Verksamhetsberättelse för 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för 2011"

Transkript

1 1(9) Verksamhetsberättelse för 2011 Sverok är Sveriges största ungdomsförbund medlemmar i 1200 föreningar över hela landet samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. I Sverok startar och driver ungdomar sina egna föreningar på egna villkor och skapar verksamhet tillsammans. Rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN utgör de huvudsakliga verksamheterna bland många andra. Detta är förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för Här redogör vi för arbetet med de mål som fastställts av Riksmötet Förtroendevalda David Gustavsson (Förbundsordförande) Johan Groth (Vice förbundsordförande) Nina Högberg (Förbundssekreterare) Andreas Ekeroot Emma Mellander Lloyd Baltz Rebecka Prentell Samuel Gyllenberg Tobias Landén 2011 i siffror Medlemstal Antal föreningar baseras på det totala antal föreningar som minst rapporterat medlemmar oavsett åldersgrupp. När vi stängde rapporteringen för 2010 års föreningsrapporter hade förbundet 1250 föreningar, en höjning med 145 föreningar mot föregående år. Dessa föreningar samlade totalt medlemmar varav i ålder 6-25, en ökning med medlemmar mot föregående år.

2 2(9) Verksamheter I redovisade verksamhetsgrenar ingår enbart föreningar som i databasen godkänt har rapporterat verksamhet och kryssat i vilken/vilka verksamheter de sysslar med. Därför stämmer inte totalantalet föreningar under den här rubriken med det totala antalet föreningar som angivits i avsnittet ovan. Ackumulerade rapporter för 2011 gäller fram till och med , men rapportering fortsätter hela våren 2012.

3 3(9) Kommunikation En stor del av Sveroks kommunikation sker i digitala kanaler. Under året har ett antal nya kanaler börjat användas samtidigt som en översyn påbörjats av hur de olika kanaler ska användas. Verksamhet riktad mot föreningarna Mål: Under enkla och tydliga former skall generella grundbidrag fördelas ut till föreningarna i form av verksamhetsbidraget och medlemsbidraget, som föreningarna själva styr över. Verksamhetsbidrag och medlemsbidrag har fördelats till alla föreningar som uppfyller grundkraven för dessa. Vi har valt att fortsätta det föregående årets arbete med att skapa incitament för föreningar att egenfinansiera en större del av sin verksamhet genom medlemsavgifter. Detta har vi gjort genom att införa en nivåskillnad även i medlemsbidraget, något som tidigare bara fanns i verksamhetsbidraget. Föreningar som väljer att ta minst 50 kr I medlemsavgift från sina medlemmar har fått ett högre bidrag för både medlemmar och verksamhet än föreningar som valt att inte göra detta. Vi har löpande arbetat med att förenkla processen för att söka bidraget. Mål: Alla nya föreningar ska välkomnas med ett personligt samtal. En snabbare introduktion med personlig prägel som kan undanröja många kostsamma missförstånd. Sedan januari 2011 har vi en föreningsutvecklare på kansliet, som bland annat tar kontakt med alla nya föreningar för att välkomna dem till förbundet och svara på frågor. Det har skett med mycket goda resultat och vi upplever att det har varit mycket uppskattat även från föreningarnas sida. Mål: Alla föreningar ska ha möjlighet att enkelt kunna öppna bankkonto genom Sveroks samarbete med Nordea, då många banker i vanliga fall inte tillåter underåriga firmatecknare. I enlighet med verksamhetsplanen har vi fortsatt med detta samarbete. 247 föreningar har ett Nordeakonto genom Sverok. Vi ser samarbetet som en viktig del i att underlätta för unga människor att starta och driva en förening, och har därför valt att låta erbjudandet vara helt kostnadsfritt för föreningarna även under detta år. Mål: Fokus i det löpande utvecklingsarbetet av förbundsdatabasen skall vara förbättrad användarvänlighet samt att tillföra administrativa mervärden för föreningarna.

4 4(9) Under året har vi gjort användartester på systemet där vi har låtit försökspersoner utföra olika uppgifter i systemet som en vanlig Sverok-förening brukar stöta på. Det har lett till revidering av var och hur informationen visas och hur gränssnittet ser ut för föreningarna, samt ett utökat antal hjälptexter som hjälper föreningen att hitta rätt. Vi har även infört en mer rigorös felkontroll, så att man i förväg ska kunna granska och rätta fel på medlemmarna innan de sparas till medlemslistan, samt utökat och förtydligat informationen om vad som är fel, genom färgkoder och texter. Vissa allvarliga fel stoppas numera redan från början, till exempel felaktigt inträdesdatum. Stora föreningar som har sina egna medlemsdatabaser har fått möjlighet att använda ebas egen validering av medlemsuppgifter via ett api (beta) så att deras medlemslistor redan från början ska innehålla mindre fel när de importeras i ebas. För mer information om detta kan man kontakta kansliet. Föreningar har fått möjlighet att ta emot medlemmar via onlineregistrering, där den potentielle medlemmen kan läsa igenom föreningens stadgar och allmän information om föreningen innan den bestämmer sig för att bli medlem. Denna funktionalitet går antingen att infoga som ett formulär på föreningens egen hemsida, eller så kan man länka till formuläret i ebas. Det har även utvecklats en funktion för återbekräftelse av medlemskap för enskilda medlemmar, där föreningarna kan göra ett mailutskick till sina medlemmar för föregående år (om de har en giltig e- postadress sparad för medlemmen). Medlemmen får då ett mail med en länk till onlineregistreringen, där de går igenom samma procedur som en vanlig onlineregistrering, förutom att alla person- och adressuppgifter är förifyllda. Medlemmen hamnar sedan under "Granska nya medlemmar" för föreningen. Vi kommer att aktivera detta för föreningarna när vi öppnar 2012 i ebas. Distrikt går nu att lägga in i ebas och de får en egen inloggning, där de kan lägga in sina distriktsaktiva och styrelse, samt rapportera årsmöte och verksamhet. Mål: Det ska finnas minst 20 uppslag till studiecirklar i form av en webbanmälningstjänst på sverok.se som enkelt kan leda föreningarna in i folkbildningsverksamhet. På sverok.se har det under året funnits 16 st cirkelmallar inom olika verksamhetsområden. Mallarna ger ett förslag på upplägg för en studiecirkel samt möjligheten att göra en intresseanmälan som följs upp av Studiefrämjandet-handläggaren på den lokala avdelningen. Inom Bildningsprojektet har vi under året arbetat med att komplettera dessa med 10 stycken mer omfattande cirkelpaket som ingående ger förslag på upplägg och innehåll för varje träff i cirkeln. Dessa kommer att publiceras på hemsidan och spridas till handläggare inom Studiefrämjandet så snart Studiefrämjandet har godkänt innehållet. Mål: Utveckla förbundets utbud av nätbaserade föreningskurser så att minst 100 föreningar hemifrån tillgodogör sig de viktigaste kunskaperna inom föreningsadministration. Under året har vi valt att arbeta mer med formatet videokurser i form av instruktionsfilmer på Youtube som alla medlemmar har möjlighet att titta på. I utbudet finns kurser om skatteregler, onlineföreningsdemokrati, årsmöten och markandsföring. Kursfilmen om skatteregler och årsmöte har varit obligatorisk för alla föreningar med fler än 200 medlemmar (68 föreningar under det gångna året) och onlineföreningskursen har varit obligatorisk för nybildade föreningar med verksamhet online. Under december producerade vi två nya kursfilmer för ekonomihantering och styrelsearbete. Mål: Antalet föreningar som söker kommunbidrag ska öka till minst 5 föreningar i varje distrikt, för att fler föreningar ska få bättre resurser och bli mer synliga i sin kommun. Totalt 78 föreningar har angivit att de söker kommunbidrag. Under året har vi tillsammans med SECO initierat ett projekt för att uppdatera och enkelt kunna sprida information om kommunbidrag så att fler föreningar blir motiverade att söka under Det har också varit en viktigt punkt i vårt förslag till

5 5(9) strategi för de kommande åren eftersom föreningarnas svaga lokala förankring är en bidragande orsak till att vår hobby är okänd. Mål: Föreningarna ska kunna söka träffbidraget och lokalbidraget. Träffbidraget uppmuntrar till instegsverksamhet som kan presenteras mot omvärlden. Lokalbidraget underlättar för spelhobbyn att skaffa sig fler fasta punkter i landet. Reglerna för träffbidraget ändrades i slutet av januari, så att en förening fick 20 kronor per deltagare och träff om träffen hade utannonserats minst 14 dagar i förväg via hitta.sverok.se och föreningen skickade in en rapport när träffen var över. Föreningen kunde också söka pressbonus på 1000 kronor om föreningen fick exponering i en tidning eller på tv i samband med en träff. En förening kunde få max 8000 kronor i träffbidrag år Den här uppsättningen regler blev mycket krångligare än tidigare regler kring träffbidraget och det märktes på den initiala förvirringen hos de föreningar som sökte träffbidraget. Reglerna innebar också ett stort merarbete för de som administrerade bidraget hos förbundet och föreningarna, då rapporter skulle skrivas av föreningarna och skickas in, många gånger för återkommande träffar där ungefär samma sak gjordes på varje träff och dessa rapporter skulle sedan läsas av den träffbidragsansvarige hos förbundet som skulle godkänna dem. Mycket tid gick också åt till att hantera förfrågningar om var träffbidrag som borde betalats ut tagit vägen och krånglet med utbetalningarna skapade stor frustration hos både föreningarna och förbundet. Pengarna tog slut den 24:e augusti vilket skapade förtvivlan hos de föreningar som hade träffar efter pengarna tagit slut och behövde pengarna för att gå runt ekonomiskt. Totalt sökte 184 föreningar träffbidraget. Lokalbidragspotten på tog slut 19:e september. Då hade 34 föreningar fått bidraget. Ett fåtal av föreningarna hade fler än en lokal de fick bidrag för. Bidraget har fungerat väl hos de föreningar som sökt det och bidraget är eftertraktat för många nya föreningar för att de ska kunna komma igång på riktigt i en riktig lokal. Mål: Förbundet ska erbjuda fler och effektivare kanaler för föreningarna att nå ut med information om sin verksamhet. Vi har erbjudit föreningarna att kostnadsfritt annonsera i speltidningen Fenix. Vi har lagat det tidigare trasiga bannersystemet på Sveroks webbplats, så att alla föreningar kan annonsera om sina arrangemang där. Genom den pågågende utvecklingen av den nya versionen av hitta.sverok.se arbetar vi för ny funktionalitet som förenklar att man sprider information i andra kanaler. Till exempel får privatpersoner möjlighet att prenumera på föreningsinformation, och andra webbplatser och kalendarier får möjlighet att automatiskt hämta spelinformation från Hitta 2.0. Mål: Föreningarna ska få tillgång till material och kunskap för att enkelt kunna organisera sin lokala marknadsföring. De föreningar som vill utvecklas och växa ska få stöd att stärka sina varumärken samt sitt lokala inflytande. Genom Marknadsföringsprojektet har vi tagit fram en praktisk marknadsföringshandbok Hur ska vi synas?, som steg för steg guidar föreningarna genom arbetet med att planera sitt marknadsföringsarbete. Boken ger verktyg och metoder som kan användas av såväl små som stora föreningar. Boken har följts upp av en tillhörande filmkurs samt nedladdningsbara mallar och användbart material, samt ett webbkitt som gör det ännu enklare för föreningar att sätta upp en egen föreningshemsida. Mål: Engagera minst 150 föreningar och 10 kommersiella aktörer i Spelveckan. Genom Spelveckan samlar föreningarna sitt engagemang i en gemensam nationell satsning för spelhobbyn. 140 föreningar deltog i Spelveckan i år. Spelveckan har haft större samarbete med 4 kommersiella aktörer (BEZZERWIZZER, MylingSpel, Lost Roads och Locam samt Rakom), Studiefrämjandet och Leader, samt fått ytterligare sponsring eller annat stöd från en handfull aktörer. Spelveckan har i år provat nya grepp genom att fördjupa samarbetet med speltillverkaren BEZZERWIZZER. Detta genom en gemensam satsning för att koordinera ett nationellt SM kval under Spelveckan, ett försök som varit mycket uppskattat av föreningarna i utvärderingen och som har potential att genomföras med flera speltillverkare under kommande år. Verksamhet riktad mot spelhobbyn

6 6(9) Mål: Den första [satsningen] är en fortsatt satsning mot e-sport, den del av datorspelshobbyn som engagerar majoriteten av Sveroks medlemmar. Denna hobby består av ett väldigt stort antal medlemmar som har ett behov av att utveckla sin organisering. Majoriteten av föreningsutvecklarens arbete har varit riktat mot onlinebaserade föreningar med fokus på e-sport. Arbetet som utförts har hjälpt många föreningar till en utökad förståelse för föreningsformen. Många av dessa föreningar har haft likartade problem och mål, vilket har gjort det möjligt att bedriva ett effektivt arbete i att stötta och utveckla alla dessa föreningar. Vi har noterat en märkbar höjning av kunskapsnivån inom denna grupp av medlemmar, både bland styrelseengagerade och bland medlemmar. Antagningsstoppet för onlinebaserade föreningar har tagits bort. I och med ökad kontakt med nystartade föreningar så får alla nya föreningar nu välkomstsamtal där formerna klargörs och verksamheten utvecklas redan från början. E-sportens roll och förutsättningar inom Sverok har varit ett återkommande tema inom styrelsen strategidiskussioner. Styrelsen ser stor potential för denna gren inom förbundet men ser också behov av nya stödformer. Under året arrangerade vi därför en konferens där många esportsföreningar varit inbjudna för att hitta vägar vidare för föreningarna och för hobbyn. Styrelsens förslag mottogs väl under konferensen och vi fick samtidigt värdefull feedback inför den motion vi sedan valde att lägga till Riksmötet. Mål: Den andra satsningen ska bestå av en sammanslagning av 'Lajv för barn' och 'Spel på schemat' till en satsning, då det är saker som går hand i hand och lätt går att verka för samtidigt. Det ska vara den satsning som ska göras kommande verksamhetsår och riktar sig till barn och ungdomar. Syftet med satsningen är att med tiden göra spelhobbyn till en lika naturlig del av uppväxten som idrotten redan är. Vi sökte externfinansiering för att kunna bedriva ett större projekt inom skolan men fick tyvärr avslag på detta. Då Riksmötet inte avsatt någon budget för denna satsning har vi alltså inte haft möjlighet att göra någon större satsning. Vi har som en del i vår marknadsföring deltagit på mässan Skolforum, där huvudfokus har varit att samla in kontakter till engagerade spelare som arbetar inom skolan. Detta tror vi är en bra framtida ingångspunkt för att sprida inspirationsmaterial och bedriva fortbildning mot den målgrupp som redan är mottaglig för vårt budskap och som mest behöver lite stöd och idéer. Mål: Göra en riktad satsning för att uppmuntra datorspelare att organisera sig i mindre enheter, så kallad klanföreningar, i syfte att öka den enskilda medlemmens inflytande. Förbundet Sverok ska sträva efter att vara en organisatorisk och demokratisk förebild. Vi har inte haft någon särskild satsning på detta område utan har sett till e-sportens behov som helhet; se ovan. Det finns stora svårigheter med detta eftersom verksamheten till sin natur idag inte har klaner som i någon större utsträckning har samma varaktighet som en förening har. Detta kan kanske ändras över tid allteftersom verksamheten utvecklas. Mål: Att tillsätta en projektgrupp som skall arbeta med säkerhetsfrågor och riskanalys kring arrangemang. Styrelsen startade ett säkerhetsprojekt under våren men projektet lades ner under sommaren på grund av bristande tid och intresse från projektmedlemmarna. Verksamhet riktad mot förbundet Mål: Ge ut ett månatligt nyhetsbrev med aktuell information till alla förtroendevalda inom Sverok. Framförallt för att ge fler medlemmar större insyn i förbundet. Vi har skickat ut ett nyhetsbrev till alla föreningar via e-post varje månad, vilket internt benämnts som Förbundsbrevet. Brevet har utöver kontaktadresserna också skickats till samtliga förtroendevalda i föreningarna vilket gett det en upplaga på omkring mottagare. Detta har kompletterats med ytterligare information via Facebook, via ett ordförandebrev till förbundsaktiva medlemmar och med två stycken postutskick. Vi har också gjort det lättare för distrikten att kontakta föreningarna via e-post genom att utbilda fler distriktsstyrelser i ebas och i vårt e-postverktyg.

7 7(9) Mål: Systemet för val av ombud till Riksmötet ska integreras i förbundsdatabasen med vidareutvecklad funktionalitet. Det ska bli enklare för föreningarna att rösta. Att integrera valsystemet i ebas har tyvärr inte kunnat göras under året eftersom mer kritisk utveckling har haft högre prioritet. Valsystemet planeras att integreras och vidareutvecklas under våren Vi har istället gjort det enklare för föreningarna att rösta genom förstärkt informationsarbete med fler mailutskick och sms-påminnelser. I årets ombudsval röstade 305 föreningar, en höjning med 107 föreningar mot föregående år. Mål: Två distriktskonferenser skall genomföras i syfte att erbjuda utbildning och erfarenhetsutbyte för distriktsstyrelser samt arbetsgrupper. Under våren arrangerade vi Inslaget, en distriktskonferens med fokus på introduktion av nya styrelser. Under hösten arrangerade vi Framslaget, en distrikts- och arbetsgruppskonferens där distrikten fokuserade på utbildning och diskussion och arbetgrupperna på arbete och samverkan. Mål: Fortsätta distriktsutredningen som påbörjades under Styrelsen har haft en fortsatt pågående dialog med distriktsaktiva för att titta på distriktens syfte, roll och uppdrag i förbundet. Denna diskussion mynnade ut i ett nytt riktlinjesbeslut som stipulerar distriktens roll som ambassadörer, föreningsutvecklare och föreningsstöd. Mål: Tillsätta en arbetsgrupp som har i uppdrag att ur ett intersektionellt perspektiv (med avseende på ålder, kön,könsuttryck, könsidentitet, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning) kartlägga medlemsbasen. Syftet är att kartläggningen ska vara underlag för en ansökan till Allmänna arvsfonden för ett större mångfaldsprojekt under Intersektionella arbetsgruppen för mångfald i Sverok startade under våren. Gruppen har utbildat sig själv i frågor som rör normer och intersektionalitet, kartlagt kunskapsluckor och initierat ett arbete för att få högskolestudenter att skriva examensarbeten om frågor som rör normer, strukturer och mångfaldsfrågor inom Sverok och spelhobbyn. Mål: Alla arbetsgrupper ska ha ett årligt uppstartsmöte där de planerar årets verksamhet, inventerar gruppens resurser och gör eventuella justeringar. Alla arbetsgrupper hade ett sådant möte, vilket fungerade mycket bra och bör införlivas som en stående rutin för framtiden. Mål: Uppmuntra fler att engagera sig i förbundsarbetet i syfte att få färre personer som sitter på dubbla stolar inom arbetsgrupper och distrikt. I början av året gjorde vi en översyn av alla arbetsgrupper och deras rekryteringsbehov, och gjorde en gemensam kampanj i försök att rekrytera nya medlemmar. Vi använde oss av tydligare kravprofiler än vanligt och spred rekryteringsbrev via hemsida, Facebook och nyhetsbrev. Arbetsgrupperna har även rekryterat löpande under året, med varierande resultat. Vissa arbetsgrupper har fått värdefulla tillskott medan det fortfarande är svårt att rekrytera till andra grupper. Vi har under året fått två helt nya arbetsgrupper, redaktionen och intersektionella arbetsgruppen, som båda två i första hand engagerar personer som inte är aktiva i någon annan arbetsgrupp.totalt engagerar arbetsgrupper och ideella projekt runt 60 personer, varav en tredjedel finns bland moderatorerna för förbundets diskussionsforum. Aktiva arbetsgrupper under året har varit Driftgruppen, Eventgruppen, Forumgruppen, Intersektionella arbetsgruppen för mångfald, Redaktionen och Webbgruppen. Ideella krafter har även drivit Spelveckan och till stora delar arrangerat Riksmötet. Mål: Samverka och ha erfarenhetsutbyten med våra nordiska grannförbund genom att skicka representanter på varandras årsmöten samt stötta initiativ till internationella spelprojekt.

8 8(9) Under året initierade och genomförde vi projektet Hitta 2.0 som är ett samarbete med spelförbunden Hyperion (Norge) och Bifrost (Danmark) och är finansierat av Nordiska barn och ungdomskommittén. Genom detta projekt kunde vi utveckla hitta.sverok.se och öppna verktyget för internationell användning för att sänka trösklarna att hitta spelarrangemang i andra länder. Styrelsen har haft två representanter på Hyperions årsmöte men hade tyvärr inte möjlighet att delta på årsmötet för Bifrost. Mål: Sverok fortsätter att vara medlem i Imagine under 2011 enligt följande premisser: Hemsidan blir klar under Ett pilotprojekt genomförs under ledning av Hyperion 2011 som tar hela det ekonomiska ansvaret Inga medlemsavgifter tas ut av Imagine under 2010 och Ny utvärdering görs till nästa Riksmöte. Imagine har inte haft någon verksamhet under året och styrelsen har inställningen att samarbetet I denna form är att betrakta som avslutat. Vi ser goda möjligheter att samarbeta med våra nordiska grannförbund genom andra mer effektiva kanaler. Mål: Fortsätta och slutföra arbetet med den nya loggan som inleddes under Arbetet ska präglas av kvalitet, öppenhet och transparens, genom att förslagen bland annat skickas på remiss till föreningarna och till samtliga distrikt, och deras åsikter tas i beaktande. Styrelsen har valt att inte driva linjen att utveckla en ny logotyp, utan har fokuserat på att utveckla den befintliga grafiska profilen. Mål: Fortsätta utveckla den grafiska profilen. Om förbundsstyrelsen önskar ändra logotypen skall de lägga fram flera förslag till riksmötet 2011 som sedan ska besluta i frågan. Styrelsen har utvecklat och stärkt den grafiska profilen med fokus på att tydliggöra och förenkla användningen. Reglerna för användningen av förbundets logotyp har blivit mer tillåtande och profilen har kompletterats med definerade komplementfärger och grafiska element. I samband med detta har vi producerat ett antal olika mallar för trycksaker, presentationer och andra dokument som är tillgängliga för arbetsgrupper och distrikt. Under året har vi implementerat nya designdokument på alla förbundets webbplatser för att ge ett mer enhetligt intryck. Mål: Inrätta en kontaktfunktion för rättviserelaterade frågor. Styrelsen har inte sett något behov av en särskild kontaktväg för rättviserelaterade frågor utan har arbetat löpande med att stärka andra kontaktvägar. Bland annat har den under året inrättade tjänsten Föreningsutvecklare skapat nya möjligheter för föreningsmedlemmar och föreningar att få stöd och hjälp att lösa problem som uppstår. Mål: Genomföra en intervjuundersökning med föreningar som varit anslutna under lång tid, vuxna medlemmar samt spelföreningar för vuxna utanför förbundet i syfte att inhämta exempel på lösningar och förhållningssätt. Frågan om vuxnas roll i verksamheten tas upp till fortsatt diskussion i samband med distriktskonferenserna. Vuxnas roll i förbundet har varit en viktig fråga i styrelsens strategiska arbete. Under sommaren gjorde vi en intervjuundersökning med ett urval av sex stycken föreningar där vi frågade dem om deras syn på och interna diskussion kring åldersfrågan, hur de ser på värdet i sitt medlemskap i Sverok och hur de tänker kring alternativa organisations- och administrationslösningar. Mål: Att utifrån förbundets vision formulera fleråriga strategier för de tre uppdragen samla, sprida och utveckla. Styrelsen har haft ett långtgående strategisk diskussion som mynnade ut i det förslag till femårig strategi för förbundet som antogs på Riksmötet Mål: Utreda alternativa inkomstkällor samt presentera utvärderingen med färdiga förslag till nästa riksmöte.

9 9(9) Styrelsen har gjort en utredning av potentiella alternativa intäktskällor, med fokus på rimlighet, genomförbarhet, risk och potentiell avkastning. Prioriterade områden har visat sig vara att sälja tjänster till andra organisationer, att arbeta mer med externfinansierade projekt samt att mer löpande söka efter sponsorer till både förbundet och föreningarna. Redan i år beslutade styrelsen att starta upp bolaget Sverok Admin AB, som säljer administrationslösningar till andra förbund. Detta då intresset för ebas är stort och vi hade goda möjligheter att redan då påbörja försäljning med god kvalitet. ebas har anpassats så att det går att sälja till andra organisationer genom att ta bort eller ändra på det som har varit Sverokspecifikt. Två andra ungdomsorganisationer använder idag systemet framgångsrikt, med eget utseende, texter och innehåll.

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 1(6) Verksamhetsberättelse 2010 Verksamheten under 2010 redovisas utifrån de mål som sattes upp i verksamhetsplan och genom antagna motioner. Förbundsstyrelsen 2010 bestod av: David Gustavsson, förbundsordförande

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1(5) Verksamhetsberättelse 2009 Verksamheten under 2009 redovisas utifrån de mål som sattes upp i verksamhetsplanen. Förbundsstyrelsen 2009 bestod av: David Gustavsson, förbundsordförande Nina Högberg,

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 AVSEENDE HELÅRET 2012-01-01 2012-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2012. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 AVSEENDE HELÅRET 2013-01-01 2013-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2013. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Spelveckan. Årets viktigaste marknadsföringsinsats?

Spelveckan. Årets viktigaste marknadsföringsinsats? Spelveckan Årets viktigaste marknadsföringsinsats? Kort om förbundet Sverok är ett ungdomsförbund som organiserar spelhobbyn i Sverige. Förbundet har ca 135.000 medlemmar i ca 1000 föreningar. Vi representerar

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 AVSEENDE HELÅRET 2014-01-01 2014--31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2014. Resultatrapporten visar budgeten för 2014 som antogs

Läs mer

en snabb- GUIDE till ebas

en snabb- GUIDE till ebas en snabb- GUIDE till ebas Vad är ebas? Sveriges Elevråd använder sig av ett system för medlemshantering som heter ebas. Det är först när er organisation har kompletta uppgifter i ebas och ni har skickat

Läs mer

en snabb- GUIDE till ebas

en snabb- GUIDE till ebas en snabb- GUIDE till ebas 1. Logga in Börja med att logga in på www.ebas.sverigeselevkarer.se. Välj Sveriges Elevkårer och skriv in ert förenings-id som användarnamn och lösenordet som ni har fått skickat

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

SPELLOVET Information för föreningar och distrikt inför

SPELLOVET Information för föreningar och distrikt inför SPELLOVET Information för föreningar och distrikt inför Sveriges mest omfattande spelhändelse Er chans att visa upp er! Har ni någonsin velat visa er passion inför spelandet för andra? Har ni tänkt, Vi

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 Utlåtande Medlemskapets värde motionerna B1 B6 IF Metalls styrka bygger på att vi är många och kunniga, både när vi driver frågor på arbetsplatserna och i samhället i stort. Organisering handlar inte enbart

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Hur man startar en förening i Sverok

Hur man startar en förening i Sverok Hur man startar en förening i Sverok En kortfattad guide till hur man startar en förening i Sverok komplett med blanketter redo att skicka in. Guiden innehåller även information om vilken typ av stöd man

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Demokrati och ekonomi

Demokrati och ekonomi Demokrati och ekonomi SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Definition och ändamål

Definition och ändamål Stadgar 2014-07-17 Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Stadgar för Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Definition och ändamål 1 Syfte Mom 1 Föreningens syfte är att bidra till ett Europa där ungdomar intresserar

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun

Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Riktlinjer för bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar samt samhällsnyttiga föreningar i Värnamo kommun Fr.o.m. 2014-01-01 Antagna av kommunfullmäktige 2013-12-12 280 Bakgrund Värnamo kommun stödjer

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 Detta är förbundsstyrelsens verksamhetsrapport för 2013. Här kommenterar styrelsen de mål som finns i verksamhetsplanen för året. Styrelsen under 2013 bestod av Rebecka Prentell,

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhetsberättelse 2013 Riksförbundsstyrelse: Maja Flykt, Ordförande; Therese Jung, Vice ordförande; Andreas Hallström, Ekonomiansvarig; Frida Björkman (fr.o.m1/1 13 31/8 13) och Josefine Saraste, Kommunikationsansvarig;

Läs mer

Verksamhetsplan 12/13

Verksamhetsplan 12/13 Verksamhetsplan 12/13 Styrelsen Styrelsen bör sträva efter att göra hemsidan mer användarvänlig för engelsktalande personer. Motivering: UF Linköping ska vara en tvåspråkig förening och öppen för personer

Läs mer

IAL:s strategiska plan 2007-2013

IAL:s strategiska plan 2007-2013 IAL:s strategiska plan 2007-2013 Huvudmål 1. En proaktiv attraktiv organisation där medlemmarna känner delaktighet och ansvar. (medlemsengagemang, struktur/planering, demokrati) 2. Välutvecklade lokalgrupper

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014

Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 Styrelsemöte nr. 15 för Sverok Stockholm den 25/9-2014 STOCKHOLM Närvarande: Erland Nylund Agnes Ambrosiani Sebastian Krantz Zishan Ahmad Hedvig Lindström Närvarande från 7: John Lundhgren Ej Närvarande:

Läs mer

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan Medlemskapsansökan till Sveriges elevråd - SVEA För en bättre och mer demokratisk skola Vad erbjuder vi: En röst i skolpolitiken Ett fullspäckat medlemspaket Rabatterade priser på våra nationella träffar

Läs mer

Normalstadgar för RFSL

Normalstadgar för RFSL Normalstadgar för RFSL Antagna på årsmötet 2008 samt 2009 Normalstadgarna ska vara gällande för samtliga avdelningar senast år 2010 och ska gälla för alla nybildade avdelningar som upptas i RFSL. Inom

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Playstars årsmöte 2014-03-30

Playstars årsmöte 2014-03-30 Playstars årsmöte 2014-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel)

Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Stadga för Ungdomsrådet i (Kommun/Stadsdel) Guide till Sveriges ungdomsråds exempelstadga Detta är guiden till Sveriges ungdomsråds exempelstadga. Som du kan se så är texten skriven i två färger. Detta är för att den turkosa färgen är den förklarande

Läs mer

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS

HANDBOK. för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS HANDBOK för ansökan av medel från Centerkvinnornas fond VÄRLDEN ANGÅR OSS Världen angår oss Centerkvinnornas fond Världen angår oss (VAO) är fonden för Centerkvinnornas medlemmar som vill jobba för en

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang

Årsmöte 2012-02-22. Sekreterare Justerare Justerare. Peter Malmquist Lukas Lindroos Henry Yang Årsmöte 2012-02-22 1 Mötet öppnades. 2 Mötets behörighet: Årsmötet har utannonserats i tid (två veckor innan) via e-post. Mötet fanns behörigt. 3 Val av mötets ordförande: Robin valdes. 4 Val av mötets

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67)

Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) Styrelsemötesprotokoll för Tu Lajv 3/12-09 Närvarande: Andreas ( 48-67) Jenny ( 48-67) Karin ( 48-67) Linnéa ( 48-67) Zolie ( 48-67) 68 Öppnande av möte Ordförande öppnar mötet. 69 Diskussion om Tu Lajvs

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

UFO - Organisationsutredningen

UFO - Organisationsutredningen UFO - Organisationsutredningen Jeanette Olofsson Annie Plantin Stefan Johansson Ingela Eriksson Hasse Hagberg Uppdrag Lägga fram förslag på hur svensk boule ska organiseras och administreras. Vår lägesanalys

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

PeaceWorks Swedens stadgar

PeaceWorks Swedens stadgar PeaceWorks Swedens stadgar Stadgarna antagna 1974 10-19, senast ändrade 1998-03-21, 2004-02-22, 2005-03-19, 2005-08-27 och 2007-03-18, 2008-09-14, 2009-08-30, 2010-08-22, 2011-08-28, 2012-09-01, 2014-08-30,

Läs mer

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund

Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Stadgar för Vikbolandets Biodlareförening anslutna Sveriges Biodlares Riksförbund Detta är kompletterande stadgar ( 7:2) som anpassats för Vikbolandets Biodlareförening från SBR:s grundstadgar. Grundstadgarna

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Ungdomsstyrelsens kommentarer

Ungdomsstyrelsens kommentarer Ungdomsstyrelsens kommentarer till Förordning (2011:65) om statsbidrag till barnoch ungdomsorganisationer Förordningen utfärdades av Utbildningsdepartementet den 20 januari år 2011. Regeringen har skrivit

Läs mer

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19

Stadgar. SV Halland. Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 Stadgar SV Halland Beslutade vid avdelningsstämma 2015-03-19 1 Avdelning 12 Avdelning SVs basorganisation utgörs av avdelningar. Nya avdelningar samt sammanläggningar eller delning av avdelning ska godkännas

Läs mer

Nytt fräscht medlemsregister firar vi med ny fräsch årsrapporteringsguide!

Nytt fräscht medlemsregister firar vi med ny fräsch årsrapporteringsguide! Nytt fräscht medlemsregister firar vi med ny fräsch årsrapporteringsguide! Varje år måste alla föreningar som är anslutna till Förbundet Unga Forskare årsrapportera. I denna fyller föreningen i vilka som

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(73) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer

Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Utvecklingsavdelningen 2015-02-04 Dnr 8.1.1_2015:183 1 (5) Entreprenörskap i skolan 2015 Ansökan om verksamhetsbidrag till organisationer Skolverket har i uppdrag av regeringen att stimulera arbetet med

Läs mer

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se

Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Stensund S-619 91 Trosa Telefon 0156-532 02 Webb: www.frisksport.se E-post: kansli@frisksport.se Verksamhetsplanen presenterar riktlinjer för arbetet på förbundsnivån i Frisksportens Ungdomsförbund. Svenska

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 2015-03-12 Alf Tornberg Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar OS-medaljer Våra verksamhetsmål

Läs mer

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi

Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi ANTAGEN PÅ ÅRSMÖTE 2014-10-12 Författare: Karin Nordh, föreningsadministratör Karolina Nord, styrelseledamot. 1 Innehåll Studentradion i Sveriges Kommunikationsstrategi...

Läs mer

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26

Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Regelverk gällande stöd till Säffle kommuns kulturföreningar Beslut Kun 35, 2008-08-26 Inledning Kulturen ska vara en utvecklingsmotor för hela Säffle kommun. Kulturen ska stimulera, initiera och stödja.

Läs mer

Kallelse till årsmöte för Sverok Gävle-Dala

Kallelse till årsmöte för Sverok Gävle-Dala Kallelse till årsmöte för Sverok Gävle-Dala 2015-02-22 kl. 14 ABF Vasagatan 27 784 32 Borlänge Lokalen ligger bakom framtidsmuseet, på gångavstånd från resecentrum och det finns en rymlig parkering framför

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015!

P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! P-riks söker Ledamot med marknadsföringsansvar till styrelsen 2015! Vi i valberedningen utlyser styrelseposten på nytt, till Personalvetarstuderandes Riksförbund verksamhetsår 2015! P-riks styrelse är

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning

Protokoll. Underskrifter. Bilageförteckning Protokoll Datum: 2014-02-09 Tid: 15:00-17:00 Plats: Stockholm, Birger Jarlsgatan 34 Protokoll nr: 2 Närvarande med rösträtt: Linn Broman, Niklas Kühnemann, Ellen Tengberg, Alexander Grönberg, Amanda Berglin

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Allmänt För att förverkliga föreningens mål och syften kommer arbetet i huvudsak att läggas upp enligt vad som beskrivs i vår Verksamhetsplan för 2014. Vägledande blir de sju steg

Läs mer

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner

Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner 2015-01- 12 Riktlinjer och avtal för elektroniska utskick via nyhetsbrevtjänst SCUF- regioner Vad tjänsten innebär Alla SCUF:s regionstyrelser, vidare nämnt som regionerna, har tillgång till en tjänst

Läs mer

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12

Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Styrelsemöte för ViS Lernia, Stockholm 2008-06-12 Deltagare Ronny Spångberg ordförande Katharina Sjögren Edström vice ordförande Annika Ramsell kassör Jussi Koreila vice kassör Jonas Jonsson vice sekreterare

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Webbsidekurs för nybörjare

Webbsidekurs för nybörjare Webbsidekurs för nybörjare Hörselskadades distrikt i Stockholms län (www.distriktet.info) Inledande faktaruta Alla HRF föreningar erbjuds möjligheten att kostnadsfritt publicera information på en egen

Läs mer

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE

Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Stadgar, Pohjola Norden r.f. 1 NAMN, HEMORT OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är Pohjola Norden r.f. Föreningens hemort är Helsingfors stad och dess verksamhet omspänner hela landet. Föreningen benämns

Läs mer

STADGAR FÖR [namn på föreningen]

STADGAR FÖR [namn på föreningen] STADGAR FÖR [namn på föreningen] Antagna på årsmötet 20[xx-xx-xx]. 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är [namn]. 2 Föreningens säte 2.1 Föreningen har sitt säte i [er hemkommun]. 3 Föreningsform 3.1

Läs mer

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen

Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Riktlinjer för användandet av sociala medier i tjänsteutövningen Bakgrund Nordmalings kommun använder idag sociala medier för att kommunicera med allmänheten. Syftet med särskilda riktlinjer är att säkerställa

Läs mer

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa

Kommunikationsplan. Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Kommunikationsplan Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa Bakgrund Uppdraget för Nationella forskarskolan om åldrande och hälsa (SWEAH) är att under de kommande åren utveckla ett effektivt, framgångsrikt

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer