Verksamhetsberättelse för 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse för 2011"

Transkript

1 1(9) Verksamhetsberättelse för 2011 Sverok är Sveriges största ungdomsförbund medlemmar i 1200 föreningar över hela landet samlar, utvecklar och sprider spelhobbyn. I Sverok startar och driver ungdomar sina egna föreningar på egna villkor och skapar verksamhet tillsammans. Rollspel, lajv, brädspel, figurspel, e-sport och LAN utgör de huvudsakliga verksamheterna bland många andra. Detta är förbundsstyrelsens verksamhetsberättelse för Här redogör vi för arbetet med de mål som fastställts av Riksmötet Förtroendevalda David Gustavsson (Förbundsordförande) Johan Groth (Vice förbundsordförande) Nina Högberg (Förbundssekreterare) Andreas Ekeroot Emma Mellander Lloyd Baltz Rebecka Prentell Samuel Gyllenberg Tobias Landén 2011 i siffror Medlemstal Antal föreningar baseras på det totala antal föreningar som minst rapporterat medlemmar oavsett åldersgrupp. När vi stängde rapporteringen för 2010 års föreningsrapporter hade förbundet 1250 föreningar, en höjning med 145 föreningar mot föregående år. Dessa föreningar samlade totalt medlemmar varav i ålder 6-25, en ökning med medlemmar mot föregående år.

2 2(9) Verksamheter I redovisade verksamhetsgrenar ingår enbart föreningar som i databasen godkänt har rapporterat verksamhet och kryssat i vilken/vilka verksamheter de sysslar med. Därför stämmer inte totalantalet föreningar under den här rubriken med det totala antalet föreningar som angivits i avsnittet ovan. Ackumulerade rapporter för 2011 gäller fram till och med , men rapportering fortsätter hela våren 2012.

3 3(9) Kommunikation En stor del av Sveroks kommunikation sker i digitala kanaler. Under året har ett antal nya kanaler börjat användas samtidigt som en översyn påbörjats av hur de olika kanaler ska användas. Verksamhet riktad mot föreningarna Mål: Under enkla och tydliga former skall generella grundbidrag fördelas ut till föreningarna i form av verksamhetsbidraget och medlemsbidraget, som föreningarna själva styr över. Verksamhetsbidrag och medlemsbidrag har fördelats till alla föreningar som uppfyller grundkraven för dessa. Vi har valt att fortsätta det föregående årets arbete med att skapa incitament för föreningar att egenfinansiera en större del av sin verksamhet genom medlemsavgifter. Detta har vi gjort genom att införa en nivåskillnad även i medlemsbidraget, något som tidigare bara fanns i verksamhetsbidraget. Föreningar som väljer att ta minst 50 kr I medlemsavgift från sina medlemmar har fått ett högre bidrag för både medlemmar och verksamhet än föreningar som valt att inte göra detta. Vi har löpande arbetat med att förenkla processen för att söka bidraget. Mål: Alla nya föreningar ska välkomnas med ett personligt samtal. En snabbare introduktion med personlig prägel som kan undanröja många kostsamma missförstånd. Sedan januari 2011 har vi en föreningsutvecklare på kansliet, som bland annat tar kontakt med alla nya föreningar för att välkomna dem till förbundet och svara på frågor. Det har skett med mycket goda resultat och vi upplever att det har varit mycket uppskattat även från föreningarnas sida. Mål: Alla föreningar ska ha möjlighet att enkelt kunna öppna bankkonto genom Sveroks samarbete med Nordea, då många banker i vanliga fall inte tillåter underåriga firmatecknare. I enlighet med verksamhetsplanen har vi fortsatt med detta samarbete. 247 föreningar har ett Nordeakonto genom Sverok. Vi ser samarbetet som en viktig del i att underlätta för unga människor att starta och driva en förening, och har därför valt att låta erbjudandet vara helt kostnadsfritt för föreningarna även under detta år. Mål: Fokus i det löpande utvecklingsarbetet av förbundsdatabasen skall vara förbättrad användarvänlighet samt att tillföra administrativa mervärden för föreningarna.

4 4(9) Under året har vi gjort användartester på systemet där vi har låtit försökspersoner utföra olika uppgifter i systemet som en vanlig Sverok-förening brukar stöta på. Det har lett till revidering av var och hur informationen visas och hur gränssnittet ser ut för föreningarna, samt ett utökat antal hjälptexter som hjälper föreningen att hitta rätt. Vi har även infört en mer rigorös felkontroll, så att man i förväg ska kunna granska och rätta fel på medlemmarna innan de sparas till medlemslistan, samt utökat och förtydligat informationen om vad som är fel, genom färgkoder och texter. Vissa allvarliga fel stoppas numera redan från början, till exempel felaktigt inträdesdatum. Stora föreningar som har sina egna medlemsdatabaser har fått möjlighet att använda ebas egen validering av medlemsuppgifter via ett api (beta) så att deras medlemslistor redan från början ska innehålla mindre fel när de importeras i ebas. För mer information om detta kan man kontakta kansliet. Föreningar har fått möjlighet att ta emot medlemmar via onlineregistrering, där den potentielle medlemmen kan läsa igenom föreningens stadgar och allmän information om föreningen innan den bestämmer sig för att bli medlem. Denna funktionalitet går antingen att infoga som ett formulär på föreningens egen hemsida, eller så kan man länka till formuläret i ebas. Det har även utvecklats en funktion för återbekräftelse av medlemskap för enskilda medlemmar, där föreningarna kan göra ett mailutskick till sina medlemmar för föregående år (om de har en giltig e- postadress sparad för medlemmen). Medlemmen får då ett mail med en länk till onlineregistreringen, där de går igenom samma procedur som en vanlig onlineregistrering, förutom att alla person- och adressuppgifter är förifyllda. Medlemmen hamnar sedan under "Granska nya medlemmar" för föreningen. Vi kommer att aktivera detta för föreningarna när vi öppnar 2012 i ebas. Distrikt går nu att lägga in i ebas och de får en egen inloggning, där de kan lägga in sina distriktsaktiva och styrelse, samt rapportera årsmöte och verksamhet. Mål: Det ska finnas minst 20 uppslag till studiecirklar i form av en webbanmälningstjänst på sverok.se som enkelt kan leda föreningarna in i folkbildningsverksamhet. På sverok.se har det under året funnits 16 st cirkelmallar inom olika verksamhetsområden. Mallarna ger ett förslag på upplägg för en studiecirkel samt möjligheten att göra en intresseanmälan som följs upp av Studiefrämjandet-handläggaren på den lokala avdelningen. Inom Bildningsprojektet har vi under året arbetat med att komplettera dessa med 10 stycken mer omfattande cirkelpaket som ingående ger förslag på upplägg och innehåll för varje träff i cirkeln. Dessa kommer att publiceras på hemsidan och spridas till handläggare inom Studiefrämjandet så snart Studiefrämjandet har godkänt innehållet. Mål: Utveckla förbundets utbud av nätbaserade föreningskurser så att minst 100 föreningar hemifrån tillgodogör sig de viktigaste kunskaperna inom föreningsadministration. Under året har vi valt att arbeta mer med formatet videokurser i form av instruktionsfilmer på Youtube som alla medlemmar har möjlighet att titta på. I utbudet finns kurser om skatteregler, onlineföreningsdemokrati, årsmöten och markandsföring. Kursfilmen om skatteregler och årsmöte har varit obligatorisk för alla föreningar med fler än 200 medlemmar (68 föreningar under det gångna året) och onlineföreningskursen har varit obligatorisk för nybildade föreningar med verksamhet online. Under december producerade vi två nya kursfilmer för ekonomihantering och styrelsearbete. Mål: Antalet föreningar som söker kommunbidrag ska öka till minst 5 föreningar i varje distrikt, för att fler föreningar ska få bättre resurser och bli mer synliga i sin kommun. Totalt 78 föreningar har angivit att de söker kommunbidrag. Under året har vi tillsammans med SECO initierat ett projekt för att uppdatera och enkelt kunna sprida information om kommunbidrag så att fler föreningar blir motiverade att söka under Det har också varit en viktigt punkt i vårt förslag till

5 5(9) strategi för de kommande åren eftersom föreningarnas svaga lokala förankring är en bidragande orsak till att vår hobby är okänd. Mål: Föreningarna ska kunna söka träffbidraget och lokalbidraget. Träffbidraget uppmuntrar till instegsverksamhet som kan presenteras mot omvärlden. Lokalbidraget underlättar för spelhobbyn att skaffa sig fler fasta punkter i landet. Reglerna för träffbidraget ändrades i slutet av januari, så att en förening fick 20 kronor per deltagare och träff om träffen hade utannonserats minst 14 dagar i förväg via hitta.sverok.se och föreningen skickade in en rapport när träffen var över. Föreningen kunde också söka pressbonus på 1000 kronor om föreningen fick exponering i en tidning eller på tv i samband med en träff. En förening kunde få max 8000 kronor i träffbidrag år Den här uppsättningen regler blev mycket krångligare än tidigare regler kring träffbidraget och det märktes på den initiala förvirringen hos de föreningar som sökte träffbidraget. Reglerna innebar också ett stort merarbete för de som administrerade bidraget hos förbundet och föreningarna, då rapporter skulle skrivas av föreningarna och skickas in, många gånger för återkommande träffar där ungefär samma sak gjordes på varje träff och dessa rapporter skulle sedan läsas av den träffbidragsansvarige hos förbundet som skulle godkänna dem. Mycket tid gick också åt till att hantera förfrågningar om var träffbidrag som borde betalats ut tagit vägen och krånglet med utbetalningarna skapade stor frustration hos både föreningarna och förbundet. Pengarna tog slut den 24:e augusti vilket skapade förtvivlan hos de föreningar som hade träffar efter pengarna tagit slut och behövde pengarna för att gå runt ekonomiskt. Totalt sökte 184 föreningar träffbidraget. Lokalbidragspotten på tog slut 19:e september. Då hade 34 föreningar fått bidraget. Ett fåtal av föreningarna hade fler än en lokal de fick bidrag för. Bidraget har fungerat väl hos de föreningar som sökt det och bidraget är eftertraktat för många nya föreningar för att de ska kunna komma igång på riktigt i en riktig lokal. Mål: Förbundet ska erbjuda fler och effektivare kanaler för föreningarna att nå ut med information om sin verksamhet. Vi har erbjudit föreningarna att kostnadsfritt annonsera i speltidningen Fenix. Vi har lagat det tidigare trasiga bannersystemet på Sveroks webbplats, så att alla föreningar kan annonsera om sina arrangemang där. Genom den pågågende utvecklingen av den nya versionen av hitta.sverok.se arbetar vi för ny funktionalitet som förenklar att man sprider information i andra kanaler. Till exempel får privatpersoner möjlighet att prenumera på föreningsinformation, och andra webbplatser och kalendarier får möjlighet att automatiskt hämta spelinformation från Hitta 2.0. Mål: Föreningarna ska få tillgång till material och kunskap för att enkelt kunna organisera sin lokala marknadsföring. De föreningar som vill utvecklas och växa ska få stöd att stärka sina varumärken samt sitt lokala inflytande. Genom Marknadsföringsprojektet har vi tagit fram en praktisk marknadsföringshandbok Hur ska vi synas?, som steg för steg guidar föreningarna genom arbetet med att planera sitt marknadsföringsarbete. Boken ger verktyg och metoder som kan användas av såväl små som stora föreningar. Boken har följts upp av en tillhörande filmkurs samt nedladdningsbara mallar och användbart material, samt ett webbkitt som gör det ännu enklare för föreningar att sätta upp en egen föreningshemsida. Mål: Engagera minst 150 föreningar och 10 kommersiella aktörer i Spelveckan. Genom Spelveckan samlar föreningarna sitt engagemang i en gemensam nationell satsning för spelhobbyn. 140 föreningar deltog i Spelveckan i år. Spelveckan har haft större samarbete med 4 kommersiella aktörer (BEZZERWIZZER, MylingSpel, Lost Roads och Locam samt Rakom), Studiefrämjandet och Leader, samt fått ytterligare sponsring eller annat stöd från en handfull aktörer. Spelveckan har i år provat nya grepp genom att fördjupa samarbetet med speltillverkaren BEZZERWIZZER. Detta genom en gemensam satsning för att koordinera ett nationellt SM kval under Spelveckan, ett försök som varit mycket uppskattat av föreningarna i utvärderingen och som har potential att genomföras med flera speltillverkare under kommande år. Verksamhet riktad mot spelhobbyn

6 6(9) Mål: Den första [satsningen] är en fortsatt satsning mot e-sport, den del av datorspelshobbyn som engagerar majoriteten av Sveroks medlemmar. Denna hobby består av ett väldigt stort antal medlemmar som har ett behov av att utveckla sin organisering. Majoriteten av föreningsutvecklarens arbete har varit riktat mot onlinebaserade föreningar med fokus på e-sport. Arbetet som utförts har hjälpt många föreningar till en utökad förståelse för föreningsformen. Många av dessa föreningar har haft likartade problem och mål, vilket har gjort det möjligt att bedriva ett effektivt arbete i att stötta och utveckla alla dessa föreningar. Vi har noterat en märkbar höjning av kunskapsnivån inom denna grupp av medlemmar, både bland styrelseengagerade och bland medlemmar. Antagningsstoppet för onlinebaserade föreningar har tagits bort. I och med ökad kontakt med nystartade föreningar så får alla nya föreningar nu välkomstsamtal där formerna klargörs och verksamheten utvecklas redan från början. E-sportens roll och förutsättningar inom Sverok har varit ett återkommande tema inom styrelsen strategidiskussioner. Styrelsen ser stor potential för denna gren inom förbundet men ser också behov av nya stödformer. Under året arrangerade vi därför en konferens där många esportsföreningar varit inbjudna för att hitta vägar vidare för föreningarna och för hobbyn. Styrelsens förslag mottogs väl under konferensen och vi fick samtidigt värdefull feedback inför den motion vi sedan valde att lägga till Riksmötet. Mål: Den andra satsningen ska bestå av en sammanslagning av 'Lajv för barn' och 'Spel på schemat' till en satsning, då det är saker som går hand i hand och lätt går att verka för samtidigt. Det ska vara den satsning som ska göras kommande verksamhetsår och riktar sig till barn och ungdomar. Syftet med satsningen är att med tiden göra spelhobbyn till en lika naturlig del av uppväxten som idrotten redan är. Vi sökte externfinansiering för att kunna bedriva ett större projekt inom skolan men fick tyvärr avslag på detta. Då Riksmötet inte avsatt någon budget för denna satsning har vi alltså inte haft möjlighet att göra någon större satsning. Vi har som en del i vår marknadsföring deltagit på mässan Skolforum, där huvudfokus har varit att samla in kontakter till engagerade spelare som arbetar inom skolan. Detta tror vi är en bra framtida ingångspunkt för att sprida inspirationsmaterial och bedriva fortbildning mot den målgrupp som redan är mottaglig för vårt budskap och som mest behöver lite stöd och idéer. Mål: Göra en riktad satsning för att uppmuntra datorspelare att organisera sig i mindre enheter, så kallad klanföreningar, i syfte att öka den enskilda medlemmens inflytande. Förbundet Sverok ska sträva efter att vara en organisatorisk och demokratisk förebild. Vi har inte haft någon särskild satsning på detta område utan har sett till e-sportens behov som helhet; se ovan. Det finns stora svårigheter med detta eftersom verksamheten till sin natur idag inte har klaner som i någon större utsträckning har samma varaktighet som en förening har. Detta kan kanske ändras över tid allteftersom verksamheten utvecklas. Mål: Att tillsätta en projektgrupp som skall arbeta med säkerhetsfrågor och riskanalys kring arrangemang. Styrelsen startade ett säkerhetsprojekt under våren men projektet lades ner under sommaren på grund av bristande tid och intresse från projektmedlemmarna. Verksamhet riktad mot förbundet Mål: Ge ut ett månatligt nyhetsbrev med aktuell information till alla förtroendevalda inom Sverok. Framförallt för att ge fler medlemmar större insyn i förbundet. Vi har skickat ut ett nyhetsbrev till alla föreningar via e-post varje månad, vilket internt benämnts som Förbundsbrevet. Brevet har utöver kontaktadresserna också skickats till samtliga förtroendevalda i föreningarna vilket gett det en upplaga på omkring mottagare. Detta har kompletterats med ytterligare information via Facebook, via ett ordförandebrev till förbundsaktiva medlemmar och med två stycken postutskick. Vi har också gjort det lättare för distrikten att kontakta föreningarna via e-post genom att utbilda fler distriktsstyrelser i ebas och i vårt e-postverktyg.

7 7(9) Mål: Systemet för val av ombud till Riksmötet ska integreras i förbundsdatabasen med vidareutvecklad funktionalitet. Det ska bli enklare för föreningarna att rösta. Att integrera valsystemet i ebas har tyvärr inte kunnat göras under året eftersom mer kritisk utveckling har haft högre prioritet. Valsystemet planeras att integreras och vidareutvecklas under våren Vi har istället gjort det enklare för föreningarna att rösta genom förstärkt informationsarbete med fler mailutskick och sms-påminnelser. I årets ombudsval röstade 305 föreningar, en höjning med 107 föreningar mot föregående år. Mål: Två distriktskonferenser skall genomföras i syfte att erbjuda utbildning och erfarenhetsutbyte för distriktsstyrelser samt arbetsgrupper. Under våren arrangerade vi Inslaget, en distriktskonferens med fokus på introduktion av nya styrelser. Under hösten arrangerade vi Framslaget, en distrikts- och arbetsgruppskonferens där distrikten fokuserade på utbildning och diskussion och arbetgrupperna på arbete och samverkan. Mål: Fortsätta distriktsutredningen som påbörjades under Styrelsen har haft en fortsatt pågående dialog med distriktsaktiva för att titta på distriktens syfte, roll och uppdrag i förbundet. Denna diskussion mynnade ut i ett nytt riktlinjesbeslut som stipulerar distriktens roll som ambassadörer, föreningsutvecklare och föreningsstöd. Mål: Tillsätta en arbetsgrupp som har i uppdrag att ur ett intersektionellt perspektiv (med avseende på ålder, kön,könsuttryck, könsidentitet, etnicitet, trosuppfattning, sexuell läggning och funktionsnedsättning) kartlägga medlemsbasen. Syftet är att kartläggningen ska vara underlag för en ansökan till Allmänna arvsfonden för ett större mångfaldsprojekt under Intersektionella arbetsgruppen för mångfald i Sverok startade under våren. Gruppen har utbildat sig själv i frågor som rör normer och intersektionalitet, kartlagt kunskapsluckor och initierat ett arbete för att få högskolestudenter att skriva examensarbeten om frågor som rör normer, strukturer och mångfaldsfrågor inom Sverok och spelhobbyn. Mål: Alla arbetsgrupper ska ha ett årligt uppstartsmöte där de planerar årets verksamhet, inventerar gruppens resurser och gör eventuella justeringar. Alla arbetsgrupper hade ett sådant möte, vilket fungerade mycket bra och bör införlivas som en stående rutin för framtiden. Mål: Uppmuntra fler att engagera sig i förbundsarbetet i syfte att få färre personer som sitter på dubbla stolar inom arbetsgrupper och distrikt. I början av året gjorde vi en översyn av alla arbetsgrupper och deras rekryteringsbehov, och gjorde en gemensam kampanj i försök att rekrytera nya medlemmar. Vi använde oss av tydligare kravprofiler än vanligt och spred rekryteringsbrev via hemsida, Facebook och nyhetsbrev. Arbetsgrupperna har även rekryterat löpande under året, med varierande resultat. Vissa arbetsgrupper har fått värdefulla tillskott medan det fortfarande är svårt att rekrytera till andra grupper. Vi har under året fått två helt nya arbetsgrupper, redaktionen och intersektionella arbetsgruppen, som båda två i första hand engagerar personer som inte är aktiva i någon annan arbetsgrupp.totalt engagerar arbetsgrupper och ideella projekt runt 60 personer, varav en tredjedel finns bland moderatorerna för förbundets diskussionsforum. Aktiva arbetsgrupper under året har varit Driftgruppen, Eventgruppen, Forumgruppen, Intersektionella arbetsgruppen för mångfald, Redaktionen och Webbgruppen. Ideella krafter har även drivit Spelveckan och till stora delar arrangerat Riksmötet. Mål: Samverka och ha erfarenhetsutbyten med våra nordiska grannförbund genom att skicka representanter på varandras årsmöten samt stötta initiativ till internationella spelprojekt.

8 8(9) Under året initierade och genomförde vi projektet Hitta 2.0 som är ett samarbete med spelförbunden Hyperion (Norge) och Bifrost (Danmark) och är finansierat av Nordiska barn och ungdomskommittén. Genom detta projekt kunde vi utveckla hitta.sverok.se och öppna verktyget för internationell användning för att sänka trösklarna att hitta spelarrangemang i andra länder. Styrelsen har haft två representanter på Hyperions årsmöte men hade tyvärr inte möjlighet att delta på årsmötet för Bifrost. Mål: Sverok fortsätter att vara medlem i Imagine under 2011 enligt följande premisser: Hemsidan blir klar under Ett pilotprojekt genomförs under ledning av Hyperion 2011 som tar hela det ekonomiska ansvaret Inga medlemsavgifter tas ut av Imagine under 2010 och Ny utvärdering görs till nästa Riksmöte. Imagine har inte haft någon verksamhet under året och styrelsen har inställningen att samarbetet I denna form är att betrakta som avslutat. Vi ser goda möjligheter att samarbeta med våra nordiska grannförbund genom andra mer effektiva kanaler. Mål: Fortsätta och slutföra arbetet med den nya loggan som inleddes under Arbetet ska präglas av kvalitet, öppenhet och transparens, genom att förslagen bland annat skickas på remiss till föreningarna och till samtliga distrikt, och deras åsikter tas i beaktande. Styrelsen har valt att inte driva linjen att utveckla en ny logotyp, utan har fokuserat på att utveckla den befintliga grafiska profilen. Mål: Fortsätta utveckla den grafiska profilen. Om förbundsstyrelsen önskar ändra logotypen skall de lägga fram flera förslag till riksmötet 2011 som sedan ska besluta i frågan. Styrelsen har utvecklat och stärkt den grafiska profilen med fokus på att tydliggöra och förenkla användningen. Reglerna för användningen av förbundets logotyp har blivit mer tillåtande och profilen har kompletterats med definerade komplementfärger och grafiska element. I samband med detta har vi producerat ett antal olika mallar för trycksaker, presentationer och andra dokument som är tillgängliga för arbetsgrupper och distrikt. Under året har vi implementerat nya designdokument på alla förbundets webbplatser för att ge ett mer enhetligt intryck. Mål: Inrätta en kontaktfunktion för rättviserelaterade frågor. Styrelsen har inte sett något behov av en särskild kontaktväg för rättviserelaterade frågor utan har arbetat löpande med att stärka andra kontaktvägar. Bland annat har den under året inrättade tjänsten Föreningsutvecklare skapat nya möjligheter för föreningsmedlemmar och föreningar att få stöd och hjälp att lösa problem som uppstår. Mål: Genomföra en intervjuundersökning med föreningar som varit anslutna under lång tid, vuxna medlemmar samt spelföreningar för vuxna utanför förbundet i syfte att inhämta exempel på lösningar och förhållningssätt. Frågan om vuxnas roll i verksamheten tas upp till fortsatt diskussion i samband med distriktskonferenserna. Vuxnas roll i förbundet har varit en viktig fråga i styrelsens strategiska arbete. Under sommaren gjorde vi en intervjuundersökning med ett urval av sex stycken föreningar där vi frågade dem om deras syn på och interna diskussion kring åldersfrågan, hur de ser på värdet i sitt medlemskap i Sverok och hur de tänker kring alternativa organisations- och administrationslösningar. Mål: Att utifrån förbundets vision formulera fleråriga strategier för de tre uppdragen samla, sprida och utveckla. Styrelsen har haft ett långtgående strategisk diskussion som mynnade ut i det förslag till femårig strategi för förbundet som antogs på Riksmötet Mål: Utreda alternativa inkomstkällor samt presentera utvärderingen med färdiga förslag till nästa riksmöte.

9 9(9) Styrelsen har gjort en utredning av potentiella alternativa intäktskällor, med fokus på rimlighet, genomförbarhet, risk och potentiell avkastning. Prioriterade områden har visat sig vara att sälja tjänster till andra organisationer, att arbeta mer med externfinansierade projekt samt att mer löpande söka efter sponsorer till både förbundet och föreningarna. Redan i år beslutade styrelsen att starta upp bolaget Sverok Admin AB, som säljer administrationslösningar till andra förbund. Detta då intresset för ebas är stort och vi hade goda möjligheter att redan då påbörja försäljning med god kvalitet. ebas har anpassats så att det går att sälja till andra organisationer genom att ta bort eller ändra på det som har varit Sverokspecifikt. Två andra ungdomsorganisationer använder idag systemet framgångsrikt, med eget utseende, texter och innehåll.

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(47) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2014

Verksamhetsberättelse för 2014 Verksamhetsberättelse för 2014 Ur verksamhetsplanen i fetstil: År 2014 kommer att ha ett särskilt fokus på medlemsrekrytering, förenings och distriktsutveckling samt förstärkt intern och extern kommunikation.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(1) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(57) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Även vi kan DISKRIMINERA

Även vi kan DISKRIMINERA 3 Även vi kan DISKRIMINERA Slutrapport om organisationers interna arbete mot diskriminering och för jämställdhet under 2010 2012 ÄVEN VI KAN DISKRIMINERA 3 Slutrapport om organisationers interna arbete

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-02--03 Föregående möte: 2006-07-08 vid protokollet, justeras, mötessekreterare justerare Protokoll

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 4/2014 MÖTESDATUM: 2014-05-24--25 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-03-29--30 Vid protokollet, Justeras, Justeras Emil Forslund Mötessekreterare Alexander

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(63) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Handlingar till förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-09-30--10-01 Föregående möte: 2006-09-02--03 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDS- STYRELSEMÖTE I SVEROK

PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDS- STYRELSEMÖTE I SVEROK PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDS- STYRELSEMÖTE I SVEROK MÖTE NUMMER: 3/2014 MÖTESDATUM: 2014-03-29--30 FÖREGÅENDE MÖTE: 2014-01-18--19 Vid protokollet, Justeras, Johan Groth Mötessekreterare Alexander Hallberg

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-06-10--12 Föregående möte: 2005-04-30--05-01 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-05-23--25 1(45) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-05-23--25 Föregående möte: 2008-04-27

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-07-16 Föregående möte: 2005-06-10--12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31)

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05. (Föregående möte var 2004-10-29--31) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund 2004-12-03--05 (Föregående möte var 2004-10-29--31) Vid protokollet, Vid ordförandeklubban Justeras, mötessekreterare mötesordförande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2007-10-05--07 1(60) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2007-10-05--07 Föregående möte: 2007-08-24--26

Läs mer

Kunskap för bättre assistans

Kunskap för bättre assistans Kunskap för bättre assistans 1. Kunskap ger bättre assistans Föreningen JAGs Kunskapsprojekt har pågått i drygt 4 år. Att kort sammanfatta resultaten i alla dess delar är inte alldeles enkelt. En övergripande

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok 1(71) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: Föregående

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-12-02--03 Föregående möte: 2006-10-28 vid protokollet, justeras, Christer Pettersson mötessekreterare

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA

Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA 2013 Handlingar FÖRBUNDSSTÄMMA Innehållsförteckning Hälsning från förbundsordförande 3 1. Kapitel 1 - Förbundsstämman 2013 4 Övergripande schema 5 Förslag på föredragningslista 6 Förslag på arbetsordning

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

RAPPORT FÖRSTUDIE SPELENS HUS

RAPPORT FÖRSTUDIE SPELENS HUS RAPPORT FÖRSTUDIE SPELENS HUS INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 1 Bakgrund... 2 Spelens Hus i sverok... 2 Minislaget i Umeå... 2 Uppstart... 2 Uppdrag... 3 Mål... 3 Resultat... 4 Rapport medlemsworkshop...

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sverok 2008-07-11--13 1(88) Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, Sverok Datum: 2008-07-11--13 Föregående möte: 2007-05-23--25

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer