Välkommen till Garveriet i Floda

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till Garveriet i Floda"

Transkript

1 Välkommen till Floda! New York Välkommen till Garveriet i Floda Samverkan Sävelången Vrångö Business Improvement District Innerstaden Innerstaden Göteborg Göteborg Innerstaden Göteborg Skottland New York Skottland Floda Vrångö 1

2 BIDsamverkan Gap mellan nuläge och önskad nivå BID medlemmarnas önskade nivå Total service i BID området Uppdrag för BID Affär /handlingsplan/ Budget Kommunens grundnivå/nuläge Drivkrafter i stadsutveckling Handelsutveckling Mötesplatser Attraktivitet Rent, snyggt och tryggt Mötesplatser, caféer restauranger Events som lockar besökare Utbildningsinsatser som befrämjar merförsäljning, trygghet och gemenskap mellan handlarna Samverkan Dela på investeringar Win Win Win Mat och hälsa Miljö Shopping 2

3 Drivkrafter i landsbygdsutveckling Socialt Demokratiskt Ekonomiskt En trygg, säker och attraktiv plats att leva och bo Mat och hälsa Demokrati och framtidstro Miljö Shopping Skapa arbetstillfällen Utveckla service Mötesplatser, naturliga och kommersiella Minskad utflyttning/utpendling Öka livskvalitet En demokratisk process som skapar delaktighet, stolthet och engagemang Samverkan Attraktivitet för besökare Hållbarhet och långsiktighet Intressenter/finansiärer Kommun Landsting Trafikbolag Försäkringskassa Arbetsförmedling Polis Elbolag Centrumutveckling Trygg och säker miljö Teman Näringslivsutveckling Investering i teknik Turism Destinationsutveckling Ungdomsaktiviteter Kultur Samhällsplanering Infrastruktur Service offentlig och kommersiell Idrottsanläggningar Events Integration Näringsliv Civilsamhälle Medborgare Fastighetsägare Markägare Kyrkor Studieförbund 3

4 BIDsamverkan Generellt: Privat och offentlig samverkan Skapa attraktivitet Tydlig avgränsning Clean and safe Mat och hälsa Tydlig kommunikation Miljö Shopping Delaktighet och engagemang Existerar så länge den ger mervärde Win Win Civilsamhälle, näringsliv, mark /fastighetsägare (bysamfällighet) Stimulera lokalt näringsliv Samhällsutveckling BIDmanager professionellt ledarskap i PreBID och genomförande Samverkan PreBID/förstudie Offentlig finansiering BIDsamverkan vid lokal utveckling Utveckling AB Privat och kommunal finansiering 4

5 PreBID Ett sätt att organisera intressenter Föreningsliv Samarbete för en gemensam vision och mål för tex. kultur, ungdomar, hälsa, natur Knyter samman föreningsliv/medborgare Modell för samverkan kan vara en ideell förening En kontaktyta mot externa parter Näringslivet Samarbete för en gemensam vision för en långsiktigt hållbar näringslivsutveckling Knyter samman aktörer inom näringslivet och handeln. Modell för samverkan kan vara en ekonomisk förening En kontaktyta mot externa parter Privat och offentligt, markoch fastighetsägare Samarbete för en gemensam vision och mål som gynnar medborgare, näringsliv och besökare. Arbetsgrupper knyter samman näringsliv, service, turism och infrastruktur. Mark och fastighetsägare är viktiga partners Modell för samverkan kan vara BID som stödjer gemensam finansiering av projekt för att uppnå gemensamma mål Samverkan inom ett tydligt avgränsat geografiskt område Finansiering Grundprincip årlig avgift är kostnadstäckning för att driva aktiviteter BIDmanager/VD och administration Nya projekt finansieras av sina intressenter/fonder Medlemsavgifter intresseorganisationer, medborgare och föreningar kan bidra till utvecklingsarbetet Om verksamheten utökas till kommersiella tjänster eller bolaget genererar vinst fattar styrelsen beslut om hur denna används. Vinst kan ge incitament till: Stiftelser Sociala investeringsfonder Återinvestering i bolaget Crowdfunding 5

6 Vinst begreppet Vinst utdelas i form av mer ideologiska drivkrafter och ett win win perspektiv genom : Ökad attraktivitet för boende och besökare Fastighetsvärden ökar Service och mötesplatser skapar trygghet och gemenskap Den lokala ekonomin stimuleras Långsiktiga och hållbara värden Långsiktigt och hållbart Näringsliv Turism Vision Infrastruktur Ekonomiskt Ekologiskt Socialt Service/ mötesplatser Fysiskt 6

7 Resultat Floda Näringsliv och service Nya uppdrag/tjänster i Floda på hel eller deltid/uppdrag till lokala företagare motsvarande 16 heltidstjänster: Nyföretagarcentrum Redovisningskonsulter Lokalvård Charkbutik Radio Floda Hantverkare Marknadskommunikationstjänster Webmaster El båtskaptener och matroser Projektledare för events/seminarier/kulturaktiviteter V Floda Utveckling AB Din sjuksköterska på väg Frukt och grönsaksbutik Musikskola Kluster för ROT tjänster Floda torg fastighets AB Floda PreBID samverkan Floda Nova samverkan föreningar: ett tryggare Floda Nääs & Co samverkan företag: utveckla destination Lerums kommun inspirerade av Innerstad Göteborg Nyföretagarcentrum aktiv medaktör Floda Utveckling AB BIDsamverkan 7

8 Floda erfarenheter och reflektioner Viktigt att enas om en problembild: vad behöver åtgärdas kommun fastighetsägare företagare Handlingsplanen ska vara välförankrad bland aktörerna den lokala förankringen och engagemanget är avgörande Basen i BID är clean and safe (och bör så vara) Utöver det någon form av profil man enas om t.ex. Fashion BID på Manhattan Bland Rural BID:s är destinationstanken viktig skapar större kundunderlag skapar samverkan både inom BID:en och med andra aktörer Var enkel och tydlig och dra åt samma håll! lätt att de entusiaster som är drivande driver åt olika håll; spretighet En person ska leda arbetet Floda utveckling AB handlingsplan 2014 Floda BID deltar i kommunens planprocess Säkerställa att en restaurang etableras på Floda Torg Fokus på medlemsrekrytering och medlemsvård Fokus på kvalitet i befintliga verksamheter Torghandelsdagar med lokalproducerad mat Ytterligare uppsnyggning av Floda Torg Utveckla området kring bryggan Starta en slygrupp för skötsel av gångvägar m.m. 8

9 Floda framgångsfaktorer Lokala fastighetsägare inflytande över planarbetet Nääs & Co lokala entreprenörer i samverkan Gott samarbete med den lokala Sparbanken Cultural planning involverar medborgarna i samhällsplaneringen Nyföretagarcentrum KS ordförande i styrelsen för Floda Utveckling Samverkan med närliggande tätorter för att komplettera varandras utbud Våra grannorter är representerade i styrelsen för Nääs & Co Projektindikatorer projekt BID Sävelången och Floda E Bamberg okt 2013 Totalt Sävelången Vrångö Män Kvinnor Antal nya arbetstillfällen i privata företag 27,9 16,4 11,5 30,5 18 Nya företag Nya/utvecklade varor, tjänster eller processer Antal genomförda seminarier och studiebesök i Floda och på Vrångö Antal hotellnätter i samband med seminarier Antal nyskapande nätverk Antal företag som samverkar med varandra Antal företag som deltar i marknadsutveckling Antal företag som samverkar i att utveckla varor, tjänster, processer Nya servicelösningar Antal aktiva arbetsgrupper Antal aktiva utvecklingsprojekt Antal sysselsatta personer i Floda 37 vilket motsvarar 16,4 heltidstjänster, därav fler män och kvinnor i statistiken än antal arbetstillfällen Grön markering är uppnått projektmål 9

10 Nyföretagarcentrum etablerades Julmarknad med kameler Turistinformation Lokal mötesplats Event tillsammans med UF för utformning av Garveriområdet Radio Floda Fastighetsägarna tog fram ett alternativt förslag till kommunens plan Start av Cultural planning Floda några PreBID aktiviteter Studiecirklar, föreläsningar intervjuer, enkäter Arbetsgrupp bildades mellan fastighetsägarna och kommunen Arkitekttävling Stiftelsen Kusebacka mathantverk Stiftelsen Musik och Hälsa Samverkan Innerstaden studiebesök och informationsträffar Floda PreBID SWOT analys Styrkor litet och genuint bra samarbete Svagheter dåligt utbud tråkigt och dött Möjligheter använd tillgängligheten till vattnet bättre Floda en sleeping beauty Hot köpcentra utökar prispress på marknaden 10

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ

Handbok i i cultural planning. Att fånga platsens själ Handbok i i cultural planning Att fånga platsens själ H a n d b o k i c u l t u r a l p l a n n i n g Att fånga platsens själ Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014

Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 Slutrapport projekt Göteborgs skärgård mars-november 2014 1 Sammanfattning Göteborgs stadsdel Västra Göteborg och Öckerö kommun har inlett ett samarbete för att under ett år samfinansiera en kartläggning

Läs mer

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB

Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020. Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Tillsammans för en lönsam besöksnäring Turismstrategi Ockelbo kommun 2013-2020 Skriven av: Per Ekman, Tendensor AB Lars Arvidsson, Turskap AB Version: 1 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 3 2. Processen

Läs mer

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Ks 2011:527 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Fastställt av

Läs mer

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin

Skärgårdsstrategin. Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Skärgårdsstrategin Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrategin Projektplan för förstudie Stockholm Visitors Board med samverkanspartners

Läs mer

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i

Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i vision västra götaland det goda livet Visionen gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna genom de fyra kommunförbunden, i dialog med ett stort

Läs mer

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt

handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt affärsplan handelsstaden skövde 2009-2011 Skövde en attraktiv handelsstad inspirerande och generös Genom samverkan ska vi stärka, utveckla och skapa nytt Version 1.0 INNEHåLL INLEDNING 3 VISION, Mål &

Läs mer

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0

AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 AKTIVITETSSTRATEGI 2.0 KULTURVITALISERING AV KÄRNAN 2014-2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 30 JANUARI 2014 Inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 www.jonkoping.se/stadsbyggnadsvisionen PROJEKTANSVARIG

Läs mer

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011

Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet. Mars 2011 Den regionala stadskärnan Arlanda-Märsta underlag för det fortsatta utvecklingsarbetet Mars 2011 Förord Det är ett stort och långsiktigt åtagande att utveckla en regional stadskärna. Kommunerna har ett

Läs mer

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN

MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN MILJÖFÖRVALTNINGEN, MALMÖ STAD EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN RAPPORT EN MODELL FÖR FYSISK STADSFÖRNYELSE I SAMVERKAN STYRGRUPP Trevor Graham, Miljöförvaltningen RAPPORTFÖRFATTARE Lena

Läs mer

Det här är City i Samverkan

Det här är City i Samverkan Det här är City i Samverkan Detta är City i Samverkan Många av de vykort som skickas från Sverige har motiv från Stockholms innerstad. Många rum där Sveriges politiska och ekonomiska framtid formas har

Läs mer

1. Kommunalråden har ordet 3

1. Kommunalråden har ordet 3 Innehållsförteckning 1. Kommunalråden har ordet 3 2. Kommunfullmäktiges övergripande mål - 5 Perspektivet Kund 8 Perspektivet Samhälle och miljö 13 Perspektivet Medarbetare 17 Perspektivet Ekonomi 19 3.

Läs mer

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA

SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA SAMVERKAN FÖR TILLVÄXT I KINDA Strategi och handlingsprogram 2005 2008 Europeiska Unionen Sociala Fonden Artikel 6 Innovativa Åtgärder Antaget av Kommunfullmäktige 2004-10-25 76 2 Sammanfattning... 3 Vision...

Läs mer

SV Gotland Verksamhetsplan 2015

SV Gotland Verksamhetsplan 2015 SV Gotland Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan SV Gotland Sida 2 av 12 Till grund för verksamhetsplanen 2015 finns följande:... 4 1. SVs långsiktiga prioriteringar... 5 Människor och främst unga i utsatta

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Mål och Budget 2015 2017

Mål och Budget 2015 2017 Mål och Budget 2015 2017 Bilder: Martin Litens, där inget annat anges. Original: Bokstaven AB. Mål och budget 2015-2017 Mål och Budget 2015 2017 Mål och budget 2015-2017 3 Innehåll Kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar

Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Utvecklingsspår för arbetet med besöksnäringen och kulturella och kreativa näringar Uppsala län, december 2014 Sammanfattning Landstinget i Uppsala län, Regionförbundet Uppsala län/visit Uppland, Uppsala

Läs mer

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013.

Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. Utkast 2. Underlag för remissrunda inom rörelsen. Förslag till kongressen beslutas av förbundsstyrelsen under mars 2013. IOGT-NTO-rörelsens grundsatser utgör en ideologisk kompass och riktning för hela

Läs mer

Dnr. Besöksnäringsstrategi i Nyköping 2015-2017-2023. Framtagen av näringslivet i samverkan med kommunen. Antagen av kommunstyrelsen 150223

Dnr. Besöksnäringsstrategi i Nyköping 2015-2017-2023. Framtagen av näringslivet i samverkan med kommunen. Antagen av kommunstyrelsen 150223 Dnr Besöksnäringsstrategi i Nyköping 2015-2017-2023 Framtagen av näringslivet i samverkan med kommunen Antagen av kommunstyrelsen 150223 Dnr 2/17 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dokument som styr...

Läs mer

Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson

Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015. Anna Mocsáry Rickard Johansson Handelsstrategi Nybro Workshop 2 Vägen till målet 20 april 2015 Anna Mocsáry Rickard Johansson 1 Workshop 2: Vägen till målet Dag: Måndagen den 20 april, 2015 Plats: Nybro, Kommunhuset, Källaren Tid: 18:30-

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer