NYA PARKLEKEN CULTURAL PLANNING OCH WORKSHOP I FLODA SAMMANSTÄLLNING AV WORKSHOP

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYA PARKLEKEN CULTURAL PLANNING OCH WORKSHOP I FLODA SAMMANSTÄLLNING AV WORKSHOP 2014.08.26"

Transkript

1 NYA PARKLEKEN CULTURAL PLANNING OCH WORKSHOP I FLODA SAMMANSTÄLLNING AV WORKSHOP

2 KLIENT: Floda Torg AB / Nya Parkleken Fastighetsexpeditionen Garverivägen Floda KOLOFON Surbrunnsgatan Göteborg TEAM: Uppdragsansvarig: Joakim Forsemalm Sammanställning: Sebastian Pauly 2 Radar arkitektur & planering. Surbrunnsgatan Göteborg

3 Den här skriften är en uppsamling av den workshop som Radar arkitektur & planering genomfört under Augusti 2014 som strävar efter att samla upp ideer och krafter som kan informera arbetet framåt för en ny och unik parklek med sago tema i Floda. Innehåll: Inledning Cultural Planning i Floda Var vi ligger i tiden Workshop på gamla fritidsgården Vad kom vi fram till? Hur kommer vi vidare? Radar arkitektur & planering. Surbrunnsgatan Göteborg

4 Cultural Planning i Floda, Radar arkitektur & planering. Surbrunnsgatan Göteborg

5 Vad är Cultural Planning? Cultural Planning är en arbetsmetod som syftar till att lokalisera den vardag och den urbana identitet som finns i ett samhälle eller en plats. Genom att använda olika kvalitativa metoder har vi under ett par års tid samlat in idéer och kartlagt engagemanget i och för utvecklingen i Floda. Vid sidan av dessa kartläggningsprocesser har ett 20-tal seminarier arrangerats med ett brett spektrum av tematiker kring hållbar utveckling som tema. Inom ramen för Cultural Planning har också en serie workshopar om konkreta projekt genomförts under Det som redovisas på de följande sidorna är en sammanfattning av den workshop som diskuterade det framtida innehållet inom Nya Parkleken i Floda. Arbetet med Cultural Planning har genomförts av Radar arkitektur & planering. Radar arkitektur & planering. Surbrunnsgatan Göteborg

6 Var vi ligger i tiden: 2001 Uppropet startar Eva Belvelin startar upprop mot situationen bland ungdomar i Lerums tidning Bolaget Novahallen bildas för att driva Novahallen. September 2010 Lilla Ön köps av lokala entreprenörer September 2010 Sjöpromenaden Första etappen av Floda-Nääs sjöpromenad invigs Mars 2011 BID Sävelången och Vrångö projektet BID Sävelången och Vrångö. Målet är att starta, driva och dokumentera utvecklingsarbetet i Floda och på Vrångö för att med BID som utgångspunkt utveckla en metodik som utvecklar orter, service och mötesplatser i lokalsamhällen och glesbygd. Oktober 2011 Redovisningsbyrån startar sin verksamhet i gamla sparbankslokalen. Oktober 2011 Studieresa till New York för att studera BID som metod för destinationsutveckling. Mars 2012 Idén med Cultural Planning föds att berätta om arbetssättet och internationella exempel. Mars 2012 Lokala entreprenörer köper Floda torg Arbetet med att involvera medborgarna i Flodas utveckling startar genom seminarier med Lia Ghiraldi, internationellt erkänd är verktyget för dialog med medborgarna. September 2012 Samarbete Vuxenskolan Samarbete utvecklas, bland annat med fokus på barnteater och studiecirkelverksamhet. Oktober 2012 Handlingsplan tas Handlingsplan tas fram av företag, handlare, kommun och fastighetsägare. November 2012 Studieresa till Skottland för erfarenhetsutbyte av BID-modellen som metod för landsbygdsutveckling. November 2012 Arkitekttävlingen startar och resulterar i 56 bidrag från hela Europa. Tävlingen är ett resultat av konstruktiva diskussioner mellan fastighetsägare och kommunen Floda Nova bildas Föreningarna i Floda går samman. Augusti 2010 Garveriet köps av lokala entreprenörer Maj 2010 Nääs & Co bildas som en ekonomisk förening med vision att utveckla området kring Sävelången. Laila Gibson anställs med treårigt utvecklingsprojekt. September 2011 Medborgarkontor Sparbanken Alingsås ger förutsättningar för ett medborgarkontor i f.d. Sparbankens lokaler. Augusti 2011 Garveriet utvecklas Projektledare rekryteras för att utveckla Garveriet till ett centrum för regionalt mathantverk. Maj 2011 Elbåten Säfvelången II har sin premiärtur Januari 2012 Arkitekttävling Kommunen beslutar att utlysa en arkitekttävling för gestaltning av Flodas framtid. Januari 2012 Nyföretagarcentrum etablerar sig i Lerum med säte på Floda torg. Det är den första etableringen i Göteborgsområdet. April 2012 Cultural Planning arbetet startar i Floda. April 2012 Kulturaktiviteter för barn Projektledare rekryteras för kulturaktiviteter för barn. April 2012 Radio Floda Flodas egna lokalradiostation startar sändningarna. December 2012 Tävlingsbidragen visas för allmänheten som har möjlighet att lämna synpunkter. Oktober - December 2012 Samtal med medborgare Intervjuer, enkätundersökningar och studiecirkel där medborgare får ge sin berättelse om Floda, då, nu och i framtiden. Målet är att fånga Flodas själ som ett underlag till juryn för arkitekttävlingen. Studiecirkeln i samverkan med Vuxenskolan. FLODA C CULTURAL PLANNING SAMMANSTÄLLNING Radar arkitektur & planering. Surbrunnsgatan Göteborg

7 2013 Januari - december 2013 Föreläsningsserie i Floda med ambitionen att inspirera medborgarna till delaktighet och öka kunskapen om samhällsplanering och medborgardialogens kraft. 15 seminarier under året med sammanlagt ca 500 deltagare i G:a fritidsgården, Missionskyrkan och Lilla Ön Januari 2013 Musikstiftelse utvecklad till Musikum under februari månad. 21 Februari 2013 Arkitekttävlingen avgörs! Vinner gör Mandaworks/ Hosper, andrapris till Mareld Januari 2013 Floda BID AB bildas Projektorganisation med företag, handlare, kommun och fastighetsägare. Aktiviteter under 2013 (urval): * Turistinformation LIlla Ön sommartid * Arrangerat BIDkonferenser & BIDworkshopar med över 200 deltagare sammanlagt * Internationelle utbyte med Skottland & Norge * Inbujdna till Näringsdepartementet * 15 nya arbetstillfällen sedan mars 2013! Dessutom arrangeras 5 Demokratiseminarier i Garveriet med bl.a. Jan Jörnmark och Ann-Marie Pålsson. Kusebackastiftelsen i samverkan med Vuxenskolan är arrangörer. Garveriet 2013 * 5 barntearteruppsättningar * Nattorienterings-SM med 400 deltagare * Näringslivsdagar vid två tillfällen * Sanering av mark och planering för utveckling av Garveriet * Besök av Saltå Kvarns Johan Ununger Floda torg 2013 Nya butiker: * Kent P måleri * Floda frukt och grönt * Knattityd * Trygghetsvandring * Ny julbelysning * Säkerhets- och livräddningsutbildning för handlarna * Besöksräknare uppsatta på torget * Gemensam städdag genomförd * 2 torggdagar + livsrumsdag * Turer med Säfvelången II Vår 2014 Seminarieserien fortsätter med temat gemenskaper. Inbjudna föredragare pratar om: * Bilgemenskaper * Byggemenskaper * Hälsogemenskaper * Odlingsgemenskaper..inför mellan personer 2014 Vår 2014 Fler butiker/verksamheter på Floda torg! * Nytt charkuteri! * Pop-up-brödförsäljning av Da Matteo! * Ny databutik! * Företagarhuset öppnar! Mars 2014 med utvecklad verksamhet och får ny granne i cafét och butiken Kaffedoppet! April 2014 Ny handlingsplan tas i Lerums KS för BID-arbetet kring Floda centrum. Mars 2014 Öijared Academy - omstart med seminarier kring innovation och The Blue Economy Maj 2014 Workshop om Garveriområdet Ett 30-tal personer samlas för att skapa gemensam idé för vad området skall vara och innehålla. Ett statement att samlas kring blev Hands on. En särskild utvecklingsgrupp, Garverietgruppen leder arbetet med projektet Maj 2014 Workshop om Novahallen 20 personer - representanter från brukare av hallen - deltar i en workshop för att samla sig kring en gemensam bild för utvecklingen av Novahallen. Maj 2014 Verksamheten i Musik & Hälsa startar Maj 2014 Hotellet på Öijared invigs och öppnas! Maj 2014 Herrgådsbacken: markanvisning avgjord 6 förslag lämnades in med visat intresse för att bygga bostäder och pulkabacke. Skeppsviken AB Juni 2014 Workshop I Nya Parkleken Ett 30-tal flodabor samlades i en workshop för att diskutera utvecklingen av en framtida ny parklek. Arrangerades av Lerums Kommun. Augusti 2014 Workshop II Nya Parkleken Ett 50-tal barn från olika skolor i Floda samlades för att skapa en gemensam idé för utvecklingen av en framtida ny parklek med sagotema.! HÄR ÄR VI IDAG Radar arkitektur & planering. Surbrunnsgatan Göteborg

8 Cultural Planning om Nya Parkleken: Workshop Tisdagen den 26:e Augusti Workshopen om en framtida parklek i Floda hölls i den f.d. Fritidsgården vid torget. Deltog gjorde barn från fyra skolor i Floda: Montessoriskolan, Berghultsskolan, Hästhagenskolan och Centralskolan. Varje skola hade samlat samman sitt elevråd för att delta i workshopen, som pågick under en förmiddag. Syftet med workshopen var att ge Lerums kommun stöd i form av barnens synpunkter för hur en framtida parklek skall uppfattas och fungera. Kommunen äger processen och driver den tillsammans med markägande Montessoriskolan. Barnens workshop kompletterar den workshop med vuxna som arrangerades av Lerums kommun i juni 2014, då man också tittade på sociala konsekvenser av utvecklingen av skogs- och grönområdet till en parklek och ett besöksmål i Floda. 8 Radar arkitektur & planering. Surbrunnsgatan Göteborg

9 vidare grupparbeten>>> Barnen fick till att börja med värma upp genom att posta plus och minus på ett flygfoto i A1-format över Floda tätort. Därefter fick de arbeta med en kortlek om 50 bilder och 50 ord. Uppgiften bestod i att sortera ut de tre bilder och lika många ord som man bäst tyckte uttryckte hur framtidens parklek skulle kännas, upplevas. Grupperna redovisade för varandra hur resonemangen gått genom att klistra upp sina urval på en vägg. Därefter fick alla deltagare individuellt rösta på en favoritbild och ett favoritord genom att sätta pluppar. De bilder som fick flest pluppar lyftes sedan samman för att på det sättet bli en gemensam bild av hur barnen såg sig en framtida parklek i Floda. På kommande sidor redovisas resultatet, både från respektive skola och det gemensamma resultatet. FÖRSTUDIE: PLUS & MINUS + _ Badplatser Skogen Novahallen Bra Centrum Sävelången / Ån Flodala Alléhallen Floda Lada Skola Sjön Fotboll Trafik Skog (för mycket) Få lekplatser (Vissa) övergångsställen Få butiker Gräset Gångvägarna Dålig Belysning Radar arkitektur & planering. Surbrunnsgatan Göteborg

10 Hästhagsskolan NYCKELORD: GRUPPH Alla åldrar Gemenskap Tryggt BILDREPRESENTATION: Lekfull markbeläggning Rolig äventyr/klätterbana Ljust & vackert också på vintern 10 Radar arkitektur & planering. Surbrunnsgatan Göteborg

11 Montessoriskolan NYCKELORD: GRUPPM Sport Året runt Alla åldrar BILDREPRESENTATION: Graffiti, exempel på aktiviteter inte bara för de yngre. Rolig hinderbana Volleyboll, ungdomligt & sportigt Radar arkitektur & planering. Surbrunnsgatan Göteborg

12 GRUPP Berghultskolan NYCKELORD: B Hållbarhet Klättra Året runt BILDREPRESENTATION: Det är kul att klättra Klätterställning där man också kan styrketräna Vacker ljussättning även när det är mörkt, så man ser ordentligt 12 Radar arkitektur & planering. Surbrunnsgatan Göteborg

13 Centralskolan (saknas) NYCKELORD: GRUPPC Återvinning Skyltar Bollspel BILDREPRESENTATION: Tydligt namn, så att man vet att det är en park Klättring och styrketräning Inte nudda mark Radar arkitektur & planering. Surbrunnsgatan Göteborg

14 Vad kom vi fram till? Barnen de som representerade sina fyra skolor i Floda genomförde uppgiften med lust, glädje och klokhet. Uppgiften handlade inte så mycket om vilka redskap man vill ha i en parklek. Istället handlade det om hur man skall uppleva att vara där. Det mest uppenbara svaret från barnen vi fick var att detta skall vara en plats med hög tillgänglighet, något för alla åldrar. I processen att välja ut och samsas om tre bilder per skola var det svårt, flera viktiga bilder fick sorteras ut. När det kom till kritan blev det med bilderna viktigast att visa att man skall kunna klättra och vara aktiv. Men bilder på vackra gamla bänkar, med eller utan samspråkande vuxna och äldre var nära att komma med i det sista urvalet i flera klasser. Närvaron av vuxna är en viktig del i en park för alla. Många röstade också på bilden med en graffittivägg. Argumenten var att det är lätt att glömma bort ungdomarna, de lite äldre barnen. Kanske vill man trots att man blivit lite större ändå få mötas här, i en naturskön och central del av Floda. Att platsen som helhet skall vara ljus och trygg även under årets mörkare delar är också viktigt och en bild på en fint ljussatt park fick också väljas bort av flera mot slutet av processen. >>> Gröna bilder är endast illustrerande och har inte plockats ut specifikt under workshopprocessen. 14 Radar arkitektur & planering. Surbrunnsgatan Göteborg

15 NYA PARKLEKEN Klättring & Äventyr Sport & Bollspel Bollspel det är roligt Volleyboll. Ungdomligt, sportigt Rolig äventyr/klätterbana Hinderbana i träden! Det är kul att klättra, och man kan bygga muskler. Hållbarhet Tillgänglig för alla åldrar Graffitivägg för ungdomar En varierad åldersblandning, även vuxna! Mycket färg! Tillgängligt året runt Trygghet, sakerna ska hålla Tydlig skyltning & god belysning Återvinning: man ska inte slänga skräp överallt, viktigt med papperskorgar! Radar arkitektur & planering. Surbrunnsgatan Göteborg

16 Nästa steg: Vad händer nu? 16 Radar arkitektur & planering. Surbrunnsgatan Göteborg

17 Den sammanställning du nu läser har lämnats över till Lerums kommun och till de landskapsarkitekter som fått i uppgift att rita tre olika förslag på hur parkleken skall kunna se ut. Tillsammans med de vuxnas idéer och synpunkter från tidigare i somras har de nu mycket bra idéer från Flodabor att ta hänsyn till och fundera med under hösten. När förslagen är färdiga kommer de att ställas ut så att Flodas barn och vuxna kan komma och titta och rösta på det förslag man tycker är bäst. Förhoppningen är sedan att, efter att frågor om markägande och skötsel av parkleken blivit utredda, byggandet kan komma igång under Den här workshopen har varit ett värdefullt sätt att dels skapa uppmärksamhet kring utvecklingen av en av flera mötesplatser i Floda. Barnen behöver också få vara delaktiga i Flodas utvecklingsprocess och ge sina synpunkter på platser de kommer att utnyttja i stor utsträckning. Workshopen hänger alltså ihop med det långsiktiga arbetet med Cultural planning, som handlar om att ta utgångspunkt i den vardag som finns på en plats och hur människor upplever och lever sina boendemiljöer med omnejd. Radar arkitektur & planering. Surbrunnsgatan Göteborg

18 Anteckningar: 18 Radar arkitektur & planering. Surbrunnsgatan Göteborg

19 Radar arkitektur & planering. Surbrunnsgatan Göteborg

20 Den här skriften är en uppsamling av den workshop som Radar arkitektur & planering genomfört under Augusti 2014 och strävar efter att samla upp ideer och krafter som kan informera arbetet framåt för en ny och unik parklek i Floda. Joakim Forsemalm PhD Ethnology Radar arkitektur & planering

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige

Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Byggemenskaper ett växande fenomen i Sverige Rapport från seminarium i Malmö 2012-04-16 Arrangör: Delegationen för hållbara städer i samarbete, CaseLab, Malmö stad och Föreningen för byggemenskaper Plats:

Läs mer

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010

Ett frö som grott. Cultural planning laboratory 2010 Ett frö som grott Cultural planning laboratory 2010 Denna skrift är en sammanställning av verksamheten i Cultural planning laboratory och de deltagande kommunerna under 2010. Innehåll Cultural planning

Läs mer

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN

DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Grand Hotel, Lund den 12 september 2012 DOKUMENTATION FRÅN OPEN SPACE-KONFERENSEN Arrangör: Forum Idéburna organisationer med social inriktning Sveriges Kommuner och Landsting Processledning och dokumentation:

Läs mer

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND

Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND Fångad av platsens själ CULTURAL PLANNING LABORATORY ETT TRE-ÅRIGT PROJEKT MED ELVA KOMMUNER I VÄSTRA GÖTALAND CULTURAL PLANNING LABORATORY 2 Text: Christina Hjorth Form: Peter Dennis Karlsson Utgivare:

Läs mer

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen

Nu blir vi yngre! Utveckling av barn- och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Nu blir vi yngre! Utveckling av barn och ungdomsverksamhet inom hembygdsrörelsen i Jämtland Härjedalen Inledning Bakgrunden till denna förstudie är det föryngringsarbete som påbörjats genom Heimbygdas

Läs mer

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Garveriet, Floda 2014-04-11 kl 10:00-15:00

Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Plats: Garveriet, Floda 2014-04-11 kl 10:00-15:00 Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Garveriet, Floda 2014-04-11 kl 10:00-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Roland Karlsson, VGR Anders Fasth, VGR (tom

Läs mer

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.

Remissvar. Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog. Remissvar Regionalt handlingsprogram för Barn och ungas kultur och fritid -Vad tycker unga i Västra Götalandsregionen? www.ungkulturdialog.se augusti december 2007 Om remissvaret Detta är ett, av Ungkulturdialog,

Läs mer

Kongressdokumentation

Kongressdokumentation Kongressdokumentation Jag bor i Malmö Hösten 2010 "Lyssna på oss, vad ungdomar tycker i Malmö, för det är inte många som gör det" Inledning: Den 16 november 2010 anordnades ungdomskongressen Jag bor i

Läs mer

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013

Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Det Urbana Stationssamhället vägen mot ett resurssnålt resande Lägesrapport 2013 Alice Dahlstrand och Amie Ramstedt 2014-02-06 Illustratör: Emelie Göransson INNEHÅLL Bakgrund... 2 Aktiviteter hösten 2012

Läs mer

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt

Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Nätverksträff för kommunala landsbygdsutvecklare i Region Mitt Härnösand 2013-10-18 Text: Emma Mattila Agronomstudent, Sveriges Lantbruksuniversitet Innehåll Bakgrund... 2 Inledning... 3 Information om

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer

Fokus Framtid. Projektrapport

Fokus Framtid. Projektrapport Fokus Framtid Projektrapport år 2 För första gången har vi haft praktikanter som gör att fler kan hjälpa fler och gett bidrag som skapar möjligheter att genomföra radiodrömmar. Att sända radio första gången

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012

SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN. Juni 2012 SLUTRAPPORT INVÅNARDIALOG I KUNGSBACKA KOMMUN Juni 2012 1 Slutrapport Invånardialog i Kungsbacka kommun Innehåll Innehåll 1 1. Förord 3 2. Introduktion 4 2.1. Målbilder 5 2.2. Uppdragets olika faser 6

Läs mer

Nacka bygger stad röster från medborgarna

Nacka bygger stad röster från medborgarna Nacka bygger stad röster från 2014-01-10 Anton Bergman & Johan Sjöstrand Praktikanter inom stadsutveckling, stadsledningskontoret Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Introduktion... 5 3 Temaområden...

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Jag är inte rasist men

Jag är inte rasist men Jag är inte rasist men Fem sätt som gör dig medveten om dina fördomar INTEGRATIONSVERKETS STENCILSERIE 2003:8 ISSN 1651-5676 Innehåll Förord 3 Film som visar vad respekt är Anti-rasistiska filmdagar 5

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost

> Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost OM sveriges största eu-projekt inom stadsutveckling > Här bor var femte göteborgare > En fjärdedel av Göteborgs yta > Framtidens Göteborg växer i nordost Utveckling Nordost satsar på nya jobb, fler mötesplatser

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Fördjupad boendedialog Långängen, Göteborg

Fördjupad boendedialog Långängen, Göteborg Långängen Efficiency study Fördjupad boendedialog Långängen, Göteborg Arnar Þór Stefánsson, Bjarma Magnúsdóttir, Mahamed Tohow, Kartik Suresh, Robert Anderson, Víðir Einarsson 12/11/2012 Camilla Ottsosson

Läs mer

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013

Dialog i stadsbyggandet. Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattningar av seminarium och workshop i Göteborg 26 mars 2013 Dialog i stadsbyggandet Sammanfattning... 3 Introduktion Ann- Louise Hohlfält, Mistra Urban Futures... 5 Makt,

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD JUBILEUMSPLAN 2014 2015 Arbetsmaterial

GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD JUBILEUMSPLAN 2014 2015 Arbetsmaterial GÖTEBORG 400 ÅR - UTVECKLAD JUBILEUMSPLAN 2014 2015 Arbetsmaterial 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 3 INNEHÅLL. Inledning... 5 Värdegrund... 6 Vägen till 2021... 8 2013 Från ord till handling...12

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande.

Leader Linné. Slutredovisning av förstudien KNUFF. - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. Leader Linné Slutredovisning av förstudien KNUFF - Kultur, Natur, Ungdom, Förening och Företagande. 1. Ärendeuppgifter Datum: 2010-06- 09 Projekttid: start 2010-02- 15 till 2010-09 -30. Journalnummer:

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald?

Hur ska Nacka leva sin. och mångfald? SLUTRAPPORt Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald Ungt inflytande 2014 SLUTRAPPORT Hur ska Nacka leva sin vision, öppenhet och mångfald? 1 Innehåll FÖRORD...2 BAKGRUND - EN LEVANDE STAD

Läs mer