Verksamhetsberättelse för 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för 2011"

Transkript

1 1(9) Verksamhetsberättelse för 2011 Sverok är Sveriges största ungdomsförbund medlemmar i 1200 föreningar över hela landet samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. I Sverok startar och driver ungdomar sina egna föreningar på egna villkor och skapar verksamhet tillsammans. Rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN utgör de huvudsakliga verksamheterna bland många andra. Detta är förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för Här redogör vi för arbetet med de mål som fastställts av Riksmötet Förtroendevalda David Gustavsson (Förbundsordförande) Johan Groth (Vice förbundsordförande) Nina Högberg (Förbundssekreterare) Andreas Ekeroot Emma Mellander Lloyd Baltz Rebecka Prentell Samuel Gyllenberg Tobias Landén 2011 i siffror Medlemstal Antal föreningar baseras på det totala antal föreningar som minst rapporterat medlemmar oavsett åldersgrupp. När vi stängde rapporteringen för 2010 års föreningsrapporter hade förbundet 1250 föreningar, en höjning med 145 föreningar mot föregående år. Dessa föreningar samlade totalt medlemmar varav i ålder 6-25, en ökning med medlemmar mot föregående år.

2 2(9) Verksamheter I redovisade verksamhetsgrenar ingår enbart föreningar som i databasen godkänt har rapporterat verksamhet och kryssat i vilken/vilka verksamheter de sysslar med. Därför stämmer inte totalantalet föreningar under den här rubriken med det totala antalet föreningar som angivits i avsnittet ovan. Ackumulerade rapporter för 2011 gäller fram till och med , men rapportering fortsätter hela våren 2012.

3 3(9) Kommunikation En stor del av Sveroks kommunikation sker i digitala kanaler. Under året har ett antal nya kanaler börjat användas samtidigt som en översyn påbörjats av hur de olika kanaler ska användas. Verksamhet riktad mot föreningarna Mål: Under enkla och tydliga former skall generella grundbidrag fördelas ut till föreningarna i form av verksamhetsbidraget och medlemsbidraget, som föreningarna själva styr över. Verksamhetsbidrag och medlemsbidrag har fördelats till alla föreningar som uppfyller grundkraven för dessa. Vi har valt att fortsätta det föregående årets arbete med att skapa incitament för föreningar att egenfinansiera en större del av sin verksamhet genom medlemsavgifter. Detta har vi gjort genom att införa en nivåskillnad även i medlemsbidraget, något som tidigare bara fanns i verksamhetsbidraget. Föreningar som väljer att ta minst 50 kr I medlemsavgift från sina medlemmar har fått ett högre bidrag för både medlemmar och verksamhet än föreningar som valt att inte göra detta. Vi har löpande arbetat med att förenkla processen för att söka bidraget. Mål: Alla nya föreningar ska välkomnas med ett personligt samtal. En snabbare introduktion med personlig prägel som kan undanröja många kostsamma missförstånd. Sedan januari 2011 har vi en föreningsutvecklare på kansliet, som bland annat tar kontakt med alla nya föreningar för att välkomna dem till förbundet och svara på frågor. Det har skett med mycket goda resultat och vi upplever att det har varit mycket uppskattat även från föreningarnas sida. Mål: Alla föreningar ska ha möjlighet att enkelt kunna öppna bankkonto genom Sveroks samarbete med Nordea, då många banker i vanliga fall inte tillåter underåriga firmatecknare. I enlighet med verksamhetsplanen har vi fortsatt med detta samarbete. 247 föreningar har ett Nordeakonto genom Sverok. Vi ser samarbetet som en viktig del i att underlätta för unga människor att starta och driva en förening, och har därför valt att låta erbjudandet vara helt kostnadsfritt för föreningarna även under detta år. Mål: Fokus i det löpande utvecklingsarbetet av förbundsdatabasen skall vara förbättrad användarvänlighet samt att tillföra administrativa mervärden för föreningarna.

4 4(9) Under året har vi gjort användartester på systemet där vi har låtit försökspersoner utföra olika uppgifter i systemet som en vanlig Sverok-förening brukar stöta på. Det har lett till revidering av var och hur informationen visas och hur gränssnittet ser ut för föreningarna, samt ett utökat antal hjälptexter som hjälper föreningen att hitta rätt. Vi har även infört en mer rigorös felkontroll, så att man i förväg ska kunna granska och rätta fel på medlemmarna innan de sparas till medlemslistan, samt utökat och förtydligat informationen om vad som är fel, genom färgkoder och texter. Vissa allvarliga fel stoppas numera redan från början, till exempel felaktigt inträdesdatum. Stora föreningar som har sina egna medlemsdatabaser har fått möjlighet att använda ebas egen validering av medlemsuppgifter via ett api (beta) så att deras medlemslistor redan från början ska innehålla mindre fel när de importeras i ebas. För mer information om detta kan man kontakta kansliet. Föreningar har fått möjlighet att ta emot medlemmar via onlineregistrering, där den potentielle medlemmen kan läsa igenom föreningens stadgar och allmän information om föreningen innan den bestämmer sig för att bli medlem. Denna funktionalitet går antingen att infoga som ett formulär på föreningens egen hemsida, eller så kan man länka till formuläret i ebas. Det har även utvecklats en funktion för återbekräftelse av medlemskap för enskilda medlemmar, där föreningarna kan göra ett mailutskick till sina medlemmar för föregående år (om de har en giltig e- postadress sparad för medlemmen). Medlemmen får då ett mail med en länk till onlineregistreringen, där de går igenom samma procedur som en vanlig onlineregistrering, förutom att alla person- och adressuppgifter är förifyllda. Medlemmen hamnar sedan under "Granska nya medlemmar" för föreningen. Vi kommer att aktivera detta för föreningarna när vi öppnar 2012 i ebas. Distrikt går nu att lägga in i ebas och de får en egen inloggning, där de kan lägga in sina distriktsaktiva och styrelse, samt rapportera årsmöte och verksamhet. Mål: Det ska finnas minst 20 uppslag till studiecirklar i form av en webbanmälningstjänst på sverok.se som enkelt kan leda föreningarna in i folkbildningsverksamhet. På sverok.se har det under året funnits 16 st cirkelmallar inom olika verksamhetsområden. Mallarna ger ett förslag på upplägg för en studiecirkel samt möjligheten att göra en intresseanmälan som följs upp av Studiefrämjandet-handläggaren på den lokala avdelningen. Inom Bildningsprojektet har vi under året arbetat med att komplettera dessa med 10 stycken mer omfattande cirkelpaket som ingående ger förslag på upplägg och innehåll för varje träff i cirkeln. Dessa kommer att publiceras på hemsidan och spridas till handläggare inom Studiefrämjandet så snart Studiefrämjandet har godkänt innehållet. Mål: Utveckla förbundets utbud av nätbaserade föreningskurser så att minst 100 föreningar hemifrån tillgodogör sig de viktigaste kunskaperna inom föreningsadministration. Under året har vi valt att arbeta mer med formatet videokurser i form av instruktionsfilmer på Youtube som alla medlemmar har möjlighet att titta på. I utbudet finns kurser om skatteregler, onlineföreningsdemokrati, årsmöten och markandsföring. Kursfilmen om skatteregler och årsmöte har varit obligatorisk för alla föreningar med fler än 200 medlemmar (68 föreningar under det gångna året) och onlineföreningskursen har varit obligatorisk för nybildade föreningar med verksamhet online. Under december producerade vi två nya kursfilmer för ekonomihantering och styrelsearbete. Mål: Antalet föreningar som söker kommunbidrag ska öka till minst 5 föreningar i varje distrikt, för att fler föreningar ska få bättre resurser och bli mer synliga i sin kommun. Totalt 78 föreningar har angivit att de söker kommunbidrag. Under året har vi tillsammans med SECO initierat ett projekt för att uppdatera och enkelt kunna sprida information om kommunbidrag så att fler föreningar blir motiverade att söka under Det har också varit en viktigt punkt i vårt förslag till

5 5(9) strategi för de kommande åren eftersom föreningarnas svaga lokala förankring är en bidragande orsak till att vår hobby är okänd. Mål: Föreningarna ska kunna söka träffbidraget och lokalbidraget. Träffbidraget uppmuntrar till instegsverksamhet som kan presenteras mot omvärlden. Lokalbidraget underlättar för spelhobbyn att skaffa sig fler fasta punkter i landet. Reglerna för träffbidraget ändrades i slutet av januari, så att en förening fick 20 kronor per deltagare och träff om träffen hade utannonserats minst 14 dagar i förväg via hitta.sverok.se och föreningen skickade in en rapport när träffen var över. Föreningen kunde också söka pressbonus på 1000 kronor om föreningen fick exponering i en tidning eller på tv i samband med en träff. En förening kunde få max 8000 kronor i träffbidrag år Den här uppsättningen regler blev mycket krångligare än tidigare regler kring träffbidraget och det märktes på den initiala förvirringen hos de föreningar som sökte träffbidraget. Reglerna innebar också ett stort merarbete för de som administrerade bidraget hos förbundet och föreningarna, då rapporter skulle skrivas av föreningarna och skickas in, många gånger för återkommande träffar där ungefär samma sak gjordes på varje träff och dessa rapporter skulle sedan läsas av den träffbidragsansvarige hos förbundet som skulle godkänna dem. Mycket tid gick också åt till att hantera förfrågningar om var träffbidrag som borde betalats ut tagit vägen och krånglet med utbetalningarna skapade stor frustration hos både föreningarna och förbundet. Pengarna tog slut den 24:e augusti vilket skapade förtvivlan hos de föreningar som hade träffar efter pengarna tagit slut och behövde pengarna för att gå runt ekonomiskt. Totalt sökte 184 föreningar träffbidraget. Lokalbidragspotten på tog slut 19:e september. Då hade 34 föreningar fått bidraget. Ett fåtal av föreningarna hade fler än en lokal de fick bidrag för. Bidraget har fungerat väl hos de föreningar som sökt det och bidraget är eftertraktat för många nya föreningar för att de ska kunna komma igång på riktigt i en riktig lokal. Mål: Förbundet ska erbjuda fler och effektivare kanaler för föreningarna att nå ut med information om sin verksamhet. Vi har erbjudit föreningarna att kostnadsfritt annonsera i speltidningen Fenix. Vi har lagat det tidigare trasiga bannersystemet på Sveroks webbplats, så att alla föreningar kan annonsera om sina arrangemang där. Genom den pågågende utvecklingen av den nya versionen av hitta.sverok.se arbetar vi för ny funktionalitet som förenklar att man sprider information i andra kanaler. Till exempel får privatpersoner möjlighet att prenumera på föreningsinformation, och andra webbplatser och kalendarier får möjlighet att automatiskt hämta spelinformation från Hitta 2.0. Mål: Föreningarna ska få tillgång till material och kunskap för att enkelt kunna organisera sin lokala marknadsföring. De föreningar som vill utvecklas och växa ska få stöd att stärka sina varumärken samt sitt lokala inflytande. Genom Marknadsföringsprojektet har vi tagit fram en praktisk marknadsföringshandbok Hur ska vi synas?, som steg för steg guidar föreningarna genom arbetet med att planera sitt marknadsföringsarbete. Boken ger verktyg och metoder som kan användas av såväl små som stora föreningar. Boken har följts upp av en tillhörande filmkurs samt nedladdningsbara mallar och användbart material, samt ett webbkitt som gör det ännu enklare för föreningar att sätta upp en egen föreningshemsida. Mål: Engagera minst 150 föreningar och 10 kommersiella aktörer i Spelveckan. Genom Spelveckan samlar föreningarna sitt engagemang i en gemensam nationell satsning för spelhobbyn. 140 föreningar deltog i Spelveckan i år. Spelveckan har haft större samarbete med 4 kommersiella aktörer (BEZZERWIZZER, MylingSpel, Lost Roads och Locam samt Rakom), Studiefrämjandet och Leader, samt fått ytterligare sponsring eller annat stöd från en handfull aktörer. Spelveckan har i år provat nya grepp genom att fördjupa samarbetet med speltillverkaren BEZZERWIZZER. Detta genom en gemensam satsning för att koordinera ett nationellt SM kval under Spelveckan, ett försök som varit mycket uppskattat av föreningarna i utvärderingen och som har potential att genomföras med flera speltillverkare under kommande år. Verksamhet riktad mot spelhobbyn

6 6(9) Mål: Den första [satsningen] är en fortsatt satsning mot e-sport, den del av datorspelshobbyn som engagerar majoriteten av Sveroks medlemmar. Denna hobby består av ett väldigt stort antal medlemmar som har ett behov av att utveckla sin organisering. Majoriteten av föreningsutvecklarens arbete har varit riktat mot onlinebaserade föreningar med fokus på e-sport. Arbetet som utförts har hjälpt många föreningar till en utökad förståelse för föreningsformen. Många av dessa föreningar har haft likartade problem och mål, vilket har gjort det möjligt att bedriva ett effektivt arbete i att stötta och utveckla alla dessa föreningar. Vi har noterat en märkbar höjning av kunskapsnivån inom denna grupp av medlemmar, både bland styrelseengagerade och bland medlemmar. Antagningsstoppet för onlinebaserade föreningar har tagits bort. I och med ökad kontakt med nystartade föreningar så får alla nya föreningar nu välkomstsamtal där formerna klargörs och verksamheten utvecklas redan från början. E-sportens roll och förutsättningar inom Sverok har varit ett återkommande tema inom styrelsen strategidiskussioner. Styrelsen ser stor potential för denna gren inom förbundet men ser också behov av nya stödformer. Under året arrangerade vi därför en konferens där många esportsföreningar varit inbjudna för att hitta vägar vidare för föreningarna och för hobbyn. Styrelsens förslag mottogs väl under konferensen och vi fick samtidigt värdefull feedback inför den motion vi sedan valde att lägga till Riksmötet. Mål: Den andra satsningen ska bestå av en sammanslagning av 'Lajv för barn' och 'Spel på schemat' till en satsning, då det är saker som går hand i hand och lätt går att verka för samtidigt. Det ska vara den satsning som ska göras kommande verksamhetsår och riktar sig till barn och ungdomar. Syftet med satsningen är att med tiden göra spelhobbyn till en lika naturlig del av uppväxten som idrotten redan är. Vi sökte externfinansiering för att kunna bedriva ett större projekt inom skolan men fick tyvärr avslag på detta. Då Riksmötet inte avsatt någon budget för denna satsning har vi alltså inte haft möjlighet att göra någon större satsning. Vi har som en del i vår marknadsföring deltagit på mässan Skolforum, där huvudfokus har varit att samla in kontakter till engagerade spelare som arbetar inom skolan. Detta tror vi är en bra framtida ingångspunkt för att sprida inspirationsmaterial och bedriva fortbildning mot den målgrupp som redan är mottaglig för vårt budskap och som mest behöver lite stöd och idéer. Mål: Göra en riktad satsning för att uppmuntra datorspelare att organisera sig i mindre enheter, så kallad klanföreningar, i syfte att öka den enskilda medlemmens inflytande. Förbundet Sverok ska sträva efter att vara en organisatorisk och demokratisk förebild. Vi har inte haft någon särskild satsning på detta område utan har sett till e-sportens behov som helhet; se ovan. Det finns stora svårigheter med detta eftersom verksamheten till sin natur idag inte har klaner som i någon större utsträckning har samma varaktighet som en förening har. Detta kan kanske ändras över tid allteftersom verksamheten utvecklas. Mål: Att tillsätta en projektgrupp som skall arbeta med säkerhetsfrågor och riskanalys kring arrangemang. Styrelsen startade ett säkerhetsprojekt under våren men projektet lades ner under sommaren på grund av bristande tid och intresse från projektmedlemmarna. Verksamhet riktad mot förbundet Mål: Ge ut ett månatligt nyhetsbrev med aktuell information till alla förtroendevalda inom Sverok. Framförallt för att ge fler medlemmar större insyn i förbundet. Vi har skickat ut ett nyhetsbrev till alla föreningar via e-post varje månad, vilket internt benämnts som Förbundsbrevet. Brevet har utöver kontaktadresserna också skickats till samtliga förtroendevalda i föreningarna vilket gett det en upplaga på omkring mottagare. Detta har kompletterats med ytterligare information via Facebook, via ett ordförandebrev till förbundsaktiva medlemmar och med två stycken postutskick. Vi har också gjort det lättare för distrikten att kontakta föreningarna via e-post genom att utbilda fler distriktsstyrelser i ebas och i vårt e-postverktyg.

7 7(9) Mål: Systemet för val av ombud till Riksmötet ska integreras i förbundsdatabasen med vidareutvecklad funktionalitet. Det ska bli enklare för föreningarna att rösta. Att integrera valsystemet i ebas har tyvärr inte kunnat göras under året eftersom mer kritisk utveckling har haft högre prioritet. Valsystemet planeras att integreras och vidareutvecklas under våren Vi har istället gjort det enklare för föreningarna att rösta genom förstärkt informationsarbete med fler mailutskick och sms-påminnelser. I årets ombudsval röstade 305 föreningar, en höjning med 107 föreningar mot föregående år. Mål: Två distriktskonferenser skall genomföras i syfte att erbjuda utbildning och erfarenhetsutbyte för distriktsstyrelser samt arbetsgrupper. Under våren arrangerade vi Inslaget, en distriktskonferens med fokus på introduktion av nya styrelser. Under hösten arrangerade vi Framslaget, en distrikts- och arbetsgruppskonferens där distrikten fokuserade på utbildning och diskussion och arbetgrupperna på arbete och samverkan. Mål: Fortsätta distriktsutredningen som påbörjades under Styrelsen har haft en fortsatt pågående dialog med distriktsaktiva för att titta på distriktens syfte, roll och uppdrag i förbundet. Denna diskussion mynnade ut i ett nytt riktlinjesbeslut som stipulerar distriktens roll som ambassadörer, föreningsutvecklare och föreningsstöd. Mål: Tillsätta en arbetsgrupp som har i uppdrag att ur ett intersektionellt perspektiv (med avseende på ålder, kön,könsuttryck, könsidentitet, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning) kartlägga medlemsbasen. Syftet är att kartläggningen ska vara underlag för en ansökan till Allmänna arvsfonden för ett större mångfaldsprojekt under Intersektionella arbetsgruppen för mångfald i Sverok startade under våren. Gruppen har utbildat sig själv i frågor som rör normer och intersektionalitet, kartlagt kunskapsluckor och initierat ett arbete för att få högskolestudenter att skriva examensarbeten om frågor som rör normer, strukturer och mångfaldsfrågor inom Sverok och spelhobbyn. Mål: Alla arbetsgrupper ska ha ett årligt uppstartsmöte där de planerar årets verksamhet, inventerar gruppens resurser och gör eventuella justeringar. Alla arbetsgrupper hade ett sådant möte, vilket fungerade mycket bra och bör införlivas som en stående rutin för framtiden. Mål: Uppmuntra fler att engagera sig i förbundsarbetet i syfte att få färre personer som sitter på dubbla stolar inom arbetsgrupper och distrikt. I början av året gjorde vi en översyn av alla arbetsgrupper och deras rekryteringsbehov, och gjorde en gemensam kampanj i försök att rekrytera nya medlemmar. Vi använde oss av tydligare kravprofiler än vanligt och spred rekryteringsbrev via hemsida, Facebook och nyhetsbrev. Arbetsgrupperna har även rekryterat löpande under året, med varierande resultat. Vissa arbetsgrupper har fått värdefulla tillskott medan det fortfarande är svårt att rekrytera till andra grupper. Vi har under året fått två helt nya arbetsgrupper, redaktionen och intersektionella arbetsgruppen, som båda två i första hand engagerar personer som inte är aktiva i någon annan arbetsgrupp.totalt engagerar arbetsgrupper och ideella projekt runt 60 personer, varav en tredjedel finns bland moderatorerna för förbundets diskussionsforum. Aktiva arbetsgrupper under året har varit Driftgruppen, Eventgruppen, Forumgruppen, Intersektionella arbetsgruppen för mångfald, Redaktionen och Webbgruppen. Ideella krafter har även drivit Spelveckan och till stora delar arrangerat Riksmötet. Mål: Samverka och ha erfarenhetsutbyten med våra nordiska grannförbund genom att skicka representanter på varandras årsmöten samt stötta initiativ till internationella spelprojekt.

8 8(9) Under året initierade och genomförde vi projektet Hitta 2.0 som är ett samarbete med spelförbunden Hyperion (Norge) och Bifrost (Danmark) och är finansierat av Nordiska barn och ungdomskommittén. Genom detta projekt kunde vi utveckla hitta.sverok.se och öppna verktyget för internationell användning för att sänka trösklarna att hitta spelarrangemang i andra länder. Styrelsen har haft två representanter på Hyperions årsmöte men hade tyvärr inte möjlighet att delta på årsmötet för Bifrost. Mål: Sverok fortsätter att vara medlem i Imagine under 2011 enligt följande premisser: Hemsidan blir klar under Ett pilotprojekt genomförs under ledning av Hyperion 2011 som tar hela det ekonomiska ansvaret Inga medlemsavgifter tas ut av Imagine under 2010 och Ny utvärdering görs till nästa Riksmöte. Imagine har inte haft någon verksamhet under året och styrelsen har inställningen att samarbetet I denna form är att betrakta som avslutat. Vi ser goda möjligheter att samarbeta med våra nordiska grannförbund genom andra mer effektiva kanaler. Mål: Fortsätta och slutföra arbetet med den nya loggan som inleddes under Arbetet ska präglas av kvalitet, öppenhet och transparens, genom att förslagen bland annat skickas på remiss till föreningarna och till samtliga distrikt, och deras åsikter tas i beaktande. Styrelsen har valt att inte driva linjen att utveckla en ny logotyp, utan har fokuserat på att utveckla den befintliga grafiska profilen. Mål: Fortsätta utveckla den grafiska profilen. Om förbundsstyrelsen önskar ändra logotypen skall de lägga fram flera förslag till riksmötet 2011 som sedan ska besluta i frågan. Styrelsen har utvecklat och stärkt den grafiska profilen med fokus på att tydliggöra och förenkla användningen. Reglerna för användningen av förbundets logotyp har blivit mer tillåtande och profilen har kompletterats med definerade komplementfärger och grafiska element. I samband med detta har vi producerat ett antal olika mallar för trycksaker, presentationer och andra dokument som är tillgängliga för arbetsgrupper och distrikt. Under året har vi implementerat nya designdokument på alla förbundets webbplatser för att ge ett mer enhetligt intryck. Mål: Inrätta en kontaktfunktion för rättviserelaterade frågor. Styrelsen har inte sett något behov av en särskild kontaktväg för rättviserelaterade frågor utan har arbetat löpande med att stärka andra kontaktvägar. Bland annat har den under året inrättade tjänsten Föreningsutvecklare skapat nya möjligheter för föreningsmedlemmar och föreningar att få stöd och hjälp att lösa problem som uppstår. Mål: Genomföra en intervjuundersökning med föreningar som varit anslutna under lång tid, vuxna medlemmar samt spelföreningar för vuxna utanför förbundet i syfte att inhämta exempel på lösningar och förhållningssätt. Frågan om vuxnas roll i verksamheten tas upp till fortsatt diskussion i samband med distriktskonferenserna. Vuxnas roll i förbundet har varit en viktig fråga i styrelsens strategiska arbete. Under sommaren gjorde vi en intervjuundersökning med ett urval av sex stycken föreningar där vi frågade dem om deras syn på och interna diskussion kring åldersfrågan, hur de ser på värdet i sitt medlemskap i Sverok och hur de tänker kring alternativa organisations- och administrationslösningar. Mål: Att utifrån förbundets vision formulera fleråriga strategier för de tre uppdragen samla, sprida och utveckla. Styrelsen har haft ett långtgående strategisk diskussion som mynnade ut i det förslag till femårig strategi för förbundet som antogs på Riksmötet Mål: Utreda alternativa inkomstkällor samt presentera utvärderingen med färdiga förslag till nästa riksmöte.

9 9(9) Styrelsen har gjort en utredning av potentiella alternativa intäktskällor, med fokus på rimlighet, genomförbarhet, risk och potentiell avkastning. Prioriterade områden har visat sig vara att sälja tjänster till andra organisationer, att arbeta mer med externfinansierade projekt samt att mer löpande söka efter sponsorer till både förbundet och föreningarna. Redan i år beslutade styrelsen att starta upp bolaget Sverok Admin AB, som säljer administrationslösningar till andra förbund. Detta då intresset för ebas är stort och vi hade goda möjligheter att redan då påbörja försäljning med god kvalitet. ebas har anpassats så att det går att sälja till andra organisationer genom att ta bort eller ändra på det som har varit Sverokspecifikt. Två andra ungdomsorganisationer använder idag systemet framgångsrikt, med eget utseende, texter och innehåll.

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 1(6) Verksamhetsberättelse 2010 Verksamheten under 2010 redovisas utifrån de mål som sattes upp i verksamhetsplan och genom antagna motioner. Förbundsstyrelsen 2010 bestod av: David Gustavsson, förbundsordförande

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 1(5) Verksamhetsberättelse 2009 Verksamheten under 2009 redovisas utifrån de mål som sattes upp i verksamhetsplanen. Förbundsstyrelsen 2009 bestod av: David Gustavsson, förbundsordförande Nina Högberg,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Översikt Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund. År 2012 hade Sverok drygt 94.300 medlemmar i drygt 1800 föreningar (siffrorna är bruttosiffror och är preliminära per

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012

EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 EKONOMISK BERÄTTELSE 2012 AVSEENDE HELÅRET 2012-01-01 2012-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2012. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

VERKSAMHETSRAPPORT FÖR 2012

VERKSAMHETSRAPPORT FÖR 2012 VERKSAMHETSRAPPORT FÖR 2012 Detta är förbundsstyrelsens verksamhetsrapport för 2012. Rapporten är preliminär och gäller fram till och med oktober 2012. Här kommenterar vi de mål som finns i verksamhetsplanen

Läs mer

Verksamhetsplan 2015/2016

Verksamhetsplan 2015/2016 Verksamhetsplan 2015/2016 Förbundsstyrelsens förslag till kongressen Inledning I år antar kongressen för första gången en långtidsplan. Den drar upp riktlinjerna för de kommande fem åren och hur vi ska

Läs mer

Motionär: Förbundsstyrelsen

Motionär: Förbundsstyrelsen Motionär: Förbundsstyrelsen Verksamhetsplanens syfte är att formulera vad Ung Media ska göra under kommande verksamhetsår och på så sätt definiera förbundsstyrelsens uppdrag så att de jobbar mot mål som

Läs mer

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009

Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Ung Pirats verksamhetsberättelse för 2009 Lagd till handlingarna av förbundskongressen 2010 1 Inledning Ung Pirat fick under 2009 sitt första större bidrag från Ungdomsstyrelsen. Mycket av året kan liknas

Läs mer

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.

UPPSTARTSPROTOKOLL FÖR BAKOM KRÖNET. Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09. Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok. 1. Mötesdata Datum 2014-01-09 Tid från 19:00 Tid till 23:09 Plats Mötets Ordförande Mötets Sekreterare ESKILSTUNA Andreas Saxin Ingen sekreterare valdes då protokollet skapas i starta.sverok.se 2. Förberedelser

Läs mer

15.2. Motion: Förbundssekreterare. 15.3. Motion: Spelbibliotek. Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen.

15.2. Motion: Förbundssekreterare. 15.3. Motion: Spelbibliotek. Förbundsstyrelsen yrkar avslag på motionen. 15.2. Motion: Förbundssekreterare Styrelsen upplever att den här motionen vill väl, men försöker befästa vår organisation för mycket i detalj. Vi tror att problemet som man försöker lösa är att man inte

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Spelveckan. Årets viktigaste marknadsföringsinsats?

Spelveckan. Årets viktigaste marknadsföringsinsats? Spelveckan Årets viktigaste marknadsföringsinsats? Kort om förbundet Sverok är ett ungdomsförbund som organiserar spelhobbyn i Sverige. Förbundet har ca 135.000 medlemmar i ca 1000 föreningar. Vi representerar

Läs mer

SFF Kommunikationsplan 2012-2013

SFF Kommunikationsplan 2012-2013 SFF Kommunikationsplan 2012-2013 Mål med kommunikationen 2012-13 All kommunikation ska stärka Svenska Fallskärmsförbundets vision och strategi 2012-2016. All kommunikation ska ske på mottagarens villkor.

Läs mer

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg

Motionsyttrande Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Motion 1 Grundkursens längd Södra Älvsborg Centralstyrelsen föreslår Riksstämman att avslå motionen med motivering att: För närvarande har vi inga problem att rekrytera deltagare till grundkurs 1. Syftet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

en snabb- GUIDE till ebas

en snabb- GUIDE till ebas en snabb- GUIDE till ebas Vad är ebas? Sveriges Elevråd använder sig av ett system för medlemshantering som heter ebas. Det är först när er organisation har kompletta uppgifter i ebas och ni har skickat

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013

EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 EKONOMISK BERÄTTELSE 2013 AVSEENDE HELÅRET 2013-01-01 2013-12-31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2013. Rapporten är en intern konstruktion som visar hur

Läs mer

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013

Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 Proposition 1. Verksamhetsplan för RFSU Stockholm 2013 1. Organisation RFSU Stockholms verksamhet har vuxit och utvecklats snabbt de senaste åren. Av den anledningen har fokus under det verksamhetsår som

Läs mer

Sverok upphandlar revisionstjänster

Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok upphandlar revisionstjänster Sverok är ett av Sveriges största ungdomsförbund och rymmer idag cirka 120 000 medlemmar i cirka 900 lokalavdelningar och 9 distriktsföreningar. Förbundets huvudsakliga

Läs mer

Verksamhetsplan 2016

Verksamhetsplan 2016 VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSÅR 2016 Verksamhetsplan 2016 Sverok är Sveriges största ungdomsförbund med ideella föreningar verksamma inom spelhobbyn, exempelvis rollspel, levande rollspel, E-sport,/LAN,

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Martin Brosser, Joakim Öfverholm, Sigrid Svensson, Svetozar Kljajin, Simon Österlund, Mikael Jönsson 1. Mötet öppnas Cecilia Hällstrand öppnade mötet klockan 18:36. 2. Val

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

en snabb- GUIDE till ebas

en snabb- GUIDE till ebas en snabb- GUIDE till ebas 1. Logga in Börja med att logga in på www.ebas.sverigeselevkarer.se. Välj Sveriges Elevkårer och skriv in ert förenings-id som användarnamn och lösenordet som ni har fått skickat

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige

Program för medborgardialog Mandatperioden Fastställt av kommunfullmäktige Program för medborgardialog Mandatperioden 2014 2018 Fastställt av kommunfullmäktige 2016-01-28 Tyresö kommun / 2015-12-14 2 (14) Tyresö kommun / 2015-08-12 3 (14) Innehållsförteckning 1 Medborgarnas delaktighet

Läs mer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer

Anvisningar för bidrag till utomstående organisationer Utbildningsförvaltningen Avdelningen för ekonomi och styrning Anvisningar Sida 1 (6) 2016-09-19 Reviderade 2016-11-24 Område för bidragsgivning Av reglementet för utbildningsnämnden framgår det att nämnden:

Läs mer

Det hemliga föreningslivet

Det hemliga föreningslivet Foto: Patrik Andersson Det hemliga föreningslivet En rapport om kommunernas stöd till sina lokalföreningar Juni, 2012 Förord Hej kommunen (och alla andra)! Rebecka heter jag och jag gillar att spela spel.

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING PROPOSITIONER 2015 PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 Svenska Kyrkans Unga vill bygga kyrka Svenska Kyrkans Unga är en rörelse inom Svenska kyrkan och vill bidra till bygga en kyrka där

Läs mer

Lokal överenskommelse i Helsingborg

Lokal överenskommelse i Helsingborg Stadsledningsförvaltningen Serviceavdelningen 2017-03-15 Lokal överenskommelse i Helsingborg En överenskommelse om förstärkt samverkan mellan föreningslivet och Helsingborgs stad Kontaktcenter Postadress

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag

Vård- och omsorgsnämndens fördelning av föreningsbidrag Sida: 1 (5) Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt gällande reglemente ansvar för att fördela bidrag till föreningar

Läs mer

Stadgar för RFSL Sundsvall

Stadgar för RFSL Sundsvall Sidan 1 av 6 Stadgar för RFSL Sundsvall Dessa avdelningsstadgar antogs av RFSL:s kongress 140502-0504. Avdelningsstadgarna gäller för alla avdelningar samt dess verksamheter och ska gälla för alla föreningar

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 Regional föreningskonsulent Föreningskonsulenten har nu växlat upp arbetet rejält med både samordningen kring föreningar i länet samt med externa aktörer. Nätverk för ungdomsorganisationer,

Läs mer

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm

Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken Ängelholm PROGRAMFÖRKLARING och STADGAR för Förbundet Aktiv Ungdom Programförklaring Föreningar Antagna på Aktiv Ungdoms förbundsstämma 2014 i Kungälv Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Förbundet Aktiv Ungdom - Dansfabriken

Läs mer

INTERFEMS VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUS INTERN ORGANISERING

INTERFEMS VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUS INTERN ORGANISERING INTERFEMS VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUS INTERN ORGANISERING INTERFEMS VERKSAMHETSPLAN 2017 FOKUS INTERN ORGANISERING Aktivism och politik Under 2016 har det politiska klimatet förändrats och Interfems röst

Läs mer

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014

Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Förbundet Vi Ungas arbetsbeskrivningar 2014 Inledning 2 Övergripande utgångspunkter 2-3 Delegationsordning 4-5 Förbundsstyrelsen 6 Arbetsutskottet 7 Förbundsordförande 8 Vice förbundsordförande 9 Arbetsgrupper

Läs mer

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014

EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 EKONOMISK BERÄTTELSE 2014 AVSEENDE HELÅRET 2014-01-01 2014--31 I den ekonomiska berättelsen redogörs för hur förbundets ekonomi har sett ut under 2014. Resultatrapporten visar budgeten för 2014 som antogs

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015

Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Styrelsemöte nr. 4 för Sverok Stockholm den 5/4-2015 Närvarande: Agnes Ambrosiani Rasmus Storkamp Erland Nylund Hedvig Lindström John Lundhgren Sebastian Krantz Kajsa Harnesk Adjungerade till mötet Caroline

Läs mer

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6

Protokoll Sverok Stockholm 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Protokoll styrelsemöte nr 6 2010-07-18 1(7) Protokoll 2010-07-18 Styrelsemöte nr 6 Fastställd dagordning 1 Inledande formalia... 2 1.1 Mötets öppnande... 2 1.2 Val av mötesordförande... 2 1.3 Val av mötessekreterare...

Läs mer

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd

Detta innehåller strategin. Det här ska strategin användas till. Så här är strategin uppbyggd Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån våra grundidéer som vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö

Riksmöte 2010. 19-21 november - Nässjö Riksmöte 2010 19-21 november - Nässjö Varför du borde delta: - Du får makt på årets största och viktigaste möte inom spelhobbyn. - Du får lära känna massor av intressanta människor som har samma intressen

Läs mer

Verksamhetsplan för 2015

Verksamhetsplan för 2015 Verksamhetsplan för 2015 Allmänt För att förverkliga föreningens mål och syften kommer arbetet i huvudsak att läggas upp enligt vad som beskrivs i vår Verksamhetsplan för 2014. Vägledande blir de sju steg

Läs mer

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation

KOMIN. UNF:s policy för intern kommunikation KOMIN UNF:s policy för intern kommunikation Om KOMIN Detta är UNF-förbundets policy för kommunikationen internt i organisationen, KO- MIN helt enkelt. Syftet med dokumentet är att säkerställa en tydlig,

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

PRELIMINÄR GENOMFÖRANDEPLAN - ALINGSÅS

PRELIMINÄR GENOMFÖRANDEPLAN - ALINGSÅS Preliminär Genomförandeplan Alingsås ALINGSÅS Från kommunens sida finns ett intresse av att få in mer spelverksamhet i kommunens kulturhus samt att den spelverksamhet som redan finns ska nå ut till en

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016

Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Förslag till verksamhetsplan för Föreningen Norden i Skåne 2015 samt inriktning för 2016 Inledning Distriktets roll har länge ifrågasatts inom Föreningen Norden, och det har vid flera tillfällen skrivits

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6

Förbundet Vi Unga, Box 30083, Stockholm Besök: Franzéngatan 6 Detta innehåller strategin I din hand håller du Vi Ungas strategi. Vår strategi utgår ifrån de hjärtefrågor vi tillsammans tagit fram och som beskriver vad Vi Unga är och gör. I det här dokumentet kan

Läs mer

Norrköpings kommuns bidragsregler för studieförbund. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 13 september 2017 (KFN 2017/0280).

Norrköpings kommuns bidragsregler för studieförbund. Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 13 september 2017 (KFN 2017/0280). Regler 2017-09-13 Norrköpings kommuns bidragsregler för studieförbund Fastställd av kultur- och fritidsnämnden den 13 september 2017 (KFN 2017/0280). Dessa bidragsregler beskriver bidragsberäkning och

Läs mer

Playstars årsmöte 2013-03-30

Playstars årsmöte 2013-03-30 Playstars årsmöte 2013-03-30 Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Val av mötets ordförande 4. Val av mötets sekreterare 5. Val av två personer att justera protokollet 6. Val av rösträknare

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN Kommunikationsplan för Svenska Skyttesportförbundet Pistolsektionen Fastställd 2015-04-11 Bakgrund och syfte Det finns ett behov att utveckla sektionens kommunikation med målgrupperna, det visar de synpunkter

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28

Styrelsemötesprotokoll. Playstar spelförening. Datum: 2012-04-28 Styrelsemötesprotokoll Playstar spelförening Datum: 2012-04-28 2 Playstars styrelsemöte 2012-04-28 Innehåll Dagordning:... 3 Bilagor:... 4 Bilaga 1 Röstlängd... 7 Bilaga 2 Adjungeringar... 8 Bilaga 3 Beslutsunderlag:

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016

Verksamhetsplan 2016. Övergripande prioriteringar 2016. Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Verksamhetsplan 2016 Antagen på RÅM, 3-6 jan 2016 Den här verksamhetsplanen gäller för perioden 2016-03- 01 till 2017-02- 28. Fältbiologerna har egentligen brutet verksamhetsår som går från 1 september

Läs mer

Verksamhetsplan 2013

Verksamhetsplan 2013 Verksamhetsplan 2013 Föreningens ändamål Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering har som mål att verka för de mänskliga rättigheterna samt ett samhälle präglat av mångfald och respekt för människors

Läs mer

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 2015-03-12 Alf Tornberg Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar OS-medaljer Våra verksamhetsmål

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen

Verksamhetsplan 2015. Konglig Datasektionen Verksamhetsplan 2015 Konglig Datasektionen Inledning Syfte Utformning 1. Utbildningspåverkan 1.1. Synliggöra verksamheten 1.2. Övervakning 1.3. Övergripande 2. Studiesocialt 2.1. Internationellt 2.2. Jämlikhet,

Läs mer

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat. Bilaga 1: Stadgar Stadgar för UP esport. 1 Namn och föreningsform Lokalavdelningens namn är UP esport. Lokalavdelningen är en ideell förening. Lokalavdelningen är ansluten till Ungdomsförbundet Ung Pirat.

Läs mer

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen

Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Vision 2018 Att bredda och stärka föreningen Om visionsdokumentet Syftet med visionsdokumentet är att vara en långsiktig verksamhetsplan som täcker föreningens viktigaste verksamhetsområden men samtidigt

Läs mer

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2016 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2016. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

STRATEGIPLAN

STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2016-2018 VISION STRATEGIPLAN 2016-2018 ÅRLIGA VERKSAMHETSPLANER 1. OMFATTNING & SYFTE Detta dokument omfattar en beskrivning av s strategiplan för 2016-2018. Det innehåller en övergripande

Läs mer

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren

Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Krehla Runa 2017-01-13 KTN-2016-0421 Sundequist Karin Kulturnämnden Riktlinjer för projektstöd till kostnadsfria sommarlovsaktiviteter åren 2017-2019

Läs mer

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1 PROPOSITIONER EKONOMIHÄFTE 1 PROPOSITION 2009:6 RAMBUDGET FÖR ÅR 2010 OCH 2011 BUDGETSKRIVELSENS UPPLÄGG Skrivelsen är upplagd så att först kommer en summarisk genomgång av riksförbundets ekonomi. För

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund

juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund juni 2014 Förbundsmöte 2014 Visions värdegrund Inledning och bakgrund Förbundsmötet i Norrköping 2012 beslutade att se över värdegrunden och presentera förslag till värdegrund för Vision på förbundsmötet

Läs mer

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017

Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 Verksamhetsplan Föreningen Samhällsvetarna Uppsala verksamhetsår 2016/2017 BAKGRUND Denna verksamhetsplan har skrivits av oss som har varit förtroendevalda i Föreningen Samhällsvetarna Uppsala under 2015-2016.

Läs mer

PR-/Kommunikationsstrategi

PR-/Kommunikationsstrategi Motion: Utveckling av partiprogrammet PR-/Kommunikationsstrategi Bakgrund Enhet är ett politiskt parti som försöker formulera en helhetssyn på människan och samhället. Vår grund vilar på en förståelse

Läs mer

Verksamhetesberättelse 2015

Verksamhetesberättelse 2015 VERKSAMHETBERÄTTELSE VERKSAMHETSÅR 2015 Verksamhetesberättelse 2015 Inför år 2015 hade Sverok Mälardalen höga ambitioner gällande ökad synlighet samt utbildning. Förhoppningen var att öka spridningen kring

Läs mer

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde

Riktlinjer för bidrag till föreningar inom Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Sida: 1 (5) 1. Riktlinjernas bakgrund och syfte 1.1 Bakgrund Vård- och omsorgsnämnden har enligt reglementet ansvar för att fördela bidrag till föreningar och organisationer inom nämndens verksamhetsområde,

Läs mer

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet.

Läs mer

Dokumentet är också valberedningens underlag i valberedningsprocessen inför varje årsmöte.

Dokumentet är också valberedningens underlag i valberedningsprocessen inför varje årsmöte. Sverige Lacrosse Styrdokument v.2.0 (2016-04-17) Detta dokument är framtaget för att ge riktlinjer för Sverige Lacrosse verksamhet, strategi och definiera styrelsemedlemmarna olika ansvarsområden och därigenom

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2012 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm 2012 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420

BRIS Barnens Rätt I Samhället. Org.nr: 80 20 13 3420 BRIS Barnens Rätt I Samhället Org.nr: 80 20 13 3420 Kodrapport 2009 (gråmarkerade fält avser punkter där inget krav på dokumentation finns eller att dokumentationen ska finnas tillgänglig rnt) 1. Övergripande

Läs mer

Analysmetod och bedömning

Analysmetod och bedömning Analysmetod och bedömning 1 Innehåll Vilka organisationer finns med i Givarguiden?... 3 Varifrån inhämtas informationen i Givarguiden?... 3 Hur granskar Givarguiden organisationerna?... 4 Demokrati...

Läs mer

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet

Verksamhetsplan SPF Seniorerna Bohusdistriktet Verksamhetsplan 2016-2017 SPF Seniorerna Bohusdistriktet 1 Mål och inriktning 2016-2017 Vår verksamhetsplan tar utgångspunkt i Mål och Riktlinjer för kongressperioden 2015-2017 som beslöts av SPF Seniorernas

Läs mer

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter

Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter Stadgar för Sveriges förenade HBTQstudenter - SFQ Senast uppdaterad av kongressen den 16-17 november 2013 Associationsform 1 Riksförbundet utgör en ideell förening och har som sådan rättshandlingsförmåga.

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING

Överenskommelse. om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län ÖREBRO LÄNS LANDSTING ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Överenskommelse om grunderna för samarbete mellan Örebro läns landsting och de idéburna organisationerna i Örebro län 1 2 Innehåll Varför en överenskommelse 4 Hur

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

SPELLOVET Information för föreningar och distrikt inför

SPELLOVET Information för föreningar och distrikt inför SPELLOVET Information för föreningar och distrikt inför Sveriges mest omfattande spelhändelse Er chans att visa upp er! Har ni någonsin velat visa er passion inför spelandet för andra? Har ni tänkt, Vi

Läs mer

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy

Svenska Cykelförbundets kommunikationspolicy s kommunikationspolicy 1. Bakgrund s kommunikationspolicy utgör grunden för en gemensam syn på intern och extern kommunikation och anger ramarna för vårt arbete med kommunikation. Policyn fastställer Svenska

Läs mer

Somaliska Utbildning och Idrottsförening i Skåne - kontroll av aktivitetsbidrag och grundbidrag

Somaliska Utbildning och Idrottsförening i Skåne - kontroll av aktivitetsbidrag och grundbidrag Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Föreningsavdelningen Ärende nr: 14 Datum: 2012-08-14 Ärende: Somaliska Utbildning och Idrottsförening i Skåne - kontroll av aktivitetsbidrag och grundbidrag

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism

för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism för riksorganisationen Ungdom Mot Rasism Kongressen i Göteborg 2013-03-16 1 Namn och ändamål 1.1 Namn Organisationen heter Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism (hädanefter kallad UMR). 1.2 Ändamål UMR

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete

Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Informationspolicy för Svensk Elitfotboll samt anvisningar för informationsarbete Innehållsförteckning Inledning... 3 Grundläggande principer... 3 Målgruppsanpassning... 3 Grafisk profil... 3 Planering

Läs mer

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan

Scanna in dokomenten och maila dem till medlem@svea.org eller posta medlemskapsansökan Medlemskapsansökan till Sveriges elevråd - SVEA För en bättre och mer demokratisk skola Vad erbjuder vi: En röst i skolpolitiken Ett fullspäckat medlemspaket Rabatterade priser på våra nationella träffar

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET. Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen. VALBEREDNINGEN RIKTLINJER SVENSKA BOULEFÖRBUNDET Version: 1.0 Antagen: FS maj 2014 Nästa revision: FS aug 2015 Målgrupp: Instruktionen är ett komplement och förtydligande till stadgar och avser valberedningen.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN

VERKSAMHETSPLAN VERKSAMHETSPLAN 2015-2017 RIKSTEATERN KRONOBERG (RK) Inledning Riksteaterns vision: Scenkonst som sätter tankar och känslor i rörelse - för alla överallt. (kongressbeslut 2011) Övergripande uppdrag för

Läs mer