.lentos.se tel: 0705-120206 1 DEN KREATIVA NERVOSITETEN Den Kreativa Nervositeten riktar sig till personer som skall förbereda en presentation. Syftet är att kunna

Läs mer

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare.

1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man knådar kroppen så att musklerna blir mjukare. 3. Göra så att något blir svagare. Att förstå ord hjälper dig att förstå text. Vad betyder orden? Skriv siffran vid rätt ord. 5 4 6 3 2 1 kämpa uppmuntran SPA dämpa massage buffé 1. Ett bord med flera maträtter eller drycker. 2. När man

Läs mer

Äldreboende, en själslig dödsdom

Äldreboende, en själslig dödsdom Källa: www.knut98.com När resurserna minskar krävs fantasi, inlevelse och prioritering. Hela syftet med äldrevård måste vara att skapa möjligheter till meningsfullt liv. Allt kan bli fel om vi glömmer

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen

Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen Den hemliga ingrediensen Kommunikation i produktutvecklingsprocessen En essä i kursen Produktutveckling med formgivning Charlotta Sjöström, INPRE 4, 2006-04-27 En het potatis Hans Folkesson som är chef

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords

Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords 1 Hur jag personligen blev rånad med Google Adwords Visste du att anledningen till att de flesta inte tjänar pengar med Adwords är för att du troligtvis fallit offer för alla de lögner som cirkulerar på

Läs mer

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge

KÄVLINGE KOMMUN. VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge VFT045 Fastighetsekonomi Handledare: Ingemar Bengtsson Anders Silverbåge KÄVLINGE KOMMUN Grupp 5 Elin Djus Sema Kadir Andreas Kirkby Peter Johansson Jacob Thörnblad Sammanfattning Befolkningen i Kävlinge

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöte Landsbygdsutveckling Arnemark 2014-02- 26 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Varför ska tjugofem elever ha samma bok?

Varför ska tjugofem elever ha samma bok? 86 Varför ska tjugofem elever ha samma bok? Hon hade dåliga betyg i skolan och var övertygad om att hon var dum. Lärare var det sista hon skulle kunna bli, även om hon i hemlighet alltid drömt om det.

Läs mer

Bondens Torg historia och framtid

Bondens Torg historia och framtid Bondens Torg historia och framtid Intresset för varor av bra kvalitet, närproducerat och miljövänligt, har under en lång tid ökat. Det ökade intresset har dock inte fullt ut kunnat mötas av lokala producenter,

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist

En fjärils flykt Gunnel G Bergquist En fjärils flykt Gunnel G Bergquist Livet för en del människor, Är kantat av sorg och vemod. Framtiden för dem Saknar oftast ljus och glädje. För andra människor Flyter livet på som en dans. Tillvaron

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016

VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 VERKSAMHETSPLAN 2013-2016 F&S Järfälla är det självklara valet när en person vill börja träna. För de som redan är igång och tränar är F&S Järfälla den självklara mötesplatsen en plats där man vill hänga.

Läs mer

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring

Ökande krav på utbildningens kvalitet och regional förankring Kommentarer och kompletteringar till utvecklingsskriften om Fyrbodal Allmänna utgångspunkter Sveriges ekonomi och självfallet också Fyrbodals sammanhänger i allt väsentligt med hur landet och regionen

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist

Bjuvs kommun. Grupp 10. Anna Andersson. Jenny Ekberg. Anders Fex. Marianne Lindkvist Bjuvs kommun Grupp 10. Anna Andersson Jenny Ekberg Anders Fex Marianne Lindkvist Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Demografi... 4 Fördelning av yrken inom kommunen... 4 Inkomst...

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN

ELEKTRIKERFÖRETAGETS AFFÄRSIDÉ ÄR NÄMLIGEN PLATS 03 TILLVÄXTPROCENT 98,94 % ApQ El följer en blå tråd Det var inte ApQ El som uppfann hjulet, men det är nästan så att man kan tro det. VD Anders Qvarfort HUVUDKONTOR Malmö STARTÅR 1997 TILLVÄXT 6

Läs mer

Vill bo nära naturen och nära staden...

Vill bo nära naturen och nära staden... Vill bo nära naturen och nära staden... Älska Säffle! Älska Säffle 1 Välj dina egna vägar. 2 Älska Säffle Allt nära Är du en av många människor som bär på en dröm om ett bra boende? Vill bo nära naturen

Läs mer

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND

Halmstad LEADER LEADER HALLAND HALLAND Halmstad g n i n l l ä t s n a m Sam LEADER LEADER LANDSBYGD KUSTBYGD HALLAND HALLAND Sammanställning Halmstad Workshop i Halmstad kommun Den 3 oktober 2013 samlades 26 personer på Kvibille Gästgivaregård

Läs mer

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om?

Hur viktig är den? Kännetecken vad handlar miljö om? Fokusgrupp är en metod för att fördjupa sig i vissa frågor. I fokusgruppen får man fram vad som är viktigast för de som deltar. Politiker från demokratiberedningen och kommunfullmäktige har hållit i fokusgrupperna.

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

Jag vet inte hur många gånger jag hört att ett utbrott kom som en blixt från klar himmel och varje gång tänker jag: Det stämmer inte!

Jag vet inte hur många gånger jag hört att ett utbrott kom som en blixt från klar himmel och varje gång tänker jag: Det stämmer inte! Energi Mia Kårlycke Jag vet inte hur många gånger jag hört att ett utbrott kom som en blixt från klar himmel och varje gång tänker jag: Det stämmer inte! Mia Kårlycke Att energin inte räcker till är ett

Läs mer

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag

Målet. När jag började på Tuna var jag en liten blyg tjej. Jag var ganska missnöjd med klasserna för jag Målet Amanda Olsson 9b 1-13 Det känns som jag har sprungit ett maraton, ibland har det gått så lätt och ibland så tungt. Jag har varit så inne i allt så jag inte sett hur långt jag kommit, inte förrän

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare

INTEGRATION. Integration. Svenska samhället. Invandrare 17 Människor flyttar från ett land till ett annat av olika anledningar. När nya människor kommer till ett land uppstår möjligheter, men också problem. Olika kulturer och åsikter ska leva sida vid sida.

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet.

fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Skaffa fiber! En liten broschyr för dig som vill ha snabbt, pålitligt och prisvärt internet. Hej! Just nu håller du i en broschyr om fiber. Fiber är den senaste tekniken - nedgrävda kablar som ger dig

Läs mer

Kan man bli sjuk av ord?

Kan man bli sjuk av ord? Kan man bli sjuk av ord? En studie om psykisk barnmisshandel och emotionell omsorgssvikt i BRIS barnkontakter år 2007 Definition: Psykisk misshandel: Olika former av systematisk destruktiv kommunikation

Läs mer

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet

De gömda och glömda. En rapport om akademikerarbetslöshet De gömda och glömda En rapport om akademikerarbetslöshet Inledning Tiden då en akademisk utbildning i praktiken garanterade ett jobb är förbi. För bara tio år sedan blev studenter rekryterade och fick

Läs mer

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas

Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushållning. Samhällsekonomin handlar om: Vad som ska produceras Hur det ska gå till Vem som ska producera Hur resultatet ska fördelas Ulrika Rosqvist-Lindahl,

Läs mer

Forshaga - en attraktiv kommun

Forshaga - en attraktiv kommun Forshaga - en attraktiv kommun Strategi för tillväxt Fastställd av kommunfullmäktige 2013-08- 27, 82 Att öka attraktionskraften En kommun där medborgare och företag trivs och vill skapa sin framtid. En

Läs mer

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering

Skinnskattebergs Företags Nätverk. Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Skinnskattebergs Företags Nätverk Samarbete mellan kommunen och näringslivet: Från idé till realisering Nätverks syfte Att främja näringslivet i Skinnskattebergs kommun och utvecklingen av den enskilde

Läs mer

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare

Kan man besvara den frågan? Kanske finns det lika många svar som frågeställare Varför tror människor? Kanske är det så här? - vi har längtan efter trygghet, - vi vill söka meningen med livet, - vi har en längtan efter kunskap, - vi vill ha svar på frågor mm. FINNS DET EN MENING MED

Läs mer

Detta är Västsvenska paketet

Detta är Västsvenska paketet Västsvenska paketet en satsning som öppnar för framtiden Detta är Västsvenska paketet Foto: Folio Bildbyrå Vi vill skapa ett attraktivt, hållbart och växande Västsverige Västsverige växer, utvecklas och

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR

FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR 2014 FINNES: PLATS FÖR STADSKÄRNA SÖKES: VISIONÄR EXPLOATÖR VÄLKOMMEN ATT VÄXA MED OSS! Huddinge kommun växer snabbt. Idag har kommunen över 100 000 invånare, vilket gör den till störst i länet efter Stockholms

Läs mer

Fler skattebetalare i Malmö

Fler skattebetalare i Malmö Rapport Fler skattebetalare i Malmö jobb istället för bidrag En granskningsrapport från Moderaterna i Malmö 1 Introduktion Bidragspolitiken måste bytas ut mot en politik för jobb och företagande. Malmö

Läs mer

Vägen till en NY RelationsBlueprint...

Vägen till en NY RelationsBlueprint... Vägen till en NY RelationsBlueprint... Kommer du ihåg... sist gick vi igenom den viktigaste delen som kontrollerar din lycka, framgång och tillfredsställelse i kärleksfulla och passionerade relationer

Läs mer

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON

NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON NÄRINGSLIVSTRÄFF DEN 28 MAJ PÅ CAMPUS VÄST MED FINN JOHNSSON Det var glädjande att se en stor uppslutning vid näringslivsträffen, ca 35 personer kom för att diskutera hur näringslivsutveckling skall åstadkommas

Läs mer

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk:

Begreppet integrering/integration betyder enligt samma uppslagsverk: Varför integration i livet och segregation i döden? Ingela Olsson När jag först fick denna rubrik att tala om på SKKF:s konferens, lät jag den bara vila i mitt huvud. Men efterhand började jag leva mig

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer