OLIV. 100 sid. GRATIS e-bok ETT MODERNT FENOMEN. som kommer att. ödelägga svenska. bruksorter, småstäder. och Sveriges. glesbygd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OLIV. 100 sid. GRATIS e-bok ETT MODERNT FENOMEN. som kommer att. ödelägga svenska. bruksorter, småstäder. och Sveriges. glesbygd"

Transkript

1 OLIV 100 sid. GRATIS e-bok ETT MODERNT FENOMEN som kommer att ödelägga svenska bruksorter, småstäder och Sveriges glesbygd En pedagogisk analys från en skånsk tankesmedja år 2014

2 en enorm utmaning. för sverige minus storstäderna Tänk om det vore det omvända... Då hade Sveriges media, kultur och politiska agenda handlat enbart om det. Istället förtvinar Sustad* och går en säker, plågsam och långdragen död tillmötes, utan att någon tar det på allvar. Folk sugs till den fräscha, pulserande och mediabevakade storstaden. Platsen där det händer, det man läser om på twitter. Det man kan med stolthet visa på Facebook. Hel, halv och kvarts-kändisar man ser på inneställena. Vännerna sugs till storstaden. Utbildningar sugs till storstaden. Arbetsmarknaden sugs till storstaden. De attraktiva jobben. Framtiden sugs till storstaden. Hur kunde detta hända? Vems fel är det? Går sugkraften att stoppa? Eller rent av vända? vatten. vackert. välstädat. * Sustad = Sverige utanför storstäderna 2 3 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDER- NA?

3 vi går från liv 4 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 5

4 till o liv. Sådant som inte är önskvärt i samhället, sådant som vi inte känner till eller vill kännas av. Dessa saker och känslor sätter vi ett o framför. Olust, olycka, oönskad, olämplig... och oliv. Inte död. Bara inte levande. Oliv. Inte livlös utan bara oliv. Som ett punkterat däck. Sustad, d.v.s. Sverige minus storstäderna, befinner sig i oliv. Det liv som en gång var, har slocknat. Det liv som vi aldrig ens funderat över, under några år gick luften ur samhället. Pyspunka. Från högtryck till oliv. 6 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? Snart slocknar macken också, när Stockholm har bestämt att alla mackar måste byggas om, oavsett omsättning, efterfrågan och förutsättning, enbart för att kunna att tillhandahålla de nyaste bränslena, bränslen som dessutom har låg efterfrågan i glesbygden där inte sällan bilparken är äldre än i storstaden. 7

5 sverige blöder. men varför? Det är oliv i hälften av landets kommuner. EUs värsta urbanisering. Ytmässigt sätt ser nästan hela Sverige ut som en akutpatient på operationsbordet. På de nästa 80 sidorna ger vi vår pedagogiska, sarkastiska och illustrativa och internblöder... Och inom stora kommuner som totalt sett inte tappar befolkning, strömmar människor, arbete, pengar och framtidstro från de glesare delarna till städerna. analys över vad som hänt och vad man skulle kunna göra för att stoppa och eventuellt vända negativa flöden. 8 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 9

6 cirkeln måste gå medurs lösningarna ger ingen effekt. Kanske inte så konstigt; Stockholm förstår inte glesbygdens och de mindre orternas problem; så med den lösning Stockholm därför ordinerar placeras patienten på långvården, istället för att ta in den på akuten. En moturs rörelse är negativ och kommer att slutligen helt utarma orten. Rörelser utanför cirkeln (pendling) är sällan de livskraftiga lösningar som säkrar en framtid. Fritid Arbete En medurs rörelse ger positiva vibrationer. Rörelse inom cirkeln stärker orten och skapar utveckling och tillväxt. Positivt Handla injektioner Planlösa injektioner av pengar och/eller arbetstillfällen är oftast kortsiktiga kurer för att dämpa eller dölja ett bakomliggande problem. Politisk morfin. dropp Kontinuerligt näringstillskott till en region är måhända nödvändigt men är inte ett botemedel på avfolkning. Inget arbete ger ingen fritid utan enbart en destruktiv sysslolöshet. För att kunna ta ett arbete måste personen oftast flytta från sin bostad och ökande antal tomma bostäder minskar ytterligare ortens attraktionskraft. Utan boende spiralerar även ortens handel och lägger ned. Bostad Arbete ger inkomster och en bra lokal handel gör det lockande att ha kvar sin bostad i orten, för att minska den totala biltiden. Lite biltid ger också mycket fritid och en harmoni som behövs för att må bra på arbetsplatsen. Med arbete i illustrationen ingår skolarbete, dvs skolan. 10 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 11

7 oops. nåt har hänt. När den stolta brukskommunen slutade gå framåt började man fundera vad som hade hänt. Smärtan från knytnävsslaget led de flesta fortfarande av - men den själsliga smärtan i prestigeförlusten när flera stora arbetsgivare hade stängt sina verksamheter var större och resulterade i en paralyserande handlingsförlamning. Kommunen som så länge hade mått så bra hade under några månader tappat all kraft. Man insåg inte att kommunen aldrig haft någon motor utan bara sugits med i vinddraget bakom de stora företagen. Man insåg inte att kommunen egentligen aldrig haft något roder, utan flutit likt en gummiflotte i forsränning, planlöst och med all fokus på att njuta av äventyret. När företagen stängde ett efter ett tog alltså bränslet slut och då stannade också kommunen. Så vad gör man med en buss i uppförsbacke och den där manicken på instrumentbrädan, den som man aldrig förr ens sett, när mätarnålen står på E, hur löser man problemet? ÖVERGE BOGSERA TANKA Kanske det mest barmhärtiga alternativet, att sätta kommunen i palliativ vård med en plan att flytta invånarna till andra och bättre boenden, istället för att utsätta dem för en förnedrande förtvining i en ort bortom räddning, en ort där all samhällsservice monterats ned och där butikerna upphört. Att låta sig bogseras är den metod som gäller idag. Likt bussen bakom den stora röda dragbilen överlåter man åt Stockholm att bestämma färdriktning och hastighet. De långivare som ställt upp med lån till kommunen har också synpunkter på kommunens öde - den förr så stolta bruksorten är helt utlämnad till åtgärder som bestäms av andra. Att finna nytt bränsle är en energikrävande uppgift. Det räcker inte med att samla kvistar och tro eller hoppas att bussen går på gengas; det krävs en högeffektiv energi för att driva samhället och frågan är om man kanske skulle se till att byta motor mot något mer energieffektivt istället för att elda med gårdagens bränsle. varför blev det så här? varför gjorde vi inget i tid? är det fixbart? 12 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 13

8 sockerrus förblindar Den lilla kommunen var stor. Ute i stora vida världen kunde man knappt uttala ortsnamnet på rätt sätt men man kände till namnet och ortsnamnet ingav respekt. VÄNDPUNKTEN ÄR SEDAN LÄNGE PASSERAD. Framtiden På den tiden då företag valde namn efter den ort där de låg pushades kommunens anseende av företagens framgång. Inte kunde man väl ana att denna framgång en dag skulle bytas mot förluster och misslyckanden och att detta skulle påverka kommunens namn? Den vändpunkt då kommunen fortfarande kunde göra något åt utvecklingen passera- Ipsumsholm des på 1980-talet. Den väg till framtiden som då skulle tagits, den missade man och eftersom kommunen inte har energi eller ett roder, kan man inte vända. Och även om så vore, saknar kommunen en karta för att finna vägen tillbaka. Och även om så vore, är den vägen stängd sedan länge. Det var en Noaks Ark och den seglade redan Kommunen Kommunen vi måste leva i nuet tyvärr hör man kommunfolk berätta om hur det var förr i tiden - inget är mer kontraproduktivt än att tala om det förgångna. 14 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 15

9 utvecklingen är den hinderbana vi måste lära oss att bemästra 1930 Boende Näringsliv För hundra år sedan var samhället summan av arbete och bostad. Idag är det snarare differensen av de båda. På 1970-talet började företagens internationalisering, en utveckling som på 90-talet övergick i globalisering och vars konsekvenser är många: G L O B A L PRODUKTION Där kommunen förr var centrum för verksamheten, är nu världen centrum G L O B A L EFFEKTIVISERING Den plats som har lägst produktionskostnad, där förlägger man tillverkningen G L O B A L MARKNAD Där Sverige förr var marknaden, är nu världen marknad PRODUKTUTVECKLING Andra tillverkare i andra länder passerar lokala företag och dessa slås ut STRUKTUROMVANDLING Gamla typer av produkter ersätts med nya KOMPETENSKRAV Nya material och tekniker kräver nya kompetenser PRESTIGE Bruksorten duger inte längre som företagscentrum; kommunikationer brukar anges som orsak VINSTKRAV Riskkapitalistägare har andra syften än den gamla ägarfamiljen GENERATIONSDÖD Det går inte att finna någon som vill satsa tid och pengar i ett familjeföretag Boende 1970 Näringsliv 2010 Boende Näringsliv När företagen skiljs från samhället sprids också människorna för vinden Det klister som förr skapade ett samhälle finns inte idag 16 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? Kommunal partipolitik (med koppling rikspolitik) är hämmande när samhället kämpar för livet 17

10 framtiden tvingar invånarna eller är det tvärtom? DET TRADITIONELLA SAMHÄLLET Det traditionella samhället erbjöd en trygg ram för familjer och en bra uppväxt för nya generationer. Gemenskap Arbete skapar samhällen. Samhällen skapar arbete. Denna evighetsmaskin suger upp landsortens unga och även en del äldre. Och bruksorterna lever i det omvända förhållandet, där brist på arbete splittrar samhället och ett splittrat samhälle skapar inte arbete. Men även på orter där det FINNS arbete, flyttar folk. Arbete är uppenbarligen INTE lyckopillret för att skapa och hålla samman ett samhälle. DEN DÖENDE ORTEN De orter som idag lider av utflyttning och fördömer storstadens dragningskraft har glömt att just dessa orter för hundra år sedan var de magneter dit människor från ännu mindre byar och lantgårdar flyttade, en flytt som utarmade småbyarna och dränerade gårdarna på duktigt folk. En sjuk ort kännetecknas av ökad anonymitet och minskad samhörighet. Resor till arbetet gör orten till en ren bostadplats, vilket är en svår situation att förstå för många kommunmedarbetare. Gemenskap S T O R S T A D S T R E N D Storstadens kultur och livsstil lockar B R A J O B B Att bo- och levnadskostnaden är mycket högre i storstaden är inget hinder R Ä T T J O B B Att ha en jobb man älskar och kan utvecklas med är viktigare än andra faktorer U T B I L D N I N G Den utbildning man skaffar sig finns i städerna V Ä N N E R De vänner man skaffade sig under gymnasiet och universitet/högskolan bor i staden V Ä R D E G E M E N S K A P De människor man känner gemenskap med, saknas i den lilla orten 18 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? DEN FÖRFÖRISKA STORSTADEN Redan tidigt i industrialismen erfor de flesta att flytten till storstaden också innebar att man övergav den gemenskap som band samman det gamla samhället. Men frågan är, om denna samhörighet är en efterfrågad egenskap, eller en, som man söker motsatser till. Gemenskap Exklusivt för storstadens centrum Därmed är storstaden mer lik en traditionell mindre ort än vad de säkert vill medge. 19

11 att ställa om från samhälle till ort Den nya situationen kräver en helt ny karta; samhället, som många fortfarande tror sig existera, har förvandlats till en ort. I samhället fanns det som ordet börjar med och innebär: sam, d.v.s. gemenskap. Det fanns förutsättningar för liv, d.v.s. arbete, bostad och förplägnad. Orten är ett kartografisk uttryck och ett förvaltningsmässigt begrepp för takt med bebyggelse. I orten bor folk. Men eftersom det inte finns någon större handel, inga arbetsplatser, ingen skola och ingen social service, kan man inte leva i en ort. DET TRADITIONELLA SAMHÄLLET som många kommunfolk fortfarande tror existerar DEN VIBRERANDE STORSTADEN som idealiseras i media Orter blir därmed desamma oavsett var de befinner sig. Det gamla samhället har reducerats till en ort och det är svårt för de ortsansvariga att ställa om tankesättet för hur man bäst styr en ort. DEN LIVLÖSA ORTEN som är småortens nya situation 20 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 21

12 rörelsemöjlighet tvingar den lokala handeln till förändring Samhället uppstår i den gemensamma nyttan av arbete och liv. Förr var den enkelt ett vara handlare - eller inte, när det fanns två järnaffärer och fyra konditorier i en mindre ort. Idag kämpar järnaffären mot de enorma byggvarukedjorna, liksom sportaffären, TV-handlaren osv. När konsumenten har möjligheten att resa till stora butiker måste den lokala butiken upp till bevis. Tyvärr räcker inte alltid att ha samma eller lägre priser än kedjorna. Många handlare gör också misstaget att tro att kedjorna har genomgående personal med sämre servicekänsla och produktkunskap än de själva Nya sinnesstämningar möjliggjorde en större rörlighet i det traditionella samhället. R E K L A M B L I T Z Kedjornas massiva bombardemang av reklam i alla media skapar en bild av låga priser; samtidigt lider kedjorna av många som känner på produkten och väljer för att sedan beställa i e-handel. Inköpscentra byggdes i storstäder P R I S S Ä T T N I N G Kedjornas prissättning regleras för att mindre enheter i samma kedja ska ha ett högre pris, samtidigt som åkeriernas extrakostnader för långa avstånd ännu inte fullt ut syns i prissättningen. Allt större stormarknader påverkar inte bara mindre orter utan stadskärnan i medelstora städer. Internet ska ses som ett virtuellt resande M O O D Stora synliga varumärken blir rätt och trendigt i de sociala medierna. som allt mer ersätter arbets- och inköpsresor. 22 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 23

13 ...och kommunen får en stor del av konsekvenserna. Handla lokalt är ett mantra som kommunfolk brukar mässa... samtidigt som de själva inte är så bra på att köpa från lokala leverantörer... Men frågan är vad som egentligen är handla på hemmaplan. Oftast är det ägarförhållandet som avgör den största effekten på den lokala ekonomin. Det är naturligt att inse att när man kör till ett inköpscenter i en annan ort, så är det invånarna i den orten som tjänar på dina inköp. Internet - som ger all världens varuutbud till varje ort - kan vara gynnsamt så till vida att pakethanteringen ger underlag för servicebutiken. B U T I K S - K E D J A Av en konsumerad hundralapp återgår 40 kronor till kommunen. att handla lokalt Lokalt att klicka hem L O K A L T Ä G A N D E Av en konsumerad hundralapp återgår 60 kronor till kommunen. e-handel E - H A N D E L Av en konsumerad hundralapp återgår inget alls. Men pakethanteringen ger underlag för ortens service-ställe. Amerikansk undersökning OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 25

14 1930 därför gapar lokaler tomma Just business. Man känner inget för orten. Ägarna har kanske inte ens varit där. utbud och efterfrågan fungerar inte Hellre låter man butikslokal efter butikslokal gapa tom, än att sänka hyran. Varför skulle vi göra det? För dem handlar det om kapitalplacering; för orten handlar det om något helt annat. Nya företag behöver låga insteg. Korta avtalstider. nya tider kräver nya lösningar Kommunen kan i den lokala ordningstadgan förbjuda tomma skyltfönster. Problemet är inte bara svenskt. I mer kreativ sinnade länder löser man problemen När näringslivet skiljs från samhället och fastighetsmarknaden anonymiseras, syns också konsekvenserna i form av skyltfönster som gapar tomma i det som nu är en ort. Till och med i stora städers centrum som Malmö, Lund och Helsingborg, låter man hellre butikslokalerna stå tomma än att man sänker hyran. Något är fruktansvärt fel. Och priset kommer att bli högt. 26 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 27

15 den svenska handlingsförlamningen kontra kreativt tänkande Vänta. Vänta och se. Denna försiktighetsstrategi är förödande och har sällan visar sig framgångsrik; i de fall den fungerat har det snarare handlat om ren tur. inte vår sak Visst är det er sak; hur orten ser ut, vilket intryck den ger gäster genomresande och hur den påverkar sinnesstämningen hos invånarna är väl i högsta grad er sak. våga erkänna sanningen: fastigheten är bortom räddning Erkänn: lokalerna kommer aldrig att hyras ut. En affärslokal som stått tom i mer än ett år... man måste vara sjukligt optimistisk om man tror att någon skulle vara dum nog att satsa pengar i att hyra, renovera och starta en affärsrörelse. Riv eller omvandla till bostad är ett krav man kan ha i den lokala byggstadgan. 28 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 29

16 hur liten struktur behövs för att behålla levnadsbar service? Man känner lätt igen ett olivsamhälle genom en visuell överrepresentation av pizzerior, och frisersalonger. Ett samlingsställe i orten övertar ett flertal av de funktioner som i det gamla samhället sköttes av de etablerade. Internethandel, som samtidigt som den ödelägger de sista förutsättningarna för lokal handel, ger den lilla orten tillgång till samma varuutbud som en boende i New York. Men fråga är, hur liten ortsstruktur som behövs för att hålla en bygd vid liv. Något som är fundamentalt för litenheten är en ny öppenhet från statens sida vad avser regler och monopol. Tyvärr lär vi aldrig få se denna. 30 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 31

17 arbetstillfällen försvinner. men de löses inte alltid upp i tomma intet. I många av Sveriges orter är små och medelstora familjeföretag ryggraden i näringslivet. Som en naturlig utveckling i affärsvärlden köps företag upp av riskkapitalbolag. Som en naturlig utveckling på marknaden bestämmer sig företag för att gå samman, alternativt att en konkurrent köper en motspelare på marknaden. I samtliga dessa fall finns all anledning till oro. Även de mest lönsamma och välskötta svenska företag har köps av utländska intressen och lagts ned av strategiska skäl. NÄR DET LOKALA FÖRETAGET KÖPS UPP FINNS DET ANLEDNING TILL ORO. Huvudkontoret flyttar oftast till den nya ägarens ort Tillverkningen stannar kvar landsorten drabbas alltid Landsorten tillhör nästan uteslutande på grund av de anledningar vi listat tidigare. tyst i Stockholm Hela anläggningen flyttas till den nya ägarens ort Fastigheten säljs eller står tom Riksmedia ger sällan mer än en notis när 100 arbetstillfällen försvinner i en ort med invånare; Motsvarande förhållande, arbetstillfällen i Stockholm (5 av invånartalet) hade räckt till en riksdagsdebatt. Hela anläggningen läggs ned. 32 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? Fastigheten säljs eller står tom 33

18 i genitivkommunen börjar misstagen Dagens kommuner är resultatet av sammanslagningar. Mindre kommuner har slagits samman, eller slukats, av större. Den segrande kommunen har, med traditionell segrarmentalitet, givit namn åt den nya storkommunen. Hur detta namnval påverkar alla som tidigare bodde i den lilla slukade kommunen, tas ingen hänsyn till. Historien från de europeiska krigen visar att en sådan mentalitet kan skapa en bitterhet som sitter kvar i generationer i de förlorande områdena och och en överlägsenhet i de vinnande. Rent praktiskt visar detta sig i att de mindre orterna förlorar invånare till kommunens namnort. I samma anda som Stockholm fäster lite intresse vid olivkomunerna, visar namnkommuner sällan något större intresse för utvecklingen i kommunens småorter. färre än fem icke-genitiv-kommuner VINNARKOMMUNENS NAMN HÄR Det finns enbart några få kommuner i Sverige som inte är en genitiv-kommuner: Östra Göinge i Skåne är ett bra exempel. 34 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 35

19 kan du ge ett enda skäl till att något företag skulle flytta till din kommun? När man ställer frågan på sin spets får man ofta en handfull spontana svar. Många tror att deras kommuner är unika, men ytterst få har något att erbjuda som inte samtidigt finns i de flesta andra kommuner. De enda argument som skulle sålt, är de man inte ger; av den anledningen att de helt enkelt inte finns. L Å G A H Y R O R Inte vårt bord. Kanske skulle man göra det sitt bord. Kommunens fastighetsbolag i olivkommuner måste ha lov att göra rekryteringsstrategiska prissättningar. Lägg till billig energi som socker. Det ska vara en mycket klar och avgörande prisfördel att etablera sig i Sustad. Kommuner får förfrågningar om att sälja mark billigt mot att köparen etablerar företag med arbetstillfällen; inte sällan har företagen köpt och inte uppfyllt sina löften varvid kommunen har haft svårt att genom domstol återta marken. B R A L O G I S T I K L Ä G E Har de flesta kommuner. Dessutom är transporter billiga. T I L L G Ä N G L I G A L O K A L E R Har alla kommuner utanför storstadsregionerna. T I L L G Ä N G L I G M A R K Har alla kommuner utanför storstadsregionerna. ARBETSKRAFT Har alla kommuner i överflöd RÄTT KOMPETENS Ett bluffargument; personal med rätt akademisk utbildning saknas oftast utanför storstäderna NÄRA MARKNADEN Gäller enbart företag som har närområdet som marknad, typ VVS, bageri POSITIV KOMMUNLEDNING Finns motsatsen? KORTA BESLUTSVÄGAR Det är svårt att få trovärdighet, även om faktaförhållandet stämmer HJÄLP MED MILJÖTILLSTÅND Även om kommunledningen är positiv, styr länsstyrelsen och Mark- & Miljödomstolen 36 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 37

20 FRÅN FABRIK TILL INTÄKTER företagsidéer och stasningar faller oftast på den lokala marknadens otillräcklighet B2B FÖRsÄLJNING TILL FÖRETAG Fabrik Lokal marknad Fabrik B2C FÖRsÄLJNING TILL KONSUMENT Eller för att tala klarspråk, de stora kedjorna har sådan makt över konsumentmarknaden i Sverige att det är näst omöjligt att få ett företag att växa. Felix och Findus hade inte kunnat startas idag. De stora företagen väljer enbart få och stora leverantörer. Att finna en partner eller lyckas leverera till en grossists sortiment är två möjliga vägar på en mycket svår karta. Internet är en långsam och tidsödande väg att nå konsumentled. Att arbeta via torgmarknader kan gå genom att jobba med återförsäljare, i annat fall är det inte lönsamt. Att få en produkt godkänd av inköpsavdelningarna på de stora kedjorna är ett krävande arbete. Även om produkten är bra, måste den platsa på hyllan, där de redan nu går från fyra fabrikat till tre eller färre. Ett annat hinder är företagets tillverkningskapacitet; en order från en kedja är stor och böterna för att inte leverera i tid kan knäcka företaget. Nödvändig storlek på leverantör Grossist Partner Internet ICA Coop Övr. Torgmarknader Att använda Internet som utkanal är den enda lösningen; det tar dock tid och kräver en ganska stor marknadsföring för att lyckas, om man inte har en riktigt unik produkt vars existens går att sprida via sociala medier. Kund Konsument 38 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 39

21 kan du ge ett enda skäl till att någon familj skulle flytta till din kommun? Inte sällan känner man samma stämning som i en fotbollsmatch; kommunen tävlar mot andra kommuner i flyttstatistik och de som flyttar ut ger en latent känsla av förrädare. Samtidigt lockar man familjer att överge den kommun de bor i för att flytta till ens egen kommun. Många kommunpersoner tror också på fullt allvar att det är bättre att bo i deras kommun, än i andra. Men sanningen är att det inte finns något alls i den ena kommunen som inte också finns i andra kommuner. I D E N T I F I E R A A L T E R N A T I V E N Var ska de nyinflyttade komma från? Man måste ha en helt annan argumentlista när man försöker locka familjer från storstaden, än när man ropar på familjer som redan bor i grannorten. Någon som man också måste tänka på, är att folk flyttar FRÅN något, inte bara till. Att inte ha det folk flyttar från, är ett positivt argument. B R A O C H T R Y G G S K O L A O C H B A R N O M S O R G Att se bortom klassrummet... N Ä R A T I L L U T B I L D N I N G Kommunikationer - även IT - och kreativa lösningar M I L J Ö T Ä N K O C H C Y K E L B A R T En del tänkbara inflyttare väljer aktivt miljöpositivt IMAGE Kommunens skyltfönster måste vara perfekt FRITID Det är oftast AVSTÅNDET till fritiden som är avgörande TRYGGHET Den UPPLEVDA säkerheten för sig själv och familjen NATUR Inte sällan är det mer grönt och parker i storstaden än i den mindre orten... VATTEN Folk älskar vattenutsikt; enbart de mest attraktiva områdena tycks ha insett detta TÅGLÄNK + LOKALTRAFIK Nya generationer från storstaden har mycket lägre körkortstäthet än äldre och småstadsbor 40 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 41

22 bygg lösningar för morgondagens ort Det gamla ordspråket lär mig hur man fiskar istället för att ge mig en fisk är fortfarande den enda vägen till en levande bygd. Många politiker tror och hoppas att man kan skaffa fram arbetstillfällen genom beslut eller genom att förbjuda arbetslöshet. Verkligheten är en annan. GÅRDAGENS SAMHÄLLE GÅR ALDRIG ATT ÅTERSKAPA Lika lite som vi anser att en ångmaskin är lösningen på dagens energieffektivisering, är nostalgiska etableringsexperiment och reklamkampanjer verkningslösa. Vad som måste till är tillstånd eller olydnad att kringgå ett antal lagar och regler - förutsättningar som är starkt hämmande för att bedriva näringsverksamhet utanför de stora stadskärnorna. Genom varumärkespolitiken saknas nästan alltid förutsättningar för att på lokalplan skapa den politisk som behövs. SKAPA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BOENDE OCH ARBETE INTE ARBETSBOENDE Sannolikt kan man då behålla det minisamhälle vi beskrivit på sidan 31. Omgående ändringar krävs bl.a. i FINANSIERINGSMÖJLIGHETER SKATTESATS BOKFÖRINGSREGLER MILJÖREGLER BYGGREGLER Skapar vi däremot FÖRUTSÄTTNINGAR för företag och boende kommer dessa automatiskt. Företag måste kunna ha personal som pendlar in och boende måste ha möjlighet att pendla ut. Detta gäller både fyskiskt med järnväg och annan kollektivtrafik som via Internet. 42 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 43

23 generisk politik måste ersätta varumärkespolitik. VARUMÄRKESPARTIER Det lokala partiet lyder under rikspartiet och händelser i rikspartiet påverkar lokalpartiet och i viss mån vice versa. Samarbete mellan partier för att finna gemensamma lösningar Dagens partisystem byggdes upp för ett samhälle som inte längre finns. För att kommunpolitiken ska kunna fungera måste kommunens politiker frigöras från de nationella partierna. Vi menar självfallet inte att man ska överge sina ideal och värderingar, men man måste sätta in den i ett kommunalt perspektiv. Som det är nu är kommunens politiker lydiga redskap för att verkställa beslut som fattats på riksplan; samtidigt lever man på riksnivå med skräcken att behöva försvara en frispråkig lokalpolitiker eller ett samarbete mellan partier som vore oönskat på riksnivå. En generisk kommunpolitik skulle säkert också vitalisera och föryngra den politiska strukturen i kommunen, när man inte längre måste identifiera sig med och försvara beslut som man inte själv står bakom. Den kommun som går från varumärkespolitik till generisk politik, kommer att märka ett mycket ökat förtroende och en mycket större frihet att i konstruktiv anda kunna bearbeta de lokala förutsättningarna. GENERISKA PARTIER Att bygga på åsikter, filosofier eller ren neutralitet skulle frigöra de lokala partierna och skapa grund för ett samarbete mellan partier utan att händelser i rikspolitiken skulle påverka det lokala arbetet. Kommunpolitikerna förutsätts också vara valarbetare och säljare åt de rikspolitiska partierna och tvingas därför också inför väljare försvara rikspolitiska beslut som är negativa för kommunen. Det valarbete som rikspartierna gör idag sker via TV och media och utdelning av valsedlar i vallokalen sker via distribution. 44 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 45

24 slå samman kommuner lär misslyckas igen. Några förståsigpåare har räknat ut en minimibefolkning för att en kommun ska ha ekonomiska resurser att överleva. I sammanhanget tycks man ha glömt problemen från när man gjort tidigare reglerna är gjorda sammanslagningar; det är enbart gynnsamt för den kommun vars namn också bärs av den nya av storstadsbor storkommunen. Men även den glädjen är kortvarig... Det tog 40 år för 1970-talets sammanslagningar att bli de nya kriskommunerna; det lär Det beror väl snarare på att Stockholm har satt Hur liten? gå betydligt fortare nästa gång. regler för hur liten kostym en kommun måste ha. Och denna kostym är anpassad efter stora områden. En liten kommun kan inte ha samma mängd i fullmäktige som en större kommun, inte heller samma organisation och system. I många andra länder lyckas man ha en bra, och rent av bättre, folkrepresentation än i Sverige i små orter. Att skapa nya storkommunen är upprepa misstagen. Att återskapa de gamla småkommunerna och låta dem förvalta sina och stöd pengar är rätt väg att gå för att vitalisera glesbygden KOMMUN 2 KOMMUN DÅLIGT FÖRSLAG STORKOMMUN KOMMUN 8 DET FUNKADE INTE PÅ 1970-TALET Dagens kommuner är i många fall ett resultat av sammanslagningar som gjordes mellan 1950 och Facit finns i hand; de kriskommuner vi har idag är vinnarna från sammanslagningen, d.v.s. genitivkommunen, den ort som bär kommunens namn KOMMUN 5 VÅRT FÖRSLAG NYA SMÅKOMMUNER 46 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? 47

25 allt handlar om >ytan< varje kommun har ett antal skyltfönster som måste skötas. Varje ort har ett skyltfönster. När man åker bil, eller ännu bättre med tåg, ser man skyltfönstret, och det är sällan någon trevlig syn. Förfallet, skräpigt och ostädat. Klotter, skrot och ödefastigheter. Om någon tror att detta inte påverkar intrycket, kan man undra varför dessa bryr sig om att köpa nya kläder eller ens tvätta sig. Ytan är allt - även när det handlar om intryck. BÖRJA HÄR Man passerar med bil eller tåg. Man läser tidningen. Betraktaren Kunskap Associationer Minnen Erfarenheter Referensramar Uppfattning Positivt intryck Genväg Negativt intryck KOMMUNEN TROR... Spegelbilden är ALDRIG densamma som ett porträtt. Det finns INTE några genvägar. Uppfattad bild av verkligheten Tyvärr visar sällan någon kommun förståelse för eller har energi för att skapa ett skyltfönster. alla dömer butiken efter skyltfönstret. För att en ort ska få inflyttare och företagsetableringar handlar mycket om förtroende. Kommer investeringen att löna sig? Törs vi låna ut belopp till ett företag i en ort som verkar vara på fallrepet? Statistik är ett annat skyltfönster där media i rent kommersiellt syfte utnyttjar siffror för att sälja klick. Ortens skyltfönster Ortens verklighet Beslut Handling Konsekvenser 48 OLIV - GÅR DET ATT RÄDDA SVERIGE UTANFÖR STORSTÄDERNA? Ortens utveckling 49

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4

https://bostad.stockholm.se/statistik/bostadsformedlingen-statistik-bostadskon-2014/, 4 Bostadsutskottet: Motion gällande: Hur kan vi lösa bostadsbristen bland ungdomar i Stockholm? Inledning: Boverket varnar för förvärrad bostadsbrist 1. Att ha en egen bostad är en självklarhet för många,

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön.

Beskriv, resonera och reflektera kring ovanstående fråga med hänsyn taget till social bakgrund, etnicitet och kön. Möjligheter Uppgiften Har alla människor i Sverige likvärdiga möjligheter att skaffa sig en utbildning, välja bostad, få ett jobb samt att lyckas inom de områden i livet som är viktiga? Beskriv, resonera

Läs mer

1800-talets Stockholm

1800-talets Stockholm Stockholm 1800-2200 1800-talets Stockholm Befolkning Omkring år 1850 hade Stockholm ca 93 000 invånare vilket är väldigt lite om man jämför med med de ca 900 000 människor som idag räknas tillhöra Stockholms

Läs mer

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden?

hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? 1 ett metodexempel hur kan man jobba med attraktivt boende på landsbygden? Maria Hagelberg & Pernilla Jacobsson 12 utgångspunkter tema: attraktivitet boende 1 3 utgångspunkter tema: attraktivitet boende

Läs mer

Kan jag bara nå min bild av framtiden kommer allt blir bra.

Kan jag bara nå min bild av framtiden kommer allt blir bra. Guide: De vanligaste besluts- och tankefällorna Du är inte så rationell som du tror När vi till exempel ska göra ett viktigt vägval i yrkeslivet, agera på börsen eller bara är allmänt osäkra inför ett

Läs mer

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan'

'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' 1 'Waxaanu rabnaa in aan dadka awooda siino. Xisbiga Center Partiet bayaankiisa guud ee siyaasadeed oo Swidhish la fududeeyay ku dhigan' På ett möte i Västervik den 19 juni 2001 bestämde vi i centerpartiet

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

BNP = konsumtion + investeringar + export - import

BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige är i recession nu. BNP = konsumtion + investeringar + export - import Sverige började ha en ekonomisk kris från år 1960. Sverige hade 7 497 967 invånare 1960 och idag finns det 9 256 347. Stockholmlän

Läs mer

Någonting står i vägen

Någonting står i vägen Det här vänder sig till dig som driver ett företag, eller precis är på gång att starta upp Någonting står i vägen Om allting hade gått precis så som du tänkt dig och så som det utlovades på säljsidorna

Läs mer

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna

Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning av undersökningarna genomförda 9-10 januari 2006 Bilden av Dalarna Sammanfattning resultat testgruppen Medverkande 63 personer Fråga 1: Känner du till att politikerna satt och ringde? Ja:

Läs mer

Lokal plan för DALSTORP

Lokal plan för DALSTORP Lokal plan för DALSTORP www.dalstorp.se Innehållsförteckning Sida 1 Syfte med den lokala planen...3 2 Vem har tagit fram planen och hur...3 3 Beskrivning av Dalstorp...4 5 Slogan för Dalstorp...4 6 Trender

Läs mer

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen.

Vad gör Riksbanken? 2. Att se till att landets export är högre än importen. Arbetsblad 1 Vad gör Riksbanken? Här följer några frågor att besvara när du har sett filmen Vad gör Riksbanken? Arbeta vidare med någon av uppgifterna under rubriken Diskutera, resonera och ta reda på

Läs mer

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare?

Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? Market Insider: Varför är det så viktigt att ha ett urval potentiella köpare? 040-54 41 10 kontakt@bcms.se www.bcms.se BCMS Scandinavia, Annebergsgatan 15 B, 214 66 Malmö 1 Sammanfattning Varför är det

Läs mer

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER

MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER MEDIAUPPGIFT GJORD AV: HANNA WIESER Vad är massmedia? Media är ett sätt att ge människorna information och kunskap om världen. MEN HUR FÅR MAN UT INFORMATION DÅ? Genom bl.a. TV, datorer, internet, tidningar,

Läs mer

Samhällsekonomiska begrepp.

Samhällsekonomiska begrepp. Samhällsekonomiska begrepp. Det är väldigt viktigt att man kommer ihåg att nationalekonomi är en teoretisk vetenskap. Alltså, nationalekonomen försöker genom diverse teorier att förklara hur ekonomin fungerar

Läs mer

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället?

Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Motion gällande: Hur bör Stockholm arbeta för att ta emot och inkludera nyanlända/flyktingar i samhället? Problemformulering Risken att nyanlända hamnar i ett socialt utanförskap är betydligt större än

Läs mer

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja?

Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Lever du ditt liv fullt ut eller väntar du på att livet ska börja? Vi lever i en värld där mycket handlar om ägande och prestationer. Definitionen på att ha lyckats i sitt liv är att haft och gjort mycket,

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Via Nordica 2008 session 7

Via Nordica 2008 session 7 Via Nordica 2008 session 7 Lisbeth Wester Informationschef Lunds Tekniska Högskola, LTH Lunds universitet 1 Åldersgruppen 19 åringar i Sverige 1990-2020 2 Den nya generationen studenter och medarbetare.

Läs mer

Ekonomi Sveriges ekonomi

Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi Sveriges ekonomi Ekonomi = Att hushålla med det vi har på bästa sätt Utdrag ur kursplanen för grundskolan Mål som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret. Eleven skall Ha kännedom

Läs mer

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land.

hade. Många har nationella konflikter med andra länder vilket drabbar invånarna och det sitter kvar även om de har kommit till ett annat land. Jag träffade Elmir för att prata om hans flykt från Bosnien till Sverige när kriget bröt ut och belägringen av Sarajevo inträffade i början på 1990-talet. Han berättade hur det var precis innan det bröt

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna

OM VÄRDSKAP. konsten att få människor att känna sig välkomna OM VÄRDSKAP konsten att få människor att känna sig välkomna 1 Tänk dig en värld där alla känner sig väntade och välkomna. En värld där barn, vänner, främlingar, gäster, kunder och medarbetare vågar och

Läs mer

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul

Barn kräver väldigt mycket, men de behöver inte lika mycket som de kräver! Det är ok att säga nej. Jesper Juul Vi har en gammal föreställning om att vi föräldrar alltid måste vara överens med varandra. Men man måste inte säga samma sak, man måste inte alltid tycka samma sak. Barn kräver väldigt mycket, men de behöver

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov B. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov B Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka.

Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Tal, Livs kongress 2013-06-04 12 min Tack! Jag har lovat att hålla mig kort, så jag ska i alla fall försöka. Jag vill gratulera till en lyckad kongress. Ett uttalande från er som har spridits på nätet

Läs mer

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt.

New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. New York är en av världens mest kända städer. Här har New York valts som exempel på hur man kan tänka och arbeta geo-grafiskt. Vad vet du om New York? Säkert en hel del, för New York är en stad som många

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark.

Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Producerad av Alm & Wennermark AB för Hyresgästföreningen Region Södra Skåne och Hyresgästföreningen Region Norra Skåne. Text: Karin Wennermark. Omslagsbild: Typografitti Tryck: DanagårdLitho, november

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net

Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem. En rapport från SlutaSnusa.net Tre misstag som förstör ditt försök att sluta snusa och hur du gör någonting åt dem En rapport från SlutaSnusa.net Innehåll Inledning... 3 Misstag #1: Nikotinnoja... 4 Misstag #2: Skenmotiv... 7 Misstag

Läs mer

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET VI BYGGER 16 NYA STATIONER I SKÅNE OCH SMÅLAND så att fler kan ta tåget till arbete, skola och fritid PROJEKT PÅGATÅG NORDOST OCH KRÖSATÅG Kommer du också att ta tåget? NYA RESVAL TILL OCH FRÅN JOBBET

Läs mer

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR!

VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! VÄRDERINGAR VI STÅR FÖR! I varje givet ögonblick gör varje människa så gott hon kan, efter sin bästa förmåga, just då. Inte nödvändigtvis det bästa hon vet, utan det bästa hon kan, efter sin bästa förmåga,

Läs mer

Varför bredband på landsbygden?

Varför bredband på landsbygden? BREDBAND I RAMSBERG M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014

Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 Framtidens lokalt ledda utveckling mo te i Arkelstorp den 23 oktober 2014 För att kunna bilda ett utvecklingsområde för Lokalt ledd utveckling med leadermetoden och få medel till framtida projekt skrivs

Läs mer

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar.

KIDNAPPAD. Linus har kommit hem från pizzaresturangen. Han undrar om det är han som har gjort slut på alla pengar. innehållsförteckning Kap 1 Byxor s.1 Kap 2 Kidnappad s.2 Kap 3 den stora resan s.3 Kap 4 Hittat honom s.4 kap 5 Ingen tror oss s.5 Kap 6 Äntligen fångade s.6 BYXOR $$ Kap 1 Linus satt en tidig lördagmorgon

Läs mer

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1

1. En oreglerad marknad involverar frihet. 2. Frihet är ett fundamentalt värde. 3. Därav att en fri marknad är moraliskt nödvändigt 1 Linköpings Universitet Gabriella Degerfält Hygrell Politisk Teori 2 930427-7982 733G36 Frihet är ett stort och komplext begrepp. Vad är frihet? Hur förenligt är libertarianismens frihetsdefinition med

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET

Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET Konkurrera på rätt sätt! Så fungerar konkurrenslagen INFORMATION FRÅN KONKURRENSVERKET 1 Kom ihåg!» Samarbeta INTE om priser.» Dela INTE upp marknaden.» Utbyt INTE strategiskt viktig information. 2 Du

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD

Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm. Per Tryding, Vice VD Tal till skånska riksdagsgruppen den 22 november 2011 Sveriges Riksdag, Stockholm Per Tryding, Vice VD Jag har blivit ombedd att tala om Skåne specifikt och regionens utveckling med särskilt fokus på infrastruktur.

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

Till ännu bättre framtidsutsikter

Till ännu bättre framtidsutsikter JA! Till ännu bättre framtidsutsikter TROSA KOMMUN www.alliansfortrosa.se Ja till länsbyte är ett ja till ännu bättre framtidsutsikter Allians för Trosa kommun förordar ett länsbyte till Stockholm län.

Läs mer

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling

Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Sammanställning av dialogmöten Landsbygdsutveckling Lillpite 2014-03-11 Om synpunkter eller frågor när det gäller sammanställningen, kontakta helena.lindehag@pitea.se Inledning: I Piteå kommun pågår flertal

Läs mer

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning

Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning Svenska Handelskammarförbundets analys 2009 mars Företagens behov av rekrytering och kompetensförsörjning På kort sikt kommer 28 procent av företagen att behöva göra sig av med kritisk kompetens som behövs

Läs mer

Världen idag och i morgon

Världen idag och i morgon Världen idag och i morgon Det är många stora problem som måste lösas om den här planeten ska bli en bra plats att leva på för de flesta. Tre globala utmaningar är särskilt viktiga för mänskligheten. Den

Läs mer

Arbetslös men inte värdelös

Arbetslös men inte värdelös Nina Jansdotter & Beate Möller Arbetslös men inte värdelös Så behåller du din självkänsla som arbetssökande Karavan förlag Box 1206 221 05 Lund info@karavanforlag.se www.karavanforlag.se Karavan förlag

Läs mer

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat

Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Ur boken Sälj med hjärtat/service med hjärtat Säljare av olika skäl Hur ser du på din egen säljarroll? Jag möter människor som arbetar med försäljning av olika skäl och som ser helt olika på sina uppdrag

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Kvinnligt företagande i Ydre

Kvinnligt företagande i Ydre Kvinnligt företagande i Ydre Mötesplatser är en viktig pusselbit för att nytänkande och positiv energi ska skapas. Det är ju trots allt i mötet som det händer, en tanke läggs ihop med en annan och blir

Läs mer

Predikotext: Luk 9: 46-48

Predikotext: Luk 9: 46-48 Predikotext: Luk 9: 46-48 Att mäta sig och jämföra sig med andra är väl något vi ständigt ägnar oss åt. De senaste veckorna har de idrottsintresserade kunnat följa EM i både friidrott och simning. Vältränade

Läs mer

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako LYSTRING FÖRETAGARE som vill ha fler referenser, högre intäkter och fler kunder, klienter eller patienter som jagar dig istället för tvärtom Upptäck 7 trick som förvandlar ditt nyhetsbrev till en kassako

Läs mer

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper

Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Faktorer som påverkar befolkningstillväxten av unga individer i olika kommuntyper Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från Svenskt Näringsliv som publicerades i

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Landet Demokratien. Om arbetsbladet

Landet Demokratien. Om arbetsbladet Om arbetsbladet I den här övningen får eleverna i grupper fundera, argumentera och ta ställning i demokratifrågor. Ämnets aktualitet och förankring i skolans styrdokument gör att övningen kan användas

Läs mer

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar

Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Bilaga 4. Verksamhetsstyrelsens/Landsbygdsrådets remissyttrande på förslaget: Strukturella åtgärder anpassningar med hänsyn till elevförändringar Landsbygdsråd: Svartlå byaförening och Uppgiftslämnare:

Läs mer

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder

Samhällsekonomi. Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla. Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla Nationalekonomi Hushåll Företag Land Globalt, mellan länder Samhällsekonomi Ordet ekonomi kommer från grekiskan och betyder hushålla

Läs mer

Ungas tankar om ett bättre samhälle

Ungas tankar om ett bättre samhälle Ungas tankar om ett bättre samhälle Politiska motioner skapade av ungdomar i Malmö och Skåne genom workshoparbete inom projektet Ungt valdeltagand i Malmö och Skåne - fokus: supervalåret 2014. Genom wokshops

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult

Min Ledarskapsresa. Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Min Ledarskapsresa Mats Strömbäck UGL handledare och ledarskaps konsult Dina första förebilder De första ledare du mötte i ditt liv var dina föräldrar. De ledde dig genom din barndom tills det var dags

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST

VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST VÄGEN FRAMÅT. ATG MANIFEST ATG ska trygga en långsiktig utveckling för trav- och galoppsporten genom att erbjuda spel på ett ansvarsfullt sätt. Så lyder uppdraget från trav- och galoppsporten, som äger

Läs mer

Värderingskartlägging. Vad är värderingar?

Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Värderingskartlägging. Vad är värderingar? Man kan säga att värderingar är frågor som är grundläggande värdefullt för oss, som motiverar och är drivkraften bakom vårt beteende. De är centrala principer

Läs mer

Effektivitet på jobbet

Effektivitet på jobbet Effektivitet på jobbet RAPPORT BASERAD PÅ RESULTATEN FRÅN MANPOWER WORKLIFE, APRIL 2012 EFFEKTIVITET PÅ JOBBET NÄSTAN EN TIMME OM DAGEN FÖRSVINNER I STRUL Många drömmer nog om den perfekta arbetsplatsen,

Läs mer

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009

Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun. Johan Kreicbergs April 2009 Företagsklimatet viktigt för ungas val av kommun Johan Kreicbergs April 2009 Inledning 1 Inledning Många av Sveriges kommuner minskar i befolkning. Enligt en prognos från som publicerades i slutet av 2007

Läs mer

Verktygslåda för mental träning

Verktygslåda för mental träning Lek med tanken! Instruktioner för Verktygslåda för mental träning Här hittar du några verktyg som hjälper dig som är aktiv idrottare att bli att bli ännu bättre i din idrott. Är du tränare eller förälder

Läs mer

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT

OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT Nyhetsbrev nr 5, 2014 OKTOBER 2014 SÅ ENKELT MEN ÄNDÅ SÅ SVÅRT - När jag tänker på hur enkelt det är att bara vara till, lyssna på kunderna, att höra vad de säger och att hjälpa dem med det som de behöver

Läs mer

Hur jag jobbat. funderingar. Johanna Ellström

Hur jag jobbat. funderingar. Johanna Ellström Hur jag jobbat Först så läste jag igenom uppgiften då det är viktigt för mig att alltid ha fokus på vad det är uppgiften (eller det kommunikativa problemet som ska lösas) är för att bäst få fram vad kunden

Läs mer

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö.

2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. 2014-08-25 Artikeln är skriven tillsammans med min hustru, Christina Hamnö. Det är det här valet handlar om För de flesta politiker har det politiska engagemanget börjat i en önskan om en bättre värld,

Läs mer

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet

Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Projektet Varumärket Grästorp Bakgrund s verksamhetsmål för 2013 är att förbättra profileringen av Grästorp. För att skapa förutsättningar för en framgångsrik marknadsföring krävs att alla som finns och

Läs mer

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet!

Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! lättläst Rösta på Miljöpartiet i kommunalvalet! Om Miljöpartiet får vara med och bestämma i majoriteten i kommun fullmäktige kan vi skapa ett bättre Stockholm. Miljöpartiet vill ha fler bostäder och renare

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

B SHOPPER PULSE 2015

B SHOPPER PULSE 2015 B SHOPPER PULSE 2015 SHOPPER PULSE 2015 01. Rapporten i korthet 02. Demografisk utveckling 03. Hur vi handlar dagligvaror 04. Hur vi handlar dagligvaror på nätet 05. Kort om uteätande med fokus på lunchen

Läs mer

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi

Facit. Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. Institutionen för ekonomi Institutionen för ekonomi Rob Hart Facit Makroekonomi NA0133 5 juni 2014. OBS! Här finns svar på räkneuppgifterna, samt skissar på möjliga svar på de övriga uppgifterna. 1. (a) 100 x 70 + 40 x 55 100 x

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne

BättRe liv i Skåne Skåne. Region Skåne Bättre liv i Skåne Bättre liv i Skåne Grafisk formgivning: Annelie Christensen, Enheten för kommunikation, Region Skåne Fotograf: Kasper Dudzik, Ingram, Dan Ljungsvik, Håkan Sandbring Tryck: AM-Tryck &

Läs mer

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT

Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Bisnode LÖSNINGAR OCH INSIKTER FÖR SMARTA BESLUT Utan frågor & svar stannar världen OM BISNODE Det finns små och stora frågor inom alla företag, organisationer och verksamheter. Frågor som kräver uppmärksamhet

Läs mer

Edward de Bono: Sex tänkande hattar

Edward de Bono: Sex tänkande hattar Edward de Bono: Sex tänkande hattar Tänkandet är vår viktigaste mänskliga resurs. Men vårt största problem är att vi blandar ihop olika saker när vi tänker. Vi försöker för mycket på en gång; vi blandar

Läs mer

Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg

Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg Från fattigdom till rikedom - ditt ekonomiska genombrott i 10 steg STEG 1 Ändra ditt sätt att tänka De första stegen till det ekonomiska genombrottet och ekonomisk frihet handlar om förändringar inom dig.

Läs mer

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015

Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Branding Att äga sitt varumärke Marknadsföring i Sociala Medier för HRT-branschen del 1 Robin Sörbom 2015 Marknadsföring har under de senaste 20 åren förändrats radikalt i grunden, så även inom HRTbranschen.

Läs mer

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne

Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Beredningen för tillväxt och hälsa Sydöstra Skåne Elna Henriksson Sekreterare 044-309-30-60 elna.henriksson@skane.se Datum 2008-05-07 1 (5) Sammanställning av beredningens dialog kring framtidens kollektivtrafik

Läs mer

Fler skattebetalare i Malmö

Fler skattebetalare i Malmö Rapport Fler skattebetalare i Malmö jobb istället för bidrag En granskningsrapport från Moderaterna i Malmö 1 Introduktion Bidragspolitiken måste bytas ut mot en politik för jobb och företagande. Malmö

Läs mer

Vi ska tala om sparpengar.

Vi ska tala om sparpengar. Vi ska tala om sparpengar. De pengar vi inte ska använda just nu, utan framför allt om kanske 3, 5 eller 10 år. Hur gör vi för att ta bättre hand om dem, få utmer av dem, men också få en bättre bild av

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Fiber till Himmeta- Bro!

Fiber till Himmeta- Bro! Fiber till Himmeta- Bro! Det har blivit dags att dra ut fiber till Himmeta-Bro. I den här broschyren kan du läsa mer om vilka möjligheter som en snabb och stabil uppkoppling innebär för dig och för vår

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret.

FRÅGEFORMULÄR. Var vänlig fyll i ett eget frågeformulär, även om ni är flera personer i hushållet som har fått formuläret. FRÅGEFORMULÄR Det är helt frivilligt att besvara frågorna i det här frågeformuläret. Om Du inte vill delta, eller väljer att avbryta efter att ha besvarat ett antal frågor, så behöver Du inte förklara

Läs mer

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14%

Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Könsfördelning Kvinnor 64% Män 36% Åldrar Ej svar 6% 21-20 3% 31-40 44% 41-50 28% 51-60 6% 61-14% Vad har du för yrkesbakgrund? Egen företagare 11% Offentliganställd 47% Privatanställd 39% Övrigt 3% Som

Läs mer

11 saker du inte visste... men borde veta

11 saker du inte visste... men borde veta 11 saker du inte visste... men borde veta Hej Har du någonsin tänkt på att lastbilstransporter inte bara är ett sätt att frakta varor utan också är en viktig livsnerv? Vårt moderna samhälle kan inte överleva

Läs mer

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner

Vi har en plan! Samråd 9 mars 6 maj 2010. Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Vi har en plan! Förslag till gemensam översiktsplan för Karlskoga och Degerfors kommuner Samråd 9 mars 6 maj 2010 Smakprov Hela översiktsplanen med tillhörande dokument finns på Karlskoga och Degerfors

Läs mer

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR

Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR Sex som självskadebeteende VEM? HUR? VARFÖR 1 Jag vill ju inte ha sex, men jag låter dem hålla på. Det är ju ändå inte mig de har sex med, det är bara min kropp. Lisa 17 2 Vem? 3 Inget storstadsproblem

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE

BLI EN BÄTTRE SÄLJARE BLI EN BÄTTRE SÄLJARE Johnny Rydholm, säljchef på SpeedLedger e-bokföring, berättar sin historia och ger dig sina bästa tips från säljvärlden! INGA KUNDER - INGEN VERKSAMHET Som egenföretagare jobbar du

Läs mer

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014

Sandviken. Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Sandviken Huvudresultat Attitydundersökning 2014 Disposition presentation 9/4 2014 Metod 2 Varumärkesmodell 4 Associationer till Sandviken 7 Sevärdheter/attraktioner 11 Kännedom om Sandviken 14 Identitet

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström

Grundkurs i nationalekonomi, hösten 2014, Jonas Lagerström Wall Street har ingen aning om hur dåligt det är därute. Ingen aning! Ingen aning! Dom är idioter! Dom förstår ingenting! Jim Cramer, programledare CNN (tre veckor före finanskrisen) Grundkurs i nationalekonomi,

Läs mer